BOLIG BLADET. Oktober Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

2 Sæt din bolig i stand med lånte penge Det er nu muligt for beboere i almene boliger at optage lån i boligen. Pengene skal bruges til forbedringer. For eksempel til nyt bad eller køkken. Du styrer selv projektet. Læs her om dine muligheder som lejer i Arbejdernes Boligselskab 2 Muligheden for at forbedre din bolig, uden du umiddelbart skal have alle pengene op af lommen, bliver stadig udvidet. Du kan nu gennem afdelingen optage lån i din bolig til en lang række forbedringer Stadig flere afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab har besluttet, at beboerne i afdelingen skal have mulighed for gennemføre individuelle forbedringer i boligen, som kan finansieres via optagelse af lån i afdelingen. Lånet skal afdrages over huslejen som en tillægsleje i den bolig, hvor arbejdet er udført. Tillægslejen betales i lånets løbetid. Det er muligt at installere nyt køkken for op til kr. inklusive moms. Omkostninger til låneoptagelse m.v. kommer oven i de kr. Lånet er et 15-årigt kreditforeningslån. Til et nyt badeværelse kan der lånes op til kr. inklusive moms. Omkostninger til låneoptagelse m.v. kommer oven i de kr. Lånet finansieres som et 20- årigt kreditforeningslån. I de afdelinger, hvor det er muligt at opføre en udestue, kan der lånes op til kr. inklusive moms. Omkostningerne ved låneoptagelsen m.v. kommer oven i lånet, som er et 15-årigt kreditforeningslån. Det er ikke muligt at lægge de nævnte summer sammen. Alt i alt kan der via ordningen lånes op til kr. inklusive eventuelle eksisterende råderetsarbejder. Oven i beløbet kommer låneomkostninger m.v. Du skal være opmærksom på, at beboerne i din afdeling skal have godkendt låneoptagelsen til de pågældende arbejder på et afdelingsmøde før at du kan gennemføre individuelle forbedringer i boligen der finansieres via lån i afdelingen. Hvis beboerne på et afdelingsmøde ikke har godkendt dette, kan du stille det som forslag til det førstkommende afdelingsmøde. Lånets løbetid Hvis du vil renovere for eksempel både badeværelse og køkken til en samlet pris på kr., kan du kunne vælge at have både et 15-årigt og et 20-årigt lån. Du kan også vælge et 15-årigt lån til begge dele. Vælger du et 15-årigt lån, vil det månedlige lejetillæg dog blive lidt højere end ved kombinationen af et 15-årigt og et 20- årigt lån, fordi lånet afvikles hurtigere. Der kan ikke lånes penge ud over de nævnte beløb. Bliver projektet dyrere, skal du selv betale forskellen kontant. Der er også mulighed for mod et gebyr - helt at indfri lånet. Tilskud Beløbsrammerne dækker alle arbejder, undtagen de arbejder, der dækkes af afdelingens tilskud, samt følgearbejder som opsætning af fliser mellem bordplade og overskabe, ændringer af el-, vand- og afløbsinstallation samt reparation af gulv og lignende. Flere afdelingen giver et tilskud til det, der svarer til en normal VVS- og elinstallation, hvilket samlet typisk beløber sig mellem kr kr. Sådan kommer du videre Det er dig, som beboer, der selv står for indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler med håndværkere og leverandører. Når du har besluttet dig, skal du indsendes beskrivelse og tilbud på alle arbejder, der ønskes udført til boligselskabet. Det er også dig, der selv skal styre planlægningen af arbejdet.

3 Det er op til dig selv, hvilke materiale, du vil benytte. Men du skal være opmærksom på, at alle materialer skal være af god kvalitet og af et anerkendt fabrikat. Det er også en forudsætning, at dit samlede projekt kan godkendes af selskabet. Når det gælder renovering af badeværelset, skal arbejdet overholde Bygningsreglement af 1995 samt SBI-anvisning 200 om vådrum. Arbejdernes Boligselskab har indgået aftaler med flere køkkenfirmaer. Du kan få listen på boligselskabets kontor, men du er naturligvis velkommen til at benytte andre køkkenfirmaer. Bindende aftale ved optagelse af lån Når Arbejdernes Boligselskab har godkendt dit forslag, sender boligselskabet en bindende aftale til dig. Sammen med den bindende aftale får du en beregning, hvor du kan se, hvor meget din modernisering i runde tal vil koste dig mere i husleje om måneden i 15 eller 20 år. Alt efter lånets længde og til hvilken kurs lånet optages. Du skal herefter underskrive og returnere aftalen til selskabet inden for en nærmere aftalt tidsfrist. Når du har sagt ja Har du sagt ja til den bindende aftale, er du forpligtet til at gennemføre moderniseringen. Aftalen kan ikke fortrydes. Når du har underskrevet og indsendt aftalen til selskabet, vil du få en endelig tilladelse. Herefter kan du indgå aftale med håndværkerne. Overholder du ikke fristen for at sende den bindende aftale til boligselskabet, må du vente med moderniseringen til en efterfølgende etape. Da optagelsen af lånet først sker, når alle arbejder er afsluttet, accepterer du ved indgåelse af den bindende aftale, at det månedlige tillæg til lejen kan afvige i forhold til ændringer i rente og kursen på obligationerne. Du skal være opmærksom på, at omkostningerne ved optagelse af lånet, stempelafgift m.v. fordeles mellem antallet af beboere, der bruger låneordningen i den pågældende etape. Arbejder, som ikke er omfattet af ordningen Udgifter til særligt luksusprægede materialer kan ikke dækkes af ordningen. Dem skal du selv betale, da vi ikke kan forvente kommunal accept af, at afdelingens øvrige beboere ved senere fraflytning påføres ekstra høje udgifter til vedligeholdelse af andre beboeres luksusønsker. Hvis du har smag til ekstra dyre ting, vil der ud over afdrag for lån blive opkrævet et særligt tillæg, som skal dække afdelingens fremtidige vedligeholdelse af de særligt dyre materialer. Der er mange muligheder I følge lovsikret råderet har du som lejer ret til at foretage forbedringer i din almene bolig for maksimalt kr. Under lovsikret råderet betaler du selv hele beløbet. Forbedringsarbejderne nedskrives over en periode fra år, afhængig af arbejdernes art, og ved fraflytning har du mulighed for at få tilbagebetalt en del af udgifterne. Er der allerede en råderetsforbedring i boligen, og der for eksempel. mangler at blive nedskrevet kr., vil det stadig være mulighed for at være med i låneordningen. Dog vil den maksimale låneramme ved for eksempel renovering af badeværelse være kr. (maksimalt beløb for lovsikret råderet ) kr. (restværdien af råderetssagen) = kr. Indretning og syn af arbejdet Når du renoverer badeværelse eller køkken, skal du sammen med din ansøgning sende en målfast tegning. Indretningen af badeværelse eller køkken skal være fornuftig. Indretningen skal udføres, så vi med rimelighed kan forvente, at denne kan accepteres af efterfølgende lejere. En indretning, som afviger fra dette, kan ikke godkendes og derfor ikke medtages under ordningen. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt korrekt og skal synes af afdelingens varmemester. Arbejdet i badeværelser skal synes to gange; når vådrumssikringen er udført, og når arbejdet er helt færdigt. Arbejdets udførelse og godkendelse Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Hvor der kræves autorisation, skal du benytte autoriserede håndværkere. Du kan frit vælge håndværker. Hvis du selv udfører en del af arbejdet, skal dette også være udført håndværksmæssigt korrekt, og der betales ikke vederlag for dette arbejde. Når arbejdet er færdigt, skal du kontakte afdelingens varmemester for syn af det udførte arbejde. Godkendes arbejdet, sender varmemesteren en underskrevet genpart af tilladelsen til boligselskabet, hvorefter lejeforhøjelsen vil træde i kraft fra den 1. i måneden. Skulle der være mangler, er det dit ansvar at sørge for, at disse bliver udbedret tilfredsstillende. Og når dette er sket, kan arbejdet godkendes. Når regningerne skal betales Når du får regninger fra håndværkere, leverandører m.fl., skal du sende dem til bolig- 3

4 selskabet, som sørger for betaling. Alle regninger skal tydeligt være påført dit navn og adresse. Overstiger regningerne det beløb, som er aftalt i bindende aftale, må du aftale med håndværkerne etc., at regningen kun udskrives på det beløb, der er indgået aftale om. Du skal selv få faktura på det resterende beløb, som du selv skal betale. Det er kun momsregistrerede regninger, der kan indgå i ordningen. Du skal ved indgåelse af aftaler med håndværkere være opmærksom på, at selskabets betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage. Der skal være minimum 14 dages betalingsfrist på regningerne fra det tidspunkt, hvor Arbejdernes Boligselskab har modtaget regningerne fra dig. I modsat fald risikerer beboerne at skulle betale rentenota, rykkergebyr m.v. Boligsikring Boligydelse Udførelse af forbedringer i boligen er boligsikrings- eller boligydelses berettigede. Her en kort skematisk oversigt over de nye forhold Før Nu (efter 1. juli 2005) Hvad må jeg lave om inde i min bolig? Nærmere fastsatte forbedringer Alle forbedringer, som ikke (positiv-listen) forhindrer, at boligen kan genudlejes som almen bolig Yderligere forbedringer og eller er umulige af bygningsboligændringer vedtaget af mæssige eller praktiske årsager boligafdelingen Opsætte og nedtage ikkebærende skillevægge, dog efter forudgående godkendelse af kommunen Andre boligændringer vedtaget af boligafdelingen Hvad må jeg lave om udenfor min bolig? Forbedringer og bolig- Forbedringer og boligændringer vedtaget af bolig- ændringer vedtaget af boligafdelingen afdelingen Omfatter råderetten hvidevarer? Ja Nej, hvidevarer er nu omfattet af installationsretten Tilladelse til arbejdet,før jeg går i gang? Inspektøren i boligselskabet Inspektøren i boligselskabet Godkendelse af det færdige arbejde? Inspektøren i boligselskabet Inspektøren i boligselskabet Maksimal godtgørelse kr. (reguleres) kr. (reguleres) Minimumsgodtgørelse kr. 0 kr. Bundfradrag kr. 0 kr. Nedskrivningsperiode 10 år (forbedringens år efter vurdering af værdi falder med 10% om året) forbedringens levetid 4

5 Tag på Julemarked 2006 i Skoleparken Sæt X i din julekalender ud for lørdag 2. december 2006, så glemmer du ikke, at der er julemarked på Halbjørnsvej 2 I 2005 fik Skoleparkens beboere mulighed for at ønske hinanden glædelig jul over et glas gløgg i afdelingens selskabslokaler. Og den chance får endnu flere i år, fordi Skoleparken inviterer alle beboere i Arbejdernes Boligselskab til Julemarked lørdag 2. december Skoleparkens selskabslokale ligger på Halbjørnsvej 2. Bortset fra at julesneen ikke dryssede stille ned ved julemarkedet i 2005, var der alligevel en rigtig julestemning med et pyntet juletræ, der nåede helt fra gulv til loft. Der var en harmonikaspillende nissefar, kravlenisser, masser af røde julestjerner og gamle nisser i kurve samt et cafehjørne med gløgg og æbleskiver. Der var også mulighed for at få fornyet julepynten, fyldt kagedåserne og finde den helt rigtige julegave. Skoleparkens kreative og fingersnilde beboere havde salgsstande med hjemmebagte småkager, hjemmelavet konfekt, julekort, juledekorationer, nisse af enhver art og selv loppeting de luxe var der mulighed for at købe. Stationsparkens Julemarked 2006 holdes lørdag 2. december 2006, og det bliver i år udvidet med salg af juletræer på p- pladsen. Der bliver lejlighed til at se, hvordan en gammeldags julebuk bliver til. Der vil også være salg af brændte mandler. Og ikke mindst har alle beboere i Arbejdernes Boligselskab, som har hjemmelavede julerelaterede ting og sager til salg, mulighed for at reservere en salgsstand hos Conny på telefon Glædelig jul 2006 den er her, før du tror det 5

6 Multietniske boligområder omgærdet af fordomme Før indflytningen er de skeptiske, men når danskerne har boet et stykke tid i de multietniske boligområder, befinder de sig ganske godt dør om dør med beboere af fremmed herkomst. De ser det ikke som noget stort problem, at der bor mange indvandrere i områderne. De er til gengæld godt trætte af boligområdernes dårlige omdømme i medierne og befolkningens fordomme. Det viser en undersøgelse fra SBi, hvor seniorforsker Hans Skifter Andersen har analyseret til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder, hvor danskerne er i mindretal. Områderne er Vollsmose i Odense, Gellerupparken i Århus og Mjølnerparken i København. Lav leje trækker Det er ikke fordi danskere som udgangspunkt har et brændende ønske om at bo i de multietniske områder. Kun hver fjerde danske husstand har specifikt valgt at bo i et af de tre boligområder. Når de alligevel flytter ind, så er årsagen oftest, at huslejen er til at betale, og at man rimelig hurtigt kan få en bolig i de almene bebyggelser. På indflytningstidspunktet finder de færreste hverken boligområdet, 6 eller det at der bor så mange indvandre, særlig attraktivt. Men de holdninger ændrer sig markant efter indflytningen, viser undersøgelsen. For som tiden er gået, er der nu væsentligt færre danskere end etniske minoriteter, der synes, at det er et problem, at der bor så mange med udenlandsk baggrund. Faktisk synes et flertal af danskerne, at der er en passende blanding af danskere og indvandrere. Resultaterne peger på, at det først og fremmest er fordomme om områderne og deres beboere, der begrænser tilflytningen af danskere, mere end det f.eks. er problemer med kriminalitet, vold og hærværk, siger Hans Skifter Andersen. Fraflytning skyldes ikke utilfredshed Selv om danskerne ikke er utilfredse med beboersammensætningen, så er der alligevel 43 pct. der gerne vil flytte, men mange har ikke råd til det. Halvdelen giver bebyggelsernes dårlige omdømme som den primære grund for ønsket om at flytte. Blandt de danskere som faktisk fraflyttede i perioden , skyldtes det for hver fjerde husstand, at lejligheden var for lille. Utryghed og utilfredshed med beboernes opførsel havde derimod kun begrænset betydning som begrundelse for fraflytning pct. nævner nedslidte bygninger og udearealer i områderne som grund, og endnu færre nævner beliggenheden. Når økonomien bliver bedre Undersøgelsen viser, at for 82 pct. af de fraflyttede, både danskere og etniske minoriteter, ville det ikke have været muligt at ændre deres beslutning om at flytte ved at ændre på nogle af forholdene i de tre boligområder. Det skyldes at flytninger ofte har andre årsager end utilfredshed med boligen eller boligområdet. Det er især forbedring af familiernes økonomi og udsigt til færre sociale problemer, bedre skoler og tilbud til børn og unge i andre boligområder, der trækker beboerne ud af de multietniske områder. 13 pct. af de fraflyttede ville overveje at blive boende, hvis de kunne købe deres bolig. Rapporten Undersøgelse af til- og fraflytninger i tre multietniske boligområder er udført for Landsbyggefonden og kan læses, downloades eller købes på sbi.dk.

7 Nye legepladser i Skoleparken 1 Som beboer og afdelingsformand for Skoleparken 1 vil jeg gerne benytte Boligbladet til at videregive en særdeles god behandling og information omkring legepladser. Vi ved alle hvilken fokus og opmærksomhed, der har været på legepladser i den senere tid. Hvad skal man vælge? Hvad er lovligt? Og kan man nu stole på de oplysninger man får? Ja, alle de spørgsmål stod vi også med. Vi kontaktede en del firmaer på Sjælland. Nogle kom ud og så på vores forhold, andre glemte at komme til vores aftaler, og til sidst stod vi med et tilbud på knap kroner, og det var uden faldunderlag. Og hvad havde vi så fået? Ja, ikke ret meget. Derfor gik vi tilbage til vores udgangspunkt nemlig at kontakte nogle flere firmaer. Vi tog kontakt til et firma. Dagen efter kontakten blev taget, lå der i vores postkasse et kæmpe ringbind med alle firmaets produkter, og et brev hvori vi blev bedt om at læse det igennem, og se hvad vi kunne bruge. Ugen efter aftalte vi et møde med deres sælger, som tog turen til Skoleparken 1, og var der til aftalt tid. Vi fik en masse gode ideer, og blev enige om hvordan det skulle se ud. Seks dage efter mødet fik vi tilsendt et meget fyldigt tilbud med billeder og overheads, således at vi kunne vise det for alle beboere. De tre legepladser blev godkendt uden kommentarer og vi kunne holde os under kroner inkl. faldunderlag. Thomas Dreyer, formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 7

8 Sensommer, sol og festival 8

9 Succes det kunne deltagerne i Fritidsudvalgets Sensommerfestival 2006 konstatere, da de besøgte Radiomarken. Her var der demonstration af brandslukning, politimotorcykel, kagebagningskonkurrence og et velassorteret loppemarked. Der kunne godt være flere deltagere, men du får chancen igen i 2007 Igen i år var vejrguderne os venlig stemt, således at årets Sensommerfestival kunne afvikles under de bedst tænkelige rammer. Lørdag 9. september 2006 kl havde 30 familier opstillet deres boder til loppemarkedet, da Preben Nissen Band gik i gang med en blanding af New Orleans jazz, countrymusik og viser. Imens kunne de godt 200 deltagere forsyne sig med fadøl, sodavand, kaffe, pølser, slusch ice og popcorn. Børnene kunne muntre sig i hoppeborgen samt de forskellige boder. Klokken blev der taget hul på den første del af lodtrækningen om de utroligt flotte præmier, hvor beboerne fra Skoleparken kunne tage hovedparten af præmierne med hjem. Klokken kom Falck og demonstrerede over for et meget opmærksomt publikum, hvordan man slukker branden i en til lejligheden antændt bil, mens en flok børn med julelys i øjene fulgte med i begivenhederne, hvilket deres forældre i øvrigt også gjorde. Da ilden var under kontrol, fik børnene lov til at sidde i brandbilen, ligesom de fik lov til at sidde på en politimotorcykel, der var kommet med netop dette formål for øje. Klokken takkede Preben Nissen Band af, hvorefter Martin og hans guitar overtog mikrofonen, og nu genlød området af popsange og ballader. Klokken var det tid til den anden del af den store lodtrækning, og klokken skulle de fem indleverede kager så vurderes af det kompetente dommerpanel, som dog viste sig at være dybt uenige under prøvesmagningen. Overdommer Palle Nielsen skar igennem, og den endelige vender blev Anita Laursen fra Torveparken med kagen Sol over Radiomarken, som var en fryd for såvel øje som gane. Sidste års nummer et og to, Anders Maegaard og Niels Bahn, kom ind på 2. og 3. pladsen. De fem kager blev efterfølgende skåret ud og sat frem til smagsprøver, og alle kager blev uanset placering spist på ingen tid. Efterfølgende kunne deltagerene bare læne sig tilbage og nyde musikken den sidste halve time. Klokken var det tid til at sige tak for i dag og gå i gang med oprydningen. Da klokken lignede Radiomarken atter et stykke uberørt natur. Tak til alle deltagere for en flot indsats med oprydningen. Tak til de frivillige hjælpere, tak til boligselskabets bestyrelse, tak til sponsorer og en særlig tak til ejendomsfunktionærerne for deres hjælp med billetsalget. En lille skønhedsfejl ved et ellers vellykket arrangement var det forholdsvis lave deltagertal. Et problem, der nok især skyldes, at de fjernest beliggende afdelinger var underrepræsenteret, hvilket vi tager op ved en kommende evaluering. Tak til alle, der deltog. Kom igen til næste år og tag naboen med. Per Helligkilde Børnepræmier Laura Jones, Skoleparken, Malte Krarup, Skoleparken, vandt hver et kg. karameller. Oscar Jones, Skoleparken, vandt et telt. Maria Sumbierg, Kongshvileparken, vandt et mikadospil. Emily Jones, Skoleparken, og Tobias Autzen, Lyngparken 1, vandt hver et kg. hurlumhej mix. Sammad Yamche, Lyngparken 2 og Birger Nørregaard, Lyngparken 1, vandt hver et Kobb spil. Cecilie Jensen, Lyngparken 1 og Nana Larsen, Skoleparken, vandt hver et kg. bolcher. Voksenpræmier Nadja Hansen, Skoleparken, Kathrine Øelund, Stationsparken, Maiken Nielsen, Vadgårdsparken, Stig Therkildsen, Hyrdeparken, Lis Aller, Lyngparken 1 og Anita Laursen, Torveparken, vandt hver en flaske vin og en pose twist. Martin Autzen, Skoleparken, og Birger Nørregaard, Lyngparken 1, vandt hver en flaske vin og en pose kaffe. Lennardt Sigvaldason, Lyngparken 1, vandt to flasker vin. Nina Dute, Stationsparken, vandt tre flasker vin. Det samme gjorde Jannie Rasmussen, Torveparken. Niels Bahn, Skoleparken, vandt en karaffel samt seks glas. Alfred Andersen, Skoleparken og Lisbeth Bentzen, Egeparken 1, vandt hver en kaffemaskine. Mette Jones, Skoleparken, Anne M. Dute, Stationsparken og Tommy Larsen, Mølleparken 1, vand hver en vinduespolering. Heino Jørgensen, Stationsparken, vandt tre zinklamper. Lisa Dahlkild, Vadgårdsparken, vandt tre liter vodka. Helle Jepsen, Pileparken 2, og Lisa Dahlkild, Vadgårdsparken, vandt hver en picknikkurv. Kagebagningskonkurrencen 1. Præmien en kaffemaskine gik til Anita Laursen, Torveparken. 2. præmien en fl. Bailys gik til Anders Maegaard, Lyngparken 1, og 3. præmien en ds. Quality Street gik til Niels Bahn. Vægtgætningskonkurrencen Helena Beckmann, Skoleparken, vandt en sparegris samt 100 kr. Stadepladsudtrækning Pernille Strøm Nielsen, Pileparken 1, som vandt en picknikkurv. 9

10 Intet belæg for at snuppe lejernes penge Boligselskabernes Landsforening (BL) tager godt imod den længe ventede embedsmandsrapport om den almene boligsektors fremtid, som socialministeren har offentliggjort Punkt for punkt fjerner den nemlig ethvert argument for regeringens fortsatte jagt på de almene lejeres opsparede midler i Landsbyggefonden, understreger formanden for BL, Henning Kirk Christensen. Det er en sober og grundig rapport, og embedsmændene skal have stor ros for, at de med så stor grundighed har fjernet alle argumenter for regeringens planer om at inddrage yderligere godt tre milliarder kroner af lejernes penge. Rapporten rummer ikke ét eneste argument for den urimelige fremgangsmåde, siger Henning Kirk Christensen. Stort behov for renovering Rapporten dokumenterer, at der er et meget stort renoveringsbehov i de almene boliger. Den dokumenterer, at beboerne i den almene sektor er blevet stadigt vanskeligere stillet. Den dokumenterer også, at de almene boliger har tabt stort i konkurrenceevne i forhold til ejerboliger. Og så dokumenteres det altså, at der simpelthen ikke er plads til, at lejerne som regeringen ønsker det skal betale for nybyggeriet, hvis der også skal være råd til nødvendige renoveringer og den boligsociale indsats, understreger BL-formanden. Derfor er det også dybt kritisabelt, at regeringen to uger før offentliggørelsen af denne rapport fremlægger et så åbenlyst asocialt forslag som forslaget om at inddrage yderligere tre mia. kr. fra vanskeligt stillede familier. Hvad var meningen med denne omfattende analyse af den almene sektor, hvis man alligevel ikke vil lytte til argumenter og saglige analyser, spørger Henning Kirk Christensen. Savner langsigtet reformarbejde Han efterlyser også et mere langsigtet reformarbejde. BL har tidligere udsendt et omfattende debatoplæg om en mere retfærdig boligpolitik, og for nylig har Kommunernes Landsforening gjort det samme. Men regeringen har ikke villet gå i dialog, selv om vi og kommunerne er de vigtigste aktører for det ville jo forstyrre regeringens jagt på lejernes opsparede midler. Nu må alle gode kræfter samles om at afvise regeringens perspektivtløse boligpolitik og i stedet sikre, at regeringen tvinges ind i et konstruktivt samarbejde med kommuner og den almene sektor om den nødvendige, langsigtede reform, siger BL-formanden. 10

11 Advarsel til regeringen Kommunernes formand, Venstre-manden, Erik Fabrin, advarer regeringen mod fortsat at snuppe lejernes milliard-indbetalinger til statskassen. Med nyt boligpolitisk udspil lægger kommunerne i stedet op til en omfattende reform af hele den almene boligsektor Af Erik Bjørn Møller Regeringens planer om at snuppe yderligere 3,1 mia. kr. af de almene lejeres indbetalinger til Landsbyggefonden medfører ikke blot forargelse og rynkede bryn i boligorganisationerne. Også landets kommuner er yderst betænkelige ved, at regeringen vil fortsætte sin omdiskuterede praksis med at snuppe lejernes indbetalte milliarder fra Landsbyggefonden for at finansiere byggeri, som staten hidtil selv har finansieret. Det er alt for kortsigtet og vil uvægerligt gå ud over indsatsen mod ghettoisering og det store behov for renoveringer i nedslidte boligområder, lyder meldingen fra formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Erik Fabrin der som Venstremand i øvrigt deler partifarve med finansminister Thor Pedersen og socialminister Eva Kjer Hansen. Det er penge, som lejerne har indbetalt til renovering af de almene boliger, og disse penge bør staten ikke trække ud til nybyggeri, lyder budskabet til regeringen fra Erik Fabrin. Advarslen aktualiseres ikke blot af regeringens forslag til finanslov for næste år, hvor man lægger op til at snuppe yderligere 3,1 mia. kr. fra Landsbyggefonden de næste fire år. For stort set samtidig med offentliggørelsen af finanslovforslaget udsendte KL et nyt boligpolitisk udspil med krav om en tiltrængt og omfattende reform af hele den almene boligsektor. Den gale retning Når vi kommer med udspillet nu, skyldes det, at der er problemer i sektoren. Det første problem er ghettoisering, og det næste er, at der i disse år akkumuleres et betydeligt renoveringsbehov. Og hvis der ikke er midler til det, så går det jo i den gale retning. Og derudover må man sige, at når der blæser en så stor strukturel ændring hen over landet som kommunalreformen, så ligger det efter min mening også i kortene, at en stor og landsdækkende sektor som boligsektoren også bør kigge på sin struktur og se, om man ikke kunne gøre tingene mere effektivt. Hvis vi ikke får en gennemgribende reform nu, vil vi opleve endnu flere ghettodannelser i nogle dele af landet og nedrivning af boliger i andre, siger Erik Fabrin. Slut med stram styring KL-udspillet, der kan læses i sin helhed på lægger overordnet op til et opgør med den statslige styring af sektoren. Udspillet omfatter derudover en række forslag til konkrete ændringer. Antallet af boligorganisationer skal skæres ned fra 700 til 250. Det skal dermed sikres, at boligforeningerne er handlekraftige og professionelle, så det bliver enklere for kommuner og boligforeninger at samarbejde om planer for de enkelte bydele og boligområder. Samtidig skal boligforeningerne have langt større frihed til selv at styre deres økonomi, foreslår kommunerne. I dag er det staten, der bestemmer, hvilke lån, boligorganisationerne må tage og hvad pengene skal bruges til. Desuden skal der gennemføres en omfattende sanering af det kæmpemæssige regelkompleks, der gælder for den almene boligsektor, foreslår kommunerne. Kommunernes udspil møder sympati hos Boligselskabernes Landsforening og også socialminister Eva Kjer Hansen betegnede ved offentliggørelsen sig selv som positiv over for udspillet. Vi vil gerne give mere frihed og fleksibilitet, hvis boligforeningerne vil løse en række boligsociale opgaver. Men det er ikke givet, at den offentlige støtte skal være lige så stor som nu, sagde ministeren for nylig til Jyllands-Posten. Tilståelsessag om boligtyveri Rapporten fra regeringens arbejdsgruppe om den almene boligsektor er en ren tilståelse, mener SF s boligordfører, Morten Homann. Rapporten slår fast, at tyveriet af lejernes penge i Landsbyggefonden er uholdbart, og at det skader muligheden for at vedligeholde boligerne bare nogenlunde. Det er befriende, at regeringen endelig selv erkender, at man har drevet konfiskationen af lejernes egne opsparede penge i Landsbyggefonden for vidt. Der er ikke penge til både at lade lejerne betale for nye boliger og for at vedligeholde de eksisterende. Derfor bør konsekvensen være, at finanslovsforslagets nye milliardrov fra lejernes penge tages af bordet, udtaler Morten Homann. Det er grotesk, at de rigeste boligejere har tjent milliarder på boligprisstigningerne og oven i købet har fået skattelettelser, mens de fattigste blandt landets lejere år efter år får ekstraskat af regeringen. På den måde har regeringen sammen med de Radikale og Dansk Folkeparti sat endnu mere fart på uligheden i Danmark, fortsætter Morten Homann. Rapporten berører også, hvordan den almene sektor skal organiseres i fremtiden. Man kunne måske lade sig friste til at lade båndene mellem den almene boligsektor og staten kappe for i det mindste at beskytte de penge, lejerne har tilbage. Men det vil være en stor fejl. En velfungerende almen boligsektor er og skal være et fælles ansvar, som ikke bare kan overlades til boligorganisationerne alene, slutter Morten Homann. 11

12 Fra kaniner til gårdmand Varmemester Jens Mehr fra Pileparken 2 går på pension torsdag 2. november 2006 efter 36 år i jobbet. Inden han blev ejendomsfunktionær var han dyrepasser 12 Gårdmand søges til Mørkhøjområdet. Det var teksten i den annonce, som fik Jens Mehr til at skifte branche i Fra dyrepasser på Seruminstituttet til ejendomsfunktionær i Arbejdernes Boligselskabs afdeling Pileparken 1. Efter 36 år dels som ejendomsfunktionær og dels varmemester stopper 65-årige Jens Mehr som varmemester i Pileparken 2. Jens Mehr var træt af at passe syge dyr på Seruminstituttet, og en dag i sommeren 1970 købte han Berlingske Tidende for at studere stillingsannoncerne. Aviskøbet gav dobbelt bonus, dels fordi han så annoncen, dels fordi han fik jobbet og samtidig fik meget kortere til arbejdet. Han boede lige over for Pileparken 1. Jeg tror ikke, at det var min erfaring med at passe alt lige fra marsvin over rotter til kaniner, der gjorde udslaget. Jeg tror, det var min erfaring som murerarbejdsmand, som spillede ind, fortæller Jens Mehr med et stort smil i stemmen. Inden tiden som dyrepasser på Seruminstituttet fik Jens Mehr også en uddannelse som offsetfotograf. Men han ville gerne ud af mørkekammeret, fordi han er mere til lys og lyst og udendørs arbejde end arbejdet i mørkekammerets svage røde lys. Det har jeg også fået meget af i de forløbne 36 år, selvom det om vinteren ikke er særlig sjovt at kaste sne. Man ved aldrig, hvornår man har fri. Så er det bedre med vedligeholdelsen af de grønne områder om sommeren, fortæller Jens Mehr, der efter syv år som ejendomsfunktionær i Pileparken 1 fik tilbudt jobbet som varmemester i Pileparken 2 en afdeling på den gang 71 boliger. Senere kom der 18 nye boliger til, da afdelingen i 1995 besluttede, at der i forbindelse med en tagrenovering skulle bygges en etage mere på bebyggelsen. Det var en travl tid, husker Jens Mehr, der peger på, at den kommende fritid skal bruges dels til at sætte sin egen lejlighed i stand, dels til at være i sommerhuset på Sjællands Odde, hvor der træer, som skal fældes. Afdelingsbestyrelsen i Pileparken 2 holder reception for Jens Mehr på den sidste arbejdsdag i Pileparken 2, som er torsdag 2. november Der holdes reception i Pileparken 3 s festlokaler, Novembervej 26 kld. mellem kl

13 Goddag til Michael Heuck og farvel til Søren R. Andersen Inspektør Søren R. Andersen, der var inspektør for afdeling Mølleparken 1 og 2, Tinghøjparken, Stationsparken 1 og 2 samt børneinstitutionen, Lykkeparken, Moseparken og Buddingevej 203/205 meddelte overraskende i slutningen af maj, at han ønskede at prøve kræfter med opgaven som selvstændig rådgiver. Søren R. Andersen fratrådt derfor stilling 30. juni Som ny inspektør for de nævnte afdelinger har Arbejdernes Boligselskab ansat Michael Heuck, der tiltrådte. 7. august Boligselskabet ønsker Michael Heuck, der er uddannet som bygningskonstruktør og har erfaring inden for boligbranchen, velkommen til selskabet. Økonomichef Lone Larsen 25-års jubilæum Torsdag den 31. august 2006 kunne økonomichef Lone Larsen fejre sit 25-års jubilæum i selskabet. Dagen markeredes ved en reception i Høje Gladsaxes selskabslokaler, hvor et stort antal gæster var med til at gøre dagen festlig og minderig. Tak Hjertelig tak for opmærksomheden til alle der var med til at præge min jubilæumsdag så det blev en rigtig god dag. Lone Larsen Ny varmemester i Pileparken 2 Pileparken 2 og Pileparken 3 får nu fælles varmemester. Det sker efter, at varmemester Jens Mehr først i november 2006 stopper for at gå på pension. Varmemester bliver Bent Hansen, der i forvejen var varmemester i Pileparken 3. Herefter består ejendomsfunktionsstaben i Pileparken 2 og Pileparken 3 af Bent Hansen, Erik Kjær samt en tredje ejendomsfunktionær, der ansættes snarest. Til sammen har de to afdelinger i alt 214 boliger. Vagtskifte i Skoleparkerne Med udgangen af september2006 har varmemester Wilhelm Stege efter 10 års tjeneste fratrådt sin stilling i Skoleparken 1 og 2 for at gå på efterløn. Wilhelm Stege afløses som varmemester af Thomas Larsen, der er uddannet ejendomsservicetekniker. Thomas Larsen har været ansat i Pileparken 4 og senest i Torveparken som ejendomsfunktionær. AB-kalender Lørdag 7. oktober 2006 Konference for afdelingsbestyrelserne m.fl. om en mere retfærdig boligpolitik Torsdag 26. oktober 2006 Møde i boligselskabets bestyrelse. Torsdag 2. november 2006 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Mandag 13. november 2006 Sidste frist for indlæg til Boligbladets udgave for december 2006 Torsdag 23. november 2006 Møde i boligselskabets bestyrelse. Tirsdag 5. december 2006 kl Boligbladet udkommer 13

14 Så fyldte Mølleparken 2 50 år Vejret var med Mølleparken 2, da afdelingen 10. juni 2006 kunne markere, at det var 50 år siden, at indflytningen i afdelingen begyndte. Det blev en festlig dag for både store og små beboere. 14 Alle sejl var sat til, da Mølleparken 2 lørdag 10. juni 2006 markerede, at det var 50 år siden, at første beboere flyttede ind. Det var Sven og Eddy Sørensen, som også var med til jubilæumsreceptionen, selv om de senere er flyttet fra Mølleparken. Men en enkelt beboer, fru Gravesen, som har boet i Mølleparken 2 alle 50 år, fik en vingave overrakt af formanden for afdelingsbestyrelsen Carsten Pedersen. Når alle sejl var sat til, så betød det i Mølleparken 2, at der om formiddagen var en reception for beboerne og andre, som havde lyst og lejlighed til at kigge forbi. Receptionen var ikke kun for de voksne beboere, som kunne nyde den lette servering ved reception. Ved receptionen talte næstformand i Arbejdernes Boligselskabs bestyrelsen, Benny Jørgensen, samt direktør Svend Aa. Hansen. Rend og hop Børnene var der også tænkt på. De kunne ud over at gå ombord i det kulinariske med pølser og is muntre sig i den opstillede hoppeborg. Der var rigtig mange børn, som benyttede sig af muligheden. Om aftenen var der fest for afdelingens beboere. Det var en god fest, som varede lige til den lyse morgen. Og der var noget at slå mave på; læs selv festmenuen, som var en luksusbuffet: Velbekomme Kold ovnbagt laks anrettet på sprøde urter med rejer, mangocreme og lakserogn, portvins hønsesalat med ristede svampe og bacon, lammekølle fyldt med soltørrede tomater, ristede mandler og persille, helstegt kalveculotte marineret med basilikumpesto, vildsvinekam stegt med rosmarin og enebær, to slags grønsagstærter, vildsvinesovs tilsmagt med Klosterkrone, timianstegte kartofler, stort møllehjul med 10 slags salater og pasta, to slags dressing, friskbagt brød samt frugtsalat med chantillycreme.

15 HVEM VIL BYTTE? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves: 2 værelses lejlighed i Vadbro 36,1 tv. Ønskes: 2 1/2 værelses i stuen i Vadbro fra nr. 8 til 22 (lige nr.). Henvendelse til Hansen på telefon Haves: 2 værelses i Vadbro (Stationsparken 2). Ønskes: Rækkehus min. 4 værelser. Henvendelse på telefon Haves: 3 værelses på 2. sal i Vadbro. 75,5 m 2 med lækker altan. Ønskes: Rækkehus på 73 m 2 eller mere. Kontakt Jane på telefon Haves: 3 værelses i Vadbro 30. Ønskes: 4 værelses rækkehus. Henvendelse på telefon Haves: 2 værelses rækkehus på 68 m 2 i 2 etager og med lille have. Beliggende i Høje Tåstrup. Ønskes: 2 værelses lejlighed eller rækkehus i Gladsaxe/Søborg. Henvendelse på telefon Haves: Stor 3 værelses lejlighed 93 m 2 med stor overdækket terrasse, der er anvendelig som bolig (Der ligger trægulv ca. 16 m 2 ) ønskes byttet til større rækkehus på grund af sammenbragt familie. Lejligheden ligger på 1. sal med udkig fra køkkenet til Gladsaxe kirkegårds grønne arealer samt til grønne arealer fra stuen. Det vil sige, at der ligger ingen bygninger over for lejligheden. Ønskes: Større rækkehus. Kontakt venligst på telefon Haves: To plans rækkehus i Mørkhøj. Nyt køkken. Ny endehave kr. pr. måned. Ønskes: Et plans rækkehus i Mørkhøj. Henvendelse til Lene på telefon Haves: 3 værelses lejlighed 66,5 m 2, 1. sal i Pileparken. Alt er nymalet og nyslebne gulve. Stor overdækket altan med god udsigt til rolige grønne omgivelser. Husleje kr. Ønskes: Rækkehus i Lyngby. Min. 80 m 2. Min. 3 værelser. Max. husleje kr. Henvendelse på telefon Bedst mellem kl BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Birthe Bagger, Pileparken 4. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birgitte F. Schultz, Mølleparken 2. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer 5. december Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 13. november Forsidefoto: Loppemarkedet var godt besøgt, da Fritidsudvalget holdt sensommerfest på Radiomarken. Design og tryk: Schultz Grafisk, Albertslund. 15

16 Boliger på 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe klar til udlejning Siden de fem boliger på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe stod færdige, er der blevet arbejdet intenst med udlejningen af boligerne som seniorboliger. Der har været mange forespørgsler på boligerne, og da de blev vist frem, sagde alle, at de er gode og attraktive med en fantastisk beliggenhed og med en udsigt blandt andet til en stor del af Københavns skyline. Men boligselskabet måtte konstatere, at interessen for et seniorboligfællesskab ikke er til stede i samme omfang som tidligere. Det kan aktuelt også have med økonomi at gøre, når de fem boliger samtidig skulle dække udgifterne til et fællesrum. Derfor har bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab besluttet, at boligerne på 9. sal udlejes som almene boliger efter de almindeligt gældende regler. Nu har alle mulighed for at leje en af boligerne. Samtidig er fællesrummet omdannet til en bolig, så der i alt er seks boliger på toppen. Ændringen fra seniorboliger til almene boliger betyder også, at lejen er sat ned. Det samme er tilfældet med indskuddet. Er du interesseret i en af boligerne, er du velkommen til at kontakte Arbejdernes Boligselskabs udlejningsafdeling på telefon Gang i cirkelbyggeriet ved Stengården Station Håndværkerne gik 1. juli 2006 i gang med at opføre det nye byggeri ved Stengården Station. Byggeriet rummer 26 ungdomsboliger. Byggeriet opføres som et tøndeformet eller om du vil som en cirkel i to plan. Byggeriet ventes afsluttet i april

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

RÅDIGHEDSRETSKATALOG

RÅDIGHEDSRETSKATALOG RÅDIGHEDSRETSKATALOG for Seniorbofællesskabet Frejas Have Domea afdeling 1668 Hjemmeside: www.frejashave.dk/ Hvad må jeg?????? Vedtaget på det ekstraordinære Afdelingsmøde den 11. September 2011 RÅDERETSKATALOG

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer.

Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer. Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer. Den 25. Maj 1993 blev der vedtaget en lov om råderet i den almennyttige boligsektor. Loven indeholder en bekendtgørelse om råderet og godtgørelser for

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Råderetskatalog. Egeparken

Råderetskatalog. Egeparken 1. Råderetskatalog for Egeparken Domea Fredensborg EGEPARKEN INDHOLD Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 10 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

D_4_ bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen Aabenraa Tlf Fax

D_4_ bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen Aabenraa Tlf Fax D_4_20160407073249571bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 36 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetskatalog. Kystparken

Råderetskatalog. Kystparken Råderetskatalog for Kystparken Domea Stevns Råderetskatalog 14001 Kystparken og Kystvejen Side 2 af 8 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 6 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet

Læs mere

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS Indhold: Om råderet Forbedrings- eller forandringsarbejder Arbejder inde i boligen Arbejder udenfor boligen Anmeldelse af arbejderne Byggetilladelse Vedligeholdelse af

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af Ballerup Boligselskab Råderetskatalog Egebjerggård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Arendalsvej 104-262. Afdeling 22. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Arendalsvej 104-262. Afdeling 22. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Arendalsvej 104-262 Afdeling 22 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden Råderetsreglerne for Grønnegården er godkendt på afdelingsmøde den 16. marts 2011. Råderetsreglerne er trådt i kraft på datoen

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere