BOLIG BLADET. Oktober Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

2 Sæt din bolig i stand med lånte penge Det er nu muligt for beboere i almene boliger at optage lån i boligen. Pengene skal bruges til forbedringer. For eksempel til nyt bad eller køkken. Du styrer selv projektet. Læs her om dine muligheder som lejer i Arbejdernes Boligselskab 2 Muligheden for at forbedre din bolig, uden du umiddelbart skal have alle pengene op af lommen, bliver stadig udvidet. Du kan nu gennem afdelingen optage lån i din bolig til en lang række forbedringer Stadig flere afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab har besluttet, at beboerne i afdelingen skal have mulighed for gennemføre individuelle forbedringer i boligen, som kan finansieres via optagelse af lån i afdelingen. Lånet skal afdrages over huslejen som en tillægsleje i den bolig, hvor arbejdet er udført. Tillægslejen betales i lånets løbetid. Det er muligt at installere nyt køkken for op til kr. inklusive moms. Omkostninger til låneoptagelse m.v. kommer oven i de kr. Lånet er et 15-årigt kreditforeningslån. Til et nyt badeværelse kan der lånes op til kr. inklusive moms. Omkostninger til låneoptagelse m.v. kommer oven i de kr. Lånet finansieres som et 20- årigt kreditforeningslån. I de afdelinger, hvor det er muligt at opføre en udestue, kan der lånes op til kr. inklusive moms. Omkostningerne ved låneoptagelsen m.v. kommer oven i lånet, som er et 15-årigt kreditforeningslån. Det er ikke muligt at lægge de nævnte summer sammen. Alt i alt kan der via ordningen lånes op til kr. inklusive eventuelle eksisterende råderetsarbejder. Oven i beløbet kommer låneomkostninger m.v. Du skal være opmærksom på, at beboerne i din afdeling skal have godkendt låneoptagelsen til de pågældende arbejder på et afdelingsmøde før at du kan gennemføre individuelle forbedringer i boligen der finansieres via lån i afdelingen. Hvis beboerne på et afdelingsmøde ikke har godkendt dette, kan du stille det som forslag til det førstkommende afdelingsmøde. Lånets løbetid Hvis du vil renovere for eksempel både badeværelse og køkken til en samlet pris på kr., kan du kunne vælge at have både et 15-årigt og et 20-årigt lån. Du kan også vælge et 15-årigt lån til begge dele. Vælger du et 15-årigt lån, vil det månedlige lejetillæg dog blive lidt højere end ved kombinationen af et 15-årigt og et 20- årigt lån, fordi lånet afvikles hurtigere. Der kan ikke lånes penge ud over de nævnte beløb. Bliver projektet dyrere, skal du selv betale forskellen kontant. Der er også mulighed for mod et gebyr - helt at indfri lånet. Tilskud Beløbsrammerne dækker alle arbejder, undtagen de arbejder, der dækkes af afdelingens tilskud, samt følgearbejder som opsætning af fliser mellem bordplade og overskabe, ændringer af el-, vand- og afløbsinstallation samt reparation af gulv og lignende. Flere afdelingen giver et tilskud til det, der svarer til en normal VVS- og elinstallation, hvilket samlet typisk beløber sig mellem kr kr. Sådan kommer du videre Det er dig, som beboer, der selv står for indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler med håndværkere og leverandører. Når du har besluttet dig, skal du indsendes beskrivelse og tilbud på alle arbejder, der ønskes udført til boligselskabet. Det er også dig, der selv skal styre planlægningen af arbejdet.

3 Det er op til dig selv, hvilke materiale, du vil benytte. Men du skal være opmærksom på, at alle materialer skal være af god kvalitet og af et anerkendt fabrikat. Det er også en forudsætning, at dit samlede projekt kan godkendes af selskabet. Når det gælder renovering af badeværelset, skal arbejdet overholde Bygningsreglement af 1995 samt SBI-anvisning 200 om vådrum. Arbejdernes Boligselskab har indgået aftaler med flere køkkenfirmaer. Du kan få listen på boligselskabets kontor, men du er naturligvis velkommen til at benytte andre køkkenfirmaer. Bindende aftale ved optagelse af lån Når Arbejdernes Boligselskab har godkendt dit forslag, sender boligselskabet en bindende aftale til dig. Sammen med den bindende aftale får du en beregning, hvor du kan se, hvor meget din modernisering i runde tal vil koste dig mere i husleje om måneden i 15 eller 20 år. Alt efter lånets længde og til hvilken kurs lånet optages. Du skal herefter underskrive og returnere aftalen til selskabet inden for en nærmere aftalt tidsfrist. Når du har sagt ja Har du sagt ja til den bindende aftale, er du forpligtet til at gennemføre moderniseringen. Aftalen kan ikke fortrydes. Når du har underskrevet og indsendt aftalen til selskabet, vil du få en endelig tilladelse. Herefter kan du indgå aftale med håndværkerne. Overholder du ikke fristen for at sende den bindende aftale til boligselskabet, må du vente med moderniseringen til en efterfølgende etape. Da optagelsen af lånet først sker, når alle arbejder er afsluttet, accepterer du ved indgåelse af den bindende aftale, at det månedlige tillæg til lejen kan afvige i forhold til ændringer i rente og kursen på obligationerne. Du skal være opmærksom på, at omkostningerne ved optagelse af lånet, stempelafgift m.v. fordeles mellem antallet af beboere, der bruger låneordningen i den pågældende etape. Arbejder, som ikke er omfattet af ordningen Udgifter til særligt luksusprægede materialer kan ikke dækkes af ordningen. Dem skal du selv betale, da vi ikke kan forvente kommunal accept af, at afdelingens øvrige beboere ved senere fraflytning påføres ekstra høje udgifter til vedligeholdelse af andre beboeres luksusønsker. Hvis du har smag til ekstra dyre ting, vil der ud over afdrag for lån blive opkrævet et særligt tillæg, som skal dække afdelingens fremtidige vedligeholdelse af de særligt dyre materialer. Der er mange muligheder I følge lovsikret råderet har du som lejer ret til at foretage forbedringer i din almene bolig for maksimalt kr. Under lovsikret råderet betaler du selv hele beløbet. Forbedringsarbejderne nedskrives over en periode fra år, afhængig af arbejdernes art, og ved fraflytning har du mulighed for at få tilbagebetalt en del af udgifterne. Er der allerede en råderetsforbedring i boligen, og der for eksempel. mangler at blive nedskrevet kr., vil det stadig være mulighed for at være med i låneordningen. Dog vil den maksimale låneramme ved for eksempel renovering af badeværelse være kr. (maksimalt beløb for lovsikret råderet ) kr. (restværdien af råderetssagen) = kr. Indretning og syn af arbejdet Når du renoverer badeværelse eller køkken, skal du sammen med din ansøgning sende en målfast tegning. Indretningen af badeværelse eller køkken skal være fornuftig. Indretningen skal udføres, så vi med rimelighed kan forvente, at denne kan accepteres af efterfølgende lejere. En indretning, som afviger fra dette, kan ikke godkendes og derfor ikke medtages under ordningen. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt korrekt og skal synes af afdelingens varmemester. Arbejdet i badeværelser skal synes to gange; når vådrumssikringen er udført, og når arbejdet er helt færdigt. Arbejdets udførelse og godkendelse Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Hvor der kræves autorisation, skal du benytte autoriserede håndværkere. Du kan frit vælge håndværker. Hvis du selv udfører en del af arbejdet, skal dette også være udført håndværksmæssigt korrekt, og der betales ikke vederlag for dette arbejde. Når arbejdet er færdigt, skal du kontakte afdelingens varmemester for syn af det udførte arbejde. Godkendes arbejdet, sender varmemesteren en underskrevet genpart af tilladelsen til boligselskabet, hvorefter lejeforhøjelsen vil træde i kraft fra den 1. i måneden. Skulle der være mangler, er det dit ansvar at sørge for, at disse bliver udbedret tilfredsstillende. Og når dette er sket, kan arbejdet godkendes. Når regningerne skal betales Når du får regninger fra håndværkere, leverandører m.fl., skal du sende dem til bolig- 3

4 selskabet, som sørger for betaling. Alle regninger skal tydeligt være påført dit navn og adresse. Overstiger regningerne det beløb, som er aftalt i bindende aftale, må du aftale med håndværkerne etc., at regningen kun udskrives på det beløb, der er indgået aftale om. Du skal selv få faktura på det resterende beløb, som du selv skal betale. Det er kun momsregistrerede regninger, der kan indgå i ordningen. Du skal ved indgåelse af aftaler med håndværkere være opmærksom på, at selskabets betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage. Der skal være minimum 14 dages betalingsfrist på regningerne fra det tidspunkt, hvor Arbejdernes Boligselskab har modtaget regningerne fra dig. I modsat fald risikerer beboerne at skulle betale rentenota, rykkergebyr m.v. Boligsikring Boligydelse Udførelse af forbedringer i boligen er boligsikrings- eller boligydelses berettigede. Her en kort skematisk oversigt over de nye forhold Før Nu (efter 1. juli 2005) Hvad må jeg lave om inde i min bolig? Nærmere fastsatte forbedringer Alle forbedringer, som ikke (positiv-listen) forhindrer, at boligen kan genudlejes som almen bolig Yderligere forbedringer og eller er umulige af bygningsboligændringer vedtaget af mæssige eller praktiske årsager boligafdelingen Opsætte og nedtage ikkebærende skillevægge, dog efter forudgående godkendelse af kommunen Andre boligændringer vedtaget af boligafdelingen Hvad må jeg lave om udenfor min bolig? Forbedringer og bolig- Forbedringer og boligændringer vedtaget af bolig- ændringer vedtaget af boligafdelingen afdelingen Omfatter råderetten hvidevarer? Ja Nej, hvidevarer er nu omfattet af installationsretten Tilladelse til arbejdet,før jeg går i gang? Inspektøren i boligselskabet Inspektøren i boligselskabet Godkendelse af det færdige arbejde? Inspektøren i boligselskabet Inspektøren i boligselskabet Maksimal godtgørelse kr. (reguleres) kr. (reguleres) Minimumsgodtgørelse kr. 0 kr. Bundfradrag kr. 0 kr. Nedskrivningsperiode 10 år (forbedringens år efter vurdering af værdi falder med 10% om året) forbedringens levetid 4

5 Tag på Julemarked 2006 i Skoleparken Sæt X i din julekalender ud for lørdag 2. december 2006, så glemmer du ikke, at der er julemarked på Halbjørnsvej 2 I 2005 fik Skoleparkens beboere mulighed for at ønske hinanden glædelig jul over et glas gløgg i afdelingens selskabslokaler. Og den chance får endnu flere i år, fordi Skoleparken inviterer alle beboere i Arbejdernes Boligselskab til Julemarked lørdag 2. december Skoleparkens selskabslokale ligger på Halbjørnsvej 2. Bortset fra at julesneen ikke dryssede stille ned ved julemarkedet i 2005, var der alligevel en rigtig julestemning med et pyntet juletræ, der nåede helt fra gulv til loft. Der var en harmonikaspillende nissefar, kravlenisser, masser af røde julestjerner og gamle nisser i kurve samt et cafehjørne med gløgg og æbleskiver. Der var også mulighed for at få fornyet julepynten, fyldt kagedåserne og finde den helt rigtige julegave. Skoleparkens kreative og fingersnilde beboere havde salgsstande med hjemmebagte småkager, hjemmelavet konfekt, julekort, juledekorationer, nisse af enhver art og selv loppeting de luxe var der mulighed for at købe. Stationsparkens Julemarked 2006 holdes lørdag 2. december 2006, og det bliver i år udvidet med salg af juletræer på p- pladsen. Der bliver lejlighed til at se, hvordan en gammeldags julebuk bliver til. Der vil også være salg af brændte mandler. Og ikke mindst har alle beboere i Arbejdernes Boligselskab, som har hjemmelavede julerelaterede ting og sager til salg, mulighed for at reservere en salgsstand hos Conny på telefon Glædelig jul 2006 den er her, før du tror det 5

6 Multietniske boligområder omgærdet af fordomme Før indflytningen er de skeptiske, men når danskerne har boet et stykke tid i de multietniske boligområder, befinder de sig ganske godt dør om dør med beboere af fremmed herkomst. De ser det ikke som noget stort problem, at der bor mange indvandrere i områderne. De er til gengæld godt trætte af boligområdernes dårlige omdømme i medierne og befolkningens fordomme. Det viser en undersøgelse fra SBi, hvor seniorforsker Hans Skifter Andersen har analyseret til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder, hvor danskerne er i mindretal. Områderne er Vollsmose i Odense, Gellerupparken i Århus og Mjølnerparken i København. Lav leje trækker Det er ikke fordi danskere som udgangspunkt har et brændende ønske om at bo i de multietniske områder. Kun hver fjerde danske husstand har specifikt valgt at bo i et af de tre boligområder. Når de alligevel flytter ind, så er årsagen oftest, at huslejen er til at betale, og at man rimelig hurtigt kan få en bolig i de almene bebyggelser. På indflytningstidspunktet finder de færreste hverken boligområdet, 6 eller det at der bor så mange indvandre, særlig attraktivt. Men de holdninger ændrer sig markant efter indflytningen, viser undersøgelsen. For som tiden er gået, er der nu væsentligt færre danskere end etniske minoriteter, der synes, at det er et problem, at der bor så mange med udenlandsk baggrund. Faktisk synes et flertal af danskerne, at der er en passende blanding af danskere og indvandrere. Resultaterne peger på, at det først og fremmest er fordomme om områderne og deres beboere, der begrænser tilflytningen af danskere, mere end det f.eks. er problemer med kriminalitet, vold og hærværk, siger Hans Skifter Andersen. Fraflytning skyldes ikke utilfredshed Selv om danskerne ikke er utilfredse med beboersammensætningen, så er der alligevel 43 pct. der gerne vil flytte, men mange har ikke råd til det. Halvdelen giver bebyggelsernes dårlige omdømme som den primære grund for ønsket om at flytte. Blandt de danskere som faktisk fraflyttede i perioden , skyldtes det for hver fjerde husstand, at lejligheden var for lille. Utryghed og utilfredshed med beboernes opførsel havde derimod kun begrænset betydning som begrundelse for fraflytning pct. nævner nedslidte bygninger og udearealer i områderne som grund, og endnu færre nævner beliggenheden. Når økonomien bliver bedre Undersøgelsen viser, at for 82 pct. af de fraflyttede, både danskere og etniske minoriteter, ville det ikke have været muligt at ændre deres beslutning om at flytte ved at ændre på nogle af forholdene i de tre boligområder. Det skyldes at flytninger ofte har andre årsager end utilfredshed med boligen eller boligområdet. Det er især forbedring af familiernes økonomi og udsigt til færre sociale problemer, bedre skoler og tilbud til børn og unge i andre boligområder, der trækker beboerne ud af de multietniske områder. 13 pct. af de fraflyttede ville overveje at blive boende, hvis de kunne købe deres bolig. Rapporten Undersøgelse af til- og fraflytninger i tre multietniske boligområder er udført for Landsbyggefonden og kan læses, downloades eller købes på sbi.dk.

7 Nye legepladser i Skoleparken 1 Som beboer og afdelingsformand for Skoleparken 1 vil jeg gerne benytte Boligbladet til at videregive en særdeles god behandling og information omkring legepladser. Vi ved alle hvilken fokus og opmærksomhed, der har været på legepladser i den senere tid. Hvad skal man vælge? Hvad er lovligt? Og kan man nu stole på de oplysninger man får? Ja, alle de spørgsmål stod vi også med. Vi kontaktede en del firmaer på Sjælland. Nogle kom ud og så på vores forhold, andre glemte at komme til vores aftaler, og til sidst stod vi med et tilbud på knap kroner, og det var uden faldunderlag. Og hvad havde vi så fået? Ja, ikke ret meget. Derfor gik vi tilbage til vores udgangspunkt nemlig at kontakte nogle flere firmaer. Vi tog kontakt til et firma. Dagen efter kontakten blev taget, lå der i vores postkasse et kæmpe ringbind med alle firmaets produkter, og et brev hvori vi blev bedt om at læse det igennem, og se hvad vi kunne bruge. Ugen efter aftalte vi et møde med deres sælger, som tog turen til Skoleparken 1, og var der til aftalt tid. Vi fik en masse gode ideer, og blev enige om hvordan det skulle se ud. Seks dage efter mødet fik vi tilsendt et meget fyldigt tilbud med billeder og overheads, således at vi kunne vise det for alle beboere. De tre legepladser blev godkendt uden kommentarer og vi kunne holde os under kroner inkl. faldunderlag. Thomas Dreyer, formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 7

8 Sensommer, sol og festival 8

9 Succes det kunne deltagerne i Fritidsudvalgets Sensommerfestival 2006 konstatere, da de besøgte Radiomarken. Her var der demonstration af brandslukning, politimotorcykel, kagebagningskonkurrence og et velassorteret loppemarked. Der kunne godt være flere deltagere, men du får chancen igen i 2007 Igen i år var vejrguderne os venlig stemt, således at årets Sensommerfestival kunne afvikles under de bedst tænkelige rammer. Lørdag 9. september 2006 kl havde 30 familier opstillet deres boder til loppemarkedet, da Preben Nissen Band gik i gang med en blanding af New Orleans jazz, countrymusik og viser. Imens kunne de godt 200 deltagere forsyne sig med fadøl, sodavand, kaffe, pølser, slusch ice og popcorn. Børnene kunne muntre sig i hoppeborgen samt de forskellige boder. Klokken blev der taget hul på den første del af lodtrækningen om de utroligt flotte præmier, hvor beboerne fra Skoleparken kunne tage hovedparten af præmierne med hjem. Klokken kom Falck og demonstrerede over for et meget opmærksomt publikum, hvordan man slukker branden i en til lejligheden antændt bil, mens en flok børn med julelys i øjene fulgte med i begivenhederne, hvilket deres forældre i øvrigt også gjorde. Da ilden var under kontrol, fik børnene lov til at sidde i brandbilen, ligesom de fik lov til at sidde på en politimotorcykel, der var kommet med netop dette formål for øje. Klokken takkede Preben Nissen Band af, hvorefter Martin og hans guitar overtog mikrofonen, og nu genlød området af popsange og ballader. Klokken var det tid til den anden del af den store lodtrækning, og klokken skulle de fem indleverede kager så vurderes af det kompetente dommerpanel, som dog viste sig at være dybt uenige under prøvesmagningen. Overdommer Palle Nielsen skar igennem, og den endelige vender blev Anita Laursen fra Torveparken med kagen Sol over Radiomarken, som var en fryd for såvel øje som gane. Sidste års nummer et og to, Anders Maegaard og Niels Bahn, kom ind på 2. og 3. pladsen. De fem kager blev efterfølgende skåret ud og sat frem til smagsprøver, og alle kager blev uanset placering spist på ingen tid. Efterfølgende kunne deltagerene bare læne sig tilbage og nyde musikken den sidste halve time. Klokken var det tid til at sige tak for i dag og gå i gang med oprydningen. Da klokken lignede Radiomarken atter et stykke uberørt natur. Tak til alle deltagere for en flot indsats med oprydningen. Tak til de frivillige hjælpere, tak til boligselskabets bestyrelse, tak til sponsorer og en særlig tak til ejendomsfunktionærerne for deres hjælp med billetsalget. En lille skønhedsfejl ved et ellers vellykket arrangement var det forholdsvis lave deltagertal. Et problem, der nok især skyldes, at de fjernest beliggende afdelinger var underrepræsenteret, hvilket vi tager op ved en kommende evaluering. Tak til alle, der deltog. Kom igen til næste år og tag naboen med. Per Helligkilde Børnepræmier Laura Jones, Skoleparken, Malte Krarup, Skoleparken, vandt hver et kg. karameller. Oscar Jones, Skoleparken, vandt et telt. Maria Sumbierg, Kongshvileparken, vandt et mikadospil. Emily Jones, Skoleparken, og Tobias Autzen, Lyngparken 1, vandt hver et kg. hurlumhej mix. Sammad Yamche, Lyngparken 2 og Birger Nørregaard, Lyngparken 1, vandt hver et Kobb spil. Cecilie Jensen, Lyngparken 1 og Nana Larsen, Skoleparken, vandt hver et kg. bolcher. Voksenpræmier Nadja Hansen, Skoleparken, Kathrine Øelund, Stationsparken, Maiken Nielsen, Vadgårdsparken, Stig Therkildsen, Hyrdeparken, Lis Aller, Lyngparken 1 og Anita Laursen, Torveparken, vandt hver en flaske vin og en pose twist. Martin Autzen, Skoleparken, og Birger Nørregaard, Lyngparken 1, vandt hver en flaske vin og en pose kaffe. Lennardt Sigvaldason, Lyngparken 1, vandt to flasker vin. Nina Dute, Stationsparken, vandt tre flasker vin. Det samme gjorde Jannie Rasmussen, Torveparken. Niels Bahn, Skoleparken, vandt en karaffel samt seks glas. Alfred Andersen, Skoleparken og Lisbeth Bentzen, Egeparken 1, vandt hver en kaffemaskine. Mette Jones, Skoleparken, Anne M. Dute, Stationsparken og Tommy Larsen, Mølleparken 1, vand hver en vinduespolering. Heino Jørgensen, Stationsparken, vandt tre zinklamper. Lisa Dahlkild, Vadgårdsparken, vandt tre liter vodka. Helle Jepsen, Pileparken 2, og Lisa Dahlkild, Vadgårdsparken, vandt hver en picknikkurv. Kagebagningskonkurrencen 1. Præmien en kaffemaskine gik til Anita Laursen, Torveparken. 2. præmien en fl. Bailys gik til Anders Maegaard, Lyngparken 1, og 3. præmien en ds. Quality Street gik til Niels Bahn. Vægtgætningskonkurrencen Helena Beckmann, Skoleparken, vandt en sparegris samt 100 kr. Stadepladsudtrækning Pernille Strøm Nielsen, Pileparken 1, som vandt en picknikkurv. 9

10 Intet belæg for at snuppe lejernes penge Boligselskabernes Landsforening (BL) tager godt imod den længe ventede embedsmandsrapport om den almene boligsektors fremtid, som socialministeren har offentliggjort Punkt for punkt fjerner den nemlig ethvert argument for regeringens fortsatte jagt på de almene lejeres opsparede midler i Landsbyggefonden, understreger formanden for BL, Henning Kirk Christensen. Det er en sober og grundig rapport, og embedsmændene skal have stor ros for, at de med så stor grundighed har fjernet alle argumenter for regeringens planer om at inddrage yderligere godt tre milliarder kroner af lejernes penge. Rapporten rummer ikke ét eneste argument for den urimelige fremgangsmåde, siger Henning Kirk Christensen. Stort behov for renovering Rapporten dokumenterer, at der er et meget stort renoveringsbehov i de almene boliger. Den dokumenterer, at beboerne i den almene sektor er blevet stadigt vanskeligere stillet. Den dokumenterer også, at de almene boliger har tabt stort i konkurrenceevne i forhold til ejerboliger. Og så dokumenteres det altså, at der simpelthen ikke er plads til, at lejerne som regeringen ønsker det skal betale for nybyggeriet, hvis der også skal være råd til nødvendige renoveringer og den boligsociale indsats, understreger BL-formanden. Derfor er det også dybt kritisabelt, at regeringen to uger før offentliggørelsen af denne rapport fremlægger et så åbenlyst asocialt forslag som forslaget om at inddrage yderligere tre mia. kr. fra vanskeligt stillede familier. Hvad var meningen med denne omfattende analyse af den almene sektor, hvis man alligevel ikke vil lytte til argumenter og saglige analyser, spørger Henning Kirk Christensen. Savner langsigtet reformarbejde Han efterlyser også et mere langsigtet reformarbejde. BL har tidligere udsendt et omfattende debatoplæg om en mere retfærdig boligpolitik, og for nylig har Kommunernes Landsforening gjort det samme. Men regeringen har ikke villet gå i dialog, selv om vi og kommunerne er de vigtigste aktører for det ville jo forstyrre regeringens jagt på lejernes opsparede midler. Nu må alle gode kræfter samles om at afvise regeringens perspektivtløse boligpolitik og i stedet sikre, at regeringen tvinges ind i et konstruktivt samarbejde med kommuner og den almene sektor om den nødvendige, langsigtede reform, siger BL-formanden. 10

11 Advarsel til regeringen Kommunernes formand, Venstre-manden, Erik Fabrin, advarer regeringen mod fortsat at snuppe lejernes milliard-indbetalinger til statskassen. Med nyt boligpolitisk udspil lægger kommunerne i stedet op til en omfattende reform af hele den almene boligsektor Af Erik Bjørn Møller Regeringens planer om at snuppe yderligere 3,1 mia. kr. af de almene lejeres indbetalinger til Landsbyggefonden medfører ikke blot forargelse og rynkede bryn i boligorganisationerne. Også landets kommuner er yderst betænkelige ved, at regeringen vil fortsætte sin omdiskuterede praksis med at snuppe lejernes indbetalte milliarder fra Landsbyggefonden for at finansiere byggeri, som staten hidtil selv har finansieret. Det er alt for kortsigtet og vil uvægerligt gå ud over indsatsen mod ghettoisering og det store behov for renoveringer i nedslidte boligområder, lyder meldingen fra formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Erik Fabrin der som Venstremand i øvrigt deler partifarve med finansminister Thor Pedersen og socialminister Eva Kjer Hansen. Det er penge, som lejerne har indbetalt til renovering af de almene boliger, og disse penge bør staten ikke trække ud til nybyggeri, lyder budskabet til regeringen fra Erik Fabrin. Advarslen aktualiseres ikke blot af regeringens forslag til finanslov for næste år, hvor man lægger op til at snuppe yderligere 3,1 mia. kr. fra Landsbyggefonden de næste fire år. For stort set samtidig med offentliggørelsen af finanslovforslaget udsendte KL et nyt boligpolitisk udspil med krav om en tiltrængt og omfattende reform af hele den almene boligsektor. Den gale retning Når vi kommer med udspillet nu, skyldes det, at der er problemer i sektoren. Det første problem er ghettoisering, og det næste er, at der i disse år akkumuleres et betydeligt renoveringsbehov. Og hvis der ikke er midler til det, så går det jo i den gale retning. Og derudover må man sige, at når der blæser en så stor strukturel ændring hen over landet som kommunalreformen, så ligger det efter min mening også i kortene, at en stor og landsdækkende sektor som boligsektoren også bør kigge på sin struktur og se, om man ikke kunne gøre tingene mere effektivt. Hvis vi ikke får en gennemgribende reform nu, vil vi opleve endnu flere ghettodannelser i nogle dele af landet og nedrivning af boliger i andre, siger Erik Fabrin. Slut med stram styring KL-udspillet, der kan læses i sin helhed på lægger overordnet op til et opgør med den statslige styring af sektoren. Udspillet omfatter derudover en række forslag til konkrete ændringer. Antallet af boligorganisationer skal skæres ned fra 700 til 250. Det skal dermed sikres, at boligforeningerne er handlekraftige og professionelle, så det bliver enklere for kommuner og boligforeninger at samarbejde om planer for de enkelte bydele og boligområder. Samtidig skal boligforeningerne have langt større frihed til selv at styre deres økonomi, foreslår kommunerne. I dag er det staten, der bestemmer, hvilke lån, boligorganisationerne må tage og hvad pengene skal bruges til. Desuden skal der gennemføres en omfattende sanering af det kæmpemæssige regelkompleks, der gælder for den almene boligsektor, foreslår kommunerne. Kommunernes udspil møder sympati hos Boligselskabernes Landsforening og også socialminister Eva Kjer Hansen betegnede ved offentliggørelsen sig selv som positiv over for udspillet. Vi vil gerne give mere frihed og fleksibilitet, hvis boligforeningerne vil løse en række boligsociale opgaver. Men det er ikke givet, at den offentlige støtte skal være lige så stor som nu, sagde ministeren for nylig til Jyllands-Posten. Tilståelsessag om boligtyveri Rapporten fra regeringens arbejdsgruppe om den almene boligsektor er en ren tilståelse, mener SF s boligordfører, Morten Homann. Rapporten slår fast, at tyveriet af lejernes penge i Landsbyggefonden er uholdbart, og at det skader muligheden for at vedligeholde boligerne bare nogenlunde. Det er befriende, at regeringen endelig selv erkender, at man har drevet konfiskationen af lejernes egne opsparede penge i Landsbyggefonden for vidt. Der er ikke penge til både at lade lejerne betale for nye boliger og for at vedligeholde de eksisterende. Derfor bør konsekvensen være, at finanslovsforslagets nye milliardrov fra lejernes penge tages af bordet, udtaler Morten Homann. Det er grotesk, at de rigeste boligejere har tjent milliarder på boligprisstigningerne og oven i købet har fået skattelettelser, mens de fattigste blandt landets lejere år efter år får ekstraskat af regeringen. På den måde har regeringen sammen med de Radikale og Dansk Folkeparti sat endnu mere fart på uligheden i Danmark, fortsætter Morten Homann. Rapporten berører også, hvordan den almene sektor skal organiseres i fremtiden. Man kunne måske lade sig friste til at lade båndene mellem den almene boligsektor og staten kappe for i det mindste at beskytte de penge, lejerne har tilbage. Men det vil være en stor fejl. En velfungerende almen boligsektor er og skal være et fælles ansvar, som ikke bare kan overlades til boligorganisationerne alene, slutter Morten Homann. 11

12 Fra kaniner til gårdmand Varmemester Jens Mehr fra Pileparken 2 går på pension torsdag 2. november 2006 efter 36 år i jobbet. Inden han blev ejendomsfunktionær var han dyrepasser 12 Gårdmand søges til Mørkhøjområdet. Det var teksten i den annonce, som fik Jens Mehr til at skifte branche i Fra dyrepasser på Seruminstituttet til ejendomsfunktionær i Arbejdernes Boligselskabs afdeling Pileparken 1. Efter 36 år dels som ejendomsfunktionær og dels varmemester stopper 65-årige Jens Mehr som varmemester i Pileparken 2. Jens Mehr var træt af at passe syge dyr på Seruminstituttet, og en dag i sommeren 1970 købte han Berlingske Tidende for at studere stillingsannoncerne. Aviskøbet gav dobbelt bonus, dels fordi han så annoncen, dels fordi han fik jobbet og samtidig fik meget kortere til arbejdet. Han boede lige over for Pileparken 1. Jeg tror ikke, at det var min erfaring med at passe alt lige fra marsvin over rotter til kaniner, der gjorde udslaget. Jeg tror, det var min erfaring som murerarbejdsmand, som spillede ind, fortæller Jens Mehr med et stort smil i stemmen. Inden tiden som dyrepasser på Seruminstituttet fik Jens Mehr også en uddannelse som offsetfotograf. Men han ville gerne ud af mørkekammeret, fordi han er mere til lys og lyst og udendørs arbejde end arbejdet i mørkekammerets svage røde lys. Det har jeg også fået meget af i de forløbne 36 år, selvom det om vinteren ikke er særlig sjovt at kaste sne. Man ved aldrig, hvornår man har fri. Så er det bedre med vedligeholdelsen af de grønne områder om sommeren, fortæller Jens Mehr, der efter syv år som ejendomsfunktionær i Pileparken 1 fik tilbudt jobbet som varmemester i Pileparken 2 en afdeling på den gang 71 boliger. Senere kom der 18 nye boliger til, da afdelingen i 1995 besluttede, at der i forbindelse med en tagrenovering skulle bygges en etage mere på bebyggelsen. Det var en travl tid, husker Jens Mehr, der peger på, at den kommende fritid skal bruges dels til at sætte sin egen lejlighed i stand, dels til at være i sommerhuset på Sjællands Odde, hvor der træer, som skal fældes. Afdelingsbestyrelsen i Pileparken 2 holder reception for Jens Mehr på den sidste arbejdsdag i Pileparken 2, som er torsdag 2. november Der holdes reception i Pileparken 3 s festlokaler, Novembervej 26 kld. mellem kl

13 Goddag til Michael Heuck og farvel til Søren R. Andersen Inspektør Søren R. Andersen, der var inspektør for afdeling Mølleparken 1 og 2, Tinghøjparken, Stationsparken 1 og 2 samt børneinstitutionen, Lykkeparken, Moseparken og Buddingevej 203/205 meddelte overraskende i slutningen af maj, at han ønskede at prøve kræfter med opgaven som selvstændig rådgiver. Søren R. Andersen fratrådt derfor stilling 30. juni Som ny inspektør for de nævnte afdelinger har Arbejdernes Boligselskab ansat Michael Heuck, der tiltrådte. 7. august Boligselskabet ønsker Michael Heuck, der er uddannet som bygningskonstruktør og har erfaring inden for boligbranchen, velkommen til selskabet. Økonomichef Lone Larsen 25-års jubilæum Torsdag den 31. august 2006 kunne økonomichef Lone Larsen fejre sit 25-års jubilæum i selskabet. Dagen markeredes ved en reception i Høje Gladsaxes selskabslokaler, hvor et stort antal gæster var med til at gøre dagen festlig og minderig. Tak Hjertelig tak for opmærksomheden til alle der var med til at præge min jubilæumsdag så det blev en rigtig god dag. Lone Larsen Ny varmemester i Pileparken 2 Pileparken 2 og Pileparken 3 får nu fælles varmemester. Det sker efter, at varmemester Jens Mehr først i november 2006 stopper for at gå på pension. Varmemester bliver Bent Hansen, der i forvejen var varmemester i Pileparken 3. Herefter består ejendomsfunktionsstaben i Pileparken 2 og Pileparken 3 af Bent Hansen, Erik Kjær samt en tredje ejendomsfunktionær, der ansættes snarest. Til sammen har de to afdelinger i alt 214 boliger. Vagtskifte i Skoleparkerne Med udgangen af september2006 har varmemester Wilhelm Stege efter 10 års tjeneste fratrådt sin stilling i Skoleparken 1 og 2 for at gå på efterløn. Wilhelm Stege afløses som varmemester af Thomas Larsen, der er uddannet ejendomsservicetekniker. Thomas Larsen har været ansat i Pileparken 4 og senest i Torveparken som ejendomsfunktionær. AB-kalender Lørdag 7. oktober 2006 Konference for afdelingsbestyrelserne m.fl. om en mere retfærdig boligpolitik Torsdag 26. oktober 2006 Møde i boligselskabets bestyrelse. Torsdag 2. november 2006 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Mandag 13. november 2006 Sidste frist for indlæg til Boligbladets udgave for december 2006 Torsdag 23. november 2006 Møde i boligselskabets bestyrelse. Tirsdag 5. december 2006 kl Boligbladet udkommer 13

14 Så fyldte Mølleparken 2 50 år Vejret var med Mølleparken 2, da afdelingen 10. juni 2006 kunne markere, at det var 50 år siden, at indflytningen i afdelingen begyndte. Det blev en festlig dag for både store og små beboere. 14 Alle sejl var sat til, da Mølleparken 2 lørdag 10. juni 2006 markerede, at det var 50 år siden, at første beboere flyttede ind. Det var Sven og Eddy Sørensen, som også var med til jubilæumsreceptionen, selv om de senere er flyttet fra Mølleparken. Men en enkelt beboer, fru Gravesen, som har boet i Mølleparken 2 alle 50 år, fik en vingave overrakt af formanden for afdelingsbestyrelsen Carsten Pedersen. Når alle sejl var sat til, så betød det i Mølleparken 2, at der om formiddagen var en reception for beboerne og andre, som havde lyst og lejlighed til at kigge forbi. Receptionen var ikke kun for de voksne beboere, som kunne nyde den lette servering ved reception. Ved receptionen talte næstformand i Arbejdernes Boligselskabs bestyrelsen, Benny Jørgensen, samt direktør Svend Aa. Hansen. Rend og hop Børnene var der også tænkt på. De kunne ud over at gå ombord i det kulinariske med pølser og is muntre sig i den opstillede hoppeborg. Der var rigtig mange børn, som benyttede sig af muligheden. Om aftenen var der fest for afdelingens beboere. Det var en god fest, som varede lige til den lyse morgen. Og der var noget at slå mave på; læs selv festmenuen, som var en luksusbuffet: Velbekomme Kold ovnbagt laks anrettet på sprøde urter med rejer, mangocreme og lakserogn, portvins hønsesalat med ristede svampe og bacon, lammekølle fyldt med soltørrede tomater, ristede mandler og persille, helstegt kalveculotte marineret med basilikumpesto, vildsvinekam stegt med rosmarin og enebær, to slags grønsagstærter, vildsvinesovs tilsmagt med Klosterkrone, timianstegte kartofler, stort møllehjul med 10 slags salater og pasta, to slags dressing, friskbagt brød samt frugtsalat med chantillycreme.

15 HVEM VIL BYTTE? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves: 2 værelses lejlighed i Vadbro 36,1 tv. Ønskes: 2 1/2 værelses i stuen i Vadbro fra nr. 8 til 22 (lige nr.). Henvendelse til Hansen på telefon Haves: 2 værelses i Vadbro (Stationsparken 2). Ønskes: Rækkehus min. 4 værelser. Henvendelse på telefon Haves: 3 værelses på 2. sal i Vadbro. 75,5 m 2 med lækker altan. Ønskes: Rækkehus på 73 m 2 eller mere. Kontakt Jane på telefon Haves: 3 værelses i Vadbro 30. Ønskes: 4 værelses rækkehus. Henvendelse på telefon Haves: 2 værelses rækkehus på 68 m 2 i 2 etager og med lille have. Beliggende i Høje Tåstrup. Ønskes: 2 værelses lejlighed eller rækkehus i Gladsaxe/Søborg. Henvendelse på telefon Haves: Stor 3 værelses lejlighed 93 m 2 med stor overdækket terrasse, der er anvendelig som bolig (Der ligger trægulv ca. 16 m 2 ) ønskes byttet til større rækkehus på grund af sammenbragt familie. Lejligheden ligger på 1. sal med udkig fra køkkenet til Gladsaxe kirkegårds grønne arealer samt til grønne arealer fra stuen. Det vil sige, at der ligger ingen bygninger over for lejligheden. Ønskes: Større rækkehus. Kontakt venligst på telefon Haves: To plans rækkehus i Mørkhøj. Nyt køkken. Ny endehave kr. pr. måned. Ønskes: Et plans rækkehus i Mørkhøj. Henvendelse til Lene på telefon Haves: 3 værelses lejlighed 66,5 m 2, 1. sal i Pileparken. Alt er nymalet og nyslebne gulve. Stor overdækket altan med god udsigt til rolige grønne omgivelser. Husleje kr. Ønskes: Rækkehus i Lyngby. Min. 80 m 2. Min. 3 værelser. Max. husleje kr. Henvendelse på telefon Bedst mellem kl BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Birthe Bagger, Pileparken 4. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birgitte F. Schultz, Mølleparken 2. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer 5. december Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 13. november Forsidefoto: Loppemarkedet var godt besøgt, da Fritidsudvalget holdt sensommerfest på Radiomarken. Design og tryk: Schultz Grafisk, Albertslund. 15

16 Boliger på 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe klar til udlejning Siden de fem boliger på toppen af Punkthuset i Høje Gladsaxe stod færdige, er der blevet arbejdet intenst med udlejningen af boligerne som seniorboliger. Der har været mange forespørgsler på boligerne, og da de blev vist frem, sagde alle, at de er gode og attraktive med en fantastisk beliggenhed og med en udsigt blandt andet til en stor del af Københavns skyline. Men boligselskabet måtte konstatere, at interessen for et seniorboligfællesskab ikke er til stede i samme omfang som tidligere. Det kan aktuelt også have med økonomi at gøre, når de fem boliger samtidig skulle dække udgifterne til et fællesrum. Derfor har bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab besluttet, at boligerne på 9. sal udlejes som almene boliger efter de almindeligt gældende regler. Nu har alle mulighed for at leje en af boligerne. Samtidig er fællesrummet omdannet til en bolig, så der i alt er seks boliger på toppen. Ændringen fra seniorboliger til almene boliger betyder også, at lejen er sat ned. Det samme er tilfældet med indskuddet. Er du interesseret i en af boligerne, er du velkommen til at kontakte Arbejdernes Boligselskabs udlejningsafdeling på telefon Gang i cirkelbyggeriet ved Stengården Station Håndværkerne gik 1. juli 2006 i gang med at opføre det nye byggeri ved Stengården Station. Byggeriet rummer 26 ungdomsboliger. Byggeriet opføres som et tøndeformet eller om du vil som en cirkel i to plan. Byggeriet ventes afsluttet i april

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar.

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2005 Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. UDLØBET En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD vi lejere 1-06 06/02/06 7:28 Side 1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2006 Vi lejere Årelangt mareridt slut: DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD ULOVLIGE

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 01 F e b r u a r 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk Råt boligmarked i København: Mor dør søn skal på gaden Pas på med kontrakten i bofællesskaber Brede politiske

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere