Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald"

Transkript

1 Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

2 Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem en uafhængig køber og sælger, hvor parterne hver for sig har handlet på et velinformeret grundlag og uden tvang. I praksis findes der derfor ikke en sikker værdi af en virksomhed

3 Hvad gør man så? Man beregner alternative værdier ud fra alternative forudsætninger Anvendes til at fastlægge minimums- og maksimumsprisen 3 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

4 Overordnede beregningsmodeller Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme (DCF) Sammenligningsmetoden (Multipel) Substansmetoden (handelsværdien af aktiverne) 4 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

5 Forudsætningerne for DCF- og multipelmetoden Indtjening i virksomheden: Historisk indtjening: Kan kun anvendes til at underbygge den fremtidige indtjening Fremtidig indtjening: Underbygges af den historiske indtjening og forretningsplan Normaliseret indtjening: Indtjeningen korrigeret for usædvanlige / unødvendige poster 5 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

6 Hvad kan påvirke indtjeningen? Synergi Vækst Kompetencer Teknologi Markedsforhold Skal man betale for det man selv kan tilføre virksomheden? 6 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

7 Forudsætningerne for DCF- og multipelmetoden fortsat.. Behov for investeringer i anlægsaktiver: Hvorledes har de historiske investeringer været? Hvad er behovet for fremtidige investeringer? Betydning af teknologisk udvikling? Pengebinding i omsætningsaktiver: Er virksomhedens arbejdskapital optimeret? Hvilke krav vil en eventuel vækst stille til arbejdskapitalen? Forventet renteomkostning: Hvad er investors krav til forrentning af den investerede kapital? Hvilken rente kan virksomheden låne til? 7 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

8 Eksempel 8 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

9 Eksempel 9 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

10 Begreber WACC Weighted Average Cost of Capital: Gennemsnitlig renteomkostning. EBIT Earnings Before Interest and Taxes: Indtjening før renter og skat EBITDA Earnings Before Interest and Taxes and Depriciation: Indtjening før renter, skat og afskrivninger P/E Price / Earning: Pris i forhold til indtjening DCF Discounted Cash Flow: Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme Multipel: Den faktor man ganger indtjeningen med for at finde prisen 10 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

11 WACC Sammensættes af: Risiko frie rente Renten på fremmedkapital Beta-værdi (usikkerhedsfaktor) 11 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

12 P/E Price /Earning er udtryk for prisen for en årlig indtjening på kr. 1. P/E er en simpel form for multipel beregning. P/E-værdien for børsnoterede virksomheder fremgår f.eks. af Børsens lister. P/E er her beregnet på grundlag af det senest aflagte årsregnskab. Sammenlignelige virksomheder skal som udgangspunkt have samme P/E. Da man sjældent kender P/E for sammenlignelige virksomheder, er det i praksis vanskeligt at anvende denne metode. P/E for børsnoterede virksomheder kan ikke anvendes på ikkebørsnoterede virksomheder. Ved børsnoterede virksomheder betales der en præmie for at investeringen er likvid. P/E kan dog anvendes som en indikator for forventningen om den forrentning man får af investeringen. 12 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

13 Eksempel P/E Hvis en virksomhed har et overskud på t.kr og værdien ansættes til t.kr er P/E på 20, hvilket svarer til forrentning på 5%

14 DCF Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Der foretages tilbagediskontering af de forventede fremtidige pengestrømme med WACC. Det sidste år i budgetter / estimater anvendes som terminal året = det år, der forventes at være identisk med alle fremtidige år. Terminalåret får en meget stor andel af den beregnede værdi. Derfor er der en del usikkerhedsmomenter ved modellen (Indtjening likviditet - wacc). 14 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

15 Eksempel 15 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

16 Eksempel 16 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

17 Multipel Anvendes som udgangspunkt som sammenligningsgrundlag for værdier af solgte virksomheder. Anvendes ofte som en simpel beregningsmetode ved værdiansættelse. Multiplens størrelse er udtryk for kravet til forrentning = sikkerheden i investeringen. Multiplen ganges med et resultattal, som hovedregel EBITDA, og der fratrækkes rentebærende gæld for at få egenkapital værdien. Skal anvendes med megen forsigtighed, da den indeholder en del usikkerhedsmomenter ( Øjebliksbillede af balancen indtjeningen multiplens størrelse ). 17 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

18 Eksempel 4 18 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

19 Substansmetoden Værdiansættelse af virksomhedens enkeltaktiver til markedsværdi. Goodwill kan være et af aktiverne. Værdien af de samlede aktiver fratrækkes værdien af gælden, hvorved virksomhedens værdi fremkommer. Mest anvendelig, hvor der er et reguleret marked for virksomhedens aktiver (f.eks. landbrug), eller en fast praksis for værdiansættelse. Anvendes i praksis ofte på mindre virksomheder, samt i liberale erhverv. Der skal reguleres for skat af merværdier ved handel med selskaber. 19 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

20 Eksempel 5 - Substansmetoden 20 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

21 Hvordan finder man værdien? Beregning ved hjælp af en af eller flere af beregningsmodellerne. Udarbejd egen forretningsplan og budget. Kontrolberegning. 21 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

22 Eksempel 6 22 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

23 Eksempel på forløbet af en værdiansættelse Udarbejdelse af egen forretningsplan Estimat på forventet fremtidig indtjening Forventede investeringer Finansieringsplan Værdiberegninger (forskellige metoder og scenarier) Kontrolberegning Vurdering af situationen ( hvad er virksomheden værd og hvad kan den købes for) 23 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

24 Finansiering Kan være vanskeligt Forbered det inden processen går i gang Forsøg eventuelt at finde medinvestor Kapitalfond Få udskilt ikke nødvendige aktiver Leasing Virksomhedspant Medfinansiering fra sælger Selskabsstruktur 24 April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

25 Afslutning Brug rådgivere: Advokater Revisorer Corporate Finance firma Andre med erfaring og/eller branchekendskab

26 Tak for i dag Torben Hald Statsaut. Revisor, Partner Tel Mob April November Køb af Mastersæt. virksomhed Power - værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere