Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950"

Transkript

1 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi til landet, idet det nu for en overkommelig pris blev muligt at bygge små frysehuse rundt om i byerne. Frysehusene blev oprettet som andelsselskaber. Hver andelshaver fik sin boks og der ansattes for de fleste frysehuses vedkommende en passer til at sørge for alt det praktiske. I vores område blev der oprettet mange frysehuse. Der kendes fx frysehuse i Øster Hornum ( ), Torsted ( ), Byrsted ( ) og endelig det nok længst levende, nemlig det i Albæk, der holdt fra 1949 til Frysehusene forsvandt som des ses efter et kortere eller længere åremål, igen indhentet af den teknologiske og økonomiske udvikling. I Støvring lokalhistoriske Arkivs gemmer er der specielt for frysehusene i Albæk og det ene af de to i Øster Hornums vedkommende bevaret et righoldigt arkivmateriale. For disse huses vedkommende er stort set hver enkelt note og bilag er gemt. Frysehuset i Øster Hornum fik en levetid på kun 14 år, mens Albæk Andels-Fryseri levede i hele 47 år, hvilket nok gør det til et af landets længstlevende. Andelsselskabet Øster Hornum og Omegns Lynfrysningsanlæg Tirsdag den 25. juli 1950 afholdtes på Øster Hornum konditori stiftende generalforsamling for et andelsselskab med oprettelse af et frysehus i Øster Hornum for øje. Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august

2 Ved mødets begyndelse gennemgik Henriksen, en repræsentant fra firmaet Lindholm og Ryø, der skulle levere det originale Atlas maskinanlæg til frysehuset, først sådanne fryseanlægs historie og fortalte noget om de møder og forhandlinger, der var gået forud for den stiftende generalforsamling. Første side i foreningens forhandlingsprotokol foreningen oprettes 25. juli 1950 Der blev herefter vedtaget love, valgt bestyrelse, suppleanter og revisorer, som det bør gøres ved dens slags begivenheder. Som en begyndelse navngav man barnet, som kom til at hedde Andelsselskabet Øster Hornum og Omegns Lynfrysningsanlæg. Herefter valgtes en bestyrelse på fem 2

3 medlemmer samt suppleanter og revisorer. Som foreningens første formand valgtes gårdejer Thomas Madsen. I løbet af sommeren og efteråret 1950 blev der arbejdet ihærdigt på at få anlægget klar til brug. Thomas Madsen skænkede grunden på 79 kvadratmeter, lige over for hans egen ejendom på Nihøjevej, til foreningen. Tegninger til bygning og indretning blev fremskaffet fra Lindholm og Ryø. Finansieringen klaredes ved et tyveårigt 4,5 % lån på kr. i Landbosparekassen i Aalborg og et femårigt 5,5 % lån på 1000 kr. i Ø. Hornum sparekasse. For lånet hæftede alle medlemmer solidarisk. Snart efter blev byggeriet sat i gang. Huset blev på 35 kvadratmeter, indrettet med ekspeditionslokale, maskinrum, for-kølerum og selve fryserummet, der blev udstyret med 29 store bokse på 150 liter og 21 små bokse på 90 liter. En stor boks kostede 7. kr. pr. måned og 5 kr. månedligt for en lille boks. Hertil kom ca. 1,50 kr. pr. stor boks og 1 kr. pr. lille boks pr. måned til strøm. 1 kr. pr. måned for pasning af anlægget. Ikke-medlemmer kunne for betaling pr. kg indlevere pakker til nedfrysning og opbevaring. Gårdejer Thomas Madsen, der såvel skænkede grunden til frysehuset som var foreningens første formand Åbningstiderne blev i første omgang fastsat til hver formiddag 8 30 til 10 00, dog ikke søndage eller helligdage. Udover åbningstiden kunne der åbnes efter aftale, dog mod kontant betaling til passeren. Frysehuset stod snart klar og åbnedes for indlevering 1. marts Som passer ansattes i første omgang Thomas Madsens datter, som fik 50 kr. pr. måned plus halvdelen af hvad der indkom for løspakker. Til 1. november 1951 ansattes en fast passer til en betaling af 70 kr. pr. måned plus det løse. Det var jo en alvorlig sag at blive ansat som passer af frysehuset, så der blev udarbejdet en 1½ side lang kontrakt, hvori arbejdet nøje blev beskrevet. Passeren skulle selvfølgelig sørge for den almindelige rengøring, sørge for at dørene til boksrummene var åbnede så lidt som muligt for at spare på strømmen, sørge for at temperaturen var korrekt, sørge for at indleverede pakker var forsvarligt indpakket og forsynet med de rigtigt udfyldte kontrolsedler, sørge for at pakkerne blev lagt til lynfrysning og herefter i de rigtige bokse samt sørge for vejning og notering af løspakker fra ikkemedlemmer. Åbningstiden fastsattes til én time om formiddagen og ½ time om eftermiddagen fire dage om ugen. Hvis nogen skulle have pakker udleveret på andre tider skulle det koste 50 øre for en ekspedition. Disse penge tilfaldt ubeskåret passeren. Jobbet som passer var måske ikke så eftertragtet, for det ses, at der jævnligt blev ansat en ny efter at den gamle have sagt arbejdet fra sig. Da først anlægget var kommet i drift, var det begrænset, hvor meget mere der skete omkring huset. Pakker blev indleveret og hentet, småreparationer og forbedringer blev foretaget. Den årlige 3

4 Frysehuset som det nu fremstår som privatbolig generalforsamling var som regel en hurtig affære, hvor formanden konstaterede at året var gået godt, frysehuset havde virket tilfredsstillende, og at man nu havde afdraget så og så meget på lånene, og at frysehuset bugnede af indleverede pakker. Mange af formandens beretninger er bevaret i skitseform og fylder kun syv til ti linier. Flere år gik økonomisk så godt, at man kunne afdrage ekstraordinært på de optagne lån. Når man så var blevet enige om åbningstiderne og priserne for boksleje for det næste år gik man i gang med kaffebordet og hørte evt. et foredrag. Fx holdt en konsulent Larsen foredrag og viste billeder fra sin Amerikatur på generalforsamlingen i Lidt nyt skete der dog. Således var der allerede i 1953 pladsmangel, så der opstilledes ekstra fire bokse. Hvis nogen gled ud af foreningen, var der plads til nye i foreningen Det ser ud til, at folk pænt betalte hvad de skulle. Først i marts 1954 måtte man true med at gå rettens vej for at drive penge ind fra et medlem, der ikke havde betalt i et år. I 1955 var der yderligere 4

5 et par skyldnere. Disse blev truet med lukning af boksene og et retsligt efterspil. Disse trusler hjalp tilsyneladende. Årene gik med uændret drift og efterhånden var der ikke længere nogen, der skyldte for boksleje. Det konstateredes nok en gang på generalforsamlingen i marts 1963, at regnskabsåret var gået godt og at der ikke var sket større ændringer. Gælden var nu nede på kr. og man rådede over en kassebeholdning på kr. Alt tegnede lyst for fremtiden. 7. juni 1963 udsendte bestyrelsen en indbydelse til andelshaverne med damer. Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 17. juni Det pointeredes, at det var vigtigt at alle gave møde, så alle spørgsmål kunne blive drøftet igennem. På den ekstraordinære generalforsamling havde piben pludselig fået en helt anden lyd. Huset skulle istandsættes, og det ville blive dyrt. Desuden havde man fået et tilbud fra anlæggets leverandør. Tilbuddet gik ud på at firmaet ville tilbagekøbe alt maskineriet på betingelse af, at man samtidig kunne sælge mindst 35 hjemmefrysere til medlemmerne. For dette tilbud stemte 30, to imod, mens to stemmer var blanke. Nok en ekstraordinær generalforsamling 8. juli vedtog vedtægtsændringer, der muliggjorde nedlæggelse af foreningen på en ekstraordinær generalforsamling. For dette stemte 33, mens én var imod. Da disse vedtægter var godkendt stemte man om nedlæggelse. 32 stemte nu for mens én stemte imod. Om en enkelt deltager var gået sin vej i mellemtiden lader sig ikke opklare. 17. februar 1964 afholdtes den afsluttende generalforsamling i andelsselskabet Øster Hornum og Omegns Lynfrysningsanlæg. Af foreningens 49 medlemmer var de 21 mødt frem. Efter at det endelige regnskab var gjort op konstateredes at der var et overskud på 10 kr. til hver indehaver af en stor boks og 5 kr. for en lille. Huset blev solgt til en privatmand for 2000 kr. Alle fremmødte stemte for den endelige nedlæggelse. Med denne beslutning blev frysehuset nedlagt i sommeren

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Klubbens start. Større lokaler. Tapeten

Klubbens start. Større lokaler. Tapeten Klubbens start I slutningen af 1987 og starten af 1988 undersøgte Allan Dose blandt familie, venner og bekendte muligheden for at starte en dartklub. Den 8/2-88 mødtes 10 dartinteresserede hos Allan, hvor

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere