Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Der fremgår 2 forskellige afleveringsfrister i materialet. Udbudsbekendtgørelsen. 4.7.kl Udbudsbetingelserne 7.7.kl Hvilken er den korrekte? Der er pr. 27/ afsendt en berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen, hvor i at det fremgår, at fristen for modtagelse af tilbud er kl d. 7/ Udbudsbilag 1 Al tekst der udfyldes fremgår med rød skrift er det en fejl? Pkt. 1.3 her henvises til udbudsbetingelserne men en fejlmeddelelse fremgår i stedet for henvisning. Error! Reference source not found. Skriften vil blive ændret, således at den fremgår med sort. Vi har ikke kunnet finde samme fejl i pkt. 1.3 i de udbudsbilag, der fremgår i den separate version eller som følger i forbindelse med udbudsbetingelserne. Henvisningen i udbudsbilag 1 pkt. 1.3 er til udbudsbetingelsernes pkt Det medsendte word dokument på samtlige udbudsbilag ligger i et dokument er låst og kan ikke gemmes i separate dokumenter. Det er ikke muligt selv at opdele dokumenterne det ville være ønskeligt at de kunne afleveres i logisk rækkefølge og samlet med øvrige bilag, i den elektroniske aflevering men dette kan ikke lade sig gøre når dokumentet ligger i et. Vil I overveje at opdele dokumenterne så de fremkommer som 11 bilag eller åbne dem så man selv kan gemme dem i særskilte dokumenter? Der vil blive uploaded en ny samling af udbudsbilag. Udbudsbilag 1-10 ønskes bibeholdt i en samlet version, som ikke sammenblandes med øvrige bilag i den elektroniske version. Udbudsbilag 1-10 skal alene udfyldes én gang samlet gældende for alle delaftaler, der afgives tilbud på. Udbudsbilag 11 vil blive uploaded

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag 11. Fortegnelse over vareprøver Her mangler en kolonne eller linje, hvor man kan udfylde med delaftale nummer. Eftersom alle positioner er benævnt ens i samtlige delaftaler vil der hurtigt kunne opstå misforståelser hvis ikke der fremkommer delaftale nummer. Vil Regionen tilføje en kolonne til delaftale nummer? Mener I at der skal udfyldes ét dokument for hver delaftale eller kan vi lægger? 1.5 Udbudsbetingelser pkt. 1.6 Vedr. fortrolighed og evt. agtindsigt, henvises der til pkt vedr. offentliggørelse af prisoplysninger. Ordregiver bedes uddybe dette, samt hvor vi skal finde pkt separat og skal udfyldes hver for sig for hver delaftale, der afgives tilbud på. Der vil blive uploaded et nyt udbudsbilag, hvor på at det vil være muligt at tilføje delaftale nr. Udbudsbilag 11 skal udfyldes hver for sig for hver delaftale, der afgives tilbud på. Pkt er at finde på side 16 i udbudsbetingelserne. Det bedes præciseres hvilket der ønskes uddybet. 1.6 Udbudsbetingelser pkt For at kunne efterkomme ordregivers krav vedr., at bilag skal fremsendes i det samme format som offentliggjort, kan disse bilag ikke underskrives. Kan ordregiver acceptere, at det kun er papirversionerne der er underskrevet? Nej, det accepteres ikke at det alene er papirversionerne af bilag, hvorpå der kræves underskrift, der er underskrevet. Det accepteres derimod at bilag, hvorpå der kræves underskrift, afleveres i et elektronisk format, som muliggør at de relevante bilag kan underskrives. 2

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Pkt. 1.7 Tidsplan: Frem til datoen kan der ske offentliggørelse osv. Skal datoen her ikke være ? Se venligst rettelse nr. 9 i rettelsesblad af 11. juni Pkt Delaftaler: Kan vi byde samme produktstørrelse flere gange på samme delaftale? Nej, der må jf. udbudsbetingelserne pkt ikke bydes ind med samme produktstørrelser flere gange på samme delaftale Vedr. størrelser: Der må jf. udbudsbetingelserne afgives tilbud på produkter af andre størrelser, når de er substituerbare med de udbudte størrelser. Hvor meget må størrelserne afvige? Der er i udbudsmaterialet ikke fastlagt kvantitative størrelser for hvor meget størrelserne må afvige. Det følger dog af udbudsbetingelserne pkt , at Det tilbudte skal være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte

4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Vedr. efterspurgte størrelser. Hvad menes fremhævningen i udbudsbetingelserne : Der må dog ikke afgives tilbud på positionerne med samme størrelse. Må tilbudsgiver afgive tilbud med samme produkt på mere end en position pr. delaftale? Må tilbudsgiver fx byde med samme str. (6cmx5m) på delaftale 17, pos. 1 og 2, når produktet kan anvendes på begge positioner? 1.11 Spørgsmål til svar nr : Udbudsbilag 1-10 skal alene udfyldes én gang samlet gældende for alle delaftaler, der afgives tilbud på Det er vi med på MEN dokumenterne er fortsat låste, så vi ikke kan indsætte underskrift eller stempel. Dette er problematisk da I ønsker underskrift på samtlige dokumenter. Kan I åbne for indsæt-funktionen i Udbudsbilag 1-11 Se venligst hertil svar til spørgsmål 1.8. Det kan uddybes og præciseres at tilbudsgiver ikke må afgive tilbud med samme størrelse på flere positioner på en delaftale. Mht. til delaftale 17 må der derfor heller ikke bydes ind med samme størrelse på position 1 og 2. Se venligst hertil rettelse nr. 10 i Rettelsesblad af 16/ Det fremgår at svar til spørgsmål 1.6 at: Det accepteres derimod at bilag, hvorpå der kræves underskrift, afleveres i et elektronisk format, som muliggør at de relevante bilag kan underskrives. Det præciseres, at det jf. ovenstående vil være muligt at aflevere de pågældende bilag i eks. pdf format, hvor det således forud for vil være muligt, at printe og underskrive bilagene Udbudsbilagene vil ikke blive ændret i forhold til det nuværende. 4

5 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag 2. I henviser til at man i udbudsbilag 2 under pkt skal vedlægge dokumentation på udbudsbilag men de to udbudsbilag kan ikke åbnes. Eneste mulighed for at vedlægge dokumentation er at vedlægge et ekstra bilag/dokument som supplement til udbudsbilag 4. Det virker uhensigtsmæssigt at der skal vedlægges yderligere bilag, når I allerede har valgt et bilag. Kan I åbne for indsæt-funktionen i Udbudsbilagene 3-6? 1.13 Udbudsbilag 2 Teknisk kapacitet pkt I beder om data i fem kolonner. Vi er i tvivl om hvad I mener med Kontaktoplysninger. Vil I give et eksempel eller forklare? Udbudsbilag 4 og 6 fungerer som en forside, hvor tilbudsgiver vedlægger yderligere bilag for henholdsvis dokumentation for produkt og erhvervsansvarsforsikring og kopi af eventuelle certificeringer. Udbudsbilagene vil ikke blive ændret i forhold til det nuværende. Et eksempel på kontaktoplysninger kan være angivelse af adresse og/eller telefonnummer på den kontaktperson, som er angivet i den foregående kolonne Udbudsbetingelser, pkt økonomi Hvordan vil ordregiver evaluere priserne ift produkternes forskellige størrelser? Evaluering entil-en stk pris er ikke helt retvisende på en samlet delaftale. Økonomi vurderes jf. udbudsbetingelserne pkt pr. delaftale på baggrund af den udbudte mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag Dette betyder at der tages højde for forbruget på den enkelte position i evalueringen af Økonomi. 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2.xls Begge bilag er låst og kan ikke ændres i format. Det er meget uhensigtsmæssigt at dokumenterne ikke kan printes i et A4 format (men kommer ud på 6 forskudte sider) Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1 og 2, hvor i at formatet er ændret, således at det er sat til, at hvert faneblad vil kunne 5

6 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Ved aflevering vil det være et meget uoverskueligt materiale I får retur hvis ikke formatet ændres af jer. Vil I ændres opsætning og sikre at formatet kan printes til papirversionen til aflevering? printes på en side. 2.2 Delaftale 30. I har udbudt Alginat - men mangler specifikation af Alginat med sølv. Vil I tilføje dette eller skal vi tilbyde Alginat med Sølv på Kontraktbilag 7 øvrige størrelser? 2.3 Kontraktbilag 1 Kravspecifikation: Delaftale 7 Pkt. 1.3 Kan kravet om affasede kanter ændres til et "bør krav? Det er korrekt, at vi ikke har udbudt alginat med sølv. Kontraktbilag 7 skal alene anvendes i henhold til angivelse af øvrige størrelser af det produkt, der er afgives tilbud med på den givne delaftale. Nej, mindstekravet i pkt. 1.3 fastholdes Kontraktbilag 1 Generelt for alle delaftaler 1. Såfremt ordregiver indgår kontrakt med en leverandør der har tilbudt et mindre/andet sortiment end det der i dag anvendes i regionen, vil ordregiver så ved behov købe den manglende størrelse/variant hos anden leverandør? Dette vil bero på Ordregivers konkrete vurdering for den enkelte delaftale. 2.Hvis og såfremt dette er tilfældet, hvorledes vil ordregiver så kunne sikre, at der ikke er flere produktserier /brands indenfor samme delaftale, som ordregiver ellers har opsat MK for på samtlige delaftaler? 2.5 Kontraktbilag 1 Delaftale 1, pkt. 1.2 og 1.5 Såfremt at produkterne tilbydes i samme varegruppe (hydrokolloid okklusiv), vil dette være dækkende for 6

7 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Det er MK, at tilbudte produkter tilhører samme produktserie samt, at der kan tilbydes 2 tykkelser. Tilbudsgiver kan opfylde begge MK, men produkterne har ikke fuldstændig samme varenavn netop grundet den forskellige tykkelse. Produkterne ligger i samme varegruppe (hydrokolloider). Udbyder bedes derfor præcisere, hvad der menes med produktserie. at de tilhører samme produktserie. Der vil således ikke være krav om, at de har samme varenavn. 2.6 Kontraktbilag 1 Delaftale 3 & 4 Hvad er den kliniske begrundelse for, at der ikke udbydes samtlige af de størrelser og varianter af cellulosefiberbandager m/u sølv som regionen i dag anvender? Fx. anvendes der i dag kavitetsfiller 1x45 cm samt cellulosefiberbandager i to tykkelser m/u forstærkede fiber. Vi anmoder derfor ordregiver om, at opstille BK vedr., at der kan tilbydes en kavitetsfiller 1 x 45 cm samt en cellulosefiberbandage med forstærkede fiber. Nævnte BK skærper ikke konkurrence på disse delaftaler, men vil sikre ordregiver, at der tilbydes attraktive priser på samtlige varianter af det som regionen i dag er forbrugende af. 2.7 Kontraktbilag 1 Delaftale 4, pkt 1.2 I og med, at det er en antimikrobiel bandage der udbydes, kan MK 1.2 ikke efterkommes ved, at der alene kun må være anvendt cellulosefiber som materiale. Ordregiver bedes omformulere MK 1.2. Det vil jf. bør-krav 1.15 og 1.16 i henholdsvis delaftale 3 og 4 blive vægtet positivt, såfremt at der bydes ind med øvrige størrelser på delaftalerne. Det står tilbudsgiver frit for hvilken variant af cellulosefiberbandage denne tilbyder, såfremt at den lever op til de fastsatte mindstekrav. Mindstekravet i pkt. 1.2 skal læses således, at bandagens materiale alene må være af cellulosefiber. Herudover efterspørges det, at bandagen har en antimikrobiel effekt i form af sølv. Dette anses for at være et mindstekrav i tillæg til bandagens cellulosefibermateriale. 7

8 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.8 Kontraktbilag 1 Delaftale 4, pkt 1.8 Eftersom vi er bekendt med, at der er stor forskel på den antimikrobielle effekt af bandager, opfordrer vi ordregiver til at omstøde MK 1.8 til et BK. Herved får ordregiver mulighed for at kunne evaluere den vedlagte dokumentation. Fastholdes pkt. 1.8 som et MK, kan samtlige tilbudsgivere efterkomme dette (dog i mere eller mindre grad), men ordregiver vil ikke have mulighed for at kunne evaluere den vedlagte dokumentation. Vil ordregiver omstøde MK til et BK? Ordregiver ønsker ikke at ændre mindstekravet til et børkrav. 2.9 Kontraktbilag 1 Delaftale 3 & 4, pkt. 1.2 & pkt Se hertil svar på spørgsmål 2.6. Det er et MK at produktet alene skal bestå af cellulosefiber, og det er et MK af produktet skal kunne fjernes i ét stykke. Hvad er den kliniske begrundelse for, at ordregiver så ikke vælger at udbyde nyeste teknologi, nemlig en cellulosefiber med forstærkede fiber? Endvidere er vi bekendte med, at mere end 1/3 af forbruget af cellulosefiberbandager i dag i regionen er med forstærkede fiber. Yderligere kan vi oplyse ordregiver om, at en overvejende del af de forbrugende afdeliger har tilkendgivet, at de ønsker at konvertere den almindelige cellulosefiberbandage til en cellulosefiberbandage med forstærkede fiber Kontraktbilag 1 - Delaftale 8 pkt.1.10, delaftale 9, pkt. 11 samt mange andre Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1, hvor der er mere 8

9 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN delaftaler/punkter i kontraktbilag 2 Teksten kan ikke læses grundet for lille celle. Ordregiver bør tilrettet kontraktbilag 2, så det er læsbart. luft i cellerne Kontraktbilag 1 - Delaftale 11, pos Børkravet fastholdes. Vi gør ordregiver opmærksom på, at hvis der klippes i en bandage med aktivt kul og kullet bliver vådt, virker kullet ikke. Fastholder ordregiver BK vedr. at der skal kunne klippes i bandagen? 2.12 Kontraktbilag 1 - Delaftale 40 Må der tilbydes skum med silikonekontaktlag på denne delaftale? 2.13 Delaftale 9: Skumbandage med silikoneklæbekant: Kan udbyder bekræfte, at der udelukkende kan bydes ind med skumbandager med silikoneklæb både på skumpuden og på klæbekanten på delaftale 9? Spørgsmålet er stillet med henblik på at skelne mellem produkter efterspurgt i henholdsvis delaftale 9 og delaftale Delaftale 34 sårkontaktlag med hurtig frigivelse af sølv Hvor hurtig skal frigivelsen være for at det budte produkt er konditionsmæssigt? Hvilken dokumentation ligger til grund for hurtig Det accepteres, at der på delaftale 40 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag. Der er ikke stillet krav om, at der udelukkende kan bydes ind med silikoneklæb på både skumpuden og på klæbekanten. Dette kan derfor ikke bekræftes. Der gøres dog opmærksom på, at det accepteres, at der på delaftale 9 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag. Dette er dog jf. ovenstående ikke et mindstekrav. Hurtig frigivelse af sølv skal det forstås således, at der skal kunne dokumenteres en klinisk effekt inden for 30 minutter. Der stilles ikke krav til, at der skal

10 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN frigivelse og efter hvilken standard skal det måles? vedlægges dokumentation herfor, eller krav til hvilken standard der skal måles efter På delaftale 5, 6, 11, 12 & 34 spørger I ikke til silikone. På disse positioner vil produkter både med og uden silikone således blive vurderet op imod hinanden. Efter vores vurdering betyder dette, at I ikke vil kunne lave en fair sammenligning af de tilbudte produkter i forhold til både kvalitet og økonomi. Vil ordregiver overveje at tilføje silikone til disse delaftaler eller alternativt lave en særskilt position til disse produkter med silikone? 2.16 Vi ser ikke nogle delaftaler der indeholder post-operative bandager med silikone og superabsorbanter. Hvor tænker ordregiver at sådanne produkter skal bydes ind i det eksisterende materiale? Eller vil ordregiver overveje at lave en særskilt delaftale til dette? Der er dags dato afsendt en ændringsbekendtgørelse for delaftale 5 og 6, hvor i at det vil fremgå, at der på de to delaftaler indsættes bør-krav om, at det vægtes positivt, såfremt at der tilbydes et produkt med silikone på sårkontaktfladen. Det vil blive uploaded et nyt og opdateret Kontraktbilag 1 kravspecifikation for delaftale 5 og 6, hvor det pågældende bør-krav er tilføjet delaftalerne. Gældende for delaftale 11, 12 og 34 accepteres det, at der bydes ind med et produkt med silikone på sårkontaktfladen. Dette er dog ikke et mindstekrav for delaftalerne, og der vil heller ikke blive tilføjes særskilte bør-krav herfor. Det vil være muligt at byde ind med øvrige størrelser på de relevante delaftaler i henhold til kontraktbilag 7. Det gøres opmærksom på, at der på delaftale 37 og 38 er udbudt kraftigt absorberende bandager og på delaftale 40 er udbudt skumbandager til moderat til kraftigt væskende sår (2.2. spørgsmål til Kontraktbilag 1 Ja. Det præciseret at svaret et givet i

11 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN kravspecifikationen) I forbinder delaftale 30 med alginat, men der menes vel delaftale 39? henhold til delaftale (2.12. spørgsmål til Kontraktbilag 1 kravspecifikationen kontraktbilag1 Delaftale 40) Vi stiller os uforstående overfor, at det i jeres svar accepteres, at der på delaftale 40 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag, så vidt vi kan se kan skum med silikone bydes ind i delaftale 5,6, 9 og 10. Der er stadigvæk behov for at bruge en ordinær skum uden tilsætningsstoffer. Vi beder jer derfor fastholde at delaftale 40 er til en ordinær skumbandage, kan dette accepteres? 2.19 Kontraktbilag 1, kolonne D. Cellerne er låst, dvs de kan ikke forhøjes. Vi kan derfor ikke se vores egen tekst udover rækkehøjden som er samme som da vi modtog filen. Vil Ordregiver lægge nyt kontraktbilag 1 op? 2.20 Delaftalen Kravspecifikations punkt Vi har umiddelbart mulighed for at tilbyde veldokumenterede behandlerstrømper på delaftale , men er begrænset af kravet om at liner en skal kunne vaskes ved 60 grader. Som vi er bekendt med, er der kun en tilbudsgiver som kan opfylde dette krav. Andre behandlerstrømper (liner) på markedet kan vaskes ved 40 grader. Vil udbyder, af hensyn til konkurrencen, genoverveje kravet og ændre vasketemperaturen på linier en til 40 grader? Nej, det fastholdes, at der på delaftale 40 kan bydes ind med en skumbandage med silikonekontaktlag. Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1 hvor cellerne er rettet således at de tilpasser sig automatisk. Mindstekravet fastholdes for begge delaftaler. Inderstrømper vaskes i patientens eget hjem, og da der er mulighed for kontakt med sårsekret, er der mindstekrav om, at inderstrømpen er vaskbar ved minimum 60 grader

12 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Kontraktbilag Ved aflevering af disse dokumenter i papirversion vil vi gerne have bekræftet at det er i orden, kun at vedlægge de delaftaler der bydes ind på. Kan I accepterer dette? 2.21 Kravspec Delaftale 15 Afventer besvarelse Afventer besvarelse Med hvilken klinisk begrundelse ønskes film med silikone kun i en steril udgave? Til hvilken type fiksering/bandagering er filmen tiltænkt? Hvorfor ønskes der ikke en film på rulle der kan klippes i? 2.22 Jf. Spørgsmål/Svar skema -(KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.19 (s.10)): Der svares fra Udbudsgiver d.17/6-2014, at der vil blive oprettet et Kontraktbilag 1 hvor cellerne automatisk tilpasser sig. Dette er ikke sket i den nyeste version der er uploaded 17/ og man kan stadig kun læse den tekst der er inden for rækkehøjden som I i excell arket har defineret. Kolonne D i alle delaftaler. Vigtig information risikerer herved at blive overset, når I skal gennemgå materialet, og teksten kan desuden heller ikke læses når man printer siden ud til jeres original version i papirformat - derved opstår der modstrid mellem dokumenterne, og da det er den originale papirversion der har forrang anser vi dette som en vigtig rettelse. Det beklages, at funktionen ikke var slået til i den uploaded version. Der er d.d. uploaded et nyt kontraktbilag 1 kravspecifikation, hvor i at funktionen er slået til Kontraktbilag 1, delaftale 3, pkt.1.12, delaftale 5, pkt. 1.9, Afventer besvarelse

13 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN delaftale 6, pkt delaftale 9, pkt. 1.9, delaftale 10, pkt delaftale 11, pkt. 1.9, delaftale 12, pkt. 1.10, delaftale 35, pkt. 1.9, delaftale 37, pkt.1.8, delaftale 38, pkt.1.8, delaftale 39, pkt delaftale 40, pkt I skriver at testen for retentionskapacitet skal være udført I henhold til: British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX. Der findes mange forskellige testmetoder at vælge imellem for korrekt måling af retention. Kan tilbudsgiver i stedet for British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX skrive, at vi blot skal oplyse hvilken testmetode vi har anvendt. 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.1 Kontraktbilag 2.xls tilbudslisten I delaftale 2 er der to kolonner til link kolonne J og K hvilken skal vi anvende? 3.2 Vareprøver. I efterspørger 10 stk af samtlige tilbudte produkter altså samtlige størrelser af en produkttype. For enkelte delaftaler drejer det sig om helt op til 120 vareprøver. Er det muligt at ændrer dette så vi udvælge én til to repræsentative størrelser indenfor delaftalen eller Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 2, hvor der i delaftale 2 alene vil være en kolonne til udfyldelse af Link til produktdatablade. Antallet af vareprøver er tilrettet, og der vil blive uploaded et nyt og opdateret kontaktbilag 2, hvor i dette fremgår. 13

14 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE fastholder I at der skal vedlægges vareprøver på alle tilbudte produkter. 3.3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 3 Bandage, cellulosefiber 4x10cm Bandage, cellulosefiber 4x20cm Bandage, cellulosefiber 4x30cm Vi mener disse positioner bør slettes, da der så vidt vi ved, kun er 1 virksomhed, der kan levere disse størrelser, accepteres dette? Det er samtidigt et meget lille forbrug, så bør disse størrelser ikke indgå under den positive vurdering i henhold til kravspecifikation 1.15 i stedet for? 3.4 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 40 Skumbandage med klæbekant 11 20x20cm For at kunne byde denne delaftale ønsker vi at pos 11 slettes, kan det accepteres? Denne position kan indgå under den positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Delaftale 21, behandlerstrømper Her ønskes en behandlerstrømpe med linertryk på 16-20mm og kompressionsstrømpetryk. Vi er begrænset af kravet om 5 størrelser, som kun 1 leverandør på markedet kan tilbyde vil udbyder overveje at ændre til 4-5 størrelser, det vil udvide antallet af mulige tilbud. 3.5 Delaftale 19, position 4 Der efterspørges et kit på 15 cm. Ud fra den meget lille volumen som efterspørges, opfordres udbyder til at slette denne position elle Positionerne udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Positioner for str. 5 udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag

15 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE acceptere at der ikke bydes på denne position. Dette vil gøre at det er muligt at få flere tilbud på denne delaftale? 3.6 Kontraktbilag 2. Tilbudsliste I delaftale 23 efterspørger I en Hudbeskyttelsesfilm. Vi kan opfylde alle krav i kravspecifikationen, men er låst fast af at tilbudslisten under kolonnen emballagetype beskriver appliceringspind i to varianter. Vi kan byde med servietter og spray og vil gerne have mulighed for at byde på delaftalen. Vil I overveje at korrigere emballagetype eller slette beskrivelsen under emballagetype. Vil I overveje at ændre ml betegnelsen så der kun efterspørges på 3ml (øvrige størrelser kan jo tilbydes i Kontraktbilag 7.)? Det fastholdes, at emballagetypen skal være med appliceringspind. De angivne ml under position 1-3 fastholdes ligeledes Delaftale 1 Hvad menes med tykkelse 1 og tykkelse 2? 3.8 (3.4 spørgsmål til Kontraktbilag Tilbudslisten: Delaftale 40) For at kunne byde denne delaftale ønsker vi at pos. 8 fjernes, da forbruget er meget lavt. Kan det accepteres? Denne position kan indgå under positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Tykkelse 1 og tykkelse 2 skal forstås således, at der ønskes tilbudt produkter inden for delaftalen, som findes i to tykkelser. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Afventer besvarelse Delaftale 37 - KRAFTIGT ABSORBERENDE BANDAGE MED KLÆBEKANT Vi har 3 størrelser i vort sortiment 12x12cm, 15x15cm og 15x25cm og beder jer derfor om at slette 2 af positionerne under Delaftale 37, kan dette accepteres? De 2 øvrige positioner kan indgå under 15

16 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 11, Pos 3 Vi mener at denne position bør slettes, da ikke alle tilbudsgivere kan levere størrelse 12,5x12,5cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 12, Pos 1 Vi mener at denne position bør slettes, da der så vidt vi ved, kun er 1 virksomhed der kan levere størrelse 5x7cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? Positionen fastholdes, i det at der er et væsentligt forbrug på positionen samt et væsentligt behov i Region Midtjylland for en størrelse, som er mindre end 10x10 cm. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale. Der henvises samtidigt til udbudsbetingelserne pkt , hvor følgende fremgår om de angivne størrelser i kontraktbilag 2 - tilbudslisten: I kontraktbilag 2, tilbudslisten, fremgår størrelserne på de udbudte sårplejeprodukter. Disse størrelsesangivelser er ikke mindstekrav, hvorfor størrelserne gerne må fraviges. Der må dog ikke 16

17 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.12 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 40, Pos 8 Vi mener at denne position bør slettes, da ikke alle tilbudsgivere kan levere størrelse 12,5x12,5cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? afgives tilbud på positionerne med samme størrelse. Det tilbudte skal være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte. Se venligst hertil svar på spørgsmål 3.8. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale Kontraktbilag 2.- Tilbudsliste Opgivelse af størrelse i kolonne 0. I eksemplet skal vi opgive tre værdier. Da vi aldrig sælger vores type af produkter i paller vil jeg bede jer overveje at det er i orden kun at opgive pakkestørrelse i EA og SB (detail- og transportæske) Afventer besvarelse Vil I accepterer dette? Bra ndn ame /fab rikat Prod ucent vare nr. / ref.nr. på Antal stk. i mindst e forpak ning/un Produ ktstørr else (cm x cm) Pakk e- størr elser Type salg senh ed ***Ne ttopri s excl. mom s pr. 17

18 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE emb allag en derforpak ning Eks. 5 stk. Eks. 10 x 10 Eks. 1/10/ 20 Eks. pakk er stk. (v/kø b af salgs enhe den) Tilbudslisten Hvordan skal kolonne D Antal stk i mindste forpakning/under-forpakning (+/-100%) forstås? Skal de tilbudte produkters forpakningsstørrelser matche de i kolonne D angivne tal 100%? Tilbudslisten Delaftale 15 Hvorfor efterspørges kun film med silikone i stykker og ikke i rulle? Vil ordregiver overveje at ændre positionerne på denne delaftale så at vi kan byde ind med film på rulle? Tilbudslisten Delaftale 26 De efterspurgte størrelser på pos 1-4 ser ud til at være baseret på historisk forbrug. Vores produkt har også 4 størrelser men som ikke helt matcher de angivne størrelser. Vil ordregiver overveje at slette pos 1 og dermed åbne op for konkurrencen på denne delaftale? Afventer besvarelse Afventer besvarelse Afventer besvarelse

19 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE Tilbudslisten Delaftale 39 Med hvilken klinisk begrundelse efterspørges pos 4 med 1 stk pr forpakning? Vores produkt ligger 5 stk pr forpakning. Vil ordregiver overveje at ændre +/-margen eller antal til op til 5 stk? Tilbudslisten Delaftale 40 De efterspurgte størrelser på pos 1-8 ser ud til at være baseret på historisk forbrug. Vores produkt har mange størrelser men som ikke helt matcher de angivne størrelser. Vil ordregiver overveje at slette pos 8 og dermed åbne op for konkurrencen på denne delaftale? Udbudsbilag 2 - tilbudsliste I kolonne D har I angivet Antal stk i mindste forpakning (+/- 100%). Hvad mener i med +/- 100 %? Vi skal udfylde mindste forpakning på vores produkter i kolonne M. Det er ikke i alle tilfælde at forpakningsstørrelserne matcher jeres angivne antal. Eksempel I skriver 10 stk vi har 30 stk i pakken er det et problem? Afventer besvarelse Afventer besvarelse Afventer besvarelse Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Kontraktbilag 1 7,doc Dokumenterne er låst og kan ikke suppleres med tekst. Er disse dokumenter vedlagt til orientering eller skal de vedlægges udbudsmaterialet uden at være udfyldt? normalt vedlægges disse dokumenter udfyldt ved kontraktindgåelse. Hvis de skal vedlægges udbuddet vil vi bede om at de låses op så vi kan udfylde tekst i den tomme dokumenter Kontraktbilag 1-7 i word format er primært vedlagt til orientering, og det er ikke et krav at de vedlægges tilbuddet. Såfremt de vedlægges, skal de ikke udfyldes, men kan fungere som en forside, for eksempelvis de kontraktbilag, som skal udfyldes excel format. 19

20 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Udkast til Kontrakt Pkt Her henvises til? Fejl! Henvisningskilde ikke fundet fremgår. Vil I oplyse henvisning? 4.3 Udkast til Kontrakt Pkt Leverandøren fremsender varedeklarationer og produktbeskrivelser mv. på samtlige produkter.. Vil elektronisk datablad være dækkende for disse varebeskrivelser eller vil I afklare hvorledes vi skal fremsende disse oplysninger? Henvisningen går til Kontraktbilag 3 dokumentation, hvor tilbudsgiver kan vedlægge eventuelle datablade, udover den efterspurgte dokumentation som følger af de relevante delaftaler i kontraktbilag 1 kravspecifikation. Ja, elektroniske datablade vil være dækkende. 4.4 Udkast til Kontrakt 4.4 Kvalitetssikring I refererer til at kvalitetssikringssystemet herunder i særlig grad reklamations- og recall procedure er beskrevet. Hvor i materialet forventer I at disse oplysninger skal vedlægges? Tilbudsgivers kvalitetssikringssystem skal beskrives i Udbudsbilag 2 pkt Udkast til Kontrakt Ordreafgivelse og leveringstid I henviser til Leverandøren beskrivelse af sine ordre- og leveringsrutiner fremgår af xx I skriver herefter at udfyldes ved kontraktindgåelse på basis af leverandørens tilbud. Hvor i tilbuddet mener I at vi beskriver dette? Tilbudsgivers bedes beskrive sine ordre- og leveringsrutiner som en del af sit kvalitetssikringssystem i Udbudsbilag 2 pkt Udkast til Kontrakt 5. Service og support I kontrakten har I noteret hvilke forpligtelse vi har i forhold til Service og Support ( afsnit 5.) hvor i udbudsmaterialet er det muligt at beskrive vores service og support? Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at beskrive service og support i henhold til Udkast til Kontrakt pkt Kontraktbilag 7 Nej. Der skal ikke afleveres

21 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-8 Skal der afleveres vareprøver på øvrige størrelser? 4.8 Udkast til Kontrakt Pkt vareprøver på øvrige størrelser, som oplistes i kontraktbilag 7. Se venligst hertil svar på spørgsmål 4.3. Ordregiver bedes uddybe hvad der menes med produktbeskrivelse. 4.9 Udkast til Kontrakt Pkt Vedr. prisregulering skal denne ske på baggrund af udviklingen i nettoprisindexet fra november 2014 til november Evt. prisregulering skal varsles 30 dage før ikrafttræden. Denne tidsplan hænger ikke realistisk sammen, da offentliggørelsen af nettoprisindex for november 2014 først offentliggøres den 10. i den efterfølgende måned, altså Udkast til Kontrakt Pkt. 7.5 Ordregiver bedes uddybe, hvorfor det ikke er samtlige varer der indgås kontrakt på, der skal oprettes i det elektroniske indkøbssystem ILM Udkast til kontrakt Pkt. 6.2 Prisregulering: Sker på baggrund af den årlige udvikling i nettoprisindexet. Afsnittet i pkt er skrevet med rød skrift, hvilket skal indikere, at det vil blive tilpasset, når den endelige dato for kontraktstart kendes. Se her til rettelse nr. 8 i rettelsesblad af 11. juni Det fremgår ikke af pkt. 7.5, at det ikke kan være samtlige produkter, der indgås kontrakt på der oprettes i ILM. Udgangspunktet er, for alle produkter på tilbudslisten kontraktbilag 2, at de skal oprettes i ILM. For produkter tilbudt i henhold til kontraktbilag 7 øvrige størrelser vil det bero på ordregivers konkrete vurdering, hvilke produkter der oprettes i ILM. Se venligst hertil svar i spørgsmål

22 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-8 Første regulering sker den med udviklingen fra november 2014 til november Da november nettoprisindexet først offentliggøres 10.dec. er det ikke muligt at dels give 30 dages varsel og dels at priserne skal gælde fra Vil ordregiver ændre til f.eks. udviklingen fra september 2014 til september 2015? Der vil efter 1. og 2. spørgerunde blive uploaded et opdateret udbudsmateriale, som følge af de rettelsesblade og spørgsmål og svar som er blevet offentliggjort. 22

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt

Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Kan udbudsbilagene

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk:

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk: Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 1 er der sket ændringer i punkt 2.31 og 2.33. I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 2 er der sket ændringer i positionsnummer

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 047-080882. Indkøb af. Lukket veneblodprøvetagning UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 047-080882 Indkøb af Lukket veneblodprøvetagning Sagsnummer: 1-23-4-101-24-14 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Ordregivers forhold...3

Læs mere

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter? Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Dir. mail: mkj@norddjurs.dk Opdateret d. 13. november 2017 Sagsbehandler: Maja Kamp Jensen Udbudsbekendtgørelses

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere