DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA"

Transkript

1 DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

2 DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til elever, studerende, lærere, undervisere, fag- og erhvervsfolk, så endnu flere får lyst til at skabe nye idéer, innovere og handle på de gode idéer! Med Danish Entrepreneurship Award vil vi støtte faglig og personlig læring. Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe en festdag, hvor vi fejrer og hylder gode idéer og iværksættelse af nye initiativer. Fest/Award Læring Inspiration og motivation Inspiration og motivation Danish Entrepreneurship Award er inspiration til elever og studerende, der allerede er i gang med at udvikle og realisere gode og unikke idéer. Det er samtidig inspiration til andre, så endnu flere får lyst til at skabe nye idéer, innovere og handle på de gode idéer! Danish Entrepreneurship Award er inspirationen, der skal skabe yderligere motivation til at idéer i praksis føres ud i livet, for at skabe økonomisk, kulturel eller social værdi lokalt i Danmark eller globalt. Awarden samler af den grund viden og erfaring fra uddannelsesverden, forskning og erhvervsliv, nationalt og internationalt. Danish Entrepreneurship Award vil dermed skabe en indholdsrig platform, der: Motiverer til flere initiativrige elever og studerende. Formidler gode fortællinger om entreprenørskab, såvel i undervisning som i erhvervsliv Giver inspiration til lærere og undervisere, så de får nye idéer og input til deres undervisning. Skaber udbytterige relationer mellem elever og studerende under uddannelse og erhvervsliv og på tværs af forskellige faglige grænser, alder og viden. Danish Entrepreneurship Award vægter, at den viden der præsenteres er aktuel, væsentlig og tankevækkende. Samtidig skal inspiration og motivation skabes igennem en atmosfære, der faciliteter nye netværk og skaber opmærksomhed om entreprenørskab i en begivenhedsrig ramme. Det er dagen, hvor elever, studerende, lærere, undervisere og erhvervsfolk er i aktion uden for deres vante fysiske rammer. De ser nyt, møder nye strømninger og trends inden for undervisning/iværksætteri og i forhold til produkter og services. 2

3 Læring Deltagelse på Danish Entrepreneurship Award skal give deltagerne et fagligt og personligt udbytte. Danish Entrepreneurship Award lægger derfor op til, at dagens indhold kan indgå i forskellige læringsprocesser. Danish Entrepreneurship Award som læringsramme synliggøres igennem tilbud om rådgivning, netværk og ny viden. Samtidig gør variationen af fag- og erhvervsfolk, at elever og studerende vil have mulighed for at lære nyt igennem nye relationer. Derfor stimulerer rammen entreprenørielle processer, der bringer elever og studerende i berøring med både kendte og ukendte relationer i omverden. Denne læringsramme bygger på et åbent omverdenssyn. Deltagerne træder ind i et univers, hvor de mødes på tværs af uddannelsesniveauer, faglige felter og nationaliteter. Danish Entrepreneurship Award skal præsentere viden og aktiviteter, der kan lære elever og studerende, hvordan de kommer videre med deres idéer. Idéer kan få et skub fra tanke til konkret produkt eller service, og man kan i konkurrencerne blive udfordret på både kreative, organisatoriske og kommunikative evner. Danish Entrepreneurship Award vil gerne støtte læringsdimensionerne 1 : Handling: iværksættelse, værdiskabelse, kommunikation og samarbejde. Kreativitet: idéskabelse, mulighedsudnyttelse, innovation og problemløsning med begrænsede ressourcer. Omverdensforståelse: forståelse af kultur, kontekster, markeder og økonomi. Personlig indstilling: tiltroen til egne evner, lære at acceptere usikkerhed, turde fejle, forholde sig etisk. Fest/award En award er en festdag. Danish Entrepreneurship Award er en festdag. Det er en dag, hvor alle der kobler undervisning og uddannelse med entreprenørskab fejres fra ABC til ph.d. Festdagen er for elever, studerende, lærere, undervisere, offentligt og privat erhvervsliv. Særligt fejres fremtidens entreprenører, fordi Danish Entrepreneurship Award er stedet, hvor elever og studerende med gode og originale idéer præmieres i en idékonkurrence - den største på dansk jord. Danish Entrepreneurship Award er således en unik platform: Idéer bringes frem i lyset og hyldes. Igennem inspiration, motivation og læring bringes elever og studerende desuden videre til nye muligheder. Nye bjerge kan bestiges, fordi elever og studerende mødes med andre mennesker med gode idéer, faglig viden og stor erfaring inden for de mange felter og udfordringer, der ligger i entreprenørskabsprocessen. 1 Se også 3

4 HISTORIE Danish Entrepreneurship Award blev afviklet første gang som pilotprojekt i 2011 som en del af den internationale iværksætteruge. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise afholder i 2013 Danish Entrepreneurship Award for 3. gang som en fysisk manifestation af fondens mission og vision. Se video fra Danish Entrepreneurship award 2012 på 2013/award-2012.aspx Hvad kan deltagerne opleve på dagen Med Danish Entrepreneurship Award ønsker vi at lave en oplevelse for elever og studerende, der skaber forundring til forandring. En dag, som når de sidder på vejen hjem derfra, vil være den bedste skoledag nogensinde, uanset om de er til ABC, ph.d. eller et sted midt imellem. Dagen er bygget op omkring de idéer/virksomheder, som elever og studerende har arbejdet med i entreprenørskabsundervisningen eller på studentervæksthuse i løbet af efterårssemestret. Den 21. november dyster de om at være det team, som har udviklet den bedste idé/virksomhed. De præsenterer idé/virksomhed overfor én af de mange deltagende erhvervsfolk, som giver en dag til Danmarks fremtid som enten dommer eller mentor. Alle erhvervsfolk, som deltager på dagen, hvad enten det er som foredragsholdere, dommere eller rådgivere, arbejder pro bono og gi r en dag til Danmarks fremtid. Derudover vil dagen rumme entreprenøriel- og oplevelsesbaseret læring i et stort udstillingsområde med inddragelse af flere sanser. Dette skal ses ud fra et læringssyn, hvor grundtanken er, at glade unge lærer bedst. Udstillingsområdet vil bestå af: Rådgivningszone - Her får idéerne rådgivning og sparring Mentorlounge - Her får unge 1:1sparring af erfarne iværksættere Kreativitetszone - Her visualiseres idéerne gennem kreative metoder og innovative processer Foredragszone - Her inspirerer rollemodeller til nye idéer, hvordan man omsætter idéer til handling og fortæller om, hvordan de nåede deres mål Designzone - Her udstiller unge designere Netværkszone - Her mødes deltagerne, finder nye kontakter og deler idéerne Workshopzone - Her fordyber deltagerne sig i korte faglige forløb Læringszone - Her inspireres og mødes undervisere Konkurrencezone - Her præsenteres idéerne og får feedback fra erhvervslivet Chill out-zone - Her kobler idémagerne af, så der er plads til at få nye idéer Hvad er Målet for Danish Entrepreneurship Award 2013: 5000 deltagere, som har en god og lærerig dag både før, under og efter d. 21. nov. 4

5 Høj lokal involvering, så der sættes et blivende aftryk i Trekantsområdet, hvor der efterfølgende vil være flere elever og studerende, som modtager entreprenørskabsundervisning Øget involvering fra erhvervslivet som dommere, sponsorer og oplægsholdere Internationalt fokus i form af foredragsholdere og deltagende studerende. Alle oplægsholdere arbejder pro bono Høj deltagelse fra vores partnerskabsministerier OM FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB YOUNG ENTERPRISE Målet for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise er sammen med det ministerielle partnerskab, uddannelsessektoren og dansk erhvervsliv at sikre, at entreprenørskabsundervisning når ud til elever og studerende på alle uddannelsesniveauer. Entreprenørskab skal være en naturlig del af vores uddannelsessystem og hjælpe med at løfte niveauet, således at danskerne bliver blandt de dygtigste og mest kreative og foretagsomme. Vækst er en kernesag Med regeringens vækstpolitik er det oplagt, at væksten i Danmark skal sikres. Som en lille nation i en globaliseret verden skal Danmark differentiere sig for at kunne skabe langsigtet vækst. Dette sker gennem en kombination af etableringen af en mangfoldighed af nye virksomheder i kombination med innovation i etablerede virksomheder, også kaldet intraprenørskab. I både den offentlige og den private sektor er der øget fokus på innovation og entreprenørskab, og både offentligt- og privatansatte vil i stigende grad skulle gentænke arbejdsgange, processer og produkter, til gavn for den ansatte selv, for arbejdspladsen og for samfundet som helhed. Denne form for entreprenørskab skal sikre, at der skabes muligheder i stedet for hindringer på vejen mod et moderne vækstsamfund. Flere parallelle undersøgelser understreger, at en væsentlig kilde til økonomisk vækst ligger i, at flere danskere får entreprenørielle kompetencer gennem deres uddannelse. Kompetencer, der indebærer evnen til at handle på muligheder og gode idéer samt erfaringer med at omsætte disse til værdi for andre. Værdi kan være af kulturel, social eller økonomisk art. Disse kompetencer bliver dog ikke udviklet og styrket, medmindre de bliver en integreret del af uddannelsessystemet. Kundskabens kilde Kreativitet, iværksætteri og entreprenørskab er ikke genetisk bundet til enkelte personer, som er født under en heldig stjerne, men er egenskaber, som kan udvikles hos alle gennem uddannelse. I EU betragter man i dag entreprenørskab som en kernekompetence på lige fod med fx matematiske og kommunikative kompetencer. Entreprenørskab i undervisningen er til gavn for alle, også selv om man ikke har intentioner om at starte egen virksomhed. Kompetencer som kreativitet, kommunikation, samarbejde, problemløsning samt evnen til at tage beslutninger og handle på disse styrkes gennem undervisning i entreprenørskab. Det er evner, som elever og studerende ikke kan stå foruden i 5

6 fremtiden. Dette ligger fint i tråd med regeringens målsætning om bedre og mere uddannelse for at sikre vækst og velstand i fremtiden. De tydelige effekter af entreprenørskab i undervisningen Fonden for Entreprenørskab Young Enterprises arbejde med at få entreprenørskab ind i uddannelserne har allerede tydelige effekter både i forhold til, at flere undervisere ser værdien i at undervise med fokus på entreprenørskab og i antallet af elever og studerende, som deltager i denne undervisning. Arbejdet er mangeartet: Fra efter- og videreuddannelse af undervisere, udvikling af undervisningsforløb og materialer, til inspirerende events for undervisere, elever og studerende. Derudover foretager vi store effektmålinger og kortlægningsundersøgelser, som er højt respekteret internationalt. FFE-YE og det ministerielle partnerskabs arbejde fra ABC til ph.d. omkring entreprenørskab er ikke kun anerkendt i Danmark. Fonden får løbende henvendelser fra andre lande, der vil lære af de erfaringer, som er skabt her. Kilden til Danmarks vækst afhænger i høj grad af, at elever og studerende opnår kompetencer, som kan udvikle dem til fremtidens ansvarlige medborgere, iværksættere og innovatører. Vores arbejde har vist sig effektivt, og vi vil gerne forstærke indsatsen sammen med regeringen, uddannelsessektoren og dansk erhvervsliv, og fremadrettet give arbejdet endnu mere energi. 6

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere