STUDIEORDNING FOR TYSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR TYSK"

Transkript

1 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1

2 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige studieordning, men den skal give mulighed for hurtigt at slå efter, hvad indholdet af og eksamensformen for de forskellige kurser på BA-centralfaget er. Slå altid efter i den rigtige studieordning eller spørg den faglige vejleder, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvad er et BA-centralfag? En bacheloruddannelse (BA) varer 3 år og den består af et centralfag, som er det fag, man starter på, når man starter på universitetet, og et tilvalg eller sidefag, som man går i gang med, når man har læst i to år. Det kan illustreres med følgende figur: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Centralfag Centralfag Tilvalg Tilvalg Som fuldtidsstuderende skal man hvert år have kurser og eksamener, der svarer til 60 ECTS (ECTS = European Credit Transfer System). På bacheloruddannelsen fylder centralfaget 135 ECTS (svarer til 2 ¼ årsværk), mens tilvalg/sidefag fylder 45 ECTS (svarer til ¾ årsværk). 1 ECTS svarer til 27,5 arbejdstimer. Faglige elementer i BA-uddannelsen i tysk For nemhed skyld inddeler vi de kurser, der indgår i BA-uddannelsen, i litterære og kulturhistoriske kurser, historiske og samfundsorienterede kurser, sprogvidenskabelige kurser og sprogfærdighedskurser. Det betyder dog ikke at der også er kurser der går på tværs af denne inddeling. Inden for hver af disse fagblokke findes der obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag skal alle, der læser centralfag i tysk have, men valgfagene er forskellige fra semester til semester. 2

3 BA-uddannelsens første fire semestre Man skal have kurser på sit centralfag i de første fire semestre. I skemaet kan du se hvilke kurser, der indgår i BA-centralfaget i tysk, og hvilken eksamensform der er på kurserne. Du kan læse mere om de enkelte kurser på de efterfølgende sider. 1. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Emneorienteret 2 timer om Undervisningsdeltagelse kulturhistoriske kurser studieteknik: Tyskland i dag 2 uger i januar Undervisningsdelatgelse og skriftlig opgave Tekstlæsningens teori 2 timer om Undervisningsdeltagelse og praksis I Historiske kurser Samfund og historie I 2 timer om Hjemmeopgave i januar Sprogvidenskabelige kurser Sprogbeskrivelse I 2 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret Sprogfærdighedskurser Mundtlig 2-4 timer om Undervisningsdeltagelse kommunikation I (afhængigt af niveau) Skriftlig kommunikation I 3 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret + en test i næstsidste undervisningstime 2. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Tekstlæsningens teori og 2 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser praksis II Historiske kurser Samfund og historie II 2 timer om Mundtlig eksamen Sprogvidenskabelige Sprogbeskrivelse IIa 4 timer om Undervisningsdeltagelse kurser Sprogfærdighedskurser Skriftlig kommunikation II 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogvidenskabeligt 2 timer om Hjemmeopgave i maj/juni valgfag Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie 2 timer om Hjemmeopgave i maj/juni 3

4 3. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 2 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser I Den tysksprogede 1 time om Undervisningsdeltagelse litteraturs hovedværker I Sprogvidenskabelige Sprogbeskrivelse IIb 3 timer om Mundtlig eksamen kurser Sprogfærdighedskurser Tekstproduktion 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogligt tema 2 timer om Hjemmeopgave i januar Valgfag i litteratur, 2 timer om Hjemmeopgave i januar kulturhistorie eller historie Andet Videnskabsteori I 1 time om Hjemmeopgave 4. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 4 timer om Mundtlig eksamen kulturhistoriske kurser II Den tysksprogede 3 timer om Mundtlig eksamen litteraturs hovedværker II Sprogvidenskabelige Sproghistorie og sproglig 2 timer om Skriftlig eksamen kurser variation Sprogfærdighedskurser Version (oversættelse fra 2 timer om Skriftlig eksamen tysk til dansk) Andet Videnskabsteori II 1 time om Mundtlig eksamen I 4. semester begynder man desuden at skrive sit bachelorprojekt, der skal afleveres senest d. 1. september, hvor ens 5. semester starter. 4

5 De enkelte kurser: Alfabetisk oversigt Den tysksprogede litteraturs hovedværker I Den tysksprogede litteraturs hovedværker I ligger på 3. semester. Kurset vægter 0 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. På kurset læses, analyseres og fortolkes nogle af de største tysksprogede litterære værker fra de vigtigste perioder. I dette kursus er der rigtigt meget selvstændig læsning, for pensum i dette kursus og den tysksprogede litteraturs hovedværker II er på i alt 1200 sider, hvoraf de 100 sider er lyrik. Pensumlisten for kurset udleveres allerede på 1. semester af uddannelsen, så allerede på 1. og 2. semester kan man gå i gang med at læse til dette fag. Eksamen i faget er aktiv undervisningsdeltagelse. Det vil typisk sige at man skal bestå nogle test i semestrets løb, men det er underviseren der fastlægger kravene ved semesterstart, så sørg for at orientere dig. Den tysksprogede litteraturs hovedværker II + mundtlig kommunikation Den tysksprogede litteraturs hovedværker II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS og derudover prøves du i mundtlig kommunikation, hvilket også tæller 5 ECTS. For begge dele får man karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset læses, analyseres og fortolkes de store værker og herudover øves mundtlig præsentationsteknik. Også her er eksamen aktiv undervisningsdeltagelse, typisk i form af to tests, men igen: sørg for at orientere dig ved semesterstart. Derudover afsluttes 2. semester med en mundtlig prøve, hvor du skal holde et 20-minutters foredrag om et emne valgt i samråd med underviseren. Efter foredraget stiller eksaminator og censor spørgsmål i ca. 10 minutter. Eksamen foregår på tysk. Emneorienteret studieteknik: Tyskland i dag Emneorienteret studieteknik ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. Kurset løber dels som et almindeligt kursus med undervisning hver uge i efterårssemestret, dels som et intensivt forløb over to uger i januar. Efterårssemestret: I dette kursus er der både fokus på studieteknik (hvordan holder man et oplæg, hvordan skriver man en opgave, hvordan laver man henvisninger, hvordan undgår man at plagiere etc.) og på aktuelle temaer i Tyskland. Det kan være kulturelle temaer (fx ny litteratur, nye film, nyt teater), politiske 5

6 temaer eller aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Meningen er at man skal øve sine studieteknikker i forhold til helt aktuelle temaer. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Januarforløbet: Det overordnede mål med forløbet i januar er at træne mundtlig og skriftlig sprogfærdighed i kombination med det faglige indhold fra de forskellige discipliner. I den første uge arbejdes der med forskellige litterære, kulturelle, historiske og sproglige cases, der skal præsenteres mundtligt, i den anden uge skal man skrive en opgave på baggrund af en af disse cases. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse og en skriftlig opgave. Det indebærer, at man skal være til stede min. 80% af tiden og aktivt deltagende i de to uger, samt at man skal udarbejde en skriftlig opgave på ca. 5 sider. Kultur- og litteraturhistorie I Kultur- og litteraturhistorie I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus handler det om en historisk gennemgang af litteratur, kunst og kultur, der er knyttet til det tysksprogede område (dvs. især Tyskland, Østrig og Schweiz) frem til Kurset er bygget op om de forskellige perioder i kultur- og litteraturhistorien (fx oplysningstiden og romantikken) og i kurset skal man analysere forskellige kulturelle udtryksformer som litteratur, arkitektur, maleri, musik etc. i lyset af den periode, de er skabt i. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. Prøven består af to dele, nemlig en paratvidenstest, hvor man skal svare på konkrete spørgsmål inden for pensum, og en del, hvor man skal besvare et større spørgsmål inden for faget. Eksamensopgaven skal skrives på tysk, og man må godt bruge ordbøger, men ikke internet til eksamen. Kultur- og litteraturhistorie II Kultur- og litteraturhistorie II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og to timer om med en instruktor. Kurset er en fortsættelse af Kultur- og litteraturhistorie I, men nu med fokus på perioderne efter 1815 (fx ekspressionismen, efterkrigstiden og postmodernismen). 6

7 Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål og en tekst inden for en af de perioder, der har været gennemgået i kultur- og litteraturhistorie I og II. Eksamen foregår på tysk. Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. På dette kursus trænes det mundtlige tysk gennem oplæg, diskussionsøvelser, rollespil o.lign. Ved semesterstart skal alle nye tyskstuderende igennem en sprogtest, der afgør hvilket forløb i mundtlig kommunikation, den studerende skal følge og hvor mange timer han/hun skal have på 1. semester. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Samfund og historie I Samfund og historie I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I kurset behandles den tyske historie fra 1848 og frem, men der er også fokus på nutidige politiske og samfundsmæssige forhold. Man læser forskellige tyske tekster (historiske tekster, men også avisartikler), der belyser de ting, man diskuterer i undervisningen. Typisk vil man skulle holde et oplæg om et af de temaer, der behandles. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på dansk eller tysk. Samfund og historie II Samfund og historie II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I denne del af kurset tages der fat på en række forskellige samfundsmæssige temaer, fx regionale forskelle inden for Tyskland, ligestillingsspørgsmål, udenrigspolitik o.lign. Udgangspunktet er den aktuelle situation, men i et historisk perspektiv. 7

8 Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 25 minutter. Forud for eksamen er der 50 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål eventuelt sammen med en ukendt tekst. Eksamen foregår på tysk. Skriftlig kommunikation I Skriftlig kommunikation I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus trænes det skriftlige tysk. Du skal skrive mindre tekster i form af fx læserbreve eller præsentationer af politikere, politiske partier, byer, regioner e.lign. Du skal arbejde med grammatik, ordforråd og tekstopbygning med henblik på at gøre dine tekster så gode som muligt. Eksamen i kurset er dels skriftlige opgaver i løbet af semestret, dels en test i slutningen af semestret. Du skal bestå minimum to af de opgaver, der afleveres. Derudover skal du bestå en test inden for det grammatiske stof, der gennemgås. Skriftlig kommunikation II Skriftlig kommunikation II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset arbejder du videre med det skriftlige tysk, med ordforråd, grammatik og tekstopbygning. Der er mulighed for at aflevere opgaver, typisk i grupper. Eksamen i kurset er en skriftlig eksamen, der varer 4 timer. Ved eksamen skal du skrive en tekst og besvare spørgsmål inden for det grammatiske stof. Du må bruge ordbøger og den eller de grammatikbøger, du har arbejdet med i undervisningen, men ikke internet. Sprogbeskrivelse I Sprogbeskrivelse I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I sprogbeskrivelse I handler det om grammatisk analyse. I kurset lærer du at analysere sætninger og ordgrupper ved hjælp af forskellige værktøjer. Det handler altså om at beskrive autentiske sætninger og derigennem opstille hypoteser om, hvordan man på tysk kan sætte ord sammen, så de danner ordgrupper og sætninger. Også sprogets forskellige funktioner er genstand for diskussion. Eksamensformen for kurset er to hjemmeopgaver, der skrives i løbet af semestret (typisk afleveres én opgave i oktober og én i slutningen af november). I opgaverne skal man analysere sætninger og redegøre 8

9 for og diskutere forskellige grammatiske begreber. Den første opgave bedømmes med bestået/ikkebestået, den anden med en karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaverne skal skrives på tysk eller dansk. Sprogbeskrivelse IIa Sprogbeskrivelse IIa ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. Man har to timer om med sin almindelige underviser og to timer om med en instruktor. I dette kursus handler det om, hvordan det tyske grammatiske system er skruet sammen, dvs. hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk. Analyseredskaberne, som man har lært i sprogbeskrivelse I, bruger man nu til at kunne beskrive, fx hvordan forskellige verber kræver forskellige sætningsled, hvordan man kan udtrykke tid ved hjælp af forskellige tempusformer og hvordan man udtrykker at noget er virkeligt eller uvirkeligt. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Sprogbeskrivelse IIb Sprogbeskrivelse IIa ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og en time om med en instruktor. I dette kursus handler det fortsat om, hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk, fx hvordan man kan bruge sproget til at stille spørgsmål, fremsætte udsagn eller give ordrer, hvordan man udtrykker tilhørsforhold eller at en person eller genstand besidder en egenskab. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål, hvor man skal analysere en eller flere sætninger og diskutere et tema, der har været behandlet i undervisningen. Eksamen foregår på tysk. Sproghistorie og sproglig variation Sproghistorie og sproglig variation ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus skal du beskæftige dig med det tyske sprogs historiske udvikling og med de forskellige varianter af tysk, der eksisterer i dag. Du skal beskæftige dig med, hvordan det tyske sprog har udviklet og 9

10 forandret sig, siden man overhovedet kan begynde at tale om et tysk sprog, og med hvordan det tyske sprog ser forskelligt ud, afhængigt af geografi, sociale forhold, alder etc. Kurset afsluttet med en skriftlig eksamen på 5 timer, hvor du med udgangspunkt i en eller flere tekster skal gøre rede for sproglige forskelle. Eksamen foregår på tysk. Sprogligt tema Sprogligt tema ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette kursus skal du fordybe dig i et emne inden for det sprogvidenskabelige område. Indholdet er forskelligt fra gang til gang, men der kan fx være tale om en bestemt teoretisk eller metodisk retning inden for sprogvidenskaben (kognitiv lingvistik, sociolingvistik, kontrastiv lingvistik e.lign.), en bestemt disciplin (fx fonologi, pragmatik) eller et mere specifikt emne, fx inden for grammatikken (konjunktiv, nominalisering e.lign.). Der læses et antal bøger eller artikler svarende til sider. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave på 7-10 sider, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på tysk. Sprogligt valgfag Sprogligt valgfag ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Ligesom i sprogligt tema fordyber man sig her i et emne inden for sprogvidenskaben. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca. 10 sider og skrives på tysk. Tekstlæsningens teori og praksis I Tekstlæsningens teori og praksis ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus handler det om at analyse og fortolkning af litterære tekster, især prosatekster og dramatiske tekster. Den studerende skal altså tilegne sig forskellige redskaber til at analysere tekster. Eksamensformen for kurset er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at 10

11 man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Tekstlæsningens teori og praksis II Tekstlæsningens teori og praksis ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus arbejder man videre med den litterære analyse, nu især på lyriske tekster. Mange af de redskaber, der indgår i Tekstlæsningens teori og praksis I går igen på dette kursus, men der indgår også nye, der især er relevante når man beskæftiger sig med digtanalyse. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 3 timer. Man kommer op i en ukendt tekst, som man skal analysere. Eksamensopgaven kan skrives på tysk eller dansk, som man selv ønsker. Tekstproduktion Tekstproduktion ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Dette kursus ligger i forlængelse af Skriftlig kommunikation I og II, idet du her arbejder videre på at forbedre dit skriftlige tysk. Fokus i dette kursus ligger på teksten mere end på de enkelte sætninger, dvs. på at få dine tekster til at fremstå som helheder, der tjener et kommunikativt formål. Du arbejder dog også stadig videre med grammatik og ordforråd. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. På baggrund af et skriftligt materiale skal du skrive en eller to tekster inden for en teksttype, du har arbejdet med i undervisningen, og derudover skal du svare på nogle teoretiske spørgsmål. Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie ligger på 2. og 3. semester. Hvert kursus vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I et valgfag inden for litteratur, kulturhistorie eller historie går man i dybden med et emne inden for et af disse faglige områder. Det kan være en roman, et forfatterskab, en litterær periode, film, billedkunst, en historisk periode e.lign. Der læses bøger og artikler svarende til ca sider. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca. 10 sider og skrives på tysk. 11

12 Version: oversættelse fra tysk til dansk Version ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette fag drejer det sig om oversættelse fra tysk til dansk. Du skal dels arbejde praktisk med forskellige teksttyper (faglige tekster, litterære tekster, journalistiske tekster), dels teoretisk med grundlæggende forskelle på det tyske og det danske sprog. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der foregår på universitetet og varer 4 timer. Man kommer op i en ukendt tysk tekst, som man skal oversætte til dansk. Derudover skal man kommentere forskellige oversættelsesmæssige udfordringer. Videnskabsteori I Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette fag drejer det sig om hvad videnskab er helt overordnet, og hvad humanistisk videnskab er i forhold til andre videnskaber. Du skal opnå kendskab til forskellige strømninger og paradigmer, der har gjort sig gældende inden for humaniora. Der læses bøger og artikler svarende til ca. 300 sider. Eksamen i faget er en bunden skriftlig hjemmeopgave, dvs. at underviseren definerer opgaven. Du har tre dage til at skrive opgaven, der skal være på 3-5 sider. Opgaven skal skrives på dansk. Videnskabsteori II Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus drejer det sig mere specifikt om tyskfagets videnskabsteori. Der læses artikler og bøger svarende til 150 sider. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 30 minutters forberedelse. Eksamen foregår på tysk. 12

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i kultur- og samfundshistorie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK

Studieordning for bacheloruddannelsen i kultur- og samfundshistorie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Studieordning for bacheloruddannelsen i kultur- og samfundshistorie ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie ILISIMATUSARFIK godkendt af studienævnet d. 22.11.1995 godkendt af universitetsrådet d.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere