STUDIEORDNING FOR TYSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR TYSK"

Transkript

1 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1

2 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige studieordning, men den skal give mulighed for hurtigt at slå efter, hvad indholdet af og eksamensformen for de forskellige kurser på BA-centralfaget er. Slå altid efter i den rigtige studieordning eller spørg den faglige vejleder, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvad er et BA-centralfag? En bacheloruddannelse (BA) varer 3 år og den består af et centralfag, som er det fag, man starter på, når man starter på universitetet, og et tilvalg eller sidefag, som man går i gang med, når man har læst i to år. Det kan illustreres med følgende figur: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Centralfag Centralfag Tilvalg Tilvalg Som fuldtidsstuderende skal man hvert år have kurser og eksamener, der svarer til 60 ECTS (ECTS = European Credit Transfer System). På bacheloruddannelsen fylder centralfaget 135 ECTS (svarer til 2 ¼ årsværk), mens tilvalg/sidefag fylder 45 ECTS (svarer til ¾ årsværk). 1 ECTS svarer til 27,5 arbejdstimer. Faglige elementer i BA-uddannelsen i tysk For nemhed skyld inddeler vi de kurser, der indgår i BA-uddannelsen, i litterære og kulturhistoriske kurser, historiske og samfundsorienterede kurser, sprogvidenskabelige kurser og sprogfærdighedskurser. Det betyder dog ikke at der også er kurser der går på tværs af denne inddeling. Inden for hver af disse fagblokke findes der obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag skal alle, der læser centralfag i tysk have, men valgfagene er forskellige fra semester til semester. 2

3 BA-uddannelsens første fire semestre Man skal have kurser på sit centralfag i de første fire semestre. I skemaet kan du se hvilke kurser, der indgår i BA-centralfaget i tysk, og hvilken eksamensform der er på kurserne. Du kan læse mere om de enkelte kurser på de efterfølgende sider. 1. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Emneorienteret 2 timer om Undervisningsdeltagelse kulturhistoriske kurser studieteknik: Tyskland i dag 2 uger i januar Undervisningsdelatgelse og skriftlig opgave Tekstlæsningens teori 2 timer om Undervisningsdeltagelse og praksis I Historiske kurser Samfund og historie I 2 timer om Hjemmeopgave i januar Sprogvidenskabelige kurser Sprogbeskrivelse I 2 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret Sprogfærdighedskurser Mundtlig 2-4 timer om Undervisningsdeltagelse kommunikation I (afhængigt af niveau) Skriftlig kommunikation I 3 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret + en test i næstsidste undervisningstime 2. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Tekstlæsningens teori og 2 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser praksis II Historiske kurser Samfund og historie II 2 timer om Mundtlig eksamen Sprogvidenskabelige Sprogbeskrivelse IIa 4 timer om Undervisningsdeltagelse kurser Sprogfærdighedskurser Skriftlig kommunikation II 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogvidenskabeligt 2 timer om Hjemmeopgave i maj/juni valgfag Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie 2 timer om Hjemmeopgave i maj/juni 3

4 3. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 2 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser I Den tysksprogede 1 time om Undervisningsdeltagelse litteraturs hovedværker I Sprogvidenskabelige Sprogbeskrivelse IIb 3 timer om Mundtlig eksamen kurser Sprogfærdighedskurser Tekstproduktion 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogligt tema 2 timer om Hjemmeopgave i januar Valgfag i litteratur, 2 timer om Hjemmeopgave i januar kulturhistorie eller historie Andet Videnskabsteori I 1 time om Hjemmeopgave 4. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 4 timer om Mundtlig eksamen kulturhistoriske kurser II Den tysksprogede 3 timer om Mundtlig eksamen litteraturs hovedværker II Sprogvidenskabelige Sproghistorie og sproglig 2 timer om Skriftlig eksamen kurser variation Sprogfærdighedskurser Version (oversættelse fra 2 timer om Skriftlig eksamen tysk til dansk) Andet Videnskabsteori II 1 time om Mundtlig eksamen I 4. semester begynder man desuden at skrive sit bachelorprojekt, der skal afleveres senest d. 1. september, hvor ens 5. semester starter. 4

5 De enkelte kurser: Alfabetisk oversigt Den tysksprogede litteraturs hovedværker I Den tysksprogede litteraturs hovedværker I ligger på 3. semester. Kurset vægter 0 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. På kurset læses, analyseres og fortolkes nogle af de største tysksprogede litterære værker fra de vigtigste perioder. I dette kursus er der rigtigt meget selvstændig læsning, for pensum i dette kursus og den tysksprogede litteraturs hovedværker II er på i alt 1200 sider, hvoraf de 100 sider er lyrik. Pensumlisten for kurset udleveres allerede på 1. semester af uddannelsen, så allerede på 1. og 2. semester kan man gå i gang med at læse til dette fag. Eksamen i faget er aktiv undervisningsdeltagelse. Det vil typisk sige at man skal bestå nogle test i semestrets løb, men det er underviseren der fastlægger kravene ved semesterstart, så sørg for at orientere dig. Den tysksprogede litteraturs hovedværker II + mundtlig kommunikation Den tysksprogede litteraturs hovedværker II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS og derudover prøves du i mundtlig kommunikation, hvilket også tæller 5 ECTS. For begge dele får man karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset læses, analyseres og fortolkes de store værker og herudover øves mundtlig præsentationsteknik. Også her er eksamen aktiv undervisningsdeltagelse, typisk i form af to tests, men igen: sørg for at orientere dig ved semesterstart. Derudover afsluttes 2. semester med en mundtlig prøve, hvor du skal holde et 20-minutters foredrag om et emne valgt i samråd med underviseren. Efter foredraget stiller eksaminator og censor spørgsmål i ca. 10 minutter. Eksamen foregår på tysk. Emneorienteret studieteknik: Tyskland i dag Emneorienteret studieteknik ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. Kurset løber dels som et almindeligt kursus med undervisning hver uge i efterårssemestret, dels som et intensivt forløb over to uger i januar. Efterårssemestret: I dette kursus er der både fokus på studieteknik (hvordan holder man et oplæg, hvordan skriver man en opgave, hvordan laver man henvisninger, hvordan undgår man at plagiere etc.) og på aktuelle temaer i Tyskland. Det kan være kulturelle temaer (fx ny litteratur, nye film, nyt teater), politiske 5

6 temaer eller aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Meningen er at man skal øve sine studieteknikker i forhold til helt aktuelle temaer. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Januarforløbet: Det overordnede mål med forløbet i januar er at træne mundtlig og skriftlig sprogfærdighed i kombination med det faglige indhold fra de forskellige discipliner. I den første uge arbejdes der med forskellige litterære, kulturelle, historiske og sproglige cases, der skal præsenteres mundtligt, i den anden uge skal man skrive en opgave på baggrund af en af disse cases. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse og en skriftlig opgave. Det indebærer, at man skal være til stede min. 80% af tiden og aktivt deltagende i de to uger, samt at man skal udarbejde en skriftlig opgave på ca. 5 sider. Kultur- og litteraturhistorie I Kultur- og litteraturhistorie I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus handler det om en historisk gennemgang af litteratur, kunst og kultur, der er knyttet til det tysksprogede område (dvs. især Tyskland, Østrig og Schweiz) frem til Kurset er bygget op om de forskellige perioder i kultur- og litteraturhistorien (fx oplysningstiden og romantikken) og i kurset skal man analysere forskellige kulturelle udtryksformer som litteratur, arkitektur, maleri, musik etc. i lyset af den periode, de er skabt i. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. Prøven består af to dele, nemlig en paratvidenstest, hvor man skal svare på konkrete spørgsmål inden for pensum, og en del, hvor man skal besvare et større spørgsmål inden for faget. Eksamensopgaven skal skrives på tysk, og man må godt bruge ordbøger, men ikke internet til eksamen. Kultur- og litteraturhistorie II Kultur- og litteraturhistorie II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og to timer om med en instruktor. Kurset er en fortsættelse af Kultur- og litteraturhistorie I, men nu med fokus på perioderne efter 1815 (fx ekspressionismen, efterkrigstiden og postmodernismen). 6

7 Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål og en tekst inden for en af de perioder, der har været gennemgået i kultur- og litteraturhistorie I og II. Eksamen foregår på tysk. Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. På dette kursus trænes det mundtlige tysk gennem oplæg, diskussionsøvelser, rollespil o.lign. Ved semesterstart skal alle nye tyskstuderende igennem en sprogtest, der afgør hvilket forløb i mundtlig kommunikation, den studerende skal følge og hvor mange timer han/hun skal have på 1. semester. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Samfund og historie I Samfund og historie I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I kurset behandles den tyske historie fra 1848 og frem, men der er også fokus på nutidige politiske og samfundsmæssige forhold. Man læser forskellige tyske tekster (historiske tekster, men også avisartikler), der belyser de ting, man diskuterer i undervisningen. Typisk vil man skulle holde et oplæg om et af de temaer, der behandles. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på dansk eller tysk. Samfund og historie II Samfund og historie II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I denne del af kurset tages der fat på en række forskellige samfundsmæssige temaer, fx regionale forskelle inden for Tyskland, ligestillingsspørgsmål, udenrigspolitik o.lign. Udgangspunktet er den aktuelle situation, men i et historisk perspektiv. 7

8 Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 25 minutter. Forud for eksamen er der 50 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål eventuelt sammen med en ukendt tekst. Eksamen foregår på tysk. Skriftlig kommunikation I Skriftlig kommunikation I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus trænes det skriftlige tysk. Du skal skrive mindre tekster i form af fx læserbreve eller præsentationer af politikere, politiske partier, byer, regioner e.lign. Du skal arbejde med grammatik, ordforråd og tekstopbygning med henblik på at gøre dine tekster så gode som muligt. Eksamen i kurset er dels skriftlige opgaver i løbet af semestret, dels en test i slutningen af semestret. Du skal bestå minimum to af de opgaver, der afleveres. Derudover skal du bestå en test inden for det grammatiske stof, der gennemgås. Skriftlig kommunikation II Skriftlig kommunikation II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset arbejder du videre med det skriftlige tysk, med ordforråd, grammatik og tekstopbygning. Der er mulighed for at aflevere opgaver, typisk i grupper. Eksamen i kurset er en skriftlig eksamen, der varer 4 timer. Ved eksamen skal du skrive en tekst og besvare spørgsmål inden for det grammatiske stof. Du må bruge ordbøger og den eller de grammatikbøger, du har arbejdet med i undervisningen, men ikke internet. Sprogbeskrivelse I Sprogbeskrivelse I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I sprogbeskrivelse I handler det om grammatisk analyse. I kurset lærer du at analysere sætninger og ordgrupper ved hjælp af forskellige værktøjer. Det handler altså om at beskrive autentiske sætninger og derigennem opstille hypoteser om, hvordan man på tysk kan sætte ord sammen, så de danner ordgrupper og sætninger. Også sprogets forskellige funktioner er genstand for diskussion. Eksamensformen for kurset er to hjemmeopgaver, der skrives i løbet af semestret (typisk afleveres én opgave i oktober og én i slutningen af november). I opgaverne skal man analysere sætninger og redegøre 8

9 for og diskutere forskellige grammatiske begreber. Den første opgave bedømmes med bestået/ikkebestået, den anden med en karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaverne skal skrives på tysk eller dansk. Sprogbeskrivelse IIa Sprogbeskrivelse IIa ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. Man har to timer om med sin almindelige underviser og to timer om med en instruktor. I dette kursus handler det om, hvordan det tyske grammatiske system er skruet sammen, dvs. hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk. Analyseredskaberne, som man har lært i sprogbeskrivelse I, bruger man nu til at kunne beskrive, fx hvordan forskellige verber kræver forskellige sætningsled, hvordan man kan udtrykke tid ved hjælp af forskellige tempusformer og hvordan man udtrykker at noget er virkeligt eller uvirkeligt. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Sprogbeskrivelse IIb Sprogbeskrivelse IIa ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og en time om med en instruktor. I dette kursus handler det fortsat om, hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk, fx hvordan man kan bruge sproget til at stille spørgsmål, fremsætte udsagn eller give ordrer, hvordan man udtrykker tilhørsforhold eller at en person eller genstand besidder en egenskab. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål, hvor man skal analysere en eller flere sætninger og diskutere et tema, der har været behandlet i undervisningen. Eksamen foregår på tysk. Sproghistorie og sproglig variation Sproghistorie og sproglig variation ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus skal du beskæftige dig med det tyske sprogs historiske udvikling og med de forskellige varianter af tysk, der eksisterer i dag. Du skal beskæftige dig med, hvordan det tyske sprog har udviklet og 9

10 forandret sig, siden man overhovedet kan begynde at tale om et tysk sprog, og med hvordan det tyske sprog ser forskelligt ud, afhængigt af geografi, sociale forhold, alder etc. Kurset afsluttet med en skriftlig eksamen på 5 timer, hvor du med udgangspunkt i en eller flere tekster skal gøre rede for sproglige forskelle. Eksamen foregår på tysk. Sprogligt tema Sprogligt tema ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette kursus skal du fordybe dig i et emne inden for det sprogvidenskabelige område. Indholdet er forskelligt fra gang til gang, men der kan fx være tale om en bestemt teoretisk eller metodisk retning inden for sprogvidenskaben (kognitiv lingvistik, sociolingvistik, kontrastiv lingvistik e.lign.), en bestemt disciplin (fx fonologi, pragmatik) eller et mere specifikt emne, fx inden for grammatikken (konjunktiv, nominalisering e.lign.). Der læses et antal bøger eller artikler svarende til sider. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave på 7-10 sider, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på tysk. Sprogligt valgfag Sprogligt valgfag ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Ligesom i sprogligt tema fordyber man sig her i et emne inden for sprogvidenskaben. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca. 10 sider og skrives på tysk. Tekstlæsningens teori og praksis I Tekstlæsningens teori og praksis ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus handler det om at analyse og fortolkning af litterære tekster, især prosatekster og dramatiske tekster. Den studerende skal altså tilegne sig forskellige redskaber til at analysere tekster. Eksamensformen for kurset er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at 10

11 man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Tekstlæsningens teori og praksis II Tekstlæsningens teori og praksis ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus arbejder man videre med den litterære analyse, nu især på lyriske tekster. Mange af de redskaber, der indgår i Tekstlæsningens teori og praksis I går igen på dette kursus, men der indgår også nye, der især er relevante når man beskæftiger sig med digtanalyse. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 3 timer. Man kommer op i en ukendt tekst, som man skal analysere. Eksamensopgaven kan skrives på tysk eller dansk, som man selv ønsker. Tekstproduktion Tekstproduktion ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Dette kursus ligger i forlængelse af Skriftlig kommunikation I og II, idet du her arbejder videre på at forbedre dit skriftlige tysk. Fokus i dette kursus ligger på teksten mere end på de enkelte sætninger, dvs. på at få dine tekster til at fremstå som helheder, der tjener et kommunikativt formål. Du arbejder dog også stadig videre med grammatik og ordforråd. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. På baggrund af et skriftligt materiale skal du skrive en eller to tekster inden for en teksttype, du har arbejdet med i undervisningen, og derudover skal du svare på nogle teoretiske spørgsmål. Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie ligger på 2. og 3. semester. Hvert kursus vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I et valgfag inden for litteratur, kulturhistorie eller historie går man i dybden med et emne inden for et af disse faglige områder. Det kan være en roman, et forfatterskab, en litterær periode, film, billedkunst, en historisk periode e.lign. Der læses bøger og artikler svarende til ca sider. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca. 10 sider og skrives på tysk. 11

12 Version: oversættelse fra tysk til dansk Version ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette fag drejer det sig om oversættelse fra tysk til dansk. Du skal dels arbejde praktisk med forskellige teksttyper (faglige tekster, litterære tekster, journalistiske tekster), dels teoretisk med grundlæggende forskelle på det tyske og det danske sprog. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der foregår på universitetet og varer 4 timer. Man kommer op i en ukendt tysk tekst, som man skal oversætte til dansk. Derudover skal man kommentere forskellige oversættelsesmæssige udfordringer. Videnskabsteori I Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette fag drejer det sig om hvad videnskab er helt overordnet, og hvad humanistisk videnskab er i forhold til andre videnskaber. Du skal opnå kendskab til forskellige strømninger og paradigmer, der har gjort sig gældende inden for humaniora. Der læses bøger og artikler svarende til ca. 300 sider. Eksamen i faget er en bunden skriftlig hjemmeopgave, dvs. at underviseren definerer opgaven. Du har tre dage til at skrive opgaven, der skal være på 3-5 sider. Opgaven skal skrives på dansk. Videnskabsteori II Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus drejer det sig mere specifikt om tyskfagets videnskabsteori. Der læses artikler og bøger svarende til 150 sider. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 30 minutters forberedelse. Eksamen foregår på tysk. 12

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

- Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU. UNDERVISNINGSPORTEFØLJE Formel pædagogisk uddannelse: I min MA-uddannelse ved Universitetet i Leipzig indgik et hovedfag: Tysk litteratur og sprogvidenskab (Germanistik) og 2 bifag: Oversættelsesteori

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere