Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæld og gældsregler Af Serap Erkan"

Transkript

1 Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning for kontanthjælpsmodtagere 5 Gældseftergivelse 6 Frivillig akkord 6 Gældssanering 6 Hvad skal jeg gøre? 7 Hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger er relevante? 8 Relevante love 8 Relevante bekendtgørelser 8 Relevante vejledninger 8 September 2007 Serap Erkan Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du velkommen til kontakte Serap Erkan, informationsmedarbejder i projekt UDENFOR.

2 Baggrund for notatet Mange hjemløse har store gældsproblemer og årsagerne hertil er ofte lige så komplekse som årsagerne til deres hjemløshed. Misbrug og psykisk sygdom, som oftest er årsager til hjemløshed, kan også være årsagerne bag gældsproblematikken. Gæld opstår med andre ord sjældent på grund af overforbrug, og ofte har personer med gæld været udsat for en social begivenhed. Som hjemløs lever man et hårdt liv på gaden, hvilket kan føre til gæld bestående af ubetalte DSB-bøder, tandlægeregninger, manglende betaling af børnebidrag, rykkere som hober sig op, fordi man ikke kan overskue indholdet i ens breve osv. Det kan også tænkes at en person ender i en boligløs situation på grund af gæld. Gældssituationen har det med at blive en ond spiral, når man først er blevet hjemløs. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen og uden en tilknytning til arbejdsmarkedet, kan det være svært nok i sig selv at få mad på bordet. HMS-undersøgelsen (En større undersøgelse om hjemløse, misbrugere og sindslidende), som Anvendt KommunalForskning står bag, viste bl.a., at 60 % af socialt udsatte har gæld som omfattende problem. D. 8. august og d. 20. september 2007 afholdte SAND De hjemløses landsorganisation og projekt UDENFOR kursus i gældssanering for henholdsvis medarbejdere på 110 boformerne og brugerne af boformerne de hjemløse. Line Barfod, der er advokat og har mange års erfaring fra arbejdet med gældssager, underviste i reglerne omkring gæld og gældssanering. Formålet med kurserne var at få overblik over de muligheder, der er for at hjælpe hjemløse ud af gældsproblemer. Vi lærte om regler for inddrivelse af gæld og om de forskellige muligheder, der er for at bringe gæld ud af verden: Betaling efter fast plan, betaling ved hjælp af lånoptagelse, eftergivelse, akkorder og gældssanering. SAND og projekt UDENFOR håber, at de hjemløse efter gældskurset d. 20. september vil kunne finde en løsning på deres gældsproblemer, så de igen har mulighed for at blive en del af samfundet på lige vilkår som andre borgere. projekt UDENFOR håber, at nærværende notat og referat fra kurserne i gældssanering kan hjælpe medarbejdere og hjemløse med at komme i gang med at få set på den hjemløses gæld, så den hjemløse kan komme ud af sine gældsproblemer. Hvad er gæld? Gæld er et samfundsproblem på linje med misbrug, psykisk sygdom, incest, vold og andre sociale problemer. Flertallet af dem, der får gældsproblemer, har også (haft) andre sociale problemer tæt inde på livet. Gælden opstår sjældent på grund af overforbrug, men oftest på grund af en social begivenhed. Gæld bliver imidlertid ikke anerkendt som et samfundsproblem i Danmark. I de andre nordiske lande - bl.a. i Malmø - findes der gældsrådgivning, hvilket har halveret lejlighedsudsættelserne. På trods af dette og på trods af, at den politiske opposition flere gange har stillet forslag til etableringen af landsdækkende gældsrådgivning, findes gældsrådgivning stadig ikke i Danmark. De fleste mennesker har gæld, og så længe vi er i arbejde er gælden ikke et problem. Gæld kan bestå af: banklån, kassekredit, køb på afbetaling, husleje restancer, flytteregninger, lån fra familie og venner, kaution, lån med lønforskrivning, mobilregninger, dumme bøder (gæld til det kriminelle miljø) og tog-bøder. 2

3 Som hjemløs og socialt udsat er det svært at starte på en frisk, når man har gæld. Ofte risikerer folk, der ikke kan betale gælden, at gælden vokser, hvis de forsøger at betale, selv om de ikke kan. Fx forsøger mange at betale på én gang, hvilket betyder mere overtræk. På den måde ender mange i en ond cirkel, hvor de optager ny gæld for at betale den gamle gæld. Gælden fastholder på denne måde socialt udsatte mennesker i udsatheden. Mange mennesker oplever gælden som et nederlag, men det er vigtigt at få fortalt folk, at det er i orden, at de i en periode ikke betaler af på gælden. Før i tiden fandtes der gældsfængsler i Danmark og tvangsinddrivelse af gæld, men gældsfængslerne blev allerede afskaffet i 1872 og findes ikke længere. En person kan godt komme i fængsel og sidde en bøde af, men det er ikke muligt at komme i fængsel, fordi man ikke betaler sin gæld. Det er altså ikke ulovligt ikke at betale det, man skylder. Det offentlige har en række sanktionsmuligheder overfor skyldnere: Fx kan det offentlige nægte én en autorisation, hvis man har gæld. Hvis en person ikke betaler af på sin gæld (offentlig og/eller privat gæld), kan vedkommende risikere at blive registreret i Ribers Kredit Information (RKI), og på den måde risikere ikke at kunne oprette ny gæld. Efter 5 år bliver registreringen slettet, men mange forgældede risikerer at stå registreret i lang tid på grund af ny gæld. For skyldneren kan det nærmest være en fordel at blive registeret i RKI., men pt. er det ikke muligt at registrere sig selv i RKI, men det kan være at der bliver åbnet op herfor i fremtiden. Selv om der er tale om ægtefolk, hæfter den ene part som udgangspunkt kun for egen gæld og det, personen har skrevet under på. I forhold til skattegæld, har ægtefolk mulighed for at overføre fradrag, og derfor hæfter ægtepar for hinandens skattegæld. Det er vigtigt at skelne mellem offentlig gæld og privat gæld, da de to gældstyper giver forskellige muligheder i forhold til at komme ud af gældsproblemerne. Du kan i det følgende læse om den offentlige gæld og det offentliges lønindeholdelsesmuligheder. Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb Det er kun det offentlige, der kan tage af ens løn lave lønindeholdelse, som det hedder. Inddrivelsesloven gælder med andre ord kun for offentlig gæld, og det offentlige har derfor en fortrinsret i forhold til at få skyldnere til at betale af på gæld. Fra d. 1/ løber der renter på alle typer af offentlig gæld. Det er en god idé også at sætte sig ind i reglerne for gebyrer (jf. kapitel 8 i Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af nederst dokumentet). Det er SKAT, der står for alle former for lønindeholdelse og for al opkrævning af offentligt gæld. Det private må og kan ikke lave lønindeholdelse, dvs. hvis man har taget lån hos private virksomheder (fx kreditvirksomheder, banker, private boligselskaber m.v.) kan de ikke tage af ens løn. I 2005 blev tilbagebetalingsregler for gæld lavet om (jf. Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af nederst dokumentet). Loven siger, at en voksen person skal have et rådighedsbeløb på kr./mdr. (i 2007). Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage efter at faste udgifter er betalt, og rådighedsbeløbet skal kunne dække udgifter til mad, tøj og fritidsaktiviteter. Mange mennesker 3

4 på kontanthjælp, førtidspension, starthjælp og pension har sjældent et rådighedsbeløb på kr. Som udgangspunkt skal de derfor ikke betale af på eventuel gæld til det offentlige, da de sjældent vil have et rådighedsbeløb på kr. Med andre ord: Hvis man ikke kan betale sin gæld til det offentlige, skal man ikke betale! Imidlertid skal man være opmærksom på, at det offentlige kan regne ens gæld ind i forskudsopgørelsen (kommer i november/december) således, at man automatisk betaler af på sin gæld, selv om rådighedsbeløbet er under kr.! Derfor er det vigtigt selv at være opmærksom herpå. Ring til SKAT og bede dem om at tage det ud. Hvis der er blevet lavet lønindeholdelse på ens kontanthjælp eller førtidspension efter 1/ er det ifølge Line Barfod i de fleste tilfælde ulovligt, da flertallet på disse ydelser som udgangspunkt har et meget lavt rådighedsbeløb. Det er en god idé at gøre kontanthjælpsmodtagere og folk på førtidspension opmærksom herpå. Line Barfod mener klart, at man skal køre en klagesag, hvis der er blevet lavet lønindeholdelse på kontanthjælp eller førtidspension, og at man skal have betalt gæld tilbage, som man har betalt de sidste 5 år, hvis man har betalt, mens man har været på kontanthjælp og førtidspension (jf. 6 i Socialministeriets bekendtgørelse 1056, 6 i Socialministeriets bekendtgørelse 1383 og Inddrivelsesvejledningen I og Inddrivelsesbekendtgørelsens kapital 9, 27. Se liste over love m.v. nederst i dokumentet). Som udgangspunkt er det altså ikke muligt at lave lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst, men det er ikke umuligt. Et eksempel kan være: En hjemløs mand - lad os kalde ham Per - er på kontanthjælp og har en meget lav boligudgift på et herberg og ikke ret mange faste udgifter. Lad os sige, at Pers rådighedsbeløb er på kr./mdr. SKAT vil kunne lave lønindeholdelse på 100 kr., som han har i overskud i forhold til minimumsrådighedsbeløbet på kr. Med andre ord kan Per eller en hvilken som helst anden person på kontanthjælp godt risikere, at skulle betale af på gæld. Imidlertid vil en person på kontanthjælp sjældent kunne nå op på et rådighedsbeløb på kr., som faktisk er, hvad staten finder frem til som et rimeligt rådighedsbeløb for en voksen person i Danmark i 2007! Privat gæld Private virksomheder (banker, private boligselskaber, kreditvirksomheder m.v.) har ikke de samme muligheder for at inddrive gæld som det offentlige har gennem SKAT og via lønindeholdelsen. De private långivere kan trække skyldneren i fogedretten, men de kan ikke trække i skyldnerens løn. De kan få registeret skyldneren i RKI ligesom det offentlig også kan, og de kan lægge renter og gebyrer på gælden. Private kreditorer benytter sig ofte af registrering i RKI. Det er vigtigt at dukke op i fogedretten, hvis man bliver indkaldt, da man ellers risikerer at blive hentet af politiet om natten. Fogedretten kan også komme ind med låsesmed, hvorfor det bedste vil være at dukke op af sig selv. Fogedretten har ikke myndighed til foretage lønindeholdelse, men konstaterer om skyldneren er enig i, at skylde pengene, om skyldneren er i stand til at betale, hvad der kan gøres udlæg i (bl.a. værdigenstande og depositum) m.v. Skyldneren afgør selv, om personen kan betale, og der bliver udarbejdet en insolvenserklæring, hvis personen ikke er i stand til at betale og ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i. Når personen har været i fogedretten, går der minimum 6 mdr. før der igen kan ske en indkaldelse. 4

5 Fogedretten kan benytte sig af tvangsauktion over de værdigenstande, der er foretaget udlæg i, men i virkeligheden tager fogedretten ikke ret meget, da ting oftest går til billige penge på tvangsauktion. Fogedretten skal følge reglerne i Retsplejelovens 509 om trangsbeneficiet, det vil sige, anlægge en vurdering for hvad, der hører med til en beskeden livsførelse og et beskedent hjem, før de kan foretage udlæg og eventuel tvangsauktion. I dag er tv en del af et beskedent hjem. Omkostningerne ved fogedretten skal i første omgang betales af kreditor, hvorfor de fleste kreditorer helst vil undgå situationen. Der er med andre ord gode muligheder for, at skyldneren selv kontakter kreditor og forklarer situationen med henblik på en løsning (Se afsnittet Hvad skal jeg gøre? ). Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? Gældsreglerne er meget komplicerede og ofte skal man have et indgående kendskab til systemet for at kunne finde rundt i kaoset. SKAT er i øjeblikket ved at gennemgå deres registre for at se på skyldnere. De vil i nærmeste fremtid sende breve ud vedlagt ansøgningsskemaer til mange af dem, der har gæld og oplyse om mulighederne for eftergivelse af gæld. Hvis der er belæg for gældssanering, eftergivelse, frivillig akkord m.v., er det en god idé at dokumentere situationen og herunder at indhente erklæringer fra læge, psykiater, psykolog, kontaktperson, sagsbehandler m.v. Få en kontaktperson eller sagsbehandler til at bekræfte oplysningernes rigtighed og til at beskrive den skyldnerens situation (en levnedsbeskrivelse). Skriv en lang forklaring om hvordan de enkelte gældsposter er opstået. I situationen, hvor man sidder over for en dommer (fx ved gældssanering), kan det være svært at fortælle om det, og mange mennesker begynder at græde. Der kan være tale om følsomme oplysninger (misbrug, incest, psykisk sygdom), og man kan derfor bede dommeren om ikke at videregive oplysningerne til kreditorerne. Det er derfor en fordel at gøre forarbejdet med at skrive ned og i situationen slippe med uddybende spørgsmål. Der er forskellige muligheder for at komme af med sin gæld. Bl.a. gældseftergivelse, frivillig akkord og gældssanering. Tvangsakkord gælder oftest kun i forhold til virksomheder og vil ikke blive gennemgået. Som hjemløs er det umiddelbart nemmere at få frivillig akkord end gældssanering. I nedenstående kan du læse om de enkelte muligheder. Forsøgsordning for kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med indsatsen for socialt udsatte blev der i 2005 iværksat en forsøgsordning vedrørende gældseftergivelse (gælder kun den offentlige gæld) for kontanthjælpsmodtagere. Der er ikke ret meget rådgivning og hjælp at hente i den forbindelse, men du kan downloade ansøgningsskemaet her For at kunne søge om gældseftergivelse skal personen have været på kontanthjælp uafbrudt i minimum 4 år og på ansøgningstidspunktet være kommet i arbejde. Eftergivelsen af gælden sker over 5 år med 1/60/mdr. I sin tid protesterede de hjemløses landsorganisation SAND, da ikke ret mange hjemløse opfylder betingelserne for forsøgsordningen. 5

6 Gældseftergivelse Det er muligt, at få eftergivet den offentlige gæld, hvis der ikke er udsigt til at betale gælden tilbage. Det kan fx være, hvis personen får tildelt en førtidspension. Skriv/ring til SKAT og forklar og dokumenter situationen. Frivillig akkord Hvis man også har privat gæld, er en mulighed frivillig akkord, hvilket ofte kan lade sig gøre. Frivillig akkord er en realistisk mulighed for hjemløse med privat gæld og frivillig akkord dækker over det, at noget af gælden bortfalder/eftergives, mens resten som regel betales af på én gang. Man kan evt. også lave aftale om at stoppe renterne og betale resten. Som regel vil kreditorerne gerne gå med til det. Det er en god idé at have en kontaktperson, der taler ens sag og hjælper en med at få overblik over økonomien og finde frem til det beløb, man kan betale på én gang. Lad os sige, at en person skylder kr. til en kreditvirksomhed og foreslår virksomheden at betale kr. på én gang mod at resten af beløbet slettes. Højst sandsynligt vil virksomheden gå med til en sådan ordning, hvis der fx ikke er udsigt at personen nogensinde vil være i stand til at betale hele beløbet. Gældssanering Gældssanering omhandler al gæld, og det er svært for hjemløse at få gældssanering på grund af en række objektive krav. Det er alene muligt at få gældssanering, hvis man er i en stabil situation. En stabil situation er en situation, hvor man har en bolig (fast bolig, fremleje er ikke stabilt nok), et arbejde eller en førtidspension/pension (gælder både en selv og ens ægtefælle). Man skal samtidig vise, at man over nogle år ikke har stiftet ny gæld og, at ens budget hænger sammen. Dernæst skal ens gæld være håbløs, og oftest er man oppe på minimum kr. Gældssanering vil først være en mulighed for hjemløse i det øjeblik, de ikke længere er boligløse og enten er i arbejde eller får en førtidspension/pension. Det er muligt at søge om gældssanering flere gange, og man skal derfor ikke lade sig slå ud af et enkelt afslag. Især hvis ens situation ændrer sig, er det oplagt at søge igen. Det er også muligt at få gældssanering af gældssaneringen, hvis det viser sig, at man ikke kan betale af på den første ordning, fx fordi ens indkomst er faldet. Gældssanering foregår oftest således at noget af gælden bortfalder samtidig med, at der i fællesskab findes en rimelig løsning på tilbagebetaling af resten af gælden indenfor en overskuelig periode med afdrag hver mdr. Det beløb der skal tilbagebetales kan normalt afdrages i løbet af 5 år, nogle gange 3 år (hvis iværksætter, se nye iværksætterregler), nogle gange 10 år og andre gange eftergives al gælden. I forbindelse med en gældssanering er der normalt tale om en eller anden betalingsevne. Gældssanering foregår i skifteretten (I Kbh. foregår det i Sø- og Handelsretten), og det er dommeren, der træffer afgørelsen i sagen. Sagen behandles inde på et mindre kontor, hvor dommer, skyldneren og evt. en kontaktperson deltager. Dommeren ser på forskellige subjektive kriterier vedr. gældens art og alder. Vurderingsgrundlaget tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er det for en slags gæld, hvordan er den opstået, hvad er den pågældendes situation? Det er fx ikke muligt uden videre at få gældssanering for gæld i forbindelse med en forbrydelse. Her skal der gå noget tid oftest år. På forbrugsgæld skal der som regel gå 5-10 år. 6

7 Alt som siges (fortielse og forkerte oplysninger) i retten er strafbart. Hvis dommeren mener, at der er belæg for gældssanering, udnævner dommeren en advokat, som er dommerens advokat og ikke skyldnerens rådgiver. Advokaten vil måske aflægge besøg i hjemmet for at se på levestandarden. Der vil blive skrevet til socialforvaltningen for at tjekke op på sociale problemer m.v. I sidste ende er det dommeren der træffer afgørelse; kreditorerne kan nægte, men dommeren afgør udfaldet. Ingen holder øje med om skyldneren betaler af på det aftalte beløb, som betales af en gang om året. Som kontaktperson er det derfor vigtigt at holde øje med vedkommendes økonomi. Gældssanering er en langvarig proces, og der kan gå 3-4 år fra, at man starter processen til ansøgning om gældssanering sendes af sted. Flere af tilskuerne var på gældssaneringskurset d. 20. september i tvivl om reglerne for kommunernes indskudslån. Kommunen må ikke nægte én en bolig, fordi man har gæld. Kommunerne skal give (garanti for) indskudslån, hvis man ikke har mulighed for at skaffe sig pengene på anden vis, og ofte er det jo ikke muligt, når man eksempelvis er på kontanthjælp. Et indskudslån er rentefrit i 5 år. Hvis kommunen nægter én en bolig, er det vigtigt at bede om begrundelsen på skrift og få dokumentation herpå og herunder at finde ud af, hvilken lovgivning begrundelsen hviler på. Hvis man er utilfreds med afgørelsen eller, den er i strid med loven, kan man klage til Det Sociale Nævn eller Den Sociale Ankestyrelse. Hvad skal jeg gøre? Det kan være svært at overskue situationen, hvis den forgældede er hjemløs, da gælden ofte er et blandt mange andre problemer. Det er vigtigt at få en person til at hjælpe sig - eksempelvis en støtte- og kontaktperson eller en sagsbehandler. Selv om det kan virke uoverskueligt, lykkes det faktisk for de fleste at komme af med deres gæld i løbet af nogle år. Først og fremmest er det vigtigt at få et overblik over skyldnerens indtægter og udgifter og om hvad personen kan få (gældssanering, gældseftergivelse, frivillig akkord m.v.). I nedenstående er listet nogle af de ting, man må forholde sig til for at komme ud af sin gæld. 1. Få styr på rudekuverterne og gælden få åbnet rudekuverterne, selv om det kan virke uoverskueligt. Firmaer handler med ens gæld, så måske har man flere breve fra forskellige firmaer, som i virkeligheden skriver om det samme beløb. 2. Det er vigtigt at have en person som kan rådgive en om gælden. Bankrådgiveren er i sidste ende bankens rådgiver og ikke kundens. Det er vigtigt at få råd og vejledning, og det er ikke muligt at få retshjælp, så man må selv betale for rådgivning. 3. Opstil et budget og oversigt over gælden. Opstil budget over indtægter, udgifter, rådighedsbeløb, gæld og afdrag på gæld hvem skylder man hvad? Skriv til kreditorerne og få oplyst renter med dags dato og ikke blot hovedstolen. Spørg også efter, hvor meget gælden er på, når renter bliver trukket fra i skat. 4. Skriv til kreditorerne og bed dem om henstand i 3 mdr. Forklar, at du nu er i gang med at se på din gæld, at du ønsker en løsning herpå, og at du vil vende tilbage med en plan for afvikling af gælden. 5. Få en kontaktperson til at forklare/beskrive situationen, og hvorfor gælden er opstået. Indhent lægeerklæringer m.v. 7

8 6. I forbindelse med gældssanering er det vigtigt, at få betalt nye regninger (fx tog-bøder), så de ikke står i vejen for ansøgningen om gældssanering, eftergivelse, frivillig akkord m.v. 7. Hvis man skylder penge til mange forskellige kan det være en løsning, at tage et lån og betale de andre gældsposter ud på én gang, så man alene skal forholde sig til en kreditor. 8. Få oprettet en lønkonto, hvis personen ingen har. Bankerne har pligt til at oprette en lønkonto til alle borgere. Hvis man bliver afvist af banken skal man klage til Finanstilsynet eller Pengeinstitutternes Ankenævn. Anderledes forholder det sig med en budgetkonto. Det har man ikke krav på, men nogle banker vil måske gerne lave en alligevel. 9. Undersøg forskellige banker og spørg om de vil oprette en budgetkonto til den forgældede. Mange banker nægter, da det er tidskrævende. Hvis det lykkes, kan man få banken til at overføre det beløb, man har til rådighed fra budgetkontoen over på lønkontoen. Det kan give en kontrol med beløbet, der må bruges til mad og tøj. Hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger er relevante? Der er mange regler og love på gældsområdet, og det kan være svært at holde styr på de enkelte. Herunder finder du en liste over love, bekendtgørelser og vejledninger, der har relevans for gældsområdet. Bekendtgørelser hører med til en given lov og skal betragtes som uddybninger af denne lov. Vejledninger kan være gode rettesnore i forhold til at finde ud af, hvordan man forholder sig til loven. Vejledninger er en slags uddybninger og anvisninger; de er ikke bindende, men nærmere fortolkninger og en slags erfaringsopsamlinger. Relevante love Retsplejeloven 509 Inddrivelsesloven (Lov om opkrævning af inddrivelse af visse fordringer) (vedtaget 2005) Konkursloven (her finder du reglerne om gældssanering) Relevante bekendtgørelser Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af om inddrivelse af gæld til det offentlige (her finder du rådighedsbeløbet, en liste over årligt afdrag på lån ved given indkomst, reglerne om gebyrer) Socialministeriets bekendtgørelse 1383 af om opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Socialministeriets bekendtgørelse 1056 af om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik Relevante vejledninger Skatteministeriets inddrivelsesvejledning (godt opslagsværk med eksempler opdateres flere gange om året og findes i elektronisk form). 8

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Banksektor 1989-1995 Hands-on håndtering af kriseramte engagementer Kreditvurdering,

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere