Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæld og gældsregler Af Serap Erkan"

Transkript

1 Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning for kontanthjælpsmodtagere 5 Gældseftergivelse 6 Frivillig akkord 6 Gældssanering 6 Hvad skal jeg gøre? 7 Hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger er relevante? 8 Relevante love 8 Relevante bekendtgørelser 8 Relevante vejledninger 8 September 2007 Serap Erkan Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du velkommen til kontakte Serap Erkan, informationsmedarbejder i projekt UDENFOR.

2 Baggrund for notatet Mange hjemløse har store gældsproblemer og årsagerne hertil er ofte lige så komplekse som årsagerne til deres hjemløshed. Misbrug og psykisk sygdom, som oftest er årsager til hjemløshed, kan også være årsagerne bag gældsproblematikken. Gæld opstår med andre ord sjældent på grund af overforbrug, og ofte har personer med gæld været udsat for en social begivenhed. Som hjemløs lever man et hårdt liv på gaden, hvilket kan føre til gæld bestående af ubetalte DSB-bøder, tandlægeregninger, manglende betaling af børnebidrag, rykkere som hober sig op, fordi man ikke kan overskue indholdet i ens breve osv. Det kan også tænkes at en person ender i en boligløs situation på grund af gæld. Gældssituationen har det med at blive en ond spiral, når man først er blevet hjemløs. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen og uden en tilknytning til arbejdsmarkedet, kan det være svært nok i sig selv at få mad på bordet. HMS-undersøgelsen (En større undersøgelse om hjemløse, misbrugere og sindslidende), som Anvendt KommunalForskning står bag, viste bl.a., at 60 % af socialt udsatte har gæld som omfattende problem. D. 8. august og d. 20. september 2007 afholdte SAND De hjemløses landsorganisation og projekt UDENFOR kursus i gældssanering for henholdsvis medarbejdere på 110 boformerne og brugerne af boformerne de hjemløse. Line Barfod, der er advokat og har mange års erfaring fra arbejdet med gældssager, underviste i reglerne omkring gæld og gældssanering. Formålet med kurserne var at få overblik over de muligheder, der er for at hjælpe hjemløse ud af gældsproblemer. Vi lærte om regler for inddrivelse af gæld og om de forskellige muligheder, der er for at bringe gæld ud af verden: Betaling efter fast plan, betaling ved hjælp af lånoptagelse, eftergivelse, akkorder og gældssanering. SAND og projekt UDENFOR håber, at de hjemløse efter gældskurset d. 20. september vil kunne finde en løsning på deres gældsproblemer, så de igen har mulighed for at blive en del af samfundet på lige vilkår som andre borgere. projekt UDENFOR håber, at nærværende notat og referat fra kurserne i gældssanering kan hjælpe medarbejdere og hjemløse med at komme i gang med at få set på den hjemløses gæld, så den hjemløse kan komme ud af sine gældsproblemer. Hvad er gæld? Gæld er et samfundsproblem på linje med misbrug, psykisk sygdom, incest, vold og andre sociale problemer. Flertallet af dem, der får gældsproblemer, har også (haft) andre sociale problemer tæt inde på livet. Gælden opstår sjældent på grund af overforbrug, men oftest på grund af en social begivenhed. Gæld bliver imidlertid ikke anerkendt som et samfundsproblem i Danmark. I de andre nordiske lande - bl.a. i Malmø - findes der gældsrådgivning, hvilket har halveret lejlighedsudsættelserne. På trods af dette og på trods af, at den politiske opposition flere gange har stillet forslag til etableringen af landsdækkende gældsrådgivning, findes gældsrådgivning stadig ikke i Danmark. De fleste mennesker har gæld, og så længe vi er i arbejde er gælden ikke et problem. Gæld kan bestå af: banklån, kassekredit, køb på afbetaling, husleje restancer, flytteregninger, lån fra familie og venner, kaution, lån med lønforskrivning, mobilregninger, dumme bøder (gæld til det kriminelle miljø) og tog-bøder. 2

3 Som hjemløs og socialt udsat er det svært at starte på en frisk, når man har gæld. Ofte risikerer folk, der ikke kan betale gælden, at gælden vokser, hvis de forsøger at betale, selv om de ikke kan. Fx forsøger mange at betale på én gang, hvilket betyder mere overtræk. På den måde ender mange i en ond cirkel, hvor de optager ny gæld for at betale den gamle gæld. Gælden fastholder på denne måde socialt udsatte mennesker i udsatheden. Mange mennesker oplever gælden som et nederlag, men det er vigtigt at få fortalt folk, at det er i orden, at de i en periode ikke betaler af på gælden. Før i tiden fandtes der gældsfængsler i Danmark og tvangsinddrivelse af gæld, men gældsfængslerne blev allerede afskaffet i 1872 og findes ikke længere. En person kan godt komme i fængsel og sidde en bøde af, men det er ikke muligt at komme i fængsel, fordi man ikke betaler sin gæld. Det er altså ikke ulovligt ikke at betale det, man skylder. Det offentlige har en række sanktionsmuligheder overfor skyldnere: Fx kan det offentlige nægte én en autorisation, hvis man har gæld. Hvis en person ikke betaler af på sin gæld (offentlig og/eller privat gæld), kan vedkommende risikere at blive registreret i Ribers Kredit Information (RKI), og på den måde risikere ikke at kunne oprette ny gæld. Efter 5 år bliver registreringen slettet, men mange forgældede risikerer at stå registreret i lang tid på grund af ny gæld. For skyldneren kan det nærmest være en fordel at blive registeret i RKI., men pt. er det ikke muligt at registrere sig selv i RKI, men det kan være at der bliver åbnet op herfor i fremtiden. Selv om der er tale om ægtefolk, hæfter den ene part som udgangspunkt kun for egen gæld og det, personen har skrevet under på. I forhold til skattegæld, har ægtefolk mulighed for at overføre fradrag, og derfor hæfter ægtepar for hinandens skattegæld. Det er vigtigt at skelne mellem offentlig gæld og privat gæld, da de to gældstyper giver forskellige muligheder i forhold til at komme ud af gældsproblemerne. Du kan i det følgende læse om den offentlige gæld og det offentliges lønindeholdelsesmuligheder. Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb Det er kun det offentlige, der kan tage af ens løn lave lønindeholdelse, som det hedder. Inddrivelsesloven gælder med andre ord kun for offentlig gæld, og det offentlige har derfor en fortrinsret i forhold til at få skyldnere til at betale af på gæld. Fra d. 1/ løber der renter på alle typer af offentlig gæld. Det er en god idé også at sætte sig ind i reglerne for gebyrer (jf. kapitel 8 i Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af nederst dokumentet). Det er SKAT, der står for alle former for lønindeholdelse og for al opkrævning af offentligt gæld. Det private må og kan ikke lave lønindeholdelse, dvs. hvis man har taget lån hos private virksomheder (fx kreditvirksomheder, banker, private boligselskaber m.v.) kan de ikke tage af ens løn. I 2005 blev tilbagebetalingsregler for gæld lavet om (jf. Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af nederst dokumentet). Loven siger, at en voksen person skal have et rådighedsbeløb på kr./mdr. (i 2007). Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage efter at faste udgifter er betalt, og rådighedsbeløbet skal kunne dække udgifter til mad, tøj og fritidsaktiviteter. Mange mennesker 3

4 på kontanthjælp, førtidspension, starthjælp og pension har sjældent et rådighedsbeløb på kr. Som udgangspunkt skal de derfor ikke betale af på eventuel gæld til det offentlige, da de sjældent vil have et rådighedsbeløb på kr. Med andre ord: Hvis man ikke kan betale sin gæld til det offentlige, skal man ikke betale! Imidlertid skal man være opmærksom på, at det offentlige kan regne ens gæld ind i forskudsopgørelsen (kommer i november/december) således, at man automatisk betaler af på sin gæld, selv om rådighedsbeløbet er under kr.! Derfor er det vigtigt selv at være opmærksom herpå. Ring til SKAT og bede dem om at tage det ud. Hvis der er blevet lavet lønindeholdelse på ens kontanthjælp eller førtidspension efter 1/ er det ifølge Line Barfod i de fleste tilfælde ulovligt, da flertallet på disse ydelser som udgangspunkt har et meget lavt rådighedsbeløb. Det er en god idé at gøre kontanthjælpsmodtagere og folk på førtidspension opmærksom herpå. Line Barfod mener klart, at man skal køre en klagesag, hvis der er blevet lavet lønindeholdelse på kontanthjælp eller førtidspension, og at man skal have betalt gæld tilbage, som man har betalt de sidste 5 år, hvis man har betalt, mens man har været på kontanthjælp og førtidspension (jf. 6 i Socialministeriets bekendtgørelse 1056, 6 i Socialministeriets bekendtgørelse 1383 og Inddrivelsesvejledningen I og Inddrivelsesbekendtgørelsens kapital 9, 27. Se liste over love m.v. nederst i dokumentet). Som udgangspunkt er det altså ikke muligt at lave lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst, men det er ikke umuligt. Et eksempel kan være: En hjemløs mand - lad os kalde ham Per - er på kontanthjælp og har en meget lav boligudgift på et herberg og ikke ret mange faste udgifter. Lad os sige, at Pers rådighedsbeløb er på kr./mdr. SKAT vil kunne lave lønindeholdelse på 100 kr., som han har i overskud i forhold til minimumsrådighedsbeløbet på kr. Med andre ord kan Per eller en hvilken som helst anden person på kontanthjælp godt risikere, at skulle betale af på gæld. Imidlertid vil en person på kontanthjælp sjældent kunne nå op på et rådighedsbeløb på kr., som faktisk er, hvad staten finder frem til som et rimeligt rådighedsbeløb for en voksen person i Danmark i 2007! Privat gæld Private virksomheder (banker, private boligselskaber, kreditvirksomheder m.v.) har ikke de samme muligheder for at inddrive gæld som det offentlige har gennem SKAT og via lønindeholdelsen. De private långivere kan trække skyldneren i fogedretten, men de kan ikke trække i skyldnerens løn. De kan få registeret skyldneren i RKI ligesom det offentlig også kan, og de kan lægge renter og gebyrer på gælden. Private kreditorer benytter sig ofte af registrering i RKI. Det er vigtigt at dukke op i fogedretten, hvis man bliver indkaldt, da man ellers risikerer at blive hentet af politiet om natten. Fogedretten kan også komme ind med låsesmed, hvorfor det bedste vil være at dukke op af sig selv. Fogedretten har ikke myndighed til foretage lønindeholdelse, men konstaterer om skyldneren er enig i, at skylde pengene, om skyldneren er i stand til at betale, hvad der kan gøres udlæg i (bl.a. værdigenstande og depositum) m.v. Skyldneren afgør selv, om personen kan betale, og der bliver udarbejdet en insolvenserklæring, hvis personen ikke er i stand til at betale og ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i. Når personen har været i fogedretten, går der minimum 6 mdr. før der igen kan ske en indkaldelse. 4

5 Fogedretten kan benytte sig af tvangsauktion over de værdigenstande, der er foretaget udlæg i, men i virkeligheden tager fogedretten ikke ret meget, da ting oftest går til billige penge på tvangsauktion. Fogedretten skal følge reglerne i Retsplejelovens 509 om trangsbeneficiet, det vil sige, anlægge en vurdering for hvad, der hører med til en beskeden livsførelse og et beskedent hjem, før de kan foretage udlæg og eventuel tvangsauktion. I dag er tv en del af et beskedent hjem. Omkostningerne ved fogedretten skal i første omgang betales af kreditor, hvorfor de fleste kreditorer helst vil undgå situationen. Der er med andre ord gode muligheder for, at skyldneren selv kontakter kreditor og forklarer situationen med henblik på en løsning (Se afsnittet Hvad skal jeg gøre? ). Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? Gældsreglerne er meget komplicerede og ofte skal man have et indgående kendskab til systemet for at kunne finde rundt i kaoset. SKAT er i øjeblikket ved at gennemgå deres registre for at se på skyldnere. De vil i nærmeste fremtid sende breve ud vedlagt ansøgningsskemaer til mange af dem, der har gæld og oplyse om mulighederne for eftergivelse af gæld. Hvis der er belæg for gældssanering, eftergivelse, frivillig akkord m.v., er det en god idé at dokumentere situationen og herunder at indhente erklæringer fra læge, psykiater, psykolog, kontaktperson, sagsbehandler m.v. Få en kontaktperson eller sagsbehandler til at bekræfte oplysningernes rigtighed og til at beskrive den skyldnerens situation (en levnedsbeskrivelse). Skriv en lang forklaring om hvordan de enkelte gældsposter er opstået. I situationen, hvor man sidder over for en dommer (fx ved gældssanering), kan det være svært at fortælle om det, og mange mennesker begynder at græde. Der kan være tale om følsomme oplysninger (misbrug, incest, psykisk sygdom), og man kan derfor bede dommeren om ikke at videregive oplysningerne til kreditorerne. Det er derfor en fordel at gøre forarbejdet med at skrive ned og i situationen slippe med uddybende spørgsmål. Der er forskellige muligheder for at komme af med sin gæld. Bl.a. gældseftergivelse, frivillig akkord og gældssanering. Tvangsakkord gælder oftest kun i forhold til virksomheder og vil ikke blive gennemgået. Som hjemløs er det umiddelbart nemmere at få frivillig akkord end gældssanering. I nedenstående kan du læse om de enkelte muligheder. Forsøgsordning for kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med indsatsen for socialt udsatte blev der i 2005 iværksat en forsøgsordning vedrørende gældseftergivelse (gælder kun den offentlige gæld) for kontanthjælpsmodtagere. Der er ikke ret meget rådgivning og hjælp at hente i den forbindelse, men du kan downloade ansøgningsskemaet her For at kunne søge om gældseftergivelse skal personen have været på kontanthjælp uafbrudt i minimum 4 år og på ansøgningstidspunktet være kommet i arbejde. Eftergivelsen af gælden sker over 5 år med 1/60/mdr. I sin tid protesterede de hjemløses landsorganisation SAND, da ikke ret mange hjemløse opfylder betingelserne for forsøgsordningen. 5

6 Gældseftergivelse Det er muligt, at få eftergivet den offentlige gæld, hvis der ikke er udsigt til at betale gælden tilbage. Det kan fx være, hvis personen får tildelt en førtidspension. Skriv/ring til SKAT og forklar og dokumenter situationen. Frivillig akkord Hvis man også har privat gæld, er en mulighed frivillig akkord, hvilket ofte kan lade sig gøre. Frivillig akkord er en realistisk mulighed for hjemløse med privat gæld og frivillig akkord dækker over det, at noget af gælden bortfalder/eftergives, mens resten som regel betales af på én gang. Man kan evt. også lave aftale om at stoppe renterne og betale resten. Som regel vil kreditorerne gerne gå med til det. Det er en god idé at have en kontaktperson, der taler ens sag og hjælper en med at få overblik over økonomien og finde frem til det beløb, man kan betale på én gang. Lad os sige, at en person skylder kr. til en kreditvirksomhed og foreslår virksomheden at betale kr. på én gang mod at resten af beløbet slettes. Højst sandsynligt vil virksomheden gå med til en sådan ordning, hvis der fx ikke er udsigt at personen nogensinde vil være i stand til at betale hele beløbet. Gældssanering Gældssanering omhandler al gæld, og det er svært for hjemløse at få gældssanering på grund af en række objektive krav. Det er alene muligt at få gældssanering, hvis man er i en stabil situation. En stabil situation er en situation, hvor man har en bolig (fast bolig, fremleje er ikke stabilt nok), et arbejde eller en førtidspension/pension (gælder både en selv og ens ægtefælle). Man skal samtidig vise, at man over nogle år ikke har stiftet ny gæld og, at ens budget hænger sammen. Dernæst skal ens gæld være håbløs, og oftest er man oppe på minimum kr. Gældssanering vil først være en mulighed for hjemløse i det øjeblik, de ikke længere er boligløse og enten er i arbejde eller får en førtidspension/pension. Det er muligt at søge om gældssanering flere gange, og man skal derfor ikke lade sig slå ud af et enkelt afslag. Især hvis ens situation ændrer sig, er det oplagt at søge igen. Det er også muligt at få gældssanering af gældssaneringen, hvis det viser sig, at man ikke kan betale af på den første ordning, fx fordi ens indkomst er faldet. Gældssanering foregår oftest således at noget af gælden bortfalder samtidig med, at der i fællesskab findes en rimelig løsning på tilbagebetaling af resten af gælden indenfor en overskuelig periode med afdrag hver mdr. Det beløb der skal tilbagebetales kan normalt afdrages i løbet af 5 år, nogle gange 3 år (hvis iværksætter, se nye iværksætterregler), nogle gange 10 år og andre gange eftergives al gælden. I forbindelse med en gældssanering er der normalt tale om en eller anden betalingsevne. Gældssanering foregår i skifteretten (I Kbh. foregår det i Sø- og Handelsretten), og det er dommeren, der træffer afgørelsen i sagen. Sagen behandles inde på et mindre kontor, hvor dommer, skyldneren og evt. en kontaktperson deltager. Dommeren ser på forskellige subjektive kriterier vedr. gældens art og alder. Vurderingsgrundlaget tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er det for en slags gæld, hvordan er den opstået, hvad er den pågældendes situation? Det er fx ikke muligt uden videre at få gældssanering for gæld i forbindelse med en forbrydelse. Her skal der gå noget tid oftest år. På forbrugsgæld skal der som regel gå 5-10 år. 6

7 Alt som siges (fortielse og forkerte oplysninger) i retten er strafbart. Hvis dommeren mener, at der er belæg for gældssanering, udnævner dommeren en advokat, som er dommerens advokat og ikke skyldnerens rådgiver. Advokaten vil måske aflægge besøg i hjemmet for at se på levestandarden. Der vil blive skrevet til socialforvaltningen for at tjekke op på sociale problemer m.v. I sidste ende er det dommeren der træffer afgørelse; kreditorerne kan nægte, men dommeren afgør udfaldet. Ingen holder øje med om skyldneren betaler af på det aftalte beløb, som betales af en gang om året. Som kontaktperson er det derfor vigtigt at holde øje med vedkommendes økonomi. Gældssanering er en langvarig proces, og der kan gå 3-4 år fra, at man starter processen til ansøgning om gældssanering sendes af sted. Flere af tilskuerne var på gældssaneringskurset d. 20. september i tvivl om reglerne for kommunernes indskudslån. Kommunen må ikke nægte én en bolig, fordi man har gæld. Kommunerne skal give (garanti for) indskudslån, hvis man ikke har mulighed for at skaffe sig pengene på anden vis, og ofte er det jo ikke muligt, når man eksempelvis er på kontanthjælp. Et indskudslån er rentefrit i 5 år. Hvis kommunen nægter én en bolig, er det vigtigt at bede om begrundelsen på skrift og få dokumentation herpå og herunder at finde ud af, hvilken lovgivning begrundelsen hviler på. Hvis man er utilfreds med afgørelsen eller, den er i strid med loven, kan man klage til Det Sociale Nævn eller Den Sociale Ankestyrelse. Hvad skal jeg gøre? Det kan være svært at overskue situationen, hvis den forgældede er hjemløs, da gælden ofte er et blandt mange andre problemer. Det er vigtigt at få en person til at hjælpe sig - eksempelvis en støtte- og kontaktperson eller en sagsbehandler. Selv om det kan virke uoverskueligt, lykkes det faktisk for de fleste at komme af med deres gæld i løbet af nogle år. Først og fremmest er det vigtigt at få et overblik over skyldnerens indtægter og udgifter og om hvad personen kan få (gældssanering, gældseftergivelse, frivillig akkord m.v.). I nedenstående er listet nogle af de ting, man må forholde sig til for at komme ud af sin gæld. 1. Få styr på rudekuverterne og gælden få åbnet rudekuverterne, selv om det kan virke uoverskueligt. Firmaer handler med ens gæld, så måske har man flere breve fra forskellige firmaer, som i virkeligheden skriver om det samme beløb. 2. Det er vigtigt at have en person som kan rådgive en om gælden. Bankrådgiveren er i sidste ende bankens rådgiver og ikke kundens. Det er vigtigt at få råd og vejledning, og det er ikke muligt at få retshjælp, så man må selv betale for rådgivning. 3. Opstil et budget og oversigt over gælden. Opstil budget over indtægter, udgifter, rådighedsbeløb, gæld og afdrag på gæld hvem skylder man hvad? Skriv til kreditorerne og få oplyst renter med dags dato og ikke blot hovedstolen. Spørg også efter, hvor meget gælden er på, når renter bliver trukket fra i skat. 4. Skriv til kreditorerne og bed dem om henstand i 3 mdr. Forklar, at du nu er i gang med at se på din gæld, at du ønsker en løsning herpå, og at du vil vende tilbage med en plan for afvikling af gælden. 5. Få en kontaktperson til at forklare/beskrive situationen, og hvorfor gælden er opstået. Indhent lægeerklæringer m.v. 7

8 6. I forbindelse med gældssanering er det vigtigt, at få betalt nye regninger (fx tog-bøder), så de ikke står i vejen for ansøgningen om gældssanering, eftergivelse, frivillig akkord m.v. 7. Hvis man skylder penge til mange forskellige kan det være en løsning, at tage et lån og betale de andre gældsposter ud på én gang, så man alene skal forholde sig til en kreditor. 8. Få oprettet en lønkonto, hvis personen ingen har. Bankerne har pligt til at oprette en lønkonto til alle borgere. Hvis man bliver afvist af banken skal man klage til Finanstilsynet eller Pengeinstitutternes Ankenævn. Anderledes forholder det sig med en budgetkonto. Det har man ikke krav på, men nogle banker vil måske gerne lave en alligevel. 9. Undersøg forskellige banker og spørg om de vil oprette en budgetkonto til den forgældede. Mange banker nægter, da det er tidskrævende. Hvis det lykkes, kan man få banken til at overføre det beløb, man har til rådighed fra budgetkontoen over på lønkontoen. Det kan give en kontrol med beløbet, der må bruges til mad og tøj. Hvilke love, bekendtgørelser og vejledninger er relevante? Der er mange regler og love på gældsområdet, og det kan være svært at holde styr på de enkelte. Herunder finder du en liste over love, bekendtgørelser og vejledninger, der har relevans for gældsområdet. Bekendtgørelser hører med til en given lov og skal betragtes som uddybninger af denne lov. Vejledninger kan være gode rettesnore i forhold til at finde ud af, hvordan man forholder sig til loven. Vejledninger er en slags uddybninger og anvisninger; de er ikke bindende, men nærmere fortolkninger og en slags erfaringsopsamlinger. Relevante love Retsplejeloven 509 Inddrivelsesloven (Lov om opkrævning af inddrivelse af visse fordringer) (vedtaget 2005) Konkursloven (her finder du reglerne om gældssanering) Relevante bekendtgørelser Skatteministeriets bekendtgørelse 995 af om inddrivelse af gæld til det offentlige (her finder du rådighedsbeløbet, en liste over årligt afdrag på lån ved given indkomst, reglerne om gebyrer) Socialministeriets bekendtgørelse 1383 af om opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Socialministeriets bekendtgørelse 1056 af om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik Relevante vejledninger Skatteministeriets inddrivelsesvejledning (godt opslagsværk med eksempler opdateres flere gange om året og findes i elektronisk form). 8

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Vurdering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. Socialudvalget, Skatteudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 293,SAU alm. del - Bilag 183 Offentligt J.nr. 2008-730-0072 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Socialudvalget Vurdering af forsøgsordningen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 38 Offentligt GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 38 Offentligt GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 38 Offentligt GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 143 Offentligt Notat Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper J.nr. 2010-380-0001 04-03-2011 På finansloven

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 10 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-711-0004 Dok.: PFN40057 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 28. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Kolding Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for økonomisk råd og vejledning KFUM På Fode

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Indhold Kapitel 15 Insolvens og rekonstruktion... 2 Kapitel 16 Kreditaftaler... 3 Kapitel 17 Kaution... 4 Kapitel 18 Gældsbreve... 5 Kapitel

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender

INKASSO. UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender INKASSO UNDGÅ KONFLIKTER MED DÅRLIGE BETALERE med advokatinkasso sikrer du virksomhedens tilgodehavender 1 Kan det betale sig at sende sagen til inkasso? Ja, det kan det. I de sager, hvor skyldneren betaler

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du: Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen med ansøgningen

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 149 - Forslag til lov om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget tober 2008 2. ok- J.nr. 2007-711-0011 Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Økonomisupport til ledige i Mariagerfjord Kommune.

Økonomisupport til ledige i Mariagerfjord Kommune. Virksomhedscenter Øst Økonomisupport til ledige i Mariagerfjord Kommune. Bilag til evalueringsmøde 28. september 2010 Forord Projektets økonomi levner mulighed for ca. 30 klienter i perioden frem til nytår,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere