Business Centret. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Centret. Indhold"

Transkript

1 Kurser for ledere

2 Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog. På business.aabc.dk kan du se datoer og priser på de enkelte kurser. På hjemmesiden finder du også vores øvrige udbud af kurser. Vi håber, du finder det rette kursus for din efteruddannelse, og glæder os til at modtage din tilmelding. Og har du brug for råd og vejledning, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. God fornøjelse! Business Centret Århus Købmandsskole Salgslederuddannelse for detailhandlen 4 Regnskab for ledere Økonomi med Excel 8 Håndtering af data med Excel 8 Pivottabeller med Excel 9 Outlook for ledere 9 Bliv sikker og effektiv i dine præsentationer 10 Hele møder på den halve tid 10 Kulturforståelse for ledere i multikulturelle virksomheder 11 Meetings in English - Business English for Managers 12 Negotiate in English - Business English for Managers 13 Speak, present, discuss - Business English for Managers 15

3 Salgslederuddannelse for detailhandlen 5 moduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Personligt lederskab med personprofil Har du fundet din ledelsesform, eller leder du endnu? Du får et overblik over dine opgaver og lærer at prioritere dem, så du opnår succes med dit salgsteam. Med udgangspunkt i dine egne styrker og svagheder vil du kunne sætte ind dér, hvor du finder det relevant i forhold til at blive en bedre salgsleder. Når du kigger i din værktøjskasse, vil du se værktøjer som ledelsesstile, motivationsteori, lederroller m.m. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Selvindsigt via DiSC-personprofil Personlig planlægning og effektivitet Den personlige leder Salgslederens ledelsesværktøjer. Du introduceres til en adfærdspsykologisk model (DiSC), der både giver større generel psykologisk forståelse samt større selvindsigt. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Personligt lederskab Er du tilfreds med dine medarbejdere, og er de tilfredse med dig? Du bliver i stand til at analysere og vurdere din nuværende rekrutteringsproces og forbedre den, hvor det er muligt. På den måde sikrer du, at du får ansat det rigtige personale. Når dit salgsteam og andet personale er på plads, vil du vide, hvordan du gør teamet så effektivt som muligt. Du lærer at holde møder, der er relevante og motiverende for dit personale. Slutteligt lærer du at håndtere konflikter alt efter konfliktens art og situationen, den er opstået i. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Rekruttering Personalesamtaler Effektive salgsteams Effektive salgsmøder Konflikthåndtering. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Praktisk kommunikation Hører de, hvad du siger? Du lærer, hvordan du kommunikerer mest virkningsfuldt til dine medarbejdere, så du når dine mål. Du får øget din gennemslagskraft over for kolleger, medarbejdere og kunder. Derudover får du kommunikationsmæssige værktøjer, du kan anvende situationsbestemt. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Ledelsesmæssig kommunikation Kommunikationsværktøjer - herunder assertion og storytelling Spørgeteknik Medarbejdernes læring og udvikling. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Strategisk salgsledelse Kender du dit marked? Du lærer at analysere din organisations-/ forretningsenhedssituation, så du kan sætte ind over for forskellige muligheder og trusler. Herudover kan du selv lave kundeanalyser, så du hele tiden er klar over dine kunders tanker og adfærd. Slutteligt får du overblik over forandringsprocessen, samt hvad du som salgsleder kan gøre for at lette forandringers implementering. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Den strategiske situation Kundeanalyser Konkurrentanalyse Intern analyse Forandringsprocessen. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Præsentation Husker dine ansatte dine præsentationer? Du lærer, hvordan du bruger Excel, PowerPoint og præsentationsteknikker til at underbygge din præsentation, så du fanger modtageren gennem hele præsentationen. Efter kurset kan du fremstille og udføre præsentationer med gennemslagskraft i din organisation eller over for kunder. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab Diagrammer i Microsoft Excel Præsentationsprogrammet Microsoft PowerPoint Integration mellem programmerne Præsentationsteknik Fremlæggelse, der optages på video. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. Du bliver optaget på video, så du kan se, hvordan din måde at præsentere et budskab på kommer frem. 3 dage Dag 1 fra 9.00 til 16.30, dag 2 fra 9.00 til og dag 3 fra 9.00 til

4 Regnskab for ledere 3 moduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Grundlæggende forståelse af regnskabet Få det overblik, der gør dig sikker, når du ser et regnskab. Du lærer at kommentere og analysere regnskabsdata med større sikkerhed og gennemslagskraft. Du bliver bedre til at kommunikere med revisorer, ledelse og andre medarbejdere. Analyse af eksterne regnskabsdata Gå bag om tallene i dit eller andres regnskab Du lærer at kommentere på og analysere eksterne regnskabsdata. Du lærer også at uddrage det væsentlige og får et bedre overblik over den økonomiske situation og eventuelle farer og muligheder. Budget Ordentlige og gennemskuelige budgetter baseret på forventninger for fremtiden frem for opskrivninger af tidligere data. Du lærer at analysere og opstille gode og fornuftige budgetter inden for flere områder og med flere teknikker. Regnskabets opbygning Afgrænsning mellem eksternt og internt regnskab De begreber og teorier, som hører med til at forstå regnskabet - herunder likviditet, kapitalsammensætning, aktivers værdifastsættelse m.m. Du introduceres til regnskabets opbygning og de terminologier, der naturligt hører med. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Kort resume af regnskabets opbygning De mest almindelige nøgletal og deres vurdering De glemte nøgletal De begreber og teorier, som hører med til at forstå regnskabet - herunder likviditet kapitalsammensætning, aktivers værdifastsættelse m.m. Du introduceres til regnskabsanalyse og de terminologier, der naturligt hører med. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Et rimeligt kendskab til regnskabets opbygning. Fx gennem kurset: Grundlæggende forståelse af regnskabet. Budgetforudsætninger Budgetlægning for de forskellige områder Salg Omkostning Likviditet Etablering/projekt Balance Bidragsbudgettering eller aktivitetsbaseret budget Opfølgning og analyse af budgettal Budgetteknik og følsomhedsanalyse. Du introduceres til budgettering på flere områder. De forskellige budgetters opbygning gennemarbejdes. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Et rimeligt kendskab til regnskabets opbygning. Fx gennem kurset: Grundlæggende forståelse af regnskabet. Desuden vil et grundlæggende kendskab til Excel være en fordel. 6 7

5 Økonomi med Excel Håndtering af data med Excel Pivottabeller med Excel Outlook for ledere Effektiviser din og dine medarbejderes hverdag Excel tilbyder en række værktøjer og indbyggede funktioner til løsning af mange forskellige typer af opgaver. Excel er fx et godt værktøj, når du skal uddrage nøgletal, lave sammentællinger, oversigter, rapporter, diagrammer m.m. fra virksomhedens data. Og det gælder uanset om du opbygger nye regneark eller opbygger regneark med faste opstillinger, der blot skal fodres med de seneste opdaterede tal. Hensigtsmæssig brug af Excels brugerflade Opbygning af regneark med tekst, tal og formler atering af regnearket Diagrammer Filtrering af data med autofilter Styring af udskrifter. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed. Alle virksomheder producerer store mængder data. Det kan være data fra produktionen, regnskabstal fra økonomisystemet, måledata fra laboratoriet, personoplysninger på personale, medlemmer i foreningen osv. Det er vigtigt at kunne håndtere disse data rigtigt, hvis virksomheden skal kunne udnytte værdien af oplysningerne. På dette kursus lærer du at arbejde med større mængder data i Excel. Du lærer at filtrere data og udarbejde fornuftige rapporter, der benytter Excels faciliteter til datahåndtering. Grundig gennemgang og forståelse af håndtering af data på den mest hensigtsmæssige måde, herunder evt. opsplitning af data i undertabeller med opslag mellem dem (med funktionen LOPSLAG) Grundig gennemgang af håndtering af datalister (autofilter, sortering m.m.) grundig gennemgang af mulighederne for at beskytte regneark så kun indholdet i enkelte celler kan ændres Gennemgang af mulighederne for at validere data på indtastningstidspunktet Gennemgang af udvalgte eksempler på firmaets regneark kan de optimeres? Kort introduktion til pivottabeller. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed På dette kursus går vi i dybden med ét specielt værktøj - nemlig pivottabeller. Pivottabeller er et vigtigt værktøj til at lave udtræk og sammendrag af data på en meget nem måde. Værktøjet er fleksibelt, og med lidt øvelse kan man udarbejde meget overskuelige rapporter på kort tid. Pivottabeller - deres muligheder og begrænsninger Organisering af data, der skal analyseres med pivottabeller Anvend opsummeringsfunktioner, grupperinger og sortering Specielle opstillinger - fx konsoliderede opgørelser Generel redigering og formatering af pivottabeller Oprettelse af pivot-diagrammer. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed. Forudsætnigner Der kræves forudsætninger svarende til kurset: Håndtering af data med Excel. 4 lektioner fra 8.30 til Ønsker du øget personlig effektivitet og styr på virksomhedens kommunikation og planlægning, opgavestyring og håndtering af eksterne kontakter? På dette kursus lærer du at anvende Outlook fuldt ud og får inspiration til at danne dit personlige overblik. Kurset giver dig mulighed for at sætte standarder for virksomhedens informationsflow og koordinering af aktiviteter og opgaver både internt og eksternt. Du lærer, at: etablere overblik over arbejdsopgaver, aftaler, korrespondance og kontaktpersoner organisere møder rationelt bruge effektive redskaber i opgavehåndtering og -opfølgning dele adgange til dokumenter og ressourcer i virksomheden opsætte Outlook efter dine arbejdsmæssige behov og personlige prioriteringer anvende regelstyring af banale arbejdsgange for at opnå større sikkerhed og mindre spildtid. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Forudsætnigner Der kræves forudsætninger svarende til kurset: Økonomi med Excel. 8 9

6 Bliv sikker og effektiv i dine præsentationer Vil du have dine budskaber igennem? Vil du være rolig og effektiv, når du holder et indlæg? Vil du kunne holde den røde tråd og have overskud til dine tilhørere? Så er det kursus noget for dig. Hvad kendetegner gode og dårlige præsentationer med udgangspunkt i dine egne erfaringer Praktiske forberedelser - hvordan du undgår stress inden din præsentation En struktureret præsentationsmodel grundlaget for en sikker og effektiv præsentation Anvendelse af hjælpemidler hvordan du vælger de rigtige hjælpemidler til dine præsentationer Kropssprog og andre non-verbale budskaber indblik i de signaler du bevidst eller ubevidst sender Feedback og selvevaluering hvordan du kan arbejde med dine styrker og udviklingsområder. Vi veksler mellem oplæg, træningsøvelser og feedback. 1 dag fra 8.30 til ½ dag fra 8.30 til Der bliver mindre hjemmearbejde mellem de to dage. Hele møder på den halve tid På kurset bliver du klædt på til at arbejde for en bedre mødekultur i din organisation, og du lærer at planlægge og gennemføre inspirerende og effektive møder. Vi træner facilitering af møder, og du finder din egen måde at være mødeleder på. Mødelederens rolle og særlige udfordringer inden for emnerne: Hvorfor holde møder? Mødetyper Mødeindkaldelse Agenda og skjult dagsorden Mødeledelse Spørgeteknik og aktiv lytning Beslutningsformer under møder. Kurset er tilrettelagt som et lærende møde med korte teoretiske indlæg, mange øvelser og konkrete værktøjer. Efter kurset har du en række konkrete værktøjer til selv at planlægge og gennemføre effektive møder. Kulturforståelse for ledere i multikulturelle virksomheder Forstå dine medarbejdere Nutidens ledere skal arbejde på tværs af kulturer og få medarbejdere til at gøre det samme. I multikulturelle sammenhænge kan udfordringer opstå pga. kulturelle misforståelser eller uenigheder. Dette kursus giver dig en dybere forståelse af kulturelle forskelle på den multi-kulturelle arbejdsplads. Derudover giver kurset dig de nødvendige værktøjer og teknikker til at forbedre kommunikation og interaktion på tværs af kulturer, så du kan tilpasse din kommunikation og adfærd til de kulturer, som du har med at gøre. Kulturel bevidsthed, kultur og værdier Interkulturelle ledelsesfærdigheder Samarbejde på tværs af kulturer Fordele ved multikulturelle teams Tips og strategier til at agere i specifikke landes kulturer. Undervisningen er en dynamisk blanding af oplæg, cases, diskussioner og øvelser. Undervisningen foregår på engelsk og er målrettet ledere og mellemledere i internationale miljøer

7 Meetings in English - Business English for Managers Avoid power naps during your meetings Negotiate in English - Business English for Managers Bliv en bedre international forhandler Tal engelsk med større selvtillid via dit kendskab til engelsk mødesprog. Kurset er for dig, der som leder eller mellemleder deltager i møder på engelsk - eller forventer at gøre det. Kurset styrker dine sproglige og internationale kompetencer. Du får større gennemslagskraft som mødeleder eller mødedeltager, og du får lettere ved at få dine budskaber igennem. Samtidig bliver du i stand til at fremlægge dine argumenter mere overbevisende. Mødesprog, bl.a.: enighed/uenighed forslag, afvisning, kompromis Sprog og kultur i møder At lede et møde på engelsk Smalltalk - før, i løbet af og efter mødet Optimering af agenda og referat Relevant grammatik modalverber, betingelse osv. Undervisningsformen bliver korte oplæg, der følges op af simulerede møder og efterfølgende feedback og refleksion. Du taler engelsk rimelig ubesværet. Hvis du er i tvivl om dit niveau, så kontakt Business Centrets sprogkonsulenter på eller Sæt fokus på dit internationale forhandlingssprog. Styrk dine forhandlingskompetencer og få større gennemslagskraft. Negotiate in English er for dig, der som leder eller mellemleder deltager i forhandlinger på engelsk - eller forventer at gøre det. Kurset giver dig de sprogværktøjer, du skal bruge for at opnå gode resultater og agere optimalt i multikulturelle forhandlinger. Forhandlingssprog, bl.a.: overtalelsesevner selvhævdelse/gennemslagskraft lytte-/spørgemetoder De forskellige faser i en forhandling Smalltalk - før, i løbet af og efter forhandling Forhandlingsstil og forskellige kulturers indflydelse på forhandlinger. Undervisningsformen bliver korte oplæg vekslende med diskussion og feedback. Vi træner via simulerede forhandlingssituationer, og dine egne forhandlingssituationer vil også blive inddraget. Kurset er en fortsættelse af kurset Meetings in English og kræver de samme forudsætninger

8 Speak, present, discuss - Business English for Managers Optimise your spoken communication Vi tilbyder mundtlig sprogtræning i mikro-grupper for ledere og mellemledere. Du får mulighed for at mødes i et par timer og tale engelsk med ligesindede og diskutere emner, som fastlægges af gruppen selv. En session kan fx starte med, at en fra gruppen præsenterer et emne, som derefter diskuteres af gruppen. Brug gruppen som sparringpartnere, og brug den til at få et nyt emne diskuteret på engelsk. Kurset forbedrer dit aktive ordforråd og styrker dine sproglige kompetencer. Du vil kunne indgå mere spontant i diskussioner og bliver bedre til at fremlægge dine synspunkter. Optimeringen af dine sproglige færdigheder betyder, at du lettere bevarer overblikket og kontrollen over situationen, når kommunikationen foregår på engelsk. Jobrelaterede præsentationer og diskussioner Forbedring og fornyelse af ordforråd Feedback på sprog og indhold. Du deltager aktivt i fremlæggelser og diskussioner og får feedback på de sproglige præstationer samt råd og tips til forbedringer. Du taler engelsk rimelig ubesværet, men vil gerne forbedre dit ordforråd og din spontanitet i forbindelse med diskussioner. 20 lektioner fordelt på 8 mødegange fra 7.30 til Antal deltagere Maksimalt

9 Business Centret Business Centret, Århus Købmandsskole leverer professionelle efteruddannelsesløsninger af høj kvalitet. Vi har årelang erfaring med at gennemføre målrettet kompetenceudvikling og mere end kursister benytter sig årligt at vores mange forskellige efter- og videreuddannelsestilbud. Vi sætter en ære i at sikre, at vores kunder opnår og udvikler præcis de kompetencer, de har brug for uanset om kunden er en enkeltperson, en gruppe, en afdeling eller en hel organisation. Praktiske oplysninger Bestil dit nye kursus allerede i dag Tilmeld dig på eller ring på telefon Betaling Kurset betaler du med det girokort, som vi sender til dig med posten. Hvis du fortryder din tilmelding, kan du få pengene retur. Du skal blot meddele os det senest 20 dage inden kurset begynder. Forplejning Under kurset får du fuld forplejning. Sønderhøj Viby J Tlf Fax business.aabc.dk

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

SALGS- KONSULENT YES-FØLELSE SIGT JANTE-HVAD? NNEMSLAGSkraft RESULTATER. OG Motivation A-OPLEVELSER KOMMUNIKATION SUCCES LVTILLID SELVUDVIKLING

SALGS- KONSULENT YES-FØLELSE SIGT JANTE-HVAD? NNEMSLAGSkraft RESULTATER. OG Motivation A-OPLEVELSER KOMMUNIKATION SUCCES LVTILLID SELVUDVIKLING OG Motivation A-OPLEVELSER KUNDETYPER KOMMUNIKATION JANTE-HVAD? er IND LVTILLID FORHANDLING NNEMSLAGSkraft NY UDDANNELSE ARW UD PRÆSENTATIONSTEKNIK YES-FØLELSE SELVUDVIKLING SUCCES SIGT SALGS- KONSULENT

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION» Undertiden skal der lidt Humbug til for at faa Folk til at tro paa selv de bedste Ting.«& Citat: C.F. Tietgen EDIER WWW.TIETGEN.DK/ADMINISTRATION WWW.TIETGEN.DK/KOMMUNIKATION

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Indhold. På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere

Indhold. På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Økonomi for ledere På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug for viden og rutine i anvendelse af økonomiske værktøjer? Ved du, hvordan du kan bruge økonomiske nøgletal fra din afdeling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation! Retorikkurser & kommunikationstræning - til virksomheder, ledere og medarbejdere. All Rights Reserved Retorikfirmaet

Sæt fokus på din kommunikation! Retorikkurser & kommunikationstræning - til virksomheder, ledere og medarbejdere. All Rights Reserved Retorikfirmaet Sæt fokus på din kommunikation! Retorikkurser & kommunikationstræning - til virksomheder, ledere og medarbejdere. All Rights Reserved 2 Kurser & træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater

Lidt om baggrunden. Formål. Metode. Resultater Kompetenceløft DK Lidt om baggrunden Formål Metode Resultater Lidt om baggrunden Trepartudvalg og fokus på lederens rolle Problem for fremtidens arbejdsmarked? Intentionen god og mange initiativer Knæk

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere