Business Centret. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Centret. Indhold"

Transkript

1 Kurser for ledere

2 Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog. På business.aabc.dk kan du se datoer og priser på de enkelte kurser. På hjemmesiden finder du også vores øvrige udbud af kurser. Vi håber, du finder det rette kursus for din efteruddannelse, og glæder os til at modtage din tilmelding. Og har du brug for råd og vejledning, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. God fornøjelse! Business Centret Århus Købmandsskole Salgslederuddannelse for detailhandlen 4 Regnskab for ledere Økonomi med Excel 8 Håndtering af data med Excel 8 Pivottabeller med Excel 9 Outlook for ledere 9 Bliv sikker og effektiv i dine præsentationer 10 Hele møder på den halve tid 10 Kulturforståelse for ledere i multikulturelle virksomheder 11 Meetings in English - Business English for Managers 12 Negotiate in English - Business English for Managers 13 Speak, present, discuss - Business English for Managers 15

3 Salgslederuddannelse for detailhandlen 5 moduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Personligt lederskab med personprofil Har du fundet din ledelsesform, eller leder du endnu? Du får et overblik over dine opgaver og lærer at prioritere dem, så du opnår succes med dit salgsteam. Med udgangspunkt i dine egne styrker og svagheder vil du kunne sætte ind dér, hvor du finder det relevant i forhold til at blive en bedre salgsleder. Når du kigger i din værktøjskasse, vil du se værktøjer som ledelsesstile, motivationsteori, lederroller m.m. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Selvindsigt via DiSC-personprofil Personlig planlægning og effektivitet Den personlige leder Salgslederens ledelsesværktøjer. Du introduceres til en adfærdspsykologisk model (DiSC), der både giver større generel psykologisk forståelse samt større selvindsigt. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Personligt lederskab Er du tilfreds med dine medarbejdere, og er de tilfredse med dig? Du bliver i stand til at analysere og vurdere din nuværende rekrutteringsproces og forbedre den, hvor det er muligt. På den måde sikrer du, at du får ansat det rigtige personale. Når dit salgsteam og andet personale er på plads, vil du vide, hvordan du gør teamet så effektivt som muligt. Du lærer at holde møder, der er relevante og motiverende for dit personale. Slutteligt lærer du at håndtere konflikter alt efter konfliktens art og situationen, den er opstået i. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Rekruttering Personalesamtaler Effektive salgsteams Effektive salgsmøder Konflikthåndtering. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Praktisk kommunikation Hører de, hvad du siger? Du lærer, hvordan du kommunikerer mest virkningsfuldt til dine medarbejdere, så du når dine mål. Du får øget din gennemslagskraft over for kolleger, medarbejdere og kunder. Derudover får du kommunikationsmæssige værktøjer, du kan anvende situationsbestemt. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Ledelsesmæssig kommunikation Kommunikationsværktøjer - herunder assertion og storytelling Spørgeteknik Medarbejdernes læring og udvikling. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Strategisk salgsledelse Kender du dit marked? Du lærer at analysere din organisations-/ forretningsenhedssituation, så du kan sætte ind over for forskellige muligheder og trusler. Herudover kan du selv lave kundeanalyser, så du hele tiden er klar over dine kunders tanker og adfærd. Slutteligt får du overblik over forandringsprocessen, samt hvad du som salgsleder kan gøre for at lette forandringers implementering. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab. Den strategiske situation Kundeanalyser Konkurrentanalyse Intern analyse Forandringsprocessen. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. 3 dage. Dag 1 fra til 21.00, dag 2 fra 8.30 til og dag 3 fra 8.30 til Præsentation Husker dine ansatte dine præsentationer? Du lærer, hvordan du bruger Excel, PowerPoint og præsentationsteknikker til at underbygge din præsentation, så du fanger modtageren gennem hele præsentationen. Efter kurset kan du fremstille og udføre præsentationer med gennemslagskraft i din organisation eller over for kunder. andre, der har ansvar for en ekstern salgsstab Diagrammer i Microsoft Excel Præsentationsprogrammet Microsoft PowerPoint Integration mellem programmerne Præsentationsteknik Fremlæggelse, der optages på video. Oplæg, dialog, deltagende cases og træning. Du får udleveret et kompendium. Du bliver optaget på video, så du kan se, hvordan din måde at præsentere et budskab på kommer frem. 3 dage Dag 1 fra 9.00 til 16.30, dag 2 fra 9.00 til og dag 3 fra 9.00 til

4 Regnskab for ledere 3 moduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Grundlæggende forståelse af regnskabet Få det overblik, der gør dig sikker, når du ser et regnskab. Du lærer at kommentere og analysere regnskabsdata med større sikkerhed og gennemslagskraft. Du bliver bedre til at kommunikere med revisorer, ledelse og andre medarbejdere. Analyse af eksterne regnskabsdata Gå bag om tallene i dit eller andres regnskab Du lærer at kommentere på og analysere eksterne regnskabsdata. Du lærer også at uddrage det væsentlige og får et bedre overblik over den økonomiske situation og eventuelle farer og muligheder. Budget Ordentlige og gennemskuelige budgetter baseret på forventninger for fremtiden frem for opskrivninger af tidligere data. Du lærer at analysere og opstille gode og fornuftige budgetter inden for flere områder og med flere teknikker. Regnskabets opbygning Afgrænsning mellem eksternt og internt regnskab De begreber og teorier, som hører med til at forstå regnskabet - herunder likviditet, kapitalsammensætning, aktivers værdifastsættelse m.m. Du introduceres til regnskabets opbygning og de terminologier, der naturligt hører med. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Kort resume af regnskabets opbygning De mest almindelige nøgletal og deres vurdering De glemte nøgletal De begreber og teorier, som hører med til at forstå regnskabet - herunder likviditet kapitalsammensætning, aktivers værdifastsættelse m.m. Du introduceres til regnskabsanalyse og de terminologier, der naturligt hører med. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Et rimeligt kendskab til regnskabets opbygning. Fx gennem kurset: Grundlæggende forståelse af regnskabet. Budgetforudsætninger Budgetlægning for de forskellige områder Salg Omkostning Likviditet Etablering/projekt Balance Bidragsbudgettering eller aktivitetsbaseret budget Opfølgning og analyse af budgettal Budgetteknik og følsomhedsanalyse. Du introduceres til budgettering på flere områder. De forskellige budgetters opbygning gennemarbejdes. Du bliver aktivt involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg efterfulgt af dialog, øvelser og cases. Du får udleveret et kompendium. Et rimeligt kendskab til regnskabets opbygning. Fx gennem kurset: Grundlæggende forståelse af regnskabet. Desuden vil et grundlæggende kendskab til Excel være en fordel. 6 7

5 Økonomi med Excel Håndtering af data med Excel Pivottabeller med Excel Outlook for ledere Effektiviser din og dine medarbejderes hverdag Excel tilbyder en række værktøjer og indbyggede funktioner til løsning af mange forskellige typer af opgaver. Excel er fx et godt værktøj, når du skal uddrage nøgletal, lave sammentællinger, oversigter, rapporter, diagrammer m.m. fra virksomhedens data. Og det gælder uanset om du opbygger nye regneark eller opbygger regneark med faste opstillinger, der blot skal fodres med de seneste opdaterede tal. Hensigtsmæssig brug af Excels brugerflade Opbygning af regneark med tekst, tal og formler atering af regnearket Diagrammer Filtrering af data med autofilter Styring af udskrifter. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed. Alle virksomheder producerer store mængder data. Det kan være data fra produktionen, regnskabstal fra økonomisystemet, måledata fra laboratoriet, personoplysninger på personale, medlemmer i foreningen osv. Det er vigtigt at kunne håndtere disse data rigtigt, hvis virksomheden skal kunne udnytte værdien af oplysningerne. På dette kursus lærer du at arbejde med større mængder data i Excel. Du lærer at filtrere data og udarbejde fornuftige rapporter, der benytter Excels faciliteter til datahåndtering. Grundig gennemgang og forståelse af håndtering af data på den mest hensigtsmæssige måde, herunder evt. opsplitning af data i undertabeller med opslag mellem dem (med funktionen LOPSLAG) Grundig gennemgang af håndtering af datalister (autofilter, sortering m.m.) grundig gennemgang af mulighederne for at beskytte regneark så kun indholdet i enkelte celler kan ændres Gennemgang af mulighederne for at validere data på indtastningstidspunktet Gennemgang af udvalgte eksempler på firmaets regneark kan de optimeres? Kort introduktion til pivottabeller. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed På dette kursus går vi i dybden med ét specielt værktøj - nemlig pivottabeller. Pivottabeller er et vigtigt værktøj til at lave udtræk og sammendrag af data på en meget nem måde. Værktøjet er fleksibelt, og med lidt øvelse kan man udarbejde meget overskuelige rapporter på kort tid. Pivottabeller - deres muligheder og begrænsninger Organisering af data, der skal analyseres med pivottabeller Anvend opsummeringsfunktioner, grupperinger og sortering Specielle opstillinger - fx konsoliderede opgørelser Generel redigering og formatering af pivottabeller Oprettelse af pivot-diagrammer. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. De praktiske øvelser tager i høj grad udgangspunkt i data fra din egen virksomhed. Forudsætnigner Der kræves forudsætninger svarende til kurset: Håndtering af data med Excel. 4 lektioner fra 8.30 til Ønsker du øget personlig effektivitet og styr på virksomhedens kommunikation og planlægning, opgavestyring og håndtering af eksterne kontakter? På dette kursus lærer du at anvende Outlook fuldt ud og får inspiration til at danne dit personlige overblik. Kurset giver dig mulighed for at sætte standarder for virksomhedens informationsflow og koordinering af aktiviteter og opgaver både internt og eksternt. Du lærer, at: etablere overblik over arbejdsopgaver, aftaler, korrespondance og kontaktpersoner organisere møder rationelt bruge effektive redskaber i opgavehåndtering og -opfølgning dele adgange til dokumenter og ressourcer i virksomheden opsætte Outlook efter dine arbejdsmæssige behov og personlige prioriteringer anvende regelstyring af banale arbejdsgange for at opnå større sikkerhed og mindre spildtid. Vi veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Forudsætnigner Der kræves forudsætninger svarende til kurset: Økonomi med Excel. 8 9

6 Bliv sikker og effektiv i dine præsentationer Vil du have dine budskaber igennem? Vil du være rolig og effektiv, når du holder et indlæg? Vil du kunne holde den røde tråd og have overskud til dine tilhørere? Så er det kursus noget for dig. Hvad kendetegner gode og dårlige præsentationer med udgangspunkt i dine egne erfaringer Praktiske forberedelser - hvordan du undgår stress inden din præsentation En struktureret præsentationsmodel grundlaget for en sikker og effektiv præsentation Anvendelse af hjælpemidler hvordan du vælger de rigtige hjælpemidler til dine præsentationer Kropssprog og andre non-verbale budskaber indblik i de signaler du bevidst eller ubevidst sender Feedback og selvevaluering hvordan du kan arbejde med dine styrker og udviklingsområder. Vi veksler mellem oplæg, træningsøvelser og feedback. 1 dag fra 8.30 til ½ dag fra 8.30 til Der bliver mindre hjemmearbejde mellem de to dage. Hele møder på den halve tid På kurset bliver du klædt på til at arbejde for en bedre mødekultur i din organisation, og du lærer at planlægge og gennemføre inspirerende og effektive møder. Vi træner facilitering af møder, og du finder din egen måde at være mødeleder på. Mødelederens rolle og særlige udfordringer inden for emnerne: Hvorfor holde møder? Mødetyper Mødeindkaldelse Agenda og skjult dagsorden Mødeledelse Spørgeteknik og aktiv lytning Beslutningsformer under møder. Kurset er tilrettelagt som et lærende møde med korte teoretiske indlæg, mange øvelser og konkrete værktøjer. Efter kurset har du en række konkrete værktøjer til selv at planlægge og gennemføre effektive møder. Kulturforståelse for ledere i multikulturelle virksomheder Forstå dine medarbejdere Nutidens ledere skal arbejde på tværs af kulturer og få medarbejdere til at gøre det samme. I multikulturelle sammenhænge kan udfordringer opstå pga. kulturelle misforståelser eller uenigheder. Dette kursus giver dig en dybere forståelse af kulturelle forskelle på den multi-kulturelle arbejdsplads. Derudover giver kurset dig de nødvendige værktøjer og teknikker til at forbedre kommunikation og interaktion på tværs af kulturer, så du kan tilpasse din kommunikation og adfærd til de kulturer, som du har med at gøre. Kulturel bevidsthed, kultur og værdier Interkulturelle ledelsesfærdigheder Samarbejde på tværs af kulturer Fordele ved multikulturelle teams Tips og strategier til at agere i specifikke landes kulturer. Undervisningen er en dynamisk blanding af oplæg, cases, diskussioner og øvelser. Undervisningen foregår på engelsk og er målrettet ledere og mellemledere i internationale miljøer

7 Meetings in English - Business English for Managers Avoid power naps during your meetings Negotiate in English - Business English for Managers Bliv en bedre international forhandler Tal engelsk med større selvtillid via dit kendskab til engelsk mødesprog. Kurset er for dig, der som leder eller mellemleder deltager i møder på engelsk - eller forventer at gøre det. Kurset styrker dine sproglige og internationale kompetencer. Du får større gennemslagskraft som mødeleder eller mødedeltager, og du får lettere ved at få dine budskaber igennem. Samtidig bliver du i stand til at fremlægge dine argumenter mere overbevisende. Mødesprog, bl.a.: enighed/uenighed forslag, afvisning, kompromis Sprog og kultur i møder At lede et møde på engelsk Smalltalk - før, i løbet af og efter mødet Optimering af agenda og referat Relevant grammatik modalverber, betingelse osv. Undervisningsformen bliver korte oplæg, der følges op af simulerede møder og efterfølgende feedback og refleksion. Du taler engelsk rimelig ubesværet. Hvis du er i tvivl om dit niveau, så kontakt Business Centrets sprogkonsulenter på eller Sæt fokus på dit internationale forhandlingssprog. Styrk dine forhandlingskompetencer og få større gennemslagskraft. Negotiate in English er for dig, der som leder eller mellemleder deltager i forhandlinger på engelsk - eller forventer at gøre det. Kurset giver dig de sprogværktøjer, du skal bruge for at opnå gode resultater og agere optimalt i multikulturelle forhandlinger. Forhandlingssprog, bl.a.: overtalelsesevner selvhævdelse/gennemslagskraft lytte-/spørgemetoder De forskellige faser i en forhandling Smalltalk - før, i løbet af og efter forhandling Forhandlingsstil og forskellige kulturers indflydelse på forhandlinger. Undervisningsformen bliver korte oplæg vekslende med diskussion og feedback. Vi træner via simulerede forhandlingssituationer, og dine egne forhandlingssituationer vil også blive inddraget. Kurset er en fortsættelse af kurset Meetings in English og kræver de samme forudsætninger

8 Speak, present, discuss - Business English for Managers Optimise your spoken communication Vi tilbyder mundtlig sprogtræning i mikro-grupper for ledere og mellemledere. Du får mulighed for at mødes i et par timer og tale engelsk med ligesindede og diskutere emner, som fastlægges af gruppen selv. En session kan fx starte med, at en fra gruppen præsenterer et emne, som derefter diskuteres af gruppen. Brug gruppen som sparringpartnere, og brug den til at få et nyt emne diskuteret på engelsk. Kurset forbedrer dit aktive ordforråd og styrker dine sproglige kompetencer. Du vil kunne indgå mere spontant i diskussioner og bliver bedre til at fremlægge dine synspunkter. Optimeringen af dine sproglige færdigheder betyder, at du lettere bevarer overblikket og kontrollen over situationen, når kommunikationen foregår på engelsk. Jobrelaterede præsentationer og diskussioner Forbedring og fornyelse af ordforråd Feedback på sprog og indhold. Du deltager aktivt i fremlæggelser og diskussioner og får feedback på de sproglige præstationer samt råd og tips til forbedringer. Du taler engelsk rimelig ubesværet, men vil gerne forbedre dit ordforråd og din spontanitet i forbindelse med diskussioner. 20 lektioner fordelt på 8 mødegange fra 7.30 til Antal deltagere Maksimalt

9 Business Centret Business Centret, Århus Købmandsskole leverer professionelle efteruddannelsesløsninger af høj kvalitet. Vi har årelang erfaring med at gennemføre målrettet kompetenceudvikling og mere end kursister benytter sig årligt at vores mange forskellige efter- og videreuddannelsestilbud. Vi sætter en ære i at sikre, at vores kunder opnår og udvikler præcis de kompetencer, de har brug for uanset om kunden er en enkeltperson, en gruppe, en afdeling eller en hel organisation. Praktiske oplysninger Bestil dit nye kursus allerede i dag Tilmeld dig på eller ring på telefon Betaling Kurset betaler du med det girokort, som vi sender til dig med posten. Hvis du fortryder din tilmelding, kan du få pengene retur. Du skal blot meddele os det senest 20 dage inden kurset begynder. Forplejning Under kurset får du fuld forplejning. Sønderhøj Viby J Tlf Fax business.aabc.dk

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere