Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde. S-tog til Roskilde"

Transkript

1 Kort beskrivelse af projekt S-tog til Roskilde S-tog til Roskilde

2 PENDLERTRAFIK SKAL FORBEDRES Togbetjeningen mellem København og Roskilde skal forbedres bl.a. til gavn for de mange pendlere, som dagligt kører på strækningen. Den 24. januar 2001 indgik regeringspartierne en politisk aftale med Det Konservative Folkeparti, Venstre og CD om trafikinvesteringer i de kommende år. På baggrund af bl.a. Trafikministeriets rapport "Mindre udvidelser af banekapaciteten mellem København og Roskilde" (fra oktober 2000), blev det besluttet at undersøge og projektere en S-togsforbindelse mellem København og Roskilde. Trafikministeren fik bemyndigelse hertil via en projekteringslov, der blev vedtaget i Folketinget den 22. maj Der er afsat 800 mio. kr. til projektets 1. etape: udvidelse af S- togsdriften fra København til Roskilde. Samtidig skal projektets 2. etape, S-tog fra Roskilde til Kastrup, undersøges nærmere. Der er endnu ikke afsat penge til at gennemføre denne del af projektet. Folketinget træffer den endelige beslutning om projektet. Men først skal de trafikale, tekniske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser undersøges nærmere, og brugere af togtrafikken skal have mulighed for at sætte sig ind i projektet og eventuelt gøre indsigelse eller komme med ideer og forslag til projektet. De tidligere planer om at udbygge den eksisterende strækning mellem København og Høje Taastrup og mellem Roskilde og Ringsted med to nye spor er opgivet. For at sikre, at jernbanetrafikken mellem København og Ringsted kan udvides på et senere tidspunkt, opretholdes reservation af arealer til ét nyt spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup, ligesom der gennemføres reservation af arealer til en ny bane mellem København og Ringsted via Køge. 2 2

3 TO-SYSTEM S-TOG Der er i dag ledig plads på S-togssporene mellem København og Høje Taastrup og på fjernbanesporene mellem Høje Taastrup og Roskilde. Der kan således køre flere tog mellem København og Roskilde, hvis de samme tog kan køre på både S-togs- og fjernbanespor. Dette er ikke teknisk muligt med de nuværende tog: På fjernbanen kører togene med vekselstrøm og på S-banen med jævnstrøm. Også togkontrolsystemer, som automatisk forhindrer tog i at kollidere, er forskellige. Desuden er radiosystemer og perronhøjder forskellige. I 1. etape af projekt S-tog til Roskilde forventes det, at DSB S- tog vil indkøbe nye to-system S-tog, der både kan køre på S- banen og fjernbanen København-Roskilde. Herved bliver det muligt at øge antallet af tog med et beskedent indgreb på de eksisterende anlæg. Høje Taastrup Hvidovre mod Holbæk Lejre Roskilde mod København mod Kastrup mod Ringsted mod Køge Fjernbane med fri kapacitet i myldretiden Fjernbane uden fri kapacitet i myldretiden S-tog med fri kapacitet i myldretiden Togtrafik på sporene idag Hvis projektets 2. etape gennemføres, skal der øst for Hvidovre station etableres forbindelse mellem S-banen og Øresundsbanen mod Kastrup. Uanset om projekt S-tog til Roskilde gennemføres, kan der regnes med forbedringer i togtrafikken. Der er nemlig bevilget midler til at udskifte de nuværende vogne og lokomotiver, som i dag anvendes i den sjællandske regionaltrafik. Derfor vil den sjællandske togtrafik også uden to-system S-tog til Roskilde blive intensiveret, og rejsetiden vil blive reduceret visse steder. 3

4 NYE PERSPEKTIVER FOR TOGTRAFIK Projekt S-tog til Roskilde er mere end S-tog mellem København og Roskilde. To-system teknikken åbner nemlig nye perspektiver for jernbanen i hele Danmark. Når forskellige togtyper og tekniske systemer kan kombineres, eksisterer der gode muligheder for at udnytte eksisterende plads på sporene, så jernbanedriften kan udbygges uden store indgreb i eksisterende anlæg. Den nye teknik med to-system tog er grundigt gennemprøvet i forskellige europæiske lande, f.eks. Frankrig og Tyskland, på såvel højhastighedsbaner som bybaner, og anvendes også på Øresundsforbindelsen. DELTAG I DEBATTEN Denne pjece er oplæg til debat om, hvordan S-togsforbindelse mellem København og Roskilde og eventuelt mellem Roskilde og Kastrup skal udformes. En mere detaljeret rapport, "S-tog til Roskilde, Miljøredegørelse Høringsudgave", kan fås gratis hos Banestyrelsen. I høringsudgaven er der bl.a. mere detaljerede oplysninger om projektet og dets konsekvenser for miljø og arealer. Fra den 22. oktober til 17. december 2001 fremlægges projektet til offentlig høring, hvor kommuner og andre myndigheder, organisationer, foreninger og privatpersoner kan kommentere projektet. Den offentlige høring er en del af VVM-proceduren (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som gennemføres ved alle store anlægsarbejder. Banestyrelsen afholder borgermøder i høringsperioden i Hvidovre-området, Høje Taastrup og Roskilde. På møderne vil Banestyrelsen orientere om projektet og svare på spørgsmål fra borgerne. Høringen giver borgerne mulighed for at få indflydelse på projektet, inden Folketinget behandler anlægslov for projektet. Hvis du har kommentarer eller forslag, som skal indgå i det videre arbejde, kan du skrive til Banestyrelsen. I begyndelsen af 2002 udgiver Banestyrelsen et høringsnotat og en endelig Miljøredegørelse. Her vil det fremgå, i hvilket omfang Banestyrelsen kan imødekomne indkomne forslag. Folketinget forventes at behandle en anlægslov for projektet i første halvdel af

5 Signaturer Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Restbane Ringbane ( under anlæg ) Amters og privates baner med passagertrafik Amters og privates baner iøvrigt Metro ( under anlæg og planlægning ) Øresundsforbindelsen ( svensk del ) Gilleleje Tisvildeleje Helsingør Kagerup Snekkersten Nykøbing Sj. Hundested Hillerød Kystbanen Frederikssund Farum Nærum Holte Kalundborg Gørlev Holbæk Tølløse Nordvestbanen Roskilde Vestbanen Lille Syd Jægersborg Ballerup Flintholm Hvidovre Høje Taastrup Danshøj Klampenborg Hellerup Østerport Nørreport København H Kastrup Ørestad Øresundsbanen Høng Køge Ringsted Vestbanen Slagelse Korsør Sydbanen Hårlev Dalmose Skælskør Næstved Rødvig Fakse Ladeplads Vordingborg HVAD KALDES TOGSTRÆKNINGERNE PÅ SJÆLLAND? Vestbanen: Hovedstrækningen København - Korsør - Fyn - Jylland Nakskov Bandholm Maribo Nykøbing Falster Nordvestbanen: Roskilde - Holbæk - Kalundborg Sydbanen: Ringsted - Næstved-Nykøbing Fl.- Rødby Færge Lille Syd: Roskilde-Køge-Næstved Rødby Færge Gedser Øresundsbanen: Hvidovre - Kastrup og København - Kastrup, og videre mod Sverige Kystbanen: København - Helsingør

6 Glostrup Brøndbyøster Rødovre Høje Tåstrup Tåstrup Albertslund B Roskilde Syd Roskilde Trekroner Hedehusene B+ D Re Glostrup Brøndbyøster Rødovre Høje Tåstrup Tåstrup Albertslund B Roskilde Syd Roskilde Trekroner Hedehusene B+ D L 1. ETAPE: S-TOG TIL ROSKILDE I S-togsprojektets 1. etape bliver det muligt at videreføre tosystem S-tog fra Høje Taastrup til Roskilde. De vil være et supplement til de eksisterende regional- og fjerntog, der fortsat skal standse i Roskilde og Høje Taastrup. Der kan evt. etableres en ny station, Roskilde Syd, ca. to km syd for den eksisterende Roskilde Station. Denne station er der dog ikke afsat penge til i projektet. De nye to-system S-tog til Roskilde forventes at få et standsningsmønster nogenlunde som på den nuværende linie Bx (Høje Taastrup-Østerport). Mellem Høje Taastrup og Roskilde vil de standse i Hedehusene og Trekroner. Togene skal køre hele dagen i begge retninger med 20-minuttersdrift. En S-togslinie - svarende til den nuværende linie B forventes afkortet til Glostrup. 1. etape vil bl.a. betyde flere direkte togafgange (dvs. uden togskift) og kortere rejsetider for mange rejsende både set i forhold til dagens situation og set i forhold til de forbedringer, der vil ske, hvis projekt S-tog til Roskilde ikke gennemføres. Rejsetidsbesparelserne vil typisk være fra 0 til 2 minutter og op til ca. 5 minutter. 6 På et mindre antal forbindelser vil rejsetiden blive forøget med nogle minutter, hvilket opvejes af hyppigere forbindelser. F.eks. opnår Hedehusene og Trekroner 20 minutters drift mod halvtimes drift i dag. Til gengæld bliver rejsetiden til det centrale

7 Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport D Ny Ellebjerg Re Ørestad Tårnby Kastrup S-tog hvert 20. minut - hele dagen S-tog hvert 20. minut - kun dagtimer Regionaltog hver time - hele dagen 1. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - Roskilde Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København H Vesterport Nørreport Østerport D Ny Ellebjerg L Ørestad Tårnby Kastrup S-tog hvert 20. minut - hele dagen S-tog hvert 20. minut - kun dagtimer 2. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - Roskilde København og Amager 2-4 minutter længere med to system S- tog end med regionaltog. Med S-tog til Roskilde standser regionaltogene ikke ved Trekroner og Hedehusene. Men regionaltogene vil stadig være et naturligt valg for rejsende fra Roskilde, som f.eks. skal til Valby, Hovedbanegården, Nørreport eller Østerport. 2. ETAPE: S-TOG ROSKILDE - KASTRUP I stedet for de nuværende regionaltog mellem Roskilde og Kastrup, der kører en gang i timen, etableres en S-togslinie med 20 minutters drift med stop ved alle stationer. Regionaltoget Roskilde-Kastrup bortfalder hermed på fjernbanesporene mellem Hvidovre og Høje Taastrup, der kapacitetsmæssigt er fuldt belastet. Den frigjorte kapacitet kan så bruges til f.eks. at intensivere den øvrige regionaltogstrafik. Hvis 2. etape gennemføres, kommer der 20-minutters drift i stedet for timedrift fra Roskilde, Trekroner, Hedehusene, Høje Taastrup og Glostrup til den nye Ringbanestation Ny Ellebjerg og til Ørestad, Tårnby og Kastrup. Rejsetiden med S-tog vil blive op til 4 minutter længere med S-tog end med regionaltog. Der kommer direkte to-system S-tog i 10-minutters drift fra Roskilde, Hedehusene og Trekroner til Taastrup, Albertslund og Glostrup. Desuden bliver der direkte forbindelse fra Taastrup, Albertslund, Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre til Ny Ellebjerg, Ørestad, Tårnby og Kastrup. Og der bliver direkte forbindelse fra Roskilde, Trekroner og Hedehusene til Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre. 7

8 ROSKILDE I Roskilde bliver der anlagt vende- og depotspor i projektets 1. etape. Desuden skal der evt. bygges en ny station ved Roskilde: Roskilde Syd. Nye anlæg Der vil ikke ske ændringer på selve Roskilde Station. De nye to-system S-tog fra København skal ankomme i spor 1 på Roskilde Station og vendes, så de kan afgå fra spor 6: Efter ankomst til Roskilde fortsætter to-system S-togene på nye spor på banens nordside. Når togene har passeret Søndre Ringvej, skal de fortsætte ca. 300 til 500 meter. Her skal de via en tunnel eller bro passere eksisterende spor og køre til trekantsarealet, der er afgrænset af Lille Sydbanen, Vestbanen og Holbækmotorvejen. På trekantsarealet etableres vende- og depotspor. Herfra kan to-system S-togene køre tilbage til Roskilde Station til spor 6. I tilslutning til vende- og depotsporene kan der etableres en ny station, Roskilde Syd, på trekantsarealet. Stationen kan udformes som: - Station med stiadgang - Station med både sti- og vejadgang - Station med stiadgang, god vejadgang og et stort antal parkeringspladser. Kørestrøm til eksisterende spor Kørestrøm til nyt spor Søndre Ringvej Ny bro over Søndre Ringvej Fra trekantsarealet skal to-system S-tog køre til Roskilde Station på et spor, som krydser Søndre Ringvej 8

9 En af flere mulige løsninger i Roskilde Syd er at anlægge den nye station med en vejforbindelse fra Ringstedvej via en ny vejbro over Vestbanen i det sydvestlige hjørne af trekantsarealet. Hvis der skal etableres ny station, er det nødvendigt at finde finansiering af stationen. Omkostningerne hertil er ikke indregnet i projektet. Behov for arealer Der er behov for at inddrage nogle få arealer til de nye spor i Roskilde. På banens areal skal nogle af Banestyrelsens bygninger fjernes, men det bliver også nødvendigt at totalekspropriere nogle af de huse, der ligger nord for banen. I alt 12 private bygninger (heraf syv boliger) på Søndre Ringvej, Skovbovængets Sideallé, Skovbovængets Allé og Store Møllevænge vil kunne blive omfattet af ekspropriation. 9

10 Hvis der etableres en station, Roskilde Syd, vil der endvidere være behov for at ekspropriere arealer til forpladser, stier og veje. Roskilde Kommune kan beslutte, at der skal udarbejdes lokalplan for området, hvor den nye station skal ligge. Det nye spor, der skal ligge på banens nordside, vil medføre ændringer ved Wæbersvej: Et broanlæg vil være op til seks meter højere end det nuværende baneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Dette medfører skygge for ejendomme i op til anden husrække. Skyggen vil være mest markant om morgenen året rundt og om vinteren, når solen står lavt. Forår, sommer og efterår vil skyggen være begrænset undtagen om morgenen. Et tunnelanlæg vil ligge op til to meter lavere end det nuværende baneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Det vil ikke medføre skygge, men anlægget bliver mere synligt fra ejendommene end det eksisterende baneanlæg. Ny brorampe Kørestrøm til nyt S-tog spor Kørestrøm til eksisterende spor Når de nye ramper til to-system S-tog i Roskilde etableres, kan der blive behov for jordopfyldning og beplantning. 10

11 Hvad med støjen? De nye, mere støjsvage togtyper betyder, at støjen omkring jernbanen i Roskilde generelt vil blive lavere end i dagens situation. Få boliger vil kunne blive udsat for lidt mere støj. Da denne stigning i støjniveauet er under 2 db(a), vil den næppe være mærkbar. Det forventes, at de særligt lave støjgrænser, som gælder for stationsområder, depot- og vendespor mellem kl. 22 og kl. 7, vil kunne overholdes. Denne type støj kommer dermed heller ikke til at genere naboerne. HØJE TAASTRUP Der vil kun være anlægsarbejde i Høje Taastrup i projektets 1. etape. Nye anlæg I Høje Taastrup skal to-system S-tog kunne skifte fra S-banespor til fjernbanespor og omvendt. Derfor skal der vest for Høje Taastrup Station bygges en bro over de eksisterende fjernspor, og der skal foretages mindre flytninger og justeringer af eksisterende spor. S-tog på ny bro Eksisterende støjvold Bygade Rampe Kragehave bebyggelse De eksisterende volde vil fortsat skærme for indsigt og støj fra trafikken på de eksisterende spor, men den nye bro vil nogle steder være synlig. 11

12 Behov for arealer Ændringerne i Høje Taastrup kan ske uden, at der skal nedrives boliger. Der kan blive behov for at tilpasse vejforløbet på Frøgaards Allé en smule, fordi volden eventuelt skal flyttes mod nord. Syd for banen kan det blive nødvendigt at erhverve et mindre landbrugsareal. Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne? Den planlagte bro i Høje Taastrup vil delvist være skærmet af de allerede eksisterende jordvolde på jernbanens nordside. Set fra Frøgaards Allé vil broen være skjult bag volden. Set fra udstykningen Kraghave vil broen med køreledningsmaster og forbikørende to-system S-tog være synlige. Hvad med støjen? På grund af de nye, mere støjsvage togtyper, vil støjen falde med ca. 2 db(a) i forhold til dagens situation. HVIDOVRE Der vil kun være anlægsarbejde ved Hvidovre, hvis projektets 2. etape med to-system S-tog mellem Roskilde og Kastrup vedtages. Nye anlæg I 2. etape skal der ved Hvidovre etableres en forbindelse mellem S-banen og Øresundsbanen. Der er to forslag til, hvordan denne forbindelse kan etableres. I begge løsninger skal der bygges nye broer over Vigerslevvej og på banestrækningen ud for Nakskovvej. Behov for arealer Størstedelen af anlægget kan etableres på Banestyrelsens egne arealer. Men for at få plads nok til forbindelsessporet bliver det også nødvendigt at ekspropriere en ca. 10 meter bred stribe areal på i alt ca m 2 af Haveforeningen Brohaven langs Øresundsbanen. Ca. 25 haver vil blive berørt af ekspropriationen. Det vil blive muligt at retablere en del af haverne, når anlægget er færdigt. 12

13 Ny bro til fjernbane Nyt S-bane spor Vigerslevvej Nakskovvej Hvidovre Stor broløsning Fugleperspektiv af den store broløsning i Hvidovre, set mod vest. Eksisterende beplantning Ny støjafskærmning på terræn Eksisterende spor Fjerntog til Kastrup Kamhusene Ny brorampe med støjafskærmning Fjerntog til København Hvidovre Stor broløsning Kamhusene Ved den store broløsning i Hvidovre, vil nye støjskærme ved Kamhusene nedbringe støjen, og beplantningen skærme dem. 13

14 Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne? Over Vigerslevvej ved Hvidovre Station er der i dag tre jernbanebroer, og de fylder meget i bybilledet. De nye broer, der skal bygges, hvis 2. etape gennemføres, placeres op ad de eksisterende broer og i samme højde. Derfor ændres det samlede indtryk af jernbanen ikke væsentligt. Beboerne i Kamhusene vil opleve en visuel ændring, fordi der opstilles støjskærme langs sporet, der ligger op til bebyggelsen. For beboerne på Nakskovvej udgør jernbanen i dag et markant naboskab. Da en ny bro vil blive placeret op til den eksisterende og i samme højde, vil de nye anlæg ikke ændre så meget visuelt. Anlæggene vil ikke medføre mærkbart mere skygge, bortset fra under broerne på Vigerslevvej. Broerne vil blive udformet, så der i videst muligt omfang kan trænge dagslys ned på den underliggende Vigerslevvej. Hvad med støjen? Støjpåvirkningen i Hvidovre-området ændres kun ganske lidt, bl.a. fordi der nogle steder vil blive opsat støjskærme. På grund af de nye, mere støjsvage togtyper, vil støjen de fleste steder falde med ca. 2 db(a) i forhold til dagens situation. Hvis en bolig udsættes for mere støj fra togtrafikken i forhold til dagens situation på grund af de nye anlæg, kan der ydes tilskud til facadeisolering efter særlige regler. Dog skal stigningen i støjniveauet være mere end 2 db(a) i forhold til dagens situation, og støjen skal være over 60 db(a), hvis der skal ydes tilskud. 14

15 TIDSPLAN - Offentlig høring i perioden 22. oktober til 17. december Borgermøde: Høje Taastrup, 8. november kl. 19 Rådhuset, Byrådssalen, Bygaden 2, 2630 Taastrup - Borgermøde: Roskilde, 12. november kl. 19 Scandic Hotel Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde - Borgermøde: Hvidovre-området, 27. november kl. 19 Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141, 2500 Valby - Høringsnotat og endelig miljøredegørelse forventes udgivet februar/marts Trafikministeren forventes at fremsætte forslag til anlægslov for Folketinget marts/april Anlægslov forventes vedtaget maj/juni Besigtigelse af ejendomme som oplæg til ekspropriationer forventes foretaget Ekspropriationer forventes foretaget 2002/ Anlægsarbejde forventes i gang Det færdige anlæg (1. etape) forventes taget i brug HVIS DU VIL VIDE MERE Skriv eller ring Du kan få yderligere oplysninger eller bestille høringsudgaven af Miljøredegørelsen hos: Banestyrelsen Pakhusvej 10, 2100 København Ø. Telefon Hjemmeside: Kom til borgermøde Du er også velkommen til de borgermøder, Banestyrelsen holder i Roskilde, Høje Taastrup og Hvidovre-området.

16 Banestyrelsen Pakhusvej København Ø Telefon: Fotos: Réné Strandbygaard, Morten Bjarnhof Tegninger: Søren Amsnæs Layout: punktum design Trykkeri: K. Larsen & Søn Oktober 2001

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001 S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Marts 2002 Miljøredegørelse S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så?

Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så? Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så? Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Planlægningsdivisionen 1 Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark 2 1. Baggrund Projekt

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør

Screening af S togsbetjening til Roskilde og Helsingør Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Ringbanen af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Indledning I december 1998 indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et politisk forlig, som blandt andet indebærer, at der frem

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor øst for Ringsted Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor øst for Ringsted. Projektet

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB)

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB) Gyldig fra 8. januar 2018 Aften alle dage Gyldig fra 8. januar 2018 Evening all days Kalundborg Fyn og Jylland Nykøbing F Hundested Havn Hundested Vibehus Østerbjerg Dysseklide Hvalsø Lejre Viby Sjælland

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233)

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233) Sag 5841-2 og 1026 Sydbanen weekend fra 10.-12. februar 2017 kontakt vedr. denne køreplan Yvonne Hjorh Sørensen, DSB Korrigeringscenter ymh@dsb.dk tlf 24684133 København - Roskilde - Køge - Næstved - Nykøbing

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable Sjælland, Lolland og Falster 11.12.2011-08.12.2012 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Kbh.s Lufthavn, Kastrup Næstved Nykøbing F Rødby Færge Grenaa Trustrup

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere