Ydelseskatalog IKH 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog IKH 2014"

Transkript

1 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning

2 Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse Børn Indledning...2 Børn...3 A. Før- skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder...5 Undersøgelse/udredning...6 Sproggrupper...8 Individuel/ekstern undervisning...9 Sparring/supervision B. Skolebørn med tale-/høre-/læse- og sprogvanskeligheder Målgrupper Skolebørn med læse- stave- og/eller matematikvanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil Skolebørn med behov for IT-kompenserende hjælpemidler Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale Døve/hørehæmmede børn/skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre, pårørende og professionelle Børn med tinnitus og/eller lydfølsomhed (hyperacusis) Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning C. Børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Undersøgelse Behandling Vejledning D. Oralmotorik Undersøgelse Behandling Vejledning E. Børn og Unge Neuroteamet F. Applied Behaviour Analysis (ABA) G. Tilbud om medvirken ved hjemmetræning H. IT til understøttelse af kommunikative vanskeligheder. Se ydelserne B5-B8 s. 15 og 16 I. Kurser Kurser for pårørende og fagfolk Førskolebørn med tale- sprogvanskeligheder Børn med tale-/høre- og sprogvanskeligheder Skoleområdet ABA Generel information

3 Indledning Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er en specialiseret ambulant institution i Region Midtjylland under Psykiatri og Social. Vi har på IKH aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse. På IKH arbejder vi derfor både inden for sociallovgivningen, specialundervisningslovgivningen og sundhedslovgivningen. På IKH har vi samlet specialviden og kompetencer inden for kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, undervisning og behandling til både børn, unge og voksne samt til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. IKH tilbyder ligeledes livslang behandling til alle børn boende vest for Storebælt som er født med læbe-ganespalte. IKH arbejder tværfagligt med logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Som det fremgår af nærværende ydelseskatalog tilbyder vi en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris. Herudover er vi dog altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne situation til den konkrete bruger er en tilgang, vi lægger vægt på at praktisere. IKH har to ydelseskataloger ^ ét til voksne og ét til børn. Sidst men ikke mindst tilbyder IKH en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle inden for IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes skræddersyes efter jeres behov. For yderligere informationer om IKH se venligst vores hjemmeside: Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb 695,00 kr. 777,00 kr. Note: Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres p.gr. af eksempelvis manglende tilslutning eller andre forhold. Der tages desuden forbehold for trykfejl. 2 Institut for Kommunikation og Handicap

4 Børn Børneområdet på IKH er karakteriseret ved, at det henvender sig til børn og unge i alderen 0-18 år med problemstillinger, der har en høj grad af kompleksitet. Der arbejdes derfor i bredt omfang tværfagligt og helhedsorienteret omkring barnet/den unge og dennes netværk i dagligdagen. Overordnet retter børneområdet sig mod to målgrupper: 1 Børn med specifikke tale-/sprog- /høre- og læsevanskeligheder. Herunder børn med kommunikative og sproglige vanskeligheder. 2 Børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier. Herunder oralmotorik eller børn med rygmarvsbrok, børn med spasticitet (cp), børn med erhvervede hjerneskader, samt børn med autisme og ADHD. Under disse to overordnede målgrupper udfolder sig en række specialiserede fagområder, hvor der arbejdes på tværs af faggrupper og -specialer. Vores ydelser omfatter: - indledende undersøgelse/udredning - undervisning - behandling - rådgivning/vejledning - sparring/supervision IKHs fagpersoner på børneområdet består af: - logopæder - fysioterapeuter - ergoterapeuter - psykologer - specialpædagoger/konsulenter - musikterapeuter - neuropsykolog - hørepædagoger - ABA-supervisorer Herudover samarbejdes der med andre institutioner - Hammel Neurocenter - Børne og Uugdomspsykiatrisk Center - Neuropædiatrisk afd. Skejby, Herning, Viborg og Randers - Kommunale forvaltninger Ydelseskatalog IKH

5 4 Institut for Kommunikation og Handicap

6 Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelserne til før-skolebørn henvender sig dels til børn i alderen 0-7 år og deres forældre, dels til professionelle fagpersoner omkring barnet eller som arbejder med målgruppen generelt. Vi tilbyder således en bred vifte af ydelser fra observation og undersøgelse/udredning til sproggrupper og individuel undervisning rettet mod barnets kommunikative vanskeligheder samt sparring, supervision og rådgivning til forældre, pædagoger, talepædagoger, logpæder og andre fagprofessionelle af enkeltsager eller af mere generel og overordnet karakter. MÅLGRUPPER Førskolebørn i alderen 0-7 år med impressive vanskeligheder, som kan være både sprogforståelsen og det sproglige udtryk, med ekspressive sproglige vanskeligheder omfattende fonologi, ekspressiv dysfasi (hvor vanskelighederne kan omfatte ordmobilisering, morfologi og syntaks), oral og verbal dyspraksi, dysartri og med pragmatiske vanskeligheder, hvis evne til samspil og kommunikation er nedsat. Målgruppen er yderligere børn med neurologisk betingede vanskeligheder som at programmere talemotoriske bevægelser, børn, der ikke har udviklet et verbalt sprog, herunder har behov for deltagelse af netværk og nære voksne og børn med behov for tegn til tale eller alternativ kommunikation som støtte til kommunikation og sproglig udvikling. Ydelseskatalog IKH

7 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A3: Logopædisk undersøgelse Observation og intervention Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR Evt. inddragelse af teknologiske hjælpemidler A3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I: 17 timer Modul II: 22 timer , , , ,00 Ydelse A2: Tværfaglig undersøgelse Logopædisk, psykologisk og/eller fysioterapeutisk undersøgelse Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A4: Motorisk undersøgelse ved fysioterapeut Grov- og finmotorisk undersøgelse Specifik oralmotorisk undersøgelse Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger, PPR Mulighed for 1-2 opfølgende besøg A4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A5: Fonologisk og talemotorisk undersøgelse Talemotorisk undersøgelse Differentiering mellem fonologiske vanskeligheder og verbal dyspraksi Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger og PPR A5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 6 Institut for Kommunikation og Handicap

8 A Ydelse A6: Tværfaglig udredning af tidlig kommunikation hos børn med kommunikationsvanskeligheder Observation og intervention Formidling af udredningen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og Rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 10 timer Modul II: 20 timer 6.950, , , ,00 Ydelse A7: Psykologisk undersøgelse Psykologisk undersøgelse af børn med særlige sprogvanskeligheder A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A8: Børneneuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af børn med sprogvanskeligheder A8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

9 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Sproggrupper Sprogudviklingen er integreret i hele barnets personlighedsudvikling. Indsatsen for småbørn, der er stærkt forsinket i deres sproglige udvikling, foregår derfor i et tværfagligt miljø, som omfatter talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer. Børn, der undervises hos os bliver talepædagogisk undersøgt. Mange bliver tillige undersøgt fysioterapeutisk og psykologisk efter det tværfaglige teams vurdering. Samtidigheden i de tre faggruppers undersøgelser og observationer medvirker til, at talepædagogerne kan iscenesætte situationer, hvor det enkelte barn oplever at kommunikationen lykkes, så sprogtræningen bliver meningsfuld, og sproget udvikles. Ydelserne gives af talepædagog, fysioterapeut og/eller psykolog. Mulighed for at inddrage neuropædiatrisk og børnepsykiatrisk vurdering, hvis IKH finder behov herfor. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Ydelse A9: Modul I Børn med ekspressive sproglige vanskeligheder (dysfonologi, verbal dyspraksi og dysartri) Modul II Børn med specifikke im- og ekspressive sproglige vanskeligheder (Dysfasi) Modul III Børn med semantisk/pragmatiske vanskeligheder Undersøgelse ved logopæd Tværfaglig vurdering/udredning og behandling Undervisning individuelt og i gruppe med vægt på et helhedspræget forløb, hvor børnenes kognitive, sanse- og følelsesmæssige, sproglige og motoriske kompetencer spiller sammen og udvikles Vejledning og rådgivning til forældre og pædagoger fra barnets institution evt. i form af netværksmøder Afslutningskonference med forældre, pædagoger og PPR Formidling af viden til det professionelle netværk gennem 1 dags kursus (kurset gælder ikke dysfonologi) Gruppestørrelse 6-8 børn Forløb på 8 timer - 2 dage om ugen - 20 uger Gruppen oprettes ved min. 6 børn A9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I: 114 timer (Dysfonologi) Modul II: 150 timer (Dysfasi) Modul III: 150 timer (Semantisk/pragmatisk) , , , , , ,00 8 Institut for Kommunikation og Handicap

10 A Individuel/ekstern undervisning IKHs talepædagoger underviser individuelt i barnets institution. Skoleundervisningen foregår typisk 1 gang ugentligt i samarbejde med forældre og pædagoger/lærere. Ydelserne gives af logopæder og fysioterapeut, ligesom IKHs øvrige faggrupper kan inddrages efter behov Ydelse A12: Ekstern undervisning i daginstitution/skole Individuel undervisning - kommunikation og sprog Vejledning/rådgivning til forældre og pædagoger Samarbejde med forældre, pædagoger, PPR Logopæd, fysioterapeut A12 Vejl. lovgrundlag Timetal FSL 4, stk timer , ,00 Sparring/supervision Ydelserne gives af logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut, psykolog og/eller af specialpædagog Ydelse A13: Tværfaglig eller monofaglig sparring/supervision individuelt eller i grupper Generelt tilbud om faglig sparring/supervision i forhold til opkvalificering af forståelse for barnets vanskeligheder til forældre, pædagoger, talepædagoger, lærere Opfølgning på undersøgelse foretaget på IKH Individuelt tilrettelagt sparringsforløb f.eks. øgning af bevidsthed i forhold til aflæsning af svage signaler og brug af kropssprog og udvikling af alternative kommunikative redskaber - herunder visuelle metoder Opkvalificering af daginstitutionspersonale/ppr eller lignende grupper A13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.475, , , , , ,00 Ydelseskatalog IKH

11 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A14: Faglig sparring til kommunale sproggrupper ved logopæd og evt andre faggrupper Organisering og strukturering af sproggrupper Faglig sparring til professionelle fra PPR A14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.475, , , , , ,00 Ydelse A15: Mono - eller tværfaglig sparring til logopæder i forhold til vanskelige logopædiske og psykologiske problemstillinger Supervision til professionelle fra PPR A15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.475, , , , , ,00 Ydelse A16: Tværfagligt sparringsforum i alternativ kommunikation logopæder Et forum, hvor der er mulighed for fælles faglig udvikling, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af institutioner sammen med logopæder, som er specialiseret inden for området. Herigennem får den enkelte pædagog mulighed for at opkvalificere sig løbende, understøtte det igangværende pædagogiske arbejde inden for området samt understøtte den enkelte institution i at skabe og/eller vedligeholde det alternative kommunikationsmiljø. A16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Efter aftale 695,00 777,00 10 Institut for Kommunikation og Handicap

12 A Ydelse A17: Åben rådgivning Tilbydes fagfolk på baggrund af et resumé af et givent sagsforløb, som omhandler undersøgelser og foranstaltninger, der hidtil er foretaget eventuelt suppleret med bånd- eller videooptagelse af barnet. Der er afsat en time pr. rådgivning. Rådgivningen varetages af et tværfagligt team bestående af relevante faggrupper. Der laves ikke journal. Tværfaglig rådgivning til fagfolk og/eller forældre om barnets specifikke sproglige vanskeligheder eller andre vanskeligheder for målgruppen Ingen forudgående forberedelse eller efterbearbejdning Relevant faggruppe varetager opgaven A17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 1 time 695,00 777,00 Ydelse A18: Intensivt forløb for børn med stammevanskeligheder i alderen 3-9 år Se ydelse B18 s. 17 Ydelseskatalog IKH

13 12 Institut for Kommunikation og Handicap

14 Skolebørn med tale-/høre-/læse-og sprogvanskeligheder I skoleområdet henvender vi os til elever med kommunikative vanskeligheder samt medvirker til, at fagpersoner og forældre får de bedste muligheder for at undervise og støtte disse elever. Vores ydelser retter sig både mod den enkelte elev gennem observationer, undersøgelser og undervisning, herunder IT-kompenserende hjælpemidler som mod lærere, PPR og andre fagprofessionelle i deres arbejde med målgrupperne. Ydelserne gives af specialkonsulenter, psykologer, IT-konsulenter og evt. neuropsykolog MÅLGRUPPER - Skolebørn og unge med læse- og stave vanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil. - Skolebørn og unge med behov for IT-kompenserende hjælpemidler. - Skolebørn og unge der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale. - Døve/hørehæmmede skolebørn og børn/skolebørn som får/har fået Cochlear Implant (CI) og deres forældre, pårørende og professionelle. SKOLEBØRN OG UNGE MED LÆSE- STAVEVANSKELIGHEDER SAMT FAGPERSONER OG FORÆLDRE MED RELATION HERTIL. Vedvarende læsevanskeligheder er et stort problem for nogle elever i skolen, og lærerne har i den forbindelse brug for at kunne give eleverne den bedst mulige støtte og undervisning. Vores ydelser til denne målgrupper tager således udgangspunkt i såvel elev som forældre, lærere, PPR og andre fagpersoner. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, samt om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B1: Læseobservation Udredning og afdækning af elevens læse- og skrivevanskeligheder. Rådgivning og vejledning om individuelt tilpasset undervisning og/ eller specialpædagogisk støtte. Konference med forældre, lærere og PPR-psykolog samt andre involverede med forslag til fremtidig undervisning/forslag til kompenserende hjælpemidler. Der kan efter behov aftales genbesøg. B1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk 2 5 timer 3.475, ,00 Ydelseskatalog IKH

15 B Skoleområdet Ydelse B2: Supervision af enkeltsager Der aftales en individuelt tilrettelagt supervisionsplan. Supervision til fagpersoner og/eller forældre i forbindelse med konkrete elever eller til fagpersoner omkring specifikke problemstillinger B2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Der aftales en individuel tilrettelagt supervisionsplan. Afregnes timevis i forhold til den aftalte plan 695,00 777,00 Ydelse B3: Åben rådgivning Rådgivning og vejledning om elevens læseudvikling, elevens forudsætninger for læse- og stavetilegnelse og om, hvad der kan styrke indlæringen. Rådgivning tilbydes PPR og lærere. Forældre kan deltage B3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.780, ,00 14 Institut for Kommunikation og Handicap

16 B Skolebørn MED BEHOV FOR SÆRLIG INTRODUKTION TIL IT-KOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER IT-kompenserende hjælpemidler kan støtte eleven i indlæringen og undervisningen, så udbyttet optimeres. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, og om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B5: Implementering og opfølgning af IT i undervisningen Målgruppen er den enkelte elev og lærerne omkring eleven. Vi afprøver elevens evne til at anvende it som redskab i undervisningen, instruerer og følger op på anvendelsen. Lærerteamet superviseres i anvendelsen af it (eleven får under kurset en it-rygsæk til rådighed eller medbringer sin egen.) B5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk2 Afregnes timevis 695,00 777,00 Ydelse B6: Undervisning i brug af elektroniske hjælpemidler som forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøve Der tilbydes et kraftigt brush-up til elever der endnu ikke er sikre i brugen af deres IT-hjælpemidler. B6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk2 Afregnes timevis 695,00 777,00 Dictus Med Dictus kan man tale til sin computer, og få den til at skrive for sig. Talegenkendelsesprogrammet Dictus åbner nye perspektiver for mennesker med læse-skrivevanskeligheder, men stiller dog krav til de sproglige forudsætninger. Ydelserne gives af IT-konsulent Ydelse B7: Introduktion til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.0 Gennemgang af programmet Afprøvning af Dictus Kort vejledning i udtale / diktering B7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.780, ,00 Ydelseskatalog IKH

17 B Skoleområdet Ydelse B8: Introduktion og kendskab til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.0 Installation og tilpasset brug af programmet på din computer Gennemgang af programmet og dets funktioner Lær at bruge Dictus Vejledning/ træning af udtale / diktering B8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 10 timer 6.950, ,00 Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale. Barnet undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Undersøgelsen gives som moduler (på 4 eller 6 timer) afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder herunder forslag til fremtidig indsats. Ydelserne gives af logopæd, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov. Ydelse B9: Undersøgelse Undersøgelse og vurdering af stemme- stammevanskelighedernes karakter og omfang Beskrivelse af barnets stemme-stamme og adfærd Vejledning/rådgivning til barn, forældre, talepædagog og andre relevante fagpersoner Afklaring af undervisningsbehov B9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 4 timer Modul II: 6 timer 2.780, , , ,00 16 Institut for Kommunikation og Handicap

18 B Undervisning Undervisningen af barnet er individuelt tilrettelagt og tilpasset barnets specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen planlægges i forhold til en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål for forløbet. Disse tilpasses og evalueres undervejs. Der gives rådgivning/vejledning til forældre og andre fagpersoner i barnets netværk. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Ydelserne gives af logopæder, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov Ydelse B10: Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Rådgivning/vejledning til forældre og / eller til barnets professionelle netværk Statusrapport med forslag til videre foranstaltning B10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 8 timer Modul II: 17 timer 5.560, , , ,00 Ydelse B18: Intensivt forløb for børn i alderen 3-9 år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på Formidling af viden om stammen på barnets niveau Samvær med andre børn, der stammer Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% Eller FSL 4, stk. 1 75% SEL 12 25% 30 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

19 B Skoleområdet Ydelse B11: Intensivt forløb for skolebørn der stammer i alderen år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på, at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation Formidling af viden om stammen Samvær med jævnaldrende der stammer Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier Praktiske øvelser Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Formidling af viden om stammen og om, hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/ den unge der stammer, til lærere og klassekammerater Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 28 timer , ,00 Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes eleven, pårørende og / eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvormed de specifikke logopædiske vanskeligheder håndteres og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 2 eller 4 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. IKH s øvrige fagpersonale kan inddrages. Ydelsen gives af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov Ydelse B12: Vejledning/rådgivning Rådgivning og vejledning om barnets stemme-stamme vanskeligheder til fagfolk og forældre B12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 FSL 4, stk. 1 Modul I: 2 timer Modul II: 4 timer 1.390, , , ,00 18 Institut for Kommunikation og Handicap

20 B Ydelse B13: Speech Easy instruktion Udlån af apparat i 2 måneder Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug Løbende justering af indstillinger og vejledning om brug Vejledning til forældre Vejledning til lokal talepædagog i brug af apparatet Udarbejdelse af rapport om forløbet B13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 17 timer , ,00 Skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre Skolebørn, der er døve/hørehæmmede Ydelserne gives af hørekonsulenter og hørepædagog. Andre faggrupper fra IKH kan inddrages. Ydelse B15: Undervisning Undervisningsforløb for skolebørn, som får Cochlear Implant og deres forældre. Tager udgangspunkt i Auditory Verbal Therapy-principper med undervisning og vejledning af forældre og barn Træning i taleforståelse Udtale- og kommunikationstræning Vejledning om forbedring af sproglige færdigheder Anvendelse af høretekniske hjælpemidler Rådgivning og vejledning til skolen Undervisningen kan foregå i samarbejde med kommunens tale-hørepædagog B15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 46 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

21 Ydelse B16: Tilbud til døve/hørehæmmede børn i folkeskolen Bistand til PPR/skolen i forbindelse med enkeltsager eller generelle spørgsmål vedrørende børn med høretab Samarbejde med PPR om udredning som grundlag for valg af relevant undervisningstilbud Bistand til specialskoleelever, hvor høretab indgår i barnets vanskeligheder Afprøvning og evaluering af tekniske hjælpemidler B16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 Modul I : 2 timer Modul II: 4 timer Modul III: 6 timer 1.390, , , , , ,00 Børn Tinnitus, Hyperacusis Ydelse B18 : Tinnitus /hyperacusis Viden om høresystemet og om tinnitus og/eller hyperacusis copingstrategier generelt Individuelle copingstrategier. B18 Tidsforbrug pr. person Timeforbrug pr. barn: 8 timer 5.560, ,00 NY Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning Ydelse B17: Neuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af skolebørn B17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 20 Institut for Kommunikation og Handicap

22 Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Vores ydelser til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne tager udgangspunkt i en helhedsorienteret familieindsats, men henvender sig også til de fagpersoner, der er en del af barnets hverdag. Vi tilbyder således både monofaglige og tværfaglige undersøgelser, afklaringer, behandlingsindsatser og vejledning, herunder psykologforløb for både barnet og dets familie. Derudover tilbyder vi også supervision og sparring af enkeltsager til fagprofessionelle inden for målgruppen. MÅLGRUPPER Børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier bl.a. CP-børn, børn med muskelsvind, med rygmarvsbrok, med sjældne syndromer, med kontaktvanskeligheder, med autisme, med generel udviklingsforsinkelse, med følger efter præmaturitet, med forsinket udvikling uden diagnose. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. Undersøgelse Specialiseret tværfaglig undersøgelse og udredning af barnet med tilhørende inddragelse af familien. Der afdækkes, hvilke behov barnet vil have for fremtidig indsats ved hjælp af relevante undersøgelser, observationer og med inddragelse af barnets familie/netværk. Indsatsen kan foregå såvel i IKH s lokaler som lokalt i hjemmet eller daginstitution. Det aftales med hver enkelt, hvad der er meningsfuldt og praktisk, for at rammerne er bedst mulige for barnets og familiens udbytte af indsatsen. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og IT-konsulenter. Andre af IKHs faggrupper kan inddrages efter behov. Ydelse C1: Indledende samtale Indledende samtale med forældrene og efterfølgende referat og forslag til videre foranstaltning. Samtalen er en forudsætning ved ny-henviste. Kan være med deltagelse af sagsbehandler. C1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 5 timer 3.475, ,00 Ydelseskatalog IKH

23 C Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Ydelse C2: Indledende udredning Indledende samtale, Monofaglig eller tværfaglig udredning, Vejledning til forældre og institution/skole udfra denne udredning. Møde med forældre og henviser. Opstilling af mål for indsatsen og forslag til det videre forløb. C2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 Modul I: 30 timer Modul II: 15 timer , , , ,00 Ydelse C3: Specialiseret undersøgelsesmodul Der kan gives tilsagn til et antal specialiserede undersøgelsesmoduler, mhp monofaglig eller tværfaglig udredning. Kan indgå som basismateriale for kommunernes 50 undersøgelser vedr. 32 foranstaltninger (henvisning til særligt dagtilbud/hjemmetræning mm). Typisk 1-3 moduler. C3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 10 timer pr modul 6.950, ,00 Ydelse C4: Specialiseret gang-analyse. Børn med udtalte varige og betydelige funktionsnedsættelser - børn med svære handicaps. Svarende til GM- FCS niveau 3 og 4 hos børn med CP eller niveau 1 og 2 med nedsat kognitiv funktionsniveau. Funktionsorienteret ganganalyse: Terapeutisk gangvurdering som også kan inkludere børn med lav fysisk og kognitivt funktionsniveau. Gangvurdering er funktionsorienteret og kan medvirke til yderligere præcision i valg af orthoser, fodtøj og ganghjælpemidler. Gangvurdering kan bruges i Botox regi. Yderligere kan ganganalyse bruges til at vurdere, om det enkelte barn kan profitere af vægtaflastet gangtræning. Undersøgelse,data bearbejdning, rapport skrivning, formidling. C4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 10 timer 6.950, ,00 22 Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015

Ydelseskatalog IKH 2015 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børneområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Børneområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Børn Indledning...2

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2016. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2016. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2016 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Grafisk Service 3600-10-037b. Fotos: Rasmus Baaner skatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet www.thi-midt.dk skatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet Grafisk Service 3600-08-079e. Fotos: Niels Aage Skovbo Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Styrket samarbejde med de nordjyske kommuner Forankre og udvikle de højt specialiserede niveau Effektivisering og hensigtsmæssig ressourceanvendelse

Styrket samarbejde med de nordjyske kommuner Forankre og udvikle de højt specialiserede niveau Effektivisering og hensigtsmæssig ressourceanvendelse Målene med en ny indsatsstruktur på TI / HCN Socialstyrelsen definerer en højt specialiseret social indsats, som en type social indsats, der er rettet mod målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Inklusionsfremmende temapakker

Inklusionsfremmende temapakker Inklusionsfremmende temapakker et tilbud til skoler og dagtilbud i Viborg Kommune Inklusionsfremmende temapakker PPR tilbyder i skoleåret 13/14 12 temapakker. Temapakker er tænkt som et af flere tiltag,

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er en del af Sygehusundervisningen som foregår på henholdsvis

Læs mere

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen CSU-Slagelse Center for Specialundervisning CSU-Slagelse Slagelse og Holbæk Tale - Høre - Børn, CSU-Slagelse har lokale

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Årsmøde Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen PROJEKTLEDER: BODIL KLOBORG

Årsmøde Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen PROJEKTLEDER: BODIL KLOBORG Årsmøde 2016 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Projekt Familie-FOKUS Oplæg v. Bodil Kloborg og Nanna Johansen Hvordan startede det? Monofaglige og tværfaglige kompetencer, vi gerne ville have

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Rehabilitering af børn/unge med erhvervet hjerneskade. - erfaringer fra et specialiseret tilbud

Rehabilitering af børn/unge med erhvervet hjerneskade. - erfaringer fra et specialiseret tilbud Rehabilitering af børn/unge med erhvervet hjerneskade - erfaringer fra et specialiseret tilbud Børn og unge med erhvervet hjerneskade Børn og unge Neuroteam Institut for Kommunikation og Handicap www.ikh.rm.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere