tegnsprog Kursuskatalog 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tegnsprog Kursuskatalog 2015"

Transkript

1 egnsprog Kursuskaalog 2015

2 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede 12 Sikker i egnsprog 1 Øvrige kurser 1 Kursuskalender Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Velkommen il en ny kursussæson med masser af egnsprog! I dee kaalog finder du CFD s åbne kurser i egnsprog. CFD s hørende medarbejdere delager i kurserne, som også ilbydes andre professionelle, der arbejder med døve eller flerhandicappede døve. Pårørende il døve eller andre med ineresse for egnsprog og døves kulur er også velkomne. CFD s kompeene og erfarne egnsprogskonsulener sår for undervisningen. Herudover kan du blive undervis af en række andre døve gæseundervisere på kurserne. Nyhed Vi har o nye ilbud, som du kan læse mere om på side 12 og 1. 2

3 HVORDAN FINDER DU DIT NIVEAU? CFD s kurser i egnsprog har i al 12 niveauer. E kursusforløb er af en uges varighed, svarende il 0 lekioner i egnsprog. En lekion er 5 minuer. Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Niveaue siger derfor hurig fra kursus il kursus. Som hovedregel skal du have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau osv. Alernaiv skal du have færdigheder svarende il de kursus, du ønsker a følge. Du er alid velkommen il a konake underviserne på hvis du er i vivl om, hvilke kursusniveau du skal ilmelde dig. Du kan også konake egnsprogskonsulenerne via Lync. HVOR HOLDES KURSERNE? Vi udbyder som udgangspunk egnsprogskurserne i CFD s egne lokaler på Okobervej 22A, 2860 Søborg. E par gange om åre ilbyder vi egnsprogskurser i Nyborg. De konkree undervisningssed bliver anfør i velkomsbreve, som du får op il kurses afholdelse. HVORDAN TILMELDER DU DIG? Frisen for ilmelding er seks uger før kurses sar. Der er max. plads il 20 delagere på hver kursus. Tilmeldingen foregår efer førs-il-mølle-princippe. Hvis ilmeldingsfrisen er overskrede, er du velkommen il a konake Tegnsprogsuddannelsen på for a høre, om der alligevel er plads på de ønskede kursus. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på CFD s hjemmeside Du kan også sende en mail il kursussekreæren på Følgende informaioner skal med i mailen: Navn og konakdealjer Ev. arbejdsplads og adresse Fakureringsadresse (ev. EAN-nr.) adresse Tre-fire uger før kursussar modager delagerne informaion om kurses indhold, undervisningssed, mødeider, hvad forvenningerne er il forberedelse og hjemmearbejde sam en delagerlise. Afbud i forbindelse med sygdom eller anden årsag skal meddeles il kursussekreæren eller under viserne på HVAD KOSTER ET KURSUS? Prisen for e ugekursus er.500 kr. Øvrige kurser koser kr. pr. hele dag. Hvis du er ilmeld e kursus og alligevel bliver forhindre i a delage, er de vigig, a du melder afbud hurigs mulig il Sidse reidige afbud er 1 hverdage før kursussar. Herefer er din ilmelding bindende. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på 5

4 NIVEAU 1 HVAD KAN DU LÆRE? Kurse inroducerer dig il forskellige grupper af basisegn fra hverdagen for eksempel: Tegn inden for familien, beklædning, farver og mad, sam egn for al, ugedage og måneder. Du kommer også il a arbejde med håndalfabee. Du bliver ræne i a visualisere di egnsprog og gøre dig forsåelig ved hjælp af mimik og gesus. Naurlige egn og gøre ligesom - øvelser udgør derfor en sor del af kurse. På kurse får du informaion om de grundlæggende forskelle mellem egnsprog og egnsøe kommunikaion. Du får desuden en inrodukion il den elekroniske ordbog over dansk egnsprog så du selv har mulighed for a ilegne dig flere egn efer kurse. NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn hene fra hverdagen og arbejder videre med spørgeegn (HV-egn) sam benægende sæninger. Di gloseforråd bliver udvide med egn inden for emneområder som helbred og idsgloser. På kurse arbejder vi mere med egnsprogsgrammaik, så du lærer a anvende eksempelvis proformer og locus. Gruppevis rænes aflæsning og genforælling af hisorier, som underviserne præsenerer eller viser på dvd. Vi ræner desuden samale med udgangspunk i egn for fødevarer og møbler. Uge : januar 2015 Uge 5: augus 2015 Uge 9: februar 2015 Uge 7: sepember 2015 Tegnsprog for begyndere Visuel kommunikaion, mimik og gesus HVEM KAN DELTAGE? De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau. NIVEAU 2 HVAD KAN DU LÆRE? Vi følger op på emner gennemgåe på niveau 1, så du kommer il a beherske håndalfabee og basisegn fra hverdagen. Di egnforråd bliver udvide gennem emneområder som sørre danske byer, møbler, erhverv og spor. Kurse inroducerer dig il spørgeegn (HVegn) og benægende sæninger. Kurse inroducerer dig desuden il begyndende egnsprogsgrammaik som proformer og pegninger. Du kommer il a øve aflæsning af hisorier, som underviserne foræller, eller som vises på dvd. Med udgangspunk i udvalge billeder skal du også selv forælle små hisorier på egnsprog. Uge 16: april 2015 Uge 7: november 2015 De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. 6 7

5 NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker og uddyber egnsprogselemener fra idligere niveauer. Vi arbejder videre med idsgloser, egnsprogsgrammaik og aflæsningsøvelser. Du bliver inroducere il egn for lande og europæiske byer som udgangspunk for samale om dine bedse rejseoplevelser. Du kommer også il a øve dig i a forælle om akuelle emner fra aviser og v. Kurse inroducerer dig il mundhåndsysem og desuden il egns opbygning. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine færdigheder i egnsprog. Uge 11: mars 2015 Uge 5: november 2015 NIVEAU 6 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn afled af al, mundhåndsysem og andre elemener fra idligere niveauer. Vi øger fokus på egnsprogsgrammaik ved a arbejde videre med proformer, locus sam synsvinkelskif, og inroducerer desuden begrebe egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger i eksempelvis fleral eller hyppighed. Du kommer il a øve samale om arbejdsrelaerede emner og fremvise egen hisorie som aflæsningsøvelse. Vi diskuerer dagens nyheder fra aviser og v og akuelle nyheder fra døves verden. Du kommer desuden il a ræne aflæsning af dvd sam dialog mellem o døve. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Tegnsprog på mellemniveau Dagligdags kommunikaion og forælling HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a kursiser på mellemniveau har kendskab il grundelemenerne i egnsprog og kan formulere sig i simple sæninger om dagligdags emner. Kursiserne har desuden e god kendskab il brugen af proformer, negaioner og locus, og de er mere sikre i brugen af egn. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau, inden du delager på niveau 5, og niveau 5 inden du delager på niveau 6 Efer niveau og 6 vil du blive inviere il TUS egnsprogsudviklingssamale. Her vil du sammen med dine undervisere ale om di nuværende egnsprogsniveau og få vejledning i forhold il din videre egnsprogsudvikling. NIVEAU 5 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker håndalfabee og mundhåndsyseme, og vi arbejder med grammaiske elemener som pegninger, locus og synsvinkelskif. Du kommer il a øve samale og aflæsning i mindre grupper sam diskussion af akuelle emner fra aviser og v. Vi skal sammen oversæe en dansk eks (hisorie) il dansk egnsprog, og du skal derudover forælle en selvvalg personlig hisorie på egnsprog (forbered hjemmefra). Kurse inroducerer dig il egn, der knyer sig il inime ing som kærlighed, sex og følelser. Vi arbejder desuden med alaflede egn. Uge 9: sepember 2015 Uge 0: sepember og 1. okober 2015 sam Uge : okober

6 Tegnsprog for øvede Tegnaflæsning, samale og grammaik HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a øvede kursiser har en vis sikkerhed i aflæsning af egn og dagligdags kommunikaion med døve. Desuden er de i sand il a oversæe simple danske ekser il egnsprog. Kursiserne er forrolige med brugen af egnrumme via eksempelvis locus og pegninger. Kursernes indhold bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 7, inden du delager på niveau 8, og niveau 8 inden du delager på niveau 9 Efer niveau 8 evaluerer underviserne sammen med den enkele kursis de opnåede egnsprogsfærdigheder i forbindelse med en TUS egnsprogsudviklingssamale. NIVEAU 7 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker emneområder fra idligere niveauer eksempelvis samaleøvelser om udvalge emner og andre småøvelser. Du kommer il a øve videre med aflæsning og genforælling fra dvd sam fra dialog mellem o døve. Gennem egnsprogsanalyse sæer vi fokus på grammaiske elemener som proformer, pegninger, egnmodifikaion og genopagende egn. Vi arbejder også med homonymer (danske ord der har flere beydninger). Med udgangspunk i billeder, som du ager med hjemmefra, laver du e oplæg på egnsprog for de andre kursiser. I løbe af ugen vil der være e oplæg på egnsprog om e akuel emne. Uge 2: 1.-. juni 2015 i Søborg sam Uge 26: juni 2015 i Nyborg NIVEAU 8 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egnsprogselemener fra idligere kursusmoduler for eksempel egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger og hyppighed. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam samaleøvelser om udvalge emneområder Kurse inroducerer dig il brug af danske vendinger i egnsprog, og gennemgår forskellige danske ord, der har flere egnvarianer. Du skal forberede e oplæg om en selvvalg psykiarisk diagnose. Herudover kommer du il a holde e oplæg, der skal danne udgangspunk for diskussion i gruppen. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Uge 10: 2.-. mars 2015 sam Uge 1: mars 2015 NIVEAU 9 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker egnsprogselemener fra idligere niveauer og laver egnsprogsanalyse med særlig fokus på egnsprogsgrammaik. Kursisernes egnsprogsniveau er nu så høj, a de er mulig for dem a forholde sig il forskellige sprogkoder og sprogilpasning. Tidslinjen er nu en inegrere del af kursisernes egnsprog. Du kommer il a øve dig i a genforælle en dansk eks på egnsprog. Vi arbejder desuden videre med aflæsnings- og samaleøvelser inden for udvalge emneområder, sam diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døveverdenen. Kursiserne kommer skifevis med e oplæg il diskussion på egnsprog. Uge 20: maj 2015 i Nyborg sam Uge 2: juni 2015 i Søborg 10 11

7 ØVRIGE KURSER Sikker i egnsprog Grammaik, samale og personlig kommunikaion HVEM KAN DELTAGE? Kursiserne på dee niveau er nu så forrolige med a kommunikere på egnsprog, a der kan arbejdes mere præcis med den enkeles personlige kommunikaion eksempelvis gennem videoopagelse, grammaik, samale og personlig kommunikaion. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. NIVEAU 10 HVAD KAN DU LÆRE? Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og arbejder videre med a genforælle danske ekser på egnsprog. Du kommer il a lave øvelser med fokus på egnhomonymer (egn der har flere beydninger). Vi diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døvever- denen. Vi ræner desuden aflæsning i forbindelse med e oplæg fra en gæseunderviser. Di egnsprog bliver evaluere af underviserne, og du modager individuel vejledning. Uge : okober 2015 sam Uge 6: november 2015 NIVEAU 11 HVAD KAN DU LÆRE? Di egnforråd bliver udvide gennem diskussion af akuelle emner. Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og øver os i a idenificere og bruge idslinjer i sproge. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam oversæelse af danske ekser il egnsprog. Og vi forsæer arbejde med sproglige ilpasninger. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. Uge 18: april 2015 sam Uge 22: maj 2015 Nyhed NIVEAU 12 HVAD KAN DU LÆRE? Vi har fokus på rymen i egnsproge, mimikken og dens indflydelse på sproge og vi arbejder videre med sproglig ilpasning. Aflæsningsøvelser forsæer vi med, og der er mulighed for a arbejde videre med egnsprogselemener, som I selv er med il a definere. Uge 9: 0. november- 2.december 2015 sam Uge 51: december 2015 TEORI 1 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg. Kursiserne får en grundlæggende inrodukion il CFD: Arbejdspladser, forskellige poliikker og adminisraive ruiner bliver gennemgåe. Vi besøger desuden e par af CFD s forskellige adresser. Kurse henvender sig il nyansae medarbejdere på CFD og udbydes derfor udelukkende inern. Uge 1: okober 2015 TEORI 2 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på besøg rund i Sorkøbenhavn. Kursiserne vil sife bekendskab med en række vigige organisaioner indenfor døvesamfunde som f.eks. Døveforeningen af 1866, Døves Kirke i København, Danske Døves Landsforbund, Døvefilm m.m. Der vil være en række oplæg om forhold af beydning for døves kulur og hisorie. De skal bibringe delagerne en sørre forsåelse for, hvad de vil sige a være døv. Der lægges op il en høj grad af delagerinvolvering og diskussioner i plenum. Uge 19:.-8. maj 2015 Pris for ekserne delagere:.500 kr. Nyhed FORMEL OG UFORMEL DIALOG Efer niveau 7 kan du ilmelde dig dee kursus, hvor fokus vil være på a få endnu mere flow i dialogen. Vi kigger også på de mange nuancer i dansk egnsprog, og hvordan du ilpasser si sprog il modageren. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge : 20. januar 2015, , 21. januar 2015, og 22. januar Pris for ekserne delagere: kr. MERE TRÆNING I AFLÆSNING Efer niveau 5 kan du ilmelde dig e kursus i aflæsning og produkion af mundhåndsysem og håndalfabe. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 5: 26. januar 2015, , 27. januar 2015, og 28. januar 2015, Pris for ekserne delagere: kr. MERE VISUEL TRÆNING For a blive bedre il a ænke visuel kan du efer niveau ilmelde dig dee kursus, hvor vi særlig fokuserer på proformer og locus. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 6: 2. februar 2015, ,. februar ,. februar Pris for ekserne delagere: kr. 12 1

8 Kursuskalender 2015 uge sar slu sed NIVEAU 1 Uge 9 2/02/15 27/02/15 NIVEAU 1 Uge 7 07/09/15 11/09/15 NIVEAU 2 Uge 16 1/0/15 17/0/15 NIVEAU 2 Uge 7 16/11/15 20/11/15 NIVEAU Uge 12/01/15 16/01/15 NIVEAU Uge 5 2/08/15 28/08/15 NIVEAU Uge 11 09/0/15 1/0/15 NIVEAU Uge 5 02/11/15 06/11/15 NIVEAU 5 Uge 9 21/09/15 25/09/15 NIVEAU 6 Uge 0 29/09/15 01/10/15 Uge 19/10/15 20/10/15 NIVEAU 7 Uge 2 01/06/15 0/06/15 Søborg Uge 26 22/06/15 2/06/15 Nyborg NIVEAU 8 Uge 10 02/0/15 0/0/15 Uge 1 2/0/15 2/0/15 NIVEAU 9 Uge 20 11/05/15 1/05/15 Nyborg Uge 2 09/06/15 10/06/15 Søborg NIVEAU 10 Uge 21/10/15 2/10/15 Uge 6 10/11/15 11/11/15 NIVEAU 11 Uge 18 27/0/15 29/0/15 Uge 22 27/05/15 28/05/15 NIVEAU 12 Uge 9 0/11/15 02/12/15 Uge 51 1/12/15 15/12/15 uge dag 1 Dag 2 Dag TEORI 1 Uge 1 05/10/15 09/10/15 TEORI 2 Uge 19 0/05/15 08/05/15 FORMEL OG Uge 20/01/15 21/05/15 22/01/15 UFORMEL DIALog MERE TRÆNING Uge 5 26/01/15 27/01/15 28/01/15 I AFLÆSNING MERE VISUEL Uge 6 02/02/15 0/02/15 0/02/15 TRÆNIng januar februar mars april maj juni 1 S 1 S 1 o 1 f 1 M 1 2 F 2 M 2 MERE 6 M l 2 2 l VISUEL f S o S o TRÆNING o 8 l M 19 7 M S 5 5 f 5 T 6 f 6 f 6 M 6 15 o 6 l 6 o 7 l 7 l S 7 eori 2 8 S 8 S 8 o 8 f 8 M 8 2 F 9 M 9 7 M l 9 9 l f 10 S 10 o 10 9 S 11 o 11 o 11 l 11 M M S f 12 1 f 1 f 1 M 1 16 o 1 9 l 1 o 1 l 1 l S 1 15 S 15 S 15 o 15 f 15 M f 16 M 16 8 M l f 17 2 l 17 S 17 o 17 S 18 o 18 o 18 l 18 M M 19 T S f FORMEL OG F 20 f 20 M o 20 l 20 o 21 UFORMEL L 21 l 21 T S 21 T 22 DIALOG S 22 S 22 O 22 F 22 M F 2 M 2 9 M 2 1 T 2 L L 2 T f 2 S 2 O 2 S 25 O 25 O 25 L 25 M T 25 M 26 MERE 5 T s 26 T 26 f TRÆNING I F 27 1 f 27 M o 27 l 27 o 28 AFLÆSNING l 28 l 28 T S S 29 O F 29 M F L 0 1 M 0 1 T 0 L S 0 1 T 0 juli augus sepember okober november december o 1 l 1 T S 1 T 1 2 S 2 o 2 f 2 M 2 5 o f l M 2 f l S o f S 5 o 5 l 5 M l 5 M S f S 6 7 f 7 M 7 7 o 7 l 7 M 7 50 o 8 l S 8 8 eori 1 9 S 9 o 9 f 9 M 9 6 o 9 f 10 M l l f 11 1 S 11 o f 11 S 12 o 12 l 12 M l 12 M S 1 1 f 1 S 1 1 f 1 M 1 8 o 1 l 1 M 1 51 o 15 l S S 16 o 16 f 16 M 16 7 o 16 f 17 M l l f 18 S 18 o 18 f 18 S 19 o 19 l 19 M l 19 M s f 20 2 S f 21 M 21 9 o 21 L 21 M O 22 L 22 T 22 T 22 S T 2 S 2 O 2 F 2 10 M 2 8 o 2 F 2 M 2 5 T 2 L L 25 T 25 F 25 5 S 25 O 25 F 25 S 26 O 26 l 26 M L 26 m s f 27 s f 28 M 28 0 o 28 L 28 M 28 1 O 29 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 T 0 S 0 O 0 6 F 0 M 0 12 O 0 F 1 M 1 L 1 T

9 CFD Okobervej 22A 2860 Søborg Tlf

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

TEGNSPROG Kursuskatalog 2017

TEGNSPROG Kursuskatalog 2017 TEGNSPROG Kursuskatalog 07 4 HVORDAN FINDER DU DIT NIVEAU? 4 HVOR HOLDES KURSERNE? 4 HVORDAN TILMELDER DU DIG? 5 HVAD KOSTER ET KURSUS? 6 TEGNSPROG FOR BEGYNDERE 8 TEGNSPROG PÅ MELLEMNIVEAU 0 TEGNSPROG

Læs mere

K u r s u s K a t a l o g

K u r s u s K a t a l o g tegn sprog K u r s u s k a t a l o g 0 Velkommen til en ny kursussæson - med masser af tegnsprog! 4 Hvordan finder du dit niveau? 4 Hvor holdes kurserne? 4 Hvordan tilmelder du dig? 5 Hvad koster et kursus?

Læs mere

TEGNSPROG Kursuskatalog 2018

TEGNSPROG Kursuskatalog 2018 EGNSPROG Kursuskatalog 018 4 HVORDAN INDER DU DI NIVEAU? 4 HVOR HODES KURSERNE? 4 HVORDAN IMEDER DU DIG? HVAD KOSER E KURSUS? EGNSPROG OR BEGYNDERE 8 EGNSPROG PÅ MEEMNIVEAU EGNSPROG OR ØVEDE 1 SIKKER I

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2014

tegnsprog Kursuskatalog 2014 tegnsprog Kursuskatalog 0 Hvordan finder du dit niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan tilmelder du dig? Hvad koster et kursus? 6 egnsprog for begyndere 8 egnsprog på mellemniveau 0 egnsprog for øvede sikker

Læs mere

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Nye veje il a moivere og akivere de unge på arbejdsmarkede Disposiion -Særlig ilreelag forløb for unge nyledige for Jobcener Næsved - Hvad skal der være fokus på se med vores øjne? - Nogle forslag.. Særlig

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd?

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd? Hvorfor en pjece il lønmodagere gif med landmænd? Fordi 60 pc. af alle landbokvinder er lønmodagere og mange yngre landbokvinder ikke er opvokse på e landbrug, og mange heller ikke på lande. Fordi de kan

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017 Center for Døvblindhed og Høretab er et lands -og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Tilbuddene under VISO og VISO-KaS (Koordinering af Specialrådgivningen)

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

K u r s u s K a t a l o g 2 0 1 3

K u r s u s K a t a l o g 2 0 1 3 Vi har til navn skitet tegn sprog K u r s u s K a t a l o g 2 0 1 3 Velkommen til en ny kursussæson - med masser a tegnsprog! 4 Hvordan inder du dit niveau? 4 Hvor holdes kurserne? 4 Hvordan tilmelder

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Undervisning i tegn til tale på Center for Døvblindhed og Høretab

Undervisning i tegn til tale på Center for Døvblindhed og Høretab Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN Fra idé il projek NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN f r a i d é i l p r o j e k I n d l e d n i n g Da Chresen Jensen i 1852 grundlagde Nymølle eglværk, var områdes syrkeposiioner mege anderledes end i dag. Dog er

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Undervisning i visuel kommunikation på Center. for Døvblindhed og Høretab

Undervisning i visuel kommunikation på Center. for Døvblindhed og Høretab Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Middelfart Sygehus

Emne: Dato for møde: Side. UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Middelfart Sygehus : Dao for møde: Side UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Middelfar Sygehus 1. Formalia a. Valg af dirigen Søren Kold Valg af referen: Maj Haubuf Godkendelse

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hvor mange er der?

Hvor mange er der? A Familien Tal 9 0 Hvor mange er der? Tæl ing Læs hisorien om Familien Tal høj. Se lærervejledningen..-. Tæl analle af de vise ing og skriv, hvor mange der er. Tæl ing fra asken 0 Tæl ing fra klassen 9

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable.

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable. DENMARK Q1 DEFEND Q1prime Q3defend Q1mini Q1 Q7defend Q2 Q2 V3 V3air Q3 Q3classic V3air rechargeable Q3 Q3r V3pro Q4 Q4xr V3pro rechargeable Transparen eknologi Hos Suprabeam er vi besae af a udvikle den

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Herlufsholm. 2009-2010 Skolehåndbog

Herlufsholm. 2009-2010 Skolehåndbog Herlufsholm 2009-2010 kolehåndbog Herlufsholm 2009-2010 kolehåndbog sangill grafisk Herlufsholm 2009-2010 kolehåndbog Rekors velkoms De er en fornøjelse a byde velkommen il e ny skoleår på Herlufsholm

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2017-2018 Velkommen til kurser i 2017-2018 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Andreasskolen i Holbæk - en kristen friskole

Andreasskolen i Holbæk - en kristen friskole 410 De andre frie grundskoler: Andreasskolen i Holbæk - en krisen friskole Proesskoler De krisne friskoler er ikke blo friskoler, der bygger på e krisen grundlag. De gør kaolske skoler og mange grundvigske

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004 DiploMa Løsninger il -imersprøven / Preben Alsholm / Opgave Polynomie p er give ved p (z) = z 8 z + z + z 8z + De oplyses, a polynomie også kan skrives således p (z) = z + z z + Vi skal nde polynomies

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2016-2017 Velkommen til kurser i 2016-2017 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Er det den samme hund?

Er det den samme hund? B Er de den samme hund? 1 3 1 Hvor mange fliser? 1 Her kan du se Familien Tals legeplads. Der skal lægges fliser i de gule områder. De ser sådan ud: Tegn, hvordan fliserne kan være lag. Fx a b c d e f

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Newton, Einstein og Universets ekspansion

Newton, Einstein og Universets ekspansion Newon, Einsein og Universes ekspansion Bernhard Lind Shisad, Viborg Tekniske ymnasium Friedmann ligningerne beskriver sammenhængen mellem idsudviklingen af Universes udvidelse og densieen af sof og energi.

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Refera af Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Tirsdag den 15. december 2014 16. december

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Træningsplan UTMB.xlsx. Plan Løb Styrketræning Øvrig træning. Arme, mave, ryg. Timer høj intensite. Andet

Træningsplan UTMB.xlsx. Plan Løb Styrketræning Øvrig træning. Arme, mave, ryg. Timer høj intensite. Andet Uge Daoer Særlig Ande Tibeanere 4 S 4 1,00 8,50 9,50 68 11 0 0 39 Ma 23. januar 10 Ti 24. januar 1 1,25 10 7 On 25. januar 1 0,75 0,75 12 6 7 To 26. januar 12 7 Fr 27. januar 1 0,25 1,75 14 9 Lø 28. januar

Læs mere