tegnsprog Kursuskatalog 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tegnsprog Kursuskatalog 2015"

Transkript

1 egnsprog Kursuskaalog 2015

2 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede 12 Sikker i egnsprog 1 Øvrige kurser 1 Kursuskalender Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Velkommen il en ny kursussæson med masser af egnsprog! I dee kaalog finder du CFD s åbne kurser i egnsprog. CFD s hørende medarbejdere delager i kurserne, som også ilbydes andre professionelle, der arbejder med døve eller flerhandicappede døve. Pårørende il døve eller andre med ineresse for egnsprog og døves kulur er også velkomne. CFD s kompeene og erfarne egnsprogskonsulener sår for undervisningen. Herudover kan du blive undervis af en række andre døve gæseundervisere på kurserne. Nyhed Vi har o nye ilbud, som du kan læse mere om på side 12 og 1. 2

3 HVORDAN FINDER DU DIT NIVEAU? CFD s kurser i egnsprog har i al 12 niveauer. E kursusforløb er af en uges varighed, svarende il 0 lekioner i egnsprog. En lekion er 5 minuer. Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Niveaue siger derfor hurig fra kursus il kursus. Som hovedregel skal du have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau osv. Alernaiv skal du have færdigheder svarende il de kursus, du ønsker a følge. Du er alid velkommen il a konake underviserne på hvis du er i vivl om, hvilke kursusniveau du skal ilmelde dig. Du kan også konake egnsprogskonsulenerne via Lync. HVOR HOLDES KURSERNE? Vi udbyder som udgangspunk egnsprogskurserne i CFD s egne lokaler på Okobervej 22A, 2860 Søborg. E par gange om åre ilbyder vi egnsprogskurser i Nyborg. De konkree undervisningssed bliver anfør i velkomsbreve, som du får op il kurses afholdelse. HVORDAN TILMELDER DU DIG? Frisen for ilmelding er seks uger før kurses sar. Der er max. plads il 20 delagere på hver kursus. Tilmeldingen foregår efer førs-il-mølle-princippe. Hvis ilmeldingsfrisen er overskrede, er du velkommen il a konake Tegnsprogsuddannelsen på for a høre, om der alligevel er plads på de ønskede kursus. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på CFD s hjemmeside Du kan også sende en mail il kursussekreæren på Følgende informaioner skal med i mailen: Navn og konakdealjer Ev. arbejdsplads og adresse Fakureringsadresse (ev. EAN-nr.) adresse Tre-fire uger før kursussar modager delagerne informaion om kurses indhold, undervisningssed, mødeider, hvad forvenningerne er il forberedelse og hjemmearbejde sam en delagerlise. Afbud i forbindelse med sygdom eller anden årsag skal meddeles il kursussekreæren eller under viserne på HVAD KOSTER ET KURSUS? Prisen for e ugekursus er.500 kr. Øvrige kurser koser kr. pr. hele dag. Hvis du er ilmeld e kursus og alligevel bliver forhindre i a delage, er de vigig, a du melder afbud hurigs mulig il Sidse reidige afbud er 1 hverdage før kursussar. Herefer er din ilmelding bindende. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på 5

4 NIVEAU 1 HVAD KAN DU LÆRE? Kurse inroducerer dig il forskellige grupper af basisegn fra hverdagen for eksempel: Tegn inden for familien, beklædning, farver og mad, sam egn for al, ugedage og måneder. Du kommer også il a arbejde med håndalfabee. Du bliver ræne i a visualisere di egnsprog og gøre dig forsåelig ved hjælp af mimik og gesus. Naurlige egn og gøre ligesom - øvelser udgør derfor en sor del af kurse. På kurse får du informaion om de grundlæggende forskelle mellem egnsprog og egnsøe kommunikaion. Du får desuden en inrodukion il den elekroniske ordbog over dansk egnsprog så du selv har mulighed for a ilegne dig flere egn efer kurse. NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn hene fra hverdagen og arbejder videre med spørgeegn (HV-egn) sam benægende sæninger. Di gloseforråd bliver udvide med egn inden for emneområder som helbred og idsgloser. På kurse arbejder vi mere med egnsprogsgrammaik, så du lærer a anvende eksempelvis proformer og locus. Gruppevis rænes aflæsning og genforælling af hisorier, som underviserne præsenerer eller viser på dvd. Vi ræner desuden samale med udgangspunk i egn for fødevarer og møbler. Uge : januar 2015 Uge 5: augus 2015 Uge 9: februar 2015 Uge 7: sepember 2015 Tegnsprog for begyndere Visuel kommunikaion, mimik og gesus HVEM KAN DELTAGE? De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau. NIVEAU 2 HVAD KAN DU LÆRE? Vi følger op på emner gennemgåe på niveau 1, så du kommer il a beherske håndalfabee og basisegn fra hverdagen. Di egnforråd bliver udvide gennem emneområder som sørre danske byer, møbler, erhverv og spor. Kurse inroducerer dig il spørgeegn (HVegn) og benægende sæninger. Kurse inroducerer dig desuden il begyndende egnsprogsgrammaik som proformer og pegninger. Du kommer il a øve aflæsning af hisorier, som underviserne foræller, eller som vises på dvd. Med udgangspunk i udvalge billeder skal du også selv forælle små hisorier på egnsprog. Uge 16: april 2015 Uge 7: november 2015 De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. 6 7

5 NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker og uddyber egnsprogselemener fra idligere niveauer. Vi arbejder videre med idsgloser, egnsprogsgrammaik og aflæsningsøvelser. Du bliver inroducere il egn for lande og europæiske byer som udgangspunk for samale om dine bedse rejseoplevelser. Du kommer også il a øve dig i a forælle om akuelle emner fra aviser og v. Kurse inroducerer dig il mundhåndsysem og desuden il egns opbygning. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine færdigheder i egnsprog. Uge 11: mars 2015 Uge 5: november 2015 NIVEAU 6 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn afled af al, mundhåndsysem og andre elemener fra idligere niveauer. Vi øger fokus på egnsprogsgrammaik ved a arbejde videre med proformer, locus sam synsvinkelskif, og inroducerer desuden begrebe egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger i eksempelvis fleral eller hyppighed. Du kommer il a øve samale om arbejdsrelaerede emner og fremvise egen hisorie som aflæsningsøvelse. Vi diskuerer dagens nyheder fra aviser og v og akuelle nyheder fra døves verden. Du kommer desuden il a ræne aflæsning af dvd sam dialog mellem o døve. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Tegnsprog på mellemniveau Dagligdags kommunikaion og forælling HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a kursiser på mellemniveau har kendskab il grundelemenerne i egnsprog og kan formulere sig i simple sæninger om dagligdags emner. Kursiserne har desuden e god kendskab il brugen af proformer, negaioner og locus, og de er mere sikre i brugen af egn. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau, inden du delager på niveau 5, og niveau 5 inden du delager på niveau 6 Efer niveau og 6 vil du blive inviere il TUS egnsprogsudviklingssamale. Her vil du sammen med dine undervisere ale om di nuværende egnsprogsniveau og få vejledning i forhold il din videre egnsprogsudvikling. NIVEAU 5 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker håndalfabee og mundhåndsyseme, og vi arbejder med grammaiske elemener som pegninger, locus og synsvinkelskif. Du kommer il a øve samale og aflæsning i mindre grupper sam diskussion af akuelle emner fra aviser og v. Vi skal sammen oversæe en dansk eks (hisorie) il dansk egnsprog, og du skal derudover forælle en selvvalg personlig hisorie på egnsprog (forbered hjemmefra). Kurse inroducerer dig il egn, der knyer sig il inime ing som kærlighed, sex og følelser. Vi arbejder desuden med alaflede egn. Uge 9: sepember 2015 Uge 0: sepember og 1. okober 2015 sam Uge : okober

6 Tegnsprog for øvede Tegnaflæsning, samale og grammaik HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a øvede kursiser har en vis sikkerhed i aflæsning af egn og dagligdags kommunikaion med døve. Desuden er de i sand il a oversæe simple danske ekser il egnsprog. Kursiserne er forrolige med brugen af egnrumme via eksempelvis locus og pegninger. Kursernes indhold bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 7, inden du delager på niveau 8, og niveau 8 inden du delager på niveau 9 Efer niveau 8 evaluerer underviserne sammen med den enkele kursis de opnåede egnsprogsfærdigheder i forbindelse med en TUS egnsprogsudviklingssamale. NIVEAU 7 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker emneområder fra idligere niveauer eksempelvis samaleøvelser om udvalge emner og andre småøvelser. Du kommer il a øve videre med aflæsning og genforælling fra dvd sam fra dialog mellem o døve. Gennem egnsprogsanalyse sæer vi fokus på grammaiske elemener som proformer, pegninger, egnmodifikaion og genopagende egn. Vi arbejder også med homonymer (danske ord der har flere beydninger). Med udgangspunk i billeder, som du ager med hjemmefra, laver du e oplæg på egnsprog for de andre kursiser. I løbe af ugen vil der være e oplæg på egnsprog om e akuel emne. Uge 2: 1.-. juni 2015 i Søborg sam Uge 26: juni 2015 i Nyborg NIVEAU 8 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egnsprogselemener fra idligere kursusmoduler for eksempel egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger og hyppighed. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam samaleøvelser om udvalge emneområder Kurse inroducerer dig il brug af danske vendinger i egnsprog, og gennemgår forskellige danske ord, der har flere egnvarianer. Du skal forberede e oplæg om en selvvalg psykiarisk diagnose. Herudover kommer du il a holde e oplæg, der skal danne udgangspunk for diskussion i gruppen. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Uge 10: 2.-. mars 2015 sam Uge 1: mars 2015 NIVEAU 9 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker egnsprogselemener fra idligere niveauer og laver egnsprogsanalyse med særlig fokus på egnsprogsgrammaik. Kursisernes egnsprogsniveau er nu så høj, a de er mulig for dem a forholde sig il forskellige sprogkoder og sprogilpasning. Tidslinjen er nu en inegrere del af kursisernes egnsprog. Du kommer il a øve dig i a genforælle en dansk eks på egnsprog. Vi arbejder desuden videre med aflæsnings- og samaleøvelser inden for udvalge emneområder, sam diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døveverdenen. Kursiserne kommer skifevis med e oplæg il diskussion på egnsprog. Uge 20: maj 2015 i Nyborg sam Uge 2: juni 2015 i Søborg 10 11

7 ØVRIGE KURSER Sikker i egnsprog Grammaik, samale og personlig kommunikaion HVEM KAN DELTAGE? Kursiserne på dee niveau er nu så forrolige med a kommunikere på egnsprog, a der kan arbejdes mere præcis med den enkeles personlige kommunikaion eksempelvis gennem videoopagelse, grammaik, samale og personlig kommunikaion. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. NIVEAU 10 HVAD KAN DU LÆRE? Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og arbejder videre med a genforælle danske ekser på egnsprog. Du kommer il a lave øvelser med fokus på egnhomonymer (egn der har flere beydninger). Vi diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døvever- denen. Vi ræner desuden aflæsning i forbindelse med e oplæg fra en gæseunderviser. Di egnsprog bliver evaluere af underviserne, og du modager individuel vejledning. Uge : okober 2015 sam Uge 6: november 2015 NIVEAU 11 HVAD KAN DU LÆRE? Di egnforråd bliver udvide gennem diskussion af akuelle emner. Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og øver os i a idenificere og bruge idslinjer i sproge. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam oversæelse af danske ekser il egnsprog. Og vi forsæer arbejde med sproglige ilpasninger. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. Uge 18: april 2015 sam Uge 22: maj 2015 Nyhed NIVEAU 12 HVAD KAN DU LÆRE? Vi har fokus på rymen i egnsproge, mimikken og dens indflydelse på sproge og vi arbejder videre med sproglig ilpasning. Aflæsningsøvelser forsæer vi med, og der er mulighed for a arbejde videre med egnsprogselemener, som I selv er med il a definere. Uge 9: 0. november- 2.december 2015 sam Uge 51: december 2015 TEORI 1 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg. Kursiserne får en grundlæggende inrodukion il CFD: Arbejdspladser, forskellige poliikker og adminisraive ruiner bliver gennemgåe. Vi besøger desuden e par af CFD s forskellige adresser. Kurse henvender sig il nyansae medarbejdere på CFD og udbydes derfor udelukkende inern. Uge 1: okober 2015 TEORI 2 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på besøg rund i Sorkøbenhavn. Kursiserne vil sife bekendskab med en række vigige organisaioner indenfor døvesamfunde som f.eks. Døveforeningen af 1866, Døves Kirke i København, Danske Døves Landsforbund, Døvefilm m.m. Der vil være en række oplæg om forhold af beydning for døves kulur og hisorie. De skal bibringe delagerne en sørre forsåelse for, hvad de vil sige a være døv. Der lægges op il en høj grad af delagerinvolvering og diskussioner i plenum. Uge 19:.-8. maj 2015 Pris for ekserne delagere:.500 kr. Nyhed FORMEL OG UFORMEL DIALOG Efer niveau 7 kan du ilmelde dig dee kursus, hvor fokus vil være på a få endnu mere flow i dialogen. Vi kigger også på de mange nuancer i dansk egnsprog, og hvordan du ilpasser si sprog il modageren. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge : 20. januar 2015, , 21. januar 2015, og 22. januar Pris for ekserne delagere: kr. MERE TRÆNING I AFLÆSNING Efer niveau 5 kan du ilmelde dig e kursus i aflæsning og produkion af mundhåndsysem og håndalfabe. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 5: 26. januar 2015, , 27. januar 2015, og 28. januar 2015, Pris for ekserne delagere: kr. MERE VISUEL TRÆNING For a blive bedre il a ænke visuel kan du efer niveau ilmelde dig dee kursus, hvor vi særlig fokuserer på proformer og locus. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 6: 2. februar 2015, ,. februar ,. februar Pris for ekserne delagere: kr. 12 1

8 Kursuskalender 2015 uge sar slu sed NIVEAU 1 Uge 9 2/02/15 27/02/15 NIVEAU 1 Uge 7 07/09/15 11/09/15 NIVEAU 2 Uge 16 1/0/15 17/0/15 NIVEAU 2 Uge 7 16/11/15 20/11/15 NIVEAU Uge 12/01/15 16/01/15 NIVEAU Uge 5 2/08/15 28/08/15 NIVEAU Uge 11 09/0/15 1/0/15 NIVEAU Uge 5 02/11/15 06/11/15 NIVEAU 5 Uge 9 21/09/15 25/09/15 NIVEAU 6 Uge 0 29/09/15 01/10/15 Uge 19/10/15 20/10/15 NIVEAU 7 Uge 2 01/06/15 0/06/15 Søborg Uge 26 22/06/15 2/06/15 Nyborg NIVEAU 8 Uge 10 02/0/15 0/0/15 Uge 1 2/0/15 2/0/15 NIVEAU 9 Uge 20 11/05/15 1/05/15 Nyborg Uge 2 09/06/15 10/06/15 Søborg NIVEAU 10 Uge 21/10/15 2/10/15 Uge 6 10/11/15 11/11/15 NIVEAU 11 Uge 18 27/0/15 29/0/15 Uge 22 27/05/15 28/05/15 NIVEAU 12 Uge 9 0/11/15 02/12/15 Uge 51 1/12/15 15/12/15 uge dag 1 Dag 2 Dag TEORI 1 Uge 1 05/10/15 09/10/15 TEORI 2 Uge 19 0/05/15 08/05/15 FORMEL OG Uge 20/01/15 21/05/15 22/01/15 UFORMEL DIALog MERE TRÆNING Uge 5 26/01/15 27/01/15 28/01/15 I AFLÆSNING MERE VISUEL Uge 6 02/02/15 0/02/15 0/02/15 TRÆNIng januar februar mars april maj juni 1 S 1 S 1 o 1 f 1 M 1 2 F 2 M 2 MERE 6 M l 2 2 l VISUEL f S o S o TRÆNING o 8 l M 19 7 M S 5 5 f 5 T 6 f 6 f 6 M 6 15 o 6 l 6 o 7 l 7 l S 7 eori 2 8 S 8 S 8 o 8 f 8 M 8 2 F 9 M 9 7 M l 9 9 l f 10 S 10 o 10 9 S 11 o 11 o 11 l 11 M M S f 12 1 f 1 f 1 M 1 16 o 1 9 l 1 o 1 l 1 l S 1 15 S 15 S 15 o 15 f 15 M f 16 M 16 8 M l f 17 2 l 17 S 17 o 17 S 18 o 18 o 18 l 18 M M 19 T S f FORMEL OG F 20 f 20 M o 20 l 20 o 21 UFORMEL L 21 l 21 T S 21 T 22 DIALOG S 22 S 22 O 22 F 22 M F 2 M 2 9 M 2 1 T 2 L L 2 T f 2 S 2 O 2 S 25 O 25 O 25 L 25 M T 25 M 26 MERE 5 T s 26 T 26 f TRÆNING I F 27 1 f 27 M o 27 l 27 o 28 AFLÆSNING l 28 l 28 T S S 29 O F 29 M F L 0 1 M 0 1 T 0 L S 0 1 T 0 juli augus sepember okober november december o 1 l 1 T S 1 T 1 2 S 2 o 2 f 2 M 2 5 o f l M 2 f l S o f S 5 o 5 l 5 M l 5 M S f S 6 7 f 7 M 7 7 o 7 l 7 M 7 50 o 8 l S 8 8 eori 1 9 S 9 o 9 f 9 M 9 6 o 9 f 10 M l l f 11 1 S 11 o f 11 S 12 o 12 l 12 M l 12 M S 1 1 f 1 S 1 1 f 1 M 1 8 o 1 l 1 M 1 51 o 15 l S S 16 o 16 f 16 M 16 7 o 16 f 17 M l l f 18 S 18 o 18 f 18 S 19 o 19 l 19 M l 19 M s f 20 2 S f 21 M 21 9 o 21 L 21 M O 22 L 22 T 22 T 22 S T 2 S 2 O 2 F 2 10 M 2 8 o 2 F 2 M 2 5 T 2 L L 25 T 25 F 25 5 S 25 O 25 F 25 S 26 O 26 l 26 M L 26 m s f 27 s f 28 M 28 0 o 28 L 28 M 28 1 O 29 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 T 0 S 0 O 0 6 F 0 M 0 12 O 0 F 1 M 1 L 1 T

9 CFD Okobervej 22A 2860 Søborg Tlf

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links Nr. 2 juli 2009 ISSN 1395-7414 udgive af søfarens Arbejdsmiljøråd The 8 Safey Links A regular inervals in recen years, Seahealh Denmark has been asked abou how o creae a good corporae safey culure and

Læs mere

Træningsplan UTMB.xlsx. Plan Løb Styrketræning Øvrig træning. Arme, mave, ryg. Timer høj intensite. Andet

Træningsplan UTMB.xlsx. Plan Løb Styrketræning Øvrig træning. Arme, mave, ryg. Timer høj intensite. Andet Uge Daoer Særlig Ande Tibeanere 4 S 4 1,00 8,50 9,50 68 11 0 0 39 Ma 23. januar 10 Ti 24. januar 1 1,25 10 7 On 25. januar 1 0,75 0,75 12 6 7 To 26. januar 12 7 Fr 27. januar 1 0,25 1,75 14 9 Lø 28. januar

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Geodæisk Insiu før og efer GIER GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Sasgeodæ, dr. scien. Knud Poder 1 Beregningsopgave med konsekvenser 1.1 Opgaven I 1953 fik Geodæisk Insius afdeling GA1 en sørre beregningsopgave,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 42663 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL-

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere