tegnsprog Kursuskatalog 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tegnsprog Kursuskatalog 2015"

Transkript

1 egnsprog Kursuskaalog 2015

2 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede 12 Sikker i egnsprog 1 Øvrige kurser 1 Kursuskalender Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Velkommen il en ny kursussæson med masser af egnsprog! I dee kaalog finder du CFD s åbne kurser i egnsprog. CFD s hørende medarbejdere delager i kurserne, som også ilbydes andre professionelle, der arbejder med døve eller flerhandicappede døve. Pårørende il døve eller andre med ineresse for egnsprog og døves kulur er også velkomne. CFD s kompeene og erfarne egnsprogskonsulener sår for undervisningen. Herudover kan du blive undervis af en række andre døve gæseundervisere på kurserne. Nyhed Vi har o nye ilbud, som du kan læse mere om på side 12 og 1. 2

3 HVORDAN FINDER DU DIT NIVEAU? CFD s kurser i egnsprog har i al 12 niveauer. E kursusforløb er af en uges varighed, svarende il 0 lekioner i egnsprog. En lekion er 5 minuer. Kurserne er bygge op med en forvenning om, a kursiserne har mulighed for a ilegne sig og øve prakiske egnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Niveaue siger derfor hurig fra kursus il kursus. Som hovedregel skal du have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau osv. Alernaiv skal du have færdigheder svarende il de kursus, du ønsker a følge. Du er alid velkommen il a konake underviserne på hvis du er i vivl om, hvilke kursusniveau du skal ilmelde dig. Du kan også konake egnsprogskonsulenerne via Lync. HVOR HOLDES KURSERNE? Vi udbyder som udgangspunk egnsprogskurserne i CFD s egne lokaler på Okobervej 22A, 2860 Søborg. E par gange om åre ilbyder vi egnsprogskurser i Nyborg. De konkree undervisningssed bliver anfør i velkomsbreve, som du får op il kurses afholdelse. HVORDAN TILMELDER DU DIG? Frisen for ilmelding er seks uger før kurses sar. Der er max. plads il 20 delagere på hver kursus. Tilmeldingen foregår efer førs-il-mølle-princippe. Hvis ilmeldingsfrisen er overskrede, er du velkommen il a konake Tegnsprogsuddannelsen på for a høre, om der alligevel er plads på de ønskede kursus. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på CFD s hjemmeside Du kan også sende en mail il kursussekreæren på Følgende informaioner skal med i mailen: Navn og konakdealjer Ev. arbejdsplads og adresse Fakureringsadresse (ev. EAN-nr.) adresse Tre-fire uger før kursussar modager delagerne informaion om kurses indhold, undervisningssed, mødeider, hvad forvenningerne er il forberedelse og hjemmearbejde sam en delagerlise. Afbud i forbindelse med sygdom eller anden årsag skal meddeles il kursussekreæren eller under viserne på HVAD KOSTER ET KURSUS? Prisen for e ugekursus er.500 kr. Øvrige kurser koser kr. pr. hele dag. Hvis du er ilmeld e kursus og alligevel bliver forhindre i a delage, er de vigig, a du melder afbud hurigs mulig il Sidse reidige afbud er 1 hverdage før kursussar. Herefer er din ilmelding bindende. Du kan ilmelde dig egnsprogskurserne via den elekroniske ilmeldingsformular på 5

4 NIVEAU 1 HVAD KAN DU LÆRE? Kurse inroducerer dig il forskellige grupper af basisegn fra hverdagen for eksempel: Tegn inden for familien, beklædning, farver og mad, sam egn for al, ugedage og måneder. Du kommer også il a arbejde med håndalfabee. Du bliver ræne i a visualisere di egnsprog og gøre dig forsåelig ved hjælp af mimik og gesus. Naurlige egn og gøre ligesom - øvelser udgør derfor en sor del af kurse. På kurse får du informaion om de grundlæggende forskelle mellem egnsprog og egnsøe kommunikaion. Du får desuden en inrodukion il den elekroniske ordbog over dansk egnsprog så du selv har mulighed for a ilegne dig flere egn efer kurse. NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn hene fra hverdagen og arbejder videre med spørgeegn (HV-egn) sam benægende sæninger. Di gloseforråd bliver udvide med egn inden for emneområder som helbred og idsgloser. På kurse arbejder vi mere med egnsprogsgrammaik, så du lærer a anvende eksempelvis proformer og locus. Gruppevis rænes aflæsning og genforælling af hisorier, som underviserne præsenerer eller viser på dvd. Vi ræner desuden samale med udgangspunk i egn for fødevarer og møbler. Uge : januar 2015 Uge 5: augus 2015 Uge 9: februar 2015 Uge 7: sepember 2015 Tegnsprog for begyndere Visuel kommunikaion, mimik og gesus HVEM KAN DELTAGE? De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 1, inden du delager på niveau 2, og niveau 2 inden du delager på niveau. NIVEAU 2 HVAD KAN DU LÆRE? Vi følger op på emner gennemgåe på niveau 1, så du kommer il a beherske håndalfabee og basisegn fra hverdagen. Di egnforråd bliver udvide gennem emneområder som sørre danske byer, møbler, erhverv og spor. Kurse inroducerer dig il spørgeegn (HVegn) og benægende sæninger. Kurse inroducerer dig desuden il begyndende egnsprogsgrammaik som proformer og pegninger. Du kommer il a øve aflæsning af hisorier, som underviserne foræller, eller som vises på dvd. Med udgangspunk i udvalge billeder skal du også selv forælle små hisorier på egnsprog. Uge 16: april 2015 Uge 7: november 2015 De kræver ine forudgående kendskab il egnsprog a delage på førse niveau af Tegnsprog for begyndere. Kurse er åben for alle med ineresse for egnsprog og døves kulur. 6 7

5 NIVEAU HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker og uddyber egnsprogselemener fra idligere niveauer. Vi arbejder videre med idsgloser, egnsprogsgrammaik og aflæsningsøvelser. Du bliver inroducere il egn for lande og europæiske byer som udgangspunk for samale om dine bedse rejseoplevelser. Du kommer også il a øve dig i a forælle om akuelle emner fra aviser og v. Kurse inroducerer dig il mundhåndsysem og desuden il egns opbygning. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine færdigheder i egnsprog. Uge 11: mars 2015 Uge 5: november 2015 NIVEAU 6 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egn afled af al, mundhåndsysem og andre elemener fra idligere niveauer. Vi øger fokus på egnsprogsgrammaik ved a arbejde videre med proformer, locus sam synsvinkelskif, og inroducerer desuden begrebe egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger i eksempelvis fleral eller hyppighed. Du kommer il a øve samale om arbejdsrelaerede emner og fremvise egen hisorie som aflæsningsøvelse. Vi diskuerer dagens nyheder fra aviser og v og akuelle nyheder fra døves verden. Du kommer desuden il a ræne aflæsning af dvd sam dialog mellem o døve. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Tegnsprog på mellemniveau Dagligdags kommunikaion og forælling HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a kursiser på mellemniveau har kendskab il grundelemenerne i egnsprog og kan formulere sig i simple sæninger om dagligdags emner. Kursiserne har desuden e god kendskab il brugen af proformer, negaioner og locus, og de er mere sikre i brugen af egn. Tegnsprogskurserne bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau, inden du delager på niveau 5, og niveau 5 inden du delager på niveau 6 Efer niveau og 6 vil du blive inviere il TUS egnsprogsudviklingssamale. Her vil du sammen med dine undervisere ale om di nuværende egnsprogsniveau og få vejledning i forhold il din videre egnsprogsudvikling. NIVEAU 5 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker håndalfabee og mundhåndsyseme, og vi arbejder med grammaiske elemener som pegninger, locus og synsvinkelskif. Du kommer il a øve samale og aflæsning i mindre grupper sam diskussion af akuelle emner fra aviser og v. Vi skal sammen oversæe en dansk eks (hisorie) il dansk egnsprog, og du skal derudover forælle en selvvalg personlig hisorie på egnsprog (forbered hjemmefra). Kurse inroducerer dig il egn, der knyer sig il inime ing som kærlighed, sex og følelser. Vi arbejder desuden med alaflede egn. Uge 9: sepember 2015 Uge 0: sepember og 1. okober 2015 sam Uge : okober

6 Tegnsprog for øvede Tegnaflæsning, samale og grammaik HVEM KAN DELTAGE? Vi forvener, a øvede kursiser har en vis sikkerhed i aflæsning af egn og dagligdags kommunikaion med døve. Desuden er de i sand il a oversæe simple danske ekser il egnsprog. Kursiserne er forrolige med brugen af egnrumme via eksempelvis locus og pegninger. Kursernes indhold bygger naurlig videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have gennemgåe niveau 7, inden du delager på niveau 8, og niveau 8 inden du delager på niveau 9 Efer niveau 8 evaluerer underviserne sammen med den enkele kursis de opnåede egnsprogsfærdigheder i forbindelse med en TUS egnsprogsudviklingssamale. NIVEAU 7 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker emneområder fra idligere niveauer eksempelvis samaleøvelser om udvalge emner og andre småøvelser. Du kommer il a øve videre med aflæsning og genforælling fra dvd sam fra dialog mellem o døve. Gennem egnsprogsanalyse sæer vi fokus på grammaiske elemener som proformer, pegninger, egnmodifikaion og genopagende egn. Vi arbejder også med homonymer (danske ord der har flere beydninger). Med udgangspunk i billeder, som du ager med hjemmefra, laver du e oplæg på egnsprog for de andre kursiser. I løbe af ugen vil der være e oplæg på egnsprog om e akuel emne. Uge 2: 1.-. juni 2015 i Søborg sam Uge 26: juni 2015 i Nyborg NIVEAU 8 HVAD KAN DU LÆRE? Vi repeerer egnsprogselemener fra idligere kursusmoduler for eksempel egnmodifikaion med særlig fokus på bøjninger og hyppighed. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam samaleøvelser om udvalge emneområder Kurse inroducerer dig il brug af danske vendinger i egnsprog, og gennemgår forskellige danske ord, der har flere egnvarianer. Du skal forberede e oplæg om en selvvalg psykiarisk diagnose. Herudover kommer du il a holde e oplæg, der skal danne udgangspunk for diskussion i gruppen. I forbindelse med undervisningen vil du blive inviere il en TUS egnsprogsudviklingssamale, hvor du sammen med dine undervisere aler om dine egnsprogsfærdigheder. Uge 10: 2.-. mars 2015 sam Uge 1: mars 2015 NIVEAU 9 HVAD KAN DU LÆRE? Vi genopfrisker egnsprogselemener fra idligere niveauer og laver egnsprogsanalyse med særlig fokus på egnsprogsgrammaik. Kursisernes egnsprogsniveau er nu så høj, a de er mulig for dem a forholde sig il forskellige sprogkoder og sprogilpasning. Tidslinjen er nu en inegrere del af kursisernes egnsprog. Du kommer il a øve dig i a genforælle en dansk eks på egnsprog. Vi arbejder desuden videre med aflæsnings- og samaleøvelser inden for udvalge emneområder, sam diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døveverdenen. Kursiserne kommer skifevis med e oplæg il diskussion på egnsprog. Uge 20: maj 2015 i Nyborg sam Uge 2: juni 2015 i Søborg 10 11

7 ØVRIGE KURSER Sikker i egnsprog Grammaik, samale og personlig kommunikaion HVEM KAN DELTAGE? Kursiserne på dee niveau er nu så forrolige med a kommunikere på egnsprog, a der kan arbejdes mere præcis med den enkeles personlige kommunikaion eksempelvis gennem videoopagelse, grammaik, samale og personlig kommunikaion. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. NIVEAU 10 HVAD KAN DU LÆRE? Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og arbejder videre med a genforælle danske ekser på egnsprog. Du kommer il a lave øvelser med fokus på egnhomonymer (egn der har flere beydninger). Vi diskuerer akuelle emner fra aviser og v sam døvever- denen. Vi ræner desuden aflæsning i forbindelse med e oplæg fra en gæseunderviser. Di egnsprog bliver evaluere af underviserne, og du modager individuel vejledning. Uge : okober 2015 sam Uge 6: november 2015 NIVEAU 11 HVAD KAN DU LÆRE? Di egnforråd bliver udvide gennem diskussion af akuelle emner. Vi analyserer en egnsprogsforælling med særlig fokus på grammaiske elemener og øver os i a idenificere og bruge idslinjer i sproge. Vi arbejder videre med aflæsnings- og genforællingsøvelser sam oversæelse af danske ekser il egnsprog. Og vi forsæer arbejde med sproglige ilpasninger. Du bliver opage på video, så du sammen med underviserne kan gennemgå din egnsprogsforælling. Uge 18: april 2015 sam Uge 22: maj 2015 Nyhed NIVEAU 12 HVAD KAN DU LÆRE? Vi har fokus på rymen i egnsproge, mimikken og dens indflydelse på sproge og vi arbejder videre med sproglig ilpasning. Aflæsningsøvelser forsæer vi med, og der er mulighed for a arbejde videre med egnsprogselemener, som I selv er med il a definere. Uge 9: 0. november- 2.december 2015 sam Uge 51: december 2015 TEORI 1 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg. Kursiserne får en grundlæggende inrodukion il CFD: Arbejdspladser, forskellige poliikker og adminisraive ruiner bliver gennemgåe. Vi besøger desuden e par af CFD s forskellige adresser. Kurse henvender sig il nyansae medarbejdere på CFD og udbydes derfor udelukkende inern. Uge 1: okober 2015 TEORI 2 Kurse afholdes dels på CFD, Okobervej 22A, 2860 Søborg dels på besøg rund i Sorkøbenhavn. Kursiserne vil sife bekendskab med en række vigige organisaioner indenfor døvesamfunde som f.eks. Døveforeningen af 1866, Døves Kirke i København, Danske Døves Landsforbund, Døvefilm m.m. Der vil være en række oplæg om forhold af beydning for døves kulur og hisorie. De skal bibringe delagerne en sørre forsåelse for, hvad de vil sige a være døv. Der lægges op il en høj grad af delagerinvolvering og diskussioner i plenum. Uge 19:.-8. maj 2015 Pris for ekserne delagere:.500 kr. Nyhed FORMEL OG UFORMEL DIALOG Efer niveau 7 kan du ilmelde dig dee kursus, hvor fokus vil være på a få endnu mere flow i dialogen. Vi kigger også på de mange nuancer i dansk egnsprog, og hvordan du ilpasser si sprog il modageren. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge : 20. januar 2015, , 21. januar 2015, og 22. januar Pris for ekserne delagere: kr. MERE TRÆNING I AFLÆSNING Efer niveau 5 kan du ilmelde dig e kursus i aflæsning og produkion af mundhåndsysem og håndalfabe. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 5: 26. januar 2015, , 27. januar 2015, og 28. januar 2015, Pris for ekserne delagere: kr. MERE VISUEL TRÆNING For a blive bedre il a ænke visuel kan du efer niveau ilmelde dig dee kursus, hvor vi særlig fokuserer på proformer og locus. Kurse srækker sig over re x re lekioner. Du kan enen ilmelde dig fysisk undervisning i Søborg eller undervisning via videokonferenceudsyr fra Skaboeshusevej i Nyborg. Uge 6: 2. februar 2015, ,. februar ,. februar Pris for ekserne delagere: kr. 12 1

8 Kursuskalender 2015 uge sar slu sed NIVEAU 1 Uge 9 2/02/15 27/02/15 NIVEAU 1 Uge 7 07/09/15 11/09/15 NIVEAU 2 Uge 16 1/0/15 17/0/15 NIVEAU 2 Uge 7 16/11/15 20/11/15 NIVEAU Uge 12/01/15 16/01/15 NIVEAU Uge 5 2/08/15 28/08/15 NIVEAU Uge 11 09/0/15 1/0/15 NIVEAU Uge 5 02/11/15 06/11/15 NIVEAU 5 Uge 9 21/09/15 25/09/15 NIVEAU 6 Uge 0 29/09/15 01/10/15 Uge 19/10/15 20/10/15 NIVEAU 7 Uge 2 01/06/15 0/06/15 Søborg Uge 26 22/06/15 2/06/15 Nyborg NIVEAU 8 Uge 10 02/0/15 0/0/15 Uge 1 2/0/15 2/0/15 NIVEAU 9 Uge 20 11/05/15 1/05/15 Nyborg Uge 2 09/06/15 10/06/15 Søborg NIVEAU 10 Uge 21/10/15 2/10/15 Uge 6 10/11/15 11/11/15 NIVEAU 11 Uge 18 27/0/15 29/0/15 Uge 22 27/05/15 28/05/15 NIVEAU 12 Uge 9 0/11/15 02/12/15 Uge 51 1/12/15 15/12/15 uge dag 1 Dag 2 Dag TEORI 1 Uge 1 05/10/15 09/10/15 TEORI 2 Uge 19 0/05/15 08/05/15 FORMEL OG Uge 20/01/15 21/05/15 22/01/15 UFORMEL DIALog MERE TRÆNING Uge 5 26/01/15 27/01/15 28/01/15 I AFLÆSNING MERE VISUEL Uge 6 02/02/15 0/02/15 0/02/15 TRÆNIng januar februar mars april maj juni 1 S 1 S 1 o 1 f 1 M 1 2 F 2 M 2 MERE 6 M l 2 2 l VISUEL f S o S o TRÆNING o 8 l M 19 7 M S 5 5 f 5 T 6 f 6 f 6 M 6 15 o 6 l 6 o 7 l 7 l S 7 eori 2 8 S 8 S 8 o 8 f 8 M 8 2 F 9 M 9 7 M l 9 9 l f 10 S 10 o 10 9 S 11 o 11 o 11 l 11 M M S f 12 1 f 1 f 1 M 1 16 o 1 9 l 1 o 1 l 1 l S 1 15 S 15 S 15 o 15 f 15 M f 16 M 16 8 M l f 17 2 l 17 S 17 o 17 S 18 o 18 o 18 l 18 M M 19 T S f FORMEL OG F 20 f 20 M o 20 l 20 o 21 UFORMEL L 21 l 21 T S 21 T 22 DIALOG S 22 S 22 O 22 F 22 M F 2 M 2 9 M 2 1 T 2 L L 2 T f 2 S 2 O 2 S 25 O 25 O 25 L 25 M T 25 M 26 MERE 5 T s 26 T 26 f TRÆNING I F 27 1 f 27 M o 27 l 27 o 28 AFLÆSNING l 28 l 28 T S S 29 O F 29 M F L 0 1 M 0 1 T 0 L S 0 1 T 0 juli augus sepember okober november december o 1 l 1 T S 1 T 1 2 S 2 o 2 f 2 M 2 5 o f l M 2 f l S o f S 5 o 5 l 5 M l 5 M S f S 6 7 f 7 M 7 7 o 7 l 7 M 7 50 o 8 l S 8 8 eori 1 9 S 9 o 9 f 9 M 9 6 o 9 f 10 M l l f 11 1 S 11 o f 11 S 12 o 12 l 12 M l 12 M S 1 1 f 1 S 1 1 f 1 M 1 8 o 1 l 1 M 1 51 o 15 l S S 16 o 16 f 16 M 16 7 o 16 f 17 M l l f 18 S 18 o 18 f 18 S 19 o 19 l 19 M l 19 M s f 20 2 S f 21 M 21 9 o 21 L 21 M O 22 L 22 T 22 T 22 S T 2 S 2 O 2 F 2 10 M 2 8 o 2 F 2 M 2 5 T 2 L L 25 T 25 F 25 5 S 25 O 25 F 25 S 26 O 26 l 26 M L 26 m s f 27 s f 28 M 28 0 o 28 L 28 M 28 1 O 29 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 T 0 S 0 O 0 6 F 0 M 0 12 O 0 F 1 M 1 L 1 T

9 CFD Okobervej 22A 2860 Søborg Tlf

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

VI VIL GERNE MØDES MED DIG

VI VIL GERNE MØDES MED DIG VI VIL GERNE MØDES MED DIG Du skal vide, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at se vores skole. Du skal være velkommen. 2013 Start på højskolen

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere