Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status 2010."

Transkript

1 Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status Det var først på IALP konferencen i Edinburgh i 1983, det gik op for mig, at der i hele verden eksisterer andre åndedræts-stemme- og talemetoder end Forchhammers Auditivt Analytiske metode og Sven Smiths Accentmetode, som jeg havde lært på min grunduddannelse. En hollandsk kollega, Joopi Kuyper, fortalte om de hollandske metoder og om Pahn og Coblenzer og argumenterede for vigtigheden af at kende flere forskellige metoder for at kunne imødekomme klienternes forskellige behov. I tog jeg Coblenzers tre første kursusdele i Schweiz og var på studieophold hos ham i Wien i I 1988 holdt jeg sabbatår og var handelsrejsende i Coblenzer. I årene gentog jeg kurserne i Schweiz og tog også den fjerde og sidste kursusdel, Interpretation, hos professor Coblenzer selv. Hver gang, jeg kom hjem fra et kursus og havde lært nye teknikker, afprøvede jeg dem på mine klienter, voksne og børn med stemmelidelser, dysartri og andre talelidelser, og de viste sig - ofte til min egen overraskelse at give særdeles gode resultater. Når jeg videregiver teknikkerne til kolleger, kan jeg derfor altid sammenholde dem med egne erfaringer og nøjagtigt beskrive deres formål og forventede effekt i arbejdet med forskellige tale-og stemmeproblemer. I 1994 modtog jeg som eneste skandinav et certifikat af professor Coblenzer, der godkender mig som underviser af metoden. Som følge heraf oprettede jeg i 1996 VRF-uddannelsen her i landet og har siden afholdt kurser på de forskellige niveauer hvert eneste år, siden 2005 også i Norge. På grund af alder er jeg nu så småt ved at trappe ned. For at VRF-metoden, der har vist sig som et effektivt arbejdsredskab i det logopædiske arbejde, kan bevares rent og uforfalsket, skriver jeg denne artikel og vil i de kommende år arbejde på at uddanne og certificere nye instruktører.

2 2. Om VRF. Definition. Vejrtrækningsrytmisk fonation, VRF, betyder, at man tilpasser længden på sine talte og sungne fraser til sin naturlige, individuelle vejrtrækningsrytme og ikke omvendt lader tankeindholdet styre talestrømmen, så vejrtrækningen kommer til at halte bagefter med vilkårlige, dybe indhalinger. VRF er også det danske navn på en metode, der i løbet af 1960 erne blev udviklet af professor Horst Coblenzer under navnet AAP (Atemrhythmisch Angepasste Phonation). Et beskedent navn, kan man synes, på en omfattende, holistisk metode, som imidlertid klart understreger hvilken afgørende vægt, Coblenzer selv tillægger princippet om, at taleinspirationen skal være naturlig og fysiologisk, hurtig, lydløs og uden besvær, og aldrig vilkårligt snappende forud for eller midt under den talte frase. Metoden kunne med lige så stor ret have heddet: Den rytmisk-intentionelle metode eller: Den fysiologiske, partnerorienterede metode. Da det er umuligt med få ord at give et udtømmende signalement, står det grundlæggende princip, VRF, emblematisk som navn for hele metoden. Professor Coblenzer og hans metode. Horst Coblenzer blev født den 1. august 1927 i Bochum i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen og blev uddannet som skuespiller ved Bochum Teater. I 1949 blev han ansat som skuespiller og senere Sprachmeister i Heinz Hilperts ensemble. Fra 1961 til 1997 var han lærer ( Ordinarius ) i åndedræt, stemme og tale ved Max Reinhardt Seminar, Universitet for Musik og Fremstillende Kunst, i Wien. I 1967 forsvarede han sin doktordisputats: Vejrtrækningsrytmens betydning for skuespillerens sproglige udtryk ved Teatervidenskabeligt Institut i Wien og blev dr. phil. Fra Wien blev han indbudt til at undervise ved teaterskolerne i Moskva og Stockholm. Medens han arbejdede ved Dramaten i Stockholm, aflagde han også besøg på teaterskolen i Oslo, hvor han til stor morskab og undren demonstrerede sine første øvelser med rekvisitter, som lasso og gyngestol. Som led i udviklingen af sin metode fik han undervisning hos Gerda Alexander på hendes eutoniskole i København. Eutoni betyder den gunstige, optimale muskelspænding og er samtidigt navnet på Gerda Alexanders psyko-fysiske afspændings-og bevægelsesmetode.

3 Principperne fra dette system blev integreret i Coblenzers metode, AAP. Han var endvidere velbevandret i den omfattende tyske foniatriske litteratur og havde sat sig ind i funktionelle stemmebehandlingsmetoder af Fernau-Horn, Horst Gundermann, Schilling, Schlaffhorst- Andersen, Egon Aderhold m.m.fl. Flere af disse metoder har en bredere tilgang til øvearbejdet med inddragelse af grovmotoriske og psykiske processer end de få hidtil kendte metoder i Skandinavien. Hertil kommer hans egen forskning sammen med lungefysiolog, senere professor Franz Muhar. Ved hjælp af røntgen- og EMGundersøgelser af mellemgulvet under fonation, fastslog de, at mellemgulvet ikke blot er en vejrtrækningsmuskel, men at det tager del i alt, hvad vi føler og gør. Det kan have en egenaktivitet, så det er i stand til at yde en tilpasset inspiratorisk modspænding under fonation. På én af deres røntgenvideoer ses tydeligt, hvorledes mellemgulvet hos en messingblæser følger de musikalske accenter, således at dets nedadgående bevægelser ikke svarer til åndedrætspauser, men er udtryk for en støtteskabende energi, der udelukkende forårsages af psykisk engagement. Coblenzer konkluderer, at støtte er en funktion, der indfinder sig helt af sig selv, hvis man er tilstrækkeligt intentionel i situationen. Dette synspunkt afviger stærkt fra Estill s intellektuelle, mekaniske opfattelse, ifølge hvilken man vilkårligt udspænder hals, nakke og torso og træner hjernecomputeren til at indstille sig til enhver tid på den ønskede støttespænding. Coblenzer og Muhar skrev sammen bogen: Atem und Stimme, der udkom i Wien i Min danske oversættelse Åndedræt og stemme udkom her i landet på Specialpædagogisk Forlag i 1988 og i revideret oversættelse i Metodens vigtigste karakteristika. Coblenzer abejder fra basis af fonationen og knytter stor interesse til mellemgulvets funktion. Et vigtigt træk er udnyttelsen af sammenhængen mellem bevægelse og vejrtrækning. Hver bevægelse har sin egen vejrtrækning, og da det er lettere at efterligne en måde at

4 bevæge sig på end en måde at trække vejret på, ledsages en stor del af Coblenzers øvelser derfor af en grovmotorisk bevægelse eller gestus, der faciliterer vejrtrækningen under tale, og gør det let at etablere den varige dybe costo-abdominale talerespiration. Dette gør metoden dynamisk og børnevenlig. Desuden er man meget opmærksom på psykens indflydelse på vejrtrækningen. Psykisk spænding påvirker det tonusregulerende nervesystem, d.v.s når man arbejder intentionelt, med skærpet opmærksomhed, har man mere luft og dermed energi - til disposition. Mekaniske øvelser kan ikke helt undgås; men idet man prøver at gøre øvelserne intentionelle og meningsfulde, bliver de motiverende og lystbetonede, og der opnås bedre og hurtigere resultater. For voksne klienter opnås dette bl.a. ved at vælge lødige arbejdstekster, der taler til sjælen. Endvidere gælder reglen, at al tale er kommunikation. Formålet er derfor dobbeltsidigt: Sunde taleorganer hos den talende, og evnen til at servere budskabet, så det er let at høre og opfatte for modtageren; dvs. at den talende hele tiden opretholder intensitet og kontakt. De mange grovmotoriske og intentionelle øvelser gør metoden holistisk, sikrer variation, motivation og intensitet i øveprogrammet og derved høj effektivitet. Coblenzer påtager sig ikke æren for teknikker, som han ikke selv har opfundet. Som alle andre står han på skuldrene af sine forgængere. Dette er han meget ærlig omkring, og hans bog rummer fyldige litteraturhenvisninger. Personligt er han især kendt for vippeøvelserne og buespænding ; men det er hans fortjeneste, at alle øvelser knyttes sammen i en meningsfuld sammenhæng med fælles underliggende teori. Jeg kender ingen anden metode med så mange teknikker. Man får virkelig værktøjskassen fyldt op allerede på grundkurset. Jeg kender heller ikke nogen anden metode, der rummer et så stort, alsidigt og dynamisk artikulationsprogram som VRF. 4.

5 5. AAPs udvikling i den tysktalende del af Europa. Allerede fra begyndelsen af 1960 erne holdt Coblenzer sommerkurser i kursuscentret Boldern i Männedorf ved Zürich Sø i Schweiz. Disse kurser tre uger i juli var velbesøgte med ca. 150 deltagere hver uge fra hele den tysktalende del af Europa samt Holland. Da jeg begyndte at komme i 1984 var der mange logopæder blandt deltagerne. I 1990 erne var metoden blevet vidt udbredt og fuldt integreret på de logopædiske grunduddannelser i Tyskland, Østrig, Schweiz og Holland, og kursusdeltagerne var nu overvejende forretningsfolk, der ønskede at pleje deres sprog. I 2002 fyldte Coblenzer 75 år og holdt sit sidste kursus, hvorpå han solgte konceptet til sine medarbejder. Jeg har oplevet, hvorledes Coblenzer i 1980 erne havde et fast greb om undervisningen og holdt sine lærere i stramme tøjler, og hvorledes han i 90 erne havde slækket grebet og overladt mere til de enkelte lærere. Nogle af dem fortsatte loyalt efter Coblenzers retningslinjer, medens andre begyndte at køre deres eget løb og brugte egne traditionelle stemme- og taleteknikker. Efter at lærerne overtog kurserne, var der kun få, der kørte en ren coblenzerlinje, og meget hurtigt faldt de ældste og dygtigste af lærerne fra. Der er nu kun få lærere tilbage, og i juli 2009 blev der kun holdt kursus i én uge med 35 deltagere. Denne udvikling demonstrerer tydeligt, hvor galt det kan gå, når arvtagerne plejer egne interesser uden respekt for den overleverede metodes egenart. Min omformulering af VRF i Danmark. Jeg har bestræbt mig på at videregive metoden så rent og loyalt som muligt, men har naturligvis også sat mit eget præg på den, i og med jeg har målrettet VRF- uddannelsen til logopædisk praksis. Mine uddannelseskurser er, som kurserne i Schweiz plejede at være, organiseret i fire dele: Grundkursus, Stemmekursus, Artikulationskursus og Talekursus, hver af 5 dages varighed, og undervisningen består af afvekslende teori og praktiske øvelser. Grundkurset har som hovedformål at etablere den fysiologiske talerespiration. Det indeholder mange grovmotoriske tale- og

6 stemmeøvelser, som er utroligt anvendelige over for både børn og voksne. Disse balancerende, rytmiske og svingende, gyngende øvelser, der virker tonusregulerende, findes ikke tilsvarende i nogen andre, kendte metoder her i landet. Ved starten på Stemmekurset aflægger deltagerne en prøve, der viser i hvor høj grad, de behersker den fysiologiske talerespiration. Som en dansk nyskabelse udarbejdes en stemmeprotokol for hver enkelt deltager, der registrerer status og fremskridt. På Stemmekurset er de vigtigste regler at tøjle vejrtrækningen og skaffe plads i svælgrummet, så man kan udvinde større stemmevolumen med mindre anstrengelse. Arbejdet fra Grundkursus fortsættes, og der tilsættes finmotoriske stemmeøvelser med udgangspunkt i larynx og ansatsrøret. Hertil føjer jeg selv parallelle øvelser fra andre metoder, som Forchhammer, Estill og Pahn, for at give en så omfattende indføring i stemmearbejdet som muligt. På Artikulationskurset er formålet at fremme en plastisk artikulation hos deltagerne ved hjælp af grovmotoriske og finmotoriske artikulationsøvelser. Der aflægges også en prøve ved begyndelsen af dette kursus og udarbejdes en artikulationsprotokol for hver deltager. Hvor tekstarbejdet hos Coblenzer havde til formål at skærpe skuespillernes evne til fortolkning, udvælger jeg teksterne til logopædiske formål, alt efter hvilke kvaliteter der ønskes fremelsket: godt flow, rytme, pausering, modulation, distinkt artikulation etc. Talekurset blev først etableret her i landet i Det giver det endelige overblik over den samlede metode og handler i bredere forstand om kommunikation og logopædens rolle. Dette kursus, der hos Coblenzer havde et rent retorisk indhold, har jeg omformet, så det svarer til logopæders behov. Det omfatter bl.a. live workshops med klienter, så deltagerne får lejlighed til at anvende og diskutere de lærte teknikker. Bevægelsestimernes opvarmende grovmotoriske øvelser, som i Schweiz blev ledet af en bevægelsesterapeut, har jeg i højere grad integreret i metoden. Her bruger jeg øvelser, som jeg selv har lært i Schweiz, samt yoga-, eutoni og Schlaffhorst/Andersen- øvelser, som hører med til Coblenzers forudsætninger. Jeg mener, det er et godt 6.

7 princip, at man i ethvert øvelsesforløb indtænker en grovmotorisk opvarmning og afsluttende grovmotorisk/fonatorisk integration. I mit kursusarbejde afviger jeg fra Coblenzer ved, at jeg mere eksplicit forklarer teorien. Coblenzer blev vred, hvis folk stillede for mange spørgsmål, da han ville undgå, at arbejdet blev overfladisk intellektuelt. Man skal gøre erfaringer med kroppen, da der nemlig er stor forskel på at kende og at kunne! Men når man arbejder med kolleger, der skal kunne bruge metoden bevidst og forstå principperne, er man nødt til at forklare sig tydeligt. Når vi har udført en serie øvelser, bliver de gennemgået, så deltagerne kan skrive dem ned. Dette blev i begyndelsen kritiseret af nogle kursusdeltagere, som hellere ville have alt færdigserveret; men det står ikke til diskussion! Når folk selv skriver deres noter, er der chance for, at de i højere grad forbinder sig med stoffet og forstår meningen med øvelserne. 7. På Grundkurset gennemgår jeg i morgentimerne det teoretiske grundlag. På Stemme- og Artikulationskurserne får deltagerne små teoretiske opgaver, som de skal løse i grupper på to eller tre og gennemgå for resten af holdet. På den måde tilegner de sig aktivt det teoretiske stof. Dette er også en nødvendig nyskabelse fra min side. På samtlige kurser understreges den logopædiske dimension, idet øvelserne sættes i relation til de stemme- og taleproblemer, som de erfaringsmæssigt har vist sig virkningsfulde overfor. VRFs udvikling i Danmark. Allerede efter mit første kursus i Schweiz i 1984, begyndte jeg at holde små coblenzerkurser i Danmark. Mange var begejstrede lige som jeg selv; men jeg mødte også meget modstand og kritik. Uden at undersøge sagen nærmere prøvede man at dømme VRF på gammelkendte metoders præmisser, hvilket jo næppe var fair. Der var ringe forståelse for, at hver eneste øvelse har et klart defineret, pædagogisk formål, og mange troede, at de ledsagende grovmotoriske bevægelser var noget poppet pjat, der bare skulle se smarte ud og more børnene. I de første år holdt jeg korte én -, to - eller tre- dages kurser, hvor jeg på en forenklet måde fremhævede de vigtigste elementer, men måtte

8 udelade fine detaljer. Det gav deltagerne en falsk tryghedsfornemmelse, så at de hurtigt troede, de nu vidste alt, hvad der var værd at vide om VRF. Efter at jeg i 1996 begyndte at holde egentlige uddannelseskurser, blev jeg i stand til at gå grundigere til værks og give en ordentlig dækning af det samlede metodeindhold, hvilket har været langt mere tilfredsstillende. For tyve år siden vakte mine videodemonstrationer af undervisning med coblenzerøvelser stor opsigt. Nu om dage kan det ske, at de gammeldags og teknisk set primitive optagelser vækker utilsigtet munterhed. Det er jo i mellemtiden blevet en selvfølge, at man udfører dynamiske, grovmotoriske og intentionelle tale- og stemmeøvelser med børn og med voksne klienter. Ved kursusstart oplever jeg undertiden, at nogle deltagere allerede på forhånd kender enkelte øvelser ganske vist ofte med forkert udførelse og uden at forstå formålet. De har lært dem på 2., 3., 4. eller 5. hånd af nogen, der aldrig selv har deltaget i et VRF-uddannelseskursus! Fra holdt jeg samtlige uddannelseskurser på Bredtvet i Oslo og i Alta og Tromsø i Nordnorge. Én af deltagerne fra Bredtvet udtalte, at indførelsen af VRF havde betydet et paradigmeskift i norsk logopædi. Selv om mange sikkert nødigt vil indrømme det, vil jeg dog mene, det samme er tilfældet i Danmark. De nye værktøjer har givet os nogle nye muligheder, som ikke var til stede før i tiden. For eksempel gør de børnevenlige teknikker det nu muligt at arbejde med små børns hæse stemmer. I begyndelsen syntes jeg jo nok, at Coblenzer kunne være lovligt nidkær og striks; men efter at jeg selv i mange år har arbejdet med formidling af metoden, forstår jeg ham bedre. Det kan forekomme paradoksalt, at en metode, der virker så legende og let, kræver meget disciplin og omhu; men hvis øvelserne udføres på en slap og sjusket måde, har de simpelthen ikke den tilsigtede effekt. VRF i fremtiden? Nogle steder bruges VRF rent æstetisk til managementkurser og stemmecoaching, uden tvivl med gode resultater og god indtjening. Det logopædiske arbejde er mindre lukrativt, men efter min mening langt mere tilfredsstillende og prisværdigt. Det er fantastisk, at man ved hjælp af teknikker, der er udviklet for skuespillere, på en 8.

9 9. fornøjelig og effektiv måde kan lokke en bedre tale frem hos dysartrikere. Jeg håber naturligvis, at metoden må overleve her i landet, når jeg lægger op. I betragtning af, at VRF er den mest børnevenlige metode på markedet, har jeg svært ved at forstå, at ikke i det mindste grundkursusstoffet er obligatorisk undervisning på de logopædiske grunduddannelser her i landet, sådan som det er tilfældet i Tyskland, Holland, Schweiz og Østrig. Jeg er nu i gang med at uddanne nye instruktører og har allerede certificeret to. Kandidaterne skal have gennemgået alle fire kursusdele, skal være i besiddelse af gode stemmer og have god forståelse for det teoretiske grundlag. Det skal helst være erfarne logopæder, og de skal stå i mesterlære og deltage i planlægning og udførelse af kurser, inden de kan certificeres. De skal helst brænde for sagen, som jeg selv gør, da man ikke kan arbejde med en intentionel metode på en mekanisk, halvt ligegyldig måde. Forhåbentlig vil man være tilstrækkelig kvalitetsbevidst til at sørge for, at de logopæder, der ansættes til at undervise i VRF, er ordentligt kvalificerede, dvs. har gennemgået uddannelseskurserne og helst også erhvervet et certifikat. Jeg har haft et vidunderligt arbejdsliv og har det stadig, nu i et lavere gear. Man skal ikke lade sig afskrække af kravet om engagement! Ydre hæder kan ikke opveje glæden ved selv at gå på opdagelse og prøve at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Min rejse med Coblenzer har været én lang opdagelsesekspedition. Og midt i anstrengelserne kommer belønningen i mødet med dejlige kolleger, studerende og klienter, der tager imod og giver mangefoldigt tilbage i et samarbejde, hvor tingene lykkes. Åse Ørsted er logopæd og gik på pension fra Taleinstituttet i Hellerup i Har lige siden været privatpraktiserende.

10 10. Litteratur: Coblenzer. Muhar: Åndedræt og stemme. Special-pædagogisk forlag, Herning Åse Ørsted: Fonationens neurologi. Dansk Audiologopædi, oktober Åse Ørsted: Børnestemmer. Specialpædagogik, årgang 24,nr. 3, Volkmar Glaser: Eutonie. Das Verhaltensmuster des menschlichen wohlbefindens. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg Henning Karlstad: Stemme og stemmevansker i : Med hjerte for språk og tale gjennom 90 år, s , Bredtvet kompetansesenter, 2009.

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser VRF Workshop 17.9.2015 Vingsted Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser Den tredelte fonationsmodel Konkrete øvelser Teori - praksis sammenhængen - afslutning Spørgsmål Lektor ved

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Coblenzer, Giv slip og spænd af af Annika Winther Klit, Jane Holm Mogensen, Varinka Kierulff Boseman

Coblenzer, Giv slip og spænd af af Annika Winther Klit, Jane Holm Mogensen, Varinka Kierulff Boseman Coblenzer, Giv slip og spænd af af Annika Winther Klit, Jane Holm Mogensen, Varinka Kierulff Boseman Den 2. december 2016 afsluttede vi VRF-uddannelsen. I den anledning, opfordrede kursusleder og logopæd

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Tur til Taleinstituttet 18. maj 2015.

Tur til Taleinstituttet 18. maj 2015. Tur til Taleinstituttet 18. maj 2015. 18. Maj var vi omk. 40, som besøgte Taleinstituttet på Borgmester Jørgensens vej i Aalborg. Det var et interessant og givtigt møde. Vi blev budt velkommen af stedets

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

Tale til Hanne Mette Ridder

Tale til Hanne Mette Ridder Som pensioneret musikterapeut overværede Synnøve Friis i juni 2003 forsvaret af den første ph.d.-afhandling indenfor musikterapi med demensramte. Afhandlingen Singing Dialogue. Music Therapy with persons

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

På vej mod samværdighed Læg skinnerne mens toget kører. Viser du titlen eller mennesket? 45

På vej mod samværdighed Læg skinnerne mens toget kører. Viser du titlen eller mennesket? 45 Om forfatteren 2 Indholdsfortegnelse 4-7 At huske 8-9 Samværdighed: Hvad er samværdighed? 10 Kan du være dig sammen med den anden? 11-12 Den kollektive drift vi og os 13 Den individuelle drift mig 13-15

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden.

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden. INDHOLD Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi udbyder denne 60 timers uddannelse i RESTORATIV YOGA - for yogalærere og behandlere. Uddannelsen varer 10 uger og næste gang er den 15. september - 26.

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning & præsentation Velkommen til BOOSTER Basic -forløbet Jeres elever skal snart i gang med BOOSTER Basic -forløbet, der kickstartes

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug.

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug. 1 Introduktion Du har garanteret hørt denne sætning før Din serv skal være et våben og en fordel for dig Men er den nu også det? Eller er det mere et redskab som du bruger til at sætte bolden i gang med?

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk At brænde uden at brænde ud Hvad motiverer os og får os til at bevare engagementet gg og arbejdsglæden Lilleskolerne LUF Fredag den 2. marts 2012 Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail:

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Åse Ørsted: Suggestopædisk taleundervisning.

Åse Ørsted: Suggestopædisk taleundervisning. Åse Ørsted: Suggestopædisk taleundervisning. Suggestopædi også kaldet superlearning i USA er en effektiv undervisningsmetode, udviklet af den bulgarske professor Georgy Lozanov i 70'erne og baseret på

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere