Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status 2010."

Transkript

1 Åse Ørsted: Vejrtrækningsrytmisk Fonation, VRF. Status Det var først på IALP konferencen i Edinburgh i 1983, det gik op for mig, at der i hele verden eksisterer andre åndedræts-stemme- og talemetoder end Forchhammers Auditivt Analytiske metode og Sven Smiths Accentmetode, som jeg havde lært på min grunduddannelse. En hollandsk kollega, Joopi Kuyper, fortalte om de hollandske metoder og om Pahn og Coblenzer og argumenterede for vigtigheden af at kende flere forskellige metoder for at kunne imødekomme klienternes forskellige behov. I tog jeg Coblenzers tre første kursusdele i Schweiz og var på studieophold hos ham i Wien i I 1988 holdt jeg sabbatår og var handelsrejsende i Coblenzer. I årene gentog jeg kurserne i Schweiz og tog også den fjerde og sidste kursusdel, Interpretation, hos professor Coblenzer selv. Hver gang, jeg kom hjem fra et kursus og havde lært nye teknikker, afprøvede jeg dem på mine klienter, voksne og børn med stemmelidelser, dysartri og andre talelidelser, og de viste sig - ofte til min egen overraskelse at give særdeles gode resultater. Når jeg videregiver teknikkerne til kolleger, kan jeg derfor altid sammenholde dem med egne erfaringer og nøjagtigt beskrive deres formål og forventede effekt i arbejdet med forskellige tale-og stemmeproblemer. I 1994 modtog jeg som eneste skandinav et certifikat af professor Coblenzer, der godkender mig som underviser af metoden. Som følge heraf oprettede jeg i 1996 VRF-uddannelsen her i landet og har siden afholdt kurser på de forskellige niveauer hvert eneste år, siden 2005 også i Norge. På grund af alder er jeg nu så småt ved at trappe ned. For at VRF-metoden, der har vist sig som et effektivt arbejdsredskab i det logopædiske arbejde, kan bevares rent og uforfalsket, skriver jeg denne artikel og vil i de kommende år arbejde på at uddanne og certificere nye instruktører.

2 2. Om VRF. Definition. Vejrtrækningsrytmisk fonation, VRF, betyder, at man tilpasser længden på sine talte og sungne fraser til sin naturlige, individuelle vejrtrækningsrytme og ikke omvendt lader tankeindholdet styre talestrømmen, så vejrtrækningen kommer til at halte bagefter med vilkårlige, dybe indhalinger. VRF er også det danske navn på en metode, der i løbet af 1960 erne blev udviklet af professor Horst Coblenzer under navnet AAP (Atemrhythmisch Angepasste Phonation). Et beskedent navn, kan man synes, på en omfattende, holistisk metode, som imidlertid klart understreger hvilken afgørende vægt, Coblenzer selv tillægger princippet om, at taleinspirationen skal være naturlig og fysiologisk, hurtig, lydløs og uden besvær, og aldrig vilkårligt snappende forud for eller midt under den talte frase. Metoden kunne med lige så stor ret have heddet: Den rytmisk-intentionelle metode eller: Den fysiologiske, partnerorienterede metode. Da det er umuligt med få ord at give et udtømmende signalement, står det grundlæggende princip, VRF, emblematisk som navn for hele metoden. Professor Coblenzer og hans metode. Horst Coblenzer blev født den 1. august 1927 i Bochum i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen og blev uddannet som skuespiller ved Bochum Teater. I 1949 blev han ansat som skuespiller og senere Sprachmeister i Heinz Hilperts ensemble. Fra 1961 til 1997 var han lærer ( Ordinarius ) i åndedræt, stemme og tale ved Max Reinhardt Seminar, Universitet for Musik og Fremstillende Kunst, i Wien. I 1967 forsvarede han sin doktordisputats: Vejrtrækningsrytmens betydning for skuespillerens sproglige udtryk ved Teatervidenskabeligt Institut i Wien og blev dr. phil. Fra Wien blev han indbudt til at undervise ved teaterskolerne i Moskva og Stockholm. Medens han arbejdede ved Dramaten i Stockholm, aflagde han også besøg på teaterskolen i Oslo, hvor han til stor morskab og undren demonstrerede sine første øvelser med rekvisitter, som lasso og gyngestol. Som led i udviklingen af sin metode fik han undervisning hos Gerda Alexander på hendes eutoniskole i København. Eutoni betyder den gunstige, optimale muskelspænding og er samtidigt navnet på Gerda Alexanders psyko-fysiske afspændings-og bevægelsesmetode.

3 Principperne fra dette system blev integreret i Coblenzers metode, AAP. Han var endvidere velbevandret i den omfattende tyske foniatriske litteratur og havde sat sig ind i funktionelle stemmebehandlingsmetoder af Fernau-Horn, Horst Gundermann, Schilling, Schlaffhorst- Andersen, Egon Aderhold m.m.fl. Flere af disse metoder har en bredere tilgang til øvearbejdet med inddragelse af grovmotoriske og psykiske processer end de få hidtil kendte metoder i Skandinavien. Hertil kommer hans egen forskning sammen med lungefysiolog, senere professor Franz Muhar. Ved hjælp af røntgen- og EMGundersøgelser af mellemgulvet under fonation, fastslog de, at mellemgulvet ikke blot er en vejrtrækningsmuskel, men at det tager del i alt, hvad vi føler og gør. Det kan have en egenaktivitet, så det er i stand til at yde en tilpasset inspiratorisk modspænding under fonation. På én af deres røntgenvideoer ses tydeligt, hvorledes mellemgulvet hos en messingblæser følger de musikalske accenter, således at dets nedadgående bevægelser ikke svarer til åndedrætspauser, men er udtryk for en støtteskabende energi, der udelukkende forårsages af psykisk engagement. Coblenzer konkluderer, at støtte er en funktion, der indfinder sig helt af sig selv, hvis man er tilstrækkeligt intentionel i situationen. Dette synspunkt afviger stærkt fra Estill s intellektuelle, mekaniske opfattelse, ifølge hvilken man vilkårligt udspænder hals, nakke og torso og træner hjernecomputeren til at indstille sig til enhver tid på den ønskede støttespænding. Coblenzer og Muhar skrev sammen bogen: Atem und Stimme, der udkom i Wien i Min danske oversættelse Åndedræt og stemme udkom her i landet på Specialpædagogisk Forlag i 1988 og i revideret oversættelse i Metodens vigtigste karakteristika. Coblenzer abejder fra basis af fonationen og knytter stor interesse til mellemgulvets funktion. Et vigtigt træk er udnyttelsen af sammenhængen mellem bevægelse og vejrtrækning. Hver bevægelse har sin egen vejrtrækning, og da det er lettere at efterligne en måde at

4 bevæge sig på end en måde at trække vejret på, ledsages en stor del af Coblenzers øvelser derfor af en grovmotorisk bevægelse eller gestus, der faciliterer vejrtrækningen under tale, og gør det let at etablere den varige dybe costo-abdominale talerespiration. Dette gør metoden dynamisk og børnevenlig. Desuden er man meget opmærksom på psykens indflydelse på vejrtrækningen. Psykisk spænding påvirker det tonusregulerende nervesystem, d.v.s når man arbejder intentionelt, med skærpet opmærksomhed, har man mere luft og dermed energi - til disposition. Mekaniske øvelser kan ikke helt undgås; men idet man prøver at gøre øvelserne intentionelle og meningsfulde, bliver de motiverende og lystbetonede, og der opnås bedre og hurtigere resultater. For voksne klienter opnås dette bl.a. ved at vælge lødige arbejdstekster, der taler til sjælen. Endvidere gælder reglen, at al tale er kommunikation. Formålet er derfor dobbeltsidigt: Sunde taleorganer hos den talende, og evnen til at servere budskabet, så det er let at høre og opfatte for modtageren; dvs. at den talende hele tiden opretholder intensitet og kontakt. De mange grovmotoriske og intentionelle øvelser gør metoden holistisk, sikrer variation, motivation og intensitet i øveprogrammet og derved høj effektivitet. Coblenzer påtager sig ikke æren for teknikker, som han ikke selv har opfundet. Som alle andre står han på skuldrene af sine forgængere. Dette er han meget ærlig omkring, og hans bog rummer fyldige litteraturhenvisninger. Personligt er han især kendt for vippeøvelserne og buespænding ; men det er hans fortjeneste, at alle øvelser knyttes sammen i en meningsfuld sammenhæng med fælles underliggende teori. Jeg kender ingen anden metode med så mange teknikker. Man får virkelig værktøjskassen fyldt op allerede på grundkurset. Jeg kender heller ikke nogen anden metode, der rummer et så stort, alsidigt og dynamisk artikulationsprogram som VRF. 4.

5 5. AAPs udvikling i den tysktalende del af Europa. Allerede fra begyndelsen af 1960 erne holdt Coblenzer sommerkurser i kursuscentret Boldern i Männedorf ved Zürich Sø i Schweiz. Disse kurser tre uger i juli var velbesøgte med ca. 150 deltagere hver uge fra hele den tysktalende del af Europa samt Holland. Da jeg begyndte at komme i 1984 var der mange logopæder blandt deltagerne. I 1990 erne var metoden blevet vidt udbredt og fuldt integreret på de logopædiske grunduddannelser i Tyskland, Østrig, Schweiz og Holland, og kursusdeltagerne var nu overvejende forretningsfolk, der ønskede at pleje deres sprog. I 2002 fyldte Coblenzer 75 år og holdt sit sidste kursus, hvorpå han solgte konceptet til sine medarbejder. Jeg har oplevet, hvorledes Coblenzer i 1980 erne havde et fast greb om undervisningen og holdt sine lærere i stramme tøjler, og hvorledes han i 90 erne havde slækket grebet og overladt mere til de enkelte lærere. Nogle af dem fortsatte loyalt efter Coblenzers retningslinjer, medens andre begyndte at køre deres eget løb og brugte egne traditionelle stemme- og taleteknikker. Efter at lærerne overtog kurserne, var der kun få, der kørte en ren coblenzerlinje, og meget hurtigt faldt de ældste og dygtigste af lærerne fra. Der er nu kun få lærere tilbage, og i juli 2009 blev der kun holdt kursus i én uge med 35 deltagere. Denne udvikling demonstrerer tydeligt, hvor galt det kan gå, når arvtagerne plejer egne interesser uden respekt for den overleverede metodes egenart. Min omformulering af VRF i Danmark. Jeg har bestræbt mig på at videregive metoden så rent og loyalt som muligt, men har naturligvis også sat mit eget præg på den, i og med jeg har målrettet VRF- uddannelsen til logopædisk praksis. Mine uddannelseskurser er, som kurserne i Schweiz plejede at være, organiseret i fire dele: Grundkursus, Stemmekursus, Artikulationskursus og Talekursus, hver af 5 dages varighed, og undervisningen består af afvekslende teori og praktiske øvelser. Grundkurset har som hovedformål at etablere den fysiologiske talerespiration. Det indeholder mange grovmotoriske tale- og

6 stemmeøvelser, som er utroligt anvendelige over for både børn og voksne. Disse balancerende, rytmiske og svingende, gyngende øvelser, der virker tonusregulerende, findes ikke tilsvarende i nogen andre, kendte metoder her i landet. Ved starten på Stemmekurset aflægger deltagerne en prøve, der viser i hvor høj grad, de behersker den fysiologiske talerespiration. Som en dansk nyskabelse udarbejdes en stemmeprotokol for hver enkelt deltager, der registrerer status og fremskridt. På Stemmekurset er de vigtigste regler at tøjle vejrtrækningen og skaffe plads i svælgrummet, så man kan udvinde større stemmevolumen med mindre anstrengelse. Arbejdet fra Grundkursus fortsættes, og der tilsættes finmotoriske stemmeøvelser med udgangspunkt i larynx og ansatsrøret. Hertil føjer jeg selv parallelle øvelser fra andre metoder, som Forchhammer, Estill og Pahn, for at give en så omfattende indføring i stemmearbejdet som muligt. På Artikulationskurset er formålet at fremme en plastisk artikulation hos deltagerne ved hjælp af grovmotoriske og finmotoriske artikulationsøvelser. Der aflægges også en prøve ved begyndelsen af dette kursus og udarbejdes en artikulationsprotokol for hver deltager. Hvor tekstarbejdet hos Coblenzer havde til formål at skærpe skuespillernes evne til fortolkning, udvælger jeg teksterne til logopædiske formål, alt efter hvilke kvaliteter der ønskes fremelsket: godt flow, rytme, pausering, modulation, distinkt artikulation etc. Talekurset blev først etableret her i landet i Det giver det endelige overblik over den samlede metode og handler i bredere forstand om kommunikation og logopædens rolle. Dette kursus, der hos Coblenzer havde et rent retorisk indhold, har jeg omformet, så det svarer til logopæders behov. Det omfatter bl.a. live workshops med klienter, så deltagerne får lejlighed til at anvende og diskutere de lærte teknikker. Bevægelsestimernes opvarmende grovmotoriske øvelser, som i Schweiz blev ledet af en bevægelsesterapeut, har jeg i højere grad integreret i metoden. Her bruger jeg øvelser, som jeg selv har lært i Schweiz, samt yoga-, eutoni og Schlaffhorst/Andersen- øvelser, som hører med til Coblenzers forudsætninger. Jeg mener, det er et godt 6.

7 princip, at man i ethvert øvelsesforløb indtænker en grovmotorisk opvarmning og afsluttende grovmotorisk/fonatorisk integration. I mit kursusarbejde afviger jeg fra Coblenzer ved, at jeg mere eksplicit forklarer teorien. Coblenzer blev vred, hvis folk stillede for mange spørgsmål, da han ville undgå, at arbejdet blev overfladisk intellektuelt. Man skal gøre erfaringer med kroppen, da der nemlig er stor forskel på at kende og at kunne! Men når man arbejder med kolleger, der skal kunne bruge metoden bevidst og forstå principperne, er man nødt til at forklare sig tydeligt. Når vi har udført en serie øvelser, bliver de gennemgået, så deltagerne kan skrive dem ned. Dette blev i begyndelsen kritiseret af nogle kursusdeltagere, som hellere ville have alt færdigserveret; men det står ikke til diskussion! Når folk selv skriver deres noter, er der chance for, at de i højere grad forbinder sig med stoffet og forstår meningen med øvelserne. 7. På Grundkurset gennemgår jeg i morgentimerne det teoretiske grundlag. På Stemme- og Artikulationskurserne får deltagerne små teoretiske opgaver, som de skal løse i grupper på to eller tre og gennemgå for resten af holdet. På den måde tilegner de sig aktivt det teoretiske stof. Dette er også en nødvendig nyskabelse fra min side. På samtlige kurser understreges den logopædiske dimension, idet øvelserne sættes i relation til de stemme- og taleproblemer, som de erfaringsmæssigt har vist sig virkningsfulde overfor. VRFs udvikling i Danmark. Allerede efter mit første kursus i Schweiz i 1984, begyndte jeg at holde små coblenzerkurser i Danmark. Mange var begejstrede lige som jeg selv; men jeg mødte også meget modstand og kritik. Uden at undersøge sagen nærmere prøvede man at dømme VRF på gammelkendte metoders præmisser, hvilket jo næppe var fair. Der var ringe forståelse for, at hver eneste øvelse har et klart defineret, pædagogisk formål, og mange troede, at de ledsagende grovmotoriske bevægelser var noget poppet pjat, der bare skulle se smarte ud og more børnene. I de første år holdt jeg korte én -, to - eller tre- dages kurser, hvor jeg på en forenklet måde fremhævede de vigtigste elementer, men måtte

8 udelade fine detaljer. Det gav deltagerne en falsk tryghedsfornemmelse, så at de hurtigt troede, de nu vidste alt, hvad der var værd at vide om VRF. Efter at jeg i 1996 begyndte at holde egentlige uddannelseskurser, blev jeg i stand til at gå grundigere til værks og give en ordentlig dækning af det samlede metodeindhold, hvilket har været langt mere tilfredsstillende. For tyve år siden vakte mine videodemonstrationer af undervisning med coblenzerøvelser stor opsigt. Nu om dage kan det ske, at de gammeldags og teknisk set primitive optagelser vækker utilsigtet munterhed. Det er jo i mellemtiden blevet en selvfølge, at man udfører dynamiske, grovmotoriske og intentionelle tale- og stemmeøvelser med børn og med voksne klienter. Ved kursusstart oplever jeg undertiden, at nogle deltagere allerede på forhånd kender enkelte øvelser ganske vist ofte med forkert udførelse og uden at forstå formålet. De har lært dem på 2., 3., 4. eller 5. hånd af nogen, der aldrig selv har deltaget i et VRF-uddannelseskursus! Fra holdt jeg samtlige uddannelseskurser på Bredtvet i Oslo og i Alta og Tromsø i Nordnorge. Én af deltagerne fra Bredtvet udtalte, at indførelsen af VRF havde betydet et paradigmeskift i norsk logopædi. Selv om mange sikkert nødigt vil indrømme det, vil jeg dog mene, det samme er tilfældet i Danmark. De nye værktøjer har givet os nogle nye muligheder, som ikke var til stede før i tiden. For eksempel gør de børnevenlige teknikker det nu muligt at arbejde med små børns hæse stemmer. I begyndelsen syntes jeg jo nok, at Coblenzer kunne være lovligt nidkær og striks; men efter at jeg selv i mange år har arbejdet med formidling af metoden, forstår jeg ham bedre. Det kan forekomme paradoksalt, at en metode, der virker så legende og let, kræver meget disciplin og omhu; men hvis øvelserne udføres på en slap og sjusket måde, har de simpelthen ikke den tilsigtede effekt. VRF i fremtiden? Nogle steder bruges VRF rent æstetisk til managementkurser og stemmecoaching, uden tvivl med gode resultater og god indtjening. Det logopædiske arbejde er mindre lukrativt, men efter min mening langt mere tilfredsstillende og prisværdigt. Det er fantastisk, at man ved hjælp af teknikker, der er udviklet for skuespillere, på en 8.

9 9. fornøjelig og effektiv måde kan lokke en bedre tale frem hos dysartrikere. Jeg håber naturligvis, at metoden må overleve her i landet, når jeg lægger op. I betragtning af, at VRF er den mest børnevenlige metode på markedet, har jeg svært ved at forstå, at ikke i det mindste grundkursusstoffet er obligatorisk undervisning på de logopædiske grunduddannelser her i landet, sådan som det er tilfældet i Tyskland, Holland, Schweiz og Østrig. Jeg er nu i gang med at uddanne nye instruktører og har allerede certificeret to. Kandidaterne skal have gennemgået alle fire kursusdele, skal være i besiddelse af gode stemmer og have god forståelse for det teoretiske grundlag. Det skal helst være erfarne logopæder, og de skal stå i mesterlære og deltage i planlægning og udførelse af kurser, inden de kan certificeres. De skal helst brænde for sagen, som jeg selv gør, da man ikke kan arbejde med en intentionel metode på en mekanisk, halvt ligegyldig måde. Forhåbentlig vil man være tilstrækkelig kvalitetsbevidst til at sørge for, at de logopæder, der ansættes til at undervise i VRF, er ordentligt kvalificerede, dvs. har gennemgået uddannelseskurserne og helst også erhvervet et certifikat. Jeg har haft et vidunderligt arbejdsliv og har det stadig, nu i et lavere gear. Man skal ikke lade sig afskrække af kravet om engagement! Ydre hæder kan ikke opveje glæden ved selv at gå på opdagelse og prøve at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Min rejse med Coblenzer har været én lang opdagelsesekspedition. Og midt i anstrengelserne kommer belønningen i mødet med dejlige kolleger, studerende og klienter, der tager imod og giver mangefoldigt tilbage i et samarbejde, hvor tingene lykkes. Åse Ørsted er logopæd og gik på pension fra Taleinstituttet i Hellerup i Har lige siden været privatpraktiserende.

10 10. Litteratur: Coblenzer. Muhar: Åndedræt og stemme. Special-pædagogisk forlag, Herning Åse Ørsted: Fonationens neurologi. Dansk Audiologopædi, oktober Åse Ørsted: Børnestemmer. Specialpædagogik, årgang 24,nr. 3, Volkmar Glaser: Eutonie. Das Verhaltensmuster des menschlichen wohlbefindens. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg Henning Karlstad: Stemme og stemmevansker i : Med hjerte for språk og tale gjennom 90 år, s , Bredtvet kompetansesenter, 2009.

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser VRF Workshop 17.9.2015 Vingsted Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser Den tredelte fonationsmodel Konkrete øvelser Teori - praksis sammenhængen - afslutning Spørgsmål Lektor ved

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR Efterårets kurser i Rosenmetoden Det Danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden (DDUR) kan fejre 5 års jubilæum den 1. november 2015 Det har været en dejlig tid, hvor rigtig mange mennesker har vist os

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus TID: Kurset varer 2 dage. 30. og 31. Oktober Begge dage; Kl. 9-16 STED: Dansk Skuespillerforbunds hus. Tagensvej 85, 3. sal 2200 Kbh. N PRIS: 1500 kr. Når

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk At brænde uden at brænde ud Hvad motiverer os og får os til at bevare engagementet gg og arbejdsglæden Lilleskolerne LUF Fredag den 2. marts 2012 Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail:

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere