Succesfuld innovation i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succesfuld innovation i landdistrikterne"

Transkript

1 Succesfuld innovation i landdistrikterne

2

3 Dahl Engineering, Claus Dahl Pedersen Aurion A/S Jørn Ussing Larsen Gjøl Vakuum Anlæg A/S GVA gruppen Hans Batsberg Peter Tårnhøj og Henrik Hedegaard PE Redskaber, Preben Ebsen Urteteket, Anne Dall Vilsgaard Advokater, Bo Vildsgaard Svaneke Bryghus, Tim Stender tuco yacht værft Jonas Pedersen og Jakob Styrbæk

4 Indledning Denne bog beskriver og dokumenterer ni succesfulde innovationer i de danske landdistrikter med fokus på menneskerne bag samt deres samspil med det omkringliggende miljø set gennem innovatørernes egne øjne. Den illustrerer, at innovation ikke er forbeholdt by-områder, men også er muligt i landdistrikterne med afsæt i de særlige forudsætninger og ressourcer, som mennesker og virksomheder i disse områder har. Bogen belyser, hvordan man kan etablere eller udvikle innovative virksomheder i de danske landdistrikter. Denne viden kan være løftestang for at styrke den lokale erhvervsudvikling, beskæftigelse og bosætning i landdistrikter - som i mange tilfælde kæmper med faldende beskæftigelse som følge af strukturudvikling i jordbrug, fiskeri og fødevareerhvervene samt stigende udpendling til byområderne. Innovation og landdistrikter Innovation er risikofyldt erhvervsudvikling men det er en forudsætning at mestre for at få succes i en moderne, global økonomi. Forudsætningerne for innovation er et miks mellem et uopfyldt markedsbehov, en god idé og en vedholdende, entreprenant person, som er i stand til at gennemføre ideen. Erfaringerne viser, at også omgivelserne spiller en betydelig rolle for innovation. I århundreder har de fysiske omgivelser haft stor betydning for innovation fiskeri og fiskeindustri er stadig en dansk styrkeposition udviklet med afsæt i kystnære, rigelige fiskeressourcer omkring Danmark. Men også de immaterielle omgivelser - kultur, netværk og lokale kompetencer har stor indflydelse på hvorvidt den svære proces fra idé til faktura lykkes. Lokale erhvervsklynger inden for fx frugt på Lolland og fiskeri i Nordjylland er eksempler på, hvordan innovation og lokal kompetence går hånd i hånd i at skabe innovation. Dertil kommer etik, moral og værdier som ofte deles i lokalsamfund og kan være en katalysator for innovation og understøtte afprøvning af nye ideer. Der findes mange succesfulde innovationer, der er udviklet i de danske landdistrikter. Men området er generelt underbelyst i forhold til, hvad der har skabt innovationen menneskerne bag, deres liv, netværk, samspil med lokalsamfundet etc. Vi håber, at bogen og eksemplerne kan inspirere til innovation blandt potentielle iværksættere på skoler og i lokalsamfund, såvel som etablerede virksomheder, der har behov for at udvikle forretningsgrundlaget. Sidst, men ikke mindst en stor tak til de ni innovatører, som beredvilligt har stillet deres viden og rammer til rådighed for interview, billeder og diskussion

5 Projektet er gennemført af et team fra GEMBA Innovation i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning. Redigeret af Tomas Vedsmand og Tage Petersen, Februar 2009 Bogen er resultatet af et projekt gennemført i med tilskud fra Landdistriktspuljen, Velfærdsministeriet

6 indhold Landdistrikter: En genbank til mulige innovationer 007 Svaneke Bryghus Urteteket 034 Tuco Yacht Værft 046 Vilsgaard Advokater 058 PE Redskaber 068 Gjøl Vakuum Anlæg 080 Dahl Engineering 092 Aurion

7 Landdistrikter: En genbank til mulige innovationer De landlige omgivelser, jorden, foreningslivet, kulturen, og ikke mindst de landlige værdier for familieliv og opvækst er alle elementer som på den ene eller den anden måde kan danne udgangspunkt for nye virksomheder eller innovative produkter. Analysen viser, at i landdistrikter har det nære tætte netværk stor betydning - og har innovatøren ikke dette på forhånd, skal han/hun være i stand til at skabe det. Vi viser en række eksempler på driftige mennesker, der har realiseret deres ideer og drømme med succes, i områder af Danmark, som ifølge den almindelige opfattelse ikke er kendetegnet ved innovation men snarere lavere vækst end byområderne, lavere uddannelsesniveau, udpendling eller fraflytning mm. Der præsenteres en række personer der formår at tænke skævt og komme udover den gængse brancheopfattelse, og ikke traditionelle forskningsbaserede innovationer. Videntunge virksomheder etablerer sig i nærheden af universiteter. Landdistrikterne afvikles til døde sovebyer, og her bor først og fremmest mennesker, der er født i området eller vælger landdistriktet pga. de lave huspriser. Dette er udsagn som afdækker den generelle opfattelse. Vi tegner her et andet billede af erhvervslivet i landdistrikterne. Bogens eksempler viser, at innovation også sker i landdistrikterne baseret på kreativitet, menneskelige egenskaber, netværk samt en betydelig portion risikovillighed og vilje. Det er den enkelte fortælling, der er sat i fokus - men bogen kan også læses som eksemplet på, hvordan forhindringer i landdistrikter kan overvindes eller kompenseres for. Virksomhederne De valgte virksomheder er vidt forskellige. Firma Urteteket Dahl Engineering Svaneke bryghus Tuco Yacht Værft PE Redskaber Vilsgaard Advokater Aurion Gjøl Vakuum Anlæg Innovation Helseprodukter af urter der ikke normalt vokser i Danmark Kundetilpasset testanlæg til biler Blandt de første på det danske marked med specialøl Udbrede bådebyggers kompetencer på nye produktområder Udvikling af innovative gymnastikredskaber Tilbyde let tilgængelig specialiseret erhvervsjura Producerer brød på nye/anderledes kornsorter Ny teknologi tilpasset spildevandsrensning i landdistrikter Tilbyde totale staldløsninger til svin og kink

8 Nogle ligner ved første øjekast virksomheder, der naturligt placerer sig i landdistrikter, andre er mere overraskende. Dahl Engineering, Svaneke Bryghus og Vilsgaard Advokaterne er virksomhedstyper, der normalt placerer sig i byerne eller tæt på lignede virksomheder. Test og udvikling af sikkerhedsudstyr til bilindustrien ville forventes at lokalisere sig i en region specialiseret indenfor bilindustrien. Produktion af specialøl ville opstå eller placere sig tæt på markedet for specialøl og specielle bryggekompetencer. Innovative advokatvirksomheder med speciale inden for erhvervsjura er traditionelt byerhverv. Produktion af staldløsninger, og helse urter kan opfattes som virksomheder der naturligt ligger i landdistrikter. Virksomheden der producerer staldløsninger har et tæt produktkendskab der har betydet at de har trængt ind på nye markeder. Urteteket overrasker ved at have et tæt samarbejde med forskere fra et universitet. Innovationerne der præsenteres er nok nye på sit marked eller branche men kan ikke betegnes som radikale innovationer. Det er innovationer som kan ses som et næste skridt i eksisterende produktionsmåder eller produktudviklinger. Gymnasten der udvikler gymnastikredskaber. Eller bådebyggeren der bruger sit håndværk, materialekendskab og formgivningskompetencer på nye markeder. Det betyder, at virksomhederne derfor kan anvende kompetencer der findes på det lokale arbejdsmarked, hvilket er en væsentlig forudsætning for succes. Generelt afsætter alle virksomhederne deres produkter eller serviceydelser på et nationalt eller internationalt marked. Virksomhederne ligger på landet, men er i høj grad orienteret mod omverdenen. Personerne Historien om de succesfulde virksomheder er historien om en blanding af vilje og kreative evner til at se behovene, mulighederne og produkterne. Det er landmandssønner der havde andre ambitioner end at overtage den fædrene gård. Det er Ole-opfinder der bare må udvikle nyt, og det er historien om personer, der prioriterer at bo på landet med familien og vælger at etablere deres virksomhed på samme sted. Innovative og arbejdsomme mennesker. Bag virksomhederne står udtalte entrepreneuer, der har troet på deres ideer. Generelt er det personer, der kender deres begrænsninger. De har fra starten vidst eller erfaret på den hårde måde - at det er afgørende for succes at dele ansvaret med andre medarbejdere der får et stort ansvar, ansatte ledere eller andre medejere. Typisk er ansvaret for ledelsen delt mellem flere personer, hvor den ene udgør den kreative og udviklende del, mens den anden tager sig af drift og administration. Stedet Lokal identitet og lokale netværk samt ønsket om at være tæt på sin arbejdsplads har været

9 afgørende for de fleste. For mange har det været naturligt, at etablere deres virksomhed hvor de er opvokset og placeringen har været givet på forhånd. I en symbiose er virksomhedens forretningside og organisering formet efter lokalområdets fysiske og sociale ressourcer og iværksætterens kreativitet, netværk og interesser. Det gælder især samarbejdspartnere og medarbejdere. Kun Vilstrup Advokaternes lokalisering er valgt på baggrund af flere mulige lokaliseringer, og uden lokalkendskab. Det betyder til gengæld et stort arbejde i at opbygge et lokalt netværk, som det fremhæves af Bo Vilsgaard. Firma Urteteket Dahl Engineering Svaneke bryghus Tuco Yacht Værft PE Redskaber Lokale Forudsætninger To af indehaverne havde deres gårde og produktion i området. Samarbejder med den fynske fødevareklynge Indehaver er opvokset i området. Kan samarbejde i den Nordjyske metal klynge. Lav kvadratmeterpris Indehaveren er opvokset i området. Kunne trække på lokalt netværk. Turismen betød at der lokalt var et marked. Tiltrukket kernekompetencer pga. lokalisering Indehavere er opvokset på stedet. Har tæt kontakt til lokale myndigheder, og lokalt netværk. Indehaver er opvokset på stedet. Aktiv karriere i lokale Gymnastik forening er forudsætning for markedskendskab og netværk. Bruger lokale underleverandører Vilsgaard Advokater Aurion Gjøl Vakuum Anlæg Lokalisering er valgt på pga. en afvejning af livskvalitet, og adgang til marked Er opvokset på stedet. Har udnyttet samarbejdet i lokal fødevareklynge. Indehaver boede allerede i området. Lokalisering valgt på pga. Livskvalitet og familieliv. Lav kvadratmeterpris Indehaver er opvokset på stedet. Livskvalitet Adgang til stabil arbejdskraft Lokale erhvervsspecialiseringer og klynger fremhæves også som vigtige forudsætninger. Svaneke Bryghus var ved etablering helt afhængig af det lokale turistmarked, og Dahl Engineering, Aurion og Urteteket fremhæver alle lokale klynger som samarbejdspartnere. Medarbejdere og partnere er i flere tilfælde rekrutteret fra det lokale netværk. Svaneke Bryghus lokalisering på Bornholm fremhæves ligefrem som en fordel for tiltrækning af brygmester til virksomheden pga. øens natur, idyl og historie. Nære netværk er imidlertid ikke kun en fordel. Innovatørerne er ofte mønsterbrydere i forhold til kulturen i lokalområdet. De skiller sig ud og mærker lokalsamfundets reaktion. Misundelse og jantelov er en faktor, familiens anseelse og ryget fremhæves også som en barriere. Som en fortæller. Min far var kendt fremskridtsmand, så jeg skulle holde lav profil da jeg skulle kontakte de lokale myndigheder. Generelt er lokalområdets netværk dog en vigtig forudsætning for etablering eller vækst

10 Stedet en del af produktet Oplevelse og oplevelsesprodukter fremhæves af mange som en stadig mere betydende del af samfundsøkonomien. Ingen af de ni virksomhederne producerer deciderede oplevelsesprodukter om end flere bruger landdistriktet som en del af virksomhedens eller produktets identitet. Svaneke Bryghus producerer og sælger øl og har udviklet sig til landets største special-øl producent og anvender beliggenhed og kulturhistorie i sit brand. Når man køber en Svaneke øl køber man samtidig en del af Bornholm. Urteteket giver på samme måde. men mindre udtalt sin lokalisering en produktidentitet. Gjøl Vakuum Anlæg Et produkt til landdistrikter præsenterer sig bedst i et landdistrikt I forbindelse med det økologiske bageri Auriun er der lokalt planer om at udvikle et Bio gen Oplevelsescenter. Men udover Svaneke Bryghus forholder virksomhedernes sig ikke aktivt til hvordan landdistriktet kan bruges i produkt og markedsudvikling. Det fremhæves at produkter der sælges i landdistrikter bør produceres i samme omgivelser. En mere bevidst anvendelse af lokaliteten vil sandsynligvis styrke oplevelsen af flere af virksomhedernes identitet, og produkt. Firma Urteteket Dahl Engineering Svaneke bryghus Tuco Yacht Værft PE Redskaber Vilsgaard Advokater Aurion Produktet De landlige omgivelser er en del af oplevelsen af produktet Ingen direkte sammenhæng Konsumenternes opfattelse/forestilling om Bornholm er en del af oplevelsen af produktet Det maritime miljø på Sydfyn understreger virksomhedens identitet Den lokale gymnastik forening er test og showroom Lokalt tillidsforhold ved at være tilstede lokalt Autentisk brand - en økologisk brødproduktion der ligger på landet. Planer om at etablere et oplevelsescenter i tilknytning til produktion Finansiering Virksomhederne er innovative og er dermed anderledes end mange virksomheder i landdistrikterne. Flere fremhæver, at det har været vanskeligt at få bankfinansiering til virksomhedsetablering eller -vækst. Løsningerne har været at optage private lån med sikkerhed i egne aktiver såsom bolig og landbrug, trække på familien eller finde andre private investorer. Firma Urteteket Dahl Engineering Svaneke bryghus Finansiering Bank på baggrund af forretningsplan og belåning egne aktiver Familie. Barriere hos lokale banker Barriere for udvidelse af produktion i lokale banker. Egenfinansiering samt anden lokal, privat investor (business angel)

11 Tuco Yacht Værft PE Redskaber Vilsgaard Advokater Aurion Gjøl Vakuum Anlæg Landsdækkende Bank. Afslag i lokal bank. Nu - private investorer Lån i egne aktiver. Afslag i lokal bank. Ingen fremtid for en ikke landbrugsrelateret virksomhed på landet Intet problem - banken kendte ham og branchen samt lille lånebehov Kunne ikke få lån i danske banker der ikke kendte til økologi og fandt en bank i Tyskland Business Angel som blev til arbejdende investor Genkender problemet, men har ikke selv oplevet det at optage lån ikke er større i landkommuner sammenlignet med bykommuner. Snarere er det omvendt. Undersøgelsen er kun baseret på optagne lån, og siger dermed intet om hvor mange låneansøgninger der afvises. Den kan derfor ikke af- eller bekræfte om der er særlige vanskeligheder ved at rejse risikovillig kapital i landdistrikterne. Vores eksempler viser, at der er skabt succesfuld innovation på trods af vanskelige finansieringsvilkår gennem de etablerede kanaler. Adgang til risikovillig kapital synes derfor at være en barriere for innovation i landdistrikterne. Det fremhæves, at det er vanskeligt at låne til virksomhedstyper, der ikke traditionelt etablerer sig i landdistrikter og som ikke er kendt af de lokale banker. Det kan konstateres, at en god landbrugsejendom, et godt netværk og gerne en tidligere succes med egen virksomhed er et godt udgangspunkt for at rejse kapital til innovative projekter i landdistrikterne. Landdistrikt interesseorganisationer har i flere sammenhænge fremført, at det er vanskeligere at opnå bankfinansiering i landdistrikterne. En ny undersøgelse af finansiering af virksomheder i landdistrikter konkluderer, at sikkerhedskrav og finansieringsudgifter til

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER BYFORNYELSE MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere