Ydelseskatalog IKH Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap"

Transkript

1 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning

2 Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse Børn Indledning...2 Børn...3 A. Før- skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder...5 Undersøgelse/udredning...6 Individuel/ekstern undervisning...8 Sparring/supervision...8 B. Skolebørn med tale-/høre-/læse- og sprogvanskeligheder Målgrupper Skolebørn med læse- stavevanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil Skolebørn med behov for IT-kompenserende hjælpemidler Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale Døve/hørehæmmede børn/skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre, pårørende og professionelle Børn med tinnitus og/eller lydfølsomhed (hyperacusis) Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning C. Børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Undersøgelse Behandling Vejledning D. Oralmotorik Undersøgelse Behandling Vejledning E. Børn og Unge Neuroteamet F. Applied Behaviour Analysis (ABA) G. Tilbud om medvirken ved hjemmetræning H. IT til understøttelse af kommunikative vanskeligheder. Se ydelserne B5-B8 s. 13 og 14 I. Kurser Kurser for pårørende og fagfolk Førskolebørn med tale- sprogvanskeligheder Børn med tale-/høre- og sprogvanskeligheder Skoleområdet ABA Generel information

3 Indledning Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er en specialiseret ambulant institution i Region Midtjylland under Psykiatri og Social. Vi har på IKH aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse. På IKH arbejder vi derfor både inden for sociallovgivningen, specialundervisningslovgivningen og sundhedslovgivningen. På IKH har vi samlet specialviden og kompetencer inden for kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, undervisning og behandling til både børn, unge og voksne samt til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. IKH tilbyder ligeledes livslang behandling til alle børn boende vest for Storebælt som er født med læbe-ganespalte. IKH arbejder tværfagligt med logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Som det fremgår af nærværende ydelseskatalog tilbyder vi en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris. Herudover er vi dog altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne situation til den konkrete bruger er en tilgang, vi lægger vægt på at praktisere. IKH har to ydelseskataloger ^ ét til voksne og ét til børn. Sidst men ikke mindst tilbyder IKH en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle inden for IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges og sammensættes efter jeres behov. For yderligere informationer om IKH se venligst vores hjemmeside: Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb 715,00 kr. 799,00 kr. Note: Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres p.gr. af eksempelvis manglende tilslutning eller andre forhold. Der tages desuden forbehold for trykfejl. 2 Institut for Kommunikation og Handicap

4 Børn Børneområdet på IKH er karakteriseret ved, at det henvender sig til børn og unge i alderen 0-18 år med problemstillinger, der har en høj grad af kompleksitet. Der arbejdes derfor i bredt omfang tværfagligt og helhedsorienteret omkring barnet/den unge og dennes netværk i dagligdagen. Overordnet retter børneområdet sig mod to målgrupper: 1 Børn med specifikke tale-/sprog- /høre- og læsevanskeligheder. Herunder børn med kommunikative og sproglige vanskeligheder. 2 Børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier. Herunder oralmotorik eller børn med rygmarvsbrok, børn med spasticitet (cp), børn med erhvervede hjerneskader, samt børn med autisme og ADHD. Under disse to overordnede målgrupper udfolder sig en række specialiserede fagområder, hvor der arbejdes på tværs af faggrupper og -specialer. Vores ydelser omfatter: - indledende undersøgelse/udredning - undervisning - behandling - rådgivning/vejledning - sparring/supervision IKHs fagpersoner på børneområdet består af: - logopæder - fysioterapeuter - ergoterapeuter - psykologer - specialpædagoger/konsulenter - musikterapeuter - neuropsykolog - hørepædagoger - ABA-supervisorer Herudover samarbejdes der med andre institutioner - Hammel Neurocenter - Børne og Uugdomspsykiatrisk Center - Neuropædiatrisk afd. Skejby, Herning, Viborg og Randers - Kommunale forvaltninger Ydelseskatalog IKH

5 4 Institut for Kommunikation og Handicap

6 Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelserne til før-skolebørn henvender sig dels til børn i alderen 0-7 år og deres forældre, dels til professionelle fagpersoner omkring barnet eller som arbejder med målgruppen generelt. Vi tilbyder således en bred vifte af ydelser fra observation og undersøgelse/udredning til sproggrupper og individuel undervisning rettet mod barnets kommunikative vanskeligheder samt sparring, supervision og rådgivning til forældre, pædagoger, talepædagoger, logpæder og andre fagprofessionelle af enkeltsager eller af mere generel og overordnet karakter. MÅLGRUPPER Førskolebørn i alderen 0-7 år med impressive vanskeligheder, som kan være både sprogforståelsen og det sproglige udtryk, med ekspressive sproglige vanskeligheder omfattende fonologi, ekspressiv dysfasi (hvor vanskelighederne kan omfatte ordmobilisering, morfologi og syntaks), oral og verbal dyspraksi, dysartri og med pragmatiske vanskeligheder, hvis evne til samspil og kommunikation er nedsat. Målgruppen er yderligere børn med neurologisk betingede vanskeligheder som at programmere talemotoriske bevægelser, børn, der ikke har udviklet et verbalt sprog, herunder har behov for deltagelse af netværk og nære voksne og børn med behov for tegn til tale eller alternativ kommunikation som støtte til kommunikation og sproglig udvikling. Ydelseskatalog IKH

7 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A3: Logopædisk undersøgelse Observation og intervention Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR Evt. inddragelse af teknologiske hjælpemidler A3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I: 17 timer Modul II: 22 timer , , , ,00 Ydelse A2: Tværfaglig undersøgelse Logopædisk, psykologisk og/eller fysioterapeutisk undersøgelse Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A4: Motorisk undersøgelse ved fysioterapeut Grov- og finmotorisk undersøgelse Specifik oralmotorisk undersøgelse Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger, PPR Mulighed for 1-2 opfølgende besøg A4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A5: Fonologisk og talemotorisk undersøgelse Talemotorisk undersøgelse Differentiering mellem fonologiske vanskeligheder og verbal dyspraksi Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger og PPR A5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 6 Institut for Kommunikation og Handicap

8 A Ydelse A6: Tværfaglig udredning af tidlig kommunikation hos børn med kommunikationsvanskeligheder Observation og intervention Formidling af udredningen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og Rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 10 timer Modul II: 20 timer 7.150, , , ,00 Ydelse A7: Psykologisk undersøgelse Psykologisk undersøgelse af børn med særlige sprogvanskeligheder A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A8: Børneneuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af børn med sprogvanskeligheder A8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00! IKH tilbyder en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges efter jeres behov. Ydelseskatalog IKH

9 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Individuel/ekstern undervisning IKHs talepædagoger underviser individuelt i barnets institution. Skoleundervisningen foregår typisk 1 gang ugentligt i samarbejde med forældre og pædagoger/lærere. Ydelserne gives af logopæder og fysioterapeut, ligesom IKHs øvrige faggrupper kan inddrages efter behov Ydelse A12: Ekstern undervisning i daginstitution/skole Individuel undervisning - kommunikation og sprog Vejledning/rådgivning til forældre og pædagoger Samarbejde med forældre, pædagoger, PPR Logopæd, fysioterapeut A12 Vejl. lovgrundlag Timetal FSL 4, stk timer , ,00 Sparring/supervision Ydelserne gives af logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut, psykolog og/eller af specialpædagog Ydelse A13: Tværfaglig eller monofaglig sparring/supervision individuelt eller i grupper Generelt tilbud om faglig sparring/supervision i forhold til opkvalificering af forståelse for barnets vanskeligheder til forældre, pædagoger, talepædagoger, lærere Opfølgning på undersøgelse foretaget på IKH Individuelt tilrettelagt sparringsforløb f.eks. øgning af bevidsthed i forhold til aflæsning af svage signaler og brug af kropssprog og udvikling af alternative kommunikative redskaber - herunder visuelle metoder Opkvalificering af daginstitutionspersonale/ppr eller lignende grupper A13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 8 Institut for Kommunikation og Handicap

10 A Ydelse A14: Faglig sparring til kommunale sproggrupper ved logopæd og evt andre faggrupper Organisering og strukturering af sproggrupper Faglig sparring til professionelle fra PPR A14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse A15: Mono - eller tværfaglig sparring til logopæder i forhold til vanskelige logopædiske og psykologiske problemstillinger Supervision til professionelle fra PPR A15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse A16: Tværfagligt sparringsforum i alternativ kommunikation logopæder Et forum, hvor der er mulighed for fælles faglig udvikling, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af institutioner sammen med logopæder, som er specialiseret inden for området. Herigennem får den enkelte pædagog mulighed for at opkvalificere sig løbende, understøtte det igangværende pædagogiske arbejde inden for området samt understøtte den enkelte institution i at skabe og/eller vedligeholde det alternative kommunikationsmiljø. A16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Efter aftale 715,00 799,00 Ydelseskatalog IKH

11 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A17: Åben rådgivning Tilbydes fagfolk på baggrund af et resumé af et givent sagsforløb, som omhandler undersøgelser og foranstaltninger, der hidtil er foretaget eventuelt suppleret med bånd- eller videooptagelse af barnet. Der er afsat en time pr. rådgivning. Rådgivningen varetages af et tværfagligt team bestående af relevante faggrupper. Der laves ikke journal. Tværfaglig rådgivning til fagfolk og/eller forældre om barnets specifikke sproglige vanskeligheder eller andre vanskeligheder for målgruppen Ingen forudgående forberedelse eller efterbearbejdning Relevant faggruppe varetager opgaven A17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 1 time 715,00 799,00 Ydelse A18: Intensivt forløb for børn med stammevanskeligheder i alderen 3-9 år Se ydelse B18 s. 15 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 10 Institut for Kommunikation og Handicap

12 Skolebørn med tale-/høre-/læse-og sprogvanskeligheder I skoleområdet henvender vi os til elever med kommunikative vanskeligheder samt medvirker til, at fagpersoner og forældre får de bedste muligheder for at undervise og støtte disse elever. Vores ydelser retter sig både mod den enkelte elev gennem observationer, undersøgelser og undervisning, herunder IT-kompenserende hjælpemidler som mod lærere, PPR og andre fagprofessionelle i deres arbejde med målgrupperne. Ydelserne gives af specialkonsulenter, psykologer, IT-konsulenter og evt. neuropsykolog MÅLGRUPPER - Skolebørn og unge med læse- og stave vanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil. - Skolebørn og unge med behov for IT-kompenserende hjælpemidler. - Skolebørn og unge der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale. - Døve/hørehæmmede skolebørn og børn/skolebørn som får/har fået Cochlear Implant (CI) og deres forældre, pårørende og professionelle. SKOLEBØRN OG UNGE MED LÆSE- STAVEVANSKELIGHEDER SAMT FAGPERSONER OG FORÆLDRE MED RELATION HERTIL. Vedvarende læsevanskeligheder er et stort problem for nogle elever i skolen, og lærerne har i den forbindelse brug for at kunne give eleverne den bedst mulige støtte og undervisning. Vores ydelser til denne målgrupper tager således udgangspunkt i såvel elev som forældre, lærere, PPR og andre fagpersoner. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, samt om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B1: Læseobservation Udredning og afdækning af elevens læse- og skrivevanskeligheder. Rådgivning og vejledning om individuelt tilpasset undervisning og/ eller specialpædagogisk støtte. Konference med forældre, lærere og PPR-psykolog samt andre involverede med forslag til fremtidig undervisning/forslag til kompenserende hjælpemidler. Der kan efter behov aftales genbesøg. B1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk 2 5 timer 3.575, ,00 Ydelseskatalog IKH

13 B Skoleområdet Ydelse B2: Supervision af enkeltsager Der aftales en individuelt tilrettelagt supervisionsplan. Supervision til fagpersoner og/eller forældre i forbindelse med konkrete elever eller til fagpersoner omkring specifikke problemstillinger B2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Der aftales en individuel tilrettelagt supervisionsplan. Afregnes timevis i forhold til den aftalte plan 715,00 799,00 Ydelse B3: Åben rådgivning Rådgivning og vejledning om elevens læseudvikling, elevens forudsætninger for læse- og stavetilegnelse og om, hvad der kan styrke indlæringen. Rådgivning tilbydes PPR og lærere. Forældre kan deltage B3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.860, ,00! Skolebørn med tale-/høre-/læse- og sprogvanskeligheder Målgrupper Skolebørn med læse- stavevanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil Skolebørn med behov for IT-kompenserende hjælpemidler Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale Døve/hørehæmmede børn/skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre, pårørende og professionelle Børn med tinnitus og/eller lydfølsomhed (hyperacusis) Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning 12 Institut for Kommunikation og Handicap

14 B SKOLEBØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG INTRODUKTION TIL IT-KOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER IT-kompenserende hjælpemidler kan støtte eleven i indlæringen og undervisningen, så udbyttet optimeres. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, og om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B5: Implementering og opfølgning af IT i undervisningen Målgruppen er den enkelte elev og lærerne omkring eleven. Vi afprøver elevens evne til at anvende it som redskab i undervisningen, instruerer og følger op på anvendelsen. Lærerteamet superviseres i anvendelsen af it (eleven får under kurset en it-rygsæk til rådighed eller medbringer sin egen.) B5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk2 Afregnes timevis 715,00 799,00 Ydelse B6: Undervisning i brug af elektroniske hjælpemidler som forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøve Der tilbydes et kraftigt brush-up til elever der endnu ikke er sikre i brugen af deres IT-hjælpemidler. B6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk2 Afregnes timevis 715,00 799,00 Dictus Med Dictus kan man tale til sin computer, og få den til at skrive for sig. Talegenkendelsesprogrammet Dictus åbner nye perspektiver for mennesker med læse-skrivevanskeligheder, men stiller dog krav til de sproglige forudsætninger. Ydelserne gives af IT-konsulent Ydelse B7: Introduktion til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.2 Gennemgang af programmet Afprøvning af Dictus Kort vejledning i udtale / diktering B7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.860, ,00 Ydelseskatalog IKH

15 B Skoleområdet Ydelse B8: Introduktion og kendskab til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.2 Installation og tilpasset brug af programmet på din computer Gennemgang af programmet og dets funktioner Lær at bruge Dictus Vejledning/ træning af udtale / diktering B8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 10 timer 7.150, ,00 BØRN, DER HAR STEMMEVANSKELIGHEDER, STAMMER OG/ELLER HAR LØBSK TALE. Barnet undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Undersøgelsen gives som moduler (på 4 eller 6 timer) afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder herunder forslag til fremtidig indsats. Ydelserne gives af logopæd, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov. Ydelse B9: Undersøgelse Undersøgelse og vurdering af stemme- stammevanskelighedernes karakter og omfang Beskrivelse af barnets stemme-stamme og adfærd Vejledning/rådgivning til barn, forældre, talepædagog og andre relevante fagpersoner Afklaring af undervisningsbehov B9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 4 timer Modul II: 6 timer 2.860, , , ,00 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 14 Institut for Kommunikation og Handicap

16 B Undervisning Undervisningen af barnet er individuelt tilrettelagt og tilpasset barnets specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen planlægges i forhold til en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål for forløbet. Disse tilpasses og evalueres undervejs. Der gives rådgivning/vejledning til forældre og andre fagpersoner i barnets netværk. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Ydelserne gives af logopæder, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov Ydelse B10: Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Rådgivning/vejledning til forældre og / eller til barnets professionelle netværk Statusrapport med forslag til videre foranstaltning B10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 8 timer Modul II: 17 timer 5.720, , , ,00 Ydelse B18: Intensivt forløb for børn i alderen 3-9 år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på Formidling af viden om stammen på barnets niveau Samvær med andre børn, der stammer Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% Eller FSL 4, stk. 1 75% SEL 12 25% 30 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

17 B Skoleområdet Ydelse B11: Intensivt forløb for skolebørn der stammer i alderen år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på, at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation Formidling af viden om stammen Samvær med jævnaldrende der stammer Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier Praktiske øvelser Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Formidling af viden om stammen og om, hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/ den unge der stammer, til lærere og klassekammerater Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 28 timer , ,00 Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes eleven, pårørende og / eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvormed de specifikke logopædiske vanskeligheder håndteres og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 2 eller 4 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. IKH s øvrige fagpersonale kan inddrages. Ydelsen gives af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov Ydelse B12: Vejledning/rådgivning Rådgivning og vejledning om barnets stemme-stamme vanskeligheder til fagfolk og forældre B12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 FSL 4, stk. 1 Modul I: 2 timer Modul II: 4 timer 1.430, , , ,00 16 Institut for Kommunikation og Handicap

18 B Ydelse B13: Speech Easy instruktion Udlån af apparat i 2 måneder Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug Løbende justering af indstillinger og vejledning om brug Vejledning til forældre Vejledning til lokal talepædagog i brug af apparatet Udarbejdelse af rapport om forløbet B13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 17 timer , ,00 SKOLEBØRN, SOM FÅR/HAR FÅET COCHLEAR IMPLANT OG DERES FORÆLDRE SKOLEBØRN, DER ER DØVE/HØREHÆMMEDE Ydelserne gives af hørekonsulenter og hørepædagog. Andre faggrupper fra IKH kan inddrages. Ydelse B15: Undervisning Undervisningsforløb for skolebørn, som får Cochlear Implant og deres forældre. Tager udgangspunkt i Auditory Verbal Therapy-principper med undervisning og vejledning af forældre og barn Træning i taleforståelse Udtale- og kommunikationstræning Vejledning om forbedring af sproglige færdigheder Anvendelse af høretekniske hjælpemidler Rådgivning og vejledning til skolen Undervisningen kan foregå i samarbejde med kommunens tale-hørepædagog B15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 46 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

19 Ydelse B16: Tilbud til døve/hørehæmmede børn i folkeskolen Bistand til PPR/skolen i forbindelse med enkeltsager eller generelle spørgsmål vedrørende børn med høretab Samarbejde med PPR om udredning som grundlag for valg af relevant undervisningstilbud Bistand til specialskoleelever, hvor høretab indgår i barnets vanskeligheder Afprøvning og evaluering af tekniske hjælpemidler B16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 Modul I : 2 timer Modul II: 4 timer Modul III: 6 timer 1.430, , , , , ,00 BØRN TINNITUS, HYPERACUSIS Ydelse B19 : Tinnitus /hyperacusis Viden om høresystemet og om tinnitus og/eller hyperacusis copingstrategier generelt Individuelle copingstrategier. B19 Tidsforbrug pr. person Timeforbrug pr. barn: 8 timer 5.720, ,00 SKOLEBØRN MED BEHOV FOR NEUROPSYKOLOGISK UDREDNING Ydelse B17: Neuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af skolebørn B17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 18 Institut for Kommunikation og Handicap

20 Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Vores ydelser til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne tager udgangspunkt i en helhedsorienteret familieindsats, men henvender sig også til de fagpersoner, der er en del af barnets hverdag. Vi tilbyder således både monofaglige og tværfaglige undersøgelser, afklaringer, behandlingsindsatser og vejledning, herunder psykologforløb for både barnet og dets familie. Derudover tilbyder vi også supervision og sparring af enkeltsager til fagprofessionelle inden for målgruppen. MÅLGRUPPER Børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier bl.a. CP-børn, børn med muskelsvind, med rygmarvsbrok, med sjældne syndromer, med kontaktvanskeligheder, med autisme, med generel udviklingsforsinkelse, med følger efter præmaturitet, med forsinket udvikling uden diagnose. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. Undersøgelse Specialiseret tværfaglig undersøgelse og udredning af barnet med tilhørende inddragelse af familien. Der afdækkes, hvilke behov barnet vil have for fremtidig indsats ved hjælp af relevante undersøgelser, observationer og med inddragelse af barnets familie/netværk. Indsatsen kan foregå såvel i IKH s lokaler som lokalt i hjemmet eller daginstitution. Det aftales med hver enkelt, hvad der er meningsfuldt og praktisk, for at rammerne er bedst mulige for barnets og familiens udbytte af indsatsen. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og IT-konsulenter. Andre af IKHs faggrupper kan inddrages efter behov. Ydelse C1: Indledende samtale Indledende samtale med forældrene og efterfølgende referat og forslag til videre foranstaltning. Samtalen er en forudsætning ved ny-henviste. Kan være med deltagelse af sagsbehandler. C1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 5 timer 3.575, ,00 Ydelseskatalog IKH

21 C Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Ydelse C2: Indledende udredning Indledende samtale, Monofaglig eller tværfaglig udredning, Vejledning til forældre og institution/skole udfra denne udredning. Møde med forældre og henviser. Opstilling af mål for indsatsen og forslag til det videre forløb. C2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 Modul I: 30 timer Modul II: 15 timer , , , ,00 Ydelse C3: Specialiseret undersøgelsesmodul Der kan gives tilsagn til et antal specialiserede undersøgelsesmoduler, mhp monofaglig eller tværfaglig udredning. Kan indgå som basismateriale for kommunernes 50 undersøgelser vedr. 32 foranstaltninger (henvisning til særligt dagtilbud/hjemmetræning mm). Typisk 1-3 moduler. C3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 10 timer pr modul 7.150, ,00 Ydelse C4: Specialiseret gang-analyse. Børn med udtalte varige og betydelige funktionsnedsættelser - børn med svære handicaps. Svarende til GM- FCS niveau 3 og 4 hos børn med CP eller niveau 1 og 2 med nedsat kognitiv funktionsniveau. Funktionsorienteret ganganalyse: Terapeutisk gangvurdering som også kan inkludere børn med lav fysisk og kognitivt funktionsniveau. Gangvurdering er funktionsorienteret og kan medvirke til yderligere præcision i valg af orthoser, fodtøj og ganghjælpemidler. Gangvurdering kan bruges i Botox regi. Yderligere kan ganganalyse bruges til at vurdere, om det enkelte barn kan profitere af vægtaflastet gangtræning. Undersøgelse,data bearbejdning, rapport skrivning, formidling. C4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 10 timer 7.150, ,00 20 Institut for Kommunikation og Handicap

22 C Behandling Målrettet behandlingsindsats ved den eller de faggrupper, der er relevante i forhold til problemstillingen. Indsatsen består af et aftalt antal moduler og indeholder altid målsætning og løbende evaluering. Vejledning til forældre og andre i barnets netværk er en integreret del af indsatsen. Der vil typisk være besøg derhjemme eller i institutionen for at sikre, at den igangsatte indsats kan overføres til dagligdagen. Denne ydelse vil oftest være individuel, men formålet kan tilsige, at der vil være bedre effekt/motivation, hvis der er 2 børn sammen Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og IT-konsulenter. Andre af IKHs faggrupper kan inddrages efter behov. Ydelse C5: Behandling Der kan gives tilsagn til et antal behandlingsmoduler individuelle eller i gruppe. Inkluderet i behandlingsmodulerne er vejledning til forældre og samarbejdspartnere. C5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 52, stk 3 SEL 44 Modul I: 5 timer Modul II: 10 timer Modul III: 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse C6: Specialiseret vægtaflastende gangtræning Specialiseret behandlingsmetode til gangtræning af børn med svære handicaps og deraf udtalt nedsat fysisk funktionsevne også børn med begrænset kognitiv funktionsevne Der er evidens for at vægtaflastende gangtræning i visse tilfælde forbedrer børns funktionelle gang betydeligt. Forekommer oftest efter specialiseret gang-analyse Intensive træningsforløb med gangtræning 2 gange ugentligt i 3 mdr. Indledende målsætning afsluttende evaluering. Forløb à 30 timer. Kan forlænges ved behov. C6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 52, stk 3 SEL timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

PPR s samlede katalog over værktøjskassen

PPR s samlede katalog over værktøjskassen PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning)

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) København 22. februar 2012 Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) ABAforeningen vil gerne takke for at være

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet Taleinstituttet Pris- og ydelsesoversigt 2015 Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2 B 9000 Aalborg Tlf.: 99 82 54 80 Sikker E-mail: taleinstituttet@aalborg.dk www.taleinstituttet.dk nuar 2013 Taleinstituttets

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere