Ydelseskatalog IKH Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap"

Transkript

1 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning

2 Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse Børn Indledning...2 Børn...3 A. Før- skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder...5 Undersøgelse/udredning...6 Individuel/ekstern undervisning...8 Sparring/supervision...8 B. Skolebørn med tale-/høre-/læse- og sprogvanskeligheder Målgrupper Skolebørn med læse- stavevanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil Skolebørn med behov for IT-kompenserende hjælpemidler Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale Døve/hørehæmmede børn/skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre, pårørende og professionelle Børn med tinnitus og/eller lydfølsomhed (hyperacusis) Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning C. Børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Undersøgelse Behandling Vejledning D. Oralmotorik Undersøgelse Behandling Vejledning E. Børn og Unge Neuroteamet F. Applied Behaviour Analysis (ABA) G. Tilbud om medvirken ved hjemmetræning H. IT til understøttelse af kommunikative vanskeligheder. Se ydelserne B5-B8 s. 13 og 14 I. Kurser Kurser for pårørende og fagfolk Førskolebørn med tale- sprogvanskeligheder Børn med tale-/høre- og sprogvanskeligheder Skoleområdet ABA Generel information

3 Indledning Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er en specialiseret ambulant institution i Region Midtjylland under Psykiatri og Social. Vi har på IKH aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse. På IKH arbejder vi derfor både inden for sociallovgivningen, specialundervisningslovgivningen og sundhedslovgivningen. På IKH har vi samlet specialviden og kompetencer inden for kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, undervisning og behandling til både børn, unge og voksne samt til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. IKH tilbyder ligeledes livslang behandling til alle børn boende vest for Storebælt som er født med læbe-ganespalte. IKH arbejder tværfagligt med logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Som det fremgår af nærværende ydelseskatalog tilbyder vi en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris. Herudover er vi dog altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne situation til den konkrete bruger er en tilgang, vi lægger vægt på at praktisere. IKH har to ydelseskataloger ^ ét til voksne og ét til børn. Sidst men ikke mindst tilbyder IKH en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle inden for IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges og sammensættes efter jeres behov. For yderligere informationer om IKH se venligst vores hjemmeside: Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb 715,00 kr. 799,00 kr. Note: Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres p.gr. af eksempelvis manglende tilslutning eller andre forhold. Der tages desuden forbehold for trykfejl. 2 Institut for Kommunikation og Handicap

4 Børn Børneområdet på IKH er karakteriseret ved, at det henvender sig til børn og unge i alderen 0-18 år med problemstillinger, der har en høj grad af kompleksitet. Der arbejdes derfor i bredt omfang tværfagligt og helhedsorienteret omkring barnet/den unge og dennes netværk i dagligdagen. Overordnet retter børneområdet sig mod to målgrupper: 1 Børn med specifikke tale-/sprog- /høre- og læsevanskeligheder. Herunder børn med kommunikative og sproglige vanskeligheder. 2 Børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier. Herunder oralmotorik eller børn med rygmarvsbrok, børn med spasticitet (cp), børn med erhvervede hjerneskader, samt børn med autisme og ADHD. Under disse to overordnede målgrupper udfolder sig en række specialiserede fagområder, hvor der arbejdes på tværs af faggrupper og -specialer. Vores ydelser omfatter: - indledende undersøgelse/udredning - undervisning - behandling - rådgivning/vejledning - sparring/supervision IKHs fagpersoner på børneområdet består af: - logopæder - fysioterapeuter - ergoterapeuter - psykologer - specialpædagoger/konsulenter - musikterapeuter - neuropsykolog - hørepædagoger - ABA-supervisorer Herudover samarbejdes der med andre institutioner - Hammel Neurocenter - Børne og Uugdomspsykiatrisk Center - Neuropædiatrisk afd. Skejby, Herning, Viborg og Randers - Kommunale forvaltninger Ydelseskatalog IKH

5 4 Institut for Kommunikation og Handicap

6 Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelserne til før-skolebørn henvender sig dels til børn i alderen 0-7 år og deres forældre, dels til professionelle fagpersoner omkring barnet eller som arbejder med målgruppen generelt. Vi tilbyder således en bred vifte af ydelser fra observation og undersøgelse/udredning til sproggrupper og individuel undervisning rettet mod barnets kommunikative vanskeligheder samt sparring, supervision og rådgivning til forældre, pædagoger, talepædagoger, logpæder og andre fagprofessionelle af enkeltsager eller af mere generel og overordnet karakter. MÅLGRUPPER Førskolebørn i alderen 0-7 år med impressive vanskeligheder, som kan være både sprogforståelsen og det sproglige udtryk, med ekspressive sproglige vanskeligheder omfattende fonologi, ekspressiv dysfasi (hvor vanskelighederne kan omfatte ordmobilisering, morfologi og syntaks), oral og verbal dyspraksi, dysartri og med pragmatiske vanskeligheder, hvis evne til samspil og kommunikation er nedsat. Målgruppen er yderligere børn med neurologisk betingede vanskeligheder som at programmere talemotoriske bevægelser, børn, der ikke har udviklet et verbalt sprog, herunder har behov for deltagelse af netværk og nære voksne og børn med behov for tegn til tale eller alternativ kommunikation som støtte til kommunikation og sproglig udvikling. Ydelseskatalog IKH

7 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A3: Logopædisk undersøgelse Observation og intervention Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR Evt. inddragelse af teknologiske hjælpemidler A3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I: 17 timer Modul II: 22 timer , , , ,00 Ydelse A2: Tværfaglig undersøgelse Logopædisk, psykologisk og/eller fysioterapeutisk undersøgelse Formidling af undersøgelsen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A4: Motorisk undersøgelse ved fysioterapeut Grov- og finmotorisk undersøgelse Specifik oralmotorisk undersøgelse Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger, PPR Mulighed for 1-2 opfølgende besøg A4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A5: Fonologisk og talemotorisk undersøgelse Talemotorisk undersøgelse Differentiering mellem fonologiske vanskeligheder og verbal dyspraksi Formidling af undersøgelse til forældre, pædagoger og PPR A5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 6 Institut for Kommunikation og Handicap

8 A Ydelse A6: Tværfaglig udredning af tidlig kommunikation hos børn med kommunikationsvanskeligheder Observation og intervention Formidling af udredningen til forældre, pædagoger, PPR Vejledning og Rådgivning til forældre, pædagoger, PPR A6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 10 timer Modul II: 20 timer 7.150, , , ,00 Ydelse A7: Psykologisk undersøgelse Psykologisk undersøgelse af børn med særlige sprogvanskeligheder A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 Ydelse A8: Børneneuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af børn med sprogvanskeligheder A8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00! IKH tilbyder en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges efter jeres behov. Ydelseskatalog IKH

9 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Individuel/ekstern undervisning IKHs talepædagoger underviser individuelt i barnets institution. Skoleundervisningen foregår typisk 1 gang ugentligt i samarbejde med forældre og pædagoger/lærere. Ydelserne gives af logopæder og fysioterapeut, ligesom IKHs øvrige faggrupper kan inddrages efter behov Ydelse A12: Ekstern undervisning i daginstitution/skole Individuel undervisning - kommunikation og sprog Vejledning/rådgivning til forældre og pædagoger Samarbejde med forældre, pædagoger, PPR Logopæd, fysioterapeut A12 Vejl. lovgrundlag Timetal FSL 4, stk timer , ,00 Sparring/supervision Ydelserne gives af logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, musikterapeut, psykolog og/eller af specialpædagog Ydelse A13: Tværfaglig eller monofaglig sparring/supervision individuelt eller i grupper Generelt tilbud om faglig sparring/supervision i forhold til opkvalificering af forståelse for barnets vanskeligheder til forældre, pædagoger, talepædagoger, lærere Opfølgning på undersøgelse foretaget på IKH Individuelt tilrettelagt sparringsforløb f.eks. øgning af bevidsthed i forhold til aflæsning af svage signaler og brug af kropssprog og udvikling af alternative kommunikative redskaber - herunder visuelle metoder Opkvalificering af daginstitutionspersonale/ppr eller lignende grupper A13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 8 Institut for Kommunikation og Handicap

10 A Ydelse A14: Faglig sparring til kommunale sproggrupper ved logopæd og evt andre faggrupper Organisering og strukturering af sproggrupper Faglig sparring til professionelle fra PPR A14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse A15: Mono - eller tværfaglig sparring til logopæder i forhold til vanskelige logopædiske og psykologiske problemstillinger Supervision til professionelle fra PPR A15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Modul I : 5 timer Modul II : 10 timer Modul III : 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse A16: Tværfagligt sparringsforum i alternativ kommunikation logopæder Et forum, hvor der er mulighed for fælles faglig udvikling, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af institutioner sammen med logopæder, som er specialiseret inden for området. Herigennem får den enkelte pædagog mulighed for at opkvalificere sig løbende, understøtte det igangværende pædagogiske arbejde inden for området samt understøtte den enkelte institution i at skabe og/eller vedligeholde det alternative kommunikationsmiljø. A16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 Efter aftale 715,00 799,00 Ydelseskatalog IKH

11 A Før-skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder Ydelse A17: Åben rådgivning Tilbydes fagfolk på baggrund af et resumé af et givent sagsforløb, som omhandler undersøgelser og foranstaltninger, der hidtil er foretaget eventuelt suppleret med bånd- eller videooptagelse af barnet. Der er afsat en time pr. rådgivning. Rådgivningen varetages af et tværfagligt team bestående af relevante faggrupper. Der laves ikke journal. Tværfaglig rådgivning til fagfolk og/eller forældre om barnets specifikke sproglige vanskeligheder eller andre vanskeligheder for målgruppen Ingen forudgående forberedelse eller efterbearbejdning Relevant faggruppe varetager opgaven A17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk. 1 1 time 715,00 799,00 Ydelse A18: Intensivt forløb for børn med stammevanskeligheder i alderen 3-9 år Se ydelse B18 s. 15 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 10 Institut for Kommunikation og Handicap

12 Skolebørn med tale-/høre-/læse-og sprogvanskeligheder I skoleområdet henvender vi os til elever med kommunikative vanskeligheder samt medvirker til, at fagpersoner og forældre får de bedste muligheder for at undervise og støtte disse elever. Vores ydelser retter sig både mod den enkelte elev gennem observationer, undersøgelser og undervisning, herunder IT-kompenserende hjælpemidler som mod lærere, PPR og andre fagprofessionelle i deres arbejde med målgrupperne. Ydelserne gives af specialkonsulenter, psykologer, IT-konsulenter og evt. neuropsykolog MÅLGRUPPER - Skolebørn og unge med læse- og stave vanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil. - Skolebørn og unge med behov for IT-kompenserende hjælpemidler. - Skolebørn og unge der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale. - Døve/hørehæmmede skolebørn og børn/skolebørn som får/har fået Cochlear Implant (CI) og deres forældre, pårørende og professionelle. SKOLEBØRN OG UNGE MED LÆSE- STAVEVANSKELIGHEDER SAMT FAGPERSONER OG FORÆLDRE MED RELATION HERTIL. Vedvarende læsevanskeligheder er et stort problem for nogle elever i skolen, og lærerne har i den forbindelse brug for at kunne give eleverne den bedst mulige støtte og undervisning. Vores ydelser til denne målgrupper tager således udgangspunkt i såvel elev som forældre, lærere, PPR og andre fagpersoner. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, samt om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B1: Læseobservation Udredning og afdækning af elevens læse- og skrivevanskeligheder. Rådgivning og vejledning om individuelt tilpasset undervisning og/ eller specialpædagogisk støtte. Konference med forældre, lærere og PPR-psykolog samt andre involverede med forslag til fremtidig undervisning/forslag til kompenserende hjælpemidler. Der kan efter behov aftales genbesøg. B1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk 2 5 timer 3.575, ,00 Ydelseskatalog IKH

13 B Skoleområdet Ydelse B2: Supervision af enkeltsager Der aftales en individuelt tilrettelagt supervisionsplan. Supervision til fagpersoner og/eller forældre i forbindelse med konkrete elever eller til fagpersoner omkring specifikke problemstillinger B2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Der aftales en individuel tilrettelagt supervisionsplan. Afregnes timevis i forhold til den aftalte plan 715,00 799,00 Ydelse B3: Åben rådgivning Rådgivning og vejledning om elevens læseudvikling, elevens forudsætninger for læse- og stavetilegnelse og om, hvad der kan styrke indlæringen. Rådgivning tilbydes PPR og lærere. Forældre kan deltage B3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.860, ,00! Skolebørn med tale-/høre-/læse- og sprogvanskeligheder Målgrupper Skolebørn med læse- stavevanskeligheder samt fagpersoner og forældre med relation hertil Skolebørn med behov for IT-kompenserende hjælpemidler Børn, der har stemmevanskeligheder, stammer og/eller har løbsk tale Døve/hørehæmmede børn/skolebørn, som får/har fået Cochlear Implant og deres forældre, pårørende og professionelle Børn med tinnitus og/eller lydfølsomhed (hyperacusis) Skolebørn med behov for neuropsykologisk udredning 12 Institut for Kommunikation og Handicap

14 B SKOLEBØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG INTRODUKTION TIL IT-KOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER IT-kompenserende hjælpemidler kan støtte eleven i indlæringen og undervisningen, så udbyttet optimeres. Vores medarbejder tager i løsningen af opgaverne afsæt i en opdateret og specialiseret viden om læsning og læsevanskeligheder, og om undervisning og særlige IT-støttemuligheder. Ydelse B5: Implementering og opfølgning af IT i undervisningen Målgruppen er den enkelte elev og lærerne omkring eleven. Vi afprøver elevens evne til at anvende it som redskab i undervisningen, instruerer og følger op på anvendelsen. Lærerteamet superviseres i anvendelsen af it (eleven får under kurset en it-rygsæk til rådighed eller medbringer sin egen.) B5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3 stk2 Afregnes timevis 715,00 799,00 Ydelse B6: Undervisning i brug af elektroniske hjælpemidler som forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøve Der tilbydes et kraftigt brush-up til elever der endnu ikke er sikre i brugen af deres IT-hjælpemidler. B6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk2 Afregnes timevis 715,00 799,00 Dictus Med Dictus kan man tale til sin computer, og få den til at skrive for sig. Talegenkendelsesprogrammet Dictus åbner nye perspektiver for mennesker med læse-skrivevanskeligheder, men stiller dog krav til de sproglige forudsætninger. Ydelserne gives af IT-konsulent Ydelse B7: Introduktion til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.2 Gennemgang af programmet Afprøvning af Dictus Kort vejledning i udtale / diktering B7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 4 timer 2.860, ,00 Ydelseskatalog IKH

15 B Skoleområdet Ydelse B8: Introduktion og kendskab til talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.2 Installation og tilpasset brug af programmet på din computer Gennemgang af programmet og dets funktioner Lær at bruge Dictus Vejledning/ træning af udtale / diktering B8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 10 timer 7.150, ,00 BØRN, DER HAR STEMMEVANSKELIGHEDER, STAMMER OG/ELLER HAR LØBSK TALE. Barnet undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Undersøgelsen gives som moduler (på 4 eller 6 timer) afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder herunder forslag til fremtidig indsats. Ydelserne gives af logopæd, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov. Ydelse B9: Undersøgelse Undersøgelse og vurdering af stemme- stammevanskelighedernes karakter og omfang Beskrivelse af barnets stemme-stamme og adfærd Vejledning/rådgivning til barn, forældre, talepædagog og andre relevante fagpersoner Afklaring af undervisningsbehov B9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 4 timer Modul II: 6 timer 2.860, , , ,00 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 14 Institut for Kommunikation og Handicap

16 B Undervisning Undervisningen af barnet er individuelt tilrettelagt og tilpasset barnets specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen planlægges i forhold til en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål for forløbet. Disse tilpasses og evalueres undervejs. Der gives rådgivning/vejledning til forældre og andre fagpersoner i barnets netværk. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Ydelserne gives af logopæder, psykolog og fysioterapeut. Andre faggrupper fra IKH inddrages efter behov Ydelse B10: Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Rådgivning/vejledning til forældre og / eller til barnets professionelle netværk Statusrapport med forslag til videre foranstaltning B10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 Modul I: 8 timer Modul II: 17 timer 5.720, , , ,00 Ydelse B18: Intensivt forløb for børn i alderen 3-9 år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på Formidling af viden om stammen på barnets niveau Samvær med andre børn, der stammer Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% Eller FSL 4, stk. 1 75% SEL 12 25% 30 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

17 B Skoleområdet Ydelse B11: Intensivt forløb for skolebørn der stammer i alderen år Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på, at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation Formidling af viden om stammen Samvær med jævnaldrende der stammer Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier Praktiske øvelser Beskrivelse af barnets stammen og stammeadfærd Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre Undervisning til forældre i, hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet Formidling af viden om stammen og om, hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/ den unge der stammer, til lærere og klassekammerater Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppe med 8 børn B11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 28 timer , ,00 Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes eleven, pårørende og / eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvormed de specifikke logopædiske vanskeligheder håndteres og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 2 eller 4 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. IKH s øvrige fagpersonale kan inddrages. Ydelsen gives af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov Ydelse B12: Vejledning/rådgivning Rådgivning og vejledning om barnets stemme-stamme vanskeligheder til fagfolk og forældre B12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 FSL 4, stk. 1 Modul I: 2 timer Modul II: 4 timer 1.430, , , ,00 16 Institut for Kommunikation og Handicap

18 B Ydelse B13: Speech Easy instruktion Udlån af apparat i 2 måneder Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug Løbende justering af indstillinger og vejledning om brug Vejledning til forældre Vejledning til lokal talepædagog i brug af apparatet Udarbejdelse af rapport om forløbet B13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk. 2 75% SEL 12 25% 17 timer , ,00 SKOLEBØRN, SOM FÅR/HAR FÅET COCHLEAR IMPLANT OG DERES FORÆLDRE SKOLEBØRN, DER ER DØVE/HØREHÆMMEDE Ydelserne gives af hørekonsulenter og hørepædagog. Andre faggrupper fra IKH kan inddrages. Ydelse B15: Undervisning Undervisningsforløb for skolebørn, som får Cochlear Implant og deres forældre. Tager udgangspunkt i Auditory Verbal Therapy-principper med undervisning og vejledning af forældre og barn Træning i taleforståelse Udtale- og kommunikationstræning Vejledning om forbedring af sproglige færdigheder Anvendelse af høretekniske hjælpemidler Rådgivning og vejledning til skolen Undervisningen kan foregå i samarbejde med kommunens tale-hørepædagog B15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 46 timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

19 Ydelse B16: Tilbud til døve/hørehæmmede børn i folkeskolen Bistand til PPR/skolen i forbindelse med enkeltsager eller generelle spørgsmål vedrørende børn med høretab Samarbejde med PPR om udredning som grundlag for valg af relevant undervisningstilbud Bistand til specialskoleelever, hvor høretab indgår i barnets vanskeligheder Afprøvning og evaluering af tekniske hjælpemidler B16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 3, stk 2 Modul I : 2 timer Modul II: 4 timer Modul III: 6 timer 1.430, , , , , ,00 BØRN TINNITUS, HYPERACUSIS Ydelse B19 : Tinnitus /hyperacusis Viden om høresystemet og om tinnitus og/eller hyperacusis copingstrategier generelt Individuelle copingstrategier. B19 Tidsforbrug pr. person Timeforbrug pr. barn: 8 timer 5.720, ,00 SKOLEBØRN MED BEHOV FOR NEUROPSYKOLOGISK UDREDNING Ydelse B17: Neuropsykologisk undersøgelse Neuropsykologisk undersøgelse af skolebørn B17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person FSL 4, stk timer , ,00 18 Institut for Kommunikation og Handicap

20 Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Vores ydelser til børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne tager udgangspunkt i en helhedsorienteret familieindsats, men henvender sig også til de fagpersoner, der er en del af barnets hverdag. Vi tilbyder således både monofaglige og tværfaglige undersøgelser, afklaringer, behandlingsindsatser og vejledning, herunder psykologforløb for både barnet og dets familie. Derudover tilbyder vi også supervision og sparring af enkeltsager til fagprofessionelle inden for målgruppen. MÅLGRUPPER Børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom og deres familier bl.a. CP-børn, børn med muskelsvind, med rygmarvsbrok, med sjældne syndromer, med kontaktvanskeligheder, med autisme, med generel udviklingsforsinkelse, med følger efter præmaturitet, med forsinket udvikling uden diagnose. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. Undersøgelse Specialiseret tværfaglig undersøgelse og udredning af barnet med tilhørende inddragelse af familien. Der afdækkes, hvilke behov barnet vil have for fremtidig indsats ved hjælp af relevante undersøgelser, observationer og med inddragelse af barnets familie/netværk. Indsatsen kan foregå såvel i IKH s lokaler som lokalt i hjemmet eller daginstitution. Det aftales med hver enkelt, hvad der er meningsfuldt og praktisk, for at rammerne er bedst mulige for barnets og familiens udbytte af indsatsen. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og IT-konsulenter. Andre af IKHs faggrupper kan inddrages efter behov. Ydelse C1: Indledende samtale Indledende samtale med forældrene og efterfølgende referat og forslag til videre foranstaltning. Samtalen er en forudsætning ved ny-henviste. Kan være med deltagelse af sagsbehandler. C1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 5 timer 3.575, ,00 Ydelseskatalog IKH

21 C Børn med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Ydelse C2: Indledende udredning Indledende samtale, Monofaglig eller tværfaglig udredning, Vejledning til forældre og institution/skole udfra denne udredning. Møde med forældre og henviser. Opstilling af mål for indsatsen og forslag til det videre forløb. C2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 Modul I: 30 timer Modul II: 15 timer , , , ,00 Ydelse C3: Specialiseret undersøgelsesmodul Der kan gives tilsagn til et antal specialiserede undersøgelsesmoduler, mhp monofaglig eller tværfaglig udredning. Kan indgå som basismateriale for kommunernes 50 undersøgelser vedr. 32 foranstaltninger (henvisning til særligt dagtilbud/hjemmetræning mm). Typisk 1-3 moduler. C3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 1 10 timer pr modul 7.150, ,00 Ydelse C4: Specialiseret gang-analyse. Børn med udtalte varige og betydelige funktionsnedsættelser - børn med svære handicaps. Svarende til GM- FCS niveau 3 og 4 hos børn med CP eller niveau 1 og 2 med nedsat kognitiv funktionsniveau. Funktionsorienteret ganganalyse: Terapeutisk gangvurdering som også kan inkludere børn med lav fysisk og kognitivt funktionsniveau. Gangvurdering er funktionsorienteret og kan medvirke til yderligere præcision i valg af orthoser, fodtøj og ganghjælpemidler. Gangvurdering kan bruges i Botox regi. Yderligere kan ganganalyse bruges til at vurdere, om det enkelte barn kan profitere af vægtaflastet gangtræning. Undersøgelse,data bearbejdning, rapport skrivning, formidling. C4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 11, stk 3 FSL 3, stk 2 FSL 4,stk 10 timer 7.150, ,00 20 Institut for Kommunikation og Handicap

22 C Behandling Målrettet behandlingsindsats ved den eller de faggrupper, der er relevante i forhold til problemstillingen. Indsatsen består af et aftalt antal moduler og indeholder altid målsætning og løbende evaluering. Vejledning til forældre og andre i barnets netværk er en integreret del af indsatsen. Der vil typisk være besøg derhjemme eller i institutionen for at sikre, at den igangsatte indsats kan overføres til dagligdagen. Denne ydelse vil oftest være individuel, men formålet kan tilsige, at der vil være bedre effekt/motivation, hvis der er 2 børn sammen Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og IT-konsulenter. Andre af IKHs faggrupper kan inddrages efter behov. Ydelse C5: Behandling Der kan gives tilsagn til et antal behandlingsmoduler individuelle eller i gruppe. Inkluderet i behandlingsmodulerne er vejledning til forældre og samarbejdspartnere. C5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 52, stk 3 SEL 44 Modul I: 5 timer Modul II: 10 timer Modul III: 15 timer 3.575, , , , , ,00 Ydelse C6: Specialiseret vægtaflastende gangtræning Specialiseret behandlingsmetode til gangtræning af børn med svære handicaps og deraf udtalt nedsat fysisk funktionsevne også børn med begrænset kognitiv funktionsevne Der er evidens for at vægtaflastende gangtræning i visse tilfælde forbedrer børns funktionelle gang betydeligt. Forekommer oftest efter specialiseret gang-analyse Intensive træningsforløb med gangtræning 2 gange ugentligt i 3 mdr. Indledende målsætning afsluttende evaluering. Forløb à 30 timer. Kan forlænges ved behov. C6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL 52, stk 3 SEL timer , ,00 Ydelseskatalog IKH

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere