Beboerinformation. Måløv Park juli Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10 Parkering foran fælleshuset side 11 Placering af haveaffald side 12

2 Referat af afdelingsmøde 6. maj 2003 i fælleshuset Tilstede: Olafur Karlsson Varmemester, Måløv Park K. Stig Kristensen Inspektør, 3B Fremmødte hustande: 55 lejemål = 23 % Der var et flot fremmøde ved årets afdelingsmøde. Salen i fælleshuset var fyldt, hvad der jo altid er rart at se. Hans Peter bød velkommen og stillede forslag om kandidater til ordstyrerposten: Ole, Kn 65 samt Peter, Kl 63, sidstnævnte som ordstyrer under debatten af forslag om kattehold, der var stillet af Ole selv. De blev begge valgt. Hans Peter fremlagde beretningen og redegjorde her mundtligt for punkterne: Hovedstien, omlægning af Klakkebjerg, projekter på den store legeplads, sommerfesten og kulturgruppen, samt til sidst vores uenigheder med FB vedrørende råderetten. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Jens Kn 295 fremlagde årets regnskab, og forklarede herunder hvordan der opstod et underskud på Der var ingen indkomne forslag med direkte relation til budgettet, så vi gik direkte til fremlæggelsen af budgettet og vedligeholdelsesplanen. Det forestod Hans Peter, som påpegede den kedelige udvikling i skatter, afgifter og administrationsudgifter, der alt sammen er med til at udhule vores opsparing. Efter et uddybende spørgsmål fra Henrik Bolberg om budgettering af ombygningsprojektet (besvaret af Stig) blev budgettet enstemmigt godkendt. Derefter gik vi i gang med de indkomne forslag. Bestyrelsen havde et forslag om den videre fremfærd i striden med FB s hovedbestyrelse om råderet. Efter et spørgsmål fra salen, redegjorde Hans Peter igen for sagens forløb hidtil. Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget. Der var stillet forslag om individuel afregning for vand, både af Uffe Bidstrup, og af bestyrelsen. Forslaget blev grundigt debatteret med flere indlæg fra salen. Det blev blandt andet diskuteret om det overhovedet kan betale sig i forhold til de øgede administrationsudgifter. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. Bestyrelsen havde stillet forslag om at tillade hegn bag baghaverne. Forslaget blev fremlagt af Hans Peter og udløste derefter en længere diskussion, der i hovedsagen handlede om beskæring af roser. Efter endt debat, blev forslaget vedtaget med 4 stemmer imod. Henrik Hansen fremlagde et forslag om døre i indgangspartiet. Thorkild kom med et ændringsforslag, sålydende: Afdelingsmødet godkender placering af døre i indgangspartiet som i Knastebakken 191 og 193. I øvrigt gælder regler som for havelåger. Den konkrete ordlyd af reglerne udformes af afdelingsbestyrelsen. Ændringsforlaget blev vedtaget uden stemmer imod. 2

3 Afdelingsbestyrelsen havde forslået et brev til FB hvor vi udbeder os en forklaring på de stigende administrationsudgifter. Dette blev vedtaget uden stemmer imod. Kl 63 overtog her ordstyrerposten under behandlingen af forslaget om kattehold. Forslaget blev fremlagt af Ole, og fulgtes af en særdeles langvarig debat, før afstemningen. Forslaget blev forkastet med stemmerne: 31 for 64 imod 2 blanke 1 ugyldig Forslag om bordtennis i fælleshuset blev fremlagt af forslagsstilleren, Bjarke. Der blev stillet et ændringsforslag: Der etableres mulighed for at spille bordtennis i fælleshuset. De nærmere detaljer aftales mellem en brugergruppe og afdelingsbestyrelsen. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag om nyasfaltering af firkanten bag Knastebakken blev enstemmigt vedtaget. Hans Peter blev genvalgt til formandsposten, uden modkandidater. Valg til bestyrelsen: Jens Wenzel Andreasen, Kn 295 blev genvalgt for 2 år. Tidligere 1. suppleant Erik B. Ree, Kn 99 blev valgt for 2 år. Kim Jarner, Kn 85 og Joan Lund Jensen, Må 52 blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Mødet blev hævet kl. 22:50 Referent: Jens Wenzel Det grønne udvalgs beplantningsplan Som det fremgår af det forslag om hegn der blev vedtaget på seneste afdelingsmøde, og som er gengivet på side 11, har afdelingsmødet bedt det grønne udvalg om at udarbejde en plan for at skaffe flugtveje fra baghaverne. Vi har I denne omgang behandlet alle rækker med roser. Vores forslag går ud på at indføre bånd og kiler af bløde buske i rosen-beplantningerne. Bag rækkerne findes følgende tre slags roser: Hugonis. Det er den gule rose. Den har en struktur lige som et træ med stamme osv. Den bliver stor, kræver meget plads og trives ikke så godt i skygge. Den er podet på roden af en vildrose og vildrosen kan finde på at tage over (vildskud). Stammen og gamle grene har ikke torne. Karolina. Det er den lyserøde rose. Den bliver ikke så stor. Den har ikke en struktur som et træ, men en masse ris der kommer fra jorden. Hvis man forsøger at klippe den som en hæk går de overskårne ris som regel ud. Skal den beskæres, skal den skæres tilbage til knæhøjde, eller gamle skud skal møjsommeligt fjernes. Den står på sin egen rod, og kan derfor ikke gå 3

4 i vildskud. Den har godt med torne, og står den velvoksen og tæt er bevoksningen uigennemtrængelig. Den trives meget dårligt i skygge. Her bliver den nemt inficeret med ukrudt (elm, hyld, mirabel). Helena. (Rosa Multiflora Helena 'Lykkefund') Det er den hvide rose med blomster i klaser. Den står bag en enkelt række, men optræder desuden hist og her. Den bliver meget stor. Den tåler beskæring, men det er hvor den får lov at blive stor den er flot. Den har næsten ikke torne. Til den supplerende bløde beplantning benytter vi tre forskellige buske, nemlig Paradisæblebusk. Den er allerede introduceret i bebyggelsen for nogle år siden (må kl 11-25). Den bliver stor og kræver derfor god plads. Den trives ikke i for meget skygge. Den vil stå fint sammen med Hugonis. Fjeldribs. Den er ny i bebyggelsen. Den findes ved skolens boldbaner og på Måløvparkvej, ned ad bakken til Jonstrup ved cykelstien. Den er den busk af alle overhovedet der bedst trives i skygge. Dens strittende grenstruktur passer godt sammen med Karolina. Den tåler klipning godt. Den er fint lysegrøn i foråret med små undselige gule blomster og den får smagsløse ugiftige røde bær (ribs). Liguster. De enkelte rækker vil få mulighed for at drøfte planen for deres række med det grønne udvalg og afd.best. efter følgende tidsplan: torsdag den 14. august må 2-16: / må 18-32: / må 34-48: / kn : / kn : kn : søndag den 17. august kn : / kn : / kl 43-57: / kl 59-65: / kl 67-81: kl 1-15: / kl 17-31: Vi har i tidsplanen kun medtaget de rækker hvor vi tror der er noget at snakke om. Hvis der er andre rækker der gerne vil snakke med os, må de henvende sig til Lisbeth Hansen, Klakkebjerg 81, telefon , og få en aftale. Forslagene for de enkelte rækker Må 2-16: Gennemgående rose er Hugonis. En stor Helena bag 12. Forslag: Helena bevares. Kile af Fjeldribs bag 14 op til skel mellem 12 / skaffes flugtvej ved gavl eller Fjeldribskilen får i toppen bredde som hele 14 s baghave. 2,4,6,8,10 har flugtvej ad uformelle småstier under Hugonis. Vedligeholdes men ellers ingen ændring. 4

5 Må 18-32: Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: En stor Helena bag bevares. Bag 18 fjernes død Hugonis og der plantes en Paradisæblebusk. Bag 20 ved græs plantes en Paradisæble. Bag 22 øst for Helena, bag 24 og vestsiden bag 26 plantes Paradisæble, én pæn Hugonis bag 24 bevares. Der etableres trekantet kile af Paradisæble, bredest for neden bag 28 skråt op mod skel 28/30. Der etableres flugtvej for 32 mod hovedsti ved at en Berberis fjernes og der plantes 2 Fjeldribs. Må 34-48: Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Bag 34 mod legeplads: Hugonis fjernes og erstattes med Paradisæble. Der er allerede ansatser til uformelle flugtstier under Hugonis udfor skel 38/40 og bag 42. Bag 44 s haveudvidelse plantes en Paradisæble. Bag skel 46/48 etableres en kile af 2 rækker Paradisæble. Kn : Gennemgående rose er Karolina. Forslag: 299 skaffes flugtvej ved gavlen. Der sættes en fjeldribs eller eksisterende lille liguster får lov til at udvikle sig. 301/303 får flugtvej gennem 301 s haveudvidelse. Eventuelt sættes fjeldribs ud for skel 301/303. Lille Berberis fjernes. 305 skaffes flugtvej ved gavlen. En lille Berberis fjernes og erstattes med fjeldribs. 5

6 Kn : Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Beplantning bevares bag 321 og 319. Der etableres flugtvej for 321 ved gavlen. Der etableres tværgående kile af Paradisæblebusk bag 317 skråt frem mod skel 317/319. Bag etableres ny beplantning af Paradisæble. Liguster bag 313 bevares i første omgang, og permanent hvis beboeren ønsker det. Kn : Gennemgående rose er Karolina. Forslag: Kiler af fjeldribs bag skel 75/77, 79/81, 83/85 og 87/89. Kn : Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Der etableres mulighed for passage på langs af rækken. En række Hugonis erstattes af fjeldribs. Alternativ: Der etableres mulighed for passage bag 243 og 249. Her erstattes en række Hugonis med Fjeldribs. 6

7 Kn : Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Øverste række Hugonis erstattes med Fjeldribs hvor det ønskes, men som minimum i vestenden bag 261 eller bag 265, og i østenden bag 251 eller bag 255. Det betyder at haveudvidelserne bag 257 og 259 kommer til at fungere som flugtvej til legepladsen. Nederste række Hugonis mod legeplads (legetunnel) erstattes af Liguster, sådan som det allerede kan ses bag 251/253. Kn : Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: 273 får flugtvej på hjørnet ved at der sættes ny blød busk. 271 har flugvej gennem haveudvidelse bag 269 og 267. Kn 65-79: Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Ingen ændring. Kn : Gennemgående rose er Helena. Forslag: Ingen ændring. Kl 3-9: Gennemgående rose er Hugonis (mod sti) og Virginia (mod have 3-7). Forslag: Ingen ændring. Kl 27-41: Gennemgående rose er Karolina. Netop suppleret med en række Rød Snebær. Forslag: Ingen ændring 7

8 Kl 43-57: Gennemgående rose er Karolina. Forslag: Der etableres kiler af Fjeldribs ud for 43, 45/47, 49/51, 53/55 og 57. Kl 59-65: Gennemgående rose er Karolina. Forslag: Trekantet kile af Fjedribs fra skel 61/63. Bredest forneden så legeplads får Fjeldribs. Kl 67-81: Gennemgående rose er Hugonis. Forslag: Flugtvej bag baghave fra skel 71/73 til 81 med sti ned i grænse mellem Klitrose og Hugonis. En række Hugonis mod haver erstattes af Fjeldribs. Flugtvej nedad skrænt to rækker Fjeldribs har flugtvej af uformel småsti under Hugonis bag 67. Vedligeholdes. Ny Paradisæblebusk erstatter Hugonis og Æblerose yderst ved 81. 8

9 Kn 1-15: Gennemgående rose er Karolina. Forslag: Kiler af Fjeldribs bag skel 1/3, 5/7 og 9/11 og bag 15. Kn 17-31: Gennemgående rose er Karolina. Stor Helena bag skel 23/25. Forslag: Kiler af Fjeldribs bag skel 17/19, 21/23, 25/27, 29/31. Det grønne udvalg / Afdelingsbestyrelsen Lån På afdelingsmødet spurgte Henrik Bolberg hvorfor en låneomlægning, der giver en årlig gevinst på kr, ikke indgik i budgettet. Inspektøren og afdelingsbestyrelsen måtte svare at det kendte vi ikke noget til. Vi har nu undersøgt sagen. Det er korrekt, som Henrik sagde, at kommunen er blevet ansøgt om og har bevilliget at et lån kan omlægges. Vi har ca. 15 lån i bebyggelsen og de andre afdelinger af FB og 3B har tilsvarende, nogle helt op til 40. Der er derfor en medarbejder i 3B fast beskæftiget med at overvåge lånene og renten og tage initiativ til en omlægning når det vil give en gevinst. Afdelingsbestyrelserne og inspektørerne bliver først underrettet om en omlægning når den er foretaget. Når lånet er omlagt og udgiften til selve omlægningen er betalt af den gamle afdragsstørrelse - bliver den nye afdragsstørrelse indarbejdet i budgettet, men da der ikke optræder enkeltlån i budgettet, men puljer 9

10 af lån, er det ikke umiddelbart gennemskueligt hvor man skal lede. Vi vil dog sørge for at vi kan påvise den nævnte besparelse når den dukker op i et budget. Afdelingsbestyrelsen Pergola På baggrund af et spørgsmål på afdelingsmødet har vores inspektør skrevet følgende indlæg: Efter beslutning i afdelingen om at de enkelte lejere kunne få opsat en pergola, fik afdelingen udfærdiget et sæt tegninger, pergolaerne skulle laves ud fra. Man ønskede ligeledes at opsætningen skulle foretages af samme håndværker, for på den måde at få et ensartet arbejde. Afdelingen betaler i første omgang udgiften til opsætningen af pergolaen mod at lejeren betaler en ekstra ydelse i ca. 5 år, til pergolaen er betalt. Efter beslutning på afdelingsmødet i 2002 blev der indhentet priser fra 3 forskellige Tømrer/Snedker firmaer. Følgende priser er fremkommet: Lille pergola Stor pergola Firma A kr. 7828,75 kr ,50 Firma B kr. 6375,- kr.12375,- Firma C kr.9187,50 kr.14875,- Priser er incl. moms. Firma A blev valgt, er i forvejen servicehåndværker i afdelingen. Med Venlig Hilsen Fagforeningernes Boligforening K. Stig Kristensen inspektør Hegn bag baghaverne - en gang til I forbindelse med en haveudvidelse bag Kn er der blevet opsat faste hegn omkring haveudvidelsen. Det er i strid med de regler der gælder for haveudvidelser, og det er også præciseret i det forslag om hegn der netop er blevet vedtaget på afdelingsmødet. Vi har derfor været i den ubehagelige situation, at vi har måtte bede rækken tage deres nye hegn ned. Rækken hævder at det var uklart at de nye regler om hegn ikke var en tilladelse til at der må sættes hegn op omkring 10

11 udvidelser. Det er afdelingsbestyrelsen ikke enig i, men for en ordens skyld genoptrykker vi det forslag der blev vedtaget på afdelingsmødet. Og så gentager vi endnu en gang at det er en god ide at spørge sig for hvis der er den mindste tvivl. Beslutningen på afdelingsmødet om hegn mv. Beplantning. Afdelingsbestyrelsen pålægges at sørge for at beplantningen bag rækkerne justeres, således at buskadset ikke er uigennemtrængeligt. Løsningerne der benyttes tilpasses de konkrete forhold i de berørte rækker og drøftes med de berørte beboere. Det grønne udvalg inddrages i arbejdet. Hegn. Det er tilladt at opsætte et hegn bag baghaven hvis det er nemt at forcere, og hvis de bestemmelser der ridses op nedenfor overholdes. Der kræves ingen ansøgning. Hegnets højde. Et hegn bag baghaven må på intet sted være højere end 50 cm under sidehegnet. Hegnets placering. Hegnet skal som hovedregel være placeret for enden af sideplankeværket. Hegn må dog også være placeret 30 cm længere ude, dvs. der hvor et oprindeligt bræt i 40 cm højde markerer eller tidligere har markeret havens afslutning (et fremskudt hegn). Alle hegn skal være parallelle med bygningen. Det er altså ikke tilladt at lave et hegn der er krumt. I en haveudvidelse må der ikke være andre hegn end grønne hegn (dvs. buske) jf. bestemmelserne om haveudvidelse. Hegnets udtryk. Hegnets overkant skal være vandret. Det er altså ikke tilladt med hegn der har bueform hverken den ene eller den anden vej. Det er tilladt at have en enkelt lægte i samme højde som sideplankeværket som det fx. kan ses bag Knastebakken 11. Hegnets materiale skal være træ. Der kan fx. anvendes spånflet, (pile)grenflet, rafter eller lignende. Der må ikke anvendes plademateriale. Det enkelte hegn skal være ensartet. Kommende hegn skal have en tydeligt lettere karakter end sideplankeværket, men et eksisterende hegn med en større tyngde kan få lov til at blive stående. Hegnene må ikke males da de skal kunne patinere og fremstå neutralt. Parkering foran fælleshuset Der er fortsat problemer med indkørsel til fælleshuset. Der er taxakørsel om natten og gæster kører ind og parkerer på pladsen. Senest er petanquebanen blevet beskadiget fordi der er blevet parkeret på den. Vi indskærper derfor reglerne som svarer til hvad alle der lejer beboerhuset skriver under på: Indkørsel til fælleshuset må kun ske i forbindelse med til- og frakørsel af varer. Parkering på pladsen er forbudt. Kæden ved indkørslen skal være sat på og låst. Lejere af beboerhuset er ansvarlige for at deres gæster ikke kører frem til fælleshuset. Overtrædelse vil medføre karantæne på at kunne leje fælleshuset, og parkering på petanque-banen vil medføre inddragelse af depositum til opretning af banen. 11

12 Som et nyt tiltag er det besluttet at kæden ikke længere kommer til at stå åben i forbindelse med flytninger. I stedet vil der også i denne situation blive udleveret en nøgle, og indskærpet at kæden skal være oppe. Samtidig vil ejendomsfunktionærerne være ekstra opmærksomme på at kæden er låst udenfor arbejdstiden. Resultatet skulle meget gerne være at kæden er oppe hver aften, nat og weekend. Afdelingsbestyrelsen Placering af haveaffald Der blev for en tid siden uddelt en vejledning vedr. haveaffald, hvoraf det fremgik at haveaffaldsbeholderne fremover skal stilles ud til kørevej. Vi vil lige præcisere at der hermed menes nærmeste parkeringsplads, og altså ikke en af de interne pladser i bebyggelsen. Der er fx en del beholdere der bliver stillet ud på kvadratpladsen ved Måløvgårdsvej som ikke ligger ved en egentlig kørevej. Vi vil meget gerne have sat en stopper for trafikken af tunge køretøjer på hovedstien, da de blandt andet beskadiger flisebelægningen. Derfor: Stil beholderne til haveaffald på nærmeste parkeringsplads. Afdelingsbestyrelsen 12

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere