Forår Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs

2 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder i foråret Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens kørselsordning. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning inkluderet. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. Synscenter Refsnæs 2013

3 sfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn 06 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre 08 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn 10 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre 12 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede førskolebørn mad andre funktionsnedsættelser 14 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 16 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn 18 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen 20 Slå ørerne ud og lyt 22 Godt i gang 24 Læs & lær 26 Inspirationskursus for syns-og flerhandicappede skolebørn og deres forældre 28 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del 30 Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviserpunktlæsende elever i ældste klasser 31 Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever 32 Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn 34 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 36 Sommerskole 38 Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 39 Kurser udenfor Synscenter Refsnæs 40 5

4 Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling Mandag d onsdag d. 30. april Kurset henvender sig til Forældre som har et småbarn med synshandicap. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap. At inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. At give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 8 10 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest en måned før kursusstart. Indstillingen sendes til 6 7

5 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre Mandag d. 24. marts til fredag d. 28. marts Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. En tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Udarbejdelse af en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold det individuelle barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 2: Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. Synspædagog/mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises på kursusafdelingen. i både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. 8 9

6 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn Mandag d. 26. maj - onsdag d. 28. maj Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre, som skal tilegne sig viden om orientering og mobility og om hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Synskonsulent/Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Tlf.: Større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til orientering og færden. Praktiske forslag til, hvordan barnet kan støttes. Gensidig inspiration med andre forældre og børn i samme situation. At give børnene nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i vante omgivelser. Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege, begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter. Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter Refsnæs` område. Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være mulighed for aktiviteter i kursusafdelingens legestue. Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Vi anvender ind i mellem videooptagelser. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 8a: Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn og deres forældre

7 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering. Mandag d. 24. februar- fredag d. 28. februar Deltagere Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt team, samt forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling. give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

8 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser Mandag d onsdag d.14. maj Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser Mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 6-8 børn/familier. Synspædagog/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Forældrene vil få viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Synsnedsættelser og synsstimulation. Samvær og kommunikation. Synets indflydelse på den motoriske udvikling. Se intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet og både teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i

9 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser Tirsdag d. 8. april fredag d. 11. april årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. En tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau, med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet. Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 6 børn/familier. Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser, motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Forældrene indgår i observationen af deres barn og lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

10 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart Mandag d. 6. januar fredag d. 10. januar Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. En tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet. Råd og vejledning om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere. At give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Synspædagog/talepædagog Marianne Minke Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle emner, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og fysioterapeut. Forældrene undervises Forældrene undervises både i teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

11 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen Kursus for blinde elever i klasse Søndag d. 26. januar fredag d. 31. januar Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Kursets formål At eleverne udfører og - sammen med jævnaldrende ligestillede oplever et praktisk og mål rettet samarbejde med fagligt og kreativt indhold. Musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt fordrer koncentration, fokus og samarbejde. Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Vi bruger bl.a. teknologiske hjælpemidler og lydoptager i undervisningen. 28. december Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. er Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Tlf.: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf.: Der bliver foretaget en læse- og stavetest. Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder. Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

12 Slå ørerne ud og lyt Søndag d. 4. maj fredag d. 9. maj Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række fagområder, tilpasset deres synshandicap. At give eleverne oplevelser med det auditive univers, og de inspireres til at lade auditive elementer indgå i projektopgaver. Samvær med ligestillede er der mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter. Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage. Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile illustrationer, mobility, idræt og svømning. I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med synskonsulenter på Stausgård beslutter. Forældrene tilbydes et kort kursusophold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag med fagligt indhold i form af undervisning i fagområderne mobility og synskompenserende teknologi samt med socialt indhold sammen med de øvrige deltagende familier. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de synskonsulenter og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. 4. april

13 Godt i gang Introduktion til skolekurser på Refsnæs Mandag d. 9. juni 2014 fredag d. 13. juni 2014 Svagsynede elever i klasse og deres forældre er Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf At give børn og forældre et overblik over de kurser, som de kan blive tilbudt at deltage i på Refsnæs i fremtiden. Aktiviteter for både børn og voksne. At skabe rammerne for hyggeligt og inspirerende samvær og netværksdannelse familierne imellem. Kursets indhold Kurset indeholder aktiviteter for børn og voksne, hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises indenfor computer, idræt, mobility, lyd, musik og samspil. Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer, udviklingsmæssige konsekvenser af et synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og øvrige hjælpemidler til svagsynede. Fælles for børn og forældre er fritidsaktiviteter, leg og uformelt socialt samvær. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og aften er fælles aktiviteter på kursusafdelingen Stausgård. Kurset evalueres skriftligt af forældrene, og børnene evaluerer mundtligt med en af kursets pædagoger. Der udarbejdes efterfølgende rapport om barnets deltagelse på kurset. Mandag d. 7. april 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset

14 Læs & lær Faglig læsning og fingrene i faget Søndag d. 2. marts fredag d. 7. marts Torsdag d. 6. marts fredag d. 7. marts 2014 for forældre. Svagsynede elever i klasse. At lade eleverne prøve kræfter med forskellige teksttyper og læseteknikker blandt andet oversigtslæsning, skimming og skærmlæsning. At eleverne tilegner sig viden ved at læde fagtekster og ved at undersøge og udføre forskellige faglige aktiviteter. Mulighed for at samarbejde med andre ligestillede i en undervisning tilrettelagt med fokus synskompenserende muligheder. Sjove og hyggelige fritidsaktiviteter, hvor der blandt andet er fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Eleverne undervises i faglig læsning i variation mellem de naturfaglige fag og de humanistiske fag. Den faglige viden og forforståelse anvendes til at undersøge og eksperimentere ud fra den tilegnede viden, vælger eleverne en passende form at formidle deres viden til forældrene, som en spændende afslutning på undervisningen. Fredag d. 3. januar 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf I løbet af kurset gennemfører eleverne læseprøve. På kurset indgår også aktiviteter indenfor de kreative fag, idræt og svømning og der tilbydes dagsmobility. desuden lektielæsning, hvor der iagttages om og hvordan eleven anvender medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt. Forældrene tilbydes et kort program, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår, og deltager afslutningsvist i børnenes sidste undervisningslektioner. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold

15 Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede skolebørn og deres forældre Mandag d. 13. januar torsdag d. 16. januar Mandag d. 31. marts torsdag d. 3. april Mandag d. 2. juni torsdag d. 5. juni Synshandicappede specialskolebørn med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres forældre. Bor barnet på døgninstitution, kan pædagoger også deltage. At udbygge deltagernes viden om det at hvve et synshandicappet barn med flere sammensatte handicaps, samt at give inspiration til det daglige samvær med barnet. Mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Der kan maksimalt deltage 4 elever i kurset. Kursustilrettelægger Stina Bager Mail: Tlf.: Synsdiagnoser Lys og belysning Leg, spil og socialt samvær Alternative kommunikationsformer (talemaskiner, flexiboard, med mere) Brug af computer, Skype, Can Connect og tablet Pædagogisk vurdering af barnets syn Grundlæggende pædagogiske principper At være forældre til et handicappet barn Mobility/kørestolsmobility Brug af sanserne Undervisningen er tilrettelagt ud fra det enkelte barns funktionsniveau. Der veksles mellem teori og samvær med eget barn. Kurset afsluttes med en samtale omkring hvert enkelt barn. På baggrund af observationerne og den afsluttende samtale udarbejdes en rapport til brug for det videre arbejde med barnet. Rapporten sendes til de personer /institutioner, forældrene har givet samtykke til. 6. november januar april

16 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del Mandag d. 3. marts torsdag d. 6. marts Kursus for folkeskolens lærere og børnehaveklasselærere, der underviser blinde og punktlæsende elever. Kurset er fortsættelse af 1. del i efteråret At styrke deltagernes forudsætninger for at knkludere den blinde elev i klassens undervisning. Viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring vil blive suppleret med afsæt i indholdet på kursets 1. del. Undervisningen vil give indsigt i det blinde barns identitetsudvikling samt fysiske og sociale udvikling. Der er undervisning i anvendelse af synskompenserende teknologiske hjælpemidler samt i skolefagene dansk, matematik og idræt, hvor der drøftes materialer og metoder. Deltagerne får inspiration til auditiv læring i undervisningen. Yderligere instruktion i mobility indgår i kurset. Børnehaveklasseledere vil få inspiration vedrørende aktiviteter i 0. klasse. Kurset giver endvidere mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger vedrørende den daglige undervisning i klasser, hvor en punktlæsende elev indgår. Som på 1. del vil der være vekselvirkning mellem teori og praksis i undervisningen. 3. februar Kursusafgift 3720 kr. : 24 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviser punktlæsende elever i ældste klasser Mandag d. 12. maj tirsdag d. 13. maj Hvem kurset henvender sig til Lærere, der underviser blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Hvad tilbyder vi At give deltagerne kendskab til elektroniske hjælpemidler specielt udviklet til punktlæsere. Undervisning i anvendelse af udstyr og programmer til tekstbehandling, læsemedium samt, som tastatur og skærm til pc. Der vil være gennemgang af Pronto, dens indretning og funktion. Endvidere øvelser i tekstbehandling i forhold til retningslinjer for god orden i FSA samt anvendelse af Pronto som læsemedie. Der vil være praktiske øvelser med brugen af computer som hjælpemiddel for punktlæsere. et kan bl.a. være brug af e-bøger, ordbøger, , tablets, mv. i undervisningen samt anvendelse af JAWS (skærmlæserprogram). Kursisten anvender elevens Pronto, der skal medbringes. 11. april Kursusafgift 1240 kr. 18 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere