Forår Kurser på Synscenter Refsnæs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs

2 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder i foråret Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens kørselsordning. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning inkluderet. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. Synscenter Refsnæs 2013

3 sfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn 06 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre 08 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn 10 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre 12 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede førskolebørn mad andre funktionsnedsættelser 14 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 16 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn 18 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen 20 Slå ørerne ud og lyt 22 Godt i gang 24 Læs & lær 26 Inspirationskursus for syns-og flerhandicappede skolebørn og deres forældre 28 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del 30 Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviserpunktlæsende elever i ældste klasser 31 Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever 32 Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn 34 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 36 Sommerskole 38 Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 39 Kurser udenfor Synscenter Refsnæs 40 5

4 Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling Mandag d onsdag d. 30. april Kurset henvender sig til Forældre som har et småbarn med synshandicap. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap. At inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. At give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 8 10 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest en måned før kursusstart. Indstillingen sendes til 6 7

5 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre Mandag d. 24. marts til fredag d. 28. marts Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. En tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Udarbejdelse af en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold det individuelle barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 2: Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. Synspædagog/mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises på kursusafdelingen. i både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. 8 9

6 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn Mandag d. 26. maj - onsdag d. 28. maj Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre, som skal tilegne sig viden om orientering og mobility og om hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Synskonsulent/Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Tlf.: Større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til orientering og færden. Praktiske forslag til, hvordan barnet kan støttes. Gensidig inspiration med andre forældre og børn i samme situation. At give børnene nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i vante omgivelser. Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege, begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter. Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter Refsnæs` område. Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være mulighed for aktiviteter i kursusafdelingens legestue. Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Vi anvender ind i mellem videooptagelser. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 8a: Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn og deres forældre

7 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering. Mandag d. 24. februar- fredag d. 28. februar Deltagere Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt team, samt forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling. give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

8 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser Mandag d onsdag d.14. maj Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser Mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 6-8 børn/familier. Synspædagog/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Forældrene vil få viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Synsnedsættelser og synsstimulation. Samvær og kommunikation. Synets indflydelse på den motoriske udvikling. Se intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet og både teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i

9 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser Tirsdag d. 8. april fredag d. 11. april årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. En tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau, med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet. Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 6 børn/familier. Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser, motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Forældrene indgår i observationen af deres barn og lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

10 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart Mandag d. 6. januar fredag d. 10. januar Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. En tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet. Råd og vejledning om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere. At give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Synspædagog/talepædagog Marianne Minke Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle emner, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og fysioterapeut. Forældrene undervises Forældrene undervises både i teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

11 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen Kursus for blinde elever i klasse Søndag d. 26. januar fredag d. 31. januar Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Kursets formål At eleverne udfører og - sammen med jævnaldrende ligestillede oplever et praktisk og mål rettet samarbejde med fagligt og kreativt indhold. Musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt fordrer koncentration, fokus og samarbejde. Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Vi bruger bl.a. teknologiske hjælpemidler og lydoptager i undervisningen. 28. december Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. er Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Tlf.: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf.: Der bliver foretaget en læse- og stavetest. Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder. Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

12 Slå ørerne ud og lyt Søndag d. 4. maj fredag d. 9. maj Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række fagområder, tilpasset deres synshandicap. At give eleverne oplevelser med det auditive univers, og de inspireres til at lade auditive elementer indgå i projektopgaver. Samvær med ligestillede er der mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter. Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage. Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile illustrationer, mobility, idræt og svømning. I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med synskonsulenter på Stausgård beslutter. Forældrene tilbydes et kort kursusophold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag med fagligt indhold i form af undervisning i fagområderne mobility og synskompenserende teknologi samt med socialt indhold sammen med de øvrige deltagende familier. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de synskonsulenter og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. 4. april

13 Godt i gang Introduktion til skolekurser på Refsnæs Mandag d. 9. juni 2014 fredag d. 13. juni 2014 Svagsynede elever i klasse og deres forældre er Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf At give børn og forældre et overblik over de kurser, som de kan blive tilbudt at deltage i på Refsnæs i fremtiden. Aktiviteter for både børn og voksne. At skabe rammerne for hyggeligt og inspirerende samvær og netværksdannelse familierne imellem. Kursets indhold Kurset indeholder aktiviteter for børn og voksne, hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises indenfor computer, idræt, mobility, lyd, musik og samspil. Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer, udviklingsmæssige konsekvenser af et synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og øvrige hjælpemidler til svagsynede. Fælles for børn og forældre er fritidsaktiviteter, leg og uformelt socialt samvær. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og aften er fælles aktiviteter på kursusafdelingen Stausgård. Kurset evalueres skriftligt af forældrene, og børnene evaluerer mundtligt med en af kursets pædagoger. Der udarbejdes efterfølgende rapport om barnets deltagelse på kurset. Mandag d. 7. april 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset

14 Læs & lær Faglig læsning og fingrene i faget Søndag d. 2. marts fredag d. 7. marts Torsdag d. 6. marts fredag d. 7. marts 2014 for forældre. Svagsynede elever i klasse. At lade eleverne prøve kræfter med forskellige teksttyper og læseteknikker blandt andet oversigtslæsning, skimming og skærmlæsning. At eleverne tilegner sig viden ved at læde fagtekster og ved at undersøge og udføre forskellige faglige aktiviteter. Mulighed for at samarbejde med andre ligestillede i en undervisning tilrettelagt med fokus synskompenserende muligheder. Sjove og hyggelige fritidsaktiviteter, hvor der blandt andet er fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Eleverne undervises i faglig læsning i variation mellem de naturfaglige fag og de humanistiske fag. Den faglige viden og forforståelse anvendes til at undersøge og eksperimentere ud fra den tilegnede viden, vælger eleverne en passende form at formidle deres viden til forældrene, som en spændende afslutning på undervisningen. Fredag d. 3. januar 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf I løbet af kurset gennemfører eleverne læseprøve. På kurset indgår også aktiviteter indenfor de kreative fag, idræt og svømning og der tilbydes dagsmobility. desuden lektielæsning, hvor der iagttages om og hvordan eleven anvender medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt. Forældrene tilbydes et kort program, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår, og deltager afslutningsvist i børnenes sidste undervisningslektioner. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold

15 Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede skolebørn og deres forældre Mandag d. 13. januar torsdag d. 16. januar Mandag d. 31. marts torsdag d. 3. april Mandag d. 2. juni torsdag d. 5. juni Synshandicappede specialskolebørn med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres forældre. Bor barnet på døgninstitution, kan pædagoger også deltage. At udbygge deltagernes viden om det at hvve et synshandicappet barn med flere sammensatte handicaps, samt at give inspiration til det daglige samvær med barnet. Mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Der kan maksimalt deltage 4 elever i kurset. Kursustilrettelægger Stina Bager Mail: Tlf.: Synsdiagnoser Lys og belysning Leg, spil og socialt samvær Alternative kommunikationsformer (talemaskiner, flexiboard, med mere) Brug af computer, Skype, Can Connect og tablet Pædagogisk vurdering af barnets syn Grundlæggende pædagogiske principper At være forældre til et handicappet barn Mobility/kørestolsmobility Brug af sanserne Undervisningen er tilrettelagt ud fra det enkelte barns funktionsniveau. Der veksles mellem teori og samvær med eget barn. Kurset afsluttes med en samtale omkring hvert enkelt barn. På baggrund af observationerne og den afsluttende samtale udarbejdes en rapport til brug for det videre arbejde med barnet. Rapporten sendes til de personer /institutioner, forældrene har givet samtykke til. 6. november januar april

16 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del Mandag d. 3. marts torsdag d. 6. marts Kursus for folkeskolens lærere og børnehaveklasselærere, der underviser blinde og punktlæsende elever. Kurset er fortsættelse af 1. del i efteråret At styrke deltagernes forudsætninger for at knkludere den blinde elev i klassens undervisning. Viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring vil blive suppleret med afsæt i indholdet på kursets 1. del. Undervisningen vil give indsigt i det blinde barns identitetsudvikling samt fysiske og sociale udvikling. Der er undervisning i anvendelse af synskompenserende teknologiske hjælpemidler samt i skolefagene dansk, matematik og idræt, hvor der drøftes materialer og metoder. Deltagerne får inspiration til auditiv læring i undervisningen. Yderligere instruktion i mobility indgår i kurset. Børnehaveklasseledere vil få inspiration vedrørende aktiviteter i 0. klasse. Kurset giver endvidere mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger vedrørende den daglige undervisning i klasser, hvor en punktlæsende elev indgår. Som på 1. del vil der være vekselvirkning mellem teori og praksis i undervisningen. 3. februar Kursusafgift 3720 kr. : 24 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviser punktlæsende elever i ældste klasser Mandag d. 12. maj tirsdag d. 13. maj Hvem kurset henvender sig til Lærere, der underviser blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Hvad tilbyder vi At give deltagerne kendskab til elektroniske hjælpemidler specielt udviklet til punktlæsere. Undervisning i anvendelse af udstyr og programmer til tekstbehandling, læsemedium samt, som tastatur og skærm til pc. Der vil være gennemgang af Pronto, dens indretning og funktion. Endvidere øvelser i tekstbehandling i forhold til retningslinjer for god orden i FSA samt anvendelse af Pronto som læsemedie. Der vil være praktiske øvelser med brugen af computer som hjælpemiddel for punktlæsere. et kan bl.a. være brug af e-bøger, ordbøger, , tablets, mv. i undervisningen samt anvendelse af JAWS (skærmlæserprogram). Kursisten anvender elevens Pronto, der skal medbringes. 11. april Kursusafgift 1240 kr. 18 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf

17 Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever Basisdelen Onsdag d. 22. januar 2014 fredag d. 24. januar Lærere og støttepersoner, der underviser svagsynede elever. Hvad tilbyder vi At give deltagerne mulighed for at opnå viden om og forståelse for svagsynede børn, og de særlige problemstillinger, der kan have indflydelse på børnenes undervisning. Undervisningen på kurset tager sit udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring svagsynethed. Problemstillingerne kan i visse tilfælde eksemplificeres udfra diagnoser og problematikker i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen foregår med simulationsbriller. Mandag d. 11. november Kursusafgift 2480 kr. Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf På kurset bliver deltagerne præsenteret for: Synscenter Refsnæs funktion i det inkluderende system. Øjets fysiologi, dets udvikling og fejludvikling herunder udvalgte øjensygdomme. Svagsynethed, hjælpemidler, belysning og svagsynsvenlige materialer. Synskompenserende computerindstillinger, programmer og muligheder. ADL aktiviteter i dagliglivet. Orientering og Mobility evnen til at færdes selvstændigt. Udviklingsmæssige konsekvenser af et synshandicap. At være barn og ung med et synshandicap. Kursusundervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets suppleringsdel er under tilrettelæggelse. Suppleringsdelen kommer til at bestå af et antal moduler med hver sit faglige tema, som enten udbydes på Synscenter Refsnæs, eller på den lokale skole. Suppleringsmoduler kan eksempelvis bestå af: Læsning og svagsynethed. Sociale kompetencer og neuropsykologiske problemstillinger. Idræt og svagsynethed. Auditiv læring

18 Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn Mandag d. 19. fredag d. 23. maj Hvem henvender kurset til til Pædagoger og dagplejere, som arbejder med blinde eller svagsynede børn i daginstitutioner (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lignende). Hvad tilbyder vi At give deltagerne viden om og forståelse for synshandicappets betydning for barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Kursusafgift 4960 kr. Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. er Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf Synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Tlf Ud over information om Synscenter Refsnæs vil der på kurset være undervisning i følgende emner: Øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser, de almindeligste øjensygdomme. Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi. Auditiv opmærksomhed. Leg og samvær. ADL i teori og praksis. Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger i forhold til synshandicap. Pædagogiske materialer og metoder. Sprog og kommunikation. Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap Sansernes betydning. Identitetsudvikling og sociale kompetencer. Kursets organisering En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder og synsdiagnose. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner og praktiske øvelser. 19. marts

19 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Onsdag d. 19. februar - fredag d. 21. februar Pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer - Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud). Hvad tilbyder vi At give kursisterne viden om og indsigt i Spielmeyer-Vogt sygdommens udvikling og forløb. Viden om SV-sygdommens væsentlige aspekter vedrørende fysiske, psykiske og sociale forhold. At deltagerne, der kommer med mange forskellige forudsætninger, såvel fagligt som erfaringsmæssigt, har mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring. En præsentation af SV-Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager. er Socialrådgiver og koordinator Anne Hamann Mail: Tlf.: Specialkonsulent Susan Fugger. Mail: Tlf.: Specialkonsulent Janne Trebbien Mail: Tlf.: Kurset tilrettelægges ud fra aktuelle temaer. På tidligere kurser har nedenstående emner blandt andre været behandlet: Gruppearbejde om "tanker og refleksioner i mit arbejde med et SV barn/ung" oplæg vedrørende Marte Meo metoden Oplæg ved ergo- og fysioterapeuter om motorikkens betydning for synet. Gruppearbejde om temaet "hvad lykkes i mit arbejde?". ADL aktiviteter. Herunder tilberedning og indtagelse af middag med simulationsbriller Oplæg og drøftelse om lovgivningen om tavshedspligt og omsorgspligt. Oplæg ved en forælder til et SV- barn. 19. december Kursusafgift 2480 kr. Der kan maksimalt deltage 30 personer i kurset

20 Sommerskole Lejrskoleophold for blinde og svagsynede børn og unge Søndag d. 29. juni lørdag d. 5. juli Hvem henvender tilbuddet sig til Synshandicappede børn og unge, der går i folkeskolens klasse eller specialklasse. Hvad tilbyder vi At give synshandicappede børn og unge mulighed for socialt samvær og fælles oplevelser og aktiviteter. Hyggelige stunder i dejlige omgivelser. Sommerskolens aktiviteter tager udgangspunkt i et overordnet emne, som grupperne arbejder med, individuelt og i fællesskab. Sommerskolen er fortrinsvis et udendørs arrangement med alt, hvad friluftslivet byder på af glæder, udfordringer, telt, bål, strand og masser af frisk luft. Grupperne sørger selv for madlavning og andet praktisk arbejde. Der er både aktiviteter i grupperne og fællesaktiviteter for hele sommerskolen. Synscenter Refsnæs sender, efter indstilling fra den lokale synskonsulent, indbydelse ud cirka 1.ste april. Pris: 600 kr. Der kan maksimalt deltage 110 børn og unge i sommerskolen. Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 16. juni 20. juni Hvem henvender tilbuddet sig til Børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen samt støttepersoner. Hvad tilbyder vi At lade deltagerne mødes og nyde en uge i hinandens selskab. At deltagerne oplever genkendelighed og forudsigelighed i det, der foregår. Hvert år vælges et nyt tema, som er gennemgående for aktiviteterne ugen igennem. Leg, sang, dans og fest er faste indslag. Synscenter Refsnæs sender i løbet af foråret breve ud til alle bøn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen, forældre og eventuelt bosted med oplysninger om pris for opholdet samt praktiske oplysninger. Sommerskolen foregår på: Pindstrup Centret, Johannes F. La Cours Allé 1, Pindstrup 8550 Ryomgård. er Pædagogisk konsulent Janne Trebbien Mail: Tlf.: Pædagogisk konsulent Susan Fugger Mail: Tlf.: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf.:

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Synscenter Refsnæs 2016 Tak til Johan, Nicoline og Sigurd samt forældre

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs

Kurser på Synscenter Refsnæs Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2014. Forår 2015 Synscenter Refsnæs 2014 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Udredning og Specialrådgivning Kurser på Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Forord afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Tak til: Gustav J., Noah, Isabella, Gustav W. og Marius

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010 Førskolebørn med bevægelseshandicap 1. - 3. oktober 2010 Målgruppe Familiekursus for forældre med 2 6 årige med bevægelseshandicap og deres søskende. Formål Det er spændende, når ens barn skal starte i

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR.

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR. VIDENSGRUPPEN For børn med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, hvor de daglige aktiviteter og træningen er tilpasset det enkelte barn med stor vægt på det tværfaglige samarbejde æ VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP Målgruppe: Forældre med barn med handicap i alderen 15-18 år. Sted: Bymose Hegn, Bymosegårdvej 11, 3200 Helsinge, T: 86 39 61 11, Dato: 15. september fra kl.

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse SCR, Fjordskolen, Lysholm rganisation og klassedannelse 1 Lidt baggrund... Specialundervisning Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere