Forår Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs

2 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder i foråret Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens kørselsordning. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning inkluderet. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. Synscenter Refsnæs 2013

3 sfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn 06 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre 08 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn 10 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre 12 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede førskolebørn mad andre funktionsnedsættelser 14 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 16 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn 18 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen 20 Slå ørerne ud og lyt 22 Godt i gang 24 Læs & lær 26 Inspirationskursus for syns-og flerhandicappede skolebørn og deres forældre 28 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del 30 Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviserpunktlæsende elever i ældste klasser 31 Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever 32 Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn 34 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 36 Sommerskole 38 Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 39 Kurser udenfor Synscenter Refsnæs 40 5

4 Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling Mandag d onsdag d. 30. april Kurset henvender sig til Forældre som har et småbarn med synshandicap. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap. At inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. At give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 8 10 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest en måned før kursusstart. Indstillingen sendes til 6 7

5 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre Mandag d. 24. marts til fredag d. 28. marts Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. En tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Udarbejdelse af en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold det individuelle barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 2: Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. Synspædagog/mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises på kursusafdelingen. i både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. 8 9

6 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn Mandag d. 26. maj - onsdag d. 28. maj Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre, som skal tilegne sig viden om orientering og mobility og om hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Synskonsulent/Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Tlf.: Større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til orientering og færden. Praktiske forslag til, hvordan barnet kan støttes. Gensidig inspiration med andre forældre og børn i samme situation. At give børnene nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i vante omgivelser. Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege, begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter. Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter Refsnæs` område. Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være mulighed for aktiviteter i kursusafdelingens legestue. Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Vi anvender ind i mellem videooptagelser. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Efter kurset udarbejdes en kort skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til må modtage den. Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingsskema 8a: Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn og deres forældre

7 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering. Mandag d. 24. februar- fredag d. 28. februar Deltagere Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt team, samt forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling. give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn/familier. Synspædagog/ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf.: Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

8 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser Mandag d onsdag d.14. maj Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. At give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. Inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser Mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 6-8 børn/familier. Synspædagog/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Forældrene vil få viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Synsnedsættelser og synsstimulation. Samvær og kommunikation. Synets indflydelse på den motoriske udvikling. Se intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet og både teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i

9 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser Tirsdag d. 8. april fredag d. 11. april årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. En tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau, med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret. Inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Råd og vejledning om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet. Mulighed for samvær med andre forældre i samme situation. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 6 børn/familier. Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser, motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Forældrene indgår i observationen af deres barn og lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

10 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart Mandag d. 6. januar fredag d. 10. januar Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. En tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet. Råd og vejledning om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere. At give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart. Indstillingen sendes til Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er uden omkostninger for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Synspædagog/talepædagog Marianne Minke Mail: Tlf.: Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle emner, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og fysioterapeut. Forældrene undervises Forældrene undervises både i teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt

11 Kurser for skolebørn Vi spiller sammen Kursus for blinde elever i klasse Søndag d. 26. januar fredag d. 31. januar Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Kursets formål At eleverne udfører og - sammen med jævnaldrende ligestillede oplever et praktisk og mål rettet samarbejde med fagligt og kreativt indhold. Musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt fordrer koncentration, fokus og samarbejde. Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Vi bruger bl.a. teknologiske hjælpemidler og lydoptager i undervisningen. 28. december Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. er Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Tlf.: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf.: Der bliver foretaget en læse- og stavetest. Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder. Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

12 Slå ørerne ud og lyt Søndag d. 4. maj fredag d. 9. maj Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række fagområder, tilpasset deres synshandicap. At give eleverne oplevelser med det auditive univers, og de inspireres til at lade auditive elementer indgå i projektopgaver. Samvær med ligestillede er der mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter. Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage. Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile illustrationer, mobility, idræt og svømning. I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med synskonsulenter på Stausgård beslutter. Forældrene tilbydes et kort kursusophold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag med fagligt indhold i form af undervisning i fagområderne mobility og synskompenserende teknologi samt med socialt indhold sammen med de øvrige deltagende familier. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de synskonsulenter og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. 4. april

13 Godt i gang Introduktion til skolekurser på Refsnæs Mandag d. 9. juni 2014 fredag d. 13. juni 2014 Svagsynede elever i klasse og deres forældre er Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf At give børn og forældre et overblik over de kurser, som de kan blive tilbudt at deltage i på Refsnæs i fremtiden. Aktiviteter for både børn og voksne. At skabe rammerne for hyggeligt og inspirerende samvær og netværksdannelse familierne imellem. Kursets indhold Kurset indeholder aktiviteter for børn og voksne, hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises indenfor computer, idræt, mobility, lyd, musik og samspil. Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer, udviklingsmæssige konsekvenser af et synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og øvrige hjælpemidler til svagsynede. Fælles for børn og forældre er fritidsaktiviteter, leg og uformelt socialt samvær. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og aften er fælles aktiviteter på kursusafdelingen Stausgård. Kurset evalueres skriftligt af forældrene, og børnene evaluerer mundtligt med en af kursets pædagoger. Der udarbejdes efterfølgende rapport om barnets deltagelse på kurset. Mandag d. 7. april 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset

14 Læs & lær Faglig læsning og fingrene i faget Søndag d. 2. marts fredag d. 7. marts Torsdag d. 6. marts fredag d. 7. marts 2014 for forældre. Svagsynede elever i klasse. At lade eleverne prøve kræfter med forskellige teksttyper og læseteknikker blandt andet oversigtslæsning, skimming og skærmlæsning. At eleverne tilegner sig viden ved at læde fagtekster og ved at undersøge og udføre forskellige faglige aktiviteter. Mulighed for at samarbejde med andre ligestillede i en undervisning tilrettelagt med fokus synskompenserende muligheder. Sjove og hyggelige fritidsaktiviteter, hvor der blandt andet er fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Eleverne undervises i faglig læsning i variation mellem de naturfaglige fag og de humanistiske fag. Den faglige viden og forforståelse anvendes til at undersøge og eksperimentere ud fra den tilegnede viden, vælger eleverne en passende form at formidle deres viden til forældrene, som en spændende afslutning på undervisningen. Fredag d. 3. januar 2014 Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Kursusleder Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf I løbet af kurset gennemfører eleverne læseprøve. På kurset indgår også aktiviteter indenfor de kreative fag, idræt og svømning og der tilbydes dagsmobility. desuden lektielæsning, hvor der iagttages om og hvordan eleven anvender medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt. Forældrene tilbydes et kort program, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår, og deltager afslutningsvist i børnenes sidste undervisningslektioner. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er ADL-undervisning og fritid med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold

15 Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede skolebørn og deres forældre Mandag d. 13. januar torsdag d. 16. januar Mandag d. 31. marts torsdag d. 3. april Mandag d. 2. juni torsdag d. 5. juni Synshandicappede specialskolebørn med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres forældre. Bor barnet på døgninstitution, kan pædagoger også deltage. At udbygge deltagernes viden om det at hvve et synshandicappet barn med flere sammensatte handicaps, samt at give inspiration til det daglige samvær med barnet. Mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Der kan maksimalt deltage 4 elever i kurset. Kursustilrettelægger Stina Bager Mail: Tlf.: Synsdiagnoser Lys og belysning Leg, spil og socialt samvær Alternative kommunikationsformer (talemaskiner, flexiboard, med mere) Brug af computer, Skype, Can Connect og tablet Pædagogisk vurdering af barnets syn Grundlæggende pædagogiske principper At være forældre til et handicappet barn Mobility/kørestolsmobility Brug af sanserne Undervisningen er tilrettelagt ud fra det enkelte barns funktionsniveau. Der veksles mellem teori og samvær med eget barn. Kurset afsluttes med en samtale omkring hvert enkelt barn. På baggrund af observationerne og den afsluttende samtale udarbejdes en rapport til brug for det videre arbejde med barnet. Rapporten sendes til de personer /institutioner, forældrene har givet samtykke til. 6. november januar april

16 Undervisning af punktlæsende elever, 2. del Mandag d. 3. marts torsdag d. 6. marts Kursus for folkeskolens lærere og børnehaveklasselærere, der underviser blinde og punktlæsende elever. Kurset er fortsættelse af 1. del i efteråret At styrke deltagernes forudsætninger for at knkludere den blinde elev i klassens undervisning. Viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring vil blive suppleret med afsæt i indholdet på kursets 1. del. Undervisningen vil give indsigt i det blinde barns identitetsudvikling samt fysiske og sociale udvikling. Der er undervisning i anvendelse af synskompenserende teknologiske hjælpemidler samt i skolefagene dansk, matematik og idræt, hvor der drøftes materialer og metoder. Deltagerne får inspiration til auditiv læring i undervisningen. Yderligere instruktion i mobility indgår i kurset. Børnehaveklasseledere vil få inspiration vedrørende aktiviteter i 0. klasse. Kurset giver endvidere mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger vedrørende den daglige undervisning i klasser, hvor en punktlæsende elev indgår. Som på 1. del vil der være vekselvirkning mellem teori og praksis i undervisningen. 3. februar Kursusafgift 3720 kr. : 24 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Kurser for lærere Teknologi for lærere der underviser punktlæsende elever i ældste klasser Mandag d. 12. maj tirsdag d. 13. maj Hvem kurset henvender sig til Lærere, der underviser blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Hvad tilbyder vi At give deltagerne kendskab til elektroniske hjælpemidler specielt udviklet til punktlæsere. Undervisning i anvendelse af udstyr og programmer til tekstbehandling, læsemedium samt, som tastatur og skærm til pc. Der vil være gennemgang af Pronto, dens indretning og funktion. Endvidere øvelser i tekstbehandling i forhold til retningslinjer for god orden i FSA samt anvendelse af Pronto som læsemedie. Der vil være praktiske øvelser med brugen af computer som hjælpemiddel for punktlæsere. et kan bl.a. være brug af e-bøger, ordbøger, , tablets, mv. i undervisningen samt anvendelse af JAWS (skærmlæserprogram). Kursisten anvender elevens Pronto, der skal medbringes. 11. april Kursusafgift 1240 kr. 18 Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf

17 Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever Basisdelen Onsdag d. 22. januar 2014 fredag d. 24. januar Lærere og støttepersoner, der underviser svagsynede elever. Hvad tilbyder vi At give deltagerne mulighed for at opnå viden om og forståelse for svagsynede børn, og de særlige problemstillinger, der kan have indflydelse på børnenes undervisning. Undervisningen på kurset tager sit udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring svagsynethed. Problemstillingerne kan i visse tilfælde eksemplificeres udfra diagnoser og problematikker i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen foregår med simulationsbriller. Mandag d. 11. november Kursusafgift 2480 kr. Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursustilrettelægger Dorte Møller Mail: Tlf På kurset bliver deltagerne præsenteret for: Synscenter Refsnæs funktion i det inkluderende system. Øjets fysiologi, dets udvikling og fejludvikling herunder udvalgte øjensygdomme. Svagsynethed, hjælpemidler, belysning og svagsynsvenlige materialer. Synskompenserende computerindstillinger, programmer og muligheder. ADL aktiviteter i dagliglivet. Orientering og Mobility evnen til at færdes selvstændigt. Udviklingsmæssige konsekvenser af et synshandicap. At være barn og ung med et synshandicap. Kursusundervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets suppleringsdel er under tilrettelæggelse. Suppleringsdelen kommer til at bestå af et antal moduler med hver sit faglige tema, som enten udbydes på Synscenter Refsnæs, eller på den lokale skole. Suppleringsmoduler kan eksempelvis bestå af: Læsning og svagsynethed. Sociale kompetencer og neuropsykologiske problemstillinger. Idræt og svagsynethed. Auditiv læring

18 Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn Mandag d. 19. fredag d. 23. maj Hvem henvender kurset til til Pædagoger og dagplejere, som arbejder med blinde eller svagsynede børn i daginstitutioner (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lignende). Hvad tilbyder vi At give deltagerne viden om og forståelse for synshandicappets betydning for barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Kursusafgift 4960 kr. Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. er Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Tlf Synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Tlf Ud over information om Synscenter Refsnæs vil der på kurset være undervisning i følgende emner: Øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser, de almindeligste øjensygdomme. Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi. Auditiv opmærksomhed. Leg og samvær. ADL i teori og praksis. Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger i forhold til synshandicap. Pædagogiske materialer og metoder. Sprog og kommunikation. Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap Sansernes betydning. Identitetsudvikling og sociale kompetencer. Kursets organisering En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder og synsdiagnose. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner og praktiske øvelser. 19. marts

19 Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Onsdag d. 19. februar - fredag d. 21. februar Pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer - Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder og aktivitetstilbud). Hvad tilbyder vi At give kursisterne viden om og indsigt i Spielmeyer-Vogt sygdommens udvikling og forløb. Viden om SV-sygdommens væsentlige aspekter vedrørende fysiske, psykiske og sociale forhold. At deltagerne, der kommer med mange forskellige forudsætninger, såvel fagligt som erfaringsmæssigt, har mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring. En præsentation af SV-Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager. er Socialrådgiver og koordinator Anne Hamann Mail: Tlf.: Specialkonsulent Susan Fugger. Mail: Tlf.: Specialkonsulent Janne Trebbien Mail: Tlf.: Kurset tilrettelægges ud fra aktuelle temaer. På tidligere kurser har nedenstående emner blandt andre været behandlet: Gruppearbejde om "tanker og refleksioner i mit arbejde med et SV barn/ung" oplæg vedrørende Marte Meo metoden Oplæg ved ergo- og fysioterapeuter om motorikkens betydning for synet. Gruppearbejde om temaet "hvad lykkes i mit arbejde?". ADL aktiviteter. Herunder tilberedning og indtagelse af middag med simulationsbriller Oplæg og drøftelse om lovgivningen om tavshedspligt og omsorgspligt. Oplæg ved en forælder til et SV- barn. 19. december Kursusafgift 2480 kr. Der kan maksimalt deltage 30 personer i kurset

20 Sommerskole Lejrskoleophold for blinde og svagsynede børn og unge Søndag d. 29. juni lørdag d. 5. juli Hvem henvender tilbuddet sig til Synshandicappede børn og unge, der går i folkeskolens klasse eller specialklasse. Hvad tilbyder vi At give synshandicappede børn og unge mulighed for socialt samvær og fælles oplevelser og aktiviteter. Hyggelige stunder i dejlige omgivelser. Sommerskolens aktiviteter tager udgangspunkt i et overordnet emne, som grupperne arbejder med, individuelt og i fællesskab. Sommerskolen er fortrinsvis et udendørs arrangement med alt, hvad friluftslivet byder på af glæder, udfordringer, telt, bål, strand og masser af frisk luft. Grupperne sørger selv for madlavning og andet praktisk arbejde. Der er både aktiviteter i grupperne og fællesaktiviteter for hele sommerskolen. Synscenter Refsnæs sender, efter indstilling fra den lokale synskonsulent, indbydelse ud cirka 1.ste april. Pris: 600 kr. Der kan maksimalt deltage 110 børn og unge i sommerskolen. Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen 16. juni 20. juni Hvem henvender tilbuddet sig til Børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen samt støttepersoner. Hvad tilbyder vi At lade deltagerne mødes og nyde en uge i hinandens selskab. At deltagerne oplever genkendelighed og forudsigelighed i det, der foregår. Hvert år vælges et nyt tema, som er gennemgående for aktiviteterne ugen igennem. Leg, sang, dans og fest er faste indslag. Synscenter Refsnæs sender i løbet af foråret breve ud til alle bøn og unge med Spielmeyer Vogt sygdommen, forældre og eventuelt bosted med oplysninger om pris for opholdet samt praktiske oplysninger. Sommerskolen foregår på: Pindstrup Centret, Johannes F. La Cours Allé 1, Pindstrup 8550 Ryomgård. er Pædagogisk konsulent Janne Trebbien Mail: Tlf.: Pædagogisk konsulent Susan Fugger Mail: Tlf.: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf.:

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Fra Synscenter Refsnæs

Fra Synscenter Refsnæs Nyhedsbrev november 2013 Fra Synscenter Refsnæs Efterskolen på Refsnæs åbner i august 2014 Den 2. november holder vi åbent hus fra kl. 10.00 14.00, og alle er velkomne til at kigge forbi. Læs mere om åbent

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere