AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:"

Transkript

1 AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: Kasserer: Lone Stigsnæs, DM 29 Tlf.: Sekretær: Jeppe Friis, DM 17 Tlf.: Medlem: Henrik Bostrup, DM 5 Tlf.: Suppleanter: Knud Olesen, DM 19 Tlf.: Martin Jensen, DM 31 Tlf.: Jesper Andersen, TD 19 Tlf.: Redaktion: Leif Andersen Bo Sørensen Det første bestyrelsesmøde: Medlemmer af bestyrelsen vil gerne takke for valget ved generalforsamlingen Den ny bestyrelse har holdt det første møde, og har konstitueret sig som følger: Formand: Leif Andersen, DM. 85 Næstformand: Bo Sørensen, DM. 27 Kasserer: Lone Stigsnæs, DM. 29 Sekretær: Jeppe Friis, DM.17 Medlem: Henrik Bostrup, DM. 5 Suppleanter: Knud Olesen, DM. 19 Martin Jensen, DM.31 Jesper Andersen, TD. 19 Årsplan for 2004 og lidt af 2005: Nyttehave uddeling: 4. april 2004 kl. 11:00 Legepladsdag: 16. maj 2004 kl. 10:00 Sct. Hans: 23. maj 2004 kl. 19:30 Maledag: 5. september 2004 kl. 10:00 Fastelavn: 6. februar 2005 kl. 14:00 Generalforsamling: 23. februar 2005 kl. 19:30 OBS! Nyttehaver uddeles af Harry Jensen DM. 9 Tlf.: , hvis du / i er forhindret i at komme op i nyttehaverne d kan i kontakte ovenstående for reservation WEB:

2 Formandens Beretning Feb Allerførst vil jeg gerne byde velkommen til alle de fremmødte, og håbe vi får et godt møde, og inden vi starter mødet, vil jeg gerne have lov til at takke den siddende bestyrelse, for det gode arbejde i sidste sæson. Da jeg ved at ikke alle stiller op, vil vi takke de afgående for det arbejde de har lagt i bestyrelsen og håbe at når de får noget mere tid igen vil gå ind i bestyrelsen. Af arbejdsopgaver i 2003 har vi bla. arbejdet med: Bredbånd Cykelsti- Toftiade. Nye nyttehaver m.m. 1 Vi har i foreningens regi indkøbt 3 stk. pavilloner, som alle der interesseret kan låne, de er alle 3 oppe i skuret. Der er også indkøbt 1 stk. trailer, som man kan låne ved henvendelse hos enten formanden eller hos kasseren. 2 Bredbånd: Der kan jeg kun beklage at der ikke var større opbakning (personligt mener jeg at der var mange der ikke forstod hvad det gik ud på.) Men jeg håber at der måske senere kommer noget i den stil som var det vi gik og arbejdede med. 3 Cykelsti: Der har været afholdt nogle møder med kommunen om stien, og Charlottehaven, kommunen vil ikke færdiggøre en cykelsti før om nogle år, så indtil videre har vi sagt nej tak. Dette gælder således også de nye nyttehaver som vi skulle have haft som mageskifte, som kompensation for stien der skulle gå igennem vores gamle nyttehaver 4 Toftiade: Den årlige sommerkomsammen foregik 30/ kl. 1300, på den store plæne, hvor man bla. kunne prøve kræfter med sine evner som golfspiller, petanque, ballonløb, og orienteringsløb, der efter var der fællesspisning mm. 5 Snerydning: Vi har i vores grundejerforening prøvet at hyre et andet firma, end det vi har haft i nogle år, valget faldt på et firma der hedder STV-Maskinservice og som ligger i Stenløse, det har virkelig været en fornøjelse at stå op om morgenen og se at der er ryddet sne og saltet. 6: Gartner, der forsætter Eva Andersen igen i år og det gør hun jo fortræffeligt 7: Fastelavn, det var igen i år meget vellykket, der var mødt rigtig mange op (stor succes) 8. Fodboldstævne? Vi deltog igen i år i La Strada Cup lørdag 14/2 2004, og det var som sædvanligt et godt og sjovt stævne, vores topscorer blev i år Jane DM. 5 med 3 mål, Jeppe lavede 1. og så fik vi et selvmål, resultaterne var desværre ikke nok til at gå videre på.( ) 9: Bestyrelsen mangler nogle input ang. en eller anden sommerevent, alle forslag er velkomne. 10: Ny Ambassadør Torben Rønnow. Velkommen 11: Avisen mangler noget fra beboerne

3 Angående pkt. 9 i beretningen, vil bestyrelsen være taknemmelige for beboernes input vedrørende sommer arrangementet i august. Så hvis nogle ligger inde med en god ide kan i kontakte formanden el. næstformanden på følgende: Leif Andersen Tlf , mail: Bo Sørensen Tlf , mail: Hundelorte: Vi er i bestyrelsen igen blevet gjort bekendt med at nogle hundeluftere glemmer at samle deres efterladenskaber op efter hunden har besørget. Vi henstiller til at de respektive personer medbringer en pose/handske til dette formål, i stedet for at uskyldige medbringer disse ekskrementer på vores tæpper. På forhånd tak Bestyrelsen. Trailer udlån: Husk at foreningen har indkøbt en trailer som alle kan låne uden beregning ved henvendelse hos Lone DM. 29 eller Leif DM. 85. Fastelavn: Igen i år var der et stort fremmøde til fastelavn på legepladsen, vi er i bestyrelsen glade for at så mange var fremmødt. Vi håber at dette vil gentage sig til næste år, hvor vi vil sørge for at der er nok slikposer og kakao. Referat fra generalforsamlingen d Referat af ordinær generalforsamling onsdag Antal fremmødte: 49 beboere Valg af dirigent: Torben Rønnow blev foreslået og valgt. Dirigenten fastslog at indkaldelsen var rettidig indkaldt. Referenten blev Martin Willum Jensen. Stemmetællere: Søren og Rene

4 2.Formandens beretning: Formanden takkede sin bestyrelse, for en rigtig god indsats i året der gik. Der er i foreningens regi indkøbt 3 stk. pavilloner, som alle der interesseret kan låne, de er alle 3 oppe i skuret. Der er også indkøbt 1 stk. trailer, som man kan låne ved henvendelse hos enten formanden eller hos kassereren. Vedr. bredbånd beklagede formanden at der ikke var større opbakning. Men håber at der måske senere kommer noget i den stil som var det vi gik og arbejdede med. Der har været afholdt nogle møder med kommunen om cykelstien, ved Charlottehaven, kommunen har ændret standpunkt, og vil ikke ligge den som først aftalt, da der vil blive en terrænregulering som er for dyr. Så indtil videre har vi sagt nej tak. Dette gælder således også de nye nyttehaver som vi skulle have haft som mageskifte, som kompensation for stien der skulle gå igennem vores gamle nyttehaver. Den årlige sommerkomsammen foregik 30/ kl. 1300, på den store plæne, hvor man bl.a. kunne prøve kræfter med sine evner som golfspiller, petanque, ballonløb, og orienteringsløb, derefter var der fællesspisning mm. Snerydning: Vi har i vores grundejerforening prøvet at hyre et andet firma, end det vi har haft i nogle år, valget faldt på et firma der hedder STV-Maskinservice og som ligger i Stenløse, det har virkelig været en fornøjelse at stå op om morgenen og se at der er ryddet sne og saltet. Gartner: Eva Andersen forsætter igen i år og det gør hun jo fortræffeligt. Fastelavn, det var igen i år meget vellykket, der var mødt rigtig mange op (stor succes) Fodboldstævne: Vi deltog igen i år i La Strada Cup lørdag 14/2 2004, og det var som sædvanligt et godt og sjovt stævne, vores topscorer blev i år Jane DM. 5 med 3 mål, resultaterne var desværre ikke nok til at gå videre på.( ) Ny Ambassadør Torben Rønnow 3. Regnskab Lone gennemgik regnskabet for 2003, og redegjorde for hvorfor vi kom ud med et underskud. Regnskabet var til afstemning og alle stemte for. 4.Indkomne forslag. Der var kommet 3 indkomne forslag (se indkaldelsen) 4.1 Gavlvindue i DM 5 godkendt 4.2 blev delt op i to, henholdsvis striber til markering (4.2.1) og huller lukkes (4.2.2) Striber godkendt (dette job har bestyrelsen også påtaget sig) huller ej godkendt 4.3 Overdækning af parkeringspladser, ej godkendt.

5 5.Budget. Lone fremlagde budget, og varslede at man skulle overveje, en kontingentstigning til næste år, da budgettet ser lidt stramt ud. Budgettet var til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6.Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Majbritt og Hanne ville gerne trække sig ud af bestyrelsen, i stedet indtræder Jesper Andersen og Henrik Bostrup. På førstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Genvalg til Vivian Lønholm og Jesper Rasmussen. Suppleant blev Harry Jensen 8.Eventuelt. Der blev efterlyst bedre orden, i skurret på legepladsen, evt. en tavle man kunne skrive udlån på, så man kunne se hvor tingene er henne. (dette job har bestyrelsen også påtaget sig) Avisudvalget efterlyser indlæg til avisen, evt. køb og salg af effekter. Der har været hærværk på trailerpladsen hvor der er blevet klippet et stik af, og stjålet nogle baglygter. Bestyrelsen blev opfordret til, at undersøge muligheden for en overdækning, af parkeringspladserne. Fliserne synker der blev opfordret til at tage kontakt med teknisk forvaltning, da de muligvis har erstatningspligt, da de stod for arbejdet, i forbindelse med at fliserne blev omlagt, da der blev lavet nye kloaker. Det blev nævnt, at den dårlige belysning på stierne, kunne blive bedre, hvis folk vaskede de store runde lamper af, der hænger på deres hus, ud og indvendig. Der blev spurgt til signaludfald på tv et specielt om formiddagen, der var en beboer der havde snakket med udbyderen, der kunne oplyse at udfaldene skyldes omlægning af diverse centraler, dette er et midlertidigt problem. Der er indkommet et tilbud på nyt tag, fra en lokal tømremester, hvis dette skulle have interesse kan det afhentes hos formanden. Der var stor enighed om at snerydningen og saltningen er meget flot udført i år. Der blev igen i år, diskuteret vigtigheden i, at alle ændringer af bygninger, skal godkendes på generalforsamlingen, samt muligheden for at indkalde, til ekstraordinær generalforsamling, hvis man midt under et byggeri for en god ide. Herefter kunne Torben erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere