Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog"

Transkript

1 Center for Medicinsk Fagsprog

2 Januar 2006 Tanja Hansen 2

3 INDHOLD Hvem er vi? 4 TermBlomsten 5 TermShare 12 TekstKorpus 16 VidenBanken 21 OpgaveKomponenten 24 SingleLogin 28 Konceptbaggrund 30 3

4 Hvem er vi? Center for Medicinsk Fagsprog har som formål at styrke videndeling og kommunikation på sundhedsområdet og i medikoindustrien. Ifølge Erhvervsfremme-styrelsens analyse fra 2001 er sundhed og mediko et område med en bemærkelsesværdig vækstfremgang pr. medarbejder. For at fastholde denne positive udvikling blev mere videndeling og bedre kommunikation nævnt som afgørende faktorer. Center for Medicinsk Fagsprog udvikler IT-redskaber til videndeling på tværs af sektor- og institutionsgrænser, og der organiseres tværinstitutionelle forsknings- og udviklingsprojekter inden for terminologi, læring og sundhedskommunikation. De sidste år har vi således været udelukkende eksternt finansieret. Forskningen i sundhedsvidenskabelig og medicinsk sprog og kommunikation omsættes til praktiske IT-redskaber, der kan anvendes inden for de sproglige, medicinske og sundhedsfaglige områder. Alle redskaber vil pga. deres generiske karakter kunne tilpasses andre brancher. I forlængelse af vores forsknings- og udviklingsprojekter afholder vi virksomheds- og efteruddannelses-kurser i forskningsformidling og medicinsk engelsk. Kurserne er udtryk for en syntese af udviklings- og forskningsarbejdet på stedet, og vi sikrer samtidig, at udviklingen af redskaberne altid sker under hensyntagen til slutbrugernes behov og ønsker. Et eksempel på vores redskaber er den interaktive MedicinOrdbogen, et redskab til deling, opsamling og eksplicitering af viden om medicinsk fagsprog. Ordbogen bliver brugt med stor tilfredshed af medicinalfirmaer, oversætterbureauer og undervisningsinstitutioner. Center for Medicinsk Fagsprog blev oprettet i 2001 på Handelshøjskolen i Århus under ledelse af Morten Pilegaard, der i 2004 modtog et forskningsprofessorat i videndeling fra Danmarks Erhvervs Akademi. 4

5 TermBlomsten TermBlomsten er et netbaseret terminologistyringsredskab til systematisk deling af viden om fagterminologi. Videndelingens platform er en ordbog mellem to sprog, der tillader virksomhedsbrugere at tilføje nye opslag og redigere og kommentere eksisterende opslag. Brugernes forslag til ordbogen placeres i første omgang i en virksomhedsordbog. Godkendes forslaget af virksomheden til ekstern brug, sendes det til ordbogsredaktionen, der efter en validering kan vælge at tilføje forslaget til den fælles kerne af termer, som alle brugere har adgang til. TermBlomsten giver nem adgang til ny og godkendt viden og sikrer, at virksomheden kun anvender korrekte og konsistente oversættelser, begreber og videndata. Nyt materiale bliver vurderet af fagfolk, og man kan altid vælge at definere egne behov i et internt opslagsværk. TermBlomsten er åben for anvendelse i alle (vestlige) sprog og inden for alle tænkelige fagområder. MedicinOrdbogen er et eksempel på TermBlomsten anvendt inden for fagområdet medicin og sundhedsvidenskab og sprogene dansk og engelsk. Brugerne kommer fra bl.a. sundhedsvidenskabelige uddannelser, IT-branchen, oversætterbureauer, patentbureauer og medicinal- og medicoindustrien. Et dynamisk videndelingsværktøj Ved første øjekast ligner TermBlomsten en helt almindelig netbaseret ordbog, men bag det velkendte og familiære ydre finder brugeren et effektivt værktøj til videndeling og forbedring af organisationens kommunikation. I centrum for TermBlomsten står en stor gruppe af opslag inden for det valgte fagområde. Det kunne fx være jura eller medicin. Opslagene er organiserede efter sprog og tildelt kategorier som ordklasse, synonymer, oversættelse, definitioner og kommentarer. Men i stedet for at være udtryk for en statisk viden som almindelige opslagsværker, er TermBlomsten dynamisk og opfordrer til, at alle deltager i den fortsatte udvikling af ordbogen. Man kan således foreslå alternative oversættelser, nye opslag eller andre definitioner til de opslag, som andre brugere har valgt at dele. Alle har mulighed for at deltage og præge redskabet med deres produktområde eller forskningskompetence. Fordelen er naturligvis, at man som bruger får adgang til specialiseret og ny viden fra forskere, kolleger og ansatte fra andre brancher, der arbejder inden for samme felt. En viden, det normalt ville kræve mange ressourcer at indhente. Hver deltagende organisation tildeles deres egen interne ordbog, hvorfra en administrator godkender sine brugeres forslag til den fælles kerne af opslag. Godkendes forslaget til ekstern videndeling, skal det godkendes både sprogligt og fagligt af ordbogsredaktionen, før det bliver synligt for de andre organisationer i TermBlomsten. 5

6 Ill. af konceptet bag TermBlomsten TermBlomsten består altså dels af en kerne af opslag, der er til rådighed for alle brugere, dels af de enkelte organisationers egne opslagsværker. Disse interne ordbøger er integrerede med Term- Blomsten, men deres indhold er skjult for brugere fra andre organisationer. Organisationen bestemmer selv, hvilke opslag deres ordbog skal indeholde. På baggrund af den interne ordbog kan der bl.a. udarbejdes vejledende ordlister, retningsgivende definitioner og sprogpolitisk bestemte angivelser. Princippet for de interne ordbøger er det samme som for TermBlomsten generelt: det er muligt at tilføje opslag, at redigere og kommentere eksisterende opslag og at godkende eller afvise forslag til deling med brugerne i den fælles kerne af opslag. Organisationen er enerådende i forhold til tildeling af brugerroller, herunder hvem der skal fungere som administrator og godkende forslag til den interne ordbog og til TermBlomstens kerne. Brugen af TermBlomsten giver på denne måde nogle helt konkrete fordele i forhold til videndeling med henblik på en effektivisering af organisationens kommunikative output: Adgang til den fælles kerne af opslag på et udvalgt fagligt felt. Adgang til opslag, som andre organisationer (forskningscentre, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder) har valgt at dele. De delte opslag er udtryk for en opdateret og specifik viden inden for samme felt, som brugeren arbejder i. Man vil derfor hele tiden have adgang til ny viden til sikring af så effektivt et output som muligt. Kvalitetssikring af eget materiale. Vælger man at dele et opslag, revideres det både fagligt og sprogligt, før det bliver tilgængeligt for de andre brugere af TermBlomsten. 6

7 Mulighed for etablering af et internt opslagsværk integreret med TermBlomsten. Her kan man tilføje udtryk, definitioner eller eksempler, som er specifikke for virksomhedens eller forskningscenterets arbejde. Mulighed for etablering af en sprog- og kommunikationspolitik på baggrund af den interne ordbog. Case fra det medicinfaglige område MedicinOrdbogen er et eksempel på TermBlomsten anvendt på det medicinfaglige område. Medicin blev valgt som fagligt felt, fordi det er her, centrets faglige styrke ligger, og fordi TermBlomsten løser et reelt problem i branchen. MedicinOrdbogens kerne bestod oprindeligt af opslagene fra Gyldendals Medicinsk-Odontologisk Ordbog (dansk-engelsk-dansk). Til opslagsordene var knyttet definitioner, kommentarer, oversættelser og eksempler forfattet af ordbogens udgivere cand.ling.merc. Morten Pilegaard og cand.med. Helge Baden. Kernen er ikke længere nem at udpege i MedicinOrdbogen. En lang række brugere fra ITvirksomheder, medicinalindustrien, oversætterhuse og forskningscentre har tilføjet opslag i en grad, så MedicinOrdbogen kan siges at være et helt særegent resultat af mødet mellem brugere fra mange hjørner af medicinal- og sundhedsområdet. De interne opslagsværker gør det muligt for fx IT-virksomheder, der arbejder med elektroniske patientjournaler, at koble den medicinske fagsproglige viden, de får adgang til via MedicinOrdbogen, med deres egen teknologiske terminologi og dermed skabe et helt nyt produkt, som letter deres dagligdag betydeligt. Oversætterhuse drager fordel af den viden, de får fra medicinalindustrien, så deres oversættelser bliver konsistente og korrekte, og medicinalindustrien har til gengæld gavn af den viden, oversætterhusene supplerer deres kommunikationsafdelinger med. Forskningscentrene, hvad enten det er inden for medicin eller sprog, får et uvurderligt indblik i praksis og kan til gengæld holde virksomhederne opdaterede med nye tiltag og resultater fra forskningsverdenen. 7

8 Det er utroligt enkelt at bruge TermBlomsten. Nedenfor beskrives nogle typiske arbejdsprocesser med illustrationer fra MedicinOrdbogen. Søg i TermBlomsten Når man har valgt sprog, indtastet sit søgeord og klikket på Søg-knappen returneres alle de ord, der begynder med søgeordet. En søgning på læge viser opslaget for læge i resultatvinduet, men det returnerer også fx lægebehandling og lægefaglig vurdering. Klik på et hvilket som helst ord i søgelisten for at slå det op. Man søger som udgangspunkt både i fælleskernen og i sin virksomheds interne ordbog, men det er muligt at begrænse sin søgning til kun at returnere opslag fra virksomhedsordbogen. Man kan også udvide sin søgning til internettet via Google. 8

9 Opret en virksomhedsordbog Alle brugere fra en virksomhed oprettes i den samme gruppe, der automatisk tildeles sin egen ordbog. Denne ordbog er kun tilgængelig for gruppens egne brugere. Når man redigerer i et opslagsord eller tilføjer et nyt opslagsord til ordbogen, bliver forslaget sendt til virksomhedens tekstadministrator, der kan vælge at afvise eller godkende forslaget til virksomhedens egen ordbog. Når tekstadministratoren gemmer sine valg, bliver de godkendte forslag synlige i den interne ordbog. De afviste forslag slettes. På søgesiden kan man vælge kun at søge i virksomhedsordbogen. 9

10 Del viden med andre brugere Ordbogen fungerer som en videnbank, hvor man kan finde inspiration og løsningsforslag. Brugerne deler deres viden med hinanden ved at foreslå nye definitioner, oversættelser og informationer til ordbogens samlede mængde af opslag. Når tekstadministratoren i den enkelte virksomhed godkender et forslag til den interne ordbog, overføres forslaget samtidig til en ny liste, hvor tekstadministratoren vælger, om virksomheden vil dele forslaget med de andre virksomheder i ordbogen. Vælger man at dele, sendes forslaget ved Gem til ordbogsredaktionen, der afgør, om forslaget skal indgå i fælleskernen. Selvom forslaget skulle blive afvist til fælleskernen, er det stadig synligt i virksomhedsordbogen. Hvor virksomhedsordbogen er udtryk for den sprogpolitik, som virksomheden har valgt at implementere, er fælleskernen et udtryk for branchens autoriserede oversættelser og etablerede begrebsdefinitioner. Det giver stor frihed til at holde egen praksis op mod branchens normer og dermed træffe velkvalificerede valg, når sprogpolitikken skal udmøntes i hverdagens tekstproduktion. Rediger i et opslagsord I resultatvinduet på søgesiden vises der ud for hvert opslagsord et lille ikon: et kopi-ikon ved ord fra fælleskernen og et blyant-ikon ved ord fra virksomhedens egen ordbog. Har man forslag til en oversættelse, vil man tilføje et nyt synonym, eller har man ændringer til kommentarfeltet, kan man klikke på ikonerne og få adgang til en redigeringsside. Her ændrer man det ønskede og klikker på Gem for at sende forslaget videre til virksomhedens tekstadministrator. Godkender tekstadministratoren forslaget, bliver det synligt i virksomhedens interne ordbog. Tekstadministratoren kan desuden vælge at dele forslaget og sende det til godkendelse ved ordbogsredaktionen. De forslag, som ordbogsredaktionen godkender, bliver synlige i fælleskernen og dermed for alle brugere. 10

11 Opret et nyt opslagsord Hvis man har forslag til nye opslagsord klikker man blot på Nyt opslagsord i den øverste menu for at få adgang til en blank redigeringsside. Her tilføjer man sine nye informationer som ord, oversættelse, definition og ordklasse og klikker på Gem. Det giver adgang til flere informationskategorier som synonymer, eksempler og ordforbindelser. Når man er færdig, klikker man på Gem igen for at sende det nye opslagsord til godkendelse ved virksomhedens tekstadministrator. For nye opslagsord gælder den samme godkendelsesprocedure som ved redigeringer. 11

12 TermShare TermShare er en internetbaseret flersproglig ordbog, der ligesom TermBlomsten er opbygget omkring et videndelingsprincip. Hvor TermBlomsten er tosproglig, vil TermShare principielt kunne indeholde et ubegrænset antal (vestlige) sprog. Hensigten med redskabet er dels at give små og mellemstore virksomheder, forskningscentre og uddannelsesmiljøer adgang til et redskab, der kan optimere og effektivisere deres sprogarbejde, dels at tilbyde større koncerner en intern ordbog, der kan tilpasses deres individuelle behov for informationskategorier, brugerroller og sprog. Et internationalt projekt Som redskab til sprogarbejde og videndeling i mindre virksomheder og forskningscentre er det først og fremmest den eksterne videndeling og samarbejdet om at øge den fælles viden, der er i fokus. Indsatsen bag TermShare lægger sig i kølvandet på danske og europæiske bestræbelser på at sikre et bedre samarbejde mellem private virksomheder, offentlige institutioner og universiteter. Med TermShare får man et redskab, der kan eksplicitere, fastholde og udvide organisationens sproglige viden. Og mange større virksomheder har behov for et redskab, der giver dem mulighed for at øge videndelingen blandt afdelingerne og de enkelte medarbejdere. Derfor er TermShare fleksibel nok til at kunne rumme alle fagområder informationskategorier og individuelle ønsker til visning og administration er nemme at tilpasse den enkelte virksomheds behov, uden at redskabets grundlæggende videndelingsstruktur og valideringsprocedure berøres. Søg i TermShare Til forskel fra TermBlomsten har man i TermShare mulighed for at indstille søgesiden til kun at vise udvalgte informationskategorier og for at vælge mellem flere forskellige målsprog: 12

13 Som noget nyt har man også muligheden for at klikke sig ind på opslag, hvor søgeordet indgår i opslagets tekst og informationskategorier: Når man vælger et opslagsord i søgeresultatet, får man vist en række informationer om ordet. Det er muligt at udvælge nogle informationskategorier til visning og skjule andre, så man let finder lige præcis de informationer, man har behov for: 13

14 Opret nyt opslagsord For at oprette et nyt opslagsord klikker man på New concept i menuen: 14

15 Når man har gemt sit opslagsord, får man mulighed for at klikke på Add translation for at tilføje en oversættelse til opslagsordet: Brugergrænsefladen er enkel nok til at tilskynde daglig brug og komplekst nok til at rumme en hel række relevante kategorier af information: ækvivalent på målsproget, ordklasse, uregelmæssig bøjning og forklarende definition, kollokationer, eksempler, emneområde, amerikansk stavemåde, synonymer, krydsreferencer, eksterne links, forklaring til brug etc. Det er muligt at redigere i ordbogens opslagsord eller at tilføje en ny oversættelse, synonym eller forklaring til et eksisterende opslagsord. Valideringsproceduren fungerer på samme måde som i TermBlomsten. En tekstadministrator skal godkende en tilføjelse, før den bliver vist internt i organisationen og eventuelt eksternt, så alle TermShares brugere har adgang til tilføjelsen. 15

16 TekstKorpus TekstKorpus er et netbaseret redskab til videndeling inden for oversættelse og tekstproduktion. I TekstKorpus kan brugeren søge systematisk på ord og ordforbindelser i samlinger af originale, oversatte og parallelle tekster på flere (vestlige) sprog. De tekster, der søges i, kan enten være fra virksomhedens egen tekstsamling eller være en del af den fælles kerne af tekster, som alle brugere har adgang til. Virksomheden vælger selv, om de tekster, de lægger ind, skal indgå i den fælles kerne. I TekstKorpus kan man oprette sin egen tekstsamling, og man kan hente ny viden i de delte tekster i fælleskernen. TekstKorpus giver brugeren mulighed for at være konsistent og korrekt i sit sprogarbejde og sikrer den enkelte virksomhed mod ressourcekrævende genoversættelser. Medicinsk Korpus er et eksempel på TekstKorpus anvendt inden for fagområdet medicin og sundhedsvidenskab. Originale og oversatte tekster inden for genrer som videnskabelig artikel, indlægsseddel og produktresumé udgør fælleskernen. Videndeling på tekstniveau Tekstkorpus er en tekstbank, men det er først og fremmest et videndelingsredskab til håndtering af originale og oversatte tekster på flere forskellige (vestlige) sprog. Konceptet bag TekstKorpus er det samme som bag TermBlomsten: en fælles mængde af delte tekster står i centrum for redskabet, og udenom har de deltagende organisationer etableret deres egne, interne tekstsamlinger. Den interne tekstsamling kan kun tilgås af brugere i organisationen. Vælger man at dele sin tekst med de andre brugere, vil teksten efter godkendelse af virksomhedens superbruger blive synlig i fælleskernen, og alle brugere kan søge i den. Man opretter tekster i TekstKorpus ved import eller kopiering fra egen materialesamling. Ill. af konceptet bag TekstKorpus 16

17 Teksterne i TekstKorpus er delt op i segmenter, der kan være enten syntaktisk eller semantisk motiverede, og organiseret efter tekstgenre. Når man som bruger af Tekstkorpus søger på et ord eller en ordforbindelse, vil resultatet af søgningen vise alle de segmenter, der indeholder det søgte ord samt, hvis det er tilgængeligt, det parallelle segment fra den oversatte version af kildeteksten. Et enkelt museklik giver adgang til at se det valgte segments kildetekst i hel udgave og kildens bibliografiske data. Adgang til et samlet materiale af tekster fra et bestemt fagområde gør det langt nemmere for blandt andre oversætteren, sekretæren og kommunikationsmedarbejderen at producere korrekte og konsistente tekster. Den sætningsbaserede søgning i en given dokumentsamling sikrer en ensartet terminologi uanset branche, og som redskab til effektivisering af virksomhedens tekstproduktion og dokumenthåndtering har TekstKorpus en række fordele: Søg i eget tidligere produceret materiale Søg i materiale, som er blevet delt af andre brugere Opret en tekstsamling af det materiale, I bruger mest Undgå at producere samme frase eller tekst flere gange Se, hvordan andre har løst lignende opgaver Case fra det medicinfaglige område TekstKorpus er åben for anvendelse inden for alle brancher og alle (vestlige) sprog. Vi har valgt at eksemplificere redskabet i et Medicinsk Korpus for alle, der har interesse i at forbedre deres indsats på området medicinsk fagsprog. Tekstgenrer som produktresume, indlægsseddel og faglig artikel tegner dette TekstKorpus særlige interesseområde. 17

18 Nedenfor følger en beskrivelse af de typiske arbejdsprocesser i TekstKorpus illustreret med eksempler fra Medicinsk Korpus. Søg i TekstKorpus På søgesiden indtaster man det ord eller den ordforbindelse, man ønsker at søge på, og man vælger det sprog, der skal søges i. Hvis man ikke vælger sprog, søger TekstKorpus i alle sprog. Derudover kan man vælge, hvilket sprog man ønsker at få vist oversættelser på. Søgningen returnerer alle de tekstsegmenter, der indeholder søgeordet, og der søges både i egne tekster og i fælleskernen. I venstre side af resultatvinduet vises de segmenter, der indeholder søgeordet, og i højre side vises oversættelsen af venstresidens segmenter. Ved at vælge blandt de forskellige muligheder for filtrering, fx at der kun skal søges i originale tekster inden for en bestemt genre, kan man indsnævre sin søgning til kun at returnere lige præcis den type tekster, man har brug for. Ved at klikke på ikonet yderst til højre får man adgang til hele teksten og de bibliografiske data. 18

19 Opret egen tekstsamling Alle brugere fra en virksomhed oprettes i den samme gruppe, der automatisk tildeles et hjørne af TekstKorpus til egne tekster. Denne tekstsamling er kun tilgængelig for virksomhedens egne brugere, og det er kun virksomhedens egne brugere, der kan søge og ændre i teksterne. Det er virksomhedens superbruger, der beslutter, om en delt tekst skal godkendes til fælleskernen, eller om teksten kun skal være tilgængelig internt. Opret en ny tekst For at tilføje tekster skal man vælge Kilder og derefter Opret Kilde. Her indtaster man en række bibliografiske data, fx årstal, sprog og genre. Det er også her, man vælger, om teksten skal sendes til godkendelse, deles med de andre brugere og vises i fælleskernen, eller om den kun skal være tilgængelig for virksomhedens brugere. Er den tekst, du ønsker at oprette, en kommasepareret fil eller en Trados WinAlign-fil, kan du importere den automatisk ved at finde filen i Gennemse og herefter klikke Gem. Andre tekster kan oprettes manuelt. 19

20 Klik på Gem for at blive sendt til siden, hvor man kopierer teksten ind segment for segment. Har man valgt også at tilføje en oversættelse, ligger de parallelle segmenter i vinduets højre side: Del tekster med andre brugere På siden Opret kilde, hvor man indtaster de bibliografiske data for den tekst, man ønsker at tilføje, bliver man spurgt, hvorvidt man ønsker at dele sin tekst. Vælger man Ja, sendes teksten videre til virksomhedens superbruger, der afgør, om teksten skal vises i fælleskernen, så andre brugere kan søge i den. Superbrugeren kan se de nye tekster til deling under Godkend. Rediger en tekst Det er muligt at redigere i de kilder, man selv eller andre brugere fra virksomheden, har lagt ind. Vælger man Kilder, kommer der en oversigt over virksomhedens tekster frem. Herfra kan man ændre i både de bibliografiske data og i selve kildeteksten. Det er også i kildeoversigten, at man kan slette en tekst fra TekstKorpus. 20

21 VidenBanken VidenBanken er en internetbaseret genrebank, der samler og systematiserer resultater fra forskning inden for emner som genreanalyse og tekstlingvistik. VidenBanken er altså et redskab til analyse og strukturering af tekster. Ved opslag i VidenBanken kan brugeren arbejde sig gradvist ind i en given genres struktur, blive bekendt med de formelle krav og se eksempler på typiske formuleringer. VidenBanken giver også svar på spørgsmål, der går på tværs af genrer og sprog; brugeren kan få mere at vide om, hvordan fagligt sprog adskiller sig fra almindeligt dagligdags sprog og lære om forskellen på engelsk og dansk sprogbrug inden for et givent emne. Formaliseret kommunikation Indtil videre har vi på Center for Medicinsk Fagsprog arbejdet med medicinske genrer som indlægssedler, der jo er underlagt ganske restriktive krav, bl.a. som garant for slutbrugerens sikkerhed. Andre fagområder kan dog med fordel bruge VidenBanken, for eksempel vil juridiske dokumenter eller tekniske beskrivelser også typisk være underlagt en række formelle krav til udformning og sprogbrug. VidenBanken er tænkt som et redskab til effektiv og målrettet tekstbaseret kommunikation inden for typiske branchespecifikke genrer. Som et samarbejde mellem sprogforskning og det erhvervsfaglige miljø styrker VidenBanken den anvendelsesorienterede del af sprog- og kommunikationsforskningen. Omvendt professionaliserer redskabet kommunikationen i virksomhederne; de får nem adgang til skemaer for virksom og korrekt behandling af et emne og slipper for at gentage research til den tekstbaserede kommunikation. VidenBanken er stadig på udviklingsniveau. 21

22 Søg i VidenBanken Når man som bruger vælger Vis i menuen, præsenteres man for de genrer eller emner, der er i VidenBanken på det givne tidspunkt. Når man har valgt det ønskede emne, kommer en træstruktur til syne i venstremenuen. Ved at klikke på et punkt i træstrukturen kan man få vist det indhold, der gemmer sig bag punktet: 22

23 Opret et nyt emne Når man har tilføjet et nyt emne-navn, kan man under Redigér oprette de punkter og underpunkter, man synes er vigtige for en beskrivelse af emnet. Man opbygger en træstruktur for det nye emne ved at flytte rundt på de punkter og underpunkter, man har oprettet, og placere dem dér, hvor de passer ind i emnets overordnede struktur: Indholdet til de enkelte punkter tilføjer man ved at stille sig på det nye punkt og vælge Redigér indhold. Det åbner en editor, der giver adgang til at tilføje tekst, billeder og grafik. Når man har oprettet alle de ønskede punkter og tilføjet deres indhold, aktiverer man emnet, og det vil nu være synligt blandt de andre emner på søgesiden. 23

24 OpgaveKomponenten OpgaveKomponenten er et netbaseret undervisningsredskab under udvikling. Det vil komme til at fungere som en ramme for kommunikationen mellem underviser og studerende i forbindelse med besvarelse, kommentering og returnering af tekstrevisions- og tekstproduktionsopgaver. Opgave, besvarelse og vejledende løsning vises i samme vindue, hvilket giver et unikt overblik over den aktuelle opgave. Redskabets omfattende kommenterings- og sammenligningsmuligheder giver underviser og studerende en helt særlig fordel, idet et billede af den studerendes udvikling og undervisningens effekt nemt kan tegnes. At kunne sammenligne resultater over tid giver en effektog forløbsbevidsthed, der ikke er til stede i en normal modulorienteret undervisning. Gennem det åbne samarbejde på tværs af studerende og underviser drager redskabet således fordel af det elektroniske medie i stedet for at forsøge at skabe en kopi af traditionelle undervisningsformer. Videndeling og læring Underviseren kan med OpgaveKomponenten stille en opgave komplet med vejledende kommentarer, og den studerende kan herefter løse opgaven og dermed få adgang til en vejledende besvarelse. Underviseren retter herefter den studerendes opgave via redskabets kommenteringsværktøj og returnerer den til den studerende, der nu kan sammenligne sin besvarelse med andre studerendes besvarelser samt sine egne tidligere besvarelser og se, om udviklingen har været tilfredsstillende. Underviseren har naturligvis adgang til samme sammenligningsmuligheder. Hun kan fx sammenligne hyppigheden af en bestemt type fejl og dermed justere sin undervisning løbende, så den tager højde for de aktuelle studerende og deres behov. For at lette underviserens arbejde kan opgaver og kommentarer genbruges fra studerende til studerende og hold til hold. Det giver tid til en omfattende og individualiseret kommentering, der kan hjælpe den studerende videre. Det er vores hensigt, at der skal eksistere mange forskellige OpgaveKomponenter. I illustrationerne ovenfor er det oversættelse af lovtekster, der er brugt som eksempel, og der vil sikkert være flere undervisere, der arbejder med samme emne, og de vil oprette hver deres OpgaveKomponent. Underviserne på de forskellige OpgaveKomponenter vil kunne dele opgaver, kommentarer, tips og tricks og på den måde optimere brugen af redskabet. OpgaveKomponenten vil kunne anvendes i alle undervisningssammenhænge, hvor man har brug for en integreret opgave- og besvarelsesvisning, der tillader kommentering. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvordan typiske arbejdsprocesser formentlig kommer til at se ud i OpgaveKomponenten. 24

25 Opret en opgave Når underviseren vælger ny opgave i menuen, sendes hun i første omgang til en side, hvor hun kan tilføje forskellige informationer om opgaven: Når informationerne er gemt, tilføjer man opgaven ved at vælge tilføj og taste eller kopiere teksten ind segment for segment. Ønsker man at tilføje en vejledende besvarelse, gøres der plads til to parallelle kolonner af opgave-tekst. Man kan også vælge at hente en opgave, der er blevet oprettet og delt af undervisere på andre OpgaveKomponenter. 25

26 Rediger og kommenter en opgave Underviseren kan redigere og kommentere i opgave-teksterne og de studerendes besvarelser. Når man klikker på et af opgavens segmenter, omdannes det til en editor, og underviseren kan nu redigere i segmentets tekst, som hun ønsker: Hvis underviseren ønsker at knytte en kommentar til det givne tekst-segment, klikker hun på kommentar-ikonet øverst til højre i editoren og tilføjer sin kommentar i det nye vindue. Underviseren kan søge i tidligere oprettede kommentarer, sammenligne kommentarer og genbruge materiale og formuleringer fra tidligere opgaver. Besvar en opgave Når den studerende logger på OpgaveKomponenten, præsenteres hun for sin Opgaveoversigt. Her vil alle returnerede, afleverede og ikke-besvarede opgaver fra kurset fremgå. For at besvare en opgave klikker hun sig ind på en opgavetitel. Nu kan hun se alle underviserens informationer om opgaven og indtaste eller indkopiere besvarelsen segment for segment i overensstemmelse med underviserens vejledning: 26

27 Når den studerende har afleveret den færdige besvarelse, har hun ikke længere adgang til at redigere i sin besvarelse, der er sendt til kommentering ved underviseren. Sammenlign opgaver Når en opgave er besvaret og afleveret, vil den studerende efter deadline kunne få vist opgaveteksten, sin egen besvarelse og underviserens vejledende besvarelse i samme vindue. De vises parallelt for at gøre en sammenligning enklere. Via opgaveoversigten har den studerende også adgang til at sammenligne sin besvarelse med andre studerendes besvarelser. Se kommenteret opgave Når underviseren har kommenteret besvarelsen og returneret den til den studerende, får den studerende adgang til den kommenterede opgave via opgaveoversigten. Kommentarer vises som tekst fremhævet med gul. Ved at klikke på teksten kan man åbne kommentaren, og man lukker den igen ved at klikke på den. De kommentarer, en underviser har knyttet til en studerendes besvarelse, kan ikke ses af andre end underviseren og den studerende selv. 27

28 SingleLogin For at understøtte vores ambition om at skabe et netværk af ressourcer arbejder vi på at integrere alle centerets redskaber i en fælles enhed. SingleLogin skal gøre det muligt at søge simultant i alle redskaber, begrænse behovet for login-procedurer og administrere alle organisationens brugere. Udviklingen af et samarbejde på tværs af redskaberne vil give brugerne mulighed for at søge i flere redskaber på én gang. En integration mellem TermShare og TekstKorpus vil fx give brugeren mulighed for at se det valgte opslagsord i sin kontekst af virkelige tekster på flere sprog. Det giver øget fagområde-forståelse og bidrager til en præcisering af de enkelte termers normale brug. Det er forventningen, at vi med SingleLogin kan etablere én, samlet brugerstyring til alle centerets redskaber. Det vil gøre det nemmere for brugeradministratorerne i de organisationer, der bruger en række af vores redskaber. Med SingleLogin kan de uafhængigt og samlet organisere deres brugere i forhold til de roller og rettighedsniveauer, de har behov for. Indtil videre ser siden til administration og oprettelse af brugere sådan ud: 28

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

M E D V I D Kommercialiseringsparat forskning. Morten Pilegaard Mandag 27. marts 06

M E D V I D Kommercialiseringsparat forskning. Morten Pilegaard Mandag 27. marts 06 M E D V I D Kommercialiseringsparat forskning Morten Pilegaard Mandag 27. marts 06 Historik og udvikling 100% e Fra læring til videndeling Metrokoncept ED CampusNet Sprogselskabet E-mail, WebBoard Digital

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen 04. MAJ 2017 Baggrund for gennemsynsdatabase til Geokoderen I forbindelse med, at det er aftalt, at SKAT kan foretage bygningsgeokodning af GeoDanmark-data,

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor Indhold 1 Funktioner for supervisorer... 3 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne... 4 3 Aktive samtaler... 5 4 Monitorering / Medlyt via

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Erfaringer med e-læring i medicinsk engelsk. Udvikling af værktøjer til e-læring

Erfaringer med e-læring i medicinsk engelsk. Udvikling af værktøjer til e-læring Erfaringer med e-læring i medicinsk engelsk. Udvikling af værktøjer til e-læring Morten Pilegaard Professor Center for Medicinsk Fagsprog Handelshøjskolen i Århus mpi@asb.dk http://www.asb.dk/staff/isek/mpi.aspx

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere