MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER"

Transkript

1 MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse Forskningscenter Flkkejerg, 42 Slgelse Formål Det er projektets formål t rtionlisere meknisk ukrudtsekæmpelse i krtofler på ggrund f indsmlet viden og mrkforsøg med rullestjernerensere på to forskellige jordtyper. Målet er t udrejde et vejledningsgrundlg, der sikrer et minimum ntl overkørsler med en miniml fgrødeskde og en mksiml ekæmpelseseffekt. Gode prktiske erfringer med rullestjernerensere åde overfor frø- og rodukrudt søges dokumenteret ved mrkforsøg. Projektperiode ggrund for projektet Forud for projektet vr der ikke tidligere lvet forsøg med rullestjernerensere i Dnmrk, men de prktiske erfringer vr lovende. Der vr set gode resultter åde mod frøukrudt og tilsyneldende også mod rodukrudt (specielt kvik), men der vr ingen dnske forsøgsdt der underyggede disse igttgelser. Smtidig med t de kemiske løsninger liver færre og dyrere er der levet større interesse for lterntiver, l.. for t reducere ehndlingsindekset. Det hr været lmindelig prksis med 4-6 overkørsler ved meknisk ukrudtsekæmpelse med rullestjernerenserne d.v.s. der køres hver gng nyt ukrudt egynder t spire frem. Erfringerne viste t der kn opnås en god ekæmpelse, men der er dog ingen dokumenttion for om dette er den optimle strtegi. Dels mngler der viden om skden på fgrøden og dels mngler der viden om effekten på forskellige ukrudtsrter på forskellige udviklingsstdier. For t smle erfringer fr forskellige jordtyper og vejrforhold er det fundet relevnt t udføre forsøgene på to forskellige lokliteter, nemlig en J 1 jord på Jyndevd Forsøgssttion med vndingsmulighed og en J 6-7 jord på Forskningscenter Flkkejerg uden vnding. Forsøgseskrivelse I 21 er der udført to forsøg i Flkkejerg og ét i Jyndevd (tel 1) med sorten Olev (melkrtoffel). Strtegierne hr været t smmenligne øgede intensiteter (ntl ehndlinger). Dermed liver der kortere intervller og effekten på forskellige stdier f ukrudtets udvikling kn ses. Forsøg 1 er et effektforsøg, hvor en hericid ehndling indgår som en strtegi. Forsøg 2 er et effektforsøg uden hericid. Forsøg 3 er et tolerenceforsøg, hvor ukrudtet er fjernet kemisk,og hvor skde på krtoflerne ved meknisk ekæmpelse er undersøgt. Forsøget er et lokforsøg med 4 gentgelser. Rækkefstnd 75 cm og 3 plnter per løende meter. ruttoprcellerne vr 24 x 3 m og nettoprceller m x 1,5m (to rækker høst m 2 ). I Jyndevd vr der 4 rækker i hver rutto prcel, hvorf de to yderste vr værn. I Flkkejerg vr der to rækker i hver prcel og 15 cm r jord som værn. Det kn diskuteres, hvilken indflydelse værnerækker hr på udyttet, og derfor ændres forsøgene i 22, så der er værnerækker mellem nettoprcellerne på egge lokliteter.

2 MekniskUkrudt.doc ehndlingerne er udført med en SMK Turohypper, med 7-12 km/t. Tel 1. Forsøgsoversigt 21 lokliteter, strtegier og ntl ehndlinger med rullestjernerenseren. Forsøg Loklitet Strtegi ntl ehndlinger 1 Jyndevd (J1) 1. uehndlet kontrol 2. ukrudt på løvldstdium 3. ukrudt på kimldstdium 4. ukrudt på trådstdium 5. Hericid Flkkejerg (J6) 1. uehndlet kontrol 2. ukrudt på løvldstdium 3. ukrudt på kimldstdium 4. ukrudt på trådstdium Flkkejerg (J7) 1. uehndlet kontrol + hericid 2. ukrudt på løvldstdium + hericid 3. ukrudt på kimldstdium + hericid 4. ukrudt på trådstdium + hericid Tel 2. ehndlinger og dtoer for udførelse på de to lokliteter i 21. ehndling Jyndevd (forsøg 1) Flkkejerg (forsøg 2 & 3) Lægning Hypning Krtoflernes fremspiring Strtegi 1 (kontrol) Strtegi 2 (løvldstdium) Strtegi 3 (kimldstdium) Strtegi 4 (trådstdium) Hericid Ukrudtsregistreringer ftopning Optgning * (nturlig visning) * (meknisk) 12.1 *1 17/5: Metriuzin 14 g.i.h -1 (Sencor, yer /S) & Linuron 55 g.i.h -1 (flon disp. vensis) 28/5: Metriuzin 15 g.i.h -1 (Sencor, yer /S) & Rimsulfuron 7.5 g.i. h -1 (Titus, Du Pont) * : Metriuzin 14 g.i.h -1 (Sencor, yer /S) 21.6: Rimsulfuron 7.5 g.i. h -1 (Titus, Du Pont) I 22 er der udført ét forsøg i Flkkejerg og ét i Jyndevd (tel 3) med sorten Olev (melkrtoffel). Strtegierne hr som i 21 været t smmenligne øgede intensiteter (ntl ehndlinger). Dermed liver der kortere intervller og effekten på forskellige stdier f ukrudtets udvikling kn ses. Forsøg i 22 er udført efter smme pln på egge lokliteter, split-plot forsøg, hvor en +/-hericid ehndling er helplot og, 1, 2, og 4 overkørsler med rullestjernerenser er delplot.

3 MekniskUkrudt.doc Forsøget er et lokforsøg med 4 gentgelser. Rækkefstnd 75 cm og 3 plnter per løende meter. ruttoprcellerne vr 24 x 3 m dvs. 4 rækker hvorf de to yderste vr værn og nettoprceller på 16,7 m x 1,5m (to rækker høstes 25 m 2 ). ehndlingerne er udført med en SMK Turohypper, med 12 km/t. Efter lægning og efter sidste mekniske ehndling hyppes kmmene med tllerkenhypper og kmformer. Forsøgene er nlgt og udført som plnlgt, således t der er udført de smme ehndlinger på de to lokliteter. Forsøget på Forskningscenter Flkkejerg er som i 21 udført på et rel med en del rodukrudt. ntl udførte ehndlinger og dtoer kn ses i tel 3 og 4. Tel 3. Forsøgsoversigt 22 strtegier og ntl ehndlinger med rullestjernerenseren udført på Jyndevd (J1) og Flkkejerg (J6) udført med og uden hericid. Strtegi ntl ehndlinger 1. uehndlet kontrol 2. ukrudt på løvldstdium 1 (ved krtoflernes fremspiring) 3. ukrudt på kimldstdium 2 (før og efter krtoflernes fremspiring) 4. ukrudt på trådstdium 4 (2 x før og 2 x efter krtoflernes frermspiring) Tel 4. ehndlinger og dtoer for udførelse på de to lokliteter i 22. ehndling Jyndevd (forsøg 4) Flkkejerg (forsøg 5) Lægning Hypning Krtoflernes fremspiring Strtegi 1 (kontrol) Strtegi 2 (løvldstdium) Strtegi 3 (kimldstdium) Strtegi 4 (trådstdium) Hericid Ukrudtsregistreringer ftopning Optgning # # # 13.5* # # # * (meknisk) 18.1 # Tllerkenhypning efter sidste mekniske ehndling * 1 13/5: Metriuzin 21 g.i.h -1 (Sencor, yer /S) * : Metriuzin 245 g.i.h -1 (Sencor, yer /S) 31.5: Rimsulfuron 7.5 g.i. h -1 (Titus, Du Pont)

4 MekniskUkrudt.doc Resultter og erfringer De to års forsøg på to forskellige jordtyper viser mrknt effekt f den mekniske ekæmpelse og i de fleste tilfælde er én eller to overkørsler helt på højde med kemisk ekæmpelse (Figur 1-8). Der er i lle tilfælde over 8 % ekæmpelseseffekt åde på ntl og iomsse f frøukrudtet ved én overkørsel. Dette gælder med en enkelt undtgelse også, hvis vi ser på de enkelte ukrudtsrter i tel 6 og 7. Ved to overkørsler er der minimum 9 % reduktion i iomssen f frøukrudt og dette er fuldt på højde med hericid ekæmpelse. Effekterne på ntl ukrudt hr i de fleste tilfælde været lidt lvere end effekterne på iomssen, fordi den mekniske ekæmpelse ud over t slå ukrudt ihjel også kn stimulere til nyfremspiring. Dette nyfremspirede ukrudt vil være forsinket i forhold til krtoflerne og vil derfor ikke få etydende indflydelse på ukrudtets smlede iomsse. Snerle pileurt og hvidmelet gåsefod vr dominerende ukrudtsrter i egge år og på egge lokliteter. Der vr tilsyneldende ingen forskel på effekterne mellem disse to rter eller ndet frøukrudt (fuglegræs, gersennep, hyrdetske m.fl.) unset loklitet og år. De høje ekæmpelseseffekter er således opnået på frøukrudtsrter med vidt forskellige vækstformer. I forsøgene hr vi også kørt ved forskellige udviklingsstdier på ukrudtet: trådstdie (rødder udviklede men før fremspiring), kimldstdie og løvldstdie. Dette hr heller ikke hft etydning for effekterne. Fktisk hr vi udenfor forsøgene kørt på ukrudt som vr 1 2 cm højt (Foto 1-3), stdig med en høj ekæmpelseseffekt. Dog er det således t før krtoflernes fremspiring kn hele kmmen erejdes, men derefter flyttes stjernerullerne ned på siden f kmmen for ikke t skde krtoflerne. Dette etyder t ukrudt på toppen f kmmen, som spirer efter krtoflernes fremspiring, ikke kn ekæmpes effektivt. Men d de spirer efter krtoflerne vil de hurtigt live undertrykt f konkurrence fr krtoflerne. Desuden sker der en vis hypning f kmmene, når rullestjernerne kører på siderne. Rodukrudt i form f kvik og tidsler hr været til stede i forsøg 2 og 5 i Flkkejerg. D rodukrudt optræder i pletter er de sttistiske eregninger ikke så sikre. Effekterne kommer f t skuddene rives ud f kmmene. Visuelt kunne der oserveres op til 2 cm lnge rodstykker der vr løsrevet. ehndlingerne slår ikke rodukrudtsplnterne ihjel og de vil oftest skyde igen, men ved gentgne ehndlinger vil de udsultes. Derfor ses der også en større tendens til effekt på iomssen end på ntl skud. I Tel 6 og 7 ses t effekterne ikke er sttistisk sikre, men der er dog generelt en effekt på over 5 % på iomssen og effekten øges ved flere overkørsler. Det er dog tydeligt i mrken t de skud f rodukrudt der overlever flere overkørsler står på toppen f kmmene. Udytterne i Jyndevd i 21 vr signifiknt lvere (c. 1 %) ved meknisk ekæmpelse i forhold til kemisk ekæmpelse (Figur 9). Dette kn skyldes meknisk skde på fgrøden, men én overkørsel før krtoflernes fremspiring hr også givet denne udyttereduktion. Det kn også være reduceret kmstørrelse, der er årsg til reduktionen eller ændringer i næringsstof/vndoptgelse. En fsluttende hypning kn derfor være nødvendig, og det lev gjort som stndrd i egge forsøg i 22. Der vr ikke forskel på udytterne ved 1, 2 eller 4 overkørsler med rullestjernerenseren, men 6 % udytte reduktion uden ekæmpelse. Tørstofindholdet er c. 1 % lvere ved ingen eller én ehndling (tel 5). Der er ingen effekt på ntl grønne knolde og sorteringen er kun påvirket, hvis der ikke ekæmpes ukrudt (Tel 5). I effektforsøget i Flkkejerg 21 (forsøg 2, Figur 1) vr der ingen sikker udytteforskel på 3 og 6 overkørsler, mens 2 overkørsler gv signifiknt lvere udytte (c. 15 %) og ingen ekæmpelse gv over 6 % lvere udytte. Der er tendens til stigende udytte med stigende ntl overkørsler, ntgeligt fordi ekæmpelsen f rodukrudt stiger tilsvrende. I tolernce forsøget (forsøg 3, Figur

5 MekniskUkrudt.doc 11) vr der c. 1 % merudytte ved 2 og 3 overkørsler i forhold til åde uehndlet og 6 overkørsler. Her hr der tilsyneldende været en stimulerende effekt f få overkørsler, men denne effekt er tilsyneldende neutrliseret f skde på fgrøden ved 6 overkørsler. Dette forsøg lev udført på en stivere lerjord og den vækststimulerende effekt kn skyldes en foredring f jordstrukturen. I forsøg 2 er tørstofindholdet er lvere ved ingen ehndling (tel 5). Også ved 3 ehndlinger er den lv, men det ligner en tilfældighed. I forsøg 3 er vr der ingen forskelle på tørstofindholdet ved de udførte ehndlinger. Der er ingen effekt på ntl grønne knolde i forsøg 2 og 3 (Tel 5). I Jyndevd i 22 vr der ikke nogen signifiknt udytteforskelle mellem meknisk og kemisk ekæmpelse (Figur 12). Der er en tendens til t udyttet reduceres ved 4 overkørsler. Dette kn skyldes t risikoen for skde på fgrøden øges ved kørsel efter krtoflernes fremspiring. I dette forsøg er kmmen ygget op igen med tllerkenhypper efter sidste ehndling, og dette kn være forklring på, t der ikke er udyttereduktion i forhold til kemisk ukrudtsekæmpelse som i 21 (Figur 9). Som i 21 vr der 6 % udyttereduktion ved ikke t ekæmpe ukrudtet. Tørstofindholdet vr her højere ved ingen ukrudtsekæmpelse og sorteringen viser som i 21 t der er flere små knolde ved tilstedeværelsen f ukrudt. I Flkkejerg 22 vr der heller ikke nogen signifiknt udytteforskelle mellem meknisk og kemisk ekæmpelse (Figur 13). Der er en tendens til t udyttet reduceres ved stigende ntl overkørsler, når ukrudtet vr ekæmpet kemisk. Dette kn skyldes mindre skder på fgrøden ved frivning f top eller lotlægning f knoldene. I de rent mekniske led ses denne tendens ikke og det kn skyldes t skden opvejes f øget ekæmpelse f rodukrudt ved stigende ntl overkørsler. Ligesom i Jyndevd vr tørstofindholdet her højere ved ingen ukrudtsekæmpelse. Der vr reltivt mnge grønne knolde, men ikke nogen sikre forskelle på ehndlingerne. Generelt ser der ud til t være en vekselvirkning mellem året (det vil sige klimet), tørstofindholdet og konkurrencen mellem ukrudt og krtofler. I 21 gv tilstedeværelsen f ukrudt et lvere tørstofindhold og i 22 et højere tørstofindhold vel t mærke på egge lokliteter. Konklusion og perspektiver: To års forsøg på to forskellige jordtyper hr entydigt vist t rullestjernerenseren kn lve en effektiv ukrudtsekæmpelse med kun én eller to overkørsler. Effekterne hr været fuldt på højde med kemisk ukrudtsekæmpelse og ukrudtets størrelse hr ingen etydning hft. Kpciteten er også fuldt på højde med hericidsprøjtning og derfor er økonomien et spørgsmål om hvor stort rel der skl ehndles. Udytterne ligger generelt på højde med kemisk ekæmpelse, med der er tendens til en mindre udyttereduktion i nogle f forsøgene. Dette kn der være flere forklringer på. Indstillingen f redsket kn være vnskeligt og det kræver erfring t gøre dette rigtigt. Går det for dyt i kmmene kn det løsrive krtoffelknoldene, går det for højt på kmmen efter krtoflernes fremspiring friver det krtoffellde. Der er også set tendenser til t redsket kn trække skævt i kmmene og derved lotlægge knoldene. Redsket er en oplgt mulighed for t reducere ehndlings Indekset i krtofler. Effekterne overfor ukrudt er overevisende, men der er ehov for flere tolernceforsøg, der kn fklre hvordn skderne på krtoflerne opstår og hvordn de kn undgås.

6 MekniskUkrudt.doc Tel 5. Ud over rutto udyttet er der opgjort tørstofindhold, ntl grønne knolde og sortering (kun Jyndevd). ehndling Jyndevd 1 (21) Flkkejerg 2 (21) Flkkejerg 3 (21) Jyndevd 4 (22) Flkkejerg 5 (22) Tørstof Grønne knolde Sortering 4<4-6 <6-75<75 mm H H H 23, 23,3 24,2 24,3 24,2,9 1,3 1,8 1,4 1, ,9 24,1 23,3 24,6,8,8 1,3 1,3 26,6 26,2 26,3 25,9 2,3 1,3 2,3,8 26,1 25,2 25,2 25,2 25, ,4 23,8 c 25,3 24,3 c 25,1 c 5,5 9, 11,2 1,5 14,

7 MekniskUkrudt.doc ,8 85,9 95,2 98, x 2 x 4 x x + h ehndling Figur 1. Effekt på ntl ukrudt i forsøg 1 på Jyndevd Forsøgssttion 21 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter kn ses i Tel ,4 97,4 99,2 99, x 2 x 4 x x + h ehndling Figur 2. Effekt på iomsse f ukrudt i forsøg 1 på Jyndevd Forsøgssttion 21 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter kn ses i Tel 6.

8 MekniskUkrudt.doc ,8 93,4 95,2 2 x 3 x 6 x ehndlinger Figur 3. Effekt på ntl frøukrudt i forsøg 2 på Forskningscenter Flkkejerg 21 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser uden hericid. Effekt på enkeltrter og rodukrudt kn ses i Tel ,9 97,9 99, x 3 x 6 x ehndlinger Figur 4. Effekt på iomsse f frøukrudt i forsøg 2 på Forskningscenter Flkkejerg 21 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser uden hericid. Effekt på enkeltrter og rodukrudt kn ses i Tel 6.

9 MekniskUkrudt.doc ,3 c c 98,7 99,8 97,4 1 x 2 x 4 x x + h ehndlinger Figur 5. Effekt på ntl ukrudt i forsøg 4 på Jyndevd Forsøgssttion 22 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter kn ses i Tel ,1 99,8 1, 99, x 2 x 4 x x + h ehndlinger Figur 6. Effekt på iomsse f ukrudt i forsøg 4 på Jyndevd Forsøgssttion 22 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter kn ses i Tel 6.

10 MekniskUkrudt.doc ,6 98,1 95,2 98, x 2 x 4 x x + h ehndling Figur 7. Effekt på ntl frøukrudt i forsøg 5 på Forskningscenter Flkkejerg 22 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter og rodukrudt kn ses i Tel ,3 99,4 99,3 99, x 2 x 4 x x + h ehndling Figur 8. Effekt på iomsse f frøukrudt i forsøg 5 på Forskningscenter Flkkejerg 22 ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid (h). Effekt på enkeltrter og rodukrudt kn ses i Tel 6.

11 MekniskUkrudt.doc (ton h -1 ) ,8 55,4 57,8 c 62, ,8 1 x 1 x 2 x 4 x x + h ntl overkørsler med rullestjernerenser Figur 9. Udytte f krtofler (Olev) i forsøg 1 på Jyndevd forsøgssttion 21. (ton h -1 ) 7 6 c 56,7 c 59, 5 49, ,5 1 x 2 x 3 x 6 x ntl overkørsler med rullestjernerenser Figur 1. Udytte f krtofler (Olev) i forsøg 2 på Forskningscenter Flkkejerg 21.

12 MekniskUkrudt.doc (ton h -1 ) ,7 44,8 45,7 41, x + h 2 x + h 3 x + h 6 x + h ntl overkørsler med rullestjernerenser Figur 11. Udytte f krtofler (Olev) i forsøg 3 på Forskningscenter Flkkejerg (ton h -1 ) 6 c c c c c c 5 44,3 45,5 42,1 46,9 45,9 46,8 42, ,9 1 x 1 x 2 x 4 x x + h 1 x + h 2 x + h 4 x + h ntl overkørsler med rullestjernerenser Figur 12. Udytte f krtofler (Olev) i forsøg 4 på Forsøgssttion Jyndevd 22.

13 MekniskUkrudt.doc 7 (ton h -1 ) ,7 43,7 44, ,3 43,9 42, ,5 2 1 x 1 x 2 x 4 x x + h 1x + h 2x + h 4x + h ntl overkørsler med rullestjernerenser Figur 13. Udytte f krtofler (Olev) i forsøg 5 på Forskningscenter Flkkejerg 22.

14 MekniskUkrudt.doc Tel 6. Effekt på ntl f forskellige ukrudtsrter i 4 forsøg ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid. Ukrudt ntl ehndling Jyndevd Jyndevd Flkkejerg Flkkejerg Snerle pileurt Polygonom convolvolus L. Hvidmelet gåsefod henopodium lum L. ndet frøukrudt Kvik (ntl skud) Elymus repens (L.) ger Tidsel (ntl skud) irsium rvense (L.) Scop. Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid 21 28,3 pl.m % - 82 % - 96 % - 1 % 31,9 pl.m % - 94 % 72, pl.m % -86 % -92 % % 22 54,9 pl.m % -92 % -98 % -88 % 32, pl.m % 12,9 pl.m % - 1 % 21 35,8 pl.m % -84 % -92 % 31,9 pl.m % 52, pl.m % - 95 % - 89 % 13,1 skud m % NS -63 % -52 % 1, skud m -2-2 % NS -11 % NS -16 % NS 22 18,3 pl.m % 92,7 pl.m % - 1 % 44,2 pl. m % - 93 % - 85 % - 93 % 2,7 skud m % - 1 % - 94 % - 75 % 4,7 skud m % - 32 % - 46 % - 79 % Middel 34,3 pl.m % - 89 % - 84 % - 97 % - 92 % - 96 % 47 pl.m % - 97 % - 1 % - 1 % - 1 % - 1 % 72,3 pl.m % - 93 % - 95 % - 92 % - 89 % - 96 % 7,9 skud m % - 62 % - 63 % - 94 % - 52 % - 75 % 7,4 skud m % - 17 % - 11 % - 46 % - 16 % - 79 %

15 MekniskUkrudt.doc Tel 7. Effekt på iomsse f forskellige ukrudtsrter i 4 forsøg ved forskellig ntl overkørsler med rullestjernerenser og med hericid. Ukrudt iomsse ehndling Jyndevd Jyndevd Flkkejerg Flkkejerg Snerle pileurt Polygonom convolvolus L. Hvidmelet gåsefod henopodium lum L. ndet frøukrudt Kvik Elymus repens (L.) ger Tidsel irsium rvense (L.) Scop. Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid Uehndlet Hericid 21 63, g m % -93 % -99 % 187,8 g m % 98,4 g m % - 97 % ,9 g m % -97 % 96,6 g m ,9 g m -2-88,7 % - 1 % 21 62,6 g m % -97 % -99 % 238,7 g m % -98 % 39,6 g m % -99 % 7,6 g m -2-5 % -85 % -84 % 52,4 g m % -63 % -76 % 22 23,9 g m -2-1 % - 1 % 436,9 g m -2-1 % 7,9 g m % - 96 % - 96 % - 97 % 1,5 g m % - 1 % - 88 % - 34 % 15,6 g m % - 69 % - 59 % - 92 % Middel 51,1 gm % - 97 % 24 gm -2-1 % - 1 % - 1 % 17,2 gm % - 97 % - 1 % 4,6 gm % - 75 % - 85 % - 88 % - 84 % - 34 % 34 gm % - 66 % - 93 % - 59 % - 76 % - 92 %

16 MekniskUkrudt.doc JYNDEVD 21 FLKKEJERG 22 Foto 1. Stort ukrudtstryk (udenfor forsøg) før ekæmpelse. Foto 2. Resultt umiddelrt efter ekæmpelse. Foto 3. Resultt én uge efter ekæmpelse

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR.

SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. SPINAT TIL FRØ - FORSØG MED KVÆLSTOF, VÆKSTREGULERING, UKRUDTSOG SVAMPEBEKÆMPELSE LISE C. DELEURAN (EDITOR) DCA RAPPORT NR. 013 NOVEMBER 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina)

Forsøg med forskellige ekstrakter af kvassia til bekæmpelse af æblebladhvepsens larve (Hoplocampa testudina) Ministeriet for Fødevrer, Lndrug og Fiskeri Dnmrks JordrugsForskning Afdeling for Plnteeskyttelse Forsøg med forskellige ekstrkter f kvssi til ekæmpelse f æleldhvepsens lrve (Hoplocmp testudin) Forsøg

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer

Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer 18. Dnske Plnteværnskonference 2001 Rdrensning med og uden ukrudtshrvning i vintersæd om foråret i smspil med forskellige dyrkningsfktorer Row hoeing followed by weed hrrowing in winter cerels in spring

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Går jorden under? Udbytter og miljøeffekter i økologiske planteavlssædskifter

Går jorden under? Udbytter og miljøeffekter i økologiske planteavlssædskifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Udytter og miljøeffekter i økologiske plntevlssædskifter Professor Jørgen E. Olesen Sædskifteforsøget ligger 3 steder i Dnmrk Foulum 5 %

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5 Høringsnott vedrørende forslg til Kommuneplntillæg nr. 16 01 og Loklpln nr. 1107 Boliger i Skovy Nygrd etpe 5 Der vr ved indsigelsesfristens udlø indkommet følgende emærkninger/indsigelser til loklplnforslget:

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DJF rpport Mrkbrug nr. 82 November 2002 Jordberbejdning i økologisk jordbrug pløjedybde og ikke-vendende jordløsning Soil tillge in orgnic frming ploughing depth nd non-inversion deep tillge Per Schjønning,

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Opbygningsbeskæring af allétræer Forsøg i Odense og Tønder

Opbygningsbeskæring af allétræer Forsøg i Odense og Tønder Opbygningsbeskæring f llétræer Forsøg i Odense og Tønder Bytræseminr 2013 Slotsgrtner Lndskbsrkitekt ph.d. Plle Kristoffersen Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Adjunkt ph.d. Oliver Bühler Skov & Lndskb

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

7 QNL 9DULDEHONRQWURO +27I\VLN. Hvilke uafhængige variable er der tale om?: - og hvilke værdier har de?: Hvilke afhængige variable er der tale om?

7 QNL 9DULDEHONRQWURO +27I\VLN. Hvilke uafhængige variable er der tale om?: - og hvilke værdier har de?: Hvilke afhængige variable er der tale om? Fir test Studér de udleverede rør. Fir testen går ud på t du skl fremringe en tone i nogle forskellige rør og derved finde ud f hvd tonens højde (ikke lydens styrke) fhænger f. Hvilke ufhængige vrile er

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

præget tro på, at udvikling også er fremskridt. Menneskeånden vil helt i tråd med oplysningstidens ideer medføre mange sejre og et konstant

præget tro på, at udvikling også er fremskridt. Menneskeånden vil helt i tråd med oplysningstidens ideer medføre mange sejre og et konstant eller hvordn dens eventuelle ineffektivitet kunne modvirkes. Det er l.. dette tnkerejde, der hr ført til nutidens lngt mere effektive vrmemskiner, f.eks. ilmotoren og jetmotoren. rnot rejdede som nævnt

Læs mere

Integrationsteknikker

Integrationsteknikker Integrtionsteknikker Frnk Vill. jnur 14 Dette dokument er en del f MtBog.dk 8-1. IT Teching Tools. ISBN-13: 978-87-9775--9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 Numerisk integrtion.1

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Sortsforsøg spisekartofler

Sortsforsøg spisekartofler 211 Sortsforsøg spisekrtofler Spisekrtofler Sortsforsøg 211 BJ-Agro hr over flere år smmenlignet forskellige sortrepræsentnters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekrtoffelsorter til det dnske

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup

School of the Future : Gennemgribende energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup School of the Future : Gennemgriende energirenovering f Hedegårdsskolen i Bllerup Forfttere: Ove Mørck, Kirsten Engelund Thomsen, Birgit Elley Jørgensen c Cenergi Rådgivende Ingeniører, Herlev Hovedgde

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

ØVELSE 4. Ex_4 DATA MYSAS.SAMDATA; SET MYSAS.DATA85 MYSAS.SUPDATA;

ØVELSE 4. Ex_4 DATA MYSAS.SAMDATA; SET MYSAS.DATA85 MYSAS.SUPDATA; ØVELSE 4 I denne øvelse får du lige først et fsnit om, hvordn mn sætter dtsæt smmen. Du kn få brug for dette ved den sidste øvelse i denne uge og ellers er det generelt en nyttig ting t kunne i SAS. Desuden

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere