UNGE MOD SLAVERI I GHANA UNGE. Tidligere slaver og udsatte unge bekæmper slaveri på Voltasøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGE MOD SLAVERI I GHANA UNGE. Tidligere slaver og udsatte unge bekæmper slaveri på Voltasøen"

Transkript

1 MOD SLAVERI I GHANA Tidligere slaver og udsatte unge bekæmper slaveri på Voltasø Som barn arbej jeg som slave på Voltasø. Hver dag håbe jeg, at nog ville komme og red mig, og lig efter otte lange år blev jeg redt. Tidligere slave og grundlægger af Challging Heights, James Annan #1

2 RESUMÉ MOD SLAVERI I GHANA Da Kwame var syv år gammel, solgte hans mor ham til slægtning for 350 kroner. Aftal var, at Kwame mod at arbej for slægtning skulle gå i skole. I dag er Kwame 15 år, m han kom aldrig i skole. Han er slave og arbejr med hårdt og livsfarligt arbej som fisker. Kwame er ikke ale børn og unge bliver holdt som slaver hos fiskere ved Voltasø i Ghana. For få hundre kroner bliver solgt til et liv, ikke selv bestemmer over et liv ud skolegang, ud omsorg og ud fremtidsudsigter. PROBLEMET: Tusindvis af børn og unge bliver solgt som slaver til fiskere på Voltaø. Slaveri er ulovligt i Ghana, m lov håndhæves ikke, og fattigdom og andre forhold driver forældre til at sælge res børn. LØSNINGEN: Unge i Ghana har til formål at give tidligere slaver og udsatte unge i risiko for at blive handlet redskaberne til at ændre res eget og andres liv gnem uddannelse, arbej og politisk aktivisme. Projektet vil arbej tæt samm med forældre, lokalsamfund og civilsamfunt for at forebygge slaveri. Unge i Ghana skal sikre fremtid for udsatte unge samt bidrage til at stoppe brug af slaver blandt fiskere ved Voltasø. Projektet er et samarbej mellem CARE Danmark, CARE Ghana og d lokale organisation Challging Heights og fokuserer på 20 lokalsamfund. Kerneværdi i projektet er at gøre op med i om tidligere slaver som passive ofre. I stet skal være forandringsagter i res eget og andres liv. Konkret skal t ske ved at: Give 400 tidligere slaver og udsatte unge mulighed for fremtid gnem uddannelse og fast arbej. M vi vil mere. Vi vil skabe varige forandringer, r forebygger børne- og ungeslaveri på Voltasø, og uddanner rfor 40 ungeambassadører. De skal gnem lokal aktivisme nå og påvirke forældre og lokalsamfund, hvor handl med børn og unge finr sted. Unrvise udsatte unge om res rettigher, så kan bruge lov aktivt til at beskytte sig selv og andre. Der skal samtidig oprettes 20 lokale beskyttelseskomiteer, r skal arbej lokalt med at forebygge slaveri og sikre at love, r rt faktisk fins, bliver overholdt. For at sikre varige resultater samt forandring på strukturelt niveau vil projektet samle civilsamfundsorganisationer, r arbejr med anti-slaveri, om et fælles krav om at implemtere Ghanas Nationale Handlingsplan mod Mneskehanl. Projektet vil sikre, at civilsamfunt har d kapacitet, r er nødvdig for at opnå politisk indflylse. Projektet skal altså bå hjælpe unge her og nu, ændre holdninger og handlinger i fattige samfund, hvor slaveriet finr sted, samt skabe et politisk pres på myndigherne og regering i Ghana for at leve op til lov. Titel: Unge i Ghana Hvad: Et projekt hvor udsatte unge og tidligere slaver bidrager til bekæmpels af slaveri på Voltasø Hvem: CARE Danmark, CARE Ghana og Challging Heights Hvor: 20 lokalsamfund i Ghana Hvornår: 3 år ( ) Hvor meget: 4 mio. DKK Hvilke verdsmål: Mål 1, 8 og 16 #2

3 » BØRNESLAVERI Alle former for slaveri eller slavelign forhold, som salg eller hanl med børn, eller arbej som kan ska barnets helbred, sikkerhed eller mtale tilstand. - FN s finition «SLAVERI HØRER IKKE KUN FORTIDEN TIL 15% af alle husstan i projektområt har solgt eller mistet mindst et barn til mneskehandlere. Tal fra Challging Heights Ifølge FN arbejr 85 millioner børn og unge verd over unr farlige forhold, og af m er omkring fem millioner reelt slaver. Voltasø i Ghana er ing undtagelse. Fattigdom, ulighed mellem kønne, mangl adgang til bå uddannelse og arbej og næst ing retsforfølgelse er nogle af vigtigste faktorer, r holr handl med børn og unge i gang. Ghana har lang og hæslig historie med slaveri. En historie, hvor Danmark med Trekantsslavehanl spille aktiv rolle. I dag er slaveri forbudt i Ghana. M ghanesere lever i 2017 fortsat som slaver af m er børn og unge i alr 5-17 år, r arbejr for fiskerne på Voltasø. Næst 90% af børne- og ungeslaverne er drge, m r er også piger, som eksempelvis arbejr som husslaver for fiskerfamilierne. For at komme slaveriet til livs er t vigtigt at fore d konkrete kamp med politiske krav om sociale og økonomiske forandringer og krav om, at lants love overhols. Mit mål her i livet er at vise verd, at jeg og andre børn fra Voltasø kan blive succesful og få et godt liv, hvis bare vi får chance. Kofi er 16 år gammel. Han tilbragte hele sin barndom på Voltasø som slave, hvor han blandt ant dykke ned på bund af sø og vikle nette fri af træer og gre. Kofi blev redt af Challging Heights og går i dag i skole og er blandt bedste i sin klasse.

4 HVORFOR LEVER BØRN OG SOM SLAVER VED VOLTASØEN? GHANA DANMARK Størrelse GH: km 2 DK: km 2 Befolkning GH: 27 millioner DK: 5,7 millioner BNP/indbygger GH: $4.650 DK: $ Styreform GH: Præsidtiel republik DK: Konstitutionelt monarki Anl af befolkning unr 24 år GH: 60% DK: 30 % Fattigdom og ulighed mellem kønne I 20 lokalsamfund, hvor projektet skal gnemføres, er folk markant fattigere d i rest af Ghana. Desud er r stor ulighed mellem kønne. Kvinrne har typisk d laveste indkomst og d dårligste uddannelse. Hvis kvins mand dør eller forlar h, er hun rfor ekstra sårbar og bliver ofte fristet til at sælge et eller flere børn i håbet om bedre fremtid for m. I projektområt er r sud i seste år sket markant stigning i antallet af teagegraviditeter. Det skyls tabuer omkring prævtion, og at abort er ulovligt. Disse børn er i højrisiko for at i slaveri, fordi teageforældre ikke kan forsørge m. Lokalt syn på børnearbej og mangl vid I Ghana er t ofte nødvdigt, at børn arbejr. M ifølge FN er op mod 14% af børne beskæftiget med farligt børnearbej. Desud er mange forældre uvid om reelle forhold, som børne lever unr som slaver. Oftest får at vi, at børne kommer i skole og blot arbejr nogle få timer om dag. Forældre kr heller ikke til konsekvser, som slavearbejt kan få for børne på langt sigt. Ulige adgang til uddannelse og arbej Ghanas befolkning bliver yngre og yngre, og ungdomsarbejdsløshed er et alvorligt problem. 11% af Ghanas børn går ikke i skole, og halvl af unge unr 24 år står ud for bå uddannelsessystemet og arbejdsmarket. Problemerne er særligt udbredte i samfund, hvor børn og unge sælges til slaveri. Ifølge Challging Heights har næst halvl af husstan i områr mindst et barn, r ikke går i skole. Samtidig har unge stort set ing social og politisk indflylse, og har rfor svært ved at gøre opmærksom på forhold, r frarøver m mulighed for god og værdig fremtid. Voltasø et kapløb mod bund Fiskeindustri ved Voltasø er i krise. Fiskebestand er på 10 år blevet reduceret med 90%. Nedgang i fisk har gjort fiskerne afhængige af billig arbejdskraft som børne- og ungeslaver. Da Voltasø er kunstigt skabt sø, står r rådne træer på bund, som fiskernes net bliver viklet ind i. Derfor er børn og unge særligt efterspurgte som slaver, da nemmere kan dykke ned imellem gre og vikle nette fri. Mangl på politisk vilje Ghana lever ikke op til internationale minimumsstandarr for at bekæmpe børne- og ungeslaveri. D ghanesiske regering vedtog i 2005 National Politik mod Mneskehanl, m politikk er ikke omsat til handling sidste år blev ikke én este mneskehandler retsforfulgt, og pulj til bekæmpelse af mneskehanl er på fjer år unrfinansieret. I d årlige Trafficking in Persons (TIP) rapport, r udgives af USA og anses som d største autoritet indfor dokumtation af slaveri og mneskehanl, kritiseres d ghanesiske regering for hverk at håndhæve ellers udmærket lovgivning eller indføre et socialt sikkerhedsnet, r kan forhindre slaveri og hjælpe tidligere slaver. Lokale NGOer forsøger at kompsere for regerings passivitet og arbejr med at befri og rehabilitere børne- og ungeslaver, m kun få arbejr med at forebygge, oplyse og søge politisk indflylse, r kan stoppe handl med børne- og ungeslaver. I år har regering vedtaget d Nationale Plan mod Mneskehanl, som udstikker retningslinjer for kamp mod mneskehanl. Dette projekts partner, Challging Heights, var blandt få NGO er, r ltog i at udforme handlingsplan, som regering dog hverk har sikret finansiering til eller implemteret.»menneskehandel MED BØRN Et barn er blevet handlet, hvis han eller hun er blevet flyttet ind for eller over langrænser, med eller ud magtanvlse, med t formål at udnytte barnet.- FN s finition «

5 VARIGE RESULTATER GENNEM 3 INDSATS- OMRÅDER I tte projekt spiller tidligere slaver samt unge, r er i fare for at blive handlet, helt ctral rolle. Det er m, r aktivt skal være med til at bry cirkl af slaveri på Voltasø. CARE og Challging Heights samarbejr for at give tidligere slaver og udsatte unge mulighed for at skabe sig et nyt liv og samtidig være med til at forhindre, at andre børn og unge r i slaveri. It langt størstel af unge slaver på Voltasø kommer fra specifikke lokalsamfund, kan projektet skabe resultater ved målrettet at sætte ind her. D unge målgruppe samt tidligere slaver er nøgl til at skabe resultater, da t hænr, at tidligere slaver selv r med at blive involveret i handl med børn og unge. Projektet vil med udgangspunkt i unge styrke Challging Heights arbej med at forebygge slaveri og uddanne og skabe alternativer for børn og unge. Grundlægger af Challging Heights James Annan er selv tidligere slave på Voltasø og ved rfor, hvad t drejer sig om. Projektet vil booste organisations politiske arbej ved blandt ant at udbygge samarbejt med andre civilsamfundsorganisationer og lokale samfund. Det betyr, at samm står stærkere og kan få d nødvdige politiske indflylse til at kunne lægge pres på regering. Projektet er lt op i tre sammhæng indsatsområr; uddannelse og arbej, lokal oplysning samt politisk indflylse.»nb! CARE arbejr i et eksister projekt samm med fiskerne på Voltasø for at ændre res fiskerimetor samt hjælpe med nye indkomstmuligher til m, r ikke længere kan leve af fiskeri. Det skaber mindre behov for børn- og ungeslaver. Dette projekt vil komplimtere d indsats. «PROJEKTOMRÅDE 3 lokalsamfund, som slaverne bliver bragt til. MÅLGRUPPER OG RESULTATER INDSATS 1 UDDANNELSE OG ARBEJDE forældre og beboere i 20 lokalsamfund bliver oplyst om slaveriets negative konsekvser og lærer, hvordan man undgår, at børn r som slaver. 400 tidligere slaver samt unge, r er i fare for at blive handlet, bliver unrvist i bå faglige og personlige kompetcer, så fortsætter med mere uddannelse, kommer i arbej eller starter res eg forretning. 40 unge uddannes til ambassadører, r gnem aktivisme oplyser om slaveri, rettigher og skaber forandringer i res lokalsamfund. INDSATS 2 LOKAL OPLYSNING 20 oplysningskampagner afvikles af ungeambassadørerne i 20 udvalgte lokalsamfund for at ændre holdninger og skabe handlinger blandt forældre og andre voksne. Ungeambassadørerne samler udsatte unge i netværk, hvor lærer res rettigher at k. 20 lokale beskyttelseskomiteer én i hver af 20 landsbysamfund skal bekæmpe og forebygge slaveri. Komiteerne håndterer og rapporterer sager om børne- og ungeslaveri, ligesom mægler i konflikter og samarbejr med politiet. Ungeambassadørerne er l af disse komiteer. INDSATS 3 POLITISK INDFLYDELSE 10 civilsamfundsorganisationer og andre aktører, r arbejr med slaveri, får hjælp til at styrke res politiske arbej. 20 karakterbøger, hvori regerings indsats bedømmes, bruges af ungeambassadørerne og civilsamfundspartnerne til at hol regering ansvarlig for implemtering af d Nationale Handlingsplan mod Mneskehanl på lokalt og nationalt plan. Projektet sikrer, at r udarbejs 1 FN-skyggerapport af et samlet civilsamfund, når Ghana skal til FN-eksam i mneskerettigher i lokalsamfund som slaverne kommer fra. Projektet sikrer, at r udarbejs 3 skyggerapporter, som viregiver NGO ernes uafhængige analyse af status på mneskehandl i forbinlse med udgivels af TIP-mneskehanlsrapport i 2018, 2019 og #5

6 JULI 2018 & 2019 & 2020» FN s Internationale dag mod mneskesmugling» Årlig TIP skyggerapport NOVEMBER 2018 & 2019 & 2020» Årlig national karakterbog» Årlig national konferce og dialog Tidslinje MARTS Projektstart JUNI 1. gruppe dimittr starter i lærepladser SEPTEMBER 40 unge starter oplysningskampagner i lokalsamfund JULI 1000 unge er l af lokale netværksgrupper SEPTEMBER 10. og sidste gruppe af dimittr starter i lærepladser NOVEMBER Skyggerapport til FN s mneskerettighedseksam INDSATS 1: BRYDER CIRKLEN AF FATTIGDOM OG SLAVERI 400 tidligere slaver og udsatte unge gnemfører erhvervsuddannelse og kommer i arbej. 40 unge trænes til at blive ungeambassadører, r uddannes til advocacy, aktivisme og oplysningsarbej. UDDANNELSESPROGRAM Slavehandl med børn og unge i Ghana kan spores til bestemte lokalsamfund og ofte til bestemte familier. For at bry d on cirkel er t nødvdigt at komme i dialog med d næste geration af forældre, som risikerer at sælge res børn til et liv i slaveri. Projektet tilbyr rfor 400 tidligere slaver og udsatte unge fra familier, r har været involveret i mneskehanl, et 12-ugers uddannelsesforløb i basale erhvervsrette færdigher, lelse, matematik og IT forud personlig rådgivning og støtte unr og efter forløbet. De unge er mellem 15 og 25 år gamle og udvælges gnem grundig proces, r sikrer, at er motivere for bå at lære og ændre res liv. Forløbet giver unge d fornødne selvtillid og faglige kompetcer, har brug for til at starte et nyt liv. Programmet vil sud fokusere på seksualunrvisning, r vil bidrage til at mindske antallet af teagegraviditeter, som skaber mere børne- og ungeslaveri. Når unge har gnemført uddannels, bliver l af Challging Heights' dimittdnetværk, hvor kan få støtte fra andre unge i samme situation samt af Challging Heights mtorer. Samtidig får 400 tidligere stur gnem Challging Heights netværk af virksomher hjælp til at fin lærepladser. De unge kommer med i Klubb for Unge Iværksættere, hvor får bå økonomisk støtte, mtorordning og kontakter i erhvervslivet, og 40 unge med særligt god idé får et økonomisk tilskud til at starte eg virksomhed. #6 JANUAR Unge og et samlet civilsamfund arbejr for at stoppe slaveri i Ghana 2021 Ungdomsuddannelse udgør hjertet i Challging Heights arbej, og uddannelsesaktiviteterne foregår bå morg og aft i Challging Heights' eksister træningscter. Challging Heights har sid 2015 kørt t tre måner lange træningsprogram regelmæssigt. Deres tal viser, at hele 96% af dimittrne t er kommet i arbej eller har valgt at uddanne sig yrligere.

7 INDSATS 1 AKTIVITETER UDDANNELSESPROGRAM 400 unge (lige mange drge og piger) gnemfører uddannelse og får vigtige faglige og sociale kompetcer. DIMITTENDNETVÆRK I tte netværk vil unge kunne fin støtte og motivation hos hinand og res mtorer. Samtidig vil Challging Heights hjælpe med at fin læreplads for minimum et år. De økonomisk svagest stille unge modtager støtte på 200 kr. om måned til at dække transport til/fra arbej og frokostudgifter. KLUBBEN FOR IVÆRKSÆTTERE Challging Heights netværk af unge iværksættere støtter dimittr fra uddannelsesprogrammet med at starte res eg mikro-virksomhed. De 40 mest lov virksomher vil modtage startup-finansiering. LOKALE AMBASSADØRER 40 motivere unge (20 drge, 20 piger) uddannes i advocacy og aktivisme, så kan skabe forandring i res lokalsamfund. På uddannelsesforløbet lærte jeg, hvordan jeg skulle etablere mig som selvstændig, og hvordan man er sin eg chef» NB! Resultaterne fra uddannelsesprogrammet vil blive dokumteret grundigt, så kan bruges i t politiske arbej i projektets tredje indsats og sud fungere som dokumtation overfor Ghanas Ministerium for Køn, Børn & Social Beskyttelse og D Nationale Ungdomsstyrelse for at vise, at r fins effektive alternativer til eksister - m forfejle - tiltag for at få unge i arbej. «AMBASSADØRER Gnem et 4-ugers træningsprogram i advocacy, aktivisme og politisk indflylse unrvises yrligere 40 unge i at lave kampagner og skabe lokalpolitisk forandring. Halvl af unge er tidligere slaver. Træningsprogrammet giver unge mulighed for at lære af hinands erfaringer og oplevelser i et trygt og fordomsfrit forum. Tidligere slaver kan le res erfaringer med unge, r er i risiko for selv at blive solgt som slaver, og unge fra lokalsamfund, r sælger slaver, kan komme i dialog med unge fra samfund, r bytter slaver. Ungeambassadørerne bliver blandt ant unrvist af tidligere slaver fra Challging Heights, og træning inklurer dialogmør med ghanesisk politis anti-mneskehanlshed, repræstanter fra Ghanas Uddannelsesstyrelse og andre aktører for at få indsigt i stats ansvarsområr. Desud møs og samarbejr med medlemmer af 20 lokale beskyttelseskomiteer, r er l af indsatsområ 2. I løbet af træningsprogrammet signer unge res egne oplysningskampagner, som efterfølg gnemfører i 20 lokalsamfund i forbinlse med indsatsområ 2. De vil gnem hele forløbet få støtte af Challging Heights og vil samarbej med andre aktører for bedre resultater som beskrevet unr indsatsområ 3. De unge lærer også med hjælp fra CARE-specialist at lave karakterbøger, som bruger til at bedømme lokale myndighers indsats for at bekæmpe børne- og ungeslaveri. Efter at have gnemført programmet vil 40 ungeambassadører have d nødvdige vid om årsager til og løsninger på børne- og ungeslaveriet, og vil føle sig klædt på til at sid med i lokale beskyttelseskomiteer og gnemføre oplysningskampagner i lokalsamfunt. Uddannelse gav mig mod på fremtid Perpetual Bondzie har ltaget i Challging Heights uddannelsesprogram. Ind hun begyndte på unrvisning, arbej Perpetual som syerske i sit eget hjem, m fordi hun ikke hav sin eg butik, var t svært for h at gøre opmærksom på sin virksomhed og tiltrække nye kunr. Ms hun gik på kurset, begyndte hun at spare pge op, og tre måner sere hav hun samlet pge nok til at leje et lokale, r blev hs systue og butik. I dag er Perpetual ikke i tvivl: Uddannels i lelse gav mig mot til at starte min eg butik.

8 INDSATS 2: OPLYSNING, FOREBYGGELSE OG BRUD MED DEN SOCIALE ARV Samm vil 40 ungeambassadører og 20 lokale beskyttelseskomiteer forebygge børne- og ungeslaveri. Ungeambassadørerne gnemfører oplysningskampagner og opretter netværksgrupper, hvor unge unrvises i res rettigher, ms beskyttelseskomiteerne gagerer lokalsamfunt og håndterer og mægler i sager om hanl med børn og unge. OPLYSNINGSKAMPAGNER DREVET AF FOR, FORÆLDRE OG ANDRE VOKSNE Unge i Ghana vil skabe varige forandringer og gøre op med børne- og ungeslaveriet. For at t skal lykkes, skal ikke blot unge, m hele lokalsamfund oplyses, så sociale, kulturelle og religiøse holdninger og handlinger udfordres og ændres. Med hjælp fra Challging Heights bliver 40 ungeambassadører ikke bare forandringsagter i res eget liv, m skaber gnem oplysningskampagner forandringer i 20 landsbysamfund. De unge har førerroll, m for at støtte m og sikre kvalitet og input til advocacy-arbejt i indsatsområ 3, er r på forhånd planlagt tre aktiviteter til oplysningskampagnerne: NETVÆRKSGRUPPER FOR : De 40 ungeambassadører udvælger i alt 1,000 udsatte unge, r kan være i fare for at blive handlet, til at være med i ungdomsgrupper. I disse grupper lærer unge om res rettigher. De støtter hinand, og Challging Heights bruger res erfaring med, hvordan unge fra sådanne grupper ler res nye vid om slaveri og rettigher med bå søsk og forældre. Det har tidligere ført til, at konkrete sager om hanl med børn og unge er blevet anmeldt til Challging Heights, så har kunnet gribe ind. RADIOPROGRAMMER: Lokale radiostationer er i mange af 20 lokalsamfund d primære kil til information og nyher. Ungeambassadørerne bliver rfor støttet i at ltage i radioprogrammer. Programmerne vil være batter og dialoger med lokale mingsdannere, og vil såles s et budskab til børn og unge om, at bliver taget alvorligt og har afgør betydning for at skabe forandring. TEATER: Projektet samarbejr med Act for Life, som er lokal ungdomsorganisation, r specialiserer sig i at skabe social dialog ignem teater og drama. Act for Life vil unrvise ungeambassadørerne samt brere gruppe af frivillige hos Challging Heights i at lave drama og teater. CARE har samm med Act for Life go erfaringer med at skabe samfundsdialog på tværs af gerationer i fiskersamfun. #8

9 INDSATS 2 AKTIVITETER LOKALE BESKYTTELSESKOMITEER Projektet vil oprette og styrke lokale beskyttelseskomiteer, r, udover repræstanter fra ungdomsambassadørerne, består af repræstanter fra: - Samfunts lokale overhoved/høvding - D lokale kirke eller moske - Det lokale byråd - De lokale skole- og forældreråd - De lokale skolebestyrelser LOKALE BESKYTTELSESKOMITEER I Ghana har traditionelle og religiøse lere stor indflylse i lokalsamfun, og t er afgør at få m gageret i t forebygg arbej. Derfor samler Challging Heights respektere mingsdannere og ungeambassadørerne i lokale beskyttelseskomiteer, r skal arbej for børn og unges rettigher og skabe dialog og oplysning i lokalsamfunt. Ligeles vil beskyttelseskomiteerne være l af sagsbehandling og konfliktløsning i konkrete sager om slaveri og andre overtrælser af børn og unges rettigher. De fleste ghanesere har ikke tillid til retssystemet, så selv hvis sager rapporteres til politiet, spiller komiteerne vigtig rolle i at få mæglet i og løst sag. De lokale beskyttelseskomiteer er ansvarlige for at rapportere overtrælser af børn og unges rettigher til bå politiet og Challging Heights. Det dobbelte rapporteringssystem sikrer, at projektet får d nødvdige information om politiets håndtering af sådanne sager, og at anmeldte personer bliver retsforfulgt. Informationerne fra rapporteringssystemet indgår bå i advocacyog aktivismearbejt, m også i fælles redningsindsatser, som Challging Heights udfører samm med politiet. Sidste år betød rapporteringssystemet, at 77 børn og unge blev befriet gnem redningsindsatser. LOKALE OPLYSNINGSKAMPAGNER Ungeambassadørerne vil i hold af 2 i 20 lokalsamfund drive res eg oplysningskampagne. Kampagnearbejt vil inklure netværksgrupper for 1,000 unge i alr 12-15, r lærer res rettigher at k. Da Challging Heights opfordre andre kirker i områt til at være med i komite, afslog. M jeg tænkte hvorfor ikke. Jeg elsker børn, og kirk er som skol; vi skal drage omsorg for børne. Isaac gik fra dør til dør: Red ni børn fra slaveri Pastor Isaac Odoom har været med i af Challging Heights lokale beskyttelseskomiteer i næst ni år. Han begyndte at gå fra hus til hus og fortælle om, hvad r sker med børn og unge, r sælges som slaver på Voltasø. Flere ster banke han på dør hos familier, r fortalte ham, at res børn var sdt til Voltasø, og som bad Isaac om hjælp til at få børne hjem ig. Og Isaac tog kamp op og hjalp familierne. Han har indtil vire hjulpet ni børn, r gnem Challging Heights er blevet redt fra slaveri på Voltasø. Børne er blevet rehabiliteret og gforet med res familier. I dag hjælper Isaac Challging Heights' medarbejre med at sikre, at børne går i skole og klarer sig godt. Og t gør - tre af m har netop færdiggjort folkeskol. #9

10 MHED O S K R I V R E L A RT INDSATS 3G: DFEO FÅR STØRRE NGO ER O DFLYDELSE varige POLITISK IN r man vil skabe e redskaber, nå bej er stærk ærkt samar litisk aktivisme rfor sikre et st l vi na ha Advocacy og po G i i pres på nge mod slaver kab kan lægge ss U. lle er fæ ng i ri nd ra så, fo ingsplan civilsamfunt ationale Handl N og n ge un rt fø m em melle få gn regering og myndigher og anl. mod Mneskeh PROJEKTET FYLDER ET ADVOCACY-TOMRUM I t ghanesiske civilsamfund er r allere fokus på at bekæmpe børne- og ungeslaveri, m indsatserne fokuserer primært på redning og rehabilitering, og r er næst ing, r arbejr målrettet med advocacy for politisk indflylse og strukturel forandring. Det tomrum vil Unge i Ghana være med til at fyl ved at skabe et tæt samarbej mellem unge fra projektet og t eksister civilsamfund. Netop nu vil d ghanesiske regering være lydhør overfor krav og forslag fra unge og civilsamfunt, da USA har medlt d ghanesiske regering, at udviklingsbistand vil blive kraftigt beskåret, hvis ikke Ghana lever op til internationale minimumsstandarr for bekæmpelse af børneog ungeslaveri. HANDLINGSPLAN SKAL GENNEMFØRES Ghanesere joker ofte med, at Ghana er verdsmester i at have politikker, r ikke bliver håndhævet. Og r er noget om snakk. Lov imod Mneskehanl blev vedtaget i 2005 og blev først i år efterfulgt af d Nationale Handlingsplan mod Mneskehanl. Plan skal øge koordinering mellem mange partemter og styrelser med ansvar for at håndhæve lov m t går sløvt med d reelle implemtering. Projektet kræver rfor, at d ghanesiske regering straks begynr at gnemføre handlingsplan, og at pge, som allere er afsat, indgår i finanslov, så indsatserne mod mneskehanl kan blive finansieret. Særligt Sekretariatet for Mneskehanl samt politiets anti-mneskehanlshed har brug for flere midler. Desud skal regering indføre et system, r holr øje med og rapporterer om mneskehanl, ligesom r skal nedsættes arbejdsgruppe, r sikrer vidling og koordinering mellem civilsamfunt og offtlige myndigher. SÅDAN FÅR VI DET TIL AT SKE "Unge i Ghana" vil gå i dialog med parlamtets finansudvalg samt lokale parlamtsmedlemmer fra projektets 20 lokalsamfund for at sikre, at pge, r allere er afsat, rt faktisk bliver udbetalt. Derefter vil projektet via advocacy-redskaber som karakterbøger og skyggerapporter hol især t Nationale Politidirektorat samt t Nationale Komité mod Mneskehanl, som er tværministeriel arbejdsgruppe, ansvarlige for at få implemteret handlingsplan. Projektet udgiver uafhængige skyggerapporter, da regeringsrapporter ofte er politisk motivere. For at kunne lykkes med tte har projektet brug for at indsamle ny dokumtation. Derfor vil projektets partnere, unge og civilsamfunt følge og rapportere regerings præstation, blandt ant ved indsamling af mobildata fra lokalområrne. Desud vil projektet dokumtere omkostninger og resultater af uddannelsesprogrammet og lokale beskyttelseskomiteer. Det sker for at kunne vise eksempler på billige og effektive sociale moller, r kan bruges i rest af lant og bidrage til implemtering af d nationale handlingsplan. INDSATS 2 AKTIVITETER NETVÆRKSBASERET ADVOCACY Samm er vi stærke! Dette projekt vil ikke skabe flere parallelle strukturer, m rimod samle eksister civilsamfundsplatforme og netværk, så samm med ungeambassadørerne kan arbej samm om fælles agda og krav. KAPACITETSSTYRKELSE CARE vil hjælpe Challging Heights med at styrke ls res organisatoriske kapacitet, ls res evner til at arbej med advocacy. CARE og Challging Heights vil samm støtte samarbejdspartnere og alliere i civilsamfunt med at implemtere d fælles advocacy-plan. #10 NGE U

11 ADVOCACY- VÆRKTØJER Projektet vil gøre brug af disse redskaber for at fremme d fælles anti-slaveriagda: Nationale karakterbøger Unge og civilsamfundsaktører vil i såkaldt karakterbog give regering karakterer for ds indsats med finansiering og implemtering af D Nationale Handlingsplan mod Mneskehanl. Lokale karakterbøger Ungeambassadørerne vil give lokale myndigher karakter for res arbej med at bekæmpe børne- og ungdomsslaveri i 20 udvalgte lokalsamfund. Disse lokale karakterer danner baggrund for d overordne nationale karakter. National konferce Unge og civilsamfunt vil i 2018, 2019 og 2020 samle regeringsansvarlige på national konferce for at diskutere lokale karakterbøger. Skyggerapporter Projektet vil årligt udgive skyggerapport for Trafficking In Persons-rapport, samt når Ghana skal til FN s eksam i mneskerettigher i DATA = INDFLYDELSE VOTO mobile bruger innovative mobile tilgange til at indsamle data ignem sms og stemmegklses-svar. Systemet bruger lokale sprog som Twi og Fante, r sikrer høj svarproct. Der fins ikke pålilig data om mneskehanl i Ghana, hvilket er nødvdigt for at ansvarshavere og d bre offtlighed vil lytte til unge. Challging Heights data-indsamlingsprocedurer omfatter blandt ant: omfanget af børn- og ungeslaveri; dølighed blandt børn- og ungeslaver på Voltasø; såvel som vali før- og efterstudier i lokalsamfun for at måle d lokale forankring og resultater af res indsatser. Projektet vil indsamle informationer fra stikprøve på 2000 ud af ca beboere i 20 lokalsamfund til projektets før- og efterstudier. #11

12 BÆREDYGTIGHED EN STÆRK UNGDOM SKABER VARIGE RESULTATER Længe efter 2020 vil projektet skabe resultater. Unge er forandringsagter, r kan bry slaveriets bånd og skabe bedre fremtid for sig selv og for andre. For at skabe varige og bæredygtige forandringer bygger tte projekt på erfaringer, metor og strukturer, som allere er gnemprøvet med succes af t CARE eller Challging Heights. Presset på Ghanas regering vil skabe politisk opmærksomhed, og målet er, at metorne fra Unge i Ghana indgår i implemtering af Ghanas Nationale Handlingsplan mod Mneskehanl. INDSATS 1 EN INVESTERING I FREMTIDEN Ikke ale vil uddannelsesprogrammet øge unges muligher for at få et arbej, t vil også styrke res selvtillid og res evner til og motivation for at ltage som aktive medborgere i res lokalsamfund. De unge vil være bedre rustet til at undgå fattigdom og vil k til risici ved eksempelvis tidlig graviditet. Dermed kan nogle af strukturer, r opretholr børne- og ungeslaveriet, blive brudt. INDSATS 2 forebygg INDSATS BASERET PÅ FRIVILLIGHED De lokale oplysningsaktiviteter gnemføres af frivillige ungeambassadører, og beskyttelseskomiteernes arbej med forebyggelse er ligeles baseret på frivilligt arbej. CARE har positive erfaringer fra lign komiteer baseret på frivilligt arbej i kakaoindustriområt i Ghana. Desud er t afgør at inklure vigtigste lere og mingsdannere i lokalsamfun i komiteernes arbej, hvilket medfører respekt og opbakning og sikrer, at projektets aktiviteter lever vire. INDSATS 3 SAMLET STYRKE I NYE NETVÆRK Der tages udgangspunkt i eksister civilsamfundsnetværk, alliancer og platforme frem for at opbygge nye. Der bliver taget anerkdte advocacy-værktøjer i brug, som kobler projektet til internationale processer og systemer, og som skal tvinge regering til at lytte til unge. Projektaktiviteterne vil styrke samarbejt mellem civilsamfund og myndigher og styrke civilsamfunt internt. På samme må betyr kapacitetsstyrkels af Challging Heights og andre samarbejdspartnere også, at bæredygtighed styrkes.»nb! Bæredygtige løsninger opnås sud ved at integrere projektet med tidligere og eksister initiativer for at øge effekt og undgå overlap. CARE og Challging Heights har rfor lavet grundig research og interviewet relevante personer og organisationer for at få t meste ud af samarbejt. Projektet vil blive tilkoblet eksister initiativer med fiskerne, marinepolitiet etc. for at skabe synergi, læring og økonomisk bæredygtighed. «#12

13 PARTNERSKABER og FÆLLES SLAGKRAFT PARTNERSKABET Unge i Ghana er et samarbej mellem CARE Danmark, CARE Ghana og Challging Heights. Projektet koordineres af CARE, og daglige ansvarsområr forles mellem CARE og Challging Heights. Desud ansættes projektler. Challging Heights er eksperter i at forhindre hanl med børn og unge og befri og reintegrere tidligere slaver. De står rfor for rehabilitering af unge gnem uddannelse og arbej. Challging Heights står også for t forebygg oplysningsarbej i lokalsamfun. CAREs rolle bliver at kapacitetsudvikle og styrke Challging Heights som organisation især ind for advocacy og politisk aktivisme samt resourcemobilisering. Desud vil CARE fungere som døråbner ved at trække på sit store netværk og arrangere mør mellem Challging Heights, unge og afgør beslutningstagere. M først og fremmest bliver CAREs opgave at lytte til Challging Heights og bidrage med d erfaring og vid, som organisation selv efterspørger. ALLIANCER OG NETVÆRK Projektet er ikke begrænset til CARE og Challging Heights. Alle aktiviteter og tilgange særligt unr t tredje indsatsområ er valgt for at kunne skabe sammhæng, netværk og alliancer med andre aktører indfor anti-slaveri. Såles vil projektet arbej tæt samm med CARE og Challging Heights eksister partnere, koalitioner og netværk for at skabe fælles læring, synergi og slagkraft. Målet er at samles i brere civilsamfundsalliance om fælles antislaveri-agda for at opnå større politisk indflylse. Pottielle samarbejdspartnere omfatter lokale civilsamfundsaktører, international organisationer og netværk. Eksempelvis er CAREs partnere Frids of the Nation og 25 medlemsorganisationer i d såkaldte Fiskerialliance vigtige samarbejdspartnere for projektet herunr særligt Foring for Fiskekoner samt Foring for Fiskere på Voltasø. Challging Heights har ligeles et samarbej med d ghanesiske AntiTrafficking Koalition og globale anti-slaveri kampagnetværk Free the Slaves og Walk Free Foundation, som blandt ant leverer data til Global Slavery Inx. STÆRKERE ADVOCACY-PARTNERE HTS? LENGING HEIG n tidligere HVEM ER CHAL ttet i 2003 af ights blev opre He unge ng gi og rn all Ch et bø nan og har befri ging all Ch e. els slave James An ver uddann sla e er lig tid e og 0 gg og givet 36 ed at foreby e ekspertise m nd åe dg og in ri, r ve ha s sla Height rne- og unge te sager om bø re g nk rin ko ge re re te s A nd hå ndt af US er blevet anerke n af lse pe m kæ organisation be indfor e organisation nøgl som førd ering fra 2017 er alu ev e lg Ifø a. an le med Gh ka i lo ri slave drives af ns succes, at d ne tio nkring, sa ra ni fo ga og or til ndamtale tillid fu n De. se lel gget i fiskerisam ejerskabsfø s har fået opby ht ig He ng gi. es som Chall r projektets succ lt afgør fo fun, er he stligt økonomi er væ Organisations e civilisk es an ange gh stærkere d m sværre isationer, m samfundsorgan ivate pr ste midler fra kommer fle siere an fin hellere vil filantroper, r inger) gn by af lse opføre hardware (fx rbej). (fx oplysningsa d software For at kunne udfyl t advocacy-tomrum, r eksisterer på slaveriområt, vil CARE hjælpe Challging Heights med at styrke res organisatoriske set-up samt res advocacyarbej. Støtt vil blandt ant bestå af t daglige samarbej, læringsseminarer, halvårlige partnerskabsevalueringer og organisatoriske selvevalueringer og konkrete kapacitetsudviklings-tiltag. Det vil sætte Challging Heights i stand til blandt ant at udvikle fokuseret advocacy-plan samt plan for at støtte andre civilsamfundsaktører til at inddrage unge i res initiativer. CARE og Challging Heights vil samm styrke kapacitet hos andre samarbejdspartnere og alliere i civilsamfunt og tte vil især komme til udtryk i fælles advocacy-agda for med klare mål og succeskriterier. Advocacy-modtagere omfatter blandt ant politiet, myndigher og regeringsrepræstanter på lokalt, distrikt- og nationalt niveau i Ghana samt internationale organisationer og donorer. DANMARK? i 10 lan HVEM ER CARE lp til selvhjælp bejr med hjæ ar k ar aforanm nm kli Da, ad RE m CA s på rett til ku fo ed m i i Afrika og As ige marker. ng til bæredygt dringer og adga l af CARE i 1987 og er blev grundlagt n ne tio re organisa ni itæ ga an Or s største hum rd ve af og l, Internationa at skabe varig ark har fokus på nm Da gtige, dy RE ed CA r. m satione e samm g ved at arbejd lin vik ud er ig sk gt r dy bære res t, at På d må sik fundslokale partnere. til lokale civilsam er rc ou ss re og er. vid af be overførsel Danmark ar jd, hvor CARE lan r at i r fo a ne an tio organisa k arbejt i Gh r CARE Danmar ha år sid 22 og e, em els Gn iske indflyd olknings polit rsamfund. styrke lokalbef s på fattige fiske ku fo gt rli sæ t re væ r 2016 har r fik danske NGOe e evaluering af st ne g se lta s da ni I Da ore blandt d højeste sc ne til at ev ns ne tio CARE Danmark sa ering af organi rd vu i r ne organisatio ortere på Danida emføre og rapp planlægge, gn ojekter. finansiere pr

14 KAMPAGNEIDEER #SlaverDForGhana I Ghana sælges børn og unge som slaver for 350 kroner t samme som t koster at hyre Dagsværker. Unge i Ghana -projektet er rig på kampagnemuligher, r kan sætte fokus på unge og res rettigher bå i og udfor Danmarks grænser. Via sociale medier kan danske unge være i tæt dialog med ghanesiske unge, og samm kan på Facebook og Instagram gagere dnu flere i batt om slaveri og unges rettigher anno #MorneSlaveri Morne slaveri stiger hastigere i Europa d i nog and l af verd. I fleste EU-lan herunr også Danmark skyls d stigning blandt ant t stig antal flygtninge og migranter, og i Danmark lever ca mnesker som slaver på fx borller, fabrikker og i hotelog restaurationsbranch. Er stramninger af immigrationsregler med til at skabe flere slaver? Og hvordan kan vi komme slaveriet til livs? #ForpligterFortid? I dag bliver t betegnet som et mørkt punkt i Danmarks historie, m slavehandl var vigtig l af Danmarks økonomi, og store le af Købhavn er bygget med pge fra Trekantsslavehandl. Sest har vi markeret 100-års dag for salget af Vestindiske øer, og undskyldning for Danmarks kolonisering bliver stadig batteret. Hvordan bidrog Danmark til slavehandl i Ghana, og har t betydning for unge ghanesere og danskere i dag? #FiskefrikallForpligter? Skibe fra hele verd ss til lan som eksempelvis Ghana, og d største fiskefarm på Voltasø er dansk. M hvilket hvis overhovet noget - ansvar har europæiske lan egtlig, når t kommer til at tje pge på andre lans ressourcer? Er t i ord, hvis lan ikke selv formår at udnytte m? Og hvad med lokale samfund, r rmed mister arbej og indtægter? #RettTilAtVæreFri I Danmark er r fokus på børn og unges rettigher. FN s Børnekonvtion er flere ster på skoleskemaet, og som flaskedrg i t lokale supermarked er r specifikke regler for arbejdstid og indhold. M er t nok? Hvor stor selvbestemmelse har danske unge i forhold til ghanesiske? Og hvor meget ved begge grupper af unge egtlig om res rettigher? #14

15 RISICI OG LØSNINGER 1. Ing slaver intet fiskeri? Risiko: Fiskerne bliver modstanre af projektet, da og res familier mister livsgrundlaget, når ikke længere kan bruge gratis arbejdskraft. Løsning: CARE og Challging Heights arbejr allere samm med fiskerne for at fin alternativer. Alternativerne er blandt ant at ryd søbund for træ, så r ikke vil være t samme behov for børn til at vikle nette fri. Dernæst kan net og fiskemetor tilpasses nye forhold, og fiskerne kan lære fiskeopdræt. Desud kan r bruges professionelle dykkere til arbejt. Hvis alternativerne implemteres bæredygtigt, kan være med til at booste d lokale økonomi. Samtidig forvtes t, at forældre til unge, som er med i projektet, vil støtte op om ændringerne, bå fordi kan se, at t er t bedste for res børn, m også fordi unge vil få mulighed for at tje pge på mere fremtidssikret må. 2. Fast arbej er kod Risiko: Trods uddannelsesforløb får unge ikke yrligere uddannelse eller arbej. Løsning: Det er helt ctralt for projektet, at Challging Heights har et eksister samarbej med virksomher i lokalområt. Challging Heights har go erfaringer med at forbin unge med relevante virksomher. Desud får unge støtte ignem Challging Heights' mtorer, gnem dimittdnetværket samt i Klubb for Unge Iværksættere. 3. Kan frivillige hol gejst? Risiko: Der er ing garanti for, at lokale beskyttelseskomiteer vil være bæredygtige i længd, da er baseret på frivillige unge og voksne. Løsning: Challging Heights har stor erfaring med at arbej med netop dne type komiteer og har tidligere haft succes med at imøgå lign risici. Det har gjort ved at indgå i dialog med og opnå støtte fra lokale autoriteter til at la unge spille fremtræd rolle samt til at sikre res fortsatte frivillige gagemt. Ligeles vil ungeambassadørerne blive l af sammholt i Challging Heights netværk af frivillige og vin anerklse i lokalsamfunt gnem res samarbej med andre partnere som eksempelvis Act for Life. BUDGET DKK % AKTIVITETER 1. Ungdomsuddannelse & Arbej 1.1 Ungdomsuddannelse, arbej og lærepladser 1.2 Ungeambassadører 2. Lokaloplysning og vid 2.1 Oplysningskampagner & ungetværk 2.2 Lokale beskyttelseskomitéer 3. Advocacy & Kapacitetsopbygning 3.1 Kapacitetsudvikling af Challging Heights og civilsamfundspartnere 3.2 Advocacy-initiativer 3.3 Advocacy rejseomkostninger Aktivitetsudgifter i alt % INVESTERINGER Laptop til projektler Kontormøbler til Challging Heights Kontorartikler til Challging Heights' kontor i Winneba Power Point projektor til Challging Heights Investeringer i alt % MEDARBEJDER OG PROJEKTLEDELSE (CARE & Challging Heights) CARE projektkoordinator stationeret ved Challging Heights CARE M&E medarbejr stationeret ved Challging Heights Programmedarbejre ved Challging Heights (unrvisere, IT instruktører, programdirektør, operationelt responsteam, kommunikationsmedarbejr) Støttemedarbejre ved CARE (finans, administrativt, chauffører og programlelse) Medarbejrudgifter i alt % LOKAL ADMINISTRATION Tilskud til husleje og andre løb omkostninger (elektricitet etc.), internet & telefon, IT-systemer, etc. til Challging Heights kontor i Winneba Tilskud til husleje, IT-systemer og revision for CARE i Ghana Lokal administration i alt % MONITORERING & EVALUERING Baseline studie Mid-term studie Evaluering Monitorering & evaluering i alt % Projektudgifter i alt % Revision i DK % Sub-total % CARE DK administration (7%) % Samle omkostninger % 16% 11% 19%

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

der skal benyttes til udarbejdelse af forandringsteori

der skal benyttes til udarbejdelse af forandringsteori Afdeling hvvsrettet voksuddannelse Vest Voldgade 123 1552 Købhavn V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til udarbejdelse af andringsteori 1. Udarbejdelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ.

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ. Out of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær SMS fra BitaBIZ BitaBIZ Out of Office Hej Jens, Meld sygdom vi har modtaget din registrering. Du har Ansøg om ferie haft 3 sygedage

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Aftenskolen. En sund samfundsøkonomisk investering. argumentbank for aftenskoler

Aftenskolen. En sund samfundsøkonomisk investering. argumentbank for aftenskoler Aftenskolen En sund samfundsøkonomisk investering argumentbank for aftenskoler Foto: Frigge Fri Volander Himmelstrup. Aftenskolen En sund samfundsøkonomisk investering argumentbank for aftenskoler Udgangspunkt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune

TNS Gallup - Public Ishøj kommune TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgpanel, 3. undsøgelse Public Meto Målgruppe: Borge i Ishøj kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stikprøvestørrelse: borge Undsøgels gnemført i piod 12.-19. juni

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere