Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd"

Transkript

1 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk Folkebådsklubs bestyrelse har valgt at beskrive afholdelse af et DM stævne ved at opstille tænkelige udvalg og de pågældende udvalgs arbejdsopgaver i punktform. Udvalg og punkter skal opfattes vejledende. Der kan lægges til og omredigeres alt efter arrangørernes interne/eksterne muligheder. Under alle omstændigheder skal det endelige arrangøroplæg, som foregår i samarbejde med mindst én observatør fra Dansk Folkebådsklubs bestyrelse, godkendes af såvel arrangørklubbens bestyrelse, som Dansk Folkebådsklubs bestyrelse. Ansøgeren må have for øje, at Folkebådsklubbens medlemmer betragter et DM som både kapsejlads- og familieferie. Socialt samvær, gode campingfaciliteter, højt informationsniveau og nogle få arrangementer for familierne i land, lægges der stor vægt på. Et samlingssted om aftenen, hvor familierne kan fortælle hinanden "løgnehistorier" og "dumme" sig sammen er yderst vigtigt. Om økonomien kan siges at indskuddet ikke må være for højt, så hellere betale "over disken Indskud foreholdes observatørerne. Disse skal ligeledes have indsigt i forhåndsbudgettet. Vedlagt er Dansk Folkebådsklubs forskrifter for afholdelse af Danmarksmesterskab. Forskrifterne angiver nærmere DM stævnets omfang og udstrækning. Desuden vedlægges skabelon for indbydelse og sejladsbestemmelser. Til sidst skal I vide, at I ikke er alene. DM afvikles i samarbejde med Dansk Folkebådsklub. Tyg på hvidbogen, saml folkebådssejlerne i klubben, og tingene vil gå op i en højere enhed. Bilag 1: Skabelon for indbydelse. Bilag 2: Skabelon for sejladsbestemmelser. Bilag 3: Forskrifter til afholdelse af DM incl. baneskitse. Vi glæder os altid over et godt samarbejde! Venlig hilsen Dansk Folkebådsklub bestyrelsen

2 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 2 af 7 Organisationsplan Udvalg Ansvarlig formand/medlemmer Kapsejladsudvalg Bureau- og presseudvalg Baneudvalg Måleudvalg Forplejnings/ sanitetsudvalg Havne/telt og campingudvalg Flag- og skilteudvalg Festudvalg

3 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 3 af 7 Kapsejladsudvalg 1. Ansvarlig for udgifter/indtægter 2. Prisfastsættelser 3. Præmieemner 4. Program og annoncer 5. Reklametrøjer 6. Gratisydelser (officials) 7. Festtelt 8. Arrangere ture 9. Vin-øl-vand 10. Kølevogn til øl og madvarer 11. Invitere prominente personer 12. Overordnet styring af alle udvalg 13. Sende en julehilsen til Folkebådsklubbens medlemmer i form af en annonce i Folkebåds Nyt -sidste nummer året forinden 14. Udsende endeligt program/indbydelse senest 15. maj! Kan udsendes sammen med Folkebåds Nyt. Oplyse (via Dansk Folkebådsklub) om evt. link til arrangerende klubs website for On-line indbydelse/tilmelding. Programmet skal indeholde: - Oplysning om f.eks: Bureau, havneplads, kran, forplejning, startgebyr, camping. - Ugens program, herunder aktiviteter i land. - Kontaktmuligheder for leje af telte/camp-let/campingvogne. 15. Søge spiritusbevilling

4 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 4 af 7 Bureau- og presseudvalg 1. Modtagelse af sejlerne. Udlevering af programmer mm. 2. VHF-radio 3. Computer 4. Kopimaskine 5. Skrivemaskine, papir, fotoapparat, kapsejladsregler mm. 6. Højtalere, forstærker, højtalere til campingplads. Husk at søge tilladelse 7. Modtage resultater fra banen, og via computer udfærdige resultatlister. Annoncere over højtalere de 10 første ved hver mærkerunding 8. Kontakt til pressen hver dag med friske resultater og omtale. 9. Koordinere kontakten mellem presse og pressefartøj 10. Sørge for bestilling af resultatlister, rundingslister, protestskemaer mm. 11. Være protestkommitéen behjælpelig 12. Fabrikere oplysningstavle til resultatlister, presseklip, beskeder mm. 13. Tilmelding til forskellige arrangementer a. festmenu b. turarrangementer osv. 14. Oprette informationskontor/bureau 14. Udfærdige liste over: indkøbsmuligheder, busruter, køreplaner, adr. på læge, apotek, sejl- og bådreparation mm. 16. Resultatliste for de enkelte/sammenlagte resultater udskrives på den måde, at den førende båd står som nr.1 og nr.2 som nr.2, osv. Den samlede resultatliste og den endelige resultatliste med dårligste placering fratrukket, udskrives ligeledes som oven for beskrevet. Listerne kopieres hver dag i et antal svarende til antal deltagende både.

5 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 5 af 7 Baneudvalg 1. Protestkommité 2. Sejladsbestemmelser (Iflg. bilag til Hvidbogen) NB: Dansk Folkebådsklubs forskrifter for DM skal indarbejdes i sejladsbestemmelserne. (Bilag til Hvidbogen) 3. Dommer/hjælpedommere 4. Hjælpefartøjer 5. Kapsejladsgrej 6. Dommerfartøj Måleudvalg 1. Kontrolmåle sejl, samt kontrollere sejlknapper DS og NFIA 2. Kontrollere/undersøge bådene før, under og efter sejladserne 3. Redigere i teksten som skal med i sejladsbestemmelserne (Se pkt. 2 Baneudvalg) 4. Kontrolvejning før og under mesterskabet 5. Aftale lån af vægt med Dansk Folkebådsklub eller Dansk Sejlunion 6. Aftale måling med en anerkendt DS folkebådsklassemåler. Forplejnings/sanitetsudvalg 1. Daglig forplejning a. morgenkaffe og brød b. madpakker c. aftensmad (menuopstilling og priser) 2. Sørge for renholdelse af toiletter 3. Toiletpapir 4. Håndpapir 5. Sæbe

6 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 6 af 7 6. Evt. lån af andre klubbers lokaler/toiletter 7. Affaldssække 1. Skaffe faste havnepladser. 2. Aftale krantid før, under og efter DM Havne/telt- og campingudvalg 3. Sørge for lejemulighed af campingvogne/camp-let 4. Tilladelse til opstilling af telt/campingvogne/camp-let 5. Strømfrembringelse og tilslutningsmulighed 6. Ansøgning om tilladelse til at opstille toiletvogn, hvis ikke faciliteterne er til stede i forvejen 7. Kranassistance i forbindelse med vejning skal være gratis for deltagerne 1. Skilte opsættes/nedtages 2. Flag og flagstænger 3. Reklameflag Flag- og skilteudvalg 4. Dannebrog, Dansk Folkebådsklubs stander og signalflag på havnens flagmast 5. Skilt ved indkørselsvej, Velkommen til DM... Festudvalg 1. Ansøgning om lån af borde og stole, afhentning og tilbagelevering af effekter. (Spørg kommunen om lån fra skoler osv.) 2. Kontorpapir som dug til daglig, tape, speedmarker, lys mm. 3. Opbygge bar, lave turnusordning samt finde personer til pasning af denne 4. Renholdelse af telt. (rive, feje, skifte duge mm.) 5. Affaldsposer 6. Cigaretter/tændstikker

7 Sidst redigeret: oktober 2004 Side 7 af 7 7. Ølåbnere 8. Byttepenge Mad: 1. Sørge for kontakt til firma om levering af middag komplet, pris, menu, vin, praktisk gennemførelse. Servering - afrydning 2. Borddækning, tallerkener, knive, gafler, skeer, servietter, lys, bordpynt, dug, salt, pebber mm. 3. Pakke sammen Musik -EL- lys: Det vil være fint med lys og mikrofon/højtalere idet afslutningsmiddagen med præmieoverrækkelse kræver en hvis teknik til rådighed. Vedr. præmieoverrækkelse: Der sejles om DIF s mesterskabsplaketter til den vindende besætning, samt DS s plaketter til besætningen på anden- og trediepladsen. Desuden uddeles der ens præmier til hele besætningen og alle præmietagere for de ti bedst placerede både. Det er tilladt at præmiere yderligere. For alle sejlere er det en ære at modtage præmie. Det er derfor vigtigt, at præmieuddelingen omgærdes med højtidelighed og en vis "stil". Følgende grundregler overholdes: a. Præmieuddelingen foretages "bagfra". D.v.s. Først nr. 10, så nr. 9, 8, 7 osv. b. Det er et teamwork at sejle! Derfor: når præmietagerne kaldes frem, nævnes fulde navn på alle besætningsmedlemmer. Desuden nævnes bådnummer og sejlklub. Der kan evt. suppleres med oplysninger om points og placeringer. c. Præmietagerne får håndtryk og vender front mod forsamlingen. Det er vigtigt, især for mange pårørende, at der bliver tid til at klappe og til at tage evt. fotos. d. Når Danmarksmesteren kåres udleverer man DIF-plaketterne. Ordene "På vegne af Dansk Idrætsforbund" er vigtige. Danmarksmestrene gives i det hele taget den hyldest, de fortjener og denne seance er aftenens højdepunkt. Aftal evt. fanfarer fra musikken. Rigtig god fornøjelse. Dansk Folkebådskiub bestyrelsen

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Din Festudlejer ønsker GOD FEST. www.festudlejer.dk

Din Festudlejer ønsker GOD FEST. www.festudlejer.dk Din Festudlejer ønsker GOD FEST At feste er at leve Kære kunde! Hvad er bedre end at mødes i festligt lag? Intet for det er simpelt hen livets salt. Det er alfa og omega, at festens rammer er i orden.

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup SÅDAN SKAFFER EN SKAKKLUB PENGE OG SPONSORER Så godt som alle skakklubber står ind imellem i den situation, at de har lyst til at arrangere eller afholde noget, de ikke

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nordisk Mesterskab 2002 Karleby Finland. Tourmanual. Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002. Danmarks Optimistjollelandshold

Nordisk Mesterskab 2002 Karleby Finland. Tourmanual. Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002. Danmarks Optimistjollelandshold Tourmanual Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002 1 Kære Sejlnummer DEN Stort tillykke med din udtagelse til Nordisk Mesterskab i Optimistjolle Denne mappe tilhører dig og din familie og fortæller

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere