PPR s samlede katalog over værktøjskassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPR s samlede katalog over værktøjskassen"

Transkript

1 PPR s samlede katalog over værktøjskassen Fysioterapeut gruppen Konsulenterne Psykologerne Sekretærerne Tale-hørekonsulenterne Leder af PPR Tosprogsteamet 1/11

2 Fysioterapeut gruppen Dorthe Hahn Rasmussen/didhra Dorte Holm Hansen/didohh Fysioterapeut for børn med særlige behov i hele kommunen. Tlf. nr: Mobil: Fysioterapeut i distrikt vest Tlf. nr: Mobil: Faglig sparring i daginstitutioner Rådgivning og vejledning til barnets nærmiljø, forældre, dagpleje, daginstitutioner, specialpædagoger, skoler Rådgivning, vejledning og i mindre grad behandling af småbørn med funktionsnedsættelse/handicap i hjemmet og i dagplejen. Rådgivning for babyer med skæve kranier og skævt holdt hoved i distrikt syd og nord. Rådgivning og vejledning omkring de børn der går i specialgrupperne: Æblestuen, Møllereden, Lærkereden(Skrydstrup) Rådgivning og vejledning omkring enkeltintegrerede småbørn med funktionsnedsættelser/handicap Rådgivning og vejledning omkring enkeltintegrerede skolebørn med funktionsnedsættelser/handicap Rådgivning og vejledning i specialklasserne Del af kommunens Præmaturteam Rådgivning og vejledning omkring præmature børn til og med overlevering i daginstitution CPOP ansvarlig (Projekt omkring cp-børn i region syddanmark. Børn under skolealderen undersøges 2 gange årligt og resultatet ind rapporteres i database) Del af koordinationsteam (sikrer koordinering af indsatsen i familien med det handicappede barn) Koordinator for fys faggruppen i PPR Legetek- vejledning 3 timer hver 6 uge Undersøgelse af barnet med lettere motoriske vanskeligheder, sansebearbejdnings vanskeligheder, koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder Rådgivning og vejledning kan foregå i hjemmet, i dagplejen, i daginstitution eller i skolen Rådgivning for babyer med skæve kranier og skævt holdt hoved i distrikt vest. Brobygning dagpleje til daginstitution. Brobygning daginstitution til skole Faglige oplæg i daginstitutioner til forældremøder el.lign. Faglig rådgivning på Legetek. HOT vejleder; Hukommelses- og opmærksomhedstræning (20 uger) Udviklingsarbejde vedr. Huskeren; Hukommelses- og opmærksomhedstræning (5 uger) 2/11

3 Fysioterapeut gruppen Rikke Julsgaard Iversen/ dirjiv Fysioterapeut i distrikt syd Tlf.nr: Mobil: Faglig sparring i daginstitutioner Rådgivning og vejledning til barnets nærmiljø, forældre, dagpleje, daginstitutioner, specialpædagoger, skoler Undersøgelse af barnet med lettere motoriske vanskeligheder, sansebearbejdnings vanskeligheder, koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder Rådgivning og vejledning kan foregå i hjemmet, i dagplejen, i daginstitution eller i skolen Brobygning dagpleje til daginstitution. Brobygning daginstitution til skole Faglige oplæg i daginstitutioner til forældremøder el.lign. Koordinator for 4 vandaktivitetshold i vores regi Koordinator for 2 hajhold som drives i samarb. med Had. svømmeklub Faglig rådgivning på Legetek Anne Larsen/dialrs Fysioterapeut i distrikt nord Tlf. nr: Faglig sparring i daginstitutioner Rådgivning og vejledning til barnets nærmiljø, forældre, dagpleje, daginstitutioner, specialpædagoger, skoler Undersøgelse af barnet med lettere motoriske vanskeligheder, sansebearbejdnings vanskeligheder, koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder Rådgivning og vejledning kan foregå i hjemmet, i dagplejen, i daginstitution eller i skolen Brobygning dagpleje til daginstitution. Brobygning daginstitution til skole Faglige oplæg i daginstitutioner til forældremøder el.lign. 3/11

4 Konsulenterne Karen Kappel/dikkap Læsekonsulent Tlf. nr: Leder visitering af elever til ITK-klassen samt udvikling af tilbuddet Pædagogisk og faglig iagttagelse samt undersøgelse af elever i forbindelse med visitering til ITK-klassen Inga Najbjerg Christensen/diinnc Handicapkonsulent Tlf. nr: Mobil: Rådgivning til forældre ADHD, Autisme og lign. Rådgivning til søskende ADHD, Autisme og lign. Pædagogisk og faglig rådgivning af teamet omkring læseklassen Rådgivning til børn og unge med ADHD, Autisme og lign. Holde sig ajour omkring egnede programmer til bærbare computere i forhold til læsesvage elever Forældrekurser / grupperådgivning ADHD, Autisme Kurser for pårørende Underviser, rådgiver og vejleder grupper af lærere og forældre i brugen af IT-baserede læse- og staveprogrammer, når eleverne er tilknyttet ITK-klassen Faglig sparring for PPR-teamet på læseområdet Matchning barn/anbringelsessted ved anbringelse på handicapområdet Projektledelse handicapområdet Nyhedsmails/formidling til forældre o.a. 4/11

5 Psykologerne Christine Sommerlund-Thorsen/dicsot Psykolog Tlf. nr: Rådgivning og vejledning af forældre/plejeforældre redskaber hertil: undervisning, samtaler, henvisning til kurser + andre fagpersoner og litteratur Børnesamtaler og børneundersøgelser - redskaber hertil: tests, observationer, samtaler, rapportskrivning Rådgivning og vejledning til familien med det ny diagnosticerede barn Kognitiv opfølgning på børn i specialskoler, - klasser og børnehaver - redskaber hertil: forskellige tests, rapportskrivning og opfølgningsmøder Sparring i forhold til lærere/speciallærere, pædagoger, talepædagoger, ergo/fys., socialrådgivere, familieplejekonsulenter og personale fra børnepsyk. = tværfaglige netværksmøder - redskaber hertil: observationer, samtaler/mødevirksomhed, skrivning af undervisningsmateriale, henvisning til litteratur og pædagogiske redskaber Henvisning til psykiatrien - redskaber hertil: rapporter og andre skriftlige dokumenter Gruppeforløb med unge + forældre psykoedukation Mødevirksomhed: revisitation, netværksmøder, koordinationsmøder, distriktsmøder, tværfaglige samarbejdsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere Christina Lund/dicped Psykolog Tlf. nr: Rådgivning og vejledning af forældre/plejeforældre redskaber hertil: undervisning, samtaler, henvisning til kurser + andre fagpersoner og litteratur Børnesamtaler og børneundersøgelser - redskaber hertil: tests, observationer, samtaler, rapportskrivning Rådgivning og vejledning til familien med det ny diagnosticerede barn Kognitiv opfølgning på børn i specialskoler, - klasser og børnehaver - redskaber hertil: forskellige tests, rapportskrivning og opfølgningsmøder Sparring i forhold til lærere/speciallærere, pædagoger, talepædagoger, ergo/fys., socialrådgivere, familieplejekonsulenter og personale fra børnepsyk. = tværfaglige netværksmøder - redskaber hertil: observationer, samtaler/mødevirksomhed, skrivning af undervisningsmateriale, henvisning til litteratur og pædagogiske redskaber Henvisning til psykiatrien - redskaber hertil: rapporter og andre skriftlige dokumenter Gruppeforløb med unge + forældre psykoedukation Mødevirksomhed: revisitation, netværksmøder, koordinationsmøder, distriktsmøder, tværfaglige samarbejdsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere 5/11

6 Psykologerne Claus Kent Jacobsen/cjac Psykolog Tlf. nr: Samtaler med unge i udsatte positioner og tværfaglig rådgivning (Ungenetværket) Pædagogisk psykologisk vurdering af børn/unge på Moltrup skole, på interne skole, Dannevirkeskolen og ungdomsskolen Rådgivning til pædagoger og lærere i særlige skoletilbud Skoleplaceringer ved anbringelser og revurderinger Observation, undersøgelse (test) og skriftlig dokumentation Henvisninger til og samarbejde med psykiatrien Nysgerrige spørgsmål hvad ser vi og hvad kan vi (ellers) tænke? Supervision af psykologer internt og eksternt Udviklingsarbejde omkring inklusion og børns perspektiver narrative praksisser Psykologfaglig viden 6/11

7 Sekretærerne Helle Schaar Andersen/dihsca Sekretær Tlf. nr: Indstilling og visitation Statistikker (indstillinger og konsultationer) Udtrækslister for tosprogsområdet Mærkedagsansvarlig Ansøgninger om skoleudsættelser Indstillinger til trivselssamtalegrupper Linda Køhling Munk/dilikm Sekretær Tlf. nr: Superbruger Udarbejdelse af pjecer (SOS Håndbog) Tilskud til specialefterskoler Præmaturteamet - sekretærhjælp Koordinator Statistikker (fravær) Økonomi (PPR/Tosprogsområdet) Webredaktør Betjening af borgere, både telefonisk og personligt Daglig ekspedition af indgående post Sagsoprettelse Journalisering af elevplaner, revisiteringer, talerapporter og fys/ergorapporter (Skolen ved Stadion og andre) Skriftlig korrespondance Arkivering af årgange Silkeborg Løn (oprettelse, ændringer i ansættelse, fravær, ferie/ferieregnskab) Ringe ud mht. aflysninger ved sygdom Ad hoc opgaver Servicering/hjælp til kolleger 7/11

8 Tale-hørekonsulenterne Gældende for alle talehørekonsulenterne: Deltage i netværksmøder og faglig sparring Ved en indstilling tilbydes der en undersøgelse og vurdering af barnets sproglige udvikling Rapport med udarbejdelse af handleforslag Deltage i legestue (konsultativt) Re-undersøgelse Rådgivning og vejledning. Koordinering og samarbejde med andre faggrupper og instanser Udarbejdelse og udlevering af relevante pjecer til støtte for barnets sproglige udvikling Foredrag i forbindelse med forældrearrangementer Undervisning af personale i forskellige emner Konsultativ bistand f.eks. i forbindelse med etablering af sproggrupper og deltagelse i sproggrupper Konsultativ bistand, hvor vi møder barnet, skal barnets cpr.nr. registreres til dokumentation for vejledningen Brobygning: dagpleje/institutionen/skolen Udvikling omkring inklusion Gitte Husfeldt/digihu Talehørekonsulent i distrikt nord og vest Tlf. nr: Børn med svær tale og sproglige vanskeligheder Børn med høretab og AVT (auditiv verbal terapi) miniuddannelse Gitte Frydendall Lildholdt/digify Talehørekonsulent i distrikt nord Tlf. nr: Børn og unge der stammer Lidcombe Gitte Harby Sørensen/digihs Talehørekonsulent i distrikt syd Tlf. nr: Indblik i alternativ kommunikation Børn med handicap Laila Stenberg Olsen/dilaso Talehørekonsulent i distrikt vest Tlf. nr: Børn og unge der stammer Lotte Thorlak/dillth Talehørekonsulent i distrikt vest og fagkoordinator Tlf. nr: Børn/unge med stemmevanskeligheder. Tatjana Ratgen/ditadr Talehørekonsulent i distrikt i syd og vest Tlf. nr: Læbe/kæbe/ganespalte Vibeke Appel/diviap Talehørekonsulent i distrikt nord og vest Tlf. nr: Børn med høretab og AVT (auditiv verbal terapi) miniuddannelse Indblik i alternativ kommunikation 8/11

9 Leder af PPR Allan Kirkegaard/dialki Leder af PPR Tlf. nr: Ledelse med baggrund i Haderslev Kommunes værdier, om ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel. I praksis betyder det høj grad af medinddragelse og uddelegering af arbejdsopgaver. Åbenhed, tydelighed, og gennemsigtighed i kompetenceområder og arbejdsgange. Forventning om at faglig praksis udføres på et fagligt og teoretisk solidt grundlag, med egen og fælles refleksion som værktøj. Arbejder for at loyalitet, gensidig tillid og interesse, er bærende elementer i det daglige samarbejde. 9/11

10 Tosprogsteamet Hanne Hauge/dihaha Tosprogskonsulent på skoleområdet Tlf. nr: Ledelsesmæssige opgaver på tosprogsområdet Administrering og registrering ifm sprogstimulering af tosprogede børn Sprogstimulering og sprogvurderinger af børn med dansk som andetsprog Råd og vejledning til forældre og pædagogisk personale Specialviden indenfor andensprogstilegnelse, kultur, traumer Administrering af økonomi, undervisning, tolkning på skoleområdet Sprogvurderinger af elever Råd og vejledning til forældre og lærere Modtage og implementere nytilkomne flygtninge Joan Rickens Hansen/dijnhn Talepædagog i distrikt vest Tlf. nr: Specialpædagogisk viden indenfor sprogtilegnelse, interkulturel kommunikation og traumer Sprogstimulering af børn med dansk som andet sprog Sprogvurderinger af børn med dansk som andet sprog Tilrettelæggelse og afholdelse af kurser for sprogpædagoger. Inkluderende sproggrupper 3-6 årige børn i og uden for daginstitutioner som inspiration til pædagoger og forældre. Tværfagligt samarbejde, råd og vejledning med personale vedr. to-sprog / kultur i institutionerne og dagplejen. Administrering og registrering i forbindelse af 3-6 årige børn i og uden for børnehaven Brobygning mellem sproggrupper, børnehaver skole og SFO Informationsmøder til forældre vedr. 11 i daginstitutionsloven Oplæg i børnehaver og dagplejen bl.a. i strof modellen Tilrettelæggelse og koordinering af administrering og registrering af børn i og udenfor daginstitutionerne 10/11

11 Tosprogsteamet Karin Schifter Knudsen/diksck Talepædagog i distrikt nord Tlf. nr: Specialpædagogisk viden indenfor sprogtilegnelse, interkulturel kommunikation og traumer Sprogstimulering af 3-6 årige børn med dansk som andet sprog Sprogvurdering af 3-6 årige børn med dansk som andet sprog Inkluderende sproggrupper for 3-6 årige børn i og udenfor daginstitutionerne, som inspiration til forældre og pædagoger Oplæg i børnehaver og dagplejen om bl.a. STROF modellen Brobygnings mellem (sproggruppe), daginstitution og skole /SFO Tværfagligt samarbejde, råd og vejledning med personaler vedr. to sprog og kulturer i daginstitutioner og dagplejen Udvikle undervisningsmaterialer Tværfagligt samarbejde, råd og vejledning med personaler vedr. to sprog og kulturer i daginstitutioner og dagplejen Pernille Matthiesen/dipema Sprogpædagog i distrikt syd Specialpædagogisk viden indenfor sprogtilegnelse, interkulturel kommunikation og traumer Sprogstimulering af 3-6 årige børn med dansk som andet sprog Sprogscreening af 3-4 årige børn med dansk som andet sprog Inkluderende sproggrupper for 3-6 årige børn i og udenfor daginstitutionerne, som inspiration til forældre og pædagoger Brobygnings mellem (sproggruppe), daginstitution og skole /SFO Tværfagligt samarbejde, råd og vejledning med personaler vedr. to sprog og kulturer i daginstitutioner og dagplejen Råd og vejledning til forældre/ sprogtilegenelse af dansk som andet sprog og kultur Forældre informationsmøder vedr. 11 i dagtilbudsloven 11/11

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere