LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012

2 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende udviklingsforstyrrelser. En udviklingsforstyrrelse er biologisk betinget og skyldes en afvigende udvikling i hjernen i forhold til den normale udvikling. En udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten på grund af arvelige forhold eller komplikationer under graviditeten eller fødslen. De arvelige årsager ligger i et samspil mellem flere gener. ASF er et livslangt handicap og kan ikke helbredes eller kureres, men der findes mange muligheder for hjælp til udvikling og bedring, så personen kan få en god livskvalitet. ASF er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for autismespektret. Mennesker med ASF har oftest ikke noget synligt handicap. Hovedsymptomet er vanskeligheder med socialt samvær og kontakt med omgivelserne, hvilket kan hænge sammen med deres nedsatte forståelse for andres tanker og følelser. Nogle har svært ved at opfatte mennesker som hele tænkende væsener. Udviklingen hos mennesker med ASF er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser og i mange tilfælde stereotype tanke- og adfærdsmønstre, ritualer og/eller særinteresser. For at barnet får stillet diagnosen ASF skal det have vanskeligheder på følgende tre områder: n Socialt samspil i WHO s diagnoseliste ICD-10 betegnet»afvigende socialt samspil«n Kommunikationsevne i ICD-10 betegnet»kvalitativt afvigende kommunikation«n Forestillingsevne i ICD-10 betegnet»indsnævrede, stereotype interesser og adfærd«asf kan optræde sammen med andre handicap, sygdomme og udviklingsforstyrrelser. Det kaldes komorbiditet og kan ses i forbindelse med bl.a. udviklingshæmning, epilepsi, sansehandicap, fragilt x-syndrom, Tourettes syndrom, tuberøs sclerose, ADHD og ADD. Der er flere drenge end piger, som får stillet en diagnose inden for ASF. Diagnoser I det internationale diagnosesystem ICD-10 er ASF officielt defineret som gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Til ASF hører en række former. Infantil autisme (klassisk autisme) Infantil autisme er den mest fremtrædende form for gennemgribende udviklingsforstyrrelse. For at stille diagnosen skal der være tegn på alle tre hovedsymptomer inden treårs-alderen. I nogle tilfælde ses symptomerne allerede i de første måneder af barnets liv. Der kan også forekomme angst, søvn- og spiseforstyrrelser samt aggressiv eller selvskadende adfærd. Mellem 50 og 75 procent er samtidig mentalt retarderet, mens resten er normalt begavet. Atypisk autisme Atypisk autisme adskiller sig fra infantil autisme ved et senere tidspunkt for begyndelse (efter treårs-alderen) og/eller ved, at kun to af de tre hovedsymptomer er til stede. Atypisk autisme viser sig oftest hos mennesker med mental retardering. I mange tilfælde dominerer et andet handicap eller en anden sygdom. Retts syndrom Retts syndrom er en sjælden tilstand, som hidtil kun er set hos piger. En normal udvikling afløses i syv- til 24 måneders-alderen af delvist eller fuldstændigt tab af taleevnen, af evnen til at gå og til at bruge hænderne. 2 Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme

3 Stereotype håndbevægelser og hyperventilering (hurtig og unødvendig dyb vejrtrækning) er typisk. Aspergers syndrom Aspergers syndrom afviger fra infantil autisme ved, at der ikke optræder generel forsinkelse i den sproglige eller kognitive udvikling. I det hele taget er der mildere symptomer og en glidende overgang til den normale personlighed. Mennesker med Aspergers syndrom er normalt begavede, men de har vanskeligheder med socialt samspil, bevæger sig ofte klodset eller akavet og har intense særinteresser. Forholdsvis mange med Aspergers syndrom udvikler ledsagende psykiatriske komplikationer, herunder ADHD, OCD og depression. GUU, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret GUU bruges til at diagnosticere børn, som udviser mange, men ikke alle de typiske tegn på ASF, eller hvis vanskelighederne ikke er særlig tydelige før seksårs-alderen. Ofte bruges GUU som en midlertidig diagnose, indtil det kan fastslås, hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse der er tale om. GUA, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden Diagnosen gives, når man kan udelukke de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Mennesker med GUA kan have nedsat evne til at regulere følelser og kan opleve følelseskaos. De kan også have vanskeligt ved at skelne mellem fantasi og virkelighed og mangler generelt social interesse. De er normalt begavede. Nogle har samtidig OCD og ADHD. Hvor almindelig er ASF? Antallet af mennesker, der diagnosticeres med ASF, er stærkt stigende. En del af forklaringen kan være, at vi er blevet bedre til at opdage børn, unge og voksne med ASF. Desuden er kriteriet for at stille diagnosen blevet udvidet. Ca. 1 procent af befolkningen har en diagnose inden for autismespektret. Typiske adfærdsmønstre hos børn med ASF n Knytter sig til specielle genstande, f.eks. et stykke almindeligt legetøj eller en snor, hvilket giver dem tryghed. Genstandene bruges ofte på en mærkelig måde. n Griner eller fniser uden synlig eller forståelig grund. n Nogle er aggressive og undertiden selvskadende. Det skyldes ofte angst og sker ofte, hvis de daglige rutiner bliver ændret. Ændringerne er ikke altid synlige eller forståelige for andre, men er væsentlige for dem selv. n Forestillingsevnen er begrænset, og ting opfattes meget bogstaveligt. n Har vanskeligt ved at tolke andres adfærd og ved almindelig social omgang. n Reagerer ofte ikke over for lyd og andres meddelelser, eller deres reaktion er afvigende. n Har usædvanlige sanseinteresser i forhold til syn, berøring, lyd, smag eller duft af ting. De kan være meget lyd- og berørings følsomme. Lyd eller berøring kan ofte udløse fysisk smerte. n Reserverede eller ekstremt ukritiske over for andre mennesker. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme 3

4 n Afviser eller forlanger kropskontakt. Hvis de afviser, kan det dreje sig om, at de føler smerte/ubehag ved berøring. Hvis de forlanger kontakt kan det handle om manglende forståelse af almindelig social omgang. n Undgår øjenkontakt, måske fordi de har svært ved at bruge blikkontakt, mimik eller gestus i forbindelse med socialt samspil. De kan have svært ved at sortere mængden af indtryk. n Gør modstand over for krav. De forstår ikke altid omgivelsernes signaler og krav, hvilket er med til at øge deres usikkerhed. n Dyrker særinteresser, f.eks. krigshistorie, meteorologi, astronomi eller bus- og togplaner. Dette er mest fremherskende hos mennesker med Aspergers syndrom. n Nogle mennesker med ASF uden sprog kommunikerer behov og ønsker ved at skrige, kaste med ting, være selvskadende eller aggressive over for andre. Har du mistanke om, at dit barn har ASF? Hvis du tror, at dit barn har ASF, kan du drøfte det med pædagogerne i børnehaven eller med lærerne i skolen. For at få en henvisning til udredning og diagnosticering skal du enten kontakte din egen læge eller PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) i kommunen. Diagnosticering sker ofte på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor barnet gennemgår psykologiske test. Barnet bliver også undersøgt for somatiske (legemlige) sygdomme for at udelukke andre årsager til problemerne. Efter diagnosen Tiden fra mistanken dukker op om, at barnet har ASF, og til diagnosen er stillet, er fyldt med uro, spekulationer og følelsesmæssige udsving. En diagnose forandrer pludseligt hele livet, og mange forældre fyldes med vrede og sorg. Det er en lang proces at acceptere, at ens barn har et livslangt handicap. Det er vigtigt at anerkende følelserne og give tid til sorgarbejdet. Mange har stor gavn af at tale med ligestillede, og Landsforeningen Autisme har netværksgrupper mange steder i landet. Som pårørende, ven, kollega eller nabo til en familie, som lige har fået stillet en ASFdiagnose, er det vigtigt at vise hensyn. Familien skal gennem en hård periode for at opnå afklaring og accept. Vær ikke bange for at spørge både til familien og barnet. Spørg også om, hvordan du kan hjælpe. Handicappets følger ASF giver vanskeligheder i dagliglivet. Mennesker med ASF er svært handicappede, og de har ofte tillægshandicap. Selv de letteste former for ASF er invaliderende, fordi kontaktforstyrrelsen gør det vanskeligt at indgå i et normalt samspil med andre. Mennesker med ASF forstår ikke sprogets nuancer eller ikke-verbale meddelelser som ansigtsudtryk. Børn med ASF har brug for særlig hjælp i opvæksten, både hjemme, i daginstitutionen og skolen. 4 Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme

5 I det hele taget har mennesker med ASF livslangt behov for hjælp og støtte, så erhvervede færdigheder kan bevares og udvikles. Det giver grundlag for en menneskeværdig tilværelse. Behandling og tilbud Handicappet kan vise sig meget forskelligt fra person til person. Derfor er det vigtigt, at forældre og alle andre i kontakt med barnet forstår, at det har brug for en specialpædagogisk behandling, som er tilpasset dets behov, forudsætninger og evner. En særligt tilrettelagt pædagogik bør være tilgængelig for alle børn med ASF så tidligt som muligt, da en tidlig indsats har positiv effekt på barnets udvikling. Takket være indsatsen fra mange forældre og fagfolk er der med tiden skabt grundlag for den rette behandling af mennesker med ASF, både i barnealderen og i voksentilværelsen. Den pædagogiske tilgang til behandling og undervisning kræver ofte specialiserede tilbud. Tilbuddene er i de fleste tilfælde samlet få centrale steder. Det er dog vigtigere med specialviden og målrettet indsats end med geografisk nærhed til institution eller skole. n Undgå ord og sætninger med overført betydning, f.eks.:»du har ild i rumpen«;»jeg dør af grin«. Vær opmærksom på at nogle er meget konkrete i deres tanker og forståelse. n Lad om muligt være med at røre ved personen. En del har berøringsangst. n Vær opmærksom på at personer med ASF ofte er meget lyd-, lys- og berøringsfølsomme. n Forsøg at gøre situationer så overskuelige som muligt. Gerne i form af skemaer, billeder eller sedler med skrift, eventuelt tegntil-tale. n Husk altid at lytte til og samarbejde med forældrene. De er eksperter i deres eget barn. n Mennesker med ASF har en anderledes kultur. Deres måde at opleve og tænke på er måske anderledes, men den er ikke forkert. Gode råd n Mennesker med ASF har behov for rutine, regelmæssighed, struktur og forudsigelighed. n Tal roligt og med korte, præcise sætninger. Gentag eventuelt. Tag hensyn til forsinkede reaktioner. Spørg om personen lytter. Husk at manglende øjenkontakt ikke er udtryk for en provokation eller ligegyldighed. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme 5

6 Rådgivning og kurser Landsforeningen Autisme, specialskoler, Center for Autisme og private arrangerer kurser for forældre og pårørende, voksne med ASF og fagfolk. På landsplan er der flere muligheder for at søge faglig, social, psykologisk og juridisk rådgivning. Her er nævnt nogle eksempler: Landsforeningen Autisme er en pårørendeforening med det formål at skabe de bedste vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningen Autisme Herlev Hovedgade Herlev Tlf Socialrådgiver Tlf Fælles telefontid: Mandag, torsdag og fredag kl og tirsdag kl SIKON er Landsforeningen Autismeskursus- og konferencecenter. SIKON arrangerer en årlig national autismekonference foruden en bred vifte af kurser og en sommerhøjskole for forældre, søskende, teenagere, piger og bisiddere. SIKON Herlev Hovedgade Herlev Tlf Telefontid: Mandag, torsdag og fredag kl og tirsdag kl Samrådet Det fulde navn er Den Erhvervsdrivende Fond Samrådet, hvis formål er at udbyde kurser og konferencer på autismeområdet. Samrådet arrangerer en årlig autismekonference med fagfolk fra ind- og udland. Samrådet Tlf Sopra er en privat virksomhed, som gennem kurser og samtaler arbejder for trivsel og udvikling for mennesker med udviklingsforstyrrelser og deres familier. Sopra afholder også kurser for fagfolk. Sopra Øster Søgade 32, 4. th København K Tlf Center for Autisme er en selvejende institution med det formål at medvirke til at højne det faglige niveau i diagnosticering, undervisning og behandling af børn, unge og voksne med ASF. Center for Autisme Herlev Hovedgade Herlev Tlf Fax Telefontid: Mandag til fredag kl samt kl Telefonrådgivning for forældre og pårørende: Tirsdag kl Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme

7 ViHS Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Det er videnscentrets primære opgave at oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden samt viden om indsatser og effekten heraf også internationalt. Videnscentret skal herudover udvikle ny viden på områder, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper. Videnscentret skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundheds- og beskæftigelsesområdet. ViHS Landemærket København K Tlf VISO VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. VISO tilbyder gratis landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud på social- og specialundervisningsområdet, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO Edisonvej 18, Odense C Tlf Telefontid: Mandag til torsdag kl , fredag kl DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Er du i tvivl om dine rettigheder i forhold til myndighederne, kan du kontakte DUKH og få gratis rådgivning. DUKH Jupitervej Kolding Tlf Telefontid: Mandag, tirsdag og fredag kl , torsdag kl Bliv medlem det gør en forskel! Sådan bliver du medlem af Landsforeningen Autisme: n Ring til Jette Bennetzen på vores kontor i Herlev på telefon n På vores hjemmeside kan du udfylde en indmeldelsesblanket. n Send en mail til skriv dit navn, adresse og at du ønsker medlemsskab. n Skriv dit ønske om medlemsskab i et brev til: Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningen Autisme 7

8 Hovedbestyrelse og kredse i Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Åbningstider for kontor og rådgivning Landsforeningen Autismes sekretariat...tlf Socialrådgiver...Tlf Mandag, torsdag og fredag kl Tirsdag kl Hovedbestyrelse Morten Carlsson...Tlf Næstformænd: Lars Grønlund...Tlf Heidi Thamestrup...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Rikke Simonsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Kreds Bornholm Karin Jaque...Tlf Kreds Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Kreds Færøerne Jørmund Foldbo... Tlf Kreds København/Frederiksberg Tine Heerup...Tlf Kreds MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Kreds Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Kontakt telefon...tlf Kreds Nordsjælland Anne Lorenzen...Tlf Kreds Ribe Kontakt: Hanne Kristensen...Tlf Kreds Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf Kreds Storkøbenhavn Guri Spiegelhauer Kreds Storstrøm Jette Thisted Simonsen Kreds Sønderjylland Hanne Schøn...Tlf Kreds Vejle Kontakt: Kari Overhalden...Tlf Kreds Vestsjælland Kontakt: Helle Stærk Hansen Kreds Viborg Peter K. Nielsen...Tlf Kreds Østjylland Marianne Banner...Tlf Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf Udgivet af Landsforeningen Autisme (ansvarshavende Morten Carlsson) Tekst En række medlemmer af Landsforeningen Autisme, redigeret af journalist Eva Isager Oplag: stk. Revideret udgave april 2012 Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere