Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel"

Transkript

1 Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012

2 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data... 3 Bilag 2 Oversigt over beskæftigelse... 4 Bilag 3 Uddannelse og kurser... 5 Bilag 4 Selvvurderingsskema... 7 Trin 1 Rutebilchauffør Trin 2 Faglært Bybus- og rutebilchauffør Almen afklaring Meritskema Individuel kompetencevurdering af praktikmålene Trin 3 Kørselsdisponent Anbefalet uddannelsesforløb Bilagene sendes til meritansøgeren forud for kompetencevurderingen. Kursusbeviser og øvrige uddannelsesbeviser skal ikke medsendes, men medbringes. Bilagene medbringes udfyldt til kompetencevurderingen eller sendes til skolen, hvis dette er aftalt. Bilag - skemaer udfyldt forud for IKV. Faglig profil Bilag 1 Oversigt over beskæftigelse Bilag 2 Uddannelse og kurser Bilag 3 Selvvurderingsskema Bilag 4 Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

3 Formål med logbogen Logbogen er lavet for at give den person, der gerne vil have merit for sine kvalifikationer og kompetencer overblik over de mange forskellige kvalifikationer man har taget med sig lige fra traditionel skolegang og deltagelse på kurser til de kvalifikationer og færdigheder man har erhvervet gennem erfaringer opnået i arbejds- eller fritidslivet. Logbogen er samtidigt et værktøj for vejlederen/ faglæreren, der skal vejlede den enkelte i uddannelsesplanlægningen. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetence vurdering. Formålet er at få alle detaljer på plads og give den faglige og almene merit/ godskrivning, kursisten har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til merit/ godskrivning. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer og kompetencer i forhold til uddannelsen til buschauffør og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer, som skal danner grundlaget for meritansøgerens videre vej gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit/ godskrivning, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet det faglærte niveau i erhvervsuddannelserne. Det vil samtidig fremgå, hvad der skal til for at nå Trin 1 og Trin 2 i uddannelserne. Afslutningsvis indgår afsnit om Trin 3. Det individuelle afklaringsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af afklaringen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da kompetencevurderingen er individuel, kan varigheden variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

4 Bilag 1 EUD Meritvejen, GVU Grundlæggende voksenuddannelse eller GVU Faglærere Meritansøgerens data Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Nationalitet: Eventuel arbejdsgiver Firmanavn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

5 Bilag 2 Oversigt over beskæftigelse, tillidserhverv, fritidsinteresser og fritidsbeskæftigelse Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art. Periode Arbejdets art Arbejdsgiver Dokumentation: Du kan få tilsendt en udskrift over dine indbetalinger til ATP. Udskriften kan også hjælpe dig til at huske dine forskellige arbejdspladser. Øvrige oplysninger Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chaufførhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

6 3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde. Periode Aktivitet Bilag 3 Uddannelse og kurser 1) Kørekort, kategori: B C D C/E D /E B-erhverv D-erhverv Øvrige: 2) Certifikater og beviser EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve - bus EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve - Lastbil CUB Efteruddannelse bus CUB Efteruddannelse lastbil Befordring af bevægelseshæmmede Øvrige certifikater og beviser: Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

7 3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: Realeksamen 9. klasse 10. klasse udvidet HF VUC Anden skolegang angives: Faglig uddannelse, angiv hvilken: Øvrige uddannelser: Kurser Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb kurser, fagforeningskurser mv. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

8 Bilag 4 Selvvurderingsskema Chaufførens navn: Firmanavn: Er virksomheden ikke godkendt til at uddanne lærlinge, står skolen gerne til rådighed for råd og vejledning. Formålet med dette vurderingsskema er, at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet i dit arbejdsliv. Dine besvarelser vil skolen bruge, når vejledere/ faglærere skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i forbindelse med uddannelse. 1. Kundeservice Har du viden om hvordan du kan udføre en god kundeservice? 2. Mikrofonbetjening Har du viden om hvordan du skal betjene mikrofonen i en bus? 3. Energirigtig kørsel Har du viden om og erfaring med defensiv- og energirigtig kørsel? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

9 4. Køreteknik Har du viden om og erfaring i kørsel under vekslende vejr- og vejforhold? 5. Vedligeholdelse Har du viden om og erfaring med at holde køretøjer og evt. udstyr du er ansvarlig for i lovlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand? 6. Køre/hviletid Har du viden og erfaring, så du kan bruge reglerne for køre/hviletid og kan du planlægge dine arbejdsopgaver i forhold til køre/hviletidsbestemmelserne? 7. Billetterings- og takstsystemer Har du viden om og erfaring med at anvende billetterings og takstsystemer? 8. Billettering på fremmedsprog Har du viden om og erfaring med at billettere på et fremmedsprog? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

10 9. Drift af busvirksomhed Har du viden om trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje? 10. Konflikthåndtering Har du viden om og erfaring med at løse konflikter som opstår i bussen mellem passagerer indbyrdes eller mellem passagererne og dig selv? 11. Sprog og kultur Har du viden om og erfaring med forskellige etniske, religiøse og sociale gruppers almindelige omgangsformer? 12. Kørsel med specielle busser Har du viden og erfaring med at køre specielle busser, som fx dobbeltdækker, ledbusser eller 3-akslede busser med løs 3. aksel? 13. Befordring af bevægelseshæmmede og passagerer med særlige behov Har du erfaring med at befordre bevægelseshæmmede, og har du erhvervet uddannelsesbevis herfor? Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

11 14. Informationsteknologi Har du viden om og erfaring med anvendelse af elektronisk kommunikationsudstyr i dit chaufførjob? Eventuelle bemærkninger (beskriv eventuelt hvilke programmer du anvender): 15. Ergonomi og arbejdsmiljø Har du viden om og erfaring med ergonomi. Kan du eksempelvis vælge ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser i dit arbejde? Har du indsigt i, og viden om de arbejdsmæssige forhold i transportbranchen, der kan påvirke din helbredstilstand såvel fysisk som psykisk? 16. Arbejdsmarkedsforhold og samfundsfag Har du indsigt i, og viden om de aftaler der er indgået på arbejdsmarkedet vedrørende løn og arbejdsmarkedsforhold inden for transportområdet? 17. Mentor for nye medarbejdere Har du arbejdet med introduktion af nye medarbejdere og erfaring med at hjælpe evt. etnisk fremmede medarbejdere i gang på en arbejdsplads? Jeg kan udføre følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virksomheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener, kan få betydning for din merittildeling): Dato Underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

12 Almen afklaring Erhvervede fag: Manglende fag kan muligvis erstattes med: Meritansøgerens profil: Førstehjælp Jf. Dansk Førstehjælpsråd Fremmedsprog Praktisk erfaring, aftenskole, sprogkurser, VUC. Samfundsfag Selvstudier samt dele af svendeprøvemodul Sundhed Aktiv idrætsudøvelse Informationsteknologi Edb-kurser mv. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

13 Meritskema for Navn: CPR.: Tildeles på baggrund af gennemført IKV på Skole: Dato: Merit som følger i forhold til uddannelsesbekendtgørelsen for uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Transport og logistik. Rutebilchauffør Trin 1 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Køreuddannelse kategori B ,5 uger 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. 2 Prøven skal bestås. Køreuddannelse kategori D-ep ,8 uger 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

14 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Rutebuskørsel, billettering og kundeservice ,6 uger Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil 2 Eleven kan rapportere eventuelle fejl på bussen. 3 Eleven kan køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne. 4 Eleven kan benytte installeret kommunikationsudstyr og udføre mikrofonbetjening. 5 Eleven kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav. 6 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil. 7 Eleven kan udstede billetter samt afregne over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab. 8 Eleven kan gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

15 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Konflikthåndtering, sprog og kultur ,6 uger 1 Eleven kan afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, og kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation. 2 Eleven kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. 3 Eleven er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet. 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald. 5 Eleven kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse og kendskab til menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne. 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog. 7 Eleven kan anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere Ren- og vedligeholdelse af busser ,6 uger 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde busser ind- og udvendigt. 2 Eleven kan planlægge og gennemføre både daglig og grundigere rengøring af busser. 3 Eleven kan varetage det daglige driftstilsyn med busser, herunder indberette fejl og skader på busser. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

16 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Fremmedsprog 1 for personbefordring ,0 uge 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv 2 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 3 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier 5 Undervisningens mål er, at eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 6 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 7 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, Fremmedsprog 2 for personbefordring ,0 uge 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 2 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 3 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, 4 Undervisningens mål er, at eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget, 5 Undervisningens mål er, at eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 6 Undervisningens mål er, at eleven kan1 begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og 7 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

17 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen Sundhed for chauffører ,4 uger 1 Eleven kan arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme. 2 Eleven kan vurdere egen sundhedstilstand på basis af vedkommendes viden om WHO's definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning. 3 Eleven har indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes. 4 Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling. 5 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter. Samfundsfag, Rutebilchauffør ,8 uger Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

18 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit Jf. Uddannelsesordningen 12 - Grundlæggende kvalifikationsuddannelse ,0 uger Intensiv 4,0 uger 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 3 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, 16 på baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. 15 og 16, erstattes fagets prøve af denne. 1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl Mål: at kunne optimere brændstofforbruget. 1.5 Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort.. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

19 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål Merit 1.6. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet. Jf. Uddannelsesordningen 2. Anvendelse af reglerne 2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne Mål: at kende reglerne for passagerbefordring. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

20 Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik 3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Mål: at kunne forebygge fysiske risici Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Mål: at kunne vurdere nødsituationer Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

21 Buschauffør med speciale Bybus- og rutebilkørsel Trin 2 Fag og fagnummer Fagets varighed Fagets mål jf. Uddannelsesordningen Merit Befordring af bevægelseshæmmede Dette kursus er et certifikatkursus, og merit kan derfor kun tildeles ved fremvisning af kursusbevis for gennemført uddannelse. Fagene og modsvarer tilsammen AMU faget. 0,8 uger 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik. 2 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer. 3 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. Passagerer med særlige behov ,2 uger 1 Eleven kan kommunikere med og befordre passagerer med forskellige handicap, sygdomme og forskellige aldringsniveau. 2 Eleven kan på baggrund af sin viden om almindelige sygdomme beskytte sig selv mod smitte fra de befordrede passagerer. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

22 Samfundsfag, Bybus ,2 uger 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet. Kørsel med specielle busser ,4 uger 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for. 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet. 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage buskørsel med en speciel bus. Vogntog D/E Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D/E, jf. gældende myndighedskrav. Uddannelsen er en certifikatuddannelse, hvorfor der kun kan gives merit til deltagere som allerede har erhvervet kørekort til vogntog. Studietur for bybus- og rutebilchauffører ,2 uger 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for. 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet. 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage buskørsel med en speciel bus. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

23 Rutebuskørsel administration Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Bybus- og Rutebilkørsel ,0 uge Eleven kan på grundlag af sit kendskab til en rutebusvirksomheds organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer samt kontraktlige forpligtelser, være aktiv medspiller i sit daglige virke i en rutebusvirksomhed. 2 Eleven er, på grundlag af sit kendskab til og arbejde med det respektive trafikselskabs udbud af rutebustrafik, i stand til at bearbejde de kontraktlige krav, der stilles til en rutebusvirksomhed. 3 Eleven kan, med udgangspunkt i sit kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, aktivt deltage i det sikkerhedsmæssige arbejde. 4 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til møde- og organisationsteknik, aktivt medvirke ved planlægning og afvikling af møder. 1,0 uge 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen. 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af itrelaterede problemstillinger. 0,5 uge GE/ IG 1 Eleven kan udføre specialets jobfunktioner. Bybus- og rutebilkørsel Afsluttende prøve Svendeprøven Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

24 Grundfag Obligatoriske grundfag Merit Elementær brandbekæmpelse ½ dag Eleven ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælge af brand med hensyn til redning af mennesker og dyr, alarmering, samt bekæmpelse af branden. Ved simple hjælpemidler herunder evt. brandtæppe, pulverslukker, CO2 slukker samt vand, slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker. Førstehjælp dage Eleven er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig ulykke. Informationsteknologi F På grundforløbet i de fælles kompetencemål, indgår undervisning, der svarer til niveauet i Informationsteknologi niv. F Valgfrie specialefag 1 uge De valgfrie specialefag fremgår af Uddannelsesordningen, der findes på www. Eud-administration.dk Eller ses i Fag og mål i www. Elevplan.dk Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

25 Individuel kompetencevurdering af praktikmålene for: GVU Grunduddannelse for voksne GVU for faglærere Praktikmål GVU ansøgerens profil Bemærkninger For alle trin og specialer Merit Introduktion til virksomheden og dens arbejdsopgaver Personbefordring med stor personbil Kommunikere med passagererne Medtænke begrebet sundhed i forbindelse med personbefordring For trin 1 i Rutebilchauffør uddannelsen Billettere passagerer Orientere passagererne om stoppesteder og ændringer i køreplan Udføre den daglige rengøring af rutebil For specialet Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel Billettere passagerer på fremmed sprog Befordre bevægelseshæmmede Føre bus med anhænger Føre specielle busser For uddannelsens trin 3 Benytte systemer til styring af personale, informationer og materiel. Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

26 Bistå med daglig drift og ledelse. Kundeservice og forhandlingsteknik Deltage i kvalitetsstyring og optimering af processer Eventuelt: Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver/- selvstudier: Arbejdsopgave Antal dage Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

27 Trin 3: Kørselsdisponent Fagnummer Trin 3 15 uger i alt Ledelse, kommunikation og samarbejde 4 uger Logistik og transportledelse 2,4 uger Kvalitetsstyring og kundeservice 1 uge Transportteknisk fremmedsprog 2 uger Transportrelaterede beregninger 1 uge Afsluttende projekt 2 uger Trafiksikkerhedsledelse 0,6 uge Vejtransportens love og regler 2,0 uge Valgfag 0,2 uge Resultat af den individuelle kompetencevurdering: Skole uger i alt: Varighed af uddannelsesaftale/ Uddannelsesaftalens start- og sluttermin: GVU aftalen starter og er gyldig i 6 år Skolens underskrift + stempel og dato Merit/ GVU ansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

28 Uddannelsesplan for Navn Cpr. nr. Adresse Evt. Virksomhed U fags nr. Faget Varighed Til uddannelsesplanen Elementær brandbekæmpelse 0,1 uge Førstehjælp 2,0 uge Køreuddannelse kat. B 1,5 uge Køreuddannelse kat. D - ep 1,8 uger Rutebuskørsel, billettering og kunde 1,6 uger Konflikthåndtering, sprog og kultur 1,6 uger Ren- og vedligehold af busser 0,6 uge Fremmedsprog 1 for personbefordring 1,0 uge Fremmedsprog 2 for personbefordring 1,0 uge Sundhed for chauffører 0,4 uge Samfundsfag, Rutebilchauffør 1,8 uge Grundlæggende kvalifikationsbevis 8,0/ 4,0 uge Befordring af bevægelseshæmmede 0,8 uge Passagerer med særlige behov 0,2 uge Samfundsfag, Bybus 1,2 uge Kørsel med specielle busser 0,4 uge Vogntog D/ E 2,0 uger Studietur for Bybus- og rutebuschauffører 0,2 uge Rutebilkørsel - administration 1,0 uge Brancherettet informations- og komm 1,0 uge Valgfrit specialefag 1,0 uge Bybus- og rutebilkørsel - Faget 0,5 uge Bybus- og rutebilkørsel Svendeprøven 0,0 uge Uger i alt i uddannelsesplanen Faglært Bybus- og rutebilchauffør Uddannelse via EUD Meritvejen Uddannelse via GVU Uddannelse for GVU Faglærer Skolens underskrift + stempel og dato Merit- / GVU ansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Vers. nuar

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet International Turistbuskørsel TUR Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik BEK nr 619 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.58T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

TURISTBUS - CHAUFFØRER

TURISTBUS - CHAUFFØRER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET TURISTBUS - CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET TURISTBUSCHAUFFØRER EU-EFTERUDDANNELSE FOR TURIST- BUSCHAUFFØRER

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør BEK nr 288 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring Buschauffør i kollektiv Trafik August 2015.

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring Buschauffør i kollektiv Trafik August 2015. Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Personbefordring Buschauffør i kollektiv Trafik August 2015. 1 1. GENERELT FOR AMU VEST 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: AMU VEST, Spangsbjerg Møllevej 304

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Rutebil Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Rutebil Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Personbefordring - Rutebil Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV)

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV) Logbog Tankbilchauffør Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Johnny Bengtson Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Taxi kvalifikationsuddannelse - Regelgrundlag (lov/bekendtgørelse) - Førerkort/chaufførkort - Adgangskrav til uddannelsen - Uddannelsen - Uddannelsens

Læs mere

Branchepakker: Transport

Branchepakker: Transport Branchepakker: Transport Titel på branchepakken gruppe Kør bus og lær dansk Primært for ledige tosprogede, der ønsker job som buschauffør. Dansksproglige krav: Bestået prøve i danskuddannelse 1 eller tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Kvalifikationskursus til taxikørsel Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til kommende taxichauffører og eller taxichauffører der har

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Turistbuschauffør August 2015

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Turistbuschauffør August 2015 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Personbefordring - Turistbuschauffør August 2015 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: AMU VEST, Spangsbjerg Møllevej 304 306,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Turistbuschauffør Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Personbefordring - Turistbuschauffør Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Personbefordring - Turistbuschauffør Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere