Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance"

Transkript

1 Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet 1

2 Observationsredskab Interviewredskab AWC Assessment of Work Charateristics AWP Assessment of Work Performance WEIS Work Environment Impact Scale WRI Worker Role Interview AWC og AWP er to objektive observationsredskaber WEIS og WRI er to subjektive interviewredskaber 2

3 AWP og AWC Begge observationsredskaber er udviklet i Sverige De er udviklet af universitetslektor Jan Sandqvist ved Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Campus Norrköping, Linköpings universitet. Begge redskaber bygger på teorien A Model of Human Occupation (MOHO) 3

4 Formål og anvendelse af AWP Formålet er via observation, at bedømme en persons færdigheder ved udførelse af arbejde. Kan anvendes hvis personen udviser vanskeligheder inden for en eller flere færdigheder. Vurdering af personens færdigheder indenfor tre områder: Motoriske færdigheder AWP færdigheder i arbejde Proces færdigheder Kommunikationsog interaktions færdigheder 4

5 AWP 2.0 Redskabet fokuserer på hvad der sker i arbejdssituationen og er ikke bundet op på sygdom, skade eller diagnose. Redskaberne er ikke opgave eller kontekst afhængigt. Borgerens deltagelse meningsfuld, valg af opgave, tid til at lære opgaven, slutresultatet diskuteres. Behov for hjælpemidler eller tilpasninger noteres og scores ikke lavere på vurderingsskemaet. 5

6 AWP 2.0 Observation og vurdering Beskrivelse af færdigheder Sammenfattende beskrivelse af observationer ved hjælp af 14 færdigheder og delfærdigheder. Vurdering og scoring Sammendrag ligger til grund for scoring på 4 punkt skala. Sammendrag af scoring Sammenfattende kommentarer og evt. grafisk oversigt. 6

7 Motoriske færdigheder 1. Kropsposition (stabilisere, indtage en position) 2. Bevægelighed (gå, strække, bøje) 3. Koordination (koordinere, manipulere) 4. Styrke (gribe, tilpasse muskelstyrke/hastighed/ bevægelsesomfang) 5. Fysisk energi (udholdenhed, opretholde tempo) 7

8 Procesfærdigheder 1. Psykisk energi (udholdenhed, koncentration, opretholde opmærksomhed) 2. Viden (vælge, anvende, efterspørge information, færdiggøre) 3. Tidsorganisation (initiere, fortsætte, udføre i rette rækkefølge, afslutte) 4. Planlægge /forberede arbejdssituationen (planlægge, ordne, sætte i stand, gøre i orden) 5. Tilpasning (notere/reagere, tilpasse væremåde, tilpasse miljø) 8

9 Kommunikations- og interaktionsfærdigheder 1. Fysisk kommunikation og interaktion (gestikulere, anvende øjenkontakt, nærme sig, indtage kropspositioner, kontakt, se interesseret ud) 2. Sprog (tilpasse sprog, tilpasse tale) 3. Sociale kontakter (etablere kontakt, bibeholde kontakt, tilpasse væremåde, samarbejde) 4. Informationsudbytte (spørge, forklare/meddele andre) 9

10 Scoring af præstation (scoringsskala) 4 - Kompetent udførelse: Scoring en 4 indikerer at klintens udførelse af arbejdsopgaven er kompetent, dvs. a) effektivt, b) hensigtsmæssigt samt c) giver et acceptabelt resultat. 3 - Usikker udførelse: Scoring en 3 indikerer at udførelsen af arbejdsopgaven ikke er helt kompetent med hensyn til nogen/nogle af parametrene a - c, men parametrene er ikke tydeligt begrænset. Sædvanligvis har terapeuten en vag fornemmelse af at udførelsen er reduceret. 2 - Begrænset udførelse: Scoringsværdi 2 indikerer at udførelsen af opgaven er a) ineffektivt, b) uhensigtsmæssigt og/eller c) giver et uacceptabelt resultat. Nogen/nogle (1 2) af parametrene er tydeligt begrænsede. 1 - Inkompetent udførelse: Scoringsværdi 1 indikerer at klienten udfører opgaven a) ineffektivt, b) ikke hensigtsmæssigt samt c) med et uacceptabelt resultat. Vanskelighederne er betydelige og samtlige parametre a c er tydeligt begrænsede. SI (savner information) og EA (Ej aktuelt): Hvis færdigheden ikke bedømmes i den valgte arbejdsopgave scores denne med alternativerne Savner information (SI) eller Ikke aktuelt (EA). 10

11 Scoring af præstation 4 punkt skala og ikke en 5 punkt skala. Savnes information scores SI. Er terapeuten i tvivl om en scoring, vælges den laveste. Scoringen skal ikke lægges sammen til en sum, kan ikke bruges til at sammenligne med andre osv. Scoring på 4 punktskala kan overføres til en grafisk oversigt. Obs. ikke at tegne linje til SI/EA. 11

12 Assessment of Work Characteristics AWC

13 Assessment of Work Characteristics AWC er en arbejdskrav analyse AWC bedømmer aktiviteten og ikke individet Redskabet er ikke opgave- eller kontekst afhængigt Undersøgelsen kan foregå på arbejdspladsen, i tilpassede omgivelser eller træningsmiljøer Udviklet ud fra AWP Terapeuten har viden om AWP Færdighedsbegreberne er identiske med AWP, så de supplerer hinanden, men AWC har et andet fokus 13

14 Dataindsamling 1. Observerer en person, der udfører en arbejdsopgave i det aktuelle arbejdsmiljø 2. Hvis ikke det er muligt, udfører terapeuten selv arbejdsopgaven 3. Hvis ovenstående ikke er muligt, kan terapeuten forestille sig udførelsen af arbejdsopgaven, og ud fra dette vurdere de krav, der placeres på individet. Alternativ 1 er at foretrække frem for 2 og 3. 14

15 Anvendelse af AWC 1.1 At beskrive en arbejdsopgaves karakteristika ud fra, hvilke færdigheder en arbejdsopgave stiller krav til, for at individer kan udføre arbejdsopgaven effektivt og hensigtsmæssigt. Motoriske færdigheder AWC arbejdskrav analyse Proces færdigheder Kommunikationsog interaktions færdigheder 15

16 Motoriske færdigheder 1. Kropsposition (stabilisere, indtage en position) 2. Bevægelighed (gå, strække, bøje) 3. Koordination (koordinere, manipulere) 4. Styrke (gribe, tilpasse muskelstyrke/hastighed/ bevægelsesomfang) 5. Fysisk energi (udholdenhed, opretholde tempo) 16

17 Procesfærdigheder 1. Psykisk energi (udholdenhed, koncentration, opretholde opmærksomhed) 2. Viden (vælge, anvende, efterspørge information, færdiggøre) 3. Tidsorganisation (initiere, fortsætte, udføre i rette rækkefølge, afslutte) 4. Planlægge /forberede arbejdssituationen (planlægge, ordne, sætte i stand, gøre i orden) 5. Tilpasning (notere/reagere, tilpasse væremåde, tilpasse miljø) 17

18 Kommunikations- og interaktionsfærdigheder 1. Fysisk kommunikation og interaktion (gestikulere, anvende øjenkontakt, nærme sig, indtage kropspositioner, kontakt, se interesseret ud) 2. Sprog (tilpasse sprog, tilpasse tale) 3. Sociale kontakter (etablere kontakt, bibeholde kontakt, tilpasse væremåde, samarbejde) 4. Informationsudbytte (spørge, forklare/meddele andre) 18

19 Bedømmelsesskalaen Bygger på, at en arbejdsopgave karakteristika skal beskrives ud fra de krav der stilles til forskellige færdigheder hos individet, for at en arbejdsopgave kan udføres hensigtsmæssigt og effektivt. Hvad er normalt? Krav til en arbejdsopgave, kan opleves meget forskelligt af to personer. 19

20 Hvor ofte stiller arbejdsopgaven krav om en vis færdighed? Hvor ofte stilles der krav om at koordinere kropsbevægelser i forhold til hinanden og i relation til omgivelserne? Hvor ofte stilles der krav om at igangsætte, fortsætte, afslutte og udføre arbejdet i en logisk rækkefølge? Hvor ofte stilles der krav om at opnå kontakt og social samhørighed med andre personer? 20

21 Scoring af AWC Forekommer altid: Der stilles konstant krav til denne færdighed for at kunne udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 3 Forekommer hyppigt: Der stilles ofte krav til denne færdighed for at kunne udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 2 Forekommer sporadisk: Der stilles lejlighedsvis krav til denne færdighed for at kunne udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. 1 Forekommer aldrig: I intet tilfælde stilles der krav til denne færdighed for at kunne udføre arbejdsopgaven hensigtsmæssigt og effektivt. EB: Ej bedømt Hvis færdigheden ikke bedømmes i den valgte arbejdsopgave scores denne med EB (ej bedømt). 21

22 Vurdering ved AWC 1.1. Beskrivelse af færdigheder Vurdering Vurderingen, med sammenfattende kommentarer, scoring og evt. grafisk oversigt 22

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere