Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv"

Transkript

1 Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012

2 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes 26 ledere fra handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet i Vejle og Slagelse Kommuner. De skal på kursus i relationel etik med konsulentfirmaet Gitte Haslebo & Partnere. Kurset er et led i et større projekt, som skal styrke samarbejdet og tilliden blandt ledere og medarbejdere på tværs af den kommunale organisation. Presset på de kommunale budgetter bringer nye ledelsesmæssige udfordringer. Projektet skal derfor ruste lederne til moderne velfærdsledelse, hvor effektiv udnyttelse og udvikling af de ansattes fagligheder og talenter er i fokus. Kurset Relationel etik Konsulentfirmaet Gitte Haslebo og Partnere har udviklet et kursus i relationel etik, som sætter skarpt på, hvordan lederen kan bidrage og involvere de ansatte til tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladsen. Både ledere og medarbejdere har nemlig et fælles ansvar for at skabe et godt arbejdsfællesskab og til at yde kompetente bidrag til arbejdspladsens resultater. Afsættet for kurset er socialkonstruktinisme og narrativisme. En erkendelsesteoretisk retning, der ser vores virkelighed som noget, der bliver skabt i vores forestilling og vores fortællinger om hinanden og om organisationen. Gitte Haslebo byder lederne velkomne og introducerer til dagens program. Centerlederne Mette Winther og Pedro Michael forsøger ihærdigt at rette et banner ud med projektets titel. Deres bestræbelser vækker stor jubel og humør blandt de øvrige ledere. En god begyndelse på et spændende kursus har taget sin form. Et særligt vigtigt tema i uddannelsen er, hvordan vi behandler hinanden som kollegaer i organisationen. Hvis vores fortællinger om hinanden er kørt fast i en forestilling om Dem og os, er vilkårene for et godt og frugtbart samarbejde temmelig ringe. 2

3 I et hjørne står en lille gruppe ledere, og taler om effekten af de fortællinger, som de sætter i søen i organisationen. En af lederne er overrasket over, hvor lidt der skal til, før en fortælling misforstås. Budskabet og fortællingen skal derfor nøje overvejes, inden den sendes ud i organisationen. Undervisningslokalet syder af engagement og aktiv deltagelse i uddannelsens mange debatter. Der skal være overensstemmelse mellem hensigten og lederens fortællinger, adfærd og sproglige handlinger. Når en leder fx ønsker at skabe et godt samarbejdsklima, hvor entusiasme, innovation og kvalitet står øverst på dagsordenen, nytter det ikke noget, at udvise en ledelsesadfærd, der motiverer til det modsatte. Tværtimod er lederne nødt til at tale respektfuld om de andre for at vise vejen for et godt arbejdsfællesskab. De videre skridt Kursets første del i relationel etik er afsluttet. Lederne har fået fyldt deres bagage op med en masse viden og nye begreber. Nu handler det om at få afprøvet og omsat teorierne til den daglige ledelsespraksis. Kursets anden del skal afvikles i januar Og her bliver det spændende at høre, hvad de enkelte ledere har erfaret i den praktiske brug af deres nyerhvervede viden. Videnscenter for Velfærdsledelse har tildelt Slagelse og Vejle Kommuner 1,3 mio. kr. til et udviklingsprojekt, som skal styrke samarbejdet mellem myndighedsrådgivere, personalet i de enkelte tilbud og borgerne. Projekt Styrket samarbejde mellem borgeren, myndighed og udførende virksomheder på det specialiserede socialområde er opdelt i tre spor. Spor 1 handler om at skabe et stærkt samarbejde. Spor 2 indeholder en lederuddannelse i relationel etik. Spor 3 handler om etablering af et Etisk Dialogforum. Yderligere information om projektet fås ved henvendelse til: Pædagogisk kons. Lotte Mikkelsen Telefon Udviklingskonsulent Lisbeth Broberg Telefon Konsulent Gert Rosenkvist gennemgår resultaterne af kursets opgaveløsning, mens lederne opmærksomt lytter på. 3

4 Det man kan snakke om, kan man gøre noget ved - Moderne velfærdsledelse i dagligdagen Hvad stiller et styrket BUM-samarbejde af krav til dig som leder? Jørgen Rasmussen: - Først og fremmest at jeg klart og tydeligt får kommunikeret essensen af BUM-samarbejdet ud i min egen organisation. Det er vigtigt, at vi får talt om nogle af de forforståelser, som kan være i organisationen i forhold til at samarbejde med en myndighed. Dorte Andreasen: - For mig handler det om at være tydelig i min kommunikation, og så skal jeg være brobygger i forhold til at skabe dialog og samarbejde. Det gør jeg ved at skabe forståelse og gennemsigtighed i forhold til, hvorfor vi gør, som vi gør. Hvordan har du arbejdet med at styrke samarbejdet til myndighed Vejle Kommune arbejdes der hos både myndighed og drift med det fælles mål for øje at styrke BUM-samarbejdet og skabe et stærkt arbejdsfællesskab på tværs. Dette stiller særlige krav til lederne, som skal være brobyggere i forhold til at skabe samarbejde. To ledere Jørgen Rasmussen, centerleder på Udviklingscenter Møllegaarden, og Dorte Andresen, teamleder i socialpædagogisk team i myndighedsafdelingen er derfor sat stævne for at svare på, hvordan de på baggrund af projektet arbejder med BUM i dagligdagen? Og hvad har det styrkede samarbejde betydet for deres samarbejde imellem og internt i egen organisation? I Jørgen Rasmussen: - Jeg har gennemgået et etikforløb og deltaget i et ledelsesseminar om ledelse og BUM i et etisk perspektiv. Det har betydet, at jeg dels har haft mulighed for at lære myndighed bedre at kende på det sociale plan, men også fået opbygget en fælles referenceramme med afsæt i det etiske. Denne ramme kombineret med løbende dialog om, hvad der er bedst for borgeren har været rigtig god. Vi har også mødtes med myndighed et par gange udover de traditionelle statusmøder. Her har vi talt om, hvordan det går, hvad vi udfordres af, og hvad vi forventer af hinanden. Det giver en tryghed for alle parter i det fortsatte arbejde. 4

5 Dorte Andreasen: - Vi har løbende fokus på, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi kan styrke vores samarbejde. I socialpædagogisk team har vi nu tilrettelagt arbejdet, så der er så få sagsbehandlere for alle borgerne på Møllegården. Det giver et godt kendskab til hinanden og hinandens muligheder. Samtidig er det lettere at navigere for medarbejdere, og det styrker samarbejdsrelationerne. Herudover har vi målrettet arbejdet med at kvalificere udredningen af borgernes funktionsniveau og at opstille målbare mål i handleplanerne. Vi har også en løbende dialog om, hvordan vi kan kvalificere vores samarbejde, og hvordan vi i fællesskab kan løse de udfordringer, der kommer ud fra devisen om, at det man kan snakke om, kan man gøre noget ved. Har du eksempler på, hvordan du i højere grad inddrager Myndighed/Udfører? Jørgen Rasmussen: - Dialogen mellem os er intensiveret. Fx oplever jeg positiv feedback, hvis jeg spørger ind til en ny sag, og lydhørhed, hvis jeg kan bidrage med betragtninger i forhold til opgaveløsningen af en ny sag. Konkret har det resulteret i, at vi har fundet en løsning for en borger, som ellers ville have været svær at placere. Nu har alle parter en positiv forventning til denne sag, og alle omkring den pågældende borger - også familie og aktuelt tilbud - bakker flot om den nye løsning. Dorte Andreasen: - Der i dag en tættere kontakt mellem myndighed og udfører på andre områder end de traditionelle opfølgningsmøder. Og så arbejder vi meget med, at vi skal huske at spørge, hvis der er noget, som undrer os hos hinanden. Det styrker samarbejdet, øger tilliden til hinanden og kvalificerer vores arbejde til gavn for borgerne. Hvad betyder det styrkede BUMsamarbejde for din organisation? Jørgen Rasmussen: - Både medarbejdere og ledere oplever, at der en øget dialog og anerkendelse af hinandens arbejdsindsats. Det er i det hele taget blevet mere naturligt, at myndighed og udfører kontakter hinanden, også inden sagerne bliver komplekse. Dorte Andreasen: - Medarbejderne i mit team oplever den øgede og tætte dialog som positiv. Det giver en god mulighed for at kvalificere vores arbejde, da vi kan vende faglige spørgsmål. Jeg tænker også, at både medarbejdere i myndighed og medarbejderne på Møllegården er meget bevidste om deres opgaver og roller, og at det dermed er lettere for os at sætte fælles mål op. Hvad betyder det styrkede BUMsamarbejde for borgeren? Jørgen Rasmussen: - Det styrkede BUMsamarbejde er i sidste ende med til at give borgeren en oplevelse af bedre sammenhæng mellem den ydelse, som borgeren får tildelt og den ydelse, som praktiseres. Herudover vil ændringer i støtten også i højere grad kunne få en grad af dynamik, når vi 5

6 taler, om de borgere som har særligt komplekse behov, som kan være særligt krævende i perioder og mindre krævende i andre perioder. Jørgen Rasmussen, Dorte Andreasen og socialchef Mette Heidemann alle tre fra Vejle Kommune deltog på KL s ledertræf den 4. september, hvor de fortalte om, hvordan de konkret arbejder med det styrkede BUM-samarbejde, og hvad man som leder skal have fokus på i denne forbindelse. 6

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DELTAGELSESFORMULAR - INNOVATIONSPRISERNE Den 15. juni 2012 Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274 Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere