Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske medarbejdere i virksomheden"

Transkript

1 Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog

2 Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 - Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft 1.1 Hvor findes den udenlandske arbejdskraft 1.2 Hvilket sprog bruger vi med den nye medarbejder 1.3 Mentorordninger 2 - Overvejelser når man har udenlandske medarbejdere 2.1 Vigtige trin for bedre integration 2.2 Gode råd om personalepolitik 3 - Lovgivning og regler vedr. arbejde og ophold i Danmark 3.1 Vigtige regler om arbejdstilladelse 3.2 Brug af praktikanter 3.3 Arbejdsmarkedsforhold (de skrevne regler) 3.4 Regler om sociale ydelser, arbejdsløshedsforsikring og pension 4 - Papirarbejdet vedr. ansættelseskontrakten 4.2 Virksomhedens forpligtelser 4.3 Skat 4.4 Arbejdsløshedsforsikring og a-kasse 4.5 Registrering 5 - Yderligere hjælp til din nye medarbejder 5.1 God introduktion og udarbejdelse af velkomstfolder 5.2 Bolig 5.3 Offentlig sygesikring i Danmark 5.4 Køretøj registrering af udenlandsk bil / kørekort 5.5 Det danske sprog og dansk undervisning 5.6 Husk familien! 6 - Mentorordning praktiske værktøjer 6.1 Om brug af mentorer 6.2 Gode råd til at komme godt i gang 6.3 Hvad er mentorens rolle? 6.4 Hvad er en mentors typiske opgaver? 6.5 Værktøj til mentoren 6.6 Huskeliste til en god introduktion 6.7 Hvornår kan en virksomhed få tilskud? 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 7. Kommunikation og Sprog 7.1 Kommunikation på en multikulturel virksomhed 7.2 Sproget 7.3 Gode råd om effektiv kommunikation 8. Kulturmødet 8.1 Hvad er kulturmødet? 8.2 Hvad er kultur? 8.3 Hvad er Danmark, og hvem er danskerne? 8.4 Vores sprog 8.5 Hvordan er danskere? 8.6 Udlændinge i mødet med den danske kultur 8.7 De uskrevne regler på arbejdsmarkedet 8.8 Gode råd 9. Konflikter på arbejdspladsen 9.1 Konfliktskyhed 9.2 Konflikttyper 9.3 Forebyggelse 10 - Kildeangivelser Links 4

5 INDLEDNING Indledning Udenlandsk arbejdskraft er i dag en uundgåelig del af det danske arbejdsmarked, og vil fortsætte med at være det. Arbejdstagere fra udlandet kommer til Danmark, og nogle virksomheder er nødt til rekruttere fra udlandet for at få den nødvendige arbejdskraft. Dette medfører en større etnisk variation på arbejdspladserne, men også større behov for at håndtere integration af denne gruppe medarbejdere rigtigt. Denne håndbog er et forsøg på at hjælpe virksomheder med integration af deres udenlandske medarbejdere, eller give nogle praktiske redskaber til dem, som overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere. Håndbogen er skrevet med tanke på ledere eller mellemledere i virksomheder, og er udviklet i forbindelse med indsatsen Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland. Håndbogen er blevet udviklet med støtte fra Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond. Håndbogen præsenterer praktiske redskaber knyttet til integration af udenlandske medarbejdere i virksomheden, men også i samfundet generelt. Manualen giver ikke svar på alt. Til gengæld finder du undervejs i teksten henvisninger til hjemmesider, hvor myndigheder og andre fortæller mere og giver dig hjælp til at komme videre. Virksomhedsmanualen er en håndbog, du kan slå op i, når du har behov for at vide noget om et bestemt emne. Men du kan også vælge at læse håndbogen fra ende til anden. Du kan finde rundt i bogen ved at bruge indholdsfortegnelsen. Sektion 1-2 af bogen præsenterer overvejelser før og efter ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Sektion 3-5 er meget konkrete og koncentrerer sig om regler og papirarbejdet omkring selve ansættelsen samt opholdet i Danmark. Der sker løbende ændringer af love og regler. Derfor er de ikke gengivet i deres fulde ordlyd, men blot beskrevet i generelle vendinger eller med henvisning til nyttige links. Sektion 6 giver praktiske oplysninger til dig som gerne vil anvende en mentorordning til de nye ansatte. Sektion 7-9 beskæftiger sig med aspekter ved kommunikation, kultur og konflikter på arbejdspladsen, når man har udenlandske medarbejdere. 5

6 INDLEDNING 6

7 1 - OVERVEJELSER 1 - Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Danske virksomheder har forskellige grunde til at overveje ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Uanset om man har lidt erfaring med det, eller man står i en hel ny situation, er det vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser. Det er ideelt at være forberedt på situationen, så det kan blive så god en oplevelse som muligt både for virksomheden og de kommende udenlandske medarbejdere. Hvorfor? Er vi enige? Kan vi gøre det? Hvordan? Først og fremmest bør man vurdere, hvad der er relevant i forhold til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Kun når man selv har fastslået grunden, formålet og forventningerne, kan man gå videre til de praktiske handlinger. Her er nogle generelle spørgsmål, man kan stille sig selv som virksomhedsleder, før man kommer i gang: Hvorfor vælger vi udenlandske medarbejdere, og hvad kan de tilføre virksomheden? Hvor lang ansættelsesperiode (fast ansættelse eller tidsbegrænset til specifikke opgaver)? Er der enighed internt i virksomheden om (behovet for og initiativet til) at rekruttere i udlandet? Har vi ressourcerne (både materielle og menneskelige) til at imødekomme de særlige behov, en udenlandsk medarbejder kan have? Har vi en profil, som den udenlandske medarbejder skal matche? Hvad er vores forventninger til den person, vi ansætter? Hvilket sprog bruger vi til at kommunikere med den nyankomne? Hvad kan vi tilbyde (mht. løn, oplæring, opkvalificering, bolig, registrering i Danmark, skat, pension, forsikringer, danskundervisning, m.m.)? Hvordan kommer vi i gang? Hvor finder vi de udenlandske medarbejdere? Hvem står for ansættelsen? Hvem står for integrationsrelaterede tiltag? Hvordan takler vi de kulturelle forskelle? Hvad kan konsekvenserne være både hvis det lykkes og mislykkes? Hvilke tilbud har min kommune / mit lokalområde til internationale medarbejdere? Hvis vedkommende har en ægtefælle, er der så mulighed for at finde beskæftigelse til denne? 1-1

8 1 - OVERVEJELSER Det skal bemærkes, at svarene til alle overstående spørgsmål findes internt i virksomheden og varierer fra sted til sted. Derudover kan du finde inspiration i denne håndbog. Herunder findes der forslag til løsninger for nogle af de overvejelser, man kan have, før man beslutter sig for at rekruttere udenlandske medarbejdere. 1.1 Hvor findes den udenlandske arbejdskraft Det nemmeste vil være at prøve at finde ud af, om der er mulighed for at finde udenlandske arbejdssøgere som allerede befinder sig i Danmark. Muligvis har de allerede erfaring med det danske arbejdsmarked, etableret bopæl, sprogkundskaber og fået ordnet papirarbejdet. Dem finder man ved at opslå jobannoncer (gerne på engelsk) på de danske jobsøgningsportaler, som er rettet til denne målgruppe f.eks. Work in Denmark. En anden mulighed er at skaffe kontakt til udenlandske arbejdstagere i lokalområdet og spørge om formidling af kontakt til interesserede kandidater. De har normalt et stort netværk af udlændinge, som kan bruges. Sprogskolerne i regionen har også kursister, som er velkvalificerede og har lyst til at arbejde her, så dem kan du også kontakte og rekruttere fra. Ved brug af internationale vikar- og rekrutteringsbureauer, skal du være opmærksom på, at disse formidler de rette forventninger og ansættelsesvilkår til ansøgerne. Er du helt på bar bund, kan du kontakte rekrutteringsinstitutioner som f.eks. Work in Denmark. De kan enten hjælpe dig direkte eller sætte dig i forbindelse med en relevant samarbejdspartner i andre lande. 1.2 Hvilket sprog bruger vi med den nye medarbejder Det er vigtigt at tage stilling til sprog allerede fra starten. Hvilket sprog skal være kommunikationssproget? Skal den nye medarbejder lære dansk? Skal virksomheden have et fælles kommunikationssprog? Skal der anvendes tolk og i hvilke situationer vil det være hensigtsmæssigt at anvende tolk? Selvom de fleste danskere taler flere sprog, er det vigtigt for integrationen, både på arbejdspladen og i fritiden, at den udenlandske medarbejder får kendskab til det danske sprog. Det giver dem også mulighed for at forstå danskerne og den danske kultur. Husk, at det danske sprog ikke kan beherskes fra den ene dag til den anden! At lære dansk kræver tid, beslutsomhed og tålmodighed for både dig og dine medarbejdere. 1-2

9 1 - OVERVEJELSER Heldigvis er det nemt og billigt at finde gode undervisningstilbud i dansk som andetsprog for virksomhedens medarbejdere. Nyankomne udlændinge har ret til grundlæggende danskuddannelse på det kommunale sprogcenter i op til tre år. Desuden er det muligt at lære dansk som andet sprog på AMU eller VUC så vel som online. Læs mere om danskundervisning i kapitlerne: Yderligere hjælp til din nye medarbejder (Afsnit 5) og Kommunikation og sprog Afsnit 7). 1.3 Mentorordninger Mentorordninger er et effektivt redskab, når udenlandske medarbejdere skal have hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et mentorforløb i en virksomhed indebærer, at en medarbejder får ansvar for at bistå en ny kollega med faglig og/eller personlig sparring. En mentor er en ansat, som sikrer, at nye medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og falder til i det sociale fællesskab på virksomheden. Mentoren tilrettelægger i samarbejde med nærmeste leder f.eks. oplæringsforløbet, så den nye medarbejder hurtigt bliver sat ind i opgaverne og fungerer på lige fod med kollegerne. Faglige spørgsmål, kurser og sidemandsoplæring kan være andre opgaver for mentoren. Mentoren holder også snor i alt det, der på andre planer betyder noget for nye medarbejdere: Hvordan er kulturen her? Hvordan er omgangsformen? Og hvordan forholder man sig til lederne? En vigtig forudsætning for at mentorordning kommer til at fungere er, at der bliver afsat tid og sker en forventningsafstemning mellem leder, mentor og mentee. Et mentorforløb kan således tage noget arbejdstid. I nogle tilfælde yder jobcentret økonomisk refusion for de timer, som medarbejderen anslås at bruge på mentoropgaver. Desuden har kommunen mulighed for at yde støtte til uddannelse af mentoren. Læs mere om mentorordning, vejledning og kommunalt tilskud i Afsnit 6 Mentorordning. 1-3

10 2 - OVERVEJELSER 2 - Overvejelser når man har udenlandske medarbejdere At drive en mangfoldig virksomhed kan sammenlignes med at supplere sin hjerne med en ekstra kultur motor, som kører rundt i baghovedet på en. Den skal generere tanker om det nye internationale aspekt, virksomheden har fået den dag, de nye udenlandske medarbejdere træder ind af døren, den må helst ikke slukkes, så længe de er ansat, den bør ikke glemmes, men smøres med nye tanker og ideer. Gode tanker og grundige tilgange til integrationen gør forskellen mellem succes og fiasko, produktivitet og ineffektivitet, når man har ansat udenlandske medarbejdere. Der kan være forskellige grunde til, at en dansk virksomhed har ansat mennesker af forskellige nationaliteter og baggrunde. Disse kan for eksempel være: Følge erhvervsmæssige interesser eller samfundsudvikling. Ønsket om at imødekomme krav fra et internationalt marked eller bestemte kundegrupper. Udvikle nye produkter, serviceydelser eller udvide eksisterende markeder. Mangel på kvalificeret dansk arbejdskraft. Uanset grunden til de internationale ansættelser, oplever disse virksomheder ofte, hvor vigtigt det er at gøre en særlig indsats, så den udenlandske medarbejder kommer til at falde til på den danske arbejdsplads. Alt fra forskellige faglige handlinger og opgaveløsninger til evnen til at afkode selv almindelige dagligdags situationer kan være særlige udfordringer for dem. Husk at: En god integration af de udenlandske medarbejdere gør dem til tilfredse, loyale og meget produktive medarbejdere. De fleste af udlændingene er glade for arbejdsforholdene og levevilkårene i Danmark og motiverede for at blive integreret. Det er den motivation, der skal udnyttes. 2.1 Vigtige trin for bedre integration Der findes mere end én opskrift på succes i ledelse af en mangfoldigt sammensat virksomhed, og fælles for dem er, at der er nogle vigtige trin, man gerne skal have med på vejen dertil. 1. Forstå din virksomhedskultur og sørg for, at den bliver formidlet til den nye medarbejder. Først og fremmest er det vigtigt, at man er klar over og kan definere sin virksomheds egen 2-4

11 2 - OVERVEJELSER kultur, og at man har god forståelse for, hvordan integrationsprocessen fungerer. Her er en række spørgsmål, der kan hjælpe ledere med forståelse af mangfoldighed i en virksomhed. Hvad er det egentlig, der kendetegner os som virksomhed? Hvilke rutiner har vi? Hvordan er omgangstonen? Har vi vejledninger i forhold til arbejdsopgaverne? Hvordan ser vi os selv som dansk virksomhed? Hvordan ser andre os? På hvilken måde gør de nye medarbejdere en forskel på, hvem vi er som virksomhed? Hvilke detaljer har ændret sig i vores daglige arbejdsliv, siden de nye medarbejderes ankomst? Er ansættelsen af udenlandske medarbejdere en succes? Hvad er gået godt, og hvad skal der arbejdes mere på i fremtiden? Tegn på at det er en succes: Arbejdsopgaverne løses på en hurtig, effektiv og kreativ måde. Der er en god, afslappet stemning på arbejdspladsen. Alle medarbejdere kommunikerer godt sammen. Stigning i produktion / kundeantal / omsætning. Lavt fravær / sygemelding. Man fornemmer en høj grad af medarbejdertilfredshed. Trives de udenlandske medarbejdere? Hvordan har de andre medarbejdere haft det? Hvor mange ressourcer har vi brugt på at indsluse og oplære dem? Hvor mange flere ressourcer har vi til rådighed til dette? Har vi etableret en mentorordning? Hvis ja, hvordan har det fungeret indtil videre? Kan den forbedres? Hvis nej, er det relevant at prøve at implementere en? 2. Forstå dine udenlandske medarbejderes kultur Forsøg at finde information om dine nye medarbejderes kultur. Det vil både give dig mulighed for at forstå dem og give jer noget fælles at snakke om. Vis respekt og interesse for din nye medarbejder. En gensidig kulturforståelse på arbejdspladsen fungerer mest effektivt. Stol ikke kun på din almene viden eller personlig erfaring. Undgå generalisering. Ligesom alle danskerne ikke er som dig, er alle spanierne heller ikke ens. 3. Tilpas dine forventninger til din udenlandske medarbejder Som leder har man forventninger om, hvordan arbejdsopgaverne fuldføres, hvor lang tid tilpasningsprocessen skal vare, hvordan kommunikationen fungerer med ledelsen og de andre medarbejdere, m.m. 2-5

12 2 - OVERVEJELSER Står man i en situation, hvor en eller flere af disse forventninger ikke er opfyldt, er det en god idé, at man begynder at træffe beslutninger om, hvad der skal til for at ændre på det. Husk at integrationsprocessen kræver tålmodighed, udholdenhed og forståelse. Der er altid en god ide at starte med at indstille sine forventninger til det enkelte individ. Prøv at forstå ham/hende, og få ham/hende til at forstå dig og dine krav. Som leder skal du tænke på, at integrationen på det danske arbejdsmarked betyder en stor omvæltning for den enkelte udenlandske medarbejder og er en proces, som kræver følelsesmæssige anstrengelser. Der opleves ofte stress og angst for det ukendte, og du får mest ud af at hjælpe de nye medarbejdere på vej. Tegn på at det ikke er en succes: Splittelse og lav moral: Konflikter mellem grupper der fører til lav produktivitet. Dårlig kommunikation, misforståelser, uenighed og ineffektivitet som har effekt på hele organisationen. Høj medarbejderudskiftning. Svagere kundebase: Kundepotentialet mindskes. 4. Sæt ord på tingene De udfordringer, man oftest møder på arbejdspladser med udenlandske medarbejdere, er kommunikationsproblemer. Dette skyldes først og fremmest den ansattes manglende danske sprogkundskaber eller det sprog, som er valgt som fælles kommunikationssprog på arbejdspladsen. Tjek at du har forstået Tjek at du blev forstået Forklar mere end én gang Kommunikationen er i mange tilfælde væsentligt langsommere end sædvanligt. Væsentlige misforståelser kan forekomme på grund af oversættelsesproblemer eller forskellige fortolkninger af den samme information. Kulturmotoren som blev nævnt i starten af kapitlet må gerne udsende påmindelser om, at mennesker ser, fortolker og reagerer forskelligt i forskellige sammenhænge. Husk altid at medarbejdere fra forskellige kulturer ikke ser tingene på samme måde, som danskere gør. Et socialt arrangement vil give medarbejderne lejlighed til at lære hinanden bedre at kende. De nye kolleger skal ikke føles som en trussel. Som leder eller dansk kollega behøver man ikke vide på forhånd, hvordan andre ser på tingene. Man skal spørge om det, man ikke ved. Man får ikke svar ud af at tie. 2-6

13 2 - OVERVEJELSER Vær åben, forklar dine handlinger og spørg ind til begrundelsen for dine medarbejderes handlinger. Svarene kan hjælpe jer begge. Læs mere om effektiv kommunikation i adsnit 7 Kommunikation og sprog. 5. Få støtte fra og til alle medarbejderne Integrationen er en langvarig proces, som starter før ansættelsen og ikke udløber efter en bestemt periode. I det hele taget slutter den først, når de nye ansatte er faldet til i virksomheden, når de fungerer fuldstændig som deres danske kollegaer, når de ikke føler sig fremmede i forskellige jobsituationer, og når kollegaerne ikke ser dem som fremmede i de samme situationer. Hvor lang, denne proces er, afhænger primært af hvert individs tilpasningsevne, men også af omfanget af hjælp og støtte man får undervejs. Jo flere medarbejdere, der gør en særlig indsats for at integrere de udenlandske medarbejdere, og jo større engagement der lægges i denne indsats, desto hurtigere forekommer integrationen. Det er vigtigt at huske, at integrationsprocessen ikke kun gælder de udenlandske medarbejdere, men hele organisationen. Alle medarbejderes accept og støtte er afgørende for, at integrationen lykkes. Det er ikke kun lederens eller mentorens ansvar at beskæftige sig med de nye ansatte. 6. Grib fat i konflikterne Det er nemmere at forebygge end at løse konflikter. Opstår der vanskelige situationer eller konflikter, skal de håndteres hurtigt. Der er selvfølgelig misforståelser, der løser sig selv med tiden, men det er ikke altid en god idé at vente på, at løsninger kommer af sig selv. Du kan læse mere om konflikter på arbejdspladsen og konfliktløsningsstrategier i afsnit 9 Konflikter på arbejdspladsen. 2.2 Gode råd om personalepolitik Anvend andre virksomheders gode erfaringer (kontakt evt. dit lokale erhvervsråd). En leder bliver bedømt på sine handlinger ikke på sine intentioner. Så tingene behøver ikke stå på guldrandet papir. Lav et enkelt og overskueligt dokument, der forklarer jeres mål og plan med mangfoldighed. Det er vigtigt, at dokumentet afspejler holdningen hos så mange kolleger som muligt. Tag hensyn til medarbejdernes forskellighed, når I tilrettelægger kurser, fester og andre fælles arrangementer. Det er ikke kun de udenlandske medarbejdere, der skal integreres. Alle medarbejdere har brug for løbende støtte gennem processen 2-7

14 2 - OVERVEJELSER For lidt større virksomheder Sæt klare mål for indsatsen. Hvordan måler I jeres succes, og hvornår vil I se resultater. Sæt konkrete initiativer i gang, der kan hjælpe med at nå målsætningen og opstil en tidsplan for, hvornår målene skal nås. Udnævn én eller flere ansvarlige, der kan hjælpe med at holde fast på de indgåede aftaler. Undersøg om kommunen, relevante ministerier eller andre partnere kan bidrage med ressourcer til jeres mangfoldighedsproces. Undersøg, om I kan deltage i eksisterende mangfoldighedstiltag i brancheregi, via lokale initiativer el.lign. Hold medarbejderne orienteret om udviklingen. Hvis planlægningen virker alt for uoverskuelig, kan man også bare kaste sig ud i det og lære undervejs. (Kilde: 2-8

15 3 - LOVGIVNING 3 - Lovgivning og regler vedr. arbejde og ophold i Danmark Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholdsog arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer. 3.1 Vigtige regler om arbejdstilladelse EU /EØS lande, Norden og Schweiz Alle EU-borgere har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Borgere fra EU-lande skal søge om registreringsbevis hos statsforvaltningen senest tre måneder efter, at de er kommet til Danmark. EU-borgere, som rejser til Danmark for at søge job, skal kunne forsørge sig selv. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan vedkommende udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel. Hvis udlændingen allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver han/hun ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Det danske bureaukrati omkring registrering og arbejdstilladelse kan lægge beslag på medarbejderens energi og opmærksomhed i første omgang. Det er tid, som den nye medarbejder kunne bruge på sit job i virksomheden. Derfor hjælper mange virksomheder deres nye medarbejdere med papirarbejdet. Ikke - EU lande Borgere fra ikke - EU/ EØS og Nordiske lande skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til arbejdstagere fra disse lande i overensstemmelse med forskellige ordninger som f.eks. regulerede professioner på positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen, arbejdsmarkedstilknytning eller hvis væsentlige beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn i øvrigt taler for det. Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer uddannet inden for et af disse erhverv har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. 3-9

16 3 - LOVGIVNING Beløbsordningen betyder, at udlændinge, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Læs mere på Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. 3.2 Brug af praktikanter Praktikanter kan arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode for at uddanne sig. Det kan være en god måde for dem at lære de danske arbejdsmarkedsforhold at kende, men også en mulighed for de danske arbejdsgivere at lære potentielle udenlandske arbejdstagere at kende. Når man ansætter praktikanter fra udlandet er der særlige ansættelsesvilkår: Praktikanterne skal være mellem 18 til 29 år og have særlige uddannelsesmæssige grunde til et praktikophold her i landet dvs. at praktikopholdet har en naturlig tilknytning til en uddannelse, som ansøgeren er i gang med eller har afsluttet. Der kan gives opholdstilladelse som praktikant i 18 måneder. Hvis der indgår et skoleforløb i praktikopholdet, kan der gives opholdstilladelse i yderligere 6 måneder. Yderlige oplysninger og hjælp med at anskaffe udenlandske praktikanter kan fås fra Work in Denmark www. workindenmark.dk 3.3 Arbejdsmarkedsforhold (de skrevne regler) Den danske arbejdsmarkedsmodel indebærer, at der er særlige forhold og regler, man skal være opmærksom på, hvis man har udenlandske medarbejdere. Udenlandske borgere kender som regel ikke til de forhold og regler, der gælder på det danske arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren påtager sig at informere dem, så misforståelser undgås og et godt samarbejde mellem danske og udenlandske arbejdstagere fremmes. Læs mere på Herunder findes nogle punkter, der er hensigtsmæssige at give information om i forhold til de danske arbejdsmarkedsforhold. Ikke alle udenlandske arbejdstagere ved at: 3-10

17 3 - LOVGIVNING Løn i Danmark er sammensat efter den overenskomst, arbejdstageren er omfattet af eller individuelle Husk at forklare om: samtaler. De skal forklares om grundløn, Løn bonus, tillæg m.m. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er fastsat i overenskomsten. Normalt er den 37 timer. Arbejdstiden må ikke overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden skal stå i ansættelseskontrakten. Det gælder også, hvis der ikke er overenskomst på arbejdspladsen. Deltid / Overtid Pauser Helligdage Ferie I nogle overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen. Det betyder, at din medarbejder selv skal betale sine pauser. Forklar dette! Feriepenge Opsigelse Fagforeninger Arbejde ud over den ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid. Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. Der kan desuden være regler for afspadsering, som udenlandske arbejdstagere ikke kender til. Søgnehelligdagsbetaling er en erstatning for tabt løn, hvis en helligdag falder på en hverdag. Din medarbejder har ret til 25 dages ferie om året (5 uger). Medarbejderen har ret til 3 ugers sammenhængende ferie, mens resten af ferien kan placeres hele året. Tag hensyn til at nogle arbejdere gerne vil tilbringe julen f.eks. i hjemlandet eller har særlige behov i forhold til planlægning af ferie. Få en snak om det allerede under samtalen og vær fleksibel, medmindre din virksomhed har ferielukket, eller der er andre forhold, man skal tage hensyn til. Hvis din medarbejder fratræder sin stilling, skal du som arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse på en feriekonto. Feriegodtgørelsen svarer til 12,5 % af din medarbejders løn indtil fratrædelsen. Du eller din medarbejder kan meddele, at du/i ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Hvis der er en overenskomst på arbejdspladsen, er der også regler for varslet på opsigelsen både fra din og medarbejderens side. Hvis én af parterne ikke overholder overenskomsten, risikerer denne part at skulle betale en bod, som parterne enten selv forhandler sig frem til, eller som Arbejdsretten pålægger én af parterne. Medlemskab af en fagforening er et grundlæggende træk ved den danske arbejdsmarkedsmodel (ca. 75 % af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening). 3-11

18 3 - LOVGIVNING 3.4 Regler om sociale ydelser, arbejdsløshedsforsikring og pension Når en person er under dansk social sikringslovgivning skal vedkommende opfylde samme betingelser som danske borgere for at modtage ydelser. Eksempler på sikringsordninger er: Arbejdsskadeforsikring, syge/ barseldagpenge, sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring og social pension. Med hensyn til arbejdsløshedsforsikringen skal de udenlandske arbejdstagere informeres om, at det er frivilligt at være forsikret i Danmark. Vær opmærksom på at der kan være en tidsfrist for, hvornår den udenlandske medarbejder skal tilmeldes en a-kasse. Vælger man at blive forsikret, skal man selv søge om optagelse i en arbejdsløshedskasse (Akasse). Ansøgningen skal være skriftlig, og man Find yderligere oplysninger om sociale yderlser, arbejdsløshedsforsikring og pension på kan blive optaget, når man er i beskæftigelse i Danmark. Forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra andre EU-lande kan medregnes. Visse betingelser skal opfyldes, før man kan få dagpenge. I Danmark skelner man mellem to overordnede pensionstyper: Sociale pensioner (udbetalt af staten). Supplerende pensioner (betalt af arbejdsgiver og lønmodtager i fællesskab). Ved jobskifte til udlandet kan man vælge at få sine indbetalinger til en supplerende pension udbetalt. Vælger man dette, skal man betale skat af det man får udbetalt. Udover disse faste skrevne regler om det danske arbejdsmarked, er det også vigtigt, at man er opmærksom på og informerer om de uskrevne regler i virksomheden. Læs mere om de uskrevne regler i afsnit 8 Kulturmødet. 3-12

19 4 - PAPIRARBEJDET 4 - Ansættelseskontrakten Når du har besluttet dig for at ansætte en udenlandsk medarbejder kan det være relevant at orientere dig om følgende forhold. Ifølge ansættelsesbevisloven har lønmodtagere i Danmark krav på en ansættelseskontrakt, hvis: Læs om Translatørforeningen på Ansættelsesforholdet varer mindst en måned. Arbejdstiden overstiger mere end eller 8 timer om ugen i gennemsnit. Kontrakten kan være på dansk, engelsk eller et andet sprog. Når en udenlandsk medarbejder bliver ansat på en dansk virksomhed, er det en god idé at få ansættelseskontrakten oversat til et sprog arbejdstageren er fortrolig med, så der ikke opstår misforståelser eller tvivl om, hvad der står i kontrakten. Dette er ikke et krav, men kan være en hjælp for både dig og din nye medarbejder. Du kan eventuelt få oversat kontrakten ved at kontakte Translatørforeningen eller andre lokale oversættelsesvirksomheder. Kontraktens indhold Ansættelseskontrakten skal som udgangspunkt indeholde oplysninger om følgende: Medarbejderens navn og adresse. Arbejdsgiverens navn og adresse. Adressen på arbejdspladsen. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens stillingsbetegnelse, titel, rang eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Forventet varighed af ansættelsen. Ferie beskriv hvorvidt ansættelsen er med betalt ferie. Opsigelsesregler arbejdsgiverens og arbejdstagerens opsigelsesvarsler. Løn, tillæg og andre former for løn som f.eks. pension. Hvornår lønudbetaling finder sted. Arbejdstid bestemmelse om normal daglig eller ugentlig arbejdstid. Overarbejde bestemmelse om din medarbejder har pligt til at tage overarbejde, og hvor meget overarbejde han/hun har pligt til at tage samt afviklingen af dette overarbejde. Angivelse af evt. kollektive overenskomster, som regulerer ansættelsesforholdet samt overenskomsternes parter. Specielle forudsætninger og forhold for ansættelse skal fremgå direkte af ansættelseskontrakten for senere at kunne påberåbes. 4-1

20 4 - PAPIRARBEJDET Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende: Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden. Stillingtagen til situationer ved længerevarende sygdom. Stillingtagen til, hvorvidt arbejdstageren må have bibeskæftigelse. Kunde- eller konkurrenceklausul, når der er tale om en arbejdstager i en betroet stilling. Individuelle bestemmelser om rettigheder/forpligtelser i det konkrete ansættelsesforhold. 4.2 Virksomhedens forpligtelser Din medarbejder er omfattet af lovgivningen om social sikring i Danmark, og virksomheden har derfor samme forpligtelser over for den udenlandske medarbejder som over for sine danske medarbejdere. Virksomheden skal: Tegne arbejdsskadeforsikring for medarbejderen. Kontakt Pensionsstyrelsen for yderligere oplysninger om Yde dagpenge til medarbejderen i forbindelse virksomheders forpligtelser med sygdom og barsel. vedr. social sikring Betale ATP. Anmelde ulykkestilfælde til forsikringsselskabet. Betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for følgerne af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme. Midlertidigt ophold Hvis der er tale om et kort, midlertidigt ophold i Danmark, som f.eks. sæsonarbejde, kan den udenlandske medarbejder ikke få tildelt et CPR-nummer på kommunens Borgerservice. I stedet kan vedkommende få et kildeskattenummer i det skattecenter, virksomheden tilhører. Yderligere informationer om sæsonarbejde kan findes på 4.3 Skat Som udgangspunkt er en udenlandsk arbejdstager skattepligtig af den indkomst, der er optjent hos en dansk arbejdsgiver i Danmark. Skattepligten bestemmes dog af opholdets varighed og medarbejderens bopæl, mens vedkommende arbejder i Danmark. 4-2

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Grænsependlere En grænsependler (efterfølgende betegnet som du ) er en EU/EØS borger, der: Arbejder i Danmark Bibeholder sin bolig/folkeregistrering i sit hjemland

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere