Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandske medarbejdere i virksomheden"

Transkript

1 Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog

2 Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 - Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft 1.1 Hvor findes den udenlandske arbejdskraft 1.2 Hvilket sprog bruger vi med den nye medarbejder 1.3 Mentorordninger 2 - Overvejelser når man har udenlandske medarbejdere 2.1 Vigtige trin for bedre integration 2.2 Gode råd om personalepolitik 3 - Lovgivning og regler vedr. arbejde og ophold i Danmark 3.1 Vigtige regler om arbejdstilladelse 3.2 Brug af praktikanter 3.3 Arbejdsmarkedsforhold (de skrevne regler) 3.4 Regler om sociale ydelser, arbejdsløshedsforsikring og pension 4 - Papirarbejdet vedr. ansættelseskontrakten 4.2 Virksomhedens forpligtelser 4.3 Skat 4.4 Arbejdsløshedsforsikring og a-kasse 4.5 Registrering 5 - Yderligere hjælp til din nye medarbejder 5.1 God introduktion og udarbejdelse af velkomstfolder 5.2 Bolig 5.3 Offentlig sygesikring i Danmark 5.4 Køretøj registrering af udenlandsk bil / kørekort 5.5 Det danske sprog og dansk undervisning 5.6 Husk familien! 6 - Mentorordning praktiske værktøjer 6.1 Om brug af mentorer 6.2 Gode råd til at komme godt i gang 6.3 Hvad er mentorens rolle? 6.4 Hvad er en mentors typiske opgaver? 6.5 Værktøj til mentoren 6.6 Huskeliste til en god introduktion 6.7 Hvornår kan en virksomhed få tilskud? 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 7. Kommunikation og Sprog 7.1 Kommunikation på en multikulturel virksomhed 7.2 Sproget 7.3 Gode råd om effektiv kommunikation 8. Kulturmødet 8.1 Hvad er kulturmødet? 8.2 Hvad er kultur? 8.3 Hvad er Danmark, og hvem er danskerne? 8.4 Vores sprog 8.5 Hvordan er danskere? 8.6 Udlændinge i mødet med den danske kultur 8.7 De uskrevne regler på arbejdsmarkedet 8.8 Gode råd 9. Konflikter på arbejdspladsen 9.1 Konfliktskyhed 9.2 Konflikttyper 9.3 Forebyggelse 10 - Kildeangivelser Links 4

5 INDLEDNING Indledning Udenlandsk arbejdskraft er i dag en uundgåelig del af det danske arbejdsmarked, og vil fortsætte med at være det. Arbejdstagere fra udlandet kommer til Danmark, og nogle virksomheder er nødt til rekruttere fra udlandet for at få den nødvendige arbejdskraft. Dette medfører en større etnisk variation på arbejdspladserne, men også større behov for at håndtere integration af denne gruppe medarbejdere rigtigt. Denne håndbog er et forsøg på at hjælpe virksomheder med integration af deres udenlandske medarbejdere, eller give nogle praktiske redskaber til dem, som overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere. Håndbogen er skrevet med tanke på ledere eller mellemledere i virksomheder, og er udviklet i forbindelse med indsatsen Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland. Håndbogen er blevet udviklet med støtte fra Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond. Håndbogen præsenterer praktiske redskaber knyttet til integration af udenlandske medarbejdere i virksomheden, men også i samfundet generelt. Manualen giver ikke svar på alt. Til gengæld finder du undervejs i teksten henvisninger til hjemmesider, hvor myndigheder og andre fortæller mere og giver dig hjælp til at komme videre. Virksomhedsmanualen er en håndbog, du kan slå op i, når du har behov for at vide noget om et bestemt emne. Men du kan også vælge at læse håndbogen fra ende til anden. Du kan finde rundt i bogen ved at bruge indholdsfortegnelsen. Sektion 1-2 af bogen præsenterer overvejelser før og efter ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Sektion 3-5 er meget konkrete og koncentrerer sig om regler og papirarbejdet omkring selve ansættelsen samt opholdet i Danmark. Der sker løbende ændringer af love og regler. Derfor er de ikke gengivet i deres fulde ordlyd, men blot beskrevet i generelle vendinger eller med henvisning til nyttige links. Sektion 6 giver praktiske oplysninger til dig som gerne vil anvende en mentorordning til de nye ansatte. Sektion 7-9 beskæftiger sig med aspekter ved kommunikation, kultur og konflikter på arbejdspladsen, når man har udenlandske medarbejdere. 5

6 INDLEDNING 6

7 1 - OVERVEJELSER 1 - Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Danske virksomheder har forskellige grunde til at overveje ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Uanset om man har lidt erfaring med det, eller man står i en hel ny situation, er det vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser. Det er ideelt at være forberedt på situationen, så det kan blive så god en oplevelse som muligt både for virksomheden og de kommende udenlandske medarbejdere. Hvorfor? Er vi enige? Kan vi gøre det? Hvordan? Først og fremmest bør man vurdere, hvad der er relevant i forhold til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Kun når man selv har fastslået grunden, formålet og forventningerne, kan man gå videre til de praktiske handlinger. Her er nogle generelle spørgsmål, man kan stille sig selv som virksomhedsleder, før man kommer i gang: Hvorfor vælger vi udenlandske medarbejdere, og hvad kan de tilføre virksomheden? Hvor lang ansættelsesperiode (fast ansættelse eller tidsbegrænset til specifikke opgaver)? Er der enighed internt i virksomheden om (behovet for og initiativet til) at rekruttere i udlandet? Har vi ressourcerne (både materielle og menneskelige) til at imødekomme de særlige behov, en udenlandsk medarbejder kan have? Har vi en profil, som den udenlandske medarbejder skal matche? Hvad er vores forventninger til den person, vi ansætter? Hvilket sprog bruger vi til at kommunikere med den nyankomne? Hvad kan vi tilbyde (mht. løn, oplæring, opkvalificering, bolig, registrering i Danmark, skat, pension, forsikringer, danskundervisning, m.m.)? Hvordan kommer vi i gang? Hvor finder vi de udenlandske medarbejdere? Hvem står for ansættelsen? Hvem står for integrationsrelaterede tiltag? Hvordan takler vi de kulturelle forskelle? Hvad kan konsekvenserne være både hvis det lykkes og mislykkes? Hvilke tilbud har min kommune / mit lokalområde til internationale medarbejdere? Hvis vedkommende har en ægtefælle, er der så mulighed for at finde beskæftigelse til denne? 1-1

8 1 - OVERVEJELSER Det skal bemærkes, at svarene til alle overstående spørgsmål findes internt i virksomheden og varierer fra sted til sted. Derudover kan du finde inspiration i denne håndbog. Herunder findes der forslag til løsninger for nogle af de overvejelser, man kan have, før man beslutter sig for at rekruttere udenlandske medarbejdere. 1.1 Hvor findes den udenlandske arbejdskraft Det nemmeste vil være at prøve at finde ud af, om der er mulighed for at finde udenlandske arbejdssøgere som allerede befinder sig i Danmark. Muligvis har de allerede erfaring med det danske arbejdsmarked, etableret bopæl, sprogkundskaber og fået ordnet papirarbejdet. Dem finder man ved at opslå jobannoncer (gerne på engelsk) på de danske jobsøgningsportaler, som er rettet til denne målgruppe f.eks. Work in Denmark. En anden mulighed er at skaffe kontakt til udenlandske arbejdstagere i lokalområdet og spørge om formidling af kontakt til interesserede kandidater. De har normalt et stort netværk af udlændinge, som kan bruges. Sprogskolerne i regionen har også kursister, som er velkvalificerede og har lyst til at arbejde her, så dem kan du også kontakte og rekruttere fra. Ved brug af internationale vikar- og rekrutteringsbureauer, skal du være opmærksom på, at disse formidler de rette forventninger og ansættelsesvilkår til ansøgerne. Er du helt på bar bund, kan du kontakte rekrutteringsinstitutioner som f.eks. Work in Denmark. De kan enten hjælpe dig direkte eller sætte dig i forbindelse med en relevant samarbejdspartner i andre lande. 1.2 Hvilket sprog bruger vi med den nye medarbejder Det er vigtigt at tage stilling til sprog allerede fra starten. Hvilket sprog skal være kommunikationssproget? Skal den nye medarbejder lære dansk? Skal virksomheden have et fælles kommunikationssprog? Skal der anvendes tolk og i hvilke situationer vil det være hensigtsmæssigt at anvende tolk? Selvom de fleste danskere taler flere sprog, er det vigtigt for integrationen, både på arbejdspladen og i fritiden, at den udenlandske medarbejder får kendskab til det danske sprog. Det giver dem også mulighed for at forstå danskerne og den danske kultur. Husk, at det danske sprog ikke kan beherskes fra den ene dag til den anden! At lære dansk kræver tid, beslutsomhed og tålmodighed for både dig og dine medarbejdere. 1-2

9 1 - OVERVEJELSER Heldigvis er det nemt og billigt at finde gode undervisningstilbud i dansk som andetsprog for virksomhedens medarbejdere. Nyankomne udlændinge har ret til grundlæggende danskuddannelse på det kommunale sprogcenter i op til tre år. Desuden er det muligt at lære dansk som andet sprog på AMU eller VUC så vel som online. Læs mere om danskundervisning i kapitlerne: Yderligere hjælp til din nye medarbejder (Afsnit 5) og Kommunikation og sprog Afsnit 7). 1.3 Mentorordninger Mentorordninger er et effektivt redskab, når udenlandske medarbejdere skal have hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et mentorforløb i en virksomhed indebærer, at en medarbejder får ansvar for at bistå en ny kollega med faglig og/eller personlig sparring. En mentor er en ansat, som sikrer, at nye medarbejdere kommer godt i gang med arbejdet og falder til i det sociale fællesskab på virksomheden. Mentoren tilrettelægger i samarbejde med nærmeste leder f.eks. oplæringsforløbet, så den nye medarbejder hurtigt bliver sat ind i opgaverne og fungerer på lige fod med kollegerne. Faglige spørgsmål, kurser og sidemandsoplæring kan være andre opgaver for mentoren. Mentoren holder også snor i alt det, der på andre planer betyder noget for nye medarbejdere: Hvordan er kulturen her? Hvordan er omgangsformen? Og hvordan forholder man sig til lederne? En vigtig forudsætning for at mentorordning kommer til at fungere er, at der bliver afsat tid og sker en forventningsafstemning mellem leder, mentor og mentee. Et mentorforløb kan således tage noget arbejdstid. I nogle tilfælde yder jobcentret økonomisk refusion for de timer, som medarbejderen anslås at bruge på mentoropgaver. Desuden har kommunen mulighed for at yde støtte til uddannelse af mentoren. Læs mere om mentorordning, vejledning og kommunalt tilskud i Afsnit 6 Mentorordning. 1-3

10 2 - OVERVEJELSER 2 - Overvejelser når man har udenlandske medarbejdere At drive en mangfoldig virksomhed kan sammenlignes med at supplere sin hjerne med en ekstra kultur motor, som kører rundt i baghovedet på en. Den skal generere tanker om det nye internationale aspekt, virksomheden har fået den dag, de nye udenlandske medarbejdere træder ind af døren, den må helst ikke slukkes, så længe de er ansat, den bør ikke glemmes, men smøres med nye tanker og ideer. Gode tanker og grundige tilgange til integrationen gør forskellen mellem succes og fiasko, produktivitet og ineffektivitet, når man har ansat udenlandske medarbejdere. Der kan være forskellige grunde til, at en dansk virksomhed har ansat mennesker af forskellige nationaliteter og baggrunde. Disse kan for eksempel være: Følge erhvervsmæssige interesser eller samfundsudvikling. Ønsket om at imødekomme krav fra et internationalt marked eller bestemte kundegrupper. Udvikle nye produkter, serviceydelser eller udvide eksisterende markeder. Mangel på kvalificeret dansk arbejdskraft. Uanset grunden til de internationale ansættelser, oplever disse virksomheder ofte, hvor vigtigt det er at gøre en særlig indsats, så den udenlandske medarbejder kommer til at falde til på den danske arbejdsplads. Alt fra forskellige faglige handlinger og opgaveløsninger til evnen til at afkode selv almindelige dagligdags situationer kan være særlige udfordringer for dem. Husk at: En god integration af de udenlandske medarbejdere gør dem til tilfredse, loyale og meget produktive medarbejdere. De fleste af udlændingene er glade for arbejdsforholdene og levevilkårene i Danmark og motiverede for at blive integreret. Det er den motivation, der skal udnyttes. 2.1 Vigtige trin for bedre integration Der findes mere end én opskrift på succes i ledelse af en mangfoldigt sammensat virksomhed, og fælles for dem er, at der er nogle vigtige trin, man gerne skal have med på vejen dertil. 1. Forstå din virksomhedskultur og sørg for, at den bliver formidlet til den nye medarbejder. Først og fremmest er det vigtigt, at man er klar over og kan definere sin virksomheds egen 2-4

11 2 - OVERVEJELSER kultur, og at man har god forståelse for, hvordan integrationsprocessen fungerer. Her er en række spørgsmål, der kan hjælpe ledere med forståelse af mangfoldighed i en virksomhed. Hvad er det egentlig, der kendetegner os som virksomhed? Hvilke rutiner har vi? Hvordan er omgangstonen? Har vi vejledninger i forhold til arbejdsopgaverne? Hvordan ser vi os selv som dansk virksomhed? Hvordan ser andre os? På hvilken måde gør de nye medarbejdere en forskel på, hvem vi er som virksomhed? Hvilke detaljer har ændret sig i vores daglige arbejdsliv, siden de nye medarbejderes ankomst? Er ansættelsen af udenlandske medarbejdere en succes? Hvad er gået godt, og hvad skal der arbejdes mere på i fremtiden? Tegn på at det er en succes: Arbejdsopgaverne løses på en hurtig, effektiv og kreativ måde. Der er en god, afslappet stemning på arbejdspladsen. Alle medarbejdere kommunikerer godt sammen. Stigning i produktion / kundeantal / omsætning. Lavt fravær / sygemelding. Man fornemmer en høj grad af medarbejdertilfredshed. Trives de udenlandske medarbejdere? Hvordan har de andre medarbejdere haft det? Hvor mange ressourcer har vi brugt på at indsluse og oplære dem? Hvor mange flere ressourcer har vi til rådighed til dette? Har vi etableret en mentorordning? Hvis ja, hvordan har det fungeret indtil videre? Kan den forbedres? Hvis nej, er det relevant at prøve at implementere en? 2. Forstå dine udenlandske medarbejderes kultur Forsøg at finde information om dine nye medarbejderes kultur. Det vil både give dig mulighed for at forstå dem og give jer noget fælles at snakke om. Vis respekt og interesse for din nye medarbejder. En gensidig kulturforståelse på arbejdspladsen fungerer mest effektivt. Stol ikke kun på din almene viden eller personlig erfaring. Undgå generalisering. Ligesom alle danskerne ikke er som dig, er alle spanierne heller ikke ens. 3. Tilpas dine forventninger til din udenlandske medarbejder Som leder har man forventninger om, hvordan arbejdsopgaverne fuldføres, hvor lang tid tilpasningsprocessen skal vare, hvordan kommunikationen fungerer med ledelsen og de andre medarbejdere, m.m. 2-5

12 2 - OVERVEJELSER Står man i en situation, hvor en eller flere af disse forventninger ikke er opfyldt, er det en god idé, at man begynder at træffe beslutninger om, hvad der skal til for at ændre på det. Husk at integrationsprocessen kræver tålmodighed, udholdenhed og forståelse. Der er altid en god ide at starte med at indstille sine forventninger til det enkelte individ. Prøv at forstå ham/hende, og få ham/hende til at forstå dig og dine krav. Som leder skal du tænke på, at integrationen på det danske arbejdsmarked betyder en stor omvæltning for den enkelte udenlandske medarbejder og er en proces, som kræver følelsesmæssige anstrengelser. Der opleves ofte stress og angst for det ukendte, og du får mest ud af at hjælpe de nye medarbejdere på vej. Tegn på at det ikke er en succes: Splittelse og lav moral: Konflikter mellem grupper der fører til lav produktivitet. Dårlig kommunikation, misforståelser, uenighed og ineffektivitet som har effekt på hele organisationen. Høj medarbejderudskiftning. Svagere kundebase: Kundepotentialet mindskes. 4. Sæt ord på tingene De udfordringer, man oftest møder på arbejdspladser med udenlandske medarbejdere, er kommunikationsproblemer. Dette skyldes først og fremmest den ansattes manglende danske sprogkundskaber eller det sprog, som er valgt som fælles kommunikationssprog på arbejdspladsen. Tjek at du har forstået Tjek at du blev forstået Forklar mere end én gang Kommunikationen er i mange tilfælde væsentligt langsommere end sædvanligt. Væsentlige misforståelser kan forekomme på grund af oversættelsesproblemer eller forskellige fortolkninger af den samme information. Kulturmotoren som blev nævnt i starten af kapitlet må gerne udsende påmindelser om, at mennesker ser, fortolker og reagerer forskelligt i forskellige sammenhænge. Husk altid at medarbejdere fra forskellige kulturer ikke ser tingene på samme måde, som danskere gør. Et socialt arrangement vil give medarbejderne lejlighed til at lære hinanden bedre at kende. De nye kolleger skal ikke føles som en trussel. Som leder eller dansk kollega behøver man ikke vide på forhånd, hvordan andre ser på tingene. Man skal spørge om det, man ikke ved. Man får ikke svar ud af at tie. 2-6

13 2 - OVERVEJELSER Vær åben, forklar dine handlinger og spørg ind til begrundelsen for dine medarbejderes handlinger. Svarene kan hjælpe jer begge. Læs mere om effektiv kommunikation i adsnit 7 Kommunikation og sprog. 5. Få støtte fra og til alle medarbejderne Integrationen er en langvarig proces, som starter før ansættelsen og ikke udløber efter en bestemt periode. I det hele taget slutter den først, når de nye ansatte er faldet til i virksomheden, når de fungerer fuldstændig som deres danske kollegaer, når de ikke føler sig fremmede i forskellige jobsituationer, og når kollegaerne ikke ser dem som fremmede i de samme situationer. Hvor lang, denne proces er, afhænger primært af hvert individs tilpasningsevne, men også af omfanget af hjælp og støtte man får undervejs. Jo flere medarbejdere, der gør en særlig indsats for at integrere de udenlandske medarbejdere, og jo større engagement der lægges i denne indsats, desto hurtigere forekommer integrationen. Det er vigtigt at huske, at integrationsprocessen ikke kun gælder de udenlandske medarbejdere, men hele organisationen. Alle medarbejderes accept og støtte er afgørende for, at integrationen lykkes. Det er ikke kun lederens eller mentorens ansvar at beskæftige sig med de nye ansatte. 6. Grib fat i konflikterne Det er nemmere at forebygge end at løse konflikter. Opstår der vanskelige situationer eller konflikter, skal de håndteres hurtigt. Der er selvfølgelig misforståelser, der løser sig selv med tiden, men det er ikke altid en god idé at vente på, at løsninger kommer af sig selv. Du kan læse mere om konflikter på arbejdspladsen og konfliktløsningsstrategier i afsnit 9 Konflikter på arbejdspladsen. 2.2 Gode råd om personalepolitik Anvend andre virksomheders gode erfaringer (kontakt evt. dit lokale erhvervsråd). En leder bliver bedømt på sine handlinger ikke på sine intentioner. Så tingene behøver ikke stå på guldrandet papir. Lav et enkelt og overskueligt dokument, der forklarer jeres mål og plan med mangfoldighed. Det er vigtigt, at dokumentet afspejler holdningen hos så mange kolleger som muligt. Tag hensyn til medarbejdernes forskellighed, når I tilrettelægger kurser, fester og andre fælles arrangementer. Det er ikke kun de udenlandske medarbejdere, der skal integreres. Alle medarbejdere har brug for løbende støtte gennem processen 2-7

14 2 - OVERVEJELSER For lidt større virksomheder Sæt klare mål for indsatsen. Hvordan måler I jeres succes, og hvornår vil I se resultater. Sæt konkrete initiativer i gang, der kan hjælpe med at nå målsætningen og opstil en tidsplan for, hvornår målene skal nås. Udnævn én eller flere ansvarlige, der kan hjælpe med at holde fast på de indgåede aftaler. Undersøg om kommunen, relevante ministerier eller andre partnere kan bidrage med ressourcer til jeres mangfoldighedsproces. Undersøg, om I kan deltage i eksisterende mangfoldighedstiltag i brancheregi, via lokale initiativer el.lign. Hold medarbejderne orienteret om udviklingen. Hvis planlægningen virker alt for uoverskuelig, kan man også bare kaste sig ud i det og lære undervejs. (Kilde: 2-8

15 3 - LOVGIVNING 3 - Lovgivning og regler vedr. arbejde og ophold i Danmark Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholdsog arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer. 3.1 Vigtige regler om arbejdstilladelse EU /EØS lande, Norden og Schweiz Alle EU-borgere har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Borgere fra EU-lande skal søge om registreringsbevis hos statsforvaltningen senest tre måneder efter, at de er kommet til Danmark. EU-borgere, som rejser til Danmark for at søge job, skal kunne forsørge sig selv. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan vedkommende udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel. Hvis udlændingen allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver han/hun ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Det danske bureaukrati omkring registrering og arbejdstilladelse kan lægge beslag på medarbejderens energi og opmærksomhed i første omgang. Det er tid, som den nye medarbejder kunne bruge på sit job i virksomheden. Derfor hjælper mange virksomheder deres nye medarbejdere med papirarbejdet. Ikke - EU lande Borgere fra ikke - EU/ EØS og Nordiske lande skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til arbejdstagere fra disse lande i overensstemmelse med forskellige ordninger som f.eks. regulerede professioner på positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen, arbejdsmarkedstilknytning eller hvis væsentlige beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn i øvrigt taler for det. Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer uddannet inden for et af disse erhverv har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. 3-9

16 3 - LOVGIVNING Beløbsordningen betyder, at udlændinge, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Læs mere på Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. 3.2 Brug af praktikanter Praktikanter kan arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode for at uddanne sig. Det kan være en god måde for dem at lære de danske arbejdsmarkedsforhold at kende, men også en mulighed for de danske arbejdsgivere at lære potentielle udenlandske arbejdstagere at kende. Når man ansætter praktikanter fra udlandet er der særlige ansættelsesvilkår: Praktikanterne skal være mellem 18 til 29 år og have særlige uddannelsesmæssige grunde til et praktikophold her i landet dvs. at praktikopholdet har en naturlig tilknytning til en uddannelse, som ansøgeren er i gang med eller har afsluttet. Der kan gives opholdstilladelse som praktikant i 18 måneder. Hvis der indgår et skoleforløb i praktikopholdet, kan der gives opholdstilladelse i yderligere 6 måneder. Yderlige oplysninger og hjælp med at anskaffe udenlandske praktikanter kan fås fra Work in Denmark www. workindenmark.dk 3.3 Arbejdsmarkedsforhold (de skrevne regler) Den danske arbejdsmarkedsmodel indebærer, at der er særlige forhold og regler, man skal være opmærksom på, hvis man har udenlandske medarbejdere. Udenlandske borgere kender som regel ikke til de forhold og regler, der gælder på det danske arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren påtager sig at informere dem, så misforståelser undgås og et godt samarbejde mellem danske og udenlandske arbejdstagere fremmes. Læs mere på Herunder findes nogle punkter, der er hensigtsmæssige at give information om i forhold til de danske arbejdsmarkedsforhold. Ikke alle udenlandske arbejdstagere ved at: 3-10

17 3 - LOVGIVNING Løn i Danmark er sammensat efter den overenskomst, arbejdstageren er omfattet af eller individuelle Husk at forklare om: samtaler. De skal forklares om grundløn, Løn bonus, tillæg m.m. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er fastsat i overenskomsten. Normalt er den 37 timer. Arbejdstiden må ikke overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden skal stå i ansættelseskontrakten. Det gælder også, hvis der ikke er overenskomst på arbejdspladsen. Deltid / Overtid Pauser Helligdage Ferie I nogle overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen. Det betyder, at din medarbejder selv skal betale sine pauser. Forklar dette! Feriepenge Opsigelse Fagforeninger Arbejde ud over den ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid. Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. Der kan desuden være regler for afspadsering, som udenlandske arbejdstagere ikke kender til. Søgnehelligdagsbetaling er en erstatning for tabt løn, hvis en helligdag falder på en hverdag. Din medarbejder har ret til 25 dages ferie om året (5 uger). Medarbejderen har ret til 3 ugers sammenhængende ferie, mens resten af ferien kan placeres hele året. Tag hensyn til at nogle arbejdere gerne vil tilbringe julen f.eks. i hjemlandet eller har særlige behov i forhold til planlægning af ferie. Få en snak om det allerede under samtalen og vær fleksibel, medmindre din virksomhed har ferielukket, eller der er andre forhold, man skal tage hensyn til. Hvis din medarbejder fratræder sin stilling, skal du som arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse på en feriekonto. Feriegodtgørelsen svarer til 12,5 % af din medarbejders løn indtil fratrædelsen. Du eller din medarbejder kan meddele, at du/i ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Hvis der er en overenskomst på arbejdspladsen, er der også regler for varslet på opsigelsen både fra din og medarbejderens side. Hvis én af parterne ikke overholder overenskomsten, risikerer denne part at skulle betale en bod, som parterne enten selv forhandler sig frem til, eller som Arbejdsretten pålægger én af parterne. Medlemskab af en fagforening er et grundlæggende træk ved den danske arbejdsmarkedsmodel (ca. 75 % af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening). 3-11

18 3 - LOVGIVNING 3.4 Regler om sociale ydelser, arbejdsløshedsforsikring og pension Når en person er under dansk social sikringslovgivning skal vedkommende opfylde samme betingelser som danske borgere for at modtage ydelser. Eksempler på sikringsordninger er: Arbejdsskadeforsikring, syge/ barseldagpenge, sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring og social pension. Med hensyn til arbejdsløshedsforsikringen skal de udenlandske arbejdstagere informeres om, at det er frivilligt at være forsikret i Danmark. Vær opmærksom på at der kan være en tidsfrist for, hvornår den udenlandske medarbejder skal tilmeldes en a-kasse. Vælger man at blive forsikret, skal man selv søge om optagelse i en arbejdsløshedskasse (Akasse). Ansøgningen skal være skriftlig, og man Find yderligere oplysninger om sociale yderlser, arbejdsløshedsforsikring og pension på kan blive optaget, når man er i beskæftigelse i Danmark. Forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra andre EU-lande kan medregnes. Visse betingelser skal opfyldes, før man kan få dagpenge. I Danmark skelner man mellem to overordnede pensionstyper: Sociale pensioner (udbetalt af staten). Supplerende pensioner (betalt af arbejdsgiver og lønmodtager i fællesskab). Ved jobskifte til udlandet kan man vælge at få sine indbetalinger til en supplerende pension udbetalt. Vælger man dette, skal man betale skat af det man får udbetalt. Udover disse faste skrevne regler om det danske arbejdsmarked, er det også vigtigt, at man er opmærksom på og informerer om de uskrevne regler i virksomheden. Læs mere om de uskrevne regler i afsnit 8 Kulturmødet. 3-12

19 4 - PAPIRARBEJDET 4 - Ansættelseskontrakten Når du har besluttet dig for at ansætte en udenlandsk medarbejder kan det være relevant at orientere dig om følgende forhold. Ifølge ansættelsesbevisloven har lønmodtagere i Danmark krav på en ansættelseskontrakt, hvis: Læs om Translatørforeningen på Ansættelsesforholdet varer mindst en måned. Arbejdstiden overstiger mere end eller 8 timer om ugen i gennemsnit. Kontrakten kan være på dansk, engelsk eller et andet sprog. Når en udenlandsk medarbejder bliver ansat på en dansk virksomhed, er det en god idé at få ansættelseskontrakten oversat til et sprog arbejdstageren er fortrolig med, så der ikke opstår misforståelser eller tvivl om, hvad der står i kontrakten. Dette er ikke et krav, men kan være en hjælp for både dig og din nye medarbejder. Du kan eventuelt få oversat kontrakten ved at kontakte Translatørforeningen eller andre lokale oversættelsesvirksomheder. Kontraktens indhold Ansættelseskontrakten skal som udgangspunkt indeholde oplysninger om følgende: Medarbejderens navn og adresse. Arbejdsgiverens navn og adresse. Adressen på arbejdspladsen. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens stillingsbetegnelse, titel, rang eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Forventet varighed af ansættelsen. Ferie beskriv hvorvidt ansættelsen er med betalt ferie. Opsigelsesregler arbejdsgiverens og arbejdstagerens opsigelsesvarsler. Løn, tillæg og andre former for løn som f.eks. pension. Hvornår lønudbetaling finder sted. Arbejdstid bestemmelse om normal daglig eller ugentlig arbejdstid. Overarbejde bestemmelse om din medarbejder har pligt til at tage overarbejde, og hvor meget overarbejde han/hun har pligt til at tage samt afviklingen af dette overarbejde. Angivelse af evt. kollektive overenskomster, som regulerer ansættelsesforholdet samt overenskomsternes parter. Specielle forudsætninger og forhold for ansættelse skal fremgå direkte af ansættelseskontrakten for senere at kunne påberåbes. 4-1

20 4 - PAPIRARBEJDET Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende: Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden. Stillingtagen til situationer ved længerevarende sygdom. Stillingtagen til, hvorvidt arbejdstageren må have bibeskæftigelse. Kunde- eller konkurrenceklausul, når der er tale om en arbejdstager i en betroet stilling. Individuelle bestemmelser om rettigheder/forpligtelser i det konkrete ansættelsesforhold. 4.2 Virksomhedens forpligtelser Din medarbejder er omfattet af lovgivningen om social sikring i Danmark, og virksomheden har derfor samme forpligtelser over for den udenlandske medarbejder som over for sine danske medarbejdere. Virksomheden skal: Tegne arbejdsskadeforsikring for medarbejderen. Kontakt Pensionsstyrelsen for yderligere oplysninger om Yde dagpenge til medarbejderen i forbindelse virksomheders forpligtelser med sygdom og barsel. vedr. social sikring Betale ATP. Anmelde ulykkestilfælde til forsikringsselskabet. Betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for følgerne af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme. Midlertidigt ophold Hvis der er tale om et kort, midlertidigt ophold i Danmark, som f.eks. sæsonarbejde, kan den udenlandske medarbejder ikke få tildelt et CPR-nummer på kommunens Borgerservice. I stedet kan vedkommende få et kildeskattenummer i det skattecenter, virksomheden tilhører. Yderligere informationer om sæsonarbejde kan findes på 4.3 Skat Som udgangspunkt er en udenlandsk arbejdstager skattepligtig af den indkomst, der er optjent hos en dansk arbejdsgiver i Danmark. Skattepligten bestemmes dog af opholdets varighed og medarbejderens bopæl, mens vedkommende arbejder i Danmark. 4-2

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere