Dannecker og Thorvaldsen af Bjarne Jørnces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dannecker og Thorvaldsen af Bjarne Jørnces"

Transkript

1 Dannecker og Thorvaldsen af Bjarne Jørnces Thorvaldsen var sin tids mest produktive billedhugger. Ved siden af selv at skabe værker, rådgav han andre billedhuggere og påtog sig at overvåge yngre kollegaers frembringelser. Han overtog en stor opgave fra en anden som i tilfældet de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København, oprindeligt tiltænkt H. E. Freund, men han afstod også fra at deltage i en kappestrid om bestillingen på dronning Luises gravmæle til Berlin, som således tilfaldt C. D. Rauch.1 Overfor yngre billedhuggere var Thorvaldsen hjælpsom og rådgivende, overfor ældre, som Antonio Canova, ofte kritisk. Overfor den tyske Johann Heinrich Dannecker var han høfligt anerkendende, så vidt man kan læse i kilderne, men en af tidens vigtigste monumentbestillinger i Stuttgart, Schillerstatuen, tilfaldt danskeren, dog ikke fordi han var gået bag om ryggen på byens egen billedhugger, men fordi komiteen anså dennes psykiske tilstand som en hindring for arbejdets gennemførelse. Inden da havde de sammen arbejdet på udsmykningen af kapellet på Rotenberg lige uden for Stuttgart, dog indirekte fra Thorvaldsens side, idet han kun optrådte som rådgiver for nogle yngre billedhuggere.2 Som to af deres tids berømteste billedhuggere kunne Dannecker og Thorvaldsen ikke undgå at høre om hinanden, blandt andet gennem den fælles ven, maleren Gottlieb Schick. Inden deres møde i 1819 havde Dannecker henvendt sig til sin danske kollega i Rom for at få anbefalet en dygtig marmorhugger til opgaver i Stuttgart.3 Da Thorvaldsen i 1819 ville besøge sit fædreland efter at have opholdt sig i Rom fra 1797, lagde han vejen over Stuttgart for at se brødrene Boisserées malerisamling. Han var i selskab med maleren J. L.Lund, der i Rom var blevet påvirket af Nazarenerne og også interesserede sig for gammel nederlandsk og tysk kunst. En visit hos Dannecker indgik også i programmet, og de to billedhuggeres møde er beskrevet i to kilder, der i deres små uoverensstemmelser afspejler forfatterens tilknytning til hver sin kunstner, Heinrich Rapp til Dannecker og Just Mathias Thiele til Thorvaldsen. Rapp skrev:»ein Zögling von Dannecker fand nämlich auf der Ruckkehr von einer Fussreise bei der letzten Station zwei Reisende, die eben auf der Post umspannen wollten, und bat um einen Platz in dem Wagen, der ihm ganz willig eingeräumt wurde. Unterwegs wusste er viel von seinem Meister und dessen Werken zu erzählen und setzte endlich hinzu, dass derselbe mit Sehnsucht einen Besuch von dem beruhmten Thorwaldsen erwartete.»ey,«- entgegnete man ihm -»da wird er nicht lange mehr warten dùrfen, denn der bin ich«. - Man kann sich das freudige Erstaunen des Kunst j lingers denken, der nun nichts Angelegeneres hatte, als nach dem Sprung aus dem Wagen der Werk-stätte zuzueilen und sein Gliick zu verkiinden. Dannecker machte sich sogleich auf, den fremden Ankömmling zu begriissen, dieser aber hatte den Gasthof nicht betreten, um nur recht bald den teuren Kunstgenossen zu sehen. So begegneten sich diese beiden Manner das erstemal auf der Strasse unter freiem, offenem Himmel. Was sich so suchet, das verstehet sich auch leicht: Ein Blick, ein Hände-druck und sie waren auf immer verbunden. Von diesem Augenblick an trennten sie sich auch nicht mehr bis zu dem möglichst entfernten Abschied, und Thorwaldsen legte seinem Aufenhalt, der nur kurz dauern solite, einen Tag um den andern zu. In der Werkstätte des deutschen Kiinstlers fand sich der edle Däne wie zu Hause, denn hier war vielleicht noch mehr als er gesucht 164

2 hatte. Und diese Werkstätte kann nun von sich sagen, dass die drei grössten Bildhauer unserer Zeit in ihr geweilt haben.«4 Hos Thiele genfortælles Thorvaldsens Stuttgart-besøg på følgende måde:»på den sidste Station før Stuttgart, ved Waldenbuch, nærmede et ungt Menneske sig Vognen, medens der skiftedes Heste, og af Samtalen med Postillonen hørte Thorvaldsen, at han bad om, at måtte sidde op hos ham til Byen. Da han der mødte Afslag, fandt Thorvaldsen, at det var en vakker, ung Mand, som man jo kunde tage ind i Vognen, og indbød ham med sin sædvanlige Venlighed. Underveis kom Samtalen igang. Den unge Tourist fortalte, at han var Billedhugger, Elev hos Dannecker, at han under en kort Fraværelse havde af Bladene erfaret, at man ventede den store Billedhugger fra Rom, den berømte Thorvaldsen, i Stuttgart, og at han nu ilede tilbage i det Håb at få ham at see. -»De kan see ham strax,«afbrød Lund,»han sidder der ligeoverfor Dem!«Naturligviis fulgte der nu endeel godmodig Skiemt paa denne Overraskelse, og Danneckers Elev havde den Ære at føre Thorvaldsen til sin Mesters Studio. Opholdet i Stuttgart varede i flere Dage. Foruden Danneckers Værksted - hans Christus-Statue var netop under Arbeide - var den boisseréeiske Samling af ældre, tydske og nederlandske Malerier dagligt en Gienstand for Thorvaldsens besøg...«5 Et samarbejde mellem de to billedhuggere kom kort efter deres møde på tale: et monument for Goethe i Frankfurt i form af et tempel med en Goethe-buste af Dannecker og en relieffrise med motiver fra Hermann und Dorothea af Thorvaldsen, et usædvanligt emne for den klassisk orienterede dansker.6 Hans møde med den Christus-statue, Dannecker netop arbejdede på, kom måske til at åbne hans øjne for en kristen motiwerden, der tidligere kun havde spillet en lille rolle i hans værk. Hjemkommen til København skete der det, at Thorvaldsen foreslog at udføre en Kristus-statue til Slotskirken, hvilket blev accepteret, men under yderligere forhandlinger med kommissionerne for Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke kom man frem til, at Kristus-statuen skulle opstilles i Frue Kirke, og de hos Freund bestilte apostelstatuer skulle overgå til den ældre billedhugger. Herved tilsidesattes også en altertavle til Frue Kirke af J. L. Lund, mens Freund fik stillet andre bestillinger til slottet i udsigt. Da Thorvaldsen forlod København i august 1820, var det med bestillinger på næsten alle større billedhuggerarbejder til København i lommen. Freund fik et knæk, han aldrig overvandt, og de bestillinger, der blev afgivet til ham, blev aldrig udført i deres fulde omfang , året efter Thorvaldsens tilbagekomst til Rom, stod hans Kristus-statue færdig som originalmodel. Den blev meget forskellig fra Danneckers udformning og endte som protestantismens foretrukne Kristus-billede for de næste hundrede år. Danneckers Christus blev opstillet langt fra alfarvej, i et kapel i Zarskoje- Selo i Rusland og hos fyrstefamilien Thurn und Taxis, mens Thorvaldsens stod i Københavns hovedkirke og efterhånden blev kopieret i forskellige størrelser og materialer til kirker og på grave verden over. Kristi let svungne bevægelse hos Dannecker er hos Thorvaldsen blevet en mere frontal stilling; også det indholdsmæssige budskab er forskelligt. Danneckers på fodstykket indhugne»per me ad patrem«, Sønnen som formidler til Vor fader. Dette erstatter Thorvaldsen med skriftstedet»kommer til mig«, så hans Kristus selv tager imod beskueren.8 Den hannoverske Legationsrath A. Kestner forklarer i sine Römische Studien figurens enkelhed i form og bevægelse med følgende anekdote:»von keinem seiner Werke habe ich ihn so gern, in seiner naivanalysierenden Art, reden gehört, als von der Christusstatue, gerade in der Zeit, als er den Gedanken der einfachen Bewegung dieser Figur zur Reife gebracht hatte.»simpel muss so eine Figur sein«, sagte er,»denn Christus steht uber Jahrtausenden. Dies ist«, fuhr er fort,»die ganz gerade stehende menschliche Figur«- uns stellte sich aufrecht, die Arme niederhängend, ohne alle Bewegung und Ausdruck. Jezt entfernte er, 165

3 mit gelinder Bewegung, die Arme und beide offenen Hände mit leise gekrùmmten Ellenbogen vom Körper. So hielt er inne und sagte:»kann eine Bewegung simpler sein, als ich jezt bin? und zugleich driickt es seine Liebe, seine Umarmung der Menschen aus, so wie ich es mir gedacht habe, dass der Haupt - Charakter von Christus ist«, Nichts zufriedneres kann man sehen, als seine Miene, mit der er diese Erklärung begleitete; aber ohne alien Stoltz in dem mildesten Erscheinen.«9 I forbindelse med bestillingen til Vor Frue Kirke gjorde Thorvaldsen brug af en arbejdsgang, der i stor udstrækning byggede på medarbejdere, ellers ville en så stor opgave aldrig have kunnet fuldføres. Den omfattede Kristus og de tolv apostle til kirkens indre samt facadens frontongavls statuegruppe forestillende Johannes Døberens Prædiken på tolv skulpturer, nogle af disse endog bestående af to figurer. Sammenstillingen af disse værker så Thorvaldsen som et program, som det fremgår af en samtale med en skribent fra Stuttgart, Dr. Wolfgang Menzel:»Thorwaldsen denkt sich nun eine protestantische Kirche folgendermassen. Vorn am Eingange soli Johannes der Prediger die Christen gleichsam einladen, da Wort zu hören. Im Innern sollen zuerst die Propheten und Sibyllen in der Vorhalle, dann im Chor in zwei sich gegenuberstehenden Reihen die Apostel stehen und jeglicher in seiner Art eine andere Kraft oder Zugend, die das Christenthum verlangt und hervorruft, ausdrucken. Den Schlusspunkt soli aber Christus bilden, wie er liebend die Arme öffnet: kommt alle herbei, die ihr muhselig und beladen seyd. Wort und That, Rede und Kraft sollen in den Dienern, die Liebe aber, das höchste, immer nur in Christo dargestellt werden. Vor ihm aber soli ein Engel das Zaufbecken halten. Diese Idee ist so sinnreich als schön und gewiss ächt christlich.«10 Til alle disse skulpturer udførte Thorvaldsen bozzetti, modellerede skitser i ler på mellem 20 og 55 centimeters højde, som for at bevares blev afstøbt i gips. Herefter modellerede en elev skulpturen op i fuld størrelse i ler, Thorvaldsen eftergik den, og den afstøbtes i gips.11efter denne originalmodel udførtes værket i marmor, for Johannes Døber-gruppens vedkommende i terracotta, igen af specialister inden for dette område. Modelleringen af apostelstatuerne stod på i første halvdel af 1820 rne, så da der fra Stuttgart i 1823 indløb en bestilling på bozzetti til og tilsyn på fremstillingen af tre evangeliststatuer til kapellet på Rotenberg, betød det kun fortsættelsen af en arbejdsmetode, der allerede var indarbejdet. Netop denne effektive arbejdsform i Thorvaldsens atelier var det måske, der bevirkede, at Dannecker ikke kom til at stå for hele bestillingen. Til kapellet på Rotenberg, der på én gang skulle være mausolæum og russisk-ortodoks kirke og blev opført mellem 1820 og 1824 af arkitekten Giovanni Saiucci for Wilhelm I over hans afdøde, russisk fødte gemalinde Katharina Pawlowna, ønskedes i 1822 fire evangeliststatuer. Selv om Dannecker tilbød at udføre modeller til alle fire, fik han kun overdraget Johannes-statuen, mens hans elev Theodor Wagner skulle stå for Lukas. Matthæus og Markus blev efter forskellige overvejelser overdraget til to unge billedhuggere p.t. i Rom, Johann Leeb og Johann Nepomuk Zwerger under den forudsætning, at Thorvaldsen leverede skitser og tilså udførelsen. De ham først foreslåede billedhuggere, J. E. Mayer og J. W. Braun, forkastede Thorvaldsen med følgende ord, som den wíirttemberg ske chargé d affaires Friedrich Kölle refererer i et brev af 11. juni 1823 til Oberhofmeister Seckendorff:»Ich kenne Hr. Mayer nur vom Sehen, Hr. Braun ganz nicht. Was ich thue, geschiet aus Verehrung fur Ihren König, ohne Interesse, aber nur meine Schiller verstehen mich, nur fur sie kann ich fur Giite der Arbeit biirgen. Ich werde auch an den Modellen ùberall nachhelfen, wie ich bey den Statuen fùr das Copenhagener Giebelfeld gethan habe. Sehen Sie diesen an, dass sie nicht von mir sind? Ich musste: nein aus Ueberzeugung antworten:»es soil etwas hinauskommen, was werth ist, neben Dannecker zu stehen, aber man wird 166

4 Fig. 1. Johann Heinrich Dannecker: Johannes Marmor. Grabkapelle Rotenberg. Fig. 2. Theodor Wagner: Lukas Marmor. Grabkapelle Rotenberg. mir nicht zumuthen, mich mit Kunstlern einzulassen, welche ich weder als folgsame Schuler, noch als fertige Arbeiter kenne.«12 Den 3. oktober samme år kunne Kölle sen de kontrakten om udførelsen af de to evan geliststatuer underskrevet Leeb, Zwerger og Thorvaldsen til Stuttgart. Af brevet fremgår det endvidere, at den danske billedhugger og så tilså Wagners Lukas, selv om den allerede var ret fremskreden.13 Fordelingen af statuerne på så mange kunstnere skulle fremskynde de res fuldendelse; havde Dannecker alene stået for opgaven, var dens løsning ikke gået så hur tigt. De tre i Rom udførte evangelister stod færdige i marmor i 1825, Johannes først i Til gengæld er Danneckers bidrag til kapel let den mest usædvanlige af statuerne, en evangelist Johannes uden sit kendetegn ørnen (fig. 1). Som Christusstatuen illustrerer dette værk et udsagn, skriftstedet:»drei sind Zeugen auf Erden: Der Geist das Wasser und das Blut; und diese Drei sind Eins.«Hænderne taler igen et tydeligt sprog - med Adolf Spemanns ord:»ein gewisses Pathos und grosse Inner-lichkeit ist der Figur nicht abzustreiten.«14 Langt mere traditionelle er de tre andre evangelister - også i forhold til Thor valdsens»egne«apostle til København. Wagners Lukas (fig. 2) blev påbegyndt som bozzetto under Danneckers opsyn; i 1823 er Wagner kommet til Rom og under den danske billedhuggers påvirkning. Tilblivelsen af statu en kan følges gennem brevvekslingen med Dannecker trykt hos Spemann.15 Efter ankom sten til Rom skrev Wagner 14. maj 1823, at 167

5 Fig. 3. H erm ann Ernst Freund: Lukas Gips. Slotskirken, København. hans første visit havde været hos Kölle, der var optaget, og derefter ledsaget af Zwerger hos Thorvaldsen. Dennes atelier og Kristusstatuen imponerede, og den ældre billedhugger gik venligt med til at tilse tilblivelsen af Lukasstatuen. Og Wagner fortsætter:»nun fand ich endlich gestern nach langem Zuchen ein Studium, wie sie es hier nennen. Es ist gerade uber von der Wohnung Thorwaldsens, er hat nur 6 Schritte zu mir zu gehen. Er sagte mir auch gestern Abend, es seye ihm recht, dass es so nahe sey, er werde mich recht oft besuchen. Es ist freylich ziemlich klein u. Etwas feucht, was aber fast alle hier sind, hat dafur den selteten Vortheil, dass es einen hölzernen Boden und einen Ofen hat. Es liegt in der Via Sistina auf Trinità di monte, gehört einem Abate Uggeri u. kostet monatlich 3 Scudi. Ich werde es Anfangsjuni beziehen.«16 Den 2. juni kunne Wagner referere Thorvaldsens mening om Lukas-statuen til sin lærer i Stuttgart:»Thorwaldsen hat meine Skizze gesehen u. mir seine Meinung auf folgende Art daruber mitgetheilt. Da die Herren Architekten gewöhnlich so schlechte Nischen machen, und eine Nische schon an sich etwas äusserst Wiederwärtiges fur den Bildhauer seye, so musse man sich gar nicht binden, u. mit der Figur so weit als möglich herausgehen.«17 Problemet om figurer i nicher løste Thorvaldsen for sit eget vedkommende ved at gøre sine apostelfigurer for store til de oprindelige nicher i Vor Frue Kirke, så de måtte tilmures, og statuerne anbringes i kirkeskibet foran murpillerne. I et brev af 23. juli beskrives, hvordan Thorvaldsen blandede sig lidt mere i statuens udformning og holdt på, at attributet oksen skulle tilføjes, da hans figurer ville indeholde Matthæus engel og Markus løve.18 Sidst i november var den store model færdig, og 6. december skrev Wagner:» - Ich glaubte Th. weder wegen der Stellung noch wegen den Attributen wiedersprechen zu können. Vorzuglich weil er mir zu verstehen gab, dass er ja auch zwey zu machen habe und wunsche, dass sie zusammen harmoniren. Wegen den Attributen behauptete er, ausser Johannes seyen die drei ubringen ohne diese gar nicht zu unterscheiden und auf keinen fall werde man sehen, dass es Evangelisten seyen. Es seyen Figuren die schreiben, oder auf ein Buch oder Tafel hindeuten. Er meint sogar auch Johannes könne sich ohne Adler nichtgut Aussprechen. - Th. nahm sich meiner sehr an und ich glaube Ursache zu der Meinung haben zu durfen, dass er aufrichtig gegen mir war, das er gerade nicht gegen jeden ist. Er sagte mir öfters ein junger Kunstler musse die Natur sehr respektiren um Etwas Gutes zu machen und machte mich oft auf Nuancen aufmerksam, erst in den lezten Wochen sprach er sich vortheilhaft iiber meine Arbeit aus. Wie er das letzte Mal da war, fragte er mich, wie meine Figur den jungen Kunstlern gefalle, worauf ich ihm sagte, dass er selbst wissen werde, dass sich wenige so aus- 168

6 Fig. 4. Johann Leeb: Matthæus Marmor. Grabkapelle Rotenberg. Fig. 5. Johann Nepomuk Zwerger: Markus Marmor. Grabkapelle Rotenberg. sprechen, wie sie denken und ich mich deswegen nicht darauf verlassen könne. Er sagte mir ich solle nun formen lassen.«19 I samme brev nævner Wagner også, at de to andre unge billedhuggere havde fået skitserne fra Thorvaldsen og skal til at gå i gang med modellerne. I brevene til Dannecker omtales Thorvaldsens famulus H. E. Freund som en mand, der lever op til sit navn. Mærkeligt nok nævner Wagner ikke, at den venlige kollega netop i 1823 havde fuldendt en Lukas-statue til Slotskirken i København (fig. 3), et værk der har mange lighedspunkter med hans egen figur. Mon Thorvaldsen også har rådgivet Freund? Kilderne nævner det ikke, men den yngre billedhugger led af mangel på tro på sig selv og har ikke kunnet undgå en vis påvirk ning fra de apostelstatuer, der stod i det ateli er, han dagligt færdedes i. Står Wagners Lukas både Thorvaldsen og Freund nær er Leebs Matthæus (fig. 4) og Zwergers Markus (fig. 5) entydigt påvirket af den ældre kunstner, udført som de er efter hans - ikke bevarede - bozzetti. Som for apo stelstatuernes vedkommende var det skitserne, Thorvaldsen udførte egenhændigt; hvad der adskiller evangelisterne fra apostlene er, at han i mindre grad har lagt en sidste hånd på de store originalmodeller. Evangeliststatuerne er trods alt lidt mindre prægede af Thorvald sens form end apostlene, lidt mere forsigtige i deres udtryk. Dette er især tydeligt for Matthæus-statuens vedkommende, som indgår i begge rækker. I Frue Kirke står denne apostel og evangelist i en kontrapost-stilling præget af energi, og englen indgår harmonisk i kompositionen. Leebs Matthäus står mere lige op og ned, 169

7 Fig. 6. Bertel Thorvaldsen: Matthæus ogjohannes. Antagelig Blyant og pen. 110 x 174 cm. Thorvaldsens Museum. mens englen i dens anbringelse foran figuren virker tilføjet, selv om dens gøren opmærksom på skrivetavlen skal forklare dens tilstedeværelse. Markus af Zwerger er den mindst personlige af evangelisterne, så tæt står den hele rækken af Thorvaldsens apostle. Blandt Thorvaldsens tegnede skitser til apostlene findes et blad med en Johannes og en Matthæus (fig. 6), som kan ligne Leebs figur. Man kunne tænke sig, at den danske billedhugger i 1821 nedfældede en masse ideer til apostlene på papir, da han gik i gang med arbejdet, og så senere i 1823, da bestillingen på evangelisterne kom til, fandt et par frasorterede skitser frem og brugte dem til udformningen af de to bozzetti. Tolv kolossalskulpturer var en stor bestilling, og deres udformning gik forholdsvis hurtigt, da de fleste bozzetti stod færdige i løbet af 1821 og de store modeller omkring Måske var det også gået for hurtigt, for Thorvaldsen kasserede to af modellerne, da de skulle udføres i marmor og udførte ny modeller under sit ophold i Rom De to af evangeliststatuerne på Rotenberg stiller i højere grad end apostelstatuerne spørgsmål om deres autencitet. J. M. Thiele, som i sin biografis danske udgave aftrykker en værkliste, nævner overhovedet ikke evangelisterne, mens der aldrig har været tvivl om, at apostlene var Thorvaldsens egne værker til trods for elevbistanden også i deres tilfælde. Uden anden kommentar, end at Thorvaldsen i 1827 modtog udnævnelsen til Comthur des Wùrttemberg schen Ordens, citerer Thiele et brev fra kong Wilhelm I, hvori det blandt andet hedder:»die vielen Bemuhungen, welche Sie auf die entgegen kommendste Weise den unter Ihrer Leitung gefertigten Statuen der Evangelisten gewidmet haben, werden Mir eine angenehme Veranlassung, Ihnen durch Verleihung des Comthur-Kreuzes Meines Ordens der Krone einen Beweis meiner Anerkennung Ihrer ausgezeichneten Verdienste um Ihre Kunst ùberhaupt, so wie Meines Wohlwollens und Meiner Erkenntlichkeit fur obige Bemuhungen zu ertheilen.«21 170

8 Det gode forhold til Wurttemberg var ikke forbi hermed, hvad både bestillingen på Schiller-monumentet og overdragelsen af den store samling gipsafstøbninger efter Thorvaldsens værker til Kunstschule vidner om. Under besøget i Stuttgart 1841 i selskab med familien Stampe blev billedhuggeren behørigt hyldet med fakkeltog, musik og belysning af Schillerstatuen. Om Dannecker blev besøgt ved denne lejlighed er usikkert, hverken baronesse Stampe eller Thiele nævner det, mens Spemann omtaler en sådan visit.22 Mærkeligt nok skriver baronessen heller ikke noget om evangeliststatuerne, kun at det danske rejseselskab var på Rotenberg,»hvor det græske Capei staaer«.23 Har Thorvaldsen fortiet, at han havde haft en finger med ved tilblivelsen af tre af figurerne? Noter 1. Just Mathias Thiele: Thorvaldsens Biographi, 1-4, Kbh , bd. 2, s. 151, Friedrich Eggers: Christian Daniel Rauch, 1-4, Berlin , bd. 1, s Bjarne Jørnæs: Berlin und Skandinavien, i: Ethos und Pathos, Beiträge, Berlin 1990, s Adolf Spemann: Dannecker, Berlin und Stuttgart 1909, s Christian von Holst: Johann Heinrich Dannecker - Der Bildhauer, Staatsgalerie Stuttgart 1987, s Brev af 15. januar 1815 i Thorvaldsens brevarkiv. 4. Spemann, op. cit. (note 2), s En fodnote her opgiver J. N. Zwerger som Danneckers»Zögling«. Tidens tredie store billedhugger, Antonio Canova, besøgte Stuttgart i Thiele, op. cit. (note 1), bd. 3, s Thiele, op. cit. (note 1), bd. 3, s. 10, Forholdet mellem Thorvaldsen og Freund er belyst i Victor Freund: Herman Ernst Freunds Levned, Kbh. 1883, se bl.a. Freunds brev s Thurn und Taxis-eksemplaret af Danneckers Christus bærer inskriptionen»durch mich zum Vater«. Om de to billedhuggeres Kristusstatuer se von Holst, op. cit. (note 2), s , , og Siegfried Gohr: Die Christusstatue von Thorvaldsen in der Frauenkirche zu Kopenhagen, i: Bertel Thorvaldsen, Untersuchungen zu seinem Werk und zur Kunst seiner Zeit, Museen der Stadt Köln 1977, s A. Kestner: Römische Studien, Berlin 1850, s Wolfgang Menzel: Reise nach Italien im Friihjahr 1835, Stuttgart und Tubingen 1835, s De fleste bozzetti findes i Thorvaldsens Museum; den til fakob den Æ ldre dog blandt Pietro Teneranis efterladte gipser i Museo di Roma. Se Bertel Thorvaldsen, a cura di Elena di Majo, Bjarne Jørnæs, Stefano Susinno, Galleria Nazionale d Arte M oderna, Rom , s , kat. nr Spemann, op. cit. (note 2), s Spemann, op. cit. (note 2), s Spemann, op. cit. (note 2), s I apostelstatuerne gjorde Thorvaldsen udstrakt brug af attributer, f.eks. har Johannes sin ørn. 15. Spemann, op. cit. (note 2), Anhang s Spemann, op. cit. (note 2), Anhang s Spemann, op. cit. (note 2), Anhang s Spemann, op. cit. (note 2), Anhang s, Spemann, op. cit. (note 2), Anhangs Det drejer sig om Andreas og Judas Thaddæus. 21. Thiele, op. cit. (note 1), bd. 3, s Spemann, op. cit. (note 2), s Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen. Udgivet af Rigmor Stampe, Kbh. 1912, s

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ein deutsches Requiem SANG

Ein deutsches Requiem SANG 15 16 Ein deutsches Requiem SANG Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Årsplan for Tysk i 9. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 9. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 3, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 3, Forlag Gyldendal Film: Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Operation Walkyrie Der Untergang Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik.

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Til læreren Niveau: udskoling Fag: Tysk Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Værk: Der gestiefelte Kater, ARD 2009 (kan streames/lånes på MitCFU) 60 min. Spillefilmsudgave

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo?

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo? Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer http://www.caspardavidfriedrich.org/home-2-24-1-0.html Der Wanderer Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle

Læs mere

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Tysk Øvehæfte 3: Forlaget Sprogbøger Film: Operation Walkyrie Sophie Scholl Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Tysk B Karina Holm

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 (holdet dannet januar 2012) Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Tysk for fortsættere, niveau B Søren Kronvang Louise Østerby

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch.

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch. e Wörter Die dänische Sprache gehört zu den skandinavischen. Sie wird vor allem in Dänemark und Grönland gesprochen und hat einige Anglizismen in Phrasen und Redewendungen. So heißt z.b. Hallo auf dänisch

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

SWR2 Tandem - Manuskriptdienst. Großvaters Doppelleben. Friederike Wigger. Montag, 16.02.15 um 19.20 Uhr in SWR2. Übernahme Third Ear / NDR 2013

SWR2 Tandem - Manuskriptdienst. Großvaters Doppelleben. Friederike Wigger. Montag, 16.02.15 um 19.20 Uhr in SWR2. Übernahme Third Ear / NDR 2013 2 SWR2 Tandem - Manuskriptdienst Großvaters Doppelleben Autorin: Redaktion: Regie: Sendung: Anna Thaulow Karin Hutzler Friederike Wigger Montag, 16.02.15 um 19.20 Uhr in SWR2 Übernahme Third Ear / NDR

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk,

Læs mere

für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse: Magna Blanke

für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse: Magna Blanke Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude, BWV 227 Johann Sebastian Bach: Jesus, du min glæde für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse:

Læs mere

1 Hjemme - Substantiver P

1 Hjemme - Substantiver P 1 Hjemme - Substantiver P Opgave Find den rigtige substantivform i singularis ubestemt og pluralis ubestemt. -e Singularis ubestemt Pluralis ubestemt 1a) Rasmus har. 1b) Mie har to. 2a) Peter ser. 2b)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsættersprog

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 20 12-20 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog Lærer(e) Bert Ernst (og Louise Østerby Mikkelsen i 1g) Hold 2fbi tyfb3 Oversigt

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i)

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) 1 A 1 ei og ie ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) auf Wiedersehen sieben Lieblingsfarbe Radiergummi vier ich heiße weiß eins zwei drei mein deine Bleistift Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Tysk B fortsætter Grethe

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning.

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober Ca. kl.1900 Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. 2000-2100 Ankomst danskere. Indkvartering. 2100-2200 Gruppeinddeling,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven.

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven. KASUSBRUG Nominativ 507 Grundleddet (se 2) i en sætning står i nominativ: * Vor mir stand ein alter Mann. Foran mig stod en gammel mand. Hvis der i en sætning findes både et foreløbigt og et egentligt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere