Mangfoldighed. i virksomhederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed. i virksomhederne"

Transkript

1 Mangfoldighed i virksomhederne

2 Indhold Forord...3 Haldor Topsøe...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling hos Haldor Topsøe...7 Traditioner med fornyelse nat åbnede for ny mad...8 De uskrevne regler...9 Hæderspris til Haldor Topsøe...9 THermo FisHer scientific...10 Den globale virksomhed...11 Stil krav...12 Madkultur som kommunikation...13 Eget jobcenter...14 Sproget er dansk...15 Globale julekurve...15 Karriere og udnævnelser...15 Mobbepolitik hensynspolitik eller bare sund fornuft?...16 stelton...18 Nærhedens nødvendighed...19 Sproget og sidemandsoplæring...20 Mobning det stopper man!...21 Disciplin og respekt...22 Fatima, fællesskabet og flexjobbet...22 Humoren er lidt løs i koderne...23 At give og få noget igen...23 ansvarshavende Udgiver: Teksam sekretariat, DI/CO-industri redaktion: Konsulent Pernille Kiær, DI. Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JoUrnalisT: Iben Danielsen grafisk TilreTTelÆggelse: Jannie Jalloh FoTo: Karsten Weirup Iben Danielsen Purestock istockphotox 2 TryK: PE Offset A/S

3 MangfoldIghed til InspIratIon Virksomhedernes integration af medarbejdere med en anden etnisk baggrund kan støde mod flere barrierer i mødet med den danske arbejdskultur. Det kan være alt fra vanskeligheder med sproget til de uskrevne regler i de enkelte virksomheder. Det er en fælles opgave for arbejdsgiver og arbejdstager at håndtere disse udfordringer og få integrationen til at lykkes. Derfor har DI og CO-industri via et mangfoldighedsprojekt - som er gennemført i regi af vores samarbejdsorgan TekSam - ønsket at igangsætte aktiviteter og indsamle erfaringer om, hvordan man kan formindske eller fjerne de barrierer, der er til hinder for en vellykket integration. Projektet er en del af Mangfoldighedsprogrammet under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, hvorfra projektet også er støttet økonomisk. Medarbejdere og ledere i en række virksomheder har været engageret i projektet og i det daglige mangfoldighedsarbejde med at bearbejde kulturforståelse via dialogværktøjer, retnings- og metodeværktøjer og almindelig sund fornuft, som en tillidsmand på virksomheden Thermo Fisher siger det her i pjecen. Pjecen beskriver erfaringerne fra tre vellykkede og innovative virksomheder med mangesidige initiativer og egne projekter. De er beskrevet i konkret form til inspiration for andre virksomheder. Der er tale om den store virksomhed Thermo Fisher Scientific, som er internationalt og globalt funderet med amerikanske ejere, den store danske og lokalt placerede virksomhed Haldor Topsøe og den mindre produktionsvirksomhed Stelton. Mangfoldighedsprojektet har fungeret som en læringsproces for, hvordan virksomheder kan sikre det bedst mulige integrationsforløb til brug i det videre integrationsarbejde. Resultatet skal gerne være en succesfuld integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk og en guide til, hvordan man overvinder barriererne og skaber en succes, som kan danne grundlag for nye initiativer. Tak til de virksomheder som har deltaget i projektet og selv har stået bag en række tiltag, som passer til netop deres størrelse, funktion og sammensætning af medarbejdere. Vi håber, at denne lille pjece kan inspirere andre virksomheder i arbejdet med mangfoldighed. Formand for TekSam Viceadm. direktør i DI Næstformand for TekSam Formand for 3F s industrigruppe 3

4 haldor topsøe - Den store produktionsvirksomhed og mangfoldigheden Haldor Topsøe, Frederikssund. Haldor Topsøe fremstiller katalysatorer til produktion af godt 60 pct. af verdens kunstgødning og er førende inden for heterogen katalyse. Haldor Topsøe blev grundlagt i 1940 af dr. Haldor Topsøe. Hovedkvarteret ligger i Ravnholm ved Lyngby. I 1958 købte Haldor Topsøe Linderupgård ved Frederikssund, hvor produktionen foregår, ligesom der er en fabrik i Houston, Texas. På virksomheden i Frederikssund er der cirka 720 medarbejdere. 20 pct. af disse er af anden etnisk oprindelse. Der er i alt 29 nationaliteter repræsenteret på Haldor Topsøe. 4

5 Et godt råd: Ikke mange er klar over, at man kan få en uddannelse og gøre karriere på en fabrik. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på dette. Der er mulighed for forfremmelse for alle, som brænder for arbejdet, og som vil være mellemleder i en af de mange funktioner på en fabrik. haldor topsøe en del af frederikssund tillidsmanden: Det skal være et godt sted at være Ved de smukke landskabelige kyster langs Frederikssund ligger Haldor Topsøe, som i dag er et stort bygningsanlæg for 720 medarbejdere. Som markant virksomhed i byen arbejder ledelsen på Haldor Topsøe med sit sociale ansvar, CSR, eller på dansk VSE, virksomhedens sociale engagement. Frederikssundborgerne, især naboerne til Linderupgård, skal lære virksomheden at kende. Det kan de gøre ved de to årlige åbent hus arrangementer eller ved nogle af de andre udadvendte aktiviteter. -Hvis ikke en fabrik med gødningsstoffer som denne har en åben profil og er gæstfri mod lokalområdet, så kan der opstå historier og skrøner, fortæller fællestillidsmand Jørn Nielsen. Det er ikke en tilfældighed, at man blandt medarbejderne i dag kan tælle 29 forskellige nationaliteter. Det ligger fint i tråd med Haldor Topsøes ide og firmaprofil. Man rekrutterer sine medarbejdere fra det nære opland og fjernere egne. Der er løbende rekruttering af nye medarbejdere, og når først de er ansat, er Haldor Topsøe kendt for at holde på folk. Der er ikke stor gennemstrømning af medarbejdere, og sygefraværet har heller ikke været et problem. -De fleste er i virksomheden i mange år. Man kan få arbejde mange steder, men her handler det ligeså meget om at kunne lide stemningen og sammenholdet. Det kan ses de første uger på arbejdet, om det er noget for de nye medarbejdere, siger fællestillidsmanden. fabrik Med forfremmelse unge af anden etnisk herkomst og deres forældre til karriererådgivning hos haldor topsøe Haldor Topsøe holder også ofte åbent hus og guidede rundvisninger for skoleelever. I flere år har virksomheden blandt andet satset på de unge med indvandrerbaggrund, og i 2008 gik man endnu mere direkte til værks. Det indebar, at der gik personlige invitationer ud til områdets 10. klasseelever og deres forældre, som deltog i et stort arrangement med karriererådgivning og besøg på virksomheden. Gæstetaleren var integrationsminister Birthe Rønn Hornbeck. -Der var rigtig mange af anden etnisk herkomst med til arrangementet. Det var vigtigt for os at få forklaret de unge af anden etnisk herkomst, at på sådan en virksomhed som vores, kan de sagtens få en uddannelse og et godt job. De unges forældre ser gerne, at deres børn får en god uddannelse og bliver læger, jurister eller får et andet traditionelt og kendt job. Vi fortalte, at her kan de også få en karriere. De kan uddanne sig til nogle af virksomhedens mange mellemleder- og lederopgaver, fortæller Hakan Demirkan, som selv er driftsupporter på Haldor Topsøe. Han kender problematikken med job og uddannelse fra sit engagement som rollemodel under Integrationsministeriet. 5

6 -Der er ikke mange, der er klar over, at man kan få en uddannelse på fabrik. Der vil altid være mulighed for forfremmelse for en, som brænder for arbejdet og man kan blive mellemleder eller få en lederstilling i nogle af de mange funktioner på Haldor Topsøe, ligesom Sef Ata, Robert Taylor og jeg har gjort det, siger Hakan. - Virksomheden er også god til at anerkende vores potentialer og bruge os hver især. Jeg har som australier flere gange fungeret som engelsk tolk, når vi har haft gæster udefra, og Hakan og Sef er guider, når vi har tyrkiske gæster. Haldor Topsøe ser det som en fordel, at vi også kan et andet sprog og ikke som et problem, siger Robert Taylor. -Vi har derfor besluttet, at uddanne lærere direkte til nogle af processerne, så alle har den samme chance for at lære det korrekt fra starten, og her blev Hakan en af underviserne, fortæller Margrethe Viholt. 6 forskellige lederstillinger Der er noget for alle En af opgaverne som mellemleder på Haldor Topsøe i Frederikssund kan være som underviser ved maskinerne og de computerstyrede dele af processen med at fremstille katalysatorer. Blandt andet er Hakan Demirkan uddannet til at være instruktør for kollegaerne i deres interne træningsprogram. -Tidligere brugte vi meget sidemandsoplæring, hvor en trænet medarbejder lærte processerne videre til den næste. Det er også en god idé visse steder. Men vores arbejdsopgaver skal løses så præcist og ensartet som muligt, så vi opdagede, at flere lærte fra sig på forskellige måder, og det er jo meget naturligt at sige: sådan gør jeg - det er min metode.

7 I skole på arbejdspladsen når de lærer sprog og udvikler sig, så rykker det også ved os andre Da Haldor Topsøe gik med i mangfoldighedsprojektet, fungerede den interne sprogundervisning på virksomheden ikke særlig godt. I dag fungerer den rigtig godt. Medarbejderne bliver undervist i dansk på selve virksomheden i hold af 8-12 elever af gangen, og hvert hold modtager sprogundervisning et par gange om ugen. Når der kommer nye medarbejdere til Haldor Topsøe, får de en introduktion til jobbet, og her tilbydes alle sprogundervisning - både dem der er visiteret til danskundervisning og andre, som vælger det til og gerne vil tage de officielle sprogtests. Hakan Demirkan har boet i Danmark i mange år, og han har valgt at tage et udvidet danskkursus. - Det gode ved vores interne sprogundervisning er, at det bliver en del af vores arbejde. Det passer bedre tidsmæssigt, end hvis du sætter aftenerne af til at gå i skole. På kommunens sprogkursus kom der nye folk ind i klassen hele tiden, og man gik ligesom i ring og blev hele tiden trukket tilbage. Her kan jeg passe mit arbejde og lære dansk, så jeg blandt andet kan hjælpe mine børn med lektierne, fortæller Hakan. Hakan fortæller også, at tidligere var meget af sprogundervisningen stil og grammatik. I dag bruger læreren naturligvis lærebøger men også logbøger fra virksomheden og avisartikler, så medarbejderne kan få anderledes fat om stoffet. Abdullah fra Tyrkiet går også på danskkursus. Han kan godt lide, at der er forskellige niveauer med spørgsmål, der skal løses. -Jeg kan også tage brugsanvisninger og vejledninger fra arbejdet med til undervisningen og læse det der. Det er rigtig godt, siger Abbdullah. Blandt køkkenpersonalet var der tidligere ikke interesse for danskkurserne, men så tog et par stykker sig sammen, og det har været med til at bryde en barriere for flere andre. -Det er jo en helhed, og når de lærer sprog og udvikler sig, så rykker det også ved os andre og vores indsats på arbejdspladsen, fortæller kantineleder Kristina Jarlgren. ligebehandling hos haldor topsøe Haldor Topsøe respekterer og værdsætter de forskelle, der er mellem medarbejderne og bruger disse forskelle konstruktivt. Ligebehandling skal derfor: Give mulighed for en faglig og personlig udvikling for alle Styrke ligeværdsfølelsen og respekten mellem alle medarbejdergrupper Ligebehandling er ikke at behandle alle ens, men at give alle de samme muligheder. Derfor sker tiltrædelse og forfremmelser på baggrund af de personlige og faglige kvalifikationer og uden hensyn til alder, køn, religion, seksuel orientering og etnisk baggrund. 7

8 8 traditioner Med fornyelse De kollegaer, der ikke fejrer jul, arbejder gerne i juledagene, for at andre kollegaer kan få fri -Hvis man har fødselsdag, så kommer man med kage til uddeling. Der er en hel masse mærkelige ting, man skal vænne sig til på det danske arbejdsmarked. Men det er vigtige signaler, og vi gør meget ud af at fortælle de nye medarbejdere, hvordan det foregår, så de bliver en del af fællesskabet, fortæller holdleder Robert Taylor, Haldor Topsøe. Det er bløde værdier, som betyder noget for stemningen på arbejdspladsen. Vores traditionelle jul har jo ikke nødvendigvis betydning for dem med en anden etnisk herkomst. Det har passet fint ind i vores vagtplaner omkring jul, at der er flere, som gerne vil tage vagterne i helligdagene. Det har stor betydning for de danske medarbejderes trivsel, at de kan regne med at holde jul med familien, og så er vi jo også mere positivt stemt, når nogle med en anden etnisk herkomst gerne vil have ekstra lang sommerferie. Vi prøver at være fleksible og mobile for at få samarbejdet til at fungere, siger Margrethe Viholt, Haldor Topsøe nat åbnede for ny Mad mine piger i køkkenet kom på banen på en ny måde. De foreslog nye retter, og det krævede mod Da Haldor Topsøe sidst inviterede til høstfest var temaet for det store arrangement mangfoldighed. Både menu, udsmykning og underholdning var baseret på dette overordnede tema. Kristina Jarlgren, der leder virksomhedens kantine i form af hyggelige cafeer, fortæller, at mange stadig snakker om den vellykkede og anderledes personalefest, som samlede omkring 350 medarbejdere. Festudvalget havde hyret et eksternt firma til at pynte op og sætte rammerne, mens virksomhedens egne kokke satte sit præg på mangfoldighedsmenuen. - Vi tog chancen og serverede mange etniske retter. Det var en stor succes. Rigtig mange spørger stadig i køkkenet, hvornår vi skal have Fatimas kylling igen. Det har åbnet for nogle nye retter men også mere snak, og det er også en del af mangfoldigheden, siger Kristina Jarlgren. -Det var sjovt at se flere medarbejdere aktive på banen. Der var også flere nydanske medarbejdere, som vi ikke havde set til de andre fester, fortæller fællestillidsmand Jørn Nielsen, som også var med i festkomiteen. Det glædede mig meget, at mine piger i køkkenet, som kommer med mange forskellige kulturelle baggrunde, kom på banen på en anden og ny måde. De foreslog nye retter og anderledes input, og så beviste de, at de kan det der med at lave mad fra grunden.

9 Mehmet yüksekkaya: Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked de uskrevne regler Danskere er verdensmestre i at snakke indirekte og så er de konfliktsky, fortæller forfatter mehmet Yüksekkaya Som en del af mangfoldighedsprojektet valgte Haldor Topsøes personalekoordinator Margrethe Viholt at arrangere et foredrag med forfatter Mehmet Yüksekkaya. Mehmet er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og holder kurser og foredrag. Han har tidligere været konsulent for kommuner og for Integrationsministeriet. Der kom repræsentanter fra andre danske virksomheder, da Mehmet Yüksekkaya talte om de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Mehmet, som er kurder fra Tyrkiet, mener, at danskere er verdensmestre i at snakke indirekte, ligesom danskere ikke deler ud af deres madpakke. Disse og 30 andre uskrevne regler har han nedskrevet i en bog med titlen: Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Mehmet fortæller i bogen: -Som ansat med en anden etnisk baggrund kan du begå den samme dumme fejl mange gange, uden at de siger noget til dig, for danskere er også temmelig konfliktsky. De uskrevne regler er kulturelle normer, som vi stiltiende følger og også forventer, at andre følger, mener Mehmet. Bogen Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked handler om, hvordan tingene fungerer i den virkelige verden. Succes, fremgang, sejr, nederlag, forhindringer, misforståelser og hvorfor tingene lykkes for nogle mennesker, mens de mislykkes for andre. -På Haldor Topsøe har vi ikke tidligere haft et specifikt fokus på medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Men vi ville gerne etablere en mentorordning, som den Integrationsservice under Integrationsministeriet har introduceret. Det ville passe fint med mentorer, altså personer, som kan hjælpe kolleger med de uskrevne regler på vores arbejdsplads og de uforståelige breve fra det offentlige, fortæller Margrethe Viholt. hæderspris til haldor topsøe Dr. Haldor Topsøe har modtaget Den Berlingske Fonds Hæderspris for Prisen blev overrakt af Dronning Margrethe, da det Berlingske Hus fejrede 260 års fødselsdag. Dr. Haldor Topsøe fik prisen som en ener, forretningsmand, tekniker og videnskabsmand samt for sit samfundsengagement, fokus på globalisering og den tredje verdens vilkår. Haldor Topsøe formår at inspirere andre ved hjælp af sit smittende engagement, ligesom han har evnen til at se det store perspektiv på de ting, som sker omkring os, som det hed i hæderstalen. Prisen på kr. gav Haldor Topsøe videre til arbejdet med fattige børn i Danmark. 9

10 TherMo fisher scientific -mangfoldighed i en verdensomspændende virksomhed Thermo Fisher, Kamstrup, Roskilde 10 Producent af engangsartikler i plast, laboratorieudstyr og analyseinstrumenter. Meget af det bruges i hospitalsvæsenet. Der er ansatte på verdensplan. På fabrikken i Roskilde er der 550 ansatte med 19 forskellige nationaliteter.

11 Et godt råd: Mobberegler er gode. Med dem i hånden kan man gøre noget ved problemerne. Tidligere har der været nogle usagte konflikter, som det var svært at sætte ord på. Vi kalder det en mobbepolitik, men det er jo egentlig en hensynspolitik. den globale virksomhed vi er ikke færdige med konflikter, og vi løber da heller ikke tør for udfordringer i dagligdagen. men det har rykket ved noget, at vi har taget problemerne op Den danske virksomhed i Kamstrup uden for Roskilde fungerer som en del af et stort amerikansk foretagende. Thermo Fisher er amerikansk funderet og dermed naturligt globalt indstillet. Virksomheden har længe haft erfaringer med etnicitet og sprogpolitik. Faktisk indgår den danske del af virksomheden i en global proces frem til år Det er et forløb med kommunikation, forbedringer og trivsel, som bygger på multikulturelle og enslydende politikker i alle samarbejdslandene. Der er velfunderede Human Ressource-programmer for at håndtere etniske forskelligheder. Det var en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne i 2008, der fik virksomheden i Roskilde med Human Ressources Development Manager Mette Marie Dragsdal i spidsen til at sætte ind med ændringer i kommunikationen og i forhold til etnicitet. Flere medarbejdere havde i spørgeskemaerne gjort opmærksom på manglende kommunikation, uoverensstemmelser mellem grupper og uvidenhed om andre kulturer. Der er mange nationaliteter repræsenteret på virksomheden i Roskilde. Den seneste optælling viste, at medarbejderne stammer fra 19 forskellige lande. Ledelsens reaktion på undersøgelsen var oprettelsen af et internt jobcenter, udvikling af en mobbepolitik med mobbeambassadører, skærpelse af danskundervisningen, retningslinjer for kommunikation og samvær samt nogle fælles etniske uger i virksomheden. Det har ændret meget. Da Mette Marie Dragsdal for nylig sendte en ny tilfredshedsundersøgelse ud, var der store ændringer i besvarelserne. Kommunikationen på tværs, sygefravær og fastholdelse er blevet bedre, og færre peger på etnicitet og forskellige kulturer som værende årsager til problemerne. -Der er naturligvis stadig problemer. Vi er ikke færdige med konflikter, og vi løber da heller ikke tør for udfordringer i dagligdagen, men det har rykket ved noget. Nogle ting er helt bevidst ændret med vores retningslinjer og mobberegler, andet er sidegevinster. For bare det at vi har taget problemerne alvorligt og talt åbent om dem, giver folk en bevidsthed, som betyder meget i samværet. Det kræver konstant involvering i hele forløbet at have og bevare et godt arbejdsklima, siger Mette Marie Dragsdal. Som andre amerikanske virksomheder har Thermo Fisher også en række fælles- 11

12 12 møder på virksomheden for at fremme demokratiet - de såkaldte Townhall-møder (stormøder), og hele den omgangsform og lydhørhed er grundigt nedskrevet i virksomhedsplanen. Det finder Mette Marie Dragsdal er et godt arbejdsredskab for Thermo Fishers egne danske politikker og det videre arbejde. Thermo Fisher Scientifics personalepolitik tager afsæt i fire værdier: innovation, integrity, involvement og intensity, som oversættes fornyelse, integritet, inddragelse og intensitet. Human Ressources Development Manager Mette Marie Dragsdal har skrevet en artikel om globalisme og om at være en dansk virksomhed i et stort amerikansk foretagende. Kontakt: stil krav Direkte indsats for intern kommunikation Efter debatter og oplæg fra mangfoldighedsprojektet gik Thermo Fisher i 2008 i gang med at debattere kulturelt betinget kommunikation. Ledelsen har holdt temadage, hvor blandt andet integrationskonsulent Esma Birdi og hendes arbejde med kommunikation fik en væsentlig rolle. Derudover var der oplæg fra konsulent Lise Thomsen, DI. Kommunikation besværliggøres, når man taler med en person, der ikke har den samme referenceramme som en selv, mener Esma Birdi. Det var også under dette arbejde, at Thermo Fisher besluttede, at man må stille krav for at få problemerne frem i lyset. Udgangspunktet var, at alle kan have problemer, og at det ikke er et særskilt etnisk problem, som man alene kan fokusere på. Alle kan ændre noget for at opnå en bedre kommunikation. Det resulterede blandt andet i: Retningslinjer for fælles kommunikation Det er rart at kunne forstå hinanden, når man arbejder sammen. Hvis du taler et andet sprog end dansk, forstår mange af dine kollegaer dig ikke, og misforståelser kan nemt opstå. Derfor henstiller vi til, at dansk er vores fælles sprog i virksomheden, f.eks. når En kollega som ikke forstår dit sprog, sætter sig ved det bord, hvor du sidder Du arbejder, medmindre du og en anden er alene og taler samme sprog En kollega, som ikke forstår dit sprog, stopper op for at tale med dig Du giver en besked tværs igennem et lokale, som alle kan høre Du hilser på dine kollegaer Du er i tvivl.

13 Madkultur som kommunikation thermo fisher var vært ved fire etniske uger. Den største succes var at smage på og opleve det tyrkiske køkken Det er egentlig en helt enkel tankegang; kulturforståelse, kendskab og åbenhed kommer af nysgerrighed overfor hinanden. Og nysgerrigheden kan stilles via dufte, smag og synet. Når man først har smagt på andres kultur, så er der åbnet for en helt anden dialog. På Thermo Fisher har der foreløbig været fire etniske uger. Der har blandt andet været en amerikansk uge, det vil sige en præsentation af virksomhedens kultur og ejerforholdet og hele den madkultur og sammenhæng, det indebærer. Derudover har der været en tyrkisk uge, som blev den største i Thermo Fishers nye kultureksperiment, og en uge hvor den tyrkiske mad kom i centrum. En hel uge hvor kantinen var i tyrkiske farver med store plakater på væggene og borde pyntet med tyrkiske tekstiler og flag. Og så var der maden. Den blev lavet af virksomhedens egne ansatte, som fik fri fra det almindelige arbejde. Nogle af de meget engagerede medarbejdere i ugens store succes var Songul Senol og Selcuk Arican, som begge oprindeligt kommer fra Tyrkiet. Songul syntes, det var sjovt at vise sine kolleger en anden madkultur, og hun vil gerne være med i sådan et projekt igen. Selcuk mindes, at han brugte en hel dag på at skrælle 200 auberginer. Det blev ham, der skaffede plakater, vandpiber, tyrkiske tæpper og flag fra den tyrkiske ambassade. -Tillidsmand Gitte Ringø fortæller: Danskerne kender det hele; kylling, lam, kartofler og grøntsagerne, men retterne er fremstillet på en anden måde og med andre krydderier. Hun mener, at ugen skabte en stor nysgerrighed, og at det var godt at se medarbejderne i en anden sammenhæng. De var meget engagerede, og de bagte kage om natten og stegte og brasede om dagen. Med smagsløg, syns- og lugtesans er der åbnet op for nysgerrigheden, og rigtig mange kom forbi kantinen og spurgte, hvad der nu var på menuen. Samme interesse skabte det, da Thermo Fisher et par måneder senere bød på thailandsk uge og dansk uge. Det er projekter, man gerne vil satse på igen. Det kræver blot lidt forberedelse at finde de rette ildsjæle, som gerne vil planlægge dagene og stå for madlavningen. I Thermo Fishers kantine har der i mange år været et bredt udsnit af kolde og varme retter, så alle nationaliteter er tilgodeset, og hensyn er taget. Med de etniske uger efterspørges der nye og anderledes retter. Det er en tilvænningsproces, som kantinens ansatte har indledt, mens man venter på flere etniske uger. 13

14 eget jobcenter Det er medarbejderne selv, som modtager ansøgninger og indkalder til jobsamtaler 14 I flere år har Thermo Fisher modtaget nye medarbejdere via jobcenteret i Roskilde. Det var efterhånden ofte sådan, at de anviste medarbejdere ikke blev længe og var svære at få til at indgå i samarbejdet med de øvrige på virksomheden. I dag har Thermo Fisher sit eget interne jobcenter. Her er en række medarbejdere fra de forskellige jobområder engageret i nogle timer om ugen, hvor de er taget ud af produktionen. Det er jobcenterets medarbejdere, som modtager de skriftlige ansøgninger og først sorterer og tager stilling til dem. Det er også medarbejdere i jobcentret, som indkalder til det første møde og holder mødet og introduktionen til virksomheden. En række af de ansatte i jobcenteret er medarbejdere af anden etnisk oprindelse, og de kan på en god måde appellere til en rekruttering blandt nye grupper og give et godt indblik i virksomheden. -Ved det første møde kan vi hurtigt se, om det er en person, som vil fungere her, og om de vil passe ind i de teams, som allerede er her, siger Kurt Mundt, der arbejder på virksomhedens jobcenter. Først efter den indledende proces vil ansøgeren møde en ledende medarbejder, som tager sig af den formelle ansættelse. -Det kan jo også handle om, at vi er klar over, at i ét team har de brug for en, som skal have en god fysisk styrke, og i et andet team passer det bedre med en medarbejder, der har små hænder til at klare opgaverne, fortæller jobcenterets Anja Bækhave. De ansatte i jobcenteret kommer selv på kurser i ansættelsesprocedurer og samtale. Efter ansættelsesprocessen overtages de nye medarbejdere af jobtrænere, som fører dem igennem to dages introduktion til virksomheden. Når medarbejderen senere indgår i et arbejdsteam, er der også jobtrænere tilknyttet i en til fem måneder. Der er det learning by doing. Den nye proces omkring ansættelse har givet Thermo Fisher et ry som en imødekommen og åben arbejdsplads.

15 sproget er dansk på weekendvagterne kan der være op til 90 procent tyrkere på arbejde I weekenderne kan man visse dage tælle op til 90 procent oprindelige tyrkere på job sammen. På andre tidspunkter og i andre jobprocesser er procentdelen af etniske medarbejdere meget lavere. Netop koncentrationen af en sproggruppe har betydet, at Thermo Fisher i dag har måttet skærpe sin sprogpolitik betydeligt. Kravet til alle medarbejdere er, at sproget er dansk. I den forbindelse har Thermo Fisher også udvidet sit tilbud om danskundervisning på virksomheden. Det er frivilligt at deltage i den danskundervisning, som virksomheden betaler. Lærerne kommer fra Sprogskolen i Roskilde et par gange om ugen. I ansættelsen indgår en rekrutteringstest, som kan angive, om den nye medarbejder kan forstå og tale dansk. Sommetider får nyansatte en opfordring til at deltage i kurset, så de bedre kan læse og forstå det danske, som indgår i arbejdsprocesserne. Vi lægger vægt på sproget - at alle kan læse og skrive dansk som en fælles retningslinje for kommunikationen i virksomheden Vi henstiller til, at medarbejderne taler dansk indbyrdes Dansk som arbejdssprog er del af de nye retningslinier, hvor der stilles krav for fællesskabets skyld. globale julekurve Den tid er ovre, hvor virksomheder som Thermo Fisher gav en julekurv til alle medarbejdere med blandt andet den traditionelle flæskesteg og rødvin. Det krævede bare lidt kulturindsigt at se det uhensigtsmæssige ved bredt at forære den julekurv til den blandede medarbejderflok. Sidste år var julekurven eller virksomhedsgaven en valgfri kurv. Der er muligheder for at vælge mellem en kaffekurv med kager, kaffe og lækkerier, en grillpakkekurv med øl, bøffer og grillhandsker og så en familiehyggekurv kurv med slik, gaver og et spil. karriere og udnævnelser For en virksomhed som Thermo Fisher er det vigtigt at fastholde de gode medarbejdere ved trygge og gode arbejdsvilkår men også ved at give mulighed for karriereskift og uddannelse. Der er opbakning til medarbejdere, som gerne vil videre i systemet, og det har vist sig, at stillinger som teamledere ofte appellerer til medarbejdere af anden etnisk oprindelse. Således fik virksomheden for nylig to nye teamledere til produktionen. Den ene stammer oprindelig fra Bosnien, mens den anden er fra Iran. -De er naturligvis valgt, fordi de er de bedst kvalificerede, og vi håber, at de vil bidrage positivt til det fortsatte arbejde med mangfoldighed i virksomheden, siger Mette Marie Dragsdal. 15

16 MobbepolItIk hensynspolitik eller bare sund fornuft? Det handler om at sætte sig i den andens sted og erkende, at andre ikke nødvendigvis foretrækker samme kommunikationsform som en selv 16 Én ting er de spilleregler, som gælder for hele den globale virksomhed. En anden ting er dem, der er tilpasset den danske del i Kamstrup ved Roskilde. For at få spillereglerne om den daglige omgangsform til at give mening og blive brugt, oprettede virksomheden en række arbejdsgrupper til et fælles mobbeseminar. Spørgsmålet, som de godt 40 medarbejdere skulle behandle, var: Hvad vil vi ikke finde os i på vores arbejdsplads?. I mindre grupper fandt medarbejderne frem til væsentlige spilleregler. Senere samlede enkelte af disse sig i en gruppe, hvor man prioriterede reglerne og diskuterede dem endnu engang. Det kom der fem klare budskaber ud af. Budskaberne og deres baggrund kan læses i personalehåndbogen, og de er hængt op i lamineret form i kantinen og i alle afdelingerne under overskriften Retningslinjer og kælenavnet mobbepolitikken. Desuden har Thermo Fisher for at være tro mod den proces valgt en række mobbeambassadører. Det er fokuspersoner, der har påtaget sig ansvaret at praktisere de nye regler. Det er ambassadører fra alle afdelinger, fra kontorer og produktion. Ambassadørerne skal være en del af et finmasket net for sikkerhedsrepræsentationen, og de skal være dem, man henvender sig til, hvis man oplever uretfærdigheder eller drillerier. -På den her måde føler medarbejderne, at de har været en del af processen, og at de nu kan gå til ambassadørerne med aktuelle spørgsmål. Jeg synes, vi har haft gode dialoger og diskussioner i de mindre grupper, og vi har fundet de regler, alle kan stå inde for, siger en af mobbeambassadørerne hos Thermo Fisher Inger Christensen. Et af de fem bud handler om brugen af sarkasme og ironi. Om dette siger Inger Christensen: -En etnisk dansker har én måde at opfatte ironien på. Der er ting, der kan misforstås. Med mobbepolitikken kan kollegaerne gå videre med det, før det giver problemer. Jeg tror, at de vil komme til at bruge os som ambassadører, for de kender os fra andre sammenhænge. -Mobbepolitikken har været god. Det er jo ikke bare ord. Det er sund fornuft på skrift. Og bare en af mange indsatser for et godt arbejdsklima, fortæller Inger christensen. -Selv synes jeg også, mobbereglerne er gode. Med dem i hånden ser jeg sådan på det, at nu har jeg nemmere ved at gøre noget ved problemerne. Tidligere har der nogle gange været nogle usagte konflikter, som det var svært at sætte ord på. Nu gør vi noget ved det. Vi kalder det mobbepolitik, men det er jo egentlig hensynspolitik, siger Inger Christensen.

17 spilleregler thermo fisher scientific 1) Vær mod andre så de oplever, at de bliver behandlet, som de ønsker det 2) Sørg for at inddrage alle kolleger i det sociale netværk på arbejdspladsen 3) Accepter og respekter kollegernes forskelligheder 4) Vær forsigtig med at bruge sarkasme og ironi i kommunikationen med dine kolleger 5) Tag ansvar for at vi har en god arbejdsplads og vær opmærksom på, om dine kolleger trives. 6) Husk at have det sjovt og tænk før du taler! og her kommer forklaringen på de fem bud: Ad 1) Vær mod andre kaldes platinreglen. For at mennesker skal føle sig imødekommet, er det vigtigt at tænke over, hvordan den enkelte eksempelvis bedst vil kunne lide at modtage kritik. Det handler om at sætte sig i den andens sted og erkende, at andre ikke nødvendigvis foretrækker samme kommunikationsform som en selv. Ad 2) Specielt i forhold til nye kolleger er det vigtigt at inddrage dem i de aktiviteter, der er i virksomheden og i afdelingen. I det hele taget skal man være opmærksom på, at alle er med til eksempelvis frokost. Ad 3) Acceptér at vi alle bidrager med forskellige kompetencer, udseende og holdninger. Vær opmærksom på at vores forskelligheder mange gange bidrager til at gøre arbejdet mere interessant og udfordrende. Ad 4) Det er en almindelig ting for danskere at bruge ironi og sarkasme, fordi det kan gøre samtalen rigtig sjov, når alle forstår det. Bruges dette uden omtanke, må man være opmærksom på, at det kan såre andre mennesker. Derfor er det bedste at være forsigtig med at bruge ironi og sarkasme særligt når der sendes , og man ikke kan se glimtet i øjet hos afsenderen. Ad5) Alle har et ansvar for, at vores arbejdsplads er et godt og trygt sted at være. Det er ved en fælles vilje, at vi kan lykkes med det. 17

18 stelton mangfoldighed i Den lille produktionsvirksomhed Produktionsvirksomheden Stelton, Fårevejle Afdelingen har 39 ansatte på dag- og aftenhold, heraf har seks medarbejdere en anden etnisk herkomst end dansk. Virksomheden fremstiller sanitets- og husholdningsartikler af rustfrit stål og metal. Stelton er mest kendt for sit stilsikre danske design igennem 40 år med designere som Arne Jacobsen og Erik Magnussen. Stelton har modtaget DI s initiativpris

19 Et godt råd: En chef må forklare sine medarbejdere, at det er i orden at fortælle, hvis man bliver chikaneret. Man skal ikke finde sig i alting! nærhedens nødvendighed -Jeg er nok ekstra opmærksom. ingen skal finde sig i alting, bare fordi man er fremmed, tyk eller anderledes, siger værkfører ole hansen Den mindre produktionsvirksomhed Stelton i Fårevejle har i dag 39 ansatte, og seks af dem er af anden etnisk herkomst. -Selvfølgelig er der stor forskel på os alle som mennesker, men hvis jeg tænker over det, så kunne ingen virksomhed ønske sig bedre medarbejdere, end dem vi har nu. De er stabile, ordentlige med deres ting og fleksible. Det er sådan, vi klarer os på det store marked, siger Ole Hansen. -Det, vi arbejder hen imod, er jo et sundt og godt forhold til andre mennesker, og jeg ser sådan på det, at forskelle skal vi kende til og forstå, så klarer vi bedre at arbejde sammen. Jeg kender det fra mig selv. Engang var jeg tyk, og jeg ved, hvordan det er at blive drillet og valgt fra. Så jeg er nok ekstra opmærksom. Ingen skal finde sig i alting, bare fordi man er fremmed, tyk, eller anderledes. Det er vigtigt for mig. Mellem så få medarbejdere kan du heller ikke skjule problemerne og uoverensstemmelserne, for alle er afhængige af hinandens indsats og fleksibilitet. Stelton har nedskrevet retningslinjer for hensigtsmæssig kommunikation, og i det daglige er det værkfører Ole Hansen og tillidsmand Steen Hartvigsen, som i praksis sætter grænser og regler for virksomheden. Det er svært at sætte retningslinjerne i skemaform, når man står med små 40 menneskers individualitet og forskellige baggrunde. 19

20 sproget og sidemandsoplæring stelton har ikke kapacitet til egen sprogundervisning. man må alliere sig med kommunen og håbe, at de kan tilbyde egnede sprogkurser 20 Værkføreren er den, der observerer medarbejderne i de hold, de arbejder i. Det er nødvendigt for alle, at der er sammenhold i de små grupper af to til fem ansatte. For at produktion, pakning og forsendelse skal fungere, er man helt afhængig af, at grupperne også fungerer, og at alle bidrager. -Med sidemandsoplæring skal man lære fra sig - ikke gøre andre menneskers arbejde, siger Ole Hansen. Sidemandsoplæring er en nødvendighed hos Stelton, og her kommer sproget ind som den vigtigste faktor i kommunikationen. Sproget er den største barriere for medarbejderne af anden etnisk oprindelse. Flere af de ansatte er ikke så gode til dansk. De kan ikke uden støtte læse en vejledning, og Stelton kan ikke være sikre på, at alle medarbejdere forstår en mundtlig instruktion i detaljer. Når en ny medarbejder begynder hos Stelton, får personen altid en erfaren medarbejder at knytte sig til. Den nye medarbejder er føl i en kortere eller længere periode. Nogle gange skifter værkføreren en vejleder ud med en anden, hvis kemien ikke passer. For når det fungerer, ser Ole Hansen tydeligt en udvikling og en større vilje til at arbejde selvstændigt og i grupperne. Sproget er et af de områder, der bør arbejdes mere på. Det var sprogbarrieren, der fik Stelton til at melde sig til mangfoldighedsprojektet. På Stelton har man ikke kapacitet til egen sprogundervisning, men man må alliere sig med kommunen og håbe, at de kan hjælpe. Medarbejderne arbejder i små hold rundt omkring på fabrikken, og det forudsætter grupperinger. Man er samlet om montering eller pakkeopgaver, om forsendelse eller produktion. Det giver sammenhold, men det kan også være grobund for kliker og chikaner. -Man skal være fleksibel og hurtigt kunne tage over. Man kommer tættere på hinanden end på større arbejdspladser, men forskellene kommer også tydeligere frem, siger Ole Hansen.

Mangfoldighed. i virksomhederne

Mangfoldighed. i virksomhederne Mangfoldighed i virksomhederne Indhold Forord...3 Haldor Topsøe...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling

Læs mere

MANGFOLDIGHED. i virksomhederne

MANGFOLDIGHED. i virksomhederne MANGFOLDIGHED i virksomhederne INDHOLD FORORD...3 HALDOR TOPSØE...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN RÅD OG VEJLEDNING TIL TILLIDSMÆND Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE TILLIDSMAND I de kommende

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes?

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Ideer og anbefalinger fra dialog om integration og det gode børneliv på Open Space-seminaret lørdag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere