Mangfoldighed. i virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed. i virksomhederne"

Transkript

1 Mangfoldighed i virksomhederne

2 Indhold Forord...3 Haldor Topsøe...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling hos Haldor Topsøe...7 Traditioner med fornyelse nat åbnede for ny mad...8 De uskrevne regler...9 Hæderspris til Haldor Topsøe...9 THermo FisHer scientific...10 Den globale virksomhed...11 Stil krav...12 Madkultur som kommunikation...13 Eget jobcenter...14 Sproget er dansk...15 Globale julekurve...15 Karriere og udnævnelser...15 Mobbepolitik hensynspolitik eller bare sund fornuft?...16 stelton...18 Nærhedens nødvendighed...19 Sproget og sidemandsoplæring...20 Mobning det stopper man!...21 Disciplin og respekt...22 Fatima, fællesskabet og flexjobbet...22 Humoren er lidt løs i koderne...23 At give og få noget igen...23 ansvarshavende Udgiver: Teksam sekretariat, DI/CO-industri redaktion: Konsulent Pernille Kiær, DI. Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JoUrnalisT: Iben Danielsen grafisk TilreTTelÆggelse: Jannie Jalloh FoTo: Karsten Weirup Iben Danielsen Purestock istockphotox 2 TryK: PE Offset A/S

3 MangfoldIghed til InspIratIon Virksomhedernes integration af medarbejdere med en anden etnisk baggrund kan støde mod flere barrierer i mødet med den danske arbejdskultur. Det kan være alt fra vanskeligheder med sproget til de uskrevne regler i de enkelte virksomheder. Det er en fælles opgave for arbejdsgiver og arbejdstager at håndtere disse udfordringer og få integrationen til at lykkes. Derfor har DI og CO-industri via et mangfoldighedsprojekt - som er gennemført i regi af vores samarbejdsorgan TekSam - ønsket at igangsætte aktiviteter og indsamle erfaringer om, hvordan man kan formindske eller fjerne de barrierer, der er til hinder for en vellykket integration. Projektet er en del af Mangfoldighedsprogrammet under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, hvorfra projektet også er støttet økonomisk. Medarbejdere og ledere i en række virksomheder har været engageret i projektet og i det daglige mangfoldighedsarbejde med at bearbejde kulturforståelse via dialogværktøjer, retnings- og metodeværktøjer og almindelig sund fornuft, som en tillidsmand på virksomheden Thermo Fisher siger det her i pjecen. Pjecen beskriver erfaringerne fra tre vellykkede og innovative virksomheder med mangesidige initiativer og egne projekter. De er beskrevet i konkret form til inspiration for andre virksomheder. Der er tale om den store virksomhed Thermo Fisher Scientific, som er internationalt og globalt funderet med amerikanske ejere, den store danske og lokalt placerede virksomhed Haldor Topsøe og den mindre produktionsvirksomhed Stelton. Mangfoldighedsprojektet har fungeret som en læringsproces for, hvordan virksomheder kan sikre det bedst mulige integrationsforløb til brug i det videre integrationsarbejde. Resultatet skal gerne være en succesfuld integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk og en guide til, hvordan man overvinder barriererne og skaber en succes, som kan danne grundlag for nye initiativer. Tak til de virksomheder som har deltaget i projektet og selv har stået bag en række tiltag, som passer til netop deres størrelse, funktion og sammensætning af medarbejdere. Vi håber, at denne lille pjece kan inspirere andre virksomheder i arbejdet med mangfoldighed. Formand for TekSam Viceadm. direktør i DI Næstformand for TekSam Formand for 3F s industrigruppe 3

4 haldor topsøe - Den store produktionsvirksomhed og mangfoldigheden Haldor Topsøe, Frederikssund. Haldor Topsøe fremstiller katalysatorer til produktion af godt 60 pct. af verdens kunstgødning og er førende inden for heterogen katalyse. Haldor Topsøe blev grundlagt i 1940 af dr. Haldor Topsøe. Hovedkvarteret ligger i Ravnholm ved Lyngby. I 1958 købte Haldor Topsøe Linderupgård ved Frederikssund, hvor produktionen foregår, ligesom der er en fabrik i Houston, Texas. På virksomheden i Frederikssund er der cirka 720 medarbejdere. 20 pct. af disse er af anden etnisk oprindelse. Der er i alt 29 nationaliteter repræsenteret på Haldor Topsøe. 4

5 Et godt råd: Ikke mange er klar over, at man kan få en uddannelse og gøre karriere på en fabrik. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på dette. Der er mulighed for forfremmelse for alle, som brænder for arbejdet, og som vil være mellemleder i en af de mange funktioner på en fabrik. haldor topsøe en del af frederikssund tillidsmanden: Det skal være et godt sted at være Ved de smukke landskabelige kyster langs Frederikssund ligger Haldor Topsøe, som i dag er et stort bygningsanlæg for 720 medarbejdere. Som markant virksomhed i byen arbejder ledelsen på Haldor Topsøe med sit sociale ansvar, CSR, eller på dansk VSE, virksomhedens sociale engagement. Frederikssundborgerne, især naboerne til Linderupgård, skal lære virksomheden at kende. Det kan de gøre ved de to årlige åbent hus arrangementer eller ved nogle af de andre udadvendte aktiviteter. -Hvis ikke en fabrik med gødningsstoffer som denne har en åben profil og er gæstfri mod lokalområdet, så kan der opstå historier og skrøner, fortæller fællestillidsmand Jørn Nielsen. Det er ikke en tilfældighed, at man blandt medarbejderne i dag kan tælle 29 forskellige nationaliteter. Det ligger fint i tråd med Haldor Topsøes ide og firmaprofil. Man rekrutterer sine medarbejdere fra det nære opland og fjernere egne. Der er løbende rekruttering af nye medarbejdere, og når først de er ansat, er Haldor Topsøe kendt for at holde på folk. Der er ikke stor gennemstrømning af medarbejdere, og sygefraværet har heller ikke været et problem. -De fleste er i virksomheden i mange år. Man kan få arbejde mange steder, men her handler det ligeså meget om at kunne lide stemningen og sammenholdet. Det kan ses de første uger på arbejdet, om det er noget for de nye medarbejdere, siger fællestillidsmanden. fabrik Med forfremmelse unge af anden etnisk herkomst og deres forældre til karriererådgivning hos haldor topsøe Haldor Topsøe holder også ofte åbent hus og guidede rundvisninger for skoleelever. I flere år har virksomheden blandt andet satset på de unge med indvandrerbaggrund, og i 2008 gik man endnu mere direkte til værks. Det indebar, at der gik personlige invitationer ud til områdets 10. klasseelever og deres forældre, som deltog i et stort arrangement med karriererådgivning og besøg på virksomheden. Gæstetaleren var integrationsminister Birthe Rønn Hornbeck. -Der var rigtig mange af anden etnisk herkomst med til arrangementet. Det var vigtigt for os at få forklaret de unge af anden etnisk herkomst, at på sådan en virksomhed som vores, kan de sagtens få en uddannelse og et godt job. De unges forældre ser gerne, at deres børn får en god uddannelse og bliver læger, jurister eller får et andet traditionelt og kendt job. Vi fortalte, at her kan de også få en karriere. De kan uddanne sig til nogle af virksomhedens mange mellemleder- og lederopgaver, fortæller Hakan Demirkan, som selv er driftsupporter på Haldor Topsøe. Han kender problematikken med job og uddannelse fra sit engagement som rollemodel under Integrationsministeriet. 5

6 -Der er ikke mange, der er klar over, at man kan få en uddannelse på fabrik. Der vil altid være mulighed for forfremmelse for en, som brænder for arbejdet og man kan blive mellemleder eller få en lederstilling i nogle af de mange funktioner på Haldor Topsøe, ligesom Sef Ata, Robert Taylor og jeg har gjort det, siger Hakan. - Virksomheden er også god til at anerkende vores potentialer og bruge os hver især. Jeg har som australier flere gange fungeret som engelsk tolk, når vi har haft gæster udefra, og Hakan og Sef er guider, når vi har tyrkiske gæster. Haldor Topsøe ser det som en fordel, at vi også kan et andet sprog og ikke som et problem, siger Robert Taylor. -Vi har derfor besluttet, at uddanne lærere direkte til nogle af processerne, så alle har den samme chance for at lære det korrekt fra starten, og her blev Hakan en af underviserne, fortæller Margrethe Viholt. 6 forskellige lederstillinger Der er noget for alle En af opgaverne som mellemleder på Haldor Topsøe i Frederikssund kan være som underviser ved maskinerne og de computerstyrede dele af processen med at fremstille katalysatorer. Blandt andet er Hakan Demirkan uddannet til at være instruktør for kollegaerne i deres interne træningsprogram. -Tidligere brugte vi meget sidemandsoplæring, hvor en trænet medarbejder lærte processerne videre til den næste. Det er også en god idé visse steder. Men vores arbejdsopgaver skal løses så præcist og ensartet som muligt, så vi opdagede, at flere lærte fra sig på forskellige måder, og det er jo meget naturligt at sige: sådan gør jeg - det er min metode.

7 I skole på arbejdspladsen når de lærer sprog og udvikler sig, så rykker det også ved os andre Da Haldor Topsøe gik med i mangfoldighedsprojektet, fungerede den interne sprogundervisning på virksomheden ikke særlig godt. I dag fungerer den rigtig godt. Medarbejderne bliver undervist i dansk på selve virksomheden i hold af 8-12 elever af gangen, og hvert hold modtager sprogundervisning et par gange om ugen. Når der kommer nye medarbejdere til Haldor Topsøe, får de en introduktion til jobbet, og her tilbydes alle sprogundervisning - både dem der er visiteret til danskundervisning og andre, som vælger det til og gerne vil tage de officielle sprogtests. Hakan Demirkan har boet i Danmark i mange år, og han har valgt at tage et udvidet danskkursus. - Det gode ved vores interne sprogundervisning er, at det bliver en del af vores arbejde. Det passer bedre tidsmæssigt, end hvis du sætter aftenerne af til at gå i skole. På kommunens sprogkursus kom der nye folk ind i klassen hele tiden, og man gik ligesom i ring og blev hele tiden trukket tilbage. Her kan jeg passe mit arbejde og lære dansk, så jeg blandt andet kan hjælpe mine børn med lektierne, fortæller Hakan. Hakan fortæller også, at tidligere var meget af sprogundervisningen stil og grammatik. I dag bruger læreren naturligvis lærebøger men også logbøger fra virksomheden og avisartikler, så medarbejderne kan få anderledes fat om stoffet. Abdullah fra Tyrkiet går også på danskkursus. Han kan godt lide, at der er forskellige niveauer med spørgsmål, der skal løses. -Jeg kan også tage brugsanvisninger og vejledninger fra arbejdet med til undervisningen og læse det der. Det er rigtig godt, siger Abbdullah. Blandt køkkenpersonalet var der tidligere ikke interesse for danskkurserne, men så tog et par stykker sig sammen, og det har været med til at bryde en barriere for flere andre. -Det er jo en helhed, og når de lærer sprog og udvikler sig, så rykker det også ved os andre og vores indsats på arbejdspladsen, fortæller kantineleder Kristina Jarlgren. ligebehandling hos haldor topsøe Haldor Topsøe respekterer og værdsætter de forskelle, der er mellem medarbejderne og bruger disse forskelle konstruktivt. Ligebehandling skal derfor: Give mulighed for en faglig og personlig udvikling for alle Styrke ligeværdsfølelsen og respekten mellem alle medarbejdergrupper Ligebehandling er ikke at behandle alle ens, men at give alle de samme muligheder. Derfor sker tiltrædelse og forfremmelser på baggrund af de personlige og faglige kvalifikationer og uden hensyn til alder, køn, religion, seksuel orientering og etnisk baggrund. 7

8 8 traditioner Med fornyelse De kollegaer, der ikke fejrer jul, arbejder gerne i juledagene, for at andre kollegaer kan få fri -Hvis man har fødselsdag, så kommer man med kage til uddeling. Der er en hel masse mærkelige ting, man skal vænne sig til på det danske arbejdsmarked. Men det er vigtige signaler, og vi gør meget ud af at fortælle de nye medarbejdere, hvordan det foregår, så de bliver en del af fællesskabet, fortæller holdleder Robert Taylor, Haldor Topsøe. Det er bløde værdier, som betyder noget for stemningen på arbejdspladsen. Vores traditionelle jul har jo ikke nødvendigvis betydning for dem med en anden etnisk herkomst. Det har passet fint ind i vores vagtplaner omkring jul, at der er flere, som gerne vil tage vagterne i helligdagene. Det har stor betydning for de danske medarbejderes trivsel, at de kan regne med at holde jul med familien, og så er vi jo også mere positivt stemt, når nogle med en anden etnisk herkomst gerne vil have ekstra lang sommerferie. Vi prøver at være fleksible og mobile for at få samarbejdet til at fungere, siger Margrethe Viholt, Haldor Topsøe nat åbnede for ny Mad mine piger i køkkenet kom på banen på en ny måde. De foreslog nye retter, og det krævede mod Da Haldor Topsøe sidst inviterede til høstfest var temaet for det store arrangement mangfoldighed. Både menu, udsmykning og underholdning var baseret på dette overordnede tema. Kristina Jarlgren, der leder virksomhedens kantine i form af hyggelige cafeer, fortæller, at mange stadig snakker om den vellykkede og anderledes personalefest, som samlede omkring 350 medarbejdere. Festudvalget havde hyret et eksternt firma til at pynte op og sætte rammerne, mens virksomhedens egne kokke satte sit præg på mangfoldighedsmenuen. - Vi tog chancen og serverede mange etniske retter. Det var en stor succes. Rigtig mange spørger stadig i køkkenet, hvornår vi skal have Fatimas kylling igen. Det har åbnet for nogle nye retter men også mere snak, og det er også en del af mangfoldigheden, siger Kristina Jarlgren. -Det var sjovt at se flere medarbejdere aktive på banen. Der var også flere nydanske medarbejdere, som vi ikke havde set til de andre fester, fortæller fællestillidsmand Jørn Nielsen, som også var med i festkomiteen. Det glædede mig meget, at mine piger i køkkenet, som kommer med mange forskellige kulturelle baggrunde, kom på banen på en anden og ny måde. De foreslog nye retter og anderledes input, og så beviste de, at de kan det der med at lave mad fra grunden.

9 Mehmet yüksekkaya: Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked de uskrevne regler Danskere er verdensmestre i at snakke indirekte og så er de konfliktsky, fortæller forfatter mehmet Yüksekkaya Som en del af mangfoldighedsprojektet valgte Haldor Topsøes personalekoordinator Margrethe Viholt at arrangere et foredrag med forfatter Mehmet Yüksekkaya. Mehmet er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og holder kurser og foredrag. Han har tidligere været konsulent for kommuner og for Integrationsministeriet. Der kom repræsentanter fra andre danske virksomheder, da Mehmet Yüksekkaya talte om de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Mehmet, som er kurder fra Tyrkiet, mener, at danskere er verdensmestre i at snakke indirekte, ligesom danskere ikke deler ud af deres madpakke. Disse og 30 andre uskrevne regler har han nedskrevet i en bog med titlen: Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Mehmet fortæller i bogen: -Som ansat med en anden etnisk baggrund kan du begå den samme dumme fejl mange gange, uden at de siger noget til dig, for danskere er også temmelig konfliktsky. De uskrevne regler er kulturelle normer, som vi stiltiende følger og også forventer, at andre følger, mener Mehmet. Bogen Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked handler om, hvordan tingene fungerer i den virkelige verden. Succes, fremgang, sejr, nederlag, forhindringer, misforståelser og hvorfor tingene lykkes for nogle mennesker, mens de mislykkes for andre. -På Haldor Topsøe har vi ikke tidligere haft et specifikt fokus på medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Men vi ville gerne etablere en mentorordning, som den Integrationsservice under Integrationsministeriet har introduceret. Det ville passe fint med mentorer, altså personer, som kan hjælpe kolleger med de uskrevne regler på vores arbejdsplads og de uforståelige breve fra det offentlige, fortæller Margrethe Viholt. hæderspris til haldor topsøe Dr. Haldor Topsøe har modtaget Den Berlingske Fonds Hæderspris for Prisen blev overrakt af Dronning Margrethe, da det Berlingske Hus fejrede 260 års fødselsdag. Dr. Haldor Topsøe fik prisen som en ener, forretningsmand, tekniker og videnskabsmand samt for sit samfundsengagement, fokus på globalisering og den tredje verdens vilkår. Haldor Topsøe formår at inspirere andre ved hjælp af sit smittende engagement, ligesom han har evnen til at se det store perspektiv på de ting, som sker omkring os, som det hed i hæderstalen. Prisen på kr. gav Haldor Topsøe videre til arbejdet med fattige børn i Danmark. 9

10 TherMo fisher scientific -mangfoldighed i en verdensomspændende virksomhed Thermo Fisher, Kamstrup, Roskilde 10 Producent af engangsartikler i plast, laboratorieudstyr og analyseinstrumenter. Meget af det bruges i hospitalsvæsenet. Der er ansatte på verdensplan. På fabrikken i Roskilde er der 550 ansatte med 19 forskellige nationaliteter.

11 Et godt råd: Mobberegler er gode. Med dem i hånden kan man gøre noget ved problemerne. Tidligere har der været nogle usagte konflikter, som det var svært at sætte ord på. Vi kalder det en mobbepolitik, men det er jo egentlig en hensynspolitik. den globale virksomhed vi er ikke færdige med konflikter, og vi løber da heller ikke tør for udfordringer i dagligdagen. men det har rykket ved noget, at vi har taget problemerne op Den danske virksomhed i Kamstrup uden for Roskilde fungerer som en del af et stort amerikansk foretagende. Thermo Fisher er amerikansk funderet og dermed naturligt globalt indstillet. Virksomheden har længe haft erfaringer med etnicitet og sprogpolitik. Faktisk indgår den danske del af virksomheden i en global proces frem til år Det er et forløb med kommunikation, forbedringer og trivsel, som bygger på multikulturelle og enslydende politikker i alle samarbejdslandene. Der er velfunderede Human Ressource-programmer for at håndtere etniske forskelligheder. Det var en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne i 2008, der fik virksomheden i Roskilde med Human Ressources Development Manager Mette Marie Dragsdal i spidsen til at sætte ind med ændringer i kommunikationen og i forhold til etnicitet. Flere medarbejdere havde i spørgeskemaerne gjort opmærksom på manglende kommunikation, uoverensstemmelser mellem grupper og uvidenhed om andre kulturer. Der er mange nationaliteter repræsenteret på virksomheden i Roskilde. Den seneste optælling viste, at medarbejderne stammer fra 19 forskellige lande. Ledelsens reaktion på undersøgelsen var oprettelsen af et internt jobcenter, udvikling af en mobbepolitik med mobbeambassadører, skærpelse af danskundervisningen, retningslinjer for kommunikation og samvær samt nogle fælles etniske uger i virksomheden. Det har ændret meget. Da Mette Marie Dragsdal for nylig sendte en ny tilfredshedsundersøgelse ud, var der store ændringer i besvarelserne. Kommunikationen på tværs, sygefravær og fastholdelse er blevet bedre, og færre peger på etnicitet og forskellige kulturer som værende årsager til problemerne. -Der er naturligvis stadig problemer. Vi er ikke færdige med konflikter, og vi løber da heller ikke tør for udfordringer i dagligdagen, men det har rykket ved noget. Nogle ting er helt bevidst ændret med vores retningslinjer og mobberegler, andet er sidegevinster. For bare det at vi har taget problemerne alvorligt og talt åbent om dem, giver folk en bevidsthed, som betyder meget i samværet. Det kræver konstant involvering i hele forløbet at have og bevare et godt arbejdsklima, siger Mette Marie Dragsdal. Som andre amerikanske virksomheder har Thermo Fisher også en række fælles- 11

12 12 møder på virksomheden for at fremme demokratiet - de såkaldte Townhall-møder (stormøder), og hele den omgangsform og lydhørhed er grundigt nedskrevet i virksomhedsplanen. Det finder Mette Marie Dragsdal er et godt arbejdsredskab for Thermo Fishers egne danske politikker og det videre arbejde. Thermo Fisher Scientifics personalepolitik tager afsæt i fire værdier: innovation, integrity, involvement og intensity, som oversættes fornyelse, integritet, inddragelse og intensitet. Human Ressources Development Manager Mette Marie Dragsdal har skrevet en artikel om globalisme og om at være en dansk virksomhed i et stort amerikansk foretagende. Kontakt: stil krav Direkte indsats for intern kommunikation Efter debatter og oplæg fra mangfoldighedsprojektet gik Thermo Fisher i 2008 i gang med at debattere kulturelt betinget kommunikation. Ledelsen har holdt temadage, hvor blandt andet integrationskonsulent Esma Birdi og hendes arbejde med kommunikation fik en væsentlig rolle. Derudover var der oplæg fra konsulent Lise Thomsen, DI. Kommunikation besværliggøres, når man taler med en person, der ikke har den samme referenceramme som en selv, mener Esma Birdi. Det var også under dette arbejde, at Thermo Fisher besluttede, at man må stille krav for at få problemerne frem i lyset. Udgangspunktet var, at alle kan have problemer, og at det ikke er et særskilt etnisk problem, som man alene kan fokusere på. Alle kan ændre noget for at opnå en bedre kommunikation. Det resulterede blandt andet i: Retningslinjer for fælles kommunikation Det er rart at kunne forstå hinanden, når man arbejder sammen. Hvis du taler et andet sprog end dansk, forstår mange af dine kollegaer dig ikke, og misforståelser kan nemt opstå. Derfor henstiller vi til, at dansk er vores fælles sprog i virksomheden, f.eks. når En kollega som ikke forstår dit sprog, sætter sig ved det bord, hvor du sidder Du arbejder, medmindre du og en anden er alene og taler samme sprog En kollega, som ikke forstår dit sprog, stopper op for at tale med dig Du giver en besked tværs igennem et lokale, som alle kan høre Du hilser på dine kollegaer Du er i tvivl.

13 Madkultur som kommunikation thermo fisher var vært ved fire etniske uger. Den største succes var at smage på og opleve det tyrkiske køkken Det er egentlig en helt enkel tankegang; kulturforståelse, kendskab og åbenhed kommer af nysgerrighed overfor hinanden. Og nysgerrigheden kan stilles via dufte, smag og synet. Når man først har smagt på andres kultur, så er der åbnet for en helt anden dialog. På Thermo Fisher har der foreløbig været fire etniske uger. Der har blandt andet været en amerikansk uge, det vil sige en præsentation af virksomhedens kultur og ejerforholdet og hele den madkultur og sammenhæng, det indebærer. Derudover har der været en tyrkisk uge, som blev den største i Thermo Fishers nye kultureksperiment, og en uge hvor den tyrkiske mad kom i centrum. En hel uge hvor kantinen var i tyrkiske farver med store plakater på væggene og borde pyntet med tyrkiske tekstiler og flag. Og så var der maden. Den blev lavet af virksomhedens egne ansatte, som fik fri fra det almindelige arbejde. Nogle af de meget engagerede medarbejdere i ugens store succes var Songul Senol og Selcuk Arican, som begge oprindeligt kommer fra Tyrkiet. Songul syntes, det var sjovt at vise sine kolleger en anden madkultur, og hun vil gerne være med i sådan et projekt igen. Selcuk mindes, at han brugte en hel dag på at skrælle 200 auberginer. Det blev ham, der skaffede plakater, vandpiber, tyrkiske tæpper og flag fra den tyrkiske ambassade. -Tillidsmand Gitte Ringø fortæller: Danskerne kender det hele; kylling, lam, kartofler og grøntsagerne, men retterne er fremstillet på en anden måde og med andre krydderier. Hun mener, at ugen skabte en stor nysgerrighed, og at det var godt at se medarbejderne i en anden sammenhæng. De var meget engagerede, og de bagte kage om natten og stegte og brasede om dagen. Med smagsløg, syns- og lugtesans er der åbnet op for nysgerrigheden, og rigtig mange kom forbi kantinen og spurgte, hvad der nu var på menuen. Samme interesse skabte det, da Thermo Fisher et par måneder senere bød på thailandsk uge og dansk uge. Det er projekter, man gerne vil satse på igen. Det kræver blot lidt forberedelse at finde de rette ildsjæle, som gerne vil planlægge dagene og stå for madlavningen. I Thermo Fishers kantine har der i mange år været et bredt udsnit af kolde og varme retter, så alle nationaliteter er tilgodeset, og hensyn er taget. Med de etniske uger efterspørges der nye og anderledes retter. Det er en tilvænningsproces, som kantinens ansatte har indledt, mens man venter på flere etniske uger. 13

14 eget jobcenter Det er medarbejderne selv, som modtager ansøgninger og indkalder til jobsamtaler 14 I flere år har Thermo Fisher modtaget nye medarbejdere via jobcenteret i Roskilde. Det var efterhånden ofte sådan, at de anviste medarbejdere ikke blev længe og var svære at få til at indgå i samarbejdet med de øvrige på virksomheden. I dag har Thermo Fisher sit eget interne jobcenter. Her er en række medarbejdere fra de forskellige jobområder engageret i nogle timer om ugen, hvor de er taget ud af produktionen. Det er jobcenterets medarbejdere, som modtager de skriftlige ansøgninger og først sorterer og tager stilling til dem. Det er også medarbejdere i jobcentret, som indkalder til det første møde og holder mødet og introduktionen til virksomheden. En række af de ansatte i jobcenteret er medarbejdere af anden etnisk oprindelse, og de kan på en god måde appellere til en rekruttering blandt nye grupper og give et godt indblik i virksomheden. -Ved det første møde kan vi hurtigt se, om det er en person, som vil fungere her, og om de vil passe ind i de teams, som allerede er her, siger Kurt Mundt, der arbejder på virksomhedens jobcenter. Først efter den indledende proces vil ansøgeren møde en ledende medarbejder, som tager sig af den formelle ansættelse. -Det kan jo også handle om, at vi er klar over, at i ét team har de brug for en, som skal have en god fysisk styrke, og i et andet team passer det bedre med en medarbejder, der har små hænder til at klare opgaverne, fortæller jobcenterets Anja Bækhave. De ansatte i jobcenteret kommer selv på kurser i ansættelsesprocedurer og samtale. Efter ansættelsesprocessen overtages de nye medarbejdere af jobtrænere, som fører dem igennem to dages introduktion til virksomheden. Når medarbejderen senere indgår i et arbejdsteam, er der også jobtrænere tilknyttet i en til fem måneder. Der er det learning by doing. Den nye proces omkring ansættelse har givet Thermo Fisher et ry som en imødekommen og åben arbejdsplads.

15 sproget er dansk på weekendvagterne kan der være op til 90 procent tyrkere på arbejde I weekenderne kan man visse dage tælle op til 90 procent oprindelige tyrkere på job sammen. På andre tidspunkter og i andre jobprocesser er procentdelen af etniske medarbejdere meget lavere. Netop koncentrationen af en sproggruppe har betydet, at Thermo Fisher i dag har måttet skærpe sin sprogpolitik betydeligt. Kravet til alle medarbejdere er, at sproget er dansk. I den forbindelse har Thermo Fisher også udvidet sit tilbud om danskundervisning på virksomheden. Det er frivilligt at deltage i den danskundervisning, som virksomheden betaler. Lærerne kommer fra Sprogskolen i Roskilde et par gange om ugen. I ansættelsen indgår en rekrutteringstest, som kan angive, om den nye medarbejder kan forstå og tale dansk. Sommetider får nyansatte en opfordring til at deltage i kurset, så de bedre kan læse og forstå det danske, som indgår i arbejdsprocesserne. Vi lægger vægt på sproget - at alle kan læse og skrive dansk som en fælles retningslinje for kommunikationen i virksomheden Vi henstiller til, at medarbejderne taler dansk indbyrdes Dansk som arbejdssprog er del af de nye retningslinier, hvor der stilles krav for fællesskabets skyld. globale julekurve Den tid er ovre, hvor virksomheder som Thermo Fisher gav en julekurv til alle medarbejdere med blandt andet den traditionelle flæskesteg og rødvin. Det krævede bare lidt kulturindsigt at se det uhensigtsmæssige ved bredt at forære den julekurv til den blandede medarbejderflok. Sidste år var julekurven eller virksomhedsgaven en valgfri kurv. Der er muligheder for at vælge mellem en kaffekurv med kager, kaffe og lækkerier, en grillpakkekurv med øl, bøffer og grillhandsker og så en familiehyggekurv kurv med slik, gaver og et spil. karriere og udnævnelser For en virksomhed som Thermo Fisher er det vigtigt at fastholde de gode medarbejdere ved trygge og gode arbejdsvilkår men også ved at give mulighed for karriereskift og uddannelse. Der er opbakning til medarbejdere, som gerne vil videre i systemet, og det har vist sig, at stillinger som teamledere ofte appellerer til medarbejdere af anden etnisk oprindelse. Således fik virksomheden for nylig to nye teamledere til produktionen. Den ene stammer oprindelig fra Bosnien, mens den anden er fra Iran. -De er naturligvis valgt, fordi de er de bedst kvalificerede, og vi håber, at de vil bidrage positivt til det fortsatte arbejde med mangfoldighed i virksomheden, siger Mette Marie Dragsdal. 15

16 MobbepolItIk hensynspolitik eller bare sund fornuft? Det handler om at sætte sig i den andens sted og erkende, at andre ikke nødvendigvis foretrækker samme kommunikationsform som en selv 16 Én ting er de spilleregler, som gælder for hele den globale virksomhed. En anden ting er dem, der er tilpasset den danske del i Kamstrup ved Roskilde. For at få spillereglerne om den daglige omgangsform til at give mening og blive brugt, oprettede virksomheden en række arbejdsgrupper til et fælles mobbeseminar. Spørgsmålet, som de godt 40 medarbejdere skulle behandle, var: Hvad vil vi ikke finde os i på vores arbejdsplads?. I mindre grupper fandt medarbejderne frem til væsentlige spilleregler. Senere samlede enkelte af disse sig i en gruppe, hvor man prioriterede reglerne og diskuterede dem endnu engang. Det kom der fem klare budskaber ud af. Budskaberne og deres baggrund kan læses i personalehåndbogen, og de er hængt op i lamineret form i kantinen og i alle afdelingerne under overskriften Retningslinjer og kælenavnet mobbepolitikken. Desuden har Thermo Fisher for at være tro mod den proces valgt en række mobbeambassadører. Det er fokuspersoner, der har påtaget sig ansvaret at praktisere de nye regler. Det er ambassadører fra alle afdelinger, fra kontorer og produktion. Ambassadørerne skal være en del af et finmasket net for sikkerhedsrepræsentationen, og de skal være dem, man henvender sig til, hvis man oplever uretfærdigheder eller drillerier. -På den her måde føler medarbejderne, at de har været en del af processen, og at de nu kan gå til ambassadørerne med aktuelle spørgsmål. Jeg synes, vi har haft gode dialoger og diskussioner i de mindre grupper, og vi har fundet de regler, alle kan stå inde for, siger en af mobbeambassadørerne hos Thermo Fisher Inger Christensen. Et af de fem bud handler om brugen af sarkasme og ironi. Om dette siger Inger Christensen: -En etnisk dansker har én måde at opfatte ironien på. Der er ting, der kan misforstås. Med mobbepolitikken kan kollegaerne gå videre med det, før det giver problemer. Jeg tror, at de vil komme til at bruge os som ambassadører, for de kender os fra andre sammenhænge. -Mobbepolitikken har været god. Det er jo ikke bare ord. Det er sund fornuft på skrift. Og bare en af mange indsatser for et godt arbejdsklima, fortæller Inger christensen. -Selv synes jeg også, mobbereglerne er gode. Med dem i hånden ser jeg sådan på det, at nu har jeg nemmere ved at gøre noget ved problemerne. Tidligere har der nogle gange været nogle usagte konflikter, som det var svært at sætte ord på. Nu gør vi noget ved det. Vi kalder det mobbepolitik, men det er jo egentlig hensynspolitik, siger Inger Christensen.

17 spilleregler thermo fisher scientific 1) Vær mod andre så de oplever, at de bliver behandlet, som de ønsker det 2) Sørg for at inddrage alle kolleger i det sociale netværk på arbejdspladsen 3) Accepter og respekter kollegernes forskelligheder 4) Vær forsigtig med at bruge sarkasme og ironi i kommunikationen med dine kolleger 5) Tag ansvar for at vi har en god arbejdsplads og vær opmærksom på, om dine kolleger trives. 6) Husk at have det sjovt og tænk før du taler! og her kommer forklaringen på de fem bud: Ad 1) Vær mod andre kaldes platinreglen. For at mennesker skal føle sig imødekommet, er det vigtigt at tænke over, hvordan den enkelte eksempelvis bedst vil kunne lide at modtage kritik. Det handler om at sætte sig i den andens sted og erkende, at andre ikke nødvendigvis foretrækker samme kommunikationsform som en selv. Ad 2) Specielt i forhold til nye kolleger er det vigtigt at inddrage dem i de aktiviteter, der er i virksomheden og i afdelingen. I det hele taget skal man være opmærksom på, at alle er med til eksempelvis frokost. Ad 3) Acceptér at vi alle bidrager med forskellige kompetencer, udseende og holdninger. Vær opmærksom på at vores forskelligheder mange gange bidrager til at gøre arbejdet mere interessant og udfordrende. Ad 4) Det er en almindelig ting for danskere at bruge ironi og sarkasme, fordi det kan gøre samtalen rigtig sjov, når alle forstår det. Bruges dette uden omtanke, må man være opmærksom på, at det kan såre andre mennesker. Derfor er det bedste at være forsigtig med at bruge ironi og sarkasme særligt når der sendes , og man ikke kan se glimtet i øjet hos afsenderen. Ad5) Alle har et ansvar for, at vores arbejdsplads er et godt og trygt sted at være. Det er ved en fælles vilje, at vi kan lykkes med det. 17

18 stelton mangfoldighed i Den lille produktionsvirksomhed Produktionsvirksomheden Stelton, Fårevejle Afdelingen har 39 ansatte på dag- og aftenhold, heraf har seks medarbejdere en anden etnisk herkomst end dansk. Virksomheden fremstiller sanitets- og husholdningsartikler af rustfrit stål og metal. Stelton er mest kendt for sit stilsikre danske design igennem 40 år med designere som Arne Jacobsen og Erik Magnussen. Stelton har modtaget DI s initiativpris

19 Et godt råd: En chef må forklare sine medarbejdere, at det er i orden at fortælle, hvis man bliver chikaneret. Man skal ikke finde sig i alting! nærhedens nødvendighed -Jeg er nok ekstra opmærksom. ingen skal finde sig i alting, bare fordi man er fremmed, tyk eller anderledes, siger værkfører ole hansen Den mindre produktionsvirksomhed Stelton i Fårevejle har i dag 39 ansatte, og seks af dem er af anden etnisk herkomst. -Selvfølgelig er der stor forskel på os alle som mennesker, men hvis jeg tænker over det, så kunne ingen virksomhed ønske sig bedre medarbejdere, end dem vi har nu. De er stabile, ordentlige med deres ting og fleksible. Det er sådan, vi klarer os på det store marked, siger Ole Hansen. -Det, vi arbejder hen imod, er jo et sundt og godt forhold til andre mennesker, og jeg ser sådan på det, at forskelle skal vi kende til og forstå, så klarer vi bedre at arbejde sammen. Jeg kender det fra mig selv. Engang var jeg tyk, og jeg ved, hvordan det er at blive drillet og valgt fra. Så jeg er nok ekstra opmærksom. Ingen skal finde sig i alting, bare fordi man er fremmed, tyk, eller anderledes. Det er vigtigt for mig. Mellem så få medarbejdere kan du heller ikke skjule problemerne og uoverensstemmelserne, for alle er afhængige af hinandens indsats og fleksibilitet. Stelton har nedskrevet retningslinjer for hensigtsmæssig kommunikation, og i det daglige er det værkfører Ole Hansen og tillidsmand Steen Hartvigsen, som i praksis sætter grænser og regler for virksomheden. Det er svært at sætte retningslinjerne i skemaform, når man står med små 40 menneskers individualitet og forskellige baggrunde. 19

20 sproget og sidemandsoplæring stelton har ikke kapacitet til egen sprogundervisning. man må alliere sig med kommunen og håbe, at de kan tilbyde egnede sprogkurser 20 Værkføreren er den, der observerer medarbejderne i de hold, de arbejder i. Det er nødvendigt for alle, at der er sammenhold i de små grupper af to til fem ansatte. For at produktion, pakning og forsendelse skal fungere, er man helt afhængig af, at grupperne også fungerer, og at alle bidrager. -Med sidemandsoplæring skal man lære fra sig - ikke gøre andre menneskers arbejde, siger Ole Hansen. Sidemandsoplæring er en nødvendighed hos Stelton, og her kommer sproget ind som den vigtigste faktor i kommunikationen. Sproget er den største barriere for medarbejderne af anden etnisk oprindelse. Flere af de ansatte er ikke så gode til dansk. De kan ikke uden støtte læse en vejledning, og Stelton kan ikke være sikre på, at alle medarbejdere forstår en mundtlig instruktion i detaljer. Når en ny medarbejder begynder hos Stelton, får personen altid en erfaren medarbejder at knytte sig til. Den nye medarbejder er føl i en kortere eller længere periode. Nogle gange skifter værkføreren en vejleder ud med en anden, hvis kemien ikke passer. For når det fungerer, ser Ole Hansen tydeligt en udvikling og en større vilje til at arbejde selvstændigt og i grupperne. Sproget er et af de områder, der bør arbejdes mere på. Det var sprogbarrieren, der fik Stelton til at melde sig til mangfoldighedsprojektet. På Stelton har man ikke kapacitet til egen sprogundervisning, men man må alliere sig med kommunen og håbe, at de kan hjælpe. Medarbejderne arbejder i små hold rundt omkring på fabrikken, og det forudsætter grupperinger. Man er samlet om montering eller pakkeopgaver, om forsendelse eller produktion. Det giver sammenhold, men det kan også være grobund for kliker og chikaner. -Man skal være fleksibel og hurtigt kunne tage over. Man kommer tættere på hinanden end på større arbejdspladser, men forskellene kommer også tydeligere frem, siger Ole Hansen.

MANGFOLDIGHED. i virksomhederne

MANGFOLDIGHED. i virksomhederne MANGFOLDIGHED i virksomhederne INDHOLD FORORD...3 HALDOR TOPSØE...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere