k F ur ælles sus katalog forstyrrelser ADHD Autismespektrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum"

Transkript

1 s u s k u r log kata Fælles 01H5D tyrrelser AD um fors Autismespektr

2 Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har ønske om et særligt sammensat kursus. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Indhold Atlass 4 5 Syv til inspiration 6 Pædagogisk IT 8 Sex på skemaet 9 Forberedelse til ungdoms- og voksenlivet 10 Det tillidsfulde skole-hjem samarbejde 11 Skolevægring hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser 12 Når ADHD spænder ben for os 13 Seksualundervisning for yngre børn 14 At lære at være sammen med 15 De nye diagnoesystemer 16 Kom godt i gang som vejleder 17 3-dages ASF 18 Metodekursus i visualisering og specialpædagogik 19 Bevægelse 45 minutter om dagen 20 Fokus på robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet 21 Heimdal 22 Til jer, hos jer 22 Debatoplæg 24 EarlyBird 25 Heimdals forældreempowerment forløb 26 Livet i familier, hvor et barn har en diagnose 27 Praktisk pædagogisk værksted 28 Stressforståelse og konflikthåndtering 29 Spotkursus for forældre, bedsteforældre og andre pårørende 30 At navigere i det kommunale system som forældre 31 Udeliv og ASF og/eller ADHD 32 Mindfulness 33 3

4 4 Kontakt os gerne for yderligere information på

5 5

6 oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. 6 Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration og vi kommer gerne til jer. Adfærd, der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren, man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket. Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, det kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestillingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/ fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov. Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/ eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære

7 konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter. Spil og læring Hvert barn har sin helt egen læringsstil, men mange børn elsker at lære gennem spil på ipad, computer og konsoller. Nogle spil egner sig bedre til faglig læring end andre eller gør de? Når vi som pædagoger og lærere anvender spil som digitale læremidler, bevæger vi os ind på barnets hjemmebane. Typisk vil vi opleve, at vi skal lade læreprocessen være mere udforskende og dermed bevæge os med på barnets præmisser. Ofte bliver resultatet, at barnets motivation og opmærksomhed skærpes, når vi spiller. Når vi anvender spil i en pædagogisk og faglig sammenhæng, kræver det nye roller af pædagoger og lærere. Ud over at være underviser i traditionel forstand, skal vi også være playmaker, udforsker, evaluator og vejleder. Hvis vi anvender spillet som et medie i sociale kontekster, vil vi ofte se børn, som kan meget mere end i mange andre sammenhænge. Spillet kan medvirke til at danne relationer mellem børn, som typisk ikke ville være interesserede i hinanden eller dele hinandens oplevelser. Praksisnære vejledningsforløb i forhold til elever med ASF og eller ADHD Står du med en undren vedrørende en elev i din klasse, som til tider gør eller siger ting, som er en anelse usædvanlig eller mærkværdig? Eller har du en elev, der udfordrer ved at stille meget præcise spørgsmål eller irettesætte dine udtalelser? Måske har du en elev, der kan samarbejde, når du er i klassen men i alle andre timer er en udfordring? Hvis du kan genkende dette eller har andre lignende problemstillinger at forholde dig til, tilbyder vi et vejledningsforløb der tager udgangspunkt i din hverdag og tilbyder ideer til indsatser, der bygger på forståelse for det enkelte barns forudsætninger. Vi tilbyder individuelle vejledningsforløb og vejledningsforløb til team / grupper. ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på:www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web: 7

8 Pædagogisk IT Ny teknologi giver nye muligheder, men afføder samtidig mange spørgsmål og kræver nye arbejdsgange. Hvilke potentialer ligger der i at bruge spildesign i læreprocessen for elever med ADHD/ASF? Hvordan anvender vi teknologien, som allerede er her, og som eleverne selv bruger, i vores pædagogiske aktivitet og i undervisningen? Kursets form vil skifte mellem oplægsformen, fælles drøftelser og praktiske opgaver. Der vil desuden være en hjemmeopgave, der løses af kursisterne mellem de to kursusgange. Medbring selv computer/tablet/smartphone. Målgruppen er personale, der arbejder pædagogisk med børn og unge med ASF/ADHD. Kursusnummer: Undervisere: LA-01 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 8.9. og kl Pris pr. person: 1.495,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 8

9 Sex på skemaet Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD På kurset sættes fokus på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal tilrettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen med børn og unge med særlige kognitive forudsætninger som Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD. Kursusnummer: Undervisere: LA-02 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 795,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop, og hvordan de skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan forstår vi seksualitet? Hvordan forholder vi os som fagpersoner til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. 9

10 Forberedelse til ungdoms- og voksenlivet Hvordan kan vi blive bedre til at forberede vores elever med ASF eller ADHD til deres fremtidige ungdoms- og voksenliv? Elever i de ældste folkeskoleklasser står overfor store omvæltninger i deres liv. Fremtidig uddannelse beskæftigelse flytte hjemmefra socialt liv. 1. Kursusdag mest teori På kurset vil der blive arbejdet med metoder til opsamling og videreudvikling af viden. Systematisk opsamling af viden om styrkeområder, problemfyldte områder, og ikke mindst at finde de områder, hvor der er udviklingsmuligheder. Vi vil beskæftige os mest med udvikling af kompetencer i forhold til praktik og fremtidig beskæftigelse. Eksempelvis: P r a k t i k f o r l ø b Uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Afdækning af personlige kompetencer i forhold til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer indenfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder Øvelse i konkrete arbejdsfærdigheder Praktik på arbejdssteder værksteder uddannelsessteder produktionsskoler m.m. Forberedelse eller undervisning til andre uddannelsesforløb 2. Kursusdag eksempler fra jeres egen hverdag Kursusdagen afholdes 2 måneder senere. I har i løbet af de 2 måneder mulighed for at implementere erfaringerne fra 1. kursusdag til jeres egen praksis. Vi vil denne dag sammen gennemgå nogle af jeres forløb og udveksle erfaringer og viden. Kursusnummer: Undervisere: LA-03 Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent, Dato og tidsramme: og kl Pris pr. person: 1.495,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 10

11 Det tillidsfulde skole-hjem samarbejde At etablere et godt og funktionsdygtigt samarbejde mellem forældrene og skolens medarbejdere er vigtigt for begge parter men ofte også en udfordring. På denne kursusdag vil vi arbejde med parternes forskellige positioner og opgaver i samarbejdet. Det vil ske gennem oplæg, rollespil og refleksive fora, så vi bliver klogere på både egne og den anden parts perspektiver og afsæt. Kursusnummer: LA-04 Undervisere: Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder og Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 995,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tag en problemstilling med på kursusdagen, som udfordrer dig, og som du gerne vil lære mere af. 11

12 Skolevægring hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser Hvad er det, der gør, at nogle elever med en udviklingsforstyrrelse reagerer med skolefravær, som måske udvikler sig til, at de helt vender skolen ryggen? Forekommer mønstret hos særligt sensitive børn og unge? Hvad er der på spil? Vil du, ud fra egne og andres erfaringer, være med til at sætte spot på denne problemstilling og i fællesskab blive klogere på fænomenet, så vil denne kursusdag være noget for dig. Kursusnummer: LA-05 Undervisere: Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent og Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 995,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Dagen vil veksle mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og fælles refleksioner. 12

13 Når ADHD spænder ben for os Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Fokus på, hvad ADHD gør ved os som medarbejdere. Hvad er styrkesiderne, når der er tale om ADHD? Det nye spektrum når grænserne flyder sammen mellem ADHD og ASF, angst og andre og ind i det typiske. Hvordan kan vi forstå teorierne og diagnoserne om ADHD på baggrund af viden og vores erfaringer? Undervisningen vil veksle mellem gruppedrøftelser, refleksionsopgaver, fakta-viden, hjemmearbejdsopgave og små teoretiske oplæg. Kursusnummer: Undervisere: LA-06 Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Birgit Isene, psykolog, Dato og tidsramme: 3.11, og kl Pris pr. person: 2.195,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 13

14 Seksualundervisning for yngre børn Kurset sætter fokus på, hvad det er vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal tilrettelægge seksualundervisningen for yngre børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan kan seksualitet forstås hos yngre børn? Hvad er vigtigt som fagperson at have viden om i forhold til børns seksuelle udvikling? Hvordan kan undervisningen foregå for yngre børn? Kursusnummer: LA-07 Undervisere: Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 795,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger, samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. 14

15 At lære at være sammen med Kan sociale strategier og social opmærksomhed læres af børn med autisme? På disse 2 halve temadage vil du få en introduktion til den sociale hjerne ud fra neuropsykologisk viden. Denne viden perspektiveres til udviklingspsykologiske milepæle i den sociale udvikling. Der arbejdes ud fra konkrete interventionsformer og eksempler, der kan understøtte (førskole) barnet med autisme med at rette fokus mod sociale informationer og samvær mellem mennesker. Der bringes eksempler ind i forhold til børn med et lavere kognitivt funktionsniveau såvel som til de højere fungerende. Kursusnummer: Undervisere: LA-08 Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Søgaard Isene, psykolog, Dato og tidsramme: kl :30 og 2.2. kl :30 Pris pr. person: inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Undervejs vil du blive inviteret ind i gruppedrøftelser om betydningen af den sociale hjerne og sociale kompetencer for det enkelte barn med autisme og for barnets familie, etiske dilemmaer mm. Der skal forventes en træningsopgave imellem de to datoer. Du vil få: Introduktion til den sociale hjerne ud fra et neuropsykologisk perspektiv Indsigt i pædagogiske interventionsformer, der specifikt er rettet mod sociale kompetencer og kontakt mellem mennesker Forståelse for etiske og metodiske dilemmaer Målgruppe: Temaet henvender sig til pædagogisk personale, der er nysgerrig overfor autisme og social udvikling samt ønsker at drøfte dette og dele erfaringer med andre. 15

16 De nye diagnosesystemer Hvad betyder de mon for forståelsen af autisme og ADHD? Det amerikanske diagnosesystem DSM udkom i sin femte version i maj 2013, og det internationale ICD i sin 11. udgave indføres i Danmark i Hvad omfatter de nye versioner, og hvad kommer de mon til at betyde for den fremtidige forståelse af autisme og ADHD? Hvilken indflydelse kan det nye have på den pædagogiske indsats? Kom, hør, diskuter og reflekter, så du er forberedt på fremtidens udfordringer. Kursusnummer: LA-09 Undervisere: Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 795,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 16

17 Kom godt i gang som vejleder Et kursus, hvor vi arbejder med fokus på positionen som vejleder, teoretisk referenceramme, redskaber som vejleder, refleksioner og at styrke dig i vejlederrollen. På kurset vil vi komme omkring følgende spørgsmål: Hvilken teoretisk referenceramme tager vi afsæt i? Hvad kan vejlederrollen indeholde? Hvad er god vejledning for vejlederen selv, og hvordan kan egne erfaringer bringes i spil? Hvordan kan en vejledningsproces visualiseres? Hvilke spørgsmålstyper faciliterer hvilke svar? Hvordan kobler vejledning sig til supervision? Hvilke øvrige redskaber kan være hjælpsomme? Undervisningsformen vil være dialogbaseret og vil veksle mellem kortere teoretiske oplæg, gruppeøvelser og selvrefleksion, og der indlægges små hjemmearbejdsopgaver. Kursusnummer: Undervisere: LA-10 Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Isene, psykolog, Dato og tidsramme: 16.2., 9.3. og kl Pris pr. person: inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 17

18 3-dages ASF Kurset er et 3-dages kursus (2+1), der fordeler sig over en 3 ugers periode, så kursisterne har mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver. Kurset kan tage udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer fra hverdagspraksis og vil veksle mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussion, erfaringsudveksling og faglig sparring. På 3. dagen arbejdes der med temaer, som kursisterne selv har været med til at vælge, f.eks. tema om selvforståelse eller tema om søvn, kost og motion. Der kræves en helt særlig faglig viden og kunnen, når man arbejder med personer med autisme, uanset deres alder og funktion i øvrigt. Der vil blive arbejdet med den særlige kognitive stil, som mennesker med autisme tager afsæt i, når de indgår i kommunikation og samspil med deres omgivelser. Ud fra denne forståelse sættes der spot på specialpædagogiske metoder og tilgange i arbejdet med at tilvejebringe indsigt, mening og handlemuligheder i samarbejdet med mennesker med autisme og forebygge udfordrende adfærd. Kurset henvender sig både til fagfolk inden for specialområdet og fagfolk inden for almenområdet, som f.eks. inklusionsvejledere. Kursusnummer: LA-11 Undervisere: Tina Tønnesen, skolekonsulent og Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: og kl Pris pr. person: 2.985,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 18

19 Metodekursus i visualisering og specialpædagogik På dette praksisnære kursus reflekterer vi højt over, hvordan vi arbejder med specialpædagogik i dagligdagen. Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor er det vigtigt at kende den teori, der ligger til grund herfor? Hvorfor er individualiseringen så vigtig? Vi vil gennemgå praktiske eksempler på måder at visualisere på. Du vil få mulighed for at udarbejde materiale til dine egne elever. Kurset indeholder: Teoretisk baggrund Praktiske eksempler Udarbejdelse af materialer Kursusnummer: LA-12 Undervisere: Tina Tønnesen, skolekonsulent og Birgit Willum, pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 995,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 19

20 Bevægelse 45 minutter om dagen Den nye skolereform medfører bl.a., at bevægelse og motion bliver en del af alle elevers skoledag. På dette kursus sætter vi fokus på, hvorfor bevægelse er vigtigt set ud fra både et udviklingsmæssigt, læringsmæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv. Vi ser nærmere på fordele og udfordringer ved indførelsen af 45 minutters bevægelse om dagen for elever med ASF og/eller ADHD, og vi diskuterer, hvordan vi motiverer de elever, der umiddelbart ikke selv virker motiverede for bevægelse. Yderligere gives inspiration (fra underviserne og kursisterne imellem) til, hvordan bevægelse kan inkorporeres i skoletiden. Der forventes aktiv deltagelse af kursisterne i forhold til diskussion og eksempler/gode idéer til inspiration for andre. Kursusnummer: LA-13 Undervisere: Sara Svensmark Hulgård, pædagog og Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: kl Pris pr. person: 995,- inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart 20

21 Fokus på robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet Dette kursus fokuserer på personalets psykiske robusthed i arbejdet med børn og unge med ADHD og ASF. Emnet er stressforebyggelse arbejdstrivsel med fokus på den enkelte kursist. Emnet udspringer fra tidligere kursisters beskrivelser af egen arbejdssituation / arbejdsbelastning samt mine egne erfaringer fra individuel supervision med medarbejdere. Her tegner der sig et billede af, at nogle/en del medarbejdere i deres hverdag er så optaget af at udføre deres arbejde i relation til kerneopgaven, med den høje kompleksitet det indebærer, at de kommer til at tilsidesætte sig selv i deres professionalisme. Hvis der er tale om et aktivt valg, er tænkningen eksempelvis, at de bliver mere effektive og kan håndtere mere på kortere tid. Som oftest er der tale om en ikke-reflekteret praksis, hvor adfærden er styret pr. automatpilot. Dette kan have negativ konsekvens for deres arbejdsmiljø, arbejdstrivsel og i yderste konsekvens medføre en langvarig stressbelastning. Kurset har det budskab, at professionalisme og øget arbejdstrivsel handler om også at bringe sig selv i spil og lytte til sig selv med det indre øre. Når vi er i balance og tilstede i vores professionalisme som hele mennesker, bliver vi bedre i stand til at rumme andre, hvilket har direkte betydning for vores kerneopgave, forældresamarbejde og kollegiale samarbejde. Indhold Hvad er psykisk robusthed generelt og for mig selv Balance mellem krav og ressourcer Grænser mellem privat, personlig og professionel Hvilke åndehuller har jeg/ kan jeg opdage til brug i hverdagen At øge selvindsigt og selvforståelse ud fra kognitive analyser Viden om stress Emotionel smitte Egne copingstrategier Kognitiv analyse som redskab Form: fysiske øvelser, mindful-øvelser, fokus på dine arbejdsrelaterede åndehuller og trivsel, drøftelser, selvrefleksion. Kursusnummer: Undervisere: Information: LA-14 Birgit Isene, psykolog, Hos jer eller på Kontakt Lisbet Pilgaard, for tid og pris 21

22 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Højbjerg ved Aarhus og består af tre afdelinger, to døgn- og en aflastningsafdeling. Døgnafdelingen, Egebæksvej råder over 11 pladser og døgnafdelingen, Hestehavevej råder over 8 pladser til børn og unge med ASF og mental retardering. Aflastningen råder over 14 pladser, der i et rullende system deles af 60 børn. Heimdals specialpædagogik er funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er inspireret af TEACCH, ATLASS, STUDIO III samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefon: Web: Til jer, hos jer Heimdals konsulentteam tilbyder at afholde skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads. Kurset kan enten foregå på jeres arbejdsplads eller på Heimdal. Kurserne kan bl.a. omfatte emner som Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD Comorbide tilstande Pædagogiske principper og værktøjer i forhold til ASF og/eller svær ADHD Visualisering Kommunikation Struktur og forudsigelighed Konflikt forebyggelse & håndtering Stress forståelse & reduktion Kurser på de følgende sider kan også tilbydes som Til jer, hos jer. Besøg desuden vores hjemmeside og se tidligere afholdte kurser og workshops som inspiration til Til jer, hos jer kurser. Desuden tilbyder Heimdals konsulentteam vejledning i forhold til enkeltpersoner med ASF og/eller svær ADHD. Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til Heimdals faglige leder Lenette Andsbjerg på mail: eller på Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre mm. 22

23 23

24 Debatoplæg Fra dele til helhed erfaringer med udvikling af specialpædagogik, arbejdsmiljø og organisation i sammenhæng Heimdal har gennem 5 år arbejdet bevidst med at udvikle den specialpædagogiske indsats, arbejdsmiljøet og organisationen. Undervejs er det blevet tydeligt for os, at der er en sammenhæng, der betyder, at succesfuld udvikling på områderne er hinandens forudsætninger. Vores hypotese er 2-delt: 1) Der kan ikke meningsfuldt udvikles specialpædagogisk kvalitet, uden der samtidig sikres udvikling af arbejdsmiljøet og organisationen eller omvendt 2) Begge forhold skal tænkes ind fra starten i alle forhold og der vælges løsninger, der tager hensyn til begge positioner. Hvad der virker udviklende på et af områderne har også gyldighed på de øvrige områder. Med baggrund i Heimdals erfaringer vil oplægget have fokus på: Mindfulness, stressreduktion og Low Arousal som gennemgående principper for specialpædagogik, arbejdsmiljø og organisation Ledelse, frisættende ledelse, selvledelse og fravær af ledelse Diversitet, mulighedsoverskud og inddragende processer Oplægget er tænkt som inspiration til specialpædagogiske institutioner eller afdelinger, der er undervejs med (eller tænker at starte på) udviklingsprocesser indenfor et eller flere af områderne. Oplægget vil munde ud i en række spørgsmål til debat. Varighed: 3 timer inkl. pause og debat Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til Heimdals faglige leder Lenette Andsbjerg på mail: eller på Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. 24

25 EarlyBird Et 3 måneders empowermentprogram for forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme EarlyBird programmet er et forældre-empowerment program etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). For yderligere oplysninger se eller kontakt Heimdals EarlyBird certificerede konsulenter på Målgruppe: Forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme. EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring førskolebørn med diagnoser inden for autismespektret. Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre, med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøg anvendes bl.a. videofeedback til at øge forældrenes læring samtidig med, at de arbejder med børnene. Kursusnummer: Undervisere: Dato og tidsramme: Tilmeldingsfrist: HE-01 Earlybird certificerede konsulenter fra Heimdals konsulentteam En gang ugentligt over tre måneder Heimdal + deltagernes hjem Kontakt: Camilla Røy 25

26 Heimdals forældreempowerment forløb Forældreempowerment forløbet strækker sig over ca. 3 måneder og afholdes for 4-8 forældrepar ad gangen. Forløbet omfatter: 4 gruppelektioner 2-3 hjemmebesøg Mulighed for netværksundervisning 3 gange struktureret erfaringsudveksling Opsamlingslektion samt 3 måneders opfølgning Kursusnummer: Undervisere: Dato og tidsramme: HE-02 Specialpædagogiske konsulenter fra Heimdal Engang ugentligt over tre måneder Heimdal Gruppelektionerne indeholder nedenstående emner: Grundlæggende viden om autisme og ADHD Hvad betyder det, at være forældre til et barn med diagnose Værkstøjskassen; Struktur, visualisering og forudsigelighed Konflikthåndtering; Stress forståelse & reduktion Ved hjemmebesøgene arbejder vi med at omsætte viden fra gruppelektionerne til familiens hverdag og/eller med aktuelle problemstillinger i familierne. Ved de strukturerede erfaringsudvekslinger er der mulighed for, at hver enkelt familie kommer i centrum og fortæller om og får sparring til deres udfordringer. Det er her centralt, at sparringen i høj grad kommer fra de øvrige familier, der kan bidrage med personlige erfaringer fra lignende udfordringer. Desuden byder Heimdals konsulenter ind med råd og sparring. Forløbet afholdes 2 gange årligt. Kontakt Heimdal for at komme på venteliste. Målgruppe: Forældre til børn og unge med ASF og ADHD. 26

27 Livet i familier, hvor et barn har en diagnose Vi tager udgangspunkt i, hvordan mange oplever det at have et barn med en diagnose. Vi vil arbejde med, hvad det betyder for familien og for vilkårene for såvel forældrene som for søskende og dermed for hele familien som et sammenhængende system. Vi vil anvise hjælp til håndtering af det forhøjede stressniveau, som ofte er en del af det at være en familie med et barn med diagnose. Kursusnummer: Undervisere: Desuden præsenteres konkrete strategier for håndtering af såvel barnet med diagnose som familiens situation. Der vil blive givet råd og vejledning til implementering. Målgruppe: Forældre til børn med autisme og ADHD. HE-03 Specialpædagogiske konsulenter fra Heimdals konsulentteam Dato og tidsramme: kl Heimdal Pris pr. person: kr. inkl. forplejning Tilmeldingsfrist: 30. januar

28 Praktisk pædagogisk værksted Mennesker med autisme og ADHD har behov for tydelighed og forudsigelighed i deres hverdag. Noget, de ofte ikke selv formår at skabe. Vores erfaring er, at visuelle støttesystemer har en støttende og stressreducerende virkning i deres hverdag. På kurset gives en kort introduktion til visuelle støttesystemer samt den teoretiske begrundelse for, hvorfor de er vigtige metoder omkring børn med autisme/adhd. Der vil være materialer til rådighed. Vi arbejder bl.a. med Boardmaker, Pictoselecter, Word og PowerPoint. Målgruppe: Forældre til børn med autisme og ADHD. Dernæst vil der være mulighed for at udfærdige konkrete visuelle systemer rettet specifikt til dit/ jeres barn. Heimdals specialpædagogiske konsulenter står til rådighed med sparring, støtte og ideer. Det er også muligt selv at medbringe igangværende systemer, der skal udbygges/laves om. Kursusnummer: Undervisere: HE-04 Specialpædagogiske konsulenter fra Heimdals konsulentteam Dato og tidsramme: kl Heimdal Pris pr. person: kr. inkl. materialer og forplejning Tilmeldingsfrist: 30. januar

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere