DJ i udvikling. Materialesamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ i udvikling. Materialesamling"

Transkript

1 DJ i udvikling Materialesamling 1

2 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab 8 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog 10 Fakta om DJ og KS 12 Udkast til mission og vision 13 Værditilbud 14 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur 18 Arbejdsgruppen om faglig identitet 19 Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde 23 Arbejdsgruppen om kommunikationsområdet 27 Arbejdsgruppe om kontingentstruktur for et sammenlagt forbund, herunder sammenhæng til et eventuelt driftsbudget 32 Arbejdsgruppe om studerende i DJ/KS efter fusionen 34 Resultater fra fokusgrupperne 37 Fordele og ulemper, som hovedbestyrelsen har identificeret 39

3 3 Læsevejledning Dette er en materialesamling med de dokumenter, som hovedbestyrelsen har fået forelagt og drøftet i forbindelse med det opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog. I forhold til rapporterne fra arbejdsgrupperne har hovedbestyrelsen drøftet rapporterne, men der er ikke fra hovedbestyrelsen truffet beslutning om anbefalingerne fra de enkelte grupper. Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 Delegeretmødet gav i april 2013 mandat til: At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog. - At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Redegørelsen forelægges bl.a. på næste Fagligt Forum. Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen: kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund, giver bud på den politiske struktur giver bud på den administrative struktur kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen. At evt. beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen.

4 4 Scenarier for DJ s fremtid I 2011 drøftede hovedbestyrelsen forskellige scenarier for DJ s fremtid. Drøftelserne skete på baggrund af en analyse af DJ s situation. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at DJ skulle forandre sig i retning af følgende scenarie: DJ skal være den førende organisation for både journalister og kommunikationsfolk. Det er en retning, som DJ har været på vej mod i lang tid. Det er vigtigt at holde fast i, at væksten i sig selv ikke er et mål, men et middel til at styrke DJ s rolle over for de forskellige grupperinger i medlemsskaren. Vores rådgivning er mere gennemslagskraftig, jo flere den baserer sig på, og vores gennemslagskraft er modsætningsvis kun så stærk over for arbejdsgivere, interessenter og beslutningstagere som antallet af medlemmer gør den til. Men væksten vil også betyde, at vi skal rumme flere faglige identiteter i det fællesskab, der hedder DJ. Nye typer af medlemmer har måske nye forventninger til den værdi, de ønsker af medlemskabet. Der skal arbejdes videre med at blive klar på, hvordan man kan integrere eller rumme de forskellige fagligheder, som er for henholdsvis journalistik og kommunikation. Indtil videre har vi forsøgt at assimilere kommunikationsmedlemmerne i DJ-identiteten. Det har styrken i, at det stærke DJ-brand tiltrækker andre end kun journalister, men hvis ikke DJ forandrer sig, vil det formentligt være svært for DJ - i højere grad end det sker i dag - at tiltrække medlemmer fra den gruppe af mennesker, der arbejder med kommunikation, men som ikke er journalistisk uddannede. Nogle medlemmer får værdi af det faglige indhold/identitet i medlemskabet DJ er en standsforening for nogle, en kamporganisation for andre og en serviceorganisation for dem alle. Målet for DJ som organisation er stadig at være både en forening og en forretning. I DJ har vi altid haft mange aktive medlemmer. Pendulet har svinget fra den stærke medlemsorientering til en mere professionel forretningsorienteret tilgang. Vi skal finde metoder til at få medlemmerne stærkere involveret igen. Her arbejder DJ bl.a. med mentorordninger og netværk ud fra tankegangen om, at medlemmer hjælper medlemmer. Rollen over for medlemmerne ændrer sig også. De individuelle services handler ikke længere kun om at beskytte medlemmerne på arbejdsmarkedet, men handler lige så meget om at klæde medlemmerne på til at kunne klare sig i konkurrencen og være med til at udvikle arbejdsmarkedet. Det bliver DJ s opgave at være med til at sørge for, at medlemmerne kan håndtere forandringerne, og at det ikke skaber endnu mere stress og usikkerhed, end vi allerede ser i dag. Medieverdenen forandrer sig, og dermed forandrer vores medlemmers arbejdsbetingelser sig også. For mange af vores medlemmer er arbejdet en meget vigtig del af deres identitet. Derfor har de også svært ved at omstille sig til, at verden forandrer sig så hurtigt. Organisatorisk skal vi give mulighed for, at det enkelte medlem har en mikroidentitet sammen med dem, der har den samme snævre faglighed. Det er vigtigt at have et sted, hvor man kan nørde igennem. Derudover skal der være plads til en makroidentitet, som går ud over det snævre fag, og som gælder i forhold til det, der binder os sammen i hele forbundet. SWOT-analyse af DJ s situation

5 5 DJ udarbejdede i forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelser af DJ s situation en SWOTanalyse, som havde til formål at klarlægge DJ s position i markedet og skabe overblik over de styrker og muligheder, som DJ har. Styrker Stærkt brand inden for medier og journalistik Monopol på aftaler inden for medier Stærk kapitalkraft Stammefælleskab Fagligt kompetente medarbejdere/nærmest ingen personaleomsætning Medlemsdatabase med viden om medlemmerne Aktive studenterorganisationer Mange fagligt aktive Mange kollektivt tilpassede aftaler Stærk mediepolitisk strategi Stærkt branchenetværk om uddannelserne Stærk varetagelse af ophavsrettigheder Svagheder Mangler stærkt brand inden for kommunikation Manglende politisk afklaring af rummelighed Manglende undersøgelse af medlemmernes behov DJ s identitet er udfordret Moden organisation Ingen personaleomsætning Manglende driftsoverskud på sigt Dyrt kontingent i forhold til konkurrerende fagforeninger Muligheder Kommunikationsmarkedet er voksende Kompleks samfund, hjælp til at finde rundt. Mediebranchen har tiltrækningskraft Bedre relationer til medlemmerne Facilitere netværk mellem medlemmer Udvikling af nye ydelser til eksisterende medlemmer Udvikling via nye medlemmer Styrke individuel rådgivning Samle kommunikationsområdet i DJ Trusler Mediebranchen er under pres Velfærdsstaten under pres Med pluralisme i medlemsgruppen falder identifikation med DJ Kommunikationsfolk føler ikke samme identifikation med DJ som journalister Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af K-forum og andre netværk Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af sociale medier Sociale normer ændrer sig, hvilket sætter pres på den faglige fællesskabsfølelse Ny samarbejdsorganiseret virksomhedskultur/hr Den danske model er truet Voksende forventninger fra medlemmerne

6 6 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder DJ udvikling arbejdsområder Trykte medier Radio / TV Kommunika:on Special gr. I øvrigt Medlemsundersøgelser I 2006 blev der gennemført en stor medlemsundersøgelse, hvor konklusionen var, at der var tilfredshed med stort set alle services i DJ. 8 ud af 10 brugte DJ indirekte (blad, web, kurser, overenskomster, tryksager). De, der havde brug for kontakt, var tilfredse med behandling, ventetid og kvalitet af rådgivning. Meget få mente, at andre fagforeninger er bedre. Det blev konkluderet, at medlemskab af DJ ikke bæres af samfundsidealisme eller rationalitet. Det bæres af to centrale ting: Oplevet tryghed Billet til særligt fællesskab Det blev også konkluderet, at medlemmerne så sig selv som medlemmer af et såkaldt stamme fællesskab.

7 7 I 2011 blev der gennemført en ny medlemsundersøgelse. Målet med denne undersøgelse var at finde ud af, om forholdene havde ændret sig siden Det er der ikke meget, som tyder på. Det er stadig de tryghedsskabende services, som juridisk bistand og individuel rådgivning, som er topscorer. Derimod er det ikke så vigtigt med udlejning af feriehuse, stresskurser osv. Generelt ligger tilfredsheden med DJ s tilbud og services stadig flot. Antallet af medlemmer, der har overvejet at melde sig ud, er dog steget fra 22 % til 30 % fra 2006 til Blandt dem, der arbejder med journalistik, er det 24 %. Mens 40% af dem, der arbejder med kommunikation, overvejer at melde sig ud. Det giver en indikation af, at loyaliteten og den oplevede værdi af medlemskabet ikke er lige så stor for kommunikationsmedlemmerne som for de journalistiske medlemmer. Der er imidlertid ofte stor forskel på, om man overvejer et medlemskab af en faglig forening, og om man rent faktisk melder sig ud. Konkurrentanalyse Som en følge af, at DJ s organisationsområde er blevet bredere, er forbundet kommet i konkurrence med andre faglige organisationer. Det har ikke været tilfældet tidligere, da der ikke reelt er andre udbydere af de ydelser, som DJ leverer målrettet til journalistbranchen. Den største og farligste konkurrent for DJ er, at en del mennesker på det brede marked for medier og kommunikation mener, at de kan undvære et medlemskab af en faglig organisation og få dækket deres behov på andre måder. Nedenstående er et forsøg på at tegne konkurrencesituationen på markedet for kommunikation:

8 8 Det danske Det danske kommunikationslandskab K-FORUM især virtuelt netværk privat virksomhed/bureau DKF især fysisk netværk medlemsstyret org. K-STUD UNGKOM AJKS Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok ASE CA Fagforeninger og a-kasser med mange kommunikatører AKADEMI- KERNES LEDERNE HK KS DM DJØF DJ KSR VIDENRÅDGIVERNE (Hos Dansk Industri) K i KL SAMS PUBLIC RELATIONS BRANCHEN (Hos Dansk Erhverv) PRIVATE NETVÆRK Business DK Samuelsen KREATIVITET & KOMMUNIKATION K i REGIONERNE DONA Geelmuyden kristiansen.ulveman m.fl. HUSET MARKEDSFØRING

9 9 Ordforklaring til figuren Det danske kommunikationslandskab Faglige organisationer (forbund og a-kasser) med mange kommunikatører Lederne KS KSR DJØF DM HK ASE Akademikernes Kommunikation og Sprog Kommunikationsstuderende ved Roskilde Universitet Dansk Magisterforening hk Danmark og fire sektorer (Handel/Privat/Kommunal/Stat) Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (a-kasse) Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok K-Forum Kommunikationsforum DKF Danske Kommunikationsforening K i KL Kommunikatører i kommunerne (via Kommunernes Landsforening) K i Regionerne Kommunikatører i regionerne (via Danske Regioner) Sams Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende DONA Danish Online News Association Public Relations Branchen Huset Markedsføring Kreativitet & Kommunikation Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv

10 10 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog Fagligt arbejde KS har klubber på en lang række arbejdspladser som f.eks. Udenrigsministeriet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Novo Nordisk, COWI og Teknologisk institut. Nogle steder er det klubber kun for KS ere, andre steder er det fællesklubber for alle medlemmer af de akademiske fagforeninger Antal tillidsfolk/fagligt aktive: 175 KS s cirka 1000 offentligt ansatte er omfattet af en overenskomst. Derudover er der overenskomster på Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse m.fl. KS s overenskomster varetages i samarbejde med andre akademikerforbund. KS er medlem af Akademikerne (AC) I tilfælde af konflikt støtter Akademikernes organisationer hinanden på de fælles overenskomstområder. KS har etableret tre fora med hver deres faglige fokus: Virksomhedskommunikation, Erhvervssprog og Marketing. Sammenlignet med DJ minder det om specialgrupper. KS har en række medlemsdrevne netværk, hvor der videndeles for forskellige fagligheder. KS har en LinkedIn-gruppe med over medlemmer og en Facebookside med over fans. 85% er fastansatte, 10% er tidsbegrænset ansatte eller freelancere, og omkring 5 % er ledige. 40% arbejder i Hovedstadsområdet, 23% i Midtjylland, 9% på øvrige Sjælland og øer, 7% i Syd- og Sønderjylland, 6% i Nordjylland og 5 % på Fyn. 1% arbejder i udlandet. Fra er de privatansatte medlemmer i KS i gennemsnit steget 2,5% i løn. Organisation KS har som DJ en faglig/juridisk afdeling, en karriereafdeling, en kommunikationsafdeling og en afdeling, der specielt tager sig af udviklingen i fagene. De behandler mere end 200 medlemssager om måneden Aktivitetsgrupper står for mere end 100 medlemsaktiviteter om året over hele landet KS udbyder selv kommunikationsfaglige kurser og samarbejder med en række efteruddannelsesudbydere om rabatter på kurser Der afholdes cirka 500 karrieresamtaler årligt samt en række ansøgnings- og CV-tjek KOM magasinet udkommer 8 gange årligt Der udsendes flere nyhedsbreve hver uge I en tilfredshedsundersøgelse fra marts 2014 udtrykker medlemmerne stigende tilfredshed med deres KS-medlemskab. Størst tilfredshed er der med den faglige og juridiske hjælp, rådgivningen om løn og karriere, og at forbundet arbejder med både fag og medlemmernes faglighed. Medlemmerne 50% har en akademisk uddannelse, 22% er bachelorer, og 27% har den ikke længere eksisterende korrespondentuddannelse. Bag KS ernes mange jobtitler gemmer sig medlemmer, som arbejder med kommunikationsopgaver, der dækker hele paletten fra strategi, analyse og rådgivning til kommunikation på dansk og fremmedsprog. De er ikke HK ere, men som alle andre akademikere har de også noget administrativt i deres arbejde. De er højtuddannede og højtlønnede og som oftest ansat i private virksomheder, hvor de arbejder for at skabe værdi for organisationen eller virksomheden.

11 Den største uddannelsesretning blandt KS s studentermedlemmer er pt. humanistisk informatik (omkring 400 ud af de studentermedlemmer). Dernæst følger kandidatuddannelser i sprog, film- og medievidenskab, international virksomhedskommunikation, cand. mag. i kommunikation og HA kommunikation. Stillingsbetegnelserne er en ting, jobindholdet noget helt andet. KS har gennemført en meget omfattende jobindholdsundersøgelse. Der tegner sig tre lige store hovedgrupper: kommunikation, salg og marketing samt vidensarbejdere, med hver en fjerdedel af medlemmerne. Administration, sprog og HR er væsentligt mindre grupper (kilde: KS jobindholdsundersøgelse 2011). Uanset jobkategori arbejder 37% dagligt med intern kommunikation og 35% med ekstern kommunikation. Yderligere 30% arbejder ofte med intern og ekstern kommunikation. I gruppen af medlemmer under 40 år er andelen af medlemmer, der arbejder med kommunikation, betydeligt større end i de ældre grupper. (Ligesom i DJ i øvrigt, hvor andelen af kommunikatører er dobbelt så stor blandt medlemmer under 40 i forhold til dem, der er over 40 år). 11

12 12 Fakta om DJ og KS Antal medlemmer (marts 2014) DJ M / K 55% / 45%, Stigende på K KS Ledighedsprocent 5,4 5,4 Andel af medlemmer, der arbejder med kommunikation 16% M / 84% K, Stigende på M 29% eller ca % eller ca Antal studerende Ca Ca Uddannelsesgrad, fx bachelorer/kandidater Vejledende takster for Kommunikation Skøn: 30% Kandidater 55% Bachelorer 15% Erhvervsuddannelser Ja se hjemmesiden under vejledende vilkår Kontingent Kr kreds + specialgruppe / medarbejderforening Hvor stor andel er omfattet af OK? Aldersfordeling Specialgrupper Ca O - 50% af de erhvervsaktive Større repræsentation af unge under 40, derfra jævnt fordelt 10 + studerende + forskellige netværk Skøn: 50% Kandidater 22% Bachelorer 27% Korrespondent (nu ophørt udd.) Nej, men lønvejledning Kr. 482/md. Enhedskontingent Ca % af de erhvervsaktive Stort set som DJ 3 faglige fora + forskellige netværk Andel freelance/selvstændige 26% af de erhvervsaktive Under 10% af de erhvervsaktive Kredse/regioner 7 + Grønland Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland Gennemsnitsløn alle medlemmer (Inkl. arbejdsgiverpensionsbidrag) alle privatansatte 80% af alle (Inkl. arbejdsgiver pensionsbidrag) Sikrings-/konfliktfond Ja Nej. I tilfælde af konflikt støtter AC organisationerne hinanden på de fælles overenskomstområder. Fagligt aktive Antal overenskomster på kommunikationsområdet Hele det offentlige område Derudover Hele det offentlige område Derudover f. eks. Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse, m.fl. Medlem af AC Ja delvis Ja med alle medlemmer Ret til at udstede pressekort Ja Ja A-kasse Fælles med KS Fælles med DJ Medlemsadministration Fælles med KS Fælles med DJ Servicebutik Fælles med KS Fælles med DJ Antal ansatte 65 + freelance undervisere og studentermedhjælpere 24 + løsere ansatte og studentermedhjælpere Årlig omsætning 80 mio. heraf 67 mio. kontingent 35,6 mio. heraf 33 kontingent Øverste myndighed Delegeretmøde Repræsentantskab 43 valgte mødes hvert halve år

13 13 Udkast til mission og vision Der er både i de to hovedbestyrelser og i det fælles koordinationsudvalg (styregruppen) arbejdet med at skabe en fælles mission og vision. Der er taget udgangspunkt i de to forbunds nuværende mission og vision. Mission (Hvad er vi sat i verden for?) (DJ/KS) sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold. (DJ/KS) er det naturlige faglige fællesskab for medlemmer, som arbejder med medier, kommunikation og sprog. ( DJ/KS) arbejder for, at vore medlemmers kompetencer er de bedste på medie- og kommunikationsområdet. (DJ/KS) arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. Vision (Hvad vil vi gerne være?) 1. (DJ/KS) er den største og mest indflydelsesrige faglige organisation for alle, der arbejder med medier, kommunikation og sprog. 2. (DJ/KS) vil være en dynamisk og troværdig organisation, som har indflydelse i alle forhold, der vedrører medlemmernes arbejde og faget. 3. (DJ/KS) fastholder og udvikler demokrati, ytringsfrihed og pressefrihed både nationalt og internationalt. 4. (DJ/KS) arbejder for fuld beskæftigelse for medlemmerne med ambitionen om ikke bare at følge, men tager medansvar for at skabe og proaktivt præge fremtidens arbejdsmarked. 5. (DJ/KS) arbejder for, at grund-, efter- og videreuddannelse sikrer medlemmerne de bedste kompetencer til job på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. 6. (DJ/KS) sikrer, at medlemmernes kompetencer anerkendes på et globalt arbejdsmarked. 7. (DJ/KS) arbejder for, at der er et fagligt rum til den enkelte og til forskellige grupper af medlemmer, hvor fagligheden dyrkes, og hvor det tætte professionelle netværk er i fokus.

14 14 Værditilbud Koordinationsudvalget har arbejdet med værditilbud for at identificere, hvilken værdi en fusion vil give det enkelte medlem: Værditilbud Skal være svaret på: Hvilken værdi tilbyder vi vores medlemmer? Hvilke problemer hos vores medlemmer hjælper vi med at løse? Hvilke medlemsbehov vil vi imødekomme? Hvilke kombinationer af produkter og services tilbyder vi vores forskellige medlemsgrupper? Skal: Være et løfte, som er klart og intuitivt forståeligt, kraftfuldt og relevant Forbinde medlemsbehov med DJ/KS s services og leverancer Give grund til at være/blive medlem Unikt og være autentisk Fremtidssikret forbund DJ/KS bygger på det kollektive og udvikler det individuelle Det betyder at: Overenskomster og aftaler skal fastholdes og udbygges, men DJ/KS er også klar til at tage ansvar for en modernisering. Udviklingen går mod stadig flere individuelle kontrakter, og den udvikling skal DJ/KS kunne understøtte medlemmerne i. DJ/KS er et fællesskab, som ikke er på bekostning af individet. DJ/KS er inkluderende og vil være et alternativ til andre fællesskaber. Individualiseringen er en udvikling, som organisationen skal kunne rumme og støtte det enkelte medlem. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Styrke den individuelle rådgivning, fordi flere bliver ansat uden for overenskomstområderne Arbejde for at overenskomstdække kommunikationsområdet Elektronisk og/eller fysisk skabe mulighed for, at medlemmer med fælles faglige interesser kan mødes og udvikle deres faglighed. DJ/KS er der, hvor medlemmerne er også når de går nye veje Det betyder at: DJ/KS skal udvikle og tilpasse sig i takt med samfundet, teknologien, uddannelserne og arbejdsmarkedet DJ/KS skal følge trends og have et stort, varieret og aktuelt tilbud, når det gælder faglige kurser og arrangementer DJ/KS tager ansvar for at fastholde og udvide jobmuligheder, fag og faglighed Medlemmernes arbejdsmarked bliver i stigende grad globalt kun en større organisation kan drive tilbud til medlemmerne i denne forbindelse.

15 15 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Selv eller via samarbejde med andre tilbyde rådgivning og netværk for vandrende arbejdstagere Udvide antallet og bredden i arrangementer inden for medlemmernes faglige område Politisk arbejde for jobskabelse via vækst-, innovations- og erhvervspolitikken. Det skal være nemt og brugervenligt at være medlem af DJ/KS Det betyder at: DJ/KS skal både udadtil og indadtil være på forkant it-mæssigt DJ/KS skal være det mest tilgængelige og ubureaukratiske forbund DJ/KS skal opleves transparent og enkelt af medlemmerne. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gøre det lettere at være i kontakt med DJ/KS (chatfunktion, videomøder mv.) Anvende de sociale medier til både politisk, fagforeningsmæssig og faglig kommunikation til og med medlemmerne Have en administrativ og politisk struktur, som er let forståelig for medlemmerne. Levende forening Understøtte livsudvikling Fokus for DJ/KS er medlemmernes behov og ønsker Det betyder at: DJ/KS skal have en bred pallette af tilbud og services rådgivning, aftaler, arrangementer, politikudvikling, interessevaretagelse, indkøbsforening mv. DJ/KS skal have en aktivitetsstruktur, som gør det let at være aktiv uanset om der er tale om politisk deltagelse eller udvikling/gennemførelse af aktiviteter. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Systematisk benytte medlems-/tilfredshedsundersøgelser for at tilbyde nye ydelser og udfase ydelser, som ikke længere er attraktive Sikre, at medlemmerne kan søge om midler til at holde arrangementer og understøtte dem i den praktiske afholdelse. DJ/KS skal være en forsikring for, at det går godt, og ikke (kun) hvis det går galt Det betyder at: DJ/KS skal understøtte medlemmernes livsudvikling fra vugge til grav DJ/KS skal også tage ansvar for de mere ukonkrete medlemsfordele. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sikre, at der er tilbud til medlemmerne hele vejen fra studentertiden til seniormedlemskabet Være ambitiøs på medlemmernes vegne fx ved at fokusere på proaktiv rådgivning og fagligt udviklende arrangementer Arbejde for kollektive overenskomster ud fra en forudsætning om, at selvom den enkelte måske ikke kan se de umiddelbare fordele, er det en sikring af kollektivet.

16 16 Indflydelsesrig spiller DJ/KS vil tage aktivt medansvar for udvikling af uddannelserne inden for vores område Det betyder at: DJ/KS vil koordinere arbejdet i de bestyrelser, advisory-boards mv. hvor hhv. DJ og KS i dag sidder Ved at være organisationen på kommunikationsområdet kan DJ/KS samle viden på et i dag fragmenteret område. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om udvikling af uddannelserne på et bredere felt, end henholdsvis DJ og KS gør i dag Være et one-stop-shop tilbud, hvor fagforening og faglig forening fås for ét kontingent. DJ/KS vil være en troværdig og repræsentativ modpart for flere arbejdsgivere Det betyder at: DJ/KS vil tilskynde til, at der bliver etableret arbejdsgiverorganisationer på kommunikationsområdet DJ/KS vil indgå aftaler og/eller drøfte rammevilkår for medarbejderne og branchen. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sætte kommunikationsbranchens udvikling og udfordringer på dagsordenen ved for eksempel dialogmøder og konferencer Søge at udbrede eksisterende overenskomster eller indgå nye rammeaftaler eller overenskomster. DJ/KS vil være aktiv medspiller i den fag- og professionspolitiske udvikling Det betyder at: DJ/KS vil opbygge og drive en stærk fag- og professionspolitisk videnbase Den opbyggede viden skal stilles til rådighed for medlemmer og politikere og kommunikeres til omverdenen DJ/KS også skal have en international tilstedeværelse og interesse. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have medarbejdere, som er dedikeret til det fagpolitiske område Aktivt søge partnerskaber med internationale organisationer på et bredere felt, end tilfældet er i dag. DJ/KS skal direkte eller indirekte være aktiv i den politiske interessevaretagelse Det betyder, at: Politikere fra DJ/KS skal have en så høj synlighed på Christiansborg som muligt Ved at samle kræfterne bliver der bedre mulighed for at deltage i kommissioner og udvalg og til at deltage i politiske høringsprocesser (høringssvar mv.) Fordelene ved medlemskabet af Akademikerne øges.

17 17 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have en politisk arbejdsdeling, således at faglige/fagpolitiske fællesskaber inden for organisationen kan have en (større) ekstern synlighed Det politiske arbejde herunder i Akademikerne professionaliseres og systematiseres. Faglige fællesskaber og ekspertise DJ/KS er fagforeningen og den faglige forening Det betyder, at: DJ/KS bygger på en tro på, at der er en fællesnævner blandt medlemmerne samtidig med, at der er forskelle Det skal være let at samles i faglige fællesskaber, og disse skal understøtte udviklingen på forbundsniveau Medlemmerne skifter i stigende grad arbejdsmæssig situation og faglig interesse. Dette skal DJ/KS kunne rumme og støtte, og medlemmerne skal kunne være interesserede og deltage i flere forskellige fællesskaber DJ/KS skal være netværks- og aktivitetsbaseret. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Medlemskabet skal bygge på et grundkontingent med lige adgang til services og tilbud, men at der herud over kan vælges medlemskab af undergrupperinger, netværk og lignende. Medlemmerne skal frit kunne vælge og fravælge disse. Det skal være muligt at være fag-fagligt aktiv (arrangementer, netværk mv.) uden at være politisk aktiv og vice versa. Flere og bedre tilbud DJ/KS har hver især i en vis udstrækning forskellige tilbud, som ved en sammenlægning i sig selv giver flere tilbud til medlemmerne i hhv. DJ og KS Det betyder, at: For mange medlemmer vil der med det samme være flere tilbud end før (fx hhv. DJ Biz og KS Barselsportal, styrker på hhv. den kollektive og individuelle rådgivning osv.) Aktivitetsudbuddet vil være større ikke mindst i provinsen. DJ/KS s tilbud støtter både fællesskabet og undergrupperingernes behov Det betyder, at: Der både er tilbud, som er relevante for alle/det store flertal (fx lønforhandlingskurser, karriereworkshops og mentorordninger) og for undergrupper (fx erhvervsansvarsforsikringer, kurser i InDesign og kontrakter og lønforhandling for studerende) Potentialet for at udvikle især faglige og sociale tilbud skal udnyttes.

18 18 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur Der har i løbet af undersøgelsesperioden været nedsat arbejdsgrupper, som har analyseret, hvordan forskellige områder kunne fungere i et fusioneret forbund. På baggrund af rapporterne er der løbende blevet nedsat nye arbejdsgrupper til undersøgelse af specifikke områder. En af grupperne har arbejdet med den politisk demokratiske struktur i et fusioneret forbund. Arbejdsgruppen bestod af: KS: John Stolberg, Martin Kristiansen, Bibiana Paluszewska DJ: Mogens Blicher Bjerregård, Henrik Vilmar, Tine Johansen. Arbejdsgruppen, der har drøftet den politisk demokratiske struktur, har været optaget af at finde en demokratisk struktur, som sikrer det enkelte medlem gode muligheder for at øve indflydelse på den faglige organisation gennem en flad struktur. For den enkelte skal det være nemt, og derfor fastholdes modellen fra DJ, hvor medlemmerne er organiseret i medarbejderforeninger/klubber, specialgrupper og studenterorganisationer, hvor de i det daglige hører til og deltager i faglige aktiviteter. Det er også herfra, de vælger delegerede til delegeretmødet. Delegeretmødet skal have en størrelse, som i videst muligt omfang på den ene side tilgodeser ønsket om en stor og levende forsamling og på den anden side respekterer forskellene i, hvor meget de enkelte grupper og klubber tidsmæssigt kan engagere sig. Det er også en blandt flere grunde til, at der til valget af repræsentantskab opereres med stemmevægte. Repræsentantskabet har efter inspiration fra KS en størrelse og en form, der kan fungere som en besluttende myndighed. Det er for arbejdsgruppen vigtigt at understrege, at der skal være en klar linje fra delegeretmødet til repræsentantskabet, og at det både de facto og formelt er delegeretmødet, der vælger repræsentantskabet og dermed også kan afsætte det. I modsat fald vil delegeretmødet miste styrke. Derfor også kombinationen af direkte valg og repræsentantvalg til repræsentantskabet samt at selve repræsentantdelen vælges på delegeretmødet. Med denne form indstiller arbejdsgruppen, at demokratiet kan varetages på betryggende måde af det fusionerede forbund: Delegeretmødet: Forbundets øverste besluttende myndighed mødes hvert andet år. Mødet består af delegerede valgt blandt grupper og medarbejderforeninger. Delegeretmødet træffer beslutninger om lovene, fastlægger de overordnede politiske rammer og vælger repræsentantskabet for de følgende to år, herunder formand og næstformand. Dog kunne man vælge separat at vælge formand og næstformand ved urafstemning. Valgmetoden for at vælge delegerede skal tilrettelæggelse således, at både over- og underrepræsentation af enkelte grupper i videst muligt omfang undgås.

19 19 Repræsentantskab: Består af medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet således, at grupper og medarbejderforeninger på baggrund af deres størrelser vælger 24 medlemmer (1 pr medlemmer), kredsene/regionerne vælger 6-9 medlemmer (efter endelig fastlæggelse af antallet af geografiske enheder), nemlig hvert et medlem, bortset fra kredsen/regionen for København, som på grund af overvægt af medlemmer vælger to. Herudover vælger delegeretmødet formand og næstformand, som alternativt kan vælges ved urafstemning samt 12 direkte medlemmer. Repræsentantskabet er øverste myndighed mellem delegeretmøderne og afløser såvel de to hovedbestyrelser i DJ og KS samt KS s nuværende repræsentantskab samt DJ s Fagligt Forum. Repræsentantskabet mødes mindst fire gange årligt og sørger for at udføre de opgaver, som delegeretmødet har udstukket samt de større opgaver, der politisk kommer til i perioden. Enkeltmedlemmer, formentlig hovedsageligt tillidsrepræsentanter vil kunne bede om foretræde under punkter, de måtte have særlig interesse i. Forretningsudvalget afgør, om et sådant foretræde kan finde sted. Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg, 3-5 stående politiske udvalg samt ad hoc grupper. Forretningsudvalget: Formand og næstformand begge på fuld tid samt 3 medlemmer valgt af repræsentantskabet i umiddelbar forlængelse af delegeretmødet sikrer den løbende forretning af organisationen. Med nedlæggelse af hovedbestyrelsen må det forventes, at forretningsudvalget mødes mindst én gang om måneden. Grupper og medarbejderforeninger: Medlemmerne i DJ/KS er grundlæggende organiseret i klubhuse i form af medarbejderforeninger eller det, vi i dag i DJ forstår ved specialgrupper. Disse grupper og medarbejderforeninger udpeger et antal medlemmer til repræsentantskabet og sørger for valg til delegeretmødet. Kredse eller regioner: DJ/KS opretter en geografisk struktur, som består af 6-9 enheder oprettet på baggrund af de erfaringer, ønsker og pragmatisk tilgang, de nuværende kredse og regioner finder mest hensigtsmæssigt. De nye enheder har som primære opgave at sikre medlemsaktivitet. Øvrige foreninger: DJ/KS skal som i DJ have mulighed for at rumme specialforeninger som PF og DB samt andre interesseforeninger. Arbejdsgruppen om faglig identitet Medlemmer: Fra KS: Leise Katrine Hein Voss, Mette Christiansen, Lisbeth Heilesen, Fra DJ: Karen Hedegaard, Flemming Hansen, Lars Werge og Linda Garlov (sekretær f. arbejdsgruppen). Sammenfatning: Gruppen mødtes to gange, 19. september og 1. oktober, og diskuterede på baggrund af såvel det givne kommissorium fra koordinationsudvalget som på baggrund af diverse materiale fra de to organisationer artikler, rapporter og undersøgelser med særlig relevans for emnet faglig identitet.

20 20 Det er gruppens opfattelse, at den faglige identitet i en organisation er af yderste vigtighed både i det nære og det fjerne perspektiv både i form af eksempelvis fag-nørderi og i form af en udefineret fornemmelse af, at her hører jeg til. I de to eksisterende organisationer opleves dette i dag på forskellig vis. I DJ i form af den følelse, der i en identitetsundersøgelse fra 2012 blev fortalt om, da man fik sit pressekort og blev en del af standen (det fjerne perspektiv) og i form af, at kolleger med fælles uddannelsesbaggrund og/eller arbejdsområde kan gå meget dybt i detaljerne omkring deres fag. Dette afspejler til en vis grad forbundets demokratiske kludetæppe i form af grupper, kredse, foreninger etc. I KS er opbygningen mere løst funderet i forhold til faglighederne, således at fagligheden både kan dyrkes regionalt og i mere fagspecifikke netværk. Varetagelsen af fagligheden finder i høj grad sted omkring arrangementer i regioner, medlemsdrevne og initierede netværk og sekretariatsunderstøttede faglige fora som f.eks. Forum for Virksomhedskommunikation, Forum for Marketing og Forum for Erhvervssprog. KS har en åben struktur, der skal gøre det let at bidrage til den faglige forening. Det er ikke nødvendigt at være forankret i en organisatorisk enhed for f.eks. at kunne lave faglige arrangementer. KS ønsker at flest mulige medlemmer bidrager til den faglige forening gennem forskellige faglige aktiviteter. Fagligheden dyrkes desuden især i KOM magasinet og sekundært i andre af KS s medier, f.eks. i LinkedIn-gruppen. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en fremtidig struktur skal baseres rigtig meget på hensyn til og ved at fremme faglig identitet, og derfor anbefaler gruppen, at der tages hensyn til dette gennem en vis topstyring af aktiviteterne visse fagligheder er givetvis for små til, at de kan gro nedefra og skal i stedet have tilskud til vækst oppefra. Samlet set er der et stærkt ønske hos begge organisationers repræsentanter om, at fagligheden og den faglige identitet bliver prioriteret højt både undervejs i en fusionsproces, og bagefter, når fusionen er gennemført, skal der være rum til at dyrke fagligheden i en ny, samlet organisation, hvor det er en forudsætning og fælles erkendelse, at den faglige identitet ikke er ens for alle medlemmer. Baggrund: Kommissoriet for gruppen var både klart og det modsatte: Gruppen skal forholde sig til, hvordan der skabes de bedste rammer for styrkelse af den faglige identitet. Det gælder både i forhold til den nære fagidentitet og den bredere fælles identitet. Gruppen skal definere, hvad der binder medlemmerne sammen i en fælles faglig identitet, som alle medlemmer på trods af forskellige uddannelser og arbejdsfunktioner oplever, at de er en del af. Gruppen skal vurdere, om der er grupper, som har svært ved at se sig selv i DJ/KS. Det skal overvejes, hvordan alle medlemmer kan få varetaget deres særlige interesser. Gruppen skal komme med forslag, som medvirker til at alle faggrupper oplever, at DJ/KS understøtter netop deres faglighed i tilstrækkelig grad. Gruppen skal vurdere, om DJ/KS skal forstærke sin indsats på nogle områder frem for andre.

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere