DJ i udvikling. Materialesamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ i udvikling. Materialesamling"

Transkript

1 DJ i udvikling Materialesamling 1

2 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab 8 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog 10 Fakta om DJ og KS 12 Udkast til mission og vision 13 Værditilbud 14 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur 18 Arbejdsgruppen om faglig identitet 19 Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde 23 Arbejdsgruppen om kommunikationsområdet 27 Arbejdsgruppe om kontingentstruktur for et sammenlagt forbund, herunder sammenhæng til et eventuelt driftsbudget 32 Arbejdsgruppe om studerende i DJ/KS efter fusionen 34 Resultater fra fokusgrupperne 37 Fordele og ulemper, som hovedbestyrelsen har identificeret 39

3 3 Læsevejledning Dette er en materialesamling med de dokumenter, som hovedbestyrelsen har fået forelagt og drøftet i forbindelse med det opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog. I forhold til rapporterne fra arbejdsgrupperne har hovedbestyrelsen drøftet rapporterne, men der er ikke fra hovedbestyrelsen truffet beslutning om anbefalingerne fra de enkelte grupper. Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 Delegeretmødet gav i april 2013 mandat til: At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog. - At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Redegørelsen forelægges bl.a. på næste Fagligt Forum. Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen: kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund, giver bud på den politiske struktur giver bud på den administrative struktur kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen. At evt. beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen.

4 4 Scenarier for DJ s fremtid I 2011 drøftede hovedbestyrelsen forskellige scenarier for DJ s fremtid. Drøftelserne skete på baggrund af en analyse af DJ s situation. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at DJ skulle forandre sig i retning af følgende scenarie: DJ skal være den førende organisation for både journalister og kommunikationsfolk. Det er en retning, som DJ har været på vej mod i lang tid. Det er vigtigt at holde fast i, at væksten i sig selv ikke er et mål, men et middel til at styrke DJ s rolle over for de forskellige grupperinger i medlemsskaren. Vores rådgivning er mere gennemslagskraftig, jo flere den baserer sig på, og vores gennemslagskraft er modsætningsvis kun så stærk over for arbejdsgivere, interessenter og beslutningstagere som antallet af medlemmer gør den til. Men væksten vil også betyde, at vi skal rumme flere faglige identiteter i det fællesskab, der hedder DJ. Nye typer af medlemmer har måske nye forventninger til den værdi, de ønsker af medlemskabet. Der skal arbejdes videre med at blive klar på, hvordan man kan integrere eller rumme de forskellige fagligheder, som er for henholdsvis journalistik og kommunikation. Indtil videre har vi forsøgt at assimilere kommunikationsmedlemmerne i DJ-identiteten. Det har styrken i, at det stærke DJ-brand tiltrækker andre end kun journalister, men hvis ikke DJ forandrer sig, vil det formentligt være svært for DJ - i højere grad end det sker i dag - at tiltrække medlemmer fra den gruppe af mennesker, der arbejder med kommunikation, men som ikke er journalistisk uddannede. Nogle medlemmer får værdi af det faglige indhold/identitet i medlemskabet DJ er en standsforening for nogle, en kamporganisation for andre og en serviceorganisation for dem alle. Målet for DJ som organisation er stadig at være både en forening og en forretning. I DJ har vi altid haft mange aktive medlemmer. Pendulet har svinget fra den stærke medlemsorientering til en mere professionel forretningsorienteret tilgang. Vi skal finde metoder til at få medlemmerne stærkere involveret igen. Her arbejder DJ bl.a. med mentorordninger og netværk ud fra tankegangen om, at medlemmer hjælper medlemmer. Rollen over for medlemmerne ændrer sig også. De individuelle services handler ikke længere kun om at beskytte medlemmerne på arbejdsmarkedet, men handler lige så meget om at klæde medlemmerne på til at kunne klare sig i konkurrencen og være med til at udvikle arbejdsmarkedet. Det bliver DJ s opgave at være med til at sørge for, at medlemmerne kan håndtere forandringerne, og at det ikke skaber endnu mere stress og usikkerhed, end vi allerede ser i dag. Medieverdenen forandrer sig, og dermed forandrer vores medlemmers arbejdsbetingelser sig også. For mange af vores medlemmer er arbejdet en meget vigtig del af deres identitet. Derfor har de også svært ved at omstille sig til, at verden forandrer sig så hurtigt. Organisatorisk skal vi give mulighed for, at det enkelte medlem har en mikroidentitet sammen med dem, der har den samme snævre faglighed. Det er vigtigt at have et sted, hvor man kan nørde igennem. Derudover skal der være plads til en makroidentitet, som går ud over det snævre fag, og som gælder i forhold til det, der binder os sammen i hele forbundet. SWOT-analyse af DJ s situation

5 5 DJ udarbejdede i forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelser af DJ s situation en SWOTanalyse, som havde til formål at klarlægge DJ s position i markedet og skabe overblik over de styrker og muligheder, som DJ har. Styrker Stærkt brand inden for medier og journalistik Monopol på aftaler inden for medier Stærk kapitalkraft Stammefælleskab Fagligt kompetente medarbejdere/nærmest ingen personaleomsætning Medlemsdatabase med viden om medlemmerne Aktive studenterorganisationer Mange fagligt aktive Mange kollektivt tilpassede aftaler Stærk mediepolitisk strategi Stærkt branchenetværk om uddannelserne Stærk varetagelse af ophavsrettigheder Svagheder Mangler stærkt brand inden for kommunikation Manglende politisk afklaring af rummelighed Manglende undersøgelse af medlemmernes behov DJ s identitet er udfordret Moden organisation Ingen personaleomsætning Manglende driftsoverskud på sigt Dyrt kontingent i forhold til konkurrerende fagforeninger Muligheder Kommunikationsmarkedet er voksende Kompleks samfund, hjælp til at finde rundt. Mediebranchen har tiltrækningskraft Bedre relationer til medlemmerne Facilitere netværk mellem medlemmer Udvikling af nye ydelser til eksisterende medlemmer Udvikling via nye medlemmer Styrke individuel rådgivning Samle kommunikationsområdet i DJ Trusler Mediebranchen er under pres Velfærdsstaten under pres Med pluralisme i medlemsgruppen falder identifikation med DJ Kommunikationsfolk føler ikke samme identifikation med DJ som journalister Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af K-forum og andre netværk Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af sociale medier Sociale normer ændrer sig, hvilket sætter pres på den faglige fællesskabsfølelse Ny samarbejdsorganiseret virksomhedskultur/hr Den danske model er truet Voksende forventninger fra medlemmerne

6 6 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder DJ udvikling arbejdsområder Trykte medier Radio / TV Kommunika:on Special gr. I øvrigt Medlemsundersøgelser I 2006 blev der gennemført en stor medlemsundersøgelse, hvor konklusionen var, at der var tilfredshed med stort set alle services i DJ. 8 ud af 10 brugte DJ indirekte (blad, web, kurser, overenskomster, tryksager). De, der havde brug for kontakt, var tilfredse med behandling, ventetid og kvalitet af rådgivning. Meget få mente, at andre fagforeninger er bedre. Det blev konkluderet, at medlemskab af DJ ikke bæres af samfundsidealisme eller rationalitet. Det bæres af to centrale ting: Oplevet tryghed Billet til særligt fællesskab Det blev også konkluderet, at medlemmerne så sig selv som medlemmer af et såkaldt stamme fællesskab.

7 7 I 2011 blev der gennemført en ny medlemsundersøgelse. Målet med denne undersøgelse var at finde ud af, om forholdene havde ændret sig siden Det er der ikke meget, som tyder på. Det er stadig de tryghedsskabende services, som juridisk bistand og individuel rådgivning, som er topscorer. Derimod er det ikke så vigtigt med udlejning af feriehuse, stresskurser osv. Generelt ligger tilfredsheden med DJ s tilbud og services stadig flot. Antallet af medlemmer, der har overvejet at melde sig ud, er dog steget fra 22 % til 30 % fra 2006 til Blandt dem, der arbejder med journalistik, er det 24 %. Mens 40% af dem, der arbejder med kommunikation, overvejer at melde sig ud. Det giver en indikation af, at loyaliteten og den oplevede værdi af medlemskabet ikke er lige så stor for kommunikationsmedlemmerne som for de journalistiske medlemmer. Der er imidlertid ofte stor forskel på, om man overvejer et medlemskab af en faglig forening, og om man rent faktisk melder sig ud. Konkurrentanalyse Som en følge af, at DJ s organisationsområde er blevet bredere, er forbundet kommet i konkurrence med andre faglige organisationer. Det har ikke været tilfældet tidligere, da der ikke reelt er andre udbydere af de ydelser, som DJ leverer målrettet til journalistbranchen. Den største og farligste konkurrent for DJ er, at en del mennesker på det brede marked for medier og kommunikation mener, at de kan undvære et medlemskab af en faglig organisation og få dækket deres behov på andre måder. Nedenstående er et forsøg på at tegne konkurrencesituationen på markedet for kommunikation:

8 8 Det danske Det danske kommunikationslandskab K-FORUM især virtuelt netværk privat virksomhed/bureau DKF især fysisk netværk medlemsstyret org. K-STUD UNGKOM AJKS Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok ASE CA Fagforeninger og a-kasser med mange kommunikatører AKADEMI- KERNES LEDERNE HK KS DM DJØF DJ KSR VIDENRÅDGIVERNE (Hos Dansk Industri) K i KL SAMS PUBLIC RELATIONS BRANCHEN (Hos Dansk Erhverv) PRIVATE NETVÆRK Business DK Samuelsen KREATIVITET & KOMMUNIKATION K i REGIONERNE DONA Geelmuyden kristiansen.ulveman m.fl. HUSET MARKEDSFØRING

9 9 Ordforklaring til figuren Det danske kommunikationslandskab Faglige organisationer (forbund og a-kasser) med mange kommunikatører Lederne KS KSR DJØF DM HK ASE Akademikernes Kommunikation og Sprog Kommunikationsstuderende ved Roskilde Universitet Dansk Magisterforening hk Danmark og fire sektorer (Handel/Privat/Kommunal/Stat) Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (a-kasse) Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok K-Forum Kommunikationsforum DKF Danske Kommunikationsforening K i KL Kommunikatører i kommunerne (via Kommunernes Landsforening) K i Regionerne Kommunikatører i regionerne (via Danske Regioner) Sams Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende DONA Danish Online News Association Public Relations Branchen Huset Markedsføring Kreativitet & Kommunikation Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv

10 10 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog Fagligt arbejde KS har klubber på en lang række arbejdspladser som f.eks. Udenrigsministeriet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Novo Nordisk, COWI og Teknologisk institut. Nogle steder er det klubber kun for KS ere, andre steder er det fællesklubber for alle medlemmer af de akademiske fagforeninger Antal tillidsfolk/fagligt aktive: 175 KS s cirka 1000 offentligt ansatte er omfattet af en overenskomst. Derudover er der overenskomster på Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse m.fl. KS s overenskomster varetages i samarbejde med andre akademikerforbund. KS er medlem af Akademikerne (AC) I tilfælde af konflikt støtter Akademikernes organisationer hinanden på de fælles overenskomstområder. KS har etableret tre fora med hver deres faglige fokus: Virksomhedskommunikation, Erhvervssprog og Marketing. Sammenlignet med DJ minder det om specialgrupper. KS har en række medlemsdrevne netværk, hvor der videndeles for forskellige fagligheder. KS har en LinkedIn-gruppe med over medlemmer og en Facebookside med over fans. 85% er fastansatte, 10% er tidsbegrænset ansatte eller freelancere, og omkring 5 % er ledige. 40% arbejder i Hovedstadsområdet, 23% i Midtjylland, 9% på øvrige Sjælland og øer, 7% i Syd- og Sønderjylland, 6% i Nordjylland og 5 % på Fyn. 1% arbejder i udlandet. Fra er de privatansatte medlemmer i KS i gennemsnit steget 2,5% i løn. Organisation KS har som DJ en faglig/juridisk afdeling, en karriereafdeling, en kommunikationsafdeling og en afdeling, der specielt tager sig af udviklingen i fagene. De behandler mere end 200 medlemssager om måneden Aktivitetsgrupper står for mere end 100 medlemsaktiviteter om året over hele landet KS udbyder selv kommunikationsfaglige kurser og samarbejder med en række efteruddannelsesudbydere om rabatter på kurser Der afholdes cirka 500 karrieresamtaler årligt samt en række ansøgnings- og CV-tjek KOM magasinet udkommer 8 gange årligt Der udsendes flere nyhedsbreve hver uge I en tilfredshedsundersøgelse fra marts 2014 udtrykker medlemmerne stigende tilfredshed med deres KS-medlemskab. Størst tilfredshed er der med den faglige og juridiske hjælp, rådgivningen om løn og karriere, og at forbundet arbejder med både fag og medlemmernes faglighed. Medlemmerne 50% har en akademisk uddannelse, 22% er bachelorer, og 27% har den ikke længere eksisterende korrespondentuddannelse. Bag KS ernes mange jobtitler gemmer sig medlemmer, som arbejder med kommunikationsopgaver, der dækker hele paletten fra strategi, analyse og rådgivning til kommunikation på dansk og fremmedsprog. De er ikke HK ere, men som alle andre akademikere har de også noget administrativt i deres arbejde. De er højtuddannede og højtlønnede og som oftest ansat i private virksomheder, hvor de arbejder for at skabe værdi for organisationen eller virksomheden.

11 Den største uddannelsesretning blandt KS s studentermedlemmer er pt. humanistisk informatik (omkring 400 ud af de studentermedlemmer). Dernæst følger kandidatuddannelser i sprog, film- og medievidenskab, international virksomhedskommunikation, cand. mag. i kommunikation og HA kommunikation. Stillingsbetegnelserne er en ting, jobindholdet noget helt andet. KS har gennemført en meget omfattende jobindholdsundersøgelse. Der tegner sig tre lige store hovedgrupper: kommunikation, salg og marketing samt vidensarbejdere, med hver en fjerdedel af medlemmerne. Administration, sprog og HR er væsentligt mindre grupper (kilde: KS jobindholdsundersøgelse 2011). Uanset jobkategori arbejder 37% dagligt med intern kommunikation og 35% med ekstern kommunikation. Yderligere 30% arbejder ofte med intern og ekstern kommunikation. I gruppen af medlemmer under 40 år er andelen af medlemmer, der arbejder med kommunikation, betydeligt større end i de ældre grupper. (Ligesom i DJ i øvrigt, hvor andelen af kommunikatører er dobbelt så stor blandt medlemmer under 40 i forhold til dem, der er over 40 år). 11

12 12 Fakta om DJ og KS Antal medlemmer (marts 2014) DJ M / K 55% / 45%, Stigende på K KS Ledighedsprocent 5,4 5,4 Andel af medlemmer, der arbejder med kommunikation 16% M / 84% K, Stigende på M 29% eller ca % eller ca Antal studerende Ca Ca Uddannelsesgrad, fx bachelorer/kandidater Vejledende takster for Kommunikation Skøn: 30% Kandidater 55% Bachelorer 15% Erhvervsuddannelser Ja se hjemmesiden under vejledende vilkår Kontingent Kr kreds + specialgruppe / medarbejderforening Hvor stor andel er omfattet af OK? Aldersfordeling Specialgrupper Ca O - 50% af de erhvervsaktive Større repræsentation af unge under 40, derfra jævnt fordelt 10 + studerende + forskellige netværk Skøn: 50% Kandidater 22% Bachelorer 27% Korrespondent (nu ophørt udd.) Nej, men lønvejledning Kr. 482/md. Enhedskontingent Ca % af de erhvervsaktive Stort set som DJ 3 faglige fora + forskellige netværk Andel freelance/selvstændige 26% af de erhvervsaktive Under 10% af de erhvervsaktive Kredse/regioner 7 + Grønland Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland Gennemsnitsløn alle medlemmer (Inkl. arbejdsgiverpensionsbidrag) alle privatansatte 80% af alle (Inkl. arbejdsgiver pensionsbidrag) Sikrings-/konfliktfond Ja Nej. I tilfælde af konflikt støtter AC organisationerne hinanden på de fælles overenskomstområder. Fagligt aktive Antal overenskomster på kommunikationsområdet Hele det offentlige område Derudover Hele det offentlige område Derudover f. eks. Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse, m.fl. Medlem af AC Ja delvis Ja med alle medlemmer Ret til at udstede pressekort Ja Ja A-kasse Fælles med KS Fælles med DJ Medlemsadministration Fælles med KS Fælles med DJ Servicebutik Fælles med KS Fælles med DJ Antal ansatte 65 + freelance undervisere og studentermedhjælpere 24 + løsere ansatte og studentermedhjælpere Årlig omsætning 80 mio. heraf 67 mio. kontingent 35,6 mio. heraf 33 kontingent Øverste myndighed Delegeretmøde Repræsentantskab 43 valgte mødes hvert halve år

13 13 Udkast til mission og vision Der er både i de to hovedbestyrelser og i det fælles koordinationsudvalg (styregruppen) arbejdet med at skabe en fælles mission og vision. Der er taget udgangspunkt i de to forbunds nuværende mission og vision. Mission (Hvad er vi sat i verden for?) (DJ/KS) sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold. (DJ/KS) er det naturlige faglige fællesskab for medlemmer, som arbejder med medier, kommunikation og sprog. ( DJ/KS) arbejder for, at vore medlemmers kompetencer er de bedste på medie- og kommunikationsområdet. (DJ/KS) arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. Vision (Hvad vil vi gerne være?) 1. (DJ/KS) er den største og mest indflydelsesrige faglige organisation for alle, der arbejder med medier, kommunikation og sprog. 2. (DJ/KS) vil være en dynamisk og troværdig organisation, som har indflydelse i alle forhold, der vedrører medlemmernes arbejde og faget. 3. (DJ/KS) fastholder og udvikler demokrati, ytringsfrihed og pressefrihed både nationalt og internationalt. 4. (DJ/KS) arbejder for fuld beskæftigelse for medlemmerne med ambitionen om ikke bare at følge, men tager medansvar for at skabe og proaktivt præge fremtidens arbejdsmarked. 5. (DJ/KS) arbejder for, at grund-, efter- og videreuddannelse sikrer medlemmerne de bedste kompetencer til job på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. 6. (DJ/KS) sikrer, at medlemmernes kompetencer anerkendes på et globalt arbejdsmarked. 7. (DJ/KS) arbejder for, at der er et fagligt rum til den enkelte og til forskellige grupper af medlemmer, hvor fagligheden dyrkes, og hvor det tætte professionelle netværk er i fokus.

14 14 Værditilbud Koordinationsudvalget har arbejdet med værditilbud for at identificere, hvilken værdi en fusion vil give det enkelte medlem: Værditilbud Skal være svaret på: Hvilken værdi tilbyder vi vores medlemmer? Hvilke problemer hos vores medlemmer hjælper vi med at løse? Hvilke medlemsbehov vil vi imødekomme? Hvilke kombinationer af produkter og services tilbyder vi vores forskellige medlemsgrupper? Skal: Være et løfte, som er klart og intuitivt forståeligt, kraftfuldt og relevant Forbinde medlemsbehov med DJ/KS s services og leverancer Give grund til at være/blive medlem Unikt og være autentisk Fremtidssikret forbund DJ/KS bygger på det kollektive og udvikler det individuelle Det betyder at: Overenskomster og aftaler skal fastholdes og udbygges, men DJ/KS er også klar til at tage ansvar for en modernisering. Udviklingen går mod stadig flere individuelle kontrakter, og den udvikling skal DJ/KS kunne understøtte medlemmerne i. DJ/KS er et fællesskab, som ikke er på bekostning af individet. DJ/KS er inkluderende og vil være et alternativ til andre fællesskaber. Individualiseringen er en udvikling, som organisationen skal kunne rumme og støtte det enkelte medlem. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Styrke den individuelle rådgivning, fordi flere bliver ansat uden for overenskomstområderne Arbejde for at overenskomstdække kommunikationsområdet Elektronisk og/eller fysisk skabe mulighed for, at medlemmer med fælles faglige interesser kan mødes og udvikle deres faglighed. DJ/KS er der, hvor medlemmerne er også når de går nye veje Det betyder at: DJ/KS skal udvikle og tilpasse sig i takt med samfundet, teknologien, uddannelserne og arbejdsmarkedet DJ/KS skal følge trends og have et stort, varieret og aktuelt tilbud, når det gælder faglige kurser og arrangementer DJ/KS tager ansvar for at fastholde og udvide jobmuligheder, fag og faglighed Medlemmernes arbejdsmarked bliver i stigende grad globalt kun en større organisation kan drive tilbud til medlemmerne i denne forbindelse.

15 15 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Selv eller via samarbejde med andre tilbyde rådgivning og netværk for vandrende arbejdstagere Udvide antallet og bredden i arrangementer inden for medlemmernes faglige område Politisk arbejde for jobskabelse via vækst-, innovations- og erhvervspolitikken. Det skal være nemt og brugervenligt at være medlem af DJ/KS Det betyder at: DJ/KS skal både udadtil og indadtil være på forkant it-mæssigt DJ/KS skal være det mest tilgængelige og ubureaukratiske forbund DJ/KS skal opleves transparent og enkelt af medlemmerne. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gøre det lettere at være i kontakt med DJ/KS (chatfunktion, videomøder mv.) Anvende de sociale medier til både politisk, fagforeningsmæssig og faglig kommunikation til og med medlemmerne Have en administrativ og politisk struktur, som er let forståelig for medlemmerne. Levende forening Understøtte livsudvikling Fokus for DJ/KS er medlemmernes behov og ønsker Det betyder at: DJ/KS skal have en bred pallette af tilbud og services rådgivning, aftaler, arrangementer, politikudvikling, interessevaretagelse, indkøbsforening mv. DJ/KS skal have en aktivitetsstruktur, som gør det let at være aktiv uanset om der er tale om politisk deltagelse eller udvikling/gennemførelse af aktiviteter. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Systematisk benytte medlems-/tilfredshedsundersøgelser for at tilbyde nye ydelser og udfase ydelser, som ikke længere er attraktive Sikre, at medlemmerne kan søge om midler til at holde arrangementer og understøtte dem i den praktiske afholdelse. DJ/KS skal være en forsikring for, at det går godt, og ikke (kun) hvis det går galt Det betyder at: DJ/KS skal understøtte medlemmernes livsudvikling fra vugge til grav DJ/KS skal også tage ansvar for de mere ukonkrete medlemsfordele. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sikre, at der er tilbud til medlemmerne hele vejen fra studentertiden til seniormedlemskabet Være ambitiøs på medlemmernes vegne fx ved at fokusere på proaktiv rådgivning og fagligt udviklende arrangementer Arbejde for kollektive overenskomster ud fra en forudsætning om, at selvom den enkelte måske ikke kan se de umiddelbare fordele, er det en sikring af kollektivet.

16 16 Indflydelsesrig spiller DJ/KS vil tage aktivt medansvar for udvikling af uddannelserne inden for vores område Det betyder at: DJ/KS vil koordinere arbejdet i de bestyrelser, advisory-boards mv. hvor hhv. DJ og KS i dag sidder Ved at være organisationen på kommunikationsområdet kan DJ/KS samle viden på et i dag fragmenteret område. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om udvikling af uddannelserne på et bredere felt, end henholdsvis DJ og KS gør i dag Være et one-stop-shop tilbud, hvor fagforening og faglig forening fås for ét kontingent. DJ/KS vil være en troværdig og repræsentativ modpart for flere arbejdsgivere Det betyder at: DJ/KS vil tilskynde til, at der bliver etableret arbejdsgiverorganisationer på kommunikationsområdet DJ/KS vil indgå aftaler og/eller drøfte rammevilkår for medarbejderne og branchen. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sætte kommunikationsbranchens udvikling og udfordringer på dagsordenen ved for eksempel dialogmøder og konferencer Søge at udbrede eksisterende overenskomster eller indgå nye rammeaftaler eller overenskomster. DJ/KS vil være aktiv medspiller i den fag- og professionspolitiske udvikling Det betyder at: DJ/KS vil opbygge og drive en stærk fag- og professionspolitisk videnbase Den opbyggede viden skal stilles til rådighed for medlemmer og politikere og kommunikeres til omverdenen DJ/KS også skal have en international tilstedeværelse og interesse. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have medarbejdere, som er dedikeret til det fagpolitiske område Aktivt søge partnerskaber med internationale organisationer på et bredere felt, end tilfældet er i dag. DJ/KS skal direkte eller indirekte være aktiv i den politiske interessevaretagelse Det betyder, at: Politikere fra DJ/KS skal have en så høj synlighed på Christiansborg som muligt Ved at samle kræfterne bliver der bedre mulighed for at deltage i kommissioner og udvalg og til at deltage i politiske høringsprocesser (høringssvar mv.) Fordelene ved medlemskabet af Akademikerne øges.

17 17 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have en politisk arbejdsdeling, således at faglige/fagpolitiske fællesskaber inden for organisationen kan have en (større) ekstern synlighed Det politiske arbejde herunder i Akademikerne professionaliseres og systematiseres. Faglige fællesskaber og ekspertise DJ/KS er fagforeningen og den faglige forening Det betyder, at: DJ/KS bygger på en tro på, at der er en fællesnævner blandt medlemmerne samtidig med, at der er forskelle Det skal være let at samles i faglige fællesskaber, og disse skal understøtte udviklingen på forbundsniveau Medlemmerne skifter i stigende grad arbejdsmæssig situation og faglig interesse. Dette skal DJ/KS kunne rumme og støtte, og medlemmerne skal kunne være interesserede og deltage i flere forskellige fællesskaber DJ/KS skal være netværks- og aktivitetsbaseret. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Medlemskabet skal bygge på et grundkontingent med lige adgang til services og tilbud, men at der herud over kan vælges medlemskab af undergrupperinger, netværk og lignende. Medlemmerne skal frit kunne vælge og fravælge disse. Det skal være muligt at være fag-fagligt aktiv (arrangementer, netværk mv.) uden at være politisk aktiv og vice versa. Flere og bedre tilbud DJ/KS har hver især i en vis udstrækning forskellige tilbud, som ved en sammenlægning i sig selv giver flere tilbud til medlemmerne i hhv. DJ og KS Det betyder, at: For mange medlemmer vil der med det samme være flere tilbud end før (fx hhv. DJ Biz og KS Barselsportal, styrker på hhv. den kollektive og individuelle rådgivning osv.) Aktivitetsudbuddet vil være større ikke mindst i provinsen. DJ/KS s tilbud støtter både fællesskabet og undergrupperingernes behov Det betyder, at: Der både er tilbud, som er relevante for alle/det store flertal (fx lønforhandlingskurser, karriereworkshops og mentorordninger) og for undergrupper (fx erhvervsansvarsforsikringer, kurser i InDesign og kontrakter og lønforhandling for studerende) Potentialet for at udvikle især faglige og sociale tilbud skal udnyttes.

18 18 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur Der har i løbet af undersøgelsesperioden været nedsat arbejdsgrupper, som har analyseret, hvordan forskellige områder kunne fungere i et fusioneret forbund. På baggrund af rapporterne er der løbende blevet nedsat nye arbejdsgrupper til undersøgelse af specifikke områder. En af grupperne har arbejdet med den politisk demokratiske struktur i et fusioneret forbund. Arbejdsgruppen bestod af: KS: John Stolberg, Martin Kristiansen, Bibiana Paluszewska DJ: Mogens Blicher Bjerregård, Henrik Vilmar, Tine Johansen. Arbejdsgruppen, der har drøftet den politisk demokratiske struktur, har været optaget af at finde en demokratisk struktur, som sikrer det enkelte medlem gode muligheder for at øve indflydelse på den faglige organisation gennem en flad struktur. For den enkelte skal det være nemt, og derfor fastholdes modellen fra DJ, hvor medlemmerne er organiseret i medarbejderforeninger/klubber, specialgrupper og studenterorganisationer, hvor de i det daglige hører til og deltager i faglige aktiviteter. Det er også herfra, de vælger delegerede til delegeretmødet. Delegeretmødet skal have en størrelse, som i videst muligt omfang på den ene side tilgodeser ønsket om en stor og levende forsamling og på den anden side respekterer forskellene i, hvor meget de enkelte grupper og klubber tidsmæssigt kan engagere sig. Det er også en blandt flere grunde til, at der til valget af repræsentantskab opereres med stemmevægte. Repræsentantskabet har efter inspiration fra KS en størrelse og en form, der kan fungere som en besluttende myndighed. Det er for arbejdsgruppen vigtigt at understrege, at der skal være en klar linje fra delegeretmødet til repræsentantskabet, og at det både de facto og formelt er delegeretmødet, der vælger repræsentantskabet og dermed også kan afsætte det. I modsat fald vil delegeretmødet miste styrke. Derfor også kombinationen af direkte valg og repræsentantvalg til repræsentantskabet samt at selve repræsentantdelen vælges på delegeretmødet. Med denne form indstiller arbejdsgruppen, at demokratiet kan varetages på betryggende måde af det fusionerede forbund: Delegeretmødet: Forbundets øverste besluttende myndighed mødes hvert andet år. Mødet består af delegerede valgt blandt grupper og medarbejderforeninger. Delegeretmødet træffer beslutninger om lovene, fastlægger de overordnede politiske rammer og vælger repræsentantskabet for de følgende to år, herunder formand og næstformand. Dog kunne man vælge separat at vælge formand og næstformand ved urafstemning. Valgmetoden for at vælge delegerede skal tilrettelæggelse således, at både over- og underrepræsentation af enkelte grupper i videst muligt omfang undgås.

19 19 Repræsentantskab: Består af medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet således, at grupper og medarbejderforeninger på baggrund af deres størrelser vælger 24 medlemmer (1 pr medlemmer), kredsene/regionerne vælger 6-9 medlemmer (efter endelig fastlæggelse af antallet af geografiske enheder), nemlig hvert et medlem, bortset fra kredsen/regionen for København, som på grund af overvægt af medlemmer vælger to. Herudover vælger delegeretmødet formand og næstformand, som alternativt kan vælges ved urafstemning samt 12 direkte medlemmer. Repræsentantskabet er øverste myndighed mellem delegeretmøderne og afløser såvel de to hovedbestyrelser i DJ og KS samt KS s nuværende repræsentantskab samt DJ s Fagligt Forum. Repræsentantskabet mødes mindst fire gange årligt og sørger for at udføre de opgaver, som delegeretmødet har udstukket samt de større opgaver, der politisk kommer til i perioden. Enkeltmedlemmer, formentlig hovedsageligt tillidsrepræsentanter vil kunne bede om foretræde under punkter, de måtte have særlig interesse i. Forretningsudvalget afgør, om et sådant foretræde kan finde sted. Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg, 3-5 stående politiske udvalg samt ad hoc grupper. Forretningsudvalget: Formand og næstformand begge på fuld tid samt 3 medlemmer valgt af repræsentantskabet i umiddelbar forlængelse af delegeretmødet sikrer den løbende forretning af organisationen. Med nedlæggelse af hovedbestyrelsen må det forventes, at forretningsudvalget mødes mindst én gang om måneden. Grupper og medarbejderforeninger: Medlemmerne i DJ/KS er grundlæggende organiseret i klubhuse i form af medarbejderforeninger eller det, vi i dag i DJ forstår ved specialgrupper. Disse grupper og medarbejderforeninger udpeger et antal medlemmer til repræsentantskabet og sørger for valg til delegeretmødet. Kredse eller regioner: DJ/KS opretter en geografisk struktur, som består af 6-9 enheder oprettet på baggrund af de erfaringer, ønsker og pragmatisk tilgang, de nuværende kredse og regioner finder mest hensigtsmæssigt. De nye enheder har som primære opgave at sikre medlemsaktivitet. Øvrige foreninger: DJ/KS skal som i DJ have mulighed for at rumme specialforeninger som PF og DB samt andre interesseforeninger. Arbejdsgruppen om faglig identitet Medlemmer: Fra KS: Leise Katrine Hein Voss, Mette Christiansen, Lisbeth Heilesen, Fra DJ: Karen Hedegaard, Flemming Hansen, Lars Werge og Linda Garlov (sekretær f. arbejdsgruppen). Sammenfatning: Gruppen mødtes to gange, 19. september og 1. oktober, og diskuterede på baggrund af såvel det givne kommissorium fra koordinationsudvalget som på baggrund af diverse materiale fra de to organisationer artikler, rapporter og undersøgelser med særlig relevans for emnet faglig identitet.

20 20 Det er gruppens opfattelse, at den faglige identitet i en organisation er af yderste vigtighed både i det nære og det fjerne perspektiv både i form af eksempelvis fag-nørderi og i form af en udefineret fornemmelse af, at her hører jeg til. I de to eksisterende organisationer opleves dette i dag på forskellig vis. I DJ i form af den følelse, der i en identitetsundersøgelse fra 2012 blev fortalt om, da man fik sit pressekort og blev en del af standen (det fjerne perspektiv) og i form af, at kolleger med fælles uddannelsesbaggrund og/eller arbejdsområde kan gå meget dybt i detaljerne omkring deres fag. Dette afspejler til en vis grad forbundets demokratiske kludetæppe i form af grupper, kredse, foreninger etc. I KS er opbygningen mere løst funderet i forhold til faglighederne, således at fagligheden både kan dyrkes regionalt og i mere fagspecifikke netværk. Varetagelsen af fagligheden finder i høj grad sted omkring arrangementer i regioner, medlemsdrevne og initierede netværk og sekretariatsunderstøttede faglige fora som f.eks. Forum for Virksomhedskommunikation, Forum for Marketing og Forum for Erhvervssprog. KS har en åben struktur, der skal gøre det let at bidrage til den faglige forening. Det er ikke nødvendigt at være forankret i en organisatorisk enhed for f.eks. at kunne lave faglige arrangementer. KS ønsker at flest mulige medlemmer bidrager til den faglige forening gennem forskellige faglige aktiviteter. Fagligheden dyrkes desuden især i KOM magasinet og sekundært i andre af KS s medier, f.eks. i LinkedIn-gruppen. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en fremtidig struktur skal baseres rigtig meget på hensyn til og ved at fremme faglig identitet, og derfor anbefaler gruppen, at der tages hensyn til dette gennem en vis topstyring af aktiviteterne visse fagligheder er givetvis for små til, at de kan gro nedefra og skal i stedet have tilskud til vækst oppefra. Samlet set er der et stærkt ønske hos begge organisationers repræsentanter om, at fagligheden og den faglige identitet bliver prioriteret højt både undervejs i en fusionsproces, og bagefter, når fusionen er gennemført, skal der være rum til at dyrke fagligheden i en ny, samlet organisation, hvor det er en forudsætning og fælles erkendelse, at den faglige identitet ikke er ens for alle medlemmer. Baggrund: Kommissoriet for gruppen var både klart og det modsatte: Gruppen skal forholde sig til, hvordan der skabes de bedste rammer for styrkelse af den faglige identitet. Det gælder både i forhold til den nære fagidentitet og den bredere fælles identitet. Gruppen skal definere, hvad der binder medlemmerne sammen i en fælles faglig identitet, som alle medlemmer på trods af forskellige uddannelser og arbejdsfunktioner oplever, at de er en del af. Gruppen skal vurdere, om der er grupper, som har svært ved at se sig selv i DJ/KS. Det skal overvejes, hvordan alle medlemmer kan få varetaget deres særlige interesser. Gruppen skal komme med forslag, som medvirker til at alle faggrupper oplever, at DJ/KS understøtter netop deres faglighed i tilstrækkelig grad. Gruppen skal vurdere, om DJ/KS skal forstærke sin indsats på nogle områder frem for andre.

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Rapport fra Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Medlemmer af arbejdsgruppen Villy Dall, DJ, Troels Gadegaard, DJ, Susanne Møller Pedersen, KS, Christina Hjortshøj, KS, Marianne

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DJ på vej gennem forandringer

DJ på vej gennem forandringer DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere