DJ i udvikling. Materialesamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ i udvikling. Materialesamling"

Transkript

1 DJ i udvikling Materialesamling 1

2 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab 8 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog 10 Fakta om DJ og KS 12 Udkast til mission og vision 13 Værditilbud 14 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur 18 Arbejdsgruppen om faglig identitet 19 Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde 23 Arbejdsgruppen om kommunikationsområdet 27 Arbejdsgruppe om kontingentstruktur for et sammenlagt forbund, herunder sammenhæng til et eventuelt driftsbudget 32 Arbejdsgruppe om studerende i DJ/KS efter fusionen 34 Resultater fra fokusgrupperne 37 Fordele og ulemper, som hovedbestyrelsen har identificeret 39

3 3 Læsevejledning Dette er en materialesamling med de dokumenter, som hovedbestyrelsen har fået forelagt og drøftet i forbindelse med det opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog. I forhold til rapporterne fra arbejdsgrupperne har hovedbestyrelsen drøftet rapporterne, men der er ikke fra hovedbestyrelsen truffet beslutning om anbefalingerne fra de enkelte grupper. Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 Delegeretmødet gav i april 2013 mandat til: At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund, Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog. - At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Redegørelsen forelægges bl.a. på næste Fagligt Forum. Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen: kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund, giver bud på den politiske struktur giver bud på den administrative struktur kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen. At evt. beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen.

4 4 Scenarier for DJ s fremtid I 2011 drøftede hovedbestyrelsen forskellige scenarier for DJ s fremtid. Drøftelserne skete på baggrund af en analyse af DJ s situation. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at DJ skulle forandre sig i retning af følgende scenarie: DJ skal være den førende organisation for både journalister og kommunikationsfolk. Det er en retning, som DJ har været på vej mod i lang tid. Det er vigtigt at holde fast i, at væksten i sig selv ikke er et mål, men et middel til at styrke DJ s rolle over for de forskellige grupperinger i medlemsskaren. Vores rådgivning er mere gennemslagskraftig, jo flere den baserer sig på, og vores gennemslagskraft er modsætningsvis kun så stærk over for arbejdsgivere, interessenter og beslutningstagere som antallet af medlemmer gør den til. Men væksten vil også betyde, at vi skal rumme flere faglige identiteter i det fællesskab, der hedder DJ. Nye typer af medlemmer har måske nye forventninger til den værdi, de ønsker af medlemskabet. Der skal arbejdes videre med at blive klar på, hvordan man kan integrere eller rumme de forskellige fagligheder, som er for henholdsvis journalistik og kommunikation. Indtil videre har vi forsøgt at assimilere kommunikationsmedlemmerne i DJ-identiteten. Det har styrken i, at det stærke DJ-brand tiltrækker andre end kun journalister, men hvis ikke DJ forandrer sig, vil det formentligt være svært for DJ - i højere grad end det sker i dag - at tiltrække medlemmer fra den gruppe af mennesker, der arbejder med kommunikation, men som ikke er journalistisk uddannede. Nogle medlemmer får værdi af det faglige indhold/identitet i medlemskabet DJ er en standsforening for nogle, en kamporganisation for andre og en serviceorganisation for dem alle. Målet for DJ som organisation er stadig at være både en forening og en forretning. I DJ har vi altid haft mange aktive medlemmer. Pendulet har svinget fra den stærke medlemsorientering til en mere professionel forretningsorienteret tilgang. Vi skal finde metoder til at få medlemmerne stærkere involveret igen. Her arbejder DJ bl.a. med mentorordninger og netværk ud fra tankegangen om, at medlemmer hjælper medlemmer. Rollen over for medlemmerne ændrer sig også. De individuelle services handler ikke længere kun om at beskytte medlemmerne på arbejdsmarkedet, men handler lige så meget om at klæde medlemmerne på til at kunne klare sig i konkurrencen og være med til at udvikle arbejdsmarkedet. Det bliver DJ s opgave at være med til at sørge for, at medlemmerne kan håndtere forandringerne, og at det ikke skaber endnu mere stress og usikkerhed, end vi allerede ser i dag. Medieverdenen forandrer sig, og dermed forandrer vores medlemmers arbejdsbetingelser sig også. For mange af vores medlemmer er arbejdet en meget vigtig del af deres identitet. Derfor har de også svært ved at omstille sig til, at verden forandrer sig så hurtigt. Organisatorisk skal vi give mulighed for, at det enkelte medlem har en mikroidentitet sammen med dem, der har den samme snævre faglighed. Det er vigtigt at have et sted, hvor man kan nørde igennem. Derudover skal der være plads til en makroidentitet, som går ud over det snævre fag, og som gælder i forhold til det, der binder os sammen i hele forbundet. SWOT-analyse af DJ s situation

5 5 DJ udarbejdede i forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelser af DJ s situation en SWOTanalyse, som havde til formål at klarlægge DJ s position i markedet og skabe overblik over de styrker og muligheder, som DJ har. Styrker Stærkt brand inden for medier og journalistik Monopol på aftaler inden for medier Stærk kapitalkraft Stammefælleskab Fagligt kompetente medarbejdere/nærmest ingen personaleomsætning Medlemsdatabase med viden om medlemmerne Aktive studenterorganisationer Mange fagligt aktive Mange kollektivt tilpassede aftaler Stærk mediepolitisk strategi Stærkt branchenetværk om uddannelserne Stærk varetagelse af ophavsrettigheder Svagheder Mangler stærkt brand inden for kommunikation Manglende politisk afklaring af rummelighed Manglende undersøgelse af medlemmernes behov DJ s identitet er udfordret Moden organisation Ingen personaleomsætning Manglende driftsoverskud på sigt Dyrt kontingent i forhold til konkurrerende fagforeninger Muligheder Kommunikationsmarkedet er voksende Kompleks samfund, hjælp til at finde rundt. Mediebranchen har tiltrækningskraft Bedre relationer til medlemmerne Facilitere netværk mellem medlemmer Udvikling af nye ydelser til eksisterende medlemmer Udvikling via nye medlemmer Styrke individuel rådgivning Samle kommunikationsområdet i DJ Trusler Mediebranchen er under pres Velfærdsstaten under pres Med pluralisme i medlemsgruppen falder identifikation med DJ Kommunikationsfolk føler ikke samme identifikation med DJ som journalister Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af K-forum og andre netværk Kommunikatørers behov kan i nogen omfang dækkes af sociale medier Sociale normer ændrer sig, hvilket sætter pres på den faglige fællesskabsfølelse Ny samarbejdsorganiseret virksomhedskultur/hr Den danske model er truet Voksende forventninger fra medlemmerne

6 6 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder DJ udvikling arbejdsområder Trykte medier Radio / TV Kommunika:on Special gr. I øvrigt Medlemsundersøgelser I 2006 blev der gennemført en stor medlemsundersøgelse, hvor konklusionen var, at der var tilfredshed med stort set alle services i DJ. 8 ud af 10 brugte DJ indirekte (blad, web, kurser, overenskomster, tryksager). De, der havde brug for kontakt, var tilfredse med behandling, ventetid og kvalitet af rådgivning. Meget få mente, at andre fagforeninger er bedre. Det blev konkluderet, at medlemskab af DJ ikke bæres af samfundsidealisme eller rationalitet. Det bæres af to centrale ting: Oplevet tryghed Billet til særligt fællesskab Det blev også konkluderet, at medlemmerne så sig selv som medlemmer af et såkaldt stamme fællesskab.

7 7 I 2011 blev der gennemført en ny medlemsundersøgelse. Målet med denne undersøgelse var at finde ud af, om forholdene havde ændret sig siden Det er der ikke meget, som tyder på. Det er stadig de tryghedsskabende services, som juridisk bistand og individuel rådgivning, som er topscorer. Derimod er det ikke så vigtigt med udlejning af feriehuse, stresskurser osv. Generelt ligger tilfredsheden med DJ s tilbud og services stadig flot. Antallet af medlemmer, der har overvejet at melde sig ud, er dog steget fra 22 % til 30 % fra 2006 til Blandt dem, der arbejder med journalistik, er det 24 %. Mens 40% af dem, der arbejder med kommunikation, overvejer at melde sig ud. Det giver en indikation af, at loyaliteten og den oplevede værdi af medlemskabet ikke er lige så stor for kommunikationsmedlemmerne som for de journalistiske medlemmer. Der er imidlertid ofte stor forskel på, om man overvejer et medlemskab af en faglig forening, og om man rent faktisk melder sig ud. Konkurrentanalyse Som en følge af, at DJ s organisationsområde er blevet bredere, er forbundet kommet i konkurrence med andre faglige organisationer. Det har ikke været tilfældet tidligere, da der ikke reelt er andre udbydere af de ydelser, som DJ leverer målrettet til journalistbranchen. Den største og farligste konkurrent for DJ er, at en del mennesker på det brede marked for medier og kommunikation mener, at de kan undvære et medlemskab af en faglig organisation og få dækket deres behov på andre måder. Nedenstående er et forsøg på at tegne konkurrencesituationen på markedet for kommunikation:

8 8 Det danske Det danske kommunikationslandskab K-FORUM især virtuelt netværk privat virksomhed/bureau DKF især fysisk netværk medlemsstyret org. K-STUD UNGKOM AJKS Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok ASE CA Fagforeninger og a-kasser med mange kommunikatører AKADEMI- KERNES LEDERNE HK KS DM DJØF DJ KSR VIDENRÅDGIVERNE (Hos Dansk Industri) K i KL SAMS PUBLIC RELATIONS BRANCHEN (Hos Dansk Erhverv) PRIVATE NETVÆRK Business DK Samuelsen KREATIVITET & KOMMUNIKATION K i REGIONERNE DONA Geelmuyden kristiansen.ulveman m.fl. HUSET MARKEDSFØRING

9 9 Ordforklaring til figuren Det danske kommunikationslandskab Faglige organisationer (forbund og a-kasser) med mange kommunikatører Lederne KS KSR DJØF DM HK ASE Akademikernes Kommunikation og Sprog Kommunikationsstuderende ved Roskilde Universitet Dansk Magisterforening hk Danmark og fire sektorer (Handel/Privat/Kommunal/Stat) Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (a-kasse) Øvrige miljøer, hvor kommunikatører færdes i flok K-Forum Kommunikationsforum DKF Danske Kommunikationsforening K i KL Kommunikatører i kommunerne (via Kommunernes Landsforening) K i Regionerne Kommunikatører i regionerne (via Danske Regioner) Sams Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende DONA Danish Online News Association Public Relations Branchen Huset Markedsføring Kreativitet & Kommunikation Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv

10 10 Aktuelle forhold for Kommunikation og Sprog Fagligt arbejde KS har klubber på en lang række arbejdspladser som f.eks. Udenrigsministeriet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Novo Nordisk, COWI og Teknologisk institut. Nogle steder er det klubber kun for KS ere, andre steder er det fællesklubber for alle medlemmer af de akademiske fagforeninger Antal tillidsfolk/fagligt aktive: 175 KS s cirka 1000 offentligt ansatte er omfattet af en overenskomst. Derudover er der overenskomster på Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse m.fl. KS s overenskomster varetages i samarbejde med andre akademikerforbund. KS er medlem af Akademikerne (AC) I tilfælde af konflikt støtter Akademikernes organisationer hinanden på de fælles overenskomstområder. KS har etableret tre fora med hver deres faglige fokus: Virksomhedskommunikation, Erhvervssprog og Marketing. Sammenlignet med DJ minder det om specialgrupper. KS har en række medlemsdrevne netværk, hvor der videndeles for forskellige fagligheder. KS har en LinkedIn-gruppe med over medlemmer og en Facebookside med over fans. 85% er fastansatte, 10% er tidsbegrænset ansatte eller freelancere, og omkring 5 % er ledige. 40% arbejder i Hovedstadsområdet, 23% i Midtjylland, 9% på øvrige Sjælland og øer, 7% i Syd- og Sønderjylland, 6% i Nordjylland og 5 % på Fyn. 1% arbejder i udlandet. Fra er de privatansatte medlemmer i KS i gennemsnit steget 2,5% i løn. Organisation KS har som DJ en faglig/juridisk afdeling, en karriereafdeling, en kommunikationsafdeling og en afdeling, der specielt tager sig af udviklingen i fagene. De behandler mere end 200 medlemssager om måneden Aktivitetsgrupper står for mere end 100 medlemsaktiviteter om året over hele landet KS udbyder selv kommunikationsfaglige kurser og samarbejder med en række efteruddannelsesudbydere om rabatter på kurser Der afholdes cirka 500 karrieresamtaler årligt samt en række ansøgnings- og CV-tjek KOM magasinet udkommer 8 gange årligt Der udsendes flere nyhedsbreve hver uge I en tilfredshedsundersøgelse fra marts 2014 udtrykker medlemmerne stigende tilfredshed med deres KS-medlemskab. Størst tilfredshed er der med den faglige og juridiske hjælp, rådgivningen om løn og karriere, og at forbundet arbejder med både fag og medlemmernes faglighed. Medlemmerne 50% har en akademisk uddannelse, 22% er bachelorer, og 27% har den ikke længere eksisterende korrespondentuddannelse. Bag KS ernes mange jobtitler gemmer sig medlemmer, som arbejder med kommunikationsopgaver, der dækker hele paletten fra strategi, analyse og rådgivning til kommunikation på dansk og fremmedsprog. De er ikke HK ere, men som alle andre akademikere har de også noget administrativt i deres arbejde. De er højtuddannede og højtlønnede og som oftest ansat i private virksomheder, hvor de arbejder for at skabe værdi for organisationen eller virksomheden.

11 Den største uddannelsesretning blandt KS s studentermedlemmer er pt. humanistisk informatik (omkring 400 ud af de studentermedlemmer). Dernæst følger kandidatuddannelser i sprog, film- og medievidenskab, international virksomhedskommunikation, cand. mag. i kommunikation og HA kommunikation. Stillingsbetegnelserne er en ting, jobindholdet noget helt andet. KS har gennemført en meget omfattende jobindholdsundersøgelse. Der tegner sig tre lige store hovedgrupper: kommunikation, salg og marketing samt vidensarbejdere, med hver en fjerdedel af medlemmerne. Administration, sprog og HR er væsentligt mindre grupper (kilde: KS jobindholdsundersøgelse 2011). Uanset jobkategori arbejder 37% dagligt med intern kommunikation og 35% med ekstern kommunikation. Yderligere 30% arbejder ofte med intern og ekstern kommunikation. I gruppen af medlemmer under 40 år er andelen af medlemmer, der arbejder med kommunikation, betydeligt større end i de ældre grupper. (Ligesom i DJ i øvrigt, hvor andelen af kommunikatører er dobbelt så stor blandt medlemmer under 40 i forhold til dem, der er over 40 år). 11

12 12 Fakta om DJ og KS Antal medlemmer (marts 2014) DJ M / K 55% / 45%, Stigende på K KS Ledighedsprocent 5,4 5,4 Andel af medlemmer, der arbejder med kommunikation 16% M / 84% K, Stigende på M 29% eller ca % eller ca Antal studerende Ca Ca Uddannelsesgrad, fx bachelorer/kandidater Vejledende takster for Kommunikation Skøn: 30% Kandidater 55% Bachelorer 15% Erhvervsuddannelser Ja se hjemmesiden under vejledende vilkår Kontingent Kr kreds + specialgruppe / medarbejderforening Hvor stor andel er omfattet af OK? Aldersfordeling Specialgrupper Ca O - 50% af de erhvervsaktive Større repræsentation af unge under 40, derfra jævnt fordelt 10 + studerende + forskellige netværk Skøn: 50% Kandidater 22% Bachelorer 27% Korrespondent (nu ophørt udd.) Nej, men lønvejledning Kr. 482/md. Enhedskontingent Ca % af de erhvervsaktive Stort set som DJ 3 faglige fora + forskellige netværk Andel freelance/selvstændige 26% af de erhvervsaktive Under 10% af de erhvervsaktive Kredse/regioner 7 + Grønland Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland Gennemsnitsløn alle medlemmer (Inkl. arbejdsgiverpensionsbidrag) alle privatansatte 80% af alle (Inkl. arbejdsgiver pensionsbidrag) Sikrings-/konfliktfond Ja Nej. I tilfælde af konflikt støtter AC organisationerne hinanden på de fælles overenskomstområder. Fagligt aktive Antal overenskomster på kommunikationsområdet Hele det offentlige område Derudover Hele det offentlige område Derudover f. eks. Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse, m.fl. Medlem af AC Ja delvis Ja med alle medlemmer Ret til at udstede pressekort Ja Ja A-kasse Fælles med KS Fælles med DJ Medlemsadministration Fælles med KS Fælles med DJ Servicebutik Fælles med KS Fælles med DJ Antal ansatte 65 + freelance undervisere og studentermedhjælpere 24 + løsere ansatte og studentermedhjælpere Årlig omsætning 80 mio. heraf 67 mio. kontingent 35,6 mio. heraf 33 kontingent Øverste myndighed Delegeretmøde Repræsentantskab 43 valgte mødes hvert halve år

13 13 Udkast til mission og vision Der er både i de to hovedbestyrelser og i det fælles koordinationsudvalg (styregruppen) arbejdet med at skabe en fælles mission og vision. Der er taget udgangspunkt i de to forbunds nuværende mission og vision. Mission (Hvad er vi sat i verden for?) (DJ/KS) sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold. (DJ/KS) er det naturlige faglige fællesskab for medlemmer, som arbejder med medier, kommunikation og sprog. ( DJ/KS) arbejder for, at vore medlemmers kompetencer er de bedste på medie- og kommunikationsområdet. (DJ/KS) arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. Vision (Hvad vil vi gerne være?) 1. (DJ/KS) er den største og mest indflydelsesrige faglige organisation for alle, der arbejder med medier, kommunikation og sprog. 2. (DJ/KS) vil være en dynamisk og troværdig organisation, som har indflydelse i alle forhold, der vedrører medlemmernes arbejde og faget. 3. (DJ/KS) fastholder og udvikler demokrati, ytringsfrihed og pressefrihed både nationalt og internationalt. 4. (DJ/KS) arbejder for fuld beskæftigelse for medlemmerne med ambitionen om ikke bare at følge, men tager medansvar for at skabe og proaktivt præge fremtidens arbejdsmarked. 5. (DJ/KS) arbejder for, at grund-, efter- og videreuddannelse sikrer medlemmerne de bedste kompetencer til job på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. 6. (DJ/KS) sikrer, at medlemmernes kompetencer anerkendes på et globalt arbejdsmarked. 7. (DJ/KS) arbejder for, at der er et fagligt rum til den enkelte og til forskellige grupper af medlemmer, hvor fagligheden dyrkes, og hvor det tætte professionelle netværk er i fokus.

14 14 Værditilbud Koordinationsudvalget har arbejdet med værditilbud for at identificere, hvilken værdi en fusion vil give det enkelte medlem: Værditilbud Skal være svaret på: Hvilken værdi tilbyder vi vores medlemmer? Hvilke problemer hos vores medlemmer hjælper vi med at løse? Hvilke medlemsbehov vil vi imødekomme? Hvilke kombinationer af produkter og services tilbyder vi vores forskellige medlemsgrupper? Skal: Være et løfte, som er klart og intuitivt forståeligt, kraftfuldt og relevant Forbinde medlemsbehov med DJ/KS s services og leverancer Give grund til at være/blive medlem Unikt og være autentisk Fremtidssikret forbund DJ/KS bygger på det kollektive og udvikler det individuelle Det betyder at: Overenskomster og aftaler skal fastholdes og udbygges, men DJ/KS er også klar til at tage ansvar for en modernisering. Udviklingen går mod stadig flere individuelle kontrakter, og den udvikling skal DJ/KS kunne understøtte medlemmerne i. DJ/KS er et fællesskab, som ikke er på bekostning af individet. DJ/KS er inkluderende og vil være et alternativ til andre fællesskaber. Individualiseringen er en udvikling, som organisationen skal kunne rumme og støtte det enkelte medlem. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Styrke den individuelle rådgivning, fordi flere bliver ansat uden for overenskomstområderne Arbejde for at overenskomstdække kommunikationsområdet Elektronisk og/eller fysisk skabe mulighed for, at medlemmer med fælles faglige interesser kan mødes og udvikle deres faglighed. DJ/KS er der, hvor medlemmerne er også når de går nye veje Det betyder at: DJ/KS skal udvikle og tilpasse sig i takt med samfundet, teknologien, uddannelserne og arbejdsmarkedet DJ/KS skal følge trends og have et stort, varieret og aktuelt tilbud, når det gælder faglige kurser og arrangementer DJ/KS tager ansvar for at fastholde og udvide jobmuligheder, fag og faglighed Medlemmernes arbejdsmarked bliver i stigende grad globalt kun en større organisation kan drive tilbud til medlemmerne i denne forbindelse.

15 15 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Selv eller via samarbejde med andre tilbyde rådgivning og netværk for vandrende arbejdstagere Udvide antallet og bredden i arrangementer inden for medlemmernes faglige område Politisk arbejde for jobskabelse via vækst-, innovations- og erhvervspolitikken. Det skal være nemt og brugervenligt at være medlem af DJ/KS Det betyder at: DJ/KS skal både udadtil og indadtil være på forkant it-mæssigt DJ/KS skal være det mest tilgængelige og ubureaukratiske forbund DJ/KS skal opleves transparent og enkelt af medlemmerne. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gøre det lettere at være i kontakt med DJ/KS (chatfunktion, videomøder mv.) Anvende de sociale medier til både politisk, fagforeningsmæssig og faglig kommunikation til og med medlemmerne Have en administrativ og politisk struktur, som er let forståelig for medlemmerne. Levende forening Understøtte livsudvikling Fokus for DJ/KS er medlemmernes behov og ønsker Det betyder at: DJ/KS skal have en bred pallette af tilbud og services rådgivning, aftaler, arrangementer, politikudvikling, interessevaretagelse, indkøbsforening mv. DJ/KS skal have en aktivitetsstruktur, som gør det let at være aktiv uanset om der er tale om politisk deltagelse eller udvikling/gennemførelse af aktiviteter. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Systematisk benytte medlems-/tilfredshedsundersøgelser for at tilbyde nye ydelser og udfase ydelser, som ikke længere er attraktive Sikre, at medlemmerne kan søge om midler til at holde arrangementer og understøtte dem i den praktiske afholdelse. DJ/KS skal være en forsikring for, at det går godt, og ikke (kun) hvis det går galt Det betyder at: DJ/KS skal understøtte medlemmernes livsudvikling fra vugge til grav DJ/KS skal også tage ansvar for de mere ukonkrete medlemsfordele. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sikre, at der er tilbud til medlemmerne hele vejen fra studentertiden til seniormedlemskabet Være ambitiøs på medlemmernes vegne fx ved at fokusere på proaktiv rådgivning og fagligt udviklende arrangementer Arbejde for kollektive overenskomster ud fra en forudsætning om, at selvom den enkelte måske ikke kan se de umiddelbare fordele, er det en sikring af kollektivet.

16 16 Indflydelsesrig spiller DJ/KS vil tage aktivt medansvar for udvikling af uddannelserne inden for vores område Det betyder at: DJ/KS vil koordinere arbejdet i de bestyrelser, advisory-boards mv. hvor hhv. DJ og KS i dag sidder Ved at være organisationen på kommunikationsområdet kan DJ/KS samle viden på et i dag fragmenteret område. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om udvikling af uddannelserne på et bredere felt, end henholdsvis DJ og KS gør i dag Være et one-stop-shop tilbud, hvor fagforening og faglig forening fås for ét kontingent. DJ/KS vil være en troværdig og repræsentativ modpart for flere arbejdsgivere Det betyder at: DJ/KS vil tilskynde til, at der bliver etableret arbejdsgiverorganisationer på kommunikationsområdet DJ/KS vil indgå aftaler og/eller drøfte rammevilkår for medarbejderne og branchen. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Sætte kommunikationsbranchens udvikling og udfordringer på dagsordenen ved for eksempel dialogmøder og konferencer Søge at udbrede eksisterende overenskomster eller indgå nye rammeaftaler eller overenskomster. DJ/KS vil være aktiv medspiller i den fag- og professionspolitiske udvikling Det betyder at: DJ/KS vil opbygge og drive en stærk fag- og professionspolitisk videnbase Den opbyggede viden skal stilles til rådighed for medlemmer og politikere og kommunikeres til omverdenen DJ/KS også skal have en international tilstedeværelse og interesse. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have medarbejdere, som er dedikeret til det fagpolitiske område Aktivt søge partnerskaber med internationale organisationer på et bredere felt, end tilfældet er i dag. DJ/KS skal direkte eller indirekte være aktiv i den politiske interessevaretagelse Det betyder, at: Politikere fra DJ/KS skal have en så høj synlighed på Christiansborg som muligt Ved at samle kræfterne bliver der bedre mulighed for at deltage i kommissioner og udvalg og til at deltage i politiske høringsprocesser (høringssvar mv.) Fordelene ved medlemskabet af Akademikerne øges.

17 17 Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Have en politisk arbejdsdeling, således at faglige/fagpolitiske fællesskaber inden for organisationen kan have en (større) ekstern synlighed Det politiske arbejde herunder i Akademikerne professionaliseres og systematiseres. Faglige fællesskaber og ekspertise DJ/KS er fagforeningen og den faglige forening Det betyder, at: DJ/KS bygger på en tro på, at der er en fællesnævner blandt medlemmerne samtidig med, at der er forskelle Det skal være let at samles i faglige fællesskaber, og disse skal understøtte udviklingen på forbundsniveau Medlemmerne skifter i stigende grad arbejdsmæssig situation og faglig interesse. Dette skal DJ/KS kunne rumme og støtte, og medlemmerne skal kunne være interesserede og deltage i flere forskellige fællesskaber DJ/KS skal være netværks- og aktivitetsbaseret. Konkret kan dette for eksempel betyde, at DJ/KS vil: Medlemskabet skal bygge på et grundkontingent med lige adgang til services og tilbud, men at der herud over kan vælges medlemskab af undergrupperinger, netværk og lignende. Medlemmerne skal frit kunne vælge og fravælge disse. Det skal være muligt at være fag-fagligt aktiv (arrangementer, netværk mv.) uden at være politisk aktiv og vice versa. Flere og bedre tilbud DJ/KS har hver især i en vis udstrækning forskellige tilbud, som ved en sammenlægning i sig selv giver flere tilbud til medlemmerne i hhv. DJ og KS Det betyder, at: For mange medlemmer vil der med det samme være flere tilbud end før (fx hhv. DJ Biz og KS Barselsportal, styrker på hhv. den kollektive og individuelle rådgivning osv.) Aktivitetsudbuddet vil være større ikke mindst i provinsen. DJ/KS s tilbud støtter både fællesskabet og undergrupperingernes behov Det betyder, at: Der både er tilbud, som er relevante for alle/det store flertal (fx lønforhandlingskurser, karriereworkshops og mentorordninger) og for undergrupper (fx erhvervsansvarsforsikringer, kurser i InDesign og kontrakter og lønforhandling for studerende) Potentialet for at udvikle især faglige og sociale tilbud skal udnyttes.

18 18 Arbejdsgruppen om demokratisk struktur Der har i løbet af undersøgelsesperioden været nedsat arbejdsgrupper, som har analyseret, hvordan forskellige områder kunne fungere i et fusioneret forbund. På baggrund af rapporterne er der løbende blevet nedsat nye arbejdsgrupper til undersøgelse af specifikke områder. En af grupperne har arbejdet med den politisk demokratiske struktur i et fusioneret forbund. Arbejdsgruppen bestod af: KS: John Stolberg, Martin Kristiansen, Bibiana Paluszewska DJ: Mogens Blicher Bjerregård, Henrik Vilmar, Tine Johansen. Arbejdsgruppen, der har drøftet den politisk demokratiske struktur, har været optaget af at finde en demokratisk struktur, som sikrer det enkelte medlem gode muligheder for at øve indflydelse på den faglige organisation gennem en flad struktur. For den enkelte skal det være nemt, og derfor fastholdes modellen fra DJ, hvor medlemmerne er organiseret i medarbejderforeninger/klubber, specialgrupper og studenterorganisationer, hvor de i det daglige hører til og deltager i faglige aktiviteter. Det er også herfra, de vælger delegerede til delegeretmødet. Delegeretmødet skal have en størrelse, som i videst muligt omfang på den ene side tilgodeser ønsket om en stor og levende forsamling og på den anden side respekterer forskellene i, hvor meget de enkelte grupper og klubber tidsmæssigt kan engagere sig. Det er også en blandt flere grunde til, at der til valget af repræsentantskab opereres med stemmevægte. Repræsentantskabet har efter inspiration fra KS en størrelse og en form, der kan fungere som en besluttende myndighed. Det er for arbejdsgruppen vigtigt at understrege, at der skal være en klar linje fra delegeretmødet til repræsentantskabet, og at det både de facto og formelt er delegeretmødet, der vælger repræsentantskabet og dermed også kan afsætte det. I modsat fald vil delegeretmødet miste styrke. Derfor også kombinationen af direkte valg og repræsentantvalg til repræsentantskabet samt at selve repræsentantdelen vælges på delegeretmødet. Med denne form indstiller arbejdsgruppen, at demokratiet kan varetages på betryggende måde af det fusionerede forbund: Delegeretmødet: Forbundets øverste besluttende myndighed mødes hvert andet år. Mødet består af delegerede valgt blandt grupper og medarbejderforeninger. Delegeretmødet træffer beslutninger om lovene, fastlægger de overordnede politiske rammer og vælger repræsentantskabet for de følgende to år, herunder formand og næstformand. Dog kunne man vælge separat at vælge formand og næstformand ved urafstemning. Valgmetoden for at vælge delegerede skal tilrettelæggelse således, at både over- og underrepræsentation af enkelte grupper i videst muligt omfang undgås.

19 19 Repræsentantskab: Består af medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet således, at grupper og medarbejderforeninger på baggrund af deres størrelser vælger 24 medlemmer (1 pr medlemmer), kredsene/regionerne vælger 6-9 medlemmer (efter endelig fastlæggelse af antallet af geografiske enheder), nemlig hvert et medlem, bortset fra kredsen/regionen for København, som på grund af overvægt af medlemmer vælger to. Herudover vælger delegeretmødet formand og næstformand, som alternativt kan vælges ved urafstemning samt 12 direkte medlemmer. Repræsentantskabet er øverste myndighed mellem delegeretmøderne og afløser såvel de to hovedbestyrelser i DJ og KS samt KS s nuværende repræsentantskab samt DJ s Fagligt Forum. Repræsentantskabet mødes mindst fire gange årligt og sørger for at udføre de opgaver, som delegeretmødet har udstukket samt de større opgaver, der politisk kommer til i perioden. Enkeltmedlemmer, formentlig hovedsageligt tillidsrepræsentanter vil kunne bede om foretræde under punkter, de måtte have særlig interesse i. Forretningsudvalget afgør, om et sådant foretræde kan finde sted. Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg, 3-5 stående politiske udvalg samt ad hoc grupper. Forretningsudvalget: Formand og næstformand begge på fuld tid samt 3 medlemmer valgt af repræsentantskabet i umiddelbar forlængelse af delegeretmødet sikrer den løbende forretning af organisationen. Med nedlæggelse af hovedbestyrelsen må det forventes, at forretningsudvalget mødes mindst én gang om måneden. Grupper og medarbejderforeninger: Medlemmerne i DJ/KS er grundlæggende organiseret i klubhuse i form af medarbejderforeninger eller det, vi i dag i DJ forstår ved specialgrupper. Disse grupper og medarbejderforeninger udpeger et antal medlemmer til repræsentantskabet og sørger for valg til delegeretmødet. Kredse eller regioner: DJ/KS opretter en geografisk struktur, som består af 6-9 enheder oprettet på baggrund af de erfaringer, ønsker og pragmatisk tilgang, de nuværende kredse og regioner finder mest hensigtsmæssigt. De nye enheder har som primære opgave at sikre medlemsaktivitet. Øvrige foreninger: DJ/KS skal som i DJ have mulighed for at rumme specialforeninger som PF og DB samt andre interesseforeninger. Arbejdsgruppen om faglig identitet Medlemmer: Fra KS: Leise Katrine Hein Voss, Mette Christiansen, Lisbeth Heilesen, Fra DJ: Karen Hedegaard, Flemming Hansen, Lars Werge og Linda Garlov (sekretær f. arbejdsgruppen). Sammenfatning: Gruppen mødtes to gange, 19. september og 1. oktober, og diskuterede på baggrund af såvel det givne kommissorium fra koordinationsudvalget som på baggrund af diverse materiale fra de to organisationer artikler, rapporter og undersøgelser med særlig relevans for emnet faglig identitet.

20 20 Det er gruppens opfattelse, at den faglige identitet i en organisation er af yderste vigtighed både i det nære og det fjerne perspektiv både i form af eksempelvis fag-nørderi og i form af en udefineret fornemmelse af, at her hører jeg til. I de to eksisterende organisationer opleves dette i dag på forskellig vis. I DJ i form af den følelse, der i en identitetsundersøgelse fra 2012 blev fortalt om, da man fik sit pressekort og blev en del af standen (det fjerne perspektiv) og i form af, at kolleger med fælles uddannelsesbaggrund og/eller arbejdsområde kan gå meget dybt i detaljerne omkring deres fag. Dette afspejler til en vis grad forbundets demokratiske kludetæppe i form af grupper, kredse, foreninger etc. I KS er opbygningen mere løst funderet i forhold til faglighederne, således at fagligheden både kan dyrkes regionalt og i mere fagspecifikke netværk. Varetagelsen af fagligheden finder i høj grad sted omkring arrangementer i regioner, medlemsdrevne og initierede netværk og sekretariatsunderstøttede faglige fora som f.eks. Forum for Virksomhedskommunikation, Forum for Marketing og Forum for Erhvervssprog. KS har en åben struktur, der skal gøre det let at bidrage til den faglige forening. Det er ikke nødvendigt at være forankret i en organisatorisk enhed for f.eks. at kunne lave faglige arrangementer. KS ønsker at flest mulige medlemmer bidrager til den faglige forening gennem forskellige faglige aktiviteter. Fagligheden dyrkes desuden især i KOM magasinet og sekundært i andre af KS s medier, f.eks. i LinkedIn-gruppen. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en fremtidig struktur skal baseres rigtig meget på hensyn til og ved at fremme faglig identitet, og derfor anbefaler gruppen, at der tages hensyn til dette gennem en vis topstyring af aktiviteterne visse fagligheder er givetvis for små til, at de kan gro nedefra og skal i stedet have tilskud til vækst oppefra. Samlet set er der et stærkt ønske hos begge organisationers repræsentanter om, at fagligheden og den faglige identitet bliver prioriteret højt både undervejs i en fusionsproces, og bagefter, når fusionen er gennemført, skal der være rum til at dyrke fagligheden i en ny, samlet organisation, hvor det er en forudsætning og fælles erkendelse, at den faglige identitet ikke er ens for alle medlemmer. Baggrund: Kommissoriet for gruppen var både klart og det modsatte: Gruppen skal forholde sig til, hvordan der skabes de bedste rammer for styrkelse af den faglige identitet. Det gælder både i forhold til den nære fagidentitet og den bredere fælles identitet. Gruppen skal definere, hvad der binder medlemmerne sammen i en fælles faglig identitet, som alle medlemmer på trods af forskellige uddannelser og arbejdsfunktioner oplever, at de er en del af. Gruppen skal vurdere, om der er grupper, som har svært ved at se sig selv i DJ/KS. Det skal overvejes, hvordan alle medlemmer kan få varetaget deres særlige interesser. Gruppen skal komme med forslag, som medvirker til at alle faggrupper oplever, at DJ/KS understøtter netop deres faglighed i tilstrækkelig grad. Gruppen skal vurdere, om DJ/KS skal forstærke sin indsats på nogle områder frem for andre.

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Rapport fra Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Medlemmer af arbejdsgruppen Villy Dall, DJ, Troels Gadegaard, DJ, Susanne Møller Pedersen, KS, Christina Hjortshøj, KS, Marianne

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet.

DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet. 1 DJ i udvikling midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog journalistforbundet.dk/fusion Fordele og ulemper ved en mulig fusion. Det var opdraget, som delegeretmødet

Læs mere

Midtvejsredegørelse foråret 2014

Midtvejsredegørelse foråret 2014 Forbundets eventuelle fusion med Dansk Journalistforbund (DJ) Midtvejsredegørelse foråret 2014 Indledning. Hele arbejdet startede med indledende sonderinger om et muligt tættere samarbejde (eventuel fusion)

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015 April 2015 Fusionsredegørelse Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS journalistforbundet.dk/fusionsredegorelse Fusionsredegørelse 2015 Indledning

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere