FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn Majland, Ida Sønderby Rosgaard, Morten Bergholt, Sus Falch, Michael Christophersen, Marie Bille, John Lykkegaard, Tommy Verting, Marianne Bækbøl, Hanne Fokdal Barnekow Afbud: Nina Trige Andersen Gæster: Mødeleder(e): Sus Falch Referent: John Lykkegaard Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: Meddelelser siden sidst. Meddelelser behøver ikke være dagsordensat - herunder nyt fra hold og udvalg, som opfordres til at orientere om aktuelle tiltag og status på arbejdet: DR honorering af stringerne sådan er det gået/hanne Fokdal Barnekow Hanne deltog i et møde den 13. November ml. DJ og DR DJ kritiserede først og fremmest DR for på en række områder at håndtere undtagelsesbestemmelserne i bilag 1 og de tilbud om aftaler, de resulterer i, med for stor automatik og ensartethed, og honorarsatserne i dem som regler mere end som oplæg til individuel forhandling. Aftalerne bør formuleres tydeligere så tvister kan forebygges. DR tog kritikken til sig på de fleste af punkterne, hvilket kan føre til forbedringer i de individuelle forhandlinger. Juridisk bistand til freelancere og selvstændige, som får en indbyrdes tvist/ John Lykkegaard og Sus Falch. John Lykkegaard og Sus Falch orienterede om problemstillingen og hovedbestyrelsens behandling af sagen. Der er brug for en principiel drøftelse, så emnet dagsordensættes som drøftepunkt på mødet d. 8. januar 2015.

2 Overenskomst-forhandlinger TV- 2-regionerne/ Morten Bergholt Der er nedsat en forhandlingsdelegation bestående af syv, hvor Morten Bergholt er den ene. Der er afsat ni forhandlingsmøder, og der er stor opbakning til at stille krav om en freelanceaftale, som skal gælde tre år. På TV2 Danmark er der også indkaldt til møde, og her indgår Hanne Fokdal Barnekow i delegationen. Hun forespørger, om Michael Christophersen kan deltage i delegationstræningen og på den måde oparbejde erfaring med arbejdet. Møde i ophavsretsfondens bestyrelse/sus Falch og Tommy Verting Sus Falch og Tommy Verting har deltaget i bestyrelsesmøde i ophavsretsfonden og orienterede om indholdet. Bl.a. er der etableret en egentlig ophavsretsafdeling i DJ, DJ Ophavsret, DJs nye portal om ophavsret på sociale medier er den pt. mest besøgte (journalistforbundet.dk under Job og løn) og der er oprettet et nyt selskab, Forfatternes Forvaltningsselskab med Lone Amtrup som formand. Det er vigtigt, at vi informerer medlemmerne endnu mere om vigtigheden af at sikre ophavsretten. Hold og udvalgsrunde/tovholderne og udvalgsformændene Kursusudvalget foreslår, at vi samler kurserne i København ét sted. Tommy Verting er i forhandling med kontorfællesskabet La Oficina, hvor FLGs kursusaktiviteter kan afstedkomme gode medlemstilbud. Tommy Verting går videre med arbejdet og kan indgå aftale på de skitserede vilkår. Marianne Bækbøl orienterede om det tværfaglige samarbejde, FLGs udvalg for kommunikatører (Marianne Bækbøl og Sus Falch) har indledt med DJ Kommunikation og DJ:Fotograferne målrettet freelancere i de tre grupper, der arbejder med kommunikation. Referat fra seneste udvalgsmøde med skitser over arrangementer er fremsendt bestyrelsen, og nyt møde d er aftalt. Seminaransvarlig Morten Bergholt orienterede om arbejdet med seminaret, der skrider planmæssigt frem, udvalget supplerede, og der var anerkendelse og opbakning fra

3 bestyrelsen. Foto/video/web-holdet har haft fokus på at opkvalificere og efteruddanne medlemmer, der arbejder på området, gennem mange af de kurser, der har været afholdt af FLG. Barselsfonden/Tommy Verting og Ida S. Rosgaard Bilag 1 Der står ,20 kr. på kontoen i barselsfonden og formand Ida S. Rosgaard orienterede om arbejdet med tildelinger. Økonomi/Tommy Verting Bilag 2 Tommy Verting fremlagde regnskabet og spørgsmål blev besvaret. Bilag D1 - Fusionen, der blev udsat v/sus Falch Bilag B1 Generalforsamling 2015/Sus Falch Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for, at hovedbestyrelsen har afbrudt forhandlingerne med KS. Fusionen er ikke opgivet, men bliver altså ikke et beslutningspunkt på delegeretmødet i Men punktet kan blive genfremsat på et senere delegeretmøde. Som de største knaster, der havde medvirket til nedsættelse af fusionshastigheden kan fra orienteringen på hovedbestyrelsesmødet nævnes: DJ vil bruge mere tid på politik end Kommunikation og Sprog (KS), man var for langt fra hinanden, hvad angår en hovedbestyrelses opbygning, man var ikke nået til enighed om optagelseskriterierne, og der var et pænt stykke vej endnu, hvis man skulle nå hinanden på den politiske del. Så fusionstempoet sættes ned, men samarbejdet øges. Der kan læses mere her: FLGs bestyrelse har fortsat fusionen og KS-samarbejdet på FLGs dagsorden, også som beslutningspunkt på et senere tidspunkt inden delegeretmødet. Bestyrelsen har på tidligere møde nedsat et GF-udvalg bestående af Hanne Fokdal Barnekow, Marianne Bækbøl og Sus Falch, som skal sørge for planlægning af generalforsamlingen. Noget af arbejdet som udformning af beretning og arbejdsprogram m.m. - skal sættes i gang nu og ansvarlige skal vælges. Sus Falch skriver beretning, hvor de forskellige udvalg kan komme med opsummeringer af, hvad der er arbejdet

4 med hen over året i udvalgene. Deadline for input er 8. januar Ida og Hanne udformer et forslag til arbejdsprogram, som skal fremlægges på bestyrelsesmødet 8. januar Frokost D2 - Bilag D2 Møde i Freelanceudvalget/Marianne Bækbøl Punktet flyttet til næste bestyrelsesmøde. B2 Bilag B2 (Materiale eftersendes) Freelanceprisen 2015/Sus Falch D3 FLGs medlems-profil og udvikling (overført fra men udvidet bilag) /Ida Rosgaard og Sus Falch På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at skrinlægge FreelancePrisen i Den beslutning havde bestyrelsen ikke mandat til at tage, idet det har vist sig, at prisen er vedtaget på en generalforsamling i Her blev den fusioneret med den allerede eksisterende redaktørpris. Der eksisterer dog ikke i bestyrelsens GF-arkiv-materiale noget forslag fra dengang, men kun en omtale af vedtagelsen i et referat, der nu er tilvejebragt - så bestyrelsen har været i god tro. Af det referat fremgår også, at der skulle laves en endelig fundats ud fra forslaget om FreelancePrisen og den eksisterende redaktørpris, samt at komiteen hvert år vælges af Generalforsamlingen m.m. Bestyrelsen besluttede at spørge Nana Toft (vinderforslagsstiller 2014), Stefan Kai Nielsen og Annelise Mølvig (garvede komite-medlemmer) om de sammen med Sus Falch og Marie Bille fra bestyrelsen vil udgøre komiteen for 2015-uddelingen. Et spørgsmål om fortsat medlemskab af FLG under en ny studieperiode på to år fra en forholdsvis nyuddannet journalist og et ændret arbejdsmarked har gjort det klart, at bestyrelsen bør drøfte medlemsprofilen. Der er tradition for, at FLGs medlemmer beskæftiger sig med mange forskellige ting, og også i kortere og længere perioder videreog efteruddanner sig. Det er naturligvis vigtigt.

5 Men det er også vigtigt, at medlemsprofilen er klar, så bestyrelsen kan forklare den og arbejde bedst muligt for medlemmerne. Bestyrelsen diskuterede flere scenarier og besluttede at Marianne Bækbøl og Marie Bille kommer med et forslag til en ændret profiltekst på hjemmesiden. Bilag B4 og B4A Tilskud til Kravling-prisen/Sus Falch Bilag B5 Fagligt frikøb-nordisk freelancekoordinator/hanne Fokdal Barnekow I øvrigt faste: Kurser seneste nyt om iværksatte kurser og nye input v/kursusudvalget og alle Statuslisten på beslutninger v/john Lykkegaard Bestyrelsen har i lighed med 2013 fået en ansøgning fra de studerende om at være sponsor for Kravling-prisen. Bestyrelsen har modtaget et budget, og ud fra det, blev det besluttet at støtte med max kr., da vi meget gerne vil støtte fokus på kvalitetsjournalistik. Jævnfør indstilling bevilges nordisk freelancekoordinator Iben Danielsen to dage for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forberedelsen og tilrettelæggelsen af Nordisk Minitopmøde. Kursusudvalget orienterede bestyrelsen om kursusarbejdet, som høstede stor anerkendelse fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ingen nye ændringer

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere