DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver"

Transkript

1 LEKTIONSKATALOG DANSK med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet

2 Indholdsfortegnelse BA i Dansk... 4 Kursusoversigt første år... 6 Obligatoriske kurser første år... 7 Kursusoversigt andet og tredje år Obligatoriske kurser andet år Kurser tredje år Bundne valgkurser Valgfrie kurser Retningslinjer for BA-opgaver Bedømmelse af BA-opgaver og bedømmelseskriterier MA i Dansk MA i Danskundervisning MA i Oversættelse dansk MA i nordiske studier

3 Velkommen til danskstudiet I dette lektionskatalog finder du korte beskrivelser af alle danskfagets kurser på BAniveau. Desuden finder du oplysninger om projektarbejde og BA-opgaver samt retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver. Du finder også en beskrivelse af overbygningsuddannelserne: MA i Dansk, MA i Danskundervisning, MA i Oversættelse og MA i Nordiske studier (populært kaldet NorMA). Yderligere information om alle kurser på islandsk og engelsk finder du på Islands Universitets hjemmeside under Kennsluskrá Kursusbeskrivelser vil også være tilgængelige i de aktuelle kursusmapper på Ugla ved semesterstart. Undervisere og vejledere ved Danskafdelingen ser frem til at byde dig velkommen til danskstudiets spændende kurser. Vi ønsker dig held og lykke med dine studier! Med forbehold for ændringer. Danskafdelingen har til huse i Nýi Garður, Islands Universitet Underviser Kontor Telefon Annemette Hejlsted NG Auður Hauksdóttir NG Marc Daniel Skibsted Volhardt NG Pernille Folkmann NG Susanne Antoinette Elgum NG Þórhildur Oddsdóttir NG I efterårssemestret 2013 er Þórhildur Oddsdóttir danskfagets studieformand i forårssemestret overtager Annemette Hejlsted rollen som studieformand (isl. greinarformaður). Henvendelser om faglige, formelle og administrative spørgsmål kan rettes til studieformanden. 1 https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=27228&kennsluar=2013 3

4 BA i Dansk På de følgende sider finder du oplysninger om BA-studiets indhold, opbygning og omfang, en samlet oversigt over alle obligatoriske og valgfrie kurser på BA-studiet i dansk i studieåret og en kort beskrivelse af hvert enkelt kursus. På BA-niveau kan du læse dansk som hovedfag (120 ECTS), som eneste fag (180 ECTS) og som bifag (60 ECTS): Studerende, der læser dansk som hovedfag (120 ECTS), følger alle obligatoriske kurser, deriblandt Indføring i fremmedsprog I (DET101G) og Indføring i fremmedsprog II (DET201G), og vælger valgkurser til 20 ECTS. Alle studerende tager mindst ét bundet valgkursus: enten Relationerne mellem Danmark og Island (DAN409G) eller Oversættelse (DAN408G). Kurserne udbydes skiftevis hvert andet år. Studerende, der læser dansk som hovedfag, kan vælge at skrive en BA-opgave til enten 10 eller 20 ECTS. Studerende, der læser dansk som eneste fag (180 ECTS), vælger mindst 10 ECTS i svensk og/eller norsk sprog, litteratur eller kultur efter eget valg og skriver en BAopgave til 20 ECTS. Studerende, der læser dansk som bifag (60 ECTS), følger alle obligatoriske kurser. Hvis du allerede i forbindelse med dit hovedfag har bestået introduktionskurserne DET101G Inngangur að erlendum tungumálum I (Indføring i fremmedsprog I) og DET201G Inngangur að erlendum tungumálum II (Indføring i fremmedsprog II), tager du valgkurser på danskstudiet til 10 ECTS. Med en BA i dansk kan du tage én af de fire master- eller overbygningsuddannelser: MA i Dansk, MA i Danskundervisning, MA i Oversættelse eller MA i Nordiske studier. De fire uddannelser er beskrevet sidst i kataloget. Praktiske oplysninger: Undervisningssproget er dansk, medmindre andet er nævnt. Gæsteforelæsninger kan være på dansk, norsk eller svensk. Omfanget på alle kurser er angivet i de internationale ECTS-point (ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System), og 30 ECTS svarer til ét semesters fuldtidsarbejde. 1 ECTS svarer til ca arbejdstimer. Studerende opfordres til at tage en del af danskstudiets 2. og 3. år som udvekslingsstuderende ved et dansk universitet. Faglitteratur findes på Nationalbiblioteket. Faglitteratur kan desuden bestilles via Nationalbiblioteket fra universitetsbiblioteker i Danmark. Læsepladser findes på Nationalbiblioteket, i Gimli og på biblioteket i Nordens Hus. Et stort udvalg af audiovisuelle midler til brug i danskstudiet findes på Sprogcenteret i kælderen i Nýi-Garður. Dér er der også mulighed for at se dansk fjernsyn og lytte til dansk radio, og dér er pc er med dansk stavekontrol installeret. Stavekontrol er nødvendig at foretage på alle opgaver, såvel BAopgaver som semesteropgaver og mindre opgaver. Se video om BA-studiet i dansk her: 4

5 Oversigt over alle kurser på BA-uddannelsen i Dansk Bundet valg* Valgfrit Námskeið DAN101G Dansk sprogbrug I 5e * DAN102G Dansk sprog I 5e * DAN103G Dansk talesprog og udtale I 5e * DAN108G Dansk samtidslitteratur 10e * DAN201G Pragmatik 5e * DAN202G Dansk sprogbrug II 5e * DAN203G Dansk historie, kultur og samfund 5e DAN206G Dansk litteratur i det 20. årh. 10e * DAN241L BA-opgave i dansk 10 e * DAN261L BA-opgave i dansk 20 e * DAN261L BA-opgave i dansk 20 e * DAN303G Dansk sprogbrug III 5e * DAN304G Dansk talesprog og udtale II 5e * DAN307G Dansk litteratur til e * DAN405G Dansk sprog II 5e * DAN601G Forskning i dansk sprog (Dansk sprog III) 10e DET101G Indføring i fremmedsprog I: Humanistiske arbejdsmåder og metoder 5e DET102G Indføring i fremmedsprog I: 5e DET201G Indføring i fremmedsprog II: Idéhistorie og sprog 5e DAN409G Island i danskernes øjne 10e * DAN105G Dansk sprog og kultur på Schæffergaarden 2e Valgfrit DAN306G Selvstuderet emne 10e * Valgfrit DAN309G Selvstuderet emne 5e * Valgfrit DAN311G Kommunikation og interaktive medier 10e Valgfrit DAN406G Selvstuderet emne 10e * Valgfrit DAN416G Selvstuderet emne 5e * Valgfrit DAN420G Modernistiske noveller i dansk litteratur 10e * Kurset tilbydes hvert år på skift med kurset DAN408G Oversættelse. 1H 1V 2H 2V 3H 3V Kilde: Kennsluskrá på Islands Universitets intranet: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=057068_20136&ke nnsluar=2013&lina= * * * * * * * 5

6 Kursusoversigt første år Fælles obligatoriske kurser for dansk som eneste fag (180 ECTS), dansk som hovedfag (120 ECTS) og dansk som bifag (60 ECTS): Efterår Dansk sprogbrug I Dansk sprog I Dansk talesprog og udtale I Dansk samtidslitteratur Indføring i fremmedsprog I: Humanistiske arbejdsmåder og - metoder Antal timer 2F 2Ø 2F 1Ø 2F 2Ø 4F 2F ECTS Forår Pragmatik Dansk sprogbrug II Dansk kultur, samfund, og historie Dansk litteraturhistorie i det 20. århundrede Indføring i fremmedspro g II: Idehistorie og sprog Antal timer 2F 2F 2Ø 2F 4F 2F ECTS NB: Studerende, som læser dansk som bifag (60 ECTS), tager udover de obligatoriske kurser 10 ECTS som valgfrie kurser, hvis de allerede har taget kurset Indføring i fremmedsprog I (DET101G) og Indføring i fremmedsprog II (DET201G) eller de tidligere tilsvarende kurser. 2 Inngangur að erlendum tungumálum I: Vinnulag og aðferðir í hugvísindum. (Indføring i fremmedsprog I: Humanistiske arbejdsmåder og metoder.) DET101G Efterår ECTS Kursets hovedformål er at besvare spørgsmål som: Hvad er humaniora og videnskabelige arbejdsmetoder, hvordan bruges de inden for humaniora, hvad indebærer kritisk tankegang, plagiat, kildesøgning/-vurdering og kildehåndtering? Endvidere skal kurset give den studerende indsigt i humanistiske arbejdsmetoder og træning i relevante akademiske arbejdsmetoder knyttet til emner som kildevurdering, tekstbehandling/-formulering, skrivning, opgaveskrivning, præsentationsteknik m.m. Inngangur að erlendum tungumálum II: Hugmyndasaga og tungumál. (Indføring i fremmedsprog II: Idéhistorie og sprog.) DET201G Forår ECTS I kurset får den studerende indsigt i Europas idé- og kulturhistorie fra oldtiden til vor tid. Strømninger og tendenser bliver præsenteret, deres indtryk og forbindelser. Der læses tekststykker fra forskellige lande og forskellige perioder. Der bliver også sat fokus på sprogs udvikling og udbredelse og spurgt: Hvad er sprog? Hvad indebærer det at lære sprog? Kurset er for studerende i dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, 2 De to DET-kurser afløser de tidligere introduktionskurser HSP105G Filosofikum og SÆN108G Litterær analyse og metode. 6

7 latin, norsk, russisk, spansk, svensk og tysk. Kurset er beregnet som et grundlag for studier i litteratur, lingvistik og kurser inden for de nævnte sprogfag. Efterårssemesteret Dansk sprogbrug I DAN101G Efterår ECTS Underviser: Þórhildur Oddsdóttir Obligatoriske kurser første år Formål: At den studerende opnår alsidige kommunikative kompetencer på dansk, dvs. forbedrer sine fire sprogfærdigheder: at læse, lytte, skrive og tale. Der lægges vægt på eksplicit og implicit indlæring af sprogets brugs- og formregler samt systematisk ordforrådsindlæring. Indhold: Den studerende orienterer sig om dansk kultur og aktuelle samfundsforhold via udvalgte temaer. Undervisningen benytter forskellige genrer og medier (f.eks. aviser, tidsskrifter, noveller, sangtekster, radio og tv, film mv.). Den studerende sætter sig grundigt ind i regler om formalia og kildeangivelse og lærer at anvende hjælpemidler såsom ordbøger og andre opslagsværker, internetresurser, hjemmesider (fx Dansk Sprognævn: tekstdatabaser (fx Korpus.dk: og korrekturprogrammer. Med dette kursus vil den studerende kunne forstå skrevne tekster af almen sværhedsgrad (svarende til danske nyhedsaviser) og mere fagspecifikke tekster om et kendt emne. Den studerende vil kunne forstå talt dansk, som det benyttes i dagligdagen. Den studerende vil kunne deltage i dialoger og forstå envejskommunikation, fx TV- og radioprogrammer, når der tales om et kendt emne. Den studerende vil have viden om det danske samfund, dansk kultur og danske sæder og skikke. Den studerende vil kunne udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt på et forståeligt og flydende dansk om almindelige emner. Semesteropgaver og eksamensform: Semesteropgaverne forudsættes afleveret til tiden, før den studerende kan aflægge mundtlig og skriftlig eksamen. I begge eksamensformer indgår evalueringer af sprogfærdigheder, grammatik og ordforråd. Den studerende skal bestå tre deleksaminer, en mundtlig og en skriftlig eksamen samt en lytteprøve. Semesteropgaver vægter 40 % og de afsluttende eksaminer vægter 60 %. Dansk sprog I DAN102G Efterår ECTS Undervisere: Pernille Folkmann, Auður Hauksdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Formål: At den studerende tilegner sig eksplicit viden om de regler, der gælder for dansk sprog mht. morfologi, syntaks og orddannelse og kan anvende denne viden i praksis, både i forbindelse med egen kommunikation og i analyse af tekster. Den studerende skal desuden beherske det danske fagsprog om emnet, såvel receptivt som produktivt, samt opnå god forståelse for vigtige forskelle mellem islandsk og dansk morfologi og syntaks. 7

8 Indhold: Dansk sproglære giver et overblik over dansk grammatik i vid forstand og giver sammen med Dansk sproglære II den teoretiske baggrund for praktisk sprogfærdighed. Kurset indeholder en gennemgang af den traditionelle grammatiks emneområder, specielt: morfologi og syntaks. Kurset veksler mellem teori og praksis, og perspektivet er kontrastivt (islandsk-dansk og dansk-islandsk). Den studerende arbejder med teoretiske tekster om dansk morfologi (ordklasser og orddannelse) og syntaks og bruger sin viden til at analysere ord og sætninger med hensyn til betydning, bøjning og syntaks. Den studerende arbejder med praktiske opgaver i tilknytning til teorien, både grammatiske analyser og andre typer opgaver. Semesteropgaver og eksamensform: To skriftlige hjemmeopgaver på ca. 5 sider (20 %) og skriftlig eksamen på stedet (80 %). En forudsætning for at gå op til eksamen er, at den studerende har afleveret og bestået de skriftlige hjemmeopgaver. Dansk talesprog og udtale I DAN103G Efterår ECTS Underviser: Pernille Folkmann og Marc Daniel Skibsted Volhardt Formål: 1) At den studerende tilegner sig grundlæggende viden om dansk udtale og det danske sprogs lyde og prosodiske træk, som fx tryk, længde og stød, og kan anvende denne viden i teori og praksis; 2) at den studerende lærer den danske lydskrift Dania, kan læse lydskrift og kan transskribere enkeltord og meget korte ytringer ved brug af Dania; 3) at den studerende kender vigtige udtaleforskelle mellem dansk og islandsk; 4) at den studerende lærer at analysere (egen) udtale og opnår en funktionel og letforståelig udtale i almindelige kommunikationssituationer; 5) at den studerende tilegner sig viden om hvad der kendetegner talesprog generelt. Indhold: Vi har fokus på det talte sprog. Vi arbejder med dansk udtale, lydsystemet og de prosodiske træk dvs. tryk, længde og stød og med forholdet mellem skrift og udtale. Vi arbejder med kontrastiv analyse for at finde udtaleforskelle mellem dansk og islandsk og mulige udtaleudfordringer for den enkelte studerende og sammenligner også ords udtale i lydskrift og lydlig form. Desuden læser vi lydskrevne ord og ytringer, transskriberer (ved brug af lydskriften Dania og almindelig bogstavskrift) og arbejder med oplæsning og indtaling af tekst. Selvanalyse, finlytning og forbedring af egen udtale på baggrund af tilbagemelding fra lærer og medstuderende er en vigtig del af kurset. Semesteropgaver og eksamensform: En skriftlig (25 %) og en mundtlig (25 %) semesteropgave og en afsluttende mundtlig (25 %) og skriftlig (25 %) eksamen på stedet ved semestrets afslutning. Dansk samtidslitteratur DAN108G Efterår ECTS Underviser: Annemette Hejlsted Formål: Kursets formål er, at de studerende gennem analyse og fortolkning af teksteksempler fra 1990 til i dag opnår kendskab til den nyeste danske litteratur, samt at den studerende opøver færdighed i brug af begreber til litterær analyse og får kendskab til fagets metode og teori. 8

9 Indhold: Der læses et udvalg af såvel etablerede som nye danske forfattere som fx Helle Helle, Peter Adolphsen, Knud Romer, Mette Moestrup, Naja Marie Aidt, Lars Frost og Ursula Andkjær Olsen eller andre. Undervisningen tilrettelægges med en genremæssig spredning, og der inddrages litteraturhistoriske og litteraturteoretiske baggrundstekster. Sideløbende med arbejdet med de litterære tekster introduceres der til grundlæggende litteraturteori om fx plot, fortæller, karakterer, lyriske virkemidler og genrer. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig eksamen (75 %) og semesteropgaver (25 %). Den studerende skal bidrage med mundtlige oplæg som led i undervisningen samt udarbejde en skriftlig opgave, som har fast afleveringsfrist. Semesteropgaverne forudsættes udført og afleveret, før den studerende kan aflægge eksamen. Forårssemesteret Pragmatik DAN201G Forår ECTS Underviser: Pernille Folkmann Formål: At den studerende 1) tilegner sig eksplicit viden om de begreber, der bruges inden for faget, 2) behersker reglerne for, hvad der kendetegner sproghandlinger både i talesprog og skriftsprog samt 3) behersker det danske fagsprog om emnet både receptivt og produktivt. Desuden skal den studerende 4) kunne anvende metoder og modeller til analyse af dansk sprogbrug, fx kommunikationsanalyse af talesprogs- og skriftsprogtekster af varierende længde. Indhold: På kurset præsenteres pragmatikkens begreber, teorier og metoder. Foruden teoretiske tekster læses der forskellige typer af sagprosatekster, og de analyseres ud fra deres kommunikationsværdi. Der behandles både tale, skrift og billede og såvel enkle budskaber (fx i samtaler og breve) som komplekse (fx i radio- og tvudsendelser). Kurset skal give den studerende en grundig forståelse af og træning i kommunikationsanalyse på grundlag af en given kommunikationssituation: Hvem siger hvad til hvem, hvorfor, hvordan og med hvilken virkning? Sammenhænge mellem miljø og samfund anskueliggøres. Den studerende øves i at gøre iagttagelser i forskellige teksttyper, analysere dem ud fra deres egenart og samle iagttagelserne i en konklusion. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig hjemmeopgave (40 %) og mundtlig eksamen (60 %). Forudsætningen for at gå op til den mundtlige eksamen er, at den skriftlige opgave er afleveret og bestået. Dansk sprogbrug II DAN202G Forår ECTS Underviser: Susanne Antoinette Elgum Formål: At den studerende opnår alsidige kommunikative kompetencer på dansk og yderligere forbedrer sine fire sprogfærdigheder, at læse, lytte, skrive og tale, og i vid udstrækning behersker sprogets brugs- og formregler og er i stand til at udtrykke sig varieret og nuanceret. Der lægges stor vægt på systematisk ordforrådsindlæring og forøgelse af den sproglige bevidsthed på ord-, sætnings- og genreplan. 9

10 Indhold: Den studerende orienterer sig i dansk kultur og aktuelle samfundsforhold via valgte temaer, som den studerende kan have medindflydelse på at vælge. Undervisningen benytter forskellige genrer og medier (f.eks. aviser, tidsskrifter, noveller, sangtekster, radio, tv og film.). Der arbejdes sprogmæssigt med lidt sværere tekster end i Dansk sprog og sprogbrug I. Den studerende fokuserer yderligere på regler om formalia og kildeangivelser i opgaver og anvender hjælpemidler såsom bl.a. ordbøger, leksika, internettet (fx Dansk Sprognævn: tekstdatabaser (fx Korpus.dk: og korrekturprogrammer. Semesteropgaver og eksamensform: Semesteropgaverne forudsættes afleveret til tiden, før den studerende kan aflægge mundtlig og skriftlig eksamen. I begge eksamensformer indgår evalueringer af sprogfærdigheder, grammatik og ordforråd. Den studerende skal bestå tre deleksaminer, en mundtlig og en skriftlig eksamen samt en lytteprøve. Semesteropgaver vægter 40 % og de afsluttende eksaminer vægter 60 %. Dansk kultur, samfund og historie DAN203G Forår ECTS Underviser: Susanne Antoinette Elgum Formål: At den studerende får indblik i udviklingen og moderniseringen af det danske samfund gennem de sidste 200 år. Med vægt på udviklingen i dansk mentalitet og hverdagskultur vil den studerende opnå en forståelse for særlige danske og nordiske træk i samfundsudviklingen. Indhold: Der er fokus på emner som bl.a. nationalromantikken, Danmark i krig, grundloven, nationalisme, de politiske partiers fødsel, andelsbevægelsen, systemskifte, klassekamp, liberalisme, massekultur, kulturradikalisme, Danmarks rolle i 2. verdenskrig, NATO, EF/EU, levevilkår, helhedspolitik, 68-oprøret og ungdomskultur, jordskredsvalg, krisehåndtering, velfærdssamfund, globalisering, individualisme og indvandrerdebat. Igennem de enkelte epoker vil den studerende stifte bekendtskab med særlig fremtrædende danske personligheder såsom N.F.S. Grundtvig, Adam Oehlenschläger, F.C. Tietgen, Chresten Kold, Georg Brandes, Nina Bang, Arne Jacobsen, Poul Henningsen, Hans Hedtoft, Jens Otto Kragh, Simon Spies, Klaus Rifbjerg, Anker Jørgensen, Mogens Glistrup, Leif Panduro, Poul Schlüter, Dan Turèll m.fl. Semesteropgaver og eksamensform: To mundtlige oplæg (40 %) og skriftlig eksamen (60 %). Semesteropgaver forudsættes holdt og afleveret til tiden, før den studerende kan aflægge skriftlig eksamen. mundtlig (50 %) og skriftlig eksamen (50 %). Dansk litteraturhistorie i det 20. århundrede DAN206G Forår ECTS Underviser: Annemette Hejlsted Formål: At de studerende opnår overblik over det 20. århundredes danske litteraturhistorie og får kendskab til periodens forfattere og digtere gennem arbejde med centrale tekster og værker. Ved kursets afslutning skal de studerende demonstrere evne til at redegøre for centrale perioder, begreber og forfatterskaber i 10

11 det 20. århundredes danske litteratur. De studerende skal på baggrund af en litterær karakteristik kunne placere teksten litteraturhistorisk og redegøre for æstetiske strømninger i perioden. Indhold: Der fokuseres i undervisningen på et litteraturhistorisk overblik over den danske modernismes faser i det 20. århundrede samt på disses historiske og æstetiske forudsætninger. Dette overblik opnås gennem læsning af et litteraturhistorisk oversigtsværk, som fx Litteraturens veje eller Hovedsporet, samt eksemplificerende skønlitterære tekster og værker. Undervisningen kan bl.a. fokusere på realisme, ekspressionisme, mellemkrigstiden, Heretica, modernismens forskellige faser eller minimalisme. Centrale forfatterskaber i kurset er bl.a. Emil Bønnelycke, Rud Broby-Johansen, Tom Kristensen, Keld Abell, Tove Ditlevsen, Karen Blixen, Klaus Rifbjerg, Inger Christensen, Svend Åge Madsen, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup og Helle Helle og andre. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig eksamen (75 %) og semesteropgaver (25 %) og. Den studerende skal bidrage med mundtlige oplæg som led i undervisningen samt udarbejde en skriftlig opgave, som har fast afleveringsfrist. Semesteropgaverne forudsættes udført, afleveret og bestået, før den studerende kan aflægge eksamen. Kursusoversigt andet og tredje år Fælles obligatoriske kurser for dansk som hovedfag (120 ECTS) og eneste fag (180 ECTS): Efterår Dansk sprogbrug III Dansk talesprog og udtale II Valgfrit emne Antal timer 2F 2Ø 2F 1Ø ECTS /10 Forår Island i danskernes øjne Dansk sproglære II Dansk sproglære III Valgfrit emne Antal timer 4F 2F 1Ø 4F ECTS / 10 NB: Studerende, som læser dansk som hovedfag eller eneste fag (henholdsvis 120 eller 180 ECTS), tager udover de obligatoriske kurser også kurset DET101G Indføring i fremmedsprog I og DET201G Indføring i fremmedsprog II. Jf. beskrivelse af førsteårs kurser. Efterårssemesteret Obligatoriske kurser andet år Dansk sprogbrug III 11

12 DAN303G Efterår ECTS Underviser: Udsat til efterår 2014 Formål: At den studerende opnår alsidige kommunikative kompetencer på dansk og yderligere forbedrer sine fire sprogfærdigheder: at læse, lytte, skrive og tale. Der stilles stadig større krav til den studerendes udtryksfærdighed (varieret og nuanceret), og at den studerende eksplicit behersker sprogets brugs- og formregler. Der lægges stor vægt på systematisk ordforrådsindlæring og på øget sproglig bevidsthed på ord-, sætnings- og genreplan. Indhold: Der analyseres forskellige teksttyper, og der er fokus på at diskutere emner, der vedrører aktuelle danske samfunds- og kulturforhold. Den studerende erfarer, hvad der karakteriserer forskellige genrer og udtryksmidler (fx digte, noveller, romaner, avisartikler, tv-nyheder og -debatprogrammer o.l.), og hvordan de tjener forskellige kommunikative formål. Undervisningen benytter forskellige genrer og medier (f.eks. aviser, tidsskrifter, noveller, sangtekster, radio og tv og film). Den studerende fokuserer yderligere på regler om formalia og kildeangivelse og anvender hjælpemidler såsom ordbøger, leksikon, internettet (fx Dansk Sprognævn: og tekstdatabaser (fx Korpus.dk: Semesteropgaver og eksamensform: Semesteropgaverne forudsættes afleveret til tiden, før den studerende kan aflægge mundtlig og skriftlig eksamen. I begge eksamensformer indgår evalueringer af sprogfærdigheder, grammatik og ordforråd. Den studerende skal bestå tre deleksaminer, en mundtlig og en skriftlig eksamen samt en lytteprøve. Semesteropgaver vægter 40 % og de afsluttende eksaminer vægter 60 %. Dansk talesprog og udtale II DAN304G Efterår ECTS Underviser: Pernille Folkmann og Marc Daniel Skibsted Volhardt Formål: 1) At den studerende videreudvikler sit talesprog med tanke på at opnå en funktionel og målsprogsnær udtale og et talesprog med typiske danske træk, fx med hensyn til ordforråd og interaktionelle forhold; 2) at den studerende kan transskribere enkeltord og korte ytringer ved brug af den danske lydskrift Dania og kan omsætte lydskrevne ord og ytringer (i Dania) til mundtlig form og almindelig bogstavskrift; 3) at den studerende kender til det internationale fonetiske alfabet IPA (International Phonetic Alphabet); 4) at den studerende arbejder med selvanalyse af egen udtale og kender vigtige forskelle mellem dansk og islandsk og således både genkender og tilegner sig særdanske udtaletræk i egen udtale af dansk og samtidig bliver opmærksom på at mindske den mulige afsmitning fra islandsk; 5) at den studerende arbejder med tryk, rytme, intonation og udtalen af schwa, den tryksvage vokal e i ords endelser; 6) at den studerende tilegner sig grundlæggende viden om talesprogsvariation i Danmark. Indhold: Kurset bygger på Dansk talesprog og udtale I, og det er en fordel for den studerende at have fulgt dette kursus. Vi har fokus på talesprog og udtale i en helhedssituation, men laver først en kontrastiv analyse og finder enkelte vigtige udtaleforskelle mellem dansk og islandsk og dermed sandsynlige udtaleudfordringer i den studerendes udtale af dansk. Disse og evt. andre udfordringer vil fremgå af en selvanalyse af egen udtale. Her benytter den studerende sig af egne observationer og 12

13 tilbagemeldinger fra læreren og andre studerende for at kunne forbedre enkelte udtaletræk og eget talesprog. I selvanalysearbejdet indgår oplæsning og mini-oplæg som den studerende optager og lagrer som lydfiler. Arbejdet med selvanalysen foregår i begyndelsen og slutningen af kurset for at den studerende skal kunne kortlægge udviklingen i egen udtale og måle de fremskridt der sker i løbet af kurset. En særlig vigtig lyd som vi vil arbejde meget med, er svagtryksvokalen e også kaldet schwa. I udtalearbejdet gør vi brug brug af elektroniske udtaleværktøjer og øvelser. Nogle relevante ordbøger er Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk/ddo) og Den Store Danske Udtaleordbog som bruger henholdsvis IPA og Dania. Semesteropgaver og eksamensform: En skriftlig (25 %) og en mundtlig (25 %) semesteropgave og en afsluttende mundtlig (25 %) og skriftlig (25 %) eksamen på stedet ved semestrets afslutning. Dansk litteraturhistorie til 1900 DAN307G Efterår ECTS Underviser: Annemette Hejlsted Formål: At de studerende opnår overblik over den danske litteraturhistorie fra middelalderen til 1900, samt at de studerende gennem en karakteristik af en given tekst bliver i stand til at placere teksten litteraturhistorisk. De studerende skal ved kursets afslutning kunne redegøre for de enkelte perioders stiltræk samt historiske og æstetiske forudsætninger. Indhold: Der fokuseres på et litteraturhistorisk overblik fra middelalderen til 1900 gennem læsning af et litteraturhistorisk oversigtsværk som fx Litteraturens veje eller Hovedsporet. Sideløbende læses eksemplificerende skønlitterære tekster med længdemæssig og genremæssig spredning. Undervisningen indeholder punktnedslag i bl.a. middelalderen, oplysningstiden, romantikken, romantismen, det moderne gennembrug, naturalisme, impressionisme og symbolisme. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig eksamen (70 %) og semesteropgaver (30 %). Den studerende skal bidrage med to mundtlige oplæg som led i undervisningen samt udarbejde en skriftlig opgave, som har fast afleveringsfrist. Semesteropgaverne forudsættes udført og afleveret før den studerende kan aflægge eksamen. Forårssemesteret Dansk sproglære II DAN405G Forår ECTS Underviser: Pernille Folkmann Formål: At den studerende har grundig teoretisk viden om dansk grammatik, dvs. syntaks (ledsætninger i særdeleshed) og morfologi (ordklasser, bøjningssystemer og orddannelse), og er i stand til at bruge relevant fagterminologi og udtrykke sig om grammatiske emner på et teoretisk højt niveau. At den studerende desuden kan bruge sin teoretiske viden til analyser på ord-, led- og sætningsniveau og på tekstniveau, er i stand til at anvende teoretisk viden om dansk grammatik i egen 13

14 sprogbrug samt yderligere er i stand til at analysere og beskrive stilistiske sprogbrugsvariationer i skrift og tale. Indhold: Dansk sproglære II bygger videre på kurset Dansk sproglære I. På kurset gås der i dybden med flere af de emner, som blev behandlet i Dansk sproglære I: Morfologi, orddannelse og syntaks. Der lægges særlig vægt på ledsætninger og analyser af disse. Der arbejdes desuden med tekstsammenhæng ud over sætningsgrænsen og herunder med forskelle mellem forskellige genrer og stilniveauer såsom juridisk sprog og talesprog og de forskellige stillejers betydning for sætningsopbygning og skriftlig og mundtlig fremstilling. Der arbejdes videre med orddannelse og nye ord i dansk, såvel nydannelser som låneord. Da kurset er på højere niveau end kurset Dansk sproglære I, benyttes der sværere og længere faglitterære tekster. Semesteropgaver og eksamensform: To mundtlige oplæg (25 %) og skriftlig eksamen på stedet (75 %). 14

15 BA-opgave DAN241L Efterår 2013/Forår ECTS Den studerende vælger i samråd med en af fagets faste undervisere et emne og en problemstilling. I arbejdet med BA-opgaven skal den studerende demonstrere evne til at arbejde selvstændigt, til at kunne anvende videnskabelige metoder og teorier, til at kunne foretage en analyse og til at kunne dokumentere og håndtere kilder i samsvar med forskningsetiske retningslinjer og god henvisningsskik. Den studerendes BAopgave skal opfylde de gældende genre- og kvalitetskriterier. Særlige regler gælder for oversættelsesopgaver. Se nærmere om BA-retningslinjer og -opgaver senere i lektionskataloget. Efterårssemesteret Kurser tredje år BA-opgave DAN261L Efterår 2013/Forår 2014/Sommer ECTS Den studerende vælger i samråd med en af fagets faste undervisere et emne og en problemstilling. I arbejdet med BA-opgaven skal den studerende demonstrere evne til at arbejde selvstændigt, til at kunne anvende videnskabelige metoder og teorier, til at kunne foretage en analyse og til at kunne dokumentere og håndtere kilder i samsvar med forskningsetiske retningslinjer og god henvisningsskik. Den studerendes BAopgave skal opfylde almindelige akademiske genrekrav og kvalitetskriterier. Særlige regler gælder for oversættelsesopgaver. Se nærmere om BA-retningslinjer og - opgaver senere i lektionskataloget. Forårssemesteret Forskning i dansk sprog (Dansk sproglære III) DAN601G Forår ECTS Underviser: Pernille Folkmann Formål: At den studerende får indsigt i aktuel forskning i dansk sprog, fx i emner knyttet til ordforråd, fraseologi, samtaleanalyse, dansk som andet- og fremmedsprog, ungdomssprog, generationssprog, dialekter og sproglig variation og sprogpolitik og får viden om forskningstradition(er) og relevant(e) teori(er) i forhold til et valgt emne, som den studerende arbejder med. At den studerende derudover får kendskab til aktuelle metoder og relevante sproglige data, får indsigt i arbejdet med analyse af sproglige data samt kan gøre rede for, hvordan det valgte emne relateres til andre aktuelle emner og tendenser i moderne dansk sprogforskning. Det vægtes ligeledes, at den studerende får viden om, hvor og hvordan han/hun finder frem til nye forskningsresultater inden for dansk sprogvidenskab, og får forståelse for, hvordan den tilegnede viden kan bruges i praksis til sproglig produktion og analyse af sprog. Endelig vægtes det, at den studerende får træning i brug af internetresurser i forbindelse med sprogundersøgelser og opgaveskrivning 15

16 Indhold: Dansk sproglære III bygger til dels på Dansk sproglære II. Kursets indhold varierer afhængigt af deltagernes interesser og undervisernes kompetence. Det drejer sig om centrale emner og områder i dansk sprogforskning som fx leksikalsk forskning fx i fraseologi og ordforrådsudvikling, sproglig variation med fokus på fx danske dialekter, ungdomssprog, generationssprog eller dansk som fremmed- og andetsprog, sprognormering, sprogforandring, sprogrigtighed, sprogholdninger og sprogpolitik og pragmatik og sprogbrug. Semesteropgaver og eksamensform: To mundtlige oplæg (10 %), mundtlig eksamen (40 %) og skriftlig hjemmeopgave (50 %). Forårssemesteret Bundne valgkurser Bemærk, at, DAN409G undervises foråret 2014, mens DAN408G undervises foråret Island i danskernes øjne DAN409G Forår ECTS Underviser: Auður Hauksdóttir Formål: At den studerende opnår og udvikler forståelse for de relationer, der har været mellem Danmark og Island op gennem århundrederne, når at blive bekendt med udvalgte historiske nedslag, som har haft afgørende betydning for Danmark og/eller Island, får lejlighed til at vælge et par områder/historiske begivenheder for at specialisere sig / fordybe sig samt forstår, hvor stor betydning og på hvilke områder disse relationer gør sig gældende i dag. Indhold: På kurset sættes der fokus på dansk-islandske relationer i et historisk og aktuelt perspektiv. De vigtigste begivenheder i de to landes fælles historie undersøges samt den centrale rolle, som København i århundreder indtog i Islands kulturhistorie. Den studerende sætter sig ind i den aktuelle diskurs om islændinge i Danmark herunder islandsk forretningsvirksomhed og opkøb i Danmark samt danske anmeldelser af moderne islandsk litteratur. Desuden analyseres det, hvordan denne diskurs hænger sammen med ældre forestillinger om land og folk. Kursets pensum omfatter bl.a. biografier, selvbiografier, historiske kilder, litterære værker og medietekster. Semesteropgaver og eksamensform: Mundtlige og skriftlige opgaver i løbet af semesteret (30 %) og skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen (70 %). Forudsætningen for at gå op til den afsluttende mundtlige eksamen er, at den studerende har afleveret og bestået alle semesteropgaver. Oversættelse DAN408G Forår ECTS Underviser: Þórhildur Oddsdóttir 16

17 Formål: At den studerende får indsigt i oversættelsesteori og oversættelsesvidenskab, tilegner sig metoder til at analysere kildetekster og vurdere oversættelser, arbejder med praktisk oversættelse, ud fra et tekstlingvistisk, semantisk og stilistisk perspektiv, oversætter fra dansk til islandsk og omvendt med udgangspunkt i forskellige oversættelsesmetoder og -strategier, udvikler færdigheder i at oversætte mellem sprogene islandsk og dansk samt får indsigt i sproglige og kulturelle udfordringer, som er knyttet til forskelle mellem islandsk og dansk. Indhold: På kurset arbejder den studerende med både praktisk oversættelse og teoretiske opgaver og desuden med diskussioner omkring vigtige udfordringer i forbindelse med oversættelse til og fra islandsk og dansk. Der lægges stor vægt på, at den studerende kan diskutere og argumentere for sit valg af metoder og strategier ud fra et tekstlingvistisk, semantisk og stilistisk perspektiv. Foruden oversættelse mellem sprogene islandsk og dansk, på teoretisk grundlag, får den studerende indsigt i oversættelseskritik. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlige semesteropgaver (50 %) og skriftlig eksamen (50 %). Efterårssemesteret Valgfrie kurser Dansk sprog og kultur på Schæffergården (uge 42) DAN105G Efterår ECTS Underviser: Susanne Antoinette Elgum Formål: At den studerende får et førstehåndsindtryk af dansk sprog, litteratur, samfund og kultur via et ugelangt ophold i Danmark. Indhold: På studieturen i København opsøges steder, som knytter sig til Danmarks og Islands fælles historie, og hvor kendte islændinge har haft deres gang. Andre aktuelle steder at besøge er fx Dansk Sprognævn, Den Arnamagnæanske Samling, Nordatlantens Brygge, Karen Blixen Museet, eller Statens Museum for Kunst. Der vil endvidere være gæsteforelæsninger inden for sprog, litteratur, samfund og kultur som faste elementer i kursusprogrammet på Schæffergården. Kurset er støttet af Fondet for Dansk-norsk Samarbejde, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, det islandske undervisningsministerium [mennta- og menningarmálaráðuneytið] og Nordisk Ministerråd. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig rapport om studieturen. Projektarbejde DAN305G Efterår ECTS Den studerende vælger i samråd med vejleder et emne og en problemstilling, som den studerende fordyber sig i. Arbejdsformen er gruppearbejde med individuelle fremlæggelser. Som afslutning præsenterer den studerende sit projekt på et seminar. Selvstuderet emne DAN306G / DAN309G Efterår /5 ECTS 17

18 Den studerende vælger i samråd med vejleder et afgrænset emne og en problemstilling, som den studerende arbejder i dybden med. Afhængigt af emnet og problemstillingens karakter vælger den studerende i samråd med vejleder at afslutte det selvstuderede emne med en mundtlig eksamen og/eller skriftlig eksamensopgave. Hvis det selvstuderede emne er på 5 ECTS, skal den studerende regne med et pensum på sider, mens den studerende på det selvstuderede emne til 10 ECTS skal regne med et pensum på sider. Kommunikation og interaktive medier DAN311G Efterår ECTS Underviser: Michael Svendsen Pedersen, Þórhildur Oddsdóttir Formål: Mere og mere kommunikation sker med brug af interaktive medier, hvilket har ført til helt nye og forskelligartede kommunikationsformer. Formålet med dette kursus er at give de studerende: indsigt og færdighed i at benytte de kommunikationsformer og kommunikationsmuligheder, der er knyttet til interaktive medier med brug af dansk som fremmedsprog i relation hertil mulighed for at udvikle deres kompetencer på dansk indsigt i relevante sprog- og kommunikationsteorier og at kunne anvende dem til sproglig analyse og egen kommunikation indsigt i og erfaring med, hvordan interaktive medier kan bruges i sproglæring Indhold: Der lægges vægt på, at de studerende bliver i stand til at analysere, hvordan kommunikationssituationen, formålet med kommunikationen og det enkelte interaktive medie er bestemmende for kommunikationens form og indhold samt de sproglige virkemidler, der anvendes. Der arbejdes med forskellige kommunikationsformer: en-, to- og flervejskommunikation, gruppe- og massekommunikation både skriftligt og mundtlig og med bl.a. brug af , sms, hjemmesider, Facebook, YouTube og Skype. Den studerende vil få lejlighed til at analysere og producere forskellige former for interaktiv kommunikation og sætte sig ind i teorier om emnet, samtidig med, at der lægges vægt på at udvikle den enkeltes kompetencer i brugen af dansk i relation til autentiske kommunikationssituationer. Semesteropgaver og eksamensform: Foruden løbende skriftlige og mundtlige aktiviteter afleverer den studerende enkeltvis eller i grupper en projektrapport, hvori de arbejder med en selvvalgt problemstilling med udgangspunkt i de kommunikationsformer og teorier, der er blevet arbejdet med i løbet af kurset. + Forårssemesteret Litterært valgkursus: Modernistiske noveller i dansk litteratur DAN420G Forår ECTS Underviser: Annemette Hejlsted 18

19 Formål: At den studerende opnår indsigt i modernistiske noveller i dansk litteratur, og tilegner sig viden om såvel modernismebegrebet som novellebegrebet. Den studerende skal desuden kunne udføre næranalyse af en novelle og karakterisere den i relation til dansk modernisme. Indhold: Modernistiske noveller er ofte kringlede og mærkværdige grænsende til det besynderlige. På kurset vil vi trænge ind i en række danske modernistiske noveller gennem dybdeborende analyser. Vi vil sætte fokus på såvel novellernes æstetiske udtryk som deres tematikker. Som ramme for arbejdet med de enkelte noveller vil vi diskutere, hvad modernisme er, hvad der adskiller den modernistiske novelle fra den klassiske novelle, hvilke variationer i udtryksformer og tematikker, man møder i modernistisk novellekunst. Kurset er tilrettelagt, således at vi følger den modernistiske novelle fra dens gennembrud i Danmark lige efter anden verdenskrig og frem til i dag. Vi indleder med at læse en enkelt klassisk novelle derefter følger noveller af forfattere som Villy Sørensen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, Cecil Bødker, Dorrit Willumsen og Helle Helle. På kurset præsenteres litteraturvidenskabelige begreber om modernisme og novellegenren. Endvidere præsenteres den studerende for en analyse metode og trænes i analysen af noveller, herunder karakteristikken af det æstetiske udtryk og bestemmelsen af tematikker. Kurset følger den modernistiske novelles forvandlinger i dansk litteraturhistorie fra dens gennembrud i efterkrigstiden og frem til i dag. I tilknytning til arbejdet med de enkelte noveller præsenteres en række analytiske greb om plot, karakterer, fortællere, modus og genre. Semesteropgaver og eksamensform: Skriftlig eksamen (75 %) og semesteropgave (25 %). Den studerende skal bidrage med mundtlige oplæg som led i undervisningen. Semesteropgaverne har en fast afleveringsfrist og forudsættes udført, afleveret og bestået, før den studerende kan aflægge eksamen. Selvstuderet emne DAN406G/DAN416G Forår / 5 ECTS Den studerende vælger i samråd med vejleder et afgrænset emne og problemstilling, som den studerende arbejder i dybden med. Afhængigt af emnet og problemstillingens karakter vælger den studerende i samråd med vejleder en mundtlig eksamen eller skriftlig eksamensopgave, der baserer sig på det selvstuderede emne. Den studerende skal regne med et pensum, der svarer til sider. 19

20 Retningslinjer for BA-opgaver Tilmelding til BA-opgave Den studerende skal være tilmeldt et BA-opgaveforløb (DAN241L) til 10 ECTS eller (DAN261L) til 20 ECTS for at kunne få vejledning. Valg af vejleder De fastansatte undervisere i dansk står til rådighed som vejledere. Hvis en studerende ønsker at få vejledning af en ikke-fastansat underviser, skal den studerende skrive en ansøgning om dette til Danskafdelingen med begrundelse for valg af vejleder(e). Emnevalg og problemstilling Emne vælges i samråd med vejlederen. Initiativet til emnevalg skal komme fra den studerende. Vejlederen står til rådighed mht. diskussion om afgrænsning af emnet og formulering og præcisering af problemstilling. Formål med BA-opgaven er, at den studerende skal levere ny viden om et fagligt emne på et eller andet område gennem selvstændigt arbejde med det valgte emne på grundlag af en godkendt problemstilling skal fordybe sig i et afgrænset fagligt emne inden for en fast tidsramme skal tilegne sig akademiske arbejds- og tænkemåder (fx med hensyn til argumentation, retorik, brug af kilder og forskningsetik) skal kunne bruge videnskabelige metoder, aktuel(le) teori(er) og evt. relevante tekniske og elektroniske hjælpemidler skal kunne behandle kilder (fx litteratur i trykt og elektronisk form) i overensstemmelse med forskningsetiske retningslinjer skal opfylde de formelle krav til videnskabelige opgaver skal demonstrere tilstrækkelig sproglig kompetence til at skrive dansk på universitetsniveau, dvs. skriver et tydeligt, flydende, sikkert og korrekt sprog med et varieret ordforråd og relevant fagterminologi. Opgavens længde En BA-opgave til 10 ECTS skal have et omfang på normalsider ( ord), en BA-opgave til 20 ECTS skal være på sider ( ord). En normalside er 400 ord (eller 2400 anslag inklusive mellemrum). Beregningen af sider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, evt. bilag samt resumé på 300 ord (på islandsk og dansk). Illustrationer, tabeller, diagrammer osv. skal være integrerede i opgaven på en meningsfuld måde; de skal forklare eller komplettere teksten eller bidrage til en bedre forståelse. Evt. undersøgt materiale og evt. statistiske tabeller og lignende skal indgå som bilag. Om oversættelser Oversættelser til og fra dansk kan kun indgå som en mindre del af opgaven (og de tæller mindre end den teoretiske og den analyserende del af opgaven). En BA-opgave med en oversættelsesdel kan kun anerkendes, hvis oversættelsen perspektiveres teoretisk, og opgaven er i overensstemmelse med ovennævnte formål. Hvis der er tale om en længere oversættelse (fx over 5 sider), skal den vedlægges som bilag og kun i mindre grad tælle som en del af opgaven. 20

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM GYMNASIET, STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSSTUDENTEREKSAMEN (Gymnasiebekendtgørelsen)

BEKENDTGØRELSE OM GYMNASIET, STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSSTUDENTEREKSAMEN (Gymnasiebekendtgørelsen) BEKENDTGØRELSE OM GYMNASIET, STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSSTUDENTEREKSAMEN (Gymnasiebekendtgørelsen) ------------------------------------------------------------------------ BEK nr 411 af 31/05/1999 Bekendtgørelsen

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere