Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse"

Transkript

1 Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk, 2 i spansk. Nogle underviser i to sprog, engelsk og et andet lærere taler engelsk, 20 fransk, 15 tysk, 2 spansk, 3 russisk, 3 rumænsk, 1 dansk, 1 flamsk, 2 italiensk som fremmedsprog. Mange taler to fremmedsprog, nogle tre lærere har kompetencer i engelsk på C2 niveau, 28 på C1 niveau, 3 på B2, 1 på A2. 6 lærere har fransk på niveau C1, 5 på B2, 4 på B1, 3 på A1, 1 på A1. 3 lærere har kompetencer i tysk på niveau C2, 5 på C1, 4 på B2, 1 på B1+, 2 på A1. I spansk har 1 lærer niveau C2, 6 C1, 3 B og 2 A2. I russisk er 1 lærer på niveau C1, 2 på B2 og 2 på B1. I dansk er 1 på niveau C1, i italiensk som fremmedsprog er 1 på niveau C2 og 1 på C1. I flamsk er en på niveau C2, i rumænsk 1 på C1 niveau og 1 på A2. Tidligere erfaringer 5. Kun for matematiklærere 6. Kun for matematiklærere 7. Kun for matematiklærere 8. 8 sproglærere har samarbejdet med en matematiklærer, 26 ikke lærere har hør om tosprogede undervisningsmodeller eller skoler, 15 har intet kendskab til disse. Din mening lige nu 10.Kun for matematiklærere 11.Som det vigtigste fokuspunkt i introduktionen nævnes af de fleste lærernes mobilitet og kommunikative og interkulturelle fordele. Nogle lærere nævner også standardisering og god praksis i matematikundervisningen som væsentligt og nævner desuden matematikkens universelle sprog. 12.De kommunikative vanskeligheder nævnes som det største problem lærere mener, det vil være muligt at undervise i matematik på et fremmesprog, og 2 refererer til personlige erfaringer med CLIL. 6 mener det vil være umuligt under alle omstændigheder. 14.Meningerne er delte: 18 er imod, fordi de mener, det vil give eleverne en ekstra vanskelighed, 11 er for, men kun hvis det bliver givet som en valgfri mulighed er for, især på grund af muligheden for at lære et særligt sprog. 7 er imod. 16.Kun for matematiklærere. Professionel udvikling lærere har erfaring med at undervise i samarbejde med andre lærere, der underviser i et andet fag (5 med billedkunst, 2 med historie, 2 med udenlandsk litteratur, 1 med filosofi, 1 med geografi, 1 med fysik og 1 med jura) 18.Kun 6 mener ikke, at matematiklærere i deres undervisning kan have gavn af at kunne undervise på et fremmedsprog. 27 mener, at det vil være meget

2 fordelagtigt, især nævnes den flersprogede dimension i undervisningen. 19.Kun 6 lærere mener ikke, at sproglærere kan have udbytte af at samarbejde med matematiklærere. De fleste mener, det vil være en fordel for sproglærerne med henblik på at udvikle analytiske færdigheder på et højere niveau. 20.Kun for matematiklærere 21.Kun for matematiklærere 22.De nødvendige lærerforudsætninger er B2 eller C1 niveau mht. sproglig kompetence, desuden kompetence i matematikmetodik, og sidst men ikke mindst fleksibilitet og åbenhed. 23.Meningerne er delte, 19 er positive på grund af muligheden for tværfaglige undervisningsforløb, 14 negative pga. af risikoen for at blande fagene sammen. 24.Forslag til forbedring af de ovenfor nævnte færdigheder: Immersionskurser (specielle sprogkurser og/eller sproglig træning i udlandet). Videreuddannelseskurser i tværfaglig undervisning. Uddannelsesophold i udlandet, især i matematik- og fremmedsprogsundervisning.

3 Italien spørgeskema til matematiklærere - dataanalyse Om dig lærere på mellem trinnet og 26 på øverste trin har besvaret spørgeskemaet. 2. Lærerne på mellemtrinnet underviser i matematik og fysik, 12 lærere på øverste trin underviser i matematik og 14 i både matematik og fysik lærere taler engelsk, 25 fransk, 11 spansk, 3 tysk, 1 græsk, 1 portugisisk og 1 japansk. 4. Næsten ingen er i stand til at vurdere deres fremmedsproglige niveau. Tidligere erfaringer 5. Ja: 18 nej: 73 svarer ikke: Ja: 11 nej:81 svarer ikke: lærere har ikke svaret. 69 har aldrig undervist i matematik på et fremmedsprog. 6 har prøvet med immigrantbørn, 6 har af og til brugt et fremmedsprog, af forskellige årsager, fx ved at bruge en lærebog med nogle opgaver på engelsk. 8. Kun 9 har samarbejdet med en sproglærer, fx til oversættelse af undervisningsmateriale til udenlandske elever eller videnskabelige tekster. 23 svarede ikke. 9. Kun 5 lærere har hørt om modeller mht. tosproget undervisning, i private skoler og i Norditalienske regioner med udbredte minoritetsgrupper. 15 svarede ikke. Din mening lige nu lærere anerkender betydningen af at kunne et fremmedsprog i undervisningsøjemed, fx ved undervisning i udlandet, for at iværksætte lærerog elevudvekslinger, for at få kendskab til den nyeste fagmetodik, professionel udvikling, for at kunne imødekomme det voksende antal udenlandske elever, pga. Internettet, for at kunne forstå videnskabelig og ICT-terminologi (som for det meste er tilgængelig på engelsk og vanskeligere at forstå, når det bliver oversat til italiensk), ved samarbejde med engelsklærere. 7 svarede nej, 1 med denne temmelig ambivalente kommentar: Matematik har et universelt sprog, men somme tider er det også nyttigt at kunne bare nogle få tekniske ord til de udenlandske elever 11.Der nævnes adskillige vigtige fordele, fx mobilitet og flere muligheder for at arbejde som lærer, samarbejde om undervisningsmetoder med lærere fra andre lande, forbedring af professionel kompetence, bedre sproglige kompetencer, større udvalg af lærere, større forståelse af faget, mulighed for lærerstuderende for at kvalificere sig i både matematik og fremmedsprog. 12.Lærerne har forskellige tanker om mulige vanskeligheder, der vil dukke op, når lærer og elever ikke har samme modersmål. Oftest nævnes vanskeligheder med kommunikationen. Af andre vanskelighed nævnes fx brugen af et naturligt sprog til at forklare matematiske problemer, at bruge forskellige eksempler for at forklare problemet, manglen på en fælles kode af hensyn til disciplinen i klassen, at skulle introducere de vanskeligste problemer på et sprog, man ikke taler til daglig, fælles forståelse, brugen af nuancer, få nye begreber gjort

4 forståelige, forklare didaktiske mål, forklare forskellige teorier og formler. Desuden nævnes forskellige risici fx misopfattelser, misforståelser og brugen af forkert sprog mht. disciplinen i klassen. Forventninger lærere mener det vil være muligt at undervise i matematik på et fremmedsprog. De fleste tilføjer, mere eller mindre udtrykt på denne måde: hvis fremmedsproget er på et højt niveau... Andre kommentarer: det er muligt at bruge grafer og andre tegninger, matematik har et grundlæggende universelt sprog også skriftligt, i matematikken er der simple og universelle regler, det er nemmere at undervise i end andre fag, med sin universelle natur kan matematikken understøtte tænkning på et fremmedsprog. De fleste af de 21 nej -svarere anfører vanskeligheden ved at kommunikere og manglen på de mest grundlæggende sproglige færdigheder som årsagen lærere svarer, at det vil hjælpe, 51 svarer, at det ikke vil. Hvorfor ja : kendskab til terminologien, udfordrende for eleverne, nyttigt at kunne læse tekster på et fremmedsprog på et højere undervisningsniveau, mere fokus på sprogbrug, mere bevidsthed om brugen af den matematiske grammatik, bevis på matematikkens universelle egenskaber, større åbenhed hos eleverne, større koncentration, da der kræves mere refleksion over begreberne, mere opmærksomhed på vanskelighederne i matematik og på undervisningen, flere aktiviteter i matematiklaboratoriet. Hvorfor nej : det vil kun hjælpe de elever, der taler sproget, det vil være forvirrende, vanskelig kommunikation, sproget vil skabe en barriere trods matematikkens universelle symboler, indlæring kræver koncentration og en del af koncentrationen vil live brugt på det sproglige. Men hos størsteparten at de negative besvarelser lød omkvædet: det er allerede vanskeligt at undervise i matematik på italiensk ja og 18 nej, 31 svarer ikke eller siger ved ikke. De fleste af ja-svarerne angiver muligheden for at lære og bruge et fremmedsprog i en meningsfyldt, konkret kontekst. Andre angiver den positive virkning, som matematikkens præcise sprog kan have i konstruktionen af sætninger på et fremmedsprog med en simpel struktur. Som i de to foregående spørgsmål angiver de fleste af nejsigerne deres bekymringer for at nye vanskeligheder bliver lagt oven på de vanskeligheder, der er der i forvejen. 16.På spørgsmålet om hvilke emner der kan undervises i på et fremmedsprog svarer 32: hvad som helst. Geometri bliver eksplicit nævnt af 8 lærere. Hele 55 lærere besvarer ikke dette spørgsmål. Professionel udvikling 17.Kun 29 lærere har erfaring med at samarbejde med lærere fra andre fag, mest med lærere fra andre videnskabelige og tekniske fag, men også med lærere fra humaniora, musik og idræt, billedkunst, miljø og...engelsk. Nogle få af disse samarbejdserfaringer drejer sig om aktiviteter for handikappede elever. 57 lærere har ingen samarbejdserfaringer, og 23 svarer slet ikke mener, matematiklærere kan have gavn af at kunne undervise på et fremmedsprog. De væsentligste kommentarer: det er vigtigt for ICT, det hjælper, når man vil søge job i udlandet, det er nødvendigt for udveksling og

5 professionel udvikling, det forpligter til en mere gennemtænkt brug af den matematiske grammatik, det kræver større præcision, det øger evnen til at kunne forklare begreber, det giver en mulighed for at overveje andre aspekter af et emne, og det vil selvfølgelig være nyttigt at forstå de aspekter af faget, som vores sprog ikke kan udtrykke på den rigtig måde, det repræsenterer et ekstra kommunikationsredskab, det er nyttigt, når man har udenlandske elever. Kun 17 svarer nej, men giver ingen begrundelse mener at sproglærere kan have glæde af samarbejdet med matematiklærere. De mest interessante begrundelser: tværfaglig undervisning giver nye måder at tænke på, som er forskellige fra de sædvanlige og positive for indlærings- / undervisningsprocessen, alle kan have glæde af at komme i kontakt med en matematiklærer, hurtigere indlæring, tværfaglig tilgang er altid positiv, lærere kan lære en logisk metodik og få et større kendskab til matematikken, de kan få støtte i aktiviteter, hvor logisk tænkning kræves, indlæring og skole har ikke vandtætte skotter, det øger lærernes kompetencer, det kan øge elevernes interesse gennem anvendelsen af opgaver, de kan bruge sproget i en autentisk kontekst, de kan drage nytte af matematiksproget, det hjælper udenlandske elever, det udvider og beriger ordforrådet. 18 negative svar giver den forklaring, at sproglærere ikke er interesserede i matematik. 25 svarer ikke, 17 ved ikke. 20.Angående professionel udvikling bliver det anført som positivt at undervise i matematik på et fremmedsprog af 72 lærere, 14 anser det for negativt uden at give en begrundelse. Ganske få ja -forklaringer, fx positivt, men vanskeligt, fordel for udenlandske elever, nyttigt som alle nye tiltag, positivt, men ikke i begyndelsen at ens karriere, yderligere erfaringer, positivt, men umuligt i vores skole for tiden, at rejse til udlandet for at forbedre den kommunikative kompetence. 21.Meningerne er delte. 46 lærere svarer nej uden yderligere kommentarer, 39 svarer ja og giver nogle få kommentarer: nogle forandringer vil være nødvendige, radikale ændringer vil kræves i Italien, men ikke i udlandet, det vil kræve større overblik over undervisningsforløb og mere sproglig korrekthed, mere præcist sprog. 22.Ud over det indlysende krav til fremmedsproglige kompetencer nævnes følgende forudsætninger for at kunne undervise på et fremmedsprog: evnen til at kunne anvende en matematisk standardterminologi, godt kendskab til det emne der skal undervises i, tidligere erfaring i at undervise på fremmedsproget, motivation, interesse, grundlæggende sprogkundskaber, kendskab til ikkeformelt sprog, evnen til at kunne udtrykke sig, så det kan forstås af eleverne, højt sprogligt niveau, sprogkurser ved undervisningen af lærerstuderende i matematik, behov for kvalificerede undervisere i metodikundervisning, god læreruddannelse svarer ja, 31 nej. Kommentarer: lærerens evne til at kommunikere matematiske begreber kan være for ringe, hvis han ikke kan sproget så godt, misforståelser kan forekomme, eller læreren må undervise på en enklere måde for at støtte indlæringen, eleverne vil kunne forstå nogle udtalefejl og fejl i

6 sætningskonstruktionen, lærerne skal kende undervisningsplanen så vel som elevernes viden og kompetencer, forudsætningerne er ikke afhængige af det sprog der bliver brugt, ingen forskel, men større opmærksomhed på elevernes virkelighed, elever lærer lettere nye ting som fx sprog, matematiklæreren kan have fordel af, at eleverne også kan forstå sproget, selv om det ikke er korrekt. 24.De nødvendige færdigheder kunne skaffes ved, frem for alt, specielle kurser, men også gennem sprogkurser, ophold i udlandet, lærerudveksling, forsøgsklasser og diskussioner, kurser i programmer for udenlandske skoler, undervisning i matematik i engelskundervisningen på seminariet, viden om hvordan matematik bliver præsenteret i andre europæiske lande, kurser i fremmedsprogsundervisning og metodik, sprogkurser, der fokuserer på matematisk sprog, udveksling med matematiklærere fra andre lande, undervisning i engelsk på videnskabeligt niveau, eksamen i fremmedsprog.

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere