Referat. 204 Godkendelse af dagsordenen. Sagsnr.: 14/45069 Fraværende: John Haarup Laursen. 205 Beskæftigelsesplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 204 Godkendelse af dagsordenen. Sagsnr.: 14/45069 Fraværende: John Haarup Laursen. 205 Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Referat Dato: :00:00 Udvalg: Byrådet Sted: Kulturhuset, Skanderborg 204 Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: 14/45069 Fraværende: John Haarup Laursen Dagsordenen blev godkendt. 205 Beskæftigelsesplan 2016 Sagsnr.: 15/44449 Beskæftigelsesplanen indeholder målsætningerne for den lokale beskæftigelsesindsats og tager udgangspunkt i de politisk besluttede forandringer samt beskæftigelsesministerens mål for Efter vedtagelsen i Byrådet fremsendes beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) til orientering. Beskæftigelsesplanen er et centralt styringsdokument, som fastlægger de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune i Udarbejdelsen af målsætningerne har taget udgangspunkt i de politisk besluttede forandringer for 2016 og beskæftigelsesministerens mål for De politisk besluttede forandringer på beskæftigelsesområdet for 2016 er: Udvikling af indsats og resultater på arbejdsmarkedsområdet Udvikling og afprøvning af metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet Mere helhed og sammenhæng i Beskæftigelse og Sundhed. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 ligger tæt op af de vedtagne politisk besluttede forandringer, og dermed er der god sammenhæng mellem lokale og nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 er:

2 1. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes tættere eller ind på arbejdsmarkedet 2. Bekæmpelse af langtidsledigheden 3. Bedre match mellem de ledige og virksomhederne 4. Flere unge skal have en uddannelse De fastsatte mål skal ses i sammenhæng med refusionsreformen, som træder i kraft 1. januar Refusionsreformen betyder, at Skanderborg Kommune får mindre i refusion, jo længere en ledig eller sygemeldt modtager offentlig forsørgelse. Derfor vil der i 2016 være et øget fokus på at hjælpe langtidsledige og langtidssygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig vil udviklingen af den førtidlige indsats betyde, at afskedigede, sygemeldte eller dimittender hjælpes inden de overhovedet begynder at modtage offentlig forsørgelse. Der følges op på målsætningerne i beskæftigelsesplanen i forbindelse med opfølgningen på de politisk besluttede forandringer. Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 at forslag til Beskæftigelsesplan 2016 oversendes til endelig godkendelse i Byrådet. Sagen fremsendes til Byrådet. Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at godkende Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016.pdf 206 Prioriterede forslag fra det særlige udvalg vedrørende Campus og Højvangen Sagsnr.: 14/57906 Det særlige udvalg om Campus og Højvangen fremsender et prioriteret forslag til udmøntning af de 2 mio. kr., der er afsat til realisering af forslag fra udvalget. Byrådet vedtog som en del af Budget , at Der afsættes 2 mio. kr. til forandringsforslag fra det særlige udvalg vedrørende Campus g Højvangen og 2 mio. kr. til forslag fra det særlige udvalg vedrørende Bosætning. De i alt 4 mio. kr. finansieres af OIK-

3 puljen for De to særlige udvalg anmodes om at træde sammen for at fremsende et prioriteret forslag til Økonomiudvalget og Byrådet, der herefter træffer beslutning om udmøntning. Det, som de særlige udvalg skal prioritere, er de forandringsforslag de selv har fremsendt, og som er blevet yderligere kvalificerede i de faste udvalg. Det samlede handlekatalog fremgår af Det særlige udvalg vedr. Campus og Højvangen mødtes 24. november 2015 og er enige om at fremsende et forslag således (med udgangspunkt i det handlekatalog, der er afleveret til Byrådet): Udarbejdelse af anlægsplan for Campus-området Realisering af dele af anlægsplanen Branding af Campus Skanderborg I alt kr kr kr kr. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Formanden for det særlige udvalg om Campus og Højvangen Maria Baagøe Bove indstiller, at følgende forandringsforslag udmøntes inden for de 2 mio. kr.: Udarbejdelse af anlægsplan for campus-området kr. Delvis realisering af anlægsplanen 1,4 mio. kr. Branding af Campus Skanderborg kr. I forbindelse med samlingen af 17, stk. 4-udvalgets medlemmer tilkendegav Bent Jacobsen, at han ikke var enig i indstillingen. Bent Jacobsen så gerne et aktuelt forslag om udvikling af et areal mellem Niels Ebbesen Skolen og Skanderborg Gymnasium fremmet. Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, at følgende forandringsforslag udmøntes inden for de 2 mio. kr.: Udarbejdelse af anlægsplan for campus-området kr. Delvis realisering af anlægsplanen 1,4 mio. kr. Branding af Campus Skanderborg kr. at anlægsplanen færdiggøres senest 1. maj 2016 i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus at der flyttes kr. fra OIK puljen til politikområde Udviklingsstrategi,

4 kommuneplan og lokalplaner til Udarbejdelse af anlægsplan at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til realisering af anlægsplan finansieret af OIK puljen i 2015, og at rådighedsbeløbet med det samme overføres til Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i en senere sag til Byrådet at der flyttes kr. fra OIK puljen til politikområde Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner til Branding af Campus Skanderborg. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at følgende forandringsforslag udmøntes inden for de 2 mio. kr.: Udarbejdelse af anlægsplan for campus-området kr. Delvis realisering af anlægsplanen 1,4 mio. kr. Branding af Campus Skanderborg kr. at anlægsplanen færdiggøres senest 1. maj 2016 i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus at der flyttes kr. fra OIK-puljen til politikområde Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner til Udarbejdelse af anlægsplan at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til realisering af anlægsplan finansieret af OIK-puljen i 2015, og at rådighedsbeløbet med det samme overføres til Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i en senere sag til Byrådet at der flyttes kr. fra OIK-puljen til politikområde Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner til Branding af Campus Skanderborg. 207 Prioriterede forslag fra det særlige udvalg om bosætning og infrastruktur Sagsnr.: 14/59840 Det særlige udvalg om Bosætning og Infrastruktur fremsender et prioriteret forslag til udmøntning af de 2 mio. kr., der er afsat til realisering af forslag fra udvalget. Byrådet vedtog som en del af Budget , at Der afsættes 2 mio.kr. til forandringsforslag fra det særlige udvalg vedrørende Campus g Højvangen og 2 mio. kr. til forslag fra det særlige udvalg vedrørende Bosætning. De i alt 4 mio. kr. finansieres af OIKpuljen for De to særlige udvalg anmodes om at træde sammen for at fremsende et prioriteret forslag til Økonomiudvalget og Byrådet, der herefter træffer beslutning om udmøntning. Det, som de særlige udvalg skal prioritere, er de forandringsforslag de selv har fremsendt, og som er blevet yderligere kvalificerede i de faste udvalg. Politik for Bosætning:

5 Krig, fred og kærlighed fremgår af Det særlige udvalg vedr. Bosætning og Infrastruktur mødtes den 26. november 2015, og er enige om at fremsende et forslag således (med udgangspunkt Bosætningspolitikken): Torvestemning/torvedage i de 4 byer (pkt. 12) kr. Sanser og motorisk udvikling målrettet børn (pkt. 20) Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (pkt. 25) Børnetopmøde (pkt. 45) kr kr kr. Fortællinger, foreningernes dag (pkt. 48 og 49) kr. I alt kr. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Formanden for det særlige udvalg om Bosætning og Infrastruktur Søren Erik Pedersen indstiller, at følgende forandringsforslag udmøntes inden for de 2 mio. kr.: Torvestemning kr. Sanser og motorisk udvikling målrettet børn kr. Kortlægning og skitser legepladser kr. Børnetopmøde kr. Fortællinger/foreningernes dag kr. Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, at følgende forandringsforslag udmøntes under politikområde Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner fra OIK-puljen i 2015, i alt 2 mio.kr: Torvestemning kr. Sanser og motorisk udvikling målrettet børn kr. Kortlægning og skitser legepladser kr. Børnetopmøde kr. Fortællinger/foreningernes dag kr.

6 Fraværende: John Haarup Laursen Søren Erik Pedersen foreslog ved mødet, at Byrådet vedtager indstillingen fra Økonomiudvalget med følgende tilføjelse: at arbejdet med at udmønte forandringsforslagene sker via fagsekretariaterne og indledes med en mundtlig overlevering fra det tidligere Bosætningsudvalg hvor også de konkrete stående udvalg deltager at det tidligere Bosætningsudvalg i øvrigt tilbyder sig som dialogpartner. Byrådet vedtog, at følgende forandringsforslag udmøntes under politikområde Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner fra OIK-puljen i 2015, i alt 2 mio.kr: Torvestemning kr. Sanser og motorisk udvikling målrettet børn kr. Kortlægning og skitser legepladser kr. Børnetopmøde kr. Fortællinger/foreningernes dag kr. at arbejdet med at udmønte forandringsforslagene sker via fagsekretariaterne og indledes med en mundtlig overlevering fra det tidligere Bosætningsudvalg hvor også de konkrete stående udvalg deltager at det tidligere Bosætningsudvalg i øvrigt tilbyder sig som dialogpartner. 208 Endelig godkendelse af takstoversigt til budget Sagsnr.: 15/50122 Denne sag er en formel godkendelse af de takster, der ikke var færdigberegnede ved vedtagelsen af det samlede budget for Beregningen af taksterne har bl.a. afventet nogle ændringer i principperne for takstberegninger på den takststyrede del af det specialiserede socialområde. De mellemkommunale takster på plejecentre og plejehjem er nye i forhold til tidligere år. Der er kommet en ny bekendtgørelse, der gør, at der nu skal beregnes takster på disse områder. Tidligere var der aconto-takster, som blev efterkalkuleret, når året var gået.

7 Den samlede takstoversigt er vedlagt i bilag 1. De takster, der er nye eller reviderede i forhold til den takstoversigt, der blev vedtaget sammen med budget 2016, er markeret med rødt i bilaget. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Økonomichefen indstiller, at den reviderede takstoversigt til budget godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Jørgen Gaarde Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Fraværende: John Haarup Laursen Borgmesteren orienterede ved mødet om, at der i forslaget til takstoversigt manglede en takst vedrørende anmeldelsessager på byggesagsområdet. Byrådet vedtog, at godkende den reviderede takstoversigt til budget dog således, at der tilføjes en fast takst på kr. pr. anmeldelsessag på byggesagsområdet. Protokollen fra byrådsmødet vedlægges en revideret version af takstoversigten. Bilag 1 Takstoversigt 2016.pdf 209 Byggemodninger i 2015 og 2016 Sagsnr.: 15/59974 Byrådet bedes i denne sag tage stilling til rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015 og 2016 samt rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde i Hertil søges om bevilling til ekstraordinær afdrag på gæld, optaget til køb af jord, som nu er solgt på Vestergårds Allé og i Svaneparken. Udgiftssiden af byggemodningerne i 2015

8 Der kan lægges 11,350 mio. kr. tilbage i kassen i Det skyldes hovedsageligt, at en række byggemodninger ikke er kommet i gang som forventet. Det drejer sig om Præstegårdsbakken i Hylke, Skovlunden i Gl. Rye, Stilling Landevej / Virringvej og Svaneparken etape 3. I modsætning hertil er der udgifter til opstart af kommunens nye udstykning på Anebjerg ved Vestermølle. Det forventede udgiftsregnskab på byggemodninger er vist i nedenstående tabel 1. Under tabellen beskrives, hvorfor de 4 ovennævnte byggemodninger ikke kan påbegyndes i år samt baggrunden for ansøgning om bevilling til opstart af Anebjerg ved Vestermølle. Tabel 1 Forventet regnskab på udgifterne til byggemodning Byggemodningsudgifter i kr. Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Mindreforbrug i 2015 Blegsø Banke II A Hedelundvej - Boligområde Jens Martin Knudsensvej etape Præstegårdsbakken i Hylke Skovlunden i Gl. Rye Stilling Landevej / Virringvej Svaneparken et Svaneparken et Svaneparken et Vessøvej - tæt/lav bebyggelse Vestergårds Allé i Hørning et. 1 og Vestergårds Allé i Hørning et. 3 og Anebjerg ved Vestermøllevej Glentevænget Herskind Klank Erhverv Galten Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften Samlet resultat

9 Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt Præstegårdsbakken i Hylke Der er en forhandling i gang med lodsejerne med henblik på at indgå en frivillig aftale om arealkøb til udstykningens realisering. Disse forhandlinger har vist sig langvarige og er endnu ikke afsluttede. Byggemodningsudgifterne vil derfor først blive afholdt i Skovlunden i Gammel Rye På Skovlunden i Gl. Rye er anlægsarbejderne ikke igangsat grundet flytning af en gasledning, hvilket foretages i samarbejde med naturgasselskabet. Det forventes derfor først, at byggemodningen kan gennemføres i det tidlige forår Stilling Landevej/Virringvej Planen var, at et areal ved Stilling Landevej / Virringvej skulle byggemodnes her i efteråret i forbindelse med udstykning af en kommunalt ejet storparcel samt en privat udstykning af parcelhusgrunde. Skanderborg Andelsboligforening køber storparcellen til overtagelse ved kommunal godkendelse af skema B for det kommende projekt på grunden. Foreningen har nu besluttet, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence for byggeriet. Resultatet af arkitektkonkurrencen bliver afgørende for det endelige indhold i lokalplanen, hvorfor lokalplanen ikke færdiggøres på nuværende tidspunkt. Vejanlægget i området kan ikke foretages, før lokalplanen er endelig, hvilket først forventes at være tilfældet i foråret Svaneparken etape 3 Byggemodning af etape 3 i Svaneparken indbefatter jordlægning af en højspændingsledning, der krydser arealet. Byggemodningen er blevet forsinket adskillige måneder, da det viser sig at være et større projekt at flytte højspændingsledningerne end forventet. Entreprisen skal af elselskabet sendes i udbud, og byggemodningen kan således først færdiggøres til salg næste sommer. Anebjerg ved Vestermøllevej I forbindelse med lokalplanarbejdet for kommunens kommende udstykning i Anebjerg (Vestermøllevej 11B) er der blevet afholdt udgifter til arkæologiske forundersøgelser og udgravning samt udstykningsplan mv. Det forventes, at 7,5 mio. kr. af rammen i 2016 skal anvendes til udstykningen i Anebjerg. Indtægtssiden Der er realiseret indtægter for 35,8 mio. kr. i Dette er for salget af 61 parcelhusgrunde, se nedenstående tabel: Tabel 2 Forventet regnskab på indtægterne til byggemodning 2015:

10 Byggemodninger Solgte grunde i kr Grunde tilbage i udstykningen Rådi til in 2015 Vestergårds Alle et. 1 og 2 Vestergårds Alle et. 3 og * Jens Martin Knudsens vej et Svaneparken et * Svaneparken et Hedelundvej - Boligområde Glentevænget Herskind Voerladegård, Blegsø Banke I alt* *1: Disse grunde er også solgt, men indtægten ikke tilgået kommunekassen endnu. *2: + betyder indtægt Samlet set kan der for området for byggemodninger således lægges (11,350+35,763) = 47,113 mio. kr. i kassen i denne sag. Nettoindtægter ved byggemodninger i 2015 kan opgøres til salgsindtægter 35,763 mio. kr. minus forventet regnskab 10,245 mio. kr. i alt ca. 25,5 mio. kr. Et forventet udgiftsregnskab på 10,245 mio. kr. betyder, at udgiftsniveauet igen holder sig inden for den af Byrådet fastsatte ramme til byggemodning i 2015, som er på 14 mio. kr. Men det bliver nu nødvendigt, at indeholde de udgifter, der kommer i 2016 til de forsinkede byggemodninger indenfor rammen til byggemodninger i Denne ramme er på 25 mio. kr. Rådighedsbeløb til byggemodninger i 2016 Der ønskes udmøntet 17,4 mio. kr. af rammen på 25 mio. kr. De resterende ca. 7,5 mio. kr. forventes anvendt til Anebjerg ved Vestermølle. Der kommer en særskilt sag i 2016 om denne udstykning. Pengene i 2016 ønskes anvendt som det fremgår af tabel 3:

11 Tabel 3. Forventet regnskab på udgifterne til byggemodning Projekter i kr. Rådighedsbeløb til byggemodning i 2016 Videnskabsparken II Hedelundvej - Boligområde 150 Vessøvej - tæt/lav bebyggelse 465 Blegsø Banke II A 15 Vestergårds Allé i Hørning et. 1 og Vestergårds Allé i Hørning et. 3 og Svaneparken et Skovlunden i Gl. Rye 750 Præstegårdsbakken i Hylke Stilling Landevej / Virringvej I alt* * Hertil kommer forventede udgifter til Anebjerg ved Vestermølle på 7,5 mio. kr. i alt 24,9 mio. kr. i 2016 Videnskabsparken, Hedelundvej, Vessøvej og Vestergårds Allé er færdiggørelsesarbejder og veje. De resterende rådighedsbeløb drejer sig om de egentlige byggemodningsudgifter. Byggemodningerne 2007 til 2015 I et år, hvor indtægterne overstiger udgifterne, er det interessant at se på, hvordan forretningen har været fra 2007 til Udgifter og indtægter på byggemodninger fremgår af bilag 1. I bilaget ses det, at der samlet set på byggemodning af boligparceller er et underskud på 13,1 mio.kr. En af årsagerne til det er, at udgifter til jord, som endnu ikke er byggemodnet, er med i tallet. Hvis disse udgifter til jordbeholdning ikke regnes med, vil der være et overskud på anslået 11 mio. kr. Jordbeholdningen ligger i Svaneparken. Her er der en beholdning på 18 grunde i etape 3, der endnu ikke er byggemodnet, samt ca. 68 grunde i fremtidige etaper. Det skal også tages i betragtning, at der i bilag 1er indeholdt færdiggørelsesarbejder på byggemodninger fra de gamle kommuner. Her kan der være realiserede indtægter på byggemodningerne inden kommunesammenlægningen. De indtægter fremgår ikke, da kun udgifter og indtægter fra er med.

12 På byggemodning af erhvervsparceller er der et overskud samlet set på ca. 15 mio. kr. set over alle år. Det akkumulerede overskud fra 2007 til 2015 på boliger og erhverv er på 1,9 mio. kr. Ekstraordinært afdrag: Det fremgår af bestemmelser i bekendtgørelse om låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), at såfremt jord er købt for lånefinansierede midler, da skal der ske indfrielse i takt med, at jorden sælges. Dette er tilfældet for jord i Svaneparken og på Vestergårds Allé. Her er der optaget lån på 85 % af udgiften til jordkøbet. Det betyder, at der skal afdrages 4,242 mio. kr. på Vestergårds Allé og 2,129 mio. kr. for Svaneparken. I alt skal der ekstraordinært afdrages 6,371 mio. kr. i Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Sekretariatschefen indstiller: at rådighedsbeløbene i 2015 til udgifter til byggemodninger justeres, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen, netto 11,350 mio. kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde, som det fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen, i alt 35,763 mio.kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb på i alt 17,4 mio. kr. i 2016 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 3 i sagsfremstillingen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen at der gives tillægsbevilling på 6,371 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på gæld optaget ved jordkøbene for Vestergårds Allé og Svaneparken. Tillægsbevillingen finansieres af kassen, hvor også indtægterne fra salget af grundene er tilgået at de tekniske rammer til byggemodning i 2015 nulstilles, da udgifter og indtægter nu budgetteres konkret at anlægsbevillinger justeres i henhold til bilag 2. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen. Fraværende: John Haarup Laursen

13 Byrådet vedtog, at justere rådighedsbeløbene i 2015 til udgifter til byggemodninger, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen, netto 11,350 mio. kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde, som det fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen, i alt 35,763 mio.kr. til kassebeholdningen at der gives rådighedsbeløb på i alt 17,4 mio. kr. i 2016 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 3 i sagsfremstillingen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen at der gives tillægsbevilling på 6,371 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på gæld optaget ved jordkøbene for Vestergårds Allé og Svaneparken. Tillægsbevillingen finansieres af kassen, hvor også indtægterne fra salget af grundene er tilgået at de tekniske rammer til byggemodning i 2015 nulstilles, da udgifter og indtægter nu budgetteres konkret at anlægsbevillinger justeres i henhold til bilag 2. Bilag 1 Status på byggemodninger Bilag 2 Justering af anlægsbevillinger 210 Orientering om vejen til fremtidens beredskab - Østjyllands Brandvæsen I/S Sagsnr.: 14/39254 Regeringen og KL har indgået aftale om, at de kommunale redningsberedskaber skal samles i en række større enheder. Enhederne skal oprettes som 60-fællesskaber efter Styrelsesloven og være i drift senest 1. januar Her gives en statusorientering om dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S, som idriftsættes pr. 1. januar 2016 i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner. Baggrund Af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 fremgår, at de kommunale redningsberedskaber skal samles til maksimalt 20 enheder. Enhederne skal oprettes som 60-fællesskaber efter Styrelsesloven og være i drift senest 1. januar Den 15. december 2014 kunne borgmestrene i Odder, Samsø, Skanderborg og rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus offentliggøre, at man ville danne et fælles beredskab pr. 1. januar Den 17. december 2014 blev der afholdt opstartsmøde i projektorganisationen.

14 I juni 2015 besluttede de fire byråd at indgå i et fælleskommunalt redningsberedskab. 1. september 2015 blev der ansat en direktør for fællesskabet. Bestyrelsen består af borgmestrene fra Skanderborg, Odder og Samsø kommuner samt rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, et yderligere medlem fra Aarhus Byråd, politidirektørerne fra de omfattede politikredse samt to observatører for medarbejderne og en observatør for de frivillige. I uge 43 er der afholdt valg til de tre observatører i bestyrelsen. Der er etableret et overgangsmed-udvalg til at varetage interesserne for de fire kommuners MED-udvalg. Arbejdet i arbejdsgrupper, projektgrupper og styregruppen fortsætter, indtil fællesskabet er i sikker drift i løbet af første halvdel af Der er i hele processen løbende afholdt informationsmøder med medarbejderne, ligesom projekthjemmesiden for Østjyllands Brandvæsen er anvendt til bl.a. foreløbig 15 nyhedsbreve. Samtlige medarbejdere er tilbudt virksomhedsoverdragelse eller tilsvarende. Derudover har der været fælles arrangementer af mere social karakter f.eks. fælles deltagelse i DHL-løbet i Mindeparken i august. Statusorientering pr. december 2015 De kommunale redningsberedskaber i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus bliver fra 1. januar 2016 til Østjyllands Brandvæsen. Et moderne og effektivt redningsberedskab klar til fremtidens udfordringer. Fremtidens beredskab Etablering af Østjyllands Brandvæsen er afgørende for at imødekomme de statslige krav om besparelser samtidig med, at opgaveløsningen forbedres, og kommunerne fortsat er robuste til at modstå fremtidens udfordringer. Væksten i regionen skal understøttes og beredskabet tilpasses, så sikkerheden fastholdes. Samarbejdet med byggesagsafdelingerne i kommunerne er stærkt og effektivt til glæde for virksomheder, byudviklere og borgere. Væksten i Business Region Aarhus understøttes. Udfordringerne i det ændrede klima imødekommes, og der udarbejdes en vandforsyningsstrategi, så der altid er vand til brandbekæmpelse. Fællesskabet udvikles i økonomisk balance ved at høste fordelene ved sammenlægningen og

15 udvikle den indtægtsdækkede virksomhed som f.eks. vagtcentral og uddannelse. Fremtidens beredskab er synligt for borgerne og politikkerne. Det er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de bedste folk, og som har en solid rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandmænd og frivillige. Beføjelser Ved årsskiftet er Østjyllands Brandvæsen I/S en realitet. Statsforvaltningen har 1. oktober 2015 godkendt det forslag til vedtægter, som byrådene godkendte i juni 2015 uden bemærkninger. Vedtægterne beskriver de beføjelser, som er overdraget til fællesselskabet. Den øverste myndighed i Østjyllands Brandvæsen er Bestyrelsen, som samtidig fungerer som den nye fælles beredskabskommission for de fire kommuner. Bestyrelsen varetager forvaltningen af redningsberedskabet og har det fulde faglige og økonomiske ansvar for beredskabet i de fire kommuner. De kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen er underlagt instruktionsbeføjelser fra deres respektive byråd. Østjyllands Brandvæsen har en koordinerende rolle i forhold til interessenternes egen beredskabsplanlægning. De respektive byråd skal dog i hver byrådsperiode fortsat vedtage kommunens lovpligtige beredskabsplan. I tilfælde af en krise eller hændelse aktiverer den respektive kommune egne planer på borgmesterens mandat. Det kan evt. ske i samråd med direktøren for Østjyllands Brandvæsen eller dennes stedfortræder. Direktøren for Østjyllands Brandvæsen varetager de enkelte kommuners interesse i krisestabe nedsat af politiet og sørger for, at relevant information tilgår de respektive kommuner. Den nuværende risikobaserede dimensionering af beredskabet fastholdes i Det betyder, at det nuværende serviceniveau i form af udrykningstider mv. i udgangspunktet forbliver uændret i den enkelte kommune. Fremover udarbejdes der i hver byrådsperiode en fælles risikobaseret dimensionering, som fastlægger serviceniveauet, behovet for materiel, bemanding og vandforsyning til brandbekæmpelse mv. Østjyllands Brandvæsen udarbejder forslag hertil, hvorefter den fælles risikobaserede dimensionering skal godkendes i de respektive byråd. Østjyllands Brandvæsen varetager fremadrettet alle kommunernes nuværende opgaver som følger af beredskabsloven, f.eks. brandslukning, indsatsledelse og myndighedsarbejde såsom brandteknisk byggesagsbehandling, midlertidige arrangementer, risikovirksomheder og brandsyn.

16 Udover myndighedsopgaver varetager Østjyllands Brandvæsen fremover en række serviceopgaver for kommunerne. Det er bl.a. beredskabsrelaterede serviceopgaver og sideordnede aktiviteter såsom vagtcentralopgaver, kurser og uddannelse samt servicering af brandmateriel. Rent praktisk fungerer Aarhus Kommune som administrativ værtskommune for Østjyllands Brandvæsen. Vedrørende bygninger gælder det, at Østjyllands Brandvæsen lejer de nuværende faciliteter ved de respektive hjemkommuner. Aarhus Kommune har forpligtet sig til at finde en ny hovedlokalitet til det nye fællesskab. Kommunaldirektøren indstiller, at statusorienteringen vedrørende Østjyllands Brandvæsen I/S tages til efterretning. Sagen fremsendes til Byrådet Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at tage statusorienteringen vedrørende Østjyllands Brandvæsen I/S til efterretning. 211 Forslag til kvalitetsstandarder for 2016 Sagsnr.: 15/34687 Efter Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. skal Kommunalbestyrelsen en gang om året vedtage kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarderne skal formidle Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav. Der er i Skanderborg Kommune kvalitetsstandarder for flere områder, end de som bekendtgørelsen nævner. Handicaprådet og Seniorrådet har været hørt i forhold til teksterne i nogle af kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne fremlægges hermed med henblik på den videre politiske behandling. En gang årligt skal Kommunalbestyrelsen godkende kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I Skanderborg Kommune er der valgt at lave kvalitetsstandarder for flere områder end de lovbefalede.

17 Tilpasning af sproget i standarderne Der har været arbejdet med sproget i kvalitetsstandarderne, så de bliver mere tilgængelige og forståelige for borgerne. Som følge af vedtagelse af kvalitetsstandarderne for 2015, er der arbejdet videre med den sproglige udvikling af kvalitetsstandarderne for Handicaprådet og Seniorrådet har været hørt i forhold til teksterne i nogle af kvalitetsstandarderne. I Skanderborg Kommune er der 29 kvalitetsstandarder fordelt på 7 områder (standarden for aflastning/afløsning ligger på 2 områder). Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at der i det indgåede budgetforlig er en række områder omkring effektivisering, der skal undersøges nærmere. Såfremt nogle af de effektiviseringsforslag, der er nævnt for ældreområdet, gennemføres i løbet af 2016 og med virkning for 2016, vil det kræve ændringer i nogle af kvalitetsstandarderne på ældreområdet. Der fremlægges kvalitetsstandarder for: Støtte og træning Socialpædagogisk støtte sproglige ændringer. I Omfanget af indsatsen er der indføjet følgende: Særligt i forhold til støttende/kompenserende forløb vil indsatsen blive reguleret jævnfør kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Tilføjelsen er indført på baggrund af punkt 16 og 17 i budgetaftale Konsekvensen af tilføjelsen er, at når målet for den socialpædagogiske indsats er nået eller fagligt vurderes til ikke at kunne nås, reguleres taksten, så den svarer til taksten for praktisk hjælp. Borgeren får således socialpædagogisk støtte svarende til taksten for praktisk hjælp. Alternativt kan borgeren, hvis målet med indsatsen ud fra en faglig vurdering ikke kan nås, blive visiteret til praktisk hjælp. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) sproglige ændringer. Socialudvalget har tidligere besluttet, at denne kvalitetsstandard skal fremlægges én gang i hver valgperiode. Ledsageordning sproglige ændringer Bo og aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse sproglige ændringer Aktivitet og samvær sproglige ændringer Midlertidige Botilbud sproglige ændringer (2 kvalitetsstandarder skrevet sammen til én) Længerevarende Botilbud sproglige ændringer (2 kvalitetsstandarder skrevet sammen til én) Kvalitetsstandard Botilbud i almene boliger - sproglige ændringer

18 Hjælpemidler i hverdagen Personlige hjælpemidler sproglige ændringer Udlånshjælpemidler sproglige ændringer Forbrugsgoder sproglige ændringer Boligindretning sproglige ændringer Den kommunale sygepleje ingen ændringer Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem ingen ændringer Glashuset v. Kildegården, Kildevej 12 ingen ændringer Ældreboliger sproglige ændringer Pleje og praktisk hjælp disse kvalitetsstandarder skal fremlægges én gang årligt. Pleje og praktisk hjælp sproglige ændringer Aflastning/afløsning sproglige ændringer Praktisk bistand ingen ændringer Rengøring ingen ændringer Indkøb ingen ændringer Tøjvask ingen ændringer Madservice ingen ændringer Omsorgstandpleje ingen ændringer Nødkald sproglige ændringer Aktivitet og Træning - disse kvalitetsstandarder skal fremlægges én gang årligt. Vedligeholdelsestræning sproglige ændringer Aktiverende og forebyggende aktiviteter - sproglige ændringer Genoptræning sproglige ændringer Aflastning/afløsning sproglige ændringer Kørsel til aktiviteter - sproglige ændringer Af bilagsforklædet til kvalitetsstandarderne er der en skematisk oversigt over, hvilke standarder

19 der fremsendes uden ændringer, hvilke standarder der er foretaget sproglige ændringer i, og endeligt hvilke standarder der er foretaget ændringer i som følge af en tilpasning til det foreliggende budgetforlig. Forslag til tidsplan for den videre proces Tid Aktivitet 21. oktober Behandling i Økonomiudvalget 28. oktober Behandling i Byrådet udsendelse til høring i Handicaprådet og Seniorrådet 17. november Seniorrådsmøde 19. november Handicaprådsmøde 1. december Behandling i Socialudvalget 9. december Behandling i Økonomiudvalget 16. december Behandling i Byrådet Ældre- og handicapchefen indstiller, at de reviderede udkast til kvalitetsstandarder godkendes at der tages stilling til, hvorvidt de standarder der ikke er lovbefalede, fortsat skal fremlægges en gang årligt eller, om der skal være en anden procedure for disse at den i sagsfremstillingen skitserede tidsplan godkendes. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget vedtog at indstille, at de reviderede udkast til kvalitetsstandarder godkendes at den i sagsfremstillingen skitserede tidsplan godkendes at ikke lovbestemte standarder fremover alene fremlægges til politisk behandling i forbindelse med ændringer. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Pia Palm Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

20 Fraværende: Henrik Qvist Byrådet vedtog, at godkende de reviderede udkast til kvalitetsstandarder at godkende den i sagsfremstillingen skitserede tidsplan at ikke lovbestemte standarder fremover alene fremlægges til politisk behandling i forbindelse med ændringer. Byrådet vedtog på møde 28.oktober 2015, at godkende de reviderede udkast til kvalitetsstandarder at godkende den i sagsfremstillingen skitserede tidsplan at ikke lovbestemte standarder fremover alene fremlægges til politisk behandling i forbindelse med ændringer. Kvalitetsstandarderne har været sendt til høring i Seniorråd og Handicapråd, som har behandlet dem på deres møder i november Fra Seniorrådet er der indkommet et høringssvar (se bilag). Fra Seniorrådets høringssvar: Seniorrådet ser meget positivt på, at kvalitetsstandarderne er blevet betydelig mere læsevenlige. Fra Seniorrådets høringssvar: Seniorrådet påpeger igen som sidste år: På side 7 i afsnittet Serviceniveau for sagsbehandling i standarden for Udlånshjælpemidler angives en sagsbehandlingsfrist på 4-16 uger. En frist på 16 uger virker for Seniorrådet som urimelig lang tid for de brugere, der mangler hjælp. Derfor er vi overbeviste om, at det logistisk kan forbedres. Administrationens/myndighedens kommentar: Administrationen anbefaler, at den nuværende sagsbehandlingsfrist fastholdes. Kvalitetsstandarden er generel og skal dække sager af let karakter og af kompleks karakter, hvorfor en sagsbehandlingsfrist på op til 16 uger kan være nødvendig. Generelt tilstræbes sagsbehandlingstiden at være så kort som muligt. Fra Seniorrådets høringssvar: På side 12 i afsnittet Serviceniveau for sagsbehandling i standarder for boligindretning angives en sagsbehandlingsfrist på op til 6 måneder. En frist på 6 måneder virker for Seniorrådet som urimelig lang for de brugere, der afventer forbedringer i deres trængte tilværelse. Det tror vi logistisk kan afkortes.

21 Administrationens/myndighedens kommentar: Administrationen/myndigheden anbefaler, at sagsbehandlingsfristen fastholdes til 6 måneder. Kvalitetsstandarden er generel og skal dække sager af let karakter og af kompleks karakter, hvorfor en sagsbehandlingsfrist på op til 6 måneder kan være nødvendig. Generelt tilstræbes sagsbehandlingstiden at være så kort som muligt. Fra Seniorrådets høringssvar: Seniorrådet fastholder stadig, at man opfordrer til at sagsbehandlingstiden tilpasses de ventende borgeres behov for forbedring i deres i forvejen besværlige tilværelse, samt at man i øvrigt opfordrer til en så kort sagsbehandlingstid som muligt. Administrationens/myndighedens kommentar: Myndigheden tager altid en konkret individuel vurdering af sagerne og en prioritering, der sikrer at de borgere, som har det mest presserende behov, prioriteres først. Generelt tilstræbes sagsbehandlingstiden at være så kort som muligt. Handicaprådets høringssvar eftersendes med administrationens eventuelle bemærkninger til Socialudvalget. Ældre- og handicapchefen indstiller, at høringssvarene og bemærkningerne drøftes at kvalitetsstandarderne vedtages med evt. kommentarer. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget vedtog at indstille, at udkast til kvalitetstandarder vedtages med følgende bemærkninger at Seniorrådets anbefalinger vedr. sagsbehandlingstider følges ved i kvalitetstandarderne at indføre en passus om, at sagsbehandlingstiden er så kort som muligt og inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister at Handicaprådets forslag til en ændring af afsnittet: Hvem kan søge? i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85 indarbejdes at Handicaprådets forslag til afsnittet: Omfanget af indsatsen i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85 indarbejdes, henset til at ændringer i serviceniveauet altid foretages efter en individuel vurdering og begrundes skriftligt i hvert enkelt tilfælde at Handicaprådets forslag til afsnittet: Indhold og omfang om, at handleplaner skal udarbejdes efter 141 igen skal indgå i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85

22 at Handicaprådets anbefaling om at tilføje kontaktoplysninger for personlig henvendelse evt. i form af en fælles oversigt gældende for alle kvalitetsstandarderne tilføjes. Et revideret udkast til kvalitetsstandarderne indeholdende Socialudvalgets bemærkninger udarbejdes til sagens videre behandling. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget vedtog endvidere at anmode administrationen om en pixie over de mest anvendte paragraffer i Serviceloven. I henhold til Socialudvalgets beslutning er der til sagens videre behandling udarbejdet og vedhæftet reviderede udkast til kvalitetsstandarder indeholdende Socialudvalgets bemærkninger fra socialudvalgsmødet 1. december Fraværende: Jørgen Gaarde Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at udkast til kvalitetstandarder vedtages med følgende bemærkninger: at Seniorrådets anbefalinger vedr. sagsbehandlingstider følges ved i kvalitetstandarderne at indføre en passus om, at sagsbehandlingstiden er så kort som muligt og inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister at Handicaprådets forslag til en ændring af afsnittet: Hvem kan søge? i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85 indarbejdes at Handicaprådets forslag til afsnittet: Omfanget af indsatsen i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85 indarbejdes, henset til at ændringer i serviceniveauet altid foretages efter en individuel vurdering og begrundes skriftligt i hvert enkelt tilfælde at Handicaprådets forslag til afsnittet: Indhold og omfang om, at handleplaner skal udarbejdes efter 141 igen skal indgå i udkastet til kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte 85 at Handicaprådets anbefaling om at tilføje kontaktoplysninger for personlig henvendelse evt. i form af en fælles oversigt gældende for alle kvalitetsstandarderne tilføjes. Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til forslag til kvalitetsstandarder f

23 or 2016.pdf Forslag kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp Forslag kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger Forslag Kvalitetsstandard Sygepleje Forslag Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forslag kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning for Forklæde - oversigt over forslag til kvalitetsstandarder - herunder ændringer mv. Seniorrådets Høringssvar til kvalitetsstandarderne 2015 Forslag revideret dec. kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning for DOCX Forslag revideret dec. Kvalitetsstandard Sygepleje.DOCX Forslag revideret dec. Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2016.docx Forslag revideret dec. kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger DOCX Forslag revideret dec. kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp DOCX Forslag kvalitetsstandarder for støtte og træning - Handicap og Socialpsykiatri Forslag kvalitetsstandarder for bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud - Handicap og Socialpsykiatri Handicaprådet - høringssvar til forslag til kvalitetsstandarder for 2016 Forslag revideret dec. kvalitetsstandarder for bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud - Handicap og Socialpsykiatri DOC Forslag revideret dec. kvalitetsstandarder for støtte og træning - Handicap og Socialpsykiatri doc 212 Kontrakt med Samsø Kommune om hjælp til overholdelse af plejeboliggaranti Sagsnr.: 15/56396 Samsø Kommunes socialchef har henvendt sig om en fortsat aftale, som kan hjælpe Samsø Kommune med at overholde plejeboliggarantien. Der har været en aftale med Samsø Kommune vedrørende plejeboliger og dækning af plejeboliggaranti. Den vedrørte perioden med mulighed for forlængelse og evaluering efter 1 år (se vedhæftede bilag). Aftalen er ikke tidligere blevet evalueret. Evaluering af aftalen for viser, at Samsø Kommune ikke har haft behov for at

24 benytte boliger i Skanderborg Kommune med henblik på overholdelse af plejeboliggarantien. Aftalen har således ikke givet nogen anledning til tiltag i Skanderborg Kommune. Samsø Kommune har nu anmodet om fortsat anvisningsret til Skanderborg Kommunes plejeboliger, sådan at disse er en del af Samsø Kommunes generelle og specifikke plejeboligtilbud. Anvisningen skal dog fortsat ske i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes visitationskriterier vedrørende plejeboliger. Aftalen vil i praksis have ingen eller meget lille betydning for Skanderborg Kommunes kapacitet, da Samsø Kommunes borgere alligevel vil have adgang til Skanderborg Kommunes plejeboliger via det frie valg. Økonomisk vil aftalen ikke have konsekvenser for Skanderborg Kommune, da plejeboligerne trods en indgået aftale fortsat er omfattet af reglerne for mellemkommunal refusion. Ældre- og handicapchefen indstiller, at Skanderborg Kommune laver en ny aftale med Samsø Kommune, som er tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parters side. Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lars Clement Direktionen vedtog at tiltræde ældre- og handicapchefens indstilling. Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Jørgen Gaarde Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at Skanderborg Kommune laver en ny aftale med Samsø Kommune, som er tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parters side. Udkast Aftale mellem Skanderborg Kommune og Samsø Kommune vedrørende opfyldelse af pleje

25 boliggarantien Aftale plejeboliggaranti samt Byrådets beslutning af 21. december Udpegning af personale med kompetence til at ansøge om værgemål Sagsnr.: 15/59524 Sagen er sat på dagsordenen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen udpeger personale, som har kompetence til at ansøge om værgemål ved Statsforvaltningen. Ved ændringer i tilladelser og udpegning af personale med kompetence til at underskrive værgemålsansøgninger i Skanderborg Kommune, kræver Statsforvaltningen en kommunalbestyrelses beslutning. I øjeblikket er listen for Skanderborg Kommune i Statsforvaltningen ikke revideret i forhold til de organisatoriske ændringer, der er sket igennem de seneste år, hvorved tidligere personale i myndighedsafdelingen Ældre og Handicap fortsat oppebærer denne kompetence. Fagchefen for Ældre og Handicap skal foreslå, at kompetencen til underskrivelse af ansøgninger om værgemål er placeret i fagsekretariatet Ældre og Handicap ved fagchef, myndighedschef og sekretariatschef. Beslutningen fra Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende fremsendes til Statsforvaltningen. Der er ingen væsentlige sundhedsmæssige aspekter i denne sag. Ældre- og handicapchefen indstiller, at kompetence til ansøgning om værgemål delegeres til ovenstående personale. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Jørgen Gaarde Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at delegere kompetence til ansøgning om værgemål til ovenstående personale.

26 214 Resultatkontrakt for Søhøjlandet Turistforening/VisitSkanderborg 2016 Sagsnr.: 15/59787 Hermed fremsendes forslag til resultatkontrakt 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg til godkendelse. Der er udarbejdet forslag til resultatkontrakt 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg. Resultatkontrakten kan læses af vedhæftede bilag. Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg skal skabe en positiv udvikling indenfor turisme i Skanderborg Kommune og arbejder for, at Skanderborg Kommune er kendt som stedet, hvor natur og kultur mødes, og hvor turismeaktører, aktive borgere og kommunen i fællesskab sikrer nærværende hverdags- og ferieoplevelser til glæde for gæster, borgere og potentielle tilflyttere. Fokusområder Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg har følgende fokusområder i 2016: at medvirke til at brande Skanderborg som en attraktiv turistkommune med tilbud om grønne og aktive ferieoplevelser samt by- og kulturferier samt arbejde for at fremme turisme som væksterhverv i Skanderborg Kommune at understøtte realiseringen af strategisporet Turisme i Byrådets Udviklingsstrategi, herunder deltagelse i 17, stk. 4-udvalget vedr. turisme at opbygge og videreudvikle de tværkommunale relationer på turismeområdet, herunder turismesamarbejdet i Business Region Aarhus at igangsætte projekter og tiltag, som kan styrke hverdags- og ferieturismen i Skanderborg Kommune. Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg samarbejder endvidere med øvrige aktører (ErhvervSkanderborg, nabokommuner m.fl.) om tiltag, der kan styrke turisme som erhverv i Skanderborg Kommune samt medvirke til at skabe et endnu stærkere Søhøjlands-brand. Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakt 2016 tilsagn om at betale Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg kr. (2016-niveau) ekskl. moms for løsningen af opgaverne, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at resultatkontrakt for 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup

27 Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Fraværende: John Haarup Laursen Byrådet vedtog, at godkende resultatkontrakt for 2016 med Søhøjlandets Turistforening/VisitSkanderborg. Resultatkontrakt Resultatkontrakt 2016 for ErhvervSkanderborg Sagsnr.: 15/59620 Der fremsendes forslag til resultatkontrakt 2016 med ErhvervSkanderborg til godkendelse. Der er udarbejdet forslag til resultatkontrakt 2016 med ErhvervSkanderborg. Resultatkontrakten er vedhæftet som bilag. ErhvervSkanderborgs rolle, fokus, opgaver og økonomien forbundet hermed som Skanderborg Kommunes operatør lokalt på erhvervsområdet, fastlægges i resultatkontrakten. ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsservice til virksomheder og iværksættere og fungerer som indgang til det offentlige erhvervsservicesystem. Det vil sige, at ErhvervSkanderborg har ansvaret for den indledende erhvervsservicering, herunder de grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter, hvor viden om lokale forhold og nærhed er central. Det betyder, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted for information og vejledning om f.eks. opstart, drift og udvikling. Fokusområder ErhvervSkanderborg har følgende fokusområder i 2016: at fremme vækstpotentiale og innovation blandt virksomheder at øge iværksætterraten og styrke overlevelsesraten blandt iværksættere at deltage aktivt i Business Region Aarhus partnerskabet, herunder at skabe virksomhedsrettede pilotprojekter med henblik på opskalering i Business Region Aarhus

28 at introducere virksomhederne til mulige og relevante støtteordninger gennem f.eks. Væksthus Midtjylland og Bruxelleskontoret at gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at blive samt fremme tiltrækningen af nye virksomheder at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft at medvirke til tæt personlig samspil mellem Skanderborg Kommunes administrative og politiske topledelse og virksomheder at formidle de gode erhvervshistorier samt medvirke til at markedsføre Skanderborg som den gode erhvervskommune overfor nye og eksisterende virksomheder. Hertil kommer en række supplerende initiativer og samarbejdsprojekter med Skanderborg Kommune, bl.a. understøttelse af den strategiske interessevaretagelse af Business Region Aarhus, implementering af Erhvervs-Alliancen (godkendt af Byrådet 25. juni 2014) samt realiseringen af Skanderborg Kommunes Erhvervspolitik. Eksempler på projekter fremgår af resultatkontrakten, jf. bilag. Udkast til resultatkontrakt er godkendt af ErhvervSkanderborgs bestyrelse på bestyrelsesmødet i november Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakt 2016 tilsagn om at betale kr. (2016-niveau) ekskl. moms for løsningen af ovenstående opgaver. Herudover stiller Skanderborg Kommune lokaler til rådighed for ErhvervSkanderborg, betaler driftsudgifterne til vand, varme og el samt stiller IT-hosting og IT-support til rådighed for medarbejderne hos ErhvervSkanderborg. Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser. Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller, at udkast til resultatkontrakt 2016 godkendes. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byrådet. Fraværende: Lisbeth Binderup Direktionen vedtog, at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Direktionen vedtog endvidere, at der til den politiske behandling af sagen i Økonomiudvalget udarbejdes et notat over, hvilke omkostninger Skanderborg Kommune afholder i forbindelse med at stille lokaler til rådighed, IT hosting og IT support samt driftsudgifter til el, vand og varme mv.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Referat. 211 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup. 212 Lukket punkt Lukket. 213 Byggemodninger i 2015 og 2016

Referat. 211 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup. 212 Lukket punkt Lukket. 213 Byggemodninger i 2015 og 2016 Referat Dato: 02-12-2015 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 211 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/96 Fraværende: Lisbeth Binderup Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering MAGISTRATEN Dato 25. april 2016 Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering Østjyllands Brandvæsens fire interessenter orienteres efter ønske fra bestyrelsen om arbejdet med Plan for

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere