M 5F82:LE\5M=CB GT7E6- E.G 7=Y8QKL795M&*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M 5F82:LE\5M=CB GT7E6- E.G 7=Y8QKL795M&*"

Transkript

1 p! "$# '&)*)&,+.-0/ :4 <>=? /RB # E.G_^Z+.7 #,+.BPV H_E6)*=C`6=ba +.7c dl^e<gf6hjiyk\f ^e+.7cl31la )=Y5Mmc6ED8:P <>=? # E.G_^Z+.7 #,+.BPV H_E6)*=C`6=ba +.7c dl^e<gf6hjiyk\f o!e " #qp # E.GIHF+.*&tGTE67BL&,+ uj=c7c6=c)= # dvhiugw.kdixf6h xoy!z {~}Ox s{ " =&)BDGT=C77=YV KP5M&*BS` RE679VD=C7_ 6KS=7&)=Y5 6KL=C7 # - " E6,5 ŠCs 1Œ &)B$W6E6)W6=Y5r+ BL=C VD=Y8Q&,VL+ " # 7= + " 7=Y5 " KL7`6=C7 s:l&,8: &,5 E.Gb&*B E6KL7s-r+68:S&*BL=C7 # d6 F=b5M:SEX " " E6KLBPVD=YVˆBDKL- " =C7 E.G4-A&*BPV82:P+.BL`6=Y5Cd6+.`\+.&*B KP5M&)BL` 6KL=C7&)= 5J&)B C! 1 # dj F=O7= 5ME6)W6=+.B E6?P=CB i + " Sšb.œL YžXŸƒ. Y,Ÿvœ F:S& 5!?P+.? =C7?S7= +.7=Y+AE.GI 6KS=7 # 89=YV &)B it &)B 5JE.G 8C+. *E6`6&,8.1 89=& # E.G FE67cP1 /ªB«KL=C7 # &)BPVDK F= + " # E.G+ KL=C7 # /RBDGT=C7=CBP8Q= ^e+682:l&*bs= NjKL?L? "D# N$ 6. ²h6³6.kLµb+.BPVlw6h. ²f6h6hjiXwD1 H_E67? 5M&)E6B " KL7`LdC^e<f6h6 jixwd1 NjKL?L? "D# N$ Nr jiy ²hDµY 6f6 D1 µ

2 M 5F82:LE\5M=CB GT7E6- E.G 7=Y8QKL795M&*W6=!GTKLB Ug /²^ & 5F+ " " &)Be+? +.7O 6KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6= ª+.BPVl-r+.`6&,8C+.* # +.BP5M F=C795 1_ F:S& 5OVD& =C795IGT7E6-?P+655M&)W6= µ dv 89=-r+682:L&*BS=ª/M/²^ &,5O+ ƒkl7&)bl` -r+682:l&*bs= 4µ v²f dde6bl=+ Vr:P+65 BLE s+ # E.GE + " 6KS=7 # +. =C E\55M& " # +.) s+ # 5+65Mc\&)BLèBL=C 6KS= 7=Y8Q=C&*Wj&*BL`ZBL=C 5C1 S7E6- # -r+.c6=b+a8qe6b R`6KL=Y55 s:l&,8:r&,5o5mkl?l? F:L=`6KL=Y55s8C+.B " =ˆBDKL) d GT7E6-5ME6-A=? d +.BPV F=ˆ5+ # ƒ1 "D# &)B "D# +.B /M/²^ 1 E.G47=Y89KS795M&*W6= " =O&*BqGT=77=YV O5Cd. F=I+655MKL-A= G +.-A&*)& i +.B 1 U c6= # E " E.G_ :r+.BPV i 6KL=C7 # &*B 6KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6=OKP5M=YV?L,+ # 5_+.B &*-A? 7E6)=s&)B s:s& +655M=Y5 E.G 7= " = &)BDGT=C77= 6KS=7 # # - " E6 5! _d!_d "_d$# d& d$' # - " E6,5 BDKL- " =C7Yd\+ 5 # - " E6) @ME " =ˆ&*BqGT=77=YV4dL+.B Vr=C 5 # - " E6 5 5MKP82: +65 +* E67! 1r/ " =C&*BS` # - " E6-,&,5FKP5M=YV &*Bl?L,+68Q=E.G 5 # - " E6. 1 " # - " E6,5s&)B +r,+.bl`6kp+.`6=6d4+.bpv & BDKL- " =C795 1 = "D# 6 0 R7=Y5M? 1*dv O s:l&,8:e8c+.b " =&*BDGT=C77=YV "D# /²^Z5sK KL=C7 # +.BS`6KP+.`6=80 7=Y5M? " E.Gv KL=C7&*=Y5 KP5M&*BS`0 3 E.G~ 6K P=C795 +.BPV " +9# 1A F: 5Cdv& G: &tgs+.bpvze6bl # =C 5F+Ž >/ ^ KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6=! = 5 # - " E6,5=0 # 4 : 1 "D# > M=Y5 E.G~7=Y8QKL795M&*W6=!GTKLB 82: 8C+.B " =s&)bdgt=c77= "D# >/ ^e5 KL=C7 # +.BL`6K +.`6=?0!d6 s:s& 82: E6BL # -[&)BPV f

3 @M&)-[=Y5C1 U-r+68:L&)BL= # > 0 R&)BDGT=C7 + GTKLB -r+ # 7=C? = # KL? d " RBDKL)L`6KL=Y55C1_ BDKL) +65ˆ+l-[&)BPVZ8:P+.BL`6=61A F:L=A8Q > 0 8+.B = +65M&) # " = VD=Q PBL=YV "D# 8QE6- " FE " E6KSBPVL5C1 :± : E.Gv+.)L7=Y8QKL795M&)W6= GTKLB &,5 c\ble. sb : 4 6 +* &)B G : 4 Š+*~ +.BPV : 4 Š+*~ "D# F:L=CE67=C-r5~wDd µyhe.g i d " : 4! ª :L=CE67=-f6³ˆE.G i dd!:l=c7= F:L=Y5M=OG : 4 0 GTE67+.B # VD=Y8Q& VS+ " *= KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6= 0!djKP5M&*BS` +.Br+.?L?L7E6?S7& KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6=sVD=Y8Q&,VL+ " # 1 F:L&,5J89E6B ²= 5 5MKL?L? V "D# # &,5OVD=Y8Q& VL+ " *=O 5 # - " E6) µy³oe.g i s:s& 82: 5M:LEX +.B # KL=C7 #,+.BL`6KP+.`6=J s:se\5m=_=c +. & 5 7=-AE.W6=YV4d : F:DKP5CdS F= FE6KL,V : 4 6 C! d " G 7=Y5 " KL7`6=C7 8 & 5ˆVD=Y8Q& VL+ " *= ª5M=C= ³ 5 1!E. F=W6=C7Yd 6KS=7&)=Y5&)B C! +.7= # +l? 7=Y5 " # +. 5 # - " E6 d F=A7=Y 6KL&)7=r+lBL=C +.BPV VD=Y8Q&,VL+ " # 5M:LE. : 4 6 C! 1s :L&,5sBS= gvd=y89&,vl+ " # 7= + # E.G : 4 6 C! : 4 C!! ƒeavd& +.`6E6B +.*&)mc= >/²^ OKL=C7 # /RBDGT=C7=CBP8Q=^e+68:S&*BL= dl " = + " 6KS=7&)=Y5F&)B 5MKP82: +ˆ s+ # F=+.* s+ # 5J: +YW6=+.BrKLB " )=sbdkl- " +. GTKLB @M:L= KL=C7 # +.BP5M GTE67 C! & 5O5ME6-A=C 5M&)BL`&)B k 1 "$#&')*,+.-/+01 µ61 5OKSBPVD=Y8Q& VL+ " `6=CBL=C79+. KL=C7 #32 &)B C! " )=sbdkl- " =C7FE.G KL=C7 /RB G &,5 KLB VD=Y89&,VL+ " 5 +.B # s:s& KL=C7 F:S& 5!?L7E6? :LE6 VS5s&tGF F=7= h. µ WX+.*KS= V GTKLB & 1 5C1 " )=C-r5F F=C7= Vq= 8Q&,VL+ " )=GTE67! dlkp5m&)bl`_ # 7E6)=E.G VD=Y8Q&,VL+ " # &)B >/²^ 8QE67E6*,+.7 # VD=Y89&,VL+ " # F=ˆ?L7E.W6= " =C*E. b1 ³ &

4 5 VD=Y89&,VL+ " )=6d.GTE67F+`6=CBL=C79+.P KL=C7 # 2 &)B ŠCs 5M=C)= 2 E67 " 2 +.7= +.B KLB " )=AB$KS- " =7E.GOGTKLB 82: KL=C7 =bk # dd+.bpv ³ : 4 ŠCs dl+.bpv GTE67+.* : 4 ŠCs dl!:l=c7= :Œ& o!=y+6vd=c795!:le +.7= E6BL # BS==YV E6BL # 7=Y+6V s:se +.7=lE6BL # V&)B # " 5CdjE.G U +.BS`6KP+.`6=s&,5 F& # - " E6 + " *=61 /RB i s+65f5m:le. # 7= +65ME6B + " *=! +.BS`6KP+.`6=0sdS 0 1 s+65[+.be6? &)BP8Q)KP5M&*E6B s+65?l7e6? =C7Y1 ]O5M&*BS`3J +Dd4E6BS=[8C+.B 5M:LEX : 4 Css i 1 + " # 5ƒ?P+.? =C7 8C+.B " 5M:LEX GTE67_+.).d : 4 ŠCsR 5M&)BP8Q= : 4 5M= 7= 6 Cs +.BPV C! 1 & 5 VDE6K # 8C+.B " = VD=CW6=C*E6? =YV GTE67 +* 5M&)BP8Q= : 4 * 1 ]O5M&*BS`>+.B # VD& d E.GP:SEX +.BPVŽ 0 8QE6-A?P+.7= "$# 5M:LEX!&*BS` LE67+.B # 7=Y+65ME6BP+ " )=,+.BL`6KP+.`6=20sd4+.BPV +.B # 4 5 d 6 $# :L=CBP8Q= '& ')\d -r+ # 89E6B µ6dšfdd*!dd)µyh " +68cj`67E6KLBPV E6B 7=Y8QKL795M&)E6BL " # # 1 # " k + š,.-\ 6, /10 32,, ) :9 dƒ VS+ N\E6*E.WX+ +.7= : 4! = FE -AE$Vq& +.BPVS+.79V KL=C7 &)BDGT=C7=CBP8Q=rGT79+.-A=C FE67cP1 F= =C VDE6-r+.&*B @:L= :L& @M:L=

5 & & # PBP+.LVD=Y8Q&,VL+ " # 7= ) # # W.+.7& + " " =C795C1JN\=Y8QE6BPV4dD F=KP5M=+ # - " E6, # - " E6 6KL=C7&)= 5C1r # &)BDGT=C7=B F=!?L7E.W6= : 43 C! dj&*b ²K : 4 ŠCs " # + " )=b8q +655JE.G 5>!:L& 82: F=ˆ8+.) \ 5 GTE67! s:l&,8: 5FVD=Y8Q&,VL+ " # 5 G # + `6&*W6=CB 6KL=C7 # 1[ :L= VD=Y8Q& 5M=CtGIKP5M=Y5+ŽGTE67- E.Gs 6K KL=C7&*=Y5 5M&*-A?L)=OGTE67-1F/RBeE6KL7O GTE67- KS " =ˆ= P=C7JGT7=C=bW6=C795M&)E6B, E6BL # & G + +.&)B c\&)bpv E.G j `6EjE$V VDKL7&)BL`r P=C7O=C*&)-A&*B & &*BS =AVD=Q " +65M&,8 6KS=7 #,+.BL`6KP+.`6=6d4+.BPV -AE$VD=C,5C1 = LE67O+.Be&)BD 5 -[EDVD=C +.BL`6K +.`6=80 :P+65OKLBL&)W6=C795M= )E6`6&,8+. 5 # - " E6,5FE.G 0+.7=`6&)W6=B +.BPV O5 N # - " E6 #? = h h µ µ GTKLBP8f P 6 GTKLBP8 µ?l7=yvrf,?l7=yv µ 4 U!B 0 GTE67- KL,+ˆ&,5s+ KS + R?PE\55M& " # " *=Y5 5 # - " E6 5JE.G=0 5 # - " E6 5 Jd.!_d)"_d #PdL+.BPV 1 U!B0 0 GTE67- KS " *=Y5C1 SE67 =C D+.-[?S*=6d #, &,5 +.B20 89=6d.+.BPV2#, _! D &,5b+.B0 TGTE67- KL,+Dd " 89=61 F= s&)*je$8c8c+65m&*e6b +.* # 55 #"$?L7=YVD& ) µ61 & +65+.B + "L" 7=CWj& GTE67 P=C7O=C*&)-A&*B dl F= BL=C=YV 89==C \?L7=Y55M&)W6=O?PE. P=C795F+6VLV41!

6 F:L=O,+.BL`6KP+.`6=0 'BLE6BL R)E6`6& 8C+. 5 # - " V &)B +65IGTE6*)EX O5 N # - " # 4 E6? = GTKLBP8 µ -r+. A Yh GTKLBP8 µ -A&*B 4 C?L7=YV µ # q f ' p?l7=yv µ # q ³ '?L7=YV µ # q k '. R 5M=C7W6=b+65s+.B +.7 # 1 = :L=_,+.BL`6KP+.`6= 0 :P+65ƒ)E6`6& 8C+.\5 # - " E6 5ƒh µ Q F:S= # " " )=Y5C1 0 1 =BLE. +.BPV ˆ +.BPVˆ+.,5ME p 1 VD=Q \ R`6E\E$V s:s& 82:r +.* # VD=Y89&,VD= 6KS=7&)=Y5J&*B 0 +.BPV = LE67 µ6d + \ R`6E\EDV 5+.B &*BD ' 5 G # &*BL` µ 3 h LVD&*Wj& Vq= 5 7ªd f d ³ 3 h 7 7 # 1 UO5 K 5MKP+. d " )=BDKL- " =C7sE.G' \ R`6EjE$V 5GTE67=CW6=C7 # P1 8Q= G # R`6EjE$V \ =`6&)W6= dd+.bpvagte67=y5m:p+6vqex ˆd6 s: # \ R`6E\EDV VD=Y8Q&,VL+ " # F:S=bBDKL- " =C7# \ R`6EjE$V & 5ˆ,+.7`6=61 & 5!)&*c6= $ &9d $ ' &QdP+.BPV $ &F-r+ #A" = 5 -Ž+.BSBL=C7Yd$8QE6-A?L)& # E6BL=Y5C1 F:S= -r+.&*bbvq= 8Q&,VL+ " # FEs?L&)=Y8Q= 1O F:S=c6= +.&)BL=YV dl!:l& 82: & 5 p

7 @M:L= P=C7F=C*&)-A&*B )# fd1 F:S=7= & 5ˆ+.B = `6&)W6=CB +.B0 GTE67- KL,+ 2 d?l7edvdkp8q=y5+ µ +.BPVZ+r 6K P=C7 TGT7=C=20 GTE67- KL + 2 5MKP8: j '+.BPVZ+.* WX+.7&,+ " )= dl F=: +YW6= ' 2 ' 2" F:S=E67=C-f & 5!+ 5M= KL=CBP8Q=bE.G6/4=C-A-r+ ³D1 ³D1 F:L=C7= &,5ˆ+.B +.B 0 GTE67- KS + GTE67- # jd s:s=7=a&,5o P=C7 GT7=C=6dL?L7EDVDKP8Q=Y5s+ µ +.BPV +r 6K P=C7 TGT7=C=0!GTE67- KL,+ 5MKP82: GTE67+.) \ R`6E\EDV +.BPV +.)4WX+.7&,+ " dd F=b:P+ W6= ' # ' " " # " # " # # " " # # # 0 # # " # # # # # # # µ / 2 # f # # 2 1 / # " i ƒee?l7e.w6= /v=-a-r+e³z F= =C`6&)B "D# Vq= 58Q7& &)BLè+ `\+.-A= dj?l,+ = V FE?L,+ =C795!/s+.BPV *&,5M: GTE67/ `\+.-A= &)=C VL5+r?L7ED8Q= Vq=-r+.BPVS5sE.G /4=C-A-r+A³D1 :L= KL)clE.GIE6KL7 8QE6BP5M& VD=Y5897& &)BL` 5MKP82: +7=Y8QKL795M&)W6= s&)blbl&)bl` GTE67!?L + =C7s/1 F:S= 5 =C7//82:LE\E\5M&)BL` + GTE67- KL,+AE.G GTE67- 6K @M:L=C7= s&)* = KL,+&D1U KL,+8:LE\5M=CB "$# d6?s + +.BPVl+A =7 GT7=C=GTE67- KL +5MK KS =7!GT7=C=ˆGTE67- KS + GTE67+.* \ + =C7// & 8C+65M=61 F:S=`\+.-[=?S7E$8Q=C= 7E6KLBPVvdP?S + =C7>/ 2 " KS + & 5! P=C7 + =C7s/J:P+65J FE6B 1 a + =C7 VDE. sb +.B +.BPV+eBS= GTE67- KL + GOGTE67r+.* j `6E\EDV +.BPV +.B E.G WX+.)KL=Y5!&*B FEGTE67- KL +.=+.7=

8 =Y & 2 -r+.&*b GTE67- KS +&D1 / G # # 5?L,+ # E.G d ³ F:S= BL=C &,5A+YWX+.&),+ " # -r+.&*bgte67- KL + &,5 =7 GT7=C=61!=A5M&*-A?L # 5OVDE. sb BL=C GTE67- KS 5 EXW6=C7Y1 k F:S=r PB + # =C7 /VD=C-r+.BPVD&)BL` +Z7=Y5M?PE6B 5M= GT7E6- + WX+.&*,+ " )= KL,+ 2 &,5+ VD&,5 # =C7 /M/1F & 5!! \1 ªa,+ # =C7/!&*) =C E.G 2 + # =C7_//21 a,+ # =7 /M/ E6BL= 5 7E6KLBPV41 " BS= KL,+& / G~+?L + # # + # =C7I/M/ &,5FVD=Y8Q / G?S + # =C7I/ :P+65F+.Bl= # /v=-a-r+ ³ & 5 =F P +7= 8QKL795M&)W6=J # GTE67?L,+ # ]5M&)BL` F=sVq=9 BL=s+.B +.KL j&*)& +.7 #?L7ED8Q= VqKL7= 1 &)B[!:L&,8:A?L,+ # =C7_/ : +65?L,+ # = V d$+.bpva5mkl?s?l*&)=y5 +.BPVA+ =7 GT7=C= GTE67- KS &,5 =Y KS + E.G? j `6EjE$V 5 I1 U F=bVD=Y58Q7& " g F=O!&*) 5M:LE. g "D# F: 5CdDE6B # F= +?L + # 82:?L,+ # =7 /M/ 5MKP8C8Q=C= VS5 + # =C7_/Š5 # 1 F:DKP5?L7E$8Q=YVDKL7= ±!&*) " # D1 ]O5M&*BL` d6 F=O s&))l=y+65m&* # + " E.G?/4=C-A-r+A³D1s F:L&,5F!&*) " ==Y+65 # 5M&)BP8Q=b?L,+ # =7O/ #?L7EDVDKP8Q=Y5F+ Ž+.BPVl+ P=C7FGT7=C=OGTE67- KL,+D1 =W\&)=C # &)BP8Q*KPVq&*BL`!:L&,8: /F8:SE\5M= 6KL=CBP8Q=ˆE.G#-r+.&*B GTE67- KL,+.= +65F F=C) 5 E.G?L + # =C7s//21

9 1I/ KL,+ 2 &,5 P=C7 r+.bpv 2 5! =7 GT7=C=+.BP5M F=C7Y1 =C + # =C7I/dSKP5M&)BL` # dd VDEX!B + BDKL- " =C7 +.BPV + GTE67- KL,+ 2 1a 7ED8Q= 1 WX+.*KS= 5ˆ+.7= +.BPV E.Gs89E6KS795M= @ME?S7E$8Q=YVDKL7= 8C+.*,5!KL?PE6B 2 V :P+.?L? =CB e!&*) +. :L=CB" 'g-r+. D# +.BPV B$KS- " =7s+.B VAGTE67- KL +D1 =C # 2 $e!:l=c7= & 5 6K P=C7 TGT7=C=6dF+.BPV KL + s&)* " =j1 a 7E$8Q=YVDKL7= 8C+.*,5KS?PE6B 5M=CtGb @M:L=e+.BP5M F=C795 +.BPV Ž+.B V 1 &)BP+.) # 5MKL?L? + # =C7 /48:LEjE\5M=Y5 5 8C+65M= :L=J5M?P=Y8Q& = KL,++65+AVD&,5 "!L1Fa,+ 7 Š5 -r+.&*bˆgte67- KL,+D1 " # =C7 /M/ 5J8:SE6& 8Q=FE.G 7²1_ :L=CBr?L7ED89=YVDKS7= Œ8C+.) 5 G Y! F=C795 7F+.BPV$ ' -r+. 2 '!!! 1 C! F:S& 5ˆE6KS7 E.Gs?L7ED8Q= VqKL7= 1l =rbl=c # 1 # 7= GT7E6-?L,+ # =7A// 5 VDE. sb + GTE67- KS + # 6K P=C7 TGT7=C=?L7E$8Q=YVDKL7= 5M F=7Y1 1F F:S=B E6BS=b=Y+65M&) # 6KS=B 89=!! µ! " r7e6ksbpvle.g +?L,+ # E.G &*BZ s:l&,8: /!?L + # 5 1 f ŒVDEj= 5 + 5M F=7FE6B 5! GTE67- # E.G GTE67- KS +D1!,5M= +.BPV &,5BS=W6=C7+ =7 GT7=C= FE6KL,Vr`6&)W6= 5M F=7!E6B 5M? E6BPVD&)BL`? 1 + # `6E\=Y5 E6B GTE67=CW6=C7Y1 N\E //ˆ!&*B &,5 + s&)blbl&)bl` # GTE67!?L,+ # =C7s/1 w

10 7 1 # 2 #! " @EA89E6B VD=Y5M&)7=YV?S7E$8Q=YVDKL7=!1 jd =C`6&)BLBL&)BL`? l&)b 5M? 1F F:L=CB! 8C+.) 5 KL? E6B +.BP5M F=C795 +.BPV 5 +.B V E. sb +.BP5M F=C795C1~ :L& /4=C-A-r+ ³D1l =l5m:p+.*jvd=y5897& " =Ž+l!&*BSBL&*BS` # GTE67 /O&)B " # # # # " # # # # # # # " " # 2 2 # =YV41 sgb8qe6kl795m=6d E6B 89= /4=C-A-Ž+ ³ & 5?L7E.W6= Vvd?L,+ =7/:P s&)blbl&)bl` =C-A?L*E &)BL`!1 +.?S:LE67s+.BPVA?L,+ =7s/M/ &*BL` +.ƒgte67- KS +DdD?L,+ =7O// 5O7E6)=ˆ& GTE67- KL,+D1 =5M:P+.)~5+ =C7b/ 1A F:S& 5ˆ5M:LE6KL,V 8C+.KP5M= BLË 8QE6BDGTKP5M&)E6B & P7-A s:s& 82: VD&,5 s&)* =>GTE$8QKP5M=YVlE6B 1 FE6KL,V -r+.b VD& GTE67- s&)*e$8c8qkl7 E6KS7 -r+.&*b GTE67- PBP+.s 6K P=C7 TGT7=C=AGTE67- KL,+ 1' :DKP5 F= 5M?P=Y+.cE.G?P=C7MGTE67-A&*BS` KL,+ +.B KL,+ "D# GTE67- KS +!:L=CB *E\55 7= # GTE67ˆ?L,+ =C7/ ³D1 GTE67- KS + 2 : # \ds s:l=c7= &,5F+ P=C7 GT7=C=FGTE67- KS +D1 KS7J & 5ˆVD=Y5M&*`6BS= F=r8C+.B +.?L?L 5MKP+._a 7= 5 " ª5M=C= ³ GTE67 E.G F= - KL +D1 F=7=C?L,+68Q=s=CW6=C7 # 5MK " TGTE67- KL + & '& 1 =C F==C*&)-A&*B & E67 & # KL,+& ' & -A=Y+.BP5& 4 Id & & E.G e)&*=y5 " F=C=CB & µo+.bpv & 1 /RBDGTE67-r+.* # d. & "D# =C # VD=Q FErBS= Œ=C j& # P=YVlWX+.7&,+ " )= 5 7_+.BPV 7 # & 7 # ds+.bpv 7+.BPV 7 # +.7= +6V 5 7=C?L +68Q= & "D# 7 1 F:S=GTE67- KS + &' & & 5>:P+.BPVD)=YVe5M&)-[&),+.7 # dl=c =CBPVvd &s&,57=c?l,+68q=yv "D# F:S=b+ " " =Y8+.K 5M= F=- 5ME s:l=c7=oble µyh 7 #

11 7 ' & E67=Y 6K & d & ' h +.B V " =Y8C+.KP5M= F= - +.B =C P=YV GTE67- KL,+&)BDW6E6*Wj&*BL` GTE67- KS +D1 LE67-r+.) # d. F=O?L7E$8Q=C=YVr+65 GTE6*)EX 5 &*-A? @ME[5M? =Y8Q& G # 8+.7=QGTKL) &)B s:s& 82: = 5M:P+.) : + SE67F=W6=C7 & E67 & F=ˆ? µ =C j& # P=YV WX+.7&,+ " *=Y5 7P+.BPV E.G E\E67+.B V YE678Q=C&*)&)BL` " =C=CB?L7=CW\&)E6KP5M #?L7ED89=Y55M=YV 1 f H_E6B ²E6&*Br+ˆGTE67- KL, BPV 7 # 7 # R s:l=c7= 3 " =C7 +6V E.G Fd\&R1 =61)d, 7! 7)' h M l 7 # 7 µ F:S=OGTE67- KL,+ 7 5M& j1 ³ o!=c?l WX+.7&,+ " )=6d +.B Ve8QE6B l+ GTE67- KS + 7q+.B V 7 # 5MKS77E6KLBPV & 1 F: &,5CdX&tG &4&,5 & ' M &!l 7 ' h M & 7 # 7 & / G&F& 5 & F=b? =C7MGTE67- 5 ' M 7 &!l 7 'h M l & 7 # 7 # &T E67 & =Y89&,+.L8C+.7=s&,5 µ 'hr GTE67 &6' & 1 7 ' h &*BA8+65M=! F=s:P+ W6= & ' h TGTE67 & ' & = BLE. 5M? " =?L7E$8Q=Y55M=YV41 B$KS- " =7OE.GOE$8C8QKL77=CBP8Q= +.BPV 5 # - " E6,5O&)B &91A =r+.* s+ # 5>?L& " =?L7E$8Q=Y55M=YV &OE.Gs-r+. \&)-r+. " EX 79+.BLc &)B E.G\1ANjKL?L? :P+65 " E. 79+.BLc61 " EX 79+.BLcZ`67= +.B " " E. r79+.blc & +.* # VD=Y8Q7=Y+65M= E.G " E. 79+.BScˆ+.BPVA+ " +.* # +.* " Vv1~ :L=CB +.* E.G " E. 79+.BLc µo s&)*4+.* " 5MÊ 1 # + GTE67- KL,+ +.B # - " E6,5C1 µ6µ

12 0 # # #! #! # #! = Vq=9 " =!LdP+.BPV KL ++65 # # 1 " = @:L= " )= 5 &,5ABLE6BL # 1± = 8C+.B +.* s+ # "D# 7=?S +68Q&)BL`Ld & GFBL=Y8Q= # KL + "D# e²h ' h " =QGTE67= µ61 + " )= =Y+.7 GTE67- KS KL,+ # # 1g^ E67=CEXW6=C7YdJ F=l:P+YW6=e BS`6= V # - " E6 5 E67 +.?L? =Y+.7[&)Bj1!=CBP8Q= F= 8C+.B'+.?L?S 6K 7=Y5 " +68Q= # "$# + 6K P=C7 TGT7=C=0 GTE67- KL + R s:s& 82:r F= +.`\+.&)B 8+.) 1 OKL7bBS= +65Mc 5 KS 5b+.B<0 GTE67- KL,+Dd " +.&)BP5BSE6BL= @E " = WX+.)& VvdL F=- K GTE67b+.B # 5MKP8: &,5 \ R`6E\EDV4dL+.BPV 4 'h-ae$v 1 # 2 " = #-r+.&)b GTE67- KL +&D1 :L= GTE67- KL,+ Z& 5A+ =7 GT7=C= GTE67- KL +D1 BLE67-r+.JGTE67-1 F:DKP5 e&,5)e6`6&,8+.) # + VD&,5 +682: E.G 8 0 GTE67- KS +.=61 &,5s+ 8QE6B GTE6*)EX KS +ˆ&,5F)E6`6& 8C+.) # =Y GTE67- KS +.=+.BPV # 2!! # 2 E6BL= KL,+.=.1 F=F:P+ W6=_`\+.&)BL=YV 5 BLEX +8QE6B KS +.=+.BPV KL +.=OE.G=0 FE0 WX+.7& + " *=Y5!E.G?0 =Y # GTE67F=CW6=C7 # +655M&)`6BL 1ˆH_)=Y+.7 # 6KS&*WX+.)=CBP8Q=6d4=CW6=7 " = µyf

13 ' 1 " s:s=7= +.7=>Vq& WX+.7&,+ " )= 5JE.G s1 =ˆ5M:P+.*45M? = +.ca)e\e\5m=c # GT7E H_E6B 5M& VD=C7 +8QE6B &)B s:l&,8:±5me6-a= +.?L? = +.795C1 F:S= 7=Y 5 F= :P+ W6= &)-[? E\5M=YV KL,+ @M:L= WX+.)KL=Y5 WX+.7&,+ " )= 5 E.G - K " =r82:le\5m=cb h-ae$v 1 :DKP5O F=r8C+.Be BPV +.B =Y @M:L&,58QE6B s:s& 82: WX+.7& + " *=Y5E.G e+.?l? =Y+.795C1 F=r8C+.B ²KLB s:l&,8:e+ +.?L? = " *ED8clE.GI =795# D1ˆ GTE67- KS l # 2 s:s=7= &,5s P=C7 GT7==+.BPVŽBLEX ˆ&,5s+ P=C7 X1 VD&,589K 55M&*E6B dc F=s8C+.B GTE$8QKP5 ²KLB KL +D1O F:S= KS + BLE. : GTE67- # 9 s:s=7= &,5+ =7 GT7=C=0 GTE67- KS +.B # uj=qgte67= " ds E.G 0 TGTE67- KL,+.= 8C+.B " =A7=B VD=C7= V &*B 8C+.) # = " =Y8C+.KP5M= VD& E\55M& " :L=A7=Y+6VD=C7 5M:LE6KS V P E6B @M:L&,5+.- " # R s:s& 82: F=A5M:P+.) &*`6BSE67= 1 OBL= FE67cD5J& s+ # -A&*BS&*-r+.43 E\VD=C BDKL- " =C7Y1 Y " =ˆ+.*4? E\55M& " *=!E679VD=C7&*BL`\5 W.+.7& + hd1 $+.-A?L)=Y5sE.Gs5MKP82: E679VD=C7&*BL`\5!+.7= h ' p +.BPV h p OBL # E679Vq=7&)BL`\5ƒ s:s& 5M:LE6KL,V " =s&)bp8q)kpvd=yv41 LE67 =C D+.-[?S*=6d\+.B # E679VD=C7&)BL` ' p & 5!&)-[? E\55M& " *=ˆ²5M&*B 89= p ' µ d h p d \ #r" F=C=B +.BPV 1!=C7=& Š5 µ " " )=Y5sE.G D1b :L=CB µy³

14 s&)) " =l+ 89E6B E.GsGTE67- KL GTE67-r5 & & +.B V & ' & s:s=7= &b+.b V & +.7= -A=C- " =795 E.G 1 f &+.BPV & " 5OE.G 1[ :L=CBe=C # GTE67- KL,+.=& & d &' & d +.BPV & &F&,5s+ 89E6B X1 ³ # a 7= 5 " k 7~+.BPV ^ E67=CE.W6=C7Yd.GTE67OBLE & 4 7 # " =W.+.7& + " )=Y5FE.G D1_ KL,+ KL +.= F=[8C+.B = 5 F:S=OGTE67- KL,+ # 2 &,5F=Y 7 &s+.bpv & 7 KL,+.= 7 # 7 # & 5!+A89E6B X1 " 89E6B 5 E.G X1 C 5 G # &*BL` # 9 E6B 1 KL,+ "D# 1± F:L= = F=lBLE. :P+ W6= 1 OKL7sBL=C V &)B 8QKL,+.7 # GTE67-1F F:L=GTE67- KS + VD=Q PBL=Y5O+.B =Y KL&*W.+.*=CBP8Q=7=C E6B3 g+65jgte6)*e. & +.BPV & +.7=!=Y & "#& '& ˆ& 5 +ˆ8QE6B 1JN\&)BP8Q=s F=s: + " *=Y5 +.BPV 8Q +655M=Y5C1ƒ 6KL&)WX+.)=CBP8Q=>8Q,+655M=Y5 E.G : FEA= KL&)WX+.*=CBP8Q= s+ # F:L=O=Y 6KS&*WX+.)=CBP8Q=b8Q +655 E.G &F&,5F)= KL&)WX+.*=CBP8Q=b8Q,+655FE.G& &$ KL,+ 5s+ 8QE6B & D1 " =C7FE.G = KL&)WX+.*=CBP8Q=8Q +655M=Y5FE.G$ " = µ61j =b:p+ W6=b+.)7=Y+6V # 7=-r+.7c6=YV hd1 " =GT7=Y5M: WX+.7&,+ " &)B KL,+ 1 Yh Y 1 ƒe E.G g E.G +65OGTE6)*E. 5 / G#&' h& & 5+ 89E6B @=C7- =Y 6KL&)WX+.)=B 89= 8Q,+655OE.G & " 3,+.7`6= KL&*W.+.*=CBP8Q=89,+655M=Y5JE.G 1_ &91 ˆ" 8QE6B KL,+.= µck

15 3 3 µ SE67µ f F:S=OGTE67- KL,+# KS +# 7 7 # h&d1 ³ F:S=OGTE67- KL,+#, 7 TGTE67O=Y+68: 3 5MKP82: 1 k 7 " =[E6BS= lwx+.7&,+ " 4 " &)B 4 " @E 8QE6B 1 F:S& 1 7 # D1 7 1s KL,+# ' µ s&)* " =+ " =E +.&)BL=YVlGT7E6- "D# 7=C?L +68Q&)BLÀ=Y+68:eW.+.7& + " )= &*B$ V " KL + # 2 & 5 KL,+ # F=A7=C?L +68Q=A=Y+68: WX+.7&,+ " )= 5 7 " )=# 7R1FN\=Y8QE6BPV4d. ˆGT7E6-ŒE6KL7 GTE67 +.BPV 7= GTE67- KS +\1 BL=Y8Q=Y55+.7&* # +6V BLE *E6BL`6=C7 7>+.BPV =B V KL,+ # 9 6K P=C7 TGT7=C= 0 7 # +.7= 1 r&,5+ TGTE67- KL,+DdY s:s& 82: &,5_+ˆ8QE6B E.G4GTE E.G 8>GTE67- KL,+.=61~^ E67=CEXW6=C7YdjBLE6BL=E.G b+.?l? =Y+.7s&)B j1 F:S& 5 # -A&)BLE67 E6BL=61 =O s&,5m: GTE67- # -AE67=KP5M=QGTKLSGTE67-1 F=A+.7=W\&)=C s&)bl` 0 " WX+.7& + " µz 5C1Œ =Z7=?S +68Q= 8 GTE67- KL,+.=lE.G =Y 8 GTE67- KL : +.BPVr5M&,VD=OE.G = +682: BS= GTE67- hle67+r)&*bs= +.78QE6- " " )= 5>&*B Ddƒ s:s&*)= BLElWX+.7&,+ " )=GT7E6- "D# :P+.BPV 5M&,VD=!E.G~+.B # BS= KL +D1 #" =OBL=Y8Q=Y55+.7 # +.Br&)BL=Y 6K # "D# E6KL7F,+.BL`6KP+.`6=61 V 5M& Vq= dj5m&*b 89= + " +65M&,8 = 5MKS-KL? s: F=ˆ:P+YW6=ˆ+68:L&)=CW6= 1 =ˆ-r+ # & 5O+AuJE\E6)=Y+.B 8QE6- " E.G 8GTE67- KL,+.=O R:P+.B V BLE6BL RmC=7E)&)BL=Y+.78QE6-A " WX+.7&,+ " )= 5GT7E6- R:P+.BPVl5M& Vq= 5sBSErWX+.7&,+ " *=Y5!GT7E6- µ:! D1

16 KL @:S=b5 # - " E6,5 E67' 1 =s!&*)l?l7edvdkp8q=s+gte67- KL,+ dj+.bpva+wx+.)kl=oe.g Pd\5MKP82: GTE67F+.) # 9 ± # 2 +.B V &,5_+ˆ 6K P=C7 TGT7=C= 0 GTE67- KL,+!E.G~+W6=C7 # 5M&)-[?S*=JGTE67- =W6=C7 # 8 GTE67- KS +!&)B WX+.7&,+ " )=Y5 E67 &,5 E.G GTE67-Ž5 7 &Qd & 7 d E67# 7 '&9dL!:L=C7= # W.+.7& + " )=Y5C1 F= Vq& @:S=,+.BL`6KP+.`6= 0 1 =A:P+ E " Œ?L7=YVD& # &,5ˆ= # D1 :L&,5!&*) " +.&)B ŽWX+.7& + " *=Y5F7=C-r+.&)B E6B KL F=b!&*) =C*&)-A&*B gr&)blg +YW6E67FE.G " Wj&*E6K 5J s+ # 1 F:S=sGTE6))EX!&*BL` F= s&))p?l7=y5m=c7w6=+ " 8QE6KL795M=E.G 1 µ &,5s+AuJEjE6*=Y+.B 89E6- " KL +.=61 f " KL,+.=b+.?L? =Y+.7&*BLÀ&)B j1b & 5!E6BL= E.G d)'dde67 ˆ1 ³ " =[+65ˆ+ " E.W6=61[ :L= R:P+.B Ve5M&,VD= E.G!&*) " E67 + *&)BL=Y+.7b8QE6- " " )= 5 L1 : +.BPVe5M&,VD=AE.G +.&)BP5BLË WX+.7&,+ " *=Y5>GT7E6- :LE. 5 # - " E6,5 E67 1 <O=Q E6B D1 # + " EXW6=+65 GTE6)*E. 5C1 R:P+.BPV 5M& Vq=[E.G " =A=Y )&)BL=Y+.7 8QE6- " $ 1! 5O+.7=ˆBLE6BL RmC=7ELd +.BPV 1 [8QE6KL,V " =m=c7elds&*b!:l& &,5 / G ±µ6dd F=b5+ &,5 1I/ G 8' µ+.bpv 1 µ61 s&,5m= dj F=5+ &,5shD1 & ' µ6dl F=ˆ5+ & 5 = 5M:P+.)~VD=Y58Q7& " 5 -r+. \&)-Ž+.ƒ79+.BLc E.G_+.B # KL ++.?S?P=Y+.7&)BL`&*B &,5 «h " =C7_E.G KS +.=OE.G 79+.BLc & 5 + j&*- KL-79+.BLcl s&)) " = 6d +.B " =C7sE.G KL,+.=E.G_79+.BLc!&*) " = 61ˆH_)=Y+.7 s+ # +.B KL +E.G -r+. \&)-r+.p79+.blc GTE67- KL,+.=OE.G 79+.BLc E.G 1 µy

17 B KL +Dd JdLE.G E.G -Ž+. j&*-r+.4? 1_ ƒe ' # 1 F=b5M:P+.) s:s=b GTE67µ &,5F:P+.BPVq*=YVr5M&)-A&*,+.7 61F F:L=`6=BS=79+. 8C+65M= ==C?l&*Bl-A&*B 5 d.gte67- KS +.=+.7=b8C+.)*=YV = # +.7= 7 58Q7& " =YVA&)B 1 = s&))d PBPV +GTE67- KL,+ &,5 =Y GTE67 \ R`6E\EDV 5 d " s:l=c7==cw6=c7 # KS + &)B U!?L?S # 57=Y8QKL795M&*W6=C # dp F= # +ŽGTE67- KL,+Dd4+.* E.GI!:LE\5M= 5MK " GTE67- KL,+.= +.7= VD=Y5M&)7= V =CBP5CdL F= 8C+.B +. 5ME +.?S?L # s:l=cb ' µ V = -r+ # 1 5MKL-A-Ž+.B VL5C1 hd1ª/ Ĝ BL=Y89=Y55+.7 # d - #e" "$# µ61 ƒe # 5 d F=&*-A? " +.B $ 7 & O& 89=lµ &,5+ \ R`6E\EDV GTE67 +.) Fd +.B V ²³ d4 F=c\BSEX &,5- KP82: " :L=CBP8Q= &5M:LE6KS V " E6BL # # $ &91F :L& 5 s&)* +.))EX KP5 " )=Y5C1 F:L= GTE6)*E. s&)bl` 8C+. VqEX!B ' µ µ µ µ µ &1 7 ²5M&)BP8Q= $ µ µ.i &1 7 7 ²5M&*BP8Q= ª5M&)BP8Q= $ 7 &1 7 ²5M&*BP8Q=

18 H_E6- " " E.W6=b8C+. +.&)BP5 1 µ =_BSEX =C j:l& " +.BPV &91 & 1 =sble.?l7e$8q=c=yv GTE67- 5 E.G 1 +.B V1 & ²5M&)BP8Q= µ 7 & ²5M&)BP8Q=1 µ " F=C=CB $ & ²5M&)BP8Q= $ & & & ' +.BPV & +.7= " &)B h 5M&)BP8Q= 1 & µ 7 =CW6=C7 # KL,+D1~ 1 F=s- K Vq= +.S #?P=Y5 8 GTE67- KS +.=6d BP+.-A=C # $ &9d $ ' &Qd_+.BPV $ &91 =r=c #?P=lE.G KL +ˆKSBPVD=C7sE6BL=ˆ8+65M=ˆ&)B 5 KS +.=61 8C+.,8QKL + " EXW6=61! 1 ±µ H_E6B 5M& 8>GTE67- KL,+ $ s&)bl`ˆgte67- KS & &! ' & 1 & &! & N\&)BP8Q= & $ & 1_]O5M&)BL` 1 µ $ BPV1 ±µ6d6 $ & 1 µ & & & 1 ² F:L=ˆ GTE6*)E. 5 GT7E6-4 VD=Q E.G 1 F:S& # G +.,5M= 1J KL,+ˆ& 5 =Y & &! ' & 1 & & 5 & 5 = &! ' & & & µy

19 & F:S& 5 VGTE C+65M= 5ƒVD&,589K 55M= V! F= )=Y+YW6= -r+655+.`6&)bl` " KL,+ $ ' &F&,5F=Y ' & 1 & ' & /4&)c6=C KL + $ &F& 5 =Y &! ' & 1 & &! 1! 1 ' µ +.BPV 1 ' µ +.BPV 1 $ &F&,5F=Y 'h 1JU!* 5MK " 8C+65M=Y5J:P+ @M:LE\5M=bE.GJHI+65M=Aµ61 h 1 &! ' & 1 & & $ ' &F&,5F=Y $ &F&,5F=Y ' & 1 & ' & &! ' & 1 & & ƒ79+.bp5 GTE67- VD&,5 BSE67-Ž+.ƒGTE67-1 E. 7=C?L,+689= =Y+68: E.G +.B 8 GTE67- KS + "D# + VD& 5 8>GTE67- KL,+.=61Jª SE67s=C D+.-[?S*=6dD7=C?L,+689= ' "D#! A 41 a VD&,5 GTE67- +.`\+.&)B 1 &,5 +ZVD& 5 E.G 8QE6B 5JE.G 8GTE67- KL,+.=61 EX 5 ²KLB @M:L=s=C j& P=C795 +.BPV VD&,5 F:L== 5!+ 8QE6B ²KLB KL +.=61 µyw

20 ^ 5M=>GTE67- WX+.7& + " *=Y5CdDE67s: +65F+[5M&)BL`6)= WX+.7&,+ " )=E$8C8QKL77&)BL` =b5+ # &F& 5!+ E.G & G µ &F+.?L?P=Y+.795 E6B Vq=E.G 8QE6B ²KLB f + " )=Y5JE.G [+.?S?P=Y+.7s&)B &91 =_BS= =CW6=C7 # :L&)`6:L &)B!& 5 +PEjE67 E67 8Q=C&)*&)BL`Ld6+65vGTE6*)EX O5C1 o!=c?l +68Q= =CW6=C7 # KS + &*B &F 7 & 1Fo!=?S +68Q==CW6=C7 # KL,+ &)B &O 7 & 1 LE67O=CW6=C7 # KL + &)B GTE67-7 ' &9d 7=C?L,+689= 7 ' & d +.BPV &' & P=C7 " *ED8c 1 U!* +.7=sWX+.)&,V Wj& E.G +.BPV 1J 1 `L1 & G 7 & & &*-A?L)&*=Y5 7 & 1ˆH_E6BDW6=C795M=C # dd&tg 7 7 &9d45M&*BP8Q= & &)-[?S*&)=Y5 & 7²dL BPV 7 4 U 5 &,5 VDE6BS= d.e6kl7 -r+.&)bgte67- KS + # 9!:L=C7= & 5 P=C7 GT7=C=I+.B +.&)BP5vBLEsWX+.7&,+ " )=Y5 GT7E6- D1 = Vb8QE6B ²KLB KS +D1 F:S& 5!+68:L&)=CW6= # " =b+bse6bl + GTE67- KL,+E.G60 1 =b5+ µ Z& 8QE6B ²KLB E.G_+ 5C1 f " = + 8QE6B 1_ F:S=B &F!:L=C7= +.BPV &s+.7=-a=c- " =C795JE.G +.BPV 5 # - " E6 5 # ' +.BPV # D1 ³ F:S=7=ˆ&,5+ 5MKL7 R s:l=c7= r&,5+žble6bl 5 5MKP82: 6d 5!E.G ²+ # & &,5s+ 8QE6B &$ 4 F4 & " # ' & &,5s+A8QE6B ²KLB & v 'v & 1 F=8+.Bl= # E679VD=C7&)BL`E.G 1 " FdDBP+.-A=C # h µ 1 ' C " =+GTE67- 1 =>5+ # & " &tg =CW6=7 # 89E6B &,5s+A8QE6B 1 f6h 1

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør 2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør www.tool-part.dk Tlf. 76 301 304 Type AS Type BS Bløde bakker 1,5 mm x 60 gr. Stål: 080M15 (EN32) B-204/205 Type A. B. C. D. J.

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E University College Lillebælt. Niels Bohrs Allé1. 5230 Odense M Kælder A.024E A.024F B.024E B.024F C.024E C.024F D.024E D.024F E.024E E.024F A.032 A.026A uniformer A.024D B.026 uniformer B.024D C.032 C.026A

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

AUDI A3 VAN Detailprisliste

AUDI A3 VAN Detailprisliste AUI A3 VAN etailliste Vejledende nyvognser NR. 1 ATO -- PRISKOE: C SIE MOELÅR *A3 1,2 TFSI ATTRACTION 5G 10 1 77 8P1 AIC 18,2 2.669 1.9.7 1.5 1.166.1 3.2 2.669 *A3 1,2 TFSI ATTRACTION S-TRO 10 1 77 8P1

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter, maj 007, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, indskrivelige

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$&#5#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7602989 706 Syddjurs K 970351

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009 h h h å 2009 RY KANDERBORG GALTEN HØRNING b.c h 2009 www.b.c Tf.: +45 8669 6600, f@b.c K 3 /b Bb Hb 20 /G Bb P 10 T 7 8660 b 8464 G Åb / Öffz / O h M f / M F / M f / M F / 2/6 30/8 2009: M / MD / M F M

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere