Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. Fra idé til virksomhed"

Transkript

1 Forretningsplan Fra idé til virksomhed

2 Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel , fax , Homepage:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til start af virksomhed Personlige oplysninger Person Indkomst Uddannelse Erfaringer Personlige mål Personlige kvalifikationer Beskrivelse af planerne Branche og selskabsform Information Virksomhedens navn, lokaler og placering Bevilling/autorisation/tilladelse Miljøforhold Personale Administration Teknologi Forsikring Indkøb Udførelse af håndværksydelser og produktion Salgs- og leveringsbetingelser Service ude hos kunderne Startdato Marked og markedsføring Markedet Åbningstider Serviceydelser Vareudbud Pris Indretning Reklame Konkurrenter Investering og finansiering Investeringsbudget Finansiering med egen kapital Finansiering med fremmed kapital Driftsbudget Driftsbudget Privat opgørelse Årligt privatforbrug Privat gæld Likviditet Likviditetsbudget Kalkulationsskema Ordliste Forretningsplan 3 Dana - Forretningsplan 3

4

5 VEJLEDNING TIL START AF VIRKSOMHED Det hæfte, du sidder med i hånden, er et redskab til at udarbejde en forretningsplan for din nye virksomhed. Det stiller dig en hel masse spørgsmål, som det er vigtigt, at du har tænkt over, hvis dine iværksætterdrømme skal kunne realiseres. Denne forretningsplan giver dig et overblik over alle de mange spørgsmål, som det er vigtigt, at du har et svar på. For at få overblik over det hele kan du derfor udfylde dette hæfte. Du vil formentlig blive opmærksom på en hel del ting, som du ikke selv havde tænkt på. Du støder måske på noget, du ikke selv kan svare på. Så er det vigtigt, at du tager kontakt til nogen, der kan hjælpe dig. Før du bruger rådgivere, bør du spørge, hvad det koster. Så risikerer du ikke at få nogle store regninger, du ikke havde regnet med. Selvom det er dyrt at anvende rådgivere, kan det måske godt betale sig i den sidste ende. Du kan undgå, at du kommer til at gøre noget forkert, der senere kan vise sig at blive kostbart. Når du skal tale med din bank om dine planer, er det en stor fordel, at du selv har undersøgt mange ting på forhånd. Så kan banken bedre tage stilling til, om den vil hjælpe dig. For at hjælpe dig med at få dette hæfte fyldt ud er der hele vejen igennem en vejledende tekst, som hjælper dig med besvarelserne. Der er også en ordliste, hvor du kan finde mange af de ord, der bliver brugt omkring en virksomhed. I Danmark kan du i hver region finde væksthuse, her kan du få målrettet vejledning om at skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Hos dit lokale erhvervskontor kan du få vejledning om etablering og drift af din virksomhed. Kontakt dit lokale erhvervskontor på telefon Hjælpen kan f.eks. være den indledende sparring eller hjælp til udformning af den forretningsplan, du sidder med i hånden. Hvis du har brug for egentlig rådgivning, vil du blive henvist til private virksomhedsrådgivere, hvor du kan få rådgivning mod betaling. Dana er sammen med revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG initiativtager til ErhvervsSparring, som giver dig mulighed for at sparre med erfarne erhvervsfolk. Læs mere på Du kan også læse mere om DANAs tilbud på vores hjemmeside - Forretningsplan 5 Dana - Forretningsplan 5

6 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER 1.1 Person. Navn: Adresse: Telefonnr.: Mobiltelefon: Faxnr.: Fødselsdato og -år: Nationalitet: Ugift Gift Samlevende Børn under 18 år: Ja Nej Alder: 1.2 Indkomst. Lønmodtager Overførselsindkomst Selvstændig Hvis du får overførselsindkomst, hvilken slags? Nettoindkomst pr. måned: Ægtefælles/samlevers nettoindkomst pr. måned: 1.3 Uddannelse (efter folkeskolen). Skole/kursus Bevis Fra til Ja Nej Fra til Ja Nej Fra til Ja Nej 1.4 Erfaringer. Her skal du skrive, hvilke erfaringer du har fra tidligere arbejdspladser eller som selvstændig. Du kan vedlægge personlige bilag og anbefalinger, hvis du mener, det har betydning for din start af virksomhed. Firma/by Stilling Fra til - - Fra til - - Fra til - - Fra til - - Har du deltaget i et iværksætterkursus? Ja Nej Har du aftaler om fortrolighed og konkurrence med tidligere arbejdsgivere? Ja Nej Hvis du har aftaler med tidligere arbejdsgivere, der har betydning for din start af virksomhed, kan du få rådgivning hos en advokat om, hvordan du skal eller bør forholde dig. Selvom du ikke direkte har lavet aftaler med tidligere arbejdsgivere, bør du alligevel overveje, om det kan give problemer, hvis du starter inden for det samme område. 6 - Forretningsplan 6 Dana - Forretningsplan

7 1.5 Personlige mål. Hvorfor vil du starte din egen virksomhed? Det kan være, fordi du selv vil kunne bestemme over dit arbejde. Måske har du fået en god idé, som du gerne vil have prøvet af. Det kan være, fordi du gerne vil kunne tjene mere, end du gør i øjeblikket. Hvor lang tid har du gået med den idé, du vil starte med? Det er meget vigtigt, at du virkelig brænder for idéen, og at det ikke blot er en tilfældig idé, du netop har fået. Hvilke mål har du for din virksomhed? Hvad vil du gerne opnå i løbet af det første år? For eksempel hvor mange kunder, eller hvor stor en omsætning regner du med at nå op på? Prøv også at tænke flere år frem i tiden. Hvordan håber du, din virksomhed er om 5 år? 1.6 Personlige kvalifikationer. Har du erfaringer, du kan bruge, når du skal til at lede en virksomhed? Måske har du prøvet at være arbejdsleder. Det kan også være, at du har været formand for en forening eller aktiv som leder. Hvad er du god til, når det drejer sig om at have egen virksomhed, altså dine stærke sider? Og hvad er du ikke så god til, altså dine svage sider? Prøv først selv at tænke på, hvad du er god til, og hvad du ikke er så god til. Prøv så at spørge nogen, der kender dig godt, hvad de mener. Stærke sider Svage sider - Forretningsplan 7 Dana - Forretningsplan 7

8 Tænk på, hvordan du kan udnytte det, du er god til. Er det det, du er god til, som du vil komme til at arbejde mest med i din virksomhed? Hvad vil du gøre ved de områder, du ikke er så god til? Du kan måske gå på kursus. Eller du kan ansætte personale, der kan klare det, du ikke selv kan. Eller du kan købe hjælp udefra, f.eks. hos en revisor eller en konsulent. Hvordan vil du udnytte dine stærke sider? Hvad vil du gøre for at opveje dine svage sider? 8 - Forretningsplan 8 Dana - Forretningsplan

9 2. BESKRIVELSE AF PLANERNE 2.1 Branche og selskabsform. Hvilken form for servicevirksomhed er det, du ønsker? Hvis du planlægger at overtage en eksisterende virksomhed, skal du bede om at se denne virksomheds regnskaber for de sidste 3 år. Du bør gennemgå disse regnskaber med en revisor. Det bør ikke være den revisor, der har lavet regnskaberne. Vær opmærksom på, om der er særlige betingelser og forpligtelser knyttet til overtagelsen eller forpagtningen. Du skal sikre dig, at du får evt. rettigheder med, dette kan en advokat rådgive dig om. Vil du: Overtage en eksisterende virksomhed? Ja Nej Etablere en ny virksomhed? Ja Nej Andet? Ja Nej En mindre virksomhed starter normalt som et enkeltmandsfirma. Det er ejeren, der alene indskyder kapital. Det er ejeren, der hæfter personligt med hele sin private formue. Ejeren hæfter for hele virksomhedens gæld. Til gengæld er det også ejeren, der selv kan disponere over virksomhedens overskud. Der er både fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer. Hvis du vil lave et selskab, så spørg både revisor og advokat om, hvilke forudsætninger, der er nødvendige. Få også en pris for etableringen af selskabet. Hvis du går sammen med en eller flere andre, er det et interessentskab (I/S). Der findes ingen lov om interessentskaber. Tal med en advokat, før du binder dig til start af virksomhed sammen med f.eks. en god ven. Hvis virksomheden stopper med gæld, er det den person, der har penge, man kan inddrive gælden hos. Sådan er det, uanset hvad, der er skyld i virksomhedens problemer. Det er en fordel at få lavet en interessentskabskontrakt. I kontrakten får man skrevet ned, hvad man har aftalt omkring start, drift og evt. ophør. Kontrakten kan dog ikke ændre på, hvem der hæfter for en gæld. Et anpartsselskab (ApS) kan ejes af en eller flere personer. Der findes en lov for anpartsselskaber. Loven gør nærmere rede for, hvilke forhold der skal være opfyldt. Der er et minimumskrav til startkapital (anpartskapital). Anpartshaverne hæfter begrænset. Det vil sige, at man kun hæfter med den kapital, man har indskudt. Aktieselskaber (A/S) oprettes, hvis der er behov for stor kapital for at kunne drive virksomheden. Der er også en lov for aktieselskaber. Her er der en række betingelser, der skal opfyldes, bl.a. er der krav til, hvor stor aktiekapitalen skal være. Hvilken virksomhedsform vil du have? Enkeltmandsfirma Ja Nej Interessentskab (I/S) Ja Nej Anpartsselskab (ApS) Ja Nej Aktieselskab (A/S) Ja Nej Hvorfor har du valgt netop denne virksomhedsform? 2.2 Information. Det er en fordel, at du er grundig, når du søger information om din start af virksomhed. Du skal både være opmærksom på, hvilke love og regler du skal rette dig efter, samt om du måske kan få økonomisk støtte eller anden støtte. Før du skal til møde med de forskellige rådgivere, bør du forberede dig godt, så du ved, hvad du vil spørge dem om. Lyt godt til, hvad rådgiverne siger, og læs det materiale, du får udleveret. - Forretningsplan 9 Dana - Forretningsplan 9

10 Hvem har du talt med omkring dine planer? Erhvervskontor Væksthuset A-kasse Advokat Revisor Pengeinstitut SKAT Politi Brancheforening Kommune Etableringsvejleder Konsulent Andre, der har en tilsvarende virksomhed Andet 2.3 Virksomhedens navn, lokaler og placering. Når du skal finde et navn til din virksomhed, er det vigtigt at få undersøgt, om der i forvejen er virksomheder med det samme navn. Du kan prøve at kontakte telefonoplysningen for at høre, om andre bruger det samme navn. Der kan også være navne, du ikke må bruge, fordi de er varemærker. Patentdirektoratet kan lave en såkaldt kollisionsundersøgelse. Vær opmærksom på, at dette ikke er gratis. Virksomhedens navn: Har du undersøgt, om det er tilladt at bruge dette navn? Ja Nej Du bør overveje nøje, hvor din virksomhed skal ligge. Betyder det noget, om det er nemt at komme hen til dig? Er der en særlig kundegruppe, du skal tage hensyn til? Er det tilladt at drive virksomhed der, hvor du har tænkt dig, at virksomheden skal ligge? På teknisk forvaltning i den kommune, hvor du vil have din virksomhed, kan du få at vide, om der er planer om ændringer i fremtiden. Vurdér om dette vil være en fordel eller en ulempe for din virksomhed. På hvilken adresse skal virksomheden ligge? Beskriv beliggenheden (beboelsesområde, bymidte, industriområde el.lign.) Hvordan er det muligt at komme til stedet? Til fods Cykel/knallert Bil Offentlig transport Når du skal vælge lokaler, skal du tænke på, hvilke rum du har brug for til kundebetjening, kontor, lager, personale mv. Hvor store er dine lokaler, eller hvor store lokaler har du brug for? Er der mulighed for udvidelse? Ja Nej Når du skal starte din virksomhed, er det vigtigt, at du ikke binder for mange penge i køb af lokaler. Prøv, om du i første omgang kan leje lokalerne. Under alle omstændigheder bør du få en advokat til at vurdere kontrakten, før du skriver under. Skal lokalerne lejes købes Hvor stor er den årlige udgift til lokaler? Indskud: Lejemålets startdato: Lejemålets varighed: Købspris: Overtagelsesdato ved køb: Er leje- eller købskontrakten blevet vurderet af en advokat? Ja Nej 10 - Forretningsplan 10 Dana - Forretningsplan

11 2.4 Bevilling/autorisation/tilladelse. Hvis du starter en virksomhed uden at have alle tilladelser, kan myndighederne kræve din virksomhed lukket. Din kommunes tekniske forvaltning kan give dig råd om tilladelser eller eventuelt henvise dig til den rette myndighed. Skal du have en bevilling/autorisation/tilladelse? Ja Nej Opfylder du betingelserne for dette? Ja Nej Hvis nej, hvad vil du gøre for at komme til at opfylde betingelserne? 2.5 Miljøforhold. Der er ofte miljøproblemer i forbindelse med en håndværks-/produktionsvirksomhed. Få lavet en miljøgodkendelse, før du starter. Du kan få råd om dette hos kommunen. Arbejdstilsynet kan give dig råd om arbejdsmiljøloven. Vil din produktion give gener for omgivelserne? Ja Nej Hvilke forhold skal du opfylde i henhold til miljølovgivningen? Hvilke forhold skal du opfylde i henhold til Arbejdsmiljøloven? 2.6 Personale. Hvis du skal ansætte personale, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne svage sider. Du skal sørge for at få ansat personale, der kan klare de ting, du ikke selv er god til. Hvis du har overvejelser om at ansætte medarbejdere i nær fremtid, bør du skrive ned, hvad den nye medarbejder skal kunne, efterhånden som du får erfaringer med problemer fra den daglige drift. Det er meget vigtigt at få vurderet, om din virksomhed kan bære en ekstra ansat. En revisor kan ofte beregne og forklare, hvor stor en ekstra omsætning du skal have, før du kan ansætte en halv- eller heldagsmedarbejder. Der er en del lovgivning og administration forbundet med at ansætte personale, bl.a. omkring aflønning, indbetaling af skat, ATP, ferie, sygdom, forsikring og ansættelsesaftaler. Du bør sætte dig godt ind i disse forhold. Dig selv, ved siden af et lønnet arbejde Dig selv, som fuldtidsjob Dig selv, sammen med din ægtefælle/samlever Dig selv, sammen med en medejer Med lønnet personale Antal ansatte: Hvor mange timer vil du bruge dagligt i din virksomhed? Hvem skal erstatte dig i tilfælde af dit fravær eller sygdom? - Forretningsplan 11 Dana - Forretningsplan 11

12 2.7 Administration. Administration er en vigtig, men for mange besværlig, triviel del af det at være selvstændig. Under administration hører regnskabsføring. Du skal føre regnskab i henhold til Bogføringsloven. Det betyder, at du skal føre regnskab over alle ind- og udbetalinger. Regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt i mindst 5 år. Der skal også føres regnskab, så du kan angive moms til SKAT. En revisor kan fortælle dig, hvad du selv bør gøre, og hvad revisoren kan tilbyde at gøre for dig. Kunderne kan enten betale kontant, eller ved at du sender en faktura. Du skal kunne skrive en kvittering til kunder, der skal bruge den til et regnskab. Du bør sende fakturaer så hurtigt som muligt. Så kan kunden huske, hvad det er, der kommer en regning for. Det er også nødvendigt for dig at få kundens betaling hurtigst muligt. En revisor kan hjælpe dig med, hvilke punkter en faktura skal indeholde. Udbetaling af løn og afregning af skat for personalet kan du få lavet af et lønbehandlingsfirma. Spørg om dette i din bank. Men du skal selv føre regnskab med, hvor mange timer de ansatte har arbejdet. Det er vigtigt, at du helt fra starten nøje gennemgår den post, du får. Undersøg, om ordrebekræftelser på leveringer svarer til det, du har bestilt. Se fakturaer igennem, så du ikke kommer til at betale for andet end det, du har fået. Læg også mærke til, hvornår fakturaerne skal betales. Tal med banken om, hvad de kan tilbyde af betalingsservice. Hvem skal udføre den administration, der vedrører virksomheden? Det kan være telefonpasning, brevskrivning, bogføring, lønudbetaling, lønregnskab, betalinger, varebestilling osv. 2.8 Teknologi. Der findes megen teknologi, der kan hjælpe med administrationen og give dig overblik over økonomien i din virksomhed. Mange brancheforeninger har specielle programmer, der passer netop til den enkelte branche. Hvis du ikke er helt fortrolig med den teknologi, du vil anskaffe, så vent med at gøre det, indtil du har fundet ud af, hvad du har behov for. Kan du finde ud af at bruge edb? Ja Nej Vil du gerne bruge edb? Ja Nej Hvis ja, til hvad? Tekstbehandling Regnskab Lagerstyring Produktion Andet 2.9 Forsikring. Et forsikringsselskab kan hjælpe dig med, hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, og hvilke forsikringer de i øvrigt kan tilbyde. Hvilke forsikringer har du? Tyveri Brand Driftstab Arbejdsskade Sygeforsikring Ulykkesforsikring Motorkøretøj Lovpligtig erhvervsansvar Arbejdsløshedsforsikring Andet: 2.10 Indkøb. Indkøb af råvarer til produktion eller færdige produkter til videre salg kan være en stor investering. Derfor er det vigtigt at kunne disponere rigtigt, så du hurtigt får produkterne eller varerne solgt. Du bør tage kontakt til flere forskellige leverandører. Få nogle tilbud, som du kan sammenligne, før du beslutter dig for, hvilke leverandører du vil bruge. Vær helt sikker på, at du vil starte virksomheden, før du indgår aftaler. Har du været i kontakt med leverandører, som du har tænkt dig at bruge? Ja Nej 12 - Forretningsplan 12 Dana - Forretningsplan

13 Hvis ja, hvem har du været i kontakt med, og hvilke aftaler har du lavet med dem? 2.11 Udførelse af håndværksydelser og produktion. Det er vigtigt, at du får beskrevet, hvilke ydelser du typisk vil tilbyde. Jo mere detaljeret du er, desto bedre vil du kunne bruge beskrivelserne til at sætte tider på de enkelte operationer til din forkalkulation. Måske skal du udføre specielle processer, der kræver stor erfaring. Har du den nødvendige erfaring? Vil du ansætte personale, der har erfaringer på disse områder? En anden overvejelse er, hvilke maskiner, værktøj og udstyr du skal bruge. Måske har du behov for at investere en del i dette. Du bør vurdere, om ikke det er muligt at få lavet nogle af processerne hos andre virksomheder, i hvert tilfælde til en begyndelse. Mange virksomheder har oplevet, at de første maskiner og udstyr de købte, ikke blev udnyttet tilstrækkeligt. Der er flere muligheder for investeringer i maskiner. Ofte kan du købe brugt til en betydelig lavere pris end det, noget nyt koster. Vurdér dog, om de brugte maskiner er i en ordentlig stand. Nye maskiner stiger ofte i pris, alt efter hvor avancerede de er. Vurdér derfor, om du har behov for alle faciliteter på de avancerede maskiner, og hvor ofte du kan bruge faciliteterne. Hvis du vil lease, bør du læse kontrakten nøje igennem og evt. søge rådgivning hos en advokat. Vil du anvende underleverandører, bør du få lavet en aftale om en prøvelevering. Ud fra denne kan du tage stilling til, om underleverandøren er i stand til at opfylde dine krav til pris, kvalitet mv. Hvordan udføres dine ydelser? Beskriv faserne i et typisk opgaveforløb. Hvilke maskiner, værktøj og udstyr har du behov for til at udføre håndværket/produktionen? Vil du købe eller lease nye maskiner og værktøj, eller vil du overtage noget brugt? Beskrivelse ny/brugt, anslået værdi: - Forretningsplan 13 Dana - Forretningsplan 13

14 Har du tilstrækkelig kapacitet til at kunne udføre så meget håndværk/produktion, som du regner med at omsætte for? Ja Nej Kan/vil du anvende underleverandører til nogle af processerne? Ja Nej Før du indgår servicekontrakter, bør du vurdere, hvad du får ud af dem, og om de er nødvendige. Hvilke garantier har du med hensyn til, at maskinerne fungerer rigtigt? Har du f.eks. indgået servicekontrakter? 2.12 Salgs- og leveringsbetingelser. Spørg en brancheorganisation eller en advokat om, hvilke leveringsbetingelser der er nødvendige at få beskrevet. Ofte har branchen nogle standardbetingelser, du kan bruge. Hvis du vælger selv at transportere varerne ud til kunden, så vurdér, under hvilken form det skal ske, og hvad dette skal koste. Skal du have finansieret bil og løn til en medarbejder for at kunne opretholde dette tilbud? Foregår fragten med "normale" distributionskanaler som post/fragt, kan du forlange, at kunden betaler transportomkostningerne. Hvilke salgs- og leveringsbetingelser har du for dine produkter? Har du fået rådgivning hos en advokat om salgs- og leveringsbetingelserne? Ja Nej 2.13 Service ude hos kunderne. Hvis du vil udføre service uden for din virksomheds lokaler, skal du overveje, om du har behov for en bil til det? Hvordan kan din telefon blive passet, når du ikke er hjemme? Vil du udføre dine ydelser ude hos kunderne? Ja Nej 2.14 Startdato. Det er vigtigt, at du ikke lægger dig alt for fast på en dato. Der er mange nødvendige ting, der først skal være afklaret. Måske kan finansieringen, indretning af lokaler, varebestilling, køb af maskiner osv. betyde ventetid. Du bør også overveje, hvornår på året du vil starte. Hvis der er store sæsonudsving, skal du overveje, hvad det kan betyde for din start. Når du starter, skal du huske at anmelde det til CVR-registret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 8 dage før. Hvornår skal din virksomhed starte? Hvorfor har du valgt netop denne dato? 14 - Forretningsplan 14 Dana - Forretningsplan

15 3. MARKED OG MARKEDSFØRING 3.1 Markedet. Du bør overveje hvem, der vil blive dine kunder. Hvor mange kunder skal du have, for at din virksomhed kan løbe rundt? Hvis du skal have hjælp til markedsføringen fra et reklamebureau, er det vigtigt for dem at vide, hvem du henvender dig til. De vil også kunne hjælpe med at finde ud af, hvor mange mulige kunder der er. Hvem tror du, vil blive dine kunder? Hvor forventer du, dine kunder vil komme fra? Hvor mange kunder regner du med at få? Hvor meget regner du med, at kunderne i gennemsnit vil købe for hos dig? (Del eventuelt op i forskellige ydelser). Hvilke ændringer i din målgruppe kan du forvente i de kommende år? 3.2 Åbningstider. Du skal være opmærksom på, hvornår du kan forvente flest kunder, og hvor meget personale du skal bruge på de forskellige tidspunkter. Måske har dine kunder bedst mulighed for at komme uden for normale arbejdstider. Hvilke åbningsdage og åbningstider har du planlagt for din virksomhed? 3.3 Serviceydelser. Du bør overveje, hvilke ydelser du mener, der er behov for. Vil du lave særlige tilbud til specielle kundegrupper? Kan du beskrive de serviceydelser, du vil tilbyde? Hvordan vil du have fordelingen i forhold til specialisering, priser og kundegrupper? - Forretningsplan 15 Dana - Forretningsplan 15

16 3.4 Vareudbud. Det er en stor omkostning for forretninger at få indkøbt et varelager. Du skal være omhyggelig med at disponere rigtigt, så du hurtigt får solgt de varer, du har købt ind. Når du skal fastlægge dit udbud af varer, kan du tænke på, hvad der kan sælges inden for den første måned. Hvis de varer, du vil sælge, er specialiserede, skal du have et stort opland, hvor kunderne kommer fra. Hvis det er almindelige, kendte varer, du har, behøver oplandet ikke at være så stort. Tænk også på, hvad du mener, dine kunder vil betale for dine varer. Kan du beskrive de varer, du vil sælge? Hvordan vil du have fordelingen i forhold til specialisering, priser og kundegrupper? 3.5 Pris. Når du skal fastsætte prisen på din ydelse, skal du tænke på udgifter til udstyr, timer, timeløn osv. Find ud af, hvordan priserne er for tilsvarende ydelser andre steder. Måske er der faste priser på nogle af dine ydelser. Det er sjældent en god idé for en ny virksomhed at starte med for lave priser. Du risikerer en dårlig økonomi, og at kunderne forsvinder, hvis du bliver nødt til at hæve priserne. Dog kan du lave særlige tilbud i en kort tid i forbindelse med åbningen. Hvordan vil du fastsætte dine priser? Giv nogle eksempler fra dine vigtigste ydelser. 3.6 Indretning. Hvis du overtager en virksomhed, bør du tænke på, om udseendet og indretningen er tidssvarende. Hvis du skal købe inventar, bør du få tilbud fra forskellige firmaer, der sælger inventar. Du kan også få dem til at lave forslag til indretningen. En håndværker kan give tilbud på, hvad det vil koste at friske op ud- og indvendigt. Du bør også tænke på skiltning, så folk kan se din virksomhed. Hvis du er medlem af en bestemt kæde, kan der være særlige krav, som du skal opfylde. Hvilke ideer har du omkring præsentationen af din virksomhed, både ud- og indvendigt? Udvendigt (facade, logo, indgang, parkering osv.): 16 - Forretningsplan 16 Dana - Forretningsplan

17 Indvendigt (indretning, inventar, udstyr osv.): Overtager du inventar? Ja Nej Hvis ja, hvilken stand er det i? 3.7 Reklame. Markedsføring af en virksomhed kan udgøre en væsentlig udgift. Det er vigtigt, at det budskab, du sender ud, bliver præcist, så de "rigtige" kunder besøger din virksomhed. Det er vigtigt, at dine kunder læser dine reklamer. Du skal f.eks. ikke annoncere i landsdækkende aviser, hvis dit geografiske område er en bestemt bydel, by, kommune eller amt. Du kan reklamere der, hvor du mener, dine kunder opholder sig, f.eks. i sportsklubber og på skoler. Du kan beskrive, hvordan du vil markedsføre din virksomhed. Henvend dig til et reklamebureau, og få deres forslag og en pris for arbejdet. Vurdér, om du har råd til denne reklame, og om det er den rigtige for netop din virksomhed. Når du åbner, er det en god idé at få gratis omtale og gerne et billede i avisen. Hvorfor mener du, kunderne vil bruge netop dine serviceydelser? Bredt udbud Specielt udbud Kvalitet Pris God service og betjening Tilgængelighed Gode parkeringsforhold Særlige åbningstider Hvordan vil du reklamere for din virksomhed? Annoncer i lokalavis Annoncer i større aviser Brochure/folder Mund til øre-metoden Plakater/opslag 3.8 Konkurrenter. Du bør være meget opmærksom på dine konkurrenter. På de gule sider i telefonbogen kan du finde nogle af dem, men det er ikke sikkert, at de alle er der. Derfor bør du sætte dig ind i udbuddet i dit område, og evt. snakke med nogen, der kender området godt. Du kan også besøge nogle af dine konkurrenter for at få en fornemmelse af, hvad de sælger. Vær realistisk, når du skal vurdere konkurrenterne. Kan du klare dig i forhold til deres stærke sider? Kan du gøre det bedre der, hvor konkurrenterne har deres svage sider? Hvem er dine konkurrenter? Konkurrent Type forretning Afstand - Forretningsplan 17 Dana - Forretningsplan 17

18 Hvad mener du, er dine konkurrenters stærke sider? Hvad mener du, er dine konkurrenters svage sider? 18 - Forretningsplan 18 Dana - Forretningsplan

19 4. INVESTERING OG FINANSIERING 4.1 Investeringsbudget. Det kan være vanskeligt at lægge budget. Det er ikke sikkert, at du behøver at udfylde alle punkter. Prøv i første omgang med dine egne skøn. Derefter bør du gennemgå budgettet sammen med en revisor. En revisor kan ofte give dig tal for, hvad der er normalt for din branche og for den størrelse virksomhed, du vil starte. Du kan også indhente tilbud forskellige steder, så du har mere præcise tal at gå ud fra. Sørg for at få tilbuddene skriftligt. Skriv her, hvilke investeringer du skal gøre i løbet af det første år. (Beløb angives ekskl. moms). ANLÆGSAKTIVER 1) Grund (der skal købes) kr. Lokaler kr. Istandsættelse kr. Maskiner kr. Kontorudstyr inkl. computere og møbler kr. Transportmidler kr. Immaterielle anlægsaktiver (goodwill, patenter) kr. Andre varige aktiver (f.eks. andele i andre firmaer) kr. TOTALE ANLÆGSAKTIVER ===================== kr. OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager kr. Udestående ordrer kr. Debitorer kr. Likvide midler kr. TOTALE OMSÆTNINGSAKTIVER kr. ===================== Startomkostninger 2) kr. SAMLET INVESTERING ===================== kr. 1) Kan du dokumentere disse tal med tilbud? 2) Omkostninger som låneomkostninger, revisorudgifter, trykning, annoncering og leveomkostninger de første måneder. 4.2 Finansiering med egen kapital. Her skal du angive, hvad du selv kan/vil skyde ind i virksomheden. Hvis du skal ud og finde andre investorer (bank, leverandører), er det vigtigt, at du også selv har kapital. Hvis du kun har din arbejdskraft og viden, stiller det større krav til en veldokumenteret beskrivelse af dine planer. Opsparing kr. Egen bil (anslået værdi) kr. Værdipapirer kr. Produktionsmidler kr. Anden privat kapital (f.eks. familielån) kr. SAMLET PRIVAT KAPITAL (A) kr. ===================== 4.3 Finansiering med fremmed kapital. Du kan indhente orientering om langfristede lån og kassekredit i din bank. Det vil ved denne lejlighed være godt, hvis du har beskrevet alle forhold omkring din start af virksomhed. Så kan banken bedre svare dig på, om de vil yde dig lån. Du kan også indhente oplysninger fra en anden bank end den, du er kunde i. Du bør få dokumentation for leverandørkredit fra de vigtigste leverandører. - Forretningsplan 19 Dana - Forretningsplan 19

20 Øvrige kreditorer kan være leverandører af inventar eller andet, du skal bruge i starten, som f.eks. reklame. Det er ofte muligt at få en langstrakt kredit hos disse, hvis du har en overbevisende plan at vise dem. LANGFRISTET Realkreditlån (løbetid år) kr. Pengeinstitutlån (løbetid år) kr. Leasing (biler, maskiner, computere) (løbetid år) kr. SAMLET LANGFRISTET FREMMED KAPITAL (B) kr. ===================== KORTFRISTET Kassekredit kr. Leverandørkredit kr. Factoring kr. Øvrige kreditorer kr. Andet kr. SAMLET KORTFRISTET FREMMED KAPITAL (C) kr. ===================== SAMLET KAPITAL ===================== kr. Du kan få vejledning, om hvilke muligheder du har for at søge forskellige låne- og støtteordninger hos dine rådgivere. Har du kontaktet en bank med henblik på finansiering af dine planer? Ja Nej Hvis ja, hvilken bank? (Navn, adresse, tlf.nr., kontaktperson): Har disse kontakter givet sikre tilsagn? Ja Nej Hvis ja, beskriv dem: Har du søgt om nogen form for danske eller EU-lån/tilskud? Ja Nej Hvis ja, beskriv dem: Har du kontaktet andre med henblik på finansiering af dine planer? Ja Nej Hvis ja, hvem er kontaktet, og hvilke aftaler har du opnået? 20 - Forretningsplan 20 Dana - Forretningsplan

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere