Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. Fra idé til virksomhed"

Transkript

1 Forretningsplan Fra idé til virksomhed

2 Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel , fax , Homepage:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til start af virksomhed Personlige oplysninger Person Indkomst Uddannelse Erfaringer Personlige mål Personlige kvalifikationer Beskrivelse af planerne Branche og selskabsform Information Virksomhedens navn, lokaler og placering Bevilling/autorisation/tilladelse Miljøforhold Personale Administration Teknologi Forsikring Indkøb Udførelse af håndværksydelser og produktion Salgs- og leveringsbetingelser Service ude hos kunderne Startdato Marked og markedsføring Markedet Åbningstider Serviceydelser Vareudbud Pris Indretning Reklame Konkurrenter Investering og finansiering Investeringsbudget Finansiering med egen kapital Finansiering med fremmed kapital Driftsbudget Driftsbudget Privat opgørelse Årligt privatforbrug Privat gæld Likviditet Likviditetsbudget Kalkulationsskema Ordliste Forretningsplan 3 Dana - Forretningsplan 3

4

5 VEJLEDNING TIL START AF VIRKSOMHED Det hæfte, du sidder med i hånden, er et redskab til at udarbejde en forretningsplan for din nye virksomhed. Det stiller dig en hel masse spørgsmål, som det er vigtigt, at du har tænkt over, hvis dine iværksætterdrømme skal kunne realiseres. Denne forretningsplan giver dig et overblik over alle de mange spørgsmål, som det er vigtigt, at du har et svar på. For at få overblik over det hele kan du derfor udfylde dette hæfte. Du vil formentlig blive opmærksom på en hel del ting, som du ikke selv havde tænkt på. Du støder måske på noget, du ikke selv kan svare på. Så er det vigtigt, at du tager kontakt til nogen, der kan hjælpe dig. Før du bruger rådgivere, bør du spørge, hvad det koster. Så risikerer du ikke at få nogle store regninger, du ikke havde regnet med. Selvom det er dyrt at anvende rådgivere, kan det måske godt betale sig i den sidste ende. Du kan undgå, at du kommer til at gøre noget forkert, der senere kan vise sig at blive kostbart. Når du skal tale med din bank om dine planer, er det en stor fordel, at du selv har undersøgt mange ting på forhånd. Så kan banken bedre tage stilling til, om den vil hjælpe dig. For at hjælpe dig med at få dette hæfte fyldt ud er der hele vejen igennem en vejledende tekst, som hjælper dig med besvarelserne. Der er også en ordliste, hvor du kan finde mange af de ord, der bliver brugt omkring en virksomhed. I Danmark kan du i hver region finde væksthuse, her kan du få målrettet vejledning om at skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Hos dit lokale erhvervskontor kan du få vejledning om etablering og drift af din virksomhed. Kontakt dit lokale erhvervskontor på telefon Hjælpen kan f.eks. være den indledende sparring eller hjælp til udformning af den forretningsplan, du sidder med i hånden. Hvis du har brug for egentlig rådgivning, vil du blive henvist til private virksomhedsrådgivere, hvor du kan få rådgivning mod betaling. Dana er sammen med revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG initiativtager til ErhvervsSparring, som giver dig mulighed for at sparre med erfarne erhvervsfolk. Læs mere på Du kan også læse mere om DANAs tilbud på vores hjemmeside - Forretningsplan 5 Dana - Forretningsplan 5

6 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER 1.1 Person. Navn: Adresse: Telefonnr.: Mobiltelefon: Faxnr.: Fødselsdato og -år: Nationalitet: Ugift Gift Samlevende Børn under 18 år: Ja Nej Alder: 1.2 Indkomst. Lønmodtager Overførselsindkomst Selvstændig Hvis du får overførselsindkomst, hvilken slags? Nettoindkomst pr. måned: Ægtefælles/samlevers nettoindkomst pr. måned: 1.3 Uddannelse (efter folkeskolen). Skole/kursus Bevis Fra til Ja Nej Fra til Ja Nej Fra til Ja Nej 1.4 Erfaringer. Her skal du skrive, hvilke erfaringer du har fra tidligere arbejdspladser eller som selvstændig. Du kan vedlægge personlige bilag og anbefalinger, hvis du mener, det har betydning for din start af virksomhed. Firma/by Stilling Fra til - - Fra til - - Fra til - - Fra til - - Har du deltaget i et iværksætterkursus? Ja Nej Har du aftaler om fortrolighed og konkurrence med tidligere arbejdsgivere? Ja Nej Hvis du har aftaler med tidligere arbejdsgivere, der har betydning for din start af virksomhed, kan du få rådgivning hos en advokat om, hvordan du skal eller bør forholde dig. Selvom du ikke direkte har lavet aftaler med tidligere arbejdsgivere, bør du alligevel overveje, om det kan give problemer, hvis du starter inden for det samme område. 6 - Forretningsplan 6 Dana - Forretningsplan

7 1.5 Personlige mål. Hvorfor vil du starte din egen virksomhed? Det kan være, fordi du selv vil kunne bestemme over dit arbejde. Måske har du fået en god idé, som du gerne vil have prøvet af. Det kan være, fordi du gerne vil kunne tjene mere, end du gør i øjeblikket. Hvor lang tid har du gået med den idé, du vil starte med? Det er meget vigtigt, at du virkelig brænder for idéen, og at det ikke blot er en tilfældig idé, du netop har fået. Hvilke mål har du for din virksomhed? Hvad vil du gerne opnå i løbet af det første år? For eksempel hvor mange kunder, eller hvor stor en omsætning regner du med at nå op på? Prøv også at tænke flere år frem i tiden. Hvordan håber du, din virksomhed er om 5 år? 1.6 Personlige kvalifikationer. Har du erfaringer, du kan bruge, når du skal til at lede en virksomhed? Måske har du prøvet at være arbejdsleder. Det kan også være, at du har været formand for en forening eller aktiv som leder. Hvad er du god til, når det drejer sig om at have egen virksomhed, altså dine stærke sider? Og hvad er du ikke så god til, altså dine svage sider? Prøv først selv at tænke på, hvad du er god til, og hvad du ikke er så god til. Prøv så at spørge nogen, der kender dig godt, hvad de mener. Stærke sider Svage sider - Forretningsplan 7 Dana - Forretningsplan 7

8 Tænk på, hvordan du kan udnytte det, du er god til. Er det det, du er god til, som du vil komme til at arbejde mest med i din virksomhed? Hvad vil du gøre ved de områder, du ikke er så god til? Du kan måske gå på kursus. Eller du kan ansætte personale, der kan klare det, du ikke selv kan. Eller du kan købe hjælp udefra, f.eks. hos en revisor eller en konsulent. Hvordan vil du udnytte dine stærke sider? Hvad vil du gøre for at opveje dine svage sider? 8 - Forretningsplan 8 Dana - Forretningsplan

9 2. BESKRIVELSE AF PLANERNE 2.1 Branche og selskabsform. Hvilken form for servicevirksomhed er det, du ønsker? Hvis du planlægger at overtage en eksisterende virksomhed, skal du bede om at se denne virksomheds regnskaber for de sidste 3 år. Du bør gennemgå disse regnskaber med en revisor. Det bør ikke være den revisor, der har lavet regnskaberne. Vær opmærksom på, om der er særlige betingelser og forpligtelser knyttet til overtagelsen eller forpagtningen. Du skal sikre dig, at du får evt. rettigheder med, dette kan en advokat rådgive dig om. Vil du: Overtage en eksisterende virksomhed? Ja Nej Etablere en ny virksomhed? Ja Nej Andet? Ja Nej En mindre virksomhed starter normalt som et enkeltmandsfirma. Det er ejeren, der alene indskyder kapital. Det er ejeren, der hæfter personligt med hele sin private formue. Ejeren hæfter for hele virksomhedens gæld. Til gengæld er det også ejeren, der selv kan disponere over virksomhedens overskud. Der er både fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer. Hvis du vil lave et selskab, så spørg både revisor og advokat om, hvilke forudsætninger, der er nødvendige. Få også en pris for etableringen af selskabet. Hvis du går sammen med en eller flere andre, er det et interessentskab (I/S). Der findes ingen lov om interessentskaber. Tal med en advokat, før du binder dig til start af virksomhed sammen med f.eks. en god ven. Hvis virksomheden stopper med gæld, er det den person, der har penge, man kan inddrive gælden hos. Sådan er det, uanset hvad, der er skyld i virksomhedens problemer. Det er en fordel at få lavet en interessentskabskontrakt. I kontrakten får man skrevet ned, hvad man har aftalt omkring start, drift og evt. ophør. Kontrakten kan dog ikke ændre på, hvem der hæfter for en gæld. Et anpartsselskab (ApS) kan ejes af en eller flere personer. Der findes en lov for anpartsselskaber. Loven gør nærmere rede for, hvilke forhold der skal være opfyldt. Der er et minimumskrav til startkapital (anpartskapital). Anpartshaverne hæfter begrænset. Det vil sige, at man kun hæfter med den kapital, man har indskudt. Aktieselskaber (A/S) oprettes, hvis der er behov for stor kapital for at kunne drive virksomheden. Der er også en lov for aktieselskaber. Her er der en række betingelser, der skal opfyldes, bl.a. er der krav til, hvor stor aktiekapitalen skal være. Hvilken virksomhedsform vil du have? Enkeltmandsfirma Ja Nej Interessentskab (I/S) Ja Nej Anpartsselskab (ApS) Ja Nej Aktieselskab (A/S) Ja Nej Hvorfor har du valgt netop denne virksomhedsform? 2.2 Information. Det er en fordel, at du er grundig, når du søger information om din start af virksomhed. Du skal både være opmærksom på, hvilke love og regler du skal rette dig efter, samt om du måske kan få økonomisk støtte eller anden støtte. Før du skal til møde med de forskellige rådgivere, bør du forberede dig godt, så du ved, hvad du vil spørge dem om. Lyt godt til, hvad rådgiverne siger, og læs det materiale, du får udleveret. - Forretningsplan 9 Dana - Forretningsplan 9

10 Hvem har du talt med omkring dine planer? Erhvervskontor Væksthuset A-kasse Advokat Revisor Pengeinstitut SKAT Politi Brancheforening Kommune Etableringsvejleder Konsulent Andre, der har en tilsvarende virksomhed Andet 2.3 Virksomhedens navn, lokaler og placering. Når du skal finde et navn til din virksomhed, er det vigtigt at få undersøgt, om der i forvejen er virksomheder med det samme navn. Du kan prøve at kontakte telefonoplysningen for at høre, om andre bruger det samme navn. Der kan også være navne, du ikke må bruge, fordi de er varemærker. Patentdirektoratet kan lave en såkaldt kollisionsundersøgelse. Vær opmærksom på, at dette ikke er gratis. Virksomhedens navn: Har du undersøgt, om det er tilladt at bruge dette navn? Ja Nej Du bør overveje nøje, hvor din virksomhed skal ligge. Betyder det noget, om det er nemt at komme hen til dig? Er der en særlig kundegruppe, du skal tage hensyn til? Er det tilladt at drive virksomhed der, hvor du har tænkt dig, at virksomheden skal ligge? På teknisk forvaltning i den kommune, hvor du vil have din virksomhed, kan du få at vide, om der er planer om ændringer i fremtiden. Vurdér om dette vil være en fordel eller en ulempe for din virksomhed. På hvilken adresse skal virksomheden ligge? Beskriv beliggenheden (beboelsesområde, bymidte, industriområde el.lign.) Hvordan er det muligt at komme til stedet? Til fods Cykel/knallert Bil Offentlig transport Når du skal vælge lokaler, skal du tænke på, hvilke rum du har brug for til kundebetjening, kontor, lager, personale mv. Hvor store er dine lokaler, eller hvor store lokaler har du brug for? Er der mulighed for udvidelse? Ja Nej Når du skal starte din virksomhed, er det vigtigt, at du ikke binder for mange penge i køb af lokaler. Prøv, om du i første omgang kan leje lokalerne. Under alle omstændigheder bør du få en advokat til at vurdere kontrakten, før du skriver under. Skal lokalerne lejes købes Hvor stor er den årlige udgift til lokaler? Indskud: Lejemålets startdato: Lejemålets varighed: Købspris: Overtagelsesdato ved køb: Er leje- eller købskontrakten blevet vurderet af en advokat? Ja Nej 10 - Forretningsplan 10 Dana - Forretningsplan

11 2.4 Bevilling/autorisation/tilladelse. Hvis du starter en virksomhed uden at have alle tilladelser, kan myndighederne kræve din virksomhed lukket. Din kommunes tekniske forvaltning kan give dig råd om tilladelser eller eventuelt henvise dig til den rette myndighed. Skal du have en bevilling/autorisation/tilladelse? Ja Nej Opfylder du betingelserne for dette? Ja Nej Hvis nej, hvad vil du gøre for at komme til at opfylde betingelserne? 2.5 Miljøforhold. Der er ofte miljøproblemer i forbindelse med en håndværks-/produktionsvirksomhed. Få lavet en miljøgodkendelse, før du starter. Du kan få råd om dette hos kommunen. Arbejdstilsynet kan give dig råd om arbejdsmiljøloven. Vil din produktion give gener for omgivelserne? Ja Nej Hvilke forhold skal du opfylde i henhold til miljølovgivningen? Hvilke forhold skal du opfylde i henhold til Arbejdsmiljøloven? 2.6 Personale. Hvis du skal ansætte personale, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne svage sider. Du skal sørge for at få ansat personale, der kan klare de ting, du ikke selv er god til. Hvis du har overvejelser om at ansætte medarbejdere i nær fremtid, bør du skrive ned, hvad den nye medarbejder skal kunne, efterhånden som du får erfaringer med problemer fra den daglige drift. Det er meget vigtigt at få vurderet, om din virksomhed kan bære en ekstra ansat. En revisor kan ofte beregne og forklare, hvor stor en ekstra omsætning du skal have, før du kan ansætte en halv- eller heldagsmedarbejder. Der er en del lovgivning og administration forbundet med at ansætte personale, bl.a. omkring aflønning, indbetaling af skat, ATP, ferie, sygdom, forsikring og ansættelsesaftaler. Du bør sætte dig godt ind i disse forhold. Dig selv, ved siden af et lønnet arbejde Dig selv, som fuldtidsjob Dig selv, sammen med din ægtefælle/samlever Dig selv, sammen med en medejer Med lønnet personale Antal ansatte: Hvor mange timer vil du bruge dagligt i din virksomhed? Hvem skal erstatte dig i tilfælde af dit fravær eller sygdom? - Forretningsplan 11 Dana - Forretningsplan 11

12 2.7 Administration. Administration er en vigtig, men for mange besværlig, triviel del af det at være selvstændig. Under administration hører regnskabsføring. Du skal føre regnskab i henhold til Bogføringsloven. Det betyder, at du skal føre regnskab over alle ind- og udbetalinger. Regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt i mindst 5 år. Der skal også føres regnskab, så du kan angive moms til SKAT. En revisor kan fortælle dig, hvad du selv bør gøre, og hvad revisoren kan tilbyde at gøre for dig. Kunderne kan enten betale kontant, eller ved at du sender en faktura. Du skal kunne skrive en kvittering til kunder, der skal bruge den til et regnskab. Du bør sende fakturaer så hurtigt som muligt. Så kan kunden huske, hvad det er, der kommer en regning for. Det er også nødvendigt for dig at få kundens betaling hurtigst muligt. En revisor kan hjælpe dig med, hvilke punkter en faktura skal indeholde. Udbetaling af løn og afregning af skat for personalet kan du få lavet af et lønbehandlingsfirma. Spørg om dette i din bank. Men du skal selv føre regnskab med, hvor mange timer de ansatte har arbejdet. Det er vigtigt, at du helt fra starten nøje gennemgår den post, du får. Undersøg, om ordrebekræftelser på leveringer svarer til det, du har bestilt. Se fakturaer igennem, så du ikke kommer til at betale for andet end det, du har fået. Læg også mærke til, hvornår fakturaerne skal betales. Tal med banken om, hvad de kan tilbyde af betalingsservice. Hvem skal udføre den administration, der vedrører virksomheden? Det kan være telefonpasning, brevskrivning, bogføring, lønudbetaling, lønregnskab, betalinger, varebestilling osv. 2.8 Teknologi. Der findes megen teknologi, der kan hjælpe med administrationen og give dig overblik over økonomien i din virksomhed. Mange brancheforeninger har specielle programmer, der passer netop til den enkelte branche. Hvis du ikke er helt fortrolig med den teknologi, du vil anskaffe, så vent med at gøre det, indtil du har fundet ud af, hvad du har behov for. Kan du finde ud af at bruge edb? Ja Nej Vil du gerne bruge edb? Ja Nej Hvis ja, til hvad? Tekstbehandling Regnskab Lagerstyring Produktion Andet 2.9 Forsikring. Et forsikringsselskab kan hjælpe dig med, hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, og hvilke forsikringer de i øvrigt kan tilbyde. Hvilke forsikringer har du? Tyveri Brand Driftstab Arbejdsskade Sygeforsikring Ulykkesforsikring Motorkøretøj Lovpligtig erhvervsansvar Arbejdsløshedsforsikring Andet: 2.10 Indkøb. Indkøb af råvarer til produktion eller færdige produkter til videre salg kan være en stor investering. Derfor er det vigtigt at kunne disponere rigtigt, så du hurtigt får produkterne eller varerne solgt. Du bør tage kontakt til flere forskellige leverandører. Få nogle tilbud, som du kan sammenligne, før du beslutter dig for, hvilke leverandører du vil bruge. Vær helt sikker på, at du vil starte virksomheden, før du indgår aftaler. Har du været i kontakt med leverandører, som du har tænkt dig at bruge? Ja Nej 12 - Forretningsplan 12 Dana - Forretningsplan

13 Hvis ja, hvem har du været i kontakt med, og hvilke aftaler har du lavet med dem? 2.11 Udførelse af håndværksydelser og produktion. Det er vigtigt, at du får beskrevet, hvilke ydelser du typisk vil tilbyde. Jo mere detaljeret du er, desto bedre vil du kunne bruge beskrivelserne til at sætte tider på de enkelte operationer til din forkalkulation. Måske skal du udføre specielle processer, der kræver stor erfaring. Har du den nødvendige erfaring? Vil du ansætte personale, der har erfaringer på disse områder? En anden overvejelse er, hvilke maskiner, værktøj og udstyr du skal bruge. Måske har du behov for at investere en del i dette. Du bør vurdere, om ikke det er muligt at få lavet nogle af processerne hos andre virksomheder, i hvert tilfælde til en begyndelse. Mange virksomheder har oplevet, at de første maskiner og udstyr de købte, ikke blev udnyttet tilstrækkeligt. Der er flere muligheder for investeringer i maskiner. Ofte kan du købe brugt til en betydelig lavere pris end det, noget nyt koster. Vurdér dog, om de brugte maskiner er i en ordentlig stand. Nye maskiner stiger ofte i pris, alt efter hvor avancerede de er. Vurdér derfor, om du har behov for alle faciliteter på de avancerede maskiner, og hvor ofte du kan bruge faciliteterne. Hvis du vil lease, bør du læse kontrakten nøje igennem og evt. søge rådgivning hos en advokat. Vil du anvende underleverandører, bør du få lavet en aftale om en prøvelevering. Ud fra denne kan du tage stilling til, om underleverandøren er i stand til at opfylde dine krav til pris, kvalitet mv. Hvordan udføres dine ydelser? Beskriv faserne i et typisk opgaveforløb. Hvilke maskiner, værktøj og udstyr har du behov for til at udføre håndværket/produktionen? Vil du købe eller lease nye maskiner og værktøj, eller vil du overtage noget brugt? Beskrivelse ny/brugt, anslået værdi: - Forretningsplan 13 Dana - Forretningsplan 13

14 Har du tilstrækkelig kapacitet til at kunne udføre så meget håndværk/produktion, som du regner med at omsætte for? Ja Nej Kan/vil du anvende underleverandører til nogle af processerne? Ja Nej Før du indgår servicekontrakter, bør du vurdere, hvad du får ud af dem, og om de er nødvendige. Hvilke garantier har du med hensyn til, at maskinerne fungerer rigtigt? Har du f.eks. indgået servicekontrakter? 2.12 Salgs- og leveringsbetingelser. Spørg en brancheorganisation eller en advokat om, hvilke leveringsbetingelser der er nødvendige at få beskrevet. Ofte har branchen nogle standardbetingelser, du kan bruge. Hvis du vælger selv at transportere varerne ud til kunden, så vurdér, under hvilken form det skal ske, og hvad dette skal koste. Skal du have finansieret bil og løn til en medarbejder for at kunne opretholde dette tilbud? Foregår fragten med "normale" distributionskanaler som post/fragt, kan du forlange, at kunden betaler transportomkostningerne. Hvilke salgs- og leveringsbetingelser har du for dine produkter? Har du fået rådgivning hos en advokat om salgs- og leveringsbetingelserne? Ja Nej 2.13 Service ude hos kunderne. Hvis du vil udføre service uden for din virksomheds lokaler, skal du overveje, om du har behov for en bil til det? Hvordan kan din telefon blive passet, når du ikke er hjemme? Vil du udføre dine ydelser ude hos kunderne? Ja Nej 2.14 Startdato. Det er vigtigt, at du ikke lægger dig alt for fast på en dato. Der er mange nødvendige ting, der først skal være afklaret. Måske kan finansieringen, indretning af lokaler, varebestilling, køb af maskiner osv. betyde ventetid. Du bør også overveje, hvornår på året du vil starte. Hvis der er store sæsonudsving, skal du overveje, hvad det kan betyde for din start. Når du starter, skal du huske at anmelde det til CVR-registret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 8 dage før. Hvornår skal din virksomhed starte? Hvorfor har du valgt netop denne dato? 14 - Forretningsplan 14 Dana - Forretningsplan

15 3. MARKED OG MARKEDSFØRING 3.1 Markedet. Du bør overveje hvem, der vil blive dine kunder. Hvor mange kunder skal du have, for at din virksomhed kan løbe rundt? Hvis du skal have hjælp til markedsføringen fra et reklamebureau, er det vigtigt for dem at vide, hvem du henvender dig til. De vil også kunne hjælpe med at finde ud af, hvor mange mulige kunder der er. Hvem tror du, vil blive dine kunder? Hvor forventer du, dine kunder vil komme fra? Hvor mange kunder regner du med at få? Hvor meget regner du med, at kunderne i gennemsnit vil købe for hos dig? (Del eventuelt op i forskellige ydelser). Hvilke ændringer i din målgruppe kan du forvente i de kommende år? 3.2 Åbningstider. Du skal være opmærksom på, hvornår du kan forvente flest kunder, og hvor meget personale du skal bruge på de forskellige tidspunkter. Måske har dine kunder bedst mulighed for at komme uden for normale arbejdstider. Hvilke åbningsdage og åbningstider har du planlagt for din virksomhed? 3.3 Serviceydelser. Du bør overveje, hvilke ydelser du mener, der er behov for. Vil du lave særlige tilbud til specielle kundegrupper? Kan du beskrive de serviceydelser, du vil tilbyde? Hvordan vil du have fordelingen i forhold til specialisering, priser og kundegrupper? - Forretningsplan 15 Dana - Forretningsplan 15

16 3.4 Vareudbud. Det er en stor omkostning for forretninger at få indkøbt et varelager. Du skal være omhyggelig med at disponere rigtigt, så du hurtigt får solgt de varer, du har købt ind. Når du skal fastlægge dit udbud af varer, kan du tænke på, hvad der kan sælges inden for den første måned. Hvis de varer, du vil sælge, er specialiserede, skal du have et stort opland, hvor kunderne kommer fra. Hvis det er almindelige, kendte varer, du har, behøver oplandet ikke at være så stort. Tænk også på, hvad du mener, dine kunder vil betale for dine varer. Kan du beskrive de varer, du vil sælge? Hvordan vil du have fordelingen i forhold til specialisering, priser og kundegrupper? 3.5 Pris. Når du skal fastsætte prisen på din ydelse, skal du tænke på udgifter til udstyr, timer, timeløn osv. Find ud af, hvordan priserne er for tilsvarende ydelser andre steder. Måske er der faste priser på nogle af dine ydelser. Det er sjældent en god idé for en ny virksomhed at starte med for lave priser. Du risikerer en dårlig økonomi, og at kunderne forsvinder, hvis du bliver nødt til at hæve priserne. Dog kan du lave særlige tilbud i en kort tid i forbindelse med åbningen. Hvordan vil du fastsætte dine priser? Giv nogle eksempler fra dine vigtigste ydelser. 3.6 Indretning. Hvis du overtager en virksomhed, bør du tænke på, om udseendet og indretningen er tidssvarende. Hvis du skal købe inventar, bør du få tilbud fra forskellige firmaer, der sælger inventar. Du kan også få dem til at lave forslag til indretningen. En håndværker kan give tilbud på, hvad det vil koste at friske op ud- og indvendigt. Du bør også tænke på skiltning, så folk kan se din virksomhed. Hvis du er medlem af en bestemt kæde, kan der være særlige krav, som du skal opfylde. Hvilke ideer har du omkring præsentationen af din virksomhed, både ud- og indvendigt? Udvendigt (facade, logo, indgang, parkering osv.): 16 - Forretningsplan 16 Dana - Forretningsplan

17 Indvendigt (indretning, inventar, udstyr osv.): Overtager du inventar? Ja Nej Hvis ja, hvilken stand er det i? 3.7 Reklame. Markedsføring af en virksomhed kan udgøre en væsentlig udgift. Det er vigtigt, at det budskab, du sender ud, bliver præcist, så de "rigtige" kunder besøger din virksomhed. Det er vigtigt, at dine kunder læser dine reklamer. Du skal f.eks. ikke annoncere i landsdækkende aviser, hvis dit geografiske område er en bestemt bydel, by, kommune eller amt. Du kan reklamere der, hvor du mener, dine kunder opholder sig, f.eks. i sportsklubber og på skoler. Du kan beskrive, hvordan du vil markedsføre din virksomhed. Henvend dig til et reklamebureau, og få deres forslag og en pris for arbejdet. Vurdér, om du har råd til denne reklame, og om det er den rigtige for netop din virksomhed. Når du åbner, er det en god idé at få gratis omtale og gerne et billede i avisen. Hvorfor mener du, kunderne vil bruge netop dine serviceydelser? Bredt udbud Specielt udbud Kvalitet Pris God service og betjening Tilgængelighed Gode parkeringsforhold Særlige åbningstider Hvordan vil du reklamere for din virksomhed? Annoncer i lokalavis Annoncer i større aviser Brochure/folder Mund til øre-metoden Plakater/opslag 3.8 Konkurrenter. Du bør være meget opmærksom på dine konkurrenter. På de gule sider i telefonbogen kan du finde nogle af dem, men det er ikke sikkert, at de alle er der. Derfor bør du sætte dig ind i udbuddet i dit område, og evt. snakke med nogen, der kender området godt. Du kan også besøge nogle af dine konkurrenter for at få en fornemmelse af, hvad de sælger. Vær realistisk, når du skal vurdere konkurrenterne. Kan du klare dig i forhold til deres stærke sider? Kan du gøre det bedre der, hvor konkurrenterne har deres svage sider? Hvem er dine konkurrenter? Konkurrent Type forretning Afstand - Forretningsplan 17 Dana - Forretningsplan 17

18 Hvad mener du, er dine konkurrenters stærke sider? Hvad mener du, er dine konkurrenters svage sider? 18 - Forretningsplan 18 Dana - Forretningsplan

19 4. INVESTERING OG FINANSIERING 4.1 Investeringsbudget. Det kan være vanskeligt at lægge budget. Det er ikke sikkert, at du behøver at udfylde alle punkter. Prøv i første omgang med dine egne skøn. Derefter bør du gennemgå budgettet sammen med en revisor. En revisor kan ofte give dig tal for, hvad der er normalt for din branche og for den størrelse virksomhed, du vil starte. Du kan også indhente tilbud forskellige steder, så du har mere præcise tal at gå ud fra. Sørg for at få tilbuddene skriftligt. Skriv her, hvilke investeringer du skal gøre i løbet af det første år. (Beløb angives ekskl. moms). ANLÆGSAKTIVER 1) Grund (der skal købes) kr. Lokaler kr. Istandsættelse kr. Maskiner kr. Kontorudstyr inkl. computere og møbler kr. Transportmidler kr. Immaterielle anlægsaktiver (goodwill, patenter) kr. Andre varige aktiver (f.eks. andele i andre firmaer) kr. TOTALE ANLÆGSAKTIVER ===================== kr. OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager kr. Udestående ordrer kr. Debitorer kr. Likvide midler kr. TOTALE OMSÆTNINGSAKTIVER kr. ===================== Startomkostninger 2) kr. SAMLET INVESTERING ===================== kr. 1) Kan du dokumentere disse tal med tilbud? 2) Omkostninger som låneomkostninger, revisorudgifter, trykning, annoncering og leveomkostninger de første måneder. 4.2 Finansiering med egen kapital. Her skal du angive, hvad du selv kan/vil skyde ind i virksomheden. Hvis du skal ud og finde andre investorer (bank, leverandører), er det vigtigt, at du også selv har kapital. Hvis du kun har din arbejdskraft og viden, stiller det større krav til en veldokumenteret beskrivelse af dine planer. Opsparing kr. Egen bil (anslået værdi) kr. Værdipapirer kr. Produktionsmidler kr. Anden privat kapital (f.eks. familielån) kr. SAMLET PRIVAT KAPITAL (A) kr. ===================== 4.3 Finansiering med fremmed kapital. Du kan indhente orientering om langfristede lån og kassekredit i din bank. Det vil ved denne lejlighed være godt, hvis du har beskrevet alle forhold omkring din start af virksomhed. Så kan banken bedre svare dig på, om de vil yde dig lån. Du kan også indhente oplysninger fra en anden bank end den, du er kunde i. Du bør få dokumentation for leverandørkredit fra de vigtigste leverandører. - Forretningsplan 19 Dana - Forretningsplan 19

20 Øvrige kreditorer kan være leverandører af inventar eller andet, du skal bruge i starten, som f.eks. reklame. Det er ofte muligt at få en langstrakt kredit hos disse, hvis du har en overbevisende plan at vise dem. LANGFRISTET Realkreditlån (løbetid år) kr. Pengeinstitutlån (løbetid år) kr. Leasing (biler, maskiner, computere) (løbetid år) kr. SAMLET LANGFRISTET FREMMED KAPITAL (B) kr. ===================== KORTFRISTET Kassekredit kr. Leverandørkredit kr. Factoring kr. Øvrige kreditorer kr. Andet kr. SAMLET KORTFRISTET FREMMED KAPITAL (C) kr. ===================== SAMLET KAPITAL ===================== kr. Du kan få vejledning, om hvilke muligheder du har for at søge forskellige låne- og støtteordninger hos dine rådgivere. Har du kontaktet en bank med henblik på finansiering af dine planer? Ja Nej Hvis ja, hvilken bank? (Navn, adresse, tlf.nr., kontaktperson): Har disse kontakter givet sikre tilsagn? Ja Nej Hvis ja, beskriv dem: Har du søgt om nogen form for danske eller EU-lån/tilskud? Ja Nej Hvis ja, beskriv dem: Har du kontaktet andre med henblik på finansiering af dine planer? Ja Nej Hvis ja, hvem er kontaktet, og hvilke aftaler har du opnået? 20 - Forretningsplan 20 Dana - Forretningsplan

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker.

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker. Blomsterbutik Der er en rivende udvikling i detailhandlen. Det kommer kunderne til gode. De præsenteres for masser af nye varer i spændende butikker. Blomsterbutikkerne er med på denne bølge. At være indehaver

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens:

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens: Webshop At købe sine cowboybukser, bestille billetter til koncerten, booke sit besøg hos frisøren eller ændre adresse hos kommunen online bliver mere almindeligt år for år. Forbrugeren forventer efterhånden

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere