Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Stian Ehrenreich Winnie Pedersen Kresta M. Christensen Ibrahim Amcha bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem afdelingsbestyrelsesformand Administrationen m.v.: Allan Søstrøm (AS) forretningsfører Morten Kraft (MK) økonomichef Jesper Tjørnild (JT) inspektør Heidi K. Kahr (HK) sekretær Henrik Steen Jensen (HSJ) advokat Pia Mortensen (PM) Trivselshuset Gitte Andresen Protekst 1. Velkomst LS byder velkommen og gør opmærksom på, at der mangler et punkt på dagsordenen i forhold til den oprindelige indkaldelse. Det er den oprindelige, der er korrekt. 2. a. Valg af dirigent b. Valg af stemmeudvalg a. Henrik Steen Jensen vælges til dirigent og gennemgår formalia b. Allan Søstrøm Eva Stæhr, bhv 25 Minna, bhv th 3. Bestyrelsens beretning LS fortæller at afdelingsbestyrelsen i det forløbne år har nedsat flere udvalg og beboerne opfordres i den forbindelse til at deltage i arbejdet. På opfordring fra politiet er der sat skilte op for at regulere færdslen. Når der er skiltet, har politiet mulighed for at gribe ind overfor syndere. Der er også sat hundeskilte op om, at de skal holdes i snor. Legepladser er blevet udbygget ved A7 er der opsat gynger osv og det arbejde fortsætter løbende i afdelingen. Med hensyn til aktivitetslokaler så er det sat i system så vi har et godt overblik over alle aktiviteter. For at få en vis spredning i hvad lokalerne bliver brugt til, er det nødvendigt at lægge lidt arbejde i behandlingen af ansøgningerne. Det er ikke muligt alene at lave en venteliste efter ansøgningsdato, da vi skal sikre så stor en variation som muligt i aktiviteterne i vores aktivitetslokaler. En positiv sidegevinst efter renoveringen er, at der er et faldende antal beboerklager samt færre flytninger, hvilket har positiv indvirkning på hele afdelingen. Der er stadig beboere, der har paraboler opsat på altanerne. De har fået flere muligheder for at få dem flyttet op på taget, så nu sender vi de sidste i boligretten. 1

2 Så har vi fortsat problemer med dørlåsene. Nogle steder bliver de ødelagt lige så hurtigt som de bliver lavet, og vi må nok erkende, at det nok ikke er realistisk at det bliver løst 100 %. Men vi fortsætter naturligvis arbejdet. Børn & ungeområdet er noget vi giver meget opmærksomhed, og lige før sommer fik vi etableret multibanen. Vi fortsætter med at udbygge på den, blandt andet med bålplads osv. Så er vi glade for, at Natteravnene atter er startet op i området og i den forbindelse vil afdelingsbestyrelsen gerne opfordre til at beboerne melder sig som aktive. På det boligsociale område lavede vi blandt andet projekt 30+30, som har givet fine resultater. Muhamad (Murad) fortæller, at vi opstartede projektet lige før sommer. Der blev etableret et bredt samarbejde mellem beboere, boligselskab, Trivselshuset, SSP, socialforvaltninge og klubben. Der var rigtig mange engagerede folk, der tog del i arbejdet, og projektet vat en fornøjelse. Som en positiv følge af, at have haft så meget fokus på områdets børn og unge faldt hærværk i afdelingen til det halve i forhold til sidste sommer. Så er der spørgsmål til beretningen: Pia hc 171: er det lovligt, atlave et udvalg uden repræsentation af mer? LS: ja, beslutningerne træffes stadig af afdelingsbestyrelsen, men arbejdet udføres af udvalget. EL: i nogle udvalg sidder der også mer, eksempelvis hundeudvalget. HSJ: det er der ingen problemer i. Jonathan bh 25: roser og håber at det gode arbejde fortsætter, og håber at det er muligt at gentage succesen. Derudover roser han afdelingsbestyrelsens beretning. Fortælle, at legepladserne bliver af og til bliver hærget. LS: med hensyn til legepladser, så er det vigtigt at vi får de informationer, for vi ved ikke nødvendigvis alting. Men lige på den legeplads ovre ved jer ved vi at der er problemer med skaterrampen, men det skyldes ikke hærværk, der er noget med en konstruktionsfejl er et helt nyt koncept, der aldrig er prøvet før. Vi skal have evalueret, om det er noget vi skal gentage. Rent økonomisk er det en billig løsning. Gitte, hc 133: vil gerne opfordre til at flere beboere melder sig som Natteravne. Det projekt kører videre som en del af AS: var et frontløberprojekt som INGEN havde prøvet før. Trivselshuset var bannerførere og de gjorde et kæmpearbejde. Vi vidste, hvor vi ville hen og på grund af stor opbakning var der mange ting der lykkedes. Vi vil gerne fortsætte, men formen ligger ikke helt fast. Men selvfølgelig fortsætter vi det store boligsociale arbejde i Bispehaven. Vi sparede kr. hen over sommeren på grund af mindre hærværk! kostede mange ressourcer, men ikke mange penge. FU betalte kr. til projektet. Ena, hc 171: som beboer har det været rigtig rart at opleve, at nogle mer har været meget synlige i alt hvad der er foregået. Et enkelt spørgsmål, som nok er til administrationen: der er et lokale, der her på det sidste har haft åbent på mærkelige og meget senes tidspunkter, ved I hvad der foregår derinde? PM: det kan jeg svare på. Det er et lille eksperiment vi kører i forbindelse med ramadanen. Vi har nogle mænd, der samles efter solnedgang og hygger sig, snakker og samles. Beretningen blev enstemmigt godkendt 4. Budget 2010 MK underholder med budgettet for 2010 og starter med at fortælle om principperne for budgettet. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Efter administrationens udarbejdelse af budget mødes vi med afdelingsbestyrelsen og forsøger at lægge deres ønsker ind. Det er dog begrænset, hvad vi kan regulere på. Budget 2010 viser en huslejestigning på 4,78 %. De væsentligste ændringer i forhold til sidste år er: Konto oprindelige lån falder ca

3 Konto 110 forsikringer: selvom I har en selvrisiko på i jeres afdeling, så stiger præmien alligevel. Det eneste, der kan sikre nedsættelse af forsikringerne er reduktion af hærværk i afdelingen. Konto 112 administraionsbidrag til foreningen. Konto 114 renholdelse: grønne områder, snerydning, varmemesterløn (stiger overenskomstmæssigt), Selvom de øvrige arbejder også stiger, er det stadig billigere at få eksterne til at vedligeholde de grønne områder frem for at varmemestre og gårdmænd skal gøre det. Konto 119 diverse udgifter blandt andet beboeraktiviteter, Trivselshuset og så videre. Konto er henlæggelser, altså opsparing til vedligeholdelse og fraflytninger. Der er desværre en tendens til øgede udgifter på fraflytninger, derfor skal der henlægges mere. Vi gør hvad vi kan for at få pengene ind. Konto 126 falder på grund af nogle afskrivninger, der forsvinder. Konto 133 afvikling af underskud der var et stort underskud sidste år på grund af hærværk. Det underskud afvikles over 4-5 år. På indtægtssiden er der primært lejeindtægter. Med hensyn til renteindtægterne, så er det sådan nu, at der ligger afdelingens opsparing i én stor pulje sammen med de andre afdelingers opsparing, hvilket betyder, at vi får en fordelagtig rente. Sidste år garanterede selskabet 3 % i rente til afdelingerne. Pr bliver det afdelingen selv, der skal bære risikoen, og afdelingen får den reelle gevinst eller tab. Vi har budgetteret med 3,5 % i renteindtægt det tror vi på er realistisk. Konto 210 viser en nødvendig merindtægt på 1.9 million, deraf huslejestigningen. Med hensyn til antennebidrag er det bare en viderefakturering af det, vi bliver opkrævet af Stofa. Ingolf bhv 45 3th: hvad er grunden til at huslejen i de boliger på 10m²? MK: da man opførte byggeriet beregnede man, hvad hver enkelt lejemål skulle koste. Små lejemål, eller som her klubværelser, koster pr. m² mere end store, men stigningen i % er ens for alle. PM: det er fire værelser med fælles køkken/bad, så der skal også betales til fællesarealet. AS: med fællesareal bliver det 72 m² for alle fire klubværelser JT fortæller om PPV Planlagt og periodisk vedligholdelse) for Der er afsat midler til: o betonreparationer på boliger og altaner o vinduespudsning af altaner/opgange o udskiftning af indvendige døre og ståldøre i kælderplan. En del er skiftet, men vi er ikke færdige. o afrensning af graffiti vi har en fast aftale med et firma der kommer hver uge o polish af trappeopgange. I de lave vil vi dog have malet først. o strømpeforing af faldstammer o udskiftning af toiletter og badekar o vandrør i kældre o ventilation løbende udskiftning og reparation o elevator løbende service og lovpligtigt eftersyn o sikring, det vil sige videoovervågning og lignende sikkerhedsforanstaltninger o postkasser, som jo skal være opsat senest De kommer op inden, men udgiften er først næste år o legepladser, skilte m.v. o teknisk bistand Ingolf, bhv 45 3th: hvis man etablerer videoovervågning, vil man så kunne se, om der kommer penge ind, hvis man finder synderen? JT: vi sender altid en regning hvis vi ved, hvem der har ødelagt noget, og som regel bliver de betalt. Dahir, bhv 41 07tv: hvad siger loven om videoovervågning? JT: indtil videre er der lidt uklarhed, så vi afventer indtil politikerne kommer med udmelding. Dahir, bhv 41 07tv: men det vil jo spare os alle for penge, hvis vi får fat i flere af dem, der begår hærværk. JT: ja bestemt, hvis vi kan identificere dem. 3

4 Michael bhv 51: hvad siger loven om mobilovervågning? JT: inde i opgange må vi gerne have det, men ikke udenfor. Kristina bhv 45 02th: jeg har set, at der er mange små børn der rykker planter op hvad gør man, når de bliver ved selvom man beder dem lade være? JT: I er altid velkommen til at kontakte os, men det vil jo nok altid være en vurdering når det drejer sig om mindre børn. Eva bh 25: der er afsat 1 million til snerydning osv. nogle steder bliver det ikke vedligeholdt, og jeg synes ikke de penge er givet godt ud. JT: der har været lidt koordineringsproblemer, fordi vi har to firma, der har vedligeholdelsen heroppe, og der har været lidt usikkerhed omkring, hvem der stod for hvad. Vi er opmærksomme på det og skal faktisk have møde med dem i næste uge. Budgettet blev enstemmigt godkendt 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens arbejder for det kommende år LS fortæller at afdelingsbestyrelsen ønsker at fortsætte med arbejdet omkring færdsel, børn- og ungeområdet, legepladser, hærværksforebyggelse og så videre. Derudover opfølgning på vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. Og så vil vi fortsat arbejde på stor bredde på de aktiviteter der foregår i lokalerne. Eva bhv 25: hvordan skal legepladserne finansieres? LS: der er sat kr. af. Det kan man selvfølgelig ikke bygge store legepladser for, men der kan etableres mindre aktivitetsområder. Pia hcv 171: kan man ikke bruge Fællesbladet til at synliggøre hærværk? MK: alle boligforeninger indberetter hærværk til et fælles register, så der kan laves statistik på det. LS: men vi vil gerne via Fællesbladet synliggøre det mere. Eva bhv 25: roser afdelingsbestyrelsen for at gøre et kæmpearbejde. Aktiviteter for det kommende år godkendt. 6. Indkomne forslag Forslag 1. Forslag om at reducere antallet af vinduespudsning til to gange årligt. LS: afdelingsbestyrelsen har sat forslaget for at spare på vinduespudsningen. De sparede midler vil indgå i budgettet under sikring. Hans bhv 41: hvis det skal reduceres, så skal det til gengæld gøres ordentligt de to gange, de bliver pudset og ikke som det er i dag. Afstemning ved håndsoprækning 31 for 25 imod forslaget er vedtaget. Forslag 2. a) maling af plastikkarme HSJ gør opmærksom på, at det kun er repræsentantskabet, der kan tage beslutning om ændring af vedligholdelsesreglementet. Altså kan afdelingsmødet kun opfordre afdelingsbestyrelsen til at indbringe det for repræsentantskabet. Eva, bhv 25: varmemestrene siger, at karmene ikke kan skiftes mere, altså er der behov for reparation indtil afdelingen får råd til nye trækarme. Og boligselskabet har malet karmene i selskablokalet og det ser fint ud. AS: Hvis der er malet i selskabslokalet, så er det afdelingen der har foranlediget det. Vi ved godt at plastiklisterne godt kan se ret grimme ud og der hvor de går til, må de naturligvis udskiftes. Men vi kan ikke gøre det på en gang. Der er over 10 km. karme i afdelingen og det ville kræve en voldsom huslejestigning. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at forelægge det på repræsentantskabsmødet. 4

5 b) Forbud mod muskel/kamphunde Jonathan bhv 25 spørger om Holger vil fortælle lidt om de pågældende hundes temperament. Holger bhv 45: har været hundetræner i mange år, og fortæller at nogle af de hunde er helt almindeligt rare hunde. Men når man træner dem til kamp får man hurtigt problemer. Han har set uheldige eksempler på unge mennesker, der fremprovokerer en uheldig adfærd hos deres hund. LS: vi har i afdelingsbestyrelsen diskuteret det her. Problemet er, at det er svært at definere hvilke hunderacer, det drejer sig om. Måske er det en idé at hundeudvalget arbejder videre med at udarbejde en liste? Alternativt kan vi afvente om regeringen vedtager noget ved lov. I vores nuværende regler er der allerede taget højde for, hvad konsekvensen er, hvis en hund angriber. Eva bhv 25: Definitionen behøver ikke at være noget problem, da Dansk Kennel Klub (DKK)har en udmærket liste over hvilke racer, det drejer sig om. Det her handler ligeså meget om at sende et signal om, at det her tolorerer vi ikke. HSJ: vil lige præcisere, at de beboere, der allerede nu har en sådan hund, ikke kan fratages den. Hans bhv 41: tror ikke at risikoen for at blive angrebet af en kamp- eller muskelhund er større i Bispehaven end hvis man går en tur ud på Viborgvej. Holger bhv 45: Det er rigtigt at DKK har en defineret liste, men man skal være opmærksom på, at den ikke svarer overens med andre landes lister, så definitionen er ikke fast. Og så er der jo alle krydsningerne også. Når man tilmelder sin hund på administrationen, skal man så fremvise forsikringspapirer? Stian hc 161: det er svært at afgøre, hvad der er det rigtige at gøre her. De mennesker, der har de her hunde har ikke været særlig modtagelige overfor positiv indvirkning. Men måske ville det være klogere at lade udvalget arbejde videre med det her. Afdelingsmødet beslutter at forpligte afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med en løsning. Forslag 3. opsætning af postkasser Ena hc 171: de hænger ikke så udsat på P, og hvis man hænger dem på P, vil de hænge ens i hele afdelingen. LS: idéen med prøveopsætningen var at se, om og hvor de kunne hænge i fred. Vi har vurderet hvor de skal hænge, og nogle steder vil P faktisk være et udsat sted, men der kan man så overveje overvågning. JT: På det sidste møde i afdelingsbestyrelsen snakkede vi om, at P måske godt kunne være det smarteste sted. Ud fra de lovkrav, der er på området kommer de til at hænge samlet, men vi vil gerne se om de eventuelt kan hænge lidt lavere. Mohamad, hc 173: vil snarere foreslå at de kommer tilat hænge på U, hvor der altid er trafik og mennesker. På P kan der være meget øde og på den måde fred til hærværk. JT: det er rigtigt, men hvis der kommer postkasser op på P, vil der jo blive mere trafik. På prøveopsætningen er der begået hærværk på de, der hang på U. Birgit hcv 277: pensionister får stadig bragt posten til døren. Eva bhv 25: ja, men man skal søge om det. På P ville de så skulle sidde bag døren altså bag lås? JT: ja. Eva bhv 25: jamen, så er det jo også kun beboere, der får adgang til dem. Afstemning ved håndsoprækning viser at 32 stemmer ja til forslaget, 12 stemmer nej. Forslaget er vedtaget. Forslag 4. CO2 neutral energi HSJ: det her kan der faktisk ikke stemmes om af to årsager: for det første er det en sag for repræsentantskabet, og for det andet kan det have store økonomiske konsekvenser. 5

6 Ingolf bhv 45: i NRGi er prisen faktisk billigere og man har en plan om, at Århus skal være CO2 neutral i Men det er fint nok med en opfordring til afdelingsbestyrelsen, om at arbejde videre med det. Stian hcv 161: intentionerne er rigtig gode. AS: vi er faktisk allerede i gang med en proces omkring det her. Vi har fået lavet energimærkning af alle afdelinger, og vi har haft møde med Dong. Så det harmonerer rigtig godt med selskabets politik. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med emnet. Forslag 5. affald ved rækkehuse Hans bhv 41: protesterer kraftigt mod forslaget. Udlevering af nøglebrikker vil gøre det meget svært at kontrollere, hvem der har adgang til opgangene. Anja bhv 23: dørene er jo alligevel brækket op! Birgit hcv 277: jeg kan ikke forstå, at de ikke har fået den nøglebrik for længst. LS: vi har diskutteret det med nøglebrikker før i andre sammenhænge, og der har der været stemning imod at andre end beboerne i opgangen havde brikker til opgangene. Eva, bhv 25: hvorfor skal nogle få brodne kar straffe os andre? Det er da nemt at registre, hvem der har en brik. Dem der ikke vil opføre sig ordentlig smider deres affald hvor som helst vi andre vil bare gerne have en mulighed for at skaffe os af med det på en ordentlig måde. Afstemning ved håndsoprækning viser, at 18 stemmer ja til forslaget og 21 stemmer nej. Forslaget er ikke vedtaget. Afdelingsmødet opfordrer afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med en konstruktiv løsning af problemet. Forslag 6. hundetoiletter Holger bhv 45: foreslår at der bliver etableret hundetoiletter, samt at prisen for at have hund stiger til kr. 50. Da hundetoiletterne allerede er under opførelse, frafaldes den del af forslaget. Det vedtages, at prisen for hundehold skal stige til 50 kr. om måneden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen a. 3 medlemmer for 2 år b. 1 medlem for 1 år c. 2 suppleanter a., b.og c. slås sammen. Winnie Pedersen, hcv tv. Valgt for to år med 68 stemmer Erwin Bülow Light, hcv 133. Valgt for to år med 72 stemmer. Holger Harders, bh 45 6.tv. Valgt for to år med 68 stemmer. Gitte Bülow Light, hcv 133. Valgt for 1 år med 55 stemmer. Ingolf Brown, bhv 45 3.th. 1. suppleant. 10 ugyldige. 1 blank. 8. Eventuelt JT:fortæller at selskabet i øjeblikket arbejder på, at alle lejligheder bliver udstyret med en røgalarm. Gitte, Protekst: vil gerne have et billede af den nye afdelingsbestyrelse. Eva bhv 25: ved hvert andet rækkehus på hcv er der plantet, men ikke ved bhv hvorfor? Hvis jeg spørger varmemestrene siger de, at planterne er rykket op, men det er ikke korrekt, for de er aldrig blevet plantet. HSJ takker for god ro og orden. 6

Referat af afdelingsmøde Afdeling 6 Bispehaven Onsdag, den 1. september 2010

Referat af afdelingsmøde Afdeling 6 Bispehaven Onsdag, den 1. september 2010 Referat af afdelingsmøde Afdeling 6 Bispehaven Onsdag, den 1. september 2010 Tilstede: 41 husstande Afdelingsbestyrelsen: Leif Scherrebeck (LS) Gitte Bülow Light (GB) Erwin Bülow Light (EB) Ibrahim Amcha

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R A F D E L I N G S M Ø D E

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R A F D E L I N G S M Ø D E F O R R E T N I N G S O R D E N F O R A F D E L I N G S M Ø D E 1. Alle beboere fremviser dagsorden ved indgangen, hvorefter stemmesedler udleveres. 2. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der skal lede

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Beboermøde 25. september 2014

Beboermøde 25. september 2014 Beboermøde 25. september 2014 Til stede: Lizette 11.2.4, Ramesh 9.1.2, Peter 11.1.4, Nina 7.4.2, Nicoline 11.1.2, Zenia 7.2.3, Julie 11.5.2, Tina 13.0.4, Troels 7.2.4, Majken 7.2.4, Malene 5.3.3, Sussi

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ad.2. Formand, Jesper Rasmussen fremlagde beretningen for arbejdet i afdelingen for perioden siden sidste beboermøde:

Ad.2. Formand, Jesper Rasmussen fremlagde beretningen for arbejdet i afdelingen for perioden siden sidste beboermøde: Referat af beboermøde i afdeling 10 d. 8. september 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent, stemmeudvalg 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 39 den 9. april 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Jonas Høst Martin L. Hansen Kirstine

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdelingsmøde 14. september 2016

Afdelingsmøde 14. september 2016 Afd. 139-3 Boholteparken Afdelingsmøde 14. september 2016 Referat 1: Valg af dirigent Jeanet Strømmen valgt som dirigent Gitte Vagner valgt som referent Kirsten Enevoldsen & Ole Jensen valgt som stemmetællere

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag, den 27.05.2010

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag, den 27.05.2010 Referat af repræsentantskabsmøde torsdag, den 27.05.2010 Tilstede : Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Per Kjærgaard Gitte Bülow Light Lene Hansen Ole N. Madsen Leif Scherrebeck Klaus Winther Djernes

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2016 kl.1830, mødestart kl.1900. Fælleshuset, Hjelmagerparken 410, 8541 Løgten (Almenbo, afd. 31.). Dagsorden: 1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 2. valg af dirigent.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Til stede: 16 husstande Afdelingsbestyrelsen William Pham (WP) Tina Slot Schmidt (TS) Bestyrelsen Klaus Djernes (KD) Administration

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai A. Haugaard Mie Bartholdy Inge

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Beboermøde Afdeling 9

Beboermøde Afdeling 9 Beboermøde Afdeling 9 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af folkemøde i Titanparken d.30/5-2013

Referat af folkemøde i Titanparken d.30/5-2013 Referat af folkemøde i Titanparken d.30/5-2013 Ad 1) Velkomst og valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Klaus som referent og Jan G som dirigent. Dette vedtages af forsamlingen. Ad 2) Valg

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere