Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitaaneq. Uddannelse"

Transkript

1 Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut inuttut ineriartornermik aammalu inuiaqatigiit tassanilu ineriartornermut paasinninnissamut mi Namminersornerullutik Oqartussat Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanernik tigusimmata naalakkersuinikkut aa lajangerneqarpoq inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilin niarnerit tamarmik sapinngisamik Kalaallit Nunaanni inger lanneqassasut kkut ingerlanerini inuussutissarsiutini pingaarnerni ta mani ilinniarfiit nuunneqarput. Taamaattumik ilinniarnermi su ngiusarnerit atuagarsornerillu Kalaallit Nunaanni maanna ingerlanneqarlutik. Maannakkut Qaqortumi, Narsami, Paamiuni, Nuummi, Ma niitsumi, Sisimiuni Ilulissanilu qitiusunik ilinniarfeqarpoq aammalu sinerissami arlalinnik nunap immikkoortuini ilinniarfeqarluni. Ilinniarfiit arlaqartut kalaallit nunaata avataani suli ingerlanneqartarput. Tamanna inuussutissarsiutinut ilinniartitaa - nernut ataasiakkaanut aamma ilinniarfinni sivikinnerusumik sivisunerusumillu ingerlaqqiffiusuni atuuppoq. Ilinniartoq ilinniarfissamini inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniarfimmi aallartissinnaajumalluni isumaqatigiissuteqassaaq. Tunngaviusumik ilinniarnerit amerlanersaat ilinniar - ner tut nikerartutut ingerlanneqartarput, ilinniartoq qitiusumik ilinniarfinni atuagarsorluni sungiusaatigalugulu sulinermi nikerartarluni. Niuernermi allaffissornermilu ukiuni marlunni siullerni ilinniartitsineq niuernermut ilinniarfinni aamma nu - nap immikkoortuini ilinniarfinni ingerlanneqartarpoq. Aammattaaq pikkorissartitsinernut tunngasuni ineriartortoqarpoq, qitiusumik ilinniarfiit inuussutissarsiutinut ilinniaqqinnernik annertunerusumik ingerlatsisalermata, pikkorissartitsinernut ataasiakkaanut aammalu immikkoortortalersukkanut qaffakkiartuaartumik ilinniartitsinernut, piginnaalersitsisumik pikkorissartitsinernut assersuutigalugu qaartiterisartutut aammalu entreprenøritut ilinniarnerit, kiisalu Alloriarneq (allaffimmiut ilinniaqqiffiat)..1 ILINNIARFIIT Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup suliassaqarfiata ataaniipput, politiitut ilinniartitaaneq politiit pisortaata akisussaaffiatut inissisimalluni. Kulturimut ilinniartitaanermullu ataatsimiititaliaq Inatsisartut ataani pilersinneqarsimavoq, ilaatigut sulianik inuussutis- UDDANNELSE Formålet med det grønlandske uddannelsessystem er at give unge en uddannelse, der kan dan ne grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, bi drage til deres personlige udvikling og give dem en forståelse af samfundet og dets udvikling. Da Grønlands Hjemmestyre i 1981 overtog erhvervsuddannelsesområdet, blev det politisk besluttet, at alle erhvervsmæssige grunduddannelser så vidt muligt skulle gennemføres i Grønland. I løbet af 1980 erne foregik der en overførsel af uddannelsespladser inden for alle hovederhvervsområder. Praktik og skoleuddannelse foregår nu i Grønland. Der er brancheskoler i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat og et antal regionale skoler på vestkysten. En del uddannelser skal stadig tages uden for Grønland. Det gælder både for enkelte af de erhvervsfaglige grunduddannelser og for nogle af de korte og længere videregående uddannelser. Eleven skal indgå aftale med et lærested om læreplads for at påbegynde en erhvervsfaglig grunduddannelse. Hovedparten af grunduddannelserne inden for erhvervsuddannelsessystemet fungerer som såkaldte vekseluddannelser, hvor eleven veksler mellem praktik og teori på de centrale brancheskoler. På handels- og kontorområdet foregår undervisningen i de to første uddannelsesår både på handelsskolerne og på de regionale skoler. Endvidere er der sket en udvikling på kursusområdet, hvor brancheskolerne i stigende omfang gennemfører efteruddannelseskurser, både som enkeltstående kurser og som modulopbyggede kompetencegivende kurser som fx mineog entreprenøruddannelsen samt Alloriarneq (HK-efteruddannelse)..1 UDDANNELSESOMRÅDER Erhvervsuddannelserne hører ressortmæssigt under Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, mens politiuddannelsen hø - rer under Rigspolitichefen. Under Landstinget er der nedsat et kultur- og uddannelsesudvalg, der blandt andet behandler UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 283

2 sarsiutinut ilinniartitaanermut tunngasunik suliaqartoq. Naalakkersuisunut siunnersuisuusartussatut aamma pilersinneqarput Ilinniartitaanermut Siunnersuisoqatigiit kiisalu Piginnaanngorsaqqinnermut Siunnersuisoqatigiit. Piginnaan - ngorsaqqinnermut Siunnersuisoqatigiit siunertaat tassaavoq inuussutissarsiutinut ilinniartitaanermut piginnaanngorsaqqinneq pillugu Naalakkersuisunut siunnersuinissaq kiisalu suliffeqarnermut aamma inuussutissarsiutinut ilinniartitaanermut tunngasuni suliniutit ataqatigiissarnerunissaat. Qitiusumik ilinniarfiit forstanderimit aqunneqarput. Atuarfinnut atatillugu qitiusumik ilinniartitaanermut ataatsimiititaliaqarpoq, ilinniarnerit naammaginartumik qaffasissuseqarnissaat nakkutigalugit qularnaartussaallugit. Qitiusumik Ilinniartitaanermut Ataatsimiititaliaq suliamik ilisimasaqarfiusutut qullersaavoq. Suliffeqarneq pillugu iluarsartuusseqqinnerup kingunerisaanik kommunit 2006-mi ilitsersuisarfiit Piareersarfinnik taaneqartartut pilersippaat. Piareersarfeqarnerup siunertaraa suliffissaaleqisut imaluunniit ilinniagaqarniartut ilinniagaqalernissamut imaluunniit suliffeqarnikkut pimoorussillutik peqa - taalersinnissaannut piareersarnissaat. Piareersarfiit pillugit sukumiinerusumik adressemi takuuk: nt_for_erhverv/piareersarfiit.aspx/ Inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanerit tassaapput sanaartornermut saviminilerinermullu tunngasut, niuerneq allaffissornermillu ilinniarneq, inuussutissalerineq, isumaginninneq peqqinnissarlu, ilusilersuinermut tunngaviusumik ilinniarnerit, sullissinernut tunngasumik ilinniarnerit kiisalu innaallagisserinermik tunngaviusumik ilinniarnerit. Ilinniar - nerit assigiinngitsunik sivisussuseqarput ilinniarnerup suu nera apeqqutaalluni..1.1 Ilinniartitaaneq pillugu paasissutissat Internet-kkut nittartakkami SUNNGU-mi ilinniartitaaneq pillugu paasissutissat nassaarineqarsinnaapput. Sammisat makku pillugit paasissutissat tassani ujarneqarsinnaapput: Ilinniagaqarniarluni qinnuteqarneq Ilinniagaqarnersiutit Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanermut akueritinneq Danmarkimi ilinniartitaanermut akueritinneq Kalaallit Nunaata Danmarkillu avataani ilinniagaqarniarluni periarfissat Tunniussiffissatut killissarititat, akissuteqarfissatut nalunaarfissarititat il.il. Qinnuteqarnissamut immersuiffissat ilitsersuutillu qarasaasiakkut aaneqarsinnaasut Kalaallit Nunaanni ilinniarfiusinnaasut nalunaarsorsimaffiat Danmarkimi ilinniarfiusinnaasut nalunaarsorsimaffiat Adressemi sukumiinerusumik takuuk: sager vedrørende erhvervsuddannelse. Som rådgivende instans for Landsstyret er der endvidere nedsat et Uddannelsesråd samt et Kompetenceudviklingsråd, KUR. Formålet med KUR er at rådgive Landsstyret om kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet og at styrke samordningen af initiativer på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet. Erhvervsskolerne ledes af en forstander. I forbindelse med skolerne er der desuden nedsat et brancheudvalg, der har til opgave at sikre, at uddannelsernes faglige niveau er tilfredsstillende. Brancheudvalget er den øverste faglige instans på området. Som en følge af indførelsen af arbejdsmarkedsreformen har kommunerne i 2006 etableret vejlednings- og introduktionscentre - benævnt Piareersarfiit. Piareersarfiits formål er at forberede ledige eller uddannelsessøgende til en uddannelse eller til en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Se nærmere om Piareersarfiit på adressen: nter/departement_for_erhverv/piareersarfiit.aspx/ De erhvervsfaglige grunduddannelser omfatter uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, jern- og metalområdet, handels- og kontorområdet, levnedsmiddelområdet, social- og sundhedsområdet, de grafiske grunduddannelser, serviceområdet samt de el-tekniske grunduddannelser. Uddannelserne har varierende længde..1.1 Oplysninger om uddannelse På portalen SUNNGU findes oplysninger om uddannelse. Der kan søges informationer om følgende emner: Ansøgning om uddannelse Uddannelsesstøtte Optagelse på uddannelse i Grønland Optagelse på uddannelse i Danmark Muligheder for uddannelse uden for Grønland og Danmark Tidsfrister, svartidspunkter m.m. Ansøgningsskemaer og vejledninger, der kan hentes elektronisk Register over uddannelser i Grønland Register over uddannelser i Danmark Se nærmere herom på adressen: ngu. - gl/.1.2 Ilinniartut kattuffii Kalaallit Nunaanni ilinniagaqartut Kalaallit Ilinniagaqartut.1.2 Organisationer for studerende Studerende i Grønland er organiseret i Kalaallit 284 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

3 Takussutissaq.1 Kalaallit Nunaanni Inuussutissarsiutinut ilinniarfiit Saviminilerinermik Ilinniarfik, Nuuk Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut saffiuut / maskinarbejderit, motorinik iluarsaasartut, assartuinermi atortunik iluarsaasartut quersualerisartut, innaallagialerisut, elektro-, elektronik-, kontormaskine-, radio-, aamma datamekanikerinngorniat. Saffiuunut, automekanikerinut, maskin-, umiarsuarmi-, køle-, el aamma automatik me ka - niki nut pikkorissartitsisoqarlunilu ilinniartitsisoqaqqittarpoq. Sanaartornermik Ilinniarfik, Sisimiut tassunga ilanngullugu Teknikikkut ilin ni ar nertuun ngorniarfik, Tassani ilinniartinneqartarput ilaa tigut sanasut pequsiortut, ruujorilerisut, illunik qalipaasartut aamma qaartiterisut entreprenørillu Toqqavissanut kuutsiviliornerup, qalialiornerup, teknik atorlugu ussissaanerup, kiassaatinik uuliatortulerinerup, paaviaanerup, glasfiberiliinerup aamma umiatsianik aserfallatsaaliinerup iluanni pikkorisaasoqartarpoq. Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk aamma Qaqortoq Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut niuernerup allaffissornerup iluani assistentit, HHX ukiumi ataatsimi ingerlanneqartartoq, ilinniagartuutut ilinniarnerit, nunani tamalaani niuerneq nittarsaanerlu. Aningaasanik nukissanillu aqutsineq, IT-mik aqutsineq, inatsisinut tunngasunik suliaqarneq, aningaasarsiornermik ilinniarnerit aamma ilitsersuisutut ilinniarnerit. Niuertarfinni allaffimmilu sulisunut ilinniaqqinnerit aamma ilinniagartuutut merkonominut pikkorissarnerit kiisalu sulianik sammisunik arlalinnik pikkorissaasoqartarluni. Aalisakkanik Tunisassiornermik Ilinniarfik, Maniitsoq Inuussutissalerinermut teknikerinngorniat ilinniartarput kiisalu ilinniartitsissutini ataasiakkaani ilinniarnertuunngornianut ataatsimoorussamik ilinniartitsissutit ukiumi ataatsimi ingerlanneqartarput. Tunisassiornermi, laboratoriami avatangiisinullu tunngasunik ilinniartitseqqinnerit ingerlanneqartarput. Inuussutissalerinermik Ilinniarfik INUILI, Narsaq Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut igasut, saqisut, saaffiginnittarfimmiut, nersutinik toqoraavimmi sulisut iffiortut, iggavimmi ikiortit, cafeteriami kantiinamilu ikiortit aamma akunnittarfinni takornariartitsinermilu ikiortit. Inuussutissalerinerup iluani nalinginnaasumik ilinniaqqinnerit neqeroorutigineqartarput. Imarsiornermik Ilinniarfik, Paamiut Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut sumiissusersiortut, aalisariutini naalagassat 1. aamma 3. grad kiisalu kystskipperit. Imarsiortunut naalagassatullu ilinniarsimasunut arlalinnik ilinniartitsisoqaqqittarpoq kiisalu nu - annaariutinik angallataatilinnut yacktskipperinullu atuartitsisoqarluni misilitsitsisoqartarluni. Umiarsuarnik isumaginninnermik ilinniartitaanerit Royal Arctic Line A/S aamma Århus Eksportakademi imaluunniit Vejle Handelskole suleqatigalugit, Kalaallit Nunaat, Danmark. Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut allaffimmiut, umiarsuanik isumaginninnermi sulisut, aqumiut, skibsmekanikerit, entreprenørmaskinmekanikerit aamma terminalmedarbejderit. Perorsaanermik Ilinniarfik, Ilulissat Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut isumaginninnermi peqqissaanermilu ikiortit aamma perorsaasut. Perorsaanerup allallu isumaginninnermi perorsaanerup iluani sulisunut allanut ilinniartitseq - qin nerit neqeroorutigineqartarput. Isumaginninnermi siunnersortinngorniat ilinniarfiat (ISI), Nuuk Tassani ilinniartinneqartarput isumaginninnermi siunnersortinngorniat. Isumaginninnerup iluani sulisunik ilinniartitseqqinnerit neqeroorutigineqartarput. Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk Tassani ilinniartinneqartarput ilaatigut peqqissaasut, peqqinnissamut ikiortit aamma peqqinnissamut assistentit. Paaqqutarinninnerup iluani sulisunik ilinniartitseqqinnerit neqeroorutigineqartarput. Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Tassani ilinniartinneqartarput oqalutsit nuterisullu. Namminersortunut suliffeqarfinnullu oqaatsitigut pikkorissarnerit oqaatsitigullu atuartitsine rit neqeroorutigineqartarput. Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik, Nuuk Assilialiornermut ilinniarfinni, eqqumiitsuliornermi ilinniarfissuarni, atisanik ilusilerinermut ilin niarfinni assigisaannilu ilinniartutut ingerlaqqinnissamut aningaasatigut tapiiffigineqarnis - sa mut qinnuteqarnissamut pisariaqarpoq. Politiit Ilinniarfiat, Nuuk Tassani politiit ilinniartinneqartarput. Politiinik ilinniartitseqqinnerit neqeroorutigineqartarput. Savaatilissatut ilinniartitaaneq, Qaqortoq Tassani savaatilinngorniat ilinniartinneqartarput. Ilimmarfik, Nuuk Ilisimatusarfinni sammivinni ukunani sisamani ilinniartitaanerit neqeroorutigineqarput: Teologitut ilinniarfik, Oqaatsinut, Atuakkialerinermik Tusagassiutinullu ilinniarfik, Allaffis sor - ner mut ilinniarfik aamma Kulturimut Inuiaqatigiillu oqaluttuarisaaneranni ilinniarfik. Ilinniarfissuaq, Nuuk Tassani ilinniartitsisut ilinniartinneqartarput. ARTEK, Sisimiut aamma Lyngby Issittumi teknologi immikkut sammillugu ingeniøritut allagartartaarniartut ilinniarfiat. Issittumi pissutsit pillugit pikkorissarnerit isumasioqatigiinnerillu ingerlanneqartarput. Tusagassiornermik Ilinniarfik, Nuuk Tassani tusagassiortut ilinniartinneqartarput. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK Oversigt.1 Uddannelser i Grønland Jern- og Metalskolen, Nuuk Her uddannes bl.a. til smed, maskinarbejder, skibsmontør, transportmiddelmekaniker, terminalarbejder, elektriker, elektro-, elektronik-, automatik-, kontormaskine-, radio-, og datamekanikere. Der efteruddannes og udbyders kurser til smede, automekanikere, maskin-, skibs-, køl-, el- og automatikteknik. Bygge- og Anlægsskolen, Sisimiut herunder Grønlands Tekniske Gymnasium. Her uddannes bl.a. til tømrer/snedker, Vvs-montør, bygningsmaler og i fag indenfor mine- og entreprenøruddannelsen. Der efteruddannes bl.a. inden for forskalling, tagdækning, teknisk isolering, oliefyrsservice, skorstensfejning, glasfiberarbejde og vedligeholdelse af småbåde m.m. Grønlands Handelsskole, Nuuk og Qaqortoq Her kan tages uddannelser som bl.a. HK-assistenter, 1-årige HHX, akademiuddannelser, International handel og markedsføring, Økonomi- og ressourcestyring, IT-administrator, juridiske sagsbehandler, finansuddannelsen og vejlederuddannelsen. Der udbydes efteruddannelse af HK ere og udbydes kurser for akademimerkonomer samt en lang række branchespecifikke kurser. ATI-skolen, Maniitsoq Uddanner procesteknikere til levnedsmiddelindustrien samt tilbyder 1- årige enkeltfagskurser på gymnasialt fællesfagsniveau. Tilbyder efteruddannelses-kurser produktions-, laboratorie- og miljøområdet. Levnedsmiddelskolen INUILI, Narsaq Her uddannes bl.a. til kok, tjener, receptionist, slagter, bager, køkkenassistent, cafeteria- og kantineassistenter og hotel- og turismeassistenter. Der udbydes generel efteruddannelse inden for levendsmiddelområdet. Den Maritime Skole, Paamiut Her uddannes bl.a. til navigatør, fiskeskipper af første og tredje grad samt kystskipper. Der udbydes en række efteruddannelseskurser for menige søfolk og uddannede skippere samt undervisning og prøver for lystsejlere og yachtskippere. Shippinguddannelser i samarbejde med Royal Arctic Line A/S og Århus Eksportakademi eller Vejle Handelsskole, Grønland og Dan - mark. Her uddannes bl.a. til kontorassistenter, shippingmedarbejder, skibsofficer, skibsmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker og terminalmedarbejder. Grønlands Socialpædagogiske Seminarium, Ilulissat Her uddannes til social- og sundhedsmedhjælpere og socialpædagoger. Der udbydes efteruddannelse af socialpædagoger og andre faggrupper inden for det pædagogiske område. Socialrådgiveruddannelsen (ISI), Nuuk Her uddannes socialrådgivere. Der udbydes efteruddannelse af personale indenfor den sociale sektor. Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk Her uddannes sygeplejersker, sundhedshjælpere, sundhedsassistenter. Der udbydes efteruddannelse til personale inden for plejesektoren. Sprogcentret, Sisimiut Her uddannes tolke og oversættere. Der udbydes sprogkurser og sprogundervisning til private og firmaer. Kunstskolen, Nuuk Ophold på kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til optagelse på billedskolen, kunstakademiet, designskolen o.l. Politiskolen, Nuuk Uddannelse af politimænd. Efteruddannelse af politimænd udbydes. Fåreholderuddannelsen, Qaqortoq Her uddannes til fårholder. Grønlands Universitet, Nuuk Her udbydes uddannelser indenfor følgende fire institutter: Institut for Teologi, Institut for Sprog, Litteratur & Medier, Institut for Administration og Institut for Kultur- og Samfundshistorie. Grønlands Seminarium, Nuuk Her uddannes lærere. Center for Arktisk Teknologi, Sisimiut og Lyngby (i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet) Her uddannes diplomingeniører med speciale i arktisk teknologi. Der gennemføres kurser og seminar om arktiske forhold. Journalistskolen, Nuuk Her uddannes journalister. 285

4 Kat tuffiat (KIK)-mi peqatigiiffeqarput. Danmarkimi ilinniagaqartut kattuffimmi Avalammi peqatigiiffeqarput. Adresseni sukumiinerusumik takukkit: aamma Danmarkimut Ilinniagaqartut peqatigiiffii kattuffittut ingerlapput, ilaatigullu peqatigiiffiup Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanut attaveqarneq isumagisarpaa, ilaatigut ilinniagaqarnersiutit allanngussatillugit imaluunniit allatigut immikkut tapiissutissanik allannguuteqassatillugu isumaqatigiinniussisartuulluni..2 ILINNIARTITAANERNI PISINNAATITSILERSUNI INERI- ARTORNEQ.2.1 Takussutissat periutsillu nutaat Naatsorsueqqissaartarfik inuit ilinniartitaanermut pisinnaatitsilersumut atatillugu nunatsinni ilinniagaqarnersiutisisartut pillugit paasissutissanik tigusaqartarpoq. Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ataani Ilinniarnersiuteqarfimmiit paasissutissat tamakku pissarsiarineqartarput, uppernassusiilu ilinniarfeqarfinni Naatsorsueqqissaartarfimmilu misissorneqartarlutik. Kisitsisit tatiginassusaannik misissueriaatsip nutaap malitigisaanik siornatigut Ukiumoortumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsisinut sanilliunneqarsinnaanngillat, ukioq 2008 eqqaassanngikkaanni. Ukioq atuarfiusoq, juulip aallaqqaataaniit ukiup tulliani juu nip 30-anut ingerlasartoq, naatsorsuinermi aallaavigine - qar tarpoq..2.2 Inuit ilinniakkamik aallartitsisimasut Takussutissaq.2 ukiuni atuarfiusuni 1998/99-imiit 2007 /08-imut Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi nunaniluunniit allani arnat angutillu ilinniartitaanermik pisinnaalersitsisumik aallartitsisut amerlassusiat takutinneqarpoq. Ilinniagaqartut Kattuffiat (KIK). Studerende i Danmark er organiseret i foreningen Avalak, der betyder den der rejser ud i betydningen tager til Danmark. Se nærmere på adresserne: og Foreningerne fungerer som de studerendes fagforeninger, og forestår blandt andet kontakten til Grønlands Selvstyre og forhandler i situationer, hvor der foreslås ændringer i uddannelsesstøtten eller i andre særydelser..2 UDVIKLINGEN I DE KOMPETENCEGIVEN- DE UDDANNELSER.2.1 Nye oversigter og metode Grønlands Statistik modtager data om personer, der modtager grønlandsk uddannelsesstøtte i forbindelse med et kompetencegivende uddannelsesforløb. Data modtages fra Uddannelsesstøtteforvaltningen under Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og valideres i uddannelsesinstitutionerne og i Grønlands Statistik. Som følge af ny valideringsmetode er tallene ikke direkte sammenlignelige med offentliggjort materiale i tidligere udgaver af Statistisk Årbog, bortset fra år Der tages i opgørelserne udgangspunkt i et skoleår, der starter den 1. juli og slutter den 30. juni det efterfølgende år..2.2 Personer der har begyndt en uddannelse I Oversigt.2 vises antallet af kvinder og mænd, der har begyndt en kompetencegivende uddannelse i Grønland, Danmark eller det øvrige udland i perioden fra 1998/99 til 2007/08. Takussutissiaq.2 Inuit piginnaanngortitsisartunik ilinniagaqarlutik siullermeerlutik aallartissimasut Oversigt.2 Personer, der første gang har påbegyndt en kompetencegivende uddannelse 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ Katillugit I alt Angutit Mænd Arnat Kvinder Malugiuk:Kisitsisinik misissukkat tatiginassusaannik periaatsinik nutaaanik atugaqalerneq pissutigalugu kisitsisit nalunaarsukkat suliarineqanngitsut siornatigut Ukiu - moor tumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsi si - nut siornatigut saqqummiunneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaanngillat. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm: Som følge af ny valideringsmetode af rådata er tal i oversigten ikke direkte sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Kilde: Grønlands Statistik 286 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

5 Inuit ukiumut ilinniagaqarnermik siullermeerlutik aallartitsi - sar tut ukiuni kingullerni llu akornanniissimapput. Piffissami pineqartumi ukiut tamarluinnangajaasa arnat angu tinit amerlanerit ilinniarnermik aallartitsisarput. Ukiumili atuarfiusumi 2004/05-mi aammalu 2005/06 taamaattoqar - nani. Taakkunani angutit pisinnaalersitsisumik ilinnialersut amerlanerusimapput..2.3 Ilinniarnerit aallartinneqarsimasut Takussutissiap.3-p takutippaa ilinniartut, ukiumi aallartiffiannut agguataarlugit, ilinniagaqalersut. Takussutissiami atuarneqarsinnaavoq ukiumut 1000 aamma missaan niit - tut ilinniarnermik aallartissimasut..2.4 Ilinniarnerit aallartinneqarsimasut Takussutissami.4-mi takuneqarsinnaavoq ilinniarnerminnik unititsiinnartut ukioq aallartiffiusoq naleqqiullugu, tassa ukiumi atuarfiusumi ilinniarnerup aallartiffiani..2.5 Inuit ilinniakkamik aallartitsisimasut Takussutissap.5-p takutippaa, ukiumi atuarfiusumi ilinniarnermik naammassinnittunut tamanut ilinniarfinni naammassinniffiusunit arlalinnit, ilinniarnermik annertunerpaamik naammassinniffik juni 2008-mi inuit ilinniarnermik ingerlatsisut Takussutissiap.6-ip takutippaa inuit ilinniarnermik ingerlataqartut amerlassusiat. Ukiumi 2001/02-mi aamma 2002/03-mi ilinniarlutik aallartitsisimasut ikittunnguit suli ilinniarnerminnik ingerlatsisut takuneqarsinnaavoq. Antallet af personer, der årligt har begyndte en uddannelse for første gang, har de seneste år ligget på mellem 500 og 600 personer. Næsten hvert år i den betragtede periode begynder lidt flere kvinder end mænd en uddannelse. Skoleårene 2004/05 og 2005/06 er en undtagelse. Her har flest mænd startet en kompetencegivende uddannelse..2.3 Begyndte uddannelser I Oversigt.3 vises antallet af uddannelsesforløb, som de studerende har begyndt, fordelt på det år, hvor de er startet. Af Oversigten fremgår det, at mellem og personer hvert år påbegynder et uddannelsesforløb..2.4 Afbrudte uddannelser Oversigt.4 viser antallet af afbrudte uddannelsesforløb set i forhold til startår, der vil sige det skoleår, hvor uddannelsesforløbet startede..2.5 Personer der har fuldført en uddannelse I Oversigt.5 vises den højest fuldførte uddannelse, eventuelt ud af en række fuldførte uddannelser, for alle personer, der har fuldført en uddannelse..2.6 Personer under uddannelse 30. juni 2008 I Oversigt.6 vises antallet af personer, der var i gang med en uddannelse. Man kan se, at få studerende fra årgangene 2001/02 og 2002/03 stadig er i gang med deres uddannelse. UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 287

6 Takussutissiaq.3 Piffissami ilinniartitaanerit aallartinneqarsimasut Oversigt.3 Påbegyndte uddannelsesforløb fordelt efter startår Ilinniartitaanerit piginnaan- 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ Kompetencegivende ngortitsisut katillugit uddannelser i alt Sulianut tunngasunik tunngaviusumik Faglige grundilinniartitaanerit katillugit uddannelser i alt Saviminilerineq Jern & Metal Sanaartorneq Bygge og Anlæg Niuerneq Handel og kontor Inuussutissalerineq Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu Søfart og fiskeri Nunalerineq Landbrug m.v. Isumaginninneq peqqinnissarlu Social og Sundhed Titartaaneq Grafiske fag Sullissineq Servicefag Akunnattut katillugit Kortere videregående uddannelser i alt Ilinniartitsisoq Læreruddannelser Perorsaanerit Pædagogiske uddannelser Isumaginninnermik ilinniartitaanerit Sociale uddannelser Peqqissaanermik ilinniartitaanerit Sundhedsuddannelser Inuussutissalerinermik ilinniartitaanerit Levnedsmiddeluddannelser Niuerneq Handel, edb mv. Teknikkimut tunngalatillugu Faglige grund ilinniartitaanerit Mellemtekniske uddannelser Angallanneq, attaveqarneq Trafik, kommunikation sumiissusersiornerlu og navigation Eqqumiitsuliorneq, piorsarsi- Kunst, kultur massuseq, tusagassiutillu og medier Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser i alt Kulturimut tunngasut Humanistiske uddannelser Upperisamut tunngasut Teologi Timersorneq Idræt Psykologi Psykologi Inuiaqatigiilerinermut tunngatil- Samfundsvidenlugu ilinniarnerit skabelige uddannelser Pinngortitalerineq Naturvidenskabelige uddannelser Nakorsanngorniarneq Medicin Universititini allat Andre universitetsuddannelser Aningaasarsiornermi højskolimi Handelshøjilinniarnerit skoleuddannelser Nunalerinermik højskoli Landbohøjskole Illussanik titartaasartoq Arkitektskole Kigutilerisunngorniarneq Tandlægehøjskole Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Malugiuk: Kisitsisinik misissukkat tatiginassusaannik periaatsinik nutaaanik atugaqalerneq pissutigalugu kisitsisit nalunaarsukkat suliarineqanngitsut siornatigut Ukiu - moor tumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsisinut siornatigut saqqummiunneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaanngillat. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm: Som følge af ny valideringsmetode af rådata er tal i oversigten ikke direkte sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Kilde: Grønlands Statistik 288 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

7 Takussutissiaq.4 Ilinniartitaanerit taamaatiinnakkat ikiumut ilinniartitaanerup aallartiffianut agguataarlugit Oversigt.4 Afbrudte uddannelser fordelt efter uddannelsens startår 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ Ilinniartitaanerit piginnaanngortitsisut Kompetencegivende katillugit uddannelser i alt Sulianut tunngasunik tunngaviusumik Faglige ilinniartitaanerit katillugit grunduddannelser i alt Saviminilerineq Jern & Metal Sanaartorneq Bygge og Anlæg Niuerneq Handel og kontor Inuussutissalerineq Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu Søfart og fiskeri Nunalerineq Landbrug m.v. Isumaginninneq peqqinnissarlu Social og Sundhed Titartaaneq Grafiske fag Sullissineq Servicefag Akunnattut Kortere videregående katillugit uddannelser i alt Ilinniartitsisoq Læreruddannelser Perorsaanerit Pædagogiske uddannelser Isumaginninnermik ilinniartitaanerit Sociale uddannelser Peqqissaanermik ilinniartitaanerit Sundhedsuddannelser Inuussutissalerinermik ilinniartitaanerit Levnedsmiddeluddannelser Niuerneq Handel, edb mv. Teknikkimut tunngalatillugu ilinniartitaanerit Mellemtekniske uddannelser Angallanneq, attaveqarneq Trafik, kommunikation sumiissusersiornerlu og navigation Eqqumiitsuliorneq, piorsarsimassuseq, Kortere videregående tusagassiutillu Kunst, kultur og medier Ilinniartitaanerit Videregående ingerlaqqiffiusut uddannelser i alt Kulturimut tunngasut Humanistiske uddannelser Upperisamut tunngasut Teologi Timersorneq Idræt Psykologi Psykologi Inuiaqatigiilerinermut tunngatillugu Samfundsvidenskabelige ilinniarnerit uddannelser Pinngortitalerineq Naturvidenskabelige uddannelser Nakorsanngorniarneq Medicin Universititini allat Andre universitetsuddannelser Aningaasarsiornermi højskolimi ilinniarnerit Handelshøjskoleuddannelser Nunalerinermik højskoli Landbohøjskole Illussanik titartaasartoq Arkitektskole Kigutilerisunngorniarneq Tandlægehøjskole Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Malugiuk: Kisitsisinik misissukkat tatiginassusaannik periaatsinik nutaaanik atugaqalerneq pissutigalugu kisitsisit nalunaarsukkat suliarineqanngitsut siornatigut Ukiu - moortumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsisinut siornatigut saqqummiunneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaanngillat. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm: Som følge af ny valideringsmetode af rådata er tal i oversigten ikke direkte sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Kilde: Grønlands Statistik UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 289

8 Takussutissiaq.5 Inuit ilinniakkaminnik naammassinnissimasut amerlanerpaat malillugit Oversigt.5 Personer efter højest fuldførte uddannelse fordelt efter uddannelsens slutår 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ Ilinniartitaanerit piginnaanngortitsisut katillugit Kompetencegivende uddannelser i alt Sulianut tunngasunik tunngaviusumik Faglige ilinniartitaanerit katillugit grunduddannelser i alt Saviminilerineq Jern & Metal Sanaartorneq Bygge og Anlæg Niuerneq Handel og kontor Inuussutissalerineq Levnedsmidde Imarsiorneq aalisarnerlu Søfart og fiskeri Nunalerineq Landbrug m.v. Isumaginninneq peqqinnissarlu Social og Sundhed Titartaaneq Grafiske fag Sullissineq Servicefag Akunnattut katillugit Kortere videregående uddannelser i alt Ilinniartitsisoq Læreruddannelser Perorsaanerit Pædagogiske uddannelser Isumaginninnermik ilinniartitaanerit Sociale uddannelser Peqqissaanermik ilinniartitaanerit Sundhedsuddannelser Inuussutissalerinermik ilinniartitaanerit Levnedsmiddeluddannelser Niuerneq Handel, edb mv. Teknikkimut tunngalatillugu ilinniartitaanerit Mellemtekniske uddannelser Angallanneq, attaveqarneq sumiissusersiornerlu Trafik, kommunikation og navigation Eqqumiitsuliorneq, piorsarsimassuseq, tusagassiutillu Kunst, kultur og medier Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser i alt Kulturimut tunngasut Humanistiske uddannelser Upperisamut tunngasut Teologi Timersorneq Idræt Psykologi Psykologi Inuiaqatigiilerinermut tunngatillugu ilinniarnerit Samfundsvidenskabelige uddannelser Pinngortitalerineq Naturvidenskabelige uddannelser Nakorsanngorniarneq Medicin Universititini allat Andre universitetsuddannelser Aningaasarsiornermi højskolimi ilinniarnerit Handelshøjskoleuddannelser Nunalerinermik højskoli Landbohøjskole Illussanik titartaasartoq Arkitektskole Kigutilerisunngorniarneq Tandlægehøjskole Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Malugiuk: Kisitsisinik misissukkat tatiginassusaannik periaatsinik nutaaanik atugaqalerneq pissutigalugu kisitsisit nalunaarsukkat suliarineqanngitsut siornatigut Ukiu - moortumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsisinut siornatigut saqqummiunneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaanngillat. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm: Som følge af ny valideringsmetode af rådata er tal i oversigten ikke direkte sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Kilde: Grønlands Statistik 290 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

9 Takussutissiaq juni 2008-mi ilinniarnerminnik ingerlatsisut ukiumut ilinniartitaanerup aal lartiffianut agguataarlugit Oversigt.6 Aktive studerende pr. 30. juni 2008 fordelt efter startår Katillugift / 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ I alt Ilinniartitaanerit piginnaanngortitsisut katillugit Kompetencegivende uddannelser i alt Sulianut tunngasunik tunngaviusumik Faglige ilinniartitaanerit katillugit grunduddannelser i alt Saviminilerineq Jern & Metal Sanaartorneq Bygge og Anlæg Niuerneq Handel og kontor Inuussutissalerineq Levnedsmiddel Imarsiorneq aalisarnerlu Søfart og fiskeri Nunalerineq Landbrug m.v. Isumaginninneq peqqinnissarlu Social og Sundhed Titartaaneq Grafiske fag Sullissineq Servicefag Akunnattut katillugit Kortere videregående uddannelser i alt Ilinniartitsisoq Læreruddannelser Perorsaanerit Pædagogiske uddannelser Isumaginninnermik ilinniartitaanerit Sociale uddannelser Peqqissaanermik ilinniartitaanerit Sundhedsuddannelser Inuussutissalerinermik ilinniartitaanerit Levnedsmiddeluddannelser Niuerneq Handel, edb mv. Teknikkimut tunngalatillugu ilinniartitaanerit Mellemtekniske uddannelser Angallanneq, attaveqarneq sumiissusersiornerlu Trafik, kommunikation og navigation Eqqumiitsuliorneq, piorsarsimassuseq, tusagassiutillu Kunst, kultur og medier Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser i alt Kulturimut tunngasut Humanistiske uddannelser Upperisamut tunngasut Teologi Timersorneq Idræt Psykologi Psykologi Inuiaqatigiilerinermut tunngatillugu ilinniarnerit Samfundsvidenskabelige uddannelser Pinngortitalerineq Naturvidenskabelige uddannelser Nakorsanngorniarneq Medicin Universititini allat Andre universitetsuddannelser Aningaasarsiornermi højskolimi ilinniarnerit Handelshøjskoleuddannelser Nunalerinermik højskoli Landbohøjskole Illussanik titartaasartoq Arkitektskole Kigutilerisunngorniarneq Tandlægehøjskole Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Malugiuk: Kisitsisinik misissukkat tatiginassusaannik periaatsinik nutaaanik atugaqalerneq pissutigalugu kisitsisit nalunaarsukkat suliarineqanngitsut siornatigut Ukiu - moortumik kisitsisitigut paasissutissani tamanut saqqummiunneqarsimasuni kisitsisinut siornatigut saqqummiunneqarsimasunut sanilliunneqarsinnaanngillat. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Anm.: Som følge af ny valideringsmetode af rådata er tal i oversigten ikke direkte sammenlignelige med tidligere offentliggjorte tal i tidligere udgaver af Statistisk Årbog. Kilde: Grønlands Statistik UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 291

10 .3 ANINGAASAQARNEQ.3.1 Aningaasartuutit tamarmiusut Takussutissaq.7-imiipput tunngaviusumik ilinniartitaanermut, ingerlaqqiffiusunik ilinniagaqarnernut kiisalu ilinniartut najugaqartinneqarnerinut aammalu ilinniagaqanersiutinut aningaasartuutit. Illoqarfinni inuussutissarsiornermi ilinniarfinni ininut atuartitsiviusunut, pequtinut, allaffissornermut, sulisunullu inissianut kiisalu ilinniartunut ineqarfiit ingerlanneqarnerinut aningaasartuutit aningaasalersorneqarneri Namminersornerullutik/Namminersorlutik Oqartussanit aamma kommuninit avinneqartarput. Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanermi aningaasartuutit tamarmiusut, tassunga ilanngullugu Peqqinnissamut Ilinniarfik, Takussutissiami.7-mi takuneqarsinnaapput. Ilinniartut ineqarnerannut aningaasartuutit kisitseriaaseq aningaasartuutivinnut kisitsit atorneqarpoq, tassa ilinniartut akiliuterpiaata ilanngaataa peereerlugu. Ilinniagaqarnersiutinut aningaasartuutit tamarmiusut, Ka - laallit Nunaanni, Danmarkimi, nunanilu allani ilinniartunut allanut stipendiat ilanngullugit, takussutissiami aamma takuneqarsinnaapput..3 ØKONOMI.3.1 Samlede udgifter I Oversigt.7 er der opgjort de samlede udgifter til erhvervsuddannelser, videregående uddannelser samt elevindkvartering og uddannelsesstøtte. Finansieringen af de lokale erhvervsskoler er delt mellem Grønlands Hjemmestyre/Selvstyre og kommunerne, der afholder udgifterne til undervisningslokaler, inventar, kontorhold, boliger til ansatte samt drift af indkvarteringssteder til elever. De samlede udgifter på erhvervsuddannelsesområdet, der også omfatter Center for Sundhedsuddannelser, fremgår af Oversigt.7. Udgifter til indkvartering af elever er opgjort som nettotal, det vil sige efter fradrag af de studerendes egenbetaling. De samlede udgifter til Uddannelsesstøtte, inklusive stipendier til andre uddannelsessøgende i Grønland, Danmark og det øvrige udland, fremgår også af oversigten. Takussutissiaq.7 Ilinniartitaanernut piginnaanngortitsisunut aningaasartuutit Oversigt.7 Udgifter til kompetancegivende uddannelser på erhvervsuddannelsesområdet Mio. kr. Ingerlatsinikkut sanaartornikkullu Drifts- og aningaasartuutit katillugit 434,9 443,1 419,0 464,8 517,5 523,9 512,4 0,0 anlægsudgifter i alt Sanaartukkanut aningaasartuutit katillugit 9,9 4,2 5,2 32,9 60,6 64,0 21,5 0,0 Anlægsudgifter Ingerlatsinermi aningaasartuutit katillugit 425,0 438,8 413,8 431,9 456,9 459,9 490,9 0,0 Driftsudgifter i alt 1. Inuussutissarsiutitigut atuarfiit katillugit 150,5 8,6 148,4 151,8 142,4 146,8 148,3 0,0 1. Erhvervsskoler i alt Qitiusumik ilinniarfiit namminersornerullutik Brancheskoler under oqartussanit aqunneqartut 112,5 122,1 1,3 120,6 127,7 134,1 137,2 0,0 hjemmestyret Inuussutissarsiutitigut atuarfiit namminersor- Erhvervsskoler under nerullutik oqartussanit aqunneqartut 20,4 27,4 18,1 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 hjemmestyret Inuussutissarsiutitigut atuarfiit kommune- Kommunale qarfinnit aqunneqartut 17,6 19,1 14,0 12,2 14,8 12,7 11,0 0,0 erhvervsskoler 2. Ingerlaqqiffiusumik ilinniaqqinneq 20,7 15,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 2. Efter- og videreuddannelse 3. Kalaallit Nunaanni ingerlaqqiffiusumik Videregående uddannelser ilinniartitaaneq 1) 73,7 75,9 78,1 81,7 89,5 86,6 92,6 0,0 3. i Grønland 1) 4. Ilinniartut najugaat 25,0 18,7 11,7 13,8 13,2 12,1 12,9 0,0 4. Elevindkvartering 5. Ilinniagaqarnersiutit 155,0 0,7 155,6 159,6 186,7 189,4 212,1 0,0 5. Uddannelsesstøtte i alt Aningaasat ikiorsiissutit meeraqarnermullu Stipendier og tapiliussaq 104,9 106,0 103,0 109,7 124,5 152,5 170,5 0,0 børnetillæg Pikkorissarnersiutit 2,2 2,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 0,0 Kursusgodtgørelse Ilinniartuunersiutit immikkut aalajangikkat 47,9 52,6 51,2 48,6 60,8 35,6 40,3 0,0 Anden uddannelsesstøtte Malugiuk: 2007-mi 2008-milu missingersuutit pineqarput. Nassuiaatit: 1) Ilinniarfissuaq, Ilisimatusarfik, højskolit, Eqqumiitsuliornermut Ilinniarfik, Peqqissaanermut Ilinniarfik. Tusagassiornermik Ilinniarfik, Oqaatsinik Pikkorissarfik Sisimiut, PhD-ngorniarneq Ilisimatuussatut ilinniarneq aamma Isumaginninnermi Siunnersortinngorniat Ilinniarfiat (ISI). Najoqqutaq: Landskarsip naatsorsuutai aamma KANUKOKA Anm.: Der er tale om budgettal i 2007 og Noter: 1) Omfatter Grønlands Seminarium, Grønlands Universitet, højskoler, Kunstskolen, Center for Sundhedsuddannelser, Journalistuddannelsen, Sprogcenteret i Sisimiut, PhD-studium Forskeruddannelse og Socialrådgiveruddannelsen (ISI). Kilde: Landskassens regnskaber og KANUKOKA 292 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

11 Tabel.1 Aallartinneqartut, maanaannaq unitsinneqartut, naammassineqartut, aam - ma ingerlanneqartut agguarneri ukiumi aallartiffinnut Tabel.1 Påbegyndte, afbrudte, fuldførte, afsluttede og aktive uddannelsesforløb fordelt på startår 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ Aallartinneqartut katillugit Påbegyndte forløb i alt Tunngaviusumik ilinniartitaanerit Faglige grunduddannelser Ilinniartitaanerit akunnattumik sivisussusillit Mellemuddannelser Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Naammassineqartut katillugit Afsluttede forløb i alt Tunngaviusumik ilinniartitaanerit Faglige grunduddannelser Ilinniartitaanerit akunnattumik sivisussusillit Mellemuddannelser Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Tamakkiisumik naammassineqartut katillugit Fuldførte forløb i alt Tunngaviusumik ilinniartitaanerit Faglige grunduddannelser Ilinniartitaanerit akunnattumik sivisussusillit Mellemuddannelser Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Maanna ingerlanneqartut Aktive forløb i alt Tunngaviusumik ilinniartitaanerit Faglige grunduddannelser Ilinniartitaanerit akunnattumik sivisussusillit Mellemuddannelser Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Unitsinneqartut katillugit Afbrudte forløb i alt Tunngaviusumik ilinniartitaanerit Faglige grunduddannelser Ilinniartitaanerit akunnattumik sivisussusillit Mellemuddannelser Ilinniartitaanerit ingerlaqqiffiusut Videregående uddannelser Ilinniartitaanerit allat Øvrige uddannelser Qulaajarneqanngitsut Uafklarede forløb Ilinnianngiffeqarnerit Orlov Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik Kilde: Grønlands Statistik UKIUMOORTUMIK KISITSISITIGUT PAASISSUTISSAT 2009 NAATSORSUEQQISSAARTARFIK 293

12 294 STATISTISK ÅRBOG 2009 GRØNLANDS STATISTIK

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning Uddannelse 2001:1 Elever og studerende fra Grønland ved de faglige grunduddannelser, mellemuddannelser og videregående uddannelser i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/81-2000/01 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning Uddannelse 2004:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 1. Sammenfatning 1.635 aktive studerende med overvægt af kvindelige studerende I skoleåret 2002/03 var der 1.635 aktive

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2008

Kompetencegivende uddannelser 2008 Uddannelse 2009:1 Kompetencegivende uddannelser 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 Tabel 1 Antal personer, der påbegyndte en kompetencegivende uddannelse

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Til medlem af Inatsisartut

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf?

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf? NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Qaarsummi sulisutut Minesvend Maskiinamik ingerlatitsisutullu Maskineentreprenør Ilinniarneq Uddannelsen 1 Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq Aatsitassanik

Læs mere

airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER

airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER 2 Air Greenland-imi timmisartunik iluarsaasartutut ilinniarsinnaavutit. Suliffik pissanganartuuvoq periarfissarpassualik tamatigoortunillu suliassaqarfiusoq.

Læs mere

Kultureqarneq, qaammarsaaneq ilageeqarnerlu

Kultureqarneq, qaammarsaaneq ilageeqarnerlu Kultureqarneq, qaammarsaaneq ilageeqarnerlu Kultur, oplysning og kirke.1 KULTUREQARNEQ.1.1 Katersugaasiviit allagaateqarfiillu Kalaallit kulturiat kalaallillu inuiaat pillugit oqaluttuarisaanikkut takussutissartaat

Læs mere

kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut paassissutissat pillugit quppersagaq

kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut paassissutissat pillugit quppersagaq atlantikup avannaani suleqatigiit The North Atlantic Group in the Danish Parliament Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi kalaallit danmarkimi najugallit kisitsisitigut

Læs mere

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland 2011 TIPS OG LOTTOMIDLERNE Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter

Læs mere

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma.

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfinni aqutsisut/centerledere Simon Lennert, Kanukoka Susanne Møller, AEU Ulla Broberg,

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

Piareersarfiit. Sumiiffik piareersarfiusoq. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Piareersarfiit. Sumiiffik piareersarfiusoq. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Piareersarfiit Sumiiffik piareersarfiusoq Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Piareersarfiit Piareersarfinnut pingaarnertut siunertaq: Piareersarfinnik pilersitsinermi pingaarnertut

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner. Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11.

Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner. Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11. Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11. oktober 2011 Brancheskolerne ny status pr. 1. januar 2011 Inatsisartutlov nr. 10 af

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Oqaluuserisassat / Dagsorden:

Oqaluuserisassat / Dagsorden: Oqaluuserisassat / Dagsorden: Ataatsimiinnerup ammarneqarnera (IMM. / DOP 1) Mødets åbning Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat (IMM. / DOP 2) Redegørelse for dagsordenen Eqimattak / Gruppe 1: (IMM. /

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq

Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Aningaasanik aningaasaatinillu niuerneq Penge- og kapitalmarked Kalaallit Nunaata aningaasaqarnera ammasorujussuuvoq ani - ngaasaatit killeqanngitsumik nuunneqarsinnaallutik. Ta man - na isumaqarpoq nunani

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER KALAALLIT NUNAANNI IMARSIORNIKKUT ILINNIARTITAANEQ OQALUTTUASSARTAA DE MARITIME UDDANNELSER I GRØNLAND HISTORISK 1959: Angallatip naalagaattut ilinniartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq.

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. ut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. Meeqqat atuarfiata ineriartortinneqarnissaa anguniagaavoq. Atuarfitsialammik aaqqissuusineq siunertaqarluarluni suliaavoq, tamannalu

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

AEU-2 Matematik - problemregningsdel.

AEU-2 Matematik - problemregningsdel. NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS SELVSTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik - problemregningsdel. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 11.30 Ulloq misilitsiffik/dato: Sisamanngorneq/Onsdag den

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 Grønlandsk festkage. Aajup (Kristian Olsen) oqalugiareerneratigut Umiap nalliutorsiorneq ingerlappaa. Kalaallisut

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik Ineqarneq Boliger.0 INEQARNEQ NALINGINNAASUMIK Kalaallit Nunaanni inissiat amerlanerpaartaat pisortanit pigi - ne qarput, inissianillu ineriartortitsineq politikkikkut aalajangiinernik tunngaveqarpoq.

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre

Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre Ilisimatusarneq il. il. Forskning med videre Inuiaqatigiit alliartornerannik atugarissaarneranillu ineriartortitsinermut ilisimatusarneq ullumikkut pingaaruteqarluinnartutut isigineqarpoq. Taamaattumik

Læs mere

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Najoqqutassaagallartoq Tentativt program Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Kalaallit Nunaanni Inuttut pisinnaatitaaffiit Nunallu inoqqaavisa pisinnaatitaaffii Seminar

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

. STILLINGSOPSLAG Kriminalforsorgen søger en pædagogisk assistent i Anstalten for Domfældte i Qaqortoq. Stillingen er ledig til besættelse den 01. september 2014 eller efter aftale. Som pædagogisk assistent

Læs mere

Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport

Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit nalunaarutaat Økonomisk Råds rapport Aningaasarsiornermut Siunnersuisooqatigiit 2009-mi Naalak - kersuisunit pilersinneqarput, unalu nalunaarutit aapparaat. Aningaasarsiornermut

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat

Kangillinnguit Atuarfiat Kangillinnguit Atuarfiat Qajaasat, Box 7504 3905 Nuussuaq :+ (00299) 36 64 20 Fax: +(00299) 32 95 54 E-mail: dobe@sermersooq.gl Atuarfiup siulersuisuisa ukiumut atuarfiusumut 2014/15-mut nalunaarusiaat:

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

AKIT PRISER. Atuutilerfii / opdateret pr. 01. september 2014

AKIT PRISER. Atuutilerfii / opdateret pr. 01. september 2014 AKIT PRISER Atuutilerfii / opdateret pr. 01. september 2014 1 140805 Internet QAAMMATAA- SAKKOORFINNI Attaveqarnermut Aallerneq/nassiussineq GB-mut aki akiliut ilanngussaq Mikineq (0,5/0,1 Mbps) 0-420

Læs mere

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014 Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Naqqiinissamut ilitsersuutinut atuuttoq. Rettevejledning samfundsfag 2014 Apeqqutit/immikkoortut tamarmik karakterimik annerpaamik nalilerneqarsinnaanngillat.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004

Kalaallit Nunaata Radioa. Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Ukiumoortumik nalunaarut 2004 Kalaallit Nunaata Radioa Imai Suliffeqarfik pillugu paasissutissat 1 Pisortat nalunaarusiaat 2 Siulersuisut pisortaanerullu oqaaseqaataat 13 Kukkunersiuisut

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq

Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq Maniitsumi 2007-2009-mi peqqissuseq pillugu allakkiaq Peter Bjerregaard Ilanngussisoralugit Inger Katrine Dahl-Petersen, Christina Viskum Lytken Larsen, Birgit Niclasen, Anni Brit Sternhagen Nielsen, Cecilia

Læs mere

Alder Årstrin ISCED Ph d

Alder Årstrin ISCED Ph d Uddannelse 1 Uddannelsessystemet Børnehaveklasse til 10. klasse I det danske uddannelsessystem er grundskolen basis. Den starter i børnehaveklassen og går op til det frivillige 10. skoleår. I 2009 gik

Læs mere

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og

Læs mere

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent BUR-mit tapiiffigineqarlutik ukiuni kingullerni najoruminarsaangrit marluk nunatsinni ingerlanneqarsimapput. Tunuliaqutaasut assigiissimapput. Tassa, 60-kkut

Læs mere

Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II

Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Ilinniartitsinermut Pilersaarut II Uddannelsesplan II Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 20. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016 NAALAKKERSUISUT ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUTAAT II NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESPLAN II ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016 ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILISIMATUSARNERMUT

Læs mere

Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfiup. Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfiup. Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Suliffeqarfimmut immikkoortoqarfik:

Suliffeqarfimmut immikkoortoqarfik: Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

Oplysningsskema. (Juni 2011) Ansøgning om godkendelse som lærested inden for kontoruddannelse med specialet administration.

Oplysningsskema. (Juni 2011) Ansøgning om godkendelse som lærested inden for kontoruddannelse med specialet administration. Bestyrelsen for Niuernermik Ilinniarfik Oplysningsskema (Juni 2011) Ansøgning om godkendelse som lærested inden for Kontoruddannelse med specialet administration Ansøgning om godkendelse som lærested inden

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere