OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet."

Transkript

1 OS Afdeling BEBOERBLADET årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans... og meget andet

2 OS Bladet udsendes af afdelingens bestyrelse og Beboerklubben. Redaktør: Palle Norman, nr. 52 tlf Kasserer: Jette B. Pedersen, nr. 148 tlf Redaktionsmedlem: Jette Kragh, nr. 146 tlf Deadline for nr. 5: Den 20. august 2005 Forsiden: Sankt Hans omkring grillen ved Beboerklubben. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 uddeles til samtlige husstande i AAB afdeling 46, bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde - Lokalhistorisk arkiv, lokalpressen, Radio Ballerup, kommunalbestyrelsen, hovedkontoret samt Boligselskabernes Landsforening. Artikler fremsættes for forfatternes eget ansvar og giver ikke udtryk for redaktionens mening. Annonyme indlæg optages ikke i bladet. Gengivelse af bladets indhold er tilladt, men kilden skal opgives. Bladet udkommer i alle årets ulige måneder. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen træffes på kontoret Baltorpvej 38, st.th. hver tirsdag mellem kl og og på telefon Formand: Jette Kragh, nr. 146, 2.tv. Telefon Kasserer: Per Thomsen, Baltorpvej 152, 1 th. Telefon Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon Erik Christiansen, nr. 38, st.tv. Telefon Marianne Bach Hansen, 150, 3 tv. Telefon Ejendomsfunktionærerne Jesper Munch-Madsen Ledende ejendomsfunktionær Blok 21 og 22, vaskehus 1 (ud for nr. 54) Lars Molin Blok 11 og 12, vaskehus 4 (ud for nr. 134) Henning Bokelund Blok 31 og 32, vaskehus 3 (ud for nr. 100) Jesper B. Hansen Blok 13 og 23, vaskehus 2 (ud for nr. 82) Oplag: 650 eksemplarer 2

3 Beboermødet d. 11. maj 2005 Der var megen stor interesse for årets beboermøde. Da mødet startede kl. ca , var der næsten fuldt hus, hvoraf der var 115 stemmeberettigede. Som dirigent valgtes Christian Høgsbro, fra AAB's hovedkontor, som først konstaterede beboermødets gyldighed, oplæste dagsordenen og gav ordet til formandens beretning: Salg af almene boliger Som tidligere oplyst i beboerbladet, har boligforeningens repræsentantskab, på sit møde i november 2004, klart sagt NEJ til salg af vore lejligheder i Arbejdernes Andels-Boligforening. Vi kan derfor ikke tage stilling til salg af vore lejligheder da det iflg. loven kun er boligorganisationen eller kommunen, der kan ansøge Boligministeriet om tilladelse til salg af almene lejligheder. Da vi i AAB har tilkendegivet, at vi ikke går ind for et salg, så vidt det er os bekendt gælder det samme for Ballerup kommune, skulle dette spørgsmål være afsluttet. Råderetsregler Lige før folketingsvalget, bekendtgjorde den tidl. regering, at man barslede med et lovforslag omkring udvidet råderet. Og da det jo næsten er den samme regering, der nu sidder efter valget, vil der jo nok ikke gå lang tid, før dette lovforslag bliver taget op. Det regeringen ønsker med dette lovforslag er større frihed og større fleksibilitet i råderetten. Hovedelementerne i dette lovforslag, som er sendt til høring, er følgende: 1. Grænsen for godtgørelsen forhøjes fra de nuværende ca til kr Afskrivningsperioden ændres fra 10 år, til en periode, der modsvarer forbedringernes forventede holdbarhed. 3. Positivlisten over tilladte forbedringer ophæves og alle forbedringer er tilladt. 4. Bestemmelserne om bundfradrag og mindste udbetalingsbeløb ophævet. 5. Der gives tilladelse til at opsætte skillevægge og til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge. Alt det lyder jo godt, for det skulle jo give os den ønskede fleksibilitet over vore lejligheder, som vi har ønsket os i mange år. Nu kan vi så håbe på, at dette lovforslag også bliver godkendt. Nybyggerier/Renoveringer Der er jo ikke megen gang i nybyggeri af almene boliger, men lidt bliver det da til. AAB skal nu bygge følgende steder: Afd. 92, Ørestaden, hvor der skal bygges ca. 100 familieboliger, med en gennemsnitlig størrelse på 95 kvm. Afd. 93, Helsinge, hvor der i samarbejde med Helsinge kommune bygges almene ældreboliger. Afd. 97, hvor der i forbindelse med nedlæggelse af den gamle varmecentral bygges familieboliger. Samtidig er boligforeningen i gang med 3

4 Beboermødet d. 11. maj fortsat Danmarks største renovering i afd. 55 i Ishøj kommune, hvor der i forbindelse med denne renovering vil blive lavet ca. 22 store familieboliger i nogle af tagetagerne. Afd. 43 i Rødovre kommune står også for en omfattende renovering, idet højhusenes tilstand ikke kan leve op til nuværende bygningskrav, så også her skal man i gang. Det har været et stort økonomisk puslespil at få til at gå op, men det lykkedes, og nu mangler man så kun en endelig godkendelse på afdelingens beboermøde. I flere af AAB's gamle afdelinger er man også i gang med sammenlægning af nogle af mange små lejligheder. Her kan især nævnes afdeling 28/30, på Frederikssundsvej, lige over for Bellahøj højhusene. Det er en afdeling fra først i 50'erne, og den består primært af små 2 værelses lejligheder, som nu bliver sammenlagt, til top moderne familieboliger. Køkkenforbedringer Vi har nu i de sidste par år lovet, at nu kom muligheden for at lave individuelle forbedringer af vore køkkener, og alligevel var der altid et eller andet, der gjorde, at det alligevel ikke var muligt. Men nu lysner det. Ballerup kommune har på kommunalbestyrelsesmødet i marts måned godkendt vor ansøgning om individuelle forbedringer af vore køkkener. Vi har lige p.t. fået en skriftlig accept fra Ballerup kommune, men vi er ikke helt enige i deres krav om licitation. Så p.t. arbejder vi på, sammen med Hovedkontoret og Ballerup kommune, at finde en løsning på dette problem. Når dette er løst, er den sidste hurdle så tilbage, nemlig at få tilrettelagt, hvordan sagen nu gribes an. Der skal jo i første omgang søges hos kreditforeningen om lån, ligesom der er en del materiale (kvalitetssikring etc), der skal færdiggøres. Sidstnævnte bliver behandlet sideløbende med problemer omkring evt. licitation, så vi krydser fingre og håber, at de to problematikker finder en løsning på samme tid, så vi kan komme videre. Blok 31 Der har tidligere været tale om at bygge en ekstra etage på denne blok, samt forsyne Baltorpvej med elevatorer. I forbindelse med vedtagelsen af det nye projekt på Baltorpvej 37 A, hvor der nu bliver bygget 41 ældreegnede boliger med elevator, bortfalder dette projekt. Dels vil lejlighederne i tagetagen på denne blik formentlig blive meget dyrere end lejlighederne på Baltorpvej 37 A, og dels har kommunen ikke råd til at finansiere begge projekter. Vi mener derfor, at det er mest hensigtsmæssigt af fuldføre det nye byggeri på Baltorpvej 37 A. Baltorpvej 37 A De endelige tegninger er endnu ikke 4

5 Beboermødet d. 11. maj fortsat færdige, men allerede nu kan vi oplyse, at der er planlagt tagterrasser oven på børneinstitutionerne, svarende til 16 kvm pr. bolig. Nederste etage vil få egen terrasse og lejlighederne på etagerne vil få en altan, men vil ligeledes få adgang til tagterrassen. Desuden bliver der fællesrum på 95 kvm, med plads til 40 personer. Der bliver dialogforum mellem klubberne, beboerne og afdelingsbestyrelsen. Og så er der planlagt porttelefon med TV.. Altaner (udestuer) Da vi i forbindelse med for facaderenovering, for snart 10 år siden, fik udvidet vore altaner, blev det fra brandmyndighedernes side krævet, at den stang, der bar altanerne, skulle males med et tykt lag brandhæmmende maling. Allerede dengang var det en temmelig bekostelig affære, og jeg tror ikke, at der var nogen, som dengang tænkte på, at der ville komme et tidspunkt, hvor den brandmaling ville skalle af, Men det er ikke desto mindre tilfældet nu. Ved bygningssygnet sidste år blev det konstateret, at brandmalingen nu var afskallet så meget, at man fra bygningsmyndighedernes side kunne kræve, at vi fik gjort noget ved det. Umiddelbart kunne det se ud som om, at det letteste ville være, nu igen at foretage en maling med brandsikret maling. Og det var da også vort indtryk indtil vi fik en pris på dette arbejde. Det ville koste ca. 1 mill., så kunne vi jo samtidig se frem til, at dette arbejde skulle udføres måske hvert 8-10 år. Vi gik derfor i tænkeboks og bad det firma, der i sin tid stor for renoveringen (og som vi igen samarbejder med ved Baltorpvej 37 A), nemlig NOVA 5 tegnestuen, komme med et alternativt forslag. Det har vi for kort tid siden modtaget, og det går ud på, at vi evt. udskifter den bærende stang med en kraftigere stang. På denne måde skulle vi kunne undgå at sikre disse med brandsikret maling, nu og ud i fremtiden. Til gengælde kræver det en forhandling med brandinspektøren om dispensation. Den sidstnævnte løsning er nok i første omgang ikke billigere, end at male med brandsikret maling, men vi må jo også tænke fremover og her vil vi spare 1 mill. hvert 8-10 år. I vil naturligvis blive holdt orienteret via beboerbladet. Skakter/skraldeordning Det var ellers ikke min mening at medtage mere omkring lukning af skakter og skralderum, end der allerede er medtaget i den skriftlige beretning idet jeg samtidig må indrømme, at jeg synes, at vi meget detaljeret har beskrevet problematikken omkring disse 2 punkter. Men så kom der i går et brev til afdelingsbestyrelsen, som fik mig op af stolen, idet en beboer mere end antydede, at vi vidst ikke havde gjort nok for at ændre denne 5

6 Beboermødet d. 11. maj fortsat beslutning, lige som vi nok ikke havde tænkt os om. Beboeren fremførte, at man burde kunne tage en konstruktiv dialog med arbejdstilsynet og dermed komme frem til et andet resultat, end lukning af vore skakter. Jeg ved ikke, hvad den beboer har tænkt på, men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen der virkelig tror, at vi blot sidder og siger JA til alt, hvad man kommer og siger til os. Det gør vi virkelig ikke. Vi er selv meget modstandere af lukning af vore skakter og har altid været det (spørg bare Ballerup kommune), og ja der kan godt findes andre løsninger, men prisen bliver noget nær det tredobbelte af, hvad vi skal investere ved lukning af skakterne. Alt skal automatiseres, vore skaktrum skal ændres for millionbeløb, trappenedgange til opgangene i de 6 af vore blokke skal forsynes med køreslisker, ligesom samtlige skakter skal forsynes med en automatisk afskærmning, således at evt. affaldsposer ikke kan ramme en funktionær, der er ved at isætte en ny pose. Det er bare nogle af de ting, der skal til for at opfylde arbejdstilsynets krav for bibeholdelse af vore skakter. Det, jeg vil sige med dette, er, at uanset om nogen opfatter det anderledes, så har vi virkelig overvejet denne situation mange gange, før vi tog den endelige beslutning. Vi tror heller ikke, at lukning af vore affaldsgarager vil skabe de helt store problemer. Man kan dog stadig på faste tidspunkter komme af med sit affald ovre i maskinhuset, og ser vi os rundt omkring på bebyggelser som vor ja, så er der ikke mange, der bruger garager eller andet som affaldsrum. Nogle steder har men en fælles plads for storaffald andre steder har man ingen plads til storaffald. Det er meget forskelligt. Der er ingen krav om, at vi skal have plads til stort affald. Vi har desuden i Ballerup kommune en udmærket genbrugsstation, som både har åbent på hverdage samt sønog helligdage. Årligt tilbagevende problemer Så er vi kommet til nogle årligt tilbagevendende problemer, om cykling på fortove og gangstier. Man virkelig godt blive forundret for i langt de fleste tilfælde ja, så er dette børnene, vi ser cykle på fortovene. Nej, det er så sandelig de voksne så man kan jo godt forstå, hvis det er svært for børnene at forstå, at de ikke også må cykle på fortovet. Kunne vi ikke blive enige om, at al cykling foregår på kørebanen og IKKE på fortove og gangstier. Et andet tilbagevendende problem er fodring af fugle. Vi skal derfor endnu engang gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at smide brødrester og andet ud til mågerne. Det tiltrækker nemlig rotter og dem kan vi vel ikke være så interesseret i at få ind i vore bygninger. Får vi først rotter i afdelingen, kan de være svære at komme af med igen. 6

7 Beboermødet d. 11. maj fortsat Beboerklubberne Som altid har der også i år været stor aktivitet i beboer- og bankoklub, til glæde for os alle i afdeling 46. Derfor er det også meget kedeligt, at der igen har været indbrud i klublokalerne og denne gang også i Aktivitetsklubben og Edb-klubben lokaler, der ligger ved nr. 82. I år har der både været udflugt til Sommerland Sjælland, teaterture ect, og for et par tirsdage siden havde pensionistklubben en eftermiddag, hvor vort nye folketingsmedlem Mette Frederiksen kom og fortalte lidt om sig selv og sit arbejde i folketinget. Jeg skal love for, at det var en interessant eftermiddag. Det var en engageret, veltalende og veloplagt Mette Frederiksen, der mødte (om end lidt for sent) op denne eftermiddag, men jeg tror, at hun hurtigt blev tilgivet. Beboerblad/Hjemmeside Jeg kan næsten ikke gå fra talerstolen uden endnu engang at tale lidt om vort beboerblad og vor hjemmeside, som jeg håber, at rigtig mange af jer læser. Jeg dynes, at vi har et rigtigt godt og læseværdigt beboerblad, og det samme gælder for vor hjemmeside. (tak, red.) Flytteprocent Igen i år ligger vi højt, sammenlignet med andre afdelinger. Vi ligger lidt over 9 %, hvor gennemsnittet i AAB ligger på 8%. En tak Til sidst en tak til alle de aktive folk i beboerklub, bankoklub m.m. Det er dejligt at se, at det stadig er muligt at skabe gode aktiviteter til alle. Efterfølgende debat Den efterfølgende debat drejede sig hovedsagelig om lukning af affaldsskakterne og garagerne til stort affald. Omkring problemerne med skakterne, beskrev Arne Stolting problemerne, i detaljer: Der skulle laves en sikring, så ejendomsfunktionæren ikke kunne få en pose i hovedet han måtte ikke lukke posen manuelt, p.g.a. støv og så måtte han heller ikke slæbe posen op ad trapperne. Der var også problemer, når sækkene skulle sættes ind i affaldscontaineren. Der var en vis forståelse på mødet omkring dette, men utilfredshed med bestyrelsens ønske om lukning af affaldsgaragerne. Bestyrelsen forsvarede bl.a. ønsket med, at der alt for tit er affald, som ikke hidrører fra almindelig beboelse f.eks. haveaffald, mursten og diverse bygningsmateriale. Alt i alt kostede det alt for mange timer for funktionærerne, at behandle dette affald. Under debatten var bestyrelsen dog villig til at fortsætte ordningen med stort affald i første omgang i et år. Så må vi til den tid se, om beboerne kan udføre så megen selvjustits med affaldet, at ordningen derpå kan fortsætte. Beretningen blev vedtaget med 114 stemmer og 1 blank stemme. Regnskab/budget Formanden Jette Kragh: Når jeg nu tager 7

8 Beboermødet d. 11. maj fortsat ordet, skyldes det ikke, at jeg vil gå vor kasserer i bedene. Jeg vil ikke gå ind i de enkelte poster hverken regnskab eller budget, men vi synes at, inden vi tager fat på regnskab/budget skylder Jer en forklaring på, hvad og hvorfor det er gået galt, siden vi igen i år kommer ud for en stor huslejeforhøjelse. Her fra talerstolen lovede vi Jer jo sidste år, at nu var det slut med de store huslejeforhøjelser. Nu skulle det køre. Nu kom stigningerne kun p.g.a. almindelig stigning i driftsomkostninger, skatter o.lign. Vi glemte bare at tage alle i ed, der har indflydelse på vore regnskaber og budgetter. Vi har fra afdelingsbestyrelsens side virkelig kæmpet for at holde huslejen i ro, for år Derfor er det endnu mere ærgerligt. Problemet var at vi, da vi gennemgik vort budget, fandt nogle uoverensstemmelser mellem vore forhåbninger til budgettet, og det budgetudkast, vi modtog fra Administrationen. Vi tog derfor kontakt til Administrationen for en kritisk gennemgang af vort budget 2006 og regnskab Denne gennemgang faldt desværre ikke ud til vor fordel. Vi mente, at der kunne spares visse steder hvilket også nok kunne lade sig gøre men hvad værre var, at Administrationen havde opdaget, at man siden regnskab 2004 havde glemt en aftrapning af nogle indtægter, vi havde fået i forb.m. vor facaderenovering for snart 10 år siden. Helt normalt får man i forb.m. en så stor renovering, som vores, et offentligt tilskud til betaling af renter på de 20-årige lån, som vi dengang optog. Dette tilskud aftrappes med kr. om året, startende i år 2004 og det var desværre denne tab af denne merindtægt, som Administrationen havde glemt. Dette skal indhentes i 2006, og er derfor medtaget med kr., hvilket sammen med en stigning i de øvrige omkostninger er årsagen til, at vi desværre er nødt til at forhøje vor husleje med 7 %. Ang. vort underskud i 2004, skyldes dette i al væsentlighed, at man havde glemt de kr. i aftrapning samt at man desværre også havde glemt at varsle huslejeforhøjelsen rettidigt, således at vi af den grund kom til at mangle en måned. Alle disse ting gør selvfølgelig, at vi p.t. er meget utilfreds med administrationens handling af vore regnskaber og budgetter, idet de trods alt må være at betragte som professionelle i forhold til os, og vi vil derfor rette en skriftlig henvendelse til Administrationen og søge om hel eller delvis dækning af de nævnte underskud. Om det lykkes at få refunderet nogle af pengene, skal jeg lade være usagt, men én ting er sikkert: Vi gør, hvad vi kan, for at få afd. 46 holdt skadesløs for fejl, begået af Administrationen. Budgettet blev vedtaget med 114 stemmer for og 1 undlod at stemme. 8

9 Beboermødet d. 11. maj fortsat Forslag om adgang til internet Afdelingsbestyrelsen havde et dobbelt forslag, hvor man dels kunne vælge at man aktivt skulle undersøge en ret kostbar løsning og dels det forslag, hvor afdelingsbestyrelsen intet skulle gøre i denne omgang. 12 stemte for, at Afdelingsbestyrelsen nu skulle gå aktivt i gang, 5 undlod at stemme og resten stemte i mod. Forslag fra Kurt Haastrup Forslaget gik ud på, at der opsættes midlertidig afspærring på vejen lang Handelsskolen og specielt svinget for enden af varmecentralen. Afd.bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vejen er offentlig. Vi kan i afd. 46 derfor ikke vedtage noget omkring denne vej. Der havde dog gentagende været klager til kommunen over den omfattende parkering, som i dagtimerne gjorde det meget besværligt at anvende vejen. Kommunen havde derfor lovet, at der ville blive opsat skilte ved området, med "parkering forbudt". Forslaget kom dog til afstemning, hvor 1 stemte for forslaget, 6 undlod at stemme og resten stemte imod. Forslag fra Edb-klubben Edb-klubben foreslog, at afdelingsbestyrelsen, inden næste møde, igen tager fat i TDC - om en mere konkurrencedygtig pris for opkobling til internet, for beboerne i afdelingen. Til dette forslag stemte 9 imod, 11 undlod at stemme og resten stemte for forslaget. Valg Per Thomsen og Erik Christiansen blev genvalgt. Marianne Bach Hansen blev nyvalgt, som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Kim Christiansen og Asger Chandler. Beboermødet sluttede i god ro og orden kl. ca Palle Norman Kommentar fra beboermødet På vort beboermøde indtraf der under punktet beretning en ikke helt stueren meningsudveksling fra min side overfor Richart Stenfelt, hvilket jeg beklager. Men samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at jeg allerede samme aften undskyldte overfor Richart - således at luften blev renset med det samme. Jeg har så siden i min øresnegl hørt forskellige udtalelser desangående, derfor dette indlæg, så alle uden undtagelse er klar over, at der er taget hånd om situationen. Jette Kragh 9

10 BENNY JOHANSEN & SØNNER VVS & VENTILATION Benny Johansen & Sønner A/S - Kirkevej 8 - Ledøje Smørum Telefon: fax: Hovedstadens El-Teknik A/S El-anlæg Valby Langgade Valby

11 BonBon-land Søndag d. 5. juni kørte to busser fra Beboerklubben med børn og voksne. Turen gik til BonBon-Land i Holme Ohlstrup. Vi sad alle og håbede på, at vejrguderne ville være med os. Det så ikke for godt ud, og i al beskedenhed gik vores bønner på, at regnen ville holde sig væk. Vi blev hørt, og et par gange så vi da også en enkelt solstråle. Det var også lidt køligt, men alt i alt havde det måske også indflydelse på antallet af gæster samt køernes længde, som denne dag var overkommelige. Det er i hvert fald vort indtryk, at især børnene havde en dejlig dag, og at dømme efter stilheden i bussen på hjemturen (og de mange sovende børn), var der sandelig også blevet brændt noget energi af. Efter en god dag ankom vi igen til Beboerklubben kl , og så var det hjemtur for trætte familier. Tak for denne gang Beboerklubbestyrelsen Foto: Jette P. 11

12 Telefonlisten Links til internet AAB Havnegade Ballerup Apotek Ballerup bibliotek Ballerup bio Ballerup Centret Ballerup politi Ballerup Rådhus Falck Kabel TV fejlservice samt Kriminalpolitiet Lægevagten Maler John Petersen Murer Brdr. Thiesen NESA NESA kundeservice Psykiatrisk hjælp Vestkirken Nyt fra legepladsudvalget Nu synes vi i legepladsudvalget, at det er på tide vi giver lyd fra os! Legepladsen ved nr. 58 er jo blevet en stor succes, hvilket vi er meget glade for. Det er altid rart, når andre også synes, at det vi laver er godt, så vi fortsætter arbejdet. Vi kan oplyse, at vi får et nyt gyngestativ på legepladsen ved nr. 82, senere på sommeren - ca. uge 33. Da det er meget dyrt, at købe nye legeredskaber til vore legepladser, vil vi hermed sende en appel til alle i vor afdeling om at passe rigtig godt på det nye, da det koster mange penge. F.eks. koster det nye gyngestativ inkl. gummifliser, montering o.s.v. kr ,- uden moms og det må siges at være ganske mange penge. Til de store børn vil vi også sende en lille bøn : Lad være med at benytte de ting, som er beregnet til de små børn, da det let går i stykker og dermed vil koste penge at få repareret. De penge kunne vi i stedet bruge på noget nyt. På et senere tidspunkt vil der komme en legeplads for de større børn mellem de 2 blokke ved de 4-værelses lejligheder; men da det koster mange penge må vi vente med at sætte dette i gang. Med venlig hilsen Legepladsudvalget 12

13 Til opslagstavlen med kommende aktiviteter i AAB afdeling 46 Beboerklubben, Bankoklubben og Afdelingsbestyrelsen August d. 23. Vi skal på fisketur med "Jaws", fra Vedbæk havn, kl Oktober d. 2. Beboerklubben åbner for vintersæsonen fra kl d. 8. Makkerturnering afholdes i Beboerklubben, morgenkaffe kl d. 16. Vi skal på fisketur med "Jaws", fra Vedbæk havn, kl d. 19. Hyggebanko i Beboerklubben kl plader sælges fra kl November d. 10. Tur til Røde Kro. Afgang fra Beboerklubben v. 144 kl December d. 10. Juletræ på Tapeten kl Se også vor hjemmeside hvor aktivitetslisten løbende bliver opdateret. 13

14 Information fra gårdmændene Telefontid: Ejendomsfunktionærerne træffes hver dag på kontoret nr. 54A kl samt på tlf Udenfor åbningstid kan gives besked på vores telefonsvarer. KUN i nødstilfælde kan ejendomsfunktionærerne kontaktes udenfor normal arbejdstid på mobil Har man smækket sig ude: Indlukning kan ske ved henvendelse til gårdmændene mod at vise legitimation. Dog kun i arbejdstiden mellem kl og og kun, hvis en kopi af nøglen er afleveret på kontoret. Dette er gratis. Alt affald: Skal være forsvarligt indpakket. Glas, flasker og skarpe genstande må ikke nedkastes i skakten. Glas, flasker samt aviser o.a. papir afleveres i de dertil indrettede containere, som står flere steder i bebyggelsen. Skarpe genstande og andet større affald stilles i affaldsrummene. Gamle cykler, kasserede møbler o.lign.: Skal anbringes i møbelcontaineren. Der er adgang hverdage kl til Papir- og glascontainere: Er anbragt følgende steder:» Ved Aldi (overfor grillen)» Ved Baltorpvej 38» Ud for Baltorpvej 58» Ved Baltorpvej 102» Ved vaskepladsen bag vaskehus 2 (ud for nr. 82)» Ved maskinhuset» Ved Baltorpvej 144 Startservice: Kan ydes i arbejdstiden kl til Dette er gratis. Banke- og boretider: Må kun foretages Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage Ingen boring Boreservice: Efter aftale på tlf kommer vi gerne og er behjælpelige med dette. Priser: For et hul: kr For 2-5 huller: kr pr. hul Derudover kr pr. hul Borde og stole: Kan gratis lånes ved henvendelse på afdelingskontoret om tirsdagen kl til Rensning af afløb fra vask og badeværelse: Dette er normalt gratis, med mindre der er sket groft misbrug. Henvendelse sker i vor kontor- og telefontid. Rengøring af trapper Blok 21 og 22 (nr ): Mandag Blok 13 og 12 (nr ): Tirsdag Blok 31 og 32 (nr ): Onsdag Blok 11 og 23 (nr ): Torsdag Vinter: Hver uge. Sommer: Hver anden uge. Husk venligst at tage måtten ind. 14

15 Billardafslutning Ved billard-afslutningen den 18. maj, havde vi nok engang en herlig aften. Først spiste vi sild og et par lækre smørrebrød og derpå afholdt Preben det traditionelle (omfattende) lotteri. Jeg tror, at de fleste vandt mindst én præmie. Så var det tid til at uddele præmier til vinderne i billard. Senior Skomager: 1. Sreten Lekic 2. Frode Hansen 3. Danny Lehman Andersen Der var kamp om 3. pladsen, idet der måtte pointtælling mellem 4 deltagere, Jette, Danny, Kunno og Casper, men det blev Danny der løb af med sejren. Senior Fortsat 1. Preben Pedersen 2. Kunno Nielsen Pensionist Skomager: 1. Bjarne Lehman Andersen 2. Kjeld Cecil Nielsen 3. Richard Stenfelt Pensionist Fortsat: 1. Kunno Nielsen 2. Frode Hansen 3. Kjeld Cecil Nielsen Pensionisterne havde også i år lavet deres egen makkerpot, som blev vundet af 1. Gunnar og Frode. 2. Richard og Verner, 3. Cecil og Svend. Desuden blev der uddelt en trøstpræmie til Allan og Palle. Da alle præmier var uddelt - og der var klappet behørigt af vinderne - sluttede aftenen med en omgang billard for nogle af de deltagere, der stadig havde lidt kræfter i behold. Også her var der pointtælling, mellem Bjarne og Kjeld om 1. og 2. pladsen, og mellem Richard, Kunno og Viggo om 3. pladsen. Tak til alle for en dejlig aften. Palle Norman 15

16 Skal det være rent? Skal det være BORUP's RENGØRING Frisk med det hele... også med prisen! Tlf Mobil Baltorpvej 144, st.th Ballerup Vidste du det? Beboerne i AAB afd. 46 får 15% rabat ved køb af malervarer tapet kunstnerartikler o.s.v. Hos Flügger Farver Sct. Jacobs Vej 6 (ved kirken) Tlf

17 Fisketur med Jaws d. 17. maj Læserbrev Tak til alle for en dejlig tur. Desværre fangede vi ingen fisk, men til gengæld var der en dejlig stemning om bord. Vi sejlede og sejlede... Det var nok også fordi en af deltagerne (og vi nævner ingen navne) var lidt uheldig, da han smed krog og line ud over rælingen - hans dyre fiskestang fulgte nemlig med ud over siden. Kære beboere Når I har gæster, er det da helt fint, men Jeres gæsters farvel-tudehorn kl det kan I ikke være bekendt. Og ikke nok med et dyt - næ, næ gange. Kan I ikke bede dem om at sige farvel og godnat, når de går? Så det var den tur! Vi håber på bedre held næste gang. Hvem ved - måske får vi også krogen i en dyr fiskestang. De 3 måske 4 Tak. Frode, 82, 1.th. Nyt fra Beboerklubbens "adoptivbarn" Tipu Mandal Hermed nyeste billede samt en lille tegning, fra Tipu. 17

18 Din lokale vinduespudser Caspersen Kvalitet til tiden Kl Nyvalgt medlem På vort ordinære beboermøde, den 11. maj 2005, blev Marianne Bach Hansen, Baltorpvej 150, 3 tv., valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Vi byder Marianne hjertelig velkommen og håber på et godt og konstruktivt samarbejde. Afdelingsbestyrelsen CONSUL HAIR v/erdal Çakici Baltorpvej Ballerup Tlf Åbningstider: Mandag - torsdag: Fredag: / Lørdag:

19 Sankt Hans omkring grillen ved Beboerklubben Årets Sankt Hans fest var usædvanligt varm og vellykket. Vejret var noget af det bedste vi har oplevet i mange år og de ca. 70 deltagere hyggede sig gevaldigt. Der var godt gang i grillen - som dog godt kunne have lidt mere varme i kanterne. Men pyt - man sludrede og hjalp hinanden med stegningen. Det var også ret spændende at se, hvilke forskellige slags mad, der blev stegt. Hér var alle slags pølser, med og uden bacon - oksebøffer, kotteletter, kylling og diverse slags brød. Og sandelig om ikke der også blev stegt et par stykker havørred, med spændende garniture. Undertegnede fik iøvrigt lov til at smage et stykke - det var umådeligt lækkert. Det blev sent før man - lidt modvilligt - sagde tak for i aften. Tak til vejrguderne for et flot vejr, til deltagerne og til arrangørerne. Palle Norman 19

20 Afsked med Brian Brian Borup har, efter 15 år i vor afdeling, opsagt sin stilling som ejendomsfunktionær, pr. 1/ Det er med vemod, at vi må sige farvel til Brian, men han har følt, at hvis han skulle søge andre arbejdsmæssige udfordringer, så var det nu, inden han blev for gammel og var groet helt fast i afdelingen. Brian har været en dygtig og engageret mearbejder, som vi vil komme til at savne. Brian forlader os dog ikke helt, idet han har fået job som vurderingsmand på AAB's hovedkontor i Havnegade. Vi ønsker Brian al mulig held og lykke i det nye job, som vi håber, at han må blive glad for. Brian sidste arbejdsdag er den 23/6-2005, idet han holder ferie i den sidste uge af juni måned. Med Brians fratræden, vil det fremover blive Jesper Madsen, der overtager jobbet, som ledende ejendomsfunktionær, hvilket vil sige at det er ham, der fremover tager sig af den daglige kontortid. Det vil også være ham, der fremover skal være med, når der synes flyttelejligheder. I en overgangsperiode vil dette arbejde, med at syne lejligheder, dog blive varetaget af Henning Bokelund, idet der for Jespers vedkommende vil være nok at skulle sætte sig ind - og det bliver jo ikke bedre af, at vi går ind i en ferieperiode, hvor der til tider arbejdes med mindre bemanding. Samtlige tilbageværende funktionærer har lovet at smøje ærmerne op og give et ekstra nap i overgangsperioden, inden vi får ansat en ny ejendomsfunktionær. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad vi kan for at gøre denne overgang så let som muligt for de tilbageblevne funktionærer. Afdelingsbestyrelsen Et par ord fra Brian Det er med blandede følelser, at jeg har opsagt min stilling i afd. 46. Jeg fik jobbet som ejendomsfunktionær i august 1990, hvor jeg overtog arbejdet efter Anker Mikkelsen. Jeg har været meget glad for mit arbejde i de snart 15 år, jeg har været her, men har nu fået arbejde hos AAB i Havnegade - som synsmand - hvor jeg skal starte d. 1. juli. Og det glæder jeg mig til. En stor tak til afd.bestyrelsen og alle de beboere, som jeg kender, og som har været med til at give mig en god arbejdsplads. Med venlig hilsen Brian Borup 20

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND Redaktørens side Så kom vinteren endelig, og sikkert bag på de fleste af os. Tak for de indlæg I har sendt til dette nr. af bladet.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere