OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet."

Transkript

1 OS Afdeling BEBOERBLADET årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans... og meget andet

2 OS Bladet udsendes af afdelingens bestyrelse og Beboerklubben. Redaktør: Palle Norman, nr. 52 tlf Kasserer: Jette B. Pedersen, nr. 148 tlf Redaktionsmedlem: Jette Kragh, nr. 146 tlf Deadline for nr. 5: Den 20. august 2005 Forsiden: Sankt Hans omkring grillen ved Beboerklubben. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 uddeles til samtlige husstande i AAB afdeling 46, bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde - Lokalhistorisk arkiv, lokalpressen, Radio Ballerup, kommunalbestyrelsen, hovedkontoret samt Boligselskabernes Landsforening. Artikler fremsættes for forfatternes eget ansvar og giver ikke udtryk for redaktionens mening. Annonyme indlæg optages ikke i bladet. Gengivelse af bladets indhold er tilladt, men kilden skal opgives. Bladet udkommer i alle årets ulige måneder. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen træffes på kontoret Baltorpvej 38, st.th. hver tirsdag mellem kl og og på telefon Formand: Jette Kragh, nr. 146, 2.tv. Telefon Kasserer: Per Thomsen, Baltorpvej 152, 1 th. Telefon Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon Erik Christiansen, nr. 38, st.tv. Telefon Marianne Bach Hansen, 150, 3 tv. Telefon Ejendomsfunktionærerne Jesper Munch-Madsen Ledende ejendomsfunktionær Blok 21 og 22, vaskehus 1 (ud for nr. 54) Lars Molin Blok 11 og 12, vaskehus 4 (ud for nr. 134) Henning Bokelund Blok 31 og 32, vaskehus 3 (ud for nr. 100) Jesper B. Hansen Blok 13 og 23, vaskehus 2 (ud for nr. 82) Oplag: 650 eksemplarer 2

3 Beboermødet d. 11. maj 2005 Der var megen stor interesse for årets beboermøde. Da mødet startede kl. ca , var der næsten fuldt hus, hvoraf der var 115 stemmeberettigede. Som dirigent valgtes Christian Høgsbro, fra AAB's hovedkontor, som først konstaterede beboermødets gyldighed, oplæste dagsordenen og gav ordet til formandens beretning: Salg af almene boliger Som tidligere oplyst i beboerbladet, har boligforeningens repræsentantskab, på sit møde i november 2004, klart sagt NEJ til salg af vore lejligheder i Arbejdernes Andels-Boligforening. Vi kan derfor ikke tage stilling til salg af vore lejligheder da det iflg. loven kun er boligorganisationen eller kommunen, der kan ansøge Boligministeriet om tilladelse til salg af almene lejligheder. Da vi i AAB har tilkendegivet, at vi ikke går ind for et salg, så vidt det er os bekendt gælder det samme for Ballerup kommune, skulle dette spørgsmål være afsluttet. Råderetsregler Lige før folketingsvalget, bekendtgjorde den tidl. regering, at man barslede med et lovforslag omkring udvidet råderet. Og da det jo næsten er den samme regering, der nu sidder efter valget, vil der jo nok ikke gå lang tid, før dette lovforslag bliver taget op. Det regeringen ønsker med dette lovforslag er større frihed og større fleksibilitet i råderetten. Hovedelementerne i dette lovforslag, som er sendt til høring, er følgende: 1. Grænsen for godtgørelsen forhøjes fra de nuværende ca til kr Afskrivningsperioden ændres fra 10 år, til en periode, der modsvarer forbedringernes forventede holdbarhed. 3. Positivlisten over tilladte forbedringer ophæves og alle forbedringer er tilladt. 4. Bestemmelserne om bundfradrag og mindste udbetalingsbeløb ophævet. 5. Der gives tilladelse til at opsætte skillevægge og til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge. Alt det lyder jo godt, for det skulle jo give os den ønskede fleksibilitet over vore lejligheder, som vi har ønsket os i mange år. Nu kan vi så håbe på, at dette lovforslag også bliver godkendt. Nybyggerier/Renoveringer Der er jo ikke megen gang i nybyggeri af almene boliger, men lidt bliver det da til. AAB skal nu bygge følgende steder: Afd. 92, Ørestaden, hvor der skal bygges ca. 100 familieboliger, med en gennemsnitlig størrelse på 95 kvm. Afd. 93, Helsinge, hvor der i samarbejde med Helsinge kommune bygges almene ældreboliger. Afd. 97, hvor der i forbindelse med nedlæggelse af den gamle varmecentral bygges familieboliger. Samtidig er boligforeningen i gang med 3

4 Beboermødet d. 11. maj fortsat Danmarks største renovering i afd. 55 i Ishøj kommune, hvor der i forbindelse med denne renovering vil blive lavet ca. 22 store familieboliger i nogle af tagetagerne. Afd. 43 i Rødovre kommune står også for en omfattende renovering, idet højhusenes tilstand ikke kan leve op til nuværende bygningskrav, så også her skal man i gang. Det har været et stort økonomisk puslespil at få til at gå op, men det lykkedes, og nu mangler man så kun en endelig godkendelse på afdelingens beboermøde. I flere af AAB's gamle afdelinger er man også i gang med sammenlægning af nogle af mange små lejligheder. Her kan især nævnes afdeling 28/30, på Frederikssundsvej, lige over for Bellahøj højhusene. Det er en afdeling fra først i 50'erne, og den består primært af små 2 værelses lejligheder, som nu bliver sammenlagt, til top moderne familieboliger. Køkkenforbedringer Vi har nu i de sidste par år lovet, at nu kom muligheden for at lave individuelle forbedringer af vore køkkener, og alligevel var der altid et eller andet, der gjorde, at det alligevel ikke var muligt. Men nu lysner det. Ballerup kommune har på kommunalbestyrelsesmødet i marts måned godkendt vor ansøgning om individuelle forbedringer af vore køkkener. Vi har lige p.t. fået en skriftlig accept fra Ballerup kommune, men vi er ikke helt enige i deres krav om licitation. Så p.t. arbejder vi på, sammen med Hovedkontoret og Ballerup kommune, at finde en løsning på dette problem. Når dette er løst, er den sidste hurdle så tilbage, nemlig at få tilrettelagt, hvordan sagen nu gribes an. Der skal jo i første omgang søges hos kreditforeningen om lån, ligesom der er en del materiale (kvalitetssikring etc), der skal færdiggøres. Sidstnævnte bliver behandlet sideløbende med problemer omkring evt. licitation, så vi krydser fingre og håber, at de to problematikker finder en løsning på samme tid, så vi kan komme videre. Blok 31 Der har tidligere været tale om at bygge en ekstra etage på denne blok, samt forsyne Baltorpvej med elevatorer. I forbindelse med vedtagelsen af det nye projekt på Baltorpvej 37 A, hvor der nu bliver bygget 41 ældreegnede boliger med elevator, bortfalder dette projekt. Dels vil lejlighederne i tagetagen på denne blik formentlig blive meget dyrere end lejlighederne på Baltorpvej 37 A, og dels har kommunen ikke råd til at finansiere begge projekter. Vi mener derfor, at det er mest hensigtsmæssigt af fuldføre det nye byggeri på Baltorpvej 37 A. Baltorpvej 37 A De endelige tegninger er endnu ikke 4

5 Beboermødet d. 11. maj fortsat færdige, men allerede nu kan vi oplyse, at der er planlagt tagterrasser oven på børneinstitutionerne, svarende til 16 kvm pr. bolig. Nederste etage vil få egen terrasse og lejlighederne på etagerne vil få en altan, men vil ligeledes få adgang til tagterrassen. Desuden bliver der fællesrum på 95 kvm, med plads til 40 personer. Der bliver dialogforum mellem klubberne, beboerne og afdelingsbestyrelsen. Og så er der planlagt porttelefon med TV.. Altaner (udestuer) Da vi i forbindelse med for facaderenovering, for snart 10 år siden, fik udvidet vore altaner, blev det fra brandmyndighedernes side krævet, at den stang, der bar altanerne, skulle males med et tykt lag brandhæmmende maling. Allerede dengang var det en temmelig bekostelig affære, og jeg tror ikke, at der var nogen, som dengang tænkte på, at der ville komme et tidspunkt, hvor den brandmaling ville skalle af, Men det er ikke desto mindre tilfældet nu. Ved bygningssygnet sidste år blev det konstateret, at brandmalingen nu var afskallet så meget, at man fra bygningsmyndighedernes side kunne kræve, at vi fik gjort noget ved det. Umiddelbart kunne det se ud som om, at det letteste ville være, nu igen at foretage en maling med brandsikret maling. Og det var da også vort indtryk indtil vi fik en pris på dette arbejde. Det ville koste ca. 1 mill., så kunne vi jo samtidig se frem til, at dette arbejde skulle udføres måske hvert 8-10 år. Vi gik derfor i tænkeboks og bad det firma, der i sin tid stor for renoveringen (og som vi igen samarbejder med ved Baltorpvej 37 A), nemlig NOVA 5 tegnestuen, komme med et alternativt forslag. Det har vi for kort tid siden modtaget, og det går ud på, at vi evt. udskifter den bærende stang med en kraftigere stang. På denne måde skulle vi kunne undgå at sikre disse med brandsikret maling, nu og ud i fremtiden. Til gengælde kræver det en forhandling med brandinspektøren om dispensation. Den sidstnævnte løsning er nok i første omgang ikke billigere, end at male med brandsikret maling, men vi må jo også tænke fremover og her vil vi spare 1 mill. hvert 8-10 år. I vil naturligvis blive holdt orienteret via beboerbladet. Skakter/skraldeordning Det var ellers ikke min mening at medtage mere omkring lukning af skakter og skralderum, end der allerede er medtaget i den skriftlige beretning idet jeg samtidig må indrømme, at jeg synes, at vi meget detaljeret har beskrevet problematikken omkring disse 2 punkter. Men så kom der i går et brev til afdelingsbestyrelsen, som fik mig op af stolen, idet en beboer mere end antydede, at vi vidst ikke havde gjort nok for at ændre denne 5

6 Beboermødet d. 11. maj fortsat beslutning, lige som vi nok ikke havde tænkt os om. Beboeren fremførte, at man burde kunne tage en konstruktiv dialog med arbejdstilsynet og dermed komme frem til et andet resultat, end lukning af vore skakter. Jeg ved ikke, hvad den beboer har tænkt på, men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen der virkelig tror, at vi blot sidder og siger JA til alt, hvad man kommer og siger til os. Det gør vi virkelig ikke. Vi er selv meget modstandere af lukning af vore skakter og har altid været det (spørg bare Ballerup kommune), og ja der kan godt findes andre løsninger, men prisen bliver noget nær det tredobbelte af, hvad vi skal investere ved lukning af skakterne. Alt skal automatiseres, vore skaktrum skal ændres for millionbeløb, trappenedgange til opgangene i de 6 af vore blokke skal forsynes med køreslisker, ligesom samtlige skakter skal forsynes med en automatisk afskærmning, således at evt. affaldsposer ikke kan ramme en funktionær, der er ved at isætte en ny pose. Det er bare nogle af de ting, der skal til for at opfylde arbejdstilsynets krav for bibeholdelse af vore skakter. Det, jeg vil sige med dette, er, at uanset om nogen opfatter det anderledes, så har vi virkelig overvejet denne situation mange gange, før vi tog den endelige beslutning. Vi tror heller ikke, at lukning af vore affaldsgarager vil skabe de helt store problemer. Man kan dog stadig på faste tidspunkter komme af med sit affald ovre i maskinhuset, og ser vi os rundt omkring på bebyggelser som vor ja, så er der ikke mange, der bruger garager eller andet som affaldsrum. Nogle steder har men en fælles plads for storaffald andre steder har man ingen plads til storaffald. Det er meget forskelligt. Der er ingen krav om, at vi skal have plads til stort affald. Vi har desuden i Ballerup kommune en udmærket genbrugsstation, som både har åbent på hverdage samt sønog helligdage. Årligt tilbagevende problemer Så er vi kommet til nogle årligt tilbagevendende problemer, om cykling på fortove og gangstier. Man virkelig godt blive forundret for i langt de fleste tilfælde ja, så er dette børnene, vi ser cykle på fortovene. Nej, det er så sandelig de voksne så man kan jo godt forstå, hvis det er svært for børnene at forstå, at de ikke også må cykle på fortovet. Kunne vi ikke blive enige om, at al cykling foregår på kørebanen og IKKE på fortove og gangstier. Et andet tilbagevendende problem er fodring af fugle. Vi skal derfor endnu engang gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at smide brødrester og andet ud til mågerne. Det tiltrækker nemlig rotter og dem kan vi vel ikke være så interesseret i at få ind i vore bygninger. Får vi først rotter i afdelingen, kan de være svære at komme af med igen. 6

7 Beboermødet d. 11. maj fortsat Beboerklubberne Som altid har der også i år været stor aktivitet i beboer- og bankoklub, til glæde for os alle i afdeling 46. Derfor er det også meget kedeligt, at der igen har været indbrud i klublokalerne og denne gang også i Aktivitetsklubben og Edb-klubben lokaler, der ligger ved nr. 82. I år har der både været udflugt til Sommerland Sjælland, teaterture ect, og for et par tirsdage siden havde pensionistklubben en eftermiddag, hvor vort nye folketingsmedlem Mette Frederiksen kom og fortalte lidt om sig selv og sit arbejde i folketinget. Jeg skal love for, at det var en interessant eftermiddag. Det var en engageret, veltalende og veloplagt Mette Frederiksen, der mødte (om end lidt for sent) op denne eftermiddag, men jeg tror, at hun hurtigt blev tilgivet. Beboerblad/Hjemmeside Jeg kan næsten ikke gå fra talerstolen uden endnu engang at tale lidt om vort beboerblad og vor hjemmeside, som jeg håber, at rigtig mange af jer læser. Jeg dynes, at vi har et rigtigt godt og læseværdigt beboerblad, og det samme gælder for vor hjemmeside. (tak, red.) Flytteprocent Igen i år ligger vi højt, sammenlignet med andre afdelinger. Vi ligger lidt over 9 %, hvor gennemsnittet i AAB ligger på 8%. En tak Til sidst en tak til alle de aktive folk i beboerklub, bankoklub m.m. Det er dejligt at se, at det stadig er muligt at skabe gode aktiviteter til alle. Efterfølgende debat Den efterfølgende debat drejede sig hovedsagelig om lukning af affaldsskakterne og garagerne til stort affald. Omkring problemerne med skakterne, beskrev Arne Stolting problemerne, i detaljer: Der skulle laves en sikring, så ejendomsfunktionæren ikke kunne få en pose i hovedet han måtte ikke lukke posen manuelt, p.g.a. støv og så måtte han heller ikke slæbe posen op ad trapperne. Der var også problemer, når sækkene skulle sættes ind i affaldscontaineren. Der var en vis forståelse på mødet omkring dette, men utilfredshed med bestyrelsens ønske om lukning af affaldsgaragerne. Bestyrelsen forsvarede bl.a. ønsket med, at der alt for tit er affald, som ikke hidrører fra almindelig beboelse f.eks. haveaffald, mursten og diverse bygningsmateriale. Alt i alt kostede det alt for mange timer for funktionærerne, at behandle dette affald. Under debatten var bestyrelsen dog villig til at fortsætte ordningen med stort affald i første omgang i et år. Så må vi til den tid se, om beboerne kan udføre så megen selvjustits med affaldet, at ordningen derpå kan fortsætte. Beretningen blev vedtaget med 114 stemmer og 1 blank stemme. Regnskab/budget Formanden Jette Kragh: Når jeg nu tager 7

8 Beboermødet d. 11. maj fortsat ordet, skyldes det ikke, at jeg vil gå vor kasserer i bedene. Jeg vil ikke gå ind i de enkelte poster hverken regnskab eller budget, men vi synes at, inden vi tager fat på regnskab/budget skylder Jer en forklaring på, hvad og hvorfor det er gået galt, siden vi igen i år kommer ud for en stor huslejeforhøjelse. Her fra talerstolen lovede vi Jer jo sidste år, at nu var det slut med de store huslejeforhøjelser. Nu skulle det køre. Nu kom stigningerne kun p.g.a. almindelig stigning i driftsomkostninger, skatter o.lign. Vi glemte bare at tage alle i ed, der har indflydelse på vore regnskaber og budgetter. Vi har fra afdelingsbestyrelsens side virkelig kæmpet for at holde huslejen i ro, for år Derfor er det endnu mere ærgerligt. Problemet var at vi, da vi gennemgik vort budget, fandt nogle uoverensstemmelser mellem vore forhåbninger til budgettet, og det budgetudkast, vi modtog fra Administrationen. Vi tog derfor kontakt til Administrationen for en kritisk gennemgang af vort budget 2006 og regnskab Denne gennemgang faldt desværre ikke ud til vor fordel. Vi mente, at der kunne spares visse steder hvilket også nok kunne lade sig gøre men hvad værre var, at Administrationen havde opdaget, at man siden regnskab 2004 havde glemt en aftrapning af nogle indtægter, vi havde fået i forb.m. vor facaderenovering for snart 10 år siden. Helt normalt får man i forb.m. en så stor renovering, som vores, et offentligt tilskud til betaling af renter på de 20-årige lån, som vi dengang optog. Dette tilskud aftrappes med kr. om året, startende i år 2004 og det var desværre denne tab af denne merindtægt, som Administrationen havde glemt. Dette skal indhentes i 2006, og er derfor medtaget med kr., hvilket sammen med en stigning i de øvrige omkostninger er årsagen til, at vi desværre er nødt til at forhøje vor husleje med 7 %. Ang. vort underskud i 2004, skyldes dette i al væsentlighed, at man havde glemt de kr. i aftrapning samt at man desværre også havde glemt at varsle huslejeforhøjelsen rettidigt, således at vi af den grund kom til at mangle en måned. Alle disse ting gør selvfølgelig, at vi p.t. er meget utilfreds med administrationens handling af vore regnskaber og budgetter, idet de trods alt må være at betragte som professionelle i forhold til os, og vi vil derfor rette en skriftlig henvendelse til Administrationen og søge om hel eller delvis dækning af de nævnte underskud. Om det lykkes at få refunderet nogle af pengene, skal jeg lade være usagt, men én ting er sikkert: Vi gør, hvad vi kan, for at få afd. 46 holdt skadesløs for fejl, begået af Administrationen. Budgettet blev vedtaget med 114 stemmer for og 1 undlod at stemme. 8

9 Beboermødet d. 11. maj fortsat Forslag om adgang til internet Afdelingsbestyrelsen havde et dobbelt forslag, hvor man dels kunne vælge at man aktivt skulle undersøge en ret kostbar løsning og dels det forslag, hvor afdelingsbestyrelsen intet skulle gøre i denne omgang. 12 stemte for, at Afdelingsbestyrelsen nu skulle gå aktivt i gang, 5 undlod at stemme og resten stemte i mod. Forslag fra Kurt Haastrup Forslaget gik ud på, at der opsættes midlertidig afspærring på vejen lang Handelsskolen og specielt svinget for enden af varmecentralen. Afd.bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vejen er offentlig. Vi kan i afd. 46 derfor ikke vedtage noget omkring denne vej. Der havde dog gentagende været klager til kommunen over den omfattende parkering, som i dagtimerne gjorde det meget besværligt at anvende vejen. Kommunen havde derfor lovet, at der ville blive opsat skilte ved området, med "parkering forbudt". Forslaget kom dog til afstemning, hvor 1 stemte for forslaget, 6 undlod at stemme og resten stemte imod. Forslag fra Edb-klubben Edb-klubben foreslog, at afdelingsbestyrelsen, inden næste møde, igen tager fat i TDC - om en mere konkurrencedygtig pris for opkobling til internet, for beboerne i afdelingen. Til dette forslag stemte 9 imod, 11 undlod at stemme og resten stemte for forslaget. Valg Per Thomsen og Erik Christiansen blev genvalgt. Marianne Bach Hansen blev nyvalgt, som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Kim Christiansen og Asger Chandler. Beboermødet sluttede i god ro og orden kl. ca Palle Norman Kommentar fra beboermødet På vort beboermøde indtraf der under punktet beretning en ikke helt stueren meningsudveksling fra min side overfor Richart Stenfelt, hvilket jeg beklager. Men samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at jeg allerede samme aften undskyldte overfor Richart - således at luften blev renset med det samme. Jeg har så siden i min øresnegl hørt forskellige udtalelser desangående, derfor dette indlæg, så alle uden undtagelse er klar over, at der er taget hånd om situationen. Jette Kragh 9

10 BENNY JOHANSEN & SØNNER VVS & VENTILATION Benny Johansen & Sønner A/S - Kirkevej 8 - Ledøje Smørum Telefon: fax: Hovedstadens El-Teknik A/S El-anlæg Valby Langgade Valby

11 BonBon-land Søndag d. 5. juni kørte to busser fra Beboerklubben med børn og voksne. Turen gik til BonBon-Land i Holme Ohlstrup. Vi sad alle og håbede på, at vejrguderne ville være med os. Det så ikke for godt ud, og i al beskedenhed gik vores bønner på, at regnen ville holde sig væk. Vi blev hørt, og et par gange så vi da også en enkelt solstråle. Det var også lidt køligt, men alt i alt havde det måske også indflydelse på antallet af gæster samt køernes længde, som denne dag var overkommelige. Det er i hvert fald vort indtryk, at især børnene havde en dejlig dag, og at dømme efter stilheden i bussen på hjemturen (og de mange sovende børn), var der sandelig også blevet brændt noget energi af. Efter en god dag ankom vi igen til Beboerklubben kl , og så var det hjemtur for trætte familier. Tak for denne gang Beboerklubbestyrelsen Foto: Jette P. 11

12 Telefonlisten Links til internet AAB Havnegade Ballerup Apotek Ballerup bibliotek Ballerup bio Ballerup Centret Ballerup politi Ballerup Rådhus Falck Kabel TV fejlservice samt Kriminalpolitiet Lægevagten Maler John Petersen Murer Brdr. Thiesen NESA NESA kundeservice Psykiatrisk hjælp Vestkirken Nyt fra legepladsudvalget Nu synes vi i legepladsudvalget, at det er på tide vi giver lyd fra os! Legepladsen ved nr. 58 er jo blevet en stor succes, hvilket vi er meget glade for. Det er altid rart, når andre også synes, at det vi laver er godt, så vi fortsætter arbejdet. Vi kan oplyse, at vi får et nyt gyngestativ på legepladsen ved nr. 82, senere på sommeren - ca. uge 33. Da det er meget dyrt, at købe nye legeredskaber til vore legepladser, vil vi hermed sende en appel til alle i vor afdeling om at passe rigtig godt på det nye, da det koster mange penge. F.eks. koster det nye gyngestativ inkl. gummifliser, montering o.s.v. kr ,- uden moms og det må siges at være ganske mange penge. Til de store børn vil vi også sende en lille bøn : Lad være med at benytte de ting, som er beregnet til de små børn, da det let går i stykker og dermed vil koste penge at få repareret. De penge kunne vi i stedet bruge på noget nyt. På et senere tidspunkt vil der komme en legeplads for de større børn mellem de 2 blokke ved de 4-værelses lejligheder; men da det koster mange penge må vi vente med at sætte dette i gang. Med venlig hilsen Legepladsudvalget 12

13 Til opslagstavlen med kommende aktiviteter i AAB afdeling 46 Beboerklubben, Bankoklubben og Afdelingsbestyrelsen August d. 23. Vi skal på fisketur med "Jaws", fra Vedbæk havn, kl Oktober d. 2. Beboerklubben åbner for vintersæsonen fra kl d. 8. Makkerturnering afholdes i Beboerklubben, morgenkaffe kl d. 16. Vi skal på fisketur med "Jaws", fra Vedbæk havn, kl d. 19. Hyggebanko i Beboerklubben kl plader sælges fra kl November d. 10. Tur til Røde Kro. Afgang fra Beboerklubben v. 144 kl December d. 10. Juletræ på Tapeten kl Se også vor hjemmeside hvor aktivitetslisten løbende bliver opdateret. 13

14 Information fra gårdmændene Telefontid: Ejendomsfunktionærerne træffes hver dag på kontoret nr. 54A kl samt på tlf Udenfor åbningstid kan gives besked på vores telefonsvarer. KUN i nødstilfælde kan ejendomsfunktionærerne kontaktes udenfor normal arbejdstid på mobil Har man smækket sig ude: Indlukning kan ske ved henvendelse til gårdmændene mod at vise legitimation. Dog kun i arbejdstiden mellem kl og og kun, hvis en kopi af nøglen er afleveret på kontoret. Dette er gratis. Alt affald: Skal være forsvarligt indpakket. Glas, flasker og skarpe genstande må ikke nedkastes i skakten. Glas, flasker samt aviser o.a. papir afleveres i de dertil indrettede containere, som står flere steder i bebyggelsen. Skarpe genstande og andet større affald stilles i affaldsrummene. Gamle cykler, kasserede møbler o.lign.: Skal anbringes i møbelcontaineren. Der er adgang hverdage kl til Papir- og glascontainere: Er anbragt følgende steder:» Ved Aldi (overfor grillen)» Ved Baltorpvej 38» Ud for Baltorpvej 58» Ved Baltorpvej 102» Ved vaskepladsen bag vaskehus 2 (ud for nr. 82)» Ved maskinhuset» Ved Baltorpvej 144 Startservice: Kan ydes i arbejdstiden kl til Dette er gratis. Banke- og boretider: Må kun foretages Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage Ingen boring Boreservice: Efter aftale på tlf kommer vi gerne og er behjælpelige med dette. Priser: For et hul: kr For 2-5 huller: kr pr. hul Derudover kr pr. hul Borde og stole: Kan gratis lånes ved henvendelse på afdelingskontoret om tirsdagen kl til Rensning af afløb fra vask og badeværelse: Dette er normalt gratis, med mindre der er sket groft misbrug. Henvendelse sker i vor kontor- og telefontid. Rengøring af trapper Blok 21 og 22 (nr ): Mandag Blok 13 og 12 (nr ): Tirsdag Blok 31 og 32 (nr ): Onsdag Blok 11 og 23 (nr ): Torsdag Vinter: Hver uge. Sommer: Hver anden uge. Husk venligst at tage måtten ind. 14

15 Billardafslutning Ved billard-afslutningen den 18. maj, havde vi nok engang en herlig aften. Først spiste vi sild og et par lækre smørrebrød og derpå afholdt Preben det traditionelle (omfattende) lotteri. Jeg tror, at de fleste vandt mindst én præmie. Så var det tid til at uddele præmier til vinderne i billard. Senior Skomager: 1. Sreten Lekic 2. Frode Hansen 3. Danny Lehman Andersen Der var kamp om 3. pladsen, idet der måtte pointtælling mellem 4 deltagere, Jette, Danny, Kunno og Casper, men det blev Danny der løb af med sejren. Senior Fortsat 1. Preben Pedersen 2. Kunno Nielsen Pensionist Skomager: 1. Bjarne Lehman Andersen 2. Kjeld Cecil Nielsen 3. Richard Stenfelt Pensionist Fortsat: 1. Kunno Nielsen 2. Frode Hansen 3. Kjeld Cecil Nielsen Pensionisterne havde også i år lavet deres egen makkerpot, som blev vundet af 1. Gunnar og Frode. 2. Richard og Verner, 3. Cecil og Svend. Desuden blev der uddelt en trøstpræmie til Allan og Palle. Da alle præmier var uddelt - og der var klappet behørigt af vinderne - sluttede aftenen med en omgang billard for nogle af de deltagere, der stadig havde lidt kræfter i behold. Også her var der pointtælling, mellem Bjarne og Kjeld om 1. og 2. pladsen, og mellem Richard, Kunno og Viggo om 3. pladsen. Tak til alle for en dejlig aften. Palle Norman 15

16 Skal det være rent? Skal det være BORUP's RENGØRING Frisk med det hele... også med prisen! Tlf Mobil Baltorpvej 144, st.th Ballerup Vidste du det? Beboerne i AAB afd. 46 får 15% rabat ved køb af malervarer tapet kunstnerartikler o.s.v. Hos Flügger Farver Sct. Jacobs Vej 6 (ved kirken) Tlf

17 Fisketur med Jaws d. 17. maj Læserbrev Tak til alle for en dejlig tur. Desværre fangede vi ingen fisk, men til gengæld var der en dejlig stemning om bord. Vi sejlede og sejlede... Det var nok også fordi en af deltagerne (og vi nævner ingen navne) var lidt uheldig, da han smed krog og line ud over rælingen - hans dyre fiskestang fulgte nemlig med ud over siden. Kære beboere Når I har gæster, er det da helt fint, men Jeres gæsters farvel-tudehorn kl det kan I ikke være bekendt. Og ikke nok med et dyt - næ, næ gange. Kan I ikke bede dem om at sige farvel og godnat, når de går? Så det var den tur! Vi håber på bedre held næste gang. Hvem ved - måske får vi også krogen i en dyr fiskestang. De 3 måske 4 Tak. Frode, 82, 1.th. Nyt fra Beboerklubbens "adoptivbarn" Tipu Mandal Hermed nyeste billede samt en lille tegning, fra Tipu. 17

18 Din lokale vinduespudser Caspersen Kvalitet til tiden Kl Nyvalgt medlem På vort ordinære beboermøde, den 11. maj 2005, blev Marianne Bach Hansen, Baltorpvej 150, 3 tv., valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Vi byder Marianne hjertelig velkommen og håber på et godt og konstruktivt samarbejde. Afdelingsbestyrelsen CONSUL HAIR v/erdal Çakici Baltorpvej Ballerup Tlf Åbningstider: Mandag - torsdag: Fredag: / Lørdag:

19 Sankt Hans omkring grillen ved Beboerklubben Årets Sankt Hans fest var usædvanligt varm og vellykket. Vejret var noget af det bedste vi har oplevet i mange år og de ca. 70 deltagere hyggede sig gevaldigt. Der var godt gang i grillen - som dog godt kunne have lidt mere varme i kanterne. Men pyt - man sludrede og hjalp hinanden med stegningen. Det var også ret spændende at se, hvilke forskellige slags mad, der blev stegt. Hér var alle slags pølser, med og uden bacon - oksebøffer, kotteletter, kylling og diverse slags brød. Og sandelig om ikke der også blev stegt et par stykker havørred, med spændende garniture. Undertegnede fik iøvrigt lov til at smage et stykke - det var umådeligt lækkert. Det blev sent før man - lidt modvilligt - sagde tak for i aften. Tak til vejrguderne for et flot vejr, til deltagerne og til arrangørerne. Palle Norman 19

20 Afsked med Brian Brian Borup har, efter 15 år i vor afdeling, opsagt sin stilling som ejendomsfunktionær, pr. 1/ Det er med vemod, at vi må sige farvel til Brian, men han har følt, at hvis han skulle søge andre arbejdsmæssige udfordringer, så var det nu, inden han blev for gammel og var groet helt fast i afdelingen. Brian har været en dygtig og engageret mearbejder, som vi vil komme til at savne. Brian forlader os dog ikke helt, idet han har fået job som vurderingsmand på AAB's hovedkontor i Havnegade. Vi ønsker Brian al mulig held og lykke i det nye job, som vi håber, at han må blive glad for. Brian sidste arbejdsdag er den 23/6-2005, idet han holder ferie i den sidste uge af juni måned. Med Brians fratræden, vil det fremover blive Jesper Madsen, der overtager jobbet, som ledende ejendomsfunktionær, hvilket vil sige at det er ham, der fremover tager sig af den daglige kontortid. Det vil også være ham, der fremover skal være med, når der synes flyttelejligheder. I en overgangsperiode vil dette arbejde, med at syne lejligheder, dog blive varetaget af Henning Bokelund, idet der for Jespers vedkommende vil være nok at skulle sætte sig ind - og det bliver jo ikke bedre af, at vi går ind i en ferieperiode, hvor der til tider arbejdes med mindre bemanding. Samtlige tilbageværende funktionærer har lovet at smøje ærmerne op og give et ekstra nap i overgangsperioden, inden vi får ansat en ny ejendomsfunktionær. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad vi kan for at gøre denne overgang så let som muligt for de tilbageblevne funktionærer. Afdelingsbestyrelsen Et par ord fra Brian Det er med blandede følelser, at jeg har opsagt min stilling i afd. 46. Jeg fik jobbet som ejendomsfunktionær i august 1990, hvor jeg overtog arbejdet efter Anker Mikkelsen. Jeg har været meget glad for mit arbejde i de snart 15 år, jeg har været her, men har nu fået arbejde hos AAB i Havnegade - som synsmand - hvor jeg skal starte d. 1. juli. Og det glæder jeg mig til. En stor tak til afd.bestyrelsen og alle de beboere, som jeg kender, og som har været med til at give mig en god arbejdsplads. Med venlig hilsen Brian Borup 20

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Glimt fra 40 år 40 års fest i Baltoppen Generalforsamling i Boboer- og Bankoklub

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Nyt fra afdelingen Åbningstider Beboermøder Da det hele startede... Nyt fadderskab

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Baltorpvej 37 A Tøndeslagning Læserbreve Støtte til Asien Nyt fra Ratna... og meget andet

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ny børneinstitution Salg af vore boliger? Fastelavn Turen til Markaryd Julefesten på Tapeten...

Læs mere

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382 OS Afdeling BEBOERBLADET 46 35. årgang nr. 1 - januar/februar 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra afd.bestyrelsen Læserbreve Onsdagsmøder på biblioteket... og meget andet Alle beboere

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra Havnegade Nye køleskabe Familietur til Markaryd Makkerturnering

Læs mere

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Gode råd om indeklima. Gå roligt ud om aftenen. Nyt blad og ny redaktør

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Turneringer og arrangementer Nyt fra Ratna Besøg af Mette Frederiksen Generalforsamling i Beboerklubben...

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS BEBOERBLADET Afdeling 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Beboermøde i afdelingen Glimt fra 40 år i afdeling 46 Sidste nyt om nye

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand.

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008 Læs denne gang Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand Åbningstider Aktivitetskalender Tur til Planetariet Bill.turnering mod

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007 Læs denne gang Beboermøde Generalforsamling Åbningstider Aktivitetskalender Billardturnering Billardafslutning Tur m. pensionisterne Nyt fra

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A.

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 4 - juli/august 2007 Læs denne gang Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A Åbningstider Aktivitetskalender Modeljernbane? Skovtur hos pensionisterne Tur

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A Aktivitetskalender Åbningstider Læserbreve Billard mod

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd...

OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd... OS Afdeling BEBOERBLADET 46 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a....nyt om gårdmænd...køkkenudskiftning Aktivitetskalender Sidste afsnit af Beboerklubbens historie

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning OS BEBOERBLADET Afdeling 46 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Sommerture Afstemning om åbning Læserbrev Sct. Hans Billardafslutning... og meget andet OS

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Generalforsamling GF Digterparken 2014

Generalforsamling GF Digterparken 2014 Generalforsamling GF Digterparken 2014 Der blev torsdag den 27. februar 2014 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 16 fremmødte samt bestyrelsen. Formanden bød velkomme på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: tirsdag 6/11 2012 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere