Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST"

Transkript

1 Hellebjerg-FIRST Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST

2 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle Juelsminde Tel (sa/ FIRST-Kursusbeskrivelser /vers10)

3 Indhold Vejledning til valg af kurser... side 4-5 Kurserne Dansk... side 6-9 Engelsk... side Matematik... side Tysk... side Fysik og kemi... side Andre kurser... side Bilag Valgskema til jeres forberedelse. Bemærk Kursusbeskrivelserne og valgskemaet kan også ses på Hellebjergs hjemmeside. Kære kommende Hellebjerg-FIRST-elev Vi byder dig og dine efterskolekammerater velkommen til et spændende år med Hellebjerg-FIRST. Vi håber, at du vil få et oplevelsesrigt, fagligt udviklende og spændende 10. skoleår, der passer til dig og gør dig bedre rustet til din ungdomsuddannelse. Vi glæder os til samarbejdet med dig og alle de andre FIRST-elever. Lærerne på Hellebjerg HELLEBJERG FIRST 3

4 Vejledning til valg af kurser OM KURSERNE Kurserne varer tre uger og består af 18 lektioner. Der gives karakter i kurserne dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi og disse noteres på et Hellebjergbevis, som du modtager ved opholdets afslutning. Året inddeles i ti perioder med tre kurser i hver. Indimellem disse kurser er der placeret projekt- og emneuger. I den første periode skal alle elever have både dansk, engelsk og matematik. De næste mange måneder undervises der i de kurser, du har valgt (præsenteret her i hæftet). I foråret 2014 vælger du kurser for de sidste to perioder af skoleåret. (Gælder dog ikke for dansk, der vælges nu) Du skal nu vælge 10 kurser i dansk, mindst 5 kurser i matematik, mindst 4 kurser i engelsk og højst 4 Andre kurser. EVALUERING OG VURDERING Under afviklingen af de enkelte kurser evalueres dit udbytte og dit faglige niveau. Det kan ske på flere måder afhængig af kursets indhold og undervisningsformen. Evalueringsformerne kan være: større eller mindre skriftlige opgaver, mundtlige fremlæggelser, logbogsføring, samtaler, prøver/test eller fremstilling af produkter. Det er på baggrund af disse evalueringer, at din faglighed i kursets emneområde vurderes med en karakter. SÅDAN GØR DU Sæt god tid af til at træffe nogle gode valg for dig gerne over et par dage. 1. Læs disse første par sider grundigt igennem. 2. Gennemlæs kurserne her i hæftet inden du træffer dine valg. 3. Se valgmulighederne i de enkelte perioder på valgskemaet eller på Skoleintra. 4. Træf dine valg, udfyld valgskemaet og markér derefter dine valg på Skoleintra. TIP: Lav en kopi af dit valgskema til dit eget brug. DEADLINE Dine valg indføres på Skoleintra og udfyldt valgskema sendes til Hellebjerg senest mandag den 22. april. 4 HELLEBJERG FIRST

5 FIRST Vejledning til valg af kurser KURSUSBESKRIVELSER Når du vurderer, om kurset er noget for dig, bør du både være opmærksom på beskrivelsen af indholdet og kursets niveau. Om niveauerne Niveauangivelserne fortæller dig noget om kursets sværhedsgrad og om hensigtsmæssige forudsætninger (forkundskaber). Bemærk: Et kursus kan dække over ét eller flere niveauer Det fremgår af kursusbeskrivelsen. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Du vil typisk ikke have forhåndskendskab til emneområdet. Der arbejdes med grundlæggende viden om emnet. Der arbejdes med enkle og basale øvelser. Stofmængden er overskuelig. Du har typisk et grundlæggende forhåndskendskab til emneområdet. Der arbejdes med flere og varierede tilgange til emnet, og den basale viden udbygges. Der arbejdes med at opbygge fortrolighed med emnets elementer. Stofmængden er større end ved Niveau 1. Du har typisk et godt forhåndskendskab til emneområdet. Der arbejdes med mere krævende opgaver, der udvikler nuancerede tilgange til emneområdet. Stofmængden er større end i Niveau 1 og Niveau 2. PERSONLIG VEJLEDNING Der er mulighed for at få personlig vejledning på Hellebjerg tirsdag den 16. april kl Har det interesse, så skriv eller ring til kontoret senest den 15. april og meddel, hvor mange I kommer. HVAD ER GODE VALG? Du kan tage hensyn til forskellige ting, når du træffer dine valg. Du kan udbygge dine stærke sider styrke dine svage sider/ huller vælge efter dine interesser sikre et bredt spekter af kurser have din kommende ungdomsuddannelse i tankerne osv. HUSK at overveje placeringen af dine fagvalg gennem året (periode 1, 2, 3, ). HELLEBJERG FIRST 5

6 Dansk > Generelt om danskkurserne Gennem dit valg af danskkurser opfordrer vi dig til at sikre, at du får tilgodeset både fagets skriftlige og mundtlige områder, og at du får valgt, så du også får forbedret nogle af dine mindre stærke sider af danskfaget. > Du skal vælge 10 danskkurser ét kursus fra hver af blokkene (adskilt med her på siderne). 1 Grundforløb i skriftlighed Niveau 1 Vi bygger videre på din skriftlighed fra 9.kl med delelementerne; sprog og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Vi arbejder med grammatik, praktisk sprogbrug, genrekendskab og layout. Kurset indeholder en skriftlig prøve, som den du vil møde til terminsprøven. 2 Grundforløb i skriftlighed Niveau 2 Vi bygger videre på din skriftlighed fra 9.kl med delelementerne; sprog og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Vi arbejder med grammatik, praktisk sprogbrug, genrekendskab og layout. Kurset indeholder en skriftlig prøve, som den du vil møde til terminsprøven. 3 Grundforløb i skriftlighed Niveau 3 Vi bygger videre på din skriftlighed fra 9.kl med delelementerne; sprog og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Vi arbejder med grammatik, praktisk sprogbrug, genrekendskab og layout. Kurset indeholder en skriftlig prøve, som den du vil møde til terminsprøven. 4 Den tid, vi lever i Niveau 3 Vi læser eksempler fra den helt nye litteratur i forskellige genrer: lyrik, noveller og kortprosa. Ud fra analyse af teksterne og forfatterportrætter vil vi forsøge at lave en karakteristik af den tid, vi lever i. 5 TVTVTV Niveau Tv-mediet og film fylder meget i vores almindelige hverdag. Vi skal se på forskellige genrer, hvilke virkemidler bruges der, hensigt, budskab og ide med dette visuelle medie. F.eks. tv-reklamer, (kort-)film, musikvideo, dokumentar mm. 6 Dansk rap Niveau 1-2 Du får kendskab til og indsigt i rap-genren, dens historie, udvikling og udtryksform. Der arbejdes med analyse og fortolkning af rap-tekster. Musikvideoen, der er lavet til rap-teksten, analyseres og fortolkes. Genrernes udtryksformer sammenlignes. 7 Layout og tekstforbedring Niveau Med et bedre sprog og en god layout bliver kommunikationen bedre. Du lærer at gøre dine skriftlige afleveringer klar til udgivelse/aflevering. Der arbejdes med korrekturlæsning af egne og andres tekster, sprogforståelse og sproglig korrekthed. Du lærer om layout og om forskellig layout til forskellige teksttyper. Og du lærer om, hvad der er en god layout af dine egne tekster og opgaver. > 6 HELLEBJERG FIRST

7 Dansk > > 8 Romanlæsning en krimi Niveau 2 Hvad kendertegner en krimi? Hvad skaber spændingen? Vi læser en spændende kriminalroman og analyserer den set i lyset af krimigenrens virkemidler. Vi arbejder med krimitræk indenfor andre danskfaglige genrer og sammenligner de virkemidler, der anvendes til at skabe spænding. Romanen læses inden kursets start. 9 Grammatik Niveau 3 Grundlaget for at kunne udtrykke sig korrekt først og fremmest skriftligt er, at man har et kendskab til den grammatik, som det danske sprog bygger på. Kurset forudsætter at din forståelse for den elementære grammatik er på plads. Der anvendes latinske betegnelser i kursusforløbet. 10 Reklamens magt Niveau Vi analyserer trykte reklamer og tv-reklamer, og vi forholder os til reklamens hensigt og indvirkning på vores forbrugsvaner. Forholder du dig kritisk til reklamer? 11 Journalistik Niveau 1 Ud fra læsning og analyse af forskellige artikelgenrer, får du et bredt kendskab til avisens genrer. På kurset får du en introduktion til journalistikkens grundbegreber, som du skal bruge som udgangspunkt for at skrive dine egne artikler. Analyse af pressefotos indgår i arbejdet. 12 Romanlæsning Ægte brøker Niveau 3 Med udgangspunkt i en nutidig ungdomsbog med et meget aktuelt tema lærer du at arbejde med en større mængde tekst og få omsat det til et analysearbejde, der så skal komme til udtryk i form af forskellige produkter. Desuden samtale om bogens indhold. Romanen læses inden forløbet starter. 13 Journalistik Niveau 3 Ud fra læsning og analyse af forskellige artikelgenrer, får du et bredt kendskab til avisens genrer. På kurset får du en introduktion til journalistikkens grundbegreber, som du skal bruge som udgangspunkt for at skrive dine egne artikler. Analyse af pressefotos indgår i arbejdet. 14 L.O.C. og de syv dødssynder Niveau 2-3 Vi analyserer L.O.C.s rap-tekster fra albummet XXXCouture/Melankolia ud fra de syv dødssynder. Vi analyserer de tilhørende musikvideoer og inddrager andre tekster og udgivelser, der handler om de syv dødssynder. Emnet vil give os en større forståelse for den tid, vi lever i. 15 Filmens univers Niveau Hvordan oplever du en film? Hvad er en god filmoplevelse? Med udgangspunkt i danske film skal vi arbejde med filmtekniske virkemidler, filmens historie, hensigt og budskab og finde ud af, hvordan man får en god filmoplevelse. > HELLEBJERG FIRST 7

8 Dansk > > > 16 Modtagerrettet kommunikation Niveau Du lærer at skrive i et formelt sprog til en helt konkret modtager. Du lærer blandt andet, hvordan du skriver en jobansøgning, dit eget cv og et brev til kommunen eller klagebrev til dit teleselskab. Vi lægger vægt på afsender-modtager-forholdet samt det formelle og korrekte sprog. 17 Grammatik Niveau 1 Grundlaget for at kunne udtrykke sig korrekt først og fremmest skriftligt - er, at man har et kendskab til den grammatik, som det danske sprog bygger på. Du vil i forløbet arbejde med og få repeteret den elementære danske grammatik. 18 Gys og gru Niveau 3 Vi skal i dette forløb få kendskab til og indsigt i gysergenrens kendetegn, perioder og Freuds psykoanalyse. Vi skal analysere og fortolke forskellige genrer (både tekst og billede), så vi kan karakterisere gys- og splatterelementer og bruge Freuds psykoanalyse i arbejdet med personkarakteristikker. 19 H. C. Andersen i en brydningstid Niveau 3 Vi læser tekster af H.C. Andersen, analyserer og fortolker og ser på sammenhængen mellem hans forfatterskab og den litteraturhistoriske periode, som han befandt sig i. 20 Graphic novels Niveau Kurset tager udgangspunkt i en ny litterær genre en blanding af novellen, romanen og tegneserien. Vi skal have kendskab til de genretræk, der gøres brug af, arbejde med det skriftlige indhold og ikke mindst billedsiden. 21 Et forfatterskab Niveau 2 Arbejdet tager udgangspunkt i en dansk forfatter. Vi arbejder med analyse af en række tekster, hvor der fokuseres på forfatterens sprog- og skrivestil. 22 Litterær analyse i skriftlig form Niveau 3 Vi arbejder med traditionel analyse af noveller. Her lærer du at gøre den dybdegående analyse skriftlig (kendt på STX som analyse som skriftlig genre ). 23 Besættelsen og efterkrigstiden Niveau 2 Vi læser tekster og ser film fra besættelsen og efterkrigstiden og arbejder med, hvordan periodens særlige historiske træk satte sig spor i kunsten. Du skal fordybe dig i udvalgte emner og begivenheder fra perioden. 24 Romanlæsning Niveau 1+2 Kurset tager udgangspunkt i arbejdet med en nyere roman. Der tilbydes forskellige romaner tilpasset elevens læseforudsætninger. Mulighed for lydbog til de, der har behov for det. Kurset afsluttes med en præsentation af dit udbytte af arbejdet med romanen. 8 HELLEBJERG FIRST

9 FIRST Dansk > 25 Eksistentialisme et filosofisk kursus Niveau 3 Hvad vil det sige at være menneske? Hvordan påvirker vores valg og frie vilje vores liv? Gennem læsning og analyse af litterære tekster samt fagtekster med filosofisk og psykologisk indhold, vil vi komme med nogle bud på svar på disse eksistentielle spørgsmål. 26 Reality Niveau 1+2 Kurset sætter fokus på reality-genren. Vi vil tage afsæt i nogle af de mest sete programmer. Vi ser nærmere på, hvilke virkemidler genren anvender og hvilke effekter, de har. Vi forholder os kritisk til den måde medierne i realitygenren fremstiller personer og livssituationer på og på mediekulturens betydning i vores samfund. 27 Danmark og danskhed fra Romantikken til nu Niveau 1+2 Vi arbejder med tekster fra romantikken til nu. Vi får indsigt i Romantikken som periode, dens historiske tid og forfattere. Vi analyserer og fortolker forskellige genrer (lyrik, noveller og billeder) fra Romantikken og relaterer til nutidige tekster med fokus på Danmark og danskhed dengang og nu. 28 Litteraturhistorie Det Moderne Gennembrud Niveau 3 Vi fordyber os i tekster og billeder fra den litterære periode Det Moderne Gennembrud og får derigennem indblik i tiden fra ca Vi fortolker og analyserer noveller, romanuddrag og kunstbilleder på højt niveau. 29 Altid online Niveau Du lærer at analysere websites og kommunikation på nettet, og du laver din egen blog. Vi tager udgangspunkt i de digitale kommunikationsformer, der optræder i dit liv, og du får mulighed for en kritisk stillingtagen til dem og deres påvirkning af dit liv. Vi sætter endvidere fokus på det sociale og identitetsskabende aspekt af den digitale kommunikation. 30 Essay Niveau 2 Kurset sætter fokus på genren essay, hvor vi arbejder med både essaylæsning og essayskrivning. Vi analyserer og fortolker forskellige essay. HELLEBJERG FIRST 9

10 Engelsk Generelt om engelskkurserne Du skal vælge mindst 4 engelskkurser. Bemærk, at kurserne nr. 36, 37 og 44 tilbydes i to perioder. 31 Youth Niveau 1-2 Der arbejdes på dette kursus med lettilgængelige temaer så som musik og popidoler, sport og sportsstjerner samt rejser. Via bl.a. internettet vil vi sætte fokus på ungdomskultur i forskellige lande og sammenligne med den danske samt det at være ung i en verden, hvor alt er muligt. Der arbejdes både skriftligt og mundtligt, individuelt og i små grupper. 32 Youth Niveau 2-3 Der arbejdes med udfordrende materiale om emner som: identitet, barndom, teenageliv, fremtid, uddannelse m.m.. Vi tager udgangspunkt i materiale såsom skønlitteratur, faglitteratur, nyheder og film. Vi vil sætte tingene på spidsen og diskutere/argumentere og tage stilling. Der er fokus på det mundtlige, og der arbejdes både i grupper og på klassen. 33 Speak Out Niveau 1 Der arbejdes med mundtlighed. Kom ud af busken og væn dig til at formulere sætninger på engelsk. På kurset arbejder vi med let tilgængelige temaer og problematikker. Vi vil sætte forskellige samtalesituationer op, og der skal diskuteres og kommunikeres mundtligt. 34 Discrimination Niveau 1-2 Vi belyser diskrimination bredt gennem film, musik, læsning af tekster om race, religion, handicaps m.m. Der diskuteres emner som f.eks. raceadskillelse, integration, kønsroller - før, nu og i fremtiden. Vi arbejder også skriftligt, individuelt og i mindre grupper, med at udtrykke viden og holdninger i ord, musik og billeder. 35 Discrimination Niveau 2-3 Vi belyser diskrimination bredt gennem film, musik, læsning af længere og mere avancerede tekster om race, religion, handicaps m.m. Der diskuteres emner som f.eks. raceadskillelse, integration og kønsroller - før, nu og i fremtiden. Vi arbejder også skriftligt med at udtrykke viden og holdninger i ord, musik og billeder. Der arbejdes individuelt og i små grupper. 36 Basic Grammar Niveau 1-2 Tid til at få styr på den engelske grammatik. Der arbejdes med de basale færdigheder vedrørende hjælpeverber, regelmæssige/uregelmæssige verber, kongruens og anvendelse af forholdsord. Der vil ligeledes være ordbogsøvelser, som bruges på egne tekster. Vi vil arbejde i små grupper, men ligeledes lægge vægt på kortlægning af den enkeltes fejltyper. 37 Advanced Grammar Niveau 3 I dette kursusforløb vil vi arbejde med den mere avancerede grammatik for dig, der skal videre på STX/ HHX m.v., og som har styr på den basale grammatik. Via øvelser og selvproducerede tekststykker vil vi arbejde med ordklasser - eksempelvis biord, tillægsord og forholdsord samt sætningsanalyse og anvendelse af tegnsætning. Der vil i forløbet være små skriftlige opgaver. 10 HELLEBJERG FIRST

11 Engelsk 38 Hot Topics Niveau 1-2 Vi åbner vinduet til verden omkring os, læser og lytter til kortere aktuelle nyheder fra online aviser, BBC, CNN osv. Der arbejdes med emner som f.eks. sport, musik, krige og naturkatastrofer. Vi diskuterer, skriver avisartikler og formidler nyheder for hinanden. Der arbejdes primært i små grupper. 39 Hot Topics Niveau 3 Find din indre journalist. Vi åbner vinduet til verden omkring os, læser og lytter til længere og mere avancerede aktuelle nyheder fra online aviser, BBC, CNN osv. Der arbejdes med emner som f.eks. sport, musik, politik, krig, naturkatastrofer. Vi diskuterer, laver debatoplæg, producerer egne nyhedsudsendelser, skriver avisartikler, laver interviews og producerer evt. egne nyhedsudsendelser. Der arbejdes fortrinsvis parvis og i grupper. 40 USA - The World Power Niveau 2-3 Dette kursus handler om at fordybe sig i landet USA. Der tages udgangspunkt i den amerikanske historie, og vi arbejder os frem til nutidens Amerika. Desuden fokuseres på USA s indflydelse på resten af verden. På kurset vil vi arbejde med både fagtekster, noveller og film. 41 World Travelling Niveau 1-2 Vi begiver os til USA, Australien eller New Zealand via cyberspace og møder nye steder, kulturer og en fantastisk natur. Med et fælles afsæt kikker vi ud i den store verden for at gå i dybden med et selvvalgt lands mangfoldige udfoldelsesmuligheder. I skal planlægge en længere turistrejse til et af de nævnte lande ud fra et givent budget, dvs. bestille flyrejse, overnatning, kortlægge jeres rute samt beskrive de seværdigheder, som I ønsker at opleve på jeres tur. 42 Making A Difference Niveau 1-2 Hvad skal der til for at gøre en forskel? Vi læser korte og lettere tekster og ser filmklip for at belyse, hvordan nogle markante mennesker har gjort eller gør en forskel inden for f.eks. sport, musik, mode, opfindelse, menneskerettigheder og videnskab. Der arbejdes også skriftligt med bl.a. individuelt at lave en biografi om en person, som du synes har gjort eller gør en forskel. 43 Making A Difference Niveau 3 Hvad skal der til for at gøre en forskel? Vi læser længere og svære tekster, ser filmklip for at belyse, hvordan nogle markante mennesker har gjort eller gør en forskel inden for f.eks. sport, musik, mode, opfindelser, menneskerettigheder og videnskab. Der arbejdes også skriftligt med bl.a. individuelt at lave en biografi om en person, som har gjort eller gør en forskel, som har påvirket eller påvirker verden i dag. 44 Performance and Presentations Niveau 2-3 Der arbejdes med mundtlig formidling af forskelligt materiale. Der vil være fokus på at holde oplæg/lave fremlæggelser og lære at sælge sig selv. Der skal læses forskellige tekster, men hovedvægten vil ligge på formidling af materialet. Der arbejdes individuelt og i grupper. 45 Poems, Music and Movies Niveau 1-2 På dette kursus arbejder vi tematisk. Det kunne f.eks. være med emner som identitet, vold, kærlighed og krig. Vi vil undersøge, hvordan digte, musik og film kan belyse det samme emne. Der arbejdes både mundtligt og skriftligt samt med parvise præsentationer af selvvalgte temaer belyst gennem digte, musik og film. HELLEBJERG FIRST 11

12 FIRST Engelsk 46 Get Serious Niveau 3 Time to get serious. Der arbejdes med samfundsrelevante emner såsom demokrati, miljø og politik i forskellige engelsksprogede lande. Vi vil læse og lytte til udfordrende engelske materialer, som danner udgangspunkt for de efterfølgende diskussioner. Der arbejdes i både små grupper og på klassen. 47 Crime and Punishment Niveau 2-3 Forbrydelse betaler sig ikke - men her er et kursus, der gør. Gennem originaltekster og andre medier vil vi arbejde med videns-søgning og på baggrund af dette diskutere forbrydelse og straf i USA/England og sammenholde med danske forhold. Vi vil bl.a. arbejde i mindre grupper, som vil danne rammen for debatter og argumentation for og imod dødsstraf. Der vil i undervisningen blive anvendt forskellige medier, herunder film/filmklip. 48 English around The World Niveau 2-3 Lær om lande, der har engelsk som officielt sprog. På dette kursus arbejdes med historie, kultur, samfundsforhold m.m. i andre engelsktalende lande end USA og England. Der vil være indhold af både skriftlig og mundtlig karakter. Der arbejdes både individuelt og i grupper. 49 Stories that Shocked The World Niveau 1-2 Gennem artikler, nyhedsklip og film skal vi arbejde med forskellige historier, der chokerede og måske ændrede verden. Det vil f.eks. være emner som Titanic, 11. september, skolemassakrer i USA, prinsesse Dianas død og naturkatastrofer. Du vil som elev få stor indflydelse på, hvad du skal arbejde med, da du vil få lov at fordybe dig i et eller flere områder. Vi vil arbejde individuelt og i små grupper. 50 Stories that Shocked The World Niveau 2-3 Gennem artikler, nyhedsklip og film skal vi arbejde med forskellige historier, der chokerede og måske ændrede verden. Det vil f.eks. være emner som Titanic, 11. september, skolemassakrer i USA, prinsesse Dianas død og naturkatastrofer. Du vil som elev få stor indflydelse på, hvad du skal arbejde med, da du vil få lov at fordybe dig i et eller flere områder. Vi vil arbejde individuelt og i små grupper. 51 Shortstories and Novels Niveau 3 Dette kursus handler om at læse, referere og analysere noveller eller små engelske romaner ud fra en analysemodel, som du kan møde på de gymnasiale uddannelser. Der arbejdes både med mundtlige og skriftlige analyser og referater. 52 Brush-up Niveau 2-3 Det kreative og afsluttende engelskkursus. Vi giver sproget det sidste løft for at gøre dig klar til ungdomsuddannelsen. Der arbejdes med diverse mundtlige og skriftlige aktiviteter for at styrke ordforrådet og modet til at turde byde ind på klassen og i grupper. 12 HELLEBJERG FIRST

13 Matematik Generelt om matematikkurserne Først på skoleåret afvikles et obligatorisk kursus i matematik. Du skal ud over dit valg af obligatoriske kursus vælge mindst 4 matematikkurser. For alle kurser gælder det, at computeren vil indgå som en naturlig del af undervisningen. Obligatorisk grundkursus Ikke niveaudelt Vi arbejder med regneark og ser på nogle af de funktioner, som ligger indbygget i programmet. Gratisprogrammet Geogebra introduceres, og opgaver løses vha. dette. Vi øver os i at skrive matematiske udtryk i et tekstbehandlingsprogram og sætter fokus på opstilling og layout. Der arbejdes med at kombinere og sammensætte fra flere programmer. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave. 53 Matematiske grundfærdigheder Niveau 1 På kurset vil vi arbejde med tal, brøker, kvadratrod, kubikrod, potens og procent og regnearternes hierarki. Disse grundfærdigheder skal du lære at være fortrolige med. 54 Tal og algebra Niveau 1 Vi skal arbejde med reduktion og ligningsløsning, derfor vil vi også arbejde med både tal og bogstaver. For at kunne reducere et udtryk og løse en ligning er der visse regler, der skal følges. Disse regler skal vi være fortrolige med. 55 Tal og algebra Niveau 2 På kurset vil vi beskæftige os med samme elementer som på niveau 1, dog vil vi fordybe os mere i reduktion og ligningsløsning. 56 Tal og algebra Niveau 3 På kurset vil elementerne på niveau 2 hurtigt gennemgås, hvorefter vi vil fordybe os i talmængder og talfølger som f.eks. kvadrattal og Fibonacci-tal. 57 Matematik i anvendelse Niveau Vi tager udgangspunkt i den virkelige verden, og i stor udstrækning skal du selv definere din opgave. Matematikkens Univers er en computerbaseret opgave om praktiske problemstillinger. 58 Matematik i anvendelse Niveau Vi tager udgangspunkt i den virkelige verden, og i stor udstrækning skal du selv definere din opgave. På Hellebjergs atletikstadion skal du foretage konkrete opmålinger, hvorefter de skal omsættes til papiret med mange beregninger. 59 Matematik i anvendelse Niveau Vi tager udgangspunkt i den virkelige verden, og i stor udstrækning skal du selv definere din opgave. Med titlen På lejrskole skal du foretage informationssøgning og bearbejde disse oplysninger, som således kommer til at danne udgangspunkt for projektet. HELLEBJERG FIRST 13

14 Matematik 60 Grundlæggende egenskaber ved funktioner Niveau 1 Har du svært ved at tegne en linje ud fra en forskrift, og har du glemt, hvad den kan bruges til? Du vil på dette kursus opnå sikkerhed i tegning af simple funktioner (rette linjer, hyperbler og parabler), og du vil lære om de grundlæggende egenskaber ved funktioner. 61 Bliv bedre til funktioner Niveau 2 Kan du tegne en ret linje ud fra en forskrift, men har du glemt, hvad den kan bruges til? Kan du tegne en parabel, men er du alligevel ikke sikker i, hvordan den fungerer? Kender du forskel på en hyperbel og en parabel? Du vil på dette kursus opnå sikkerhed og forståelse for funktionsbegrebet, så du kender til de grundlæggende funktioner (1.- og 2.-gradsfunktionen og hyperblen). 62 Funktioner med udfordringer Niveau 3 Du har styr på parabler, hyperbler og rette linjer. Kunne du tænke dig at gå mere i dybden med den enkelte funktionstype og karakteristika? Er du helt vild med at udfordre dig selv med de mest vanskelige og svære funktioner? Har du overvejet, hvordan man beregner arealet under en parabel? Du vil på dette kursus udbygge det grundlæggende kendskab til funktionsbegrebet, så du får en bred og sikker viden. 63 Statistik og sandsynlighed Niveau 1 Vi arbejder med enkeltobservationer og grupperede observationer samt begreberne hyppighed, frekvens og summeret frekvens. Vi tegner tilhørende statistiske diagrammer. Herudover arbejder vi med: største værdi, mindste værdi, middeltal, median, typetal og typeinterval. I sandsynlighed arbejder vi med chancebegrebet, kombinatorik og sandsynlighed. 64 Statistik og sandsynlighed Niveau 2 På dette kursus arbejder vi med elementerne fra niveau 1 samt læser og tolker statistikker. Vælger diagramtype til afbildning af tabel. I sandsynlighed bliver hovedemnerne: Chancebegrebet, kombinatorik og sandsynlighed. 65 Statistik og sandsynlighed Niveau 3 På dette kursus arbejder vi med elementerne fra niveau 2, hvor vi også ser på manipulationsmulighederne eller farerne. I sandsynlighed bliver emnerne: kombinatorik, udfaldsrum, sandsynlighed, ordnede og uordnede stikprøver, med og uden tilbagelægning samt fakultet. Jævn og ikke jævn belægning. 66 Ligningsløsning Niveau 1 På kurset skal vi arbejde med både 1. og 2. gradsligninger. Vi skal både tegne og beregne. 67 Ligningsløsning Niveau 2 På kurset skal vi arbejde med både 1. gradsligninger og 2. gradsligninger. Vi skal både tegne og beregne. 68 Ligningsløsning Niveau 3 På kurset skal vi arbejde med både 1. gradsligninger, to ligninger med to ubekendte og 2. gradsligninger. Vi skal både tegne og beregne. Der arbejdes med andre skæringspunkter, fx mellem parabel og ret linje og mellem parabel og hyperbel. 14 HELLEBJERG FIRST

15 FIRST Matematik 69 Økonomi Niveau 1 Vi kigger på økonomiske begreber, som vi møder i hverdagen, såsom rabatter, valuta, lån og opsparing. 70 Økonomi Niveau 2 Vi starter med at arbejde med rente, lån og sammensat rente. Vi lærer at bruge renteformlerne og får styr på begreberne, og hvordan de skal anvendes. 71 Økonomi Niveau 3 Du har stiftet bekendtskab med renteformlerne og ønsker mere viden. Vi går mere i dybden med begreberne og arbejder videre med renter, lån, budgetter og afbetaling. 72 Geometri Niveau 1 Fokus på grundlæggende geometri og stor vægt på praktiske eksempler. Der arbejdes med opmåling og beregning af omkreds, areal og rumfang. Der arbejdes med diverse rummelige figurer og deres kendetegn Pythagoras repeteres. 73 Geometri Niveau 2 Grundlæggende geometri repeteres (herunder: opmåling og beregning af omkreds, areal, rumfang og Pythagoras). Der arbejdes med Trigonometri. 74 Geometri Niveau 3 Meget kort repetition af grundlæggende geometri (se niveau 2/Kursus 73). Der arbejdes en del med Trigonometri inklusiv sinus-relationerne. 75 Matematik for nørder Niveau 3 Dette modul er for dig, der elsker matematik. Her bliver der mulighed for at dykke ned i matematikkens mange finurligheder. 76 Matematikken i din idræt Niveau På kurset vil vi arbejde med matematikken i eksempelvis din egen idræt. Du kommer selv til at definere din opgave, og du vil komme til at arbejde med de fleste matematiske begreber i løbet af kurset, såsom tal og algebra, funktioner, statistik, sandsynlighed - ja mulighederne vil være utallige. 77 Få din aflevering til at være forståelig og se godt ud Niveau Kan andre læse dine matematikopgaver eller er det spildt arbejde? Vi arbejder med præsentationen af dit matematikarbejde / din matematikopgave, så den fremstår brugbar og præsentabel: Opsætning, indskrivning, fremlæggelse og anden form for præsentation undersøges (fx youtube.com). Der vil som udgangspunkt blive anvendt computerprogrammer til det hele. HELLEBJERG FIRST 15

16 Tysk Generelt om tyskkurserne På alle kurserne vil grammatikken blive implementeret som en del af den daglige undervisning. Bemærk, at kurserne nr. 80 og 81 tilbydes i to perioder. 78 Berlin damals und Heute Niveau 2+3 På dette kursus præsenteres du for Berlins historie fra 1945 til murens fald i 1989, - men også for Berlin som den moderne storby og det populære rejsemål, den er i dag! Der arbejdes ud fra lærer- og elevoplæg, fagtekster, film, billeder og musikvideo. Du arbejder både med din mundtlighed og din skriftlighed, individuelt og i grupper. 79 DieWelle Niveau 2+3 På dette kursus arbejder du med Die Welle. En autentisk historie fra USA, som er genudgivet på tysk som roman og film. Der arbejdes ud fra lærer- og elevoplæg, tekster, film og billeder. Du arbejder både med din mundtlighed og din skriftlighed, individuelt og i grupper. 80 Auf deutsch schreiben Niveau 2+3 På dette kursus arbejder du med din skriftlighed. Du kommer til at skrive i flere forskellige genrer. Det kunne f.eks. være et brev, en ansøgning, en artikel eller en filmanmeldelse. Du lærer at formulere dig bedre og styrker dit ordforråd. Grammatikken spiller en stor rolle. Du arbejder individuelt med opgaverne, men kommer også til at give og modtage respons fra de andre på holdet. 81 Musik und Kurzfilme Niveau På dette kursus arbejder vi med den tyske kultur ud fra nyere tysk musik, musikvideoer og kortfilm. Dit sprog styrkes gennem forskellige arbejdsformer, f.eks. leg, samtale og skriveøvelser i mindre grupper Weltkrieg Geschichte und Film Niveau 2+3 På dette kursus arbejder du med 2. Verdenskrig herunder filmen Napola. Du får en indsigt i Tyskland og Europas historie i årene omkring 2. Verdenskrig. Der arbejdes ud fra lærer- og elevoplæg, tekster, film og billeder. Du arbejder både med din mundtlighed og din skriftlighed, individuelt og i grupper. 83 Was dir froh macht Niveau 2+3 På dette kursus arbejder du med Noget, der gør dig glad. Der tages fælles udgangspunkt i film, tekster, læste tekster, musik eller egne oplevelser. Der arbejdes individuelt eller i mindre grupper mundtligt/ skriftligt med emnet, og dette danner rammen for en fremlæggelse. 16 HELLEBJERG FIRST

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere