Kurser med fokus på relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser med fokus på relationer"

Transkript

1 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - - Telefon:

2 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord 3 Kurser Assert yourself 4 Assertiv kommunikation 5 Coachingbaseret ledelse 6 Din kommunikation som leder 7 Kom igen med dit budskab 8 Komfliktløsning 9 MBTI (Myers-Briggs typeindikator) 10 Mindfulness 11 Møder med indhold og drive 12 Networking 13 Personlig planlægning 14 Personlig gennemslagskraft 15 Personlig kommunikation 16 Professionel smalltalk 17 På forkant med hverdagens forandringer 18 Skriv effektivt med glæde 19 Skriv til flere modtagere på én gang 20 Sociale medier i den interne kommunikation 21 Udnyt din stemmes potentiale 22 Webredaktørens nye arbejdsopgaver 23 Vision 24 Vores læringsmodel 25 Referencer 26 Sally Kommunikation - - Telefon:

3 3 Sally Kommunikation - kurser med fokus på relationer Vi er så glade og stolte over at kunne præsentere vores kursuskatalog med et stort udbud af kommunikationskurser spørg efter det du ikke ser, vi skræddersyer gerne forløb. Hos Sally Kommunikation er vi specialister i at lave kurser, der udvikler din organisation ved at udvikle medarbejdernes kommunikative, sociale og personlige kompetencer relationerne på arbejdspladsen er for det meste omdrejningspunktet. Vores undervisere er alle universitetsuddannede, erfarne og målorienterede. Vi ønsker at sætte læringsforløb i gang med et fokus på den enkelte medarbejders ansvar for egen rolle, læring og kommunikation et blidt rusk eller skub der udvikler. Læs mere om vores læringsmodel sidst i kataloget. Rigtig god læselyst. Birgitte Sally Mød vores undervisere på

4 4 COURSE Assert yourself - Learn to ask for what you want and to say no calmly Do you want to be more comfortable at challenging meetings? Are you making your self clear when expressing your opinion or asking for what you want? Do you find it difficult saying "no"? This course will take you past the roadblocks to clarity. Course contains This course in assertiveness training will improve your knowledge, courage and practical skills in communication. Learn the four behavioural styles and identify your own strengths and challenges. Connect with your personal rights as the ethical base for equality in communication. Get hands-on training with feedback to improve your assertiveness skills in common workplace situations. Benefits for you You connect to your personal power in attitude and behaviour You express appreciation and disagreement respectfully You get hand-on tools to receive and give criticism in a manner that reflects equality You write your personal three-step action plan for improving your own personal power in communication. Themes: Learn the four styles of communication and their impact on relations Read your own behaviour and that of other people Accept and use your personal rights Find your powerful body language Learn how to say no respectfully Express feelings in self-disclosure Confront aggressive or submissive behaviour Give and receive criticism constructively. Participants Persons who want to improve. Duration Two-days course 9 am-4 pm

5 5 Assertiv kommunikation - Klar og respektfuld kommunikation Kender du det, at man får formuleret sig klodset og dermed stødt sin samtalepartner? Trivsel og samarbejde på arbejdspladsen hænger tæt sammen med, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Har din selvtillid, sikkerhed og gennemslagskraft brug for et eftersyn? Assertiv kommunikation forbedrer din kommunikations- og samarbejdsevne på arbejdspladsen og i privatlivet. Når vi kommunikerer assertivt giver vi udtryk for vores tanker, følelser og holdninger på en direkte og balanceret måde. Det gør, at vi nemmere kan sige til og fra over for vores omgivelser, og det øger selvtillid og tryghed i samværet med andre. Du kommer til at arbejde med åbent at udtrykke dine følelser og opnå større selvrespekt samt omgivelsernes respekt. Du bliver bedre i stand til at håndtere vanskelige situationer på en direkte og konstruktiv måde. På kurset arbejder vi med: Kommunikationens elementer Assertiv kommunikation Kommunikationsstil Selvværd og selvtillid Rettigheder og fastholdelse af dem Ligeværdighed i dialogen Assertive teknikker Praktisk træning Modet til at turde. Du bliver bedre rustet til at sige din mening og stå fast på dine rettigheder - også under pres Du får viden om og forstår meningen med en ligeværdig dialog og derigennem får redskaber til en mere konstruktiv konfliktløsning Du får gennem kurset mulighed for en større balance i egen kommunikation og større selvindsigt. Kurset henvender sig til alle, der har brug for at få større indsigt i egen kommunikation og for at træne en mere ligeværdig og konfliktforebyggende kommunikation. 2 dage kl

6 6 Coachingbaseret ledelse - En metode til at motivere dine medarbejdere Kender du situationen, hvor du ender med at løse en svær opgave for medarbejderen? Eller hvor medarbejderen altid beder om råd og vejledning, selvom du har en fornemmelse af at han godt kan selv. Gennem coaching udvikler du medarbejderes selvtillid, viden og færdigheder I hverdagen. Du får medarbejdere, der tager ansvar og sætter sig mål. På kurset sætter vi fokus på dine færdigheder som coachende leder. Du bliver trænet i coaching for at styrke dig i lederrollen og sikre samarbejde, medansvar og engagement hos dine medarbejdere. På kurset vil vi bl.a. beskæftige os med følgende: Hvad er coaching? Hvornår kan coaching bruges/ikke bruges? Coachingteknikker Samtaleteknik og dialog At styre og målrette samtaler Spørgsmålstyper - de stærke spørgsmål Lederen som coach og coaching som ledelsesværktøj Etik, holdninger og din rolle som den coachende leder Kurset veksler mellem teorioplæg, gruppearbejde, strukturerede øvelser og individuelt arbejde og kræver aktiv deltagelse. Du bliver bevidst om coachingsamtalens muligheder og begrænsninger og får indblik i forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø, hvori coachende adfærd bedst udfolder sig Du får konkrete spørgeteknikker til udvikling af coachende kultur Du får redskaber til at motivere, definere målsætninger og øge egen og andres handlekraft Du får træning i coaching, så det kan bruges i hverdagen Du udarbejder en personlig handlingsplan i forhold til at udvikle coachende adfærd Du er webredaktør, kommunikationsmedarbejder eller lign, og du er optaget af webkommunikationens muligheder og udfordringer. 1 dag kl

7 7 Din kommunikation som leder - Sådan styrker du dit samarbejde og relationer Kender du det, at dine ord som leder vejer tungere hos dine medarbejdere, end de var tiltænkt? Som leder er der stor fokus på din kommunikation og din evne til at etablere og udbygge relationer. Disse færdigheder kommer ikke automatisk med lederrollen, det kræver indsigt og træning. På kurset sætter vi fokus på dine kommunikative færdigheder som leder. Du bliver trænet i din personlige kommunikation for at styrke dig i lederrollen og sikre samarbejde, trivsel og forebygge stress og konflikter. På kurset vil vi bl.a. beskæftige os med følgende: Ledelse er kommunikation Klar og præcis kommunikation Det formelle møde mellem leder og medarbejder Dialogbaseret ledelse Anerkendende ledelse Følelsesmæssig kompetence Integritet, at kende sig selv, selvaccept og selvkontrol Kurset veksler mellem teorioplæg, gruppearbejde, strukturerede øvelser og individuelt arbejde og kræver aktiv deltagelse. Du bliver bevidst om betydningen af dialog som et ledelsesværktøj og kan forholde dig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft Du får redskaber til at håndtere det formelle møde mellem leder og medarbejder Du bliver bevidst om dine kommunikative styrker og udfordringer og får konkrete redskaber til at arbejde videre med din kommunikation Du skaber nærværende relationer med dine medarbejdere og andre samarbejdspartner For lederen der ønsker at styrke sin personlige kommunikation til medarbejdere og andre samarbejdspartnere. 2 dage.

8 8 Kom igennem med dit budskab - Udnyt din stemmes potentiale Har du stået i en situation, hvor folk ikke kunne høre, hvad du sagde? Hvor stemmen blev for svag, hvor du kom til at tale for hurtigt, eller hvor budskabet blev for mumlende? Så kan du få glæde af teknikker, der kan få stemmen til at nå til bageste række. Stemmen er et uvurderligt redskab, når dine tilhørere skal fortolke dine ord. Måden du præsenterer dit budskab på med din stemme er væsentlig for at undgå misforståelser og højne din troværdighed. Dit udtryk gør indtryk. Målet med kurset er at opdage kilden til personlig gennemslagskraft gennem et bevidst arbejde med stemmen og talens virkemidler. For at opnå en bedre teknik til at kontrollere stemmen og forebygge at stemmen bliver træt, arbejder vi praktisk med: Åndedræt Støtte fra mavemusklerne kropsholdning For at variere stemmens udtryk og gøre udtalen tydeligere arbejder vi ligeledes med: Du bliver bevidst om, hvordan du kan bruge stemmen til at indtage rummet Du får præsenteret redskaber til at bruge stemmens virkemidler til at fastholde publikums interesse Du lærer, hvordan stemmen og talen kan bruges som et værktøj til at styrke din autoritet og personlige troværdighed. Alle, der har brug for at kunne kontrollere og udnytte stemmen bedre i krævende situationer. 1 dag kl Stemmens klang Artikulation og frasering Pauser og taletempo.

9 9 Konfliktløsning - Få trænet evnen til at forebygge og løse konflikter Konflikt er uenigheder med følelser på. Konflikter udvikler relationer eller afslutter dem, og indebærer altid forandring. Konflikter kan skræmme og ophidse, men tacklet med indsigt og viden kan vi vende konflikter til øget indre power samt styrkelse af vores relationer. Dette kursus i konfliktløsning giver dig teorier til forståelse af konflikters væsen og effekter. Du får redskab til at systematisere dit arbejde med at takle en konflikt. Desuden får du praktisk træning i at lede din egen konfliktløsning. Kurset giver dig: Indsigt i konflikters signaler, forløb og håndtering Redskaber til håndtering af konflikter Træning i konflikthåndtering på egen konflikt Konflikter i vores kultur Sprog og konflikt Hvad sker der i hjernen under konflikt? Typer af konflikt Konflikttrappen og følelseselevatoren Faren ved at gætte på andres motiver Kommunikation under vrede og frygt det er måden Isbjerget i konflikt- tag den andens perspektiv Konstruktiv kommunikation i konfliktløsning Forebyggelse af konflikter - individuelt og i organisationer. Kurset er for dig, der har behov for og lyst til aktivt at arbejde med håndtering af konflikter og uoverensstemmelser. 2 dage kl Kurset er involverende for dig som deltager. Du arbejder med en egen konflikt, aktuel eller ældre, og arbejder dig igennem en grundig analyse som baggrund for din takling af konflikten.

10 10 MBTI (Myers-Briggs typeindikator) - Få øje på forskelligheden som en ressource Vi er forskellige i vores måde at møde verden på, løse opgaver, organisere vores liv og træffe beslutninger. Mange misforståelser og gætterier om andres motiver til det, de gør eller undlader at gøre - kan få de rette proportioner, når man ser på sig selv og andre gennem MBTI-briller. Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er et redskab til at forstå og få indsigt i egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle, og er et af de mest brugte udviklingsværktøjer herhjemme. Hos Sally Kommunikation er vi certificerede MBTI-konsulenter, og vi tilbyder vores kunder et kompetenceudviklingsforløb på baggrund af resultaterne af en indledende MBTI-test. Formålet med testen kan fx være: Kendskab til sig selv og andre Gensidig interesse og tolerance Konfliktforståelse og konfliktløsning Stresshåndtering Tydeligere kommunikation Afklaring af mål og strategier Optimering af arbejdskraft og opgaveløsning. Udvikle personlig kommunikation Forbedret samarbejde i teamet Indsigt i persontyper i forhold til salg Forebyggelse af konflikter. Kurset henvender sig til alle, der har et ønske om at forstå sig selv og samspillet med andre bedre. Kurset er oplagt som afsæt for arbejdet med fx en afdelings kommunikation og samarbejde. Fra 4 timer til 3 dage.

11 11 Mindfulness - Styrk dit nærvær, overblik og balance i en travl hverdag Kender du det, at når du er mentalt fraværende, så overser du vigtige ting og detaljer, virker distanceret, uinteresseret og er ineffektiv? Din evne til at være nærværende overfor dig selv, andre mennesker og dine arbejdsopgaver er afgørende for kvaliteten af dit arbejde, dine relationer og din arbejds- og livsglæde generelt. På kurset stopper vi op for en stund og træner nærvær og fuld tilstedeværelse. Du får undersøgt værdien af at gribe øjeblikket på en åben og ikke-dømmende måde og at se nye perspektiver og nuancer i vante situationer. Du bliver introduceret til en metode, som giver større valgfrihed og mulighed for at præge din egen og andres arbejdsdag på en positiv måde. På kurset vil vi bl.a. beskæftige os med følgende: Forskellige mind-states der fremmer nærvær Træning af og disciplinering af din opmærksomhed Den tænkende, den følende og den sansende hjerne Det, du fokuserer på, kommer til at vokse. Hvor lægger du dit fokus? Det flesible og anerkendende sind Stressreduktion via mindfullness. Du bliver bevidst om dine personlige udfordringer ift. nærvær og får konkrete redskaber til at træne dit nærvær Du får indøvet teknikker til bevidst at holde fokus der, hvor du beslutter Du får styrket din evne til at koncentrere dig og bevare roen og overblikket, også når du har mange bolde i luften på én gang Du får skærpet din evne til at prioritere og foretage bevidste valg. For medarbejdere og ledere der ønsker indsigt og redskaber til, hvordan man på en relativ simpel måde kan blive endnu mere nærværende og tilstede i livet og arbejdslivet. 1½ dag: 1 dag kl og ½ dag ca. tre uger efter kl

12 12 Møder med indhold og drive - Gør dine møder meningsfulde, effektive og involverende Vi møder os ihjel Aldrig har vi holdt så mange møder og aldrig har så mange oplevet så mange møder som spild af tid. Møder kan have mange formål og de kan designes på mange måder. De fleste er dog traditionelle og lægger sig op ad en skabelon som stammer fra industrisamfundet. Men du og dem du har indkaldt til møde, har flyttet sig. Vil du give dem et meningsfyldt møde? Vil du fremstå som en kompetent og professionel mødeleder? På kurset vil du lære metoder, som kan gøre dig i stand til at blive en bedre mødeleder og give dig viden om, hvornår det er på sin plads at holde et møde. Du vil få forståelse for, at der er stor forskel på at give viden (fx om ny organisation, nyt it-systemet, nye metoder) og gøre viden aktiv og brugbar. Dette kursus vil give dig indsigt i, hvordan du kan udvikle et mødedesign, som opfylder dine formål, og som opleves som effektivt og nærværende for deltagerne. Derudover sætter kurset fokus på din rolle som mødeleder. Hvorfor vi holder møder Mødets tre faser Formål og mødedesign Spændingsfeltet mellem indhold, involvering og drivkraft Mødelederens rolle og gennemslagskraft. Du lærer at skelne mellem, hvornår et møde er relevant, og hvornår det ikke er et møde, der skal til. Du lærer at lave et mødedesign, som involverer deltagerne Du bliver bedre til at omsætte viden til indsigt hos deltagerne Du får faciliteringsmetoder, som understøtter dine møders formål Du bliver bedre til at håndtere de talende og inddrage de stille. Kurset henvender sig til alle, som indkalder til og har ansvar for møder. 2 dage kl

13 13 Networking - Lær at bruge dit netværk og se resultater Vi lever i et netværkssamfund, og det er gennem netværk, at du får nye kunder eller job, møder spændende mennesker, får ny viden og skabt frugtbare samarbejder. Alle taler om netværk, men hvordan er det lige, at du arbejder aktivt med dit netværk? Hvad er mekanismerne i netværk, og hvad er en god netværker egentlig? Dit netværk er din sociale kapital og et vigtigt værktøj i din karriere og i din organisation. Det at opbygge netværk er et håndværk, alle kan lære at mestre. At netværke handler om at dele viden og erfaringer i de relationer, du er i. Den gode netværker er en god kommunikator. For at netværke må du kunne skabe kontakt og indgå i relationer med andre mennesker, og det lærer du på dette kursus. Du får viden om principper for netværk og det at netværke Du får kortlagt og afdækket ressourcerne i dine private og forretningsmæssige netværk Du træner kontakt og kommunikation i netværk. Vi ser bl.a. på: Professionelle og uformelle face-toface netværk Kortlægning af dine netværk og overblik over ressourcerne i dem Principper for netværk og etik i netværk Udvikling af netværk og opdyrkning af nye kontakter Praktisk kommunikationstræning; samtaleemner, lyttefærdigheder og samtalens anatomi Strategi for din netværksudvikling. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker at skærpe deres netværkskompetence. 2 dage kl

14 14 Personlig planlægning - Få styr på din tid og dine opgaver Det er blevet en væsentlig opgave for det moderne menneske at kunne skabe balance og prioritere i hverdagen. Oplever du ofte, at du er bagefter på jobbet? Eller derhjemme? Få viden om og lær at bruge redskaber der hjælper dig til at blive bedre til at strukturere og prioritere i dit liv. Vi lever i en tid hvor stress alt for let bliver en del af hverdagen. Vi har i højere grad end tidligere flere muligheder og ændrede måder at organisere vores arbejds- og familieliv på. Det gør os stressede. På kurset ser vi bl.a. på: Balancen mellem arbejdsliv og familieliv Få styr på dine tidsrøvere. Sortér! Størst og vigtigst først. Prioritér! Hvad skal nås hvornår? Planlæg! Mål og milepæle. Lav en plan! Motivation og visualisering Handlingsplan Du får effektive redskaber til at planlægge, prioritere og frasortere i arbejds- og privatliv, så tingene bliver gjort uden stress Du lærer at spotte de faktorer, der skaber et stressende liv. Alle der føler, der er for meget, der skal gøres, og for lidt tid til det. 1 dag kl

15 15 Personlig gennemslagskraft - Sådan bliver du hørt! Knæene er som gelé, hånden sitrer og munden er tør. Du har fået ordet og vil helst ud af situationen så hurtigt som muligt. At argumentere og tage ordet til et møde, holde mundtlige oplæg eller præsentere et projekt er blevet en del af manges hverdag. På kurset lærer du teknikker til at tage ordet med glæde og udtrykke dig med styrke. Du lærer at opbygge dit powerargument, der er den solide grundsten for dine beslutninger. Du styrker din mundtlige præsentation gennem assertive teknikker og retoriske redskaber. Ved bevidst brug af din stemme og dit kropssprog finder du din unikke personlige performance. Vi træner din argumentation og modargumentation, så du kan komme igennem med din holdning og imødegå indvendinger. Du får ud-på-gulvet træning med feedback og gode råd til, hvordan du leverer dit bedste powerargument. På kurset kommer vi bl.a. ind på: Argumentationens tre grundpiller De fire stilarter i personlig performance Sådan får du mod til at tage ordet Støt budskabet med troværdig stemmeføring og kropssprog Sådan forbereder du dig mentalt og praktisk. Skræddersyede tips til hvordan du taler, så folk lytter Teknik til at designe din effektive argumentation Mod til at tage ordet og fremføre dine synspunkter og ønsker Troværdig stemmeføring og sikkert kropssprog. Kurset henvender sig til dig, der har brug for at tage ordet til et møde, holde mundtlige oplæg eller præsentere et projekt. 2 dage kl Kurset veksler mellem korte teorioplæg, par- og gruppearbejde, mange praktiske ud-på-gulvet-øvelser samt observationer med grundig feedback til hver enkelt.

16 16 Personlig kommunikation - to-dages kursus i assertiv kommunikation Du får ikke lige sagt, hvad du mener. Du er optaget af, hvad andre tænker. Du bliver nogle gange for vred eller har for let til tårer, når du siger fra. Du kan have svært ved at trænge igennem. Du kan blive overmandet af tvivl og du bliver uklar. Du havner let i misforståelser. Lær at stå ved dig selv, håndtér dine følelser konstruktivt og meld klart ud uden at træde andre over tæerne. Resultatet er større selvtillid og mere klare budskaber. Det får du ud af kurset: Du bliver bedre til at komme igennem med dit budskab klart, ærligt og empatisk og du bliver styrket i at få sagt fra når nok er nok Du får redskaber til at håndtere situationer, hvor du kommer i dine følelsers vold Du bliver bedre rustet til at melde ud og stå fast på dine rettigheder - også under pres og uden at træde andre over tæerne Du bliver bedre i stand til at håndtere vanskelige situationer på en direkte og konstruktiv måde. Du får klarlagt dine værdier og får styrket din selvtillid, sikkerhed og gennemslagskraft i kommunikationen med andre. Du får lavet en strategi for udvikling af en stærkere personlig kommunikation Du får mulighed for at alliere dig med en sparringspartner og være med i en træningsgruppe der fortsætter træningen efter kurset. Du kommer til at arbejde med åbent at udtrykke dine følelser og behov, og at opnå større selvrespekt samt større respekt fra dine omgivelser. Kurset henvender sig til dig, der gerne vil udvikle din personlige kommunikation hen imod en mere ligeværdig, klar, nærværende og konfliktforebyggende kommunikation. 1 dag kl

17 17 Professionel smalltalk - Få styrket dine kommunikative kompetencer Nye relationer på konferencer og i netværk er med til at få ny viden ind i din organisation. Men synes du, det er vanskeligt at starte en samtale? Oplever du, at det er spild af tid at tale om vejr og vind, og vil du egentlig bare til sagen med det samme? Smalltalk er et effektivt redskab, når du skal skabe personlige og varige relationer i dit netværk. Professionel smalltalk er et kursus for dig, der ønsker en større indsigt i kommunikationen i netværk og ønsker at træne smalltalk i praksis. Du får konkrete redskaber, der er nødvendige for at skabe den gode personlige kontakt med andre mennesker fx interesserenter omkring dit projekt, fagfæller på konferencer, eller når du har brug for hjælp til konkrete opgaver i hverdagen. På kurset ser vi på: Netværk og smalltalk Kommunikationens elementer Smalltalkens funktion i kommunikationen Indledning af samtalen Teknikker til at holde samtalen gående Feedback på egen kommunikation Usikkerhed og vovemod. Redskaber til at skabe nye kontakter, som fx giver dig større udbytte af konferencer og lign. situationer med mange mennesker Konkrete teknikker som giver dig mulighed for at udvikle dit netværk og dele viden internt såvel som eksternt Indsigt i dine styrker og svagheder i kommunikationen gennem feedback. Kurset er rettet mod dig, som ønsker at træne din evne til at skabe kontakt privat, på job og i netværk internt såvel som eksternt. 1 dag kl Kurset er praksisorienteret og kræver aktiv deltagelse. Undervisningen veksler mellem korte teorioplæg, træning, refleksion, dialog og feedback.

18 18 På forkant med hverdagens forandringer - Personlig udvikling der skaber handlemuligheder Forandringer er kommet for at blive og de kan være turbulente, krævende, uvelkomne, udfordrende, livgivende og udviklende. Hvordan vi end oplever forandringerne er der behov for at vi forholder os til dem. Flyt fokus og få nye handlemuligheder i en turbulent hverdag. På kurset får du mulighed for at arbejde med dine konkrete forandringserfaringer og med hvordan du personligt kan blive bedre til at håndtere forandringer i hverdagen. Syn på forandringer arbejdspladsen og individet historisk rids Reaktioner på forandringer psykologiske processer i forandringssituationer Hvem har flyttet min ost? en fabel om forandring Din forandringsstil hvad gør du? Personlige ressourcer og muligheder Produktive dialoger at tjekke sine forestillinger og udtrykke sig klart Interessesfære vs. indflydelsessfære fra reaktiv til proaktivt syn på forandringer Mentaltræning visualisering Individuel handlingsplan Du får viden om forandringsprocesser og hvordan du typisk reagerer på forandringer. Du får forståelse for dine valgmuligheder og større mod til at træffe de valg der giver energi og overskud i hverdagen. Du får indblik i nogle af dine uudnyttede ressourcer Du får konkrete redskaber til at håndtere forandringer på en konstruktiv og balanceret måde. Du laver en handlingsplan for dit liv med forandringer Du er webredaktør, kommunikationsmedarbejder eller lign, og du er optaget af webkommunikationens muligheder og udfordringer. 1 dag kl

19 19 Skriv effektivt med glæde - Og styrk relationerne til dine modtagere Kender du det, at du skal skrive en tekst, men mangler de rigtige ord? Eller at du udsætter dine skriveopgaver i stedet for bare at gå i gang eller måske er det en af dine kolleger, som du gerne vil hjælpe frem til at skrive mere effektivt med glæde? Skriv effektivt med glæde er et kursus, der får dig til at skrive mere produktivt samtidig med at dit sprog og dine færdige tekster bliver langt mere levende, præcise og overbevisende til glæde for dine kolleger, jeres kunder og interessenter. Det gælder dine oplæg, salgsbreve, rapporteringer, , faglige artikler mv. På kurset beskæftiger vi os bl.a. med: Effektive og glædesfyldte skriveprocesser Klar og præcis skriftlig kommunikation En konkret værktøjskasse til tekster på jobbet Kunsten at skrive ud fra modtagerens interesser og behov Hvordan skriveroller kan gøre arbejdet lettere og få dine tekster til at ramme mere præcist Styrkelse af relationer og gennemslagskraft vha. dine tekster Du lærer at skrive bedre og mere effektivt Du udsætter mindre og føler mindre stress og mere glæde ved at skrive Du får mere respons på dine tekster, fordi de er blevet stærkere Du skriver tekster, der fænger og fanger til glæde for dine kolleger, jeres kunder/interessenter og dig selv. For lederen eller medarbejderen, der ønsker at skrive mere effektivt med glæde og som gerne vil styrke sine relationer og sin gennemslagskraft vha. sine tekster. 1-2 dage. Du får grundig feedback fra underviser på dine tekster.

20 20 Skriv til flere modtagere på én gang - For sagsbehandlere, jurister og andre interesserede Kender du det, at du skal skrive til forskellige mennesker i én og samme tekst? Volder det dig besvær både sprogligt og i forhold til at komme i gang med at skrive? En naturlov inden for effektiv kommunikation lyder: Kend din modtager og skriv ud fra hendes interesser og behov. Hvad gør du? På kurset sætter vi fokus på de af dine tekster, der skal kunne læses af flere forskellige modtagere på én gang. Det kan være dine rapporteringer, s, faglige artikler osv. Du bliver trænet i at skrive på en måde, så ingen oplever det som om, de bliver talt ned til og så du samtidig får formidlet de væsentligste budskaber i en klar, effektiv og venlig form. På kurset: Lærer du at skrive til flere modtagere på én gang også selvom de har vidt forskellig personlige og faglige baggrunde Får du styrket din evne til at skrive klart, præcist og tillidsvækkende Modtager du en værktøjskasse fuld af konkrete kompositoriske og sproglige redskaber Får du forbedret dine skrivevaner, så du springer mindre over og får skrevet flere færdige tekster Vil du få demonstreret, hvordan guldkorn (retoriske spørgsmål, citater, cases mv.) kan være med at få læserne til at tage dine budskaber til sig så jeres relation bliver stærkere. Du bliver bedre til at nå flere forskellige modtagere på én gang med dine tekster Du skriver mere klart, præcist og venligt Du får mere positiv respons, fordi ingen føler sig talt ned til eller oplever din tekst som for løs eller højtravende Du får skrevet mere, fordi du kommer hurtigere i gang. For sagsbehandleren, juristen, lederen eller medarbejderen der ønsker at lære at skrive til flere modtagere på én gang 1-2 dage.

21 21 Sociale medier i den interne kommunikation - Sådan bruger du de nye medier strategisk Hvordan håndterer kommunikationsafdelingen, at medarbejderne opretter virksomhedsgrupper på Facebook eller blogger om det at være ansat i organisationen? På dette kursus får du redskaber til at gå i dialog med medarbejderne og til at udvikle den interne kommunikation. Sociale medier er på blot få år blevet noget, vi alle benytter i vores hverdag både privat og professionelt. Men hvordan arbejder man professionelt med disse medier i den interne kommunikation? På dette kursus får du viden om mulighederne, udfordringerne og spil-lereglerne, når man arbejder med web 2.0 i den interne kommunikation. På kurset ser vi bl.a. på: Sociale medier som fx Twitter, Youtube, Facebook og LinkedIn Hvordan man udarbejder en strategi for sociale medier Hvordan din organisation kan bruge wikier, blogs og interne netværk Best practice fra forskellige typer af organisationer Sådan fastholder du brugernes motivation Internt lobbyarbejde for at lykkes med en strategi for sociale medier. Viden om hvordan du arbejder professionelt med de nye medier, og hvordan de skaber værdi i din organisation Redskaber til at indgå i online dialog Du bliver klædt på til at yde kvalificeret rådgivning og sparring om, hvordan din organisation kan bruge de nye medier strategisk. Til dig som arbejder med intern kommunikation og er i gang med web 2.0-tiltag, eller vil i gang eller blot er nysgerrig på at bruge de sociale medier. 1 dag kl

22 22 Udnyt din stemmes potentiale - Sådan styrker du din mundtlige formidling Har du stået i en situation, hvor folk ikke kunne høre, hvad du sagde? Hvor stemmen blev for svag, hvor du kom til at tale for hurtigt, eller hvor budskabet blev for mumlende? Så kan du få glæde af teknikker, der kan få stemmen til at nå til bageste række. Stemmen er ikke kun et transportmiddel for ord fra talerens mund til tilhørernes ører. Den hjælper samtidig også tilhørerne med hvordan ordene skal fortolkes. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hvordan man lyder, hvis man ikke vil misforstås eller svække sin troværdighed. Målet med kurset er at kunne arbejde bevidst med stemmen og talens virkemidler, så de bliver kilde til personlig gennemslagskraft. For at opnå en bedre teknik til at kontrollere stemmen og forebygge at stemmen bliver træt, arbejder vi praktisk med: Åndedræt Støtte fra mavemusklerne Kropsholdning Du bliver bevidst om, hvordan du kan bruge stemmen til at indtage rummet. Du får præsenteret redskaber til at bruge stemmens virkemidler til at fastholde publikums interesse. Du lærer, hvordan stemmen og talen kan bruges som et værktøj til at styrke din autoritet og personlige troværdighed. Alle, der har brug for at kunne kontrollere og udnytte stemmen bedre i krævende situationer. 1 dag kl For at variere stemmens udtryk og gøre udtalen tydeligere arbejder vi ligeledes med: Stemmens klang Artikulation og frasering Pauser og taletempo.

23 23 Webredaktørens nye arbejdsopgaver - Sådan lykkes webstrategien Står du for at drive og udvikle organisationens website eller intranet? Og oplever du, at opgaverne er blevet mere omfattende og har ændret karakter? På dette kursus får du viden og redskaber til at lykkes med webkommunikationen. Som webredaktør rækker din rolle i dag langt ud over at skrive og redigere tekster til nettet. Det er nødvendigt med kendskab til mange discipliner inden for webarbejdet. På dette kursus bliver du klædt på til at varetage denne rolle. Vi ser bl.a. på: Hvordan man udarbejder en strategi for webkommunikationen Hvordan man involverer sin organisation Muligheder og udfordringer ved nye webprojekter Brugerinvolvering Web 2.0 Brugervenlighed og navigation Uddannelse af kollegaer og samarbejde med øvrige redaktører Sådan skriver du til nettet Best pratice. Du lærer at lave en webstrategi Du får metoder til at få websitet til at understøtte den strategiske kommunikation Du får redskaber til at få flere brugere på dit site Du får konkrete råd til, hvordan du med succes involverer organisationen i webarbejdet. Du er webredaktør, kommunikationsmedarbejder eller lign, og du er optaget af webkommunikationens muligheder og udfordringer. 1 dag kl På kurset deler vi erfaringer, og undervisningen veksler mellem teorioplæg, gruppearbejde, øvelser og kræver aktiv deltagelse.

24 24 I Sally Kommunikation tror vi på, at når mennesker kommunikerer åbent og ærligt, siger til og fra og tager ansvar for sig selv og hinanden i frugtbare samarbejder, så trives vi, er kreative og glade. Mennesker der er glade og motiverede er et værdifuldt aktiv for organisationen.

25 25 Lærer du nok på kursus? Undersøgelser omkring læring på kurser viser, at 20% af ny læring sker, før man deltager på et kursus, 10% af læringen finder sted på kurset og 70% af læringen sker ved forankringen i den daglige praksis. Den forankring skal kurset være med til at understøtte. Det handler ikke blot om at få serveret gode redskaber, men om at kunne bruge redskaberne direkte i praksis efter kurset. I Sally Kommunikation tænker vi i læring før, under og efter kurset, og vi betragter det som vores vigtigste opgave at sikre os, at medarbejderen er klædt på til at omsætte sin nye viden fra kurset i en travl hverdag. Vi arbejder ud fra nedenstående tre-trins model: Før kurset Refleksion Inden kursusstart beder vi dig svare på spørgsmål om mål og forventninger til kurset. Formålet er at få sat en reflekstion i gang. På kurset Egne mål På kurset udarbejder du en personlig målsætning i starten af kurset og en handlingsplan i slutningen af kurset. Evt. etablerer vi træningsgrupper eller sparringspartner, som kan være med til at forankre læringen efter kurset. Efter kurset Sparring Opfølgning på handlingsplan fx med nærmeste leder, sparringspartner eller træningsgruppe.

26 26 KUNDER Vi har bl.a. løst opgaver for AOF-Metropol AOF-Gentofte Berendsen Textil Service Carl Bro/Gronmitj A/S Clarion Hotels A/S CPH-West Danfoss A/S Dansk Brand og sikringsteknisk Institut Dansk Magisterforening Deloitte Det Grønne Jobhus DJØF Egmont Energistyrelsen Erhvervsskolen Hamlet EVU Erhvervscenter for etablering, vækst og udvikling FFUK Foreningen af Døvblevne Gentofte Kommune HK Irma A/S KPMG Københavns Kommune Københavns Universitet Leo-Pharma A/S Louis Poulsen A/S Lundbeck A/S Mannaz A/S Microsoft A/S Nationalbanken Post Danmark A/S SAM-Data Samkurser SOS Forum, Help Desk Konferencer Storstrøms Amt Sydbank A/S Teknisk Landsforbund Teknologisk Institut Tårnby Kommune Væksthus Hovedstadsregionen Vølund A/S Århus Kommune

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere