Statistik for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for skoleåret 2009-10"

Transkript

1 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret 2009/10 Statistik mere uddybet... 5 Henvisninger... 5 Fordeling på skoler:... 5 Kønsfordeling på alle henviste:... 5 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler:... 6 Samtaler... 6 Kønsfordeling på samtalerne:... 7 Overblik over samtaleforløb:... 8 Problemfelter... 8 Problemfelter... 9 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Viderevisitering Ventelisten Gruppeforløb Supervision Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Bilag 3 Skoler, kontaktpersoner og antal årselever

3 Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt Der har i løbet af skoleåret været 410 henvisninger til UPCN. Heraf har 328 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne. Desuden er der 45 unge fra sidste skoleår, som fortsat har samtaler. Det vil sige at der i alt har været 373 unge til samtaler hos psykologerne i skoleåret Det gennemsnitlige antal samtaler har været lidt under 5. Ud af de 373 unge, så er 80 % fortsat i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 69 % fortsat eller fuldført deres igangværende uddannelse, mens 11 % er gået i gang med anden uddannelse. 16 % har forladt uddannelsessystemet og 5 % er der ikke oplysninger på. Der har været en klar overvægt af kvinder, idet kun 21 % (78 unge) har været mænd. Ud af de 373 unge kommer: 34 % (128 unge) fra gymnasierne 32 % (119 unge) fra EUC EUD, HHx og HTx 6 % (23 unge) fra VUC 16 % (61 unge) fra SOSU-skolerne 11 % (42 unge) fra produktionsskolerne Se Bilag 1 side 13, for en mere detaljeret oversigt over hvilke skoler der hører under hver kategori. 2

4 Sammenholdt med sidste års statistik Antallet af unge der har haft samtaler med psykologerne er steget med cirka 100 fra 282 til 373. Begge år har det gennemsnitlige antal samtaler været lige under 5. Der har været henholdsvis 40 unge i 2008/09 og 45 unge i 2009/10, som er overført fra det foregående skoleår. Ser vi på hvor de unge kommer fra, så er der procentvis flere unge fra SOSU-skolerne i 2009/10 i forhold til 2008/09 og tilsvarende procentvis færre unge fra gymnasierne og EUC. Fordelingerne kan illustreres således: Hvor kommer de unge fra? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 34% 32% 37% 6% 5% 16% 10% 12% 12% 2009/ /09 Gymnasierne ekskl. HHX og HTX EUC inkl. HHX og HTX VUC SOSUskolerne Produktionsskolerne Hvis vi sætter denne fordeling op i forhold til antal årselever (se Bilag 3 side 15, for en oversigt over skolerne, kontaktpersoner og antal årselever), så ser billedet noget anderledes ud: Antal unge i samtaler (% af årselever) 25% 20% 20% 21% 15% 10% 5% 6% 5% 7% 6% 8% 8% 9% 13% 2009/ /09 0% Gymnasierne ekskl. HHX og HTX EUC inkl. HHX og HTX VUC SOSUskolerne Produktionsskolerne 3

5 Ser vi på, hvad der sker med de unge, som har haft psykologsamtaler, så er fordelingen for de to skoleår som følger: Hvad sker der med de unge bagefter? 60% 50% 40% 50% 49% 30% 20% 10% 22% 16% 3% 16% 11% 11% 7% 4% 5% 7% 0% Afgangseksamen Afsluttet grundforløb Fortsat under uddannelse Frafaldet uddannelse Genstart i august Skiftet ungdomsuddannelse Mangler oplysninger Procent 2009/10 Procent 2008/09 Der er ikke den store forskel på de to år. 4

6 Skoleåret 2009/10 Statistik mere uddybet Henvisninger Der har været 410 henviste unge, hvoraf 82 unge har valgt ikke at tage imod tilbuddet. De 82 som har fravalgt tilbuddet har givet som grund, at de alligevel ikke har behov for det eller har fundet en anden løsning. Desuden er nogle unge stoppet på uddannelsen inden samtaleforløbet kom i gang. Derudover er der 45 unge fra det foregående skoleår, som stadig har samtaler. I alt har 373 unge været i samtaleforløb hos psykologerne i skoleåret Samlede antal henvisninger (inklusiv 45 unge fra sidste skoleår): 455 Fordeling på skoler: Skole Unge i Unge der har I alt samtale fravalgt tilbuddet EUC Holbæk EUD EUC Kalundborg EUD EUC Holbæk HHx og HTx EUC Kalundborg HHx og HTx Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF KPS - Svebølle Produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse Produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Kønsfordeling på alle henviste: Køn Mænd Kvinder Antal henviste I procent 23% 77% 5

7 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler: Den sidste kolonne viser fordelingen af alle de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret Den samme fordeling fra sidste år er sat ind i parentes. Skoleform Fordeling af unge der har fravalgt tilbuddet Fordeling af unge i samtale Fordeling i alt EUC NVS EUD, HHx og HTx 38% 32% 33% (37%) Gymnasier 17% 34% 31% (36%) Produktionsskolerne 16% 11% 12% (12%) SOSU-Skolerne 22% 16% 17% (10%) VUC 7% 6% 6% (5%) Hovedtotal 100% 100% 100% (100%) Vender man tabellen om bliver det mere tydeligt hvor lige fordelingen egentlig er. Med undtagelse af gymnasierne, så er det ca. 20% af de henviste unge uanset skoleform som fravælger psykologsamtaler efter at have været henvist. Skoleform Unge der har Unge i samtale I alt fravalgt tilbuddet EUC NVS EUD, HHx og HTx 21% 79% 100% Gymnasier 10% 90% 100% Produktionsskolerne 24% 76% 100% SOSU-Skolerne 23% 77% 100% VUC 21% 79% 100% Hovedtotal 18% 82% 100% Samtaler Antal unge til samtaler fordelt på skoleform: Skoleform Antal elever Antal samtaler Gennemsnit EUC NVS EUD, HHx og HTx ,66 Gymnasier ,38 Produktionsskolerne ,26 SOSU-Skolerne ,61 VUC ,48 Hovedtotal ,68 Hvis vi udelukkende ser på antal samtaler, så kan fordelingen illustreres således: 6

8 Antal samtaler EUC NVS Gymnasier Produktionsskolerne SOSU- Skolerne Antal samtaler 2009/10 Antal samtaler 2008/09 VUC Hovedtotal Der er ca. 400 flere psykologsamtaler i dette skoleår sammenlignet med sidste år. Det skyldes at UPCN har haft flere unge i år, da det gennemsnitlige antal samtaler per unge for begge år er 4,7. Ser vi på antal samtaler i forhold til årselever, så bliver fordelingen lidt anderledes: 80% 70% Antal samtaler fordelt på årselever i % 70% 72% 64% 60% 50% 40% 30% 30% 26% 40% 26% 32% 32% 47% 37% 30% 20% 10% 0% EUC NVS Gymnasier Produktionsskolerne SOSU- Skolerne VUC Hovedtotal 2009/ /09 Her kan man se at UPCN procentvis har taget flere samtaler på gymnasierne og SOSU-skolerne. Den samlede procentvise stigning i antal samtaler per årselev viser den før omtalte stigning i antal af unge, der får psykologsamtaler. Kønsfordeling på samtalerne: Køn Mænd Kvinder Antal unge I procent 21% 79% 7

9 Overblik over samtaleforløb: Hvad sker der med de unge, der har været til samtaler hos psykologerne? Opfølgning Unge i samtale Procentvis fordeling Afgangseksamen 58 16% Afsluttet grundforløb 10 3% Fortsat under uddannelse % Frafaldet uddannelse 61 16% Frafaldet uddannelse - genstart i august 14 4% Skiftet ungdomsuddannelse 27 7% Mangler oplysninger 17 5% Hovedtotal % En mere detaljeret beskrivelse, af hvad der sker med de unge der har været til psykologsamtaler kan ses i Bilag 2 på side 14. Problemfelter Psykologerne møder mange forskellige problemer hos de unge, og nogle unge har flere forskellige problemstillinger, der influerer på deres hverdag, men af hensyn til overskueligheden har vi valgt at inddele alle problemstillinger i 6 problemfelter. De unge der har mere end en problemstilling er kun noteret en gang med det mest fremtrædende problem. Ser vi på de 6 problemfelter fordelt på skoleform falder det sådan ud: SOSUskolerne Problemfelter Gymnasier EUC NVS EUD, HHx og HTx Forældre/familieproblematikker (20%) (20%) Identitetsproblemer (32%) (34%) Misbrug 4 (3%) Psykiatrinære problemer (29%) (25%) Skolerelaterede 8 8 problematikker (6%) (7%) Sorg, krise og traumer (12%) (10%) Ikke oplyst 1 (1%) Hovedtotal 128 (100%) 119 (100%) VUC 5 (22%) 7 (30%) 7 (30%) 3 (13%) 1 (4%) 23 (100%) 13 (21%) 17 (28%) 1 (2%) 16 (26%) 5 (8%) 9 (15%) 61 (100%) Produktions skolerne 8 (19%) 11 (26%) 1 (2%) 17 (40%) 2 (5%) 3 (7%) 42 (100%) I alt 76 (20%) 117 (31%) 6 (2%) 107 (29%) 26 (7%) 39 (10%) 2 (1%) 373 (100%) Grafisk fremstillet ser det således ud: 8

10 Problemfelter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EUC NVS Gymnasier Produktionsskolerne SOSU-Skolerne VUC Forældre/familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer (Tom) Her bliver det tydeligt, at de to mest fremtrædende problemstillinger som psykologerne arbejder med er psykiatrinære problemer og identitetsproblemer. 9

11 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Ser vi på de enkelte skoler, så er fordelingen således: Uddannelsessted Forældre/ familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer (Tom) Hovedtotal EUC Holbæk EUD EUC Kalundborg EUD EUC Holbæk HHx og HTx EUC Kalundborg HHx og HTx Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF KPS - Svebølle Produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse Produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg 1 1 Hovedtotal

12 Viderevisitering Unge der er visiteret videre fra UPCN: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: Egen læge: 16 Psykiater: 2 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 5 Integrationskonsulent: 1 Børne/unge center: 3 UU-vejleder: 2 Anden psykolog: 1 Akut team: 3 I alt: 43 Forskellen mellem de 34 unge, som er viderevisiteret og de 44 visiteringer skyldes, at der er nogle unge, der visiteres til flere forskellige instanser. Til sammenligning så blev der viderevisiteret 84 unge sidste skoleår. Nedenfor er en oversigt over de instanser der blev henvist til: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2008/ Egen læge: 21 Psykiater: 9 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 16 Sagsbehandler: 5 UU-vejleder: 5 Integrationskonsulent: 4 Børne/unge center: 4 Anden psykolog: 3 Ressourcecenter/PPR: 2 Støttekontaktgruppen: 2 Konfliktråd: 1 Fobiskole: 1 Pårørendegruppe: 1 Misbrugscenter: 1 I alt: 85 11

13 Ventelisten I skoleåret har ventelisten til UPCN været længere end vores målsætning om maksimalt 14 dage. Den gennemsnitlige ventetid har været 23,24 dage for alle henviste unge. Fordelt på skoleformer ser det således ud: Skoleform Henviste unge Gennemsnitlig ventetid EUC NVS EUD, HHx og HTx ,85 Gymnasier ,46 Produktionsskolerne 55 21,78 SOSU-Skolerne 79 28,91 VUC 29 31,41 Hovedtotal ,24 Det er derfor blevet besluttet fremover at gøre yderligere brug af eksterne psykologer, hvis ventelisten skulle komme over 14 dage. Gruppeforløb Der har i skoleåret været 5 gruppeforløb på forskellige skoler. Det har blandt andet været Turde tale grupper, eksamensangst grupper og social fobi grupper. Psykologerne har været sammen to og to i grupperne og der planlægges flere grupper i det kommende skoleår. Supervision Psykologerne yder supervision til studievejlederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for det. Enkelte skoler har gjort brug af tilbuddet i dette skoleår, men der er ikke tal på, hvor mange psykologtimer der er brugt. 12

14 Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Uddannelsessted EUC Holbæk EUD EUC Kalundborg EUD EUC Holbæk HHx og HTx EUC Kalundborg HHx og HTx Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Odsherred Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF NVPRO - Svinninge Produktionsskole KPS - Svebølle Produktionsskole PH - Tølløse Produktionsskole SOSU Dianalund SOSU Holbæk SOSU Ringsted SOSU Slagelse VUC Holbæk VUC Kalundborg Skoleform EUC NVS EUC NVS EUC NVS EUC NVS Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Produktionsskolerne Produktionsskolerne Produktionsskolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne SOSU-skolerne VUC VUC 13

15 Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Antal elever der har haft samtale med UPCN psykologer Antal elever der har afsluttet ungdomsuddannelse Antal elever der fortsætter i næste klasse/ videre i samme uddannelsesforløb Antal elever der har afsluttet grundforløb 2 elever fortsætter på VUC 2 elever fortsætter på SOSU 1 elev fortsætter på PA 5 elever? Antal elever der er stoppet med oprindelige uddannelse og har skiftet til anden ungdomsuddannelse 1 elev gymnasium SOSU 2 elever EUC VUC 1 elev EUC Slagteriskole 1 elev EUC - Biblioteksskole 1 elev VUC Produktionsskole 1 elev VUC EUC 1 elev Produktionsskole Mejerigården (9. kl.) 6 elever Produktionsskole EUC 4 elever Produktionsskole VUC 1 elev Produktionsskole SOSU 1 elev Produktionsskole Selandia 2 elever Produktionsskole EUC Roskilde 2 elever Produktionsskole Slagteriskole 2 elever Produktionsskole Egu forløb 1 elev produktionsskole STU Antal elever som er frafaldet uddannelse - som genstarter i august elever 58 elever 186 elever 10 elever 27 elever 14 elever Antal elever som har forladt uddannelsessystemet 3 elever er sygemeldt 1 elev er gravid/barsel 4 elever er i psykiatrisk behandling 2 elever er i kommunale forløb 2 elever er i arbejde 2 elever er fraflyttet lokalområdet 46 elever -? 61 elever Antal elever der mangler oplysninger på 17 elever 14

16 Bilag 3 Skoler, kontaktpersoner og antal årselever Tallet i parentes er antal årselever for skoleåret 2008/09. Udd. Institution Kontaktperson Årselever u. 25 år Odsherreds Gymnasium Åstoftevej Asnæs Tlf Rektor Aksel Goth 416 (430) Kalundborg Gymnasium J. Hagemann-Petersens Alle Kalundborg Tlf EUC Nordvestsjælland Absalonsvej Holbæk Tlf VUC Vestsjælland Nord Slotshaven Holbæk Tlf Social- & Sundhedsskolen Gl. Ringstedvej 4C 4300 Holbæk Tlf Stenhus Gymnasium og HF Stenhusvej Holbæk Tlf NVPro Hovedgaden Svinninge Tlf Produktionsskolen PH Tølløsevej Tølløse Tlf Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge Svebølle Tlf Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf UU Nordvestsjælland Skarridsøgade 37, Jyderup Tlf.: Helle Eriksen Tlf. nr Lars Halberg, er kontaktperson for hele EUC. Hvis der er noget om lokaler eller andet specifikt om Kalundborg, så brug Dorthe Lundqvist Jens Timm Jensen Søren Elnebo Lau Rektor Per Farbøl eller sekretariatet på Stenhus vil være behjælpelig med diverse kontakter. Tlf. nr Trine Tims Forstander Henrik Bendixen Tlf.: Mobil: Forstander Anne Dorit Tlf. nr Tupaarnaq Lennert Tlf.: Rektor Birger M Jensen Tlf Stén Knuth Tlf.nr (545) 1710 (1709) 279 (159) 300 (295) 918 (850) 150 (50) 87 (66) 86 (45) 246 (220) 15

Statistik for skoleåret 2010-11

Statistik for skoleåret 2010-11 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2010-11 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2010/11 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste to års statistik...

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Statistik for skoleåret

Statistik for skoleåret Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2011-12 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2011/12 statistik kort fortalt... 3 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2014-15 Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland September 2015 1 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 7 2.1. Psykologernes

Læs mere

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl ÅBENT HUS 2016/2017 Red.: 08-11-2016 HOLBÆK KOMMUNE center onsdag den 18. januar kl. 19.00-20.30 Stenhus Kostskole torsdag den 17. november kl. 19.00-20.30 Holbæk Lille Skole mandag den 9. januar kl. 19.00-20.30

Læs mere

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2015-16 Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland September 2016 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 9 2.1. Psykologernes arbejdsopgaver 2015-16...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne.

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Udarbejdet af Center for Vækstanalyse januar 2017. Indholdsfortegnelse Politisk ramme

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu!

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! UU Vestsjælland og ungdomsuddannelserne i Kommune inviterer til Forældrekursus om uddannelsesvalget Til alle forældre

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer

Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer Ansøgningsskema for satspulje: Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer Frist for indsendelse af ansøgning 15. september 2011 kl. 12:00 Skemaet sendes elektronisk til BOFO@sst.dk mrk. Satspulje til

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2010/2011 Forord

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere