Læggemåtte. Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læggemåtte. Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering"

Transkript

1 Schlüter -DITRA-HEAT Læggemåtte 6.4 Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-HEAT er en polypropylenbane med en underskåret nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en bærende filt. Den er et universelt underlag til flisebelægninger som afkoblingslag, tætning samt damptrykudligningslag og bruges til optagelse af varmekabler. Schlüter -DITRA-HEAT-TB er på bagsiden forsynet med en speciel 2 mm tyk bærende filt, som ud over forankringen i fliseklæb også bevirker en reducering af trinlyden samt en hurtigere opvarmning. Underlaget, som Schlüter -DITRA-HEAT bliver lagt på, skal være jævnt og have en tilstrækkelig bæreevne. Til limning af Schlüter -DITRA-HEAT påføres en fliseklæber, der er afstemt til underlaget, med en tandspartel (6 x 6 mm anbefales). Deri pålimes Schlüter -DITRA-HEAT heldækkende med bærevævet på bagsiden, hvorved vævet forankres mekanisk i klæberen. Vær opmærksom på klæbeevnetiden. I gulvområdet kan der umiddelbart efter limningen af Schlüter -DITRA-HEAT foretages udlægningen af varmekablerne med en min.afstand på 9 cm (hver 3. knop 136 W m²). Ved bearbejdningen i vægområdet foretages udlægningen af varmekablerne, når en tilstrækkelig vedhæftning er blevet opnået. Her kan der vælges en udlægningsafstand mellem 6 cm (hver 2. knop 200 W/m²) og 9 cm (hver 3. knop 136 W/m²). Flisebelægningen udlægges iht. gældende regler fagligt korrekt med fliseklæber direkte på Schlüter -DITRA-HEAT, hvorved fliseklæberen forankres i den underskårne noprede struktur af Schlüter -DITRA-HEAT-måtten. Schlüter -DITRA-HEAT råder over en abp (generel bygningstilsynsmæssige prøveattest) iht. en godkendelse, der kræves i Tyskland, og bærer Ü-mærket. Fugtbelastningsklasse iht. abp: 0 - B0 og A. Schlüter -DITRA-HEAT råder iht. ETAG 022 (samlingstætninger) over en europæisk godkendelse (ETA = European Technical Assessment) og bærer CE-mærket. Fugtbelastningsklasse iht. ETAG 022 A. Schlüter -DITRA-HEAT 5,5 mm 5,5 mm 2 mm Schlüter -DITRA-HEAT-TB

2 Materiale Schlüter -DITRA-HEAT er en folie af polypropylen med en underskåret nopret struktur. På bagsiden er der indbygget en bærende filt. Højden, som måles over den noprede struktur, er ca. 5,5 mm eller ca. 7,5 mm af Schlüter -DITRA-HEAT-TB. Polypropylen er ikke langtidsbestandig over for UV-stråler. Det er derfor vigtigt at undgå vedvarende, intensivt sollys under opbevaringen. Materialeegenskaber og anvendelsesområder: Schlüter -DITRA-HEAT kan ikke rådne, er vandtæt, kan udvides og er revneoverbyggende. Derudover har materialet maksimal bestandighed over for påvirkningen af vandige opløsninger, af salte, syrer og lud, mange organiske opløsningsmidler, alkohol og olier. I særlige tilfælde skal bestandigheden over for særlige objektspecifikke belastninger kontrolleres særskilt med angivelse af den forventede koncentration, temperatur og påvirkningsvarighed. Tætheden mod vanddampdiffusion er relativ høj. Materialet er fysiologisk ufarligt. Anvendeligheden ved kemisk eller mekanisk belastning skal kontrolleres for det pågældende behov. Efterfølgende kan der kun gives nogle generelle oplysninger. Belægninger, der er udlagt på Schlüter - DITRA-HEAT, kan systembetinget udvise en vis hul klang, når man går på dem med hårde sko eller afprøver dem ved at slå med en hård genstand. Anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT i forbindelse med varmekabler som gulv-/ vægtemperering er kun tilladt indendørs. Oplysning Den i forbindelse med Schlüter -DI- TRA-HEAT bearbejdede fliseklæber og belægningsmaterialet skal være egnet til det pågældende anvendelsesområde og opfylde dets krav. Ved udlægningen af fugtfølsomme belægningsmaterialer (f.eks. natursten eller plader, der er bundet med syntetisk harpiks) og ved optrædende fugtpåvirkning på bagsiden (f.eks. fra nye pudslag) bør Schlüter -DI- TRA-HEAT i stødområdet spartles over med tætningsklæberen Schlüter -KERDI-COLL og pålimes heldækkende med min. 12,5 cm bred Schlüter -KERDI-KEBA. Anvendelsen af hurtigt størknende fliseklæber kan være en fordel for visse arbejdsområder. Ved køreveje f.eks. til materialetransport skal der på Schlüter -DITRA-HEAT udlægges topbrædder som beskyttelse. Oplysninger om dilatationsfuger: Læggemåtten Schlüter -DITRA-HEAT skal adskilles over eksisterende dilatationsfuger. Varmekablet må ikke udlægges over dilatationsfuger. I henhold til gældende regler skal dilatationsfuger overtages i flisebelægningen. Ellers skal belægninger med store flader over Schlüter -DITRA-HEAT-måtten opdeles i felter med dilatationsfuger iht. de gældende regler. Vi henviser til anvendelsen af forskellige profiltyper Schlüter -DILEX. Over bygningsskillefuger skal der afhængigt af de forventede bevægelser anordnes tilsvarende profiler som f.eks. Schlüter -DILEX-BT eller Schlüter -DILEX-KSBT. På belægningskanter f.eks. til opadgående komponenter eller vægtilslutninger skal der udelukkes indspændinger. Kantfuger og tilslutningsfuger skal opfylde gældende faglige regler og have tilstrækkelige mål for at kunne udelukke indspændinger. Vi henviser til anvendelsen af forskellige profiltyper af Schlüter -DILEX-serien. Sammenfatning af funktionerne: a) Afkobling Schlüter -DITRA-HEAT afkobler belægningen fra underlaget og neutraliserer således spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, som stammer fra forskellige formændringer. Ligeledes bliver der overbygget spændingsrevner fra underlaget og ikke overført til flisebelægningen. b) Tætning Schlüter -DITRA-HEAT er en vandtæt polypropylenbane med en relativ høj tæthed mod vanddampdiffusion. Ved korrekt bearbejdning på stødene samt på vægtilslutningerne og tilslutningerne til monteringsdele kan der med Schlüter -DITRA-HEAT fremstilles en kontrolleret tætning sammen med flisebelægningen. I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller med abp (den generelle bygningstilsynsmæssige prøveattest), må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. På den adresse, der er angivet i dette datablad, kan man få mere at vide om fliseklæberne og de pågældende kontrolcertifikater. Schlüter -DITRA-HEAT beskytter på den måde underkonstruktionen mod beskadigelse gennem indtrængende fugt samt aggressive stoffer. c) Vægtfordeling (vægtindledning) Via undersiden af den noprede struktur, der er udfyldt med fliseklæber, afleder Schlüter -DITRA-HEAT belastninger, som påvirker flisebelægningen, direkte ned i underlaget. Således kan flisebelægninger, som er udlagt på Schlüter -DITRA-HEAT, belastes tilsvarende meget. Oplysningerne og flisetykkelserne jf. det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære Mechanisch hoch belastbare keramische Bodenbeläge ( Keramiske gulvbelægninger med høj mekanisk belastningsevne ) skal overholdes. I højt belastede områder skal fliserne ilægges heldækkende. Man skal tage højde for, at kontaktfladen af Schlüter -DITRA-HEAT er ca. 50% af det samlede areal. Dette kan føre til en tilsvarende formindskelse af trykmodstanden ved høje punktlaster. Schlüter -DITRA-HEAT-TB med en særlig, 2 mm tyk bærende filt på bagsiden kan anvendes til trafikbelastninger op til 3 kn/ m². Hertil hører det private område og mindre erhverv (boligområder, kontor- og administrationsarealer, restauranter, hoteller, konferencelokaler, sygehus- og lægelokaler osv.). Både ved Schlüter -DITRA-HEAT og ved Schlüter -DITRA-HEAT-TB skal slagbelastninger med hårde genstande ved keramikbelægninger undgås. Fliseformaterne skal være mindst 5 x 5 cm. d) Vedhæftning Schlüter -DITRA-HEAT bevirker via forankringen af bærevævet med fliseklæber på underlaget og via den mekaniske forankring af fliseklæberen i den underskårne noprede struktur en god vedhæftning af flisebelægningen på underlaget. e) Termisk adskillelse Schlüter -DITRA-HEAT-TB er på bagsiden forsynet med en speciel 2 mm tyk bærende filt, som ud over forankringen i fliseklæb også bevirker en reducering af trinlyden samt en hurtigere opvarmning. 2

3 Underlag til Schlüter -DITRA-HEAT: Underlag, som Schlüter -DITRA-HEAT skal udlægges på, skal principielt kontrolleres i forhold til jævnhed, bæreevne, renhed og kompatibilitet. Bestanddele af overfladen, der hæmmer vedhæftning, skal fjernes. Udligningen af ujævnheder eller en højdeeller faldudligning skal foretages inden udlægningen af Schlüter -DITRA-HEAT. For at sikre en effektiv opvarmning af gulvet, er det særligt ved udlægning mod jord eller Afkobling neutraliserer Formændring Tætning beskytter fugtfølsomme underlag Belastningsbortledning direkte ned i underlaget Termisk separation uopvarmede rum nødvendigt med montering af en varmeisolering. For en hurtigere opvarmning anbefaler vi på ikke opvarmede pudslagskonstruktioner anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT-TB med dens termiske adskillelsesevne eller Schlüter -KERDI-BOARD som isoleringslag (se datablad 12.1). Beton Beton underligger en langvarig formændring gennem svind. Ved beton og spændbeton kan der derudover opstå spændinger gennem nedbøjning. Gennem anvendelsen af Schlüter -DITRA- HEAT optages de opståede spændinger mellem beton og flisebelægning, så udlægningen af fliserne kan udføres umiddelbart efter opnåelsen af en tilstrækkelig stabilitet af betonen. Cementpudslag Cementpudslag skal efter gældende regler være mindst 28 dage gamle inden udlægningen af fliserne og udvise et fugtighedsindhold mindre end 2 CM-%. Særligt svømmende gulve og varmegulve har dog også senere, f.eks. gennem belastninger og temperaturændringer, en tendens til deformering og revner. Ved anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT kan fliserne udlægges på frisk cementpudslag, så snart disse kan betrædes. Hvis der senere eventuelt optræder revner og deformationer i pudslaget, neutraliseres disse af DITRA-HEAT og overføres ikke ind i flisebelægningen. Calciumsulfatpudslag Calciumsulfatpudslag (anhydrit) må ved fliselægningen efter gældende regler kun udvise maks. 0,5 CM-% restfugtighed. Ved anvendelse af Schlüter -DITRA-HEAT kan der allerede ved en restfugtighed fra mindre end 2 CM-% påføres en flisebelægning. Hvis nødvendigt, skal gulvoverfladen behandles iht. de faglige regler og producentanvisningerne (slibning, grundering). Limningen af Schlüter -DITRA-HEAT kan foretages med hydraulisk størknende eller andre egnede fliseklæbere. Schlüter -DI- TRA-HEAT beskytter pudslaget mod indtrængende fugt på overfladen. Calciumsulfatpudslag er fugtighedsfølsomme, så pudslaget skal beskyttes mod yderligere fugt, f.eks. fugtbelastning på bagsiden. Varmegulve Anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT kan også foretages på varmegulve jf. de tidligere nævnte oplysninger (cement, calciumsulfat). Ved anvendelsen af Schlüter -DITRA-HEAT kan belægningskonstruktionen opvarmes allerede 7 dage efter færdiggørelsen. Begyndende ved 25 C kan fremløbstemperaturen i den forbindelse dagligt forøges med maks. 5 C op til den ønskede brugstemperatur på maks. 40 C. Oplysning: Monteringen af Schlüter -DITRA-HEAT over varmegulve giver mulighed for en individuel, delvis opvarmning uafhængigt af centralvarmen. Således kan man slukke helt for denne i den såkaldte overgangstid. Desuden kan også spidsbelastninger tildækkes med Schlüter -DITRA-HEAT. På grund af den termiske adskillelsesevne af Schlüter -DITRA-HEAT-TB kan den ikke anbefales på varmegulve. Plastbelægninger og belægninger Overfladerne skal principielt have en tilstrækkelig bæreevne og være udformet eller forbehandlet på en sådan måde, at en velegnet klæber hæfter på dem, som bærevævet af Schlüter -DITRA-HEAT kan forankres i. Kompatibiliteten af klæberen med underlaget og Schlüter -DITRA-HEAT skal kontrolleres på forhånd. 3

4 Variant A Variant B Monteringsvariant: Vægbegrænsningsprofil Schlüter -QUADEC Monteringsvarianter: Vægbegrænsningsprofiler Schlüter -DESIGNLINE Schlüter -RONDEC Oplysning om installationen af DITRA- HEAT i vægområdet: For en bedre markering af det tempererede vægområde (så man ikke utilsigtet borer ind i varmekablet) anbefaler vi ved hjælp af Schlüter-profiler (f.eks. RONDEC, QUADEC eller DESIGNLINE) at fremhæve dette område optisk (se detaljer foroven). Ved opvarmede vægflader 3 m skal der udføres konstant elastiske væg- eller tilslutningsfuger pga. termisk betingede længdeændringer. Spån- og presseplader Disse materialer underligger i særlig grad en formændring gennem fugtpåvirkning (også meget svingende luftfugtighed). Der bør derfor anvendes spån- eller presseplader, som er imprægneret mod fugtighedsoptagelse. Pladerne kan principielt anvendes både som underlag på væggen og på gulvet i indendørsområder. Pladernes tykkelse skal vælges på en sådan måde, at de i forbindelse med en egnet bærekonstruktion er tilstrækkeligt formstabile. Fastgørelsen skal sikres gennem forskruning i passende små afstande. Stødene skal oprettes med en not- og ferforbindelse og skal være limet. Til tilstødende komponenter skal der overholdes ca. 10 mm kantfuger. Schlüter -DITRA-HEAT neutraliserer de optrædende spændinger til flisebelægningen og forhindrer desuden indtrængende fugt. Bræddegulve Ved forskruede bræddegulve med en tilstrækkelig bæreevne med not- og ferforbindelse er en direkte udlægning af keramiske belægninger principielt mulig. Inden udlægningen af Schlüter -DITRA-HEAT bør træunderlaget udvise balancefugtigheden. Men her er påførslen af et ekstra lag af spån- eller presseplader blevet afprøvet med succes. Ujævne gulve bør på forhånd udlignes ved hjælp af egnede udligningsmetoder. Forarbejdning Den elektriske installation må kun udføres af en autoriseret el-fagperson (EN ). Til dette varmekabel skal der projekteres en afbrydelsesanordning fra strømforsyningen for alle poler med min. 3 mm kontaktafstand pr. pol. Som beskyttelse mod indirekte kontakt skal der projekteres en RCD (FI-sikkerhedskontakt) med en fejlaktiveringsstrøm på IΔN 30 ma. Yderligere informationer om installationen af varmekablerne samt installationen og indstillingen af regulatoren finder man i vejledningen, der er vedlagt hhv. varmekablet og regulatoren. Positioneringen af gulvføleren Variant A: Positioneringen af gulvfølerne foretages direkte i den nyligt udlagte afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA-HEAT. Da gulvføleren ilægges direkte ind i fliseklæberen og ikke mere kan udskiftes, skal der ved installationen projekteres en reserveføler (med i regulatorens leveringsomfang varenr.: DH E RT2 / BW). Følerne skal udlægges i midten mellem to varmekabelsløjfer. Variant B: Gulvføleren af temperaturregulatoren positioneres i beskyttelsesrøret med følerhylster direkte i gulvet under afkoblingsmåtten Schlüter -DITRA-HEAT. I området af følerhylsteret skal afkoblingsmåtten Schlüter -DITRA-HEAT udspares. Føleren føres gennem beskyttelsesrøret, efterfølgende skubbes hylsteret på (beskyttelsesrøret og følerhylsteret fås som monteringssæt med varenr.: DH EZ S1). For at sikre en optimal temperaturovergang fra det areal, der skal opvarmes, til føleren må der ikke være isolerende materiale mellem følerhylsteret og DITRA-HEAT (f.eks. Schlüter -DITRA-HEAT-TB). I dette tilfælde skal isoleringen udspares i følerhylsterets område. Oplysning: Inden ilægningen af føleren i fliseklæber skal modstandsværdierne måles og sammenlignes med de værdier, der er anført i regulatorens vejledning. 1. Underlaget skal være frit for materiale, der kan hæmme vedhæftningen, have tilstrækkelig bæreevne og være jævnt. Eventuel udjævning skal udføres før lægning af Schlüter -DITRA-HEAT. 2. Valget af den klæber, som Schlüter -DI- TRA-HEAT skal bearbejdes med, afhænger af underlagets beskaffenhed. 4

5 til 3. til 4. til 6a. til 6b. til 7. og 8. Væg 136 W/m W/m W/m 2 Gulv Klæberen skal hæfte på underlaget og forankre sig mekanisk i den bærende filt på Schlüter -DITRA-HEAT. Hydraulisk størknende fliseklæb kan anvendes på de fleste underlag. Uforenelighed mellem materialerne skal om nødvendigt kontrolleres. 3. Med en tandspartel (6 x 6 mm) påføres der en egnet fliseklæber på underlaget. For at opnår en bedre startvedhæftning ved limningen i vægområdet anbefaler vi, at der påføres et kontaktlag på bagsiden af DITRA-HEAT. 4. Schlüter -DITRA-HEAT, som er skåret til på forhånd, ilægges heldækkende med den bærende filt i den påførte klæber og trykkes straks ind i klæberen med en murske eller en trykrulle med bevægelse i én retning. Vær opmærksom på klæbeevnetiden. Ved udlægningen af rullemateriale er det hensigtsmæssigt at positionere Schlüter -DITRA-HEAT helt præcist allerede ved lægningen og pålægge ved at spænde stramt med et let træk. En hjælper er en god idé for en nemmere bearbejdning. Pga. returkraften ved rullevare anbefales Schlüter -DITRA-HEAT måttevare for limningen i vægområdet. Måtterne eller banerne lægges mod hinanden på stød. 5. For at undgå beskadigelser af de udlagte Schlüter -DITRA-HEAT, eller at de løsner sig fra underlaget, anbefales at beskytte disse gennem udlægning af topbrædder (særligt i centrum af materialetransporten) mod mekaniske overbelastninger. Udlægning af varmekablerne zu 9. 6a. Ved bearbejdningen i gulvområdet kan udlægningen af varmekablerne foretages umiddelbart efter limningen af afkoblingsmåtten DITRA-HEAT ved hjælp af en murske. Ved bearbejdningen i vægområdet foretages udlægningen af varmekablerne, når en tilstrækkelig vedhæftning er blevet opnået. Varmekabler må ikke røre ved eller krydse hinanden. 6b. I området af den svejsede ledningsafslutning skal der projekteres en tilsvarende fordybning. I gulvområdet: 7. Afstanden af afkoblingsmåttens knopper er 3 cm. Udlægningsafstanden i gulvområdet er 9 cm (omkring hver tredje knop det svarer til 136 W/m²) og må ikke lægges mere snævert. Mindre afstande netop i gulvområdet kan føre til overophedning og til skader på byggesubstansen. Under udlægningsarbejdet skal man sørge for, at varmekabler om muligt ikke betrædes direkte. I vægområdet: 8. Udlægningsafstanden i vægområdet kan alt efter det areal, der står til rådighed, den ønskede overfladetemperatur samt den påkrævede varmeydelse vælges mellem 6 cm (omkring hver 2. knop det svarer til 200 W/m²) og 9 cm (omkring hver 3. knop det svarer til 136 W/m²). 9. Overgangen fra varmekablet til tilslutningsledningen (muffe) er markeret med det viste påtryk. Derudover er der på muffen et klistermærke Overgang/Connection. I det videre forløb af tilslutningsledningen er der påtrykt KOLD/COLD. Denne koldleder (4 m) skal udlægges direkte ind i en tilslutningsdåse eller hen til regulatoren. Koldlederen må forkortes ned til maks. 1,00 m foran muffen. Det er ikke tilladt at forkorte varmekablet. 10. Efter udlægningen og kontrollen af varmekablet iht. monteringsanvisningen Schlüter -DITRA-HEAT-E, kan fliserne udlægges med fliseklæber, der er afstemt med belægningens krav. I en arbejdsgang er det hensigtsmæssigt både at udspartle fordybningerne af afkoblingsmåtten med den glatte side af tandspartlen (varmekabler og muffer skal være fuldstændig omsluttet af fliseklæber) og at påføre fliseklæber med fortandingen til udlægningen af fliserne. Spartlens tanddybde skal være afstemt i forhold til fliseformatet med henblik på en heldækkende ilægning 5

6 i fliseklæberen. Vær opmærksom på fliseklæberens åbne udlægningstid. 11. Ved dilatationsfuger som feltbegrænsnings-, kant- og tilslutningsfuger skal man være opmærksom på de pågældende oplysninger i dette datablad. Oplysning: Den i forbindelse med Schlüter -DITRA-HEAT bearbejdede fliseklæber og belægningsmaterialet skal være egnet til det pågældende anvendelsesområde og opfylde de nødvendige krav. Den første opvarmning af Schlüter -DITRA-HEAT-E må tidligst foretages 7 dage efter færdiggørelsen af belægningskonstruktionen. Tætning med Schlüter -DITRA-HEAT Ved omhyggelig tætning af måttestødene og tilslutningerne til monteringsdele samt opadgående komponenter kan man med Schlüter -DITRA-HEAT fremstille en kontrolleret tætning sammen med flisebelægningen. Schlüter -DITRA-HEAT råder over en abp (generel bygningstilsynsmæssige prøveattest) iht. en godkendelse, der kræves i Tyskland, og bærer Ü-mærket. Fugtbelastningsklasse iht. abp: 0 - B0 og A. Schlüter -DITRA-HEAT råder iht. ETAG 022 (samlingstætninger) over en europæisk godkendelse (ETA = European Technical Assessment) og bærer CE-mærket. Fugtbelastningsklasse iht. ETAG 022 A. I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller med abp (den generelle bygningstilsynsmæssige prøveattest), må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. På den adresse, der er angivet i dette datablad, kan man få mere at vide om fliseklæberne og de pågældende kontrolcertifikater. Schlüter -DITRA-HEAT beskytter således læggeunderlaget mod beskadigelse gennem indtrængende fugt og aggressive stoffer. For måtteforbindelser spartles stødområderne over med tætningsklæberen Schlüter -KERDI-COLL og pålimes heldækkende med min. 12,5 cm bred Schlüter -KERDI-KEBA. For tætningen af gulv-/vægtilslutninger limes Schlüter -KERDI-KEBA på gulvet på Schlüter -DITRA-HEAT og i vægområdet direkte på underlaget med en tilsvarende bredde. Overdækningen af tætningsbåndene skal være min. 5 cm. Også tilslutninger på faststående monteringsdele som f.eks. dør- og vindueselementer af metal, træ eller plast kan fremstilles passende til funktionen med Schlüter -KERDI-KEBA. Herved påføres Schlüter -KERDI-FIX først på monteringsdelenes klæbeflader. På den resterende bredde limes Schlüter -KERDI-COLL heldækkende på Schlüter -DITRA-HEAT. Man skal kontrollere, om Schlüter -KER- DI-FIX er egnet i forhold til det pågældende materiale af monteringsdelene. Ved eksisterende dilatationsfuger og bygningsskillefuger skal Schlüter -DITRA-HEAT adskilles og overklæbes ved stødsamlingerne med Schlüter -KERDI-FLEX. Varmekabler må ikke føres hen over ekspansions- og kontraktionsfuger. Der skal på samme måde anvendes Schlüter -KERDI-FLEX ved fleksible kantafslutninger. Der kan her som alternativ også anvendes Schlüter -KERDI-KEBA, hvis der laves en passende løkke. Info : Egenskaber som f.eks. --selvforklarende kulørt touchscreen-display --justerbar rumpåvirkning --manuel til-/frakobling --2. fjernføler som reserveføler er indeholdt i leveringsomfanget --baggrundsbelysning --forudindstillede tidsprogrammer, der kan tilpasses --energiforbrugsdisplay --betjeningssprog kan indstilles --kan integreres i almindelige kontaktprogrammer 5,5 x 5,5 cm --16 A afbryderstyrke ved 230 V: 3680 W Stødtætning med Schlüter -KERDI-KEBA Anvisning vedrørende gulvafvanding: Med Schlüter -KERDI-DRAIN og Schlüter -KERDI-LINE har vi udviklet et særligt afvandingssystem for tilslutningen til samlingstætninger. Schlüter -DITRA-HEAT kan her indarbejdes hurtigt og sikkert ved hjælp af Schlüter -KERDI-manchetterne. Regulator: Varmekablerne af systemet Schlüter -DI- TRA-HEAT-E må kun drives med Schlüter -DITRA-HEAT-E regulatorerne. Gulvtemperaturregulator med touchscreen-display og justerbar rumpåvirkning. Varenr.: DH E RT2 / BW Yderligere egenskaber samt informationer om installation og indstilling af regulatoren finder man i vejledningen, der er vedlagt regulatoren. 6

7 Produktoversigt: Schlüter -DITRA-HEAT-MA Måttevare DITRA-HEAT-MA 0,8 x 1,0 m = 0,8 m² Schlüter -DITRA-HEAT Rullevare DITRA-HEAT 12,5 x 1,0 m = 12,5 m² Schlüter -DITRA-HEAT-TB-MA Måttevare DITRA-HEAT-TB-MA 0,8 x 1,0 m = 0,8 m² Schlüter -DITRA-HEAT-TB Rullevare DITRA-HEAT-TB 10,0 x 1,0 m = 10,0 m² Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK Varmekabler Varenr. m opvarmet areal i m² 136 W/m² opvarmet areal i m² 200 W/m² ** Watt Samlet modstand (Ohm) * DH E HK 12 12,07 1,1 0, ,67 DH E HK 17 17,66 1,6 1, ,11 DH E HK 23 23,77 2,2 1, ,33 DH E HK 29 29,87 2,7 1, ,07 DH E HK 35 35,97 3,3 2, ,56 DH E HK 41 41,56 3,8 2, ,76 DH E HK 47 47,67 4,4 2, ,17 DH E HK 53 53,77 5,0 3, ,37 DH E HK 59 59,87 5,5 3, ,53 DH E HK 71 71,57 6,6 4, ,78 DH E HK 83 83,77 7,7 5, ,38 DH E HK 95 95,47 8,8 5, ,08 DH E HK ,67 10,0 6, ,19 * Modstandstolerance -5% / +10% ** Kun tilladt i vægområdet Tekniske data Varmekabler Nominel spænding 230 volt Effekt 136 W/m 2 (Aafstand: hver 3. knop 9 cm) 200 W/m 2 (Afstand: hver 2. knop 6 cm) Koldtilslutningsledning 1 x 4,00 m Min.udlægningstemperatur 5 C Mindste bøjeradius 6 x da Modstandstolerance -5 % / +10 % VDE-kontrolleret IEC Class M1 Kold-/varmeovergang sømløs, uden krympeteknik Isolering Fluorplast Beskyttelsestype IPX7 REG.-Nr

8 Touchscreen-temperaturregulator med 2 fjernfølere gulvtemperaturregulator med justerbar rumpåvirkning 2. fjernføler (3 m) som reserveføler betjenings- og installationsvejledning regulator 16 A afbryderstyrke ved 230 V: 3680 W Schlüter -DITRA-HEAT-E-ZS Monteringssæt til temperaturregulator: beskyttelsesrør til følerkabel (2,5 m) aluminium-følerhylster plastkontaktdåse 8

9 Sæt til gulvflader Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 består af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 3,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 7 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 5,6 m² areal 2 klemdåser Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2 består af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 5,5 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 10 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 8,0 m² areal 2 klemdåser Schlüter -DITRA-HEAT-E-S3 består af: Schlüter -DITRA-HEAT-E-R varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 2,2 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 4 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 3,2 m² areal 2 klemdåser Sæt til vægflader Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1 består af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 2,6 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 2. knop 200 W/m²) 4 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 3,2 m² areal 2 klemdåser Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS2 består af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 1,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 2. knop 200 W/m²) 3 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 2,4 m² areal 2 klemdåser 9

10 Tekstmodul til licitationer: m² Schlüter -DITRA-HEAT som afkoblingslag, damptrykudligningslag, tætning og til optagelse af varmekabler til flisebelægninger af en revneoverbyggende polypropylen-folie med en underskåret nopret struktur og et bærevæv på bagsiden leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse af producentens anvisninger på et eksisterende jævnt underlag med en tilstrækkelig bæreevne på gulvet og/eller på væggen med en dertil egnet fliseklæber efter tilbudsgiverens valg fliseklæber, type leveres og udlægges fagligt korrekt med overholdelse m² Schlüter -DITRA-HEAT-TB som afkoblingslag, damptrykudligningslag, tætning og til optagelse af varmekabler til flisebelægninger af en revneoverbyggende polypropylen-folie med en underskåret nopret struktur og et 2 mm tykt særligt bærevæv på bagsiden til trinlydsreducering og en hurtigere opvarmning leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse af producentens anvisninger på et eksisterende jævnt underlag med en tilstrækkelig bæreevne på gulvet og/eller på væggen med en dertil egnet fliseklæber efter tilbudsgiverens valg fliseklæber, type leveres og udlægges fagligt korrekt med overholdelse m² Schlüter -DITRA-HEAT-E-HK som elektrisk varmekabel med ensidet tilslutning til udlægning i afkoblingsmåtten Schlüter -DI- TRA-HEAT leveres og udlægges fagligt korrekt med overholdelse stk. som touchscreen-gulvtemperaturregulator ved justerbar rumpåvirkning til Schlüter -DITRA-HE- AT-E væg-gulvtemperering i 230 V udførelse inkl. 2 fjernfølere leveres og installeres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-ZS som monteringssæt til temperaturfølere bestående af tomrør (2,5 m), klemdåse og følerhylster leveres og installeres fagligt korrekt med overholdelse stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-S1 som kompletsæt til gulvtemperering bestående af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 3,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 7 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA-HE- AT-MA til 5,6 m² areal leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-S2 som kompletsæt til gulvtemperering bestående af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 5,5 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 10 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA-HE- AT-MA til 8,0 m² areal leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-S3 som kompletsæt til gulvtemperering bestående af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 2,2 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 3. knop 136 W/m²) 4 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 3,2 m² areal leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS1 som kompletsæt til vægtemperering bestående af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 2,6 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 2. knop 200 W/m²) 4 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA- HEAT-MA til 3,2 m² areal leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. 10

11 stk. Schlüter -DITRA-HEAT-E-WS2 som kompletsæt til vægtemperering bestående af: varmekabel Schlüter -DITRA-HEAT-HK til 1,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning omkring hver 2. knop 200 W/m²) 3 x afkoblingsmåtte Schlüter -DITRA-HE- AT-MA til 2,4 m² areal leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse Elektrisk kabelføring af regulatoren skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. 11

12 Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Varenr Udgave 09/15 Ved et nyt oplag bliver denne udgave ugyldig

Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring. Schlüter -KERDI kan der leveres indvendige og udvendige hjørner samt rørmanchetter.

Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring. Schlüter -KERDI kan der leveres indvendige og udvendige hjørner samt rørmanchetter. Schlüter -KERDI Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring 8.1 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI er en revneoverbyggende tætningsbane af blødt polyethylen, der på begge sider er forsynet

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Schlüter -DITRA-HEAT-E

Schlüter -DITRA-HEAT-E Elektrisk temperering af gulv- og vægflader NYT: Nu endnu hurtigere varme fødder med Schlüter -DITRA-HEAT-TB Schlüter -DITRA-HEAT-E Siden præsentationen i 2013 har Schlüter -DITRA-HEAT-E opnået stor succes

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion Schlüter - BEKOTEC-F Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion 9.2 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -BEKOTEC er den sikre belægningskonstruktionsteknik som et system

Læs mere

12.1 Schlüter -KERDI-BOARD

12.1 Schlüter -KERDI-BOARD INNOVATIONER MED PROFIL 12.1 Schlüter -KERDI-BOARD L Æ G G E U N D E R L A G KONSTRUKTIONSPLADE, SAMLINGSTÆTNING Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-BOARD er et multifunktionelt læggeunderlag for fliser

Læs mere

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Schlüter -BEKOTEC Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Et overblik over alle fordele Lav konstruktionshøjde Materiale- og vægtbesparelse Belægninger garanteret uden revner 5 års garanti af Schlüter-Systems

Læs mere

Belægningskonstruktion. Formstabil tyndlags belægningskonstruktion. fremstilles med Schlüter - DILEX i de krævede

Belægningskonstruktion. Formstabil tyndlags belægningskonstruktion. fremstilles med Schlüter - DILEX i de krævede Schlüter - BEKOTEC Belægningskonstruktion 9.1 Formstabil tyndlags belægningskonstruktion Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -BEKOTEC er den sikre belægningskonstruktionsteknik som et system

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Anvendelse og funktion

Anvendelse og funktion INNOVTIONER MED PROFIL 8.7 Schlüter -KERDI-LINE-H /-V F V N D I N G LINJEFLØB TIL SMLINGSTÆTNINGER nvendelse og funktion Schlüter -KERDI-LINE er et modulopbygget system i flere dele til at bygge brusekabiner

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Isoleringsbefæstigelse

Isoleringsbefæstigelse 187 Isoleringsholder DHK... side 188 Isoleringsholder DHM... side 189 Isoleringsskive DT... side 191 Isoleringsskiver... side 192 Isoleringsholder FAIMD... side 193 Isoleringsdübel FIF-A... side 194 Isoleringsdübel

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere