Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret Marts 2015

2 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning... 7 Andel af elever der er gode i dansk læsning... 8 Andel af elever med dårligste resultater i dansk læsning... 8 De nationale test i matematik... 9 Andel af de allerdygtigste elever i matematik... 9 Andel af elever der er gode i matematik... 9 Andel af elever med dårligste resultater i matematik Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk, Frederikshavn Kommune Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i matematik, Frederikshavn Kommune Ved folkeskolens afgangsprøve i matematik tegner sig det samme billede, en svag stigning i karaktergennemsnittet Karaktergennemsnit i de bundne prøver, Frederikshavn Kommune Opnåede prøveresultater i Frederikshavn Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet, skoleåret Opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve fordelt på de enkelte skoler Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference, Frederikshavn Kommune, 3 års periode Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik Opgjort i de almindelige 9. klasser i Frederikshavn Kommune Opgjort i kommunens specialklasser Inklusion Udviklingen i inklusionsgrad i Frederikshavn Kommune Kompetencedækning for Frederikshavn kommunens samlede skolevæsen Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Frederikshavn Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Frederikshavn Kompetencedækning på skoleniveau

3 Uddannelsesstatus, Frederikshavn Kommune Uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en ungdomsuddannelse, kommuneplan Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse, kommuneplan Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Frederikshavn Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse fordelt på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser Klager til Klagenævn Skolebestyrelsernes høringssvar til Kvalitetsrapporten Bangsbostrand Skole Elling Skole Frydenstrandskolen Gærum Skole Hørby-Dybvad Skole Jerup Skole Nordstjerneskolen Ravnshøj Skole Skagen Skole Stensnæsskolen Strandby Skole Sæby Skole Sæbygaardskolen Torslev Skole Aalbæk Skole Bilag til Kvalitetsrapporten Bangsbostrand Skole Elling Skole Frydenstrandskolen Gærum Skole Heldagsskolen Hørby-Dybvad Skole

4 Jerup Skole Nordstjerneskolen Ravnshøj Skole Skagen Skole Stensnæsskolen Strandby Skole Sæby Skole Sæbygaardskolen Torslev Skole Aalbæk Skole

5 Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. I foråret 2014 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny skolepolitik, Vi vil være bedre for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. Skolepolitikken sætter den fælles retning og giver skolerne plads til at løse opgaven med at indfri de nationale og lokale målsætninger. Med folkeskolereformen opstilles en række nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar retning og sætter et højt ambitionsniveau. - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Kvalitetsrapporten har både et bagudrettet resultatfokus og et kvalitets- og udviklingsrettet fremtidsperspektiv i form af handleplaner. Kvalitetsrapporten indeholder både lokale handleplaner gældende for den enkelte skole men ligeledes handleplaner for det samlede skolevæsen. Processen for udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsrapporten foregår efter følgende systematik: Den lokale skole Drøfter egne resultater i fagudvalg, på personalemøder, med det enkelte team, med skolens bestyrelse mv. Udarbejder handleplaner på baggrund af skolens resultater og/eller på baggrund af Frederikhavn Kommunes skolepolitik Center for Skole Gennemgår af kommunens resultater. Udarbejder handleplaner på baggrund af kommunens samlede resultater og/eller på baggrund af Frederikhavn Kommunes Skolepolitik Skole / Center for Skole Skolebestyrelse Skolens ledelse afholder møde med skolechefen, hvor skolens resultater drøftes og handleplaner fremlægges. Evt. nye handleplaner aftales. Afgiver høringssvar om kvalitetsrapporten. 4

6 Børne- og ungdomsudvalg Byrådet Børne- og ungdomsudvalget drøfter kvalitetsrapporten herunder eventuelle nye udviklingsplaner. Drøfter og tager stilling kvalitetsrapporten Den lokale skole Skole / Center for Skole Børne- og ungdomsudvalget Følger op på egne mål- og handleplaner gennem systematisk evaluering af disse. Skolens ledelse og skolechefen afholder opfølgningsmøde vedrørende skolens evalueringer af mål og handleplaner. Holdes løbende orienteret om de kommunale indsatsområder For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). Elevtal Frederikshavn Kommune havde i skoleåret seksten folkeskoler med et samlet elevtal på 5829 elever i børnehaveklasse til 9. klasse. Som det fremgår af nedenstående diagram, er der i perioden 2011/ /14 sket et fald i elevtallet på 478 elever, hvilket svarer til et fald på 7,8 %. 5

7 Nationale måltal Folkeskolereformen, som skal være med til at sikre et løft af folkeskolen, har fastsat følgende nationale mål og resultatmål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan. - Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. - Elevernes trivsel skal øges Frederikshavn Kommune har i samarbejde med VIA Efter- og Videreuddannelse planlagt et uddannelsesforløb for alt det pædagogisk personale i folkeskolen. Medarbejderne arbejder med Målstyret undervisning og aktionslæring. Vi har valgt at arbejde med netop dette indhold, da vi mener, det vil være medvirkende til at højne det faglige niveau og skabe bedre resultater i alle folkeskolens fag. Vi har derfor også valgt, at de enkelte skoler skal udarbejde handleplaner, som beskriver, hvordan de arbejder med emnet på egen skole. Alle handleplaner er vedlagt som bilag til kvalitetsrapporten. Nationale test De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. I løbet af skoletiden skal eleverne gennemføre nationale test i dansk læsning, matematik, engelsk, biologi, geografi og fysik/kemi. Der er krav om, at de nationale test i dansk læsning og matematik skal være en del af kvalitetsrapporten, de er dog omfattet af tavshedspligten, derfor vil de enkelte skolers resultater eller kommunens resultater ikke være med i rapporten. I de kommende afsnit kan I se hvordan eleverne i Frederikshavn Kommune er placeret i forhold til placeringer på landsplan. 6

8 De nationale test i dansk læsning. Af nedenstående tabeller fremgår det, at Frederikshavn Kommune er placeret under landsgennemsnittet, når det drejer sig om andelen af elever i kategorien de allerdygtigste i dansk læsning. Det samme gør sig gældende i kategorien gode elever dansk læsning. Ser vi på kategorien elever der er dårlige i dansk læsning kan vi konstatere, at kommunens andel er større end andelen på landsplan. På baggrund af de opnåede resultater vil vi i løbet af foråret udarbejde handleplaner, som skal beskrive hvilke tiltag, der skal arbejdes med for at højne det faglige niveau i læsning. Alle skoler skal arbejde med området, hvor der skal være beskrivelser af: - Hvilke tiltag, der skal tages for at komme nærmere det nationale mål om, at 80 % af vores elever skal være gode læsere - Hvilke tiltag den enkelte skole vil sætte i værk for at øge andelen af de allerdygtigste elever - Hvilke tiltag den enkelte skole vil iværksætte for at reducere andelen af elever der har opnået dårlige resultater. Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i kommunen 2. klasse 9 % 6 % 0 23 % 8 skoler har ingen elever, der ligger i kategorien de allerdygtigste 7 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet, heraf klarer de 5 af skolerne sig bedre end landsgennemsnittet. 4. klasse 8 % 5 % 0 12 % 4 skoler har ingen elever i kategorien de allerdygtigste 6 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet, heraf klarer en skole sig bedre end landsgennemsnittet. 6. klasse 7 % 4 % 0 7 % 4 skoler har ingen elever, der ligger i kategorien de allerdygtigste 7 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet. 8. klasse 11 % 9 % 0 22 % 2 skoler har ingen elever, der ligger i kategorien de allerdygtigste 8 skoler ligger bedre end kommunegennemsnit, heraf klarer de 6 7

9 af skolerne sig bedre end landsgennemsnittet. Andel af elever der er gode i dansk læsning Variation i kommunen 2. klasse 77 % 71 % % 6 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet, heraf klarer de 4 af skolerne sig bedre end landsgennemsnittet. 4. klasse 72 % 68 % % 10 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet, heraf klarer de 9 af skolerne sig bedre end landsgennemsnittet. 6. klasse 72 % 69 % % 9 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet, heraf klarer de 6 af skolerne sig bedre end landsgennemsnittet. 8. klasse 76 % 76 % % 8 skoler ligger bedre end kommunegennemsnittet og dermed også bedre end landsgennemsnittet Andel af elever med dårligste resultater i dansk læsning Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i kommunen 2. klasse 10 % 12 % 4 38 % Vi har 11 skoler, der har færre elever placeret i kategorien dårligste resultater end det kommunale gennemsnit, heraf har de 10 skoler også færre elever i kategorien end der er på landsgennemsnittet 4. klasse 12 % 14 % 4 30 % Vi har 9 skoler, der har færre elever placeret i kategorien dårligste resultater end det kommunale gennemsnit, heraf har de 7 skoler også færre elever i kategorien end landsgennemsnittet. 6. klasse 11 % 13 % 3 24 % Vi har 10 skoler, der har færre elever placeret i kategorien dårligste resultater end det kommunale 8

10 gennemsnit, heraf har de 7 skoler også færre elever i kategorien end der er på landsgennemsnittet. 8. klasse 9 % 8 % 0 19 % Vi har 8 skoler, der har færre elever placeret i kategorien dårligste resultater end det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet. De nationale test i matematik I matematik er Frederikshavn Kommune placeret meget tæt på landsgennemsnittet. I første omgang vil vi ikke arbejde med området som kommunalt indsatsområde, men vil følge udviklingen af elevernes faglige niveau i matematik tæt. Vi har ligeledes bedt skolerne om at være bevidste om, hvor deres elever er placeret og om nødvendigt give området et øget fokus. Andel af de allerdygtigste elever i matematik Variation i kommunen 3. klasse 5 % 3 % 0 9 % 5 skoler har flere elever i kategorien de allerdygtigste end der er på både kommune- og landsgennemsnit 6. klasse 7 % 5 % 0 11 % 5 skoler har flere elever i kategorien de allerdygtigste end det kommunale gennemsnit, heraf har de 4 skoler også flere end landsgennemsnittet Andel af elever der er gode i matematik Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i kommunen 3. klasse 65 % 64 % % 9 skoler har flere elever der er gode til matematik end det kommunale gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere elever end landsgennemsnittet. 6. klasse 69 % 68 % % 8 skoler har flere elever der er gode til matematik end det kommunale gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere elever end landsgennemsnittet. 9

11 Andel af elever med dårligste resultater i matematik Landsgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i kommunen 3. klasse 15 % 16 % 4 42 % 6 skoler har flere elever der opnår dårlige resultater end det kommunale gennemsnit og 8 skoler opnår dårlige resultater end landsgennemsnittet. 6. klasse 16 % 17 % 5 32 % 7 skoler har flere elever der opnår dårlige resultater end det kommunale gennemsnit og 9 skoler opnår dårlige resultater end landsgennemsnittet. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk, Frederikshavn Kommune Igennem de seneste tre år er der sket en svag stigning i det opnåede karaktergennemsnittet ved afgangsprøven i dansk. Som det fremgår af ovenstående søjler, er der kun en søjle for ordenskarakterer for skoleåret 2011/12. Det skyldes, at orden ikke længere er en disciplin ved folkeskolens afgangsprøve. Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i matematik, Frederikshavn Kommune 10

12 Ved folkeskolens afgangsprøve i matematik tegner sig det samme billede, en svag stigning i karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnit i de bundne prøver, Frederikshavn Kommune Samlet set har der været en positiv udvikling i det karakteregennemsnit, som eleverne har opnået ved afgangsprøverne, når vi ser på de bundne prøvefag. Frederikshavn Kommune er i skoleåret 2013/14 således på niveau med landsgennemsnittet. Der bliver ikke udarbejdet kommunale handleplaner på baggrund af skolernes opnåede resultater ved afgangsprøverne. Det skyldes de omfattende strukturændringer på hele skoleområdet. Den enkelte skole og skolens ledelse har opgaven og ansvaret for at diskutere de opnåede resultater samt foretage de nødvendige handlinger. 11

13 Opnåede prøveresultater i Frederikshavn Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet, skoleåret Ser man på de opnåede resultater fordelt på de enkelte fag, kan vi se, at Frederikshavn Kommune ligger lige under landsgennemsnittet i dansk og engelsk, men er placeret lige over gennemsnittet i fysik/kemi og matematik. 12

14 Opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve fordelt på de enkelte skoler. Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i dansk ved afgangsprøven

15 Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i matematik ved afgangsprøven

16 Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i de bundne prøvefag ved afgangsprøven

17 Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference, Frederikshavn Kommune, 3 års periode Nedenstående diagram viser hvilke resultater de enkelte skoler har opnået sammenstillet med hvilke forventninger der er til opnåede resultater. Alle skolerne i Frederikshavn Kommune er gennem de sidste tre år placeret, hvor det var forventeligt. Få skoler klarer sig en smule bedre eller dårligere end forventet. Ser man udelukkende på forskellene mellem karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference giver dette ikke anledning til bekymring. Skole: Skoleår 2010/ /13 Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference Forskel Bangsbostrand Skole 6,2 6,2 0,0 Frydenstrandskolen 6,2 6,1 0,1 Gærum Skole 6,7 6,4 0,3 Hørby-Dybvad Skole 6,5 6,5 0,0 Jerup Skole 6,1 6,5-0,4 Nordstjerneskolen 6,6 6,3 0,3 Ravnshøj Skole 6,9 6,6 0,3 Skagen Skole 5,8 5,9-0,1 Stensnæsskolen 6,6 6,1 0,5 Strandby Skole 6,2 6,2 0,0 Sæby Skole 6,9 6,6 0,3 Sæbygaardskolen 6,1 6,3-0,2 Torslev Skole 6,3 6,0 0,3 Aalbæk Skole 6,0 6,0 0,0 16

18 Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. I forbindelse med indførelse af ny reform for erhvervsskolerne er der indført krav om, at den enkelte elev som minimum skal opnå karakteren 2 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er derfor blevet obligatorisk at kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om dette. Frederikshavn Kommune følger landsgennemsnittet når vi ser på alle vores afgangselever under et. Deler man opgørelsen op på normalklasser og specialklasser ligger vi ligger over landsgennemsnittet. Opgjort i de almindelige 9. klasser i Frederikshavn Kommune Ser vi isoleret på eleverne i de almindelige 9. klasser, opnår 91,5 % af elever 2 eller derover i både dansk og matematik ved folkeskolen afgangsprøve, hvilket er lige over landsgennemsnittet- 17

19 Opgjort i kommunens specialklasser Det samme gør sig gældende for eleverne i vores specialklasser. Her opnår 18,8 % af eleverne 2 eller derover ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Et resultat der er lige over gennemsnittet. Fra skoleåret 2011/12 og til skoleåret 2012/13 er der sket et stort fald i andelen af de elever, der som minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Vi kender ikke umiddelbart årsagen dertil, men regner med, at det dels skyldes, at næsten alle elever nu går til afgangsprøven, mens det tidligere kun var de allerdygtigste elever i specialklasserne, der gik til afgangsprøve. Inklusion Der er opstillet målsætninger på både nationalt og lokalt plan for, at flere elever skal inkluderes i de almindelige klasser. På nationalt plan er målet, at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 og 97 % i I Frederikshavn Kommune er målet, at 95 % af alle elever i 2015 skal være inkluderede i de almindelige folkeskoleklasser, og at tallet i 2020 er på 97 %. I oktober 2014 var 94,8 % af eleverne i Frederikshavn Kommune inkluderede. 18

20 Udviklingen i inklusionsgrad i Frederikshavn Kommune Kompetencedækning for Frederikshavn kommunens samlede skolevæsen. Med den nye skolereform er der indført krav om, at alle elever i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Undervisningsministeriet definerer: Undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer: At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. I nedenstående diagram kan aflæses, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Det fremgår af diagrammet, at Frederikshavn Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvad angår antallet af undervisningstimer, der læses af lærere med undervisningskompetencer svarende til linjefagsniveau. 19

21 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Frederikshavn 20

22 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Frederikshavn I nedenstående diagram er kompetencedækningen fordelt på folkeskolens fag 21

23 Det fremgår, at det største gab mellem antal undervisningstimer og kompetencedækningen er i fagene kristendomskundskab og natur/teknik. I fagene dansk og musik har vi på nuværende tidspunkt en dækningsgrad, der ligger over de 95 %, som er målet i I fagene engelsk, tysk, idræt og madkundskab er Frederikshavn Kommune meget tæt på målet. Kompetencedækning på skoleniveau Af nedenstående skema frem går det, at 11 af kommunens skoler er over landsgennemsnittet når det drejer sig om kompetencedækning. 22

24 Uddannelsesstatus, Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune skal i lighed med alle andre arbejde henimod, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse Som det kan aflæses af nedenstående graf påbegynder 96,2 % af vores elever en ungdomsuddannelse. Det tal der har ligget rimeligt stabilt de seneste år. Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en ungdomsuddannelse, kommuneplan Et mere interessant tal at have øje på er andelen af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Dette tal er lavere end det foregående, hvilket kan være et udtryk for, at nogle elever er droppet ud af ungdomsuddannelsen. Kommunens UU vejledere følger denne udvikling tæt og handler på det, hvor det er nødvendigt. 23

25 Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse, kommuneplan. Et andet mål der på nationalt plan arbejdes på er at flere af eleverne vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse. Her i kommunen kan vi registrere en svag stigning gennem de seneste år. 24

26 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Frederikshavn Som baggrund for ovenstående diagram var der ingen indberettede oplysninger fra Heldagsskolen og Stensnæsskolen. 25

27 Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse fordelt på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser Af ovenstående diagram fremgår det, at der er sket et fald i andelen af elever der efter 9. klasse vælger at begynde en erhvervsuddannelse. Klager til Klagenævn Jf. bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter skal det fremgå, hvor mange klager der sendt til klagenævnet for specialundervisning. Fra borgere i Frederikshavn Kommune, er der sendt en klage til klagenævnet for Specialundervisning. 26

28 Skolebestyrelsernes høringssvar til Kvalitetsrapporten Nedenunder kan skolebestyrelserne indsendte udtalelser til kvalitetsrapporten læses i deres fulde ordlyd Bangsbostrand Skole Rapporten er drøftet på vores bestyrelsesmøde d. 11. februar Rapporten er taget til efterretning. Vi bemærker at de Nationale Test ikke kan stå alene når man skal måle/evaluere på den enkelte elev. Elling Skole Dokumentet omhandlende beskrivelser af indsatsområder for målstyret praksis og aktionslæring anser vi for værende et godt værktøj til ledelsen og medarbejderne. Det giver mulighed for at gøre delindsatserne operationelle, som fx AL-tovholdernes arbejde med medarbejdergruppen på skolen. Fremadrettet betragter vi værktøjet som en mulighed for, at den enkelte skole bliver mere bevidst om hvilke målsætninger/indsatser der arbejdes frem imod samt at dette kan styrke skolens dialog med forvaltningen og skolebestyrelsen. Elling Skoles bestyrelse har set og drøftet de nationale måltal for læsning og matematik. Med skolens fremtidsudsigter in mente har resultaterne ikke givet anledning til yderligere drøftelse Frydenstrandskolen Skolebestyrelsen tager rapporten til efterretning, men hæfter sig ved at Frederikshavn Kommune på mange parametre ligger under landsgennemsnittet. Bestyrelsen vil gerne udtrykke bekymring om der investeres nok på skoleområdet. Er der sparet for meget på området i Frederikshavn Kommune? Gærum Skole Fællesbestyrelsen på Gærum skole og Kernehuset Høringsdokumentet Kvalitetsrapporten er blevet drøftet på ekstraordinært bestyrelsesmøde på Gærum skole tirsdag den 4. februar 2015, hvorfra følgende bemærkes: Generelt: Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at det dels kan være svært at gennemskue tallene i de forskellige tabeller da man ikke får et billede af den store sammenhæng, dels giver rapporten kun et her og nu billede af hvad eleverne kan. Det kunne være interessant at have en visning af den enkelte skoles elevers faglige progression. Det vil måske give et andet billede af indsatsen. Det er et positivt element at kvalitetsrapporten tager indsatsområder med i rapporten. Man kører bedre bil når man ser frem på vejen og ikke udelukkende kører efter bakspejlet. Hørby-Dybvad Skole Skolebestyrelsen ved Hørby-Dybvad Skole tager det udsendte materiale vedr. kvalitets-rapporten for skoleåret til efterretning, og har ingen bemærkninger hertil. Bilag med beskrivelser vedr. målstyret praksis og aktionslæringsforløb er gennemgået på bestyrelsens januar møde, og arbejdet hermed følges af bestyrelsen resten af skoleåret. Jerup Skole Kvalitetsrapporten for har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Jerup skole. Rapporten og ledelsens handleplan er taget til efterretning. 27

29 Kvalitetsrapport for kan for ikke indviede give indtryk af, at læringsniveauet på Jerup skole er lavt. Det kan vi, som ledelse og skolebestyrelse konstatere er langt fra sandheden. For det første skal vi være bevidste om, at afgangsprøver og test giver et øjebliksbillede af det faglige niveau. Vi erkender dog, at test- og prøveresultater i ikke har vist de forventede resultater. I foråret 2015 vil vi derfor i samarbejde med personalet have øget fokus på test og læsning. Den daglige undervisning bærer præg af personalets bevidsthed om læsningens betydning for trivsel og læring: Hos indskolingen er der dagligt læsebånd og træningsøvelser med at læse. Der er indført læsekontrakter med 3.klasse som dagligt ajourføres. På mellemtrinet er der læsetræning 3-4 gange ugentligt af 20 minutters varighed. Der er læsekontrakter med eleverne. I perioder sættes ind med træning af specifikke emner, som fag læsning, øget læsehastighed osv. I udskolingen er der læsetræning af 20 minutters varighed flere gange om ugen. Desuden skærper bibliotekaren elevers læselyst, ved hele tiden at fodre dem med nye titler og opfordringer til at læse de nye bøger. Nordstjerneskolen Vi har modtaget udkastet til en kvalitetsrapport Vi har ingen kommentarer dertil. Ravnshøj Skole Bestyrelsen på Ravnshøj Skole tager kvalitetsrapporten til efterretning. Skagen Skole Skolebestyrelsen har på sit ordinære møde d. 4. februar 2015 drøftet Kvalitetsrapporten 2013/2014 og Skagens Skoles fremadrettede indsatsområder vedrørende målstyring og nationale test. Skolebestyrelsen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. Stensnæsskolen Fællesbestyrelsen for Stensnæsskolen, Stensnæs SFO og Voerså Børnehave har følgende kommentarer til Kvalitetsrapporten Vi kan på de tre diagrammer, som viser prøveresultaterne fra afgangsprøverne i henholdsvis dansk, matematik og bundne prøvefag, med tilfredshed konstatere, at Stensnæsskolens resultater ligger over både landsgennemsnittet og det kommunale gennemsnit. På diagrammet, som viser forskellen mellem karaktergennemsnit og socioøkonomiske reference, kan vi også konstatere, at Stensnæsskolen har den største positive forskel i kommunen (+0,5). Vi er på elevernes vegne selvfølgelig glade for de fine resultater, men vi kan heller ikke undgå, at være lidt bekymrede for de fremtidige muligheder for at lave lige så gode resultater. Bekymringen går især på, om den nye elevtalsafhængige ressourcemodel vil have den konsekvens for små skoler med lave klassekvotienter, at der fremadrettet ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til at tilbyde den 28

30 supplerende undervisning og holddeling, som indtil videre har været medvirkende til de gode faglige resultater. Strandby Skole I bestyrelsen har vi drøftet Strandby Skoles resultater i forhold til kommune og landsgennemsnit. Vi kan se, at der er et potentiale i at løfte flere af de gode læsere over i gruppen af de allerdygtigste læsere. Vi placerer os fornuftigt omkring kommunegennemsnittet. Selvom vi kan blive bedre i antallet af de allerdygtigste læsere, kan vi se, at vi har rigtig godt fat i antallet af de svageste læsere. Her ligger vi heldigvis under både kommune og landsgennemsnit. På skolen bliver der arbejdet systematisk med test og opfølgning i både dansk og matematik. Resultater og strategier drøftes på ressourcecentermøder og i klassekonferencer. I matematik præsterer vi til gengæld rigtig godt. Ovenstående tendenser er ret entydige på alle årgange og afspejles også i afgangsprøverne. Skolebestyrelsen har også drøftet skolens indsatsområde og delmålene i forbindelse med den målstyrede praksis og aktionslæringen. Det er en spændende udfordring, og vi afventer spændt, om vi på længere sigt vil kunne aflæse bedre resultater på baggrund af den målstyrede praksis og synlige læringsmål. Skolebestyrelsen er generelt godt tilfreds med de resultater, der præsteres i både nationale test og til afgangsprøverne. Der er ingen store udfald eller alarmerende tendenser. Sæby Skole Skolebestyrelsen har på møde den 9./2.-15 behandlet og forholdt sig til Kvalitetsrapporten , og tager denne til efterretning. Bestyrelsen vil med interesse følge processen og arbejdet med implementeringen af de lokale delmål for indsatsområdet omkring Målstyret praksis og aktionslæring. Sæbygaardskolen Rapporten taget til efterretning Torslev Skole Skolebestyrelsen ved Torslev Skolen har gennemgået kvalitetsrapporten og tager den til efterretning. Vi i bestyrelsen er generelt glade for, at den har fokus på (bilag med) udvikling af faglige og pædagogiske områder. Det er positivt, at der kan udfærdiges handleplaner løbende, og at de kan tilføjes rapporten. Det ser bestyrelsen som et stort og kvalitativt fremskridt. De faglige resultater vil på længere sigt medføre flere lokale handleplaner på Torslev Skole. Bestyrelsen anerkender et vist fokus på nationale test og faglige karakterer i dansk og matematik, men vi udtrykker også bekymring over, hvis skolevæsnet som helhed kun fokuserer på disse specifikke faglige test. Vi mener, testene er udtryk for øjebliksbilleder, og at der kan være omstændigheder, der påvirker resultatet uden skolen har indflydelse på disse. 29

31 Vi ønsker ikke en undervisningen der tilrettelægges, så eleverne oplæres i testsituationer. Der bør være et mere holistisk syn på undervisning og evalueringen af denne. Det må være et opmærksomhedspunkt ved kommende kvalitetsrapporter. Vi anerkender, at trivsel bliver en del af rapporten, når trivselsundersøgelsen foreligger. Aalbæk Skole Kvalitetsrapporten for har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Aalbæk skole. Rapporten er taget til efterretning og inddrages i bestyrelsesarbejdet i de kommende måneder. Pga. en kort tidsfrist har arbejdet ikke fået den ønskede opmærksomhed. Bilag til Kvalitetsrapporten Bangsbostrand Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring 2. Nationale test Elling Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring Frydenstrandskolen 1. Dansk læsning i indskolingen med fokus på læseforståelse 2. Inklusion 3. Aktionslæring og målstyret praksis Gærum Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring Heldagsskolen 1. Målstyret praksis og aktionslæring Hørby-Dybvad Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring Jerup Skole 1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) Nordstjerneskolen 1. Målstyret praksis og aktionslæring Ravnshøj Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring 30

32 Skagen Skole 1. Forbedring af resultater i nationale test i dansk i indskolingen 2. Matematik på mellemtrinet 3. At fremme opmærksomheden omkring de nationale test og deres afvikling på Skagen Skole Stensnæsskolen 1. Målstyret praksis og aktionslæring Strandby Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring Sæby Skole 1. Målstyret praksis og aktionslæring Sæbygaardskolen 1. Forandringsledelse under strukturændringerne 2. Fagligt niveau i matematik klasse 3. Tydelige læringsmål Torslev Skole 1. Udvikling af læsning på skolens nuværende 3. årgang 2. Udvikling af matematikundervisningen i indskolingen 3. Målstyret praksis og aktionslæring Aalbæk Skole 1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) 31

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag...

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag... 1 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Dansk og læsning... 10 Matematik og øvrige fag... 12 Andel elever med

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Juli 2016 Baggrund Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen med tre overordnede mål om

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Sejs Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 7:

Forslag fra arbejdsgruppe 7: Forslag fra arbejdsgruppe 7: - En målstyret skole Marts 2015 Billeder: Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere