Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx"

Transkript

1 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

2 Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

3 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter 6 3 Matematik B på hhx Spørgsmål til underviserne på hhx Spørgsmål til mundtlige censorer på hhx Spørgsmål til skriftlige censorer i på hhx 27 4 Matematik B på stx Spørgsmål til underviserne på stx Spørgsmål til mundtlige censorer på stx Spørgsmål til skriftlige censorer på stx 54

5 1 Indledning Dette bilag til EVA s rapport: Matematik B på hhx og stx Fagevalueringer 2007 indeholder i tabelform resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i matematik B på hhx og stx. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere dokumentationskilder i evalueringen af matematik B på hhx og stx som EVA gennemførte i 2007 og offentliggjorde den 26. februar Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema som underviserne og censorerne fik tilsendt pr medio juni Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen. For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke. Tabelrapport 5

6 2 Baggrundsspørgsmål til alle respondenter Hvor mange år har du været lærer på en gymnasial uddannelse? 5 år eller derunder 55 20, år 30 10, år 39 14,2 over 15 år ,7 Total ,0 Hvor stor en procentdel af de elever som du har undervist på matematik B regner du med fortsætter med matematik A på 3. år? Under 10% 97 36,6 mellem 10-30% 90 34,0 Mere end 30% 78 29,4 Total ,0 Tabelrapport 6

7 3 Matematik B på hhx 3.1 Spørgsmål til underviserne på hhx Når du besvarer disse spørgsmål skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har undervist flere hold efter den ny læreplan der afslutter faget i dette semester, skal du besvare spørgsmålene i forhold til det af dine hold der kommer først i nummereringen på din skole. Hvor let eller svært vurderer du at det er at opfylde følgende formål fra den nye lærerplan for undervisning i matematik B? Formålet om at: - eleverne opnår faktuel viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområder? Let 7 7,8 Overvejende let 44 48,9 Overvejende svært 28 31,1 Svært 11 12,2 Total ,0 - eleverne bliver i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger i og uden for faget i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhæng? Overvejende let 11 12,2 Overvejende svært 55 61,1 Svært 24 26,7 Total ,0 - eleverne opnår forståelse af matematikkens rolle i samfundet og bliver i stand til at forholde sig til og forstå den øgede matematisering? Let 1 1,1 Overvejende let 14 15,6 Overvejende svært 50 55,6 Svært 25 27,8 Total ,0 Tabelrapport 7

8 Hvor let eller svært vurderer du at det er i undervisningen at dække de faglige mål som fremgår af den nye læreplan for matematik B? Målet om at eleverne kan: - identificere og beskrive matematiske problemstillinger fra fagets indhold og foreslå og anvende metoder til løsninger? Overvejende let 37 41,6 Overvejende svært 39 43,8 Svært 13 14,6 Total ,0 - foreslå og anvende it-baserede metoder? Let 6 6,8 Overvejende let 38 43,2 Overvejende svært 35 39,8 Svært 9 10,2 Total ,0 - argumentere og føre bevis for centrale udsagn fra algebra, geometri og matematisk analyse? Let 3 3,4 Overvejende let 18 20,2 Overvejende svært 41 46,1 Svært 27 30,3 Total ,0 - håndtere formler og oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligsprog og anvende symbolsprog til løsning af problemer med matematisk indhold? Overvejende let 28 31,5 Overvejende svært 46 51,7 Svært 15 16,9 Total ,0 - gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge og have forståelse af modellens rækkevidde? Overvejende let 19 21,3 Overvejende svært 50 56,2 Svært 20 22,5 Total ,0 Tabelrapport 8

9 - formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog? Let 1 1,1 Overvejende let 27 30,7 Overvejende svært 50 56,8 Svært 10 11,4 Total ,0 På hvilken måde har du arbejdet med det supplerende stof i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybninger af kernestoffet 30 33,3 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige emner 18 20,0 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og som 42 46,7 selvstændige emner Total ,0 I hvilken grad har du brugt arbejdet med det supplerende stof i samarbejdet med andre fag? I høj grad 1 1,1 I nogen grad 31 34,4 I mindre grad 36 40,0 Slet ikke 22 24,4 Total ,0 Hvilke fag har du især samarbejdet med? (sæt gerne flere markeringer) Total Afsætning 29 Virksomhedsøkonomi 59 Samfundsfag 26 International økonomi 14 Andre fag 10 Tabelrapport 9

10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i relation til samarbejdet med andre fag? Jeg synes det er vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde Enig 23 25,8 Overvejende enig 37 41,6 Overvejende uenig 25 28,1 Uenig 4 4,5 Total ,0 Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligt Enig 17 19,5 Overvejende enig 34 39,1 Overvejende uenig 31 35,6 Uenig 5 5,7 Total ,0 Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i de andre fag Enig 13 14,6 Overvejende enig 31 34,8 Overvejende uenig 30 33,7 Uenig 15 16,9 Total ,0 Lærere i andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til matematik Enig 38 42,7 Overvejende enig 36 40,4 Overvejende uenig 14 15,7 Uenig 1 1,1 Total ,0 Tabelrapport 10

11 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende kilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik B? - fagets side på EMU'en I høj grad 4 4,5 I nogen grad 15 17,0 I mindre grad 38 43,2 Slet ikke 31 35,2 Total ,0 - internettet generelt I høj grad 11 12,5 I nogen grad 35 39,8 I mindre grad 32 36,4 Slet ikke 10 11,4 Total ,0 - materialer fra den faglige forening for matematiklærere I høj grad 3 3,4 I nogen grad 21 23,6 I mindre grad 41 46,1 Slet ikke 24 27,0 Total ,0 - kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende faglige mål og fagligt indhold I høj grad 26 29,2 I nogen grad 48 53,9 I mindre grad 9 10,1 Slet ikke 6 6,7 Total ,0 - kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen I høj grad 8 9,0 I nogen grad 39 43,8 I mindre grad 33 37,1 Slet ikke 9 10,1 Total ,0 Tabelrapport 11

12 - de paradigmatiske eksempler i undervisningsvejledningen I høj grad 8 9,0 I nogen grad 21 23,6 I mindre grad 39 43,8 Slet ikke 21 23,6 Total ,0 - faggruppesamarbejdet på din skole I høj grad 33 37,5 I nogen grad 39 44,3 I mindre grad 13 14,8 Slet ikke 3 3,4 Total ,0 - den uformelle kollegasnak I høj grad 34 39,1 I nogen grad 40 46,0 I mindre grad 11 12,6 Slet ikke 2 2,3 Total ,0 Hvilke evalueringsredskaber har du benyttet? - Screening ved undervisningens begyndelse I høj grad 18 20,7 I nogen grad 27 31,0 I mindre grad 12 13,8 Slet ikke 30 34,5 Total ,0 - Skriftlige prøver og test løbende I høj grad 48 53,9 I nogen grad 34 38,2 I mindre grad 6 6,7 Slet ikke 1 1,1 Total ,0 Tabelrapport 12

13 - Mundtlige prøver I høj grad 1 1,1 I nogen grad 18 20,5 I mindre grad 40 45,5 Slet ikke 29 33,0 Total ,0 - Samtaler I høj grad 13 14,6 I nogen grad 48 53,9 I mindre grad 24 27,0 Slet ikke 4 4,5 Total ,0 - Portfolio I høj grad 8 9,4 I nogen grad 20 23,5 I mindre grad 24 28,2 Slet ikke 33 38,8 Total ,0 - Andre evalueringsformer: Andre evalueringsfomer 10 Hvor klar eller uklar vurderer du at læreplanen er i forhold til at specificere hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål for matematik B? Klar 4 4,5 Overvejende klar 35 39,8 Overvejende uklar 30 34,1 Uklar 19 21,6 Total ,0 Tabelrapport 13

14 I hvilken grad oplever du at et hensyn til de elever der ønsker at fortsætte med matematik på niveau A, påvirker dine muligheder for selv at tilrettelægge indholdet af undervisningen i matematik B? I høj grad 11 12,5 I nogen grad 20 22,7 I mindre grad 30 34,1 Slet ikke 27 30,7 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at indførelsen af den skriftlige prøve uden hjælpemidler har ændret undervisningen? I høj grad 11 12,4 I nogen grad 34 38,2 I mindre grad 30 33,7 Slet ikke 14 15,7 Total ,0 Hvilken betydning vurderer du at indførelsen af den skriftlige prøve uden hjælpemidler har haft for undervisningen? Positiv 12 13,6 Overvejende positiv 27 30,7 Overvejende negativ 11 12,5 Negativ 7 8,0 Ingen særlig betydning 31 35,2 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Inddragelse af it, herunder CASværktøjer, i matematikundervisningen er vigtig for at.. - styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikken? Enig 19 21,8 Overvejende enig 47 54,0 Overvejende uenig 13 14,9 Uenig 8 9,2 Total ,0 Tabelrapport 14

15 - opnå matematiske erkendelser for eleverne? Enig 12 13,8 Overvejende enig 37 42,5 Overvejende uenig 27 31,0 Uenig 11 12,6 Total ,0 - håndtere store datamængder? Enig 35 39,8 Overvejende enig 38 43,2 Overvejende uenig 8 9,1 Uenig 7 8,0 Total ,0 - udvikle elevernes kompetence til at anvende it, herunder CAS-værktøjer? Enig 34 38,6 Overvejende enig 40 45,5 Overvejende uenig 10 11,4 Uenig 4 4,5 Total ,0 - nå andre elevgrupper man ellers ikke ville få fat i? Enig 13 15,1 Overvejende enig 34 39,5 Overvejende uenig 24 27,9 Uenig 15 17,4 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver? De bidrager til at sikre en mere tydelig progression Enig 13 14,6 Overvejende enig 28 31,5 Overvejende uenig 27 30,3 Uenig 21 23,6 Total ,0 Tabelrapport 15

16 De bidrager til en mere klar struktur i undervisningen Enig 12 13,8 Overvejende enig 23 26,4 Overvejende uenig 31 35,6 Uenig 21 24,1 Total ,0 De lægger beslag på en uforbeholdsmæssig stor del af elevtiden Enig 43 48,3 Overvejende enig 31 34,8 Overvejende uenig 13 14,6 Uenig 2 2,2 Total ,0 De styrker elevernes engagement og motivation i matematikundervisningen Enig 5 5,7 Overvejende enig 31 35,2 Overvejende uenig 37 42,0 Uenig 15 17,0 Total ,0 De bidrager til at tydeliggøre elevernes læringsudbytte Enig 12 13,8 Overvejende enig 37 42,5 Overvejende uenig 19 21,8 Uenig 19 21,8 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem de faglige mål for matematik B og de krav der fremgår af læreplanen med hensyn til: Indhold, dvs. krav til kernestof og supplerende stof? I høj grad 9 10,5 I nogen grad 51 59,3 I mindre grad 22 25,6 Slet ikke 4 4,7 Total ,0 Tabelrapport 16

17 Tilrettelæggelsen af undervisningen? I høj grad 9 10,6 I nogen grad 44 51,8 I mindre grad 26 30,6 Slet ikke 6 7,1 Total ,0 Hvordan vil man på din skole tilrettelægge matematik B som studieretningsfag for de elever der begynder i august 2007? Det skal afsluttes efter 2. år 72 81,8 Det skal afsluttes efter 3. år 2 2,3 Det skal afsluttes forskelligt for de forskellige studieretninger 5 5,7 Ved ikke 9 10,2 Total ,0 Hvilken mundtlig prøveform skal dit/dine hold benytte når/hvis de skal eller har været til eksamen i matematik B i indeværende eksamenstermin? Prøveform a) 56 62,9 Prøveform b) (dvs. prøve på grundlag af elevernes emneopgaver) 25 28,1 Det skifter fra hold til hold 8 9,0 Total ,0 Er der en fælles politik på skolen med hensyn til hvilken prøveform der skal benyttes på de enkelte hold? Ja 38 43,2 Nej 50 56,8 Total ,0 Tabelrapport 17

18 Hvilke typer af hold har du undervist i matematik B på dette semester? Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik B har været et studieretningsfag 20 22,5 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik B har været uden for studieretningen 41 46,1 Jeg har både haft hold hvor matematik B har været et studieretningsfag, og hold der har haft matematik B uden for studieretningen 18 20,2 Jeg har undervist på et eller flere blandede hold 10 11,2 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at eleverne der har matematik B som studieretningsfag, når længere i forhold til de faglige mål end de elever der har haft faget uden for deres studieretning? I høj grad 19 25,0 I nogen grad 24 31,6 I mindre grad 4 5,3 Slet ikke 6 7,9 Det er for tidligt at udtale sig om 23 30,3 Total ,0 Har du i år eller tidligere undervist i matematik B efter den gamle ordning? Ja 79 88,8 Nej 10 11,2 Total ,0 Hvad har den nye læreplan for matematik B betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med tidligere? Den har givet større frihed 32 42,1 Den har givet mindre frihed 25 32,9 Den har givet uændret frihed 19 25,0 Total ,0 Tabelrapport 18

19 Hvordan vurderer du - set fra en matematikfaglig synsvinkel - at overgangen fra grundskole til gymnasial uddannelse har fungeret efter gymnasiereformen? Den har fungeret bedre end tidligere Den har fungeret dårligere end tidligere 4 5, ,8 Den har hverken fungeret bedre eller dårligere end tidligere 47 61,0 Total ,0 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i matematik B mht: - elevernes indbyrdes dialog om matematikfaglige emner? Ja, fylder mere 24 31,6 Ja, fylder mindre 4 5,3 Nej, er uændret 48 63,2 Total ,0 - elevernes eksperimenteren? Ja, fylder mere 26 32,9 Ja, fylder mindre 5 6,3 Nej, er uændret 48 60,8 Total ,0 - elevernes selvstændige arbejde? Ja, fylder mere 31 40,3 Ja, fylder mindre 14 18,2 Nej, er uændret 32 41,6 Total ,0 - omfanget af induktive undervisningsforløb? Ja, fylder mere 28 35,9 Ja, fylder mindre 5 6,4 Nej, er uændret 45 57,7 Total ,0 Tabelrapport 19

20 - inddragelsen af it, herunder CAS-værktøjer? Ja, fylder mere 31 39,7 Ja, fylder mindre 5 6,4 Nej, er uændret 42 53,8 Total ,0 - anvendelsen af gruppearbejder? Ja, fylder mere 28 35,9 Ja, fylder mindre 5 6,4 Nej, er uændret 45 57,7 Total ,0 - gennemførelsen af projektforløb med udgangspunkt i en problemformulering og med fastlagte produktkrav? Ja, fylder mere 30 39,0 Ja, fylder mindre 9 11,7 Nej, er uændret 38 49,4 Total ,0 - samarbejdet med andre fag? Ja, fylder mere 46 58,2 Ja, fylder mindre 6 7,6 Nej, er uændret 27 34,2 Total ,0 - lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse? Ja, fylder mere 2 2,6 Ja, fylder mindre 32 41,0 Nej, er uændret 44 56,4 Total ,0 Tabelrapport 20

21 3.2 Spørgsmål til mundtlige censorer på hhx Du bedes besvare spørgsmålene ud fra dine erfaringer som censor fra det sidste hold/den sidste klasse du har været censor for. Hvilken prøveform gik eleverne op efter på det pågældende hold? Prøveform a) 19 70,4 Prøveform b) (dvs. prøve på grundlag af elevernes emneopgaver) 8 29,6 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at elevernes emneopgaver fungerede som et velegnet grundlag for eksaminationerne? I nogen grad 3 37,5 I mindre grad 4 50,0 Slet ikke 1 12,5 Total 8 100,0 I hvilken grad vurderer du at du som censor - bl.a. via undervisningsbeskrivelserne - havde tilstrækkelig information om undervisningen på det pågældende hold, herunder information om omfanget og indholdet af det supplerende stof? I høj grad 12 44,4 I nogen grad 8 29,6 I mindre grad 7 25,9 Total ,0 På hvilken måde indgik det supplerende stof i eksaminationerne? fortrinsvis som uddybninger af kernestoffet fortrinsvis som selvstændige emner 9 33,3 4 14,8 nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og som selvstændige emner 11 40,7 Det indgik ikke eller næsten ikke 3 11,1 Total ,0 Tabelrapport 21

22 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: - identificere og beskrive matematiske problemstillinger fra fagets indhold og foreslå og anvende metoder til løsninger? I høj grad 3 11,5 I nogen grad 10 38,5 I mindre grad 7 26,9 Slet ikke 2 7,7 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 15,4 Total ,0 - foreslå og anvende it-baserede metoder? I høj grad 1 3,7 I nogen grad 7 25,9 I mindre grad 7 25,9 Slet ikke 4 14,8 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 8 29,6 Total ,0 - argumentere og føre bevis for centrale udsagn fra algebra, geometri og matematisk analyse? I høj grad 3 11,5 I nogen grad 8 30,8 I mindre grad 10 38,5 Slet ikke 3 11,5 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 7,7 Total ,0 - håndtere formler og oversætte mellem matematisk symbolssprog og dagligsprog og anvende symbolsprog til løsning af problemer med matematisk indhold? I høj grad 3 11,5 I nogen grad 9 34,6 I mindre grad 12 46,2 Slet ikke 1 3,8 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 3,8 Total ,0 Tabelrapport 22

23 - gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge og have forståelse for modellens rækkevidde? I høj grad 2 7,7 I nogen grad 6 23,1 I mindre grad 9 34,6 Slet ikke 5 19,2 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 15,4 Total ,0 - formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog? I høj grad 2 8,3 I nogen grad 10 41,7 I mindre grad 7 29,2 Slet ikke 4 16,7 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 4,2 Total 304 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen de faglige mål i læreplanen? I høj grad 16 59,3 I nogen grad 8 29,6 I mindre grad 3 11,1 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at eleverne under den nye ordning bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve udviste: - faglig selvstændighed? I høj grad 2 7,4 I nogen grad 7 25,9 I mindre grad 13 48,1 Slet ikke 5 18,5 Total ,0 Tabelrapport 23

24 - matematisk gå-på-mod? I høj grad 2 7,7 I nogen grad 9 34,6 I mindre grad 8 30,8 Slet ikke 6 23,1 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere dette 1 3,8 Total ,0 - anvendelsesorienteret forståelse af stoffet? I nogen grad 10 38,5 I mindre grad 11 42,3 Slet ikke 4 15,4 Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere dette 1 3,8 Total ,0 I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav den valgte prøveform indebærer? I høj grad 9 33,3 I nogen grad 12 44,4 I mindre grad 5 18,5 Slet ikke 1 3,7 Total ,0 Har du andre mundtlige censorerfaringer fra denne eksamenstermin, hvor eleverne gik op efter den anden prøveform (enten a) eller b))? Ja, men kun med samme prøveform som jeg indtil nu har svaret ud fra 5 18,5 Ja, og også med den anden prøveform 7 25,9 Nej, jeg har ikke andre mundtlige censorerfaringer med matematik B i denne 15 55,6 sommer Total ,0 Tabelrapport 24

25 I hvilken grad vurderer du at der var en systematisk forskel på prøveresultaterne mellem elever der valgte hhv. prøveform a og prøveform b? I høj grad 1 14,3 I nogen grad 3 42,9 I mindre grad 1 14,3 Slet ikke 2 28,6 Total 7 100,0 Angiv hvilket udsagn du mener, karakteriserer denne forskel bedst: Elever der gik op efter prøveform a) fik typisk højere karakter 3 75,0 Elever der gik op efter prøveform b)fik typisk højere karakter 1 25,0 Total 4 100,0 Mener du at det var vanskeligere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik B i år end det har været før gymnasiereformen? Ja 3 11,1 Nej 20 74,1 Har ikke været mundtlig censor tidligere 4 14,8 Total ,0 I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes at have? I høj grad 1 33,3 I nogen grad 1 33,3 I mindre grad 1 33,3 Total 3 100,0 Tabelrapport 25

26 I hvilken grad peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er tendens til systematiske forskelle mellem hold, der har haft faget i en studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne? I høj grad 1 3,7 I nogen grad 3 11,1 I mindre grad 3 11,1 Slet ikke 4 14,8 Ved ikke 16 59,3 Total ,0 Angiv hvilket udsagn du mener, karakteriserer denne forskel bedst: Elever der havde haft faget i en studieretning fik typisk højere karakterer 2 66,7 Elever der ikke havde haft faget i en studieretning fik typisk højere karakterer 1 33,3 Total 3 100,0 I hvilken grad vurderer du at dine erfaringer som mundtlig censor på matematik B giver grundlag for at hævde: - at der i tilrettelæggelsen af undervisningen nu i større udstrækning tænkes i matematikkompetencer? I nogen grad 7 26,9 I mindre grad 7 26,9 Slet ikke 7 26,9 Ved ikke/for tidligt at vurdere 5 19,2 Total ,0 - at undervisningen i højere grad er målstyret frem for indholdsstyret? I nogen grad 6 23,1 I mindre grad 9 34,6 Slet ikke 5 19,2 Ved ikke/for tidligt at vurdere 6 23,1 Total ,0 Tabelrapport 26

27 3.3 Spørgsmål til skriftlige censorer i på hhx I hvilken grad levede niveauet op til målet om at eleverne kunne: - identificere og beskrive matematiske problemstillinger fra fagets indhold og foreslå og anvende metoder til løsninger? I høj grad 2 14,3 I nogen grad 7 50,0 I mindre grad 5 35,7 Total ,0 - foreslå og anvende it-baserede metoder? I nogen grad 3 21,4 I mindre grad 7 50,0 Slet ikke 3 21,4 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 1 7,1 jeg var skriftlig censor for Total ,0 - argumentere og føre bevis for centrale udsagn fra algebra, geometri og matematisk analyse? I høj grad 1 7,1 I nogen grad 1 7,1 I mindre grad 6 42,9 Slet ikke 4 28,6 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 2 14,3 jeg var skriftlig censor for Total ,0 - håndtere formler og oversætte mellem matematisk symbolssprog og dagligsprog og anvende symbolsprog til løsning af problemer med matematisk indhold? I høj grad 2 14,3 I nogen grad 5 35,7 I mindre grad 6 42,9 Slet ikke 1 7,1 Total ,0 Tabelrapport 27

28 - gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge og have forståelse for modellens rækkevidde? I høj grad 1 7,1 I nogen grad 5 35,7 I mindre grad 5 35,7 Slet ikke 2 14,3 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 1 7,1 jeg var skriftlig censor for Total ,0 - formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog? I høj grad 1 7,1 I nogen grad 6 42,9 I mindre grad 6 42,9 Slet ikke 1 7,1 Total ,0 I hvilken grad viste elevernes skriftlige opgavebesvarelser generelt set at de havde færdigheder i at: - opstille og anvende matematiske modeller og metoder til problemløsning? I nogen grad 7 53,8 I mindre grad 5 38,5 Slet ikke 1 7,7 Total ,0 - anvende fagets terminologi? I nogen grad 5 38,5 I mindre grad 7 53,8 Slet ikke 1 7,7 Total ,0 - formidle ræsonnementer og resultater? I nogen grad 6 46,2 I mindre grad 5 38,5 Slet ikke 2 15,4 Total ,0 Tabelrapport 28

29 Vurderer du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik B i år end det har været tidligere? Lettere 3 25,0 Sværere 1 8,3 Ingen forskel 4 33,3 Har ikke været skriftlig censor i matematik B tidligere 4 33,3 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at den nye prøveform uden hjælpemidler betyder: - at de skriftlige karakterer samlet set giver et mere retvisende billede af eleverne i forhold til de faglige mål? I høj grad 2 16,7 I nogen grad 6 50,0 I mindre grad 1 8,3 Slet ikke 3 25,0 Total ,0 - at der samlet set bliver større spredning i karaktererne? I høj grad 3 25,0 I nogen grad 3 25,0 I mindre grad 3 25,0 Slet ikke 3 25,0 Total ,0 - at der samlet set bliver mindre spredning i karaktererne? I høj grad 1 9,1 I nogen grad 1 9,1 I mindre grad 4 36,4 Slet ikke 5 45,5 Total ,0 Tabelrapport 29

30 4 Matematik B på stx 4.1 Spørgsmål til underviserne på stx Når du besvarer disse spørgsmål skal du svare i forhold til et enkelt hold. Hvis du har undervist flere hold efter den ny læreplan der afslutter faget i dette semester, skal du besvare spørgsmålene i forhold til det af dine hold der kommer først i nummereringen på din skole. Hvor let eller svært vurderer du at det er at opfylde følgende formål fra den nye læreplan for undervisningen i matematik B? Formål om at eleverne skal: - opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi? Let 9 5,2 Overvejende let 33 19,1 Overvejende svært ,8 Svært 31 17,9 Total ,0 - opnå indsigt i hvordan matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder? Let 14 8,1 Overvejende let 69 39,9 Overvejende svært 78 45,1 Svært 12 6,9 Total ,0 - opnå indsigt i matematisk ræsonnement? Let 35 20,2 Overvejende let 71 41,0 Overvejende svært 55 31,8 Svært 12 6,9 Total ,0 Tabelrapport 30

31 - blive i stand til at forholde sig til andres brug af matematik? Let 5 2,9 Overvejende let 41 23,8 Overvejende svært ,7 Svært 25 14,5 Total ,0 - opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse hvor matematik indgår? Let 3 1,7 Overvejende let 54 31,4 Overvejende svært 70 40,7 Svært 45 26,2 Total ,0 Hvor let eller svært vurderer du at det er i undervisningen at dække de faglige mål som fremgår af den nye læreplan for matematik B? Målet om at opnå at eleverne kan: - håndtere simple formler? Let 48 28,1 Overvejende let 74 43,3 Overvejende svært 40 23,4 Svært 9 5,3 Total ,0 - oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog? Let 16 9,4 Overvejende let 65 38,0 Overvejende svært 75 43,9 Svært 15 8,8 Total ,0 Tabelrapport 31

32 - anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller? Let 10 5,9 Overvejende let 65 38,5 Overvejende svært 75 44,4 Svært 19 11,2 Total ,0 - anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data? Let 25 14,7 Overvejende let ,8 Overvejende svært 41 24,1 Svært 4 2,4 Total ,0 - anvende differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner? Let 23 13,5 Overvejende let 86 50,6 Overvejende svært 51 30,0 Svært 10 5,9 Total ,0 - redegøre for foreliggende geometriske modeller? Let 27 16,0 Overvejende let ,9 Overvejende svært 37 21,9 Svært 2 1,2 Total ,0 - gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser? Let 19 11,2 Overvejende let 77 45,3 Overvejende svært 61 35,9 Svært 13 7,6 Total ,0 Tabelrapport 32

33 - demonstrere viden om anvendelse af matematik inden for udvalgte områder? Let 5 3,0 Overvejende let 49 29,2 Overvejende svært 97 57,7 Svært 17 10,1 Total ,0 - demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling? Let 5 3,0 Overvejende let 19 11,2 Overvejende svært 93 55,0 Svært 52 30,8 Total ,0 - anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger? Let 33 19,4 Overvejende let 92 54,1 Overvejende svært 41 24,1 Svært 4 2,4 Total ,0 På hvilken måde har du arbejdet med det supplerende stof i undervisningen? Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybninger af kernestoffet 66 38,8 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige 16 9,4 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og 88 51,8 som selvstændige emner Total ,0 Tabelrapport 33

34 I hvilken grad har du brugt arbejdet med det supplerende stof i samarbejdet med andre fag? I høj grad 21 12,4 I nogen grad 55 32,4 I mindre grad 64 37,6 Slet ikke 30 17,6 Total ,0 I hvilken grad har det supplerende stof indgået i almen studieforberedelse? I høj grad 20 26,3 I nogen grad 46 60,5 I mindre grad 9 11,8 Slet ikke 1 1,3 Total ,0 Har du undervist i matematik B i en klasse som har haft faget i sin studieretning? Ja ,6 Nej 50 29,4 Total ,0 I hvilken grad har det supplerende stof indgået i et samarbejde med de obligatoriske fag eller med andre fag i studieretningen? I høj grad 17 14,2 I nogen grad 45 37,5 I mindre grad 53 44,2 Slet ikke 5 4,2 Total ,0 Tabelrapport 34

35 Hvilke fag har du især samarbejdet med? (sæt gerne flere markeringer) Fysik 40 Kemi 9 Naturgeografi 3 Biologi 48 Samfundsfag 91 Musik 14 Dansk 10 Engelsk 8 Billedkunst 2 Filosofi 1 Historie 21 Idræt 15 Religion 3 Naturvidenskabeligt grundforløb 2 Oldtidskundskab 4 Psykologi 1 Tysk 1 Fransk 1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i relation til samarbejde med andre fag? Jeg synes det er vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde Enig 43 25,7 Overvejende enig 63 37,7 Overvejende uenig 54 32,3 Uenig 7 4,2 Total ,0 Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligt Enig 34 20,5 Overvejende enig 82 49,4 Overvejende uenig 43 25,9 Uenig 7 4,2 Total ,0 Tabelrapport 35

36 Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i de andre fag Enig 48 28,6 Overvejende enig 83 49,4 Overvejende uenig 27 16,1 Uenig 10 6,0 Total ,0 Lærere i andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til matematik Enig 79 47,6 Overvejende enig 72 43,4 Overvejende uenig 14 8,4 Uenig 1,6 Total ,0 I hvilken grad har du benyttet dig af følgende kilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik B? - fagets side på EMU'en I høj grad 27 15,9 I nogen grad 77 45,3 I mindre grad 43 25,3 Slet ikke 23 13,5 Total ,0 - internettet generelt I høj grad 29 17,1 I nogen grad 75 44,1 I mindre grad 54 31,8 Slet ikke 12 7,1 Total ,0 - materialer fra den faglige forening for matematiklærere I høj grad 16 9,6 I nogen grad 79 47,3 I mindre grad 46 27,5 Slet ikke 26 15,6 Total ,0 Tabelrapport 36

37 - kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen I høj grad 8 4,7 I nogen grad 64 37,9 I mindre grad 69 40,8 Slet ikke 28 16,6 Total ,0 - kommentarerne i undervisningsvejledningen vedrørende faglige mål og fagligt indhold I høj grad 25 14,7 I nogen grad 72 42,4 I mindre grad 59 34,7 Slet ikke 14 8,2 Total ,0 - de paradigmatiske eksempler i undervisningsvejledningen I høj grad 12 7,1 I nogen grad 47 27,8 I mindre grad 78 46,2 Slet ikke 32 18,9 Total ,0 - faggruppesamarbejdet på din skole I høj grad 42 25,1 I nogen grad 68 40,7 I mindre grad 43 25,7 Slet ikke 14 8,4 Total ,0 - den uformelle kollegasnak I høj grad 61 36,5 I nogen grad 70 41,9 I mindre grad 31 18,6 Slet ikke 5 3,0 Total ,0 Tabelrapport 37

38 Hvilke evalueringsredskaber har du benyttet? - Screening ved undervisningens begyndelse I høj grad 17 10,6 I nogen grad 43 26,7 I mindre grad 35 21,7 Slet ikke 66 41,0 Total ,0 - Skriftlige prøver og test løbende I høj grad 61 36,1 I nogen grad 89 52,7 I mindre grad 17 10,1 Slet ikke 2 1,2 Total ,0 - Mundtlige prøver I høj grad 8 4,9 I nogen grad 44 27,2 I mindre grad 59 36,4 Slet ikke 51 31,5 Total ,0 - Samtaler I høj grad 27 15,9 I nogen grad 83 48,8 I mindre grad 49 28,8 Slet ikke 11 6,5 Total ,0 - Portfolio I høj grad 1,6 I nogen grad 4 2,5 I mindre grad 12 7,6 Slet ikke ,2 Total ,0 Tabelrapport 38

39 - Andet Andre evalueringsredskaber 10 Hvor klar eller uklar vurderer du at læreplanen er i forhold til at specificere hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål for matematik B? Klar 23 13,6 Overvejende klar 97 57,4 Overvejende uklar 35 20,7 Uklar 14 8,3 Total ,0 I hvilken grad oplever du at et hensyn til de elever der ønsker at fortsætte med matematik på niveau A, påvirker dine muligheder for selv at tilrettelægge indholdet af undervisningen i matematik B? I høj grad 7 4,3 I nogen grad 28 17,3 I mindre grad 56 34,6 Slet ikke 71 43,8 Total ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Inddragelse af it, herunder CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtig for at - styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikken? Enig 39 23,4 Overvejende enig 89 53,3 Overvejende uenig 22 13,2 Uenig 17 10,2 Total ,0 - opnå matematiske erkendelser for eleverne? Enig 17 10,2 Overvejende enig 48 28,9 Overvejende uenig 62 37,3 Uenig 39 23,5 Total ,0 Tabelrapport 39

40 - håndtere store datamængder? Enig 86 51,8 Overvejende enig 71 42,8 Overvejende uenig 5 3,0 Uenig 4 2,4 Total ,0 - udvikle elevernes kompetence til at anvende it, herunder CAS-værktøjer? Enig 93 56,4 Overvejende enig 60 36,4 Overvejende uenig 6 3,6 Uenig 6 3,6 Total ,0 - nå andre elevgrupper end man ellers ville få fat i? Enig 19 11,5 Overvejende enig 55 33,3 Overvejende uenig 53 32,1 Uenig 38 23,0 Total ,0 Hvornår valgte du at offentliggøre eksamensspørgsmålene til holdet? Forholdsvis tidligt, fx i forbindelse med de enkelte forløb 13 7,7 Forholdsvis sent, fx i forbindelse med en afsluttende samlet repetition ,3 Total ,0 Tabelrapport 40

41 På baggrund af din erfaring hvor enig eller uenig er du så i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene forholdsvis tidligt? Det betød at: - det blev lettere at sikre en mere målstyret undervisning Enig 4 30,8 Overvejende enig 4 30,8 Overvejende uenig 3 23,1 Uenig 2 15,4 Total ,0 - undervisningen blev mere eksamensfikseret Enig 2 15,4 Overvejende enig 4 30,8 Overvejende uenig 5 38,5 Uenig 2 15,4 Total ,0 - eleverne blev mere motiverede Enig 1 7,7 Overvejende enig 5 38,5 Overvejende uenig 3 23,1 Uenig 4 30,8 Total ,0 - eleverne fik større overblik over stoffet Enig 1 8,3 Overvejende enig 7 58,3 Overvejende uenig 2 16,7 Uenig 2 16,7 Total ,0 Tabelrapport 41

42 I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem de faglige mål for matematik B og de krav der fremgår af læreplanen med hensyn til: Indhold, dvs. krav til kernestof og supplerende stof? I høj grad 27 16,6 I nogen grad 94 57,7 I mindre grad 33 20,2 Slet ikke 9 5,5 Total ,0 Tilrettelæggelsen af undervisningen? I høj grad 18 11,3 I nogen grad 94 58,8 I mindre grad 39 24,4 Slet ikke 9 5,6 Total ,0 Hvordan vil man på din skole tilrettelægge matematik B som studieretningsfag for elever der begynder i august 2007? Det skal afsluttes efter 2. år ,6 Det skal afsluttes efter 3. år 8 4,8 Det skal afsluttes forskelligt på de forskellige studieretninger 8 4,8 Ved ikke 20 11,9 Total ,0 Hvilken mundtlig prøveform skal dit/dine hold benytte når/hvis de skal til eksamen i matematik B i indeværende eksamenstermin? Prøveform a) ,2 Det skifter fra hold til hold 3 1,8 Total ,0 Er der en fælles politik på skolen med hensyn til hvilken prøveform der skal benyttes på de enkelte hold? Ja 48 28,6 Nej ,4 Total ,0 Tabelrapport 42

43 Hvilke typer af hold har du undervist i matematik B dette semester? Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik B har været et studieretningsfag ,9 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik B har været uden for studieretningen 32 19,0 Jeg har både haft hold hvor matematik B har været et studieretningsfag, og hold der har haft matematik B uden for sudieretningen 10 6,0 Jeg har undervist på et eller flere blandede hold 17 10,1 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at eleverne der har matematik B som studieretningsfag, når længere i forhold til de faglige mål end de elever der har haft faget uden for deres studieretning? I høj grad 2 20,0 I nogen grad 2 20,0 I mindre grad 2 20,0 Slet ikke 1 10,0 Det er for tidligt at udtale sig om 2 20,0 Det ved jeg ikke 1 10,0 Total ,0 Har du i år eller tidligere undervist i matematik B efter den gamle ordning? Ja ,1 Nej 22 12,9 Total ,0 Hvad har den nye læreplan for matematik B betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med tidligere? Den har givet større frihed 59 39,9 Den har givet mindre frihed 36 24,3 Den har givet uændret frihed 53 35,8 Total ,0 Tabelrapport 43

44 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik B mht: - elevernes indbyrdes dialog om matematikfaglige emner? Ja, fylder mere 36 24,3 Ja, fylder mindre 14 9,5 Nej, er uændret 98 66,2 Total ,0 - elevernes eksperimenteren? Ja, fylder mere 77 52,7 Ja, fylder mindre 5 3,4 Nej, er uændret 64 43,8 Total ,0 - elevernes selvstændige arbejde? Ja, fylder mere 48 32,9 Ja, fylder mindre 30 20,5 Nej, er uændret 68 46,6 Total ,0 - omfanget af induktive undervisningsforløb? Ja, fylder mere 54 37,2 Ja, fylder mindre 19 13,1 Nej, er uændret 72 49,7 Total ,0 - inddragelsen af it, herunder CAS-værktøjer? Ja, fylder mere ,8 Ja, fylder mindre 2 1,4 Nej, er uændret 22 14,9 Total ,0 Tabelrapport 44

45 - anvendelsen af gruppearbejder? Ja, fylder mere 66 44,9 Ja, fylder mindre 10 6,8 Nej, er uændret 71 48,3 Total ,0 - gennemførelsen af projektforløb med udgangspunkt i en problemformulering og med fastlagte produktkrav? Ja, fylder mere 90 61,6 Ja, fylder mindre 7 4,8 Nej, er uændret 49 33,6 Total ,0 - samarbejdet med andre fag? Ja, fylder mere ,5 Ja, fylder mindre 4 2,8 Nej, er uændret 37 25,7 Total ,0 - lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse? Ja, fylder mere 12 8,3 Ja, fylder mindre 53 36,6 Nej, er uændret 80 55,2 Total ,0 Hvordan vurderer du - set fra en matematikfaglig synsvinkel - at overgangen fra grundskole til gymnasial uddannelse har fungeret efter gymnasiereformen? Den har fungeret bedre end tidligere Den har fungeret dårligere end tidligere 9 6, ,9 Den har hverken fungeret bedre eller dårligere end tidligere 94 63,9 Total ,0 Tabelrapport 45

46 4.2 Spørgsmål til mundtlige censorer på stx Du bedes besvare spørgsmålene ud fra dine erfaringer som censor fra det sidste hold/den sidste klasse du har været censor for. Hvilken prøveform gik eleverne på det pågældende hold op efter? Prøveform a) 25 96,2 Prøveform b) (dvs. prøve på grundlag af rapporter) 1 3,8 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at den fremsendte fortegnelse over de gennemførte undervisningsforløb og undervisningsbeskrivelser gav dig tilstrækkelig information om undervisningen, herunder omfanget og indholdet af det supplerende stof? I høj grad 8 33,3 I nogen grad 9 37,5 I mindre grad 7 29,2 Total ,0 På hvilken måde indgik det supplerende stof i eksaminationerne? fortrinsvis som uddybninger af kernestoffet fortrinsvis som selvstændige emner 11 45,8 3 12,5 nogenlunde ligeligt som uddybninger af kernestoffet og som selvstændige emner 8 33,3 Det indgik ikke eller næsten ikke 2 8,3 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at elevernes rapporter fungerede som et velegnet grundlag for eksaminationerne? I høj grad 1 100,0 Total 304 Tabelrapport 46

47 I hvilken grad indgik matematik-historiske emner i eksaminationerne? I høj grad 1 4,2 I nogen grad 3 12,5 I mindre grad 7 29,2 Slet ikke 13 54,2 Total ,0 Indgik mindst to typer af statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller i spørgsmålene? Ja 18 78,3 Nej 5 21,7 Total ,0 I hvilken grad fremgik det under eksaminationerne om andre fag havde været inddraget i arbejdet med de statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller? I høj grad 2 8,3 I nogen grad 4 16,7 I mindre grad 7 29,2 Slet ikke 11 45,8 Total ,0 I hvilken grad dækkede eksamensspørgsmålene tilsammen de faglige mål i læreplanen? I høj grad 11 45,8 I nogen grad 11 45,8 I mindre grad 2 8,3 Total ,0 Tabelrapport 47

48 Dette spørgsmål handler om elevernes præstationer på det pågældende hold og din vurdering af om de samlet set havde nået de forskellige faglige mål som fremgår af læreplanen. I hvilken grad viste eleverne at de kunne: - håndtere simple formler? I høj grad 2 8,3 I nogen grad 12 50,0 I mindre grad 8 33,3 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 8,3 Total ,0 - oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog? I nogen grad 10 41,7 I mindre grad 10 41,7 Slet ikke 2 8,3 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 8,3 Total ,0 - anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller? I nogen grad 13 54,2 I mindre grad 9 37,5 Slet ikke 1 4,2 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 4,2 Total ,0 - anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data? I nogen grad 13 54,2 I mindre grad 6 25,0 Slet ikke 1 4,2 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 16,7 Total ,0 Tabelrapport 48

49 - anvende differentialkvotient for simple funktioner og anvende stamfunktion for simple funktioner? I høj grad 2 8,3 I nogen grad 15 62,5 I mindre grad 6 25,0 Slet ikke 1 4,2 Total ,0 - redegøre for foreliggende geometriske modeller I høj grad 3 12,5 I nogen grad 15 62,5 I mindre grad 4 16,7 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 8,3 Total ,0 - gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser? I høj grad 6 26,1 I nogen grad 12 52,2 I mindre grad 5 21,7 Total ,0 - demonstrere viden om anvendelse af matematik inden for udvalgte områder? I nogen grad 9 39,1 I mindre grad 11 47,8 Slet ikke 1 4,3 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 2 8,7 Total ,0 - demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling? I nogen grad 2 8,7 I mindre grad 5 21,7 Slet ikke 7 30,4 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 9 39,1 Total ,0 Tabelrapport 49

50 - anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger? I høj grad 1 4,3 I nogen grad 8 34,8 I mindre grad 10 43,5 Slet ikke 3 13,0 den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 4,3 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at eleverne under den nye ordning bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve udviste: - faglig selvstændighed? I nogen grad 12 50,0 I mindre grad 12 50,0 Total ,0 - matematisk gå-på-mod? I nogen grad 10 41,7 I mindre grad 13 54,2 Slet ikke 1 4,2 Total ,0 - anvendelsesorienteret forståelse af stoffet? I nogen grad 8 33,3 I mindre grad 16 66,7 Total ,0 I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav den valgte prøveform indebærer? I høj grad 6 25,0 I nogen grad 16 66,7 I mindre grad 2 8,3 Total ,0 Tabelrapport 50

51 Har du andre mundtlige censorerfaringer med matematik B på stx fra denne eksamenstermin? Ja 9 36,0 Nej 16 64,0 Total ,0 Har du andre mundtlige censorerfaringer fra denne eksamenstermin, hvor eleverne gik op efter den anden prøveform (enten a) eller b))? Nej 9 100,0 Mener du at det var vanskeligere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik B i år end det har været før gymnasiereformen? Nej 23 92,0 Har ikke været censor tidligere 2 8,0 Total ,0 I hvilken grad peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er tendens til systematiske forskelle mellem hold, der har haft matematik B i en studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne? I høj grad 3 12,0 I nogen grad 4 16,0 I mindre grad 8 32,0 Slet ikke 10 40,0 Total ,0 Angiv hvilket udsagn du mener, karakteriserer denne forskel bedst: Elever der havde haft faget i en studieretning fik typisk højere karakter 5 71,4 Elever der ikke havde haft faget i en studieretning fik typisk højere karakter 2 28,6 Total 7 100,0 Tabelrapport 51

52 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om mulige konsekvenser af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd? Eleverne virker mere forberedte Enig 6 24,0 Overvejende enig 12 48,0 Overvejende uenig 5 20,0 Uenig 2 8,0 Total ,0 Eleverne får højere karakter Enig 3 12,0 Overvejende enig 5 20,0 Overvejende uenig 13 52,0 Uenig 4 16,0 Total ,0 Det bliver sværere at bedømme eleverne Enig 1 4,2 Overvejende enig 4 16,7 Overvejende uenig 11 45,8 Uenig 8 33,3 Total ,0 Der bliver større spredning i karaktererne Overvejende enig 6 24,0 Overvejende uenig 14 56,0 Uenig 5 20,0 Total ,0 Der bliver mindre spredning i karaktererne Enig 1 4,2 Overvejende enig 6 25,0 Overvejende uenig 10 41,7 Uenig 7 29,2 Total ,0 Tabelrapport 52

53 Hvad er din generelle vurdering af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd? Positiv 12 50,0 Overvejende positiv 7 29,2 Overvejende negativ 5 20,8 Total ,0 I hvilken grad vurderer du at dine erfaringer som mundtlig censor på matematik B giver grundlag for at hævde: - at der i tilrettelæggelsen af undervisningen nu i større udstrækning tænkes i matematikkompetencer? I nogen grad 7 29,2 I mindre grad 8 33,3 Slet ikke 2 8,3 Ved ikke/for tidligt at vurdere 7 29,2 Total ,0 - at undervisningen i højere grad er målstyret frem for indholdsstyret? I nogen grad 7 29,2 I mindre grad 7 29,2 Slet ikke 4 16,7 Ved ikke/for tidligt at vurdere 6 25,0 Total ,0 Tabelrapport 53

54 4.3 Spørgsmål til skriftlige censorer på stx I hvilken grad levede niveauet op til målet om at eleverne skal kunne: - håndtere simple formler? I høj grad 2 6,1 I nogen grad 10 30,3 I mindre grad 19 57,6 Slet ikke 2 6,1 Total ,0 - oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog? I høj grad 2 6,3 I nogen grad 20 62,5 I mindre grad 10 31,3 Total ,0 - anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller? I høj grad 1 3,0 I nogen grad 5 15,2 I mindre grad 9 27,3 Slet ikke 3 9,1 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 15 45,5 jeg var skriftlige censor for. Total ,0 - anvende simple funktionsudtryk i modellering af givne data? I høj grad 5 15,2 I nogen grad 19 57,6 I mindre grad 9 27,3 Total ,0 Tabelrapport 54

55 - anvende differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner? I høj grad 2 6,1 I nogen grad 15 45,5 I mindre grad 16 48,5 Total ,0 - redegøre for foreliggende geometriske modeller? I høj grad 4 12,1 I nogen grad 16 48,5 I mindre grad 5 15,2 Slet ikke 1 3,0 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 15 21,2 jeg var skriftlige censor for. Total ,0 - gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser? I nogen grad 5 15,2 I mindre grad 6 18,2 Slet ikke 7 21,2 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 15 45,5 jeg var skriftlige censor for. Total ,0 - demonstrere viden om anvendelse af matematik inden for udvalgte områder? I nogen grad 14 42,4 I mindre grad 12 36,4 Slet ikke 1 3,0 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 15 18,2 jeg var skriftlige censor for. Total ,0 Tabelrapport 55

56 - demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling? I nogen grad 2 6,1 I mindre grad 2 6,1 Slet ikke 6 18,2 Den skriftlige prøve gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere i hvilken grad dette faglige mål generelt set var nået af de elever 15 69,7 jeg var skriftlige censor for. Total ,0 - anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger? I høj grad 6 18,2 I nogen grad 22 66,7 I mindre grad 5 15,2 Total ,0 I hvilken grad indeholdt opgavebesvarelserne generelt set: - forbindende tekst fra start til slut med en klar præsentation af hvad opgaverne går ud på? I nogen grad 15 45,5 I mindre grad 17 51,5 Slet ikke 1 3,0 Total ,0 - hensigtsmæssige opstillinger i overensstemmelse med god matematisk skik? I nogen grad 19 57,6 I mindre grad 14 42,4 Total ,0 - dokumentation i form af et passende antal mellemregninger? I høj grad 2 6,1 I nogen grad 17 51,5 I mindre grad 14 42,4 Total ,0 Tabelrapport 56

57 - redegørelser for anvendte fremgangsmåder? I høj grad 1 3,0 I nogen grad 14 42,4 I mindre grad 17 51,5 Slet ikke 1 3,0 Total ,0 - tilstrækkelig brug af figurer og sammenhæng mellem tekst og figurer? I høj grad 1 3,1 I nogen grad 18 56,3 I mindre grad 13 40,6 Total ,0 - afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner? I nogen grad 16 48,5 I mindre grad 17 51,5 Total ,0 Vurderer du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik B i år end det har været tidligere? Lettere 2 6,5 Sværere 4 12,9 Ingen forskel 17 54,8 Har ikke været skriftlig censor i matematik B tidligere 8 25,8 Total ,0 Tabelrapport 57

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Matematik B på hhx og stx. Fagevalueringer 2007

Matematik B på hhx og stx. Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Matematik A stx, maj 2010

Matematik A stx, maj 2010 Bilag 35 Matematik A stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Matematik A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Matematik A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Matematik A hhx, juni 2010

Matematik A hhx, juni 2010 Bilag 20 Matematik A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget matematik har sin oprindelse i videnskabsfaget matematik, og faget har i hhx berøringsflader med både samfundsvidenskabelige

Læs mere

Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen

Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Matematik A Stx, september 2009 Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Matematik A. 1. Fagets rolle

Matematik A. 1. Fagets rolle Matematik A 1. Fagets rolle Faget bygger på abstraktion, logisk tænkning og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Faget beskæftiger sig både med teoretiske

Læs mere

Matematik B. 1. Fagets rolle

Matematik B. 1. Fagets rolle Matematik B 1. Fagets rolle Faget bygger på abstraktion, logisk tænkning og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Faget beskæftiger sig både med teoretiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Matematik B Katrine Oxenbøll Petersen Hold 1d mab 2012-2013, 2d mab 2013-2014 Oversigt over

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 11/12 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 08/09 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf p Tabelrapport Bilag til fagevaluering af Dansk A på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010. Denne beskrivelse dækker efteråret 2011 og foråret 2012. Institution Roskilde Handelsskole

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Matematik B htx, august 2017

Matematik B htx, august 2017 Bilag 69 Matematik B htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget matematik omhandler menneskets forsøg på at beskrive den verden vi lever i gennem matematisk modellering af naturvidenskabelige

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Matematik B stx, august 2017

Matematik B stx, august 2017 Bilag 112 Matematik B stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 10/11 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Hasse Rasmussen

Læs mere