Le Bretagne. Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill. Sandefjord. Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) Le Chef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Le Bretagne. www.termomarin.no. Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill. Sandefjord. Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) 0243-80 Le Chef"

Transkript

1 Le Bretagne Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) Le Chef Sandefjord

2 1 PRÆSENTATION AF KOMFURET ENO s 0243 Le Chef er et rustfrit komfur, fremstillet til brug i lystbåde. Det har 4 blus (2200 W, 2 x 1500 W og 1000 W), 18-liters emaljeovn (1800 W) og grill (1600 W). Se afsnit 6. Komfuret har sikkerhedsafbrydere på alle brændere (blus, ovn og grill). Hvis blusset blæser ud eller slukker af andre årsager, vil gastilførselen automatisk blive afbrudt. Elektrisk tænding (1,5 V), rist med beskyttelsesplader til siden og bagud, balanceophæng og grydeholdere er standard. 2 RETNINGSLINIER FOR INSTALLATION OG BRUG Komfuret skal altid installeres og tilsluttes efter gældende regler, med særlig hensyntagen til reglerne om ventilationen i rummet, hvor det anvendes. Installation og brug af komfuret skal udføres af en ansvarlig person som beskrevet i de relevante regler. Brugeren skal have læst og forstået de tekniske og sikkerhedsmæssige regler om brug af gas i lukkede rum. Installering af gasapparater kræver fagkundskab. Ved tvivl eller usikkerhed kontakt autoriseret værksted. Installationer, der er udført af ukyndige, kan medføre risiko for skader på ting eller personer. Indgreb i gasførende dele, f.eks. reparationer på ovn og brændere, SKAL foretages af en fagmand, da dette kræver efterfølgende trykprøvning med 150 mbar. Følgende regler skal følges: Vigtigt! Intet apparat må installeres i et lukket rum, medmindre der findes: - En eller anden form for ventilation på 100 cm² (evt. dør) - En tilfredsstillende lufttilførsel og -afgang - Et minimum rumvolumen på ikke under 8m³ - Et vindue med en min. åbningsmulighed på 0,40 m² - En min. højde på 0,3 m fra gulvet/dørken. } Altså, sørg for rigelig ventilation! Det er vigtigt, at der holdes en god afstand til vægge/skot, således at hverken flamme eller kogegrej (pande eller gryde) kommer i nærheden af, eller berører let antændelige materialer = træ, beklædning, gardiner eller lignende. (Se afsnit Nødvendige mål ved installation samt reglerne for sikkerhedsafstand, afsnit 3). For at opnå en god forbrænding skal apparatet bruge 2 m³ luft pr. kw afgiven effekt. 3 INSTALLATION For at få det fulde udbytte af komfuret er det vigtigt, at det er installeret korrekt. Vigtigt! De omgivende materialer hvor komfuret skal installeres, skal være i stand til at modstå en temperatur på minimum 80 C. Brug aldrig brændbart materiale. Brændbart materiale skal beskyttes med en termisk isolering af ikke brændbart materiale. Regler for sikkerhedsafstand: Sikkerhedsafstand fra centrum af brænderen til brændbart materiale: 15 cm til hver side, 35 cm opad, 3 cm nedad. Alt indenfor denne sikkerhedsafstand skal være fuldstændigt brandsikkert, f.eks. glas, keramik, aluminium, rustfrit stål m.m. Sikkerhedsafstand fra centrum af brænderen til let antændeligt materiale: 30 cm til hver side, 50 cm opad, 3 cm nedad. Materiale indenfor denne afstand skal være brandsikkert, f.eks. glas, keramik, aluminium, rustfrit stål m.m. hvis temperaturen kan overstige 80 C. Ellers kan det være formica, træ, glasfiber ell.lign. men ikke gardiner, stof, pap etc. Temperaturen ca. 50 cm over bagerste brænder er ca. 60 C uden kogegrej. OBS! I praksis vil det sige, at indenfor en afstand af 30 cm til siderne, 50 cm opad og 3 cm nedad må der ikke forekomme materiale, der er brændbart ved 80 C, som f. eks. træ eller lignende. Ifølge ISO/DIS 9094 SmallCraft / Fire Protection

3 Nødvendige mål ved installation: Ovnbredde 500 mm Indbygningsbredde 516 mm Installation af komfur: 1- Tag balanceophængene ud. 2- Monter dem på sidevæggene. Hold tilstrækkelig stor afstand til bagvægen, så komfuret kan svinge frit som vist på målskitsen. 3- Sænk komfuret langsomt ned i ophængene indtil du hører et klik, der indikerer at komfuret er låst fast i sine sikkerhedsophæng. Afmontering af komfur: 1- Fjern komfurristen. 2- Åben de to låseblik med en skruetrækker eller lignende. Komfuret kan nu løftes op. Rist Topplade Håndtag Sikkerhedslås Balanceophæng Holder 4 FORHOLDSREGLER VED BRUG AF KOMFURET 1- Låsen på komfuret under ovnlågen er en vigtig detalje. Da komfuret kan svinge frit på balanceophængene, således at det holdes vandret når skibet krænger, er det vigtigt at kunne låse komfuret, når ovnen åbnes og lukkes ved madlavning i havn. 2- For effektivt at kunne udnytte ovnen, anbefales forvarmning i 15 minutter før madlavningen starter. Lad ovndøren stå åben nogle minutter før den lukkes efter brug. 3- Anbring aldrig kogegrej direkte på ovnens bundplade.

4 5 TILSLUTNING AF KOMFURET Gas til apparatet skal tilsluttes via den godkendte gasnippel på bagsiden, uanset gastype OG INGEN ANDRE STEDER. Brug kun godkendte slanger, fittings m.m. Gasslange / gasnipler: Forbindelsen til ovn/apparat er vigtig. BENYT ALTID DEN ORANGE DG- OG ÅRSTALS-MÆRKEDE TYKKE LAVTRYKSSLANGE, der passer på de godkendte tilslutningsnipler, samt rigtige gasspændebånd. Tilslutningerne på komfur/konsol (hane) skal være ens. I både, som bygges efter 16. juni 1998 og som CEmærkes, skal der bruges CE-godkendte slanger og materialer, af CE-gassæt typen. CE-installationen skal følge ISO/DIS Ved tvivl, kontakt importør. Konisk DK-gasnippel er normalt tæt uden spændbånd, men der SKAL benyttes spændbånd i både. E=Slangenippel. F=spændbånd. G=gasslange. Slanger og nipler skal passe sammen. Sæt ALDRIG gasslangen direkte på kobberrøret. Disse apparater må kun bruges til flaskegas (LPG) og med et tryk på 30 hpa (mbar) Butan/Propan. Anvend standard lavtryksregulator 30 hpa (mbar). APPARATERNE MÅ ALDRIG BENYTTES UDEN LAVTRYKSREGULATOR. OBS! Inden den færdige installation tages i brug og regulatoren tilsluttes, skal anlægget trykprøves med komfuret tilsluttet og hanerne lukkede, med 5 x arbejdstrykket (5 x 30 mbar = 150 mbar) først i 5 minutter og herefter i 15 minutter. Er installationen utæt, kan man bruge sæbevand ved samlinger og koblinger for at finde lækagen. Rengøringsmiddel med ammoniak må ikke bruges, da det skader messingdelene. Dette ses først i løbet af nogle måneder, hvor der kan opstå sprækker og lækager. Advarsel: Brug aldrig åben ild, lighter eller lignende til at finde utætheder! Efter trykprøvning skal hele anlægget testes i brug, d.v.s. alle brændere, ovn og grill samtidig. Alle brændernes flammehøjde kontrolleres for at sikre, at gastrykket er passende til apparatet. 6 JUSTERING Apparaterna arbetar med ett arbetstryck på 30 hpa (mbar) Använd alltid den korrekta lågtrycksregulatorn 30 hpa (mbar) och den riktiga gasolslangen, (se avsnitt 4 - Inkoppling av spis). Eno`s ugnar är grundjusterade från fabrik til butangasol. Butan är sommargas för temperaturer ned till ca. 0 C (t.ex IC blå flaskor.) och har mer energi än propan som har mindre energi men kan arbeta ned till ca - 40 C (mest använd i Norden) Ugnen kan, om nödvändig, efterjusteras med klämringen och lufthålet som sitter placerad på hästskobrännaren i ugnens botten. Se skiss 1. OBS: Bör utföras av fackman. 1- Montera av skruven från tändsäkringen. SKISS 1 2- Montera av tändsäkringen från brännaren. 3- Tag ur brännaren och justera gas/luft enligt skiss Vid återmontering av hästskobrännaren SKALL rörändan sitta helt tätt mot munstyckshållaren bak i ugnen, innan skruven fästs i botten. SKISS 2

5 30 mbar gasregulatorer kan ha toleranser mellan 28 mbar och 37 mbar. Avstånd från flaska till brännare, temperatur, lufttilgång omkring ugnen kan också variera, varför slutjustering bör göras efter installation i bil/båt. Har hestskobrännaren små hårda blå flammor får brännaren för mycket luft = det ovala hålet i hästskobrännaren är för öppet. Skjut klämringen bakåt några mm tills flamman är blå men mjuk. Några små periodiska gula spetsar kan accepteras. Blir flamman gul får brännaren för lite luft och ugnen kommer at sota. Dra då tilbaka klämringen någåt. SPECIFIKATIONER: Brænder Nominel output høj Nominel output lav Butan / Propan Dysestørrelse 30 hpa (G30 / G31) Varme input g/h Stor 2200W 650W Mellem (2 stk.) 1500W 500W Lille 1000W 450W Ovn (emaljeret) 1800W 500W Grill 1600W Batteriet er ikke sat i ved levering. 7 UDSKIFTNING AF BATTERI Skru låget til batteriholderen af (mod uret) og sæt et almindeligt 1,5 V batteri AA/R6 i. Sæt låget på igen. Hvis komfuret ikke skal bruges i længere tid, bør batteriet tages 8 TÆNDING AF BRÆNDERE Hver brænder styres af den tilhørende knap på komfurets forside. Hver knap er forsynet med symboler for OFF, max. og min. blus (stor og lille flamme). På komfurets forside findes symboler der viser brændernes position. Tænding Kogeblus Tryk reguleringsknappen ind, samtidig med at den drejes mod uret, til indikeringen står ud for mærket, stor flamme = MAX. Hold reguleringsknappen inde ca. 1-2 sekunder, tryk knappen til den elektroniske tænding ind og hold reguleringsknappen inde i mindst 10 sekunder, indtil tændblussikringen er blevet opvarmet. Hvis flammen går ud under brug, bliver tændblussikringen kold og gassen slukker automatisk efter max. 1 minut. Check mindst en gang om året ved hjælp af gastesteren om tændsikringen virker ved simpelthen at blæse gassen ud. Stopper gassen IKKE automatisk efter 1 minut, kontakt forhandler eller importør.

6 Det lave blus (MIN) får man ved at dreje knappen videre mod uret frem til det lille flammesymbol og man kan trinløst regulere mellem de to indstillinger. Apparatet slukkes ved at dreje knappen med uret til den hvide cirkel vender opad (OFF). I denne stilling er gassen afbrudt. Ovn Ovnen bliver ligeledes styret af sin egen knap og har sin egen tændsikring, der sikrer at gassen afbrydes, hvis ovnen skulle slukke (blæse ud). Ovnen tændes ved at reguleringsknappen drejes hen i stilling S eller ved varm ovn 9, holdes inde i ca. 1-2 sekunder, hvorefter der trykkes på den elektroniske tænding. Reguleringsknappen holdes inde i mindst 10 sekunder på samme måde som ved tænding af blus. Ovnen slukkes ved at dreje knappen til stilling hvid cirkel opad (OFF). Stilling 9 er næsthøjeste trin, drej videre for max. varme, 1 er laveste trin. Ovnen er termostatstyret og de forskellige stillinger svarer til følgende temperaturer: Max (det sorte felt efter 9): 245 C Stilling 6: 200 C Stilling 2: 130 C Stilling 9: 235 C Stilling C Stilling 1: 110 C Stilling 8: 225 C Stilling 4: 160 C Stilling ½: 95 C Stilling 7: 215 C Stilling 3: 150 C (til opvarmning under 100 C) Alle nævnte temperaturer er ca-værdier, målt midt i ovnen, med korrekt installation. Ovnens temperatur kan variere efter ovnplacering, tilbehør og regulator. Grill Åben ovndøren, vip den lille arm ned, der holder varmeskjoldet over døren fast, og træk dette helt ud. Drej ovnens reguleringsknap med uret, til grillsymbolet vender opad, hold knappen inde ca. 1-2 sekunder og tryk på eltændings-knappen. Reguleringsknappen holdes inde i mindst 10 sekunder. Grillen er nu tændt. Luk ovndøren til den støder mod varmeskjoldets lukkearm (af hensyn til forbrændingen må døren ikke være helt lukket). Efterlad ikke apparatet med knapperne i andre stillinger end OFF. I skibe / både bør gasapparater kun bruges under opsyn, da kogegrej kan vælte. Symboler: 1. Elektronisk tænding 2. Knap til det lille blus 3. Knap til mellemstor brænder (forrest) 4. Knap til ovn og grill 5. Knap til stor brænder 6. Knap til mellemstor brænder (bagerst) Udluftning 9 BRUG AF KOMFURET Brug af et gasapparat giver altid varme og kondens i det rum, hvor det er installeret. Sørg for altid at ventilere ordentligt. Ventileringen kan foregå med faste ventiler, eller ved hjælp af en emhætte med elektrisk blæser, der er dimensioneret således at kuldioxidindholdet holdes under 1% ( ppm). En ventil pr. 2 personer plejer at være en god regel (campingkrav). Husk at der bruges 2 m³ luft / kw af den angivne effekt. Se også afsnit 2. Valg af kogegrej Det er vigtigt at det kogegrej der anvendes har den rigtige diameter / størrelse. Dette vil spare energi / gas. På den lille brænder anvendes kogegrej med diameter cm. På den store brænder anvendes kogegrej med diameter cm.

7 Rengøring 10 VEDLIGEHOLDELSE Apparatet rengøres nemmest når det er lunt, men ikke varmt. Alle blus skal være slukkede og knapperne i OFF stilling. For at lette rengøringen af brænderne kan risten med grydeholdere vippes op (løsnes med de to låsebeslag forrest på risten), hvorefter brænderristen kan fjernes. Brændertoppe (De sorte) Det er vigtigt at alle hullerne er åbne og fri for partikler / snavs. Vask i varmt sæbevand. Sidder snavset fast, brug en stålbørste. Tør omhyggeligt og genmonter brændertoppene med et af hullerne mod tændsikringen. Emalje Rengør den emaljerede overflade med varmt sæbevand. Anvend aldrig opløsningsmidler til rengøringen. Rustfrit stål De rustfrie dele kan efter rengøring pudses med boatpolish eller lignende. Dog er en vis misfarvning omkring brændere og på risten uundgåelig. For alle apparater gælder, at spild af juice, vineddike m.m. straks skal tørres op. Knapper Reguleringsknapperne kan fjernes ved at trække lige ud. Skulle knappen sidde fast, anvend ikke vold, men kontakt forhandler / importør. IMPORTØRER ENGLAND ALDE INTERNATIONAL (UK) (44) Sandfield Close - Moulton Park Fax (44) NORTHAMPTON NN3 6AB BELGIUM WEST DIEP YACHTING CENTER (32) Louisweg 2 Fax (32) NIEWPOORT HOLLAND LANKHORST TASELAAR B.V. (31) Binnenhavenweg 31 Fax (31) AM LELYSTAD GERMANY BUKH BREMEN Vertriebsgesellschaft mbh (49) Kornstraße 243 Fax (49) BREMEN LANKHORST HOHORST GmbH (49) Bonifatiusstrasse 411 Fax (49) RHEINE DENMARK KJØLLER (45) Rovsingsgade 82 Fax (45) COPENHAGEN N SWEDEN THERMOPRODUKTER AB (46) P.O.Box 715 Fax (46) KALMAR NORWAY TERMOMARIN AS (47) Fokserødsveien 31 Fax (47) P.O. Box SANDEFJORD ICELAND OLIS OLIUVERZLUN ISLANDS HF (354) Hedingsgötu 10 Fax (354) REYKJAVIK

8 FINLAND OY MARITIM AB (358) Veneentekijäntie 1 Fax (358) HELSINKI SWITZERLAND BUCHER + WALT (41) Route de Soleure 8 Fax (41) ST BLAISE ITALY ALBERTO TOCCOLINI (39) Via Olona 11 Fax (39) MILANO SPAIN YACHT CENTER PALMA s.l (34)9/ Jardin de San Telmo 5 Fax (34)9/ Real Club Nautico PALMA DE MALLORCA GREECE TECREP MARINE S.A. (30)1/ , Akti Moutsopoulou Fax (30)1/ PIRAEUS GUADELOUPE CARAIBE GREEMENT (590) Porte de la Marina Bas du Fort Fax (590) POINTE A PITRE NEW CALEDONIA MARINE CORAIL (687) rue du Général Mangin Fax (687) NOUMEA FR. POLYNESIA TAHITI SPORT/NAUTISPORT (689) B.P. 62 Papeete Fax (689) TAHITI MARTINIQUE SEA SERVICES (596) rue Ernest Deproge Fax (596) FORT DE FRANCE MULTICAP CARAIBES (596) Quai Ouest - BP 898 Fax (596) FORT DE FRANCE PUCES NAUTIQUES (596) rue Bolivar Fax (596) Terres Sainville FORT DE FRANCE NEW ZEALAND THOMSON PACIFIC TRADERS (64) th Floor, Stock Exchange Center Fax (64) Queen Street AUCKLAND JAPAN NEW JAPAN YACHT CO Ltd (81) Shirai, Sagara-Cho Fax (81) SHIZUOKA-KEN NL ANTILLES BUDGET MARINE (599) B Waterfront Road Fax (599) Cole Bay ST MAARTEN AUSTRALIA EUROPEAN MARINE (61) Bayswater Road Fax (61) Rushcutters Bay SYDNEY NSW 2011

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere