DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR."

Transkript

1 DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

2 Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgivelsesår: 2005 Titel: Definitioner og registreringer for kundeområdet En oversigt over registreringer der indgår i DANVA s benchmarking Vejledning nr. 63 ISBN: Redaktionens afslutning: januar 2005 Andre oplysninger: Vejledningen kan downloades fra eller bestilles på Vejledningen fås kun på elektronisk form. 0

3 FORORD... 2 DEFINITIONER OG REGISTRERINGER... 3 DEFINITIONER... 4 REGISTRERINGER... 5 OPFØLGNING PÅ HENVENDELSER... 9 UDREGNING AF TILFREDSHEDSGRAD... 9 HJÆLP DIN VANDFORSYNING MED AT BLIVE BEDRE! HJÆLP DIN SPILDEVANDSFORSYNING MED AT BLIVE BEDRE!

4 Forord Arbejdet med denne vejledning om definitioner og registreringer for kundeområdet, er udsprunget fra DANVA s benchmarkingprojekt, hvor parametrene for kundeområdet ikke var indberettet på baggrund af fælles definitioner. Der har derfor været et behov for nogle klare entydige parametre, der synliggør den kundeservice, der ønskes at kunne benchmarke sig på. Vejledningen indeholder derfor både relevante definitioner samt en oversigt over de registreringer der skal indberettes til benchmarkingprojektet. I efteråret 2004 foretog benchmarkingudvalget en kundehedsundersøgelse blandt deltagerne i projektet. Denne undersøgelse viste, at den dårligste score generelt set, var på områderne Tilfredshed med information fra forsyningen og Løsning af uregelmæssigheder i forsyningen. Der er derfor medtaget eksempler på spørgeskemaer, der kan hjælpe med at tage temperaturen hos de kunder, der henvender sig med et problem. Disse spørgeskemaer har været anvendt i Svendborg Vand, hvor de har været med til at forbedre kontakten med kunderne samt få vist heden med problemløsninger foranlediget af kundehenvendelser. DANVA arbejder på at udgive en mere dybdegående vejledning angående kundeservice. Denne forventes klar i løbet af sommeren Arbejdet er foregået i en arbejdsgruppe under benchmarkingudvalget. Deltagerne i arbejdsgruppen har været: Ole Øgelund, Svendborg (formand) Mariann Brun, Århus Liselotte Jensen, Odense Lars Thiesson, Hvidovre Jens Bastrup, DANVA Stig Knudsen, DANVA Desuden har Erling Holm deltaget som konsulent. 2

5 Definitioner og registreringer For at kunne lave sammenligninger, er det nødvendigt med ensartede definitioner og registreringer. Først er der oplistet en række definitioner, der skal medvirke til at de efterfølgende registreringer foretages på samme baggrund. 3

6 Definitioner Kunde Bruger, som modtager en ydelse fra forsyningen. Registreres på forbrugsadressen. Dvs. med gadenavn, nr. og evt. etagebetegnelse. I de tilfælde, hvor forsyningen har én aftale med flere adresser (f.eks. I boligforeninger) skal adressen i den specifikke lejlighed anvendes. Dermed ved man præcist hvem, der har henvendt sig samt hvilke aftaler, der er indgået med vedkommende Henvendelse om teknik Er en kontakt fra en kunde om kvalitets- eller andre problemer samt ønsker om oplysninger og om udførelse af arbejder (f.eks. Tilslutninger, målere) Klage om teknik Berettiget: Hvor der ved en henvendelse viser sig at være problemer med leverance, kvalitet eller andre ydelser i forhold til standarder eller aftalte leveringsbetingelser med forsyningen. Uberettiget: Hvor der ved en henvendelse ikke viser sig at være problemer med leverance, kvalitet eller andre ydelser i forhold til standarder eller aftalte leveringsbetingelser. Hvor forholdene i klagen viser sig at vedrøre den private del af stikledning eller installation. Hvor der er andre ejere af anlæggene end forsyningen (f.eks. Ved vejbrønde og stikledninger til disse, andet forsyningsselskab m.v.). Henvendelse om afregning Er en kontakt fra en kunde om en regnings indhold, herunder ændringer af a conto betaling. Klage over afregning Berettiget: Hvor der ved en henvendelse viser sig at være sket fejl fra forsyningens side i afregningen med kunden. Uberettiget: Hvor der ved en henvendelse viser sig ikke at være sket en fejl fra forsyningens side. Aktion Sagsbehandling og eventuelt arbejde foranlediget af en berettiget klage. 4

7 Registreringer For at kunne bruge de data man samler ind i forbindelse med sin kundeservice, er det nødvendigt med nogle entydige parametre, der afspejler niveauet af den service man leverer. I dette afsnit, er der oplistet en række parametre, der kan være til gavn for den interne styring af det serviceniveau man vælger, desuden anvendes de fleste parametre i DANVA s benchmarkingprojekt. 5

8 Overordnede registreringer Data Definition af indhold / vejledning om data Enhed Nøgletal Bemærkninger Ekskl. myndighedsopgaver. Henvendelser om teknik Totale antal henvendelser pr. år / totale De færreste registrerer henvendelser, hvorfor kun berettigede klager skal anvendes til benchmarking. Berettigede klager om teknik Totale antal berettigede klager pr. år / totale Ekskl. myndighedsopgaver. Henvendelser om afregning Totale antal henvendelser pr. år / totale De færreste registrerer henvendelser, hvorfor kun berettigede klager skal anvendes til benchmarking. Berettigede klager om afregning Totale antal berettigede klager pr. år / totale Besøgende på vandværk / renseanlæg Totale antal besøgende pr. år / antal indbyggere Tilfredshed med personalets venlighed e og meget e kunder pr. år Tilfredshedsgrad Metode til udregning af hedsgrad kan ses på side 9. Tilfredshed med reaktionstiden e og meget e kunder pr. år Tilfredshedsgrad Metode til udregning af hedsgrad kan ses på side 9. Tilfredshed med information e og meget e kunder pr. år Tilfredshedsgrad Metode til udregning af hedsgrad kan ses på side 9. Tilfredshed med indsats e og meget e kunder pr. år Tilfredshedsgrad Metode til udregning af hedsgrad kan ses på side 9. 6

9 Registreringer - vandforsyning Data Definition af indhold / vejledning om data Enhed Nøgletal Bemærkninger Brugertimer uden vand - varslet Summen af timer pr. hændelse multipliceret med berørt af hver hændelse Timer Timer / totale Herunder afbrud i forbindelse med fornyelser / renoveringer af ledninger m.v. Brugertimer uden vand - uvarslet Summen af timer pr. hændelse multipliceret med berørt af hver hændelse Timer Timer / totale Det er dette der skal speciel fokus på i benchmarking, da det er det mest negative for kunderne. Årlig oppetid for vandforsyningen tilslutninger * 365 * 24 minus summen af de to hold brugertimer uden vand Timer Timer *100 / totale antal tilslutninger Vandkvalitet - Smag - Lugt - Farve Totale antal berettigede klager pr. år baseret på Smag: Bitter Svidende Sødt Lugt: Benzin/diesel Råddent Farve: Brunt/rødt Grønt Gult Hvidt Partikler Andet klager på det pågældende område / totale 7

10 Registreringer - spildevandsforsyning Data Definition af indhold / vejledning om data Enhed Nøgletal Bemærkninger Afløbsstop i hovedledninger Totale antal berettigede klager / totale Afløbsstop i forsyningens del af stikledning Totale antal berettigede klager / totale Kælderoversvømmelser Totale antal berettigede klager / totale Terrænoversvømmelser Totale antal berettigede klager / totale Lugt og støj Totale antal berettigede klager / totale Sætninger/ huller i vejen Totale antal berettigede klager / totale Rotter Totale antal berettigede klager / totale 8

11 Opfølgning på henvendelser For at vurdere kundernes hed med forsyningen præsenteres her et simpelt værktøj, der er enkelt at administrere og samtidig giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere kundernes hed. Systemet består af et spørgeskema, der udsendes til de kunder, der har kontaktet forsyningen angående et problem de har oplevet. Det anbefales at sende skemaet ud til samtlige kunder, der kontakter forsyningen, for at få så bredt et vurderingsgrundlag som muligt. Spørgeskemaerne kan downloades i word-format fra Udregning af hedsgrad For at udregne den samlede hedsgrad på baggrund af spørgeskemaerne anvendes følgende formel: ((antal besvarelser i meget * 1) + (antal besvarelser i * 2) + (antal besvarelser i hverken eller * 3) + (antal besvarelser i * 4) + (antal besvarelser i meget * 5)) / totale antal besvarelser 9

12 Hjælp din vandforsyning med at blive bedre! Som opfølgning på din henvendelse til x-købing vandforsyning fremsender vi dette spørgeskema. Vi lægger stor vægt på, at vore kunder er e med løsningen af de problemer der har været i forbindelse med vandforsyningen. Vi beder dig derfor bruge 5 min. På at besvare nedenstående spørgsmål og returnere spørgeskemaet i vedlagte svarkuvert eller via vores hjemmeside På forhånd tak for hjælpen! Hvor er du med Vandforsyningen på følgende områder: Tilfreds Hverken eller U 1. Vandets udseende 2. Vandets smag 3. Personalets venlighed ved henvendelsen 4. Var du med reaktionstiden 5. Fik du den information du skulle bruge 6. Var du med vores indsats Kommentarer i øvrigt: Navn: (kan udelades) Dato: Adresse: (kan udelades) 10

13 Hjælp din spildevandsforsyning med at blive bedre! Som opfølgning på din henvendelse til x-købing spildevandsforsyning fremsender vi dette spørgeskema. Vi lægger stor vægt på, at vore kunder er e med løsningen af de problemer der har været i forbindelse med spildevandforsyningen. Vi beder dig derfor bruge 5 min. På at besvare nedenstående spørgsmål og returnere spørgeskemaet i vedlagte svarkuvert eller via vores hjemmeside På forhånd tak for hjælpen! Hvor er du med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakproblemer 1. Personalets venlighed ved henvendelsen 2. Var du med reaktionstiden Tilfreds Hverken eller U 3. Fik du den information du skulle bruge 4. Var du med vores indsats Kommentarer i øvrigt: Navn: (kan udelades) Dato: Adresse: (kan udelades) 11

14 Hjælp din vandforsyning med at blive bedre! Som opfølgning på din henvendelse til x-købing vandforsyning fremsender vi dette spørgeskema. Vi lægger stor vægt på, at vore kunder er e med løsningen af de problemer der har været i forbindelse med vandforsyningen. Vi beder dig derfor bruge 5 min. På at besvare nedenstående spørgsmål og returnere spørgeskemaet i vedlagte svarkuvert eller via vores hjemmeside På forhånd tak for hjælpen! Hvor er du med Vandforsyningen på følgende områder: Tilfreds Hverken eller U 1. Vandets udseende 2. Vandets smag 3. Personalets venlighed ved henvendelsen 4. Var du med reaktionstiden 5. Fik du den information du skulle bruge 6. Var du med vores indsats Kommentarer i øvrigt: Navn: (kan udelades) Dato: Adresse: (kan udelades)

15 Hjælp din spildevandsforsyning med at blive bedre! Som opfølgning på din henvendelse til x-købing spildevandsforsyning fremsender vi dette spørgeskema. Vi lægger stor vægt på, at vore kunder er e med løsningen af de problemer der har været i forbindelse med spildevandforsyningen. Vi beder dig derfor bruge 5 min. På at besvare nedenstående spørgsmål og returnere spørgeskemaet i vedlagte svarkuvert eller via vores hjemmeside På forhånd tak for hjælpen! Hvor er du med sagsbehandlingen i forbindelse med kloakproblemer 1. Personalets venlighed ved henvendelsen 2. Var du med reaktionstiden Tilfreds Hverken eller U 3. Fik du den information du skulle bruge 4. Var du med vores indsats Kommentarer i øvrigt: Navn: (kan udelades) Dato: Adresse: (kan udelades)

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere