VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES"

Transkript

1 VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES erekruttering fra Bluegarden Juni 2013

2 1. Indholdsfortegnelse 2. Employer branding Relationsledelse Løbende kandidatrekruttering Kontrol af fortrolighed Kandidatkommunikation Sagsbehandling Annonceadministration Forhåndsscreening af kandidater Screening, rangering og udvælgelse Test af kandidater Afholdelse af jobsamtale Selvbetjening for kandidater Kvalitetssikring af kandidatdata Samarbejde med eksterne bureauer Håndtering af det interne jobmarked Håndtering af jobportal Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Aktivering og dokumentation Intern rapportering Ekstern rapportering Overordnede krav til teknologi Overordnede krav til leverandøren Side 2 af 10

3 Tilbage til indholdsfortegnelse Rekrutteringsprocessen er i mange virksomheder baseret på tænkning og teknologi fra tiden før webbaserede løsninger. Ny teknologi gør det i dag muligt at reducere den administrative belastning, samtidig med at rekrutteringsarbejdets kvalitet og effektivitet øges. I arbejdet med professionalisering af rekrutteringsprocessen kan det være vanskeligt at få overblik over de mange muligheder, som den nye teknologi giver. Derudover er det en udfordring at definere de krav, der skal stilles til teknologi, for at disse muligheder skal kunne udnyttes. Ved en vurdering af rekrutteringsløsninger vælger beslutningstagere i stigende grad at lægge vægt på at teste forskellige løsninger i forhold til hinanden. Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag end isolerede leverandørpræsentationer. Hensigten er at hjælpe HR-ledere og andre, der er involveret i rekrutteringsprocesser, med at identificere og evaluere de processer, som en rekrutteringsløsning skal understøtte. 2. Employer branding Rekrutteringsprocessen er en del af kandidatens førstehåndsindtryk af din organisation. Både proces og kommunikation afspejler din organisations identitet på godt og ondt. Det handler ikke blot om branding i traditionel forstand. Det handler om ansøgeroplevelsen om følelsen af at blive behandlet på en professionel og personlig måde, visheden om, at der bliver værnet om fortrolighed, og følelsen af at have overblik over, hvor langt man er nået i ansøgningsprocessen. Rekrutteringsprocessen skal afspejle og understøtte de forventninger, kandidaten har til virksomheden som arbejdsgiver. Det er også vigtigt, at dem, der ikke går hele vejen, får en positiv oplevelse som ansøgere, så de bliver gode ambassadører for din virksomhed. Ved at have en god platform for din rekrutteringsproces vil du opleve, at din virksomhed kan konkurrere mere effektivt om de bedste kandidater på et snævert arbejdsmarked. Kandidater forventer at blive behandlet på en effektiv og professionel måde. Med en velfungerende teknologisk platform behøver det heldigvis ikke at være en uoverkommelig udfordring. 3. Relationsledelse Et af de grundlæggende principper bag strategisk rekruttering er idéen om at etablere og opretholde en relation med potentielle kandidater. Ligesom CRM-løsninger (styring af kunderelationer) danner grundlaget for nære og velfungerende kundeforhold, er det muligt at kultivere nære og konstruktive relationer med potentielle arbejdstagere. Relationsledelse af rekruttering indebærer personlig og velinformeret opfølgning på hver enkelt kandidat. Det indebærer også automatisering af kandidatkommunikation, hvor det er muligt, f.eks. i form af -baserede jobagenter at fortælle kandidaten om nye, relevante jobmuligheder. Ved at udvikle en relation til interesserede ansøgere vil virksomheden altid have omkostningseffektiv adgang til en relevant og interesseret kandidatbase. Det er ikke blot et glimrende alternativ til at indrykke stillingsannoncer i avisen, hver gang der bliver en ny stilling Side 3 af 10

4 ledig for en arbejdsgiver er det også en unik mulighed for at opbygge et brand og informere om de mange fordele ved at arbejde i netop din virksomhed. 4. Løbende kandidatrekruttering Idéen bag løbende kandidatrekruttering er at undgå dyre ad hoc-rekrutteringsprocesser, hver gang der opstår et behov for nye kandidater. Ud over stillingsannoncer på konkrete stillinger kan din virksomhed drage nytte af at tage imod uopfordrede ansøgninger og dermed oparbejde en database med kandidater, som af forskellige årsager er interesserede i at arbejde for netop din virksomhed. Løbende rekruttering er måske det vigtigste enkeltstående værktøj, som organisationer kan benytte sig af for at reducere rekrutteringsomkostninger og øge kvaliteten af kandidaterne et værktøj, der er helt grundlæggende for etableringen af databasen som en ressource. 5. Kontrol af fortrolighed Det er et ufravigeligt krav for mange stillinger og for virksomheders interne jobmarked, at der værnes om fortroligheden. Det er ofte nødvendigt at begrænse adgangen til ansættelsesprocesser og kandidaters ansøgninger ved at skjule data fra brugere, som ikke er direkte involveret i processen. Teknologiske løsninger skal kunne tilbyde, at data kan skjules. Hvis man som virksomhed ikke kan garantere fortrolighed under rekrutteringsprocessen, vil man opleve, at kvalificerede ansøgere vælger ikke at eksponere sig, hvorved du ofte går glip af de bedste kandidater. Især på interne jobmarkeder er det vigtigt, at de ansatte bliver gjort opmærksomme på de mekanismer, der sikrer deres fortrolighed, når de søger at udnytte de muligheder for intern mobilitet, som virksomheden tilbyder. 6. Kandidatkommunikation Der er ikke noget så frustrerende for en ansøger som manglende information om ens ansøgningsproces. For virksomheder er det et velkendt administrativt mareridt at holde kandidater underrettet, at holde styr på bekræftelser af modtagne ansøgninger og at udsende invitationer til jobsamtale, afslagsbreve og ansættelsesbekræftelser. Kvalitetssikret kandidatkommunikation er kendetegnet ved automatisering, men løsninger for kandidatkommunikation skal også give mulighed for personlig kommunikation og tilpasning af kommunikationen til den enkelte stilling og afdeling. Det er vigtigt, at al kommunikation med kandidater automatisk registreres og er umiddelbart tilgængelig for alle involverede parter. Automatisering af kandidatkommunikation reducerer forbruget af tid og ressourcer på rutinemæssige administrative opgaver. Side 4 af 10

5 7. Sagsbehandling Rekrutteringsprocessen er en sammensat proces, som spænder over en række opgaver, roller og ressourcer. En dårligt gennemtænkt proces kan gøre hverdagen besværlig for alle involverede parter kandidaterne, de rekrutteringsansvarlige, HR-ledelsen, linjelederne og samarbejdspartnerne. Teknologi kan tilbyde meget for rekrutteringsprocessen i form af struktur og kvalitetssikring og gøre det muligt for de involverede parter at kommunikere, dele information, koordinere opgaver og træffe beslutninger på en effektiv og struktureret måde. Når al information er tilgængelig på ét sted i et webbaseret system og er knyttet til de relevante personer og processer, bliver det muligt at samarbejde uafhængigt af tid og sted og på tværs af virksomhedens afdelinger og organisatoriske enheder. Med en fælles platform for rekrutteringsarbejdet vil man opleve, at der opstår færre konflikter og misforståelser, at man undgår kommunikationsproblemer og problemer med informationsflow, og at de rigtige beslutninger kan træffes hurtigere. 8. Annonceadministration Stillingsannoncen er central i rekrutteringsprocessen og repræsenterer ofte formaliseringen af en ansættelsesproces. Hvis man kommer skævt fra start, kan det være svært at komme tilbage på sporet. Det er vigtigt, at indhold og form kvalitetssikres, og at publiceringsprocessen er effektiv. For at sikre et godt indhold er det nødvendigt at hjælpe brugerne med at udforme annonceteksten, så både professionelle rekrutteringsfolk og linjeledere på optimal vis får beskrevet og formidlet specifikationer for stillingen, de krav der stilles til ansøgere, og andre relevante oplysninger. Løsningen skal opfylde virksomhedens krav om en ensartet grafisk profil, f.eks. ved at tilbyde skabeloner til publicering på egne websites, interne websites, annonceportaler og på tryk. Løsningen skal muliggøre effektiv krydspublicering til web og trykte medier, uden at det giver dobbeltarbejde. Den skal indeholde et bibliotek over tidligere stillinger, stillingsskabeloner, standardiserede tekster og et bibliotek med billeder og logo. Det er vigtigt, at løsningen kommunikerer direkte med de vigtigste lokale og globale jobsøgningsressourcer. Effektiv og kvalitetssikret publicering af stillingsannoncer vil på kort tid give virksomheden et reduceret ressourceforbrug, reducerede omkostninger og vigtigst af alt: Virksomheden vil modtage gode ansøgninger fra den rigtige målgruppe af kandidater, der har en korrekt opfattelse af og realistiske forventninger til stillingen. 9. Forhåndsscreening af kandidater Forhåndsscreening af ansøgninger gør det muligt automatisk at frasortere kandidater, som af indlysende årsager ikke er egnede til stillingen. Screeningprocessen sparer tid og ressourcer for både kandidaten og virksomheden. Det er f.eks. muligt at screene kandidater fra, som ikke har kørekort, ikke har tilstrækkelig mange års arbejdserfaring eller som mangler autorisationer, certificeringer eller færdigheder. Side 5 af 10

6 Ved hjælp af en forhåndsscreening af kandidaterne slipper den rekrutteringsansvarlige for at læse cv'er og ansøgninger fra ansøgere, som af indlysende årsager ikke er kvalificerede. Dermed sparer virksomheden tid, som kan bruges på de rette kandidater. 10. Screening, rangering og udvælgelse For alle, der har prøvet at have 100 ansøgninger liggende på skrivebordet, vil udvælgelsesfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger fremstå som en stor administrativ fordel. En opgave, der tidligere kunne tage dage eller uger, vil i dag tage minutter eller timer. Den rekrutteringsansvarlige kan nemt sortere i de aktuelle kandidater ud fra uddannelse, erfaring og andre relevante kriterier og benytte avancerede filtre. Kandidater kan også tildeles point og rangeres ud fra testresultater. Udvælgelse og sortering af kandidater ved hjælp af strukturerede kandidatdata reducerer forbruget af tid og ressourcer under udvælgelsesprocessen markant, samtidig med at kvaliteten af processen forbedres. 11. Test af kandidater I dag er det langt enklere at teste kandidater, end det har været tidligere. Kandidater testes i stigende grad ved hjælp af personligheds-, færdigheds-, kundskabs- og egnethedstest. Når testfunktionerne er integreret i rekrutteringsløsningen, er det både omkostningseffektivt, enkelt og hurtigt at teste kandidater. Test kan anvendes som et element i forbindelse med forhåndsscreeningen eller til verificering af udvalgte kandidater. På den måde dannes der et fornuftigt grundlag for sortering og udvælgelse. Test er også nyttige som grundlag for jobsamtaler og tilrettelæggelse af oplæring. Integreret testfunktionalitet i rekrutteringsløsningen gør det muligt at sikre kvaliteten af kandidater og danne grundlaget for langsigtede og lønsomme ansættelsesforhold. 12. Afholdelse af jobsamtale Jobsamtalen er måske den vigtigste del af rekrutteringsprocessen, og det er vigtigt, at alt fungerer, som det skal under forberedelserne til, afholdelsen af og opfølgningen på samtalen. Jobsamtalen er i sin natur en proces, som i høj grad er styret af mennesker snarere end af teknologi, og det er derfor vigtigt, at de, der skal afholde samtalerne, har adgang til skabeloner og vejledninger til jobsamtalegennemførelse, som kan kvalitetssikre og optimere den ofte korte tid, man har ansigt til ansigt med en kandidat. Løsninger skal kunne håndtere indkaldelser til jobsamtaler og administration af aftaler. De skal muliggøre samarbejde og deling af information både før og efter samtalen og, hvis det ønskes, gøre resultater fra gennemførte test tilgængelige som grundlag for jobsamtaler. En godt planlagt jobsamtale efterfulgt af en god deling og udnyttelse af indhentet information danner grundlag for det rigtige valg. 13. Selvbetjening for kandidater For at kandidater enkelt skal kunne præsentere korrekt og opdateret information om sig selv, er det vigtigt at muliggøre selvbetjening i form af adgang til egen profil også efter at ansøgningen er indsendt. Side 6 af 10

7 Det gør kandidaterne i stand til at tilføje eller opdatere information om uddannelse, arbejdserfaring, referencer, interesser osv. Selvbetjening for kandidater er en grundpille i arbejdet med at opbygge en kandidatdatabase med relevant, korrekt og opdateret information. Selvbetjening gør desuden kandidater i stand til at sørge for, at deres registrerede jobagenter er opdaterede og relevante i forhold til deres aktuelle præferencer. Erfaringen viser, at adgang til selvbetjening er med til at sikre kvaliteten af informationen i kandidatdatabasen og derfor er helt central for investeringens nytteværdi. Sikring af datakvalitet via selvbetjening sparer den rekrutteringsansvarlige for et antal telefonopkald for at kortlægge og bekræfte kandidaters opdaterede status. 14. Kvalitetssikring af kandidatdata Kandidatdatabasen er nervecenteret i alle rekrutteringsløsninger, og løsningens muligheder og begrænsninger afhænger alle af en velfungerende database. Nøglen til en velfungerende kandidatdatabase er strukturerede data. Ved at sikre kvaliteten af de informationer, der bliver registreret, og tilpasse informationerne til den enkelte virksomhed kan brugere i rekrutteringsvirksomheden enkelt trække kandidatinformationer ud og analysere dem ved hjælp af forskellige filtre og søgekriterier. 15. Samarbejde med eksterne bureauer Det bliver mere og mere almindeligt at benytte eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocesser. Derfor er det vigtigt, at løsningen giver mulighed for trygt og effektivt samarbejde med rekrutteringsbureauer og rådgivere. Det skal være enkelt at give eksterne samarbejdspartnere begrænset adgang til aktuelle ansættelsesprojekter og dele relevant information om stillinger, kandidater og processer med dem. På den måde kan man drage nytte af eksterne leverandørers netværk og kundskab uden at benytte eksterne løsninger og dermed bevare kontrollen over processen og virksomhedens kandidatdatabase. 16. Håndtering af det interne jobmarked Intern mobilitet er en af grundpillerne for strategisk personale- og organisationsudvikling. Det er ofte vanskeligt at stimulere intern mobilitet. Rekrutteringsløsninger skal tilrettelægge et forum, hvor medarbejdere kan skifte stilling vertikalt og horisontalt. Stillingsopslag, der kun er opslået internt, får ofte ikke den opmærksomhed, de fortjener. Man oplever desuden ofte, at gode kandidater undlader at søge stillinger af frygt for, at oplysninger om ansøgningen skal falde i de forkerte hænder. Det er vigtigt, at rekrutteringsløsninger effektivt kan offentliggøre interne opslag i hele virksomheden, og at kandidater er sikret den nødvendige fortrolighed. I en verden, hvor projektbaseret arbejde i stigende grad bliver almindeligt, og jobrotation i form af internt skift mellem stillinger er ønskeligt, er en velfungerende platform for håndtering af det interne jobmarked uundværlig. Side 7 af 10

8 Virksomheder med høj intern mobilitet nyder godt af videnudveksling mellem afdelinger og divisioner, af ansatte og ledere med bred indsigt i virksomhedens forskellige funktioner og af loyale ansatte, som ikke behøver at søge nye muligheder uden for virksomheden. 17. Håndtering af jobportal Jobportalen er central i virksomhedens kandidatkommunikation. Portalen skal ligesom andre websites afspejle din virksomheds grafiske profil og være nem at vedligeholde og opdatere. En statisk portal kan ikke tilfredsstille alle brugergrupper, og det er derfor vigtigt, at alle portalelementer, f.eks. stillingsannoncer, kan bruges frit både på virksomhedens website, på interne websites, hos samarbejdspartnere og i kampagnesammenhæng. Med en jobportal med fleksible portalelementer, der er nem at drive, vil du opleve, at dine gode idéer ikke bliver hindret af teknologiske begrænsninger. 18. Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Større virksomheder har behov for samspil mellem virksomhedens egne teknologiske løsninger. I forhold til rekrutteringsløsninger handler det ofte om tovejsbaseret dataudveksling med løn- og personalesystemer og eventuelle løsninger til kompetencestyring. Personoplysninger og anden registreret information kan dermed automatisk flyttes over i tilstødende løsninger ved ansættelse. En god integration mellem rekrutteringsløsning og tilstødende løsninger vil gøre virksomheden i stand til at drage nytte af effektiv informationsflytning og opleve store administrative forenklinger, reduceret ressourceforbrug og en enklere hverdag for nye ansatte. Du skal også kunne modtage samt administrere interviewaftaler i din egen lokale - /kalenderklient (f.eks. Outlook eller Notes). 19. Aktivering og dokumentation Stigende krav til og behov for dokumentation både i den offentlige og den private sektor betyder, at det er vigtigt at stille krav til arkiverings- og dokumentationsmekanismer i rekrutteringsprocessen. Mange overser de praktiske anvendelsesområder for dokumentation, der ligger ud over de formelle krav og vigtigheden af at have god dokumentation i tilfælde af konflikter. Det er for eksempel muligt at kalde information frem om kandidater, som er blevet kvalitetssikret i tidligere rekrutteringsprocesser. Når en kandidat søger en ny stilling inden for den samme virksomhed, kan man dermed spare masser af tid og ressourcer. Integration med sags-/arkivløsninger giver store effektivitetsmæssige gevinster, øget sikkerhed og forbedret proceskontrol. Dokumentation af rekrutteringsprocessen, der tidligere var en nærmest uoverkommelig opgave, er i kraft af nye teknologiske løsninger blevet en smal sag. En rekrutteringsløsning skal kunne registrere alle aktiviteter i rekrutteringsprocessen og overføre denne information til sags-/arkivløsningen på ansættelsestidspunktet. Side 8 af 10

9 I den forbindelse er det vigtigt, at alle delprocesser i rekrutteringsprocessen, eksempelvis udsendelse af afslagsbrev, er blevet godkendt som afsluttet. Dette kan overvåges af indbyggede mekanismer til kvalitetssikring. Således er dokumentationsprocessen ikke blot et formelt krav men også et nyttigt værktøj til kvalitetssikring af rekrutteringsprocessen. 20. Intern rapportering For løbende at kunne forbedre rekrutteringsarbejdet er det vigtigt at få overblik over ressourceforbruget og rekrutteringsaktiviteter. Gode rapporter gør det muligt at kortlægge, hvor de gode kandidater kommer fra, så du kan analysere annonceinvesteringer og samarbejdspartnere. De giver et overblik over omkostninger og ressourceforbrug samt indblik i muligheder og udfordringer i virksomhedens rekrutteringsproces. Med gode rutiner for analyse ved hjælp af interne rapporter vil man på kort tid kunne reducere omkostningerne og arbejde strategisk med forbedringer og eliminering af flaskehalse. Gode rapporter er et uvurderligt styringsværktøj, hvormed personaleafdelingen kan kultivere den strategiske og langsigtede form for rekrutteringsarbejde, der er nødvendig på det moderne arbejdsmarked. Derudover skal det være muligt at køre og distribuere forhåndsdefinerede rapporter på ønskede tidspunkter og intervaller. Linjeledere kan for eksempel modtage en månedlig rapport over uafsluttede processer, som de har ansvaret for, eller om nye, relevante profiler i virksomhedens talentdatabase. Løsningen skal også kunne overvåge og udsende varslinger om uafsluttede processer, manglende registrering, planlagte opfølgninger i rekrutteringskalenderen m.m. og dermed sikre kvaliteten i hele rekrutteringsprocessen. 21. Ekstern rapportering Kravene til rapportering i den offentlige sektor opfattes af mange som en belastning. Også i den private sektor bliver det stadig sværere at indberette f.eks. arbejdsstyrkens sammensætning til brancheorganisationer og i forskningsøjemed. Krav om indrapportering af f.eks. kandidaters køn og oprindelsesland kan føles som en uoverkommelig administrativ byrde, men med rapporteringsfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger kan opgaven klares med få museklik. Mindre fokus på administrative udfordringer gør personaleafdelingen i stand til at fokusere på strategiske og praktiske opgaver, som driver virksomheden fremad. 22. Overordnede krav til teknologi Fleksibilitet Teknologien bag rekrutteringsløsningen skal understøtte flere sprog, forskellige måder at arbejde på og være skalerbar. Sikkerhed Løsninger skal tilbyde sikkerhed i form af mulighed for at skjule data på bruger- og brugergruppeniveau og ved sikring af data mod driftsnedbrud, datatyveri, tab af data og andre Side 9 af 10

10 webbaserede trusler på driftsniveau. De skal understøtte brug af krypterede linjer til sikker informationsudveksling. Det opnås enklest med en centraliseret model. Tilgængelighed Løsningen skal være tilgængelig, uanset hvor eller hvornår man ønsker at benytte den. Adgangen skal være webbaseret og understøtte almindelige browsere. En servicebaseret løsning (ASP) muliggør dette. Åbenhed Rekrutteringsløsninger kan ikke arbejde isoleret, og løsningen skal sikre enkel integration med økonomi-, personale- og kompetenceløsninger og samkørsel med sags-/arkivløsninger. Brugervenlighed Teknologien skal være gennemtestet, og løsningen skal være nem at tage i brug for rekrutteringspersonale, samarbejdspartnere, linjeledere og kandidater Overordnede krav til leverandøren Oplæring Organisationsteknologi kræver altid adgang til oplæring og brugerstøtte, som skal sikre effektiv og udbredt anvendelse. Rekrutteringsløsninger er ingen undtagelse. Løsningspartnere For at sikre enkel og tryg integration med andre systemer er det vigtigt, at virksomheden har et godt netværk af løsningsleverandører og etablerede løsningssamarbejder med førende softwareproducenter. Servicepartnere Ingen løsning dækker alle behov, og derfor er det vigtigt, at rekrutteringsløsningen understøtter tilstødende serviceydelser fra førende aktører på markedet kandidattest, HR-serviceydelser, portaler og lignende serviceydelser. Side 10 af 10

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Overordnet planlægning HR afdelingens overordnede opgave er at sikre, at rekrutteringsproceduren foregår indenfor rammerne af virksomhedens personalepolitik, de

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System

OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System Online Human Resource Management System Online Human Resource Management System effektiviserer virksomheders rekrutteringsprocesser ved at automatisere og simplificere mange af de administrative opgaver

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere