VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES"

Transkript

1 VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES erekruttering fra Bluegarden Juni 2013

2 1. Indholdsfortegnelse 2. Employer branding Relationsledelse Løbende kandidatrekruttering Kontrol af fortrolighed Kandidatkommunikation Sagsbehandling Annonceadministration Forhåndsscreening af kandidater Screening, rangering og udvælgelse Test af kandidater Afholdelse af jobsamtale Selvbetjening for kandidater Kvalitetssikring af kandidatdata Samarbejde med eksterne bureauer Håndtering af det interne jobmarked Håndtering af jobportal Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Aktivering og dokumentation Intern rapportering Ekstern rapportering Overordnede krav til teknologi Overordnede krav til leverandøren Side 2 af 10

3 Tilbage til indholdsfortegnelse Rekrutteringsprocessen er i mange virksomheder baseret på tænkning og teknologi fra tiden før webbaserede løsninger. Ny teknologi gør det i dag muligt at reducere den administrative belastning, samtidig med at rekrutteringsarbejdets kvalitet og effektivitet øges. I arbejdet med professionalisering af rekrutteringsprocessen kan det være vanskeligt at få overblik over de mange muligheder, som den nye teknologi giver. Derudover er det en udfordring at definere de krav, der skal stilles til teknologi, for at disse muligheder skal kunne udnyttes. Ved en vurdering af rekrutteringsløsninger vælger beslutningstagere i stigende grad at lægge vægt på at teste forskellige løsninger i forhold til hinanden. Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag end isolerede leverandørpræsentationer. Hensigten er at hjælpe HR-ledere og andre, der er involveret i rekrutteringsprocesser, med at identificere og evaluere de processer, som en rekrutteringsløsning skal understøtte. 2. Employer branding Rekrutteringsprocessen er en del af kandidatens førstehåndsindtryk af din organisation. Både proces og kommunikation afspejler din organisations identitet på godt og ondt. Det handler ikke blot om branding i traditionel forstand. Det handler om ansøgeroplevelsen om følelsen af at blive behandlet på en professionel og personlig måde, visheden om, at der bliver værnet om fortrolighed, og følelsen af at have overblik over, hvor langt man er nået i ansøgningsprocessen. Rekrutteringsprocessen skal afspejle og understøtte de forventninger, kandidaten har til virksomheden som arbejdsgiver. Det er også vigtigt, at dem, der ikke går hele vejen, får en positiv oplevelse som ansøgere, så de bliver gode ambassadører for din virksomhed. Ved at have en god platform for din rekrutteringsproces vil du opleve, at din virksomhed kan konkurrere mere effektivt om de bedste kandidater på et snævert arbejdsmarked. Kandidater forventer at blive behandlet på en effektiv og professionel måde. Med en velfungerende teknologisk platform behøver det heldigvis ikke at være en uoverkommelig udfordring. 3. Relationsledelse Et af de grundlæggende principper bag strategisk rekruttering er idéen om at etablere og opretholde en relation med potentielle kandidater. Ligesom CRM-løsninger (styring af kunderelationer) danner grundlaget for nære og velfungerende kundeforhold, er det muligt at kultivere nære og konstruktive relationer med potentielle arbejdstagere. Relationsledelse af rekruttering indebærer personlig og velinformeret opfølgning på hver enkelt kandidat. Det indebærer også automatisering af kandidatkommunikation, hvor det er muligt, f.eks. i form af -baserede jobagenter at fortælle kandidaten om nye, relevante jobmuligheder. Ved at udvikle en relation til interesserede ansøgere vil virksomheden altid have omkostningseffektiv adgang til en relevant og interesseret kandidatbase. Det er ikke blot et glimrende alternativ til at indrykke stillingsannoncer i avisen, hver gang der bliver en ny stilling Side 3 af 10

4 ledig for en arbejdsgiver er det også en unik mulighed for at opbygge et brand og informere om de mange fordele ved at arbejde i netop din virksomhed. 4. Løbende kandidatrekruttering Idéen bag løbende kandidatrekruttering er at undgå dyre ad hoc-rekrutteringsprocesser, hver gang der opstår et behov for nye kandidater. Ud over stillingsannoncer på konkrete stillinger kan din virksomhed drage nytte af at tage imod uopfordrede ansøgninger og dermed oparbejde en database med kandidater, som af forskellige årsager er interesserede i at arbejde for netop din virksomhed. Løbende rekruttering er måske det vigtigste enkeltstående værktøj, som organisationer kan benytte sig af for at reducere rekrutteringsomkostninger og øge kvaliteten af kandidaterne et værktøj, der er helt grundlæggende for etableringen af databasen som en ressource. 5. Kontrol af fortrolighed Det er et ufravigeligt krav for mange stillinger og for virksomheders interne jobmarked, at der værnes om fortroligheden. Det er ofte nødvendigt at begrænse adgangen til ansættelsesprocesser og kandidaters ansøgninger ved at skjule data fra brugere, som ikke er direkte involveret i processen. Teknologiske løsninger skal kunne tilbyde, at data kan skjules. Hvis man som virksomhed ikke kan garantere fortrolighed under rekrutteringsprocessen, vil man opleve, at kvalificerede ansøgere vælger ikke at eksponere sig, hvorved du ofte går glip af de bedste kandidater. Især på interne jobmarkeder er det vigtigt, at de ansatte bliver gjort opmærksomme på de mekanismer, der sikrer deres fortrolighed, når de søger at udnytte de muligheder for intern mobilitet, som virksomheden tilbyder. 6. Kandidatkommunikation Der er ikke noget så frustrerende for en ansøger som manglende information om ens ansøgningsproces. For virksomheder er det et velkendt administrativt mareridt at holde kandidater underrettet, at holde styr på bekræftelser af modtagne ansøgninger og at udsende invitationer til jobsamtale, afslagsbreve og ansættelsesbekræftelser. Kvalitetssikret kandidatkommunikation er kendetegnet ved automatisering, men løsninger for kandidatkommunikation skal også give mulighed for personlig kommunikation og tilpasning af kommunikationen til den enkelte stilling og afdeling. Det er vigtigt, at al kommunikation med kandidater automatisk registreres og er umiddelbart tilgængelig for alle involverede parter. Automatisering af kandidatkommunikation reducerer forbruget af tid og ressourcer på rutinemæssige administrative opgaver. Side 4 af 10

5 7. Sagsbehandling Rekrutteringsprocessen er en sammensat proces, som spænder over en række opgaver, roller og ressourcer. En dårligt gennemtænkt proces kan gøre hverdagen besværlig for alle involverede parter kandidaterne, de rekrutteringsansvarlige, HR-ledelsen, linjelederne og samarbejdspartnerne. Teknologi kan tilbyde meget for rekrutteringsprocessen i form af struktur og kvalitetssikring og gøre det muligt for de involverede parter at kommunikere, dele information, koordinere opgaver og træffe beslutninger på en effektiv og struktureret måde. Når al information er tilgængelig på ét sted i et webbaseret system og er knyttet til de relevante personer og processer, bliver det muligt at samarbejde uafhængigt af tid og sted og på tværs af virksomhedens afdelinger og organisatoriske enheder. Med en fælles platform for rekrutteringsarbejdet vil man opleve, at der opstår færre konflikter og misforståelser, at man undgår kommunikationsproblemer og problemer med informationsflow, og at de rigtige beslutninger kan træffes hurtigere. 8. Annonceadministration Stillingsannoncen er central i rekrutteringsprocessen og repræsenterer ofte formaliseringen af en ansættelsesproces. Hvis man kommer skævt fra start, kan det være svært at komme tilbage på sporet. Det er vigtigt, at indhold og form kvalitetssikres, og at publiceringsprocessen er effektiv. For at sikre et godt indhold er det nødvendigt at hjælpe brugerne med at udforme annonceteksten, så både professionelle rekrutteringsfolk og linjeledere på optimal vis får beskrevet og formidlet specifikationer for stillingen, de krav der stilles til ansøgere, og andre relevante oplysninger. Løsningen skal opfylde virksomhedens krav om en ensartet grafisk profil, f.eks. ved at tilbyde skabeloner til publicering på egne websites, interne websites, annonceportaler og på tryk. Løsningen skal muliggøre effektiv krydspublicering til web og trykte medier, uden at det giver dobbeltarbejde. Den skal indeholde et bibliotek over tidligere stillinger, stillingsskabeloner, standardiserede tekster og et bibliotek med billeder og logo. Det er vigtigt, at løsningen kommunikerer direkte med de vigtigste lokale og globale jobsøgningsressourcer. Effektiv og kvalitetssikret publicering af stillingsannoncer vil på kort tid give virksomheden et reduceret ressourceforbrug, reducerede omkostninger og vigtigst af alt: Virksomheden vil modtage gode ansøgninger fra den rigtige målgruppe af kandidater, der har en korrekt opfattelse af og realistiske forventninger til stillingen. 9. Forhåndsscreening af kandidater Forhåndsscreening af ansøgninger gør det muligt automatisk at frasortere kandidater, som af indlysende årsager ikke er egnede til stillingen. Screeningprocessen sparer tid og ressourcer for både kandidaten og virksomheden. Det er f.eks. muligt at screene kandidater fra, som ikke har kørekort, ikke har tilstrækkelig mange års arbejdserfaring eller som mangler autorisationer, certificeringer eller færdigheder. Side 5 af 10

6 Ved hjælp af en forhåndsscreening af kandidaterne slipper den rekrutteringsansvarlige for at læse cv'er og ansøgninger fra ansøgere, som af indlysende årsager ikke er kvalificerede. Dermed sparer virksomheden tid, som kan bruges på de rette kandidater. 10. Screening, rangering og udvælgelse For alle, der har prøvet at have 100 ansøgninger liggende på skrivebordet, vil udvælgelsesfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger fremstå som en stor administrativ fordel. En opgave, der tidligere kunne tage dage eller uger, vil i dag tage minutter eller timer. Den rekrutteringsansvarlige kan nemt sortere i de aktuelle kandidater ud fra uddannelse, erfaring og andre relevante kriterier og benytte avancerede filtre. Kandidater kan også tildeles point og rangeres ud fra testresultater. Udvælgelse og sortering af kandidater ved hjælp af strukturerede kandidatdata reducerer forbruget af tid og ressourcer under udvælgelsesprocessen markant, samtidig med at kvaliteten af processen forbedres. 11. Test af kandidater I dag er det langt enklere at teste kandidater, end det har været tidligere. Kandidater testes i stigende grad ved hjælp af personligheds-, færdigheds-, kundskabs- og egnethedstest. Når testfunktionerne er integreret i rekrutteringsløsningen, er det både omkostningseffektivt, enkelt og hurtigt at teste kandidater. Test kan anvendes som et element i forbindelse med forhåndsscreeningen eller til verificering af udvalgte kandidater. På den måde dannes der et fornuftigt grundlag for sortering og udvælgelse. Test er også nyttige som grundlag for jobsamtaler og tilrettelæggelse af oplæring. Integreret testfunktionalitet i rekrutteringsløsningen gør det muligt at sikre kvaliteten af kandidater og danne grundlaget for langsigtede og lønsomme ansættelsesforhold. 12. Afholdelse af jobsamtale Jobsamtalen er måske den vigtigste del af rekrutteringsprocessen, og det er vigtigt, at alt fungerer, som det skal under forberedelserne til, afholdelsen af og opfølgningen på samtalen. Jobsamtalen er i sin natur en proces, som i høj grad er styret af mennesker snarere end af teknologi, og det er derfor vigtigt, at de, der skal afholde samtalerne, har adgang til skabeloner og vejledninger til jobsamtalegennemførelse, som kan kvalitetssikre og optimere den ofte korte tid, man har ansigt til ansigt med en kandidat. Løsninger skal kunne håndtere indkaldelser til jobsamtaler og administration af aftaler. De skal muliggøre samarbejde og deling af information både før og efter samtalen og, hvis det ønskes, gøre resultater fra gennemførte test tilgængelige som grundlag for jobsamtaler. En godt planlagt jobsamtale efterfulgt af en god deling og udnyttelse af indhentet information danner grundlag for det rigtige valg. 13. Selvbetjening for kandidater For at kandidater enkelt skal kunne præsentere korrekt og opdateret information om sig selv, er det vigtigt at muliggøre selvbetjening i form af adgang til egen profil også efter at ansøgningen er indsendt. Side 6 af 10

7 Det gør kandidaterne i stand til at tilføje eller opdatere information om uddannelse, arbejdserfaring, referencer, interesser osv. Selvbetjening for kandidater er en grundpille i arbejdet med at opbygge en kandidatdatabase med relevant, korrekt og opdateret information. Selvbetjening gør desuden kandidater i stand til at sørge for, at deres registrerede jobagenter er opdaterede og relevante i forhold til deres aktuelle præferencer. Erfaringen viser, at adgang til selvbetjening er med til at sikre kvaliteten af informationen i kandidatdatabasen og derfor er helt central for investeringens nytteværdi. Sikring af datakvalitet via selvbetjening sparer den rekrutteringsansvarlige for et antal telefonopkald for at kortlægge og bekræfte kandidaters opdaterede status. 14. Kvalitetssikring af kandidatdata Kandidatdatabasen er nervecenteret i alle rekrutteringsløsninger, og løsningens muligheder og begrænsninger afhænger alle af en velfungerende database. Nøglen til en velfungerende kandidatdatabase er strukturerede data. Ved at sikre kvaliteten af de informationer, der bliver registreret, og tilpasse informationerne til den enkelte virksomhed kan brugere i rekrutteringsvirksomheden enkelt trække kandidatinformationer ud og analysere dem ved hjælp af forskellige filtre og søgekriterier. 15. Samarbejde med eksterne bureauer Det bliver mere og mere almindeligt at benytte eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocesser. Derfor er det vigtigt, at løsningen giver mulighed for trygt og effektivt samarbejde med rekrutteringsbureauer og rådgivere. Det skal være enkelt at give eksterne samarbejdspartnere begrænset adgang til aktuelle ansættelsesprojekter og dele relevant information om stillinger, kandidater og processer med dem. På den måde kan man drage nytte af eksterne leverandørers netværk og kundskab uden at benytte eksterne løsninger og dermed bevare kontrollen over processen og virksomhedens kandidatdatabase. 16. Håndtering af det interne jobmarked Intern mobilitet er en af grundpillerne for strategisk personale- og organisationsudvikling. Det er ofte vanskeligt at stimulere intern mobilitet. Rekrutteringsløsninger skal tilrettelægge et forum, hvor medarbejdere kan skifte stilling vertikalt og horisontalt. Stillingsopslag, der kun er opslået internt, får ofte ikke den opmærksomhed, de fortjener. Man oplever desuden ofte, at gode kandidater undlader at søge stillinger af frygt for, at oplysninger om ansøgningen skal falde i de forkerte hænder. Det er vigtigt, at rekrutteringsløsninger effektivt kan offentliggøre interne opslag i hele virksomheden, og at kandidater er sikret den nødvendige fortrolighed. I en verden, hvor projektbaseret arbejde i stigende grad bliver almindeligt, og jobrotation i form af internt skift mellem stillinger er ønskeligt, er en velfungerende platform for håndtering af det interne jobmarked uundværlig. Side 7 af 10

8 Virksomheder med høj intern mobilitet nyder godt af videnudveksling mellem afdelinger og divisioner, af ansatte og ledere med bred indsigt i virksomhedens forskellige funktioner og af loyale ansatte, som ikke behøver at søge nye muligheder uden for virksomheden. 17. Håndtering af jobportal Jobportalen er central i virksomhedens kandidatkommunikation. Portalen skal ligesom andre websites afspejle din virksomheds grafiske profil og være nem at vedligeholde og opdatere. En statisk portal kan ikke tilfredsstille alle brugergrupper, og det er derfor vigtigt, at alle portalelementer, f.eks. stillingsannoncer, kan bruges frit både på virksomhedens website, på interne websites, hos samarbejdspartnere og i kampagnesammenhæng. Med en jobportal med fleksible portalelementer, der er nem at drive, vil du opleve, at dine gode idéer ikke bliver hindret af teknologiske begrænsninger. 18. Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Større virksomheder har behov for samspil mellem virksomhedens egne teknologiske løsninger. I forhold til rekrutteringsløsninger handler det ofte om tovejsbaseret dataudveksling med løn- og personalesystemer og eventuelle løsninger til kompetencestyring. Personoplysninger og anden registreret information kan dermed automatisk flyttes over i tilstødende løsninger ved ansættelse. En god integration mellem rekrutteringsløsning og tilstødende løsninger vil gøre virksomheden i stand til at drage nytte af effektiv informationsflytning og opleve store administrative forenklinger, reduceret ressourceforbrug og en enklere hverdag for nye ansatte. Du skal også kunne modtage samt administrere interviewaftaler i din egen lokale - /kalenderklient (f.eks. Outlook eller Notes). 19. Aktivering og dokumentation Stigende krav til og behov for dokumentation både i den offentlige og den private sektor betyder, at det er vigtigt at stille krav til arkiverings- og dokumentationsmekanismer i rekrutteringsprocessen. Mange overser de praktiske anvendelsesområder for dokumentation, der ligger ud over de formelle krav og vigtigheden af at have god dokumentation i tilfælde af konflikter. Det er for eksempel muligt at kalde information frem om kandidater, som er blevet kvalitetssikret i tidligere rekrutteringsprocesser. Når en kandidat søger en ny stilling inden for den samme virksomhed, kan man dermed spare masser af tid og ressourcer. Integration med sags-/arkivløsninger giver store effektivitetsmæssige gevinster, øget sikkerhed og forbedret proceskontrol. Dokumentation af rekrutteringsprocessen, der tidligere var en nærmest uoverkommelig opgave, er i kraft af nye teknologiske løsninger blevet en smal sag. En rekrutteringsløsning skal kunne registrere alle aktiviteter i rekrutteringsprocessen og overføre denne information til sags-/arkivløsningen på ansættelsestidspunktet. Side 8 af 10

9 I den forbindelse er det vigtigt, at alle delprocesser i rekrutteringsprocessen, eksempelvis udsendelse af afslagsbrev, er blevet godkendt som afsluttet. Dette kan overvåges af indbyggede mekanismer til kvalitetssikring. Således er dokumentationsprocessen ikke blot et formelt krav men også et nyttigt værktøj til kvalitetssikring af rekrutteringsprocessen. 20. Intern rapportering For løbende at kunne forbedre rekrutteringsarbejdet er det vigtigt at få overblik over ressourceforbruget og rekrutteringsaktiviteter. Gode rapporter gør det muligt at kortlægge, hvor de gode kandidater kommer fra, så du kan analysere annonceinvesteringer og samarbejdspartnere. De giver et overblik over omkostninger og ressourceforbrug samt indblik i muligheder og udfordringer i virksomhedens rekrutteringsproces. Med gode rutiner for analyse ved hjælp af interne rapporter vil man på kort tid kunne reducere omkostningerne og arbejde strategisk med forbedringer og eliminering af flaskehalse. Gode rapporter er et uvurderligt styringsværktøj, hvormed personaleafdelingen kan kultivere den strategiske og langsigtede form for rekrutteringsarbejde, der er nødvendig på det moderne arbejdsmarked. Derudover skal det være muligt at køre og distribuere forhåndsdefinerede rapporter på ønskede tidspunkter og intervaller. Linjeledere kan for eksempel modtage en månedlig rapport over uafsluttede processer, som de har ansvaret for, eller om nye, relevante profiler i virksomhedens talentdatabase. Løsningen skal også kunne overvåge og udsende varslinger om uafsluttede processer, manglende registrering, planlagte opfølgninger i rekrutteringskalenderen m.m. og dermed sikre kvaliteten i hele rekrutteringsprocessen. 21. Ekstern rapportering Kravene til rapportering i den offentlige sektor opfattes af mange som en belastning. Også i den private sektor bliver det stadig sværere at indberette f.eks. arbejdsstyrkens sammensætning til brancheorganisationer og i forskningsøjemed. Krav om indrapportering af f.eks. kandidaters køn og oprindelsesland kan føles som en uoverkommelig administrativ byrde, men med rapporteringsfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger kan opgaven klares med få museklik. Mindre fokus på administrative udfordringer gør personaleafdelingen i stand til at fokusere på strategiske og praktiske opgaver, som driver virksomheden fremad. 22. Overordnede krav til teknologi Fleksibilitet Teknologien bag rekrutteringsløsningen skal understøtte flere sprog, forskellige måder at arbejde på og være skalerbar. Sikkerhed Løsninger skal tilbyde sikkerhed i form af mulighed for at skjule data på bruger- og brugergruppeniveau og ved sikring af data mod driftsnedbrud, datatyveri, tab af data og andre Side 9 af 10

10 webbaserede trusler på driftsniveau. De skal understøtte brug af krypterede linjer til sikker informationsudveksling. Det opnås enklest med en centraliseret model. Tilgængelighed Løsningen skal være tilgængelig, uanset hvor eller hvornår man ønsker at benytte den. Adgangen skal være webbaseret og understøtte almindelige browsere. En servicebaseret løsning (ASP) muliggør dette. Åbenhed Rekrutteringsløsninger kan ikke arbejde isoleret, og løsningen skal sikre enkel integration med økonomi-, personale- og kompetenceløsninger og samkørsel med sags-/arkivløsninger. Brugervenlighed Teknologien skal være gennemtestet, og løsningen skal være nem at tage i brug for rekrutteringspersonale, samarbejdspartnere, linjeledere og kandidater Overordnede krav til leverandøren Oplæring Organisationsteknologi kræver altid adgang til oplæring og brugerstøtte, som skal sikre effektiv og udbredt anvendelse. Rekrutteringsløsninger er ingen undtagelse. Løsningspartnere For at sikre enkel og tryg integration med andre systemer er det vigtigt, at virksomheden har et godt netværk af løsningsleverandører og etablerede løsningssamarbejder med førende softwareproducenter. Servicepartnere Ingen løsning dækker alle behov, og derfor er det vigtigt, at rekrutteringsløsningen understøtter tilstødende serviceydelser fra førende aktører på markedet kandidattest, HR-serviceydelser, portaler og lignende serviceydelser. Side 10 af 10

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere