VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES"

Transkript

1 VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES erekruttering fra Bluegarden Juni 2013

2 1. Indholdsfortegnelse 2. Employer branding Relationsledelse Løbende kandidatrekruttering Kontrol af fortrolighed Kandidatkommunikation Sagsbehandling Annonceadministration Forhåndsscreening af kandidater Screening, rangering og udvælgelse Test af kandidater Afholdelse af jobsamtale Selvbetjening for kandidater Kvalitetssikring af kandidatdata Samarbejde med eksterne bureauer Håndtering af det interne jobmarked Håndtering af jobportal Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Aktivering og dokumentation Intern rapportering Ekstern rapportering Overordnede krav til teknologi Overordnede krav til leverandøren Side 2 af 10

3 Tilbage til indholdsfortegnelse Rekrutteringsprocessen er i mange virksomheder baseret på tænkning og teknologi fra tiden før webbaserede løsninger. Ny teknologi gør det i dag muligt at reducere den administrative belastning, samtidig med at rekrutteringsarbejdets kvalitet og effektivitet øges. I arbejdet med professionalisering af rekrutteringsprocessen kan det være vanskeligt at få overblik over de mange muligheder, som den nye teknologi giver. Derudover er det en udfordring at definere de krav, der skal stilles til teknologi, for at disse muligheder skal kunne udnyttes. Ved en vurdering af rekrutteringsløsninger vælger beslutningstagere i stigende grad at lægge vægt på at teste forskellige løsninger i forhold til hinanden. Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag end isolerede leverandørpræsentationer. Hensigten er at hjælpe HR-ledere og andre, der er involveret i rekrutteringsprocesser, med at identificere og evaluere de processer, som en rekrutteringsløsning skal understøtte. 2. Employer branding Rekrutteringsprocessen er en del af kandidatens førstehåndsindtryk af din organisation. Både proces og kommunikation afspejler din organisations identitet på godt og ondt. Det handler ikke blot om branding i traditionel forstand. Det handler om ansøgeroplevelsen om følelsen af at blive behandlet på en professionel og personlig måde, visheden om, at der bliver værnet om fortrolighed, og følelsen af at have overblik over, hvor langt man er nået i ansøgningsprocessen. Rekrutteringsprocessen skal afspejle og understøtte de forventninger, kandidaten har til virksomheden som arbejdsgiver. Det er også vigtigt, at dem, der ikke går hele vejen, får en positiv oplevelse som ansøgere, så de bliver gode ambassadører for din virksomhed. Ved at have en god platform for din rekrutteringsproces vil du opleve, at din virksomhed kan konkurrere mere effektivt om de bedste kandidater på et snævert arbejdsmarked. Kandidater forventer at blive behandlet på en effektiv og professionel måde. Med en velfungerende teknologisk platform behøver det heldigvis ikke at være en uoverkommelig udfordring. 3. Relationsledelse Et af de grundlæggende principper bag strategisk rekruttering er idéen om at etablere og opretholde en relation med potentielle kandidater. Ligesom CRM-løsninger (styring af kunderelationer) danner grundlaget for nære og velfungerende kundeforhold, er det muligt at kultivere nære og konstruktive relationer med potentielle arbejdstagere. Relationsledelse af rekruttering indebærer personlig og velinformeret opfølgning på hver enkelt kandidat. Det indebærer også automatisering af kandidatkommunikation, hvor det er muligt, f.eks. i form af -baserede jobagenter at fortælle kandidaten om nye, relevante jobmuligheder. Ved at udvikle en relation til interesserede ansøgere vil virksomheden altid have omkostningseffektiv adgang til en relevant og interesseret kandidatbase. Det er ikke blot et glimrende alternativ til at indrykke stillingsannoncer i avisen, hver gang der bliver en ny stilling Side 3 af 10

4 ledig for en arbejdsgiver er det også en unik mulighed for at opbygge et brand og informere om de mange fordele ved at arbejde i netop din virksomhed. 4. Løbende kandidatrekruttering Idéen bag løbende kandidatrekruttering er at undgå dyre ad hoc-rekrutteringsprocesser, hver gang der opstår et behov for nye kandidater. Ud over stillingsannoncer på konkrete stillinger kan din virksomhed drage nytte af at tage imod uopfordrede ansøgninger og dermed oparbejde en database med kandidater, som af forskellige årsager er interesserede i at arbejde for netop din virksomhed. Løbende rekruttering er måske det vigtigste enkeltstående værktøj, som organisationer kan benytte sig af for at reducere rekrutteringsomkostninger og øge kvaliteten af kandidaterne et værktøj, der er helt grundlæggende for etableringen af databasen som en ressource. 5. Kontrol af fortrolighed Det er et ufravigeligt krav for mange stillinger og for virksomheders interne jobmarked, at der værnes om fortroligheden. Det er ofte nødvendigt at begrænse adgangen til ansættelsesprocesser og kandidaters ansøgninger ved at skjule data fra brugere, som ikke er direkte involveret i processen. Teknologiske løsninger skal kunne tilbyde, at data kan skjules. Hvis man som virksomhed ikke kan garantere fortrolighed under rekrutteringsprocessen, vil man opleve, at kvalificerede ansøgere vælger ikke at eksponere sig, hvorved du ofte går glip af de bedste kandidater. Især på interne jobmarkeder er det vigtigt, at de ansatte bliver gjort opmærksomme på de mekanismer, der sikrer deres fortrolighed, når de søger at udnytte de muligheder for intern mobilitet, som virksomheden tilbyder. 6. Kandidatkommunikation Der er ikke noget så frustrerende for en ansøger som manglende information om ens ansøgningsproces. For virksomheder er det et velkendt administrativt mareridt at holde kandidater underrettet, at holde styr på bekræftelser af modtagne ansøgninger og at udsende invitationer til jobsamtale, afslagsbreve og ansættelsesbekræftelser. Kvalitetssikret kandidatkommunikation er kendetegnet ved automatisering, men løsninger for kandidatkommunikation skal også give mulighed for personlig kommunikation og tilpasning af kommunikationen til den enkelte stilling og afdeling. Det er vigtigt, at al kommunikation med kandidater automatisk registreres og er umiddelbart tilgængelig for alle involverede parter. Automatisering af kandidatkommunikation reducerer forbruget af tid og ressourcer på rutinemæssige administrative opgaver. Side 4 af 10

5 7. Sagsbehandling Rekrutteringsprocessen er en sammensat proces, som spænder over en række opgaver, roller og ressourcer. En dårligt gennemtænkt proces kan gøre hverdagen besværlig for alle involverede parter kandidaterne, de rekrutteringsansvarlige, HR-ledelsen, linjelederne og samarbejdspartnerne. Teknologi kan tilbyde meget for rekrutteringsprocessen i form af struktur og kvalitetssikring og gøre det muligt for de involverede parter at kommunikere, dele information, koordinere opgaver og træffe beslutninger på en effektiv og struktureret måde. Når al information er tilgængelig på ét sted i et webbaseret system og er knyttet til de relevante personer og processer, bliver det muligt at samarbejde uafhængigt af tid og sted og på tværs af virksomhedens afdelinger og organisatoriske enheder. Med en fælles platform for rekrutteringsarbejdet vil man opleve, at der opstår færre konflikter og misforståelser, at man undgår kommunikationsproblemer og problemer med informationsflow, og at de rigtige beslutninger kan træffes hurtigere. 8. Annonceadministration Stillingsannoncen er central i rekrutteringsprocessen og repræsenterer ofte formaliseringen af en ansættelsesproces. Hvis man kommer skævt fra start, kan det være svært at komme tilbage på sporet. Det er vigtigt, at indhold og form kvalitetssikres, og at publiceringsprocessen er effektiv. For at sikre et godt indhold er det nødvendigt at hjælpe brugerne med at udforme annonceteksten, så både professionelle rekrutteringsfolk og linjeledere på optimal vis får beskrevet og formidlet specifikationer for stillingen, de krav der stilles til ansøgere, og andre relevante oplysninger. Løsningen skal opfylde virksomhedens krav om en ensartet grafisk profil, f.eks. ved at tilbyde skabeloner til publicering på egne websites, interne websites, annonceportaler og på tryk. Løsningen skal muliggøre effektiv krydspublicering til web og trykte medier, uden at det giver dobbeltarbejde. Den skal indeholde et bibliotek over tidligere stillinger, stillingsskabeloner, standardiserede tekster og et bibliotek med billeder og logo. Det er vigtigt, at løsningen kommunikerer direkte med de vigtigste lokale og globale jobsøgningsressourcer. Effektiv og kvalitetssikret publicering af stillingsannoncer vil på kort tid give virksomheden et reduceret ressourceforbrug, reducerede omkostninger og vigtigst af alt: Virksomheden vil modtage gode ansøgninger fra den rigtige målgruppe af kandidater, der har en korrekt opfattelse af og realistiske forventninger til stillingen. 9. Forhåndsscreening af kandidater Forhåndsscreening af ansøgninger gør det muligt automatisk at frasortere kandidater, som af indlysende årsager ikke er egnede til stillingen. Screeningprocessen sparer tid og ressourcer for både kandidaten og virksomheden. Det er f.eks. muligt at screene kandidater fra, som ikke har kørekort, ikke har tilstrækkelig mange års arbejdserfaring eller som mangler autorisationer, certificeringer eller færdigheder. Side 5 af 10

6 Ved hjælp af en forhåndsscreening af kandidaterne slipper den rekrutteringsansvarlige for at læse cv'er og ansøgninger fra ansøgere, som af indlysende årsager ikke er kvalificerede. Dermed sparer virksomheden tid, som kan bruges på de rette kandidater. 10. Screening, rangering og udvælgelse For alle, der har prøvet at have 100 ansøgninger liggende på skrivebordet, vil udvælgelsesfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger fremstå som en stor administrativ fordel. En opgave, der tidligere kunne tage dage eller uger, vil i dag tage minutter eller timer. Den rekrutteringsansvarlige kan nemt sortere i de aktuelle kandidater ud fra uddannelse, erfaring og andre relevante kriterier og benytte avancerede filtre. Kandidater kan også tildeles point og rangeres ud fra testresultater. Udvælgelse og sortering af kandidater ved hjælp af strukturerede kandidatdata reducerer forbruget af tid og ressourcer under udvælgelsesprocessen markant, samtidig med at kvaliteten af processen forbedres. 11. Test af kandidater I dag er det langt enklere at teste kandidater, end det har været tidligere. Kandidater testes i stigende grad ved hjælp af personligheds-, færdigheds-, kundskabs- og egnethedstest. Når testfunktionerne er integreret i rekrutteringsløsningen, er det både omkostningseffektivt, enkelt og hurtigt at teste kandidater. Test kan anvendes som et element i forbindelse med forhåndsscreeningen eller til verificering af udvalgte kandidater. På den måde dannes der et fornuftigt grundlag for sortering og udvælgelse. Test er også nyttige som grundlag for jobsamtaler og tilrettelæggelse af oplæring. Integreret testfunktionalitet i rekrutteringsløsningen gør det muligt at sikre kvaliteten af kandidater og danne grundlaget for langsigtede og lønsomme ansættelsesforhold. 12. Afholdelse af jobsamtale Jobsamtalen er måske den vigtigste del af rekrutteringsprocessen, og det er vigtigt, at alt fungerer, som det skal under forberedelserne til, afholdelsen af og opfølgningen på samtalen. Jobsamtalen er i sin natur en proces, som i høj grad er styret af mennesker snarere end af teknologi, og det er derfor vigtigt, at de, der skal afholde samtalerne, har adgang til skabeloner og vejledninger til jobsamtalegennemførelse, som kan kvalitetssikre og optimere den ofte korte tid, man har ansigt til ansigt med en kandidat. Løsninger skal kunne håndtere indkaldelser til jobsamtaler og administration af aftaler. De skal muliggøre samarbejde og deling af information både før og efter samtalen og, hvis det ønskes, gøre resultater fra gennemførte test tilgængelige som grundlag for jobsamtaler. En godt planlagt jobsamtale efterfulgt af en god deling og udnyttelse af indhentet information danner grundlag for det rigtige valg. 13. Selvbetjening for kandidater For at kandidater enkelt skal kunne præsentere korrekt og opdateret information om sig selv, er det vigtigt at muliggøre selvbetjening i form af adgang til egen profil også efter at ansøgningen er indsendt. Side 6 af 10

7 Det gør kandidaterne i stand til at tilføje eller opdatere information om uddannelse, arbejdserfaring, referencer, interesser osv. Selvbetjening for kandidater er en grundpille i arbejdet med at opbygge en kandidatdatabase med relevant, korrekt og opdateret information. Selvbetjening gør desuden kandidater i stand til at sørge for, at deres registrerede jobagenter er opdaterede og relevante i forhold til deres aktuelle præferencer. Erfaringen viser, at adgang til selvbetjening er med til at sikre kvaliteten af informationen i kandidatdatabasen og derfor er helt central for investeringens nytteværdi. Sikring af datakvalitet via selvbetjening sparer den rekrutteringsansvarlige for et antal telefonopkald for at kortlægge og bekræfte kandidaters opdaterede status. 14. Kvalitetssikring af kandidatdata Kandidatdatabasen er nervecenteret i alle rekrutteringsløsninger, og løsningens muligheder og begrænsninger afhænger alle af en velfungerende database. Nøglen til en velfungerende kandidatdatabase er strukturerede data. Ved at sikre kvaliteten af de informationer, der bliver registreret, og tilpasse informationerne til den enkelte virksomhed kan brugere i rekrutteringsvirksomheden enkelt trække kandidatinformationer ud og analysere dem ved hjælp af forskellige filtre og søgekriterier. 15. Samarbejde med eksterne bureauer Det bliver mere og mere almindeligt at benytte eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocesser. Derfor er det vigtigt, at løsningen giver mulighed for trygt og effektivt samarbejde med rekrutteringsbureauer og rådgivere. Det skal være enkelt at give eksterne samarbejdspartnere begrænset adgang til aktuelle ansættelsesprojekter og dele relevant information om stillinger, kandidater og processer med dem. På den måde kan man drage nytte af eksterne leverandørers netværk og kundskab uden at benytte eksterne løsninger og dermed bevare kontrollen over processen og virksomhedens kandidatdatabase. 16. Håndtering af det interne jobmarked Intern mobilitet er en af grundpillerne for strategisk personale- og organisationsudvikling. Det er ofte vanskeligt at stimulere intern mobilitet. Rekrutteringsløsninger skal tilrettelægge et forum, hvor medarbejdere kan skifte stilling vertikalt og horisontalt. Stillingsopslag, der kun er opslået internt, får ofte ikke den opmærksomhed, de fortjener. Man oplever desuden ofte, at gode kandidater undlader at søge stillinger af frygt for, at oplysninger om ansøgningen skal falde i de forkerte hænder. Det er vigtigt, at rekrutteringsløsninger effektivt kan offentliggøre interne opslag i hele virksomheden, og at kandidater er sikret den nødvendige fortrolighed. I en verden, hvor projektbaseret arbejde i stigende grad bliver almindeligt, og jobrotation i form af internt skift mellem stillinger er ønskeligt, er en velfungerende platform for håndtering af det interne jobmarked uundværlig. Side 7 af 10

8 Virksomheder med høj intern mobilitet nyder godt af videnudveksling mellem afdelinger og divisioner, af ansatte og ledere med bred indsigt i virksomhedens forskellige funktioner og af loyale ansatte, som ikke behøver at søge nye muligheder uden for virksomheden. 17. Håndtering af jobportal Jobportalen er central i virksomhedens kandidatkommunikation. Portalen skal ligesom andre websites afspejle din virksomheds grafiske profil og være nem at vedligeholde og opdatere. En statisk portal kan ikke tilfredsstille alle brugergrupper, og det er derfor vigtigt, at alle portalelementer, f.eks. stillingsannoncer, kan bruges frit både på virksomhedens website, på interne websites, hos samarbejdspartnere og i kampagnesammenhæng. Med en jobportal med fleksible portalelementer, der er nem at drive, vil du opleve, at dine gode idéer ikke bliver hindret af teknologiske begrænsninger. 18. Samkørsel med personale- og økonomisystemer, og kalenderløsninger Større virksomheder har behov for samspil mellem virksomhedens egne teknologiske løsninger. I forhold til rekrutteringsløsninger handler det ofte om tovejsbaseret dataudveksling med løn- og personalesystemer og eventuelle løsninger til kompetencestyring. Personoplysninger og anden registreret information kan dermed automatisk flyttes over i tilstødende løsninger ved ansættelse. En god integration mellem rekrutteringsløsning og tilstødende løsninger vil gøre virksomheden i stand til at drage nytte af effektiv informationsflytning og opleve store administrative forenklinger, reduceret ressourceforbrug og en enklere hverdag for nye ansatte. Du skal også kunne modtage samt administrere interviewaftaler i din egen lokale - /kalenderklient (f.eks. Outlook eller Notes). 19. Aktivering og dokumentation Stigende krav til og behov for dokumentation både i den offentlige og den private sektor betyder, at det er vigtigt at stille krav til arkiverings- og dokumentationsmekanismer i rekrutteringsprocessen. Mange overser de praktiske anvendelsesområder for dokumentation, der ligger ud over de formelle krav og vigtigheden af at have god dokumentation i tilfælde af konflikter. Det er for eksempel muligt at kalde information frem om kandidater, som er blevet kvalitetssikret i tidligere rekrutteringsprocesser. Når en kandidat søger en ny stilling inden for den samme virksomhed, kan man dermed spare masser af tid og ressourcer. Integration med sags-/arkivløsninger giver store effektivitetsmæssige gevinster, øget sikkerhed og forbedret proceskontrol. Dokumentation af rekrutteringsprocessen, der tidligere var en nærmest uoverkommelig opgave, er i kraft af nye teknologiske løsninger blevet en smal sag. En rekrutteringsløsning skal kunne registrere alle aktiviteter i rekrutteringsprocessen og overføre denne information til sags-/arkivløsningen på ansættelsestidspunktet. Side 8 af 10

9 I den forbindelse er det vigtigt, at alle delprocesser i rekrutteringsprocessen, eksempelvis udsendelse af afslagsbrev, er blevet godkendt som afsluttet. Dette kan overvåges af indbyggede mekanismer til kvalitetssikring. Således er dokumentationsprocessen ikke blot et formelt krav men også et nyttigt værktøj til kvalitetssikring af rekrutteringsprocessen. 20. Intern rapportering For løbende at kunne forbedre rekrutteringsarbejdet er det vigtigt at få overblik over ressourceforbruget og rekrutteringsaktiviteter. Gode rapporter gør det muligt at kortlægge, hvor de gode kandidater kommer fra, så du kan analysere annonceinvesteringer og samarbejdspartnere. De giver et overblik over omkostninger og ressourceforbrug samt indblik i muligheder og udfordringer i virksomhedens rekrutteringsproces. Med gode rutiner for analyse ved hjælp af interne rapporter vil man på kort tid kunne reducere omkostningerne og arbejde strategisk med forbedringer og eliminering af flaskehalse. Gode rapporter er et uvurderligt styringsværktøj, hvormed personaleafdelingen kan kultivere den strategiske og langsigtede form for rekrutteringsarbejde, der er nødvendig på det moderne arbejdsmarked. Derudover skal det være muligt at køre og distribuere forhåndsdefinerede rapporter på ønskede tidspunkter og intervaller. Linjeledere kan for eksempel modtage en månedlig rapport over uafsluttede processer, som de har ansvaret for, eller om nye, relevante profiler i virksomhedens talentdatabase. Løsningen skal også kunne overvåge og udsende varslinger om uafsluttede processer, manglende registrering, planlagte opfølgninger i rekrutteringskalenderen m.m. og dermed sikre kvaliteten i hele rekrutteringsprocessen. 21. Ekstern rapportering Kravene til rapportering i den offentlige sektor opfattes af mange som en belastning. Også i den private sektor bliver det stadig sværere at indberette f.eks. arbejdsstyrkens sammensætning til brancheorganisationer og i forskningsøjemed. Krav om indrapportering af f.eks. kandidaters køn og oprindelsesland kan føles som en uoverkommelig administrativ byrde, men med rapporteringsfunktionen i moderne rekrutteringsløsninger kan opgaven klares med få museklik. Mindre fokus på administrative udfordringer gør personaleafdelingen i stand til at fokusere på strategiske og praktiske opgaver, som driver virksomheden fremad. 22. Overordnede krav til teknologi Fleksibilitet Teknologien bag rekrutteringsløsningen skal understøtte flere sprog, forskellige måder at arbejde på og være skalerbar. Sikkerhed Løsninger skal tilbyde sikkerhed i form af mulighed for at skjule data på bruger- og brugergruppeniveau og ved sikring af data mod driftsnedbrud, datatyveri, tab af data og andre Side 9 af 10

10 webbaserede trusler på driftsniveau. De skal understøtte brug af krypterede linjer til sikker informationsudveksling. Det opnås enklest med en centraliseret model. Tilgængelighed Løsningen skal være tilgængelig, uanset hvor eller hvornår man ønsker at benytte den. Adgangen skal være webbaseret og understøtte almindelige browsere. En servicebaseret løsning (ASP) muliggør dette. Åbenhed Rekrutteringsløsninger kan ikke arbejde isoleret, og løsningen skal sikre enkel integration med økonomi-, personale- og kompetenceløsninger og samkørsel med sags-/arkivløsninger. Brugervenlighed Teknologien skal være gennemtestet, og løsningen skal være nem at tage i brug for rekrutteringspersonale, samarbejdspartnere, linjeledere og kandidater Overordnede krav til leverandøren Oplæring Organisationsteknologi kræver altid adgang til oplæring og brugerstøtte, som skal sikre effektiv og udbredt anvendelse. Rekrutteringsløsninger er ingen undtagelse. Løsningspartnere For at sikre enkel og tryg integration med andre systemer er det vigtigt, at virksomheden har et godt netværk af løsningsleverandører og etablerede løsningssamarbejder med førende softwareproducenter. Servicepartnere Ingen løsning dækker alle behov, og derfor er det vigtigt, at rekrutteringsløsningen understøtter tilstødende serviceydelser fra førende aktører på markedet kandidattest, HR-serviceydelser, portaler og lignende serviceydelser. Side 10 af 10

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Ofir Recruiter 1 Fordele ved Ofir Recruiter Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Fleksibelt system med mulighed for tilpasning

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Rekruttering via sociale medier

Rekruttering via sociale medier Sociale medier styrker virksomheden i konkurrencen om fremtidens medarbejdere De adspurgte virksomheder forventer en stigende konkurrence om de bedste kandidater. Virksomhederne vil i 2013 bruge flere

Læs mere

Priser 2016 HEAD ahead 1/1 2016

Priser 2016 HEAD ahead 1/1 2016 Priser 2016 1 1/1 2016 Produkter 2016 Produkt Pris Ex. moms Produktbeskrivelse Search & Selection Læs mere Delrekruttering Kr. 24.000 Læs mere Light Kr. 14.000 Læs mere Jobannoncer (opslag): Fra kr. 1.495

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager.

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager. TALENT SOLUTIONS Talent Recruiter +45 72 44 06 44 www.hr-manager.dk info@hr-manager.dk Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer HR Manager Talent Solutions Nørregade 26, 2. sal 1165 København K

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

WEBBASERET REKRUTTERING ROI-ANALYSE

WEBBASERET REKRUTTERING ROI-ANALYSE WEBBASERET REKRUTTERING ROI-ANALYSE erekruttering fra Bluegarden Juni 2013 1. ROI-analyse af brugen af webbaseret rekrutteringsteknologi... 3 2. En lønsom investering... 3 3. Et analytisk grundlag... 4

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 - All inclusive rekruttering - Delrekruttering screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition - Fuld B&L eksponering - MPA - Succesfuld rekruttering -

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 Sag nr. 1 Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen 1 bilag 22. marts 2010 Lars Lundgaard i Region Hovedstaden

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER 6 gennemtestede steps, med råd og værktøjer, så du skaber resultater >>Rette mennesker rette resultater

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Priser 2015. HEAD ahead. HEAD ahead * Postbox 103 * DK-5500 Middelfart * Tel: +45 26 89 88 89 CVR. 27 95 91 72 www.headahead.dk

Priser 2015. HEAD ahead. HEAD ahead * Postbox 103 * DK-5500 Middelfart * Tel: +45 26 89 88 89 CVR. 27 95 91 72 www.headahead.dk Priser 2015 Produkter 2015 Produkt Pris Ex. moms Produktbeskrivelse Search & Selection Læs mere Delrekruttering Kr. 18.000 Læs mere Light Kr. 12.000 Læs mere Jobannoncer (opslag): Fra kr. 1.495 Læs mere

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation. Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet

Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation. Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet Det sikre kommunikationsknudepunkt for tandlægeinformation Nem og sikker elektronisk kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet Historien bag Sundhedsvæsenet tilbyder en lang række standardiserede kommunikationsformer.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere