Bilag 22: Kundesystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 22: Kundesystem"

Transkript

1 Bilag 22: Kundesystem

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Hvad vil DDTV levere? Telenor lang erfaring og en robust organisation Komponenterne i løsningen Kundebasen - IBS Kundenære støttesystemer - kundeweb Customer Relationship Management (CRM) Logistik...8

3 3 1. Sammendrag 1.1 Hvad vil DDTV levere? Telenor leverer i dag betalings-tv til mere end 3 millioner husstande i Norden på forskellige tekniske platforme. De forskellige platforme er DTH, CATV, SMATV, IP og DTT. For at støtte de kundenære processer i denne virksomhed (marketing, salg, leverance, kundeservice, fakturering, etc.) bruges der en portefølje af systemer med kundeweb-løsninger, forhandlerweb, Customer Care & Billing (CCB)/subscriber management system (SMS), etc. Dette er systemer, som p.t. bruges i alle Telenors selskaber, både på satellit og kabel i de nordiske lande, i RiksTV (DTT operatøren i Norge). Forhandlerweb bruges i dag af over 3000 forhandlere. I de forskellige løsninger ligger der både støtte for, og erfaring med, Privatmarkedet, Storkundemarkedet og B2B-relationer mod antenneforeninger og mindre kabel-tv net, samt kombinationer af disse kundegrupper. Hvis DDTV bliver gatekeeper vil vi benytte al tilgængelig ekspertise for at specificere og udvælge de bedste systemer for at løse CRM og SMS på en effektiv måde og for at sikre kunderne den bedste oplevelse ved at blive en DDTV kunde. DDTV har allerede en option internt i Telenor med vores IT-afdeling i Telenor på at kunne tilrettelægge en egen løsning for DTT i Danmark. Med DDTV som gatekeeper vil man få: Velafprøvede løsninger for kundesystemer, som har en proven track record i forhold til at udføre jobbet. Løsninger som bliver kontinuerligt opdateret og vedligeholdt af en professionel organisation. Løsningerne vil blive kontinuerligt opdateret i henhold til de forskellige krav og behov, som allerede findes, samt nye behov som opstår i de forskellige operative selskaber som bruger løsningerne. Løsningen bliver leveret indenfor tids- og omkostningsramme og til specificeret funktionalitetsniveau. Telenor er leverandør af sammenlignelig løsning til den nyligt etablerede DTT-operatør i Norge, RiksTV. Systemløsninger for RiksTV blev etableret på 10 måneder i tæt samarbejde med organisationen i RiksTV, til fastpris og i tide til en vellykket lancering af det digitale sendenet i Norge 1. september I vores løsninger ligger fuld funktionalitet for at modtage ordrer gennem flere kanaler (på web, hos forhandler, hos kundeservice, hos sælger), så kunden kan bestille produkter/tjenester, lave opgraderinger af sine produkter/tjenester, samt indlevere opsigelse gennem de kanaler, som passer kunden bedst. Bag disse løsninger ligger systemer og rutiner som giver kunden en hurtig og sikker tilgang til de bestilte tjenester. Kundetilfredshed sikres ligeledes gennem effektiv håndtering af logistik, så som distribution af bokse, programkort og eventuel anden nødvendig udrustning. Løsningerne giver samtidig gode muligheder for rapportering og analyse af data indenfor f.eks. finansiel rapportering, Customer Relationship Management (CRM) etc.

4 4 Store kundebaser forudsætter godt design og sikre administrative rutiner. Disse processer støttes af IT-løsninger og en tilpasset effektiv bemanding. De samme IT-løsninger støtter fuldt op under alle former for opkrævningsvirksomhed og de har støttefunktioner som normalt altid findes i denne type systemer. I processen for opkrævning er der også indbygget automatiske funktioner for at åbne og lukke smartkort. 1.2 Telenor lang erfaring og en robust organisation Telenor har lang erfaring i at forvalte og videreudvikle en systemportefølje for at understøtte betalings-tv virksomheden, som drives i Norden. Blandt andet indenfor følgende områder: Kundeservice Kampagnehåndtering Logistik Lagerhåndtering Fakturering Inkassohåndtering Forhandlerkommissioner Ordrehåndtering Telemarketing Rapportering Dataadministration Grænsesnit mod CA leverandører for styring af adgangs- og krypteringskort Generiske funktioner for import og eksport af data i forbindelse med kundekontrakter, adresseopdatering, indkommende og udgående betalinger, etc.

5 5 DDTV som gatekeeper betyder følgende: Lav risiko, lang erfaring og megen kompetence. Telenors erfaring med at køre 4 instanser af IBS for Norge, Sverige, Danmark og Finland siden Den erfaring Telenor har og den SMS som bruges i selskabet sikrer, at Telenor meget hurtigt vil kunne komme i gang med betjeningen af DTT kunder også i Danmark. Hele porteføljen af løsninger er etableret på et meget konkurrencedygtigt omkostningsniveau sammenlignet med betalings-tv branchen verden over. Telenor har siden 2005 fået godkendt at opfylde kravene i SOX/SOA 404 for områderne General Computer Controls og Application Controls dette betyder at rutiner for strategiopfølgning, drift, udvikling, etc. for IT-processerne er gennemgået og vurderet at være fuldt ud tilfredsstillende i forhold til at opfylde de krav der stilles til finansiel rapportering for selskaber, som er noteret på amerikanske børser. Telenor har etableret processer for at sikre, at porteføljen af løsninger til enhver tid er i overensstemmelse med forretningskravene både på kort, mellemlang og lang sigt. DDTV udpeger Account Managers, som har hovedansvar for A-Å opfølgning af den enkelte forretningsenhed. De forskellige aktiviteter/processer er designet/tjekket ud i forhold til internationalt accepterede standarder for best practice. Servicekvaliteten for de forskellige tjenester, der leveres, reguleres i SLA er. Opfølgning og overvågning af leveret servicekvalitet udføres blandt andet ved hjælp af et state of the art værktøj Unicenter fra Computer Associates. 2. Komponenterne i løsningen 2.1 Kundebasen - IBS Hovedsystemet for kundebehandling (subscriber management) som benyttes hos Telenor er SMS systemet IBS fra leverandøren IBS Interprit. For DTT-løsningen i Danmark betyder dette, at der findes lang og bred erfaring i Telenorkoncernen som DDTV vil drage nytte af i implementeringen af et system i Danmark. Systemet har følgende egenskaber: Inkluderer alle nødvendige moduler for at håndtere en betalings-tv operation. tv-abonnement, Pay Per View og Video On Demand (for bredbåndskunder). Disse tjenester styres af hændelser som: o Nye kontrakter o Nye tjenester o Aktivering af gamle tjenester o Opsigelse af tjenester o Lukning af tjenester o Opgradering og nedgradering mellem pakker/tjenester

6 6 Logger alle aktiviteter denne logg kan bruges til CRM formål, til sporing af ændringer som basis for fakturering Fleksibelt query system for dataadministration og rapporteringsformål Kort time to market for realisering af nye produkter og tjenester en stærk datamodel og fleksible værktøjer for administration af data Konfigurationsstyret forretningslogik programmeres ikke i applikationen men lægges ind som konfigurationer dette gør at DDTV får lave omkostninger ved ændringer og korte lead times, før vi kan lancere nye produkter i markedet Hændelsesdrevet alle aktiviteter med kunden mærkes og logges i IBS 2.2 Kundenære støttesystemer - kundeweb Gennem de internetløsninger der etableres kan kunderne i høj grad effektivt selv styre deres abonnement, og i disse løsninger kan kunderne finde svar og løse opgaver uden at kontakte kundeservice. Dette gøres ved hjælp af Min side funktionalitet. Denne giver registreringsrutiner, visning af abonnementsforhold, fakturainfo og kundens sidste faktura i tillæg til opsætning af varslinger og indstillinger samt link til bestillingsfunktionen. Produktpræsentationer er allerede udviklet for DTT, satellit-tv, kabel-tv og internet med gennemgribende link op mod bestillingsfunktionaliteten. DDTV vil bruge et søgeværktøj, som forbedrer søgeresultatet for kunder baseret på valg foretaget af andre kunder i tidligere søgninger. I tillæg giver søgemaskinen vores egne redaktører et indblik i hvad kunderne søger på, og hvilke søgninger kunder ikke har fået svar på, så informationen kan udvikles og tilpasses efter dette. Der er lavet egne kundeservicesider for alle segmenter. Disse er sat op med hurtigknapper for de vigtigste kategorier, som er defineret af CRM/Kundeservice funktionen i tillæg til varsling af registrerede fejlmeldinger, egen kundeservice søgning, guider m.m. Skulle kunder ikke ønske at forholde sig til selvbetjeningsløsninger, eller Internet alene, tilbyder DDTV tilsvarende, og noget udvidet, funktionalitet for vores forhandlere, så det er enkelt, effektivt og brugervenligt for vores forhandlere at hjælpe kunder, som kommer til butikken for at blive kunder hos DDTV og/eller som ønsker ændringer i deres abonnement.

7 7 2.3 Customer Relationship Management (CRM) De forskellige kanaler der tilbydes kunderne betyder, at kunden vil have en meget stor valgfrihed i hvordan denne ønsker at forholde sig til sit engagement som DTT kunde. De muligheder kunderne har for en god betjening vil i høj grad påvirke udbredelsen og succesen for DTT-nettet. Kundens Behov Behov for taletjenester, kommunikationstjenester, adgangstjenester, visuelle oplevelser, audiooplevelser information og underholdning CRM-laget Ansvaret for for all al interaksjon interaktion mellem mellom kunden og og DDTV Canal i Digital alle faser i e all faser af kundedialogen, av kundedialogen, herunder herunder markedsføring, ø øring, salg, salg, bestilling bestilling, og leverance leveranse, kundeservice kundeservice og og kundepleje. kundepleie. Kundedialog Kundedialog tilbydes tilbys via via ulike forskellige medier og medier kanaler. og kanaler Andre funksjoner funktioner og grensesnitt grænsesnit Funksjoner Funktioner som grensesnitt grænsesnit mot mod eksterne systemer Telefon Mobil Post Faxmaskine PC PDA TV Forhandler Key Key accounts Chat Co-browsing SMS E-post Brev Fax WAP Internet Forretningslaget Ansvaret Ansvaret for for generelle generelle forretningsfunksjoner, forretningsfunktioner, herunder produkthåndtering, ordrebehandling, ordrebehandling, feilhåndtering, fejlhåndtering, fakturering fakturering og regnskap. og regnskab. Laget er orientert Dette lag er orienteret rundt markedsprodukter omkring markedsprodukter og behandling og av behandling disse. af disse. Regnskab Produktkatalog Ordrehåndtering Kvalitetssikring Fakturering Dealer web Customer -web SMS SMS SYSTEMER SYSTEMENE IBS Oracle Financials WEB-content Web Accounts Produktionslaget Produksjonslaget Ansvaret Ansvaret for for for å å effektuere at effektuere ordrelinjer, ordrelinjer, feilhåndtering feilhåndtering fejlhåndtering og og forbruksinnsamling. og forbrugsindsamling. Laget Laget Dette er er orientert orientert lag er orienteret rundt rundt teknisk teknisk omkring e e produkter. produkter. tekniske Et Et markedsprodukt produkter. på på Et markedsprodukt forretningslaget på forretningslaget er er realisert realisert er av av realiseret et et eller eller flere flere af et tekniske tekniske eller flere produkt produkt tekniske er er i i dette dette produkter laget. laget. i dette lag. Teknisk infrastruktur, sikkerhed sikkerhet og integrationstjenester integrasjonstjenester Infrastruktur og integration integrasjon PSTN Kabel Satellitt W-LAN LAN Bredbåndå Film Musikk E-handel.... Det muliggør også grundlæggende Customer Relationship Management (CRM) funktionalitet. Det kombinerer et analyseværktøj for predictive modelling, SPSS, et kampagne-styringsværktøj, NetMarketing, og et rapporteringsværktøj, Crystal Reports/Crystal Enterprise. Disse værktøjer samhandler og henter information fra det fælles datasæt, som findes i kundedatabasen IBS. Tilsammen giver denne kombination DDTVs marketing- og salgsorganisation mulighed for at skræddersy kampagner mod specielt udvalgte dele af vores kundebase og følge op på disse kampagner både i form af forskellige tiltag/tilbud til løsninger som kundeservicecenter, kundefrontløsninger, IVR (Interactive Voice Response støttesystem for telefoni) med mere. Kundesystemet kan også integreres med demografiske data og kortdata. Med DDTV som gatekeeper sikres, at den endelige funktionalitet for DTT i Danmark vil være tilpasset de krav til en løsning, der skal til for at tilfredsstille kunderne i det danske marked.

8 8 3. Logistik DDTV baserer sine principper for logistikprocessen på følgende principper: Erfaring med håndtering af meget store ordrer dagligt Erfaring med brug af outsourcing af fx lager, ordreekspedition og distribution Særdeles god erfaring med samarbejdspartnere med meget velfungerende Service Level Agreements fx gennemførtes kortudskiftning i 2004, hvor kort blev ombyttet i løbet af 3 uger Hurtig og sikker levering til kunden - sporing af alle leverancer Brug af web-interface for modtagne ordrer, udsendte ordrer, varelager og leveringsstatus. Der kan således søges på ordrenummer eller serienummer, så alle informationer om varen kan hentes frem flere steder fra samtidigt Samme effektive håndtering og registrering af returvarer Al hardware er serienummereret og mærket med stregkode. Alle stregkoder læses ind i et lager- og distributionssystem, så man til stadighed har overblik over alle bevægelser i lagerbeholdninger Løbende stikprøver og test af produkter i henhold til specificerede rutiner Hurtigt og effektivt tilpasning af udrulningshastigheden for DTT i Danmark DDTV kan hurtigt implementere nye løsninger, hvis nødvendigt DDTV vil straks efter at koncessionen er tildelt begynde arbejdet med at sikre, hvorledes DDTV på bedst mulig måde opbygger kundesystem og logistikfunktioner, som passer specifikt ind i det danske marked. I denne proces vil DDTV bygge på erfaringer fra Norden samtidig med, at der tages hensyn til de specielle krav, som stilles til denne type løsninger i Danmark. Dette betyder, at DDTV hurtigt vil kunne have løsninger klar til at supportere spørgsmål omkring DTT - og dette fra et tidligt tidspunkt.

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere